Markedsrapport 3 / Norge etter oljeæraen Transaksjonsmarkedet i galopp i Q4 Lave volumer i leiemarkedet Tyskland boomer!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport 3 / 2014. Norge etter oljeæraen Transaksjonsmarkedet i galopp i Q4 Lave volumer i leiemarkedet Tyskland boomer!"

Transkript

1 Norge etter oljeæraen Transaksjonsmarkedet i galopp i Q4 Lave volumer i leiemarkedet Tyskland boomer!

2 Norge etter oljeæraen Norsk økonomi har lenge klart å vokse sterkere enn våre naboland, takket være særnorske vekstimpulser som oljeinvesteringer, en systematisk vekst i våre fiskerier, og en raus innvandringspolitikk som har hjulpet bygge-, anleggsog eiendomsbransjene til god aktivitet. Denne æra ser ut til å være forbi. Oljeinvesteringene ventes å falle, oljeprisen er på vei til å normaliseres, og gradvis vil vi trolig se lavere befolkningsvekst. Norsk økonomi hjelpes imidlertid av høy investeringsaktivitet i skjermede næringer. Årets statsbudsjett har de rauseste satsingene på samferdsel noensinne. En satsing som vil holde seg over flere år. Sterke statsfinanser muliggjør moderate skattekutt til en husholdningssektor som i makro har nær rekordhøy sparing. Prognoser for norsk økonomi BNP Fastlands-Norge 2 2,2 2,2 Privat konsum 2,1 2,1 2,7 Investeringer i Oljeutvinning og rørtransport 17,1 0-8 Investeringer i bedrifter i FL-Norge 0,2 0,1 1,2 Arbeidsledighet 3,5 3,4 3,5 KPI-vekst 2,1 2,1 2,1 Årslønn 3,9 3,3 3,3 3-mnd NIBOR 1,8 1,7 1,7 Råoljepris, NOK per fat Finanspolitikkens innretning målt ved endring av det oljekorrigerte strukturelle underskuddet, i pst av trend-bnp for FL-Norge 0,2 0,7 0,5 5 års Swap NOK 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, Hvis oljeprisen blir liggende på dagens nivå, er det trolig duket for nye nedjusteringer i prognosene for veksten i norsk økonomi. Finanspolitikkens ekspansive innretning, tilsier at den neste runde stimuli bør komme via pengepolitikken. De som ønsker seg uendrete signalrenter, vil imidlertid kunne henvise til at høstens fall i markedsrentene, bør gir betydelig stimuli til innenlandsk etterspørsel i tiden fremover. Eiendomsmarkedene vil trolig fortsatt preges av tvekampen mellom de negative makroutsiktene på den ene side, og den positive effekt lavere lånerenter har på verdsetting av alle typer eiendommer. Nasjonalbudsjettet Det foreslåtte statsbudsjett er ekspansivt med en stimulans på om lag et halvt prosentpoeng av BNP i Den samlede BNP-veksten ventes av Finansdepartementet likevel å forbli noe svakere enn trend. Sysselsettingen ventes fortsatt å øke, men ikke nok til å hindre en gradvis oppgang i arbeidsledigheten. Lavere renter til de fleste formål vil også bidra til å stimulere konsum og eiendomspriser, men neppe nok til å gi økonomien en ny opptur. Fallende oljeinvesteringer er den tyngste negative impuls. Departementets anslag på 8 pst nedgang fra 2014 til 2015 synes optimistisk. I skrivende stund er oljeprisen drøye 10 pst lavere enn den pris budsjettet forutsetter for Stor usikkerhet knytter det seg til både hvor mye oljeinvesteringene vil falle, og til dets ringvirkningene for bedrifter, husholdninger og eiendomsmarkeder i regioner hvor oljenæringene dominerer det lokale arbeidsmarked. Nøkkeltall makro pr. september 2014 Norges banks styringsrente 1,5 % KPI inflasjon siste 12 mnd 2,1 % Byggekostnadsindeks siste 12 mnd 3,4 % Boligprisindeks, siste 12 mnd, hele landet 1,4 % Arbeidsledighet 3,4 % SSB september 2014 Sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen 2

3 Transaksjonsmarkedet I galopp Aktiviteten i transaksjonsmarkedet i første halvår tok seg meget bra opp før sommerferien. Etter sommeren har markedet blitt enda mer hektisk. Det har i Q3 vært stor aktivitet i alle segmenter, og dette vil sesongbestemt fortsette å øke nå i Q4. Det er egenkapital tilgjengelig, og bankene strekker seg lengre enn i Rentene er på et historisk lavt nivå og marginene presses ned. Bankene opplever skarp konkurranse om kundene. Det er grunn til å forvente ytterligere reduserte marginer fra bankenes side. 3 mnd Nibor og 10 års swap rente er i skrivende stund på hhv. 1,65 % og 2,47 %. Transaksjonsmarkedet drives primært av disse faktorer, men også av at utviklingen i byene og tettstedene er markant. Folk flytter mot byer og tettsteder. Leiemarkedet er sunt og forventningen til utviklingen i den kommende tid er positiv selv om makrobildet ikke er entydig positivt. Vi meldte i forrige rapport om «lack of products» i Oslos CBD og i de andre tradisjonelt mest attraktive områdene. Den sterke etterspørsel etter objekter i disse områdene vil nok medføre at noen av de som «sitter godt» og ikke hadde tenkt å selge vil bli invitert il nivåer de ikke kan si nei til. Både vi og mange andre aktører kan melde om prosesser med større objekter som pågår og som skal på plass i år. Det ser ut til at det blir et marked i galopp de neste månedene. Netto selgere er private investorer og norske fond. Vi estimerer «prime yield» i Q3 til å være i nivå 5 %, - ned fra 5,25 ved forrige rapport. Men vi er ganske sikre på at det vil «bikke» under 5 % i løpet av året. Alle er spente på hvordan Rom Eiendoms salg av Schweigaards gate 21 og 23 vil ende opp. Entra på Børs Entra Eiendom går fredag 17. oktober 2014 på børs. I henhold til "indicative price range" på NOK pr aksje vil Entra få en verdi ved børsnotering på mellom NOK 11,4 milliarder og 12,9 milliarder. Det vil være fri flyt av mellom 43 % og 67 % av aksjene. Staten vil fortsatt eie de resterende aksjer, og disse vil ikke være i fri flyt de første 180 dager (lock out). Entra har parallelt en emisjon opp til NOK 2,7 milliarder til samme kurs. Verdien ved børsnoteringen kommer på toppen av det transaksjonsvolum de fleste aktører estimerer til å bli rundt NOK 50 milliarder i Utenlandske investorer Aktiviteten til utenlandske investorer i Norge er større enn noen gang. De aller fleste er meget opptatt av trygghet, forutsigbarhet og naturligvis en akseptabel avkastning. Derfor er de på jakt etter sentrale eiendommer med god beliggenhet og solide leietakere. Det er Oslo-markedet som er mest interessant. Viktigste drivere er forventning om enn høyere yield enn i andre markeder, at norsk økonomi er solid og stabil og at det er vekst i befolkning, i sysselsetning og i kjøpekraft. Interessen er i sin natur knyttet til større prosjekter, og skal tilfredsstille spesielle krav og forventninger. Men for mange er det viktig at de også kan være «stolte» av eiendommene de kjøper, og en del er derfor på jakt etter trofé-eiendommer. Eiendommer med under NOK 100 millioner kroner er ikke interessante. Når det er sagt så kan unntaksvis eiendommer til en lavere verdi aksepteres dersom de passer godt inn i selskapets porteføljestrategi. Kontor- og handelseiendommer har vært øverst på ønskelisten, men vi ser at også lager- og logistikkeiendommer blir kjøpt. Normalt søkes objekter med lange leiekontrakter helst over 10 år. Det er ingen ulempe med kjente norske eller internasjonale selskaper som leietakere. Men noen vil også akseptere kortere leiekontrakter hvis objektets beliggenhet er bra og løpende leie vurderes å være under markedsleie. Da kjøpes det på et potensial i "cash flow"-stigning og dermed også økende eiendomsverdier. Noen utlendinger vil helst gå inn i "joint ventures" deleierskap med norske aktører, og det investeres indirekte i fonds og syndikater. Disse investeringene er ikke alltid så synlige i markedet. Vår erfaring med et tysk fond nå nylig er at man ikke nødvendigvis lar seg rive med på den prising som selger forventer. Dessuten tynger merkostnadene ved hedging (valutasikring) mer i det norske markedet enn i andre nordiske land - i mange tilfeller utgjør sikringen over 100 basispunkter. Å gå inn i «secondary markets» kan derfor være like aktuelt. Men at 2014 blir året da utenlandske investorer for alvor setter spor synes det lite tvil om. 3

