Offentlig journal. Innkalling til foretaksmøte i Sykehusinnkjøp HF 24. februar / /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Innkalling til foretaksmøte i Sykehusinnkjøp HF 24. februar / /"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A nnkalling til foretaksmøte i Sykehusinnkjøp HF 24. februar 2020 Felleseide HF - foretaksmøter / /2020 SYKEHSNNKJØP HF Høring Grimstadutvalgets utredning Studieplasser i medisin i Norge Behov modeller og muligheter Høring - Grimstadutvalgets utredning om studieplasser i medisin i Norge 2020/ / Kunnskapsdepartementet nnkalling til foretaksmøte i Sykehusbygg HF 24. februar 2020 Felleseide HF - foretaksmøter / /2020 SYKEHSBYGG HF Høringssvar vedrørende Grimstadutvalgets utredning om studieplasser i medisin Høring - Grimstadutvalgets utredning om studieplasser i medisin i Norge 2020/ /2020 Kunnskapsdepartementet Side: 1 av 11

2 nnkalling til foretaksmøte i Pasientreiser HF 24. februar 2020 Felleseide HF - foretaksmøter / /2020 PASENTRESER HF Høring - retningslinje - kjønnsinkongruens Høring - kjønnsinkongruens 2020/ / HELSEDREKTORATET Klage på ny innstilling for avtalehjemmel ØNH Ålesund Tilsettingssak: 100 % avtalehjemmel i ØNH- Ålesund - st. ref / / ODDVN BJØRGE HOLDNG AS Regional brukerkonferanse uke 45 RB - Regional brukerkonferanse / / Regionalt brukerutvalg Side: 2 av 11

3 nnkalling til foretaksmøte i Luftambulansetjenesten HF 24. februar 2020 Felleseide HF - foretaksmøter / /2020 LFTAMBLANSETJENESTEN HF nnkalling til foretaksmøte i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 24. februar 2020 Felleseide HF - foretaksmøter / /2020 HELSETJENESTENS DRFTSORGANSASJON FOR NØDNETT HF Regional brukerkonferanse Helse Midt-Norge RHF RB - Regional brukerkonferanse / /2020 SCANDC HELL Orientering om RETHOS fase 3 RETHOS-Prosjektet / / Kd Dep Side: 3 av 11

4 Svar på kommentarer på innsynsbegjæring nnsynsbegjæring - nnsyn i rapportering om privat bildediagnostikk fra private aktører i Møre og Romsdal fra og frem til i dag - ephorte 19/ / /2020 KRSTANSND RØNTGEN AS Svar på spørsmål knyttet til innsyn nnsynsbegjæring - nnsyn i rapportering om privat bildediagnostikk fra private aktører i Møre og Romsdal fra og frem til i dag - ephorte 19/ / /2020 SNNMØRE MR KLNKK AS Svar på spørsmål knyttet til innsynsbegjæring nnsynsbegjæring - nnsyn i rapportering om privat bildediagnostikk fra private aktører i Møre og Romsdal fra og frem til i dag - ephorte 19/ / /2020 MED 3 AS Høring - Nasjonal retningslinje om kjønnsinkongruens Høring -Retningslinje - Kjønnsinkongruens - ephorte 19/ / / HELSE NORD-TRØNDELAG HF m.fl. Side: 4 av 11

5 Høring nasjonal retningslinje om kjønnsinkongruens - Referanse 2019/ /2019 Høring -Retningslinje - Kjønnsinkongruens - ephorte 19/ / / HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Høring av NO 2019: 20 En styrket familietjeneste Høring - NO En styrket familietjeneste - ephorte 19/ / / HELSE NORD-TRØNDELAG HF m.fl. Deres klient - krav om oppreisningserstatning Juridisk bistand HMR - Oppreisningserstatning - ephorte 20/ / / O Offl. 15, 2. ledd HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Søknad om lærlingplass 2020 Lærling - Kontor og service - Ephorte 16/ / / Sara Mathisen Side: 5 av 11

6 Personlig beskyttelsesutstyr Beredskap - Coronaviruset ephorte 20/ / / HELSEDREKTORATET Bortfall av 1% provisjon Nasjonal avtale Endringer HSTAT - ephorte 17/ / /2020 SYKEHSNNKJØP HF Henvendelse, oppfølging av styrevedtak 66/19 fra kommunene nderøy, Verdal, Levanger, Steinkjer og Snåsa. Endring av opptaksområder for helseforetak 2020/ / NDERØY KOMMNE m.fl. Trasnasjonale Mord, Stalking og Trakassering i Norge! Hvorfor aksepterer våre Myndigheter dette? Henvendelser fra Nasjonale Varslergruppe 2020/ /2020 O Offl. 13, jmf. fvl. 13, 1. ledd nr. 1 Nasjonale Varslergruppe Side: 6 av 11

7 Oppfølging av revisjon nternrevisjonssaker / /2020 HELSE MDT-NORGE RHF Oppnevning av arbeidsgruppe for revidering av framskrivinger for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern / / HELSE NORD RHF Statsråden ønsker oversikt over følgende tiltak innen psykisk helsevern Psykisk helsevern / / HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET Program, innkalling og saksdokumenter for Nasjonalt AD-møte FEB2020 er nå tilgjengelig i admincontrol Nasjonalt AD-møte -februar 2020/ /2020 HELSE NORD RHF m.fl. Side: 7 av 11

