Praksisrelatert publikasjon til samtlige tannleger i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Praksisrelatert publikasjon til samtlige tannleger i Norge"

Transkript

1 FOCUS-PUBLIKASJON 4/ årgang Praksisrelatert publikasjon til samtlige tannleger i Norge FOCUS Oktober 2005 Klinikk Bleking Endoforum Skattereformen 2006 Trygdeutgifter i Norge Nyetablering av praksis Computerassistert implantatbehandling Forberedelser NorDental Kart over messehallen Ustillerliste Aktiviteter Produktnyheter

2 Det er ikke så mye som er så enkelt og raskt som G-BOND fra GC. Dobble bindinger på bare 30 sekunder og ett lag er alt man trenger. GC EUROPE N.V. Scandinavian Office Tel F I R S T I S 2 FOCUS TANNLEGER NORDENTAL 2005 Q U A L I T Y

3 Jakta est alea! Vår nå hjemmeværende, slanke og tidvis lydige hund gleder seg til høstjakta. Konemor er nemlig fra gård på landsbygda, og hos oss er det dachsen som er skogens konge. Det å overta og drive en gård medfører besøk og invitasjoner hos naboer med traktorolje på fingrene og store maskiner på gårdsplassen. Praten går om mangt og mye, for kona har gått i klasse med mange. Dengang var det firedelt folkeskole med klokkeren som lærer i alle fag. Det betydde at flere klasser holdt til i samme klasserom og fikk en slags felles undervisning. Brøkregning og prosentregning var det smått med, men guttta i klassen mente de godt kunne klare seg med å tjene 1 prosent: De kjøpte for 1 krone, solgte for 2, og er i dag gode for verdier som langt overgår det en akademiker kan drømme om. I sommer var emnet det nye skattesystemet bønder har lært oss at klager du ikke, så får du det ikke bedre. En av klokkerelevene som selv drev stort i brønnboring med en prosent fortjeneste, spurte om vi hadde ordnet oss med sånt holdningsselskap. Det hadde han selv gjort - noe han tydeligvis mente var lurt. Bondevett er sunt vett, tenkte vi, og tok en telefon til mest nærliggende jurist. Joda, fritaksmodellen var jo forsåvidt kjent, men det skulle jo litt til før det var lurt, kanskje... Vi ga oss ikke, revisorer ble kontaktet og rådspurt. Tid tok det også, man må virkelig stille de rette spørsmålene - for svarene kom stykkevis og delt. Her i huset har man aversjon mot å betale skatt før en gevinst gir utslag på bankkonto, så oppskrivningstanken med tilhørende skatt uten salg til annet enn eget aksjeselskap var en upopulær tanke. For som en 12 årig trønderkamerat av ungene sa da vi spilte poker med karameller: De e no likar med pæng. Joda, skatten kan vinnes noe tilbake over tid på grunn av høyere avskrivning. Men kanskje vil man selge før det? Gjenspeiles slike vurderinger i prisen ved et salg? Blir det noe å selge? Mulig vi er trege, for vi hadde faktisk ikke forstått at noen tog gikk tidlig og brått: Men kanskje er det enda tid til å løse billett på neste? Etter hvert fikk vi kjøtt nok på bena til å forstå at i vår situasjon hadde brønnboreren noe for seg. Vi har skrevet mer om Fritaksmodellen i en senere artikkel i dette nummer. FOCUS Focus Media AS Postadresse Postboks 5324 Majorstuen NO-0304 Oslo Besøksadresse Oscarsgt. 28 B Homansbyen, Oslo Telefon Fax Internett: Redaksjon: Kaare Mathiesen & Gry Bruaas Pasientavtaleboken 2007 Samtlige avtalebøker for 2006 med abonnement ble distribuert i august/september Vi har flere avtalebøker for 2005, både med myk perm og stiv perm, hvis det er behov. Gi oss beskjed om du trenger. Pasientavtaleboken 2007 : Kommer i posten august/september 2006 Det som undrer meg er at skattemessige omleggninger brått kan få så store økonomiske konsekvenser uten den helt store oppmerksomhet: Selges en praksis organisert som selvstendig foretak i 2006 med en gevinst på en million kan det bety en skatteskjerpelse på omtrent en kvart million i forhold til Enda verre i forhold til hva vi kunne ha gjort ifjor - nesten en dobling. Det blir pæng av slikt: Mange hot dogs. Men vi skal på jakt. Skattejakt. God høst fra Kaare Mathiesen FOCUS TANNLEGER NORDENTAL

4 EASY ESTHETICS IMMEDIATE FUNCTION SOFT TISSUE INTEGRATION alt du trenger for å lage beautiful teeth now Alle pasienter vil ha det samme. Vakre tenner som fungerer perfekt. Nobel Biocare kan nå gi deg alt du trenger for å oppfylle pasientenes ønsker. Vi har utviklet en ny, sømløs løsning for alle indikasjoner fra rot til tannflate. Vi er også den eneste leverandøren som kan tilby en komplett C&B&I-tjeneste (kroner, broer og implantater), ved hjelp av vårt unike Procera -system. Så mye eller lite du vil ha. Du bestemmer vi leverer. Nobel Biocare AB 2005 Sammen kan vi skape mer tilfredse pasienter, kortere behandlingstid og strålende produktivitet. Snart kan du tilby pasientene dine enda større og mer fornøye smil. Kontakt Nobel Biocare eller besøk for nærmere opplysninger. 4 FOCUS TANNLEGER NORDENTAL 2005