4 Transaksjoner i den senere tid Oslo-området Ca kvm Type Selger Kjøper Kjøpesum NOK mill. Karl Johans gate 33 / Rosenkrantz gate Handel / Hotell / Kontor Yield Fam. Lund / Heiberg Eiendomsspar 460 < 4 Munkedamsveien Kontor RS Platou Property Mgmt Ragde Eiendom 426 5,60 Maridalsveien Kontor Norwegian Property Syndikat v / NRP 345 6,6 Snarøyveien rom Hotell Aker Solutions Pareto 480 6,30 Grensen rom Hotell Ragde Eiendom 147 Strandveien Industri DNB Livsforsikring Momentus Grensen Kontor Genesta Property Nordic Pareto Maridalsveien Kontor Norwegian Property Ness Risan & Partners 350 6,90 Martin Linges vei Kontor IT Fornebu Madison International Realty Hamang terrasse Kontor Aberdeen Asset Mgmt Mariboes gate Kontor Nordisk Areal I Klaveness Marine Real Estate Storgata Kontor Storgaten 8 DA Eiendomsspar 69 6,40 Husebybakken 28 B Kontor Statnett JM AB JV Millarium 688 Brynsveien Kontor Bryn Eiendom AS Steen & Strøm Magasin Handel Schage Eiendom AS Madison International Realty 750 Ringnes Park Handel Syndikat Ragde Eiendom 335 Statoil-bygget Kontor Koksa Eiendom / investorer Madison International Realty 680 Kristoffer Aamots vei 9, Nydalen Kontor Syndikat City Finansiering Pilestredet 33 / Tullins gate Kontor Aberdeen Norge I / DNB Liv Oslo Areal Landet forøvrig Ca kvm Type Selger Kjøper Kjøpesum Yield NOK mill. Beddingen 1, Trondheim 155 rom handel Hotell NIAM Byggteknikk Prosjekt AS 170 Fredrik Langesgate 20, Tromsø Kontor Fam. Meland Sparebanken Nord-Norge Sjøgata 35-37, Tromsø 121 rom Hotell DNB Livsforsikring Petter Stordalen 136 Kjøpmannsgata 20, Stjørdal 115 rom Hotell DNB Livsforsikring Petter Stordalen 129 Apotekergata 1, Ålesund 105 rom Hotell DNB Livsforsikring Petter Stordalen 118 Smedasundet 93, Haugesund 102 rom Hotell DNB Livsforsikring Petter Stordalen 114 Tollbugata 43, Drammen 127 rom Hotell DNB Livsforsikring Petter Stordalen 142 Moseidveien 19, Stavanger Industri Base Property DNB 6,50 Hvamveien 1, Skedsmo Industri Aberdeen Eiendomsfond Norge Pareto Fugleåsen 9, Langhus Industri Bulk Eiendom PostNord Hamang terrasse 55, Bærum Kontor Aberdeen Asset Mgmt Bøhmergaten 42-44, Bergen Kontor Tom Rune Pedersen Finnestadveien 44, Stavanger Kontor Norwegian Property WP Carey (REIT) 604 6,13 Gamle Fetvei 13, Lillestrøm Handel Rosenborg Eiendom Ragde Eiendom 589 Gamle Ringeriksvei 34, Bekkestua Handel Profier Deka Immobilien Dråpen 19, Drammen Handel Lund Eiendom RS Platou Property Mgmt 28 Dronningens gate 5, Trondheim Hotell Private investorer Reitan Eiendom / Olav Thon Gruppen Utviklingsprosjekt, Stavanger Industri Bjørn Risa Bjørn Maaseide 160 Nykirkebakken 2, Stavanger Kontor Schibsted Union 378 4

5 Leiemarkedet Høy aktivitet tross lave volumer Det er en generell oppfatning at leiemarkedet fikk en treg start i 2014, og at første halvår har fortonet seg relativt roligere enn hva som er normalt. Aktiviteten har imidlertid tatt seg opp i Q3, og vi forventer at denne vil holde seg frem mot årsskiftet. Arealstatistikk kan i sin siste Leieprisoversikt melde om at det i Q3 ble signert 162 kontrakter, og med i overkant av kvadratmeter, ser vi at volumene i 2014 fortsatt er lave. Dog erfarer vi at aktiviteten er høy tross at det er lave volumer (kvm) som signeres. Dette ser vi i sammenheng med at det i år er færre store leietakere som er på søk etter nye lokaler enn det som har vært tilfellet i de foregående år, og at aktiviteten i stor grad er i den øvrige delen av leiemarkedet. Gjennomsnittsarealet i nye leiekontrakter for kontor har økt og vi nærmer oss opp mot kvm pr. leietaker. Samtidig tror vi også at bedrifter i økende grad vil ta innover seg at den høye veksttakten i norsk økonomi ikke vil fortsette i overskuelig fremtid, og kanskje derav bli noe mer forsiktig hva gjelder flytting til nye, større og dyrere kontorlokaler. Vi mener også at ytterligere fokus på effektivisering og arbeids organisering i åpne og fleksible løsninger også vil bidra til at arealbehovet kan bli mindre i tiden fremover. En av årets største leiekontrakter er Politiets utlendingsenhet som skal leie ca kvadratmeter i Økernveien på Tøyen. Vi er også kjent med ytterligere en stor offentlig leiekontrakt, på nærmere kvm i Oslo nordøst. Denne leiekontrakt antas å bli offentliggjort en gang i Q4. Dette korrelerer godt med våre tidligere antakelser om at det i 2014 vil bli et større innslag av det offentlige i årets kontraktsvolum. Ledighet Kontorledigheten i Oslo området har over lang tid ligget stabilt på +/- 7 %. Vi kan nå registrere en økning i ledigheten til ca. 7,5 %. Økningen kan virke overraskende tatt i betrakting av at det er lave volumer av arealtilførsel i år på ca kvm kontorareal. Vi mener at dette skyldes i hovedsak en historisk høy nybyggaktivitet og arealtilførsel i 2012 og 2013 (hhv. ca kvm og ca kvm), og at det i realiteten derfor er hull i markedet (fraflyttede eiendommer) som foreløpig ikke er tettet. I perioden er det forventet hhv kvm og ca kvm med kontorarealtilførsel i form av nybygg. Da arealtilførsel av kontorarealer forventes å være for lav i forhold til etterspørsel i perioden, mener vi at ledighetsoppgangen ansees å være av kortvarig art og vi forventer at ledigheten kan synke og stabilisere seg i Leienivåer Arealstatistikk melder i sin siste leieprisoversikt om at leieprisene fortsetter oppturen, og signerte snittleier er nå opp over 20 % fra forrige topp i Gjennomsnittsleie for signerte kontrakter i Q3 er nå på kr ,- pr. kvm. Selv om leieprisene fortsetter oppturen mener vi at dette gjelder for toppsegmentet av lokaler i CBD. Vi forventer at leieprisene vil utvikle seg sideveis både i Oslo sentrum og i randsonen. Grunnen til dette er bl.a. økt tilbud / ledighet og at vi har hatt en god leieprisvekst i de siste par årene - spesielt for A-kategoriserte kontorlokaler i Oslo sentrum og Skøyen, mens områdene i randsonen har til bakelagt en mer stabil utvikling. De høye leieprisene skyldes i stor grad leietakernes stadig økende krav til oppgradering og høy standard. Vi registrerer at løpetiden på leiekontraktene også har økt fra 4,4 år til 5,3 år. Dette skyldes naturligvis dels utleiers ønske om å sikre bedre avkastning på de investeringer og tilpasninger leietakers høye krav har medført. Dog gir ikke de høye leieprisene eller 0,9 års lengre leieperiode stor jubel hos utleierne. Deres inntjening har ikke økt i samme grad da tilpasningskostnadene er blitt så høye at mye av gevinsten blir spist opp. Gjennomsnitt nominelle leiepriser per sone Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q Vika - Aker Brygge Indre by sentrum Kilde: Arealstatistikk AS Indre by Skøyen Lysaker Nydalen Bryn-Helsfyr Oslo totalt 5

