KLUBBNYTT. April 2019 INVITASJON TIL KLUBBMØTE 8 LIONSÅRET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KLUBBNYTT. April 2019 INVITASJON TIL KLUBBMØTE 8 LIONSÅRET"

Transkript

1 KLUBBNYTT April 2019 INVITASJON TIL KLUBBMØTE 8 LIONSÅRET Sted: Vestby Prestegård Tid: Onsdag 10. april kl Dørene åpnes fra kl NB! Møtet starter denne gangen allerede kl for å kunne ha tid til Røde Kors' sin veiledning om førstehjelp med bl.a. bruk av hjertestarter Saksliste 1. Velkommen 2. Lions etiske norm 3. Røde Kors - førstehjelp med hjertestarter 4. Innkommet post / referater (orientering) 5. Valg av tillitsvalgte 6. Terminliste 2018/2019 Salg av tulipaner 7. Kvinnelige medlemmer i LC Vestby 8. Økonomi (status) 9. Utnyttelse av fotoarkiv / kalender 10. Prosjekter Mitt valg Sandsekker 11. Eventuelt Forfall meddeles president Øyvind, telefon epost: eller sekretær Franck, telefon: epost: Side 1

2 Innhold Presidentens hjørne april 2019 Referat fra klubbmøte Referat fra styremøte Vaktliste Tulipanaksjon fredag 26. og lørdag 27. april Huskeliste Artikkel om årets tulipanaksjon i Påskemagasinet Lenke til ny månedsavis for distrikt 104 J Presidentens hjørne - april 2019 La meg starte med å sitere noen linjer fra Bjørnstjerne Bjørnson : Jeg velger meg april I den det gamle faller, i den det ny får feste; det volder litt rabalder, dog fred er ei det beste, men at man noe vil. Det ligger både krutt og energi i disse linjene. Vinteren er snart ferdig med sitt og våren ligger i startgropa med dens rabalder. Litt slik vil noen se på sakslista til Vestbyklubben s aprilmøte. Her skal det diskuteres og bestemmes om kvinner skal kunne få mulighet til å bli medlemmer. Statistikken sier at flertallet av Lionsklubbene i dag er mix klubber Forhåpentligvis kan utfallet bli slik det kommer til uttrykk i det andre verset : fordi den stormer, feier, fordi den smiler, smelter, fordi den evner eier, fordi den krefter velter, i den blir sommeren til! Har vi en tillitsmannproblem i vår klubb? Hvert år trenger vi en ny påtroppende president. Vi er avhengig av det. En må stå til rors for å lose klubben gjennom sine ulike gjøremål. Flere har tatt på seg ulike enkeltoppgaver det er svært bra!! Jeg skal ikke løfte noen pekefinger, for jeg vet at det er mange grunner til at man ikke kan stille som president. Men, hvert år trenger vi et nytt navn, som i sin tur kan være president for klubben. Jeg fikk engang beskjed om at vi lar nye medlemmer få slippe til. Det er vel og bra, men vi må først la dem få bli kjent med klubben og organisasjonen. Jeg ber dere alle gå litt i tenkeboksen og reflektere over hva som eventuelt vil skje hvis vi ikke får et nytt navn på presidentlista. Vårens vakreste eventyr (!) skjer i slutten av april. Årets tulipanaksjon er planlagt med salg på de stedene vi har pleid å stå de siste årene. Vi har selvfølgelig levert inn ønsker om pent vær med solskinn fra klar himmel På aprilmøtet ønsker vi Røde Kors Ås og Vestby velkommen til møtet vårt. Personlig har jeg deltatt på mange førstehjelpskurs, men jeg føler meg usikker på om jeg vil kunne mestre en situasjon som krever kunnskap i grunnleggende i førstehjelp. Dette er et tema som vi alltid må ha fokus på. I år vil de ta med en hjertestarter som de vil kunne demonstrere. (Merk. dette møtet starter kl 18.30) Vi har forsøkt å få planlagt et variert program dette fiskalåret. Det har vært møter med full saksliste, innsyn i problemer rundt organtransport og produksjon av mindre biler, orientering fra frivilligsentralen, teatertur og nå på førstkommende møte står førstehjelp på programmet. Men, dersom det er ønsker om ulike tema vi skal ta opp på klubbmøter fremover må dere gi beskjed. La oss ønske hverandre vel møtt til neste klubbmøte. Og, en liten sak til slutt. Da vi var samlet på Son Kro møttes vi en halvtime før oppstart - ganske lur måte for å til en uformell samtale. La oss ta opp igjen denne praksisen kaffen vil være klar!! - Hilsen Øyvind Side 2

3 Sted: REFERAT FRA KLUBBEMØTE 7, LIONSÅRET Vestby Prestegård Dato: 13. mars 2019 Tidspunkt: Kl Referent: PP Michael Stoneman Saksliste 1. Velkommen 2. Lions etiske norm/opprop Alle ble oppfordret til å melde forfall i henhold til vedtatt prosedyre. Presidenten presiserte at medlemmene pliktet å møte på møtene og ellers yte etter evne. Hilsninger fra og til langtidssyke. 3. Innkommet post/referater - Ingen kommentarer til vedlagte referater. - Referat fra sonemøtet inneholder en oversikt over hva de forskjellige klubbene har av aktiviteter. Medlemsundersøkelse og verving er gjengangere. Det er satt opp en liste for rullering av soneledere mellom klubbene. - Generell søknad fra Gledessprederen om midler. Midlene på budsjettet til årets støtte er allerede brukt. Søknaden overføres til neste fiskalår og budsjettføres med samme beløp som årets støtte. Vi ber om kostnadsoverslag og helst også regnskap for virksomheten. Dette gjelder også fremtidige søknader. 4. Oppfølgning av saker fra forrige klubb- og styremøte Ingen saker under dette punktet. Noen saker overført som egne saker. 5. Terminliste 2018/ Tulipanaksjonen. Kasserer skal ha møte med ansvarlige for bedriftsmarkedsføring om fakturering og regnskap. Listen ble gjennomgått, og det ble påpekt av det ikke var mulig med forfall dersom vi skal opprettholde antall salgssteder. Baann låner ut bilen sin til Øyvind, som henter tulipanene torsdagen før på Trollåsen. Bedriftstulipanene leveres direkte til Arve. Tom holder tak i markedsføringen som alltid og sørger for omtale/annonser i Vestby avis og påskenummeret av Vestby Nytt. Han undersøker også om det kan være fordelaktig med fellesannonse med Frogn og Ås i Vestby Nytt. Vi satser i år også på god profilering via Facebook. Gjennomgang av aksjonen og oppdatering på neste medlemsmøte i april Sommeravslutning blir 2. onsdag i juni på Prestegården med opptak av nye medlemmer. 6. Økonomi (status) 6.1. Regnskap og budsjett. Begynt å bruke Styreweb. Vi har i størrelsesorden kr 302 i aktivitetskassen og kr 38 i klubbkassen. Vi ligger godt an sammenlignet med budsjettet Kontingent. Som sist er det fortsatt endel restanser. 7. Utnyttelse av fotoarkiv/kalender Side 3

