Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A Klage på gebyr for oppmålingsforretning Oppmålingsforretning - Gebyr - Gbnr 103/106 - Lillesand kommune - Fylkesmannen i Agder 2020/ /2020 Henning Strøm Skatteklagenemndas adgang til endring av bindende forhåndsuttalelser Bindende forhåndsuttalelse - Sekretariatet for skatteklagenemnda 2020/ /2020 Ombl. annet ledd Deloitte Advokatfirma AS ved Marius Askeland Klage på Nav og kommunens behandling av ufør person før - Oppfølging fra kommunen - Kristiansand kommune 2020/ /2020 Ombl. annet ledd Anmodning om utsatt frist Anleggsbidrag ved etablering av et kommunalt vann- og avløpsanlegg - gbnr 144/66 - Sande kommune - Klima- og miljødepartementet 2018/ / Advokat rene Kildebo Side: 1 av 18

2 Tillatelse til oppføring av garasje og støttemur Byggesak - Oppføring av garasje og forstøtningsmur inntil nabogrense Sveio kommune - Fylkesmannen i Vestland 2020/ /2020 Ombl. annet ledd Behandlingstid - søknad om statsborgerskap Lang saksbehandlingstid - Statsborgerskap - Borger av Rwanda - tlendingsdirektoratet D 2020/ /2020 Ombl. annet ledd Alta kommunes avslag på fradeling av tomt til boligformål Fradeling av tomter - gbnr 38/31, Tverrelvdalsveien 145 og gbnr 38/28 - Alta kommune 2020/ /2020 Arvid Sivertsen Klage på avslag brukerstyrt personlig assistanse - saksbehandling/tid og vedtak Avslag på brukerstyrt personlig assistanse - Fylkesmannen i Troms og Finnmark 2020/ / Ombl. annet ledd Side: 2 av 18

3 ndersøkelse - lukking av formannskapsmøtet 20. februar 2020 Møteoffentlighet - Lukking av formannskapsmøte Narvik kommune 2020/ /2020 Rådmann Lars Skjønnås Troverdighet til Osterøy kommunens saksfremlegg/vedtak til Fylkesmannen som skader min sak. Avslag på omgjøring av vedtak - dispensasjon for oppføring av boenheter - gbnr 14/37 - Osterøy kommune - Fylkesmannen i Vestland 2020/ / Åse Guri Larsen Klage på mangel av informasjon om ekspropriasjon av en del av vår eiendom 27/52 i Ringerike kommune Manglende svar - manglende informasjon - ekspropriasjon gbnr 27/52 - Kontrollutvalget i Ringerike kommune 2020/ / Sylvian Dahlberg Bye Arbeidsavklaringspenger - Lang sakbehandlingstid Lang saksbehandlingstid/manglende svar - Søknad om arbeidsavklaringspenger AAP - Nav 2020/ / Ombl. annet ledd Side: 3 av 18

4 Forbigåelse i intervjuprosess/ansettelsesprosess Ansettelsessak / / Ombl. første ledd, jf. Ombinstr. 11 nr. 2 Klage på manglende svar, samt ikke utført lovpålagt saksbehandling og utført ulovlig saksbehandling Manglende svar - sakskostnader - grensejustering - Sør-Odal kommune 2020/ / Rune Foss Henvendelse - purring og kopi av dokumenter fra tlendingsdirektoratet Manglende svar/lang saksbehandlingstid - Asylsak - tlendingsnemnda 2020/ /2020 Ombl. annet ledd Gjeld Gjeldsordning - Lønnstrekk - Kredinor 2020/ /2020 Ombl. annet ledd Side: 4 av 18

5 Klage på behandlingstid hos politiet Lang saksbehandlingstid - anmeldelse - Oslo politidistrikt 2020/ /2020 Ombl. annet ledd Habilitet og forandring på kart og tinglyste dokumenter, gitt rettsvern Manglende svar - Byggesak - Askøy kommune 2020/ /2020 Ombl. annet ledd Svar på krav om innsyn - sak 2020/802 dokument nr. 3 Forespørsel - Kommunens oppfølging av Sivilombudsmannens anbefalinger 2020/ /2020 Svein Trygve Fossheim Klage på vedtak 65/ Gunvaldsrukke datert Fradeling av jordbrukseiendom - gbnr 65/, Gunvaldsrukke - avslag - Fylkesmannen i Oslo og Viken 2020/ /2020 Elling Olav Rukke Side: 5 av 18

6 Melding om forsinkelse - Ansettelse av Ansettelsessak 201/ /2020 Ombl. første ledd, jf. Ombinstr. 11 nr. 2 Ønsker bistand fra Sivilombudsmannen for å få Møre og Romsdal politidistrikt til å etterleve miljøinformasjonsloven 2,, 12 og 13 Manglende svar - forurensning av Sauneselva - Møre og Romsdal politidistrikt 2020/ /2020 Norges Miljøvernforbund v/trygve Weidemann Moxness Påminnelse - innsyn i operasjons- og lydlogg fra Oslo politidistrikt nnsyn - politiets operasjons- og lydlogg etter angrepet mot Al-Noor-moskeen i Bærum - Politidirektoratet 201/ /2020 Politidirektoratet Klage på lang behandlingstid ved anmeldelse av kroppskrenkelse Lang behandlingstid - anmeldelse - Vest politidistrikt 2020/ /2020 Ombl. annet ledd Side: 6 av 18

7 Manglende hjelp og svar på krav om tilsyn Manglende svar - partsinnsyn - helsehjelp - Fylkesmannen i Troms og Finnmark 2020/ /2020 Ombl. annet ledd Svar på krav om innsyn - sak 201/183 dokument 28, 2, 30 nnsynsbegjæringer Avdeling / /2020 Odd Rune Skilbrei Vedrørende søknad om oppholdstilatelse i familieinnvandring Midlertidig oppholdstillatelse - Klage på avslag - Familieinnvandring - Borger av Pakistan - tlendingsdirektoratet 2020/ /2020 Ombl. annet ledd Klage på forenklet forelegg Forenklet forelegg - Klage på vedtak - Sør-Vest Politidistrikt 2020/ /2020 Ombl. annet ledd Side: 7 av 18

8 Orientering om undersøkelse - lukking av formannskapsmøte 20. februar 2020 i Narvik kommune Møteoffentlighet - Lukking av formannskapsmøte Narvik kommune 2020/ /2020 Advokat Egil Malm Mangler ved helsetjenesten Feilbehandling - Rønvik Sykehus 2020/ /2020 Ombl. annet ledd Svar på henvendelse Tilsynssak - avgjørelse/avslag - Fylkesmannen i Møre og Romsdal 201/ /2020 Ombl. annet ledd Henvendelse i sak om dispensasjon fra plankrav Dispensasjon fra plankrav - Oppføring av enebolig og frittliggende bod - gbnr 15/355 - Strandveien 15 B - Tønsberg kommune - Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 201/ /2020 Olav Borsheim Side: 8 av 18