6 Forskjellene i markedet er altså økende. Vi gjentar gjerne at, vinnerne er de moderne, miljøriktige og arealeffektive kontorbyggene med en sentral beliggenhet nær et kommunikasjonsknutepunkt. Taperne er de eldre og udaterte byggene som bl.a. har etterslep på generelt vedlikehold og ikke tilfredsstiller leietakernes høye krav til standard og sentral beliggenhet. Lokaler i nybygg- og toppsegmentet (10 % høyeste) kr , mens gjennomsnittsnivået for lokaler med høy standard og sentral beliggenhet ligger i intervallet ,- pr. kvm. Utviklingen på leieprisene har flatet noe ut etter en jevn og fin økning de siste årene. Trendene i kontormarkedet Trendene i kontormarkedet er for tiden mange, noen mer tiltagende enn andre. Det er etterspørsel som innebærer overvekt både på cellekontorer og på landskapsløsninger. Vi kan si at de valgte løsninger er mer virksomhetstilpassede og gjennomtenkte - herunder også et ønske om fleksibilitet for fremtidige endringer. Bedrifter med suksess søker beliggenhet med andre som har en god posisjon. Sentrumsbeliggenhet eller lokasjon ved et av de tydelige knutepunktene i randsonen av Oslo vil være mest attraktivt. Akkurat som at kompetente arbeidstagere søker bedrifter og miljøer som allerede er kompetente. Uavhengig av trendene i kontormarkedet ser vi at de beste utleierne, lytter til leietakerne, setter seg inn i de forskjellige bedriftenes arbeidsmønster og kultur og oppnår et samspill på veien til «den gode løsning». Leiemarkedet Tromsø Tromsø er en by i forandring. Det er ingen tvil om at Tromsø er i fokus for nye aktører, så vel som for de etablerte i leiemarkedet. Flere betydelige leietakere er ute i markedet på søk etter egnede kontorer. Aker Solutions er én av flere store aktørene som har valgt Tromsø og sørlige sentrum som lokalisering for sin ingeniørvirksomhet i Nord-Norge. Intensjonen er å bygge i to byggetrinn, etablere en Teaterallmenning i forlengelse av Teaterplassen til Strandvegen, samt videreføre Jens Olsens gate gjennom området. Ny virksomhet skal i denne omgang legge til rette for 300 arbeidsplasser. Leienivåer Oslo-området Kontor Område 10 % høyeste 10% laveste CBD Bjørvika Sentrum Kvadraturen Skøyen Lysaker Nydalen Bryn / Helsfyr Hasle / Økern Lager Type 10 % høyeste 10% laveste Lager - Kategori A Handel Type 10 % høyeste 10% laveste Oslo - Kategori A Leienivåer Tromsø Kontor Område 10 % høyeste 10% laveste Tromsø Forventet utvikling Forventet utvikling Forventet utvikling Forventet utvikling Leiekontrakter i den senere tid Adresse Type Leietaker Antall kvm Storgata / Stenersgata 2-4 Kontor Riksrevisjonen Brynsveien 5 Kontor Alfsen & Gunderson Kongens gate 6 Kontor Centric Norway Haakon VIIs gate 2 Kontor Vardia Forsikring Økernveien Kontor Politiets Utlendningsenhet Lysaker Polaris Kontor Technip Strandveien 15 Kontor Peab Drengsrudbekken 1-15 Kontor Eurest / Compass Group

7 Nytt fra NAI FirstPartners Medarbeidere Oslo Michael Færden startet medio august 2014 som senior eiendomsrådgiver på utleie-teamet. Michael kom fra Krogsveen Næring hvor han fra 2009 var ansatt som Senior Eiendomsrådgiver og han har hovedsakelig arbeidet med utleie, fremleie og annen rådgivning innen næringseiendom. Michael har studert i London på London School of Foreign Trade. Han har tidligere 19 års erfaring fra shipping som senior skipsmegler og befraktningssjef i Fearnleys AS, Bergesen DY ASA og Lorentzen & Stemoco AS. Sabine Jennica Bartler er ny leder for utleieavdelingen. Sabine er utdannet eiendomsmegler MNEF, og har 15 års erfaring fra salg og utleie av både bolig- og næringseiendom. Sabine har vært i selskapet siden Som leder for utleieavdelingen har hun bl.a. ansvar for å innhente nye oppdrag til selskapet, forvalte utleieporteføljen gjennom å skape gode langsiktige løsninger for kundene våre. Ansvar for all markedsføring i fm. utleie av næringseiendom samt utarbeidelse av NAI FirstPartners utleiebilag «Ledige Lokaler». Hun bistår i tillegg i forbindelse med aksje- og eiendomstransaksjoner. Sabine har også diverse styreverv bl.a. i Norges Eiendomsmeglerforbund, Forum for Næringsmegler og i Oslo & Akershus Eiendomsmeglerforening. Tromsø Finn Steffen Steffensen er ansatt som rådgiver næringseiendom ved Tromsøkontoret. Han er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Erfaring fra en rekke private virksomheter innen bl.a handel og eiendomsutvikling og offentlig virksomhet som plan- og næringssjef i Storfjord kommune fra Fra 2000 til 2009 direktør for Tromsø Symfoniorkester. Daglig leder i Arctic Innovation fra 2009 med kurs- og rådgivning i etablering, ledelse og innovasjon. Hovedinstruktør for Mesterfagskolen FU-Nord i etablering og ledelse siden Tromsø-kontoret arrangerte også i år det tradisjonelle næringseiendomsseminar ultimo august. Programmet var variert og innholdsrikt med foredragsholdere fra lokale eiendomsaktører og lokale myndigheter, fra Oslo-advokatkontoret BAHR og fra Nordea. Tilstede var til sammen rundt 80 deltagere fra det lokale og til dels regionale næringsliv. Nye mandater prosjekter i prosess Vi arbeider med mange nye prosjekter. Vi nevner noen eksempler her. Utleie Utleie av Grini Næringspark 10, kombinasjonslokaler på ca kvm. med mulighet for påbygg / nybygg opptil kvm. Karenslyst Alle 9a, ca kvm. kontor Revitalisering av eiendommene i Ensjøveien ifm. endret eiersituasjon, ca kvm. Mange gode ledige lokaler i vår portefølje - se vårt magasin «Ledige Lokaler» på nai.no Søk / leietakerrådgivning For BDO tre lokaler i Akershus/Hedmark, totalt ca kvm. For Ramirent tre lokaler (lager og kontor) på Østlandet, totalt kvm. For Aggreko, Oslo, kombibygg 950 kvm. /tomt kvm. For Lagkagehuset, Oslo, produksjonslokale kvm., butikk 250 kvm. For Skintific AS, Oslo, lager kvm. Rådgivningsoppdrag For Ullensaker kommune rådgivning ifm. vurdering av tomter og kommunenes fremtidige strategier vedrørende utvikling av disse. Transaksjoner Vi arbeider med mange interessante transaksjonsprosjekter - i ulike størrelser og i flere landsdeler. Det er en meget hektisk tid. Salgsoppdragene omfatter både kontoreiendom, lager- og logistikk og handelseiendom, - samt tomter og utviklings prosjekter. Vi har også ulike kjøpsmandater, både fra norske og internasjonale aktører. Våre oppdrag og mandater innen kjøp og salg skal oftest ikke omtales i media når de er i prosess. Vi presenterer gjerne det vi kan tilby av prosjekter og nye muligheter - og evt. hva vi kan gjøre for dere. 7

