Innstilling fra redaksjonskomiteen for. Nærings- og samfunnspolitikk - 1 -

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innstilling fra redaksjonskomiteen for. Nærings- og samfunnspolitikk - 1 -"

Transkript

1 - 1 - Innstilling fra redaksjonskomiteen for Nærings- og samfunnspolitikk Redaksjonskomiteen for Nærings- og samfunnspolitikk har bestått av følgende: 403 Hans-Christian Gabrielsen Forb.ledelsen Avd. 426/Buskerud 428 Atle Tranøy Forbundsstyret Avd. 118/Hordaland 462 Roy Lund Rep.skapet Avd. 12/Sør-Trøndelag 090 Tor Egil Skulstad Representant Avd. 647/Hedmark 212 Hege Skulstad Espe Representant Avd. 44/Rogaland 136 Jorge Pino Representant Avd. 95/Buskerud 196 Sigurd Tobiassen Representant Avd. 106/Vest-Agder 017 Paul R Kristiansen Representant Avd. 436/Østfold 301 Yvonne S. Bjørkevoll Representant Avd. 31/Møre og Romsdal 071 Petter Vellesen Representant Avd. 603/Oslo 057 Birgit Tandberg Representant Avd. 246/Oslo 382 Per Eriksen Representant Avd. 143/Nordland 396 Elin Karlsen Representant Avd. 74/Troms/Finnmark 268 Camilla Haugland Representant Avd. 266/Hordaland 146 Geir Halvorsen Representant Avd. 7/Vestfold Sekretærer for komiteen har vært Dag Odnes, Norvald Mo og Atle Høie, alle fra forbundets administrasjon. Fra landsmøtet har redaksjonskomiteen fått oversendt følgende til behandling: I-0013 Uttalelse Klima for verdiskaping I-0014 Uttalelse Verdien av velferd I-0015 Uttalelse Den politiske situasjonen I-0017 Uttalelse Ein bustadmarknad for alle I-0018 Uttalelse Fellesforbundet, Norge og verden Forslag nr. Representant Beh. under pkt. B Werner Larsen 6.7 B Roy Lund B Dalwinder Singh B Bjørn Lien B Bjørn Lien B Anne Rønningsbakk PP 4.6 B Odd-Inge Godhavn B Gunnar Holm 4.1.1

2 - 2 - Forslag nr. Representant Beh. under pkt. B Tor Eivind Svoldal Djuve B Kai Johansen B Lars Yngve Frøysa B Ståle Knoff Johansen 6.7 B Eva-Lill Bekkevad I-0018 B Jorge Alex Dahl I-0018 B Jorge Alex Dahl I-0018 B Roger Kristensen I-0018 B Roger Kristensen I-0018 B Atle Wedaa I-0018 B Steffen Høiland I-0018 B Atle Tranøy 6.1 B Mohamed Ben Hedi Kallel I-0018 B Tom Nordbø B Stein Roar Eriksen B Adolf Larsen I-0013 B Adolf Larsen I-0015 B Steffen Høiland B Steffen Høiland I-0013 B Steffen Høiland B Jan Petter Gurholt 6.5 B Petter Vellesen I-0017 B Finn Allan Westjord I-0013 B Steffen Høiland I-0013 B Mohammad Afzal 6.5 B Ove Iversen 6.6 B Bjørn Kåre Høistad I-0013 B Cecilie Søllesvik PP 4.11 B Boye Ullmann I-0013 B Helene Holm I-0017 B Jorge Alex Dahl I-0013 B Atle Tranøy I-0013 B Atle Tranøy I-0013 B Bjørn Lien B Fredrik Larsson I-0017 B Aud Sissel Lauvås Bagne B Michael Hall I-0013 B Kirsten Renaa B Roger Kristensen I-0013 B Roger Kristensen 6.9 B Rune Samuelsen 6.9 B Rune Samuelsen I-0017 B Jens Ingvald Olsen I-0017 B Per Moen I-0013 B Roar Aas I-0013 B Steinar Krogstad I-0013 B Roar Aas I-0013

3 - 3 - Forslag nr. Representant Beh. under pkt. B Enrique Mora B Jorge Alex Dahl I-0014 B Monica Tjønna I-0013 B Fredrik Larsson B Steffen Høiland PP 4.11 B Svein Frode Pettersbakken B Steffen Høiland I-0015 B Frits T. Thuv F Per Ivar Nilsen F Per Ivar Nilsen F Gunnar Holm F Per Ivar Nilsen F Per Ivar Nilsen F Jan Lauritz Kårvatn F Ståle Strømsheim F Ståle Strømsheim 6.7 F Ståle Strømsheim 6.7 F Tom Nordbø F Cecilie Søllesvik F Mads Ekern 6.9 F Cecilie Søllesvik 6.9 F Ståle Strømsheim F Ståle Strømsheim F Ståle Strømsheim I-2560 Representantskapets innstilling I-2565 Representantskapets innstilling I-2569 Representantskapets innstilling I-2577 Representantskapets innstilling I-2591 Representantskapets innstilling I-2599 Representantskapets innstilling I-2618 Representantskapets innstilling I-2622 Representantskapets innstilling I-2632 Representantskapets innstilling I-2642 Representantskapets innstilling I-2649 Representantskapets innstilling I-2652 Representantskapets innstilling I-2660 Representantskapets innstilling I-2669 Representantskapets innstilling I-2678 Representantskapets innstilling I-2681 Representantskapets innstilling I-2685 Representantskapets innstilling I-2687 Representantskapets innstilling I-2695 Representantskapets innstilling I-2703 Representantskapets innstilling I-2708 Representantskapets innstilling 4.4.5