9 tsatt frist - Krav om tilbakebetaling av for mye utbetalt lønn Tilbakebetaling av feilutbetalt lønn 2020/ /2020 Ombl. annet ledd Orientering om svar fra Fylkesmannen i sak om skoleskyss Skoleskyss - - Fylkesmannen i Nordland 201/ /2020 Ombl. annet ledd Sykepenger avslag Avslag på søknad om sykepenger - Nav 2020/ /2020 Ombl. annet ledd WEB Manglende oppfølging av klage på standpunktkarakterer Fylkesmannen i Rogaland X 201/ /2020 Ombl. første ledd, jf. Ombinstr. 11 nr. 3 Side: av 18

10 Forsinkelse - Eiendomsskattesak Eiendomsskatt - Taksering av bygg på landbrukseiendom Lillehammer kommune 201/ /2020 Ombl. annet ledd ADVOKATFRMAET THALLAG ANS Klage på refusjon av sosialtjenesten Refusjon i etterbetalt trygd - Delvis endring av vedtak - Fylkesmannen i Oslo og Viken 2020/ /2020 Ombl. annet ledd Klage på avslag på økonomisk stønad til billån Økonomisk stønad til billån - Klage på vedtak - Fylkesmannen i Oslo og Viken 2020/ /2020 Ombl. annet ledd Klage på vedtak fra NAV Klageinstansen om avvisning av søknad til særtilskudd Særtilskudd til konfirmasjon - Klage på vedtak - Nav Klageinstans 2020/ /2020 Ombl. annet ledd Side: 10 av 18

11 Klage på verge Vergemål - Klage på verge - Fylkesmannen i nnlandet 2020/ /2020 Ombl. annet ledd Oppgradering av Elements - Sivilombudsmannen Oppgradering av ephorte 2020/ / SKR AS Oppgradering av Elements - Sivilombudsmannen Oppgradering av ephorte 2020/ /2020 SKR AS Krav om innsyn - Forespørsel om utfall av klage Oppsigelse av tilleggsfunksjon som hundefører 201/ /2020 Ombl. første ledd, jf. Ombinstr. 11 nr. 2 Side: 11 av 18

12 Oversendelse av saksdokumenter Ansettelsessak - Klage på ansettelsesprosess / / Ombl. første ledd, jf. Ombinstr. 11 nr. 2 Oversendelse av saksdokumenter Familiegjenforening - Avslag - Borger av Kenya - tlendingsnemnda 2020/ /2020 Ombl. annet ledd TLENDNGSNEMNDA Merknader / kommentarer til brev datert fra Tildeling av driftshjemmel for fysioterapi / driftstilskudd for fysioterapeut - 201/ /2020 Ombl. første ledd, jf. Ombinstr. 11 nr. 2 Ad 2014/576 / 20/802 - Til orientering - Anmodning til Kommunal- og moderniseringsdepartementet omny uttalelse mv Forespørsel - Kommunens oppfølging av Sivilombudsmannens anbefalinger 2020/ /2020 Svein Fossheim Side: 12 av 18

13 Svar til e-post fra dere ifm vår klage av Offentlige anskaffelser - Etablererkurs - Nav Rogaland - Klagenemnda for offentlige anskaffelser ( KOFA ) 2020/ /2020 Ombl. annet ledd Krav om innsyn - sak 201/48 dokument nr 2 nnsynsbegjæringer Avdeling / /2020 Kjell Hauge Pågående tortur må avsluttes Klage på politiet mv. 2018/ /2020 Ombl. annet ledd Henvendelse Klage på henleggelse av sak hos Politiet - Helseklage llevål, Rikshospitalet mv. 2016/ /2020 Ombl. annet ledd Side: 13 av 18

14 Kopi - Varsel om mulig søksmål mot Bergen kommune Henvendelse om familie- og personsaker - Bergen kommune 2018/ /2020 Ombl. annet ledd Klage over avslag Kvalifiseringsprogrammet Kvalifiseringsprogrammet etter sosialtjenesteloven - avslag på søknad - Fylkesmannen i Vestland 2020/ /2020 Ombl. annet ledd Krav om innsyn sak - 201/116 dok. nr 28 ( feilskrift 202/116 ) nnsynsbegjæringer Avdeling / /2020 Olav Magne Tonstad Kryptert melding - Ref 2020/745 vedrørende innhenting av saksdokumenter Ansettelsessak / /2020 Ombl. annet ledd Side: 14 av 18

15 Klage til Sivilombudsmannen i NAV sak om virkningstidspunktet for uføretrygd førepensjon - Virkningspunkt - Nav Klageinstans Sør 2020/ /2020 Ombl. annet ledd Oversendelse av saksdokumenter - ansettelse av saksbehandler Ansettelsessak - saksbehandler / /2020 Ombl. første ledd, jf. Ombinstr. 11 nr. 2 Oversendelse av saksdokumenter Manglende etterforskning og henleggelse av straffesak - Troms og Finnmark statsadvokatembeter 2020/ /2020 Ombl. annet ledd Riksadvokaten Ytterligere opplysninger Refusjon i etterbetaling av arbeidsavklaringspenger - Stavanger kommune - Fylkesmannen i Rogaland 2020/ /2020 Ombl. annet ledd Side: 15 av 18

16 Klage - Avslag på oppholdstillatelse Familieinnvandring - Avslag - Borger av Pakistan - tlendingsdirektoratet 2020/ /2020 Ombl. annet ledd Ang pistolklubb Henleggelse av politianmeldelse av Riksadvokaten - Spesialenheten for politisaker 201/ /2020 Ombl. annet ledd Letter from Ombudsman of kraine Forespørsel om besøk - kraina - krainian Parliament Commissioner for Human Rights - Commissioner Lyudmyla Denisova 2020/ /2020 krainian Parliament Commissioner for Human Right Office Letter from Ombudsman of kraine Forespørsel om besøk - kraina - krainian Parliament Commissioner for Human Rights - Commissioner Lyudmyla Denisova 2020/ /2020 krainian Parliament Commissioner for Human Right Office Side: 16 av 18