5 SKATTEREFORMEN 2006 SELGE I ÅR ELLER TIL NESTE ÅR TIL MEG SELV ELLER ANDRE? Vi er alt på tampen av året. Kolleger som også er på tampen av yrkeskarrieren bør nå ha tenkt gjennom sin egen situasjon. Skal du selge gjør det nå! Aller helst skulle du ha gjort det i fjor. Men enda kan goodwillen beskattes med bare 28% - vel og merke hvis den i sin helhet tas til inntekt i år. Selge til eget AS er også en variant, selv om skatten må betales av penger en ikke ser noe til. Men hele salget må skje til takst, det nytter ikke å overføre utstyr ol. til nedskrevet verdi, og oppjustere goodwillen. Samme prinsipp må gjelde for begge grupper, og myndighetene følger oss med argusøyne: Glem små triks som nyttet tidligere. I det nye AS et kan du derimot bruke de oppjusterte inngangsverdiene som nytt nedskrivningsgrunnlag, så over tid går det nesten opp i opp. Men bare nesten, for i det nye AS et teller avskrivingen bare 28% heretter. Dessuten må en regne rentetap av skatteinnbetalingen og en krone nå er ikke sikkert en krone senere. Uvisst selvsagt også om senere praksissalg i form av aksjer vil oppnå like stor verdi etter hvert. Vil kjøper finne det like interessant å kjøpe aksjer i AS Borring for samme pris som for Borring privat? Verdiene inne i det overtatte aksjeselskapet kan ikke oppjusteres til overdragelsestakst, de følger bokførte verdier. Men som sagt, det teller mindre nå. Utover landet er det mange praksiser som ikke har kjøpere i det hele tatt, så i grisgrente strøk kan det virke lurt å omdanne til AS til bokførte verdier. Overskuddene er ofte høyere utover landet, for mangler kjøpere, mangler ikke pasienter. Så da bør argumentasjonen med bedre disponering av overskuddet inne i selskapet tillegges større verdi. Delingsmodellen faller som kjent bort for AS, og en skatter bare av det som tas ut. Dermed kan AS et bli en sparebøsse. En kan ha like mye moro med en firmahytte et spennende sted som en privat hytte. Eie er ikke alltid lykken. Kostnader i næring er fradragsberettigede. Det er vel en grunn til at over 600 tannlegeforetak allerede er AS. Er du av dem som mener du sitter på gullegget av en praksis og venter at du skal få en god slump penger, bør du iallefall vurdere et holdingsselskap, fritaksmodellen som det heter. Men også her haster det, for fritaket gjelder bare ut året. Fritak betyr at en kan legge aksjer inn i selskapet uten at det utløser skatt. Forutsetningen er altså at du enten har et aksjeselskap (gjerne flere) eller raskt omdanner virksomheten til AS først, og så legger aksjene inn i et Borring Holding AS. Ved et salg senere vil gevinsten forbli skattefri inne i holdingselskapet. Skal pengene ut privat, må det betales skatt. Men inne i selskapet fungerer det som en sparebøsse med skattelås. Også etter at næringsvirksomheten er solgt! Som sagt - hvorfor eie når en kan leie - og en selv sitter på begge sider. Dette er komplisert; det er mange fordeler og mange fallgruber. Vi forutsetter at kollegene kjenner til de andre fordelene og ulempene ved aksjeselskapsformen, som lønnsansettelse, forskyvning av lønn, sykepenger, arbeidsgiveravgift, revisjonsplikt osv... Selv har vi fortsatt flere spørsmål enn klare svar. Svarene vil tydeligvis også variere med beliggenhet og salgbarhet. Mange justeringer er mest snakk om utsettelse av skatten. Det betyr at makroøkonomiske vurderinger som renter, inflasjon, skattetrykk og konjunkturer spiller inn. Vi skal på kurs (se NTFs Tidende), og vi har gjort klar for endringer. DET BESTE RÅDET VI KAN GI ER Å FOKUSERE NÅ OG SØKE GODE RÅDGIVERE. Vi har erfart at selv regnskapskontorer og rådgivere er usikre på mange svar. Det reflekterer bare at materien er vanskelig og at kunnskap er noe man får i gode dialoger. Klok av erfaring mener jeg at det viktigste er å ha pålitelige rådgivere/konsulenter som holder løfter og ikke minst avtaler. Vi må hele veien gjøre avtaler og valg innenfor små tidsrammer, og feil disposisjoner kan få store økonomiske konsekvenser. Husk at det er du som må leve med fremtiden. >> Snakk med kolleger og avbryt samarbeide med konsulenter som ikke holder avtaler: Dette toget går om mindre enn to måneder. Det kan godt hende at det er neste tog du skal på, og at du ikke skal gjøre noen endringer nå. MEN DU MÅ TA ET VALG. Oppdatert? Følg med på FOCUS TANNLEGER NORDENTAL

6 SKATTEREFORMEN 2006 DEFINISJONER. 1 Næringsvirksomhet: 4 hovedvilkår for at en virksomhet skal regnes som næring. 1. Drives for utøverens egen regning og risiko 2. En viss varighet og omfang 3. Egnet til å gi økonomisk overskudd 4. Innebærer aktivitet: Det er ikke noe krav at eieren av virksomheten selv deltar aktivt i driften I et aksjeselskap er all risiko og ansvar knyttet til selskapet, mens selvstendig næringsdrivende har et ubegrenset ansvar og kan risikere å tape alt. For tannleger burde ikke dette bety noe. 2 Enkeltpersonforetak Når én person, eventuelt sammen med ektefelle, driver næringsvrksomhet. Om foretaket er registrert eller ikke i Brønnøysundregistrene er uten betydning for den skattemessige behandling. 3 Skjermingsfradrag Beregnes i hovedregelen på grunnlag av aksjens kostpris multiplisert med en skjermingsrente (ca. 2,2%) REGNSKAPSFØRING FOR TANNLEGER Hva lønner seg: Personlig selskap eller AS? Vi kan ta en vurdering av ditt selskap REGNSKAP SELVANGIVELSE/ÅRSOPPGJØR SKATTERÅDGIVNING VURDERING AV SELSKAPSFORM 17 års erfaring med føring av regnskap for tannleger Ta kontakt med Tove Berglind eller Knut Haugerud Tlf: Tlf: FOCUS TANNLEGER NORDENTAL 2005

7 SKATTEREFORMEN 2006 Hvis du har lav inntekt og bruker overskuddet fra bedriften til personlig forbruk, kan enkeltpersonforetak være gunstigere enn aksjeselskap. Men: Slike forhold skifter gjerne, og det er nok i disse dager man skal planlegge sin framtid etter fornuftige prinsipper. NÂR SKATTEREFORMEN TRER I KRAFT FRA NYTTÅR BØR MANGE VURDERE Å OPPRETTE AKSJE- SELSKAP ELLER DELTAKER- LIGNEDE SELSKAPER, SAMT PLASSERE AKSJENE I ET HOLDINGSELSKAP. Fordelene med den nye foretaksmodellen for selvstendig næringsdrivende, er fullt rentefradrag, fradrag i personinntekten på 20% av lønnskostnadene og opparbeidelse av pensjonsrettigheter. Men gererelt blir selvstendig næringsdrivende hardere beskattet enn andre. Beskatningen skal skje fortløpende enten overskuddet benyttes til personlig forbruk eller reinvesteres i bedriften. Samtidig kommer flere skjerpelser i forhold til dagens delingsmodell. Fordelene ved å omdanne enkeltpersonforetak til aksjeselskap eller deltakerlignende selskap er at utbytteskatt kan bli utløst først når overskudd tas ut av bedriften. Videre får personlige eiere/deltakere som arbeider i selskapet rett til dagpenger og sykepenger fra første fraværsdag, omsorgspenger mv. basert på den lønnen de tar ut av selskapet. Som nevnt i ingressen, nå kan personlige aksjonærer opprette eierselskaper, som blir beskattet etter den nye fritaksmodellen. NÆRINGSVIRKSOMHET 1 I den nye skatteloven blir grensen mellom passiv kapitalplassering og aktiv næringsvirksomhet av større betydning enn tidligere. I forbindelse med den nye skattereformen er det innført 4 modeller: 1. Foretaksmodellen 2. Deltakermodellen 3. Aksjonærmodellen 4. Fritaksmodellen = Stort sett alle andre enn lønnsmottakere og pensjonister får en ny skattemodell å forholde seg til. FORETAKSMODELLEN Alle enkeltperson foretak 2. Personinntekt skal fortsatt beregnes; nå etter Foretaksmodellen som i realiteten er en skjerpet delingsmodell. Personinntekt er basis for trygdeavgift og toppskatt. Skjermingsrenten settes lik gjennomsnittlig årsrente på statsobligasjoner før skatt (4-5%), mens dagens kapitalavkastningsrate er 7%. Leverandørkreditter og forskuddsbetalinger fra kunder trekkes ut av kapitalavkastningsgrunnlaget. Takreglene forsvinner. Realisasjonsgevinster på driftsmidler, bl.a. næringseiendommer, beskattes som personinntekt med inntil vel 50%, mot nå 28%. DELTAKERMODELLEN vil gjelde for personlige deltakere i deltakerlignede selskaper. (Ansvarlige selskap ANS, selskap med delt ansvar DA, kommandittselskap KS, partrederier, indre selskap og stille deltakere.) Dette er en uttaksmodell etter samme prinsipper og samme satser som aksjonærmodellen. Selskaper vil løpende betale 28% skatt på overskudd og for personlige deltakere. 28% skatt på uttak ut over beløp som er skjermet mot beskatning, i sum inntil 48% for selskap og deltaker. AKSJONÆRMODELLEN - erstatter delingsmodellen for personlige aksjonærer. Utbytte utdelt til personlige aksjonærer blir skattepliktig. Utbyttet reduseres med et skjermingsfradrag 3 før det skattelegges med 28%. Selskaper betaler løpende 28% skatt av overskudd. Personlige aksjonærer betaler i tillegg 28% skatt på aksjegevinster og -utbytte ut over en risikofri investering, som settes til årsgjennomsnittet for statsobligasjoner etter skatt. Samlet skatt for selskap og aksjonærer sett under ett blir dermed 48,16%, men reduseres altså i forhold til størrelsen på skjermingsfradraget. Risk-systemet faller bort. FRITAKSMODELLEN Gjelder for aksjeselskaper og likestilte selskapers inntekt av aksjer og likestilte andeler: Aksjer og grunnfondsbevis. Modellen gjelder allerede. Aksjeutbytte og -gevinster er skattefrie, så lenge midlene reinvesteres i næringsvirksomhet. Men det gis ikke fradrag for tap. FOCUS TANNLEGER NORDENTAL

