Innstilling fra redaksjonskomiteen for. Nærings- og samfunnspolitikk - 1 -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innstilling fra redaksjonskomiteen for. Nærings- og samfunnspolitikk - 1 -"

Transkript

1 - 1 - Innstilling fra redaksjonskomiteen for Nærings- og samfunnspolitikk Redaksjonskomiteen for Nærings- og samfunnspolitikk har bestått av følgende: 403 Hans-Christian Gabrielsen Forb.ledelsen Avd. 426/Buskerud 428 Atle Tranøy Forbundsstyret Avd. 118/Hordaland 462 Roy Lund Rep.skapet Avd. 12/Sør-Trøndelag 090 Tor Egil Skulstad Representant Avd. 647/Hedmark 212 Hege Skulstad Espe Representant Avd. 44/Rogaland 136 Jorge Pino Representant Avd. 95/Buskerud 196 Sigurd Tobiassen Representant Avd. 106/Vest-Agder 017 Paul R Kristiansen Representant Avd. 436/Østfold 301 Yvonne S. Bjørkevoll Representant Avd. 31/Møre og Romsdal 071 Petter Vellesen Representant Avd. 603/Oslo 057 Birgit Tandberg Representant Avd. 246/Oslo 382 Per Eriksen Representant Avd. 143/Nordland 396 Elin Karlsen Representant Avd. 74/Troms/Finnmark 268 Camilla Haugland Representant Avd. 266/Hordaland 146 Geir Halvorsen Representant Avd. 7/Vestfold Sekretærer for komiteen har vært Dag Odnes, Norvald Mo og Atle Høie, alle fra forbundets administrasjon. Fra landsmøtet har redaksjonskomiteen fått oversendt følgende til behandling: I-0013 Uttalelse Klima for verdiskaping I-0014 Uttalelse Verdien av velferd I-0015 Uttalelse Den politiske situasjonen I-0017 Uttalelse Ein bustadmarknad for alle I-0018 Uttalelse Fellesforbundet, Norge og verden Forslag nr. Representant Beh. under pkt. B Werner Larsen 6.7 B Roy Lund B Dalwinder Singh B Bjørn Lien B Bjørn Lien B Anne Rønningsbakk PP 4.6 B Odd-Inge Godhavn B Gunnar Holm 4.1.1

2 - 2 - Forslag nr. Representant Beh. under pkt. B Tor Eivind Svoldal Djuve B Kai Johansen B Lars Yngve Frøysa B Ståle Knoff Johansen 6.7 B Eva-Lill Bekkevad I-0018 B Jorge Alex Dahl I-0018 B Jorge Alex Dahl I-0018 B Roger Kristensen I-0018 B Roger Kristensen I-0018 B Atle Wedaa I-0018 B Steffen Høiland I-0018 B Atle Tranøy 6.1 B Mohamed Ben Hedi Kallel I-0018 B Tom Nordbø B Stein Roar Eriksen B Adolf Larsen I-0013 B Adolf Larsen I-0015 B Steffen Høiland B Steffen Høiland I-0013 B Steffen Høiland B Jan Petter Gurholt 6.5 B Petter Vellesen I-0017 B Finn Allan Westjord I-0013 B Steffen Høiland I-0013 B Mohammad Afzal 6.5 B Ove Iversen 6.6 B Bjørn Kåre Høistad I-0013 B Cecilie Søllesvik PP 4.11 B Boye Ullmann I-0013 B Helene Holm I-0017 B Jorge Alex Dahl I-0013 B Atle Tranøy I-0013 B Atle Tranøy I-0013 B Bjørn Lien B Fredrik Larsson I-0017 B Aud Sissel Lauvås Bagne B Michael Hall I-0013 B Kirsten Renaa B Roger Kristensen I-0013 B Roger Kristensen 6.9 B Rune Samuelsen 6.9 B Rune Samuelsen I-0017 B Jens Ingvald Olsen I-0017 B Per Moen I-0013 B Roar Aas I-0013 B Steinar Krogstad I-0013 B Roar Aas I-0013

3 - 3 - Forslag nr. Representant Beh. under pkt. B Enrique Mora B Jorge Alex Dahl I-0014 B Monica Tjønna I-0013 B Fredrik Larsson B Steffen Høiland PP 4.11 B Svein Frode Pettersbakken B Steffen Høiland I-0015 B Frits T. Thuv F Per Ivar Nilsen F Per Ivar Nilsen F Gunnar Holm F Per Ivar Nilsen F Per Ivar Nilsen F Jan Lauritz Kårvatn F Ståle Strømsheim F Ståle Strømsheim 6.7 F Ståle Strømsheim 6.7 F Tom Nordbø F Cecilie Søllesvik F Mads Ekern 6.9 F Cecilie Søllesvik 6.9 F Ståle Strømsheim F Ståle Strømsheim F Ståle Strømsheim I-2560 Representantskapets innstilling I-2565 Representantskapets innstilling I-2569 Representantskapets innstilling I-2577 Representantskapets innstilling I-2591 Representantskapets innstilling I-2599 Representantskapets innstilling I-2618 Representantskapets innstilling I-2622 Representantskapets innstilling I-2632 Representantskapets innstilling I-2642 Representantskapets innstilling I-2649 Representantskapets innstilling I-2652 Representantskapets innstilling I-2660 Representantskapets innstilling I-2669 Representantskapets innstilling I-2678 Representantskapets innstilling I-2681 Representantskapets innstilling I-2685 Representantskapets innstilling I-2687 Representantskapets innstilling I-2695 Representantskapets innstilling I-2703 Representantskapets innstilling I-2708 Representantskapets innstilling 4.4.5

4 - 4 - Forslag nr. Representant Beh. under pkt. I-2712 Representantskapets innstilling I-2715 Representantskapets innstilling I-3097 Representantskapets innstilling 6.1 I-3112 Representantskapets innstilling I-3118 Representantskapets innstilling I-3130 Representantskapets innstilling I-3154 Representantskapets innstilling 6.3 I-3161 Representantskapets innstilling I-3163 Representantskapets innstilling I-3174 Representantskapets innstilling 6.5 I-3227 Representantskapets innstilling 6.6 I-3245 Representantskapets innstilling 6.7 I-3254 Representantskapets innstilling I-3256 Representantskapets innstilling I-3268 Representantskapets innstilling I-3278 Representantskapets innstilling I-3304 Representantskapets innstilling 6.9 I-3306 Representantskapets innstilling I-3310 Representantskapets innstilling I-3313 Representantskapets innstilling I-3319 Representantskapets innstilling 6.11 I-3329 Representantskapets innstilling 7 Redaksjonskomiteen har i forbindelse med sitt arbeid behandlet følgende kapitler i prinsipprogrammet: 1 Forord Avsnitt 1 og 2 2 Fellesforbundets formål og idégrunnlag Avsnitt Utviklingstrekk og utfordringer Avsnitt 7 11, 16 20, 22 og 25 4 Prinsipper og retningslinjer 4.1 Arbeid til alle Avsnitt Ikke-diskriminering Avsnitt Hva slags næringsliv vil vi ha? Avsnitt Miljø og energi Avsnitt Alles mulighet til bolig Avsnitt 101 og Velferd og sosial trygghet Avsnitt Kultur Avsnitt

5 Internasjonal solidaritet Avsnitt Organisasjon Avsnitt Forbundets politiske rolle og engasjement Avsnitt I tillegg har komiteen utarbeidet følgende uttalelser: - Klima for verdiskaping - Verdien av velferd - Den politiske situasjonen - Ein bustadmarknad for alle - Fellesforbundet, Norge og verden Tekst som redaksjonskomiteen foreslår tilføyet under de enkelte punkter er markert med fet skrift når det gjelder den nye teksten, og med (overstrykning med en parentes rundt) for den teksten som (utgår). Redaksjonskomiteens innstillinger er enstemmig.