8 Impulser utenfra Nytt fra USA volume of transactions according to deal size H Er det befolkningsvekst som driver eiendomsutviklingen i USA? Les om dette og mer om hvordan eiendomsmarkedet vil utvikle seg i USA i årene som kommer. Her er siste rapport fra NAI Global s sjefsøkonom >500 m Dr. Peter Linneman. 14.7% 100<500 m Looking ahead Some of the most significant 50<100 m factors examined in a recent study of population growth by Linneman Associates, include: 25<50 m 17.0% innovation markets with higher educated workforces drawing employers, previous growth trends that increase 10<25 m interest in the region, proximity to key industries, particularly the ongoing growth of <10 the m US energy market, demographic 16.8% changes and an aging population. The future outlook for commercial property on a US national level is still very volume exciting. of transactions US populations according are to expected investor origin to H climb through 2020 and 2030, Linneman Associates says, 8.7% fueling real estate development, including residential, but 1.5% also office, retail, industrial, hotel, institutional and infrastructure. 2.0% Germany 1.4% USA 2.1% 2.0% UK According to Linneman, future growth will be driven by France a community s openness to change and a competitive 7.2% Austria political environment. Those areas that have grown over Swiss the past 20 years are likely to continue to grow because 6.9% of Malaysia the openness to growth. Assuming the US economy will Canada continue to grow, Linneman sees increased commercial Ireland real estate demand for retail, industrial, office, lodging and 15.8% Other self-storage. Markedet boomer i Tyskland 5.0% 9.0% Investment volume of app. EUR 17.1 bn in the first half OF 2014 Growth on the German investment market for commercial property continued unabated in the second quarter of Due to a transaction volume of around EUR 7.1 bn in the 14,7% period from April to June, the total result for the first half of the year amounts to EUR 17.1 bn. This means that 32.3 % more capital was invested in commercial property compared to the first half of ,0% 5% 9,0% The office asset class accounted for a 41.4 % share of the total volume in the first half of the year, equating to EUR 7.1 bn, which was 21.6 % higher year-on-year (H1 2013: EUR 5.8 bn). Transactions involving the second most popular asset class, retail, registered investments of EUR 5.0 bn (29.3 %), representing an increase of 15.7 % compared to the 16,8% Investment Market for Commercial Property 12 volume of transactions according to deal structure H Investment volume in billion 3500 previous year. The strongest growth was again recorded in the warehouse / logistics property segment. With a volume 3000 of EUR 1.9 bn, this segment increased its share to 11.3 %, 2500 which represents a 67.9 % rise compared to the first half of Thus within only the first six months of this year this segment has already surpassed the annual average volume volume 1500 of EUR transactions 1.4 bn according for the last to asset five type years. H This therefore opens up 1000 the prospect of a new record year. Property categorised 500 under other uses accounted for around EUR 3.0 bn or 18.0 %, of which almost half was generated by 18.0% hotel properties. 0 Portfolio Q1 deals Q2 in particular Q3 Q4 contributed Q1 Q2 to the Q3 very good Q4 Q1 performance of 2012 the investment market. Their 2013 share increased from 25.1 % in the first half 11.3% of 2013 to 35.7 %, with % 37.5% EUR 6.1 bn (+88.2 %) being invested in portfolios. 08 Volume of transactions according to asset Open-Ended R.E. Funds / Special 18,0% type H Funds , % 5, % % 02 "( ") "* "! 00 $# Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q volume of transactions according to type of investor H Office Retail 37,5% Warehouse/Logistics Other* *Other hotels, develop, sites, praking etc. 29.3% Private-Equity-Fonds / Opportunity-Fonds 41,4% 11,3% Listed Real Estate Companies / REIT`s 29,3% Developers Frankfurt Corporates Private Investors / Family Offi Insurances / Pension Funds 8,7% 1,5% 2,0% Asset Manager/ Funds Manager 8 Real Estate Companies

9 <10 m 16.8% "* "! $# 29.3% Source: NAI apollo 9,0% volume volume of of transactions transactions according according to to investor type of investor origin H1 H Germany USA UK France Austria Swiss Malaysia Canada 37,5% 3500 Ireland 3000 Other % 2.0% 1.4% 2.1% 2.0% 18,0% 7.2% 6.9% 11,3% 15.8% 8.7% 29,3% 52.3% 41,4% Volume of 0 transactions according to Q1 deal Q2 Q3 Q4 Q1 5% Q2 9,0% Q3 Q4 Q1 structure H ,7% 35,7% volume of transactions according to deal structure H Markedsrapport 35.7% volume of transactions according to type of investor H ,0% "( ") "* "! $# 64.3%! "# "" "$ "% "& "' München volume of Single deal 52,3% Portfolio deal 12 16,8% Volume of transactions according 08 to investor origin H ,7% 7, ,0%1,5% Germany 1,4% 5, ,1% USA ,0% 04 UK 4.3 France 7,2% 02 Austria 52,3% 6,9% Swiss 00 Malaysia Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Canada 15,8% Investment volume in billion Ireland Other 17,0% 64,3% 37,5% Domestic investors dominate 41,4% 11,3% German investors are the most active players on the commercial property investment market, accounting for 52.3 % of purchases and 54.8 % of sales. At the same time, the volume invested by domestic investors was almost unchanged at EUR 9.0 bn (H1 2013: EUR 8.8 bn). The United 29,3% States is in second place in terms of investor origin, with EUR 2.7 bn or 15.8 % of the invested capital originating from here. British investors carried out investments with a volume of EUR 1.2 bn. French investors were named as the biggest net investors (around EUR 685 m), in part because of the purchase of the hotel portfolio by Accor. Because of the portfolio deals and sales of large properties, deals that fell into the EUR 100 m - EUR 500 m category accounted 35,7% for a volume of EUR 6.4 bn (37.5 %). This category was therefore 37.4 % higher in absolute terms than in The even larger deals (>EUR 500 m) accounted for a share of 9.0 % or a volume of EUR 1.5 bn. 64,3% Volume of transactions according to type of investor H Open-Ended R.E. Funds / Special Funds Private-Equity-Fonds / Opportunity-Fonds Listed Real Estate Companies / REIT`s Corporates Developers Private Investors / Family Office Insurances / Pension Funds Asset Manager/ Funds Manager Real Estate Companies Sovereign Wealth Funds Closed-End Funds Bank Public Administration / Communities Seller volume in % Purchaser volume in % -40% -30% -20% -10% 0% 0 10% 20% 30% 40% Source: NAI apollo group 9