8 Epiphany enkelt og mer moderne samme teknikk som du allerede er vant til. Epiphany gir en meget god tetthet, minimerer risikoen for bakterielekkasje og forsterker roten, enn ved å sammenligne røtter som er rotfyllt med guttaperka. Andre fordeler: Tidsbesparende. Umiddelbar koronal forsegling ved å lysherde. Kompatibelt til alle kompositter. Prep og avtrykk tas direkte etter lysherding. Prisgunstig teknikk og materiale. 8 FOCUS TANNLEGER Postboks NORDENTAL 362, Horten Tlf Fax

9 ENDOFORUM Denne artikkelen er tenkt som en kortversjon med enkle huskeregler. Tannlege Unni Endal er universitetslektor med spesialutdannelse i endodonti, og er en festlig og populær foredragsholder: Fra siste kurs tok vi ned en del notater, og Unni har supplert og sett gjennom teksten. Mikroskop er et meget godt hjelpemiddel som kan brukes av alle. Alternativet er lupebriller. Dette er instrumenter som gjør det lettere å finne rotkanalene. En liten påminnelse om at ca. 90% av alle 6 erne i overkjeven har 4 kanaler? Anbefalt sekvens for bruk av instrumenter og teknikker: Start med K-files. Du bruker fra 06 (i oblitererte kanaler) til 20. Kast (!) alle reamere i denne størrelsen; de avvirker dentin svært dårlig, og de frakturerer lett. Bruk gjerne Flexofiler Bruk elektronisk Apex-lokator som rutine, IKKE la den ligge i skuffen til du trenger den. Da vet du nemlig ikke hvordan du skal tyde lyder og andre finesser: Apex-lokatorer som er i handelen i dag, er alle sammen pålitelige. Korrekt renselengde skal måles senest ved instrument 15. NiTi flexible instrumenter bruker du fra Håndinstrumenter går selvfølgelig an, men maskinell teknikk gjør arbeidet morsommere og raskere, og er langt å foretrekke som effektiv og god instrumentering. Velg noe av det nyeste på markedet. Instrumentfraktur er et problem både ved hånd- og maskinell instrumentering. Sjekk nålene ofte ved å rotere dem i godt lys, og bytt dem ut. Reamere brukes fra 70 og oppover* (særlig behov ved revisjoner). I tilegg brukes Hedstrøms filer. Instrumentene tåler å bli brukt ca 8 ganger før de byttes. (Tips: Bruk boret og lag et spor hver gang du bruker nålen: Sekretæren kaster ved 8 streker). BESTILLINGSLISTE: K-files fra Flexofiler NiTi-instrumenter fra Reamere + Hedstrøms fra 70 og oppover Lupebriller eller mikroskop Apex-lokator Maskinell NiTi Perforasjon til rothinnen? Ca(OH)2 lagt i en perforasjon til rothinnen vil forårsake nekrotisering av vev og vedvarende irritasjon med dannelse av en fibrøs kapsel. Det er ikke dette materialet en i dag benytter for å dekke perforasjoner til rothinnen. Ca(OH)2 kan benyttes for å stanse en vedvarende blødning før det permanente materiale legges inn. MTA er en sement som idag sterkt anbefales ved perforasjon til rothinnen. MTA blir stenhard når den stivner, og skal bli liggende når en rotfyller tannen. MTA er et meget biokompatibelt materiale. Når det legges i en perforasjon til rothinnen, vil cementoblaster feste seg direkte til materialet og en kan si at kroppen forveksler dette materialet med eget vev. MTA skal ha fuktighet ved stivning og passer derfor godt til å legge i perforasjoner hvor det er vanskelig å helt unngå fuktighet fra vevet som er eksponert. MTA stivner i et fuktig miljø etter ca 4 timer. En må legge en fuktet bumullspellet over MTA om ikke en perforasjon vil gi tilstrekkelig fuktighet for stivning. MTA får en kjøpt på dentaldepotene i poser à 2 gram. Bilde: MTA på plass over en perforasjon. 2 guttaperkapointer er plassert for å hindre at MTA kommer ned i kanalen Superelastiske instrumenter Nikkel-titan(NiTi)-legeringer er tatt i bruk som rotkanalsinstrumenter. NiTi-legeringer er ekstremt elastiske og kan bøyes kraftig før de deformeres eller frakturerer. Dette gjør selv svært krumme kanaler tilgjengelige for behandling. NiTi-instrumentene kommer både som håndinstrumenter og for montering i mikromotorer til maskinell instrumentering av rotkanalene. Mikrobenes betydning Selv om instrumenteringsteknikken er forbedret, er det like viktig med en effektiv desinfeksjon av rotkanalen. Endodontisk suksess eller fiasko er bestemt av om rotkanalen er fri for mikrober når den rotfylles. Studier har vist at NiTi-instrumenter ikke er dårligere, men dessverre heller ikke bedre, enn andre instrumenter til å fjerne bakterier fra rotkanalen. Man må derfor fremdeles supplere mekanisk behandling med kjemisk desinfeksjon. APEX - LOCATOR FOCUS TANNLEGER NORDENTAL

10 10 FOCUS TANNLEGER NORDENTAL 2005 Telefon , Faks:

11 ENDOFORUM Praktiske tips ved instrumentering av oblitererte kanaler: For å lette innføringen av instrumenter (særlig i mesiale kanaler i molarer i okj. og ukj.) er det formålstjenelig å prekonturere de små K-filene. Filene føres inn i kanalen med kurvaturen feil vei og vris så 180 grader rundt slik at de videre nedover i kanalen har tilnærmet samme kurvatur som denne. Benytt balanced force teknikken (180 grader frem og tilbake i fremadrettet bevegelse) til instr. ikke lenger klarer å trenge videre inn i kanalen. Hvis ikke renselengde er oppnådd, brukes K-filen i filende bevegelse for igjen etter dette å benyttes i balanced force teknikk. Slik beveges instrumentet nedover til renselengde uten å tas ut av kanalen. Husk mye irrigasjonsmiddel i kanalen! Bilde: Her ser vi hvorfor det må være en 90 graders bøy på K-fi len for å komme inn i kanalen ved delingspunktet. Den må så snus 180 grader for lettere å trenge nedover i kanalen. Gå over til NiTi instrumenter ved str. 25 og fortsett instr. til slutt (inntil max #60) med disse instr. Hvis de er vanskelige å få inn i kanalen, bruk pinsetten. Med denne teknikken unngår man step-dannelse i de fleste tilfeller. Små reamere blir i dag ikke anbefalt til å åpne trange kanaler. De har en større frakturrisiko enn K-filer og har ikke dennes filende egenskap. Hvis en har laget step i kanalen, kommer man ofte forbi dette ved å prekonturere stålinstrumenter. NiTi-instrumenter går oftest den retteste veien, følger den falske kanalen og ender i steppet. :-( Maskinell behandling med NiTinåler: Teknikken er at man fører instrumentene ned i kanalen med et lett trykk. Instrumentet arbeider seg selv nedover i kanalen til renselengden. Instrumenter som stopper før ønsket renselengde er oppnådd betyr at kanalen er full av dentinchips, vev og bakterier; og må renses. Samtidig irrigeres kanalen. Neste gang instrumentet føres ned i kanalen, vil instrumentet gå lett videre mot ønsket renselengde. Alle nålene (gjelder Pro Taper unntatt SX) skal arbeides helt ned til renselengde selv om instrumentet ikke jobber apikalt, slik at prepareringen med de andre instrumentene blir lett og trygg. Man skal ikke bruke kraft for å komme nedover i kanalene. Rikelig irrigasjon reduserer frakturrisiko. Følg bruksanvisningen til leverandøren! SPØRSMÅL RETTES TIL Unni Endal Apex-lokator Som nevnt innledningsvis: Moderne apexlokatorer er til å stole på, men det er et poeng at vi har disse i daglig bruk. Det letter hverdagen, og her er noen punkter for å sikre korrekte målinger: Tannteknisk laboratorium Import og egenprodusert tannteknikk Kavo Everest Zirconium 1050,- pr. ledd Prøv oss! Vi har tjenestene du ser etter. Enklere med alt på ett sted! 6 års garanti på fast protetikk 3 års garanti på avtagbar protetikk Besøk oss på stand B1-19 Chr. Krohgsgt. 2 PB 9021 Grønland, 0133 Oslo Tlf: Faks: Blod og vev i kanalen: Påvirker ikke måleresultatet Tørre og våte kanaler: Knusktørre kanaler gir ingen mulighet for å lede impulser og derved heller ingen mulighet for måling. Tørre kanaler må forstås slik at det må være noe fuktighet tilstede for å tillate elektriske impulser. Metall i kontakt: Bruk silikonstopper for å unngå kontakt Melketann & åpen apex: Ingen apexlok. er presis her!! Overgangen mellom tann og vev er ikke formet ferdig og kan derfor ikke måles. Guttaperka i kanalen: Guttaperka på veggene hindrer ikke måleresultater, men det gjør GP som blokkerer apicalt. Dyp caries: Kan gi målefeil, ekskaveres. Væskeflyt i kav.bunn: Gir misvisende resultater pga. at elektriske impulser fra andre kanaler forstyrrer. Laterale kanaler: Her ser vi en begrensning hos apexlokatorer, gir feil måleresultater enkelte ganger. Perforasjoner: Gir utslag på apex etter usannsynlig få mm: Ta rtg! FOCUS TANNLEGER NORDENTAL

12 12 FOCUS TANNLEGER NORDENTAL 2005

13 ENDOFORUM OG ENDELIG SELVE FYLLINGEN AV KANALENE... Kanalene skal ideelt sett være tørre når vi fyller, men vi vet at dette kan være vanskelig å få til. Vanligvis blir kanalen tørr enten etter at vi har renset og tørrlagt (ved vitalbeh.) eller etter et Ca(OH)2 innlegg. Har du problemer; kontakt en spesialtannlege. Det er jo ingen løsning å unngå å fylle roten ferdig. Hundre prosent tørt blir det knapt i den apikale delen, derfor kan vi ikke regne med bonding til dentin her. I dette området er gamle og nye, bondede rotfyllingsmaterialer nokså likeverdige, må vi tro. Den tradisjonelle måten å fylle en rotkanal på, er med guttaperkapoints. Det er ingen grunn til å frykte at de alternativer som foreligger både til sementer og til points er spesielt dårligere enn standarden. Alle data tyder på at nye materialer er like gode eller bedre over lengre tid, og at de produserer en potensielt tettere rotfylling. Guttaperkapoint + sealer av forskjellige slag: En undersøkelse referert fra NIOM 1 viser at ProcoSol, AH Plus, RoekoSeal Automix er like gode. Apexit og Ketac Endo er i underkant. Det er viktig at alle disse sementer benyttes i kombinasjon med guttaperka. ProcoSol (også kalt Grossman s sealer), er en ZOE sealer. Roekoseal er en silikonbasert sement beregnet på bruk sammen med guttaperka. AH+ er en epoxyresinsement. Merknad 1: Andre og nye teknikker kjennetegnes ved at guttaperkapointen er forlatt. Vi har fått rotfyllingssystemer, som ikke må blandes med annet enn det som produsenten anbefaler eller legger i settet. Epiphany- systemet Systemet inneholder en point (Resilon) slik vi er vant til, og til denne pointen hører en egen komposittsement (Sealer). Systemet kan oppleves som en modernisering av guttaperkaprosedyren: Samme teknikk som vi er vant til med standardisering, kondensering, lateralkondensering etc., mens både pointmateriale og sement er moderne materialer. Det er verd å merke seg at sealeren enten kan lysherdes eller herder kjemisk fullstendig etter 24 timer. Kjernematerialet i rotfyllingen affiseres ikke av lysherding. Det er sealeren, Epiphany, som herder. Det kan gi en følelse av at materialet ikke stivner, da Resilonen gir noe etter ved kondensering. Ved å lysherde koronale del unngår vi det klassiske problem med tetting og det vanskelige valg: Temporær eller permanent fylling, eller prep. Guttaflow Rotfyllingssystem med kombinasjon kalt flytende guttaperka og sealer: Blandes i en kapselmaskin. Det er guttaperkapartikler som bader i en sealer, og denne blandingen sprøytes opp i kanalen med dertil egnet sprøyte. Sølvstifter er UT: Man skal kunne utvide og instrumentere selv sterkt bøyde kanaler. Dagens maskinelle metode for utvidelse av kanaler er svært god. Det blir aldri tett med sølvstifter, og lekkasje oppstår før eller senere. Redaksjonell artikkel med hjelp av Professor dr.odont Dag Ørstadvik: Omtrentlige priser vi har funnet i markedet: ProcoSol, 14g pulver og 7,5 ml væske Pris: kr. 485,- RoecoSeal, 9g sprøyte Pris: kr. 546,- AH+, 2x4ml Pris: kr 830,- GuttaFlow, 20 caps Pris: kr. 935,- Epiphany, inneholder bl.a. 120 hovedpointer, 120 hjelpepointer og alt annet nødvendig. Pris: kr. 2875,- Påfyll sealer 4ml, kr. 930,- FOCUS TANNLEGER NORDENTAL