17 Letter from Ombudsman of kraine Forespørsel om besøk - kraina - krainian Parliament Commissioner for Human Rights - Commissioner Lyudmyla Denisova 2020/ /2020 krainian Parliament Commissioner for Human Right Office Påminnelse - nvitasjon til møte via outlook Medlem i rådgivende utvalg for ny Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NM) 2016/ /2020 Norges institusjon for menneskerettigheter Letter from Ombudsman of kraine Forespørsel om besøk - kraina - krainian Parliament Commissioner for Human Rights - Commissioner Lyudmyla Denisova 2020/ /2020 krainian Parliament Commissioner for Human Right Office Svar - Byggesak - Bergen - Gbnr. 160/54 - Johan Hjorts vei 47 - riving av enebolig og oppføring av rekkehus Byggesak - Gbnr 160/54 - Oppføring av rekkehus med 5 boenheter - Bergen kommune - Fylkesmannen i Vestland 201/ /2020 FYLKESMANNEN VESTLAND Side: 17 av 18

18 Kopi - Orientering - byggesak - Bergen - gbnr. 160/54 - Johan Hjorts vei 47 - Nybygg rekkehus Byggesak - Gbnr 160/54 - Oppføring av rekkehus med 5 boenheter - Bergen kommune - Fylkesmannen i Vestland 201/ /2020 FYLKESMANNEN VESTLAND Kontaktopplysninger Reguleringsplan - fritidsbolig og garasje - gbnr 3/1 - Haugastølen 20 - Vang kommune - Fylkesmannen i nnlandet 2020/ /2020 Fylkesmannen i nnlandet Side: 18 av 18

Sakstittel: Dispensasjon fra plan - Avslag - Utlegging av flytebrygge - Gbnr 28/32 - Sande kommune - Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Dok.

Sakstittel: Dispensasjon fra plan - Avslag - Utlegging av flytebrygge - Gbnr 28/32 - Sande kommune - Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 0.08.201 Klage på svar fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal Dispensasjon fra plan - Avslag - tlegging av flytebrygge - Gbnr 28/32

Detaljer

Sakstittel: Manglende svar - Oppfølging og veiledning gjennom Navs kvalifiseringsprogram - serviceklage - Nav Oslo. Dok.dato: Dok.

Sakstittel: Manglende svar - Oppfølging og veiledning gjennom Navs kvalifiseringsprogram - serviceklage - Nav Oslo. Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 26.07.201 Orientering om avslutning av sak Manglende svar - Oppfølging og veiledning gjennom Navs kvalifiseringsprogram - serviceklage

Detaljer

Angående byggesak Skedsmo kommune - eiendommen Martin Linges vei 5, 1465 Strømmen - gbnr 78/94

Angående byggesak Skedsmo kommune - eiendommen Martin Linges vei 5, 1465 Strømmen - gbnr 78/94 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 07.08.201 Angående byggesak Skedsmo kommune - eiendommen Martin Linges vei 5, 1465 Strømmen - gbnr 78/4 Byggesak - rammetillatelse

Detaljer

Offentlig journal. Manglende svar på henvendelse - Bergen kommune 2019/ / Konklusjon av tilsynsrapport

Offentlig journal. Manglende svar på henvendelse - Bergen kommune 2019/ / Konklusjon av tilsynsrapport Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 0.08.01 Manglende svar på henvendelse - Bergen kommune Manglende svar - nnsyn i dokument - Bergen kommune, vann- og avløpsetaten

Detaljer

Offentlig journal. Klage på reguleringsplan - Solvang omsorgsboliger 2019/ / Avslag på søknad om uføretrygd

Offentlig journal. Klage på reguleringsplan - Solvang omsorgsboliger 2019/ / Avslag på søknad om uføretrygd Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 05.08.201 Klage på reguleringsplan - Solvang omsorgsboliger Reguleringsplan 2332 - Vestre platå nord - Stavanger kommune -

Detaljer

Offentlig journal. Klage over saksbehandling ved NAV Innkreving 2017/ /

Offentlig journal. Klage over saksbehandling ved NAV Innkreving 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 1.04.2018 nnhold: Klage over saksbehandling ved NAV nnkreving Klage på Nav for pålagt gjeldsinnbetaling av pensjon 2017/4013-21

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 30.07.201 Klage på reguleringsplan Kvernaland torg Reguleringsplan - Kvernaland torg - Time kommune - Rogaland fylkeskommune

Detaljer

Offentlig journal. Orientering om avslutning - sak om ansettelse av ***** 2019/ /

Offentlig journal. Orientering om avslutning - sak om ansettelse av ***** 2019/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 01.08.201 Orientering om avslutning - sak om ansettelse av Ansettelsessak - 201/24-6 14771/201 Ombl. første ledd, jf. Ombinstr.

Detaljer

Sakstittel: Feilbehandling og grov omsorgssvikt ved ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Behandling med legemidler uten samtykke. Dok.

Sakstittel: Feilbehandling og grov omsorgssvikt ved ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Behandling med legemidler uten samtykke. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 20.04.2018 nnhold: Melding om forsinkelse - sak om behandling med legemidler uten samtykke Feilbehandling og grov omsorgssvikt

Detaljer

Offentlig journal. Uttalelse - sak om startlån og etableringstilskudd 2018/ / AVD2/HOC.

Offentlig journal. Uttalelse - sak om startlån og etableringstilskudd 2018/ / AVD2/HOC. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.1.201, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.01.201 ttalelse - sak om startlån og etableringstilskudd Startlån og tilskudd til etablering - Avslag på søknad -

Detaljer

Dok.dato: Sakstittel: Manglende svar - Partsinnsyn - Lisens som psykolog - Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) Dok.

Dok.dato: Sakstittel: Manglende svar - Partsinnsyn - Lisens som psykolog - Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,X, Status: J,A 20.05.201 Klage på saksbehandlingstid Lang saksbehandlingstid - Sakskostnader - Avslag - Midlertidig oppholdstillatelse -

Detaljer

Sakstittel: Klage på vedtak - Dispensasjon for oppføring av hytte gnr/bnr 99/16 - Ål kommune - Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Dok.dato:

Sakstittel: Klage på vedtak - Dispensasjon for oppføring av hytte gnr/bnr 99/16 - Ål kommune - Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.12.2017 nnhold: Orientering - sak om dispensasjon til oppføring av hytte i randområdet for villrein Klage på vedtak - Dispensasjon

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av ombudsmannens uttalelse - taushetsplikt mellom skole og skolehelsetjenesten 2017/ /

Offentlig journal. Oversendelse av ombudsmannens uttalelse - taushetsplikt mellom skole og skolehelsetjenesten 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.10.2018 Oversendelse av ombudsmannens uttalelse - taushetsplikt mellom skole og skolehelsetjenesten Klage på utlevering av

Detaljer

Dok.dato: Klage til Sivilombudsmannen over vedtak om tilbakekreving - påstått feil bruk av Buypass ved rettmessige refusjonskrav

Dok.dato: Klage til Sivilombudsmannen over vedtak om tilbakekreving - påstått feil bruk av Buypass ved rettmessige refusjonskrav Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 2.07.201 Lang behandlingstid D Lang saksbehandlingstid - Visum - tlendingsdirektoratet 201/2842-1 14600/201 15.07.201 Ombl.

