Norwegian climate and energy politics after the Commission on Low GHG Emissions

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norwegian climate and energy politics after the Commission on Low GHG Emissions"

Transkript

1 Norwegian climate and energy politics after the Commission on Low GHG Emissions Jorgen Randers Professor Center for Climate Strategy BI Norwegian Business School Miljømålsberedningen Stockholm, June 17, 2015 Jorgen Randers 1

2 Proposal of Commission on Low Emissions SECTOR Cross-cutting actions ACTION 1. Informing the population 2. Developing climate-friendly technology Road transport 3. Introduction of low-emission cars 4. More low-emission fuels 5. Reduction of transport needs Domestic sea and air transport 6. Development of low-emission ships Heating 7. More energy efficient buildings 8. More climate-friendly heating Agriculture and waste 9. Collection of methane gas Industry 10. Carbon capture and storage in industry 11. More energy- and climate efficient industry Oil and gas production 12. Electrification of oil and gas production Energy production 13. More renewable power and heat 14. Carbon capture and storage in industry 15. Better transmission network Jorgen Randers 2

3 MtCO2e/år Emissions from Norwegian territory Actual emissions Reference path Low emissions path GDP index (2006=100) Scale to the right Source: Norsk klimapolitikk , BI-SKS, Oslo March 2013 Jorgen Randers 3

4 Emissions from Norwegian sectors Petroleum Industry Road transport Other equipment Agriculture Other sources - air, ferries, waste Energy production Heating Source: Statistics Norway, Oslo 2015 Jorgen Randers 4

5 TWh/yr Norwegian oil and gas production Peak: 140 mill Sm3/yr Domestic use: 10 mill Sm3/yr Source: Statistics Norway, Oslo 2015 Jorgen Randers 5

6 TWh/yr Energy use in Norwegian housholds Source: Statistics Norway, Oslo 2015 Jorgen Randers 6

7 Norwegian energy use (el, heat and fuels) TWh/yr Source: Statistics Norway, Oslo 2015 Jorgen Randers 7

8 Norwegian export of electricity TWh-el/yr Source: NVE, Oslo 2012 Jorgen Randers 8

9 Cost of silicon PV cell (in US$ per Watt) Source: Bloomberg, New Energy Finance, 2015 Jorgen Randers 9

10 TWh-el/yr Net electricity production in EU-28 Source: Eurostat, 2015 Jorgen Randers 10

11 BACK-UP SLIDES FROM HERE ON Jorgen Randers 11

12 Effect of Menu 5 Reductions and Costs Table A: Effects on emissions and costs of Menu 5 Emissions Number Emission Budget in 2010 of cut cost actions in 2020 in Sector: MtCO2e/yr Menu 5 MtCO2e/yr Gkr/yr Heating 2,2 18 2,1 0,3 Transport 17,7 10 2,5 2,3 Petroleum 15,1 6 2,8 3,8 CCS 1 1,5 1,7 Process industry 13,5 11 2,8 0,7 Cooling with HFK 0,9 1 0,5 0,2 Energy production 1,5 0 0,0 0,0 Agriculture 4,2 0 0,0 0,0 Waste 1,3 0 0,0 0,0 Sum 56, ,1 9,0 Source: Randers J. (2011), Meny 5, Magma nr 2, Oslo Jorgen Randers 12

13 Table B: Effect on Energy Use in 2020 from Menu 5 Effect of Menu 5 Energy use Power Other energy carrier es Fuels Off shore gas Total Energy Use Sector Heating Transport Petroleum CCS Process industry Cooling with HFK Energy production Agriculture Waste Sum Fossil TWh-el per year Renew able Sum Fossil TWhheat per year Renew able Sum Fossil TWhheat per year Renew able Sum Fossil TWhheat per year Renew able Sum Fossil TWh-heat per year Renewa ble 0,5 0,5-5,1 1,4-3,7-5,1 1,9-3,2 0,5 0,5-9,2 6,1-3,1-9,2 6,7-2,6 4,2 4,2-1,9-1,9-12,0-12,0-13,9 4,2-9,7 0,5 0,5 0,5 0,5-0,7-0,7-3,1 6,2 3,1-3,1 5,5 2,5-0,2-0,2-0,2-0,2 4,9 4,9-10,0 7,6-2,5-9,2 6,1-3,1-12,0-12,0-31,3 18,6-12,7 Sum Can translate effect on fuels and offshore gas into more common units Jorgen Randers 13-1,0 0,6-0,3-1,1-1,1 (M m3 per yr) (G Sm3 per yr) Source: Randers J. (2011), Meny 5, Magma nr 2, Oslo

