VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM"

Transkript

1 RAPPORTANSVARLIG: Ole Romslo Traasdahl Vestsideveien 468, 665 LESJA Tlf: E-post: VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Sjøsjålia, tomt 4, 647 SØR-FRON Matrikkelnr Gnr 81 Bnr 13 Kommune SØR-FRON Hjemmelshaver(e) Pål og Synnøve Bjørg Svelle Dato for befaring Bruksareal: 63 m Bruksareal primærdel (P-ROM): 63 m Tomteareal: 1 070,9 m Normal markedsverdi: kr Anbefalt låneverdi: kr Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din mobiltelefon, eller besøk

2 Eiendomsbetegnelse, hjemmelshaver mm Adresse Gnr Bnr Festenr Seksjnr Bolignummer Sjøsjålia, tomt Postnr Poststed Kommune Område/bydel 647 SØR-FRON SØR-FRON Sjøsjålia Rekvirent Kjetil Andre' Lund Hjemmelshaver(e) Pål og Synnøve Bjørg Svelle Tilstede/opplysninger gitt av Besiktigelsesdato Kjetil Lund, eier, og takstmann O Traasdahl Premisser - Generelle opplysninger Eiendommen er visuelt besiktiget av takstmann, etter oppdrag mottatt på mail fra eier Det er ikke gjort søk etter skjulte feil eller mangler, kun visuell registrering Synlige mangler eller skader som ble observert beskrives i neste avsnitt Bygningen er på det aller meste ferdigstilt som nybygg Søknad om ferdigattest er innsendt Verdien settes til en normal omsetningsverdi på det åpne marked Denne verdien bygger på eiendommens tekniske verdi, standard, beliggenhet og infrastruktur i området Eier har bidratt med opplysninger om kostnader vedr oppføringen Hytta er bygget med tanke for salg, og har ikke vært i bruk Takstmann er ikke fagmann på tekniske anlegg som el-anlegg, røranlegg, ventilasjon, piper, ildsteder og andre eventuelle tekniske anlegg For nevnte områder henvises det til eventuelle kontroller med rapporter fra nevnte faggrupper Det var regn og tett skodde på befaringsdagen, så beskrivelse av utsikten er ifølge eiers opplysninger Sammendrag Hytta ligger på festet tomt i et lite hytteområde i Sjøsjålia, ca km fra Fagerhøi Fjellskole, i Sør-Fron kommune Oppført i bindingsverk (15+5cm) på ringmurselementer, utvendig kledd med stående lektepanel Taktekking av Trebord Innvendig støpt plate på grunn, med parkettgulv Innvendige vegger av malte gipsplater, vegger i stue med beiset liggende skyggepanel Lasurbeiset trepanel i takene Hvitmalt listverk Hvite fyllingsdører m/speil Hvit kjøkkeninnredning, med plass til komfyr og kjøleskap I tilknytning til pipa er det montert et ildsted i stua Hytta er klargjort for eventuell fremtidig tilgang til strøm, vann og kloakk, med røropplegg frem til kjøkken og bad i grunnen (fra samlekum utenfor hytta) og med skjult opplegg for strøm, og sikringsskap i gangen Her kan det legges opp til 30V eller solcellestrøm Hytta har et lite tak over inngangsdøra, og utenfor kjøkken/stue er det en overbygget inntrekt liten terrasse På befaringsdagen var hytta så godt som ferdigstilt bygningsmessig Områdebeskrivelse - Beliggenhet - Miljø Hytta ligger i Sjøsjålia, i et lite hyttefelt regulert for 7 spredtliggende tomter, på Sør Fron fjellet Fint fjellområde for jakt, fiske og friluftsliv Glissen bjørkeskog, myrterreng og områder med mose og lyng omkranser hytta Det er vinteråpen adkomst helt frem til hytta Utsikt sørover mot Kvitfjell-området Ca km til Per Gyntvegen som går fra Gausdal i sør til Gålå/Vinstra i nord Gnr: 81 Bnr: Side 1 av 6 Ole Romslo Traasdahl