8 Kopi - ***** ***** ***** ***** ***** - Godtakelse av tidsubestemt dom til tvungent psykisk helsevern Koordineringsenheten - Dom tvungent psykisk helsevern - Enkeltsaker 2020/ / O Offl. 13, jmf. fvl. 13, 1. ledd nr. 1 OSLO NVERSTETSSYKEHS HF NASJONAL KOORDNERNGSENHET FOR DOM TL TVNGENT PSYKSK HELESVERN Spørsmål om praksisplass Lærling - Kontor og service - Ephorte 16/ / /2020 FDES AS nformasjon om de nasjonale mat og drikkeavtalene - ke 7 Nasjonal avtale Nasjonale mat og drikkeavtalene ephorte 17/ / /2020 SYKEHSNNKJØP HF Ønske om oppnevning av representant til fagutvalg opplæring av primærscreenere av netthinnefoto Diabetes - Program for netthinneundersøkelse for diabetisk retinopati 2020/ / HELSE SØR-ØST RHF Side: 8 av 11

9 HSTAT endringer uke 7 - samlefil Nasjonal avtale Endringer HSTAT - ephorte 17/ / /2020 SYKEHSNNKJØP HF Referat fra møte i eierstyringsgruppen Eierstyringsgruppen - møte / / HELSE SØR-ØST RHF m.fl. WHO. COVD-19 informasjonsmøte for medlemsland 14.februar 2020 Beredskap - Coronaviruset ephorte 20/ / /2020 HELSEDREKTORATET Historie om fedmeoperationer i Norge nnsynsbegjæring - Spørsmål fra media og andre ephorte 20/ / /2020 TV 2 danmark A/S Side: 9 av 11

10 SF-2020 presiseringer og avklaringer Medisinsk koding - Diagnose Relaterte Grupper / DRG - nnsatsstyrt Finansiering / SF - ephorte 15/ / /2020 HELSEDREKTORATET Vedlegg til referat fra møter mellom Helsedir, FH, SLV, FM og RHF Beredskap - Coronaviruset ephorte 20/ / /2020 HELSEDREKTORATET nnkalling til ekstraordinær generalforsamling i NTN Technology Transfer AS nnovasjon / /2020 NTN TECHNOLOGY TRANSFER AS nformasjon om innrapportering til nasjonal e-helseportefølje med frist 20. mars 2020 Nasjonal KT - Prosjekter 2020/ /2020 DREKTORATET FOR E-HELSE Side: 10 av 11

11 Plassering av finansieringsansvaret for nye legemidler hos de regionale helseforetakene fra og med 1. april 2020 sendt fra Helsedirektoratet Legemidler - Finansieringsansvar / /2020 HELSEDREKTORATET Side: 11 av 11

Offentlig journal. Årlig melding for Helse Midt-Norge - Tilleggsrapportering / /

Offentlig journal. Årlig melding for Helse Midt-Norge - Tilleggsrapportering / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.05.2019 Årlig melding for Helse Midt-Norge - Tilleggsrapportering 2018 Årlig melding 2018 2018/618-12 5411/2019 Helse- og

Detaljer

Offentlig journal. Forskningsbiobank HNT - tildeling 2018 og / / Ny rapporteringsmal for 2019

Offentlig journal. Forskningsbiobank HNT - tildeling 2018 og / / Ny rapporteringsmal for 2019 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.01.2019 Forskningsbiobank HNT - tildeling 2018 og 2019 Forskning - Biobank - Forskningsbiobank 2015/335-53 614/2019 14.09.2018

Detaljer

Angående tilbud om foreløpig tilbakemelding på testgruppering ift. ISF PHV for perioden januar-mars Dok.dato: Dok.dato:

Angående tilbud om foreløpig tilbakemelding på testgruppering ift. ISF PHV for perioden januar-mars Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N, Status: J,A 20.04.2017 nnhold: Angående tilbud om foreløpig tilbakemelding på testgruppering ift. SF PHV for perioden januar-mars 2017

Detaljer

Offentlig journal. Protokoll styremøte i Helse Midt-Norge RHF _signert 2019/ /

Offentlig journal. Protokoll styremøte i Helse Midt-Norge RHF _signert 2019/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.04.2019 Protokoll styremøte i Helse Midt-Norge RHF 080219_signert Styremøte 08.02.19 - Helse Midt-Norge RHF 2019/3-62 2711/2019

Detaljer

Offentlig journal. Svar - Begjæring om innsyn 2019/ /

Offentlig journal. Svar - Begjæring om innsyn 2019/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.07.2019 Svar - Begjæring om innsyn nnsynsbegjæring - nnsyn i eposter, tekstmeldinger og anropslogg mobiltelefon 2019/259-2

Detaljer

Offentlig journal. Tilskudd til sosialpediatri for / / Rapportering - Raskere tilbake - Juni 2017

Offentlig journal. Tilskudd til sosialpediatri for / / Rapportering - Raskere tilbake - Juni 2017 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 21.08.2017 nnhold: Tilskudd til sosialpediatri for 2017 Barn - Unge - Somatikk - 2017 U 2017/84-18 5758/2017 15.08.2017 St.

