Globale utsikter norske muligheter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Globale utsikter norske muligheter"

Transkript

1 Globale utsikter norske muligheter Roger Bjørnstad Prosin-konferansen ACI- Norge, Grimstad april august

2 USA fortsetter innhentingen, EU faller tilbake BNP, sesongjustert. 1. kvartal 2008 = 100 Finanspolitikken skiller EU og USA Kun Euro-exit som får veksten tilbake? To mulige årsaker: 1. Troika stopper kreditten 2. Folket gjør opprør Japan har økt inflasjonsmålet, og gjennomfører en veldig ekspansiv pengepolitikk. Yen har svekket seg med nesten 20% fra 2012

3 Verdensøkonomien avhengig av amerikanske husholdninger Verdens BNP Privat forbruk USA 11 % Verden u/usa 84 % USA for øvrig 5 % 3

4 Blandet fra USA Amerikansk konsum, sysselsetting og boligpriser. Sesongjustert, 1. kvartal 2008=100 2,2% vekst i 2012 Bare 1,4% fra 2. kv kv 2013 Sysselsettingen vokser langsomt, bare litt mer enn befolkningsveksten Boligmarkedet har snudd! 5,5% vekst i 2012

5 Ledigheten i euroområdet stiger raskt Tredje fase av krisen Ledigheten har nådd 12,2% i euroområdet I Spania og Hellas er den 27% 60% blant de under 25 år Ledigheten har steget også i Tyskland Kun moderat nedgang i USA Ledigheten ned fra 10% i oktober 2009 til 7,4% i juli i år Men 1,5% har forlatt arbeidsstyrken

6 Negativ vekst i Europa BNP, vekst fra samme kvartal året før Euroområdet: -0,6% i 2012 og -0,6% i 2013 Q1 Finanspolitikken har skylda Noe mer optimisme å spore i Tyskland, fra forventningsindekser IFO-indeksen (bedriftsledere) opp signifikant ZEW-indeksen (investorer) stiger også Penger og garantier må overføres fra nord til sør

7 Splittelse blant økonomer om innstramming Redusert renten på statsgjeld Millioner kastet ut i arbeidsledighet 7

8 Svært ekspansiv pengepolitikk Sentralbankenes styringsrenter, prosent 5 år med nær null rente Kvantitative lettelser FED Kjøper obligasjoner i ubegrensete mengder. 0-0,25 rente så lenge ledigheten er over 6,5% (7,4) og inflasjonen er under 2,5% (1,8) ESB kan kjøpe ubegrensete mengder statsobligasjoner i andrehåndsmarkedet dersom landene aksepterer krisehjelp

9 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 jan.13 feb.13 mar.13 Annerledeslandet BNP-vekst ,4 2,2-0,4 1,4 Investeringer 2012, mrd. kr. Offentlig; 89; 15 % Næring; 196; 33 % Olje; 173; 29 % Bolig; 140; 23 % Hush. sparing 2012, andel av disp. Innt. 8,5 12,5 1,6 Sparerate Lånopptak Finansiell sparerate Ledighet 9

10 Sparingen havner i boligmarkedet Husholdningenes sparing. Milliarder kroner Bolig Bank Pensjon 10

11 Norges Bank «vil gjerne» øke renta 11

12 januar 1990 september 1990 mai 1991 januar 1992 september 1992 mai 1993 januar 1994 september 1994 mai 1995 januar 1996 september 1996 mai 1997 januar 1998 september 1998 mai 1999 januar 2000 september 2000 mai 2001 januar 2002 september 2002 mai 2003 januar 2004 september 2004 mai 2005 januar 2006 september 2006 mai 2007 januar 2008 september 2008 mai 2009 januar 2010 september 2010 mai 2011 januar 2012 september 2012 mai 2013 Krona blir rekordsterk Importvektet kronekurs

13 Milliarder kroner Staten får stadig mindre av oljen Produksjonsverdien i petroleumssektoren Statens totale kontantstrøm fra petroleumssektoren Skatt fra petroleumssektoren Kilde: SSB

14 Etterspørsel fra petroleumsvirk. over 400 milliarder kroner i Etterspørsel fra petroleumsvirksomheten. Milliarder kroner Investeringer Lønninger Kjøp av varer og tjenester Kilde: SSB 14

15 Lønningene i petroleumsindustrien har skutt i været Figur hentet fra masteroppgaven til Korbu og Eriksen, BI: The petroleum Industry and the petroleum rent 15

16 Også i leverandørindustrien Figur hentet fra masteroppgaven til Korbu og Eriksen, BI: The petroleum Industry and the petroleum rent 16

17 Ser det også i fylkesvise tall Figur hentet fra masteroppgaven til Korbu og Eriksen, BI: The petroleum Industry and the petroleum rent 17

18 Olje og bolig driver opp lønnsnivået Relative timelønnskostnader i industrien = 100. Kilder: Bureau of Labor Statistics (BLS), Eurostat, Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget. 18