6 - 6-4 Næringspolitikk 4.1 NÆRINGSPOLITIKK Generelle rammevilkår Følgende forslag er behandlet under denne overskriften: B Rep.nr. 462 Roy Lund, representantskapet: F-2550 nytt pkt. 5: Fellesforbundet må engasjere seg mer i næringspolitisk arbeid i regionene for å påvirke den fremtidige utviklingen av arbeidsplassene lokalt og regionalt. F.eks. viktig å gå inn i styrer som Innovasjon Norge, VRI og RFF. B-5137 Rep.nr. 030 Gunnar Holm avd. 185: Fellesforbundet skal i landsmøteperioden utarbeide et arbeidsdokument som klargjør og veileder avdeling og klubb i næringer utsatt for utflagging, slik at fortsatt drift i Norge kan muliggjøres. F Rep.nr. 043 Per Ivar Nilsen, avd. 001: Stopp utflyttingen av industrien fra Norge! Fellesforbundet må kreve en energi og industripolitikk som gjør at det både nå og i framtiden kan satses på norsk kraftforedlende industri i Norge, samt videreutvikle og beholde teknologien her i landet. Næringspolitisk satsning må være miljømerket, slik at vi kan konkurrere internasjonalt også i fremtiden F Rep.nr. 043 Per Ivar Nilsen, avd. 001: Stopp nedleggingen av industriarbeidsplassene i Norge! Den vedvarende arealkampen mellom boligbygging og næringsutvikling har i mange år ført til stor nedleggelse av industriarbeidsplasser, spesielt i de store byene. - Dette kan reduseres ved å innføre buffersoner mellom eksisterende industriområder slik at boligbyggingen ikke utgjør en trussel for næringsutviklingen. Og vise versa. Næringseiendom må ikke omreguleres til annen bruk uten kompensering av tilsvarende arealer innen samme område. For å få dette til må tillitsvalgte og ledelsen i bedriftene være våkne på hva som skjer i nærområde og bruke sin svarrett ved høringer og liknende. I-2560 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Forslagene om at staten skal benytte sin eiermakt for å stanse bl.a. nedlegging av Hydros arbeidsplasser i Norge, tiltres ikke. Intensjonene i de øvrige forslagene tiltres og anses dekket i prinsipprogrammet avsnitt 77, 79, 84 og 90, samt innstillingen I-2591 (4.2.2).

7 - 7 - Intensjonen i forslag B-5100 tiltres og anses dekket i avsnitt 20 i uttalelsen Klima for verdiskaping I Forslag B-5137 tiltres ikke. Forslag F-2546 og F-2547 anses ivaretatt i representantskapets innstilling Finans-, rente- og valutapolitikken Det er ikke fremkommet nye forslag under denne overskriften. I-2565 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Intensjonen i forslagene tiltres og anses ivaretatt gjennom forbundets daglige arbeid Forskning og utvikling Det er ikke fremkommet nye forslag under denne overskriften. I-2569 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Intensjonen i forslagene tiltres og anses dekket av prinsipprogrammet avsnitt EIERSKAP Kontroll med eieroverdragelser Følgende forslag er behandlet under denne overskriften: B Rep.nr. 028 Bjørn Lien, avd. 087: F-2576 Flyarbeidernes forening støtter dette forslaget omgående. Arbeid og virksomhetsoverdragelse lovfestes.

8 - 8 - F Rep.nr. 030 Gunnar Holm, avd. 185: AML kap. 16, nytt punkt i 16-1(3) Anbud må inngå i Aml. kap. 16 omhandlende virksomhetsoverdragelse, slik at anbud ikke vinnes på bekostning av arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår. I-2577 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Forslagene som omhandler en lovfesting av virksomhetsoverdragelse ved endringer som følge av anbud, tiltres ikke. Intensjonene i de øvrige forslagene tiltres og anses dekket i prinsipprogrammet kap Statlig eierskap og statlige investeringsfond Følgende forslag er behandlet under denne overskriften: B Rep.nr. 422 Stein-Roar Eriksen, forbundsstyret: Til hefte 6, I-2591, s.270, 2. avsnitt, ny tekst etter 1. setning: Forbundsstyret gis i oppdrag å foreslå og arbeide for å etablerer et statlig investeringsfond for eksisterende industribedrifter i løpet av landsmøteperioden. Fondet skal i størrelse og omfang sikre statens evne ti å være en aktiv eier, og foreta eventuelle strategiske oppkjøp B Rep.nr. 028 Bjørn Lien, avd. 087: Staten som eier Forbundet må bidra til å hindre privatisering av arbeidsplasser for privatiseringens skyld. Forsvarets verksted på Kjeller blir statsforetak med 100% eierskap av Forsvarsdep. grunnet sektorpolitiske interesser og at beredskap for den operative delen av Forsvaret skal opprettholdes. Bare med Staten som 100% eier stanses dette. Dette må forbundet bidra til. I-2591 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Forslagene om at oljefondet (pensjonsfond utland) skal benyttes til å investere i bedrifter i Norge tiltres ikke. Når det gjelder forslagene om økt bruk av oljeinntektene/fondet innlands vises til I-3097 (6.1). Intensjonen i forslagene om å etablere et statlig investeringsfond for eksisterende industribedrifter tiltres.

9 - 9 - Intensjonen i de øvrige forslagene tiltres og anses dekket i prinsipprogrammet avsnitt 81. Redaksjonskomiteen anser forslagene ivaretatt i representantskapets innstilling. 4.3 MILJØ- OG ENERGIPOLITIKK Eierskap og offentlig kontroll med energiforsyning Følgende forslag er behandlet under denne overskriften: F Rep.nr. 043 Per Ivar Nilsen, avd. 001: Reversering av kraftregimet. Fellesforbundet må kreve reversering av liberaliseringen av kraftmarkedet. Energilova av 1991 må endres eller fjernes! Fellesforbundet må kreve at det tas politisk styring i forvaltningen av våre vannkraftressurser for å sikre nasjonale interesser! Et markedsliberalistisk dvs. børsstyrt kraftmarked, helt uten politisk styring, ivaretar kun kapitalistenes og produsentenes interesser. Vannkrafta vår er folkeeie, og forvaltningen og prissettingen av den må derfor skje av de folkevalgte. I-2599 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: For den del av forslaget fra avd. 1 og 156 som omhandler pris, vises det til I-2632 ( ). Den del av forslaget fra avd. 9, 117 og 118 som omhandler mineral- og naturressurser anses dekket i prinsipprogrammet avsnitt 81. Intensjonen i øvrige deler av forslag fra avd. 1, 117, 118 og 156, samt intensjonen i de øvrige forslagene tiltres og anses dekket i prinsipprogrammet avsnitt 81, og tas med i forbundets arbeid med stortingsmelding om energipolitikk. Redaksjonskomiteen anser forslaget ivaretatt i representantskapets innstilling.