4 7.1. Vist frem eksempel på kalender. Diverse priser innhentet. Ligger i størrelsesorden kr pr stykk. Klubbmøtet diskuterte en del alternativer til innhold, utseende, annonsemengde og distribusjon. Owe og Trond tar med seg klubbens synspunkter i videre bearbeidelse av prosjektet. 8. Internasjonale aktiviteter 8.1. Helge T. ga en klar og god orientering om vårt internasjonale arbeid, hva den består i og hva den kan omfatte også lokalt. Noen få fragmenter fra en omfattende orientering: Klubben har ett eget løpende prosjekt, gjennom fadderordningen. Vi bidrar med kr 3 000,- /år. Jenta vår har det bra, og skriver et brev i året for å fortelle om seg selv. Klubben ble innstendig oppfordret til å svare henne tilbake. Det ville bety svært meget for henne, og for miljøet rundt henne. Likeledes ville det vise henne et personlig engasjement fra oss, ikke bare pengebidrag selv om dette er uhyre viktig for hennes fremtid. Det er også mulig å ha egne, internasjonale prosjekter som løper innenlands, eksempelvis til hjelp for innvandrere. Vi kan også engasjere oss ytterligere gjennom prosjektene til LCIF. Vi deltar ellers i forbindelse med den årlige, internasjonale ungdomsleiren på Follo Folkehøyskole. Vi bidrar nasjonalt gjennom bidrag til den internasjonale leiren for funksjonshemmede på Fjaler, og gjennom aksjonen De glemte barna i Libanon. Nye sentrale prosjekter fremover vil vektlegge undervisning og generell helse. 9. Endring av møtedag 9.1. Det ble enstemmig vedtatt å beholde nåværende møtedag Prosjekter Mitt valg. Med henvisning til forrige referat opplyste Tom at siste nummer av Distriktsnytt (videresendt alle medlemmer) bekrefter at klubber som allerede har løpende avtaler skal forholde seg til disse. Nyordningen med en tredeling av utgiftene, der også skolene skal bidra, gjelder kun nye avtaler Sandsekker. Noen igjen. 11. Klubbutvikling Kvinnelige medlemmer i LC Vestby? Luftet meninger blant medlemmene. Ett alternativ er å opprette en klubbfilial. Uansett må ideen arbeides videre med, med tanke på eventuelle overføringer av kvinner fra andre klubber. 12. Eventuelt Skiltet vårt utenfor Kroa er borte. Flere har etterlyst det uten hell. Effekter: Alle som trenger effekter melder fra til kasserer. Grasrotandel: Vi trenger flere som tilgodeser oss gjennom ordningen fra Norsk Tipping. Lage en liten folder til utdeling? Benytte Facebook (finne ut hvordan LC Drøbak har gjort det)? Norsk Tipping skal ha ferdige opplegg for dette. Michael undersøker med dem hva som finnes. Styret ved presidenten avklarer om vi kan henge opp presidentskjoldene på Prestegården, og i så fall hvor. Side 4

5 REFERAT FRA STYREMØTE 7, LIONSÅRET Sted: Bendix Plesner, Hølen Dato: 3. april 2019 Tidspunkt: Kl Referent: Michael Stoneman Takk til vertskapet for glimrende bevertning Saksliste 1. Referater/innkommet post Referater: Tatt til etterretning uten kommentarer a. Et skjønnsomt utvalg innkommet post fra LIONS vedlagt innkallingen. Om sonemøte: Utgår. Tatt til orientering. Om president-/styreseminar: Nytt styre oppfordres til å delta. Om Mitt valg: Samling 4. april. Jan Olav Pettersbakken stiller. Den meget korte fristen ble bemerket. Om Konstituerende distriktsmøte: Lørdag 25. mai. Øyvind stiller på selve møtet. Øvrige medlemmer oppfordres til å delta. Vi kan stille med inntil 3 delegater. Om LIONS miljødag: Vi stiller dessverre ikke i år. 2. Terminliste 2018/2019 a. Klubbmøte 10/4. Hjertestarterkurs fra Røde Kors. Pris 1.500,- godkjent av styret. Møtet må begynne klokken for å rekke dette. b. Årsavslutning. Onsdag 12/6 på Prestegården. Per Hedum forespørres om å være foredragsholder. 3. Prosjekter a. Tulipanaksjonen. Vaktliste a jour pr vedlegges klubbmøteinnkalling sammen med huskeliste over gjøremål/ansvar. Eventuelt forfall vil medføre at antall aksjonssteder reduseres. Tom har artikkel til påskenummeret av Vestbynytt klar. Fakturering for bedriftstulipanene er gjennomgått og implementeres. b. Strøsand. Intet nytt. Noe fakturering gjenstår. c. Mitt Valg. Møte avholdt 28/3. Kasserer undersøker hva som er brukt av midler og hva som er lovet fremover. Holder vi budsjettet? 4. Økonomi a. Status. God kontroll på økonomien. Ingen spesielle merknader. b. Kontingentinnbetaling. Det står fortsatt noe restanser på kontingent-innbetaling. Dette søkes brakt i orden på kommende klubbmøte. 5. Utnyttelse av fotoarkiv a. Bilder og kalender fra Vestby. Intet nytt. Liten prosjektgruppe nedsatt. Neste styre overtar prosjektet. 6. Tillitsvalgte 2019/2020 a. Vanskelig å få folk til å stille. Må tas opp på førstkommende klubbmøte. 7. Klubbutvikling a. Etter omfattende diskusjoner, drøftelser om ulike alternativer og åpenhjertig meningsutveksling besluttet styret følgende innstilling til klubbmøtet: Klubben åpnes også for kvinnelige medlemmer. Side 5