4 - 4 - Forslag nr. Representant Beh. under pkt. I-2712 Representantskapets innstilling I-2715 Representantskapets innstilling I-3097 Representantskapets innstilling 6.1 I-3112 Representantskapets innstilling I-3118 Representantskapets innstilling I-3130 Representantskapets innstilling I-3154 Representantskapets innstilling 6.3 I-3161 Representantskapets innstilling I-3163 Representantskapets innstilling I-3174 Representantskapets innstilling 6.5 I-3227 Representantskapets innstilling 6.6 I-3245 Representantskapets innstilling 6.7 I-3254 Representantskapets innstilling I-3256 Representantskapets innstilling I-3268 Representantskapets innstilling I-3278 Representantskapets innstilling I-3304 Representantskapets innstilling 6.9 I-3306 Representantskapets innstilling I-3310 Representantskapets innstilling I-3313 Representantskapets innstilling I-3319 Representantskapets innstilling 6.11 I-3329 Representantskapets innstilling 7 Redaksjonskomiteen har i forbindelse med sitt arbeid behandlet følgende kapitler i prinsipprogrammet: 1 Forord Avsnitt 1 og 2 2 Fellesforbundets formål og idégrunnlag Avsnitt Utviklingstrekk og utfordringer Avsnitt 7 11, 16 20, 22 og 25 4 Prinsipper og retningslinjer 4.1 Arbeid til alle Avsnitt Ikke-diskriminering Avsnitt Hva slags næringsliv vil vi ha? Avsnitt Miljø og energi Avsnitt Alles mulighet til bolig Avsnitt 101 og Velferd og sosial trygghet Avsnitt Kultur Avsnitt

5 Internasjonal solidaritet Avsnitt Organisasjon Avsnitt Forbundets politiske rolle og engasjement Avsnitt I tillegg har komiteen utarbeidet følgende uttalelser: - Klima for verdiskaping - Verdien av velferd - Den politiske situasjonen - Ein bustadmarknad for alle - Fellesforbundet, Norge og verden Tekst som redaksjonskomiteen foreslår tilføyet under de enkelte punkter er markert med fet skrift når det gjelder den nye teksten, og med (overstrykning med en parentes rundt) for den teksten som (utgår). Redaksjonskomiteens innstillinger er enstemmig.

6 - 6-4 Næringspolitikk 4.1 NÆRINGSPOLITIKK Generelle rammevilkår Følgende forslag er behandlet under denne overskriften: B Rep.nr. 462 Roy Lund, representantskapet: F-2550 nytt pkt. 5: Fellesforbundet må engasjere seg mer i næringspolitisk arbeid i regionene for å påvirke den fremtidige utviklingen av arbeidsplassene lokalt og regionalt. F.eks. viktig å gå inn i styrer som Innovasjon Norge, VRI og RFF. B-5137 Rep.nr. 030 Gunnar Holm avd. 185: Fellesforbundet skal i landsmøteperioden utarbeide et arbeidsdokument som klargjør og veileder avdeling og klubb i næringer utsatt for utflagging, slik at fortsatt drift i Norge kan muliggjøres. F Rep.nr. 043 Per Ivar Nilsen, avd. 001: Stopp utflyttingen av industrien fra Norge! Fellesforbundet må kreve en energi og industripolitikk som gjør at det både nå og i framtiden kan satses på norsk kraftforedlende industri i Norge, samt videreutvikle og beholde teknologien her i landet. Næringspolitisk satsning må være miljømerket, slik at vi kan konkurrere internasjonalt også i fremtiden F Rep.nr. 043 Per Ivar Nilsen, avd. 001: Stopp nedleggingen av industriarbeidsplassene i Norge! Den vedvarende arealkampen mellom boligbygging og næringsutvikling har i mange år ført til stor nedleggelse av industriarbeidsplasser, spesielt i de store byene. - Dette kan reduseres ved å innføre buffersoner mellom eksisterende industriområder slik at boligbyggingen ikke utgjør en trussel for næringsutviklingen. Og vise versa. Næringseiendom må ikke omreguleres til annen bruk uten kompensering av tilsvarende arealer innen samme område. For å få dette til må tillitsvalgte og ledelsen i bedriftene være våkne på hva som skjer i nærområde og bruke sin svarrett ved høringer og liknende. I-2560 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Forslagene om at staten skal benytte sin eiermakt for å stanse bl.a. nedlegging av Hydros arbeidsplasser i Norge, tiltres ikke. Intensjonene i de øvrige forslagene tiltres og anses dekket i prinsipprogrammet avsnitt 77, 79, 84 og 90, samt innstillingen I-2591 (4.2.2).

7 - 7 - Intensjonen i forslag B-5100 tiltres og anses dekket i avsnitt 20 i uttalelsen Klima for verdiskaping I Forslag B-5137 tiltres ikke. Forslag F-2546 og F-2547 anses ivaretatt i representantskapets innstilling Finans-, rente- og valutapolitikken Det er ikke fremkommet nye forslag under denne overskriften. I-2565 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Intensjonen i forslagene tiltres og anses ivaretatt gjennom forbundets daglige arbeid Forskning og utvikling Det er ikke fremkommet nye forslag under denne overskriften. I-2569 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Intensjonen i forslagene tiltres og anses dekket av prinsipprogrammet avsnitt EIERSKAP Kontroll med eieroverdragelser Følgende forslag er behandlet under denne overskriften: B Rep.nr. 028 Bjørn Lien, avd. 087: F-2576 Flyarbeidernes forening støtter dette forslaget omgående. Arbeid og virksomhetsoverdragelse lovfestes.