10 Tilgang på kraft Det er ikke fremkommet nye forslag under denne overskriften. I-2618 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: For den delen av forslaget som omhandler salg av kraft til utlandet vises til I-2642 (4.3.3). For de deler av forslagene som omhandler offentlig eierskap av vannkraftressursene, vises det til I-2599 (4.3.1). For de deler av forslagene som omhandler prisfastsetting av strøm vises det til I-2632 ( ). Intensjonen i øvrige deler av forslagene tiltres Industrikraft Det er ikke fremkommet nye forslag under denne overskriften. I-2622 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Intensjonen i forslagene tiltres og anses dekket i prinsipprogrammet avsnitt Kraftpris Følgende forslag er behandlet under denne overskriften: F Rep.nr. 043 Per Ivar Nilsen, avd. 001: Sosialdemokratisk energipolitikk. Fellesforbundet må kreve at den norske regjeringen driver en energipolitikk som også ivaretar privathusholdningers interesser og behov for elektrisk kraft. Fellesforbundet må kreve kraftpriser som gjør at folk slipper å måtte gå på sosialkontoret med strømregninga si. Dette er uverdig, usosialt og usolidarisk, og hører ikke hjemme i verdens rikeste land med sosialdemokratisk styring. Fellesforbundet må kreve stans i de storstilte planer for nye kabler til kontinentet som vil gi europeisk kraftpris til norske forbrukere.

11 I-2632 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: For de delene av forslagene fra avd. 1 og 89 som omhandler eksport av strøm og kabler til kontinentet vises det til I-2642 (4.3.3). Den del av forslaget fra avd. 117 som omhandler prisen på elektrisk kraft i forhold til fyringsved, tiltres ikke. Intensjonen i øvrige deler av forslagene tiltres. Redaksjonskomiteen anser forslaget ivaretatt i representantskapets innstilling Rammebetingelser Det er ikke fremkommet nye forslag under denne overskriften. I-2642 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Forslagene fra avd. 12 og 143 om å begrense mulighetene for å etablere kabler til utlandet tiltres ikke. For de deler av forslagene som omhandler offentlig eierskap av vannkraftressursene, vises det til I-2599 (4.3.1). For de deler av forslagene som omhandler prisfastsetting av strøm vises det til I-2632 ( ). Intensjonene i de øvrige delene av forslagene tiltres Vannkraft Det er ikke fremkommet nye forslag under denne overskriften. I-2649 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Intensjonene i forslagene tiltres, og anses dekket i prinsipprogrammet avsnitt 89.

12 Bioenergi og andre fornybare energikilder Følgende forslag er behandlet under denne overskriften: B Rep.nr. 334 Enrique Mora, avd. 250: Jeg registrerer at forslag 2650 og 2651, om utvikling av fornybare energikilder, tiltres av Rep.skap. Jeg vil legge til at hensynet til utvalgt må gå foran det estetiske. Vindkraft prosjekter har vært stoppet pga at utsikten ble ødelagt. Tillegg til forslag: Samfunnets beste må gå foran når plassering av slike vindparker/anlegg for fornybare energi skal bestemmes. Samfunnets beste er produksjon av fornybare energi I-2652 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Intensjonene i forslagene tiltres. Forslag B-5201 tiltres ikke Gasskraft og CO2-håndtering Det er ikke fremkommet nye forslag under denne overskriften. I-2660 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Intensjonene i forslagene tiltres Næringspolitiske virkninger av olje- og gassvirksomhet Det er ikke fremkommet nye forslag under denne overskriften. I-2669 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Intensjonene i forslagene tiltres.

13 Miljøteknologi Følgende forslag er behandlet under denne overskriften: B-5145 Rep.nr. 259 Tor Eivind Djuve avd. 117: - Staten overtar ansvaret for og blir pådriver for utskifting av ferjeflåten i retning av meir miljøvenlig flåte. - Å sikra tilgang på lettvekts-byggematerial, som aluminium og karbonfiber. - Å produsera, ta i bruk, evaluera, vidareutvikla skipsdrift på gass, batteri og låg utsleppsdieseldrift. - At anbudsregime blir fokusert på teknologiutvikling og miljø framfor kortsiktig bedriftsøkonomisk vinning, lengre anbudsperioder. - At norske verksamder som viser vilje og evne til nytenking og teknologisk utvikling blir løna for dette gjennom regelverk og anbod. - Utvikla offentleg bruk av verkemiddel innafor EU/EØSregelverket til å sikra finansiell ryggrad i Pilot-prosjekt, f.eks. eit CO 2 -fond etter mal fra NO X -fondet. I-2678 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Intensjonene i forslagene tiltres. Intensjonen i forslag B-5145 tiltres og anses ivaretatt i ny setning i avsnitt 8 og generelt i uttalelse Klima for verdiskaping I Andre forslag om næringspolitikk Det er ikke fremkommet nye forslag under denne overskriften. I-2681 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Intensjonen i forslagene tiltres og anses dekket i prinsipprogrammet avsnittene 5, 75 og 142.

14 BRANSJESPESIFIKKE NÆRINGSPOLITISKE SPØRSMÅL Byggenæringen Det er ikke fremkommet nye forslag under denne overskriften. I-2685 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Intensjonene i forslagene tiltres Reiseliv Det er ikke fremkommet nye forslag under denne overskriften. I-2687 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Intensjonen i forslaget tiltres og følges opp i forbundets arbeid med revideringen av reiselivsstrategien Hotell og restaurant Følgende forslag er behandlet under denne overskriften: B Rep.nr. 056 Dalwinder Singh, avd. 246: Vi opprettholder vårt forslag F-2689 Begrunnelse: Rep.skapets vurdering til I-2542 på side 245 i hefte 6 der det står: Representantskapet er enige at det må være krav for å kunne opprette foretak eller selskap som har krav til aksjekapital til registrering og lignende. Videre mener representantskapet at det også må kunne stilles krav for å drive selskap. Slike krav må variere alt etter hvilken type arbeid selskapet driver. En måte å stille slike krav på kan være i form av Prekvalifisering. Altså at en bedrift må dokumentere at den har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å utføre næringsvirksomhet. For øvrig viser vi til vår begrunnelse til F Vi ber Landsmøtet slutte seg til vårt forslag og at I-2695 endres tilsvarende.

