Innholdsfortegnelse. Profil-rapport 1. Prosjekt-informasjon 2. Graderingsforklaring 3. Strekk: 1, Strekk: 2,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Profil-rapport 1. Prosjekt-informasjon 2. Graderingsforklaring 3. Strekk: 1, 17798 --- 17796 4. Strekk: 2, 17796 --- 99997 5"

Transkript

1

2

3

4 Innholdsfortegnelse Prosjekt navn: Dato: Prosjekt nr.: Ansvarlig: _Skytterdalen Hønefoss Profil-rapport 1 Inspeksjon: 1 Prosjekt-informasjon 2 Graderingsforklaring 3 Strekk: 1, Strekk: 2, Strekk: 3, Strekk: 4, Strekk: 5, Strekk: 6, Strekk: 7, Strekk: 8, Strekk: 9, Strekk: 10, Strekk: 11, Strekk: 12, Strekk: 13, Strekk: 14, Strekk: 15, Strekk: 16, Strekk: 17, Strekk: 18, Strekk: 19, Strekk: 20, Strekk: 21, Strekk: 22, Strekk: 23, Strekk: 24, Strekk: 25, Strekk: 26,

5 Innholdsfortegnelse Prosjekt navn: Dato: Prosjekt nr.: Ansvarlig: _Skytterdalen Hønefoss Strekk: 27, Strekk: 28, Strekk: 29, Strekk: 30, Strekk: 31, Strekk: 32,

6 By/Sted : / Hoved strekk / Inspeksjon: Hønefoss Prosjekt navn : Prosjekt nr : Ansvarlig : Dato : _Skytterdalen Nr. Oppstrøms Nedstrøms Insp.retning Fra gate/vei Dato Rørmateriale Lengde(m) Ins.Lengde(m) Motstrøms SOLBERGBEKKEN Betong 6,80 6, Medstrøms SOLBERGBEKKEN Betong 56,67 56, Medstrøms SOLBERGBEKKEN Betong 96,91 96,91 Rør-størrelse: 530 = 160,38 m (160,38 m) Nr. Oppstrøms Nedstrøms Insp.retning Fra gate/vei Dato Rørmateriale Lengde(m) Ins.Lengde(m) Medstrøms SOLBERGBEKKEN Betong 56,55 56, Medstrøms SOLBERGBEKKEN Betong 108,30 108, Motstrøms KRABBERUDLIA Betong 44,08 23, Motstrøms KRABBERUDLIA Betong 24,20 24, Medstrøms KRABBERUDLIA Betong 15,08 15, Motstrøms KRABBERUDLIA Betong 52,68 52, Motstrøms KRABBERUDLIA Betong 43,01 43, Medstrøms KRABBERUDLIA Betong 123,95 123, Medstrøms KRABBERUDLIA Betong 30,74 30, Motstrøms KRABBERUDLIA Betong 54,78 54, Medstrøms SKYTTERDALEN Betong 42,06 42,06 Rør-størrelse: 600 = 595,43 m (574,86 m) Nr. Oppstrøms Nedstrøms Insp.retning Fra gate/vei Dato Rørmateriale Lengde(m) Ins.Lengde(m) Medstrøms SKYTTERDALEN Betong 39,11 39, Medstrøms SKYTTERDALEN Betong 8,75 8, Motstrøms SKYTTERDALEN Betong 29,76 29, Motstrøms SKYTTERDALEN Betong 92,23 92, Motstrøms SKYTTERDALEN Betong 61,59 61, Medstrøms SKYTTERDALEN Betong 78,58 78, Medstrøms SKYTTERDALEN Betong 21,92 21, Medstrøms SKYTTERDALEN Betong 106,34 106, Medstrøms SKYTTERDALEN Betong 49,11 49, Medstrøms SKYTTERDALEN Betong 9,22 9, Medstrøms SKYTTERDALEN Betong 49,97 49, Medstrøms SKYTTERDALEN Betong 10,09 10,09 Rør-størrelse: 700 = 556,66 m (556,67 m) Nr. Oppstrøms Nedstrøms Insp.retning Fra gate/vei Dato Rørmateriale Lengde(m) Ins.Lengde(m) Motstrøms SKYTTERDALEN Betong 18,70 18, Medstrøms SKYTTERDALEN Betong 57,83 57, Medstrøms SKYTTERDALEN Betong 295,39 295, Motstrøms LEIF LARSENS VEI Betong 71,42 71,42 Rør-størrelse: 800 = 443,34 m (443,34 m) Nr. Oppstrøms Nedstrøms Insp.retning Fra gate/vei Dato Rørmateriale Lengde(m) Ins.Lengde(m) Medstrøms LEIF LARSENS VEI Betong 20,07 20, Medstrøms LEIF LARSENS VEI Betong 5,76 5,76 Rør-størrelse: 1000 = 25,82 m (25,83 m) Alle strekk = 1781,62 m (1761,08 m) _Skytterdalen // Side: 1

7 Prosjekt side / Inspeksjon: Hønefoss Prosjekt navn: Prosjekt nr.: Ansvarlig: Dato: _Skytterdalen Kunde Ansvarlig: Avdeling: Postboks: Gate: Sted, Postnummer: Telefon: Fax: Mobil: BÆRUM KOMMUNE RUNE BERGE PROSJEKTENHETEN 1304 SANDVIKA Prosj.-adm. Ansvarlig: Avdeling: Postboks: Gate: Sted, Postnummer: Telefon: Fax: Mobil: Entreprenør Ansvarlig: Avdeling: Postboks: Gate: Sted, Postnummer: Telefon: Fax: Mobil: Per Øyvinn Andersen Rørinspeksjon 3516 Hønefoss _Skytterdalen // Side: 2

8 Graderingsforklaringer / Inspeksjon: Hønefoss Prosjekt navn: Prosjekt nr.: Ansvarlig Dato: _Skytterdalen : Benyttes bare for registrering av informasjon. Avmerkes i rapporten med denne farge. Rørinspeksjonen er utført ifølge, NORVAR - Prosjektrapport 145/2005 Vekting av observasjoner ifølge, NORVAR - Rapport 150/2007 1: FEILGRAD 1: Liten feil. Avmerkes i rapporten med denne farge. 2: FEILGRAD 2: Noe feil. Avmerkes i rapporten med denne farge. 3: FEILGRAD 3: Mye feil. Avmerkes i rapporten med denne farge. 4: FEILGRAD 4: Svært mye feil. Avmerkes i rapporten med denne farge. Alle observasjoner behandles statistikkmessig _Skytterdalen // Side: 3

9 Street : 3516 Hønefoss Dato: Oppdragsgivers referanse: Avrenning Operatør Strekknummer: Ledningsidentitet: Per Øyvinn 8 Tilstede Inspeksjonsbil Kameratype Meter start: Standard: Skadepoeng: 316 SVC 100 SVR / Fra gate/vei : KRABBERUDLIA Fra kart: Oppstrøms: Til gate/vei : Til kart: Nedstrøms Beliggenhet : Medie nr: Insp. retning: Ledningstype: Avløp felles Lagringsmedie: Insp lengde (m) : Rengjort: Formål: Type foring : Foringsmateriale : Anmerkning : Ikke rengjort Invisteringsplanlegging Insp metode: Vannreg tiltak: Dimensjon: Rørmateriale: Medstrøms 15,08 m Rørinspeksjon med videokamera 600 mm Betong Sprekker, noe forskjøvne skjøter, kamerastopp mot slam,grus, mm. i noe større rør, se film og bilder!! 1:120 Posisjon Kode Observasjon Foto Vann ,00 SI Start inspeksjon - 0,60 RE Retningsendring 09 Kl., Prefabrikkert bend 1,50 SR3 Sprukket rør, Rørbiter har løsnet eller mangler/teglstein mangler fra sin opprinnlige posisjon, fra 08 til 04 Kl., Avskalling 2,05 VN Vannivå 2 2 2,48 SR3 Sprukket rør, Rørbiter har løsnet eller mangler/teglstein mangler fra sin opprinnlige posisjon, fra 12 til 12 Kl., Kompleks 2 4,09 IR1 Innstukket rør, Innstikk reduserer tverrsnittsarealet med 5 % eller mindre, fra 09 til 11 Kl. 2 4,09 IS3 Innsig vann renner inn, fra 08 til 09 Kl., kommer inn under 2 grenrør 6,40 TK Tilkopling Kjerneboret tilkopling 12 Kl. 7,66 SR1 Sprukket rør, overflatesprekker,avskalling eller teglstein er delvis løse, fra 10 til 11 Kl., Kompleks 10,42 DE Dimensjonsendring til 800,??? 8_1_10_ _ _A.JPG 30% 13,07 SM4 Sedimentering,dybde på avsetning er mer en 30%, 06 Kl., Harde eller kompakte masser (f eks betong), mulig rørskall - evt stor stein i bunn 30% 15,07 DE Dimensjonsendring til 600,?? 15,08 IA Inspeksjon avbrutt Andre, ved overgang til mindre rør 8_1_13_ _ _A.JPG, 8_1_13_ _ _B.JPG _Skytterdalen // Side: 21

10 Foto fra inspeksjon / Inspeksjon: Hønefoss Dato : Oppdragsgivers referanse : Fra gate/vei: Strekknummer : Ledningsidentitet: KRABBERUDLIA 8 Foto: 8_1_10_ _122234_A.JPG 10,42m, Dimensjonsendring til 800,??? Foto: 8_1_13_ _122123_A.JPG 15,08m, Inspeksjon avbrutt Andre, ved overgang til mindre rør _Skytterdalen // Side: 22

11 Foto fra inspeksjon / Inspeksjon: Hønefoss Dato : Oppdragsgivers referanse : Fra gate/vei: Strekknummer : Ledningsidentitet: KRABBERUDLIA 8 Foto: 8_1_13_ _122132_B.JPG 15,08m, Inspeksjon avbrutt Andre, ved overgang til mindre rør _Skytterdalen // Side: 23

12 Street : 3516 Hønefoss Dato: Oppdragsgivers referanse: Avrenning Operatør Strekknummer: Ledningsidentitet: Per Øyvinn 9 Tilstede Inspeksjonsbil Kameratype Meter start: Standard: Skadepoeng: 316 SVC 100 SVR / Fra gate/vei : KRABBERUDLIA Fra kart: Oppstrøms: Til gate/vei : Til kart: Nedstrøms Beliggenhet : Medie nr: Insp. retning: Ledningstype: Avløp felles Lagringsmedie: Insp lengde (m) : Rengjort: Formål: Type foring : Foringsmateriale : Anmerkning : Ikke rengjort Invisteringsplanlegging Strekk med noe ujevnt fall og vannfylling, se film!! Insp metode: Vannreg tiltak: Dimensjon: Rørmateriale: Motstrøms 52,67 m Rørinspeksjon med videokamera 600 mm Betong 1:420 Posisjon Kode Observasjon Foto Vann ,00 SI Start inspeksjon fra ukjent kum avmerket på kart 14,26 IR1 Innstukket rør, Innstikk reduserer tverrsnittsarealet med 5 % eller mindre, 12 Kl. 15,50 PR Puktreparasjon, 09 Kl., Reparert hull 1 17,99 VN Vannivå ,93 IS3 Innsig vann renner inn, 02 Kl. 2 25,55 VN Vannivå 33,66 IR2 Innstukket rør, Innstikk reduserer tverrsnittsarealet med mellom 5-15 %, fra 02 til 03 Kl. 37,45 IR1 Innstukket rør, Innstikk reduserer tverrsnittsarealet med 5 % eller mindre, 12 Kl. 45,50 IR2 Innstukket rør, Innstikk reduserer tverrsnittsarealet med mellom 5-15 %, fra 09 til 10 Kl. 49,73 IR1 Innstukket rør, Innstikk reduserer tverrsnittsarealet med 5 % eller mindre, 03 Kl ,68 IF Inspeksjon fullført i kum _Skytterdalen // Side: 24