6 b. Potensielt nytt medlem har takket nei. Et annet, mulig nytt medlem inviteres med på tulipanaksjonen og medlemsmøte. 8. Eventuelt a. LIONS Røde fjær Må begynne planleggingen nå. Ansvarlig og nestleder må oppnevnes så snart som mulig. b. Norsk tipping. Grasrotandel Vervemateriell gjennomgått. Vervekort med klubbnavn kopieres opp til Tulipanaksjonen. Side 6

7 Tulipanaksjonen fredag 26. og lørdag 27. april 2019 Vaktordning à jour pr Aksjonsleder Øyvind Breivik, tlf VIKTIG: Tom for tulipaner før vaktens utløp = Melde fra til områdeansvarlig/aksjonsleder for påfyll Vippsnr. til Tulipanaksjonen 2019 er Vestby: Ansvarlig: Jan Bjerved tlf Står der det er behov Sentrum Rema/COOP Vestby Storsenter KIWI tidl. Spar Fredag Helge Toftner Steinar Setten Arve Dybvik minst 1800 Franck Nybo Øivin E. Jacobsen Klaus E. Jacobsen Jan Sørlie Svein Ivar Midtlien Lørdag 1000 Helge Toftner Klaus E. Jacobsen Jan Sørlie Øivin E. Jacobsen Lørdag 1200 Arve Dybvik Steinar Setten til alt utlevert Franck Nybo Svein Ivar Midtlien Son: Ansvarlig: Gunnar Gilberg, tlf Står der det er behov KIWI Brygga KIWI Sletta Rema Brevik Fredag 1(4)530- Rune Pettersen Roar Larsen Cato Waak Minst 1800 Henning Fangel Kjell Skas Kjell Hansen Lørdag 1000 Kjell Skas Roar Larsen Kjell Hansen Owe Baann Lørdag 1200 Henning Fangel Rune Pettersen til alt utlevert Jan Olav Pettersbakken Cato Waak OBS! Oppmøte for fordeling av materiell fredag ettermiddag/lørdag morgen: 20 minutter før vaktstart. Vestby: Rema Sentrum; Son: KIWI Brygga Side 7

8 TULIPANAKSJONEN 2019 HUSKELISTE ( ) 1. Jan B. og Gunnar er områdeansvarlige for henholdsvis Vestby og Son. 2. Bytting innbyrdes skjer i samråd med områdeansvarlige. 3. Tom koordinerer markedsarbeidet og markedsføringen og bedriftssalget i samarbeid med Arve og Jan-Olav. 4. Alle butikkene er avklart. KIWI Brygga må ha påminnelse en uke før aksjonen. 5. Ta gjerne med partnere eller andre som kan bidra under aksjonen. Andre kan bli potensielle medlemmer. 6. Roar går gjennom utstyret for å se at vi har det vi trenger. Områdeledere avtaler henting med ham. Utlevering til aksjonsstedene senest 20 minutter før aksjonsstart på KIWI Brygga og Rema sentrum. 7. Nye endringer på vaktlisten? 8. Alle må ha godt kjennskap til/ha lest seg opp på Mitt Valg. 9. Bord, bøtter til tulipaner, pengebøtter, veksel til pengebøttene. 10. Lapper med VIPPS-kode. 11. Profileringsmateriell: Roll-ups og verve-visittkort. Områdeansvarlige henter hos Roar sammen med øvrig materiell. 12. Øyvind henter tulipanene på torsdag med bilen til Owe (pleier å være på Oppegård). Bedriftstulipanene leveres Arve Cato på torsdag. Områdeledere organiserer mottak av sin andel. 13. Bestilt tulipaner; dvs. 37 esker med 25 buketter. 8 tulipaner i hver bukett. 14. Husk t-skjorter og caps. 15. Innspill fra dere? Side 8

9 Artikkel i Påskemagasinet til husstander i kommunene Frogn, Vestby og Ås Side 9

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Årsrapport 2009-2010.

Årsrapport 2009-2010. Årsrapport 2009-2010. Styret i L.C. Haugesund/Tonjer har bestått av følgende: President Visepresident Past president Kasserer Sekretær Klubbmester Aktivitetsleder Harald Ø Tønnes T Øystein H Arne N Thorbjørn

Detaljer

Klubbavis nr: 270 September MØTEINNKALLING - MEDLEMSMØTE

Klubbavis nr: 270 September MØTEINNKALLING - MEDLEMSMØTE Side 1 MØTEINNKALLING - MEDLEMSMØTE Tirsdag 5. semptember kl. 19:00. Haslum Seniorsenter, Nesveien 5 AGENDA 1. Lions etiske norm. 2. Postgjennomgang og kort tilbakeblikk på sommeren. 3. Gjennomgang av

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Referat fra klubbmøte 14.februar Så til sakene:

Referat fra klubbmøte 14.februar Så til sakene: 2 Referat fra klubbmøte 14.februar 2018 Fravær: Roar, Tone, Jon A., Morten. Som vanlig startet vi med maten først, i peisestua. Lotteri ble det også. Møtedelen startet med at tre representanter fra Frivilligsentralen

Detaljer

Medlemsmøte / Torskeaften

Medlemsmøte / Torskeaften 25. årgang Februar 2014 Medlemsmøte / Torskeaften Fredag 14. februar kl. 1830 Trivselssenteret på Fjerdingby Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt Klubbavis for Lions

Detaljer

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 Redaktør: Torbjørn Øygard 26.03.2015 Innholdsfortegnelse Presidenten har ordet.... 3 Dagsorden Klubbmøte den 08.04.2015... 4 Forretningssaker referert i Løvebladet...