14 REKO a spreadsheet calculating the cost, climate, and energy effects of any selection of some 160 possible climate actions in Norway REKO-arket: NB! Meny 5 Et regneark for beregning av konsekvenser av klimapolitikken NB! Denne versjonen av regnearket er parametrisert for Meny 1. Det er noen uvesentlige avvik fra presentasjonen i Magma nr Den 13/ la vi til en ny arkfane (E) som beregner fornybarandelen som følger av Din Meny Den 10/ la vi inn referanse til denne fornybarandelen også i arkfane C. Innledning Dette regnearket tar utgangspunkt i en liste over 160 tiltak for å redusere Norges klimagassutslipp i Listen ble laget av Klimakur 2020, og i vårt regneark har vi utvidet Klimakurs arbeid slik at du lett kan beregne konsekvensene av en gitt tiltakspakke ("Din Meny") mht. klimagassutslipp, kostnad og energibruk. Du kan studere konsekvensene av din egen tiltakspakke eller konsekvensene av andre tiltakspakker (for eksempel "Meny 1" og "Meny 5", foreslått av hhv. Klimakur og oss). Brukerveiledning 1. Alle de 160 tiltakene for å redusere norske klimagassutslipp er listet opp i de sektorvise arkfanene som er nummerert fra 1 til Du inkluderer et tiltak i "Din Meny" ved å sette et 1-tall i kolonnen bak tiltaket. 3. Den samlede konsekvens av ditt utvalg oppdateres løpende i fanene merket: (A) Utslipp og kostnader (B) Energikonsekvens (C) Energibruk 2020 (D) Utbyggingsbehov Bakgrunn for regneark Dette regnearket er utviklet i flere runder siden Først i forbindelse med et høringssvar på Klimakur 2020 fra Jørgen Randers (professor BI Senter for klimastrategi), Sverre Aam (da: adm. dir. SINTEF Olje og Energi) og Steinar Bysveen (da: adm. dir. Energi Norge), godt hjulpet av Dag Roar Christensen (Energi Norge) og Ove Wolfgang (SINTEF Energi). Regnearket er beskrevet i artikkelen "Meny 5 - En vedtakbar klima- og energiplan for Norge til 2020", Magma, nr 2, Sist revidert 10/ av Jørgen Randers ( ) og Ove Wolfgang ( ). Source: Randers J. (2011), Meny 5, Magma nr 2, Oslo Jorgen Randers 14

15 REKO a guide to climate strategy (Step 1: Select) 1: Utslippsreduserende tiltak for bygg-oppvarming Utslipps- og kostnadskonsekven Tiltak i bygg Potensial 1000 tco2e pr år Tiltakskost kr pr tco2e Samfunnskostnad Mkr pr år Meny 1 i Klimakur Meny 5 i Magma Din Meny Klimagassutslipp 1000 tco2e pr år Samfunnskostnad Mkr pr år Korrigert samfunnskostnad (kun positiv tiltakskost) Mkr pr år B11 Konvertering fra olje+el-kjel til varmepumpe+el/olje, NÆRING B13 Konvertering fra fossil gass (NG og LPG) til biogasskjel, næringsbygg B14 Konvertering fra oljekjel til elkjel, næringsbygg B15 Konvertering fra oljekjel til flis+elkjel, NÆRING B16 Konvertering fra olje + el til fjernvarme, boligbygg B17 Konvertering fra fossil gass (NG og LPG) til biogasskjel, boligbygg B18 Konvertering fra parafinovn til luft-luft VP, boligbygg B19 Konvertering fra olje+el-kjel til fjernvarme, NÆRING B20 Gratis-tiltak (avvik fra Perspektivmelidngens referansebane), boligbygg B21 Gratis-tiltak (avvik fra Perspektivmelidngens referansebane), næringsbygg B22 Konvertering fra oljekjel til elkjel, BOLIG B23 Konvertering fra parafinovn til pelletsovn, BOLIG B24 Konvertering fra oljekjel til bioolje, NÆRING B25 Konvertering fra olje+el til pelletskjel+olje/el-kjel, BOLIG B26 Konvertering fra oljekjel til bioolje, BOLIGER B27 Konvertering fra olje+el til VP+olje/el-kjel, BOLIG B28 Konvertering fra parafinovn til vedovn+el(panelovn), BOLIG B29 Konvertering fra olje+el til sol+elkjel, BOLIG Sum reduksjon (1000 tco2e pr år) Sum kostnad (Mkr pr år) Korrigert kostnad - kun tiltak med positiv kost (Mkr pr år) Gjennomsnitlig tiltakskost (kr pr tco2e) Source: Randers J, BI & Wolfgang O, NTNU (2012) REKO spreadsheet Jorgen Randers 15