13 Street : 3516 Hønefoss Dato: Oppdragsgivers referanse: Avrenning Operatør Strekknummer: Ledningsidentitet: Per Øyvinn 10 Tilstede Inspeksjonsbil Kameratype Meter start: Standard: Skadepoeng: 316 SVC 100 SVR / Fra gate/vei : KRABBERUDLIA Fra kart: Oppstrøms: Til gate/vei : Til kart: Nedstrøms Beliggenhet : Medie nr: Insp. retning: Ledningstype: Avløp felles Lagringsmedie: Insp lengde (m) : Rengjort: Formål: Type foring : Foringsmateriale : Anmerkning : Ikke rengjort Invisteringsplanlegging Insp metode: Vannreg tiltak: Dimensjon: Rørmateriale: Motstrøms 43,01 m Rørinspeksjon med videokamera 600 mm Betong Noe ujevnt fall og vannfylling, noe innsig, sprekker, røtter, kamerastopp ved 43m, se strekk 8 1:345 Posisjon Kode Observasjon Foto Vann ,00 SI Start inspeksjon i kum som vi ikke finner på bakkenivå 14,30 IR1 Innstukket rør, Innstikk reduserer tverrsnittsarealet med 5 % eller mindre, 10 Kl. 15,30 VN Vannivå ,39 VN Vannivå 25,04 VN Vannivå 26,65 IS2 Innsig dryppende vann, 09 Kl. 34,54 S1 SR2 Sprukket rør, sprekkene er åpne/løse teglstein, fra 12 til 12 Kl., Langsående, Start 36,76 E1 SR2 Sprukket rør, sprekkene er åpne/løse teglstein, fra 12 til 12 Kl., Langsående, Ende 37,93 S2 RØ1 Røtter, reduksjon i tverrsnittsarealet er eller mindre, fra 12 til 12 Kl., Enkelte fine rottråder, Start 41,70 PR Puktreparasjon, fra 10 til 02 Kl., Reparert hull 1 43,01 IA Inspeksjon avbrutt Hindring, strekket er overlappet, se 2 strekk nr _Skytterdalen // Side: 25

14 Street : 3516 Hønefoss Dato: Oppdragsgivers referanse: Avrenning Operatør Strekknummer: Ledningsidentitet: Per Øyvinn 11 Tilstede Inspeksjonsbil Kameratype Meter start: Standard: Skadepoeng: 316 SVC 100 SVR / Fra gate/vei : KRABBERUDLIA Fra kart: Oppstrøms: Til gate/vei : Til kart: Nedstrøms Beliggenhet : Medie nr: Insp. retning: Ledningstype: Avløp felles Lagringsmedie: Insp lengde (m) : Rengjort: Formål: Type foring : Foringsmateriale : Anmerkning : Ikke rengjort Invisteringsplanlegging Insp metode: Vannreg tiltak: Dimensjon: Rørmateriale: Medstrøms 123,95 m Rørinspeksjon med videokamera 600 mm Betong Strekk med noe forskjøvne skjøter, innlekking i skjøt, mulig kum ved 57m(99994,se kart) røtter,noe ujevnt fall og vannfylling 1:414 Posisjon Kode Observasjon Foto Vann 0,00 SI Start inspeksjon ,00 S1 FS1 Forskjøvet skjøt forskyvningen er mindre enn halve 1 rørtykkelsen, fra 12 til 12 Kl., Tverrforskjøvet, Start 1,00 S2 FS1 Forskjøvet skjøt forskyvningen er mindre enn halve 1 rørtykkelsen, fra 12 til 12 Kl., Tverrforskjøvet, Start 7,73 UB1 Utfelling/Belegg, reduksjon i tverrsnittsarealet er eller 1 mindre, fra 07 til 09 Kl., Utfelling 8,47 IR2 Innstukket rør, Innstikk reduserer tverrsnittsarealet med mellom 5-15 %, 02 Kl. 9,36 PT Plugget tilkopling 03 Kl., i hvert fall helt tett rør 10,21 VN Vannivå 12,00 IS3 Innsig vann renner inn, fra 06 til 09 Kl. 1 14,91 VN Vannivå 20,69 VN Vannivå ,70 VN Vannivå 32,33 FS2 Forskjøvet skjøt forskyvningen er mellom halve og hele rørtykkelsen, fra 07 til 11 Kl., Vinkelforskjøvet 37,06 IR1 Innstukket rør, Innstikk reduserer tverrsnittsarealet med 5 % eller mindre, 01 Kl. 41,38 UB2 Utfelling/Belegg, reduksjon i tverrsnittsarealet er mellom 5-1, fra 07 til 09 Kl., Utfelling 44,60 VN Vannivå _Skytterdalen // Side: 26

15 By/sted : BÆRUM 3516 Hønefoss Dato : Oppdragsgivers referanse : Avrenning : Operatør : Strekknummer : Ledningsidentitet : Per Øyvinn 11 Tilstede : Inspeksjonsbil : Kameratype : Meter start: Oppstrøm: Nedstrøm: 316 SVC 100 SVR :414 Posisjon Kode Observasjon Foto Vann 48,54 RØ1 Røtter, reduksjon i tverrsnittsarealet er eller mindre, fra 09 til 03 Kl., Enkelte fine rottråder 55,98 IR1 Innstukket rør, Innstikk reduserer tverrsnittsarealet med 5 % eller mindre, 01 Kl. 57,03 IR1 Innstukket rør, Innstikk reduserer tverrsnittsarealet med 5 % eller mindre, 03 Kl. 57,03 KM Kum,???? evt nr ,33 SR3 Sprukket rør, Rørbiter har løsnet eller mangler/teglstein mangler fra sin opprinnlige posisjon, fra 11 til 01 Kl., Avskalling 65,68 S3 FS1 Forskjøvet skjøt forskyvningen er mindre enn halve rørtykkelsen, 09 Kl., Vinkelforskjøvet, Start 70,30 E3 FS1 Forskjøvet skjøt forskyvningen er mindre enn halve rørtykkelsen, 09 Kl., Vinkelforskjøvet, Ende 72,00 IR1 Innstukket rør, Innstikk reduserer tverrsnittsarealet med 5 % eller mindre, fra 02 til 03 Kl. 76,73 PR Puktreparasjon, fra 02 til 03 Kl., Reparert hull 77,54 FS3 Forskjøvet skjøt forskyvningen er mellom hele og 2 ganger rørtykkelsen eller skjøten er delvis åpen, fra 09 til 03 Kl., Lengdeforskjøvet 80,05 IR2 Innstukket rør, Innstikk reduserer tverrsnittsarealet med mellom 5-15 %, 02 Kl. 82,92 IR2 Innstukket rør, Innstikk reduserer tverrsnittsarealet med mellom 5-15 %, 10 Kl. 82,92 RØ2 Røtter, reduksjon av tverrsnittsarealet er mellom 5-1, 10 Kl., Sammenfiltrede røtter / rottugge 90,51 VN Vannivå 97,08 PR Puktreparasjon, 12 Kl., Reparert hull 100,26 VN Vannivå ,37 SR3 Sprukket rør, Rørbiter har løsnet eller mangler/teglstein 2 mangler fra sin opprinnlige posisjon, 10 Kl., Avskalling 114,54 IR2 Innstukket rør, Innstikk reduserer tverrsnittsarealet med mellom 5-15 %, 02 Kl _Skytterdalen // Side: 27

16 By/sted : BÆRUM 3516 Hønefoss Dato : Oppdragsgivers referanse : Avrenning : Operatør : Strekknummer : Ledningsidentitet : Per Øyvinn 11 Tilstede : Inspeksjonsbil : Kameratype : Meter start: Oppstrøm: Nedstrøm: 316 SVC 100 SVR :414 Posisjon Kode Observasjon Foto Vann ,95 IF Inspeksjon fullført _Skytterdalen // Side: 28

17 Street : 3516 Hønefoss Dato: Oppdragsgivers referanse: Avrenning Operatør Strekknummer: Ledningsidentitet: Per Øyvinn 12 Tilstede Inspeksjonsbil Kameratype Meter start: Standard: Skadepoeng: 316 SVC 100 SVR / Fra gate/vei : KRABBERUDLIA Fra kart: Oppstrøms: Til gate/vei : Til kart: Nedstrøms Beliggenhet : Medie nr: Insp. retning: Ledningstype: Avløp felles Lagringsmedie: Insp lengde (m) : Rengjort: Formål: Type foring : Foringsmateriale : Anmerkning : Ikke rengjort Invisteringsplanlegging Insp metode: Vannreg tiltak: Dimensjon: Rørmateriale: Medstrøms 30,74 m Rørinspeksjon med videokamera 600 mm Betong Noe røtter, Noe forskjøvne skjøter, noe ujevnt fall og vannfylling, KAMERASTOPP MOT TILNÆRMET KLOAKKSTOPP - RØTTER PÅ TVERS, RETT OPPFOR KUM 11194,SE STREKK 13 1:255 Posisjon Kode Observasjon Foto Vann ,00 SI Start inspeksjon - 1,00 S1 FS1 Forskjøvet skjøt forskyvningen er mindre enn halve rørtykkelsen, fra 12 til 12 Kl., Lengdeforskjøvet, Start 1,00 S2 FS1 Forskjøvet skjøt forskyvningen er mindre enn halve rørtykkelsen, fra 12 til 12 Kl., Tverrforskjøvet, Start 4,51 VN Vannivå 5,90 PR Puktreparasjon, 12 Kl., Reparert hull 9,00 VN Vannivå 12,50 S3 RØ1 Røtter, reduksjon i tverrsnittsarealet er eller mindre, fra 1 12 til 12 Kl., Tykk rotgren, Start 17,22 PR Puktreparasjon, 12 Kl., Reparert hull 1 20,80 E3 RØ1 Røtter, reduksjon i tverrsnittsarealet er eller mindre, fra 12 til 12 Kl., Tykk rotgren, Ende 25,00 PR Puktreparasjon, 12 Kl., Reparert hull 30,72 HI4 Hindring,reduksjon i tverrsnittsareal er mer enn 30%, fra 12 til 12 Kl., Andre, kamerastopp mot antatt pinne, mulig 12_1_11_ _ _A.JPG røtter i skjøt, se strekk 13 30,74 IA Inspeksjon avbrutt Hindring 12_1_12_ _ _A.JPG 50% 50% _Skytterdalen // Side: 29

18 Foto fra inspeksjon / Inspeksjon: Hønefoss Dato : Oppdragsgivers referanse : Fra gate/vei: Strekknummer : Ledningsidentitet: KRABBERUDLIA 12 Foto: 12_1_11_ _085836_A.JPG 30,72m, Hindring,reduksjon i tverrsnittsareal er mer enn 30%, fra 12 til 12 Kl., Andre, kamerastopp mot antatt pinne, mulig røtter i skjøt, se strekk 13 Foto: 12_1_12_ _085844_A.JPG 30,74m, Inspeksjon avbrutt Hindring _Skytterdalen // Side: 30

19 Street : 3516 Hønefoss Dato: Oppdragsgivers referanse: Avrenning Operatør Strekknummer: Ledningsidentitet: Per Øyvinn 13 Tilstede Inspeksjonsbil Kameratype Meter start: Standard: Skadepoeng: 316 SVC 100 SVR / Fra gate/vei : KRABBERUDLIA Fra kart: Oppstrøms: Til gate/vei : Til kart: Nedstrøms Beliggenhet : Medie nr: Insp. retning: Ledningstype: Avløp felles Lagringsmedie: Insp lengde (m) : Rengjort: Formål: Type foring : Foringsmateriale : Anmerkning : Ikke rengjort Invisteringsplanlegging Insp metode: Vannreg tiltak: Dimensjon: Rørmateriale: Motstrøms 54,78 m Rørinspeksjon med videokamera 600 mm Betong Strekk med noe røtter, noe forskjøvne skjøter, noe ujevnt fall og vannfylling, ser kamerastopp rett oppfor kum :435 Posisjon Kode Observasjon Foto Vann ,00 SI Start inspeksjon - 1,72 S2 FS1 Forskjøvet skjøt forskyvningen er mindre enn halve rørtykkelsen, fra 12 til 12 Kl., Lengdeforskjøvet, Start 1,72 S3 FS1 Forskjøvet skjøt forskyvningen er mindre enn halve rørtykkelsen, fra 12 til 12 Kl., Tverrforskjøvet, Start 12,29 PR Puktreparasjon, 02 Kl., Reparert hull 13,94 FS3 Forskjøvet skjøt forskyvningen er mellom hele og 2 ganger rørtykkelsen eller skjøten er delvis åpen, fra 10 til 06 Kl., Lengdeforskjøvet 2 15,99 S1 RØ2 Røtter, reduksjon av tverrsnittsarealet er mellom 5-1, fra 07 til 09 Kl., Sammenfiltrede røtter / rottugge, Start 2 23,41 PR Puktreparasjon, fra 01 til 02 Kl., Reparert hull 2 30,59 PR Puktreparasjon, fra 10 til 11 Kl., Reparert hull 38,07 VN Vannivå 44,63 SR3 Sprukket rør, Rørbiter har løsnet eller mangler/teglstein mangler fra sin opprinnlige posisjon, 12 Kl., Avskalling, hull i toppen 45,86 PR Puktreparasjon, fra 11 til 01 Kl., Reparert hull 49,53 PR Puktreparasjon, fra 12 til 03 Kl., Reparert hull 51,66 PR Puktreparasjon, 12 Kl., Reparert hull ,78 IF Inspeksjon fullført ser røtter, tilnærmet kloakkstopp rett 13_1_12_ _ oppfor kum _A.JPG _Skytterdalen // Side: 31