3 Reguleringsmessige forhold VERDI- OG LÅNETAKST Området er regulert til hyttebygging Reguleringsplanen er vedlagt Eiendommens tomt Tomteareal (m ) Type tomt 1 070,9 Festet Festetidens utløpsår Årlig festeavgift Bortfesters navn 3 500,- (indeksregulert) Pål og Synnøve B Svelle Tomtens beskaffenhet (også vann, vei, kloakk mm) Hytta ligger øverst i et lite hyttefelt med spredt bebyggelse (romslige tomter) Området består av skifergrunn og fjell, med mager vegetasjon og myrdrag Fjellbjørk vokser rundt på tomt og området utenfor Privat vei frem til hyttedøra, fra grusvei som går videre til Per Gynt veien ved Fagerhøi Det er en vannpost i hytteområdet som kan brukes av alle hytteeierne Ikke innlagt vann, så vann må hentes i vannposten Borrehull Hytta vender i sørlig retning, og har brukbar solgang Hytta er bygget med tanke på fremtidig tilknytning til vann og avløp, ved at rør fra div rom inne i hytta går til en samlekum på utsiden, der de kan påkobles senere Terrengforhold Hytta ligger på en liten haug, med god avrenning i alle retninger Ifølge eier ble det gravd ned til fjell og fyllt opp med masser Grunnen består for det meste av skiferholdig stein, med et tynt lag med vegetasjon på toppen Det er ingen opplysninger om radonmålinger av grunnen Eiendommens bygninger Type bygg Byggeår Rehab-/ombygd år A Fritidsbygg (hytte) Likningsverdi (år) Kjøpsår Kjøpesum / Kostpris Forsikringsselskap Polisenummer Type forsikring Terra Forsikring 44973/9 fullverdi / innbo og løsøre Gnr: 81 Bnr: Side av 6 Ole Romslo Traasdahl

4 Bygningsmessig beskrivelse VERDI- OG LÅNETAKST Fundamentering, grunnmur og kjellergulv Ringmur på fyllmasser, fyllmasser av stein/grus ned mot fjell ca 1 m (opplyst av eier) Isolert, støpt plate på mark Konstruksjonsmetode over grunnmur og utvendige fasader Bindingsverkshytte med 15+5 cm isolasjon Stående lektepanel på utsiden Dører og vinduer Isolert ytterdør med vindu, terrassedør Sidehengslete vinduer med isolerglass Innerdører med speilfyllinger, malt hvite Takkonstruksjon med yttertak Taktro med papptekking Sløyfer, lekter og impregnert tretak, skrudd Takstoler, type W 40 cm blåseisolsajon i himling Luftet kaldtloft Piper, ildsteder og oppvarming Elementpipe, pusset innvendig Utvendig gjenstod pussing av denne på befaringsdagen Takfotbeslag Inne er det montert en peisovn, på underlag av skifer Takstmann er ikke fagkyndig på dette området, og anbefaler at ildstedet og pipa blir kontrollert og godkjent av feiervesenet Bad og vaskerom Baderom med vinylbelegg med oppbrett på vegg Enkel baderoms innredning Det er klargjort for å koble til vann og avløp, hvis/når dette kommer til feltet Kjøkken HTH kjøkken med skuffer, under- og overskap Stålbeslag over oppvaskbenk Plass til komfyr og kjøleskap Innvendige overflater I all hovedsak malt gips på vegger vegger i stue har liggende beiset skyggepanel Himlinger av lasurbeiset panel Alle gulv på soverom av klikk-parkett (eik) "Ekte" eikeparkett (gjenbruk) på stue/kjøkken/gang 14mm Hvite malte trelister i tak, gulv og vegger Skiferplater under ildsted Elektrisk anlegg Hytta har ikke strøm, men det er klargjort for dette med veggbokser og skjult rørføring I tillegg er det montert et tomt sikringsskap i gangen Det er derfor muligheter for å montere flere typer el-forsyning (solcelle eller vanlig 30 V, ev drevet med aggregat) VVS-installasjoner Trekkerør for vann samt avløpsrør både på kjøkken og baderom Annet Det er mulighet for å oppføre inntil 3 bygninger totalt på tomta Se reguleringsbestemmelsene for mer detaljer Gjenstående arbeider, hovedbygg Nedvask av hytta Utvendig: Litt beising i den ene gavlveggen, pussing av pipe, og slutt tetting rundt denne Generelt om andre bygg Det finnes foreløpig ikke andre bygg på tomta Gnr: 81 Bnr: Side 3 av 6 Ole Romslo Traasdahl