16 Example of 160 actions in Klimakur Denne arkfanen viser tall fra Klimakur. Pr. 11. april 2011 kan en fremdeles laste ned et regneark med denne informasjonen fra Klimakur sine hjemmesider under "Dokumenter" Årlige samlede kostnader Kostnadseffektivitet (kroner/tonn CO2-ekv) Endring i energibruk (+/- MWh). + er økt etterspørsel, - er redusert etterspørsel Redusert utslipp (tonn CO2-e) Kostnadseffektivitet totalt (interne + eksterne) Kostnadseffektivitet interne kostnader Kostnadseffektivitet eksterne kostnader Kostnadseffektivitet konsumentoverskudd (del av interne kostnader) Energibærer 1 Endring i etterspørsel (MWh) Energibærer 2 Endring i etterspørsel (MWh) Energibærer 3 Ånnuitet (Interne, eksterne og konsument- Tiltak nr Tiltaksnavn Årlige eksterne Levetid tiltak kostnader ( NOK) overskudd) (1000 NOK) Transport T1 Økt kollektivtilbud i 6 byer (2) Autodiesel T2 Økt kollektivtilbud i 6 byer (4) Autodiesel T3 Økt kollektivtilbud i 6 byer (3) Autodiesel T4 T5 5a2 Transportmodell: 4a+ halverte kollektivtakster Samordning av varetransport vegveg Autodiesel T6 Samordning av varetransport vegjernbane/skip Autodiesel T7 Økt kollektivtilbud i 6 byer (1) Autodiesel T8 Økt sykkelandel Autodiesel T9 Fartsreduksjon skip Autodiesel T10 Økokjøring Diesel/bensi n T11 Luftfart omorganisering luftrommet T12 5a 25fr Transportmodell: 4a+ 25% økt frekvens T13 Effektivisering av personbiler Bensin / Diesel T14 Gassferjer Marinegassoj er LNG T15 5a3 Transportmodell: 4a+ dobbelt takst bomring T16 Innblanding av 10% biodiesel i alt jetdrivstoff i Flybensin Biodiesel - 2 generasjon T17 Innblanding av 10% biodiesel i all diesel i Autodiesel Biodiesel - 1 generasjon 0 Biodiesel - 2 generasjon T18 Innblanding 10% biodiesel anleggsdiesel Autodiesel Biodiesel - 1 generasjon Biodiesel - 2 generasjon T19 Innblanding av 10% biodiesel i fiskeriflåten Marin gassolje Biodiesel - 1 generasjon Biodiesel - 2 generasjon 0 T20 Effektivisering av varebiler Autodiesel T21 Elektrifisering av personbiler Bensin / Diesel Elektrisitet Endring i etterspørsel (MWh) Source: Klimakur, Klimadirektoratet, Oslo March 2010 Jorgen Randers 16

17 Marginal Cost Curve for GHG reductions 160 actions - Norway 2010 Source: Klimakur 2020, Oslo March 2010 Jorgen Randers 17

Energi & klimaregnskap 2013

Energi & klimaregnskap 2013 Hensikten med denne rapporten er å vise oversikten over organisasjonens klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en integrert del av en overordnet klimastrategi. Et klimaregnskap er et viktig verktøy i arbeidet

Detaljer

Frode Brunvoll, Jan Monsrud, Margrete Steinnes og Asbjørn Willy Wethal

Frode Brunvoll, Jan Monsrud, Margrete Steinnes og Asbjørn Willy Wethal 25/26 Rapporter Reports Frode Brunvoll, Jan Monsrud, Margrete Steinnes og Asbjørn Willy Wethal Utvalgte indikatorer for samferdselssektoren Transport and environment Selected indicators for the transport

Detaljer

Klimakur 2020. Sektoranalyse transport. Arbeidsnotat. Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra transport

Klimakur 2020. Sektoranalyse transport. Arbeidsnotat. Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra transport Klimakur 2020 Sektoranalyse transport Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra transport Arbeidsnotat Avinor AS Jernbaneverket Kystverket Klima- og forurensningsdirektoratet Sjøfartsdirektoratet

