Studere i USA. Del 3 Master- og doktorgradsstudier

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studere i USA. Del 3 Master- og doktorgradsstudier"

Transkript

1 Studere i USA Del 3 Master- og doktorgradsstudier

2 Don t hide your light under a bushel! Få erfaring og kunnskap som behøves i Norge Innhold Petter Næss Daglig leder i US Norway Fulbright Foundation Når industriledere her til lands skal oppildne sine medarbeidere, kan de finne på å raljere over den norske middelmådighetskulturen, og da særlig «skirenn på idealtid»; denne sosialdemokratiske oppfinnelsen er som bestilt for alle som kjøper eller vil selge myten om at «in Norway, they cultivate mediocrity». Og det nytter jo ikke skal man oppnå resultater her i verden! Javel, sier andre, men Norge er jo verdens beste land å leve i, og vårt sosialdemokratiske idrettsapparat har da klart å hoste opp en og annen Northug i årenes løp så fullt så gærent kan det vel ikke være? Sant nok det også. Men uansett hvor man plasserer seg i debatten, ett er sikkert: Ønsker du opptak på et av verdens beste universiteter i USA, må du legge kledelig sosialdemokratisk blygsel til side og promotere deg selv for alt du er verdt! Husk at du konkurrerer ikke bare med amerikanere, men med flinke studenter fra hele verden som alle håper å nyte godt av USAs sagnomsuste universiteter og forskningsfasiliteter. Smør heller litt tykt på, og sørg for at dine anbefalere gjør det samme. Og når du først har kommet inn, kan du gjerne være så norsk du bare vil det slår godt an i USA! Og jo flere flinke og arbeidsomme norske studenter vi har i USA, jo fortere vil amerikanerne forstå at også i «skirenn på idealtid» gjelder det å gå så fort man bare orker. Innsatsen er den samme, det er bare premieringen som kan være litt annerledes her i Norge. Lykke til med studiene i USA! Petter Næss Det sies at erfaring fra utlandet nå sees på som en selvfølge når det rekrutteres til nye stillinger i både privat og offentlig sektor i Norge. Å velge å ta en mastergrad eller en doktorgrad i USA vil derfor uten tvil gi deg verdifull erfaring og kunnskap du ikke ellers ville fått. Gode karakterer, referanser og en tilsynelatende perfekt søknad er ikke lenger tilstrekkelig på et marked som overveldes av en internasjonal søkermasse med usedvanlig godt kvalifiserte søkere. Derfor er det viktig å planlegge nøye og lenge i forveien. Vær strategisk i fremgangsmåten din, og vit hva du selv vil oppnå med studiene og studietiden i USA slik skiller du deg ut og får et fortrinn i søknadsprosessen. Veiledning kan du få hos EducationUSA og andre organisasjoner som arbeider med studier og samarbeid mellom Norge og USA. Dessuten bør det understrekes at de som kan komme med de beste tipsene om å studere i USA, er de som selv har vært der benytt deg av alumnigrupper og lignende, og dra nytte av andres erfaring. Denne brosjyren gir et generelt bilde av master- og doktorgradsstudier i USA, og er på ingen måte beskrivende for alle de 4500 høyere utdanningsenhetene som finnes. Men den kan være et godt utgangspunkt, slik at du kan få en oversikt, snevre inn søkefeltet og finne riktig og effektiv veiledning. Få erfaring og kunnskap som behøves i Norge 3 Graduate-studier i USA 5 Graduate-programmet som passer for deg 6 Forbered deg til søknadsprosessen 9 Tidslinje 10 Søknadsprosessen 13 Hvordan finansiere studiene? 16 Lenker 18 3

3 Graduate-studier i USA Campus på George Washington University. Foto: Sara Ullerø «Graduate-studies» er et samlebegrep for både masterstudier og doktorgradsstudier i USA, og innebærer i begge tilfeller en kombinasjon av forskning og kursarbeid. På samme måte som master- og doktorgradsstudier her i Norge tilbyr graduate-utdannelsen en mer spesialisert og dyptgående utdanning enn studier på bachelornivå. Kursene, som består av forelesninger og seminarer, utgjør rammen for intense timer, hvor hardt forarbeid og aktiv deltakelse står på dagsorden. Mastergraden kan vare fra 12 til 24 måneder, og doktorgraden fra fem til åtte år, begge etter avsluttet bachelorgrad. Ulike typer mastergrader Mastergraden kan være enten såkalt «academic» eller «professional» og vil kun i noen tilfeller lede mot en doktorgad. Det er derfor viktig å avklare under søknadsprosessen hvorvidt programmet du søker deg til, faktisk leder mot videre studier eller forskning. Den akademiske mastergraden kan enten være en «Master of Arts» (ma) eller en «Master of Science» (ms). Begge er orientert mot humanistiske og samfunnsvitenskaplige fag. I tillegg omfatter ms også tekniske fag som for eksempel ingeniør studier. Den profesjonsrettede mastergraden er en «endelig» grad og leder som regel ikke mot en ph.d eller forskerstillinger, men mot karrierer som krever direkte anvendelse av kunnskap. Eksempler er: Master of Business Administration (mba), Master of Education (m.ed.), Master of Fine Arts (m.f.a.), men også grader innenfor journalistikk, arkitektur, «international relations» Vær derfor spesielt oppmerksom på programmets definisjon: om graden tilrettelegger for videre forskningsmuligheter, eller om den er «endelig» (på engelsk: «terminal degree»). Doktorgraden i USA tar sikte på å utdanne forskere og i mange tilfeller universitetstilsatte. Et typisk årsløp på grad-nivå Et akademisk år varer som regel i ni måneder og er delt inn i semestre, trimestre eller kvartaler. Det vil ofte lønne seg å følge anbefalt studieløp, med oppstart i begynnelsen av høst semesteret, både på grunn av fagsammen setningen og på grunn av tilgjengelige midler for internasjonale studenter, som oftest utlyses på høsten (se også side 16: Hvordan finansiere studiene). «Course load» er antall emner og kurs studenten tar i løpet av en studieperiode. Som regel er vanlig «course load» for en student på graduate-nivå 12 credits per termin. Det foreligger et krav fra amerikanske immigrasjonsmyndigheter om at internasjonale studenter må være fulltids studenter for å kunne få godkjent studiene i USA og beholde studieplassen sin. I tillegg kreves det ofte av institusjonen at studenten opprettholder ett snitt på b (på en skala fra a til d, med f som strykkarakter). Krav til studenten i form av «course load» og «grading systems», vil variere fra skole til skole. Vær oppmerksom på dette før du søker om opptak. 5