8 - 8 - F Rep.nr. 030 Gunnar Holm, avd. 185: AML kap. 16, nytt punkt i 16-1(3) Anbud må inngå i Aml. kap. 16 omhandlende virksomhetsoverdragelse, slik at anbud ikke vinnes på bekostning av arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår. I-2577 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Forslagene som omhandler en lovfesting av virksomhetsoverdragelse ved endringer som følge av anbud, tiltres ikke. Intensjonene i de øvrige forslagene tiltres og anses dekket i prinsipprogrammet kap Statlig eierskap og statlige investeringsfond Følgende forslag er behandlet under denne overskriften: B Rep.nr. 422 Stein-Roar Eriksen, forbundsstyret: Til hefte 6, I-2591, s.270, 2. avsnitt, ny tekst etter 1. setning: Forbundsstyret gis i oppdrag å foreslå og arbeide for å etablerer et statlig investeringsfond for eksisterende industribedrifter i løpet av landsmøteperioden. Fondet skal i størrelse og omfang sikre statens evne ti å være en aktiv eier, og foreta eventuelle strategiske oppkjøp B Rep.nr. 028 Bjørn Lien, avd. 087: Staten som eier Forbundet må bidra til å hindre privatisering av arbeidsplasser for privatiseringens skyld. Forsvarets verksted på Kjeller blir statsforetak med 100% eierskap av Forsvarsdep. grunnet sektorpolitiske interesser og at beredskap for den operative delen av Forsvaret skal opprettholdes. Bare med Staten som 100% eier stanses dette. Dette må forbundet bidra til. I-2591 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Forslagene om at oljefondet (pensjonsfond utland) skal benyttes til å investere i bedrifter i Norge tiltres ikke. Når det gjelder forslagene om økt bruk av oljeinntektene/fondet innlands vises til I-3097 (6.1). Intensjonen i forslagene om å etablere et statlig investeringsfond for eksisterende industribedrifter tiltres.

9 - 9 - Intensjonen i de øvrige forslagene tiltres og anses dekket i prinsipprogrammet avsnitt 81. Redaksjonskomiteen anser forslagene ivaretatt i representantskapets innstilling. 4.3 MILJØ- OG ENERGIPOLITIKK Eierskap og offentlig kontroll med energiforsyning Følgende forslag er behandlet under denne overskriften: F Rep.nr. 043 Per Ivar Nilsen, avd. 001: Reversering av kraftregimet. Fellesforbundet må kreve reversering av liberaliseringen av kraftmarkedet. Energilova av 1991 må endres eller fjernes! Fellesforbundet må kreve at det tas politisk styring i forvaltningen av våre vannkraftressurser for å sikre nasjonale interesser! Et markedsliberalistisk dvs. børsstyrt kraftmarked, helt uten politisk styring, ivaretar kun kapitalistenes og produsentenes interesser. Vannkrafta vår er folkeeie, og forvaltningen og prissettingen av den må derfor skje av de folkevalgte. I-2599 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: For den del av forslaget fra avd. 1 og 156 som omhandler pris, vises det til I-2632 ( ). Den del av forslaget fra avd. 9, 117 og 118 som omhandler mineral- og naturressurser anses dekket i prinsipprogrammet avsnitt 81. Intensjonen i øvrige deler av forslag fra avd. 1, 117, 118 og 156, samt intensjonen i de øvrige forslagene tiltres og anses dekket i prinsipprogrammet avsnitt 81, og tas med i forbundets arbeid med stortingsmelding om energipolitikk. Redaksjonskomiteen anser forslaget ivaretatt i representantskapets innstilling.

10 Tilgang på kraft Det er ikke fremkommet nye forslag under denne overskriften. I-2618 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: For den delen av forslaget som omhandler salg av kraft til utlandet vises til I-2642 (4.3.3). For de deler av forslagene som omhandler offentlig eierskap av vannkraftressursene, vises det til I-2599 (4.3.1). For de deler av forslagene som omhandler prisfastsetting av strøm vises det til I-2632 ( ). Intensjonen i øvrige deler av forslagene tiltres Industrikraft Det er ikke fremkommet nye forslag under denne overskriften. I-2622 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Intensjonen i forslagene tiltres og anses dekket i prinsipprogrammet avsnitt Kraftpris Følgende forslag er behandlet under denne overskriften: F Rep.nr. 043 Per Ivar Nilsen, avd. 001: Sosialdemokratisk energipolitikk. Fellesforbundet må kreve at den norske regjeringen driver en energipolitikk som også ivaretar privathusholdningers interesser og behov for elektrisk kraft. Fellesforbundet må kreve kraftpriser som gjør at folk slipper å måtte gå på sosialkontoret med strømregninga si. Dette er uverdig, usosialt og usolidarisk, og hører ikke hjemme i verdens rikeste land med sosialdemokratisk styring. Fellesforbundet må kreve stans i de storstilte planer for nye kabler til kontinentet som vil gi europeisk kraftpris til norske forbrukere.