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 14. oktober kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 14. oktober kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 25. årgang Oktober 2013 Medlemsmøte Mandag 14. oktober kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Budsjett 2013/2014 4. Aktuelle saker 5. Nytt medlem? 6. Eventuelt Sosialt samvær med

Detaljer

Årsrapport for 2011 2012

Årsrapport for 2011 2012 Styret har bestått av følgende: Årsrapport for 2011 2012 President Visepresident Past president Kasserer Sekretær Klubbmester Aktivitet / bok Tom Ivar Omdahl Arne Ringen Tønnes B. Tønnesen Arne Nygaard

Detaljer

Rolf. Klubbavis for Lions Club Oslo / Bryn april Presidentens faste spalte:

Rolf. Klubbavis for Lions Club Oslo / Bryn april Presidentens faste spalte: Klubbavis for Lions Club Oslo / Bryn april 20 Presidentens faste spalte: Vinter n har ikke helt gitt opp kampen. Det går fra nydelig vårstemning til ny snø og kuldegrader på bare noen timer. Det ser i

Detaljer

Klubbvedtekter. Vedtatt på ekstraordinært årsmøte Klubbens stiftelsesdato er Charterbegivenhet

Klubbvedtekter. Vedtatt på ekstraordinært årsmøte Klubbens stiftelsesdato er Charterbegivenhet Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 14.12.2018 Kapittel I Navn. Stiftelse. Tilhørighet. 1 Klubbens navn er Lions Club Sandefjord/Sandar. 2 Klubbens stiftelsesdato er 21.11.1981. Charterbegivenhet 13.2.1982

Detaljer

Presidentskifte Valle gård 15. juni 2012, Anve Njål Øyslebø og Einar Kristiansen

Presidentskifte Valle gård 15. juni 2012, Anve Njål Øyslebø og Einar Kristiansen LAKSESTIGEN LIONS MANDAL LIONS CLUB Presidentskifte Valle gård 15. juni 2012, Anve Njål Øyslebø og Einar Kristiansen INNHOLD: 2 Innkalling til klubbmøte tirsdag 28. august kl 1900 3 Presidenten 4 Referat

Detaljer

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010.

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010. ONNERVANNSPOSTEN Formannens hjørne Postboks 1077 Lundsiden 4687 Kristiansand Bankgiro 3060.21.30319 http://www.kristiansanddykkerklubb.no E-mail: mail@kristiansanddykkerklubb.no Utgave 1 Januar 2010 Innhold:

Detaljer

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 o Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A o Møtested: Lakselv Hotell o Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

ÅRGANG 23 NR 9 Mai 17

ÅRGANG 23 NR 9 Mai 17 LAKSESTIGEN LIONS MANDAL LIONS CLUB Fra klubbmøte 25.april, Rasmus Rasmussen ble tatt opp som nytt medlem. 2 Innkalling til klubbmøte/ årsmøte tirsdag 30. mai kl 1900 i Løvehulen. 3 Presidenten 4 Referat

Detaljer

Handlingsplan for Distrikt 104 H VDGI: Øivind Martinsen

Handlingsplan for Distrikt 104 H VDGI: Øivind Martinsen Overordnet målsetting for Distrikt 104H (Oslo og Bærum) Lions Clubs International (LCI) har i kommende Lionsår gitt overordnete føringer for arbeidet i hvert Distrikt og på MD Nivå, innen følgende satsningsområder:

Detaljer

Finn Helge Hartmann Sekretær Lions Club Oslo/Ekeberg

Finn Helge Hartmann Sekretær Lions Club Oslo/Ekeberg Finn Helge Hartmann Sekretær Lions Club Oslo/Ekeberg 2015 2016 REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 9. JUNI 2016 1. Åpning og navneopprop. Leder for klubbkomiteen Steinar ønsket alle velkommen før også President Arild

Detaljer

Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015

Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015 Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015 Referat fra sonemøte 2 i sone 3-2014-2015 Dato: 19. november 2014 Kl.: 19.00 Sted: Ortopediteknikk på Ryen, Ryensvingen 6, Tilstede:

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Årsrapport for 2010-2011.

Årsrapport for 2010-2011. Styret har bestått av følgende: Årsrapport for 2010-2011. President Visepresident Past president Kasserer Sekretær Klubbmester Aktivitetsleder Tønnes Tønnesen Tom Ivar Omdahl Harald Østensjø Arne Nygaard

Detaljer

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 6. hbrevik@online.no

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 6. hbrevik@online.no LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 6 hbrevik@online.no Redaktør: Torbjørn Øygard 29.01.2015 Innholdsfortegnelse Presidenten har ordet.... 3 Dagsorden Klubbmøte 04.02.2015... 4 Forretningssaker referert i

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN LIONS CLUB VÅLER I SOLØR

VIRKSOMHETSPLAN LIONS CLUB VÅLER I SOLØR VIRKSOMHETSPLAN LIONS CLUB VÅLER I SOLØR 2017 2018 1 INNHOLD VÅLER LIONS CLUBS HOVEDMÅL Side 3 OVERSIKT OVER STYRE OG TILLITSVERV Side 4 OVERSIKT OVER KOMITEER Side 5 OPPDRAG TIL KOMITEER Side 6 2 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

LOVER. Lions Club Ski

LOVER. Lions Club Ski Lions Club Ski LOVER Vedtatt 1/3-1979 Revidert I - januar/februar 1992 Revidert II vedtatt i klubbmøtet 3.02. 2010 (Ny 5 vedtatt av klubbmøtet 04.12.2010) 0 Klubbens lover er vedtatt 1/3-79, og revidert

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 16. april kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 16. april kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 23. årgang April 2012 Medlemsmøte Mandag 16. april kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Finn Giæver Fra Nepal 6. Sosialt samvær Klubbavis for Lions

Detaljer

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave Handlingsplan 2015/2016 for distrikt 104 A Dato: 11.03.2015 Statusoppdatering: 15.aug. 2015, 15. oktober 2015, 15. januar 2016 og 15. mai 2016. 1. Distriktets mål: planarbeid, klubbene Mål Handling Virkemidler,

Detaljer

Medlemsmøte / valgmøte

Medlemsmøte / valgmøte 25. årgang April 2014 Medlemsmøte / valgmøte Mandag 7. april kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Valg av nytt styre for Lions året 2014/2015 4. Nye medlemmer 5. Aktuelle saker

Detaljer

ÅRGANG 25 NR 6 februar 19

ÅRGANG 25 NR 6 februar 19 LAKSESTIGEN LIONS MANDAL LIONS CLUB Vaffeldugnad i Tidemandgården 2 Innkalling til klubbmøte 3 Presidenten 4 Referat fra klubbmøte 29.01.19 5-6 Referat fra styremøte 12.02.19 7 8 Dugnadliste for rydding

Detaljer

Handlingsplan for LIONSÅRET Distrikt 104 E DG Trygve Elmenhorst

Handlingsplan for LIONSÅRET Distrikt 104 E DG Trygve Elmenhorst Rammebetingelser (overordnede planer og føringer) Utgave dato: 20.05. 2019 1. Område: Opplæring 1.1 Distriktsrådsmøte (DRM) 4 møter Gjennomføre 4 DRM samt minst 4 styremøter i forbindelse med disse. 1.2

Detaljer

Ekeberg Lions Club Klubbkasse

Ekeberg Lions Club Klubbkasse - Ekeberg Lions Club Klubbkasse ARSREGNSKAP 01.07.2014-30.06.2015 RESULTATREGNSKAP Noter 30.06.2015 30.06.2014 Driftsinntekter Kontingent ordinære medlemmer 1 45550 44200 Kontingent priviligierte medlemmer

Detaljer

SOMMERAVSLUTNING. LC Haslum Distrikt 104 H. Side 1. Klubbavis nr: 250 Juni 2015. Grill på Solbakken 11. juni. Se Program mm.