10 100<500 m 50<100 m 11.3% 41.4% 25<50 m 10<25 m 17.0% 37.5% Markedsrapport <10 m 16.8% 29.3% Source: NAI apollo group volume of transactions according to investor origin H volume of transactions according to deal structure H volume "Private investors / family offices" are 8.7% biggest 1.5% net buyers 2.0% Germany 1.4% Open USA ended funds / special funds 2.1% are responsible for the 2.0% highest UK share of transactions after they increased their purchases France by 47.2 % compared to last year to a total of EUR 35.7%! 7.2% "# 4.8 bn. Austria Private equity funds / opportunity funds represent Investments of EUR 40 bn in sight "" the second-strongest investor group, with a share of 16.4 % 52.3% "$ Swiss or EUR 2.8 bn. These investors therefore 6.9% On the German investment market for commercial property, "% Malaysia more than doubled their invested capital compared to last year. Besides 64.3% "' strong demand caused a further drop in the prime yields "& Canada for the office asset class across "( all top 5 markets in the the Open Ireland ended funds / special funds, project developers last three months. Apart from ") / building contractors were active on the 15.8% Frankfurt am Main, where Other seller side and "* the yield declined by 5 basis points to 4.65 %, all markets "! sold properties for EUR 2.9 bn (17.0 % share). On balance, regi stered a decline compression $# of 10 basis points (Berlin: private investors / family offices also account for the 4.65 %; Dusseldorf: 4.70 %; Hamburg: 4.55 %; Munich: biggest group of net buyers with around EUR 910 m %). In the retail segment, the yield declined by 5 basis volume of transactions according points to type in of Frankfurt investor H1 and 2014 Dusseldorf to 4.20 % respectively, as well as in Berlin to 4.35 % (Hamburg: 4.15 %; Munich: 3.95 %). Berlin and Munich registered a reduction in the prime yield for logistics properties to 6.85 % and 6.40 % respectively (Frankfurt: 6.40 %; Dusseldorf: 6.70 %; 5% 9,0% Hamburg: 6.60 %). Volume of transactions according to deal size H >500 m 100<500 m 50<100 m 25<50 m 10<25 m <10 m 17,0% 14,7% 16,8% 37,5% 18,0% Throughout the rest of this year, demand is expected to remain high from Open ended funds / special funds and private equity funds / opportunity funds that intend to 41,4% invest the 11,3% acquired capital promptly. In addition, because of the sustain long-term period of low interest rates on the bond market insurers / pension funds will also invest more in property either directly or indirectly through special fund vehicles in order to achieve their target returns. Overall, the investment market 29,3% is showing clear evidence of a stronger move towards secondary locations on one hand and coreplus properties on the other hand. 8,7% Cities Prime office 1,4% Prime retail Prime logistics yields 2,1% yields 2,0% yields Berlin 4.65 % 4.35 % 6.85 % 7,2% Dusseldorf 4.70 % 4.20 % 6.70 % 52,3% Frankfurt a. M % 6,9% 4.20 % 6.40 % Hamburg 4.55 % 4.15 % 6.60 % Munich 4.30 % 15,8% 3.95 % 6.40 % Average Ø = 4.60 % Ø = 4.20 % Ø = 6.60 % The robust development of the German economy with projected GDP growth of 2.0 % in 2014 and 2.5 % in 2015 (IfW Kiel), combined with the decision by the European Central Bank to reduce the base interest rate to 0.15 %, further encourage the demand for property investments in Germany. 35,7% Thus another increase in investment activity is very likely to take place in the second half of the year. For the year as a whole a transaction volume of up to EUR 40 bn is expected. 64,3% Property Purchaser Purchase Price (approx.) Asset type LEO I Portfolio PATRIZIA Immobilien AG Office 50% "Centro", Oberhausen Unibail-Rodamco Retail Hotel-Portfolio Accor Hotel Christie-Portfolio Morgan Stanley Retail Portigon-Portfolio Blackstone Office Portfolios CCP III u. EPISO (dt. Anteil) SEGRO plc Logistics TAG-commercial-Portfolio Apollo Global Management Office / Retail / Logistics Kö-Galerie, Düsseldorf Allianz Real Estate Office / Retail Two Supermarket-Portfolios Pramerica Real Estate / AP Retail Logistics-Portfolio GELF Kwasa Goodman Germany (EPF) Logistics 10

11 NAI FirstPartners er et megler- og rådgivningsselskap innen næringseiendom etablert i Selskapet er uavhengig og partnereiet. For tiden er vi 16 meglere og rådgivere. Vi skaper løsninger og gjennomfører eiendomsprosjekter for klienter over hele landet. Vi leverer tjenester innen transaksjon, utleie og søk etter eiendom, - samt analyse, rådgivning og verdivurdering. Vår styrke er merverdi for våre kunder gjennom Kompetanse Erfaring Et godt utviklet kontaktnett Løsningsorientert og innovativt engasjement Pålitelighet NAI FirstPartners Næringsmegling Dronning Mauds gate 10 Postboks 1540 Vika 0117 Oslo Tlf: Epost: Det er vår målsetting å være en preferert leverandør for våre kunder i et tillitsfullt, langsiktig og mangfoldig samarbeide.

12 Dronning Mauds gate 10, Postboks 1540 Vika, 0117 Oslo Tlf: E-post:

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

Norsk næringseiendom: eventyrlig verdistigning

Norsk næringseiendom: eventyrlig verdistigning Norsk næringseiendom: eventyrlig verdistigning Knutepunkt, 1. november 2017 Ragnar Eggen, Akershus Eiendom Makrofaktorer og litt bolig Makrofaktorer og litt bolig Leiemarkedet for kontor i Oslo Transaksjonsmarkedet

Detaljer

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014 Status og prognoser for næringseiendom Torsdag 6. mars 2014 Norsk økonomi på trendvekst fra 2015 Årlige prosentuelle endringer 2012 2013E 2014E 2015E 2016E BNP - Fastlandet 3,4 1,8 2,1 2,5 3,1 BNP 2,9

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR?