5 Arealer mm AREALBEREGNING Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger" Retningslinjene har NS 3940:01 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter Ved motstrid mellom NS 3940:01 og "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i Takstbransjens retningslinjer lagt til grunn "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på wwwnitotakstno og wwwntfno De viktigste presiseringene er: Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger Måleverdige AREALER Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal Rom skal ha atkomst og gangbart gulv Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige MARKEDSFØRING Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i kategoriene P-ROM og S-ROM Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler Bygg A: Hytte / Fritidshus - arealer Etasje Bruttoareal (BTA) m Bruksareal (BRA) m Totalt P-ROM S-ROM Hovedplan Sum bygning Bygg A: Hytte / Fritidshus - romfordeling Etasje Primære rom (P-ROM) Sekundære rom (S-ROM) Hovedplan Stue/kjøkken, gang, 3 soverom, bad Sum alle bygg Bruttoareal (BTA) m Bruksareal (BRA) m Totalt P-ROM S-ROM Sum alle bygninger Kommentarer til arealberegningen Hytta har en overbygget markterasse på ca 7m Kommentarer til planløsningen Grei planløsning, og "tidløse" innvendige overflater Kommentarer til Grunnboksbladet mm Servitutter: Her vises det til vedlagte reguleringsbestemmelser for reguleringsplan for Sjøsjålia Bla antall bygninger, mønehøyde, vann og avløp, inngjerding osv Gnr: 81 Bnr: Side 4 av 6 Ole Romslo Traasdahl

6 Økonomi Kostnader / andel fellesutgifter: Her inngår kommunale avgifter, forsikring og vanlig vedlikehold Brøyting av vei frem til hyttedøra, ca 1150 kr pr sesong (ifølge eier) Tilgang til vannposten er med i festeavgiften som er 3 500,- kr pr år (ifølge eier) Kommunale avgifter vil ifølge eier beløpe seg til ca 085,- pr år Teknisk verdiberegning Beregnede byggekostnader, Hovedbygg A kr Verdireduksjon -Hovedbygg 0 % kr 0 Beregnede byggekostnader etter fradrag = kr Samlet sum beregnede byggekostnader = kr Tomteverdi inkl opparbeidelse + kr Sum beregnet teknisk verdi = kr Markedsanalyse Hytta ligger vakkert til i et lite hyttefelt, med utsikt mot det populære vinterstedet Kvitfjell Muligheter for fremtidig veiforbindelse dit kan bidra til at attraktiviteten blir mye større Området er i dag likevel et attraktivt område med "normale" størrelser på hyttene Flott beliggenhet, og gode turmuligheter i området En kan regne med at hytta er forholdsvis lett omsettelig i markedet Verdikonklusjon Oppdragsgiver må kontrollere dette dokumentet for eventuelle feil og mangler før det benyttes! Eiendommen er ikke kontrollert for skjulte feil og mangler Ut i fra visuell besiktigelse og innhentede opplysninger settes: Dagens normale salgsverdi: kr Anbefalt låneverdi: kr Underskrifter Sted og dato Takstingeniør Lesja Ole Romslo Traasdahl Gnr: 81 Bnr: Side 5 av 6 Ole Romslo Traasdahl

7 Dokumentkontroll Fremlagt: Forsikringspapir Reguleringsplan Vedlagt: Forsikring Reguleringsplan Utskrift fra eiendomsdatano Kart Gnr: 81 Bnr: Side 6 av 6 Ole Romslo Traasdahl