SOMMERAVSLUTNING. LC Haslum Distrikt 104 H. Side 1. Klubbavis nr: 250 Juni 2015. Grill på Solbakken 11. juni. Se Program mm. Side 1 SOMMERAVSLUTNING Tirsdag 2. JUNI kl 19:00 Se Program mm. neste side Husk påmelding til Terje S skudvig@online.no mobiltelefon 906 12 790 senest fredag 29. mai Grill på Solbakken 11. juni Vi arrangerer

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 18. januar kl. 19:00. Dagsorden: Sosialt samvær. Faste poster:

Medlemsmøte. Mandag 18. januar kl. 19:00. Dagsorden: Sosialt samvær. Faste poster: 26. årgang Januar 2016 Medlemsmøte Mandag 18. januar kl. 19:00 Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Foredrag ved Tore Sjølie: «Pressens ansvar i konfliktsituasjoner» 4. Regnskap 2014 2015 5. Status

Detaljer

Referat fra klubbmøtet 13. mars. Møte i stevnekomiteen for «Lions Liv på Sjusjøen»

Referat fra klubbmøtet 13. mars. Møte i stevnekomiteen for «Lions Liv på Sjusjøen» 1 2 3 Referat fra klubbmøtet 13. mars. Fravær: Tone, Morten, Jon A, Arild, Svein, Johan. Det var mat og lotteri fram til kl. 19.30. Det varslede foredraget utgikk. Saker. 1.BRY DEG- opplegget. Krav om

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Innhold S 2 Tulipanaksjonen S 3 Klubbmøte april S 4 Styremøte mai og klubbens maibarn Innhold S 8-10 Sonemøte Referat(mars) S 11 Månedsbrev mai S 12 Til egne notater S5-6 Riksmøte mai S 7 Lions quarterly

Detaljer

LOVER for. L C Bømlo. *~~&~~rt:~ ~4. Godkjent på klubbmøte den LLdesember 2012 ~ ~~ J~

LOVER for. L C Bømlo. *~~&~~rt:~ ~4. Godkjent på klubbmøte den LLdesember 2012 ~ ~~ J~ LOVER for L C Bømlo Godkjent på klubbmøte den LLdesember 2012 ~ ~~ J~ *~~&~~rt:~ ~4 l 1 Navn, Stiftelse, Tilhørighet, Formål. 1.1 Klubbens navn er Lions Club Bømlo. 1.2 Klubbens stiftelsesdato er 1. mai

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1

REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1 The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway Distriktsguvernør Rolf Helge Stave LC Andenes REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1 Distriktsstyremøtet ble holdt i Tromsø

Detaljer

Handlingsplan for LIONSÅRET Distrikt 104 E DG Trygve Elmenhorst

Handlingsplan for LIONSÅRET Distrikt 104 E DG Trygve Elmenhorst Rammebetingelser (overordnede planer og føringer) Utgave dato: 18.12. 2018 1. Område: Opplæring 1.1 Distriktsrådsmøte (DRM) 4 møter Gjennomføre 4 DRM samt minst 4 styremøter i forbindelse med disse. 1.2

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 27. Mai kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 27. Mai kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 24. årgang Mai 2013 Medlemsmøte Mandag 27. Mai kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Sosialt samvær m/ foredrag om Arv og skifte ved Kjell Melhus

Detaljer

Deltakere: Arnold Pedersen, Steinar Jonas, Liv-Ellen Friis, May Knutsen,

Deltakere: Arnold Pedersen, Steinar Jonas, Liv-Ellen Friis, May Knutsen, Referat styremøte 8. mars kl.10.00 Scandic Hotell Tromsø. Deltakere: Arnold Pedersen, Steinar Jonas, Liv-Ellen Friis, May Knutsen, Jan-Sture Sivertsen, Tove R Hauglid, i tillegg møtte president Kurt T

Detaljer

ÅRGANG 25 NR 4 november 18

ÅRGANG 25 NR 4 november 18 LAKSESTIGEN LIONS MANDAL LIONS CLUB Fra klubbmøte i oktober, Tago bedriftsbesøk Foto: Nomedal 2 Innkalling til klubbmøte 3 Presidenten 4 Referat fra klubbmøte 30.10.18 5 6 Referat fra styremøte 12.11.18

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 Tid: Onsdag 29. januar 2014. Sted: Steinkjersannan Hotell. Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Edmund Nicolaisen Finn Jarle Sørli Kjell Åke Andresen Forfall:

Detaljer

Referat sonemøte 3 sone 5 D104J

Referat sonemøte 3 sone 5 D104J Referat sonemøte 3 sone 5 D104J 2015-2016 Tid: Torsdag 18.02.16 kl.19.00 på Langhus, Gamle Vevelstadsvei nr. 34 Tilstede: LC Drøbak: Trygve Elmenhorst, Bjarni. S. Einarsson LC Langhus/Siggerud: Kari Karlsson,

Detaljer

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015 2 Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum LC Haslum har gleden av å invitere til Distriktsmøte på Sandvika Videregående Skole Sandvika Videregående Skole, Elias Smiths vei 15, 1337 Sandvika. Lørdag 18. april

Detaljer

ÅRGANG 20 NR 6 Februar 14

ÅRGANG 20 NR 6 Februar 14 LAKSESTIGEN LIONS MANDAL LIONS CLUB Er akkurat kommet hjem etter et flott arrangement ute på sykehjemmet. Dette er en tilstelling de ansatte der ute har laget for å vise deres takknemlighet for alt det

Detaljer

Referat fra styremøte nr. 2 - onsdag 7. november Sted: Knut Engebu, Edelgranveien 33, 1356 Bekkestua

Referat fra styremøte nr. 2 - onsdag 7. november Sted: Knut Engebu, Edelgranveien 33, 1356 Bekkestua Referat fra styremøte nr. 2 - onsdag 7. november 2012. Sted: Knut Engebu, Edelgranveien 33, 1356 Bekkestua Referent: Harald Jahren Tilstede: Bjørn R. Berntsen, Helge Bondevik, Knut Engebu, Harald Jahren,