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? Prime yield 4,00% Største transaksjon: Statens Hus i Stavanger 51% av transaksjonsvolumet (2015) Ledighet 8,50%. Forventes å øke til 8,75%

Detaljer

Entras Konsensusrapport April 2014

Entras Konsensusrapport April 2014 Entras Konsensusrapport April 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabil

Detaljer

Næringseiendomsseminaret i Tromsø 23. august 2016

Næringseiendomsseminaret i Tromsø 23. august 2016 Næringseiendomsseminaret i Tromsø 23. august 2016 Agenda 01 02 03 04 05 06 Bakteppet Hovedtrekk i eiendomsmarkedet Leiemarkedet Transaksjonsmarkedet Utviklingstrekk og forventninger Oppsummering Bakteppet

Detaljer

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 opportunity www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Eiendommene generelt Eiendomsporteføljens verdi fortsatte å utvikle seg positivt også i

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016 Entras Konsensusrapport 25. januar 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

Entras Konsensusrapport Januar 2014

Entras Konsensusrapport Januar 2014 Entras Konsensusrapport Januar 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo & Bærum Entra 2013: Kontrakter, prosjekter, kjøp

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 29. oktober 2015

Entras Konsensusrapport. 29. oktober 2015 Entras Konsensusrapport 29. oktober 2015 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN 1 Q2-2016 2 1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN GENERELT BUSINESS CLIMATE Brexit avgjørelsen skaper også usikkerhet i den tyske økonomien. Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel sank

Detaljer

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL 2013 www.northbridge.no SAMMENDRAG Ordinær generalforsamling i North Bridge Opportunity AS (NBO / Selskapet) ble avholdt den 17. juni 2013. Selskapet

Detaljer

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN 1 Q4-2016 2 1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN GENERELT BUSINESS CLIMATE Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel falt fra 111,0 poeng i desember 2016 til 109,8 poeng i januar 2017.

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 1. juli 2016

Entras Konsensusrapport. 1. juli 2016 Entras Konsensusrapport 1. juli 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 18. april 2016

Entras Konsensusrapport. 18. april 2016 Entras Konsensusrapport 18. april 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt

1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt 1 Q3-2017 2 1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt Business Climate Ifo Forretningsklimaindeksen for industri og handel falt i september marginalt til 115,2 poeng. Noe som betyr at forventningene

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 28.04.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 14. oktober 2016

Entras Konsensusrapport. 14. oktober 2016 Entras Konsensusrapport 14. oktober 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

Note 38 - Investments in owner interests

Note 38 - Investments in owner interests Note 38 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale Company Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Shares owned

Detaljer

Nr. 4-2014. Ledige lokaler

Nr. 4-2014. Ledige lokaler Nr. 4-2014 Ledige lokaler Innhold FORNEBU / WIDERØEVEIEN 1E 03 WIDERØEVEIEN 1E 04 LEDER 05 SOLGANGSBRISEN 5 ANKERVEIEN 209 06 GRINI NÆRINGSPARK 10-12 07 SLEPENDVEIEN 48 HENRIK IBSENS GATE 100 08 RÅDHUSGATEN

Detaljer

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016 EIENDOMSDAGENE 2016 14. januar 2016 2015 2015 Tidenes transaksjonsår 125 milliarder Estimat 2 pr. 11. januar Hva med 2016? 3 AVGJØRENDE DRIVERE I 2016 1. Finansiering 2. Utsikter i leiemarkedet Banksjef

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 14. februar 2017

Entras Konsensusrapport. 14. februar 2017 Entras Konsensusrapport 14. februar 2017 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo og Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo og Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

LANGSIKTIGE SPAREMIDLER REPRESENTERER EN «NY» KILDE TIL KAPITAL. Idar Kreutzer Adm. direktør, Finans Norge

LANGSIKTIGE SPAREMIDLER REPRESENTERER EN «NY» KILDE TIL KAPITAL. Idar Kreutzer Adm. direktør, Finans Norge LANGSIKTIGE SPAREMIDLER REPRESENTERER EN «NY» KILDE TIL KAPITAL Idar Kreutzer Adm. direktør, Finans Norge Betydelig behov for investeringer i ny infrastruktur Forventet investeringbehov for urban infrastruktur

Detaljer

Høy attraktivitet med nærhet til Oslo og god kommunikasjon Knut Haraldson For investment professional use only Not for public distribution

Høy attraktivitet med nærhet til Oslo og god kommunikasjon Knut Haraldson For investment professional use only Not for public distribution Hvorfor Drammen? Høy attraktivitet med nærhet til Oslo og god kommunikasjon 13. oktober 2016 Knut Haraldson, Fondsleder, Aberdeen Eiendomsfond Norge I For investment professional use only Not for public

Detaljer

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme 1/10 NR. 6-7/2005 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG "KYSTEN RUNDT" Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme Dagens Næringsliv har på nytt utarbeidet en

Detaljer

Forventninger til eiendomsmarkedet Stavanger. 20. November 2013

Forventninger til eiendomsmarkedet Stavanger. 20. November 2013 Forventninger til eiendomsmarkedet Stavanger 20. November 2013 Agenda Hvem er UNION? Forventninger til eiendom i Norge - Markedsutvikling - Strukturelle endringer for eiendomsinvesteringer Oppsummering

Detaljer

North Bridge Opportunity AS

North Bridge Opportunity AS North Bridge Opportunity AS STATUSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 www.northbridge.no ENDELIG VEK Endelig VEK pr. 31.12.2011 er beregnet til NOK 105,46 pr. aksje. VEK for Selskapet beregnes basert på eksterne

Detaljer

1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt

1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt 1 Q2-2017 2 1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt Business Climate Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel steg til 116,0 Punkter i juli. Dette er den tredje rekorden på rad

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 11.07.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

Grønne bygg: Verdiøkning i for eiere og investorer

Grønne bygg: Verdiøkning i for eiere og investorer Grønne bygg: Verdiøkning i for eiere og investorer Grønn byggallianse, 8. mars 2012 Ragnar Eggen Analysesjef, Akershus Eiendom Akershus Eiendom: Forretningsområder og markedsandeler DAGLIG LEDER Per Kumle

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 19.10.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for januar 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. januar SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,4% 0,1 % Avkastning hittil i år 0,4

Detaljer

Etatbygg Holding I AS

Etatbygg Holding I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Finans

Detaljer

Markedsundersøkelsen

Markedsundersøkelsen Flere transaksjoner og stigende kontorledighet på Forus. Bedriftene er optimistiske og tror på fortsatt vekst i sysselsettingen. Mindre nybygging på kontorsiden i regionen. Markedsundersøkelsen november

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Investorpresentasjon Prime Office Germany AS

Investorpresentasjon Prime Office Germany AS Investorpresentasjon Prime Office Germany AS Einar Skjerven 25. mai 2010 Utarbeidet av: Hans-Christian Birkedal, Industrifinans Asset Management AS (birkedal@industrifinans.no) POG Porteføljen Am Kaiserkai

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN

NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN 1. Byggeprosjekter 2. Leiemarkedet 3. Transaksjonsmarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Hotell Zander K Areal: 7.960 m² Type: Hotell 250 rom

Detaljer

MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE november 2016

MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE november 2016 MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2016 8. november 2016 VOLUMFALL, MEN REKORDHØY AKTIVITET All time high i normalsegmentet! 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 50-300 mill. 50-300

Detaljer

Leietakertilpasninger. Eiendomsanalyse og Verdivurdering, 14. april 2015

Leietakertilpasninger. Eiendomsanalyse og Verdivurdering, 14. april 2015 Leietakertilpasninger Eiendomsanalyse og Verdivurdering, 14. april 2015 DTZ i dag Sub heading 208 24,200 52 194 Offices People Countries Cities 2 DTZ Norge Capital Markets Leietakerrådgivning Verdivurdering

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Salgspriser på kontorlokaler i Oslo

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Kinas rolle og muligheter i verdensøkonomien

Kinas rolle og muligheter i verdensøkonomien Kinas rolle og muligheter i verdensøkonomien Bergens Næringsråd, 11. november 2011 Olav Chen Senior porteføljeforvalter Storebrand Kapitalforvaltning Fremvoksende økonomier med Kina i spissen holder farten,

Detaljer

ERSTATNINGSLOKALENE ETTER TERRORANGREPET PÅ REGJERINGSKVARTALET ER DOBBELT SÅ STORE SOM FORVENTET.

