På tå hev år etter år, time for time.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "På tå hev år etter år, time for time."

Transkript

1 På tå hev år etter år, time for time. - hvordan opprettholde trykket? - fokus på organisasjon og kultur. Sverre Myklebust Kristiansund 1 juni 2006

2 Refleksjon Hvor mange Odd Sevland er det på Ormen Lange? Sannsynligvis mange. Hva gjør vi for å nå fram til enkelte med vårt budskap?

3 Litt om bakgrunn Ormen Lange prosjektet Tre kontrakter som ble slått sammen til en stor kontrakt i Januar 2005 verdi ca 11 mrd kroner engineering og innkjøp - (follow on 2007) og første del hovedaktivitet Aukra civil II hovedaktivitet mekaniske fag prefabrikasjon utenfor Aukra: 5 byggeplasser i Polen. 2 byggeplasser i Belgia. 4 byggeplasser i Norge mekanisk installasjon på Aukra. Topp bemanning i prosjektet januar februar 2006 i underkant av 4000 personer (netto). Topp bemanning Aukra sommer 2006 ca 2500 mann netto på byggeplass i rotasjon mellom 5000 og 6000 personer.

4 Stål- og rørtimer innleieprosent

5 Hvor rekrutteres personell ifra? Aker Kværner (AKST, AKEL, AKOP, AKV). Hele Norge. Sverige. Polen. Danmark. Skottland. Ikke alle har bakgrunn fra offshore relatert virksomhet.

6 Hvem har ansvar for HMS? Linjeorganisasjonen har ansvar for alle HMS relaterte aktiviteter. Linjen får støtte av HMS-rådgivere og Verneombud i HMS saker og aktiviteter. Alle i AK prosjekt har personlig ansvar for HMS ved å fokusere på egen adferd (ref AK HMS policy)

7 Aker Kværner Stord - HMS System, Ormen Lange Etablering av HMS styringssystem Informasjon Og opplæring Kommunisere Og motivere Oppfølging og støtte Kontroll og verifisering Målsettinger Opplæring / HMS planlegging Introduksjon Ansvar HMS opplæring Standarder Risiko -styring Sikker Jobb Analyse Eksternt miljø HMS rapport/ Beredskap statistikk Underleverandør er Nyhetsbrev Personlig HMS Annet Plan HMS møter HMS samtale Gruppesamtale HMS premiering HMS fokusområder Oppstartssamtale HMS kartlegginger Rapportering av uønskede hendelser Granskinger HMS datablad Prosedyrer Hydro Site Manual HMS Inspeksjoner / Score-card HMS Tilsyn

8 Ledelse AK gjennomfører obligatorisk lederkurs for alle førstelinjeledere på anlegget. (gjennomgår hvilke forventinger vi har til ledere med hensyn til sikkerhet og beredskap og omtanke/oppfølging av personell). AK gjennomfører lederopplæringsprogram for 21 nye førstelinje ledere. Gjennomfører ledersamlinger med nivå 1 og 2 i organisasjonen (55 ledere). Implementerer konsernets HMS policy/prinsipper gjennom utrulling av Just care. Team samlinger innenfor hver organisatorisk enhet.

9 HMS Lederskap i gjennomføring Personlig atferd Det er viktig for vår HMS-prestasjon at den enkelte tar et personlig ansvar for egen atferd. Medarbeidere på alle nivåer fungerer som ledere gjennom eksempelets makt. Ansvarlighet Enhver person med tilknytning til Aker Kværner og våre operasjoner er ansvarlig for sine egne handlinger. Avvik fra standarder for akseptabel atferd vil bli håndtert på en rettferdig og konsekvent måte. Ledelsesengasjement Engasjementet som utøves av lederne, danner fundamentet for selskapets HMS-kultur. Ledelsen i bedriften utviser lederskap innen HMS, og setter standarden for vår kultur innen HMSområdet.