Detaljer

Offentlig journal. Sak om eksamenskarakter 2018/ / AVD2/HMT Mottaker Sivilombudsmannen AVD2/HMT

Offentlig journal. Sak om eksamenskarakter 2018/ / AVD2/HMT Mottaker Sivilombudsmannen AVD2/HMT Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.06.2018 nnhold: Sak om eksamenskarakter Klage over karakter - T Norges arktiske universitet 2018/704-21 10733/2018 25.05.2018

Detaljer

Offentlig journal. Avslag på søknad om oppholdstillatelse 2019/ / Forespørsel om saksgang 2019/ /2019

Offentlig journal. Avslag på søknad om oppholdstillatelse 2019/ / Forespørsel om saksgang 2019/ /2019 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 14.03.201 Avslag på søknad om oppholdstillatelse Familieinnvandring - Avslag på søknad om oppholdstillatelse - tlendingsdirektoratet

Detaljer

Haster - Vennlig påminnelse - Søknad om økonomisk støtte - justissamarbeid med kinesiske myndigheter

Haster - Vennlig påminnelse - Søknad om økonomisk støtte - justissamarbeid med kinesiske myndigheter Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,, Status: J,A 24.07.201 Haster - Vennlig påminnelse - Søknad om økonomisk støtte - justissamarbeid med kinesiske myndigheter Kina - Søknad

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 437

Dok.dato: Klassering: 437 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 1.07.2018 Sak om navneendring Klage over saksbehandlingen og lovanvendelsen - Forskjellsbehandling i sak om navnendring 2018/1583-2

Detaljer

Offentlig journal. Foreløpig svar i sak om fagskolegodkjenning av utdanning 2018/ / AVD1/KAE.

Offentlig journal. Foreløpig svar i sak om fagskolegodkjenning av utdanning 2018/ / AVD1/KAE. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.07.2018 Foreløpig svar i sak om fagskolegodkjenning av utdanning Avslag på fagskolegodkjenning - Klagenemnda for vedtak fattet

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 072

Dok.dato: Klassering: 072 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: I,, Status: J,A 28.01.201 Invitation from the Parliamentary Ombudsman for Public Administration in Norway Justissamarbeid med SPP i 2018 2018/205-34

Detaljer

Dok.dato: Sakstittel: Lang saksbehandlingstid/manglende svar - søknad om oppholdskort etter EØS direktivet - Utlendingsdirektoratet

Dok.dato: Sakstittel: Lang saksbehandlingstid/manglende svar - søknad om oppholdskort etter EØS direktivet - Utlendingsdirektoratet Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 12.08.201 ttalelse - innsyn i dokumenter om avslutning av arbeidsforhold Avslag om innsyn - Den norske kirke - Agder og Telemark

Detaljer

Offentlig journal. Sak om henleggelse 2018/ / AVD2/HMT Mottaker Sivilombudsmannen AVD2/HMT

Offentlig journal. Sak om henleggelse 2018/ / AVD2/HMT Mottaker Sivilombudsmannen AVD2/HMT Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.06.2018 nnhold: Sak om henleggelse Anmeldelsessak - Besøksforbud - Spesialenheten for politisaker 2018/1883-5 10868/2018 28.05.2018

Detaljer

Offentlig journal. Henvendelse 2017/ / AVD2/MKH Mottaker Sivilombudsmannen AVD2/MKH

Offentlig journal. Henvendelse 2017/ / AVD2/MKH Mottaker Sivilombudsmannen AVD2/MKH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 13.12.2017 nnhold: Henvendelse Forespørsel om klageadgang - Henvendelse om klage på Oslo tingrett m.fl. U 2017/317-4 252/2017

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 326 AVD2/CEA. Dok.dato: Klassering: 410

Dok.dato: Klassering: 326 AVD2/CEA. Dok.dato: Klassering: 410 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.01.2018 nnhold: Sak om klage på advokat Klage på frifinnelse av advokat - Disiplinærnemnden for advokater 2017/3875-6 25011/2017

Detaljer

Offentlig journal. Ansettelse av seksjonssjef i ***** 2019/ / Henvendelse om namsfogden og tingretten m.m.

Offentlig journal. Ansettelse av seksjonssjef i ***** 2019/ / Henvendelse om namsfogden og tingretten m.m. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 11.10.201 Ansettelse av seksjonssjef i Ansettelsessak - Seksjonssjef 201/2412-12 1188/201 Ombl. første ledd, jf. Ombinstr.

Detaljer

Offentlig journal. Manglende svar fra fylkesmannen 2019/ / måneder saksbehandlingstid 2019/ /2019

Offentlig journal. Manglende svar fra fylkesmannen 2019/ / måneder saksbehandlingstid 2019/ /2019 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 06.08.201 Manglende svar fra fylkesmannen Manglende svar - Eiendomsskatt - Karlsøy kommune 201/2505-13 14660/201 Ombl. annet

Detaljer

Offentlig journal. Manglende protokoller i oversendelse av dokumenter 2018/ / FBE/MJW Sivilombudsmannen FBE/MJW

Offentlig journal. Manglende protokoller i oversendelse av dokumenter 2018/ / FBE/MJW Sivilombudsmannen FBE/MJW Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: I,, Status: J,A 28.01.201 Manglende protokoller i oversendelse av dokumenter Besøk Skjerfheimkollektivet, Bufetat region sør 2018/13-18 24803/2018

Detaljer

Sakstittel: Brudd på kvalifikasjonsprinsippet ved ansettelse i 50% stilling som klinisk ernæringsfysiolog - ***** ***** Dok.dato:

Sakstittel: Brudd på kvalifikasjonsprinsippet ved ansettelse i 50% stilling som klinisk ernæringsfysiolog - ***** ***** Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.07.2018 nnhold: Klage på forbigåelse ved ansettelse av klinisk ernæringsfysiolog Brudd på kvalifikasjonsprinsippet ved ansettelse

Detaljer

Offentlig journal. Uttalelse - Aldersfastsettelse for enslig mindreårig afghaner som søkte om beskyttelse 2017/ /

Offentlig journal. Uttalelse - Aldersfastsettelse for enslig mindreårig afghaner som søkte om beskyttelse 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 24.04.201 ttalelse - Aldersfastsettelse for enslig mindreårig afghaner som søkte om beskyttelse Avslag på søknad om beskyttelse

Detaljer

Sakstittel: Manglende svar - Oppfølging og veiledning gjennom Navs kvalifiseringsprogram - serviceklage - Nav Oslo. Dok.dato: Dok.