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 5 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 577 STAMNES Tlf: 9755747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno VERDI-

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Ole Reidar Grimsrud Sørås, 189 DEGERNES Tlf: 697654 Faks: 697670 E-post: post@o-r-grimsrudno Adresse Bakkeliveien, 187 HOBØL Matrikkelnr Gnr 106 Bnr 30 Kommune Hobøl Hjemmelshaver(e)

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Gøran Heimen Postboks 316, 8901 BRØNNØYSUND Tlf: 906131 E-post: goheim@onlineno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse SVALEVEIEN 4 C, 8900 BRØNNØYSUND Matrikkelnr Gnr 105 Bnr 70 Snr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM BYGNINGSTAKST AS VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Nils N Svendsen Roholtvegen 5, 9414 HARSTAD Tlf: 976936 Faks: E-post: nilssven@onlineno Adresse Kilhusveien 105 a, 9403 HARSTAD Matrikkelnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Hermod Biti Fosseveien 16, Postboks 130, 9846 TANA Tlf: 7897678 E-post: hermod@byggebistandcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Veinesfjorden, 9840 VARANGERBOTN Matrikkelnr Gnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Oddvard Aarnes Kåsavegen 54, 3810 GVARV Tlf: 35 95 65 00 E-post: oddvard@byggogtakstno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Gåsefetvegen, 3810 GVARV Matrikkelnr Gnr 78 Bnr 101 Kommune

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Sjøstrandvegen borettslag

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Sjøstrandvegen borettslag RAPPORTANSVARLIG: Marvin Bjarne Nyheim Dukvegen 7, 9100 KVALØYSLETTA Tlf: 77683333 Faks: 77 68 30 74 E-post: marvin@verdi-consultno VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Sjøstrandvegen

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Helge Fjellro Vavollen 144, 5610 ØYSTESE Tlf: 41140500 E-post: post@helgefjellrono VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Hovland, 5694 ONARHEIM Matrikkelnr Gnr 19 Bnr 8 "MIDTHEIM"

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Vestfold Eiendom ODDERUDVEIEN 64 RAPPORTANSVARLIG: 3080 HOLMESTRAND Vestfold Eiendom Gnr 107 Bnr 8 Fnr 0 Snr 0 Carsten

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Tuftadalen 41 5265 Ytre arna BERGEN KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Tuftadalen 41 5265 Ytre arna BERGEN KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Tuftadalen 41 5265 Ytre arna Gnr. 307 307 Bnr. 287 288 BERGEN KOMMUNE Utført av: Takstmann Indre Arna veien 90, 5261 Indre Arna E-post: aron.skaalevik@takstmann.as Tlf.: 975 13

Detaljer

Åsveien. Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Åsveien. Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Åsveien Frittliggende enebolig i borettslag med beliggenhet i barnevennlige omgivelser. Prisantydning 750 000,- Fellesgjeld 121 950,- Totalpris: 871 950,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Åsveien 1 Bolig

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Tåsenveien 26, 0853 Oslo Mobil; 924 69 095 E-post; jan.berby@storoslotakst.no Org.nr: 970 276 483 Verdi- og lånetakst over Nicolaysens vei 7 1367 SNARØYA Gnr. 44 Bnr. 704 Pluss 1/6 av gnr 44, brnr 276

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Borgundveien 9 6003 ÅLESUND. Gnr. 201 Bnr. 71 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 35/296 ÅLESUND KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Borgundveien 9 6003 ÅLESUND. Gnr. 201 Bnr. 71 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 35/296 ÅLESUND KOMMUNE E.post: post@sunnmorstakst.no Telefon 701.45771 Mobil 952.08827 Org.nr: 986591281 Verdi- og lånetakst over Eierseksjon Borgundveien 9 6003 ÅLESUND Gnr. 201 Bnr. 71 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 35/296 ÅLESUND