11 I-2632 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: For de delene av forslagene fra avd. 1 og 89 som omhandler eksport av strøm og kabler til kontinentet vises det til I-2642 (4.3.3). Den del av forslaget fra avd. 117 som omhandler prisen på elektrisk kraft i forhold til fyringsved, tiltres ikke. Intensjonen i øvrige deler av forslagene tiltres. Redaksjonskomiteen anser forslaget ivaretatt i representantskapets innstilling Rammebetingelser Det er ikke fremkommet nye forslag under denne overskriften. I-2642 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Forslagene fra avd. 12 og 143 om å begrense mulighetene for å etablere kabler til utlandet tiltres ikke. For de deler av forslagene som omhandler offentlig eierskap av vannkraftressursene, vises det til I-2599 (4.3.1). For de deler av forslagene som omhandler prisfastsetting av strøm vises det til I-2632 ( ). Intensjonene i de øvrige delene av forslagene tiltres Vannkraft Det er ikke fremkommet nye forslag under denne overskriften. I-2649 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Intensjonene i forslagene tiltres, og anses dekket i prinsipprogrammet avsnitt 89.

12 Bioenergi og andre fornybare energikilder Følgende forslag er behandlet under denne overskriften: B Rep.nr. 334 Enrique Mora, avd. 250: Jeg registrerer at forslag 2650 og 2651, om utvikling av fornybare energikilder, tiltres av Rep.skap. Jeg vil legge til at hensynet til utvalgt må gå foran det estetiske. Vindkraft prosjekter har vært stoppet pga at utsikten ble ødelagt. Tillegg til forslag: Samfunnets beste må gå foran når plassering av slike vindparker/anlegg for fornybare energi skal bestemmes. Samfunnets beste er produksjon av fornybare energi I-2652 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Intensjonene i forslagene tiltres. Forslag B-5201 tiltres ikke Gasskraft og CO2-håndtering Det er ikke fremkommet nye forslag under denne overskriften. I-2660 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Intensjonene i forslagene tiltres Næringspolitiske virkninger av olje- og gassvirksomhet Det er ikke fremkommet nye forslag under denne overskriften. I-2669 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Intensjonene i forslagene tiltres.

13 Miljøteknologi Følgende forslag er behandlet under denne overskriften: B-5145 Rep.nr. 259 Tor Eivind Djuve avd. 117: - Staten overtar ansvaret for og blir pådriver for utskifting av ferjeflåten i retning av meir miljøvenlig flåte. - Å sikra tilgang på lettvekts-byggematerial, som aluminium og karbonfiber. - Å produsera, ta i bruk, evaluera, vidareutvikla skipsdrift på gass, batteri og låg utsleppsdieseldrift. - At anbudsregime blir fokusert på teknologiutvikling og miljø framfor kortsiktig bedriftsøkonomisk vinning, lengre anbudsperioder. - At norske verksamder som viser vilje og evne til nytenking og teknologisk utvikling blir løna for dette gjennom regelverk og anbod. - Utvikla offentleg bruk av verkemiddel innafor EU/EØSregelverket til å sikra finansiell ryggrad i Pilot-prosjekt, f.eks. eit CO 2 -fond etter mal fra NO X -fondet. I-2678 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Intensjonene i forslagene tiltres. Intensjonen i forslag B-5145 tiltres og anses ivaretatt i ny setning i avsnitt 8 og generelt i uttalelse Klima for verdiskaping I Andre forslag om næringspolitikk Det er ikke fremkommet nye forslag under denne overskriften. I-2681 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Intensjonen i forslagene tiltres og anses dekket i prinsipprogrammet avsnittene 5, 75 og 142.

14 BRANSJESPESIFIKKE NÆRINGSPOLITISKE SPØRSMÅL Byggenæringen Det er ikke fremkommet nye forslag under denne overskriften. I-2685 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Intensjonene i forslagene tiltres Reiseliv Det er ikke fremkommet nye forslag under denne overskriften. I-2687 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Intensjonen i forslaget tiltres og følges opp i forbundets arbeid med revideringen av reiselivsstrategien Hotell og restaurant Følgende forslag er behandlet under denne overskriften: B Rep.nr. 056 Dalwinder Singh, avd. 246: Vi opprettholder vårt forslag F-2689 Begrunnelse: Rep.skapets vurdering til I-2542 på side 245 i hefte 6 der det står: Representantskapet er enige at det må være krav for å kunne opprette foretak eller selskap som har krav til aksjekapital til registrering og lignende. Videre mener representantskapet at det også må kunne stilles krav for å drive selskap. Slike krav må variere alt etter hvilken type arbeid selskapet driver. En måte å stille slike krav på kan være i form av Prekvalifisering. Altså at en bedrift må dokumentere at den har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å utføre næringsvirksomhet. For øvrig viser vi til vår begrunnelse til F Vi ber Landsmøtet slutte seg til vårt forslag og at I-2695 endres tilsvarende.