10 Informasjon/kommunikasjon All møter som gjennomføres områdevis. Nyhetsbrev fra prosjektledelsen. HMS samtale: Hensikt: å forbedre kommunikasjon og sikre god HMSutøvelse. Gjennomføres av prosjekt og produksjonsledelse. HMS gruppesamtale: Hensikt: Diskutere og å få felles forståelse av gruppens HMS standard, potensielle faremomenter og forebygge. Gjennomføres av førstelinjeleder og operatører HMS tema / kampanjer: Etableres med basis i risiko og gjennomføres av førstelinje ledelse Arbeid i høyden Sikring etc Oppstartsamtale: Hensikt: Diskutere og å felles forståelse av det arbeidet som skal utføres denne dag/dette skift med fokus på forebygge. Spesial temaer lages av HMS avd, men gjennomføres av første linje leder

11 Informasjon/kommunikasjon Gjennomfører møter med firma som leverer personell til Aker Kværner kvartalsvis. Deltaker: Ledere av leiefirmaene/underleverandørfirmaene + prosjektleder /HMS leder og basis ledelse Aker Kværner. Temaer: Underleverandør sitt ansvar Inntakskontroll av personell. Sikkerhets krav / forventninger. Rusmiddel problematikk. Status prosjekt. Dialog.

12 Opplæring for alle. AK gjennomfører obligatoriske introduksjonskurs for alt personell (vi mottar nytt personell hver dag) Gjennomfører kurs på norsk / engelsk / polsk. Mål: Alle skal kjenne til sitt personlige ansvar. Hydro gjennomfører obligatorisk sikkerhetskurs før entring til anlegget. (Norsk / engelsk / polsk). Opplæring av personell etter krav i forskrift 555.

13 HMS organisering / måling Anlegget er oppdelt i 6 forskjellige områder og med verneombud per område. HMS vernerunder per uke deltakere er verneombud, to operatører, produksjonsledelse og HMS personell. Mandag Aker Kværner score card lages Tirsdag Skanska score card lages Onsdag NCC score card lages Torsdag Hydro oppfølgingsliste lages Systematisering av RUH rapportering.

14 Læring (av hendelser) Gjennomgår hendelser og lager fotomontasjer. Gjennomfører minigranskninger som brukes i lærings sammenheng / forbedringer. Gjennomfører møter med involverte parter hvor en blir enig om forbedringer: Egen ledelse. Ledelse underleverandører. Erfaringsoverføring mellom prosjekt. Vurder konsekvens. Rettferdig HMS ledelse

15 Vinkelsliper - læring Vinkelsliper brukt til kapping av vinkeljern. Ikke tilrettelagt arbeidsplass. Konsekvens: Kuttet 2 sener i håndbak. Gips i 3 uker + 3 uker ro.

16 Fallskade tema i gruppesamtale Person skled/mistet balansen da han skulle gå over 3stk paller som lå stablet (ca.45 cm) Han brakk ankelen da han landet forkjært på andre siden.

17 Rotasjonsstart HMS info. Hva har skjedd de 3 4 siste ukene Hendelser: Person klemt mellom transportvogn og karm på semitrailer. Person klemte finger mellom bjelke og kumlokk under løfteoperasjon. Kuttskade, skar seg på kabelgate. Kuttskade, skar seg på kabelgate ved kabeltrekking. Forstuing, snublet i duk og falt i kabelkulvert. Klemskade ved nedrigging av kran. Klemskade, avrevet muskelskade.

18 Rotasjonsstart HMS info Fokusområder de neste 2 ukene: Oppstartsamtale Arbeid I høyden. (Husk å sperre av under). Transport, løfting, løfteutstyr. (Sjekk om utstyret er sertifisert for oppgaven ; taljer, stropper, sjakler etc.). Bruk av utstyr. (Sertifisert opplæring og brukeropplæring). Tilrettelegging av arbeidsplass. TA TO, tenk. (Er det jeg jobber med trygt?)