Detaljer

Offentlig journal. Forslag til ytelsesavtale svar fra HMN RHF om bemanningsfaktor det skal styres etter 2016/ /

Offentlig journal. Forslag til ytelsesavtale svar fra HMN RHF om bemanningsfaktor det skal styres etter 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.04.2019 Forslag til ytelsesavtale 2019 - svar fra HMN RHF om bemanningsfaktor det skal styres etter TSB - Avtaleoppfølging

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.12.2017 Endringsbilag - Prosedyrepakker og operasjonsoppdekning nr.15 delområde 5 - Mølnlycke Health Sykehusinnkjøp - Rammeavtale

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.03.2019 Tildeling av midler til e-læringskurs om sykepleiers rolle i antibiotikastyring Kvalitet og pasientsikkerhet - 2019

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.09.2018 nnkalling til regionalt brukerutvalg Regionalt brukerutvalg - RB - 2016 2016/14-9 2784/2016 15.04.2016 Til medlemmer

Detaljer

Offentlig journal. Melding fra leverandør - Kjøp av bildediagnostiske undersøkelser 2016/ /

Offentlig journal. Melding fra leverandør - Kjøp av bildediagnostiske undersøkelser 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.10.2017 Melding fra leverandør - Kjøp av bildediagnostiske undersøkelser nnkjøp - Anskaffelse av bildediagnostiske undersøkelser

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse på mottatt e-post - Saksbehandling av varsel til Styret i HMN. 2018/ /

Offentlig journal. Bekreftelse på mottatt e-post - Saksbehandling av varsel til Styret i HMN. 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.04.2019 Bekreftelse på mottatt e-post - Saksbehandling av varsel til Styret i HMN. Juridisk - varsling - oktober 2018-2018/612-75

Detaljer

Offentlig journal. Svar - Politikarpost...outsourcing av noko som ikkje fins? 2013/ /

Offentlig journal. Svar - Politikarpost...outsourcing av noko som ikkje fins? 2013/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.05.2019 Svar - Politikarpost...outsourcing av noko som ikkje fins? Helse Møre og Romsdal HF - Nytt sykehus 2013/92-106 5316/2019

Detaljer

Offentlig journal. Utforming og implementering av ny felles pasientjournal Helseplattformen 2018/ /

Offentlig journal. Utforming og implementering av ny felles pasientjournal Helseplattformen 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.05.2019 tforming og implementering av ny felles pasientjournal Helseplattformen Helseplattformen - Helse Midt-Norge RHF -

Detaljer

Dok.dato: Svar: Oppnevning av kontaktpersoner og oppdatering av institusjonsliste for Helse Midt-Norge RHF. Dok.dato:

Dok.dato: Svar: Oppnevning av kontaktpersoner og oppdatering av institusjonsliste for Helse Midt-Norge RHF. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.11.2017 Tilbakemelding på prosjektplan KoRus - Kompetanseutvikling rus og vold Rusbehandling TSB - Nasjonale Prosjekter 2015/349-2

Detaljer

Offentlig journal. Referat Superbrukernettverk logistikk / /

Offentlig journal. Referat Superbrukernettverk logistikk / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.11.2017 Referat Superbrukernettverk logistikk 20.04.2017 DS LØ - Superbrukernettverk Logistikk 2017/475-9 7351/2017 20.04.2017

Detaljer

Offentlig journal. Søknad støtte til seminar 2017/ /

Offentlig journal. Søknad støtte til seminar 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.12.2017 Søknad støtte til seminar Søknad - Økonomisk støtte - Fagrelatert 2017 2017/49-13 7955/2017 17.11.2017 Foreløpig svar

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende annonsering av privatradiologisk tilbud i Ålesund 2018/ /

Offentlig journal. Vedrørende annonsering av privatradiologisk tilbud i Ålesund 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.04.2019 Vedrørende annonsering av privatradiologisk tilbud i Ålesund Anskaffelse - Nasjonal avtale - nnfordringstjenester

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel om datagrunnlag for HMN vedr. styring av lege- og pleieressursene 2019/ /

Offentlig journal. Forespørsel om datagrunnlag for HMN vedr. styring av lege- og pleieressursene 2019/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.08.2019 Forespørsel om datagrunnlag for HMN vedr. styring av lege- og pleieressursene nternrevisjon - Bemanning og bemanningsstyring

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.09.2019 nnkalling styremøte Helse Midt-Norge RHF 250919 Styremøte 26.09.19 - Helse Midt-Norge RHF 2019/7-10 9546/2019 18.09.2019

Detaljer

Offentlig journal. Økonomisjefmøte des / / Økonomisjefmøte nov / /

Offentlig journal. Økonomisjefmøte des / / Økonomisjefmøte nov / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.06.2019 Økonomisjefmøte des 2018 Økonomisjefmøte - 2018 2018/308-11 2688/2019 07.12.2018 St. Olavs hospital HF m.fl. Økonomisjefmøte

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.01.2019 Org.nr 983 658 776 MVA-Helse Midt-Norge RHF Skattemelding MVA - 2018 2018/94-20 13373/2018 18.12.2018 Skatt Midt-Norge

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.10.2018 Svar - Produktstyre e-helsestandarder: oppfølging og innspill til neste møte Nasjonal e-helse strategi 2016/99-46

Detaljer

Offentlig journal. Forvaltningsrevisjon av investeringer i helseforetakene 2019/ /

Offentlig journal. Forvaltningsrevisjon av investeringer i helseforetakene 2019/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.10.2019 Forvaltningsrevisjon av investeringer i helseforetakene nternrevisjon 2019 - Generelt 2019/42-19 10096/2019 03.10.2019

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om tildeling av hjemmel, ikke tildelt 2018/ /

Offentlig journal. Vedtak om tildeling av hjemmel, ikke tildelt 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.06.2018 Vedtak om tildeling av hjemmel, ikke tildelt Tilsettingssak: 100% avtalehjemmel i psykiatri - Trondheim - st. ref.