15 B Rep.nr. 335 Kirsten Renaa, avd. 250: Opprettholder forslag 2691 Gjelder den del av forslaget som omhandler krav til fagbrev i hotell og Restaurant bransjen skal gjelde også for å drive/være ledere i bransjen. B-5217 Rep.nr. 059 Svein-Frode Pettersbakken, avd. 249: Krav om fagutdannelse for å drive restauranter og hoteller. Fellesforbundet må arbeide aktivt for en endring i serveringsloven slik at det blir et krav om fagutdannelse, eller tilsvarende yrkespraksis, for å åpne og/eller drive hotell- og restaurantbedrifter. Opprettholder derfor forslag F Rep.nr. 269 Jan Kårvatn, avd. 266: Krav om fagutdannelse for å drive restauranter og hoteller. Fellesforbundet må arbeide aktivt for en endring av Serveringsloven slik at det blir et krav om fagutdannelse, eller tilsvarende yrkespraksis, for å åpne og/eller drive hotell- og restaurantbedrifter. Motivasjon: Etter at Willoch-regjeringen i 1986 fikk bort dette kravet, kan nå hvem som helst, bare de har startkapital, starte opp og drive restauranter. Dette har medført at bransjen har fått et frynsete rykte, og med mange useriøse drivere. Det igjen går ut over de seriøse aktørene i bransjen, som ønsker å drive lovlig og ha ordnede arbeidsforhold for de ansatte. Det er derfor mange ansatte, spesielt innenfor restaurantsektoren, som arbeider under uverdige forhold hos arbeidsgivere som verken har greie på restaurantdrift eller ansattes rettigheter, men bare er ute etter kortsiktig gevinst. Ved å innføre krav til fagutdannelse eller yrkespraksis vil vi på sikt kunne få en mer seriøs hotell- og restaurantbransje. Det vil også medføre at ungdom igjen vil satse på fagutdannelse, og vil medføre en større grad av ordentlige arbeidsvilkår for de ansatte i bransjen. I-2695 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Forslagene om krav til fagbrev for å kunne drive overnattings- og serveringsvirksomhet tiltres ikke. For forslaget om et eget lovverk om outsourcing for hotellbransjen vises til innstilling (I-2392) under Intensjonene i de øvrige forslagene tiltres. Forslagene anses ivaretatt i representantskapets innstilling. Med hensyn til krav for å drive selskap, vises til uttalelsen I-0012 Et organisert arbeidsliv.

16 Attføring og varig tilrettelagt arbeid Det er ikke fremkommet nye forslag under denne overskriften. I-2703 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Intensjonene i forslagene tiltres Primærnæringene Det er ikke fremkommet nye forslag under denne overskriften. I-2708 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Intensjonen i forslaget fra avd. 156 om å styrke landbrukspolitikken tiltres og anses ivaretatt av prinsipprogrammet avsnittene 79 og 84. Forslaget fra avd. 252 om å flytte havbruksnæringen på land tiltres ikke. Intensjonen i forslaget fra avd. 747 om å styrke arbeidet med omdømme og å løse de utfordringen havbruksnæringen står overfor, tiltres. Landsmøtet avgir ikke en egen uttalelse om havbruksnæringen spesielt Grafisk Det er ikke fremkommet nye forslag under denne overskriften. I-2712 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Forslagene om videreføring av nullmoms for aviser og bøker, samt ivaretakelse av papiret som informasjonsbærer tiltres. Forslaget om at forbundet skal arbeide for å videreføre dagens momssatser for elektroniske bøker tiltres ikke. Intensjonene i de øvrige forslagene tiltres.

17 Fly Følgende forslag er behandlet under denne overskriften: B Rep.nr. 28 Bjørn Lien, avd. 087: Fellesforbundet må bidra til at også det fagtekniske miljøet i Norge settes på den politiske dagsorden. Det må utarbeides en handlingsplan og aktivitetsplan på samme måte som Næringsdep. har utarbeidet en for det maritime miljøet. I-2715 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Forslaget om handlings- og aktivitetsplan tiltres ikke. Intensjonene i forslaget om sertifisering av personell og bakketjenester tiltres. Redaksjonskomiteen anser forslaget ivaretatt i representantskapets innstilling Forsvaret Følgende forslag er behandlet under denne overskriften: B-5146 Rep.nr. 447 Kai Johansen representantskapet: Fellesforbundet må videreføre gjenkjøpsregime ved forsvarsanskaffelsen neste landsmøteperiode. Intensjonen i forslaget tiltres og anses dekket i nytt avsnitt 21 i uttalelse Klima for verdiskaping I-0013.

18 Samfunn og velferd 6.1 DEN GENERELLE ØKONOMISKE POLITIKKEN Det er ikke fremkommet nye forslag under denne overskriften. I-3097 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Forslaget om å nedsette et lovutvalg for å vurdere nasjonale tiltak oversendes det nye forbundsstyret. Intensjonen i resten av forslagene tiltres og anses dekket i prinsipprogrammet avsnittene 10 og SKATTE- OG AVGIFTSPOLITIKKEN Inntektsfradrag for fagforeningskontingent Det er ikke fremkommet nye forslag under denne overskriften. I-3112 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Intensjonen i forslagene tiltres og anses dekket i prinsipprogrammet avsnitt Inntektsfradrag for arbeidsreiser Det er ikke fremkommet nye forslag under denne overskriften. I-3118 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Forslagene tiltres ikke.

19 Andre forslag om skatte- og avgiftspolitikken Følgende forslag ble behandlet under denne overskriften: B Rep.nr. 206 Odd Inge Godhavn, avd. 25: F Beskatning av kost og losji. Fellesforbundet skal arbeide for å endre skatteregelen om fordelsbeskatning under arbeidsreiser. Denne beskatningen er urettferdig ved at den retter seg mot en gruppe som er ikke har noen alternativ når det gjelder overnatting og kost. Dette gjelder både på land og offshore. B Rep.nr. 218 Steffen Høiland, avd. 057: Gjenreiser forslag F-3121, om en sterkere omfordelingsprofil i skattesystemet. Forslaget vil gi et mer rettferdig skattesystem, samt bidra til et mer legalisert samfunn. B Rep.nr. 218 Steffen Høiland, avd. 057: Gjenreiser forslag F-3122, om en differensiert drivstoffavgift. Begrunnelse: Vi mener dette vil bedre rammevilkårene for næringslivet i distrikts-norge. Vi ser ikke noe problem med differensierte avgifter, tvert imot kan dette være god distriktspolitikk, - som f.eks. arb.giver.avgiften. Videre opplever mange medlemmer at det urimelig at man i Oslo betaler mindre for drivstoff enn på vestlandet. Vi pumper det jo opp rett utenfor stuedøra B-5231 Rep.nr. 305 Frits T. Thuv, avd. 031: Dirigent, landsmøte, statsminister! Rammevilkår for bilbransjen! Bilavgifter gradert etter avgasskrav i henhold til f.eks. EU-norm. Høyere EU-norm, lavere avgift både for bensin, diesel og hybrid biler. Takk. F Rep.nr. 280 Ståle Strømsheim, avd. 747: Fellesforbundet mener skattesystemet skal ha en sterk omfordelingsprofil. Penger er makt derfor forslår vi følgende endringer i skattesystemet for styrket økonomisk likeverd: Innfør reell beskatning av aksjeutbytter ved å fjerne skjermingsfradraget. Innfør toppskatt og trygdeavgift for utbytteinntekt, slik som for arbeidsinntekt. Gjeninnfør kakseskatten 12,5 % ekstra arbeidsgiveravgift på lønninger over 16G. Progressiv formueskatt. Progressiv arveavgift.