15 B Rep.nr. 335 Kirsten Renaa, avd. 250: Opprettholder forslag 2691 Gjelder den del av forslaget som omhandler krav til fagbrev i hotell og Restaurant bransjen skal gjelde også for å drive/være ledere i bransjen. B-5217 Rep.nr. 059 Svein-Frode Pettersbakken, avd. 249: Krav om fagutdannelse for å drive restauranter og hoteller. Fellesforbundet må arbeide aktivt for en endring i serveringsloven slik at det blir et krav om fagutdannelse, eller tilsvarende yrkespraksis, for å åpne og/eller drive hotell- og restaurantbedrifter. Opprettholder derfor forslag F Rep.nr. 269 Jan Kårvatn, avd. 266: Krav om fagutdannelse for å drive restauranter og hoteller. Fellesforbundet må arbeide aktivt for en endring av Serveringsloven slik at det blir et krav om fagutdannelse, eller tilsvarende yrkespraksis, for å åpne og/eller drive hotell- og restaurantbedrifter. Motivasjon: Etter at Willoch-regjeringen i 1986 fikk bort dette kravet, kan nå hvem som helst, bare de har startkapital, starte opp og drive restauranter. Dette har medført at bransjen har fått et frynsete rykte, og med mange useriøse drivere. Det igjen går ut over de seriøse aktørene i bransjen, som ønsker å drive lovlig og ha ordnede arbeidsforhold for de ansatte. Det er derfor mange ansatte, spesielt innenfor restaurantsektoren, som arbeider under uverdige forhold hos arbeidsgivere som verken har greie på restaurantdrift eller ansattes rettigheter, men bare er ute etter kortsiktig gevinst. Ved å innføre krav til fagutdannelse eller yrkespraksis vil vi på sikt kunne få en mer seriøs hotell- og restaurantbransje. Det vil også medføre at ungdom igjen vil satse på fagutdannelse, og vil medføre en større grad av ordentlige arbeidsvilkår for de ansatte i bransjen. I-2695 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Forslagene om krav til fagbrev for å kunne drive overnattings- og serveringsvirksomhet tiltres ikke. For forslaget om et eget lovverk om outsourcing for hotellbransjen vises til innstilling (I-2392) under Intensjonene i de øvrige forslagene tiltres. Forslagene anses ivaretatt i representantskapets innstilling. Med hensyn til krav for å drive selskap, vises til uttalelsen I-0012 Et organisert arbeidsliv.

16 Attføring og varig tilrettelagt arbeid Det er ikke fremkommet nye forslag under denne overskriften. I-2703 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Intensjonene i forslagene tiltres Primærnæringene Det er ikke fremkommet nye forslag under denne overskriften. I-2708 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Intensjonen i forslaget fra avd. 156 om å styrke landbrukspolitikken tiltres og anses ivaretatt av prinsipprogrammet avsnittene 79 og 84. Forslaget fra avd. 252 om å flytte havbruksnæringen på land tiltres ikke. Intensjonen i forslaget fra avd. 747 om å styrke arbeidet med omdømme og å løse de utfordringen havbruksnæringen står overfor, tiltres. Landsmøtet avgir ikke en egen uttalelse om havbruksnæringen spesielt Grafisk Det er ikke fremkommet nye forslag under denne overskriften. I-2712 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Forslagene om videreføring av nullmoms for aviser og bøker, samt ivaretakelse av papiret som informasjonsbærer tiltres. Forslaget om at forbundet skal arbeide for å videreføre dagens momssatser for elektroniske bøker tiltres ikke. Intensjonene i de øvrige forslagene tiltres.

17 Fly Følgende forslag er behandlet under denne overskriften: B Rep.nr. 28 Bjørn Lien, avd. 087: Fellesforbundet må bidra til at også det fagtekniske miljøet i Norge settes på den politiske dagsorden. Det må utarbeides en handlingsplan og aktivitetsplan på samme måte som Næringsdep. har utarbeidet en for det maritime miljøet. I-2715 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Forslaget om handlings- og aktivitetsplan tiltres ikke. Intensjonene i forslaget om sertifisering av personell og bakketjenester tiltres. Redaksjonskomiteen anser forslaget ivaretatt i representantskapets innstilling Forsvaret Følgende forslag er behandlet under denne overskriften: B-5146 Rep.nr. 447 Kai Johansen representantskapet: Fellesforbundet må videreføre gjenkjøpsregime ved forsvarsanskaffelsen neste landsmøteperiode. Intensjonen i forslaget tiltres og anses dekket i nytt avsnitt 21 i uttalelse Klima for verdiskaping I-0013.

18 Samfunn og velferd 6.1 DEN GENERELLE ØKONOMISKE POLITIKKEN Det er ikke fremkommet nye forslag under denne overskriften. I-3097 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Forslaget om å nedsette et lovutvalg for å vurdere nasjonale tiltak oversendes det nye forbundsstyret. Intensjonen i resten av forslagene tiltres og anses dekket i prinsipprogrammet avsnittene 10 og SKATTE- OG AVGIFTSPOLITIKKEN Inntektsfradrag for fagforeningskontingent Det er ikke fremkommet nye forslag under denne overskriften. I-3112 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Intensjonen i forslagene tiltres og anses dekket i prinsipprogrammet avsnitt Inntektsfradrag for arbeidsreiser Det er ikke fremkommet nye forslag under denne overskriften. I-3118 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Forslagene tiltres ikke.

19 Andre forslag om skatte- og avgiftspolitikken Følgende forslag ble behandlet under denne overskriften: B Rep.nr. 206 Odd Inge Godhavn, avd. 25: F Beskatning av kost og losji. Fellesforbundet skal arbeide for å endre skatteregelen om fordelsbeskatning under arbeidsreiser. Denne beskatningen er urettferdig ved at den retter seg mot en gruppe som er ikke har noen alternativ når det gjelder overnatting og kost. Dette gjelder både på land og offshore. B Rep.nr. 218 Steffen Høiland, avd. 057: Gjenreiser forslag F-3121, om en sterkere omfordelingsprofil i skattesystemet. Forslaget vil gi et mer rettferdig skattesystem, samt bidra til et mer legalisert samfunn. B Rep.nr. 218 Steffen Høiland, avd. 057: Gjenreiser forslag F-3122, om en differensiert drivstoffavgift. Begrunnelse: Vi mener dette vil bedre rammevilkårene for næringslivet i distrikts-norge. Vi ser ikke noe problem med differensierte avgifter, tvert imot kan dette være god distriktspolitikk, - som f.eks. arb.giver.avgiften. Videre opplever mange medlemmer at det urimelig at man i Oslo betaler mindre for drivstoff enn på vestlandet. Vi pumper det jo opp rett utenfor stuedøra B-5231 Rep.nr. 305 Frits T. Thuv, avd. 031: Dirigent, landsmøte, statsminister! Rammevilkår for bilbransjen! Bilavgifter gradert etter avgasskrav i henhold til f.eks. EU-norm. Høyere EU-norm, lavere avgift både for bensin, diesel og hybrid biler. Takk. F Rep.nr. 280 Ståle Strømsheim, avd. 747: Fellesforbundet mener skattesystemet skal ha en sterk omfordelingsprofil. Penger er makt derfor forslår vi følgende endringer i skattesystemet for styrket økonomisk likeverd: Innfør reell beskatning av aksjeutbytter ved å fjerne skjermingsfradraget. Innfør toppskatt og trygdeavgift for utbytteinntekt, slik som for arbeidsinntekt. Gjeninnfør kakseskatten 12,5 % ekstra arbeidsgiveravgift på lønninger over 16G. Progressiv formueskatt. Progressiv arveavgift.