Sakstittel: Manglende svar - Oppfølging og veiledning gjennom Navs kvalifiseringsprogram - serviceklage - Nav Oslo. Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 25.07.201 Klage på dårlig behandling fra Manglende svar - Oppfølging og veiledning gjennom Navs kvalifiseringsprogram - serviceklage

Detaljer

Offentlig journal. Sak om startlån og tilskudd til etablering 2017/ / AVD2/AGM Sivilombudsmannen AVD2/AGM

Offentlig journal. Sak om startlån og tilskudd til etablering 2017/ / AVD2/AGM Sivilombudsmannen AVD2/AGM Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.12.2017 Sak om startlån og tilskudd til etablering Klage over avslag på søknad om startlån og tilskudd til etablering - Drammen

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 20.06.201 Klage vedrørende konsesjon for Oslo helikopterplass, Taraldrud Brudd på bestemmelser i statlig reguleringsplan -

Detaljer

Offentlig journal. Klage på vedtak om fastsettelse av forpaktningsavgift 2018/ / AVD3/JWI

Offentlig journal. Klage på vedtak om fastsettelse av forpaktningsavgift 2018/ / AVD3/JWI Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 08.06.2018 nnhold: Klage på vedtak om fastsettelse av forpaktningsavgift Fastsettelse av forpaktningsavgift - gnr 3/3 - Drammen

Detaljer

Offentlig journal. Avslag på uføretrygd 2018/ / AVD1/AAS AVD1/AAS. Klage på tidsfrist som ikke blir holdt

Offentlig journal. Avslag på uføretrygd 2018/ / AVD1/AAS AVD1/AAS. Klage på tidsfrist som ikke blir holdt Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 14.0.2018 nnhold: Avslag på uføretrygd Avslag på søknad om uførepensjon - Nav Arbeid og ytelser 2018/3327-1 17675/2018 05.0.2018

Detaljer

Offentlig journal. Sak om permanent overføring av studielån til Statens innkrevingssentral 2017/ / AVD2/RTV

Offentlig journal. Sak om permanent overføring av studielån til Statens innkrevingssentral 2017/ / AVD2/RTV Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.03.2018 nnhold: Sak om permanent overføring av studielån til Statens innkrevingssentral Tvangsinnkreving av ikke justert studiegjeld

Detaljer

Offentlig journal. Klage over ufullstendig svar fra Finanstilsynet 2019/ / Manglende svar fra Fauske kommune

Offentlig journal. Klage over ufullstendig svar fra Finanstilsynet 2019/ / Manglende svar fra Fauske kommune Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 08.08.201 Klage over ufullstendig svar fra Finanstilsynet Forespørsel om bankvirksomhet - Manglende svar - Finanstilsynet 201/2344-3

Detaljer

Sakstittel: Fri rettshjelp - avslag - dekning av utgifter for reise og opphold i Oslo - Statens sivilrettsforvaltning - Fylkesmannen i Oslo og Viken

Sakstittel: Fri rettshjelp - avslag - dekning av utgifter for reise og opphold i Oslo - Statens sivilrettsforvaltning - Fylkesmannen i Oslo og Viken Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 17.07.201 tgifter til reise og bolig i forbindelse med rettssak Fri rettshjelp - avslag - dekning av utgifter for reise og

Detaljer

Offentlig journal. Klage på vedtak om samisk opplæring 2018/ / AVD1/MMS AVD1/MMS

Offentlig journal. Klage på vedtak om samisk opplæring 2018/ / AVD1/MMS AVD1/MMS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 11.0.018 nnhold: Klage på vedtak om samisk opplæring Klage på vedtak om opphør av opplæring i samisk - Fylkesmannen i Oslo og

Detaljer

Sakstittel: Manglende svar - Henvendelse om garasjeplasser - Gnr./bnr. 17/346 Sementveien 1-31 Hokksund - Øvre Eiker kommune. Dok.dato:

Sakstittel: Manglende svar - Henvendelse om garasjeplasser - Gnr./bnr. 17/346 Sementveien 1-31 Hokksund - Øvre Eiker kommune. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 12.03.2018 nnhold: Manglende svar fra Øvre Eiker kommune Manglende svar - Henvendelse om garasjeplasser - Gnr./bnr. 17/346 Sementveien

Detaljer

Offentlig journal. Manglende svar i sak om tvangssalg 2017/ / AVD3/ABK. Mottaker Sivilombudsmannen AVD3/ABK

Offentlig journal. Manglende svar i sak om tvangssalg 2017/ / AVD3/ABK. Mottaker Sivilombudsmannen AVD3/ABK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.10.2018 Manglende svar i sak om tvangssalg Manglende innsyn i dokumenter om tvangssalg av del av eiendom 2017/3525-7 1430/2018

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av sak om ulovlighetsoppfølging 2017/ / AVD3/ABK Sivilombudsmannen AVD3/ABK

Offentlig journal. Behandling av sak om ulovlighetsoppfølging 2017/ / AVD3/ABK Sivilombudsmannen AVD3/ABK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.04.2018 nnhold: Behandling av sak om ulovlighetsoppfølging Manglende realitetsbehandling av ulovlighetssak etter plan- og

Detaljer

Offentlig journal. Sak om avslag på erstatning etter tap av driftsavtale 2017/ / AVD1/MLF. 9 Ombl.

Offentlig journal. Sak om avslag på erstatning etter tap av driftsavtale 2017/ / AVD1/MLF. 9 Ombl. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.0.2017 nnhold: Sak om avslag på erstatning etter tap av driftsavtale Vedtak fra Helse- og omsorgsdepartementet - Avslag på

Detaljer

Offentlig journal. Klage på saksbehandling 2017/ / AVD3/MAG Sivilombudsmannen AVD3/MAG.

Offentlig journal. Klage på saksbehandling 2017/ / AVD3/MAG Sivilombudsmannen AVD3/MAG. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 23.01.2018 nnhold: Klage på saksbehandling Manglende svar på henvendelse/anke - Etablering av flyktningeboliger på Bøle i Skien

Detaljer

Offentlig journal. Foreløpig svar - klage over manglende begrunnelse ved avgjørelse om ikke å ilegge ordensstraff 2017/ /

Offentlig journal. Foreløpig svar - klage over manglende begrunnelse ved avgjørelse om ikke å ilegge ordensstraff 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.10.2017 Foreløpig svar - klage over manglende begrunnelse ved avgjørelse om ikke å ilegge ordensstraff Sak om manglende begrunnelse

Detaljer

Offentlig journal. Klage på saksbehandling og vedtak fra Fylkesmannen i Buskerud 2017/ /2017 AVD1/CHE

Offentlig journal. Klage på saksbehandling og vedtak fra Fylkesmannen i Buskerud 2017/ /2017 AVD1/CHE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 14.07.2017 nnhold: Klage på saksbehandling og vedtak fra Fylkesmannen i Buskerud Klage - Vedtak Fylkesmannen i Buskerud - NAV

Detaljer

Klage på forskjellsbehandling for vann og avløpsgebyr mellom samme type u-seksjonerte leiligheter i Stryn kommune. Dok.dato:

Klage på forskjellsbehandling for vann og avløpsgebyr mellom samme type u-seksjonerte leiligheter i Stryn kommune. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 08.01.201 nnhold: Klage på forskjellsbehandling for vann og avløpsgebyr mellom samme type u-seksjonerte leiligheter i Stryn

Detaljer

Offentlig journal. Klage på politiet i Grong 2017/ / AVD2/MKH Sivilombudsmannen.