4 Sett opp dine mål, oppsøk veiledning og les på nettet for å finne «the perfect fit» Graduate-programmet som passer for deg Hoover-tårnet ved Stanford University. Foto: Dreamstime.com/Brandon Bourdages Det er utfordrende å finne et graduate-program som passer deg og dine akademiske forventninger. Spesielt i USA, der det er et mangfold av tilbud og spennende fag miljøer. Å finne «the perfect fit» krever grundig og nøye forarbeid. Det finnes ingen mal for dette; det viktigste er å ta seg god tid til å finne frem til programmet som passer deg og dine behov. Definer dine studie- og karrieremål Å sette opp mål for hva du vil oppnå med utdanningen din, både akademisk og karrieremessig, vil være avgjørende for å finne frem til et godt graduate-program. Målene du setter deg, vil ikke bare fungere som motivasjon i søknadsprosessen, men vil også utgjøre den «røde tråden», essensen, i søknaden din. Spørsmål du bør stille deg: Hvordan vil studier i nettopp USA være til fordel for deg? Hvilken karriere ønsker du deg, hvilke kvalifikasjoner etterspørres, og hvordan er arbeidsmarkedet innenfor ditt fagfelt? Få veiledning Veiledning kan du få hos EducationUSAsentrene i Norge og andre organisasjoner som arbeider med studier og samarbeid mellom Norge og USA (se side 18). Dessuten bør det understrekes at de som har best erfaring med å studere i USA, er de som selv har vært der: Benytt deg av alumnigrupper (for eksempel hos Fulbright, ansa eller Norge Amerika Foreningen) og tidligere studenters erfaringer. Når du etterspør veiledning, bør du ha en oversikt over følgende: Din bakgrunn og utdanning Ditt studiefelt og ønsket spesialisering Når du vil begynne på studiene i USA Dine engelskkunnskaper Hvorvidt du behøver finansieringshjelp og økonomisk støtte Snevre inn søkefeltet: Hvor vil du? Mangfoldet av programmer å velge mellom i USA gjør det spesielt viktig å ta seg tid til å definere mål og ønsker med en master eller ph.d i USA. Alt dette for å få et bilde av hvilke kvaliteter universitetene i USA ser etter hos en internasjonal student, men også for å få et bedre inntrykk av hva du ser etter og forventer av universitetet og dets akademiske miljø. Husk at forholdet er tosidig det handler like mye om hva du ønsker og behøver, som hva skolene ser etter av kvalifikasjoner og egenskaper. Et nyttig, dog åpenbart, tips er å lage en over sikt over hvilke universiteter i USA som tilbyr relevant fagspesialisering og et arbeids- og studiemiljø som passer deg og dine behov. Bruk nettet, universitetets nettsider samt søkemotorer som for eksempel Peterson s (www.petersons.com, se også side 18) for å få generell informasjon om de forskjellige skolene og for å kunne sammenligne disse bedre i forhold til hverandre og dine egne kriterier for hva som utgjør et godt universitet. Veldig viktig er det å benytte seg av kontakter på nåværende studieprogram og dine veiledere og professorer. I tillegg bør du dra på utdanningsmesser, besøke skolene i USA hvis du har anledning til det, og ta kontakt med representanter fra universitetene for å få førstehåndsinformasjon om tilgjengelige studietilbud. Rangeringslister Rangeringslister kan være nyttige supplementsredskap som kan hjelpe deg å finne frem til universiteter du kanskje ikke hadde tenkt på i utgangspunktet. Den mest kjente rangeringslisten er grad schools-listene til U.S. News and World Report. Vær oppmerksom på kriteriene som ligger til grunn for slike rangeringer. Noen ganger rangeres universitetene i forhold til helhetlige vurderinger, andre ganger er bare fagfelt tatt i betraktning. Husk at du som grad-student bør se på hvert enkelt program som tilbys: Et universitet som ikke er topprangert, kan likevel inneha toppekspertise på nettopp ditt fagfelt. TIPS Snakk med dine professorer og veiledere. De har ofte god kjennskap til gode forskningsmiljøer innenfor ditt fagfelt i utlandet. Jo bedre din prosjektbeskrivelse passer inn i forskningsmiljøet ved institusjonen, jo større er sjansen for opptak. Les vitenskapelige artikler og forskningstidsskrifter. Hvem er ledende forskere i ditt fagfelt, og hvor hører de til? Det er dit du vil. Med hensyn til godkjenning av graden din når du kommer tilbake til Norge, er det veldig viktig å sjekke skolens akkrediteringsstatus. Skolen og studieprogrammet må være regionalt akkreditert i USA for at den skal være godkjent i USA (se side 18). Sjekk også programmet opp mot NOKUTs kriterier for godkjenning i Norge. Bestem deg gjør et valg! Når du sitter igjen med ca. ti akkrediterte institu sjoner som tilbyr et studieprogram av interesse, må du sammenligne dem og være kritisk i din vurdering. Husk at kvaliteten på et program ofte har en direkte sammenheng med fakultetets rykte og arbeidsmetode, og at dette kan være uavhengig av universitetets omdømme og omtale. For å ta den beste avgjørelsen lager du en sammenligningsliste: Fakultetets og programmets størrelse (ansatte forskere og antall studenter) De ansattes renommé og kvalifikasjoner Programmets akkreditering Opptakskrav: Minimumskrav til standardtester og fullførte undergradstudier (se side 18) Krav til fullføring av grad Programmets lengde og varighet Arbeidsmiljø og fasiliteter tilgjengelig på campus (bibliotek, arbeidsrom o.l.) Kostnader («tuition and fees»), inklusive utgifter beregnet til bøker og annet materiell Finansieringsmuligheter tilgjengelig for internasjonale studenter Geografisk beliggenhet og klima, leve - kost nader, boligmarkedet o.l. 6 7