20 Foto fra inspeksjon / Inspeksjon: Hønefoss Dato : Oppdragsgivers referanse : Fra gate/vei: Strekknummer : Ledningsidentitet: KRABBERUDLIA 13 Foto: 13_1_12_ _095228_A.JPG 54,78m, Inspeksjon fullført ser røtter, tilnærmet kloakkstopp rett oppfor kum _Skytterdalen // Side: 32

21 Street : 3516 Hønefoss Dato: Oppdragsgivers referanse: Avrenning Operatør Strekknummer: Ledningsidentitet: Per Øyvinn 14 Tilstede Inspeksjonsbil Kameratype Meter start: Standard: Skadepoeng: 316 SVC 100 SVR / Fra gate/vei : SKYTTERDALEN Fra kart: Oppstrøms: Til gate/vei : Til kart: Nedstrøms Beliggenhet : Medie nr: Insp. retning: Ledningstype: Avløp felles Lagringsmedie: Insp lengde (m) : Rengjort: Formål: Type foring : Foringsmateriale : Anmerkning : Ikke rengjort Invisteringsplanlegging Insp metode: Vannreg tiltak: Dimensjon: Rørmateriale: Medstrøms 42,06 m Rørinspeksjon med videokamera 600 mm Betong Strekk med noe ujevnt fall og vannfylling, røtter, funnet kum som ikke er på kart ved 21,3m. se kartskisse, kum 8255 er vi usikre på om er der! 1:345 Posisjon Kode Observasjon Foto Vann ,00 SI Start inspeksjon - 1,50 VN Vannivå 5,07 IR1 Innstukket rør, Innstikk reduserer tverrsnittsarealet med 5 % eller mindre, 02 Kl. 5,07 RØ1 Røtter, reduksjon i tverrsnittsarealet er eller mindre, fra 02 til 03 Kl., Sammenfiltrede røtter / rottugge 6,08 VN Vannivå 13,02 VN Vannivå ,31 KM Kum 14_1_7_ _ _A.JPG 1 21,31 TK Tilkopling Prefabrikkert grenrør. 09 Kl. 1 22,16 PR Puktreparasjon, fra 11 til 01 Kl., Reparert hull 14_1_9_ _ _A.JPG 1 30,72 VN Vannivå 41,26 IR2 Innstukket rør, Innstikk reduserer tverrsnittsarealet med mellom 5-15 %, 02 Kl. 42,01 DE Dimensjonsendring til 700,?? ,06 IF Inspeksjon fullført FINNER IKKE KUM, HELT RØR 1 GJENNOM EVT _Skytterdalen // Side: 33

22 Foto fra inspeksjon / Inspeksjon: Hønefoss Dato : Oppdragsgivers referanse : Fra gate/vei: Strekknummer : Ledningsidentitet: SKYTTERDALEN 14 Foto: 14_1_7_ _100935_A.JPG 21,31m, Kum Foto: 14_1_9_ _100919_A.JPG 22,16m, Puktreparasjon, fra 11 til 01 Kl., Reparert hull _Skytterdalen // Side: 34

23 Street : 3516 Hønefoss Dato: Oppdragsgivers referanse: Avrenning Operatør Strekknummer: Ledningsidentitet: Per Øyvinn 15 Tilstede Inspeksjonsbil Kameratype Meter start: Standard: Skadepoeng: 316 SVC 100 SVR / Fra gate/vei : SKYTTERDALEN Fra kart: Oppstrøms: Til gate/vei : Til kart: Nedstrøms Beliggenhet : Medie nr: Insp. retning: Ledningstype: Avløp felles Lagringsmedie: Insp lengde (m) : Rengjort: Formål: Type foring : Foringsmateriale : Anmerkning : Ikke rengjort Invisteringsplanlegging Insp metode: Vannreg tiltak: Dimensjon: Rørmateriale: Noe ujevnt fall og vannfylling, røtter,noe forskjøvne skjøter Medstrøms 39,11 m Rørinspeksjon med videokamera 700 mm Betong 1:315 Posisjon Kode Observasjon Foto Vann ,00 SI Start inspeksjon - 1 8,18 TF3 Tilkoplingsfeil, det er delvis åpning mellom stikkledning og 1 hovedledning, 03 Kl. 8,18 PR Puktreparasjon, 12 Kl., Reparert hull 1 9,44 IR2 Innstukket rør, Innstikk reduserer tverrsnittsarealet med mellom 5-15 %, 10 Kl. 21,47 VN Vannivå 36,94 RØ1 Røtter, reduksjon i tverrsnittsarealet er eller mindre, fra 1 09 til 12 Kl., Sammenfiltrede røtter / rottugge 39,10 IR1 Innstukket rør, Innstikk reduserer tverrsnittsarealet med 5 % eller mindre, 10 Kl ,11 IF Inspeksjon fullført _Skytterdalen // Side: 35

24 Street : 3516 Hønefoss Dato: Oppdragsgivers referanse: Avrenning Operatør Strekknummer: Ledningsidentitet: Per Øyvinn 16 Tilstede Inspeksjonsbil Kameratype Meter start: Standard: Skadepoeng: 316 SVC 100 SVR / Fra gate/vei : SKYTTERDALEN Fra kart: Oppstrøms: Til gate/vei : Til kart: Nedstrøms Beliggenhet : Medie nr: Insp. retning: Ledningstype: Avløp felles Lagringsmedie: Insp lengde (m) : Rengjort: Formål: Type foring : Foringsmateriale : Anmerkning : Ikke rengjort Invisteringsplanlegging Insp metode: Vannreg tiltak: Dimensjon: Rørmateriale: Kamerastopp mot kraftige røtter ved 8,6m. se film og bilder!! Medstrøms 8,75 m Rørinspeksjon med videokamera 700 mm Betong 1:75 Posisjon Kode Observasjon Foto Vann ,00 SI Start inspeksjon - 0,01 RE Retningsendring 03 Kl., Prefabrikkert bend 1,71 S1 RØ4 Røtter, reduksjon i tverrsnittsarealet er mer enn 30%, fra 16_1_3_ _1 12 til 12 Kl., Sammenfiltrede røtter / rottugge, Start 02328_A.JPG 6,18 RØ4 Røtter, reduksjon i tverrsnittsarealet er mer enn 30%, fra 12 til 12 Kl., Sammenfiltrede røtter / rottugge 8,75 IA Inspeksjon avbrutt Hindring, KAMERASTOPP MOT SISTE ROT-TUGGE!! _Skytterdalen // Side: 36

25 Foto fra inspeksjon / Inspeksjon: Hønefoss Dato : Oppdragsgivers referanse : Fra gate/vei: Strekknummer : Ledningsidentitet: SKYTTERDALEN 16 Foto: 16_1_3_ _102328_A.JPG 1,71m, Røtter, reduksjon i tverrsnittsarealet er mer enn 30%, fra 12 til 12 Kl., Sammenfiltrede røtter / rottugge, Start _Skytterdalen // Side: 37

26 Street : 3516 Hønefoss Dato: Oppdragsgivers referanse: Avrenning Operatør Strekknummer: Ledningsidentitet: Per Øyvinn 17 Tilstede Inspeksjonsbil Kameratype Meter start: Standard: Skadepoeng: 316 SVC 100 SVR / Fra gate/vei : SKYTTERDALEN Fra kart: Oppstrøms: Til gate/vei : Til kart: Nedstrøms Beliggenhet : Medie nr: Insp. retning: Ledningstype: Avløp felles Lagringsmedie: Insp lengde (m) : Rengjort: Formål: Type foring : Foringsmateriale : Anmerkning : Ikke rengjort Invisteringsplanlegging Insp metode: Vannreg tiltak: Dimensjon: Rørmateriale: Motstrøms 29,76 m Rørinspeksjon med videokamera 700 mm Betong Noe sprekker, noe forskjøvne skjøter, kamerastopp ved samme rot-tugge som strekk 16, se film og bilde!! 1:240 Posisjon Kode Observasjon Foto Vann ,00 SI Start inspeksjon for å overlappe strekket, se strekk ,06 RE Retningsendring 03 Kl., Prefabrikkert bend 1 0,06 SR3 Sprukket rør, Rørbiter har løsnet eller mangler/teglstein 1 mangler fra sin opprinnlige posisjon, fra 07 til 11 Kl., Kompleks 21,77 IR2 Innstukket rør, Innstikk reduserer tverrsnittsarealet med mellom 5-15 %, 02 Kl. 26,09 RØ2 Røtter, reduksjon av tverrsnittsarealet er mellom 5-1, fra 12 til 02 Kl., Sammenfiltrede røtter / rottugge 28,96 RØ3 Røtter, reduksjon i tverrsnittsarealet er mellom 15-30%, 1 fra 12 til 12 Kl., Sammenfiltrede røtter / rottugge _Skytterdalen // Side: 38

27 Foto fra inspeksjon / Inspeksjon: Hønefoss Dato : Oppdragsgivers referanse : Fra gate/vei: Strekknummer : Ledningsidentitet: SKYTTERDALEN 17 Foto: 17_1_7_ _122527_A.JPG 29,76m, Inspeksjon avbrutt Andre, KAMERASTOPP MOT SAMME STED SOM PÅ STREKK NR _Skytterdalen // Side: 39

28 Street : 3516 Hønefoss Dato: Oppdragsgivers referanse: Avrenning Operatør Strekknummer: Ledningsidentitet: Per Øyvinn 18 Tilstede Inspeksjonsbil Kameratype Meter start: Standard: Skadepoeng: 316 SVC 100 SVR / Fra gate/vei : SKYTTERDALEN Fra kart: Oppstrøms: Til gate/vei : Til kart: Nedstrøms Beliggenhet : Medie nr: Insp. retning: Ledningstype: Avløp felles Lagringsmedie: Insp lengde (m) : Rengjort: Formål: Type foring : Foringsmateriale : Anmerkning : Ikke rengjort Invisteringsplanlegging Insp metode: Vannreg tiltak: Dimensjon: Rørmateriale: Motstrøms 92,23 m Rørinspeksjon med videokamera 700 mm Betong Finner ikke kum 7765 på bakkenivå! Strekk med noe forskjøvne skjøter, noen skjøter veldig slitt, noe ujevnt fall og vannfylling, se film 1:540 Posisjon Kode Observasjon Foto Vann ,00 SI Start inspeksjon - 20,34 SR3 Sprukket rør, Rørbiter har løsnet eller mangler/teglstein mangler fra sin opprinnlige posisjon, fra 12 til 04 Kl., Kompleks 1 27,07 FS3 Forskjøvet skjøt forskyvningen er mellom hele og 2 ganger rørtykkelsen eller skjøten er delvis åpen, fra 11 til 03 Kl., Lengdeforskjøvet 1 30,85 IR2 Innstukket rør, Innstikk reduserer tverrsnittsarealet med mellom 5-15 %, fra 08 til 09 Kl. 31,67 IR1 Innstukket rør, Innstikk reduserer tverrsnittsarealet med 5 % eller mindre, 09 Kl. 35,01 SR2 Sprukket rør, sprekkene er åpne/løse teglstein, fra 02 til 03 Kl., Avskalling 39,08 VN Vannivå 48,79 KO4 Korrosjon/Slitasje,Rørveggen mangler, fra 04 til 05 Kl., ser ut av skjøten 50,97 VN Vannivå 58,34 IR2 Innstukket rør, Innstikk reduserer tverrsnittsarealet med mellom 5-15 %, 10 Kl. 59,02 IR1 Innstukket rør, Innstikk reduserer tverrsnittsarealet med 5 % eller mindre, 10 Kl. 64,80 VN Vannivå 68,21 VN Vannivå _Skytterdalen // Side: 40

29 By/sted : BÆRUM 3516 Hønefoss Dato : Oppdragsgivers referanse : Avrenning : Operatør : Strekknummer : Ledningsidentitet : Per Øyvinn 18 Tilstede : Inspeksjonsbil : Kameratype : Meter start: Oppstrøm: Nedstrøm: 316 SVC 100 SVR :540 Posisjon Kode Observasjon Foto Vann 74,49 TF3 Tilkoplingsfeil, det er delvis åpning mellom stikkledning og 18_1_14_ _ hovedledning, 10 Kl _A.JPG 74,49 TF3 Tilkoplingsfeil, det er delvis åpning mellom stikkledning og hovedledning, 10 Kl. 74,49 TF3 Tilkoplingsfeil, det er delvis åpning mellom stikkledning og hovedledning, 11 Kl. 86,21 KO4 Korrosjon/Slitasje,Rørveggen mangler, fra 03 til 06 Kl., i skjøt ,44 TF3 Tilkoplingsfeil, det er delvis åpning mellom stikkledning og hovedledning, 10 Kl. 88,46 TF3 Tilkoplingsfeil, det er delvis åpning mellom stikkledning og hovedledning, 10 Kl. 91,74 VN Vannivå ,23 IF Inspeksjon fullført finner ikke denne på bakkenivå _Skytterdalen // Side: 41