Offentlig journal. Klage på politiet i Grong 2017/ / AVD2/MKH Sivilombudsmannen. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.08.2017 nnhold: Klage på politiet i Grong Klage på politiet i Grong 2017/2383-2 1507/2017 26.07.2017 AVD2/MKH 812.4 Avs./mottaker:

Detaljer

Dok.dato: Klassering: AVD1/MMS

Dok.dato: Klassering: AVD1/MMS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.04.2018 Ansettelse av førsteamanuensis ***** ***** ***** ***** Klage på forbigåelse ved tilsetting som ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel om Sivilforsvaret 2018/ / AVD1/MLF Sivilombudsmannen AVD1/MLF

Offentlig journal. Forespørsel om Sivilforsvaret 2018/ / AVD1/MLF Sivilombudsmannen AVD1/MLF Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.07.2018 nnhold: Forespørsel om Sivilforsvaret Anmeldelse for ikke å ha møtt til øvelse - Telemark Sivilforsvarsdistrikt 2018/146-2

Detaljer

Sakstittel: Klage på Mattilsynet og Statens legemiddelverk for manglende forståelse for medisinbehov mot parasitter - katteoppdrett. Dok.

Sakstittel: Klage på Mattilsynet og Statens legemiddelverk for manglende forståelse for medisinbehov mot parasitter - katteoppdrett. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 20.04.2018 nnhold: Klage på saksbehandlingen hos Statens Legemiddelverk Klage på Mattilsynet og Statens legemiddelverk for manglende

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 429 AVD1/MSG. Dok.dato: Klassering: 624 AVD2/MKH

Dok.dato: Klassering: 429 AVD1/MSG. Dok.dato: Klassering: 624 AVD2/MKH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.08.2017 Klage på tidligere avgjørelse Klage på tjenestemann ved Nav Sagene 2017/173-4 14103/2017 10.07.2017 AVD1/MSG Ombl.

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 419 AVD3/MKA

Dok.dato: Klassering: 419 AVD3/MKA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28..2018, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.10.2018 nnhold: ndersøkelse - Avslag på krav om innsyn i dokument fra ungarske myndigheter nnsyn - Avslag - Dokument

Detaljer

Offentlig journal. Sak om manglende svar på begjæring om innsyn 2018/ / AVD2/RSA. Sivilombudsmannen AVD2/RSA

Offentlig journal. Sak om manglende svar på begjæring om innsyn 2018/ / AVD2/RSA. Sivilombudsmannen AVD2/RSA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 0.07.2018 nnhold: Sak om manglende svar på begjæring om innsyn Manglende svar - Verdal fengsel - Partsinnsyn i dokumenter - Soningsforhold

Detaljer

Offentlig journal. Utvidet innsyn 2017/ / ADM/MST. Sivilombudsmannen ADM/MST

Offentlig journal. Utvidet innsyn 2017/ / ADM/MST. Sivilombudsmannen ADM/MST Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 11.12.2017 nnhold: Utvidet innsyn Anskaffelse 2017 - Nye kontormøbler til Akersgata 8 U 2017/202-83 24801/2017 24.11.2017 ADM/MST

Detaljer

Sakstittel: Avslag på innsyn i kalender til ansatte hos Nav Søndre Land, Østre Toten kommune - Fylkesmannen i Oppland. Dok.dato:

Sakstittel: Avslag på innsyn i kalender til ansatte hos Nav Søndre Land, Østre Toten kommune - Fylkesmannen i Oppland. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 03.10.2018 nnhold: Orientering - manglende svar på begjæringer om innsyn Avslag på innsyn i kalender til ansatte hos Nav Søndre

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A.08.01 Påminnelse - innhenting av saksdokumenter Ansettelsessak - Forbigåelse - Koordinatorstillinger 01/54-14180/01 1.08.01

Detaljer

Oversendelse av uttalelse - Utlendingsnemndas rettsanvendelse i sak om tilbakekall av flyktningstatus etter utvisningsvedtak. Dok.dato:

Oversendelse av uttalelse - Utlendingsnemndas rettsanvendelse i sak om tilbakekall av flyktningstatus etter utvisningsvedtak. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 22.07.201 Oversendelse av uttalelse - tlendingsnemndas rettsanvendelse i sak om tilbakekall av flyktningstatus etter utvisningsvedtak

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 833 AVD2/RSA

Dok.dato: Klassering: 833 AVD2/RSA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.05.2017 Klage over tlendingsdirektoratets behandlingstid i sak om familiegjenforening Lang saksbehandlingstid i tlendingsdirektoratet

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 831 AVD2/MLL. Dok.dato: Klassering: FBE/CKE

Dok.dato: Klassering: 831 AVD2/MLL. Dok.dato: Klassering: FBE/CKE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.10.2017 tlendingssak klage over avslag på søknad om beskyttelse Status for flyktning fra ran 2017/2430-18632/2017 20.0.2017

Detaljer

Dok.dato: Klassering: AVD1/HKI. Dok.dato: Klassering: AVD3/JWI

Dok.dato: Klassering: AVD1/HKI. Dok.dato: Klassering: AVD3/JWI Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.10.2017 Eiendomsskatt - Betydningen av privatrettslig avtale for verdsettelsen Klage på takstgrunnlaget for eiendomsskatt

Detaljer

Offentlig journal. Stønad til helsetjenester 2017/ / AVD1/KAE Sivilombudsmannen AVD1/KAE

Offentlig journal. Stønad til helsetjenester 2017/ / AVD1/KAE Sivilombudsmannen AVD1/KAE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.10.2017 Stønad til helsetjenester Sak om medlemskap i folketrygden og dekning av utgifter til helsehjelp 2017/2708-4 18316/2017

Detaljer

Offentlig journal. Vurdering 2019/ / Avslutning - dekning av sakskostnader etter rettskraftig dom

Offentlig journal. Vurdering 2019/ / Avslutning - dekning av sakskostnader etter rettskraftig dom Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 1.08.201 Vurdering Høring av endringer i rovviltforvaltningen X 201/2304-3 14843/201 1.07.201 Avslutning - dekning av sakskostnader

Detaljer

Dok.dato: Klassering: AVD1/AAS. Dok.dato: Klassering: 818 AVD2/AEB

Dok.dato: Klassering: AVD1/AAS. Dok.dato: Klassering: 818 AVD2/AEB Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: I,, Status: J,A 15.01.2018 Klage på manglende utbetaling av sykepenger Klage på NAV for manglende utbebetaling av sykepenger - Nav Sarpsborg

Detaljer

Sakstittel: Manglende gjennomføring av Plan Støyskjerming - E39 og Randabergveien - Stavanger kommune. Dok.dato: Dok.