20 I-3130 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Forslagene fra avd. 9, 57, 156 og 650 tiltres ikke. Den delen av forslaget fra avd. 25 som omhandler en årlig regulering av beløpsgrensen tiltres, øvrige deler av forslaget tiltres ikke. Intensjonen i de øvrige forslagene tiltres og anses dekket i prinsipprogrammet avsnitt 105. Intensjonen i forslag B-5231 anses ivaretatt i avsnitt 7 i uttalelsen Klima for verdiskaping I Redaksjonskomiteen anser at de øvrige forslagene er ivaretatt i representantskapets innstilling. Representantskapets innstilling foreslås vedtatt. 6.3 BOLIGPOLITIKKEN Følgende forslag ble behandlet under denne overskriften: B Rep.nr. 449 Rune Samuelsen, representantskapet: Tillegg til siste setning 1 ste avsnitt Boligene selges til kostpris, boligprisene følger prisindeksen osv. Sosial boligbygging må gjeninnføres. Vi ser at særlig unge i dagens samfunn har vanskeligheter med å komme seg inn på dagens boligmarked. Staten må i mye større grad sørge for at husbanken yter lån til boligbyggerlag og kommuner for oppføring av rimelige boliger. Boligene følger prisindeksen slik at de som har slike boliger ikke taper på å ha en slik leilighet over tid, ei heller tjener på dette. Landsmøtet i Fellesforbundet krever at alle store boligprosjekter blir pålagt å ha noen ungbo-leiligheter med lav husleie og tvungen sparing. I-3154 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Forslagene om politisk fastsatt rente i Husbanken og forslag om indeksregulering av boligpriser tiltres ikke. Intensjonene i de øvrige forslagene tiltres. Forslag B-5192 tiltres ikke.

21 SAMFERDSELSPOLITIKK Transport Det er ikke fremkommet nye forslag under denne overskriften. I-3161 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Sluttar seg ikkje til forslaget frå avd. 1, og ikkje den delen av forslaga frå avd. 53 og 143 om statleg garantiansvar for bompengeprosjekt. Sluttar seg ikkje til forslaget om at honnørbillettordningar skal omfatta også gruppa år med AFP utan arbeidsinntekt. Når det gjeld den delen av forslaga frå avd. 53 og 143 som går på investeringsprosjekt og på rutetilbod i Nord-Norge, må dei vurderast i samband med forbundets årlege arbeid med statsbudsjetta. Sluttar seg til intensjonen i dei øvrige forslaga Bredbånd Det er ikke fremkommet nye forslag under denne overskriften. I-3163 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Intensjonen i forslaget tiltres. 6.5 SYKELØNN Følgende forslag ble behandlet under denne overskriften: B Rep.nr. 161 Jan Petter Gurholt, avd. 008: Vi må få slutt på klasseskille mellom arbeider og Funksjonær når det gjelder feriepenger på sykelønn. Alle trenger feriepenger. B Rep.nr. 202 Mohammad Afzal, avd. 025: Forslag 3165 hefte 7 fra avdeling 25 opprettholdes. Prinsipprogram punkt 108, dekker ikke etterbetalinger fra sentrale/lokale forhandlinger.

22 I-3174 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Forslaget fra avd. 850 anses dekket i Lov om folketrygd. Intensjonene i øvrige forslag tiltres og anses dekket i prinsipprogrammet avsnitt 108. Redaksjonskomiteen anser forslagene ivaretatt i representantskapets innstilling. 6.6 DAGPENGER VED ARBEIDSLEDIGHET OG PERMITTERING Følgende forslag ble behandlet under denne overskriften: B Rep.nr. 207 Ove Iversen, avd. 025: Landsmøte mener at regjeringens forslag om å kutte i permitteringsloven vil føre til at mange risikerer å bli oppsagt fra sine faste stillinger og i stede måtte basere seg på å bli midlertidig ansatt o.l. Landsmøte krever at Forbundsledelsen gjør alt som er mulig for å stoppe forringelse av permitteringsloven. I-3227 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Forslaget om å øke satsen for ferietillegget for dagpenger fra 9,5% til 12% tiltres ikke. Forslaget om å øke stønadsperioden til 156 uker og forslagene om å få dagpenger under etter- og videreutdanning tiltres ikke. Intensjonen i forslagene som tar opp retten til dagpenger for ansatte som har startet et utdanningsløp før permittering tiltres, og tas med i forbundets løpende arbeid. Forslagene om å fjerne ventedagene og å åpne for rullering uten at bedriften får nye karensdager tiltres. Intensjonen i forslagene om å øke dagpengesatsene tiltres. Intensjonen i forslaget om rett til dagpenger også for de utenfor EU tiltres. Forslaget fra avd. 9 vedrørende refusjonsordning for dagpenger oversendes det nye forbundsstyret til behandling i forbindelse med krav til tariffoppgjøret Intensjonen i forslag B-5174 tiltres, og anses dekket i avsnitt 3 i uttalelsen Verdien av velferd I-0014 og i avsnitt 9 i uttalelsen Den politiske situasjonen I-0015.

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser Side 2 Forslagsnr: Fra: 73 (9 - Uttalelser) 701 SOSIALE INSTITUSJONERS

Detaljer

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av.

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av. Bruk stemmeretten! LOs medlemsdebatt «Et godt arbeidsliv» ble gjennomført i perioden september 2008 til april 2009. Alle LOs medlemmer ble invitert til å delta. Over 26 000 medlemmer sendte inn 63 000

Detaljer

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker.

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. STORTINGSVALGET 2017 LOs medlemsdebatt 2016-17 Si din mening er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100 000 medlemmer

Detaljer

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak.

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak. Retningsvalget Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid

Detaljer

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål:

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september 2017 Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: Arbeid til alle: 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

Avd. 18 Rogaland foreslår: NNN må arbeide for å få og inkludere tannhelsetjeneste i det samlede helsetilbudet

Avd. 18 Rogaland foreslår: NNN må arbeide for å få og inkludere tannhelsetjeneste i det samlede helsetilbudet Forslag nr 1: Avd. 18 Rogaland foreslår: NNN må arbeide for å få og inkludere tannhelsetjeneste i det samlede helsetilbudet Begrunnelse: Tannreparasjoner må sidestilles med øvrig helsetjeneste, og finansieres

Detaljer

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Fagligpolitisk kurs 19.mars 2015, Bodø

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Fagligpolitisk kurs 19.mars 2015, Bodø Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Fagligpolitisk kurs 19.mars 2015, Bodø Skillelinjene i norsk politikk har blitt tydeligere med den sittende regjeringen. Regjeringen og samarbeidspartene har pekt ut omstilling

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

Industristrategi for Nordland

Industristrategi for Nordland Komite for næring Sak 043/13 Industristrategi for Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget har som mål at Nordland skal ha en konkurransedyktig og teknologisk ledende industri basert

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks STEM RØD- GRØNT Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: www.lo.no Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks BRUK STEMME- RETTEN VALG 2013 LOs medlemsdebatt Vi former framtiden

Detaljer

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk FELLESORGANISASJONEN Hovedoppgjøret 2014 Hovedoppgjøret 2014 Høsten 2013 - Avdelingenes representantskap behandler innspill jf. debattheftet. 31. oktober - Frist for innspill fra avdelingene 9. desember

Detaljer

Forslag oversendt redaksjonskomite 2 Forbundets vedtekter

Forslag oversendt redaksjonskomite 2 Forbundets vedtekter oversendt redaksjonskomite 2 Forbundets vedtekter Innhold Forbundets Vedtekter... 2 6 Forbundet organer, administrasjon og oppbygging... 2 7 Landsmøte... 3 8 Landsmøtets myndighetsområde... 3 12 Forbundsstyret...