30 Foto fra inspeksjon / Inspeksjon: Hønefoss Dato : Oppdragsgivers referanse : Fra gate/vei: Strekknummer : Ledningsidentitet: SKYTTERDALEN 18 Foto: 18_1_14_ _115659_A.JPG 74,49m, Tilkoplingsfeil, det er delvis åpning mellom stikkledning og hovedledning, 10 Kl _Skytterdalen // Side: 42

31 Street : 3516 Hønefoss Dato: Oppdragsgivers referanse: Avrenning Operatør Strekknummer: Ledningsidentitet: Per Øyvinn 19 Tilstede Inspeksjonsbil Kameratype Meter start: Standard: Skadepoeng: 316 SVC 100 SVR / Fra gate/vei : SKYTTERDALEN Fra kart: Oppstrøms: Til gate/vei : Til kart: Nedstrøms Beliggenhet : Medie nr: Insp. retning: Ledningstype: Avløp felles Lagringsmedie: Insp lengde (m) : Rengjort: Formål: Type foring : Foringsmateriale : Anmerkning : Ikke rengjort Invisteringsplanlegging Insp metode: Vannreg tiltak: Dimensjon: Rørmateriale: Motstrøms 61,59 m Rørinspeksjon med videokamera 700 mm Betong GJERDESTOLPE PÅ TVERS FRA TOPP I RØRET!! Strekk med noe røtter, noe ujevnt fall og vannfylling, noe forskjøvne skjøter! 1:495 Posisjon Kode Observasjon Foto Vann ,00 SI Start inspeksjon nedgravd kum 1 0,02 RE Retningsendring 09 Kl., Prefabrikkert bend 1 8,34 VN Vannivå, gjerdestolpe rett inn fra topp rør 19_1_3_ _1 15,55 VN Vannivå 20344_A.JPG, 19_1_3_ _ _B.JPG 19,66 IR1 Innstukket rør, Innstikk reduserer tverrsnittsarealet med 5 % eller mindre, 02 Kl. 20,32 S1 RØ1 Røtter, reduksjon i tverrsnittsarealet er eller mindre, fra 12 til 12 Kl., Enkelte fine rottråder, Start 21,96 S2 RØ3 Røtter, reduksjon i tverrsnittsarealet er mellom 15-30%, fra 12 til 12 Kl., Sammenfiltrede røtter / rottugge, Start 25,36 E2 RØ3 Røtter, reduksjon i tverrsnittsarealet er mellom 15-30%, fra 12 til 12 Kl., Sammenfiltrede røtter / rottugge, Ende 25,36 E1 RØ1 Røtter, reduksjon i tverrsnittsarealet er eller mindre, fra 12 til 12 Kl., Enkelte fine rottråder, Ende 27,86 VN Vannivå 37,52 IR2 Innstukket rør, Innstikk reduserer tverrsnittsarealet med mellom 5-15 %, 10 Kl. 39,40 IR1 Innstukket rør, Innstikk reduserer tverrsnittsarealet med 5 % eller mindre, 10 Kl. 61,59 IF Inspeksjon fullført _Skytterdalen // Side: 43

32 Foto fra inspeksjon / Inspeksjon: Hønefoss Dato : Oppdragsgivers referanse : Fra gate/vei: Strekknummer : Ledningsidentitet: SKYTTERDALEN 19 Foto: 19_1_3_ _120344_A.JPG 8,34m, Vannivå, gjerdestolpe rett inn fra topp rør Foto: 19_1_3_ _120415_B.JPG 8,34m, Vannivå, gjerdestolpe rett inn fra topp rør _Skytterdalen // Side: 44

33 Street : 3516 Hønefoss Dato: Oppdragsgivers referanse: Avrenning Operatør Strekknummer: Ledningsidentitet: Per Øyvinn 20 Tilstede Inspeksjonsbil Kameratype Meter start: Standard: Skadepoeng: 316 SVC 100 SVR / Fra gate/vei : SKYTTERDALEN Fra kart: Oppstrøms: Til gate/vei : Til kart: Nedstrøms Beliggenhet : Medie nr: Insp. retning: Ledningstype: Avløp felles Lagringsmedie: Insp lengde (m) : Rengjort: Formål: Type foring : Foringsmateriale : Anmerkning : Ikke rengjort Invisteringsplanlegging Insp metode: Vannreg tiltak: Dimensjon: Rørmateriale: Noe røtter, noe forskjøvne skjøter, røtter ut fra grenrør, grenrør ødelagt Medstrøms 78,57 m Rørinspeksjon med videokamera 700 mm Betong 1:630 Posisjon Kode Observasjon Foto Vann ,00 SI Start inspeksjon - 9,87 TF3 Tilkoplingsfeil, det er delvis åpning mellom stikkledning og hovedledning, 02 Kl. 14,81 S1 RØ1 Røtter, reduksjon i tverrsnittsarealet er eller mindre, fra 12 til 12 Kl., Enkelte fine rottråder, Start 19,71 TF3 Tilkoplingsfeil, det er delvis åpning mellom stikkledning og hovedledning, 10 Kl. 19,71 IS2 Innsig dryppende vann, 09 Kl. 20,32 IR2 Innstukket rør, Innstikk reduserer tverrsnittsarealet med mellom 5-15 %, 10 Kl. 49,49 IR2 Innstukket rør, Innstikk reduserer tverrsnittsarealet med mellom 5-15 %, 02 Kl. 50,68 IR1 Innstukket rør, Innstikk reduserer tverrsnittsarealet med 5 % eller mindre, 02 Kl. 52,32 IR1 Innstukket rør, Innstikk reduserer tverrsnittsarealet med 5 % eller mindre, 02 Kl. 70,37 IR1 Innstukket rør, Innstikk reduserer tverrsnittsarealet med 5 % eller mindre, 02 Kl. 76,61 IR1 Innstukket rør, Innstikk reduserer tverrsnittsarealet med 5 % eller mindre, 02 Kl. 78,24 TK Tilkopling Prefabrikkert grenrør. 09 Kl., ØDELAGT 78,24 RØ3 Røtter, reduksjon i tverrsnittsarealet er mellom 15-30%, fra 07 til 09 Kl., Sammenfiltrede røtter / rottugge ,58 IF Inspeksjon fullført _Skytterdalen // Side: 45

34 Street : 3516 Hønefoss Dato: Oppdragsgivers referanse: Avrenning Operatør Strekknummer: Ledningsidentitet: Per Øyvinn 21 Tilstede Inspeksjonsbil Kameratype Meter start: Standard: Skadepoeng: 316 SVC 100 SVR / Fra gate/vei : SKYTTERDALEN Fra kart: Oppstrøms: Til gate/vei : Til kart: Nedstrøms Beliggenhet : Medie nr: Insp. retning: Ledningstype: Avløp felles Lagringsmedie: Insp lengde (m) : Rengjort: Formål: Type foring : Foringsmateriale : Anmerkning : Ikke rengjort Invisteringsplanlegging Insp metode: Vannreg tiltak: Dimensjon: Rørmateriale: NOE RØTTER, ELLERS NOE FORSKJØVNE SKJØTER Medstrøms 21,92 m Rørinspeksjon med videokamera 700 mm Betong 1:180 Posisjon Kode Observasjon Foto Vann ,00 SI Start inspeksjon - 0,03 RE Retningsendring 09 Kl., Prefabrikkert bend 1,17 S1 RØ1 Røtter, reduksjon i tverrsnittsarealet er eller mindre, fra 12 til 12 Kl., Enkelte fine rottråder, Start 6,85 E1 RØ1 Røtter, reduksjon i tverrsnittsarealet er eller mindre, fra 12 til 12 Kl., Enkelte fine rottråder, Ende 21,92 IF Inspeksjon fullført _Skytterdalen // Side: 46

35 Street : 3516 Hønefoss Dato: Oppdragsgivers referanse: Avrenning Operatør Strekknummer: Ledningsidentitet: Per Øyvinn 22 Tilstede Inspeksjonsbil Kameratype Meter start: Standard: Skadepoeng: 316 SVC 100 SVR / Fra gate/vei : SKYTTERDALEN Fra kart: Oppstrøms: Til gate/vei : Til kart: Nedstrøms Beliggenhet : Medie nr: Insp. retning: Ledningstype: Avløp felles Lagringsmedie: Insp lengde (m) : Rengjort: Formål: Type foring : Foringsmateriale : Anmerkning : Ikke rengjort Invisteringsplanlegging Insp metode: Vannreg tiltak: Dimensjon: Rørmateriale: Medstrøms 106,33 m Rørinspeksjon med videokamera 700 mm Betong Ujevnt fall og vannfylling, noe røtter, noe innsig, sprekker, noe slitasje i skjøter SE FILM!! 1:414 Posisjon Kode Observasjon Foto Vann 0,00 SI Start inspeksjon ,01 RE Retningsendring 03 Kl., Prefabrikkert bend 2,12 VN Vannivå 13,53 KO4 Korrosjon/Slitasje,Rørveggen mangler, fra 06 til 08 Kl. 1 18,23 VN Vannivå 21,81 VN Vannivå ,23 S1 RØ1 Røtter, reduksjon i tverrsnittsarealet er eller mindre, fra 1 12 til 12 Kl., Enkelte fine rottråder, Start 29,53 IR1 Innstukket rør, Innstikk reduserer tverrsnittsarealet med 5 1 % eller mindre, fra 02 til 03 Kl. 29,53 FS4 Forskjøvet skjøt forskyvningen er mer en 2 ganger rørtykkelsen eller skjøten er helt åpen, fra 12 til 12 Kl., Lengdeforskjøvet 1 35,68 IS2 Innsig dryppende vann, fra 03 til 05 Kl. 1 36,12 IR1 Innstukket rør, Innstikk reduserer tverrsnittsarealet med 5 1 % eller mindre, fra 02 til 03 Kl. 42,76 TF3 Tilkoplingsfeil, det er delvis åpning mellom stikkledning og 1 hovedledning, 03 Kl. 43,73 IS2 Innsig dryppende vann, fra 12 til 12 Kl. 1 46,57 VN Vannivå ,10 SR2 Sprukket rør, sprekkene er åpne/løse teglstein, 02 Kl., 1 Avskalling _Skytterdalen // Side: 47

36 By/sted : BÆRUM 3516 Hønefoss Dato : Oppdragsgivers referanse : Avrenning : Operatør : Strekknummer : Ledningsidentitet : Per Øyvinn 22 Tilstede : Inspeksjonsbil : Kameratype : Meter start: Oppstrøm: Nedstrøm: 316 SVC 100 SVR :414 Posisjon Kode Observasjon Foto Vann 53,56 VN Vannivå 58,47 TF3 Tilkoplingsfeil, det er delvis åpning mellom stikkledning og 1 hovedledning, 10 Kl. 68,06 VN Vannivå 76,27 VN Vannivå 82,17 VN Vannivå 89,37 VN Vannivå 95,70 VN Vannivå 100,43 VN Vannivå ,34 IF Inspeksjon fullført _Skytterdalen // Side: 48

37 Street : 3516 Hønefoss Dato: Oppdragsgivers referanse: Avrenning Operatør Strekknummer: Ledningsidentitet: Per Øyvinn 23 Tilstede Inspeksjonsbil Kameratype Meter start: Standard: Skadepoeng: 316 SVC 100 SVR / Fra gate/vei : SKYTTERDALEN Fra kart: Oppstrøms: Til gate/vei : Til kart: Nedstrøms Beliggenhet : Medie nr: Insp. retning: Ledningstype: Avløp felles Lagringsmedie: Insp lengde (m) : Rengjort: Formål: Type foring : Foringsmateriale : Anmerkning : Ikke rengjort Invisteringsplanlegging Insp metode: Vannreg tiltak: Dimensjon: Rørmateriale: Masse røtter, noe forskjøvne skjøter,, SE FILM OG BILDER!! Medstrøms 49,11 m Rørinspeksjon med videokamera 700 mm Betong 1:390 Posisjon Kode Observasjon Foto Vann ,00 SI Start inspeksjon - 6,46 RØ1 Røtter, reduksjon i tverrsnittsarealet er eller mindre, fra 12 til 12 Kl., Enkelte fine rottråder 13,96 VN Vannivå 21,95 S1 SM2 Sedimentering,dybde på avsetning er mellom 5-1, fra 05 til 07 Kl., Grove masser (f eks stein, grus), Start 26,84 FS3 Forskjøvet skjøt forskyvningen er mellom hele og 2 ganger rørtykkelsen eller skjøten er delvis åpen, fra 04 til 08 Kl., Lengdeforskjøvet 28,96 RØ2 Røtter, reduksjon av tverrsnittsarealet er mellom 5-1, fra 09 til 12 Kl., Sammenfiltrede røtter / rottugge 32,39 S2 RØ2 Røtter, reduksjon av tverrsnittsarealet er mellom 5-1, fra 12 til 12 Kl., Sammenfiltrede røtter / rottugge, Start 43,82 RØ3 Røtter, reduksjon i tverrsnittsarealet er mellom 15-30%, 23_1_8_ _0 fra 01 til 05 Kl., Sammenfiltrede røtter / rottugge 83206_A.JPG 48,47 TK Tilkopling Prefabrikkert grenrør. 03 Kl. 48,47 RØ4 Røtter, reduksjon i tverrsnittsarealet er mer enn 30%, 03 Kl., Sammenfiltrede røtter / rottugge, inne i grenrøret 48,61 IR2 Innstukket rør, Innstikk reduserer tverrsnittsarealet med mellom 5-15 %, 12 Kl., i kum ,11 IF Inspeksjon fullført _Skytterdalen // Side: 49