Sakstittel: Manglende gjennomføring av Plan Støyskjerming - E39 og Randabergveien - Stavanger kommune. Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 0.10.01 Behandling av reguleringsplan for støyskjerm Manglende gjennomføring av Plan 67 - Støyskjerming - E3 og Randabergveien

Detaljer

Offentlig journal. Krav om innsyn - Sak 2018/173, dokument nr / / AVD2/GHA. Mottaker Sivilombudsmannen

Offentlig journal. Krav om innsyn - Sak 2018/173, dokument nr / / AVD2/GHA. Mottaker Sivilombudsmannen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 05.03.2018 Krav om innsyn - Sak 2018/173, dokument nr. 2 nnsynsbegjæringer 2018 - Avdeling 2 U 2018/2-16 3306/2018 12.02.2018

Detaljer

Dok.dato: Klassering: AVD2/RSA

Dok.dato: Klassering: AVD2/RSA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.05.2018 Fylkesmannens tilsyn knyttet til manglende informasjon til biologisk mor i barnevernssak Klage på ***** ***** *****

Detaljer

Dok.dato: Klassering: AVD1/HKI

Dok.dato: Klassering: AVD1/HKI Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.10.2017 Klage på saksbehandlingen i lvik kommune i sak om eiendomsskatt Klage på saksbehandling - Eiendomsskatt - lvik kommune

Detaljer

Dok.dato: Klassering: AVD3/IEK. Dok.dato: Klassering: 436 AVD2/CEA

Dok.dato: Klassering: AVD3/IEK. Dok.dato: Klassering: 436 AVD2/CEA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 05.06.2018 Klage over manglende svar på krav om erstatning Klage over vedtak - Byggesak gnr/bnr 17/542 - Porsanger kommune U

Detaljer

Offentlig journal. NOTAT - Fylkesmannens tilsynssak om bl.a. bruk av tvangsmidler (beltelegging) 2017/ /

Offentlig journal. NOTAT - Fylkesmannens tilsynssak om bl.a. bruk av tvangsmidler (beltelegging) 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 03.04.01 NOA - Fylkesmannens tilsynssak om bl.a. bruk av tvangsmidler (beltelegging) Klage over Oslo universitetssykehus bruk

Detaljer

Offentlig journal. Utvidet søkelise 2019/ / Gråsteinlia steinbrudd - konsekvensutredning

Offentlig journal. Utvidet søkelise 2019/ / Gråsteinlia steinbrudd - konsekvensutredning Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 14.06.201 tvidet søkelise Ansettelse - Medarbeider innen menneskerettigheter - førstekonsulent/rådgiver - Jobbnorge D 16605

Detaljer

Offentlig journal. Klage over Trygderettens kjennelse i sak om ektefellebidrag 2018/ / AVD1/MLF

Offentlig journal. Klage over Trygderettens kjennelse i sak om ektefellebidrag 2018/ / AVD1/MLF Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 14.03.2018 nnhold: Klage over Trygderettens kjennelse i sak om ektefellebidrag Avslag på ektefellebidrag - Nav U 2018/256-7

Detaljer

Offentlig journal. Oppfølging av ombudsmannens uttalelse i sak om å nekte passutlevering 2015/ /

Offentlig journal. Oppfølging av ombudsmannens uttalelse i sak om å nekte passutlevering 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 2.0.2017 Oppfølging av ombudsmannens uttalelse i sak om å nekte passutlevering Klage over Politidirektorates vedtak om å nekte

Detaljer

Sakstittel: Klage over vedtak om behandling med legemidler uten eget samtykke - Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Dok.dato:

Sakstittel: Klage over vedtak om behandling med legemidler uten eget samtykke - Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.0.018 ndersøkelse - Fylkesmannens vedtak om tvangsmedisingering Klage over vedtak om behandling med legemidler uten eget samtykke

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 23.07.201 Svar på ny henvendelse - Klage på saksbehandlingen ved vurdering av doktorgradsavhandling kke godkjent doktoravhandling

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 21.06.201 ttalelse spørsmål om tilbakevirkning i forbindelse med endring av folketrygdloven Fratrekk i etterbetaling av attføringspenger

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 624 AVD2/RTV

Dok.dato: Klassering: 624 AVD2/RTV Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 1.01.2018 nnhold: Påminnelse - undersøkelse av sak om midlertidig tilbakekall av førerrett - ytterligere spørsmål Klage på førerkortbeslag

Detaljer

Sakstittel: Brudd på Svine- og fjørfeproduksjonsloven - Dekning av sakskostnader - Landbruks- og matdepartementet. Dok.dato: Dok.

Sakstittel: Brudd på Svine- og fjørfeproduksjonsloven - Dekning av sakskostnader - Landbruks- og matdepartementet. Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 04.06.201 ndersøkelse - dekning av sakskostnader Brudd på Svine- og fjørfeproduksjonsloven - Dekning av sakskostnader - Landbruks-

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av vedlegg 2017/ / AVD1/HKI. Mottaker ***** Avsender. Sivilombudsmannen AVD1/AAS

Offentlig journal. Oversendelse av vedlegg 2017/ / AVD1/HKI. Mottaker ***** Avsender. Sivilombudsmannen AVD1/AAS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.0.017 nnhold: Oversendelse av vedlegg Klage - Brudd på kvalifikasjonsprinsippet - ***** ***** ***** 017/1566-7 1434/017 1.07.017

Detaljer

Dok.dato: Klassering: AVD2/RTV

Dok.dato: Klassering: AVD2/RTV Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: I,, Status: J,A 15.01.018 ndersøkelse - sak om tilbakekall av våpenkort Klage på vedtak - Tilbakekall av våpentillatelse - Hordaland Politidistrikt

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 6.03.01 Klage på saksbehandlingsfeil ved Diskrimineringsnemndas uttalelse Klage på uttalelse om diskriminering - Brudd på saksbehandlingsregler

Detaljer

Sakstittel: Klage på delvis avslått innsyn i korrespondanse mellom Finansdepartementet og McKinsey & Co - Innsyn i tilbud om konsulentbistand

Sakstittel: Klage på delvis avslått innsyn i korrespondanse mellom Finansdepartementet og McKinsey & Co - Innsyn i tilbud om konsulentbistand Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 1.10.2017 nnhold: nnsyn i tilbud om konsulentbistand Klage på delvis avslått innsyn i korrespondanse mellom Finansdepartementet