Detaljer

Løvestikka. Informasjonsblad for LC Ringsaker Nord. Nr september Uansvarlige redaktører: H.J.Svendsen og O.M.Heldal

Løvestikka. Informasjonsblad for LC Ringsaker Nord. Nr september Uansvarlige redaktører: H.J.Svendsen og O.M.Heldal Løvestikka Informasjonsblad for LC Ringsaker Nord Nr. 01 13. september 2017 Uansvarlige redaktører: H.J.Svendsen og O.M.Heldal 1 I ANLEDNING LIONS FYLLER 100 ÅR Forside: Gjengen samlet på Strandenga etter

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 7. Red

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 7. Red LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 7 Red Redaktør: Torbjørn Øygard 25.02.2015 Innholdsfortegnelse Presidenten har ordet.... 3 Dagsorden Klubbmøte den 04.03.2015... 4 Forretningssaker referert i Løvebladet...

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb Vedtatt på konstituerende årsmøte 20.03.2012 Sist endret av årsmøtet 28.02.2013 Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Protokoll fra hovedstyremøte onsdag 05.12.12 Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak 44 Godkjenning av protokoll og Kaare Vedtatt innkalling 45 Status ansvarsområder i Alle Ikke offentlig

Detaljer

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Referat fra sonemøte 2 i sone 3-2015/2016 Dato: 18. november 2015 Kl.: 18.00 Sted: Nordstrand Kirke Ekebergveien 236/238, 1166 Oslo Tilstede:

Detaljer

Klubbmøte er ved Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG) kl 1800

Klubbmøte er ved Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG) kl 1800 LAKSESTIGEN LIONS MANDAL LIONS CLUB Klubbmøte er ved Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG) kl 1800 2 Innkalling til klubbmøte torsdag 13. mars kl 1715 3 Presidenten 4 Referat fra klubbmøtet 25.02.14 5

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for en ensrettet utvikling av HBFK. Styrets oppgaver: Styret

Detaljer

27. august 2017 Medlemsblad for Lions Club Åsnes Nr 01 årgang 24

27. august 2017 Medlemsblad for Lions Club Åsnes Nr 01 årgang 24 27. august 2017 Medlemsblad for Lions Club Åsnes Nr 01 årgang 24 Innhold: Innkalling klubbmøte 2 Verv LC Åsnes 2017-2018 6 Presidentens spalte 3 Lions lotteri SolørMart`n 7 Sommermøte 2017 4 DGs månedsbrev

Detaljer

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS Fredag 2.mars kl 19.00 Sted: Bjørkesalen Sørum Program: - Årsmøte - Middag m/dessert Fagprogram: - Kalv og kalving hvordan forebygge tap v/ veterinær Jorid Lybekk Middagen

Detaljer

Årgang 10 Klubbavis september 2016 Nr lc.molde.fannefjord.no molde.fannefjord.no intern info

Årgang 10 Klubbavis september 2016 Nr lc.molde.fannefjord.no molde.fannefjord.no intern info Årgang 10 Klubbavis september 2016 Nr. 7 www.lc.molde.fannefjord.no Du finner også avisa på Internett der den oppdateres kontinuerlig lc.molde.fannefjord.no molde.fannefjord.no intern info Møteinnkalling

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 25. årgang Januar 2014 Medlemsmøte Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Opptak av to nye medlemer 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt Sosialt samvær m med orientering

Detaljer

Vedtaksprotokoll fra Lions Norges Riksmøte 2017 i Hønefoss

Vedtaksprotokoll fra Lions Norges Riksmøte 2017 i Hønefoss Vedtaksprotokoll fra Lions Norges Riksmøte 2017 i Hønefoss Lions Norge post@lions.no Hjemmeside: www.lions.no Antall stemmeberettigede på årets riksmøte: Ved møtets åpning fredag 26. mai var antall stemmeberettigede:

Detaljer

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB 1 DEFINISJONER Færder RK er tilknyttet Rotary International distrikt 2290, og er underlagt RI s lover og vedtekter. Klubbens inntaksområde er sammenfallende

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte torsdag 12.01.11 Saksnummer Sak Ansvarlig 120111-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sigurd 120111-01 Foreløpig regnskap pr 31.12.2010 Pål,

Detaljer

Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K

Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K Utgave 3 Ut Utgave Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K Vinger Hotell & Spa Kongsvinger 19.- 21. april 2013 Arrangør: Lions Club Odal Velkommen til Distriktsmøtet 2013 Det er en

Detaljer

Referat OSSK 16. Desember 2017

Referat OSSK 16. Desember 2017 Referat OSSK 16. Desember 2017 Til stede: Nestleder, RKM, Vara-RKM, Leder OR, Leder Aktivitetskomiteen, Fredagsgruppa (GSR), Bak Fasaden (GSR), Mandagsgruppa (GSR og Vara-GSR). Nestleder ønsket velkommen

Detaljer

Klubbavis nr: 261 Oktober 2016

Klubbavis nr: 261 Oktober 2016 Side 1 MØTEINNKALLING - MEDLEMSMØTE TERMINLISTE Tirsdag 4. oktober kl 19:00 Haslum Seniorsenter, Nesveien 5 Klubbsaker 1. Velkommen, Lons etiske norm 2. Opprop og ordensmenn 3. Resultat 15-16 (Øivind)

Detaljer

Distrikt 104 H Sone 3 2015 / 2016

Distrikt 104 H Sone 3 2015 / 2016 Distrikt 104 H Sone 3 2015 / 2016 Motivasjonsledelse Terje Fodstad, Lions Club Oslo Ormsund E-post: terje@harmek.no Mobil: 9135 0210 Hjemmeside: https://www.facebook.com/pages/lions-club-oslo-ormsund/415666498536285:

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Protokoll fra hovedstyremøte tirsdag 28.08.12 Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak 24 Godkjenning av protokoll og Kaare Godkjent innkalling 25 Bandy, status og videre arbeid Kristoffer/Eivind

Detaljer

Medlemsmøte / Nominasjonsmøte

Medlemsmøte / Nominasjonsmøte 24. årgang Mars 2013 Medlemsmøte / Nominasjonsmøte Onsdag 13 mars kl. 1900 På Lion s Førerhundskole Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Sosialt samvær / omvisning

Detaljer

Lions Tulipanaksjon 2016

Lions Tulipanaksjon 2016 Lions Tulipanaksjon 2016 Informasjonsbrev oktober 2015 Lions Tulipanaksjon arrangeres lørdag 30. april 2016! Til klubbene i Lions Norge Det er på tide å begynne planleggingen av Lions Tulipanaksjon 2016.