19 Norsk lønnsdannelsen en suksess Skapt av Odd Aukrust i 1966 og døpt hovedkursen I 1965 vant Per Borten valget ved å love å få kontroll over prisstigningen. Borten oppnevnte Odd Aukrust til å lede et utredningsutvalg Det er et sentralt punkt i det bildet vi har dannet oss av de økonomiske mekanismene i Norge at en kan forestille seg noe en kan kalle for hovedkursen for lønns- og prisutviklingen. Aukrust-utvalget, 1966 Hovedkursen er trendene i den innenlandske lønns- og prisutviklingen som gir 1. Normale eierinntekter i konkurranseutsatt industri, og 2. Normalt forhold mellom lønnsnivået i tjenestenæringene og lønnsnivået i industrien. Aukrust-utvalget,

20 Hovedkursen for lønnsveksten Lønnsvekst i tjenestenæringene Produktivitetsvekst i industrien + Eksportprisvekst for industrien = Lønnsvekst i industrien = Normale eierinntekter Normalt forhold mellom lønnsnivået i tjenestenæringene og industrien 20

21 Lønnsnivået er høyt fordi vi fortjener det Lønnsnivå Produktivitetsnivå 21

22 BNP per innbygger i Norge relativt til OECD-snittet Kilder: TBU, OECD og SSB 22

23 To bidrag til høy produktivitet 1. Mye kapital 2. Effektiv utnyttelse av kapitalen Høy produktivitet 23

24 Så, har Norge mye kapital? Land har fem kapitalarter: Finanskapital Fornybare naturressurser Ikke-fornybare naturressurser Produsert kapital Humankapital Penger i utlandet Oljefondet Skog, fisk, vannkraft og landbruk Olje og gass Mineraler Maskiner, bygninger, veier, PCer Arbeidskraft, kunnskap, evner Gir finansinntekter Gir verdiskaping og høy produktivitet 24

25 Norge har mye humankapital Ikke-fornybare naturressurser 12 % Norges nasjonalformue Fornybare naturressurser 0 % Finanskapital 3 % Produsert kapital 12 % Humankapital 73 % 25

26 Verdens mest produktive fordi Olje og gass 26

27 Oljen øker både norske lønninger og produktiviteten Høy produktivitet Høy lønn 27

28 Rikdommen gjør oss produktive Hovedkursen har virket, dvs. industridøden er produktivitetsdrevet Produktivitet Eksportpriser Lønn

29 Rikdommen gjør oss produktive Hovedkursen har virket, dvs. industridøden er produktivitetsdrevet Men er rikdommen reell? Produktivitet Eksportpriser Lønn 3,5 3,

30 Verdens mest produktive fordi Olje og gass Høyt utdannet 30

31 Utdanningsnivå 31

32 Verdens mest produktive fordi Olje og gass Høyt utdannet Rigide og fleksible lønninger 32

33 Blant verdens høyeste reallønnsfleksibilitet 3 Summen av endringene i lønnsvekst og arbeidsledighet (2006/ /10) Kilder: Standardiserte ledighetsrater fra OECD og timelønnsvekst fra Reuters EcoWin-databasen 33

34 Norsk lønnsfleksibilitet i verdenstoppen Lønnsvekst Ledighet

35 Verdens mest produktive fordi Olje og gass Høyt utdannet Små lønnsforskjeller Rigide og fleksible lønninger 35

36 Små lønnsforskjeller gir høy produktivitet fordi kapital har ulik kvalitet Produsert kapital Humankapital Ny teknologi Høyt utdannet Hva skjer hvis billig? Gammel teknologi Lavt utdannet Hva skjer hvis dyrt? 36

37 Verdens mest produktive fordi Olje og gass Respekt og tillit Høyt utdannet Små lønnsforskjeller Rigide og fleksible lønninger 37

38 Sosial kapital De 5 kapitalartene forklarer kun 75% av inntekstforskjellene Trenger en sjette kapitalart: Sosial kapital Harvard-professor Robert Putnam: Sosial kapital er graden av mellommenneskelig tillit (ref: Bowling alone) Moderne arbeidslivet preges av samarbeid. Forutsetter respekt og anerkjennelse. Ingen produserer alene. Et samfunn må ha lovrespekt, klare rettigheter og plikter Sosial kapital øker effektiviteten av øvrig kapital Med liten grad av tillit, brukes mer på kontroll, straff, forsikringer og jurister. Manglende tillit skaper usikkerhet. Usikkerhet er kostbart og innbyr ikke til innsatsvilje. 38

39 Norge rikest på sosial kapital Norge: Flest (65%) sier at man kan stole på de fleste mennesker (Inglehart og Baker, 2000) Danmark og Sverige: 2. og 3. plass. Vest-Europa for øvrig: 40-50%. USA: 37%. Sør-Amerika og Øst-Europa: Under 30% Den norske modellen = mellommenneskelig tillit. Modellen hadde ikke vært mulig om skatteyterne ikke hadde hatt tillit til trygdemottakerne høyt utdannete ikke hadde sett verdien av små lønnsforskjeller skjermede næringer ikke hadde tatt hensyn til industrien arbeidstakere ikke hadde jobbet for næringslivets interesser arbeidsgivere ikke hadde ønsket et godt arbeidsmiljø. 39