14 V E R D E N S N Y H E T «Professional» Selges kun gjennom tannleger Det første hjemmeblekesystemet som kombinerer den tradisjonelle skinnen med lys- og varmeteknologi. INGEN AVTRYKK INGEN TEKNIKER GOD ØKONOMI Metatray er et meget skånsomt system fordi det kombinerer en lav konsentrasjon peroxid (6%) med svak varme og ufarlig lys. Kombinasjonen gir optimal effekt. The intelligent compact whitening system Prodentco as Professional Dental Cosmetics as Drammensveien Oslo Telefon Telefaks FOCUS TANNLEGER NORDENTAL 2005

15 BLEKING Til tross for at en ekspertgruppe i EU Scientifi c Committee on Consumer Products i sin rapport tilrår at tannblekemidler med det aktive stoffet hydrogenperoksyd bare bør brukes etter konsultasjon med og godkjenning av tannlege, ser det ut til at bestemmende myndigheter vil slippe blekemidler med opp til 6% hydrogenperoksyd ut på OTC*-konsumentmarkedet i EU. (* = over disk, direkte til forbruker) Frankrike har det for lengst, og Spania er det største markedet for OTC konsument bleking i Europa. Muligens vil Norge stå på 0.1% til konsummarkedet, for det er ikke gitt at de vil følge eventuelle nye retningslinjer. IDEER FÅR DU PÅ: I Norge har vi i dag et konsumentmarked der konsumenten /pasienten vil ha velvære også hos tannlegen. Når det er undersøkelser som tyder på at pasientene aller helst vil gå til tannlegen for å bleke, hvorfor er det da så mange beauty and fitness and makeups and whatever som lever godt på tannbleking? Er det slik at tannlegene motsetter seg tannbleking? Bør tannleger i større grad gå på motivasjonskurs og kundebehandlingskurs? En del leverandører tilbyr Blekekurs. (Se møtekalenderen på webtannlegen.no) Forstå og imøtekom pasientenes ønsker. Det eneste vi kan gjøre, er å bli bedre: Gi pasienten omtanke, trygge omgivelser, profesjonell behandling med de garantier vi som tannleger i NTF kan gi. VELKOMMEN TIL DIN NYE ARBEIDSPLASS Med kun 2 kunder pr. dag vil du tjene pr. mnd! TANNLEGEN HAR ET STORT KONKURRANSEFORTRINN, ALLE ANDRE HAR ET HANDICAP! Ta bedre vare på pasientene når de spør om kosmetisk behandling, og vær imøtekommende og fordomsfri. Ikke gi pasienten skyldfølelse når de spør etter slik behandling også. Vi trenger pasienter som gleder seg til å komme til tannlegen iblant. Tannbleking er big business Forretningside - Tannblekning Forretningside - Permanent Makeup Forretningside - Spraytan På den annen side er det neppe ønskelig at tannleger averterer og fokuserer på bleking framfor behandling og helseforebyggende tiltak. Tannlegene må være orientert om hva som tilbys profesjonelle og forbrukere i dagens marked for å kunne forstå hva som rører seg og hvilke tilbud og påvirkninger forbrukeren står overfor. Vi kan ikke gjøre noe som helst med beautysalongenes markedsføring av skjønnhet, eller den voksende fiksering på vakre ansikt og hvite tenner. Lykken måtte da tross alt være at slik markedsføring naturlig leder forbrukerne rett til tannlegen? Tannlegene er i sterk konkurranse med slike omgivelser: Lei tannblekingsutstyr, få opplæring, reis rundt og ta del i de inntektene som tidligere var forbeholdt tannleger! BeautyFinans gir deg nå muligheten til å starte din egen bedrift uten noen form for forretningsmessig forkunnskap eller kapitalinnskudd. Du trenger heller ikke egne lokaler. Salongbleking av tenner er et brennhett tema i beautybransjen med en enorm økning av kunder og med meget lyse fremtidsutsikter. Tidligere var tannbleking forbeholdt tannleger og tannpleiere, ved benyttelse av hjemmebleking. Ved introduksjon av kontorbleking, benyttet andre bransjer seg raskt av muligheten til å utføre denne type behandling. I Norge er det, som i Sverge, helt legalt for andre enn tannhelsepersonell å utføre tannbleking. Forutsetningen er at behandlingen utføres forsvarlig. Vår leverandør av utstyr har stilt som betingelse for leveranser,at enhver som kjøper, skal ha gjennomgått et kurs som de kvalitetskontrollerer. Dermed er det mulig å ta del i de meget gode inntektene dette genererer. Når du kan lese dette betyr det at du fortsatt har sjansen, men vær tidlig ute for markedet er begrenset. Vi ønsker ikke å ha for sterk konkurranse våre kunder imellom og vil derfor slutte å utlevere utstyr når vi føler markedet er dekket. Les mer om hvordan du kan ta del i dette ved å klikke deg inn på forretningside i hovedmenyen. Vi har akkurat nå 9 apparater inne ferdig fi nansiert! Hvem er vi?: BeautyFinans -bransjens samarbeidspartner. Pris for å være med på beuty-konseptet er ca kroner BeautyFinans samarbeider med fl ere av landets fremste leverandører og vi lager komplette pakkeløsninger som inkluderer: materiell/utstyr, kurs/opplæring, reklamemateriell/konsulentbistand og fi nansiering. Vi er også behjelpelige med fi nansiering til andre og nye produkter som kommer på markedet. FOCUS TANNLEGER NORDENTAL

16 BLEKING FORSLAG TIL KJØREPLAN: Gjør et poeng av at bleking må vedlikeholdes. Til å hjelpe deg har produsentene brosjyrer og stay-white - program. Og for de spesielt interesserte kommer det snart testapparater (mer eller mindre markedsgimmick) som i tillegg påstås å gi prognose for hvor hvitt smilet ditt kan bli. Muligens kan slike apparat indikere hvor vanskelig, eller lett, det er å få en blekeeffekt på de enkelte pasienters tenner. Foreløpig er det i denne sammenheng bedre og enklere å forholde seg til en tannfargeskala som baserer seg på lyshet på fargen. Den koster ikke mange kronene, og er virkelig til hjelp. I andre sammenhenger, som å kommunisere med tanntekniker, finnes det elektroniske fargemålere som etter noen kollegers utsagn er til fenomenal hjelp. Prisen starter på : Du skal bleke mye for den summen, men det skal ikke mange fargejusteringer frem og tilbake til tanntekniker før du forsvarer investeringen. 1. Gi pasienten aksept på spørsmålet om han/hun kan få bleket tennene sine. Gir du pasienten dårlig samvittighet eller bad feeling, så går han/hun et annet sted for å gjøre dette. Husk at i beutysalongen gjør de det stikk motsatte: Kunden møtes med yess og heiarop. Dette konkurrerer tannlegen med. 2. Gjør en kort undersøkelse, og si fra tydelig hvis du finner faglige motforestillinger. 3. Ha en skriftlig fremstilling klar, gjerne en der pasienten skriver under på å at han/hun har lest og forstått innholdet. Du poengterer at det ikke alltid er slik at tennene virkelig blir hvitere, og du poengterer tydelig at blekingsresultat ikke varer evig : Pasienten må også i fremtiden bruke blekemidler. (Pasienten forstår og aksepterer forklaringen med en vedlikeholdsprosess når det blir fortalt på forhånd: All forklaring i etterhånd er bortforklaring. ) 4. Finn fram en fargeskala og skriv ned den utgangsfargen dere er enige om at pasienten har. 16 FOCUS TANNLEGER NORDENTAL 2005