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Verdi- og lånetakst over Eierseksjon Herslebs gt. 17 B 0561 OSLO Gnr. 229 Bnr. 236 Seksj.nr. 43 Eierbrøk: 46/8723 OSLO KOMMUNE Bjørn Hallmo AS Autorisasjoner: Boliger, Leiligheter, Hytter, Tomter, Boligsalgs-/Tilstandsrapporter

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Fritidsbolig nr. 13 Kalatupa Hytteområde 2256 GRUE FINNSKOG. Gårdsnr. 111 Bruksnr. 86 GRUE KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Fritidsbolig nr. 13 Kalatupa Hytteområde 2256 GRUE FINNSKOG. Gårdsnr. 111 Bruksnr. 86 GRUE KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Fritidsbolig nr. 13 Kalatupa Hytteområde 2256 GRUE FINNSKOG Gårdsnr. 111 Bruksnr. 86 GRUE KOMMUNE TOMTERSTAD TAKST 2260 KIRKENÆR Org. nr. 970464883 MVA 62948629- Mob. 90580505

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Elvdalsvegen 632 2422 NYBERGSUND

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Elvdalsvegen 632 2422 NYBERGSUND OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Elvdalsvegen 632 2422 NYBERGSUND Gnr 21 Bnr 5/13/14/35 Kommune: 428 TRYSIL Befaringsdato: 27052014 Rapportdato: 30062014

Detaljer

Verdi-og lånetakst over

Verdi-og lånetakst over Adr: Skogv. 52, 9360 Bardu Tlf: 901 64830 E-post: rk-elv@online.no Org.nr: 980292932 Verdi-og lånetakst over Fossmoveien 19 9311 BRØSTADBOTN Gnr. 3 Bnr. 98 DYRØY KOMMUNE, 3. < Utført av: Richard K. Elverum

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE O. J. Brochsgate 16A 5006 BERGEN Tlf.55124423 Mob 99268291 Fax 55364816 Org.nr: 986 442 006 Verdi- og lånetakst over Frittstående enebolig med carport. Pollen 5382 SKOGSVÅG Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Seksjonert villa Nordstrand Terrasse 52 1170 OSLO. Gnr. 182 Bnr. 37 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 10000/30000 OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Seksjonert villa Nordstrand Terrasse 52 1170 OSLO. Gnr. 182 Bnr. 37 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 10000/30000 OSLO KOMMUNE Harbitz Alléen 14 K, 0275 Oslo Mob. 905 16 615 jangravd@online.no www.takstpartneroslo.no Org.nr: 990 477 558 Verdi- og lånetakst over Nordstrand Terrasse 52 1170 OSLO Gnr. 182 Bnr. 37 Seksj.nr. 2 Eierbrøk:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Enebolig Smebyvegen 5 B 2319 Hamar. Gnr. 20 Bnr. 407 HAMAR KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Enebolig Smebyvegen 5 B 2319 Hamar. Gnr. 20 Bnr. 407 HAMAR KOMMUNE Takstmann Bygg- og Tømrermester Rune Juvet Kirkerud Medlem i NorgesTakseringsForbund NTF DNV Sertifisert Takstmann for Boligsalgsrapportering Godkjent for naturskader Naturskadepoolen Tlf: 40 41 63 50

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. andel i Badebakken Borettslag. Andelsleilighet. Maridalsveien 236 0467 OSLO

Verdi- og lånetakst. over. andel i Badebakken Borettslag. Andelsleilighet. Maridalsveien 236 0467 OSLO Verdi- og lånetakst over andel i Badebakken Borettslag Maridalsveien 236 0467 OSLO Gnr. 222 Bnr. 142 Leilighet nr. 36 Andelsnr.: 36 OSLO KOMMUNE Utført av: Hans Petter Biørnstad Murmester - Takstmann MNTF

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Los Holthes gate 2 A 8450 STOKMARKNES. Gnr. 65 Bnr. 874 med del av vertikaldelt 2-mannsbolig HADSEL KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Los Holthes gate 2 A 8450 STOKMARKNES. Gnr. 65 Bnr. 874 med del av vertikaldelt 2-mannsbolig HADSEL KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Los Holthes gate 2 A 8450 STOKMARKNES Gnr. 65 Bnr. 874 med del av vertikaldelt 2-mannsbolig HADSEL KOMMUNE Ing Dag Daae Johansen TAKSTTEAM VESTERÅLEN AS Tlf Dag : 915 36 999 E-post