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til foretaksmøte i Helse Møre og Romsdal HF 27. april / /

Offentlig journal. Innkalling til foretaksmøte i Helse Møre og Romsdal HF 27. april / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.04.2018 nnkalling til foretaksmøte i Helse Møre og Romsdal HF 27. april 2018 Styringsdokumenter 2018 2017/432-29 3743/2018

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.02.2019 nnkalling til styremøte i Helse Midt-Norge RHF 080219 Styremøte 08.02.19 - Helse Midt-Norge RHF 2019/3-13 308/2019

Detaljer

Offentlig journal. 2016/365 PNA utstyr og forbruksmateriell - Oppstartsmøte 2016/ /

Offentlig journal. 2016/365 PNA utstyr og forbruksmateriell - Oppstartsmøte 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 13.06.2017 2016/365 PNA utstyr og forbruksmateriell - Oppstartsmøte Anskaffelse - PNA-utstyr og forbruksvarer 2016/365-1 5587/2016

Detaljer

Offentlig journal. Åpningsprotokoll 2016/ / Søknad regional funksjon intensiv habilitering 2017/ /2017

Offentlig journal. Åpningsprotokoll 2016/ / Søknad regional funksjon intensiv habilitering 2017/ /2017 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.10.2017 Åpningsprotokoll Helseplattformen - Prekvalifisering 2016/547-44 167/2017 09.01.2017 O Offl. 23, 3. ledd ***** Søknad

Detaljer

Offentlig journal. Rammeavtale - Leveranse av leiebil - Avis Bilutleie, RAC Norway AS / /

Offentlig journal. Rammeavtale - Leveranse av leiebil - Avis Bilutleie, RAC Norway AS / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N, Status: J,A 21.12.2016 nnhold: Rammeavtale - Leveranse av leiebil - Avis Bilutleie, RAC Norway AS - 01.02.2017-31.01.2019 2016/508-1 7185/2016

Detaljer

Offentlig journal. Kontantbetaling - Betaling fra pasienter for helsehjelp 2017/ /

Offentlig journal. Kontantbetaling - Betaling fra pasienter for helsehjelp 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 22.05.2017 Kontantbetaling - Betaling fra pasienter for helsehjelp Kontantbetaling - Betaling fra pasienter for helsehjelp

Detaljer

Offentlig journal. Tildeling av midler til drift av Helseradionettet / /

Offentlig journal. Tildeling av midler til drift av Helseradionettet / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 04.07.2017 nnhold: Tildeling av midler til drift av Helseradionettet 2017 Nødmeldetjenesten - AMK - 2017 2017/19-9 4685/2017

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Melding til leverandør - Regional anskaffelse av ny løsning for PAS/EPJ med tilhørende system og tjenester

Dok.dato: Dok.dato: Melding til leverandør - Regional anskaffelse av ny løsning for PAS/EPJ med tilhørende system og tjenester Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.11.2018 Spørsmål gylne regel nnsynsbegjæring - Spørsmål fra media - 2018 2018/22-130 12425/2018 19.11.2018 Dagens Medisin

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel:

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.06.2019 tlevering av diabetesutstyr Diabetes - 2015-2016 - 2017-2018 - 2019 2015/352-41 6299/2019 07.06.2019 Diabetesforbundet

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om forlengelse av praksisavtale i Oppdal til / /

Offentlig journal. Søknad om forlengelse av praksisavtale i Oppdal til / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 26.06.2019 Søknad om forlengelse av praksisavtale i Oppdal til 31.12.20 Avtalespesialist - Guldsten, Harald 2006/437-53 6592/2019

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.03.2019 nnkalling til møte i Regionalt brukerutvalg den RB møte 11.03.19 - Regionalt brukerutvalg 2019/89-1 1981/2019 28.02.2019

Detaljer

Offentlig journal. Eiermøte / / Eiermøte / /

Offentlig journal. Eiermøte / / Eiermøte / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.02.2019 Eiermøte 02.10.2018 Helseplattformen - Eiermøter - 2018 2018/425-12 1291/2019 02.10.2018 O Offl. 13 jmf. fvl. 13,

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.12.2018 nnhold: Styrets egenevaluering 2018 Helse Midt-Norge RHF Helse Midt-Norge RHF - Styret og administrasjon - 2018 2018/106-36

Detaljer

Offentlig journal. Evaluering av II-stillinger tildelt Helse Nord-Trøndelag 2019/ /

Offentlig journal. Evaluering av II-stillinger tildelt Helse Nord-Trøndelag 2019/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.04.2019 Evaluering av -stillinger tildelt Helse Nord-Trøndelag Forskning og utdanning - Regionalt samarbeidsorgan - 2019 2019/121-11

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.12.2018 nnkalling til møte i regionalt brukerutvalg 10.12.18 RB møte 10.12.18 - Regionalt brukerutvalg 2018/35-1 12547/2018

Detaljer

Offentlig journal. Foreløpig program utviklingsdag HR-målbilde / /

Offentlig journal. Foreløpig program utviklingsdag HR-målbilde / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.07.2018 Foreløpig program utviklingsdag HR-målbilde 12.04.2018 HR - direktørmøter 2017/517-1 3382/2018 22.03.2018 Helse Møre