17 I Norge virker de fleste produktene ikke (av mangel på vannstoffperoksyd), og siden de som peroksyd skal ha en max. % på 0,1, virker de også dårlig. Man må holde på en stund. Det kommer en ny skinne på dette markedet nå med lys(uten varme), men fremdeles kun 0,1%, så effekten vil bli deretter. BLEKE - MARKEDET Tyggegummi, tannpasta, div. skinner (fits 1 all), sticks, strips, skyllevann, etc. Tilhører utvalget In office ; med MARKED eller uten lys: SALONGER kjøper blekemiddel fra en eller annen leverandør. Salongen utfører blekingen slik de har lært, og dette kan innbefatte TANNLEGER universale eller blekeskinner, tannpleiere i legging en tannlegepraksis av gel direkte kjøper på tennene blekemiddel osv., men neppe hos en individuelt leverandør. tilpassede skinner. Ofte ser vi større Blekingen arrangement utføres under som lyskastere faglig kontroll. o.l. for å a. gjøre Bleking seansen på kontoret; mer attraktiv. med Kunden eller uten blir lys, enten med ferdigbleket, eller uten individuell eller kan kjøpe eller kits universell for skinne. å fortsette For oppfølging blekingen hjemme. og vedlikehold Prisnivået varierer svært, og kan ligge godt får over pasienten ny konsultasjon. tannlegenes. b. Bleking starter på kontoret; med eller uten lys, med eller uten individuell eller universell skinne. For oppfølging og vedlikehold kjøper pasienten et kit som som brukes 3. hjemme. Tannleger En eller vanlig tannpleiere metode er i en å lage tannlegepraksis individuelle skjeer kjøper som blekemiddel pasienten bruker hos en hjemme leverandør. etter første besøk. Pasienten kjøper da bare Blekingen nytt blekemiddel. utføres under Styrken faglig kan kontroll. godt være a. 10%. Bleking på kontoret; med eller uten lys, med c. Nytt eller fra uten dato individuell er bleking eller med universell lys og varme, skinne. og som For baserer oppfølging seg og på vedlikehold universelle får skinner. Pasienten pasienten ny konsultasjon. kjøper et helt kit, og kan b. fortsette Bleking bleking starter hjemme. på kontoret; Dette med settet eller virker uten kanskje lys, med mer eller profesjonelt uten individuell for pasienten, eller da universell dette imiterer skinne. in For office -bleking. oppfølging og vedlikehold kjøper pasienten et kit som som brukes hjemme. En Nå vanlig kan metode du se er fargen å lage i 3D individuelle skjeer som pasienten bruker c. Nytt fra dato er bleking med lys og varme, og som baserer seg på universelle skinner. Pasienten kjøper et helt kit, og kan fortsette bleking hjemme. Dette settet virker kanskje mer profesjonellt for pasienten, da dette imiterer in office -bleking. PASIENTEN kjøper blekemiddel over disk i butikk eller salonger. Dette kalles OTCkonsumentmarked etter OTC= over the counter - over disk. I Norge virker de fleste produktene ikke (av mangel på vannstoffperoksyd), og siden de som peroksyd skal ha en max. % på 0,1, virker de også dårlig. Man må holde på en stund. Det kommer en ny skinne på dette markedet nå med lys (uten varme), men fremdeles kun 0,1%, så effekten vil bli deretter. Tyggegummi, tannpasta, div. skinner (fits all), sticks, strips, skyllevann, etc. Tilhører utvalget... Rapid White Brush-On Rapid White Brush-On 349 kr Kjøp Porto: 79 kr Vil du ha hvite tenner raskt og enkelt? Vil du ha hvite tenner raskt og enkelt? Da skal du prøve Rapid White Brush-On tannblekingsgele! Akkurat nå får du 2 for prisen av 1! Det er enkelt og det tar kortere tid enn å børste tennene! Rapid White Brush-On kan du bruke når som helst og hvor som helst. I to enkle trinn påføres Rapid White Brush-On tennene fra en todelt tube. 2 3 MARKED Du forbereder med Accelerator og deretter påføres Whitening Gel. Effekten oppstår når elementene blandes og flekkene angripes... MARKED IN OFFICE, med eller uten lys: SALONGER kjøper blekemiddel fra en eller annen leverandør. Salongen utfører blekingen slik de har lært, og dette kan innbefatte universale blekeskinner, legging av gel direkte på tennene osv., men neppe individuelt tilpassede skinner. Ofte ser vi større arrangement som lyskastere o.l. for å gjøre seansen mer attraktiv. Kunden blir enten ferdigbleket, eller kan kjøpe kits for å fortsette blekingen hjemme. Prisnivået varierer svært, og kan ligge godt over tannlegenes. Dette kan selvfølgelig skyldes at denne type behandlere er momspliktige på sine tjenester. Besøk oss på stand nr. B4-01 VITAPAN 3D-Master er en fargeskala det er verdt å satse på. Den benyttes i dag i undervisningen av studentene ved Odontologisk fakultet i Oslo og ved Tannteknikerutdanningen, Høgskolen i Oslo. Fargeskalaen er systematisk bygget opp etter et fargemetrisk system, som tar hensyn til de 3 dimensjoner (3D) : lyshet (gråverdi), fargeintensitet (chroma) og fargetone. Fargeuttak skal skje raskt! Og det gjør det med VITAPAN 3D-Master. Vi kan garantere deg at du vil finne farger som du tidligere har savnet! Telefon NOGUSRA FOCUS TANNLEGER NORDENTAL

18 VÅR NYA KAPSEL ÄR HÄR NU med längre spets och ännu mer material Utan motståndare UTAN MOTSTÅNDARE används rutinmässigt dagligen. Nu är mer än 100 MILJONER fyllningar gjorda. MÅNGFACETTERAT posteriora och temporära fyllningar, underfyllningar och pelaruppbyggnader, fyllningar för barn och äldre. LÄTT ATT APPLICERA kletar inte, högvisköst men samtidigt utmärkta flytegenskaper som ger trygg adaption mot kavitetsväggen. SNABBT Snabbstelnande (3 min.) eller normalstelnande (6 min.). Stelnar kemiskt, även när fukt finns där du önskar att det var torrt. GC Fuji IX GP Stoppbart glasjonomer för fyllningar Varför riskera använda något som inte är lika bra? BLIR KVAR DÄR DET SKA starkt, och med en stressabsorberande bindning som håller. INGET MIKROLÄCKAGE perfekt kantanslutning i kombination med styrka ger tät, långvarig försegling. MED FLUORSKYDD glasjonomer avger fluorjoner i stor utsträckning. ÖVERST PÅ PALLEN med lång erfarenhet och oöverträffade kliniska bevis. Det gör valet av Fuji IX enkelt och tveklöst. GC EUROPE N.V. 18 FOCUS TANNLEGER NORDENTAL 2005 Scandinavian Office, Kungsporten 4 A, S Billdal Tel Fax