19 Score Card Aukra Ukens Tema- Bruk av SJA 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 0 Score Card Statistikk siste 6 Uker, Ormen Lange Main EPC, Aker Kværner Stord. 5,00 4,00 cc 3,00 2,00 1,00 0, Orden og Ryddighet Personlig verneutstyr Arbeidsutstyr Rømningsveier Løfteutstyr Stillas Ukefokus Mål Snitt

20 Årsaksanalyse Synergi Uke Mangelfull temporær sperring / skilting 67 Uryddig arbeidsplass / dårlig orden 24 Feil / uheldig arbeidsmetode for oppgaven 22 Stillas med feil eller mangler 16 Løfte-, transport-, riggeoperasjon feil gjennomført 15 Personlig verneutstyr, feil bruk 12 Personlig verneutstyr, ikke brukt 12 Forberedelse / avslutning av arbeid er mangelfullt 10 Utstyr / anlegg med feil eller mangler 10 Glatt eller ujevnt underlag 9 Håndverktøy brukt feil 8 Håndverktøy svikter under bruk 8 Feil / uheldig arbeidsstilling for oppgaven 6

21 Oppsummert Fokus på ledelse (og førstelinje ledere spesielt). Personlig adferd Ansvarlighet for egne handlinger Ledelsesengasjement Kommunikasjon Aktivt bruk av HMS verktøy Læring Presentere hendelse til organisasjon for læring Erfaringsoverføring mellom prosjekt Måling Måling av resultater Aldri gi opp!!!!!!!

22 Copyright Copyright of all published material including photographs, drawings and images in this document remains vested in Aker Kvaerner and third party contributors as appropriate. Accordingly, neither the whole nor any part of this document shall be reproduced in any form nor used in any manner without express prior permission and applicable acknowledgements. No trademark, copyright or other notice shall be altered or removed from any reproduction.

23 Disclaimer This Presentation includes and is based, inter alia, on forward-looking information and statements that are subject to risks and uncertainties that could cause actual results to differ. These statements and this Presentation are based on current expectations, estimates and projections about global economic conditions, the economic conditions of the regions and industries that are major markets for Aker Kværner ASA and Aker Kværner ASA s (including subsidiaries and affiliates) lines of business. These expectations, estimates and projections are generally identifiable by statements containing words such as expects, believes, estimates or similar expressions. Important factors that could cause actual results to differ materially from those expectations include, among others, economic and market conditions in the geographic areas and industries that are or will be major markets for Aker Kvaerner s businesses, oil prices, market acceptance of new products and services, changes in governmental regulations, interest rates, fluctuations in currency exchange rates and such other factors as may be discussed from time to time in the Presentation. Although Aker Kværner ASA believes that its expectations and the Presentation are based upon reasonable assumptions, it can give no assurance that those expectations will be achieved or that the actual results will be as set out in the Presentation. Aker Kværner ASA is making no representation or warranty, expressed or implied, as to the accuracy, reliability or completeness of the Presentation, and neither Aker Kværner ASA nor any of its directors, officers or employees will have any liability to you or any other persons resulting from your use. The Aker Kvaerner group consists of many legally independent entities, constituting their own separate identities. Aker Kvaerner is used as the common brand or trade mark for most of these entities. In this presentation we may sometimes use Aker Kvaerner, Group, we or us when we refer to Aker Kvaerner companies in general or where no useful purpose is served by identifying any particular Aker Kvaerner company.