5 Forbered deg til søknadsprosessen Historiske bygninger på området til Princeton University. Foto: Dreamstime.com/Olegmit Hva ser opptakskontorene i USA etter? Opptakspanelet består av ansatte på internasjonalt «admissions office» og av ansatte fra de relevante instituttene. De ser etter studenter med sterk akademisk bakgrunn som behersker engelsk særdeles godt, og som kan vise til gode resultater (over minimumskravet) på eventuelle standardtester. I tillegg til dette må søkeren ha en stabil økonomi og tilfredsstillende inntektskilder gjennom hele studieperioden, se side 16. En sterk akademisk bakgrunn Når du søker om opptak til et graduateprogram, vil de fleste opptakskontorer se etter studenter som er ferdige, eller i ferd med å bli ferdige, med en med en bachalorgrad («undergraduate-degree»). Vær oppmerksom på at norsk skolegang er 13-årig, sammenlignet med en 12-årig skolegang i USA, og at bachelorgraden her er 3-årig, mens den i USA består av 4 år. Selv om de fleste skoler i USA følger de samme retningslinjene hva angår opptak, vil det likevel være opp til hvert enkelt program og opptakskontor å avgjøre om studenten som søker faktisk kvalifiserer. I tillegg til dette kreves det gjerne veldig gode karakterer av internasjonale studenter. Opptakskontorene har ofte et krav om snitt i b fra undergrad-nivå. Relevant erfaring fra arbeidslivet og/eller stilling som forsker assistent vil også være gunstig i en søknadssituasjon. Engelskkrav TOEFL Alle internasjonale studenter må kunne dokumentere gode muntlige og skriftlige engelsk kunnskaper og bør kunne vise til et minimums resultat på «Test of English as a Foreign Language» (TOEFL). Kravene til denne testen varierer mellom institusjonene, og noen skoler vil godta andre tester enn TOEFL-testen. Dette må du orientere deg om. Dersom engelsk er ditt morsmål, eller du har store deler av utdanningen din fra et engelsk skolesystem, vil du kunne be om en TOEFL-waiver, altså at du slipper å ta TOEFL-testen. Gjør skolene oppmerksom på dette tidlig i søknadsprosessen. Standardtester «Graduate admissions tests» blir ofte omtalt som standardtester fordi alle søkere må ta dem, uavhengig av karakterer eller tidligere erfaring. For opptakskontorene er dette et verdifullt vurderingsgrunnlag som gjør det lettere å vurdere kandidatene på et objektivt og rettferdig grunnlag. Det finnes flere typer tester: Graduate Record Examination (GRE), som vurderer søkerens generelle forkunnskap GRE subject test, som vurderer søkerens kunnskap innen et spesielt fagområde Graduate Management Admissions Test (GMAT), som uten unntak kreves av alle som søker opptak til business-programmer Miller Analogy Tests (MAT) for fagfelt som psykologi og utdanningsvitenskapelige fag. Disse testene må ofte taes i tillegg til TOEFLtesten. TIPS Vær tidlig ute med å melde deg opp til eventuelle standardtester, gjerne ett år før ønsket avreise. Husk også at du bør vite hvilke skoler du vil søke deg til når du tar testene, slik at testresultatene kan sendes direkte. Se side 18 for nyttige lenker. 9