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 321 FAG/BERTOR

Dok.dato: Klassering: 321 FAG/BERTOR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.05.2017 Avtalehjemmel for spesialist i klinisk psykologi i Bergensområdet tlysning av 100% avtalehjemmel i psykologi i Bergensområdet

Detaljer

Offentlig journal. Uavklart vedrøre Stelara bruk 2019/ / Kontoutskrift / /2019

Offentlig journal. Uavklart vedrøre Stelara bruk 2019/ / Kontoutskrift / /2019 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 04.02.2019 Uavklart vedrøre Stelara bruk Beslutningsforum - Nye metoder - Henvendelser 2019 2019/119-6 1135/2019 31.01.2019

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.04.2019 Oversender sladdet versjon av avtaler nnsynsbegjæring - nnsyn i postjournaler på sak 17/346 2019/300-4 4753/2019 Hans

Detaljer

Offentlig journal. Oversender sak fra Midt-Agder barneverntjeneste 2016/ /

Offentlig journal. Oversender sak fra Midt-Agder barneverntjeneste 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 31.05.2017 Oversender sak fra Midt-Agder barneverntjeneste Juridisk - Anmodning om opplysninger 2016/297-2 4277/2016 22.06.2016

Detaljer

Offentlig journal. Årsregnskap og årsberetning / / REG REG. Møteinnkalling regionalt arkivforum 2/19

Offentlig journal. Årsregnskap og årsberetning / / REG REG. Møteinnkalling regionalt arkivforum 2/19 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: SAK1,PER1 28.02.2019 Årsregnskap og årsberetning 2018 Årsregnskap felleseide helseforetak 2019/5303-7 50700/2019 25.02.2019

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om utførelse av oppdrag 2019/ /

Offentlig journal. Anmodning om utførelse av oppdrag 2019/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.04.2019 Anmodning om utførelse av oppdrag HMN RHF Varslingsutvalg - 2019 - Sak 1-2019/111-21 2270/2019 28.02.2019 P9 Offl.

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.09.2018 tsatt høringsfrist regional utviklingsplan til 25.10. Høring - Regional utviklingsplan 2019-2022 (2035) 2018/470-5

Detaljer

Offentlig journal. Svar på invitasjon til avslutning for Håkon Grimstad og fagseminar Norsk Helsenett 2019/ /

Offentlig journal. Svar på invitasjon til avslutning for Håkon Grimstad og fagseminar Norsk Helsenett 2019/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.05.2019 Svar på invitasjon til avslutning for Håkon Grimstad og fagseminar Norsk Helsenett nvitasjoner / Møter - Ledelsen

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.06.2019 Oversendelse av kontrakt for signering Arkiv - nterregional Arkivsamling 2019 2019/426-4 6279/2019 07.06.2019 Helse

Detaljer

Melding fra leverandør - Regional anskaffelse av ny løsning for PAS/EPJ med tilhørende system og tjenester. Dok.dato:

Melding fra leverandør - Regional anskaffelse av ny løsning for PAS/EPJ med tilhørende system og tjenester. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.10.2018 Melding fra leverandør - Regional anskaffelse av ny løsning for PAS/EPJ med tilhørende system og tjenester Helseplattformen

Detaljer

Offentlig journal. Protokoll styremøte Helse Midt-Norge RHF / /

Offentlig journal. Protokoll styremøte Helse Midt-Norge RHF / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.02.2019 Protokoll styremøte Helse Midt-Norge RHF 151118 Styremøte 15.11.18 - Helse Midt-Norge RHF 2018/10-29 12552/2018 22.11.2018

Detaljer

Dok.dato: Melding til leverandør - Regional anskaffelse av ny løsning for PAS/EPJ med tilhørende system og tjenester. Dok.

Dok.dato: Melding til leverandør - Regional anskaffelse av ny løsning for PAS/EPJ med tilhørende system og tjenester. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.12.2018 Tilstedeværelse i praksis Avtalespesialist - Hasanain, Hasan 2006/206-37 11797/2018 29.10.2018 Hasan Hasanain 1864

Detaljer

Offentlig journal. CIUS 2+18 rapportering + midtveisevaluering 2018/ / Innspill til statsbudsjett for 2020

Offentlig journal. CIUS 2+18 rapportering + midtveisevaluering 2018/ / Innspill til statsbudsjett for 2020 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.12.2018 CS 2+18 rapportering + midtveisevaluering Forskning 2018/601-3 12715/2018 26.11.2018 NTN nnspill til statsbudsjett

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Endringsbillag 20 - delområde 5 - Prosedyrepakker og operasjonsoppdekning - Mølnlycke Health Care AS

Dok.dato: Dok.dato: Endringsbillag 20 - delområde 5 - Prosedyrepakker og operasjonsoppdekning - Mølnlycke Health Care AS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.12.2018 Avtale - ndividuell(personlig) avtale om regional avtalepraksis for legespesialist Avtalespesialist - Høye, John Kristian

Detaljer

Dok.dato: Godkjenning av bruk av Non-Invasive Prenatal Testing (NIPT) for undersøkelse av alvorlig, arvelig kjønnsbundet sykdom. Dok.