Detaljer

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle.

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. Strategi for et mer anstendig arbeidsliv For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. De siste årene har vi tatt nye og viktige skritt når det gjelder

Detaljer

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen Folketrygden! Minstepensjon - grunnbeløp (G) - 58 778 kroner + særtillegg til de som ikke har nok tilleggspensj. = 105 407 kr for enslige 190 000 for ektepar! Tilleggspensjon i forhold til inntekt og antall

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv

Teknas politikkdokument om arbeidsliv Teknas politikkdokument om arbeidsliv Vedtatt av Teknas hovedstyre 05.05. 2014 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Arbeidslivet skal være tilpasset ulike livsfaser Pensjonssystemet må gi

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Til LO Oslo 12.juni Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Arbeid til alle 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013?

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv VEDTATT AV HOVEDSTYRET 15. MAI Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening

Teknas politikkdokument om arbeidsliv VEDTATT AV HOVEDSTYRET 15. MAI Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening Teknas politikkdokument om arbeidsliv VEDTATT AV HOVEDSTYRET 15. MAI 2017 Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening Hovedstyremøte 15. mai 2017 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Organisasjonsretten

Detaljer

Fellesforbundets Petroleumsforum

Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum er et samarbeidsorgan for reiseklubbene og avdelingene i Fellesforbundet, innen olje og gassrelatert virksomhet. 44 klubber og 17 avdelinger

Detaljer

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Arbeid til alle 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013? 2. Utvide muligheten til kompetanseheving

Detaljer

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9.

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. august 2005 Norge og norsk næringsliv har et godt utgangspunkt Verdens

Detaljer

LANDSMØTE 2016 ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram

LANDSMØTE 2016 ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram ANDRE FORSLAG som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram LANDSMØTE 2016 34. ORDINÆRE LANDSMØTE, OSLO KONGRESSENTER 15.-19. OKTOBER Andre forslag Behandling av Faglige og politiske

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

LOs prioriteringer på energi og klima

LOs prioriteringer på energi og klima Dag Odnes Klimastrategisk plan Fagbevegelsen er en av de få organisasjoner i det sivile samfunn som jobber aktivt inn mot alle de tre viktige områdene som påvirker og blir påvirket av klimaendring; det

Detaljer

FAGLIGPOLITISK PLATTFORM FOR LEDERNE

FAGLIGPOLITISK PLATTFORM FOR LEDERNE FAGLIGPOLITISK PLATTFORM FOR LEDERNE FAGLIGPOLITISK PLATTFORM FOR LEDERNE Ledelse Lederne er en fag- og interesseorganisasjon for ledere og betrodde ansatte som kan ha ansvar for medarbeidere, økonomiske

Detaljer

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 17: Intensjonen i forslaget tiltres. Forslaget er ivaretatt i kompetansebestemmelsen i tariffavtalene.

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 17: Intensjonen i forslaget tiltres. Forslaget er ivaretatt i kompetansebestemmelsen i tariffavtalene. Forslag nr. 35: Avd. 72 Rakkestad foreslår: At NNN jobber inn mot videregående skoler for å få rekruttert lærlinger til NNN sine bedrifter. Og gir klubbene beskjed om hvilke lærlinger som er aktuelle for

Detaljer

Fagbevegelsen, offentlige myndigheter og arbeidsmarkedskriminalitet Steinar Krogstad Forbundssekretær Fellesforbundet

Fagbevegelsen, offentlige myndigheter og arbeidsmarkedskriminalitet Steinar Krogstad Forbundssekretær Fellesforbundet Fagbevegelsen, offentlige myndigheter og arbeidsmarkedskriminalitet Steinar Krogstad Forbundssekretær Fellesforbundet 2 3 4 5 6 Et seriøst arbeidsliv er et organisert arbeidsliv? 7 Noen forutsetninger:

Detaljer

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG 1 RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak: NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND på den ene side og NORSK INDUSTRI på den annen side og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i det samme tariffområdet.

Detaljer

Vilkår for forsyning til industri i ulike regimer og land

Vilkår for forsyning til industri i ulike regimer og land Vilkår for forsyning til industri i ulike regimer og land Teknas SET-konferanse, 3. november 2011 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industri - Tall og fakta 2010 2 200 medlemsbedrifter

Detaljer

Talepunkter innspillsmøte - Grønn skattekommisjon 25.2.2015

Talepunkter innspillsmøte - Grønn skattekommisjon 25.2.2015 Talepunkter innspillsmøte - Grønn skattekommisjon 25.2.2015 Først vil jeg få takke for muligheten til å komme hit og snakke med dere om skatte- og avgiftspolitikk et tema vi nok er litt over gjennomsnittet

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen...

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Vedtatt på årsmøtet den 25. januar 2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode.

Detaljer

Det norske velferdssamfunnet

Det norske velferdssamfunnet Det norske velferdssamfunnet 1 Velferdssamfunnet En velferdsstat eller et velferdssamfunn, er en betegnelse på en stat som yter sine borgere en rekke grunnleggende goder. Støtte til utdannelse, trygder

Detaljer

CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk

CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk kontinental t sokkel Oljedirektoratet, seminar Klimakur 20.8.2009 Lars Arne Ryssdal, dir næring og miljø Oljeindustriens Landsforening 2 Mandatet vårt - klimaforlikets

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer Ikke til salgs Stem Rødt Arbeid Ikke til salgs Frihet er å vite når du har neste vakt Bjørnar Moxnes er Rødts partileder Rødt vil at folk

Detaljer

Fornybar energi - vårt neste industrieventyr. Åslaug Haga

Fornybar energi - vårt neste industrieventyr. Åslaug Haga Fornybar energi - vårt neste industrieventyr Åslaug Haga Norsk velferd er bygd på våre energiressurser Vannkraft Olje og gass Norge har formidable fornybarressurser som vind, bio, småkraft, bølge og tidevann

Detaljer

Skog og klima NORGES SKOGEIERFORBUND 1

Skog og klima NORGES SKOGEIERFORBUND 1 Skog og klima NORGES SKOGEIERFORBUND 1 Klimautfordringen og skog Velstandsutvikling har vært basert på en økende bruk av ikke fornybare olje-, gass og kullressurser Utslippene ved bruken av disse fossile

Detaljer

Energi- og prosessindustriens betydning for veien videre

Energi- og prosessindustriens betydning for veien videre Energi- og prosessindustriens betydning for veien videre EnergiRikekonferansen 2007-7. august, Haugesund En viktig gruppe for LO Foto: BASF IT De rike lands ansvar I 2004 stod i-landene, med 20 prosent

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner

Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner 1 Endringer i AML Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner Regjeringen ønsker et trygt, fleksibelt, familievennlig og inkluderende arbeidsliv som skal være preget av trygge og anstendige arbeidsvilkår

Detaljer

Næringslivets klimahandlingsplan. Norsk klimapolitikk tid for handling

Næringslivets klimahandlingsplan. Norsk klimapolitikk tid for handling Næringslivets klimahandlingsplan Norsk klimapolitikk tid for handling Sammendrag «Norge som energinasjon kan og skal gå foran. Næringslivet skal bidra aktivt til å løse klimautfordringene.» Tid for handling