20 I-3130 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Forslagene fra avd. 9, 57, 156 og 650 tiltres ikke. Den delen av forslaget fra avd. 25 som omhandler en årlig regulering av beløpsgrensen tiltres, øvrige deler av forslaget tiltres ikke. Intensjonen i de øvrige forslagene tiltres og anses dekket i prinsipprogrammet avsnitt 105. Intensjonen i forslag B-5231 anses ivaretatt i avsnitt 7 i uttalelsen Klima for verdiskaping I Redaksjonskomiteen anser at de øvrige forslagene er ivaretatt i representantskapets innstilling. Representantskapets innstilling foreslås vedtatt. 6.3 BOLIGPOLITIKKEN Følgende forslag ble behandlet under denne overskriften: B Rep.nr. 449 Rune Samuelsen, representantskapet: Tillegg til siste setning 1 ste avsnitt Boligene selges til kostpris, boligprisene følger prisindeksen osv. Sosial boligbygging må gjeninnføres. Vi ser at særlig unge i dagens samfunn har vanskeligheter med å komme seg inn på dagens boligmarked. Staten må i mye større grad sørge for at husbanken yter lån til boligbyggerlag og kommuner for oppføring av rimelige boliger. Boligene følger prisindeksen slik at de som har slike boliger ikke taper på å ha en slik leilighet over tid, ei heller tjener på dette. Landsmøtet i Fellesforbundet krever at alle store boligprosjekter blir pålagt å ha noen ungbo-leiligheter med lav husleie og tvungen sparing. I-3154 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Forslagene om politisk fastsatt rente i Husbanken og forslag om indeksregulering av boligpriser tiltres ikke. Intensjonene i de øvrige forslagene tiltres. Forslag B-5192 tiltres ikke.

21 SAMFERDSELSPOLITIKK Transport Det er ikke fremkommet nye forslag under denne overskriften. I-3161 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Sluttar seg ikkje til forslaget frå avd. 1, og ikkje den delen av forslaga frå avd. 53 og 143 om statleg garantiansvar for bompengeprosjekt. Sluttar seg ikkje til forslaget om at honnørbillettordningar skal omfatta også gruppa år med AFP utan arbeidsinntekt. Når det gjeld den delen av forslaga frå avd. 53 og 143 som går på investeringsprosjekt og på rutetilbod i Nord-Norge, må dei vurderast i samband med forbundets årlege arbeid med statsbudsjetta. Sluttar seg til intensjonen i dei øvrige forslaga Bredbånd Det er ikke fremkommet nye forslag under denne overskriften. I-3163 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Intensjonen i forslaget tiltres. 6.5 SYKELØNN Følgende forslag ble behandlet under denne overskriften: B Rep.nr. 161 Jan Petter Gurholt, avd. 008: Vi må få slutt på klasseskille mellom arbeider og Funksjonær når det gjelder feriepenger på sykelønn. Alle trenger feriepenger. B Rep.nr. 202 Mohammad Afzal, avd. 025: Forslag 3165 hefte 7 fra avdeling 25 opprettholdes. Prinsipprogram punkt 108, dekker ikke etterbetalinger fra sentrale/lokale forhandlinger.

22 I-3174 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Forslaget fra avd. 850 anses dekket i Lov om folketrygd. Intensjonene i øvrige forslag tiltres og anses dekket i prinsipprogrammet avsnitt 108. Redaksjonskomiteen anser forslagene ivaretatt i representantskapets innstilling. 6.6 DAGPENGER VED ARBEIDSLEDIGHET OG PERMITTERING Følgende forslag ble behandlet under denne overskriften: B Rep.nr. 207 Ove Iversen, avd. 025: Landsmøte mener at regjeringens forslag om å kutte i permitteringsloven vil føre til at mange risikerer å bli oppsagt fra sine faste stillinger og i stede måtte basere seg på å bli midlertidig ansatt o.l. Landsmøte krever at Forbundsledelsen gjør alt som er mulig for å stoppe forringelse av permitteringsloven. I-3227 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Forslaget om å øke satsen for ferietillegget for dagpenger fra 9,5% til 12% tiltres ikke. Forslaget om å øke stønadsperioden til 156 uker og forslagene om å få dagpenger under etter- og videreutdanning tiltres ikke. Intensjonen i forslagene som tar opp retten til dagpenger for ansatte som har startet et utdanningsløp før permittering tiltres, og tas med i forbundets løpende arbeid. Forslagene om å fjerne ventedagene og å åpne for rullering uten at bedriften får nye karensdager tiltres. Intensjonen i forslagene om å øke dagpengesatsene tiltres. Intensjonen i forslaget om rett til dagpenger også for de utenfor EU tiltres. Forslaget fra avd. 9 vedrørende refusjonsordning for dagpenger oversendes det nye forbundsstyret til behandling i forbindelse med krav til tariffoppgjøret Intensjonen i forslag B-5174 tiltres, og anses dekket i avsnitt 3 i uttalelsen Verdien av velferd I-0014 og i avsnitt 9 i uttalelsen Den politiske situasjonen I-0015.