19 GENERELL INFORMASJON Dentalutstillingen NorDental NorDental 2005 vil også i år gå av stabelen på Lillestrøm. Lokalene ble benyttet i fjor for første gang av NorDental. Messen var oversiktlig med nok lys og luft, og utstillingen ble avholdt med rekordmange utstillere fra både inn- og utland, leverandører av alle typer produkter, utstyr og materiell til tannhelsetjenesten. Forventningene i år er også store, med rekordmange utstillere. Landsmøtedeltagerne har gratis adgang til dentalutstillingen. Andre ønskes velkommen; inngangsbillett kr Gratis morgenkaffe Morgenkaffen serveres fra torvet midt inne i utstillingen, den første halvtimen hver dag. Café NorDental Kafé NorDental er en egen kafé tilrettelagt for de besøkende på utstillingen. Kafeen er sentralt plassert i vrimleområdet A1 rett utenfor utstillingshallen og møtesalen B4. I 2004 var kapasitet og service på spisestedene undervurdert. Det er mange glimrende og rimelige spisesteder i Lillestrøm utenfor messeområdet. Nettcafé Nettcaféen ligger i hall A ved inngangen til møtesal B4. Åpen under NorDentals åpningstider Kamerataften på Smuget i Rosenkrantzgt. 22 (2 gater øst for Rådhusets sjøside) Torsdag 13. oktober, kl Buffetservering, pris kr. 550,-. Fra kl vil det være åpent for andre gjester mot covercharge. Husk billetten! Uten den har du problemer med å komme inn! Teateraften, Det norske teatret, Kristin IVs gt.8. Revy: Det folk vil ha Fredag 14. oktober kl : Starter med buffet, forestilling kl Pris 790,- Registrering fagkonferansene: (Registrering på Varemessen Lillestrøm) Torsdag 13. oktober kl Fredag 14. oktober kl Lørdag 15. oktober kl Åpningstider for NorDental Torsdag 13. oktober kl Fredag 14. oktober kl Lørdag 15. oktober kl Tog fra Oslo S til Lillestrøm: min over hver time Tog fra Lillestrøm til Oslo S min over hver time Adkomst til Norges Varemesse Lillestrøm jernbanestasjon Buss Fra Oslo Storgata Nesgata Rainbow Hotel Arena Norges Varemesse P P Til Gardermoen Dynoveien Fra Fetsund Focus Tann NorDental 2005 Postboks 5324 Majorstuen NO-0304 Oslo, Telefon Fax Internett: FOCUS TANNLEGER NORDENTAL

20 HALLOVERSIKT - HALL A A1-21 A1 Hall C Hall D Messehaller Exhibition area CAFÈ A1-20 A1-10 A1-09 Hall B A1-18 A1-08 A1-17 A1-16 Hall A A1-15 Kongress-/konferanseområde Congress / conference area Hotell / Hotel A1-14 A1-13 A1-06 A1-07 A1-05 A1-04 A1-03 MAT SERVERING A FOCUS TANNLEGER NORDENTAL 2005

PRAKSISRELATERT PUBLIKASJON

PRAKSISRELATERT PUBLIKASJON FOCUS PUBLIKASJON 3-2006 16. årgang PRAKSISRELATERT PUBLIKASJON Våren 2006 HOVEDOPPSLAG: 5: Piratkopiering av dentalmaterialer har nådd Norge 19: Bondinger i generasjoner 23: Tannlege med fremmedkulturell

Detaljer

Praksisrelatert publikasjon til samtlige tannleger i Norge FOCUS VÅR 2005

Praksisrelatert publikasjon til samtlige tannleger i Norge FOCUS VÅR 2005 FOCUS-PUBLIKASJON 2/2005 15. årgang Praksisrelatert publikasjon til samtlige tannleger i Norge FOCUS VÅR 2005 Zirconium Bittskinner Praksisadministrasjon Datatilsyn Bokføringsregler OPUS Trygdeendringer

Detaljer

PÅ NORDENTAL RULETT PRAKSISRELATERT PUBLIKASJON. Høst 2006. FOCUS PUBLIKASJON 5-2006 17. årgang

PÅ NORDENTAL RULETT PRAKSISRELATERT PUBLIKASJON. Høst 2006. FOCUS PUBLIKASJON 5-2006 17. årgang FOCUS PUBLIKASJON 5-2006 17. årgang PRAKSISRELATERT PUBLIKASJON Høst 2006 RULETT PÅ NORDENTAL ULOVLIGE PRODUKTER IMPLANTATER BONDING I GENERASJONER ALLERGI FRA NORDENTAL 2006 Impuls Reklamebyrå AS Importarbeider

Detaljer

Tema: Konserverende og estetisk tannbehandling. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #2-2008. Regulering. Bedre samarbeid. side 10.

Tema: Konserverende og estetisk tannbehandling. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #2-2008. Regulering. Bedre samarbeid. side 10. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #2-2008 Regulering side 8 Bedre samarbeid side 10 Tema: Konserverende og estetisk tannbehandling NDD - en del av Plandent TEMA Konserverende og estetisk tannbehandling

Detaljer

Sikkerhet, pasienten i fokus. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #4-2009. God håndhygiene. Nordental 2009. Telenor Arena 18 mars, 2010 side 31

Sikkerhet, pasienten i fokus. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #4-2009. God håndhygiene. Nordental 2009. Telenor Arena 18 mars, 2010 side 31 Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #4-2009 God håndhygiene side 9-10 Nordental 2009 side 30 Tema: Sikkerhet, pasienten i fokus Telenor Arena 18 mars, 2010 side 31 side 5-7 NDD - en del av Plandent TEMA

Detaljer

Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #3-2010. Oral kirurgi med Planmeca Promodell. inform as NDDs nye samarbeidspartner. Pasientinformasjon

Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #3-2010. Oral kirurgi med Planmeca Promodell. inform as NDDs nye samarbeidspartner. Pasientinformasjon Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #3-2010 Oral kirurgi med Planmeca Promodell side 9 inform as NDDs nye samarbeidspartner side 10-12 Pasientinformasjon hos tannlegen side 14-15 NDD - en del av Plandent

Detaljer

Tema: Klinikkdrift. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #1-2008. Hva var vel livet uten deg? side 8. En Optergonomisk. NDD Netthandel.

Tema: Klinikkdrift. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #1-2008. Hva var vel livet uten deg? side 8. En Optergonomisk. NDD Netthandel. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #1-2008 Tema: Klinikkdrift Hva var vel livet uten deg? side 8 NDD Netthandel side 15 En Optergonomisk løsning side 22 1 - OD 1-2008 NDD - en del av Plandent De nya produkterna

Detaljer

Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #3-2011

Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #3-2011 Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #3-2011 TEMA Innredning og ergonomi Innredning i praksis side 6 Ergonomisk sittestilling side 11 NDD overtar Dentalvarer side 20 NDD - en del av Plandent TEMA DATA PÅ

Detaljer

1/2013. Reportasje: Tannverket

1/2013. Reportasje: Tannverket 1/2013 Reportasje: Tannverket Vinn OPG! Tilbud Alle tilbud gjelder frem til 1. April 2013 Leder Danse mot vår Bladet du nå holder i hånden kjenner du sikkert igjen som gamle gode «Null Hull», men vi tror

Detaljer

Hvilken sement skal brukes? s 11

Hvilken sement skal brukes? s 11 TEMA: Estetikk s 6-19 Et vakkert smil... s 8 Hvilken sement skal brukes? s 11 kten på den perfekte imitasjon s 18 Informasjonsmagasin fra Norsk Dental Depot Nr. 2 2006 Optimale arbeidsforhold når du gir

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Reportasje: Endelig er fremtiden her Artikkel av Professor Jan van Dijken Nyheter fra IDS