Dok.dato: Godkjenning av bruk av Non-Invasive Prenatal Testing (NIPT) for undersøkelse av alvorlig, arvelig kjønnsbundet sykdom. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.06.2018 Landingsplass ved Sykehuset Namsos, Helse Nord-Trøndelag HF Landingsplasser sykehus - NAWSARH - Helikopter 2017/153-3

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.12.2018 Melding til leverandør - Anskaffelse av ny løsning for identitets- og tilgangsstyring (AM) med tilgrensede systemer

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.03.2019 Justerte tall vedrørende innsamling av KT-nøkkeltall 2017- Helse Midt-Norge Nasjonal e-helse strategi 2016/99-60 2985/2019

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.03.2019 Svar - nnsynsbegjæring nnsynsbegjæring - Beslutningsforum - Beslutningsforum for nye metoder 2019/215-2 2735/2019

Detaljer

Offentlig journal. Høringsbrev - Trygge rammer for fosterhjem 2019/ /

Offentlig journal. Høringsbrev - Trygge rammer for fosterhjem 2019/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.05.2019 Høringsbrev - Trygge rammer for fosterhjem Høring - Trygge rammer for fosterhjem 2019/170-2 5155/2019 Barne og Likestillingsdepartementet

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.12.2018 Høring Revidert Kompetanseplan Modul 6 Rekvirering, varsling, koordinering og flight following av luftambulansehelikopter.

Detaljer

Offentlig journal. Opsjon innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling - endring 2016/ /

Offentlig journal. Opsjon innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling - endring 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.07.2019 Opsjon innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling - endring TSB - Avtaleoppfølging - N.K.S. Kvamsgrindkollektivet

Detaljer

Offentlig journal. Sykelig overvekt - Rapportering 2011. Sykelig overvekt - Rapporter - 2010/2011 2011/74-12 4354/2011 26.07.2011 05.08.

Offentlig journal. Sykelig overvekt - Rapportering 2011. Sykelig overvekt - Rapporter - 2010/2011 2011/74-12 4354/2011 26.07.2011 05.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.8.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 05.08.2011 Sykelig overvekt - Rapportering 2011 Sykelig overvekt - Rapporter - 2010/2011 2011/74-12 4354/2011 26.07.2011

Detaljer

Offentlig journal. KLINBEFORSK - Forslag til navn på medlemmer til programstyret 2016/ /

Offentlig journal. KLINBEFORSK - Forslag til navn på medlemmer til programstyret 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 25.11.2016 KLNBEFORSK - Forslag til navn på medlemmer til programstyret Forskning Nasjonale saker 2016 2016/359-13 6737/2016

Detaljer

Offentlig journal. Høring - anbefaling om måling av vekt og lengde/høyde i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 2019/ /

Offentlig journal. Høring - anbefaling om måling av vekt og lengde/høyde i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 2019/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.04.2019 Høring - anbefaling om måling av vekt og lengde/høyde i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Høring - anbefaling

Detaljer

Offentlig journal. Nasjonal avtale - Rammeavtale - Radiofarmaka - Avtale protokoll 2019/ /

Offentlig journal. Nasjonal avtale - Rammeavtale - Radiofarmaka - Avtale protokoll 2019/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.05.2019 Nasjonal avtale - Rammeavtale - Radiofarmaka - Avtale protokoll Nasjonal avtale - Radiofarmaka 2019/129-9 5820/2019

Detaljer

Offentlig journal. Fråsegn frå Sunnmøre Regionråd om Neonatal avdeling i Ålesund 2016/ /

Offentlig journal. Fråsegn frå Sunnmøre Regionråd om Neonatal avdeling i Ålesund 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.11.2017 Fråsegn frå Sunnmøre Regionråd om Neonatal avdeling i Ålesund Helse Midt-Norge RHF - Styret og administrasjon - 2016

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling og saksdokumenter - AD-møte 25 september / /

Offentlig journal. Innkalling og saksdokumenter - AD-møte 25 september / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.10.2018 nnkalling og saksdokumenter - AD-møte 25 september 2018 AD møte - RHF - 24.09.2018 2018/61-2 10561/2018 01.10.2018

Detaljer

Offentlig journal. Søknad - Refusjon av utgifter for ledsager ved rehabiliteringsopphold 2017/ /

Offentlig journal. Søknad - Refusjon av utgifter for ledsager ved rehabiliteringsopphold 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 11.08.2017 nnhold: Søknad - Refusjon av utgifter for ledsager ved rehabiliteringsopphold Søknad - Dekning av utgifter - 2017/362-1

Detaljer

Offentlig journal. Programstyremøte / / Ytelsesavtale / /

Offentlig journal. Programstyremøte / / Ytelsesavtale / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.02.2019 rogramstyremøte 02.10.2018 Helseplattformen - rogramstyret 2015/551-87 1310/2019 02.10.2018 O Offl. 13 jmf. fvl. 13,

Detaljer

Offentlig journal. Oppnevning av valgstyre for valg av ansatterepresentanter til styrene RHF og HF 2016/ /

Offentlig journal. Oppnevning av valgstyre for valg av ansatterepresentanter til styrene RHF og HF 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 06.01.2017 Oppnevning av valgstyre for valg av ansatterepresentanter til styrene RHF og HF Valg av ansatterepresentanter 2017

Detaljer

Offentlig journal. Endringsbilag - Prosedyrepakker og operasjonsoppdekning - Mølnlycke Health Care AS 2017/ /

Offentlig journal. Endringsbilag - Prosedyrepakker og operasjonsoppdekning - Mølnlycke Health Care AS 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.06.2019 Endringsbilag - Prosedyrepakker og operasjonsoppdekning - Mølnlycke Health Care AS Nasjonal avtale - Sutur / Ligatur