6 23 Avreise! Du har en spennende tid foran deg gjør mest mulig ut av opplevelsen! 21 Husk å orientere internasjonalt kontor ved vertsuniversitetet om ankomstdato 22 Ved opptak skal internasjonalt kontor på universitetet og studentorganisasjonen som tar seg av bolig o.l., gi deg all nødvendig info om hvordan du best kan finne deg til rette i USA. I august september samme år som du drar m I juni-august samme år som du drar m 18 Informasjonspakke og nødvendige visumpapirer sendes fra universitetet i USA 19 Visumintervjuet er siste instans før avreise til USA. Du kan ikke søke om visum før de nødvendige papirene er blitt utstedt fra vertsuniversitetet i USA. Bestill tid når du får papirene 20 Organiser reisen og les informasjonen i velkomstpakken nøye (f.eks. oppstartsdato, orienteringsmøter). Om du har spørsmål kontakter du internasjonalt kontor ved universitetet 15 Organiser økonomien din og skaff informasjon om hvordan du oppretter bankkonto o.l. i USA 16 Få hjelp fra universitetet til å finne bolig og å tegne nødvendig helseforsikring 17 Orienter de nødvendige kontorer og organisasjoner som hjelper deg eller som har hjulpet deg med å tilrettelegge studiene i utlandet (Lånekassen, ANSA, Fulbright, noram o.a.) I april juni året samme år som du drar m 12 Opptaks- og avslagsbrev sendes ut fra universitetene 13 Gjør et valg og takk «ja» til plass ved ønsket universitet 14 Takk pent «nei» til skolene du ikke velger og i god tid, slik at plassen kan frigis til mulige ventelistekandidater I januar mars samme år som du drar m 11 Søknadsfrister må overholdes. Jo tidligere du kan sende inn søknaden, desto bedre. 8 Send inn fullstendige søknader til universitetene i USA 9 Forsikre deg om at karakterutskrifter og anbefalingsbrev er sendt 10 Ta nødvendige standardtester 6 Orienter mulige anbefalere om dine ønsker, søknadsfrister og videre prosess 7 Begynn å jobbe med Personal statement-essayene, før du sender inn fullstendige søknader til universitetene i USA 3 Registrer deg til eventuelle standardtester. Vær oppmerksom på påmeldingsfrister og behandlingstid av resultatene 4 Orienter deg om stipendmuligheter og andre tilgjengelige midler, og forbered søknadene til disse i god tid før eventuelle frister I september desember året før du vil dra m 5 Be ditt nåværende eller tidligere universitet om karakterutskrifter på engelsk I august året før du vil dra m 1 Informer deg om mulighetene 2 Henvend deg til interessante universiteter for mer informasjon og opptakskrav Tidslinje for søknadsprosessen heng den på veggen og bruk den som sjekkliste. Lykke til med søknaden! Foto fra Dreamstime.com: Adeliepenguin (strand i Sør-California), Jorge Salcedo (Boston), Skip ODonnell (eksamensfeiring), Kineticimagery (biologi), Ken Pilon (tegninger), Jorge Salcedo (Massachusetts Institute of Technology), Susy5 (San Diego State University), Okea (fly). Foto: Sara Ullerø, Fulbright Foundation (Georgetown University, Washington DC)

7 Søknadsprosessen Biblioteket ved Columbia University, New York. Foto: Dreamstime.com/Sean Pavone Du bør beregne 12 til 18 måneder for hele søknadsprosessen, fra oppstartsfasen med innhenting av relevant informasjon til du får opptak og kan søke om visum. For en detaljert tidslinje, se side 10. Stort sett all informasjon om de forskjellige universitetenes opptaksprosess er å finne på nett, inkludert søknadene. Innhent informasjon Ta deg god tid til å lese om de forskjellige institusjonene innenfor fagfeltet ditt. Sammenlign, sett fordeler og ulemper opp mot hverandre, og vær en aktiv søker. Innhent informasjon via nettsider, opptakskontorer, veiledningssentre og få tilsendt brosjyrer. Vær oppmerksom på at opptakspanelet på graduate-nivå ofte består av ansatte på fakultetet, og at du kan henvende deg til disse. Å gjøre deg kjent i forkant av søknadsprosessen kan være til stor fordel, men vær varsom i din korrespondanse og vis at du har gjort et grundig forarbeid før du tar kontakt. Søk tidlig Send søknaden så tidlig som mulig. Ikke vent på eventuelle standardtestresultater før du sender inn søknaden (disse ettersendes av testsenteret så snart resultatene foreligger). Søknadsfristene er endelige i USA, og ettersending av dokumenter godtas kun i spesielle tilfeller. Ofte vil universiteter tilby plass til gode studenter under den forutsetning at standardtestskårene er tilfredsstillende, og vil kunne gi deg tilbake melding på søknaden allerede før søknadsfristen, dersom noe mangler eller behøver presisering. Søk opptak til flere institusjoner Ikke alle kvalifiserte søkere får opptak. Det er derfor viktig å søke til flere skoler (ca. 5 6). Sikt gjerne høyt, men sørg også for å søke om studieplass ved skoler du er sikker på er innenfor rekkevidde. Ideelt sett får du opptak til flere skoler, slik at du selv kan velge hvor du vil gå. En ryddig og konsistent søknad Vær nøyaktig og omhyggelig i utfyllingen av søknaden. Slurvefeil, skrivefeil og ufullstendige søknader vil ikke tale i din favør. Med en god søknad har du sjansen til å gi et godt førsteinntrykk. Vær konsistent i bruk av eget navn: Bruk én skrivemåte (helst i samsvar med passet ditt). Legg ved alle dokumenter som etterspørres, og dersom du ikke kan svare på et spørsmål, kan du føre opp n/a (not applicable). Batal i god tid Betal søknadsavgiften i god tid før søknadsfristen. Det er surt å bli avslått pga. en formalitet. Karakterutskrifter Hver enkelt skole vil ha egne retningslinjer for hvordan du dokumenterer undergrad-studiene dine. Normalt vil du måtte legge ved alle utskrifter fra høyere utdanning, med fagbeskrivelse, karakterer og dato. Universitetene vil enten selv vurdere karakterene eller be studentene om å sende inn karakterutskrifter via internasjonale evalueringsorganisasjoner, såkalte «credential evaluators». Alle vedlegg og kopier må være attesterte av utstedende universitet eller offentlig godkjent kontor. Vær oppmerksom på at originale dokumenter ikke alltid kan returneres. Personal statement og Statement of purpose I denne delen av søknaden har du muligheten til å «snakke» direkte til opptakskommisjonen. Hva vil du ellers gjerne vise som ikke dekkes av søknaden? Målet er å vise på en klar, konsis og 13