Detaljer

2016 Bremnes Grendehus

2016 Bremnes Grendehus 2016 Årsmelding EMA Årsmøte Elde Moloanlegg 2016 Bremnes Grendehus Søndag 12.03.17 Kl.18.00 Elde Moloanlegg Saksliste 1. Valg av møteleder 2. Valg av møtesekretær 3. Godkjenning av innkalling 4. Godkjenning

Detaljer

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon.

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon. 1 Forsiden Kjære Lions og venner av Lions Jeg heter Vibeke Aasland og noen av dere kjenner meg nok som redaktør av Lionsbladet. Nå skal jeg presentere LIONS NORGE RUNDT, et prosjekt som skal sette fokus

Detaljer

Klubbavis nr: 271 Oktober. 2017

Klubbavis nr: 271 Oktober. 2017 Side 1 MØTEINNKALLING - MEDLEMSMØTE Agenda Tirsdag 3. oktober kl. 19:00. Haslum Seniorsenter, Nesveien 5 1. Lions etiske norm 2. Gjennomgang av styrereferater 3. Gjennomgang av klubbmøtereferater 4. Nytt

Detaljer

VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING Referat fra årsmøte

VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING Referat fra årsmøte VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING Referat fra årsmøte i Frogn Rådhus, Fraunar, Fredag 3. mars 2017 Formannen ønsket velkommen. Det var 53 personer til stede, hvorav 49 stemmeberettigete. Det er i tillegg en

Detaljer

Medlemsmøte / torskeaften

Medlemsmøte / torskeaften 24. årgang Februar 2013 Medlemsmøte / torskeaften Fredag 15 februar kl. 1900 På Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Sosialt samvær med Skrei Klubbavis

Detaljer

POSTPENSJONISTENE PÅ SUNNMØRE REFERAT FRA STYREMØTE

POSTPENSJONISTENE PÅ SUNNMØRE REFERAT FRA STYREMØTE POSTPENSJONISTENE PÅ SUNNMØRE REFERAT FRA STYREMØTE Dato: 03.04.2018, kl. 11:00 Sted: Postterminalen, Digerneset Til stede: Geir Gjelsten leder Karl Gudmund Helland sekretær Ingunn Svenvik styremedlem

Detaljer

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015 Sonelederrapporter til Distriktsmøtet i Orkdal 25. april 2015 Distriktsmøtet 25. april 2015 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Alf E. Olsen Arrangør: Lions Club Orkdal og Lions Club Orkla Rapport fra Sone

Detaljer

1

1 1 2 3 4 5 6 Bildeglimt fra bygdekvelden 20. januar 2019. 7 Glade mottakere av pengegavene Publikum koste seg 8 Det ble en kveld med flott kor- og korpsunderholdning. Håper disse bildene kan formidle noe

Detaljer

Klubbavis for Oslo / Bryn Lions Club februar Presidentens faste spalte:

Klubbavis for Oslo / Bryn Lions Club februar Presidentens faste spalte: Klubbavis for Oslo / Bryn Lions Club februar 2018 Presidentens faste spalte: Det snør Selv om nedbøren kommer som mer regn innimellom, ser det endelig ut til at vi skal få arrangert Lionslekene på hvitt

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014 Lørdag 9. august kl. 15:30 MØTESTED : Nystølkroken Kafe, Kuluset SAKSLISTE : Formann ønsker velkommen 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste

Detaljer

Fra klubbmøte bedriftsbesøk på Skogsøy Båt på Gismerøya.

Fra klubbmøte bedriftsbesøk på Skogsøy Båt på Gismerøya. LAKSESTIGEN LIONS MANDAL LIONS CLUB Fra klubbmøte 29.11. bedriftsbesøk på Skogsøy Båt på Gismerøya. 2 Innkalling til klubbmøte tirsdag 31. januar kl 1900 i Løvehulen. 3 Presidenten 4 Referat fra ekstraordinæret

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE UTKAST TIL MØTEPROTOKOLL ELDRERÅDET

DRAMMEN KOMMUNE UTKAST TIL MØTEPROTOKOLL ELDRERÅDET DRAMMEN KOMMUNE UTKAST TIL MØTEPROTOKOLL ELDRERÅDET Møtedato: 26.02.2014 Fra saksnr.: 5/14 Fra/til kl. 16:00/18:35 Til saksnr.: 6/14 Møtested: Møterom Øvre Sund kl 16.00 Utvalgets medlemmer Kjell Sandvik

Detaljer

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 Randaberg Arena, Torsdag, 21 Februar, 2013. KL. 19:00. SAKSLISTE:. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av dagsorden. 3. Valg av møteleder.

Detaljer

Medlemsmøte. Tirsdag 19. september NB! Merk at uke-dagen er endret!

Medlemsmøte. Tirsdag 19. september NB! Merk at uke-dagen er endret! 28. årgang September 2017 Medlemsmøte Tirsdag 19. september NB! Merk at uke-dagen er endret! Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions etiske norm 3. Orienteringssaker 4. Nytt fra kommitèene 5. Eventuelt Klubbavis

Detaljer

Protokoll MØTEREFERAT. Møte i Tromsø-områdets regionråd. Dato Møte nr. 3 Vår ref. Referent: Yngve Voktor Antall sider. Kl 10.

Protokoll MØTEREFERAT. Møte i Tromsø-områdets regionråd. Dato Møte nr. 3 Vår ref. Referent: Yngve Voktor Antall sider. Kl 10. Protokoll MØTEREFERAT Møte i Tromsø-områdets regionråd Dato 22.6.2018 Møte nr. 3 Vår ref. Referent: Yngve Voktor Antall sider Kl 10.00 Sted Tromsø kommune, rådhuset, formannskapssalen Til stede: Tromsø

Detaljer

Ansvar og rollefordeling i Grenlandspusen

Ansvar og rollefordeling i Grenlandspusen Ansvar og rollefordeling i Grenlandspusen Rolle Kort beskrivelse Arbeidsoppgaver Kommentar Leder Leder er Grenlandspusens Leder er ansvarlig for møteplan for ansikt utad. styre- og medlemsmøter. Leder

Detaljer

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen.