Detaljer

Offentlig journal. Bekymring brukerråd Lade Behandlingssenter - Svar fra Helse Midt-Norge RHF 2017/ /

Offentlig journal. Bekymring brukerråd Lade Behandlingssenter - Svar fra Helse Midt-Norge RHF 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 03.02.2017 Bekymring brukerråd Lade Behandlingssenter - Svar fra Helse Midt-Norge RHF Rusbehandling TSB - Oppfølging og korrespondanse

Detaljer

Offentlig journal. Diabetes - Program for netthinneundersøkelse for diabetisk retinopati 2019/ /

Offentlig journal. Diabetes - Program for netthinneundersøkelse for diabetisk retinopati 2019/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.05.2019 Diabetes - Program for netthinneundersøkelse for diabetisk retinopati Diabetes - Program for netthinneundersøkelse

Detaljer

Offentlig journal 2016/ / Ad: Overføring av pasientjournaler ved avvikling av avtalepraksis 2017/ /2017

Offentlig journal 2016/ / Ad: Overføring av pasientjournaler ved avvikling av avtalepraksis 2017/ /2017 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.09.2017 Svar på Spørsmål nr 1547 til skriftlig besvarelse - Kan statsården gi en oversikt over hvilke tilbud som gis til spillavhengige

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til RBU / / Innkalling til møte i regionalt brukerutvalg

Offentlig journal. Innkalling til RBU / / Innkalling til møte i regionalt brukerutvalg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.10.2018 nnkalling til RB 05092016 Regionalt brukerutvalg - RB - 2016 2016/14-21 5066/2016 24.08.2016 Medlemmer Regionalt brukerutvalg

Detaljer

Offentlig journal. Tildeling av avtalehjemmel innen klinisk psykologi i Molde 2019/ /

Offentlig journal. Tildeling av avtalehjemmel innen klinisk psykologi i Molde 2019/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.10.2019 Tildeling av avtalehjemmel innen klinisk psykologi i Molde Tilsettingssak: 100 % avtalehjemmel i klinisk psykologi

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling styremøte Helse Midt-Norge RHF / /

Offentlig journal. Innkalling styremøte Helse Midt-Norge RHF / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.06.2019 nnkalling styremøte Helse Midt-Norge RHF 23.05.19 Styremøte 23.05.19 - Helse Midt-Norge RHF 2019/378-1 5143/2019 29.04.2019

Detaljer

Offentlig journal. Tilleggsinformasjon - Kjøp av advokattjenester 2013/ /

Offentlig journal. Tilleggsinformasjon - Kjøp av advokattjenester 2013/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 08.06.2017 Tilleggsinformasjon - Kjøp av advokattjenester nnkjøp - Advokattjenester 2013/453-14 5041/2015 11.12.2013 Alle leverandører

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Program, innkalling og saksdokumenter for Nasjonalt AD-møte 26 august 2019 er tilgjengelig i admincontrol

Dok.dato: Dok.dato: Program, innkalling og saksdokumenter for Nasjonalt AD-møte 26 august 2019 er tilgjengelig i admincontrol Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.09.2019 Tildeling Biobank 1-2019 - HNT Forskning - Biobank - Forskningsbiobank 2015/335-57 9275/2019 Helse Nord-Trøndelag

Detaljer

Postjournal 14.12.2015

Postjournal 14.12.2015 Side 1 av 12 Postjournal Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N, Status: J,A 17.12.2015 Spørsmål om Refusjon av kostnader i forbindelse med sykdom Fag- Diverse korrespondanse

Detaljer

Offentlig journal. Klage på nektet innsyn - Kvartalsrapport Aleris 2016/ /

Offentlig journal. Klage på nektet innsyn - Kvartalsrapport Aleris 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.11.2018 Klage på nektet innsyn - Kvartalsrapport Aleris nnkjøp - Anskaffelse av bildediagnostiske undersøkelser i 2017 2016/441-610

Detaljer

Offentlig journal. Avtale om og kostnader for leie av lagerlokale 2016/272-1 4126/2016 14.06.2016 22.06.2016. Nye refusjonstakster billeddiagnostikk

Offentlig journal. Avtale om og kostnader for leie av lagerlokale 2016/272-1 4126/2016 14.06.2016 22.06.2016. Nye refusjonstakster billeddiagnostikk Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 01.07.2016 Avtale om og kostnader for leie av lagerlokale Eiendom - St. Olavs Hospital - Regionalt lager / Sentrallager 2016/272-1

Detaljer

Offentlig journal. Tilskot til medisinske kvalitetsregister 2016/ /

Offentlig journal. Tilskot til medisinske kvalitetsregister 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.05.2017 Tilskot til medisinske kvalitetsregister nntektsramme 2017 2016/3149-8 2677/2017 15.05.2017 Nasjonal KT HF is:vs:felles

Detaljer

Melding fra leverandør - Regional anskaffelse av ny løsning for PAS/EPJ med tilhørende system og tjenester. Dok.dato:

Melding fra leverandør - Regional anskaffelse av ny løsning for PAS/EPJ med tilhørende system og tjenester. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 21.12.2018 nnhold: 1961 13025/2018 05.12.2018 nnhold: 1964 13029/2018 06.12.2018 nnhold: 1966 13059/2018 06.12.2018 nnhold:

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Melding fra leverandør - Regional anskaffelse av ny løsning for PAS/EPJ med tilhørende system og tjenester