8 Sather-tårnet ved Berkeley University, California. Foto: Dreamstime.com/Rafael Ramirez Lee overbevisende måte hvordan og hvorfor du er den rette kandidaten til studieplassen. Hva kan du bidra med ved institusjonen? Hvordan utgjør du «the right fit»? Søknadsessayet skal vise søkerens kritiske og analytiske evner, interesser og visjon for fremtiden så markedsfør deg selv og vær innovativ. TIPS Prosjektbeskrivelse og essay rettes direkte til det fakultet eller departement du søker til, så vær oppmerksom på hva de etterspør. Beskriv hvorfor og hvordan akkurat dette programmet er relevant for nettopp deg: Hvilket område vil du spesialisere deg i? Hva vil du oppnå med graden hva vil du bruke den til? Du må gjerne se på dette som en jobbsøknad du passer for jobben, og den passer for deg. Anbefalingsbrev Du vil bli bedt om å fremskaffe to eller tre anbefalings brev til søknaden. Anbefalerne, som skal kunne si noe om deg i en akademisk sammenheng og helst innenfor fagfeltet du er interessert i, bør være enten professorer, veiledere eller i noen tilfeller arbeidsgiver, men ikke familie eller venner. Mange mener at det er problematisk å fremskaffe et personlig brev fra foreleser eller professor her i Norge. Vårt råd er å be om et slikt brev tidlig i prosessen og tilrettelegge så godt som mulig for vedkommende i skrive prosessen. Lag et informasjonsskriv (karakterer, hobbyer, «list of accomplishments» ), informer om skolene du søker på, og la anbefaleren din bli kjent med deg. Anbefalingsbrevene må sendes direkte til universitetet fra anbefaler, eller via nettsøknad. Du skal ikke ha tilgang til disse. Om du blir spurt om å gi fra deg rettighetene til å se brevene i søknaden, skal du normalt svare «ja». I tillegg er det lurt å merke seg at det ofte er representanter fra fagmiljøet som vurderer søknadene. Derfor er det en fordel hvis anbefeleren kan vise til erfaring fra undervisning og/eller forsknings arbeid siden dette også er svært attraktive trekk hos en potensiell ny «medarbeider» Parken til University of Maryland. Foto: Sara Ullerø