Reportasje: Endelig er fremtiden her Artikkel av Professor Jan van Dijken Nyheter fra IDS 3/2015 Reportasje: Endelig er fremtiden her Artikkel av Professor Jan van Dijken Nyheter fra IDS Klinisk effektivitet av selvetsende 1-stegs adhesiver sammenliknet med etse- og skyllesystemer Leder IDS

Detaljer

TEMA: KOMPETANSE. Drømmer du om å skape din egen arbeidsplass... Tannteknikk: Evig eies kun et dårlig rykte? bildebehandling

TEMA: KOMPETANSE. Drømmer du om å skape din egen arbeidsplass... Tannteknikk: Evig eies kun et dårlig rykte? bildebehandling 2 2014 Drømmer du om å skape din egen arbeidsplass... side 6-8 Planmeca Romexis - optimal bildebehandling side 15-17 TEMA: KOMPETANSE Tannteknikk: Evig eies kun et dårlig rykte? side 26 Oppriktig DentalT

Detaljer

3/2013. Tilbud. Vinn XO 4! Reportasje. Alle tilbud gjelder frem til 1. oktober 2013

3/2013. Tilbud. Vinn XO 4! Reportasje. Alle tilbud gjelder frem til 1. oktober 2013 3/2013 Reportasje Vinn XO 4! Tilbud Alle tilbud gjelder frem til 1. oktober 2013 1968-2013 år Leder Og så er det på n igjen! Den norske sommeren føles ofte veldig kort, og det er sjelden langt mellom regnskurene.

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

PRAKSISRELATERT PUBLIKASJON HØST 2013 FOCUS PUBLIKASJON 2-2013 24. ÅRGANG FOCUS PUBLIKASJON 2-2013 24. ÅRGANG PRAKSISRELATERT PUBLIKASJON VÅR 2013

PRAKSISRELATERT PUBLIKASJON HØST 2013 FOCUS PUBLIKASJON 2-2013 24. ÅRGANG FOCUS PUBLIKASJON 2-2013 24. ÅRGANG PRAKSISRELATERT PUBLIKASJON VÅR 2013 PRAKSISRELATERT PUBLIKASJON FOCUS PUBLIKASJON 2-2013 HØST 2013 24. ÅRGANG FOCUS PUBLIKASJON 2-2013 24. ÅRGANG PRAKSISRELATERT PUBLIKASJON VÅR 2013 MUNNSKYLLEVANN KATALOGHAIER OG ANDRE FISKER HANDLE PÅ

Detaljer

TEMA Pasienten i FOKUS

TEMA Pasienten i FOKUS TEMA Pasienten i FOKUS 1 2012 Atraumatisk ekstraksjon side 6-7 Kjeveleddsplager side 15-16 Tandläkare utan gränser side 20-21 Kundemagasin fra Norsk Dental Depot NDD - en del av Plandent Planmeca Compact

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

TEMA ARBEIDSMILJØ. Fokus på nærværsarbeid. Incredible India. Nyåpning av Hvor mange Sola tannlegesenter bruke fil. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot

TEMA ARBEIDSMILJØ. Fokus på nærværsarbeid. Incredible India. Nyåpning av Hvor mange Sola tannlegesenter bruke fil. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot TEMA ARBEIDSMILJØ 1 2013 Nyåpning av Hvor mange ganger Sola tannlegesenter kan jeg bruke fil side 6-7 side 24 Incredible India side 19-20 Fokus på nærværsarbeid side 22-23 Kundemagasin fra Norsk Dental

Detaljer

SKATTE. Få lavere utleieskatt BETALEREN. Betaler du 28 eller 51 prosent? Nye regler: Skatteetaten får vite mer om deg. Så dårlig har BSU blitt

SKATTE. Få lavere utleieskatt BETALEREN. Betaler du 28 eller 51 prosent? Nye regler: Skatteetaten får vite mer om deg. Så dårlig har BSU blitt SKATTE BETALEREN Nr 4 2012 www.skattebetaleren.no Betaler du 28 eller 51 prosent? Få lavere utleieskatt BOLIG Så dårlig har BSU blitt SKATTEREGLER Når er hytta fritidsbolig? SKATTEOPPGJØRET Disse avgjør

Detaljer

TEMA NDD 110 år. Vi fyller 110 år. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot. side 26-27. NDD - en del av Plandent

TEMA NDD 110 år. Vi fyller 110 år. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot. side 26-27. NDD - en del av Plandent TEMA NDD 110 år 3 2013 Vi fyller 110 år side 26-27 Kundemagasin fra Norsk Dental Depot NDD - en del av Plandent Planmeca dentalt røntgen Det største utvalget Banebrytende 2D og 3D bildebehandling Førsteklasses

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET MUNNHELSE ESPEN «SHAMPO» KNUTSEN. Jeg hadde ingen sjans til å komme unna det slagskuddet.

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET MUNNHELSE ESPEN «SHAMPO» KNUTSEN. Jeg hadde ingen sjans til å komme unna det slagskuddet. 5TIPS No.2 September 2013 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET MUNNHELSE FOR EN BEDRE MUNNHELSE ESPEN «SHAMPO» FOTO: VÅLERENGA ISHOCKEY KNUTSEN Jeg hadde ingen sjans til å komme unna det slagskuddet.

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Reportasje: Go Digital hos Tesla Reportasje: Digitale avtrykk Vi er nå forhandler av: 2/2015

Reportasje: Go Digital hos Tesla Reportasje: Digitale avtrykk Vi er nå forhandler av: 2/2015 Reportasje: Go Digital hos Tesla Reportasje: Digitale avtrykk Vi er nå forhandler av: 2/2015 241 Leder Det går mot lysere tider Når dette leses har vinteren så smått begynt å slippe taket. Med våren kommer

Detaljer

- DNB Eiendom. Hvordan vinne kunden?

- DNB Eiendom. Hvordan vinne kunden? Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Stine D. Larsen Linn K. Nerland - DNB Eiendom Hvordan vinne kunden? BTH 32031 Salgsledelse og Personlig salg Innleveringsdato: 07.06.2012 Studiested: BI Trondheim

Detaljer

TEMA Med NDD inn i fremtiden

TEMA Med NDD inn i fremtiden TEMA Med NDD inn i fremtiden 4 2013 Erfaringer med digitale avtrykk side 9-11 NDD flytter side 6-7 Amshi en opplevelse for livet side 22-23 Kundemagasin fra Norsk Dental Depot NDD - en del av Plandent

Detaljer

4/2013. Tilbud. Besøk oss på Nordental. Reportasje: Fjærvik Klinikken. Alle tilbud gjelder frem til 1. desember 2013. 1968-2013 år

4/2013. Tilbud. Besøk oss på Nordental. Reportasje: Fjærvik Klinikken. Alle tilbud gjelder frem til 1. desember 2013. 1968-2013 år 4/2013 Reportasje: Fjærvik Klinikken Besøk oss på Nordental Tilbud Alle tilbud gjelder frem til 1. desember 2013 1968-2013 år Leder Velkommen til Nordental! Nok en gang er vi klare for bransjens store

Detaljer

PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole

PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole .finn.no/eiendom/ PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole Denne digitale undervisningspermen er ment å supplere opplæringen i Samfunnsfag på videregående skole. Materiellet er tilpasset hovedområdet Individ

Detaljer