38 Foto fra inspeksjon / Inspeksjon: Hønefoss Dato : Oppdragsgivers referanse : Fra gate/vei: Strekknummer : Ledningsidentitet: SKYTTERDALEN 23 Foto: 23_1_8_ _083206_A.JPG 43,82m, Røtter, reduksjon i tverrsnittsarealet er mellom 15-30%, fra 01 til 05 Kl., Sammenfiltrede røtter / rottugge _Skytterdalen // Side: 50

39 Street : 3516 Hønefoss Dato: Oppdragsgivers referanse: Avrenning Operatør Strekknummer: Ledningsidentitet: Per Øyvinn 24 Tilstede Inspeksjonsbil Kameratype Meter start: Standard: Skadepoeng: 316 SVC 100 SVR / Fra gate/vei : SKYTTERDALEN Fra kart: Oppstrøms: Til gate/vei : Til kart: Nedstrøms Beliggenhet : Medie nr: Insp. retning: Ledningstype: Avløp felles Lagringsmedie: Insp lengde (m) : Rengjort: Formål: Type foring : Foringsmateriale : Anmerkning : Ikke rengjort Invisteringsplanlegging Insp metode: Vannreg tiltak: Dimensjon: Rørmateriale: Masse røtter, noe forskjøvne skjøter. funnet kum,avmerket på kart! Medstrøms 9,22 m Rørinspeksjon med videokamera 700 mm Betong 1:75 Posisjon Kode Observasjon Foto Vann ,00 RE Retningsendring 09 Kl., Prefabrikkert bend 2 0,00 SI Start inspeksjon - 2 1,35 S1 RØ3 Røtter, reduksjon i tverrsnittsarealet er mellom 15-30%, 2 fra 12 til 12 Kl., Sammenfiltrede røtter / rottugge, Start 4,04 S2 RØ4 Røtter, reduksjon i tverrsnittsarealet er mer enn 30%, fra 2 12 til 12 Kl., Sammenfiltrede røtter / rottugge, Start 9,22 IF Inspeksjon fullført i kum navngitt : _Skytterdalen // Side: 51

40 Street : 3516 Hønefoss Dato: Oppdragsgivers referanse: Avrenning Operatør Strekknummer: Ledningsidentitet: Per Øyvinn 25 Tilstede Inspeksjonsbil Kameratype Meter start: Standard: Skadepoeng: 316 SVC 100 SVR / Fra gate/vei : SKYTTERDALEN Fra kart: Oppstrøms: Til gate/vei : Til kart: Nedstrøms Beliggenhet : Medie nr: Insp. retning: Ledningstype: Avløp felles Lagringsmedie: Insp lengde (m) : Rengjort: Formål: Type foring : Foringsmateriale : Anmerkning : Ikke rengjort Invisteringsplanlegging Insp metode: Vannreg tiltak: Dimensjon: Rørmateriale: Medstrøms 49,97 m Rørinspeksjon med videokamera 700 mm Betong Røtter i mange skjøter, noe ujevnt fall og vannfylling, noe forskjøvne skjøter. 1:405 Posisjon Kode Observasjon Foto Vann ,00 SI Start inspeksjon - 3,00 S1 RØ2 Røtter, reduksjon av tverrsnittsarealet er mellom 5-1, fra 12 til 12 Kl., Sammenfiltrede røtter / rottugge, Start 6,76 VN Vannivå 21,39 E1 RØ2 Røtter, reduksjon av tverrsnittsarealet er mellom 5-1, fra 12 til 12 Kl., Sammenfiltrede røtter / rottugge, Ende 25,32 S2 RØ2 Røtter, reduksjon av tverrsnittsarealet er mellom 5-1, fra 12 til 12 Kl., Sammenfiltrede røtter / rottugge, Start 37,10 E2 RØ2 Røtter, reduksjon av tverrsnittsarealet er mellom 5-1, fra 12 til 12 Kl., Sammenfiltrede røtter / rottugge, Ende 46,48 IS1 Innsig fukt I rørskjøt eller sprekk, fra 12 til 12 Kl ,97 IF Inspeksjon fullført _Skytterdalen // Side: 52

41 Street : 3516 Hønefoss Dato: Oppdragsgivers referanse: Avrenning Operatør Strekknummer: Ledningsidentitet: Per Øyvinn 26 Tilstede Inspeksjonsbil Kameratype Meter start: Standard: Skadepoeng: 316 SVC 100 SVR / Fra gate/vei : SKYTTERDALEN Fra kart: Oppstrøms: Til gate/vei : Til kart: Nedstrøms Beliggenhet : Medie nr: Insp. retning: Ledningstype: Avløp felles Lagringsmedie: Insp lengde (m) : Rengjort: Formål: Type foring : Foringsmateriale : Anmerkning : Ikke rengjort Invisteringsplanlegging Noe røtter, ujevnt fall, noe forskjøvne skjøter! Insp metode: Vannreg tiltak: Dimensjon: Rørmateriale: Medstrøms 10,09 m Rørinspeksjon med videokamera 700 mm Betong 1:90 Posisjon Kode Observasjon Foto Vann ,00 SI Start inspeksjon - 0,01 RE Retningsendring 03 Kl., Prefabrikkert bend 4,21 VN Vannivå 6,43 IR1 Innstukket rør, Innstikk reduserer tverrsnittsarealet med 5 % eller mindre, fra 09 til 10 Kl. 6,43 RØ2 Røtter, reduksjon av tverrsnittsarealet er mellom 5-1, 09 Kl., Sammenfiltrede røtter / rottugge 10,09 IF Inspeksjon fullført ser opp til kum lokk _Skytterdalen // Side: 53

Innholdsfortegnelse. Inspeksjons-oppsummering 1. Graderingsforklaring 21. Strekk: 1, 37490 --- 37489 22. Strekk: 2, 37489 --- 37487 23

Innholdsfortegnelse. Inspeksjons-oppsummering 1. Graderingsforklaring 21. Strekk: 1, 37490 --- 37489 22. Strekk: 2, 37489 --- 37487 23 7. RØRINSPEKSJON Rørinspeksjonsrapport ligger vedlagt. Dersom videoene ønskes kontakt VAV v/ane Kristiansen. De fleste strekningene er rørinspisert. Av 1763 meter er 1620 m rørinspisert. Innholdsfortegnelse

Detaljer

5342 STRAUME Vedr: Rørinspeksjon av spill og overvannsledning i Landro Skule

5342 STRAUME Vedr: Rørinspeksjon av spill og overvannsledning i Landro Skule Fjell Kommune Eigendom Pb. 184 5342 STRAUME 22.02.16 Vedr: Rørinspeksjon av spill og overvannsledning i Landro Skule Da vi kom sto kum 1 tett. Spylte opp røret, ser den er koblet feil kommer inn på overvannskum,

Detaljer

Kartlegging overvannsledninger:

Kartlegging overvannsledninger: Storsandveien 8 Tel: 920 12 195 Epost: ola@gjovaag.no Kartlegging overvannsledninger: Statens Vegvesen Bussholdeplass Prinsens Gate Rapport: 1-250516ON Oppdrag utført av Jomar Økdal, Ola Nordhammer og

Detaljer

BRUK AV DATA FRA RØRINSPEKSJON

BRUK AV DATA FRA RØRINSPEKSJON RIN / NORVAR: Operatørkurs i rørinspeksjon Gunnar Mosevoll Skien kommune, Ingeniørvesenet leder for vannforsyning og avløp Gardermoen, 13. mars 2007 NORVAR-RIN_Roerinspeksjon 2007-2.ppt 1 : Betydningen

Detaljer

Tegningstittel. Fv 383 Trondheimsveien, GS- veg, Skedsmo og Sørum, HP01 Kjellerholen - Fjellbovegen. Revisjon. Tegningsdato Bokstav Dato

Tegningstittel. Fv 383 Trondheimsveien, GS- veg, Skedsmo og Sørum, HP01 Kjellerholen - Fjellbovegen. Revisjon. Tegningsdato Bokstav Dato Prosjekt: Tegningsliste Fv 383 Trondheimsveien, GS- veg, Skedsmo og Sørum, HP01 Kjellerholen - Fjellbovegen Liste nr. 1 av 6 Parsell: Ajour pr 4.8.2015 Tegn.nr. Tegningstittel Tegningsdato Bokstav Dato

Detaljer

Kartverk. Kongsvinger 29.04.2015

Kartverk. Kongsvinger 29.04.2015 Kartverk Kongsvinger 29.04.2015 Er`e så nøye a? Viktig med riktig kartverk for prosjektavdelingen Viktig med riktig kartverk for driftsavdeling Brannvesen Abonnenter Hva gjør vi? Ha oppmåling/bilde dokumentasjon

Detaljer

Sum. Grøftearbeidene er beskrevet etter NS 3420H, 3.3, august 2004 Markrydding og graving etter NS 3420H, 3.2, mars 2003

Sum. Grøftearbeidene er beskrevet etter NS 3420H, 3.3, august 2004 Markrydding og graving etter NS 3420H, 3.2, mars 2003 15 Kode og tekst Kapittel 3 Grøft-, lednings- og kumarbeider Utførende foretak må selv vurdere dimensjoner og mengder ut fra beskrivelse og befaringer. Behovet for transport av masser innenfor og utenfor

Detaljer

RIN / NORVAR: Operatørkurs i rørinspeksjon avløp Kurs i spyling av avløpsledninger SPYLINGENS PLASS I DRIFT AV AVLØPSNETTET.

RIN / NORVAR: Operatørkurs i rørinspeksjon avløp Kurs i spyling av avløpsledninger SPYLINGENS PLASS I DRIFT AV AVLØPSNETTET. RIN / NORVAR: Operatørkurs i rørinspeksjon avløp Kurs i spyling av avløpsledninger SPYLINGENS PLASS I DRIFT AV AVLØPSNETTET Gunnar Mosevoll Skien kommune, Bydrift leder for vannforsyning og avløp Drammen

Detaljer

Vedlegg B Bilder fra befaring. Bilde 1: Dagens redskapshus er plassert sørvest på eiendommen, langt fra vei.