40 Norske muligheter i årene framover Den norske lønnsdannelsen Bedriftene, menneskene og staten må investere i teknologi, kunnskap og tillit Makroøkonomisk stabilitet Unngå sterk kronekurs 40

41 Kontakt: Tlf

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

Copyright 2013 Pöyry Management Consulting (Norway) AS

Copyright 2013 Pöyry Management Consulting (Norway) AS Norsk økonomi Vol. 2, nr. 1 2013 Konjunktursituasjonen internasjonalt og i Norge Prognoser for norsk økonomi Prognoser for boligmarkedet, nasjonalt og regionalt Analyse av petroleumssektoren og kraftmarkedet

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012 Markedssyn: august 212 Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 212 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Meld. St. 2. (2013 2014) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2014

Meld. St. 2. (2013 2014) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2014 Meld. St. 2 (213 214) Melding til Stortinget Meld. St. 2 (213 214) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene...

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på s representantskapsmøte torsdag 1. februar 8. Det tas forbehold om endringer under fremføringen. Det er år siden Henrik Wergeland ble

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Økonomisk overblikk 3/2013

Økonomisk overblikk 3/2013 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Næringslivets Hovedorganisasjon September 2013 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Lys i enden av tunellen? For å ta det positive først; vi har aldri vært nærmere slutten av denne resesjonen Side 2 Bedriftssentimentet (PMI) stiger for andre måned

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012 Markedssyn: januar 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet Januar 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015

Økonomisk overblikk 1/2015 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2016 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon: 23 08 80 00 www.nho.no Kontaktpersoner

Detaljer

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 7-2013 ike Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING SAMMENDRAG Norges Bank, prognosemakere og markedet for rentepapirer forventer

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi

LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 13/14 LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi 1. Blandet i industrilandene 2. Makrobildet i Norge 3. Hvordan går det på arbeidsmarkedet?

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag 19. februar Innledning Norsk økonomi er nå i vekst. Oljeprisen er god. Kapasitetsutnyttelsen

Detaljer

1. Internasjonal økonomi

1. Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/1 1. Internasjonal økonomi Økt fare for at Hellas vil forlate eurosamarbeidet har forsterket uroen i verdens finansmarkeder den siste tiden. Aksjekursene har

Detaljer

2. Konjunkturutviklingen i Norge

2. Konjunkturutviklingen i Norge Økonomisk utsyn Økonomiske analyser /. Konjunkturutviklingen i Norge Konjunkturoppgangen som startet rundt årsskiftet / fortsatte gjennom det meste av, men nedgang i kraftproduksjonen bidro til at vekstraten

Detaljer

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2003. Inflasjonsrapport 1. m a r s

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2003. Inflasjonsrapport 1. m a r s Norges Banks rapportserie Nr. - Inflasjonsrapport m a r s Inflasjonsrapporten kommer ut tre ganger i året og utgjør sammen med rapportene om finansiell stabilitet Norges Banks rapportserie. Rapporten er

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2015

Økonomisk overblikk 2/2015 Økonomisk overblikk 2/2015 Utsikter for 2015-2016 Økonomisk overblikk 2/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Finanskrisen og utsiktene for norsk og internasjonal økonomi - Er krisen over? Roger Bjørnstad, Statistisk sentralbyrå Norsk stål, 27.

Finanskrisen og utsiktene for norsk og internasjonal økonomi - Er krisen over? Roger Bjørnstad, Statistisk sentralbyrå Norsk stål, 27. 1 Finanskrisen og utsiktene for norsk og internasjonal økonomi - Er krisen over? Roger Bjørnstad, Statistisk sentralbyrå Norsk stål, 27. oktober 2009 1 Amerikansk økonomi har vokst på stadig flere finansielle

Detaljer

Meld. St. 2. (2011 2012) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2012

Meld. St. 2. (2011 2012) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2012 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett 1 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett 1 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett

Detaljer

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI 11. mai 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mai, men signaliserte at om utviklingen i norsk økonomi går som forventet så vil de kutte renten i juni. Frykt

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2014

Økonomisk overblikk 1/2014 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013 Meld. St. 12 (212 213) Melding til Stortinget Perspektivmeldingen 213 Innhold 1 Utfordringer og valgmuligheter for norsk økonomi... 5 1.1 Mål og utfordringer... 5 1.2 Høy velstand i en omskiftelig verden...

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag 16. februar 2006. 4 1. Innledning På vei inn i bygningen her går vi forbi en statue av skuespilleren

Detaljer

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren Åpen høring i finanskomiteen tirsdag den 18. mai 2010 kl. 11 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: Finansmarknadsmeldinga 2009 (Meld. St. 12 (2009 2010)) Møtelederen: På

Detaljer