ERSTATNINGSLOKALENE ETTER TERRORANGREPET PÅ REGJERINGSKVARTALET ER DOBBELT SÅ STORE SOM FORVENTET. 3827.1 NR. 11/2012 ERSTATNINGSLOKALENE ETTER TERRORANGREPET PÅ REGJERINGSKVARTALET ER DOBBELT SÅ STORE SOM FORVENTET. DN S EKSPERTPANEL SIER AT ERSTATNINGSLOKALENE HAR LØFTET LEIEPRISENE I INDRE SENTRUM

Detaljer

MARKEDSOPPDATERING. Vårseminar 2016

MARKEDSOPPDATERING. Vårseminar 2016 MARKEDSOPPDATERING Vårseminar 2016 2014-2015 2014-2015 Oljepris: - 70 % 30 000 oljejobber borte Kontorledighet: Avkastning: 20% Prime yield: - 100 bps Transaksjonsvolum: 192 mrd. 2 Hva drev yielden i 2015?

Detaljer

MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE november 2017

MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE november 2017 MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2017 7. november 2017 TRANSAKSJONSMARKEDET KOKER Flere transaksjoner enn noensinne 80 70 60 50 40 30 20 10-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Under 1 mrd Over 1 mrd Antall

Detaljer

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Per 1. desember 2010 Norge II Hendelser i 3. kvartal 2010 Eiendomsverdiene steg med 0,9 % i kvartalet - 17 av fondets 22 eiendommer hadde positiv verdiutvikling i kvartalet

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Ledige Lokaler Q1 / 2016

Ledige Lokaler Q1 / 2016 Ledige Lokaler / 2016 Lokaler presentert i denne utgaven Ta kontakt for ytterligere informasjon om disse lokalene Skedsmokorset Innhold Hvam Sandvika Østerås Bekkestua Høvik Røa Lysaker Fornebu Ullevål

Detaljer

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005 CAMO GRUPPEN Restrukturering av eierskap, drift og finansiering Sverre Stange 15 JUNI 2005 INTRODUKSJON Orientering til aksjonærer om restrukturering av Camo Gruppen 15 Juni 2005 Sverre Stange. Fungerende

Detaljer

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2015

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2015 ODIN Eiendom Fondskommentar juli 2015 Fondets portefølje ODIN Eiendom - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 7,4 prosent. Referanseindeksens avkastning

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Bybanen 3. Salgsmarkedet 4. Leiemarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Lønningen Areal ca. 3.500 kvm

Detaljer

RETAIL PROPERTY INVESTERING OG UTVIKLING AV HANDELS- EIENDOMMER

RETAIL PROPERTY INVESTERING OG UTVIKLING AV HANDELS- EIENDOMMER RETAIL PROPERTY INVESTERING OG UTVIKLING AV HANDELS- EIENDOMMER JON H. DAHLBERG ÅRSTAD DIREKTØR, NEWSEC ADVICE 8.10.2014 REFERANSER PORTEFØLJEVURDERINGER OLAV THON GRUPPEN Kontorporteføljen og Kjøpesenterporteføljen

Detaljer

Aker Hus. Stein Inge Liasjø, vice president communications 12. oktober 2006 Ståldagen

Aker Hus. Stein Inge Liasjø, vice president communications 12. oktober 2006 Ståldagen Hus Praktiske og økonomiske fordeler ved å samle virksomheter i et bygg Stein Inge Liasjø, vice president communications 12. oktober 2006 Ståldagen August 2006 Selskapene i Ownership 50.01 % Kværner Cap

Detaljer

1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt

1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt 1 Q4-2017 2 1) Hovedpunkter om den tyske økonomien generelt Business Climate Den tyske økonomiens sterke utvikling i 2017 fortsatte også inn i siste kvartal, med en vekst på ca en halv prosent. På årsbasis

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006 Norwegian Property Industrifinansporteføljen Desember 2006 Industrifinans-porteføljen 2 Kjøp av Industrifinans-porteføljen Norwegian Property kjøper 13 kontoreiendommer fra Rasmussengruppen for NOK 2.199

Detaljer

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010 3560.1 Side 1/9 NR. 11/2010 Moderat leieprisøkning i Oslo det siste året, men fallende avkastningskrav har gitt salgsprisøkning på nye kontorbygg. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim har leieprisene

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 06-07/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Det har vært historisk høy prisstigning på leie

Detaljer

Innhold 10 NAI FIRSTPARTNERS NÆRINGSMEGLING REFORHANDLING & RELOKALISERING VI SKAPER VERDIER FOR LEIETAKEREN SØKEPROSESSEN VÅRE KUNDER VÅRT TEAM

Innhold 10 NAI FIRSTPARTNERS NÆRINGSMEGLING REFORHANDLING & RELOKALISERING VI SKAPER VERDIER FOR LEIETAKEREN SØKEPROSESSEN VÅRE KUNDER VÅRT TEAM Leietakerrådgivning Innhold 03 05 06 07 08 REFORHANDLING & RELOKALISERING VI SKAPER VERDIER FOR LEIETAKEREN SØKEPROSESSEN VÅRE KUNDER VÅRT TEAM 10 NAI FIRSTPARTNERS NÆRINGSMEGLING Leietakerrådgivning REFORHANDLING

Detaljer

Mens vi venter på. Gjeldskrise og annen elendighet Lillehammer/skype, 3. november, 2011

Mens vi venter på. Gjeldskrise og annen elendighet Lillehammer/skype, 3. november, 2011 Mens vi venter på. Gjeldskrise og annen elendighet Lillehammer/skype, 3. november, 2011 Harald Magnus Andreassen Aksjer: Vi har gått på en liten smell 30% ned dyp bunn, når det er skikkelig krise. Men

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 1/2017

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 1/2017 OPAKs prisstigningsrapport Nr. 1/2017 OPAK AS Hovfaret 13 PB 128 Skøyen 0212 Oslo OPAK prisstigningsrapport 1 Leieprisvekst i Oslo siste halvår og med forventning om ytterligere prisvekst i tiden som kommer.

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Bygg og eiendomsmarkedet i Norge Markedstrender og utvikling inn i 2011 Oslo konserthus, 13. oktober 2010

Bygg og eiendomsmarkedet i Norge Markedstrender og utvikling inn i 2011 Oslo konserthus, 13. oktober 2010 Olav Line, CEO Bygg og eiendomsmarkedet i Norge Markedstrender og utvikling inn i 2011 Oslo konserthus, 13. oktober 2010 NFF SEMINAR, OSLO KONSERTHUS Agenda Norwegian Property ASA Hvem er vi? Eiendomsbransjen

Detaljer

Årsrapport 2013 Obligo RE Secondaries Invest AS

Årsrapport 2013 Obligo RE Secondaries Invest AS Årsrapport 2013 Obligo RE Secondaries Invest AS Innhold Hovedpunkter 2013... 3 Oversikt over Obligo RE Secondaries Invest AS... 4 Portefølje... 5 Styrets årsberetning... 8 Resultatregnskap... 10 Eiendeler...