Utredninger fra arbeidsgrupper

Utredninger fra arbeidsgrupper PROSJEKT FORBUNDSalliansen Utredninger fra arbeidsgrupper Grunnlag for høring om sammenslåing 13. september 2012 2. utgave UTREDNINGER FRA ARBEIDSGRUPPER GRUNNLAG FOR HØRING OM SAMMENSLÅING 13. SEPTEMBER

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 Den faglige og politiske situasjonen Forslag og innstillinger LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 2 Forslagsnr: 7000 EL & IT Forbundet (EL & IT) Linje

Detaljer

Fellesforbundet. Faglig-politisk regnskap. Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker

Fellesforbundet. Faglig-politisk regnskap. Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker Fellesforbundet Faglig-politisk regnskap Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker Stortingsvalget 2009 Forord De rødgrønne partiene sa i 2005 at dersom de vant stortingsvalget, ville de gå sammen

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 8: MILJØPOLITIKK OPPLÆRING OG UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET

LANDSMØTEHEFTE 8: MILJØPOLITIKK OPPLÆRING OG UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET LANDSMØTEHEFTE 8: MILJØPOLITIKK OPPLÆRING OG UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET 2 Innholdsfortegnelse 4. MILJØPOLITIKK...3 4.1 FORSKNING OG UTVIKLING...3 4.2 FORSKNING OG UTVIKLING FOR KLIMA

Detaljer

1. Handlingsprogram og medlemsfordeler

1. Handlingsprogram og medlemsfordeler 13. september 2012 9 1. Handlingsprogram og medlemsfordeler Handlingsprogram og medlemsfordeler er utredet av følgende arbeidsgruppe: Håvard Sivertsen, Postkom Cathrine Ertsås, Postkom Helge Haukeland,

Detaljer

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22.

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. juni 2010 2 Innholdsfortegnelse 1. Vårt utgangspunkt...3 2. Arbeid

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 9: ARBEIDSLIV SAMFUNN OG VELFERD FAGPOLITISK ARBEID OG SAMARBEID

LANDSMØTEHEFTE 9: ARBEIDSLIV SAMFUNN OG VELFERD FAGPOLITISK ARBEID OG SAMARBEID LANDSMØTEHEFTE 9: ARBEIDSLIV SAMFUNN OG VELFERD FAGPOLITISK ARBEID OG SAMARBEID 2 Innholdsfortegnelse 7. ARBEIDSLIV...4 7.1 TARIFFPOLITISKE PRINSIPPER...4 7.1.1 FRONTFAGSMODELLEN...4 7.1.2 TARIFFAVTALENS

Detaljer

dagsorden pkt. 8 del 1 LOs handlingsprogram Innkomne forslag

dagsorden pkt. 8 del 1 LOs handlingsprogram Innkomne forslag dagsorden pkt. 8 del 1 LOs handlingsprogram Innkomne forslag LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 Innhold 1. Arbeid til alle s. 3 2. Likestilling mellom kvinner og

Detaljer

INDUSTRI ENERGI POLITISKE UTTALELSER

INDUSTRI ENERGI POLITISKE UTTALELSER INDUSTRI ENERGI POLITISKE UTTALELSER INNHOLD Sterkere sammen Innledning.......................................................... 3 Arbeidslivs- og velferdspolitisk uttalelse...............................

Detaljer

Faglige og politiske mål 2012 2016

Faglige og politiske mål 2012 2016 Faglige og politiske mål 2012 2016 www.handelogkontor.no 1 Innhold Utfordringer... 4 Visjon... 4 Organisasjonsidé... 4 En sikker og god lønnsutvikling... 5 Et arbeidsliv med like muligheter for kvinner

Detaljer

Innkomne forslag til årsmøte 2014,

Innkomne forslag til årsmøte 2014, 1 2 Innkomne forslag til årsmøte 2014, Telemark Arbeiderparti 3 INTERNASJONALT: 4 5 6 AUF i Telemark FORSLAG 1 - Midtøsten: 7 8 9 10 11 12 13 Det må utformes en aktiv anbefaling til næringslivet fra norske

Detaljer

Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo

Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo Beretning 2012 Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo 2 Foto:Erlend Angelo Forord og sammendrag På vegne av LO-fellesskapet dro Fellesforbundet i gang de forbundsvise

Detaljer

Begrunnelse: Alle forbundets organer forpliktes av handlingsprogrammet.