9 Høyere utdanning i USA er kostbart, men ikke uoverkommelig dersom du er tidlig ute med å søke om veiledning og økonomisk støtte i form av lån og stipendier. Georgetown University, Washington dc. Foto: Sara Ullerø Hvordan finansiere studiene? God tid i planleggingsfasen er en viktig for ut setning for et vellykket studieopphold i USA. Høyere utdanning i USA er kostbart, men ikke uoverkommelig om du er tidlig ute med å søke veiledning og økonomisk støtte i form av lån og stipend. «Tuition and fees» varierer og betegner ikke nødvendigvis skolens kvalitet og levekostnadene vil variere mellom områdene. Det er en god invistering å sjekke ut de mange stipendene tilgjengelige for høyere utdanning. Nordmenn er heldige og får dekket de fleste utgifter gjennom Lånekassen. Basisstøtten for mastergrad og ph.d du får hos Lånekassen, er lik for alle som tar høyere utdanning. I tillegg til denne, kan du få støtte hvis du må betale skolepenger. Som regel blir 30 % gitt som lån og 70 % gitt som stipend, opp til et visst beløp, på masternivå. Skolepenger utover dette blir gitt som lån. Til ph.d-utdanning får du hele skolepengestøtten som lån. Forskningsrådet Forskningsrådet stiller også med flere stipendier, erfaring og kompetanse til disposisjon for forskere som ønsker å skape varige forhold med institusjoner i utlandet. I tillegg har de opprettet en stipendbase, som er en god oversikt over mobilitetsstipender fra Forskningsrådet og andre aktører: Jansons Legat Jansons Legat deler hvert år ut stipend til kvalifiserte søkere under utdanning eller fra arbeidslivet. Søkerne må i teori eller praksis ha vist positive anlegg eller initiativ utover det alminnelige. Støtte gis til studieopphold i utlandet når dette vil ha betydning for mottakerens fortsatte virksomhet eller utdanning. Søknadsfrist 15. mars hvert år. Leiv Eiriksson mobilitetsprogram Leiv Eiriksson mobilitetsprogram (under Forskningsrådet) for søkere til ph.d-nivå gir støtte til gjensidig utveksling av forskere og forskerrekrutter mellom Norge og Nord- Amerika. Stipendordningen er åpen for alle fag og disipliner og gis normalt til forskningsopphold for 3 12 måneder i USA og Canada. Leiv Eiriksson-stipendet lyses ut med frist hver høst (september/oktober) for opphold som starter påfølgende kalenderår. Norge Amerika Foreningen Norge Amerika Foreningen (noram) tilbyr stipend til norske statsborgere til graduate-studier og forskning i USA, altså på master- og ph.d-nivå. Opp til 35 stipender til graduate-studier og forskning deles ut hvert år. Stipendbeløpene er fra ca 2000 til usd. Programmet består av stipend fra flere forskjellige organisasjoner og stipendfond, men er administrert av noram som et helhetlig program for å gjøre søknadsprosessen enklere for søkerne. Søkere blir automatisk vurdert for alle de stipendene de kvalifiserer for. Søknadsfristen er i januar hvert år og gjelder for påfølgende akademiske år. U.S.-Norway Fulbright Foundation Fulbright-stipendet tildeles forskere (post-doc.) og studenter på master- og ph.d-nivå som ønsker å ta en hel eller en del av graden sin i USA. Alle fagfelt godkjennes, og stipendet kan kombineres med støtte og lån fra Lånekassen. Stipendbeløpene varierer fra til kr, og hvert år tildeles ca. femti stipender. Minimum oppholdstid i USA må være ett akademisk år. Unntak kan gjøres for studenter som er i avslutningsfasen av ph.d-graden sin (minimum 6 måneders opphold tillates). Søknadsfristen settes hvert år i oktober, og gjelder for påfølgende skoleår. Kombinasjoner av stipend Mange av de norske stipendiene som er tilgjengelige for studenter og forskere som vil til USA, kan kombineres, og det lønner seg derfor å søke om flere stipender i god tid før utreise. Vær imidlertid oppmerksom på at noen stipender kun tildeles for ett år av graden, og at det kan være lurt å søke strategisk i så måte. For eksempel: Fulbright kan kun gi støtte for det første året av en mastergrad, mens noram ikke har denne begrensningen. Mange som får støtte fra Fulbright for det første året, søker derfor om støtte fra noram det andre året. Utover dette vil reglene for hvordan man kan kombinere stipend, variere mellom de forskjellige organisasjonene. Ta kontakt med disse og forhør deg. Stipender og jobber ved universitet i USA Mange amerikanske universiteter har enten stipend eller rabattordninger på «tuition» for sine graduate-studenter. Som regel blir man orientert om slike tilbud etter opptak, men det er ingenting i veien for å forhøre seg på forhånd. For ph.d-studenter vil det ofte være muligheter for å arbeide enten som «research assistant» eller «teaching assistant» i løpet av graden. For mastergradstudenter kan dette også være en mulighet. Merk at du som student kun kan jobbe 20 timer i uken, og som regel bare på campus. TIPS Ta deg tid til å se gjennom de forkjellige stipendiene som finnes i Legathåndboken. I tillegg vil det også være tilfeller hvor det er midler tilgjengelig for internasjonale studenter på graduate-nivå. Dette er midler man som regel søker på etter ankomst, og/eller etter at man har gjort seg fortjent til støtte fra fakultetet. For mer informasjon om dette og for generell informasjon om økonomisk støtte for internasjonale studenter i USA: («Grants and Scholarships»)

10 Lenker til kapitlene PRESS, EDUCATION AND CULTURAL AFFAIRS U.S. EMBASSY OSLO Publisert av Office for press, education and cultural affairs, U.S. Embassy, Oslo Graduate-programmet som passer for deg Nyttige søkemotorer Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (nokut), Council for Higher Education Accreditation (chea), EducationUSA, exchanges.state.gov Forbered deg til søknadsprosessen Om Standardtester Testsenteret ved Universitetet i Oslo: Søknadsprosessen Credential evaluation: 18 Hvordan finansiere studiene? Jansons Legat: Leiv Eiriksson moblitetsprogram: Lånekassen: Norge Amerika Foreningen (noram): U.S. Norway Fulbright Foundation: Du kan lese om flere stipender i Legathåndboken: Nyttige adresser og kontaktinformasjon Association For Norwegian Students Abroad (ANSA), gratis veiledning: www. ansa.no Den amerikanske ambassaden i Oslo, EducationUSA, gratis veiledning og visumspørsmål: norway.usembassy.gov Det norske generalkonsulatet i New York, gratis veiledning: Forskningsrådet: Lånekassen: Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT): Norge Amerika Foreningen (NORAM), gratis veiledning og stipendordninger: Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SiU), Testsenteret ved Universitetet i Oslo: U.S. Norway Fulbright Foundation, EducationUSA, gratis veiledning og stipendordninger: Teleskopobservatorie i Palomar-fjellene ved San Diego. Foto: Dreamstime.com/Outline205 Redaktør: Sara Ullerø (Fulbright Foundation i Oslo) Utforming: Munch design Trykk: Grøset as Den amerikanske ambassaden og Fulbright Foundation i Oslo tilbyr informasjon og veildning om studier i USA under paraplyen «yes to U.S.» Den amerikanske ambassaden og Fulbright Foundation er også Education USA-sentre Fulbright Foundation i Oslo tildeler stipend for forskning og høyere studier i USA NORAM tildeler stipend til norske statsborgere på bachelor-, master- og PhD-nivå ANSA er en uavhengig interesseorganisasjon som tilbyr informasjon om studieopphold i bl.a. USA Omslaget fra venstre. Foto fra istock.com: Diane Diederich (ute på campus), foto fra Dreamstime.com: Jorge Salcedo (Harvard Business School), Khabar (korpset til Virginia Tech.), Elf0724 (biblioteket ved Stanford University)