Dok.dato: Dok.dato: Melding fra leverandør - Regional anskaffelse av ny løsning for PAS/EPJ med tilhørende system og tjenester Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.11.2018 nnhold: Melding fra leverandør - Anskaffelse av ny løsning for identitets- og tilgangsstyring (AM) med tilgrensede

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.11.2018 nnhold: Melding til leverandør - Anskaffelse av ny løsning for identitets- og tilgangsstyring (AM) med tilgrensede

Detaljer

Dok.dato: Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin - oppnevning av nytt regionalt medlem til referansegruppe

Dok.dato: Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin - oppnevning av nytt regionalt medlem til referansegruppe Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.10.2018 Vedtak om avtalehjemmel i klinisk psykolog - Ålesund Tilsettingssak: 100 % avtalehjemmel i klinisk psykologi - Ålesund

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om utbetaling 2018/ / Innbetaling av renter og avdrag lån til investeringsformål

Offentlig journal. Anmodning om utbetaling 2018/ / Innbetaling av renter og avdrag lån til investeringsformål Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.12.18, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.12.2018 Anmodning om utbetaling 2018/138-21 11359/2018 19.10.2018 Norges Bank nnbetaling av renter og avdrag lån

Detaljer

Offentlig journal. Ad: Avslått behandling begrunnet med alder - ***** ***** Medisinsk behandling - Søknad om dekning av utgifter - ***** *****

Offentlig journal. Ad: Avslått behandling begrunnet med alder - ***** ***** Medisinsk behandling - Søknad om dekning av utgifter - ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.4.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 03.05.2011 Ad: Avslått behandling begrunnet med alder - ***** ***** Medisinsk behandling - Søknad om dekning av utgifter

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 016 AOS/SVEERI. Dok.dato: Klassering: 321. FAG/BERTOR [Ufordelt]/[Ufordelt]

Dok.dato: Klassering: 016 AOS/SVEERI. Dok.dato: Klassering: 321. FAG/BERTOR [Ufordelt]/[Ufordelt] Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.04.2018 nnhold: Kopi - avregningsutvalget - spørsmål om kodepraksis ved behandling av hemoroider nnsatsstyrt finansiering

Detaljer

Offentlig journal. Oppnevning Styringsgruppe Digitalisering og Standardisering Regionalt Brukerutvalg 2018/ /

Offentlig journal. Oppnevning Styringsgruppe Digitalisering og Standardisering Regionalt Brukerutvalg 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.10.2018 Oppnevning Regionalt Brukerutvalg 2018/277-1 10458/2018 Regionalt brukerutvalg Oppnevnelse Styringsgruppe Standardisering

Detaljer

Offentlig journal. Rapportering tvang i PH for februar / /

Offentlig journal. Rapportering tvang i PH for februar / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 03.05.2017 Rapportering tvang i PH for februar 2017 Psykisk Helsevern - 2017 2017/81-44 2166/2017 16.03.2017 Helse Nord-Trøndelag

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.08.2019 Ber om utsatt frist - Kvalitetsregistre og dekningsgrad Nasjonale Medisinske Kvalitetsregistre 2016-2017 - 2018-2019

Detaljer

Offentlig journal. PTØ og videre tilbud 2019/ / Notat fra kontaktmøtet 2019/ /

Offentlig journal. PTØ og videre tilbud 2019/ / Notat fra kontaktmøtet 2019/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.08.2019 PTØ og videre tilbud PTØ Norge - 2019 2019/393-2 8571/2019 23.07.2019 O Notat fra kontaktmøtet Oppfølgingsenheten

Detaljer

Melding fra leverandør - Regional anskaffelse av ny løsning for PAS/EPJ med tilhørende system og tjenester. Dok.dato: Dok.

Melding fra leverandør - Regional anskaffelse av ny løsning for PAS/EPJ med tilhørende system og tjenester. Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.12.2018 Melding fra leverandør - Regional anskaffelse av ny løsning for PAS/EPJ med tilhørende system og tjenester Helseplattformen

Detaljer

***** ***** ***** ***** ***** ***** - Dom til tvungent psykisk helsehjelp, overføring til annet helseforetak

***** ***** ***** ***** ***** ***** - Dom til tvungent psykisk helsehjelp, overføring til annet helseforetak Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.03.2017 ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Dom til tvungent psykisk helsehjelp, overføring til annet helseforetak Orientering

Detaljer

Offentlig journal. Endringsbillag 10 - Sutur og Ligatur - Johnson & Johnson MD 2017/ /

Offentlig journal. Endringsbillag 10 - Sutur og Ligatur - Johnson & Johnson MD 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.03.2019 Endringsbillag 10 - Sutur og Ligatur - Johnson & Johnson MD Nasjonal avtale - Endringsprotokoll - produkt for stapling

Detaljer

Offentlig journal. Helseplattformen - Kravsporingsverktøy - Markedsundersøkelse 2016/ /

Offentlig journal. Helseplattformen - Kravsporingsverktøy - Markedsundersøkelse 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.08.2017 Helseplattformen - Kravsporingsverktøy - Markedsundersøkelse Helseplattformen - Anskaffelse av kravsporingsverktøy

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende avkorting og avtaletak 2012/ / Regulering for Spørsmål

Offentlig journal. Vedrørende avkorting og avtaletak 2012/ / Regulering for Spørsmål Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 11.11.2016 Vedrørende avkorting og avtaletak nnkjøp Avtaler - Bildediagnostiske undersøkelser 2012-2016 2012/231-415 5418/2016

Detaljer