Vedlegg B Bilder fra befaring. Bilde 1: Dagens redskapshus er plassert sørvest på eiendommen, langt fra vei. Bilde 1: Dagens redskapshus er plassert sørvest på eiendommen, langt fra vei. Bilde 2: Forslag til plassering av eventuelt nytt redskapshus. Bilde 3: Originalt søylefundament, bestående av stein lagt på

Detaljer

Sweco Norge AS Prosjekt: B1 Harstad Narvik lufthavn Evenes Anleggsarbeider II Side 00-1

Sweco Norge AS Prosjekt: B1 Harstad Narvik lufthavn Evenes Anleggsarbeider II Side 00-1 Sweco Norge AS Prosjekt: B1 Harstad Narvik lufthavn Evenes Anleggsarbeider II Side 00-1 Kapittel: 00 GENERELT ENDRING: RIA-01 Konsekvens av endring: Supplering av tilbudsgrunnlag Årsak til endring: Tillegg

Detaljer

Skjema for evaluering av firma (entreprenør eller tilsvarende) ved utførelse av oppdrag for Larvik Kommune. (Skjema er untatt offentlighet)

Skjema for evaluering av firma (entreprenør eller tilsvarende) ved utførelse av oppdrag for Larvik Kommune. (Skjema er untatt offentlighet) Larvik kommune Versjon 2, 24.03.06 Kommunalteknikk Ansvarlig: Leder Kommunalteknikk Skjema for evaluering av firma (entreprenør eller tilsvarende) ved utførelse av oppdrag for Larvik Kommune. (Skjema er

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4280 Rørledning (ID=77) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2014-10-20 Definisjon: Rør som fører væske eller gass (uoff). Kommentar: Oppdateringslogg

Detaljer

Observasjoner og graderinger av betongrør ved rørinspeksjon. Terje Reiersen Basal

Observasjoner og graderinger av betongrør ved rørinspeksjon. Terje Reiersen Basal Observasjoner og graderinger av betongrør ved rørinspeksjon Terje Reiersen Basal Basal 2012 Basal har 19 eiere som distribuerer fra totalt 30 steder spredt i hele Norge 1 Basal 2001-2010 1600 1400 1200

Detaljer

AWADOCK MONTERINGSANVISNING

AWADOCK MONTERINGSANVISNING AWADOCK MONTERINGSANVISNING AWADOCK POLYMER CONNECT For tilkobling av rør DN160 eller DN200 til glatte rør i materialene PP, PE, PVC eller GRP, fra DN200-1400. AWADOCK BETONG CONNECT For tilkobling av

Detaljer

Stavanger kommune Vann og avløpsverket

Stavanger kommune Vann og avløpsverket Stavanger kommune Vann og avløpsverket Sluttdokumentasjon av VA anlegg dokumentasjonskrav Digital dokumentasjon skal leveres til oss per mail (NB! Komprimerte filer blir stoppet i mailfilter) eller per

Detaljer

Radarmåling ved Avaldsnes

Radarmåling ved Avaldsnes Radarmåling ved Avaldsnes Pål-Aanund Sandnes og Egil Eide 3d-Radar AS Dato: 3. september 004 Oppdragsgiver: Avaldsnesprosjektet, v/marit Synnøve Vea. Innledning Denne rapporten inneholder data fra georadarmålinger

Detaljer

Leggeanvisning for Litex Våtromsmembran

Leggeanvisning for Litex Våtromsmembran TOPPMEMBRAN Leggeanvisning for LØSNING: TOPPMEMBRAN som toppmembran legges øverst rett under flisene. Monteringen gjøres i én operasjon og gulvet er klart til flislegging samme dag. Underlaget må være

Detaljer

Stavanger kommune har vedtatt å overta ansvaret for stikkledninger ut av offentlig veggrunn.

Stavanger kommune har vedtatt å overta ansvaret for stikkledninger ut av offentlig veggrunn. Mai 2013 Kristin Sinnes Stavanger kommune har vedtatt å overta ansvaret for stikkledninger ut av offentlig veggrunn. Hvilke tekniske og økonomiske konsekvenser har dette hatt i praksis? Gjennomføring

Detaljer

Krav til utveksling av rørinspeksjonsdata

Krav til utveksling av rørinspeksjonsdata Krav til utveksling av rørinspeksjonsdata Dato:04.0.0 M Innledning Dette dokumentet beskriver dataflyten mellom ki kommune og det operatørfirma som leverer rørinspeksjons-tjenester til kommunen. De samme

Detaljer

Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg

Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg Gjeldende for: Godt Vann Drammensregionen (Drammen, Hurum, Modum, Lier, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Øvre Eiker og Glitrevannverket) Revisjon: mai. 2007,

Detaljer

Rørinspeksjon. Heva 2015. Av : Stian Aleksandersen

Rørinspeksjon. Heva 2015. Av : Stian Aleksandersen Rørinspeksjon Heva 2015 Av : Stian Aleksandersen Rørinspeksjon er en metode for å bedømme en lednings kvalitet og tilstand, på grunnlag av det operatøren observerer. Fem aktuelle inspeksjonsformer: -Feilsøking

Detaljer

RENOVERING AV AVLØPSLEDNINGER OG RENOVERNIG AV GRENPUNKT

RENOVERING AV AVLØPSLEDNINGER OG RENOVERNIG AV GRENPUNKT RENOVERING AV AVLØPSLEDNINGER OG RENOVERNIG AV GRENPUNKT AV TOR TØRNES Oslo 13.02.2008 1 STRØMPER 2 HATTER 3 GRAVEFRIE METODER FOR RENOVERING AV AVLØPSLEDNINGER PE-INNFØRING I EKS. RØR STRØMPEINSTALLASJON

Detaljer

Nyheter fra Basal 2007

Nyheter fra Basal 2007 Nyheter fra Basal 2007 Produktutvikling Ens kumskjøt og ens rørskjøt Mufferør Type Dimensjon Anmerkning BASAL ig 150-400 Spesifikasjon i.h.t. Basal. Skjøt med innstøpt gummipakning (ig). Falsrør Type Dimensjon

Detaljer

Studentboliger Kjølnes, Porsgrunn

Studentboliger Kjølnes, Porsgrunn DATARAPPORT Studentboliger Kjølnes, Porsgrunn OPPDRAGSGIVER Studentsamskipnaden i Telemark (SiTel) EMNE Datarapport grunnundersøkelser DATO / REVISJON: 22 mai 214 / 1 DOKUMENTKODE: 81493-RIG-RAP-1 Denne

Detaljer

Først polerer jeg de tappene som trenger polering. En del av tappene er meget slitte og fulle av riller.

Først polerer jeg de tappene som trenger polering. En del av tappene er meget slitte og fulle av riller. Skipsur At en klokke slår glass, stammer fra tiden da man brukte sandur om bord på båter for å holde orden på tiden. Sanden i sanduret brukte 30 minutter på å renne fra beholderen i toppen til beholderen

Detaljer

Inspeksjonshåndbok. Håndbetjent kjettingtalje modell LX1B

Inspeksjonshåndbok. Håndbetjent kjettingtalje modell LX1B Inspeksjonshåndbok Håndbetjent kjettingtalje modell LX1B Innhold 1. Inspeksjonsklassifisering... 3 2. Daglig inspeksjon... 4 3. Regelmessige inspeksjoner... 4 3.2 Kroker... 4 3.3 Lastkjetting... 5 4. Periodisk

Detaljer

ENDRINGSLISTE E-01 ENDRINGSBESKRIVELSE: ÅRSAK TIL ENDRING: TEGNINGER BERØRT AV ENDRINGEN: ingen

ENDRINGSLISTE E-01 ENDRINGSBESKRIVELSE: ÅRSAK TIL ENDRING: TEGNINGER BERØRT AV ENDRINGEN: ingen ENDRINGSLISTE E-01 PROSJEKT : 527247_Hommelvik sjøside-infrastruktur KONTRAKT: ENTREPRENØR: Beskrivelsen UTARBEIDET AV: Asplan Viak AS ENDRINGSLISTE: 1, versjon 02 DATO: 15.12.2011 TITTEL: TEGNINGSREK.

Detaljer

Dokumentasjon og innmålingsdata er en del av KS-dokumentasjonen for det utbygde anlegget.

Dokumentasjon og innmålingsdata er en del av KS-dokumentasjonen for det utbygde anlegget. Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Koordinatbestemt innmålingsdata... 3 2.1 Koordinatsystem... 3 2.2 Hva skal innmåles... 3 2.3 Komplekse installasjoner... 5 2.4 Dataformat... 5 2.5 Temakoder... 5

Detaljer

REDI STØTTEMUR FRA AAS BETONG PRODUKTINFORMASJON LEGGEANVISNING ET UTEMILJØ Å VÆRE STOLT AV!

REDI STØTTEMUR FRA AAS BETONG PRODUKTINFORMASJON LEGGEANVISNING ET UTEMILJØ Å VÆRE STOLT AV! REDI STØTTEMUR FRA AAS BETONG PRODUKTINFORMASJON LEGGEANVISNING ET UTEMILJØ Å VÆRE STOLT AV! 1 INNHOLD 3 Innledning 4 Fasade 5 Ensidig Redi Støttemur 6 Tosidig Redi Støttemur / Redi Topplate 7 Redi Portstolpe

Detaljer

Observasjoner og gradering av betongrør ved rørinspeksjon

Observasjoner og gradering av betongrør ved rørinspeksjon xxxxxxxxx Observasjoner og gradering av betongrør ved rørinspeksjon Innledning om Basal Rør og skjøtemetoder Ulike kumtyper Gjennomgang av relevante observasjoner Medlemsoversikt 17 produsenter Ca 30 utsalgssteder

Detaljer

SØYLER. Anton kort mønster art.nr dim sjt-1013 130 x 130 sjt-1014 180 x 180 sjt-1015 240 x 240. MERK: Alle heltre søyler vil sprekke.

SØYLER. Anton kort mønster art.nr dim sjt-1013 130 x 130 sjt-1014 180 x 180 sjt-1015 240 x 240. MERK: Alle heltre søyler vil sprekke. SØYLER Dreide og 4-kantige søyler til utendørs og innendørs bruk. Alle søyler kan leveres i heltre gran eller furu, laminert gran eller furu og laminert trykkimpregnert furu. Lengde på standard søyle:

Detaljer

00 10.12.2013 Roger Kristoffersen Erling Romstad Roger Kristoffersen REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

00 10.12.2013 Roger Kristoffersen Erling Romstad Roger Kristoffersen REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Fredlundskogen bofelleskap DOKUMENTKODE 416301 RIG NOT 001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Vefsn kommune OPPDRAGSLEDER Roger Kristoffersen KONTAKTPERSON Finn Arne Johnsen SAKSBEHANDLER

Detaljer

«Feil på nye vann- og avløpssystem».

«Feil på nye vann- og avløpssystem». «Feil på nye vann- og avløpssystem». Norsk Vann + MEF + NRL fokuserer nå på årsaker til feil på nye vann- og avløpssystem. arnt.olav.holm@viv.no «Rørinspeksjon - Norge»: Foreningen består av ca. 100 medlemmer,

Detaljer

Dimensjonering Lukkinger, stikkrenner og avløp. Hvorfor?

Dimensjonering Lukkinger, stikkrenner og avløp. Hvorfor? Dimensjonering Lukkinger, stikkrenner og avløp Knut Berg Hvorfor? Finne nødvendig dimensjon på rør Vurdere om eksisterende rør har tilstrekkelig kapasitet Indikasjon på skader på rør Avhjelpende tiltak

Detaljer

Prefabrikkering før og nå Kummer og rør - overlever betongkummen eller kommer plast for fullt?

Prefabrikkering før og nå Kummer og rør - overlever betongkummen eller kommer plast for fullt? Maskinentreprenørenes Forbund: Seminar 7: Kampen om grøfta VA-entreprenørene setter dagsorden Kommunalteknikk 2008 30. oktober 2008 Er mer prefabrikkering i VA-grøfter løsningen? Prefabrikkering før og

Detaljer

Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10

Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10 Modell F4181 Løftestropp for F-071 Best.nr.: F4181 Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10 E-mail: fno@fernonorden.com Org. nr. 924 45

Detaljer

Malthe Winje Automasjon AS, Telefon: , Telefaks: WEB:

Malthe Winje Automasjon AS, Telefon: , Telefaks: WEB: - 1 - 52 FS Hvorfor Stort utvalg Arbeidsområde fra -25 til +60 Høy kvalitets materiale PA12 (strips for utsatte områder) Vinklet for bedre tak Kompakt hode gir redusert størrelse og raskere/enklere installasjon.

Detaljer

Tekniske bestemmelser for detaljprosjektering av teknisk infrastruktur og grønnstruktur

Tekniske bestemmelser for detaljprosjektering av teknisk infrastruktur og grønnstruktur 1. ANVENDELSE Disse bestemmelsene kommer til anvendelse ved infrastruktur (veg-, parkerings-, vann-, avløps- og kabelføringsanlegg) og grønnstruktur (parker, lekeplasser, friområder) der Stokke kommune

Detaljer

Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA- anlegg og signalanlegg tilknyttet VA

Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA- anlegg og signalanlegg tilknyttet VA Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA- anlegg og signalanlegg tilknyttet VA Gjeldende for: Ringerike Kommune Formål Å opprettholde et oppdatert ledningskartverk med tilstrekkelig nøyaktighet. Virkeområde

Detaljer

01 GENERELL KRAVSPESIFIKASJON

01 GENERELL KRAVSPESIFIKASJON 01 GENERELL KRAVSPESIFIKASJON UTARBEIDELSE OG LEVERANSE AV FDV-DOKUMENTASJON DOKUMENTASJONEN SKAL VÆRE I HENHOLD TIL NS 5820 DOKUMENTASJON AV UTSTYRSLEVERANSER 1 av 3 Dokumentasjon! FDV-dokumentasjon skal

Detaljer

R.1563-6 Ristan, bekk 8

R.1563-6 Ristan, bekk 8 Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1563-6 Ristan, bekk 8 Dato: 04.06.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Etter kvikkleireskredet i øvre del av Ristavassdraget på Byneset i januar 2012, besluttet

Detaljer

HVORFOR LAGE FUGLEKASSER?