Studere i USA. Del 3 Master- og doktorgradsstudier

Studere i USA. Del 3 Master- og doktorgradsstudier Studere i USA Del 3 Master- og doktorgradsstudier Don t hide your light under a bushel! Petter Næss Daglig leder i US Norway Fulbright Foundation Når industriledere her til lands skal oppildne sine medarbeidere,

Detaljer

Studere i USA. Del 1 Bachelorgrad

Studere i USA. Del 1 Bachelorgrad Studere i USA Del 1 Bachelorgrad Join them! Ambassadør Barry B. White One of my most important duties as Ambassador to Norway is to encourage more Norwegian students to pursue higher education in the United

Detaljer

Utveksling for engelskstudenter STUDERE I UTLANDET? EN GUIDE FOR DEG SOM ER ENGELSKSTUDENT

Utveksling for engelskstudenter STUDERE I UTLANDET? EN GUIDE FOR DEG SOM ER ENGELSKSTUDENT Utveksling for engelskstudenter STUDERE I UTLANDET? EN GUIDE FOR DEG SOM ER ENGELSKSTUDENT INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING s. 03 Oppbygging av engelsk bachelor.. s. 05 2. TIDLIGERE STUDENTERS ERFARINGER

Detaljer

Studere i USA. Del 2 Idrettsstipend

Studere i USA. Del 2 Idrettsstipend Studere i USA Del 2 Idrettsstipend Join them! One of my most important duties as Ambassador to Norway is to encourage more Norwegian students to pursue higher education in the United States. It s an agreeable

Detaljer

Studere i USA. Del 2 Idrettsstipend

Studere i USA. Del 2 Idrettsstipend Studere i USA Del 2 Idrettsstipend Join them! Ambassadør Barry B. White One of my most important duties as Ambassador to Norway is to encourage more Norwegian students to pursue higher education in the

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

ANSAs søknadsguide til studier i USA

ANSAs søknadsguide til studier i USA ANSAs søknadsguide til studier i USA Søknadsprosessen til amerikanske læresteder er omfattende, og det er mye å tenke på. I denne søknadsguiden får du en oversikt over vanlige søknadskrav. Denne guiden

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

tips til deg som vil gå på skole i utlandet

tips til deg som vil gå på skole i utlandet tips til deg som vil gå på skole i utlandet LURT Å TENKE OVER: Hvor vil du reise? IKONER: Studier i utlandet gjør at man får erfaringer, kunnskap og en opplevelse som er gull verdt! Du vet sikkert om noen

Detaljer

Informasjonen gitt nedenfor er sålangt vi kan vurdere riktig. Det kan ha sneket seg inn noen mindre unøyaktigheter. Memoet oppdateres kontinuerlig.

Informasjonen gitt nedenfor er sålangt vi kan vurdere riktig. Det kan ha sneket seg inn noen mindre unøyaktigheter. Memoet oppdateres kontinuerlig. Til: Studenter Fra: Trond Petersen, Professor Department of Sociology og Haas School of Business University of California, Berkeley Chair of Sociology Committee on Comparative Studies and Foreign Students

Detaljer

tips til deg som vil gå på skole i utlandet

tips til deg som vil gå på skole i utlandet tips til deg som vil gå på skole i utlandet IKONER: Studier i utlandet gjør at man får erfaringer, kunnskap og en opplevelse som er gull verdt! Du vet sikkert om noen som har studert i utlandet. Det finnes

Detaljer

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte Praktisk informasjon For AFSer og foresatte Kontaktinformasjon Postadresse (ny adresse fra og med 13.desember 2013) AFS Norge Internasjonal Utveksling Trondheimsveien 135 0570 OSLO Besøksadresse AFS Norge

Detaljer

Klar for avgang. - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet

Klar for avgang. - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet Klar for avgang - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet Innhold: Før du reiser. s. 4 Under oppholdet. s. 7 Viktig om sikkerhet. s. 9 Kontrakt for utvekslingsopphold. s. 11 2 Kjære utenlandsstudent!