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Økernveien 212 0584 OSLO. over OSLO KOMMUNE. Gnr. 84 Bnr. 187 Seksj.nr. 66 Eierbrøk: 48/5928. Utført av: Dagfinn Mosveen

Verdi- og lånetakst. Økernveien 212 0584 OSLO. over OSLO KOMMUNE. Gnr. 84 Bnr. 187 Seksj.nr. 66 Eierbrøk: 48/5928. Utført av: Dagfinn Mosveen Verdi- og lånetakst over Økernveien 212 0584 OSLO Gnr. 84 Bnr. 187 Seksj.nr. 66 Eierbrøk: 48/5928 OSLO KOMMUNE Utført av: Dagfinn Mosveen Hjemmeside: www.ek-mosveen.no Befaringsdato: 05.09.2011 email:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst ARTHUR NORDLIES VEI 1 D RAPPORTANSVARLIG: 0956 OSLO AESTIMO AS Gnr 93 Bnr 310 Snr 13 Tor-Gunnar Brandshaug Kommune:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Boligeiendommen "Knausen" Bårlidalsvegen 56 2080 EIDSVOLL. Gnr. 64 Bnr. 17 EIDSVOLL KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Boligeiendommen Knausen Bårlidalsvegen 56 2080 EIDSVOLL. Gnr. 64 Bnr. 17 EIDSVOLL KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Boligeiendommen "Knausen" Bårlidalsvegen 56 2080 EIDSVOLL Gnr. 64 Bnr. 17 EIDSVOLL KOMMUNE Bror Arne Jensen Mattisholtet 53, 2074 Eidsvoll Verk Telefon: 63 95 20 06. Telefaks:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Solstad Terrasse 48 1395 HVALSTAD. over ASKER KOMMUNE. Utført av: Dagfinn Mosveen. Gnr. 34 Bnr. 49

Verdi- og lånetakst. Solstad Terrasse 48 1395 HVALSTAD. over ASKER KOMMUNE. Utført av: Dagfinn Mosveen. Gnr. 34 Bnr. 49 Verdi- og lånetakst over Solstad Terrasse 48 1395 HVALSTAD Gnr. 34 Bnr. 49 ASKER KOMMUNE Utført av: Dagfinn Mosveen Hjemmeside: www.ek-mosveen.no email: d.mosveen@ekmo.no Befaringsdato: 11.03.2014 Verdi-

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Sundsveien 340 8372 GRAVDAL. over VESTVÅGØY KOMMUNE. Utført av: Roald Arne Arctander

Verdi- og lånetakst. Sundsveien 340 8372 GRAVDAL. over VESTVÅGØY KOMMUNE. Utført av: Roald Arne Arctander Takstmann M.NTF Roald Arne Arctander Byggeteknisk konsulent / Takstforretning Postboks 33 / Gravdalsgt. 32, 8372 GRAVDAL Tlf: 76080033. Mob: 90727711. Fax: 76082253 Org.nr. NO 970 190 627 MVA. E-post:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Storveien 3 E 1624 GRESSVIK Gårdsnr. 45 Bruksnr. 9 Seksjon nr. 4, Eiebrøk: 78/1505 SERTIFISERT TAKSTMANN Ingeniør Bjørn

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Verdi- og lånetakst over andel i Væringkleiva Borettslag Ingeniør og Takstmann Thomas A. Haugan AS Tlf: 970 83 083 E-post: takst@thomashaugan.no Org.nr: 997 727 622 Væringkleiva Borettslag Ryenbergveien

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Tjenngata 10 4950 RISØR RAPPORTANSVARLIG: Gnr 16 Bnr 649 Morten H Storm Kommune: 901 RISØR Morten Heiberg Storm Befaringsdato: 10032014 Rapportdato:

Detaljer