Detaljer

Frode Brunvoll, Vilni Verner Holst Bloch, Erik Engelien, Henning Høie, Trine Haagensen, Jan Monsrud, Marit E. Sand og Asbjørn Willy Wethal

Frode Brunvoll, Vilni Verner Holst Bloch, Erik Engelien, Henning Høie, Trine Haagensen, Jan Monsrud, Marit E. Sand og Asbjørn Willy Wethal Rapporter 2008/3 Frode Brunvoll, Vilni Verner Holst Bloch, Erik Engelien, Henning Høie, Trine Haagensen, Jan Monsrud, Marit E. Sand og Asbjørn Willy Wethal Samferdsel og miljø 2007 Utvalgte indikatorer

Detaljer

Kaffehuset Friele. Energi & klimaregnskap 2013

Kaffehuset Friele. Energi & klimaregnskap 2013 Hensikten med denne rapporten er å vise oversikten over organisasjonens klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en integrert del av en overordnet klimastrategi. Et klimaregnskap er et viktig verktøy i arbeidet

Detaljer

Representantforslag. S (2011 2012) fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden. Dokument 8: S (2011 2012)

Representantforslag. S (2011 2012) fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden. Dokument 8: S (2011 2012) Representantforslag. S (2011 2012) fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden Dokument 8: S (2011 2012) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild

Detaljer

KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020

KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020 KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020 TA 2590/2010 KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020 TA 2590/2010 4 SAMMENDRAG Sammendrag KLIMAKUR 2020

Detaljer

Representantforslag 61 S

Representantforslag 61 S Representantforslag 61 S (2011 2012) fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden Dokument 8:61 S (2011 2012) Representantforslag fra fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande

Detaljer

Melding # 1 Norsk klimapolitikk. (2011-2012) Melding til Regjeringen. Norsk klimapolitikk

Melding # 1 Norsk klimapolitikk. (2011-2012) Melding til Regjeringen. Norsk klimapolitikk Melding # 1 Melding # 1 (2011-2012) Melding til Regjeringen Innhold Bakgrunn... 4 Sammendrag... 5 KLIMAENDRINGENE: EN GLOBAL UTFORDRING... 7 2-gradersmålet... 7 IPCCs anbefalinger... 7 Fordeling av utslippsreduksjoner...

Detaljer

MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2013

MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2013 MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2013 RAPPORT JUNI 2013 glava.no Innhold 1. Virksomheten... 2 2. Bedriftspolitikk... 4 3. Vesentlige miljøaspekter... 5 4. Miljøstyringssystemet... 5 5. Utslipp... 6 6. Avfall...

Detaljer

M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken

M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken Klimatiltak mot 2020 og plan for videre arbeid Innhold Sammendrag...ii 1 Bakgrunn... 1 1.1 Om oppdraget... 1

Detaljer

Miljørapport JCDecaux Norge AS

Miljørapport JCDecaux Norge AS Leskur i Rogaland utstyrt med solceller Miljørapport JCDecaux Norge AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Klimaregnskap 2013 Handlingsplan for 2014 Generelt År Omsetning 2009 MNOK

Detaljer

Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra norske bygninger. - et innspill til Klimakur 2020 R A P P O R T

Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra norske bygninger. - et innspill til Klimakur 2020 R A P P O R T Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra norske bygninger - et innspill til Klimakur 2020 4 2010 R A P P O R T Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra norske

Detaljer

Gratis parkering for elektrisk drevne motorvogner

Gratis parkering for elektrisk drevne motorvogner Knut Sandberg Eriksen Jan Usterud Hanssen TØI rapport 1093/2010 Gratis parkering for elektrisk drevne motorvogner Beregning av inntektstap for eiere av parkeringsplasser TØI rapport 1093/2010 Gratis parkering

Detaljer

Klimakur 2020 - Transport

Klimakur 2020 - Transport Klimakur 2020 - Transport Bilimportørene 23. november 2010 Statens vegvesen, Trafikksikkerhets-, miljø- og teknologiavdelingen Erik Figenbaum Innhold 1. Forutsetninger 2. Tiltak beregnet med Transportmodeller

Detaljer

Rapport nr. 05/2015. Hva betyr solenergirevolusjonen

Rapport nr. 05/2015. Hva betyr solenergirevolusjonen Rapport nr. 05/2015 Hva betyr solenergirevolusjonen 2 Hva betyr solenergirevolusjonen REDAKSJON: Anders Bjartnes (ansvarlig redaktør) Anne Jortveit Lars-Henrik Paarup Michelsen FORFATTERE: Se egen oversikt