Detaljer

universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess

universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess IKONER: FORVIRRA? Det er du ikke alene om. Med alle mulighetene som finnes er dette en helt naturlig reaksjon. Mange er usikre på hva slags utdanning

Detaljer

Klar for avgang - viktig informasjon for et godt. studieopphold i utlandet

Klar for avgang - viktig informasjon for et godt. studieopphold i utlandet Klar for avgang - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet Kjære utenlandsstudent! Tiden for avreise til ditt nye studieland nærmer seg med stormskritt! Etter lange forberedelser begynner

Detaljer

NTNU OG DU STUDENTGUIDE TRONDHEIM 2005/2006

NTNU OG DU STUDENTGUIDE TRONDHEIM 2005/2006 NTNU OG DU STUDENTGUIDE TRONDHEIM 2005/2006 DE FØRSTE DAGENE 6 Viktige formaliteter 7 Unngå villedning -søk veiledning 8 Utdanning for alle? 9 Karrieretjenesten 9 Hold deg informert 10 Planlegging er kjempelurt

Detaljer

Vil du vite en hemmelighet

Vil du vite en hemmelighet Vil du vite en hemmelighet... om overgangen fra studier til arbeid? Karrieresenteret ved høgskolene i Oslo og Akershus i samarbeid med Fagforbundet Oslo Redaksjon: Margot Fosen Frogner, Julie Sikin B.

Detaljer

Læretid i utlandet: Manual for lærlinger

Læretid i utlandet: Manual for lærlinger Læretid i utlandet: Manual for lærlinger av Gard Tekrø Internasjonalt Servicekontor, Oppland Innhold Innledning Grunner til å reise utenlands Fordeler Fordeler for deg som lærling Kommentarer Fordeler

Detaljer

Manual for faglige ledere

Manual for faglige ledere Manual for faglige ledere av Horst Trodler ABB Training Centre Rhein-Neckar GMbh Innhold Forord Fordelene ved utvekslingsprogrammer Forventninger fra faglige leder Hvordan håndtere en utplassering? Å finne

Detaljer

Foto: Nicolas Tourrence. JOBBSØKING TRINN FOR TRINN Tips og råd fra BI Karriereservice

Foto: Nicolas Tourrence. JOBBSØKING TRINN FOR TRINN Tips og råd fra BI Karriereservice Foto: Nicolas Tourrence JOBBSØKING TRINN FOR TRINN Tips og råd fra BI Karriereservice Side 3 Oppdag dine muligheter Side 4 Hvor begynner jeg? BEVISSTGJØRING Side 6 Hvor leter jeg? ORIENTERING Side 8 Lag

Detaljer

Tips til jobbsøking. Av Gunnar Krogh-Tonning, partner, BEST Consulting Group. www.best-consult.no

Tips til jobbsøking. Av Gunnar Krogh-Tonning, partner, BEST Consulting Group. www.best-consult.no Tips til jobbsøking Av Gunnar Krogh-Tonning, partner, BEST Consulting Group Søknad Søknaden er viktig og krever grundig forarbeid. Den bestemmer om du vil komme videre i søknadsprosessen. Innholdet vil

Detaljer

Forskningsopphold i USA

Forskningsopphold i USA Forskningsopphold i USA Guide i praktiske spørsmål EURAXESS Norge 2013 INNLEDNING... 2 REISE OG ANKOMST TIL USA... 6 Social Security Nummer... 7 TRYGD OG FORSIKRINGER... 8 Medlemskap i Folketrygden...

Detaljer

Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr 12. Høsten 2008. Basic jobbsøking: Hvordan lese arbeidskontrakten

Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr 12. Høsten 2008. Basic jobbsøking: Hvordan lese arbeidskontrakten Arbeidslivsdagen Bli kjent - gjør deg kjent Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr 12. Høsten 2008 Karrierevalget: Bachelor eller master? Basic jobbsøking: Hvordan lese arbeidskontrakten

Detaljer

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Vi håper at dette dokumentet vil være til hjelp for deg i gjennomføring av masteroppgaven. Masteroppgaven er en svenneprøve i utføring av et vitenskaplig arbeid.

Detaljer

Rapportserie 06/2014. Samarbeid med Japan i høyere utdanning: Forutsetninger, utfordringer og muligheter

Rapportserie 06/2014. Samarbeid med Japan i høyere utdanning: Forutsetninger, utfordringer og muligheter av utdanning Rapportserie 06/2014 Samarbeid med Japan i høyere utdanning: Forutsetninger, utfordringer og muligheter MILJØMERKET Trykksak Utgiver: Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Februar

Detaljer

ANSAs 10steg til STUDIER I UTLANDET

ANSAs 10steg til STUDIER I UTLANDET ANSAs 10 steg til STUDIER I UTLANDET ANSA VISER VEI TIL STUDIER I UTLANDET ANSA Samskipnaden for norske utenlandsstudenter ANSAs formål er å ivareta de norske utenlandsstudentenes faglige, økonomiske,

Detaljer

Hva er markedsføring og pr?

Hva er markedsføring og pr? Pr og Markedsføring Kurshefte 2007 Hva er markedsføring og pr? Markedsføring og public relations Markedsføring og Public Relations er to store og omfattende fag, med røtter langt tilbake i tid. I mange

Detaljer

Den lille karriereguiden - for begynnere

Den lille karriereguiden - for begynnere Studieløpsprosjektet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Mest for deg

Detaljer

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 Tyngden du Trenger LivsLang Læring Det stilles store krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den

Detaljer

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker Av rådgiver Terje Alnes, NAV Intro Bergen Innledning 2 Forberedelse

Detaljer