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. ÅRSMØTEREFERAT 2013 OK Moss avholdt Årsmøte på Noreødegården torsdag 28.februar 2013 kl.19.00. 19 stemmeberettigede møtte fram. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. 2. Valg

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Vestby kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.03.2012 Tid: 18:30 Til stede: Forfall: I tillegg møtte: Medlemmer: Sverre Bergenholdt

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I ARNA MOTORBÅTLAG

REFERAT FRA ÅRSMØTE I ARNA MOTORBÅTLAG REFERAT FRA ÅRSMØTE I ARNA MOTORBÅTLAG LJOSHALL 25. FEBRUAR 2009 KL.18.00-20.30 DAGSORDEN: 1. GODKJENNING AV FREMMØTTE MEDLEMMER 2. GODKJENNING AV DAGSORDEN 3. VALG AV DIRIGENT 4. VALG AV TO MEDLEMMER

Detaljer

Tekst Ansv. Frist. Sak 1. Gjennomgang av styreprotokoll fra forrige møte 1.1. Referat ble gjennomgått og signert. Sak 2. Generelt.

Tekst Ansv. Frist. Sak 1. Gjennomgang av styreprotokoll fra forrige møte 1.1. Referat ble gjennomgått og signert. Sak 2. Generelt. Engen () Tekst Ansv. Frist Sak 1. Gjennomgang av styreprotokoll fra forrige møte 1.1. Referat ble gjennomgått og signert. Sak 2. Generelt 2.1. Vervekampanje kurs Vi har meget god tilgang på kursdeltakere.

Detaljer

LAXENOTEN. Nr Årgang 30

LAXENOTEN. Nr Årgang 30 LAXENOTEN Nr 2-2017 Årgang 30 Vel møtt til klubbmøte Tid : Tirsdag 14.februar kl.19.00 Sted : Lyngbøtunet Event. forfall meldes til Gunnar Eide 415 08 802 Epost : gunnar.eide@online.no PROGRAM 1. Velkommen

Detaljer

VEDTEKTER FOR MESNA ROTARYKLUBB Org. nr Vedtatt av Mesna Rotaryklubb 5. januar 2015

VEDTEKTER FOR MESNA ROTARYKLUBB Org. nr Vedtatt av Mesna Rotaryklubb 5. januar 2015 VEDTEKTER FOR MESNA ROTARYKLUBB Org. nr. 996 144 917 Vedtatt av Mesna Rotaryklubb 5. januar 2015 Sist endret den 5. januar 2015 1 - Formål Rotarys formål er Service above self. Mesna Rotaryklubb vil etter

Detaljer

HOLMESTRAND SYKKELKLUBB MEDLEMSMØTE 1. mars Møtereferat

HOLMESTRAND SYKKELKLUBB MEDLEMSMØTE 1. mars Møtereferat HOLMESTRAND SYKKELKLUBB MEDLEMSMØTE 1. mars 2017 Møtereferat VELKOMMEN PROGRAM LEDER Johnny Kalberg KASSERER Heidi Gretteberg NESTLEDER Kåre Enerhaugen TERRENGGRUPPELEDER Pål Borge Nøklegård LANDEVEIGRUPPELEDER

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte torsdag 25.11.10 Saksnummer Sak Ansvarlig 251110-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sigurd 251110-01 Oppsummering av høstkonferansen Sverre

Detaljer

Informasjon fra andre møter og konferanser Ingen andre møter og konferanser siden sist.

Informasjon fra andre møter og konferanser Ingen andre møter og konferanser siden sist. R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.377 Referat fra 2. april 2013

Detaljer

NHF Region Øst-Norge Referat nr.2 fra REGIONSTYRE-MØTE

NHF Region Øst-Norge Referat nr.2 fra REGIONSTYRE-MØTE Strømmen 12.06.2004. NHF Region Øst-Norge Referat nr.2 fra REGIONSTYRE-MØTE Tidspunkt : 09.08.04 Møtetid: 17.00-21.00 Sted: Idrettens Hus Strømmen Referent: Karin Hansen Kopi til: Ansatte i Øst-Norge Vararepresentantene

Detaljer

Prisen på tulipaner 2015

Prisen på tulipaner 2015 Prisen på tulipaner 2015 Prisen pr tulipan solgt fra Lions Norge til klubbene i forbindelse med Lions Tulipanaksjon, fastsettes av guvernørrådet i forbindelse med deres møte i november. Slik som beskrevet

Detaljer

Referat fra NAS' generalforsamling 2010

Referat fra NAS' generalforsamling 2010 Referat fra NAS' generalforsamling 2010 Norsk Astronomisk Selskap avholdt ordinær generalforsamling i Auditoriet ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo, onsdag 26. mai 2010 kl. 18:00.

Detaljer

STOKKE ROTARYKLUBB. Peismøte i Internasjonalkomite Referat. Møtedato Hjemme hos Hans Martin. Tilstede: Fravær:

STOKKE ROTARYKLUBB. Peismøte i Internasjonalkomite Referat. Møtedato Hjemme hos Hans Martin. Tilstede: Fravær: Peismøte i Internasjonalkomite Referat Møtedato 23.08.2018 Sted Hjemme hos Tilstede: Sunde Eriksen Hege Wahl Anne-Brit Greff Olav Aas Siv Abrahamsen Bærefjell STOKKE ROTARYKLUBB Fravær: Karsten Røssland

Detaljer

PROTOKOLL RS-MØTE NR. 7/ Protokoll fra møte i Regionstyret søndag 19. februar 2017 på Scandic Bergen City

PROTOKOLL RS-MØTE NR. 7/ Protokoll fra møte i Regionstyret søndag 19. februar 2017 på Scandic Bergen City Protokoll fra møte i Regionstyret søndag 19. februar 2017 på Scandic Bergen City Til stede: Andris Hamre Styreleder Vincent Mrimba Cecilie Sørli Trond Arnevik Christine Ullestad Hans Petter Andersen Styremedlem

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015 Tid: Onsdag 27. januar 2016. Sted: Steinkjersannan Hotell Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Nils Håvard Dahl Steinar Ulvik Kjell Åke Andresen Forfall: Knut

Detaljer

Saksnr. Tidspunkt Sak. 103/ Orienteringer Alle

Saksnr. Tidspunkt Sak. 103/ Orienteringer Alle Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 29. oktober 2003 Tid: 18.30 22.00 Sted: Klubbhuset Til stede:,,, Anne-Marie, Forfall: og 101/03 18.30 Innkalling og saksliste Godkjent uten merknader

Detaljer