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

124/08 HØRING - NOU 2008:6 LØNN OG KJØNN MELLOM KVINNER OG MENN

124/08 HØRING - NOU 2008:6 LØNN OG KJØNN MELLOM KVINNER OG MENN 124/08 HØRING - NOU 2008:6 LØNN OG KJØNN MELLOM KVINNER OG MENN Formannskapet behandlet i møte 19.08.2008 Formannskapet vedtak: Som en del av den offentlige sektor, er vår høringsuttalelse selvsagt preget

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Kraft og kraftintensiv industri Regjeringens energipolitikk og industriens kraftvilkår

Kraft og kraftintensiv industri Regjeringens energipolitikk og industriens kraftvilkår Kraft og kraftintensiv industri Regjeringens energipolitikk og industriens kraftvilkår Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen Energirikekonferansen 8. august 2006 Tilstrekkelig tilgang på energi er

Detaljer

Eksporten viktig for alle

Eksporten viktig for alle Eksporten viktig for alle Roger Bjørnstad Roger Bjørnstad ACI- Norge, for Mørekonferansen 18. april 20. 2013 nov. 2013 BNP-vekst 2012 Investeringer 2012, mrd. kr. 4 3 2 1 0-1 3,4-0,4 2,2 1,4 Offentlig;

Detaljer

Linje forslaget er det samme som forslag 1. Redkoms innstilling: Avvises Se begrunnelse over.

Linje forslaget er det samme som forslag 1. Redkoms innstilling: Avvises Se begrunnelse over. Redaksjonskomiteens innstillinger Politisk plattform FORSLAG 1: Forslagsstiller: Delegat 33 Øystein Fjæra Linje 69-111 Redkoms innstilling: Avvises De språklige endringene vurderes ikke å bedre teksten.

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

1) Full lønn under sykdom

1) Full lønn under sykdom Bruk stemmeretten! I medlemskampanjen Du bestemmer LO på din side, som gikk fra 12. oktober 2004 til 28. februar 2005, deltok 44 000 medlemmer med til sammen 155 000 innspill og krav om hva som skal være

Detaljer

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Fylkesråd for næring Arve Knutsen 1. møte i Energirådet i Nordland Svolvær 2. september 2010 Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Bilde 1: Det er en glede for meg å ønske dere velkommen

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 OPPDRAG ENERGI NHOs ÅRSKONFERANSE 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og

Detaljer

Eldrebølgen og pensjonsutfordringen

Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Slapp av det ordner seg eller gjør det ikke det? Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Spleiselag eller Svarteper? I Norge dobles antallet personer over 65 år fra 625.000

Detaljer

Industri i krisetid- Hva er mulig og ønskelig å gjøre?

Industri i krisetid- Hva er mulig og ønskelig å gjøre? Industri i krisetid- Hva er mulig og ønskelig å gjøre? Faglig innlegg på Teknas valgmøte, Mo i Rana 27 august 2009 Advokat Christian Hambro Næringslivet har hovedansvaret for å håndtere gode og dårlige

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

KFOs prinsipprogram. Kontakt KFO. Prinsipprogram Vedtatt av KFOs representantskap juni 2005

KFOs prinsipprogram. Kontakt KFO. Prinsipprogram Vedtatt av KFOs representantskap juni 2005 Kontakt KFO KFO resurssenter Brugata 19, Postboks 9202, 0134 Oslo Tlf: 21 01 36 00. Faks: 21 01 36 50 E-post: kfo-post@kfo.no Internett: www.kfo.no Region 1 Nordland, Troms og Finnmark KFOs servicesenter

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL Offentlig høring av NOU 2006:18 "Et klimavennlig Norge" Behandlet av Møtedato Saksnr Samferdsel- areal- og miljøkomitéen 21.02.2007 3/2007 Fylkestinget 07.03.2007

Detaljer

Pensjonskampen fram mot uravstemning Konferanse om AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor, 18. november 2008 Gudrun Høverstad

Pensjonskampen fram mot uravstemning Konferanse om AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor, 18. november 2008 Gudrun Høverstad Pensjonskampen fram mot uravstemning 2009 Konferanse om AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor, 18. november 2008 Gudrun Høverstad Noen viktige spørsmål... Hva handler dette om? Hvilke krav må reises

Detaljer

Presentasjon av KIA. Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015

Presentasjon av KIA. Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015 Presentasjon av KIA Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015 Torger Kyrrestad Strøm. Leder av Econa Troms og Finnmark, styremedlem KIA, Tillitsvalgt Tromsø kommune 1 Beslutningsstruktur Lokalavde linger

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Trondheimskonferansen Eystein Garberg

Trondheimskonferansen Eystein Garberg Trondheimskonferansen 2016 Eystein Garberg Hvorfor engasjere oss for pensjon? Gjelder alle Stor mangel på kompetanse Svært alvorlig situasjon for dagens unge Tvers igjennom urettferdighet satt i system

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta?

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta? 2 Klimautslipp 2.1 Hva dreier debatten seg om? FNs klimapanel mener menneskeskapte klimautslipp er den viktigste årsaken til global oppvarming. Det er derfor bred politisk enighet om at alle former for

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag Energi NHOs Årskonferanse 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og det ble skapt produkter for verdensmarkedet,

Detaljer

Saksframlegg Vår dato 15.05.2012

Saksframlegg Vår dato 15.05.2012 Vår saksbehandler Dag Odnes, tlf. 23 06 31 19 Samfunnspolitisk avdeling Til: Forbundsstyret Saksframlegg Vår dato 15.05.2012 Fra: Forbundsledelsen Vår referanse 12/384-5 / FF - 460 Økonomisk og politisk

Detaljer

Status og utvikling på feltet. Anders Fremming Anderssen

Status og utvikling på feltet. Anders Fremming Anderssen Status og utvikling på feltet Anders Fremming Anderssen Kompetansekartlegging og karriereveiledning i mottak KOMPETANSEKARTLEGGING IMDi Kompetansekartlegging Voksenopplæringsansatte Karriereveiledere Nav-veiledere

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN OG FOLKETRYGDLOVEN

HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN OG FOLKETRYGDLOVEN Arbeidsdepartementet Einar Gerhardsens plass 3 Postboks 8019 Dep 0030 Oslo postmottak@ad.dep.no Stavanger torsdag, 30. september 2010 HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN OG FOLKETRYGDLOVEN Viser til

Detaljer

Industri Energi har vært drivkraften til forbedringene i oljeindustrien i over 40 år

Industri Energi har vært drivkraften til forbedringene i oljeindustrien i over 40 år ? VISSTE DU AT Industri Energi har vært drivkraften til forbedringene i oljeindustrien i over 40 år Siden 1977 har vi stått fremst i kampen for lønn, rettigheter og velferd for oljearbeiderne. Vi har

Detaljer

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Oslo, april 2003 Da er vi igjen i gang med forberedelsene til det som blir omtalt som vårens vakreste eventyr tariffoppgjøret. Alle HKs overenskomster skal

Detaljer

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening Innledning ved Widar Salbuvik 24. februar 2015 Agenda Hva driver vi med? Widar Presentasjon av nye hjemmesider Tone Presentasjon av MNU Yngvar Foreningens