HVORFOR LAGE FUGLEKASSER? HVORFOR LAGE FUGLEKASSER? Da blir det lettere for oss å studere fugler som hekker. Mange steder kan det være mangel på gode reirplasser blant annet fordi det kan være få gamle trær igjen i skogen. Mange

Detaljer

Ved/dato: Hans Marius Johansen 09.12.2010 Ad: Maskinell søkesjakting og befaring i forbindelse med ny veg Sveberg- Hommelvik, Malvik kommune

Ved/dato: Hans Marius Johansen 09.12.2010 Ad: Maskinell søkesjakting og befaring i forbindelse med ny veg Sveberg- Hommelvik, Malvik kommune KREVTIVETRONDELAG Arkeologisk Kommune: Malvik Rapport Gårdsnavn: Grønberg, Halstad Gårdsnr./bnr.: 48/-, 49/- Ref.: Arkivsaksnr. 200901523-15 Kopi: NTNU Vitenskapsmuseet, Malvik kommune Vedlegg: 1 kart

Detaljer

Resipientundersøkelse

Resipientundersøkelse \j^ék^y^ Resipientundersøkelse MOM-B Lokalitet Uføro Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS Eystein Hansen Telefon: Org.no 982 932 9 mva Sgvat Skaldsveg 12 Telefaks: 5518 Haugesund Mobil: 9873636 email: gy;hgi)9d

Detaljer

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse.

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse. Prosjekt: 922015 Klargjøring av tomt 144/37, Husnes Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 Rigg og drift av byggeplass Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg.

Detaljer

Produktspesifikasjon. Trekkekum (ID=853) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema

Produktspesifikasjon. Trekkekum (ID=853) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.04-733 Trekkekum (ID=853) Sist endret: 2014-09-08 Definisjon: Kum for trekking og/eller sammenkobling av kabler. Kommentar:

Detaljer

14.11.2014. Jeg har jobbet i bransjen siden 1994. Prøver å gjøre så godt jeg kan, men. Jeg lykkes ikke alltid! Rapportering - Avløpsledninger

14.11.2014. Jeg har jobbet i bransjen siden 1994. Prøver å gjøre så godt jeg kan, men. Jeg lykkes ikke alltid! Rapportering - Avløpsledninger Kurs i kvalitetskontroll Vann / Avløp: Stikkledninger, bunnledninger og innvendig røropplegg Garder kurs- og konferansesenter, 5. 7. november 2014 Forundersøkelser og tilstandskontroll: Rapportering -

Detaljer

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn den ved Sande gjenvinningsstasjon, Lersbryggen

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn den ved Sande gjenvinningsstasjon, Lersbryggen Norsk Gjenvinning AS T. Delbæk PB 1543 7435 TRONDHEIM Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Berit Løkken 2016/839 01.04.2016 33 37 11 95 Arkivnr: 470 Rapport etter Fylkesmannens

Detaljer

Alta kommune. Inspeksjon bruer 2012. Tidsrom: 01-01-2012 til 30-08-2012

Alta kommune. Inspeksjon bruer 2012. Tidsrom: 01-01-2012 til 30-08-2012 Alta kommune Inspeksjon bruer 212. Tidsrom: 1-1-212 til 3-8-212 Inspeksjoner 212 er utført i henhold til Statens vegvesen "Inspeksjonshåndbok for bruer", håndbok 136 og i samsvar med de retningslinjer

Detaljer

Vurderinger av fundamenteringsforhold

Vurderinger av fundamenteringsforhold 1 Vurderinger av fundamenteringsforhold Utbygging av Møllendalsområdet krever en vurdering av fundamenteringsforholdene I forbindelse med den miljøtekniske grunnundersøkelsen ble det boret i løsmassene/avfallsmassene

Detaljer

Grunnundersøkelser Vårstølshaugen, Myrkdalen, Voss Kommune

Grunnundersøkelser Vårstølshaugen, Myrkdalen, Voss Kommune COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 SOGNDAL Telefon 02694 wwwcowino Grunnundersøkelser Vårstølshaugen, Myrkdalen, Voss Kommune Voss Fjellandsby Grunnundersøkelser Vårstølshaugen Myrkdalen, Voss

Detaljer

Byggeråstoffer i en regional sammenheng

Byggeråstoffer i en regional sammenheng Akershus fylkeskommune: 27.10.2010 Byggeråstoffer i en regional sammenheng Fylkesmannen i Oslo og Akershus Akershus fylkeskommune, 14. oktober 2010 Hjalmar Tenold 27.10.2010 Tema Om bergindustrien og byggeråstoffer

Detaljer

Monteringsanvisning for Baldex-sluk i rustfritt stål

Monteringsanvisning for Baldex-sluk i rustfritt stål Monteringsanvisning for Baldex-sluk i rustfritt stål Gjelder modellene: NRF nr. Type Diameter Utløp (mm) vinkel 338 55 41 Baldex 75R* Std. 75 Bunn www.ultra-design.no-3378-03.014 Egenskaper Leveres standard

Detaljer

RAPPORT. Kvalitet Volum Arealplanlegging. Fagrapport. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20

RAPPORT. Kvalitet Volum Arealplanlegging. Fagrapport. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2004.055 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Kartlegging av spesialsand for Rescon Mapei AS i

Detaljer

Steinvikholm borgruin, konserveringsarbeid 2014

Steinvikholm borgruin, konserveringsarbeid 2014 B a k k e n & M a g n u s s e n A / S K n u t H a m s u n d s v e g 8 2 6 8 5 G a r m o w w w. r e s t a u r e r i n g s v e r k s t a d. n o Steinvikholm borgruin, konserveringsarbeid 2014 Foto 20061137_005:

Detaljer

Hovedprosjekt 2009. Prosjektering av nytt VA-anlegg på Lisleby, Fredrikstad kommune.

Hovedprosjekt 2009. Prosjektering av nytt VA-anlegg på Lisleby, Fredrikstad kommune. Vedlegg 1 Prosjektnavn: Hovedprosjekt 2009 Prosjektering av nytt VA-anlegg på Lisleby, Fredrikstad kommune. Prosjekttittel: Prosjektering av nytt VA-anlegg med separate spill- og overvannsledninger, samt

Detaljer

Monteringsanvisning for Sigyn-sluk i rustfritt stål

Monteringsanvisning for Sigyn-sluk i rustfritt stål Monteringsanvisning for Sigyn-sluk i rustfritt stål www.ultra-design.no-3378-0.014 Gjelder modellene: NRF nr. Type Diameter Utløp (mm) vinkel 338 55 3 Sigyn 75R* NOOD 75 Side 338 55 33 Sigyn 75R* Std.

Detaljer

Beskrivelse av Vei/Vann og Avløp. Søtberget boligfelt Ørland Kommune

Beskrivelse av Vei/Vann og Avløp. Søtberget boligfelt Ørland Kommune Beskrivelse av Vei/Vann og Avløp Søtberget boligfelt Ørland Kommune 19.09.2016 2016 2 Innhold Veg/Vann og Avløp Søtberget Boligfelt Innholdsfortegnelse Innhold... 2 Forord... 3 Intensjon... 3 Vei... 3

Detaljer

RETTE KOBLINGER STANDARD KOBLINGER (SC) BREDE KOBLINGER (SCxxxW)

RETTE KOBLINGER STANDARD KOBLINGER (SC) BREDE KOBLINGER (SCxxxW) RETTE KOBLINGER STANDARD KOBLINGER (SC) Flex-Seal standard koblinger har mange anvendelsesområder innen legging, reparasjoner og vedlikehold av rørsystemer med lavt trykk. I tillegg til gummien består

Detaljer

Befaringsrapport 2014-06-16/17 - gruver i Kongsberg og Flesberg Kongsberg og Flesberg Arbeidsomfang av sikringstiltak. DMF Kartarkiv: 14412+14658

Befaringsrapport 2014-06-16/17 - gruver i Kongsberg og Flesberg Kongsberg og Flesberg Arbeidsomfang av sikringstiltak. DMF Kartarkiv: 14412+14658 Norconsult AS Klæbuveien 127 B, 7031 Trondheim Dokum entnavn: gruver i Kongsberg og Flesberg Arbeidsomfang av sikring stiltak Tel: +47 72 89 37 50 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.: 514 14 28 Tid/sted:

Detaljer

BASAL Briljant TM Lag et briljant tegningsgrunnlag som blir identisk med ferdig kum

BASAL Briljant TM Lag et briljant tegningsgrunnlag som blir identisk med ferdig kum NY HE T Facebook f Logo CMYK /.ai Facebook f Logo CMYK /.ai! BASAL Briljant TM Lag et briljant tegningsgrunnlag som blir identisk med ferdig kum Bare betong varer evig www.basal.no BASAL Briljant Perfekt

Detaljer

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 8 Hovedkontoret Regler for vedlikehold Utgitt:

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 8 Hovedkontoret Regler for vedlikehold Utgitt: Sviller Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 BETONGSVILLER...3 2.1 Feil ved betongsviller...3 2.2 Registrering av feil...3 2.2.1 Stikkprøver... 3 2.2.2 Kontroll av isolatorer... 4 2.3 Tiltak...4 2.3.1

Detaljer

Akustisk korrelasjon. En av våre viktigste metoder for finsøking av lekkasjer. Sven Arvo Valdor Norconsult AS

Akustisk korrelasjon. En av våre viktigste metoder for finsøking av lekkasjer. Sven Arvo Valdor Norconsult AS Akustisk korrelasjon En av våre viktigste metoder for finsøking av lekkasjer Sven Arvo Valdor Norconsult AS Akustisk korrelasjon for lekkasjesøking Prinsipp: Sammenstilling av lydbilder ved tidsforsinkelse.

Detaljer

Rapport etter tilsyn ved Nortura Eggprodukter AS, Revetal

Rapport etter tilsyn ved Nortura Eggprodukter AS, Revetal Nortura Eggprodukter AS Postboks 360 Økern 0513 OSLO Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Berit Løkken 2016/841 01.07.2016 33 37 11 95 Arkivnr: 461.3 Rapport etter tilsyn

Detaljer

RAPPORT. Kruse Smith Entreprenør AS. Porsgrunn. Mule Sykehjem Grunnundersøkelser. 110891r1

RAPPORT. Kruse Smith Entreprenør AS. Porsgrunn. Mule Sykehjem Grunnundersøkelser. 110891r1 RAPPORT Porsgrunn. Mule Sykehjem runnundersøkelser eoteknisk 110891r1 datarapport 28. mai 2014 RAPPORT Prosjekt: Porsgrunn. Mule Sykehjem Dokumentnavn: runnundersøkelser Dokumentnr: 110891r1 Dato: 28.

Detaljer

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS 1 (10) FORSKALINGSBLOKKER Oppdragsgiver Multiblokk AS Rapporttype Dokumentasjon 01-04-2011 FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE PROSJEKTERING OG UTFØRELSE 2 (10) Oppdragsnr.:

Detaljer

Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg Gjeldende for: Vinje kommune

Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg Gjeldende for: Vinje kommune Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg Gjeldende for: Vinje kommune Revisjon: mai. 2012 Kopi/utskrift: 12.12.2012 Formål Å opprettholde et oppdatert ledningskartverk med tilstrekkelig nøyaktighet.

Detaljer

PIPES FOR LIFE. Kumsystemer Praktiske løsninger når du trenger dem

PIPES FOR LIFE. Kumsystemer Praktiske løsninger når du trenger dem PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORGE AS: KUMSYSTEMER Kumsystemer Praktiske løsninger når du trenger dem KUMSYSTEMER Praktiske løsninger når du trenger dem PIPES FOR LIFE Stake/spylegren, Mabokummer og Pragmakummer

Detaljer

INNHOLD INTRODUKSJON...3 LOGO... 4 TYPOGRAFI...6 FARGER...8 DESIGNELEMENTER...9 POSTALIA... 10

INNHOLD INTRODUKSJON...3 LOGO... 4 TYPOGRAFI...6 FARGER...8 DESIGNELEMENTER...9 POSTALIA... 10 PROFILHÅNDBOK INNHOLD INTRODUKSJON....3 LOGO....................... 4 TYPOGRAFI....6 FARGER....8 DESIGNELEMENTER....9 POSTALIA.................. 10 2 INTRODUKSJON Denne profilhåndboken angir retningslinjer

Detaljer

VEDRØRENDE KONTROLL AV SKORSTEINER.