Detaljer

Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy

Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy TØI rapport 1276/2013 Erik Figenbaum Marika Kolbenstvedt Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy TØI Rapport 1276/2013 Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2014

MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2014 MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2014 RAPPORT JU glava.no Innhold 1. Virksomheten... 2 2. Bedriftspolitikk... 4 3. Vesentlige miljøaspekter... 5 4. Miljøstyringssystemet... 5 5. Utslipp... 6 6. Avfall... 7 7. Farlig

Detaljer

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? *

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? * Økonomiske analyser 5/25 * Torstein Bye og Knut Einar Rosendahl Fra nyttår 25 innførte EU og Norge kvotemarked for utslipp av klimagasser. I utgangspunktet skulle en tro, slik mange påstår, at kvoteprisen

Detaljer

En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk

En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk Rapport nr. 04/2014 En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk FRAMGANG STARTER VED AT NOEN GÅR FRAM Jan Bråten Forfatter: Jan Bråten Redaksjonsslutt: 17. november 2014 Utgiver: Norsk Klimastiftelse

Detaljer

Nye energikrav til yrkesbygg

Nye energikrav til yrkesbygg Nye energikrav til yrkesbygg Norske energikrav i lov, forskrift og standarder 17. September 2008 Rica Nidelven Hotel, Trondheim Av Rolf Ulseth Institutt for energi- og prosessteknikk NTNU UN Commission

Detaljer

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Desember 2009 Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Oslo Drammensv. 149 Postboks 350

Detaljer

Norge som Europas billigste batteri? Professor Ånund Killingtveit NTNU/CEDREN

Norge som Europas billigste batteri? Professor Ånund Killingtveit NTNU/CEDREN Norge som Europas billigste batteri? Professor Ånund Killingtveit NTNU/CEDREN Eller: Hva skjer når vinden stilner i Europa? Hva er behovet for energifleksibilitet i det Nord-Europeiske kraftmarkedet? Kan

Detaljer

Lag på lag i norsk klima- og energipolitikk

Lag på lag i norsk klima- og energipolitikk Annegrete Bruvoll og Hanne Marit Dalen * Utvikling av effektive politikktiltak er hovedfokus i energi- og miljøøkonomisk forskning. Standard økonomisk teori gir klare råd om hvordan kostnadseffektivitet

Detaljer

TEKNISK RAPPORT SJØFARTSDIREKTORATET TILTAKSANALYSE - KRAV OM LANDSTRØM FOR SKIP RAPPORT NR. 2009-1063 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS

TEKNISK RAPPORT SJØFARTSDIREKTORATET TILTAKSANALYSE - KRAV OM LANDSTRØM FOR SKIP RAPPORT NR. 2009-1063 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS SJØFARTSDIREKTORATET TILTAKSANALYSE - KRAV OM LANDSTRØM FOR SKIP I NORSKE HAVNER RAPPORT NR. 2009-1063 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.: 3.7.2009 31100596 Godkjent

Detaljer

Biobrensel og pellets - fornybar energi både i stordrift og husholdninger. Cato Kjølstad daglig leder NoBio

Biobrensel og pellets - fornybar energi både i stordrift og husholdninger. Cato Kjølstad daglig leder NoBio Biobrensel og pellets - fornybar energi både i stordrift og husholdninger. Cato Kjølstad daglig leder NoBio 1 Norsk Bioenergiforening Organiserer over 200 bedriftsmedlemmer i hele bioenergiverdikjeden

Detaljer

Klimatiltak og utslippsbaner mot 2030

Klimatiltak og utslippsbaner mot 2030 M-386 2015 RAPPORT Klimatiltak og utslippsbaner mot 2030 Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig Miljødirektoratet Kontaktpersoner

Detaljer

Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020

Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020 Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020 Sammendrag I klimaforliket fra 2012 (Innst. 390 S (2011-2012)) ba Stortinget regjeringen om å innføre et forbud mot

Detaljer

Bellonamelding: Norges fremtidige CO 2 - økonomi. CO2-fangst og lagring vårt neste industrieventyr

Bellonamelding: Norges fremtidige CO 2 - økonomi. CO2-fangst og lagring vårt neste industrieventyr Bellonamelding: Norges fremtidige CO 2 - økonomi CO2-fangst og lagring vårt neste industrieventyr Publisert av: Miljøstiftelsen Bellona Bellona ble etablert 16. juni 1986, og er en uavhengig, ideell miljøstiftelse.

Detaljer