Detaljer

Ekspertpanel: #Drømmeløftet

Ekspertpanel: #Drømmeløftet Q Norsk økonomi står ifølge statsminister Erna Solberg foran en betydelig omstilling de nærmeste årene i lys av reduserte oljeinvesteringer og oljepriser som for tiden er lave. Vi ber deg her ta stilling

Detaljer

SIDE 1 AV 5 ARBEIDSDIREKTORATET NEKTER IMPRESARIOVIRKSOMHET :

SIDE 1 AV 5 ARBEIDSDIREKTORATET NEKTER IMPRESARIOVIRKSOMHET : SIDE 1 AV 5 ARBEIDSDIREKTORATET NEKTER IMPRESARIOVIRKSOMHET : Undertegnede har i ca 12 år arbeidet med lydinstallasjoner for restauranter og hoteller. For ca 10 år siden begynte jeg å levere diskotekanlegg

Detaljer

Først det tekniske. I Bystyresalen har vi en talerstol med mikrofon, som alle representantene bruker

Først det tekniske. I Bystyresalen har vi en talerstol med mikrofon, som alle representantene bruker Interpellantens spørsmål til ordføreren blir dermed som følger: Vil ordføreren ta initiativ til en sak der bystyre får forelagt mulighetene for streaming av komitemøtene og formannskapsmøtene, samt kostnader

Detaljer

vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Overenskomsten for transportselskaper i Norge

vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Overenskomsten for transportselskaper i Norge MEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2006-005, 2006-008, 2006-012 og 2006-013 mellom NORSK TRANSPORTARBEIDERFORBUND OG YRKESTRAFIKKFORBUNDET på den ene side og TRANSPORTBEDRIFTENES LANDSFORENING på den annen

Detaljer

SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK

SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK Dette flaket gir en oppdatering av ulike satser og beløp i viktige stønadsordninger i den norske velferdsstaten. 1. Grunnbeløpet Grunnbeløpet (G) er

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for

Innstilling fra redaksjonskomiteen for - 1 - Innstilling fra redaksjonskomiteen for Redaksjonskomiteen for Fagopplæring og utdanningspolitikk har bestått av følgende: 408 Rolf Jørn Karlsen Forb.ledelsen Komitéleder 407 Halvor Langseth Forb.ledelsen

Detaljer

Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner. Kvinner på tvers 20. september 2009 Gudrun Høverstad

Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner. Kvinner på tvers 20. september 2009 Gudrun Høverstad Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner Kvinner på tvers 20. september 2009 Gudrun Høverstad Ulike måter å tenke på Rett til arbeid eller rett til verdig liv hvis ikke det er mulig (arbeid eller

Detaljer

Trenger vi et nærings- og handelsdepartement?

Trenger vi et nærings- og handelsdepartement? Trenger vi et nærings- og handelsdepartement? NHD 25 år - Litteraturhuset 17 januar 2013 Hilde C. Bjørnland Utsleppsløyve, tilskuddsforvaltning, EXPO2012, eierskap, næringspolitikk, ut i landet, reiseliv,

Detaljer

Teknas næringspolitikk. Vedtatt av Teknas hovedstyre _

Teknas næringspolitikk. Vedtatt av Teknas hovedstyre _ Teknas næringspolitikk Vedtatt av Teknas hovedstyre 11.5 2016_ Teknas næringspolitikk - Grønn og konkurransedyktig omstilling Tekna mener: Norge trenger en ny næringsspesifikk, nasjonal industri- og teknologipolitisk

Detaljer

Fornybar fetter eller fossil forsinker? Anders Bjartnes, Energidagene, 19. oktober 2012

Fornybar fetter eller fossil forsinker? Anders Bjartnes, Energidagene, 19. oktober 2012 Fornybar fetter eller fossil forsinker? Anders Bjartnes, Energidagene, 19. oktober 2012 Norsk Klimastiftelse Ny aktør i klima- og energifeltet Basert i Bergen Opprettet i 2010 med støtte fra Sparebanken

Detaljer

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Fagforbundet Utdanningsforbundet Delta Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Hovedtariffoppgjøret 1.mai 2012 oo000oo Dokument 3 15. juni kl 09.00 Foreslåtte endringer i kursiv og understreket.

Detaljer

«Energiewende vil få betydning for Norge og norske rammebe8ngelser.»

«Energiewende vil få betydning for Norge og norske rammebe8ngelser.» «Energiewende vil få betydning for Norge og norske rammebe8ngelser.» Energirikekonferansen i Haugesund 2014 Leif Sande, Forbundsleder 60.000 medlemmer LOs Gerde største forbund Ver8kal organisasjon 3.100

Detaljer

Byggeråstoffer i Hedmark Ressurstilgang og utfordringer Hamar 29.1.2015

Byggeråstoffer i Hedmark Ressurstilgang og utfordringer Hamar 29.1.2015 Byggeråstoffer i Hedmark Ressurstilgang og utfordringer Hamar 29.1.2015 Kort om meg Mitt navn er Gunnar Nilsen og jeg er engasjert som rådgiver i Norsk Bergindustri. Guni Consult Jeg har min «pukk og grus»

Detaljer

Svar på spørsmål fra LO Valg 2013

Svar på spørsmål fra LO Valg 2013 Svar på spørsmål fra LO Valg 2013 1. Høyre vil styrke arbeidsmarkedspolitikken gjennom økt satsning på lønnstilskudd og klarere resultatkrav i tiltakssektoren. 2. Høyre mener dagpengesatsen er på et rimelig

Detaljer

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005 EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne Adm. direktør Finn Bergesen jr., NHO. Det er en på mange måter uklar debatt vi for tiden opplever om

Detaljer

22 år etterdet startet med AFP for 66 åringene ny AFP fra 2010

22 år etterdet startet med AFP for 66 åringene ny AFP fra 2010 22 år etterdet startet med AFP for 66 åringene ny AFP fra 2010 LO om tariffoppgjøret 2008 Pensjonsforum mai 2008 En skisse av pensjonssystemet -pensjonsalder 67år 100 % Totalt 66% Tjenestepensjon OTP Folketrygd

Detaljer

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark Høyres miljøtalsmann Medlem av energi- og miljøkomiteen Forskningsdagene 2008 Det 21. århundrets

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020 Høringsforslag HVORFOR en klima- og energiplan? Den globale oppvarmingen øker Mer ekstremnedbør på svært kort tid Større flom- og skredfare Infrastruktur utsettes

Detaljer

NAV Nordland. Eldre som ressurs i arbeidslivet i Nordland ved markedsdirektør Svein Andreassen NAV Nordland

NAV Nordland. Eldre som ressurs i arbeidslivet i Nordland ved markedsdirektør Svein Andreassen NAV Nordland NAV Nordland Eldre som ressurs i arbeidslivet i Nordland ved markedsdirektør Svein Andreassen NAV Nordland Hva er bra med eldre i arbeid? Hvilke ressurser har de eldre i arbeid? Erfaring, modenhet, livsvisdom

Detaljer

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold Fagforbundets kommunikasjonsstrategi 2012 2013 omtanke solidaritet samhold Fagforbundet for et likestilt samfunn og arbeidsliv Kommunikasjon er spennende. Kommunikasjon er nødvendig. Kommunikasjon gir

Detaljer