VEDRØRENDE KONTROLL AV SKORSTEINER. Borettslaget Torshov KV. XVII Borettslag Att: Else Randi Bjone Erika Nissens gate 13 0478 OSLO Kløfta: Onsdag 5. mai 2010 VEDRØRENDE KONTROLL AV SKORSTEINER. Arbeidsadresse: Erika Nissens gate 13, 0478

Detaljer

Sjekkliste for kommunal overtakelse av anlegg se pkt om Gemini VA Rutinesamling Skjema Skjema for registrering av stikkledninger

Sjekkliste for kommunal overtakelse av anlegg se pkt om Gemini VA Rutinesamling Skjema Skjema for registrering av stikkledninger Revisjon nr.0 Utarbeidet av: agk Dato: 11.03.14 Side 1 av 5 1 Hensikt/sammendrag Sikre at alt anlegg som bygges og leveres blir registrert i Gemini VA Sikre god kvalitet på de opplysninger som legges inn

Detaljer

Finja Betong. Grenseløs

Finja Betong. Grenseløs Mur Finja Betong Grenseløs Grenseløs Grenseløs er et fleksibelt og lettmontert mursystem av blokker, søyler og murlokk av betong. Muren bygger du stabilt og enkelt der du ønsker det. Blokkene er hule,

Detaljer

BRUKERMANUAL for. 660 Multigym BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for. 660 Multigym BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for 660 Multigym BUILT FOR HEALTH INNHOLD FORHÅNDSREGLER 3 MONTERING 4-11 KARTLEGGING AV KABEL 12 OVERSIKTSDIAGRAM 13 DELELISTE 14-15 VEDLIKEHOLD 16 FORHÅNDSREGLER 1. Les og sett deg inn i

Detaljer

Forankring av støpejernsrør med strekkfaste. Jan Svendsen Saint-Gobain Vann og Avløp. MEF Forankringer av trykkrør

Forankring av støpejernsrør med strekkfaste. Jan Svendsen Saint-Gobain Vann og Avløp. MEF Forankringer av trykkrør Forankring av støpejernsrør med strekkfaste skjøter Jan Svendsen Saint-Gobain Vann og Avløp MEF Forankringer av trykkrør Problemstilling I en rørledning oppstår det krefter som vil 1. Endre posisjonen

Detaljer

NGU Rapport Grunnvannsundersøkelser Skorild, Snillfjord kommune

NGU Rapport Grunnvannsundersøkelser Skorild, Snillfjord kommune NGU Rapport 2007.047 Grunnvannsundersøkelser Skorild, Snillfjord kommune 1. INNLEDNING Lerøy Midnor AS eier et settefiskanlegg på Skorild i Snillfjord kommune. Anlegget får i dag produksjonsvann fra elva

Detaljer

Overdras arbeidet under utførelsen til annet foretak, skal det sendes ny søknad. Innhold:

Overdras arbeidet under utførelsen til annet foretak, skal det sendes ny søknad. Innhold: Rev nr: s side 1 av 5 Generelt I egenskap av eier av vann- og avløpsanleggene har Narvik Vann fastsatt reglement for, Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, Administrative og Tekniske bestemmelser.

Detaljer

Konserveringsarbeid utført i 2015

Konserveringsarbeid utført i 2015 B a k k e n & M a g n u s s e n A / S K n u t H a m s u n d s v e g 8 2 6 8 5 G a r m o www.restaureringsverkstad.no Årsrapport, Steinvikholm Konserveringsarbeid utført i 2015 20061140_060 vestre del av

Detaljer

UNDERSØKTE KONSTRUKSJONER I AKERSHUS

UNDERSØKTE KONSTRUKSJONER I AKERSHUS 1 UNDERSØKTE KONSTRUKSJONER I AKERSHUS Akershus Konstr. Observerte nettriss Kjerner Sement/alkalier Reaktive bergarter Konstr. Maks riss i kjerner Riss i Riss i Deform./ type Hvor Areal Maks merket VMG

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Konseptuelt forslag til avslutning av eksisterende SiMn-deponi på Fosselandsheia.

Teknisk notat. Innhold. Konseptuelt forslag til avslutning av eksisterende SiMn-deponi på Fosselandsheia. Teknisk notat Til: Eramet Norway Kvinesdal A/S v/: Leif Hunsbedt Fra: NGI Dato: 30. april 2012 Dokumentnr.: 20111039-00-11-TN Rev.nr. / Dato: 2, 03. april 2013 Prosjekt: Deponier på Fosselandsheia i Kvinesdal

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR REGISTRERING AV NY-ANLEGG VANN OG AVLØP

RETNINGSLINJER FOR REGISTRERING AV NY-ANLEGG VANN OG AVLØP Skien Kommune RETNINGSLINJER FOR REGISTRERING AV NY-ANLEGG VANN OG AVLØP Disse retningslinjer skal gjelde for alle utbyggere: Skien kommunes egne arbeidslag, private utbyggere, Entreprenører, og Statens

Detaljer

MONTERINGSRÅD. grunn NORTETT RMS 800 RADONMEMBRAN. grunn

MONTERINGSRÅD. grunn NORTETT RMS 800 RADONMEMBRAN. grunn MONTERINGSRÅD NORTETT RMS 800 RADONMEMBRAN grunn grunn APRIL 2013 Generell informasjon Nortett RMS 800 er produsert i myk og fleksibel polypropylen (TPO) som er et sterkt og miljøvennlig materiale. Membranen

Detaljer

FRIMEDA TRANSPORTANKER SYSTEM TPA 06-N

FRIMEDA TRANSPORTANKER SYSTEM TPA 06-N FRIMEDA TRANSPORTANKER SYSTEM TPA 06-N BETONG TN -001-03/06 1.000 03/06 Halfen-Frimeda A/S Flintegata 4 4004 Stavanger NORWAY Phone: +47 51 823400 Fax: +47 51 823401

Detaljer

Vågsalmenning 8, Bergen kommune, Hordaland

Vågsalmenning 8, Bergen kommune, Hordaland Vågsalmenning, Bergen kommune, Hordaland Arkeologisk tilsyn ved etablering av vannledning Katharina Lorvik NIKU prosjektnummer/årstall 124/2012 Berørt område Vågsalmenning Gnr/Bnr 166/52 Oppdragets art

Detaljer

Baio Systemet. Bolteløst system for nedgraving

Baio Systemet. Bolteløst system for nedgraving Baio Systemet Bolteløst system for nedgraving Baio systemet Innhold Innledning 2 Hvorfor bruke Baio og ZAK 2 Eksempel på bruk av Baio 3 Baio-systemet: Gode råd 3 Baio Combi / sluser 4 Baio-systemet 5 Bend

Detaljer

FORPROSJEKT VA-ANLEGG GRANÅSVEIEN

FORPROSJEKT VA-ANLEGG GRANÅSVEIEN Dokument type Forprosjekt VA Dato 2011-11-11 FORPROSJEKT VA-ANLEGG GRANÅSVEIEN FORPROSJEKT Revisjon 00 Dato 2011-11-11 Utført av Trond Paulsen Kontrollert av Jørn G. Thomassen Godkjent av Jørn G. Thomassen

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 GJENNOMFØRING... 4 RESULTATER... 7 DISKUSJON... 8 KONKLUSJON... 11 1

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 GJENNOMFØRING... 4 RESULTATER... 7 DISKUSJON... 8 KONKLUSJON... 11 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...3 1.1 Bakgrunn...3 1.2 Begreper...3 2 GJENNOMFØRING...4 2.1 Forberedelser...4 2.2 Forsøksopplegg... 3 RESULTATER...7 4 DISKUSJON...8 4.1 Effekt av aldring og slitasje...8

Detaljer

91241 SOFT COTTON M E H G D I L E A N J K C F B

91241 SOFT COTTON M E H G D I L E A N J K C F B 91241 SOFT COTTON M E H G I D L E A N J K C F B Versjon 1 91241 BAKVERK GARNKVALITET Soft Cotton (100 % Bomull. Nøste ca. 50 g = 80 m) GARNALTERNATIV Super Soft Cotton STØRRELSE PRINSESSEKAKE Høyde: Ca.

Detaljer

MATTER - - RENGJØRINGSSONER

MATTER - - RENGJØRINGSSONER MATTER - - RENGJØRINGSSONER SONENE 4 RENGJØRING 5 TOPWELL 27 mm STANDARD 6 TOPWELL 27 mm EKSTRA 7 TOPWELL 27 mm SUPER 8 TOPWELL 27mm BUEFORMET 9 TOPWELL 22mm STANDARD / BRED 10 TOPWELL 22mm EKSTRA / SUPER

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

SANDAKERVEIEN 11 FASADEREHABILITERING

SANDAKERVEIEN 11 FASADEREHABILITERING Beregnet til AS Sandakerveien 11 Dokument type Rapport Dato Sep 2013 SANDAKERVEIEN 11 FASADEREHABILITERING SANDAKERVEIEN 11 FASADEREHABILITERING Revisjon 2013/09/26 Dato 2013/09/05 Utført av EAL Kontrollert

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T 2. Observasjoner Det ble på befaringen opplyst om at det kun er registrert sprekker og riss i øverste etasje i trapperom mot vest, se figur 1 for trapperommets beliggenhet. Øvrige deler av bygningen er

Detaljer

Monteringsanvisning G R U N N. Jackon Ringmur NY LØSNING. For gulv på grunn: Bolig Industri Landbruk. 11-2007 erstatter 03-2007. www.jackon.

Monteringsanvisning G R U N N. Jackon Ringmur NY LØSNING. For gulv på grunn: Bolig Industri Landbruk. 11-2007 erstatter 03-2007. www.jackon. Monteringsanvisning Jackon Ringmur G R U N N NY LØSNING For gulv på grunn: Bolig Industri Landbruk 11-2007 erstatter 03-2007 Jackon Ringmur Produktbeskrivelse TG 2144 Markedets bredeste sortiment Jackon

Detaljer

NGFs Regelkort. (og anbefalte lokale regler) Stein Jodal

NGFs Regelkort. (og anbefalte lokale regler) Stein Jodal NGFs Regelkort (og anbefalte lokale regler) Stein Jodal NGFs Regelkort Hard Card for forbundsturneringer Lokale regler Turneringsbestemmelser Eventuelle tillegg lokale regler for spesifikke forhold / turneringer

Detaljer

Sæbø - Skadested: Nedre Sæbø 16, 5454 Sæbøvik

Sæbø - Skadested: Nedre Sæbø 16, 5454 Sæbøvik Gjensidige Forsikring ASA Postboks 700 Sentrum 0106 Oslo Telefon: 031.00 eiendeleríigiensidige no Foretaksnr: NO 995 568 217 www.gjen5idige.no ' e:a:i kommune..da`_sve"en 10 Rosanna} Deres ref: Deres dato:

Detaljer

MULTICONSULT. Oslo Bussterminal Skader oppservert ved befaring

MULTICONSULT. Oslo Bussterminal Skader oppservert ved befaring Bussterminalen 06.11.2011 akse 9-27 C-G. 1. Dekket under gangfelt ser ut til å ha vært skiftet ut og reparert med ny støp. Deler av utbedringen er knekket og sprukket opp i mindre deler. Den nye støpen

Detaljer

Høyfrekvens modulsystem

Høyfrekvens modulsystem Høyfrekvens modulsystem Nyhet! SVERRE HELLUM & SØNN AS Dr Bender høyfrekvens kontrollboks PB RX 12 Høyfrekvens kontrollboks er selve hjernen i vårt unike modulsystem som brukes både på 230V/1Fas i private

Detaljer

Søppel inn = søppel ut; gull inn = gull ut

Søppel inn = søppel ut; gull inn = gull ut Søppel inn = søppel ut; gull inn = gull ut DaØ sin erfaring: Svært varierende dokumentasjon fra svært bra til ingenting - Svært bra/bra er = kort tid på innlegging i Gemini VA og gir et bra grunnlag for

Detaljer

Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Region Sør. Oppdrag: E18 Vestfold grense Langangen

Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Region Sør. Oppdrag: E18 Vestfold grense Langangen NOTAT Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Region Sør Oppdrag: E18 Vestfold grense Langangen Del: Vurdering av reduksjon av massedeponi ved Lønnebakken Dato: 25. juni 2008, rev. 28.juni 2008 Skrevet av: Mette

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING

ARKEOLOGISK REGISTRERING NÆRINGS-, SAMFERDSEL- OG KULTURAVDELINGEN FYLKESKONSERVATOREN ARKEOLOGISK REGISTRERING BERGESLETTA GNR. 168 YTRE BERGE OG GNR. 167 ØVRE BERGE LYNGDAL KOMMUNE Rapport ved Endre Wrånes Bakgrunn for undersøkelsen

Detaljer

HENSIKT OG OMFANG...2

HENSIKT OG OMFANG...2 Sviller og befestigelse Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 BETONGSVILLER...3 2.1 Feil ved betongsviller...3 2.2 Registrering av feil...3 2.2.1 Stikkprøver... 3 2.2.2 Kontroll av isolatorer... 4 2.2.3

Detaljer