Begrunnelse: Alle forbundets organer forpliktes av handlingsprogrammet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 HANDLINGSPROGRAM Innledning Handlingsprogrammet er et overordnet prinsipielt dokument. Programmet sier noe om viktige satsingsområder og samfunnsmessige utfordringer

Detaljer

Dagsreferat 12. mai. Norsk Arbeidsmandsforbunds 37. ordinære landsmøte 10.-14. mai 2011

Dagsreferat 12. mai. Norsk Arbeidsmandsforbunds 37. ordinære landsmøte 10.-14. mai 2011 3 Dagsreferat 12. mai Norsk Arbeidsmandsforbunds 37. ordinære landsmøte 10.-14. mai 2011 Under landsmøtet blir det laget dagsreferater av forhandlingene, og disse blir levert delegatene påfølgende morgen

Detaljer

LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009. Kongressens vedtak

LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009. Kongressens vedtak LOs 32. Ordinære kongress LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009 Kongressens vedtak LOs 32. ORDINÆRE KONGRESS 11. 15. MAI 2009 Kongressens vedtak Kongressens vedtak.indd 1 11-05-10 13:23:15 Produksjon

Detaljer

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017 Sakspapir SVs 20. ordinære landsmøte 15. 17. mars 2013 Lillestrøm SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden Dato: 24.01.2013 Landsstyrets Forslag til arbeidsprogram for Sosialistisk Venstreparti

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Forord og sammendrag

Forord og sammendrag Beretning 2014 Medlemmene sa nei i uravstemningen for Riksavtalen. Her er en del av medlemmene i forhandlingsdelegasjonen på vei ut fra Riksmeklerens kontor. Foto: Håvard Sæbø Forord og sammendrag LO-sekretariatet

Detaljer

dagsorden pkt. 8 del 2 LOs handlingsprogram Innkomne forslag

dagsorden pkt. 8 del 2 LOs handlingsprogram Innkomne forslag dagsorden pkt. 8 del 2 LOs handlingsprogram Innkomne forslag LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 Innhold 5. Velferd fortsetter s. 3 6. En aktiv næringspolitikk s.

Detaljer

Politisk plattform. Vedtatt på årsmøtet 2014 2014-2015

Politisk plattform. Vedtatt på årsmøtet 2014 2014-2015 2014-2015 Politisk plattform Vedtatt på årsmøtet 2014 Politisk plattform er Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdoms overordnede politikk. Sammen med vedtektene og prinsipprogrammet utgjør politisk plattform

Detaljer

Landsorganisasjonen. Svar på spørsmål fra LO

Landsorganisasjonen. Svar på spørsmål fra LO Hovedorganisasjonen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto nr: 1644.20.49266 Org nr: 970 374 825 Landsorganisasjonen Tlf: + 47 23 13 54 00 Faks: + 47 23 13 54 01 Web: E-post: frp@frp.no Oslo, 2. april 2008

Detaljer

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ Et debattnotat fra SVs arbeidsprogramkomite, 2013-2017 1 Til SVs lokal- og fylkeslag Oslo, 15. mai 2012 Kjære SVer! Vi går inn i en spennende og avgjørende

Detaljer

ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 7. - 8. MARS 2015. Quality Hotel Residence Sandnes HEFTE 3 INNKOMNE FORSLAG

ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 7. - 8. MARS 2015. Quality Hotel Residence Sandnes HEFTE 3 INNKOMNE FORSLAG ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 7. - 8. MARS 2015 Quality Hotel Residence Sandnes HEFTE 3 INNKOMNE FORSLAG 1 Innsendte forslag fra kommunepartiene og AUF i Rogaland ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2014 I

Detaljer

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 Vedtatt 13. mars 2013 1 Innhold KAPITTEL 1: STORT NOK TIL Å DRØMME OM, KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ 7 Fire nasjonale reformer 8 Et

Detaljer

SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013

SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 Design: Grafisk Form Trykk: Birkeland Trykkeri Trykket på 100% resirkulerbart papir Opplag 5 000 2 SVs arbeidsprogram 2009 2013 Innhold Kapittel 1 Mer forandring!...

Detaljer

PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018

PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018 PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018 INNHOLD DEL 1: VISJON FOR SAMFUNNET... 3 DEL 2: SATSINGSOMRÅDER krav overfor myndighetene 2.1 Utviklingen av velferdsstaten... 4 2.2 Økonomisk og sosial trygghet...

Detaljer

Komikeren Robert Stoltenberg var blant de som deltok under jubileumsseminaret som Fellesforbundet arrangerte i Oslo Kongressenter i august.

Komikeren Robert Stoltenberg var blant de som deltok under jubileumsseminaret som Fellesforbundet arrangerte i Oslo Kongressenter i august. Komikeren Robert Stoltenberg var blant de som deltok under jubileumsseminaret som Fellesforbundet arrangerte i Oslo Kongressenter i august. Foto: Håvard Sæbø, Magasinet for fagorganiserte 241 MILJØMERKET

Detaljer

En grønn og rettferdig fremtid Kortpolitisk program for Sosialistisk Ungdom Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 25. ordinære landsmøte, 21-24.

En grønn og rettferdig fremtid Kortpolitisk program for Sosialistisk Ungdom Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 25. ordinære landsmøte, 21-24. Sosialistisk Ungdom www.su.no post@su.no En grønn og rettferdig fremtid Kortpolitisk program for Sosialistisk Ungdom Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 25. ordinære landsmøte, 21-24.juni 2014 Komiteen har

Detaljer

UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI

UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI 1 UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI 2012 2 ORGANISASJONSUTTALELSE Vi bygger framtida Oppland Arbeiderparti opplevde som de andre fylkespartiene i Ap i 2011 en sterk medlemsvekst. Totalt

Detaljer

HEFTE. Innkomne forslag Kapittel 5-7. Sosiale saker Arbeid Helse

HEFTE. Innkomne forslag Kapittel 5-7. Sosiale saker Arbeid Helse 2 HEFTE Innkomne forslag Kapittel 5-7 Sosiale saker Arbeid Helse . 5 Sosiale spørsmål...8 5.1 Kragerø Ap...8 Pensjonspoeng for omsorgarbeid...8 5.2 Skien Arbeiderparti...8 Husbanken og rimelige boliger...8

Detaljer