Detaljer

Dok.dato: Klassering: AVD3/IEK

Dok.dato: Klassering: AVD3/IEK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 1.05.2017 nnhold: Orientering sak om manglende svar Manglende svar og sen saksbehandling hos Statens vegvesen på henvendelser

Detaljer

Offentlig journal. Detaljreguleringsplan for Heggmyrane i Luster kommune 2018/ / AVD3/SHF

Offentlig journal. Detaljreguleringsplan for Heggmyrane i Luster kommune 2018/ / AVD3/SHF Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 28.0.2018 nnhold: Detaljreguleringsplan for Heggmyrane i Luster kommune Reguleringsplan - Heggmyrane, sentrale deler - PlanD

Detaljer

Offentlig journal. Dekning av kostnader til sakkyndig og juridisk bistand 2019/ /

Offentlig journal. Dekning av kostnader til sakkyndig og juridisk bistand 2019/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 25.0.201 Dekning av kostnader til sakkyndig og juridisk bistand Konsesjon - Avslag på dekning av sakskostnader - Olje- og energidepartementet

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse sak om aldersfastsettelse 2017/ / AVD2/AEB Sivilombudsmannen AVD2/AEB

Offentlig journal. Oversendelse sak om aldersfastsettelse 2017/ / AVD2/AEB Sivilombudsmannen AVD2/AEB Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.07.2018 Oversendelse sak om aldersfastsettelse Avslag på søknad om beskyttelse - Aldersfastsettelse - Borger av Afghanistan

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 11.06.201 Lang saksbehandlingstid hos Tønsberg kommune Byggetilsyn - Manglende saksbehandling - Reservatveien 2 E - Tønsberg

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 624 AVD2/ANB

Dok.dato: Klassering: 624 AVD2/ANB Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 1.05.2017 nnhold: Foreløpig svar - Klage over avslag på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Klage på Bergen

Detaljer

Dok.dato: Klassering: AVD3/MAG

Dok.dato: Klassering: AVD3/MAG Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.07.2018 nnhold: Klage på manglende svar på innsynsbegjæring Klage på manglende svar på innsynsbegjæring - Fylkesmannen i Finnmark

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A 14.08.01 Egenmeldt sykefravær - 4. kvartal 016 Rapportering av data til SSB 016 - Egenmeldt sykefravær 016/05-456/017 4.0.017

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel om besøk fra Korea/Condor 2019/ /

Offentlig journal. Forespørsel om besøk fra Korea/Condor 2019/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X, Status: J,A.05.01 Forespørsel om besøk fra Korea/Condor Forespørsel om besøk - delegasjon fra Korea - Governor of Jeollabuk do rovince

Detaljer

Sakstittel: Klage på kartforretning og grenser samt byggesøknad - Gbnr 5/182 Nore og Uvdal kommune - Fylkesmannen i Buskerud. Dok.dato:

Sakstittel: Klage på kartforretning og grenser samt byggesøknad - Gbnr 5/182 Nore og Uvdal kommune - Fylkesmannen i Buskerud. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.03.201 Manglende svar fra Fylkesmannen i Buskerud i sak om kartforretning og grenser m.v. Klage på kartforretning og grenser

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 511 AVD3/KAR

Dok.dato: Klassering: 511 AVD3/KAR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.08.2018 nnhold: Foreløpig svar - manglende varsel om høring Manglende varsling om høring - nnvordfjellet vindkraftverk - NVE

Detaljer

Offentlig journal. Avslag på søknad om startlån 2019/ / AVD2/KRU Sivilombudsmannen AVD2/KRU

Offentlig journal. Avslag på søknad om startlån 2019/ / AVD2/KRU Sivilombudsmannen AVD2/KRU Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.03.201 Avslag på søknad om startlån Avslag på søknad om startlån fra Husbanken - Karlsøy kommune 201/562-2 327/201 13.02.201

Detaljer

Dok.dato: Klassering: AVD3/IJA. Dok.dato: Klassering: AVD3/IJA

Dok.dato: Klassering: AVD3/IJA. Dok.dato: Klassering: AVD3/IJA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 28.05.2018 nnhenting av saksdokumenter Byggesak i Bergen kommune - Gnr/bnr 182/304 - Lokketoveien 12 - Fylkesmannen i Hordaland

Detaljer

Offentlig journal. Svar på ny henvendelse i sak om økonomisk krav mot Nav Pensjon 2017/ /

Offentlig journal. Svar på ny henvendelse i sak om økonomisk krav mot Nav Pensjon 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.0.2017 nnhold: Svar på ny henvendelse i sak om økonomisk krav mot Nav Pensjon Klage på manglende svar fra Nav pensjon - feilaktig

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 834 AVD2/AEB. Dok.dato: Klassering: 412 AVD2/AEB

Dok.dato: Klassering: 834 AVD2/AEB. Dok.dato: Klassering: 412 AVD2/AEB Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.01.201 Sak om utvisning etter omgåelsesekteskap Sak om utvisning etter omgåelsesekteskap - tlendingsnemnda 2018/747-17 21/201

Detaljer

Offentlig journal. Påminnelse - sak om utvisning 2017/ / AVD2/RSA. Mottaker Utlendingsnemnda Avsender

Offentlig journal. Påminnelse - sak om utvisning 2017/ / AVD2/RSA. Mottaker Utlendingsnemnda Avsender Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.07.2017 Påminnelse - sak om utvisning Klage på vedtak om utvisning - Klage på tlendingsnemnda 2017/378-8 1308/2017 27.06.2017

Detaljer

Dok.dato: Klassering: AVD2/RTV

Dok.dato: Klassering: AVD2/RTV Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.06.2018 Svar på henvendelse Klage på saksgang i etterforskning - Politiet - Spesialenheten - Justisministeren 2017/2145-10

Detaljer

Offentlig journal. Undersøkelse - sak om tvangsmedisinering 2018/ / AVD2/MKL. Sivilombudsmannen AVD2/MKL

Offentlig journal. Undersøkelse - sak om tvangsmedisinering 2018/ / AVD2/MKL. Sivilombudsmannen AVD2/MKL Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.02.201 ndersøkelse - sak om tvangsmedisinering Helsesak - Tvangsinnleggelse og tvangsmedisinering ved ***** ***** ***** -

Detaljer

Offentlig journal. Manglende høring ved endring av rovviltforskriften 2018/ / AVD3/KBU Sivilombudsmannen AVD3/KBU

Offentlig journal. Manglende høring ved endring av rovviltforskriften 2018/ / AVD3/KBU Sivilombudsmannen AVD3/KBU Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 14.0.2018 nnhold: Manglende høring ved endring av rovviltforskriften Endring av rovviltforskriften - Manglende alminnelig høring

Detaljer