Detaljer

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Bakgrunn for Horisont 2020 Oppbygning Prosjekttyper Muligheter

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS. 30. oktober 2013

Storebrand Eiendomsfond AS. 30. oktober 2013 Storebrand Eiendomsfond AS 30. oktober 2013 Agenda 1. Porteføljeinformasjon 2. Salgsstrategi for SEF 2 Porteføljeinformasjon 3 23. mai 2012 - Felix konferansesenter Fondets avkastningsmål er 8 12 % Investeringsrammer

Detaljer

MULTUM NÆRINGSMEGLING UTLEIE, TRANSAKSJON, RÅDGIVNING OG VERDIVURDERING AV NÆRINGSEIENDOM. multum.no

MULTUM NÆRINGSMEGLING UTLEIE, TRANSAKSJON, RÅDGIVNING OG VERDIVURDERING AV NÆRINGSEIENDOM. multum.no MULTUM NÆRINGSMEGLING UTLEIE, TRANSAKSJON, RÅDGIVNING OG VERDIVURDERING AV NÆRINGSEIENDOM Multum Næringsmegling tilbyr komplette rådgivnings- og meglertjenester for næringseiendom innen analyse, utleie,

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS > 950 Aksjonærer i Norge > 1 450 Aksjonærer i Sverige Global Eiendom Utbetaling 2008 AS («GEU») 58 % Global Fastighet Utbetalning 2008 AB («GFU»)

Detaljer

Investorrapport H2 2011

Investorrapport H2 2011 Investorrapport H2 USA Property Norway KS Florida Residential KS Kort markedsbeskrivelse Første kvartal i har vist at det amerikanske markedet fremdeles er volatilt og at veien frem til full vekst vil

Detaljer

ODIN Eiendom. Fondskommentar november 2015

ODIN Eiendom. Fondskommentar november 2015 ODIN Eiendom Fondskommentar november 2015 Fondets portefølje ODIN Eiendom - november 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,0 prosent. Referanseindeksens

Detaljer

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 TORE BERG Analytiker/Partner RUNE HUSBY Megler/Partner Tilbakeblikk Liten tilgang på nye kontorlokaler i 2013 vil føre til

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2008 Global Eiendom Vekst 2007 AS

Aksjonærbrev høsten 2008 Global Eiendom Vekst 2007 AS Aksjonærbrev høsten 2008 Global Eiendom Vekst 2007 AS > 1 200 aksjonærer i Norge > 1 050 aksjonærer i Sverige Global Eiendom Vekst 2007 AS («GEV») Global Fastighet Tillväxt 2007 AB («GFT») 71,5 % 28,5

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

I Oslo har endringene i leieprisene det siste halve året fra november 2011 til juni 2012, vært:

I Oslo har endringene i leieprisene det siste halve året fra november 2011 til juni 2012, vært: 3788.2 NR. 06-07/2012 Kontormarkedet er generelt sett kjøligere, i følge Dagens Næringslivs eiendomsindeks 12. juni 2012. Kontorprisene faller i Kristiansand, Bergen, Trondheim og deler av Oslo. Det er

Detaljer

Prime Office Germany AS

Prime Office Germany AS Investorpresentasjon Prime Office Germany AS Einar Skjerven 8. mars 2010 Utarbeidet av: Hans-Christian Birkedal, Industrifinans Asset Management AS (birkedal@industrifinans.no) Hendelser siden juni 2009

Detaljer

Tabell 1: Eiendomsaksjer i FTSE All Cap, regioner og SPU referanseindeks for aksjer. Referanseindeks SPU. FTSE All Cap

Tabell 1: Eiendomsaksjer i FTSE All Cap, regioner og SPU referanseindeks for aksjer. Referanseindeks SPU. FTSE All Cap 4 Vedlegg: Tabeller og figurer Tabell 1 viser hvor stor andel eiendomssektorer utgjorde av henholdsvis fondets referanseindeks for aksjer, FTSE All Cap indeksen og ulike regioner per 25. Januar 2013. Vi

Detaljer

Eurokrisen og Norge. Martin Skancke Mai 2014

Eurokrisen og Norge. Martin Skancke Mai 2014 Eurokrisen og Norge Martin Skancke Mai 2014 To spørsmål: Hva har skjedd i Europa? Hvordan kan det påvirke Norge? Europe, the big looser Krise i Eurosonen? (And Japan has lost two decades, hasn t it?) 160

Detaljer

NR. 06-07/2015. Oslo, 07.09.2015. for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder Eiendomsrådgivning

NR. 06-07/2015. Oslo, 07.09.2015. for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder Eiendomsrådgivning Side 1/9 NR. 06-07/2015 Leieprisene er på vei nedover for de fleste segmenter. Ekspertpanelets spådommer for tiden fremover er stort sett uendret, eller med nedgang i leienivå. På tross av synkende leiepriser

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Leieprisene for prestisjelokaler i

Detaljer

Pengepolitikk etter finanskrisen

Pengepolitikk etter finanskrisen Pengepolitikk etter finanskrisen Anders Grøn Kjelsrud 14.3.2017 Pensum og oversikt Kapittel 9 og 10 i læreboka Pengepolitisk Rapport 4/16 Oppsummering fra sist Pengepolitikk etter finanskrisen IS-kurven:

Detaljer

Ledige lokaler Nr. 4-2015

Ledige lokaler Nr. 4-2015 Ledige lokaler Nr. 4-2015 Innhold KONOWSGATE 67B 03 KONOWS GATE 67B 04 LEDER 05 GRENSEVEIEN 99 06 ENSJØVEIEN 16-22 07 FRØYAS GATE 15 08 GULLHAUGVEIEN 7 09 SLEPENDEN 48 09 ASLAKVEIEN 14 10 GRINI NÆRINGSPARK

Detaljer

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang)

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Hovedpunkter Oljepris dempes av høy produksjon Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Regionen oljenedgangen flater ut (men både

Detaljer

Byggebørsen 2015. Hvordan påvirker fallende oljepriser norsk økonomi, norske renter og boligmarkedet (næringseiendommer)? Petter E.

Byggebørsen 2015. Hvordan påvirker fallende oljepriser norsk økonomi, norske renter og boligmarkedet (næringseiendommer)? Petter E. Byggebørsen 2015 Hvordan påvirker fallende oljepriser norsk økonomi, norske renter og boligmarkedet (næringseiendommer)? Petter E. de Lange SpareBank 1 SMN Trondheim 9.2.2015 SpareBank 1 SMN Oljevirksomhetens

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for april 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for april 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for april 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 28. april SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,3 % 0,0 % Avkastning hittil i år 1,4

Detaljer

LAVE RENTER I LANG, LANG TID FREMOVER

LAVE RENTER I LANG, LANG TID FREMOVER Eiendomsverdis bank og finansdag 2014 Hotell Bristol, 30. oktober 2014 LAVE RENTER I LANG, LANG TID FREMOVER arne jon isachsen 2 1. Lang, lang tid 2. Lange renter har sunket over alt 3. Vil ikke ha finansielle

Detaljer

NR /2010. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør

NR /2010. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør 3510.1 Side 1/11 NR. 06-07/2010 I Oslo er leieprisene for de beste kontorlokalene på vei opp igjen. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim er bunnen trolig nådd. I Tromsø er leieprisene på vei

Detaljer

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen,. mai s styringsrente Renten på bankenes innskudd i (foliorenten). Prosent 999 Kilde: Igangsetting av næringsbygg

Detaljer

Øystein Stephansen Senior analyst 8th November 2011

Øystein Stephansen Senior analyst 8th November 2011 Harvesting liquidity premia and the Government Pension Fund Global Øystein Stephansen Senior analyst 8th November 2011 Harvesting liquidity premia Liquidity premia Liquidity and GPFG Ability to invest

Detaljer