Leverandørindustriens utfordring

Leverandørindustriens utfordring part of Aker Leverandørindustriens utfordring Subsea ED&S Simen Lieungh, Konsernsjef Aker Solutions 12. januar 2010 P&T P&C 2010 Aker Solutions Aker Solutions er et globalt selskap i 30 land, men har halvparten

Detaljer

Innleide arbeidstakere Ressurs eller utfordring? Erfaringer fra kværner stord

Innleide arbeidstakere Ressurs eller utfordring? Erfaringer fra kværner stord Innleide arbeidstakere Ressurs eller utfordring? Erfaringer fra kværner stord (Flerkulturelt arbeidsmiljø) Amram Hadida klubbleder, Kværner Stord 1 Kværner stord as Modul plattformsammenstilling Landanlegg

Detaljer

Erfaringer med bruk av CourseBuilder

Erfaringer med bruk av CourseBuilder part of Aker Erfaringer med bruk av CourseBuilder REN-møte 23. mars 2011 2011 Aker Solutions Agenda Opplæringsutfordringen i oljebransjen de siste tiårene Drilling equipment training centre Opplæringsmodell

Detaljer

Fremtidens fagarbeidere. Hva ønsker vi fra de nye lærlingene våre - og hva er det vi får?

Fremtidens fagarbeidere. Hva ønsker vi fra de nye lærlingene våre - og hva er det vi får? Fremtidens fagarbeidere Hva ønsker vi fra de nye lærlingene våre - og hva er det vi får? Hvem er jeg? Leif Ottar Heimro, 40 år gammel/ung. Gift, 3 unger, Volvo stasjonsvogn og milliongjeld. Avdelingsleder

Detaljer

Internopplæring innen brønnkontroll

Internopplæring innen brønnkontroll Increasing the recovery rate of oil and gas Internopplæring innen brønnkontroll Ptil 12. november 2013 Anders Osjord Manager Well Intervention Academy 2013 Aker Solutions Slide 1 Agenda Om Well Intervention

Detaljer

Status Nyhamna EPCm project 4. november 14. Elisabeth Wiig Communication Manager Nyhamna Project

Status Nyhamna EPCm project 4. november 14. Elisabeth Wiig Communication Manager Nyhamna Project Status Nyhamna EPCm project 4. november 14 Elisabeth Wiig Communication Manager Nyhamna Project Nyhamna EPCm NYHAMNA ONSHORE Client A/S Norske Shell 28. April 2012 Contract award Sept. 2013 Civil start-up

Detaljer

En risikovurderingsprosess, fra skrivebord til praksis

En risikovurderingsprosess, fra skrivebord til praksis Silje V. Nordgarden og Anne Siri B. Carlsen En risikovurderingsprosess, fra skrivebord til praksis Del II Masteroppgave 2013 Avhandlingen er innlevert som del av Masterstudiet i Endringsledelse ved Universitetet

Detaljer

Søknad om tillatelse til håndtering av radioaktivt avfall og utslipp av prosessvann. Vedlegg 2. Risikovurdering. Kværner Stord AS

Søknad om tillatelse til håndtering av radioaktivt avfall og utslipp av prosessvann. Vedlegg 2. Risikovurdering. Kværner Stord AS Søknad om tillatelse til håndtering av radioaktivt avfall og utslipp av prosessvann Vedlegg 2 Risikovurdering Kværner Stord AS Risikovurdering for arbeid med NORM Revisjon 5, 16. Januar 2012 G:\Shared\Decommissioning\HMS\NORM\Søknad

Detaljer

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen 04 februar 2014 Analytikere Ukens tema Shakeb Syed, Sjeføkonom +47 24 14 74 00 shakeb.syed@sb1markets.no Christian F.Bjerknes, Økonom +47 24 14 74 93 christian.bjerknes@sb1markets.no Emerging markets vil

Detaljer

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16 2009 FORORD TROND GISKE NÆRINGS- OG HANDELSMINISTER Spørsmålet om bærekraft i næringslivet vil utvilsomt være en av de virkelig store utfordringene i årene som kommer. Jeg kom nylig tilbake fra en reise

Detaljer

Dolphin Investor presentasjon

Dolphin Investor presentasjon Dolphin Investor presentasjon 21. April 2010 Copyright 2010. All rights reserved. 1 Disclaimer This Presentation has been produced by Dolphin Interconnect Solutions ASA (the Company") solely for use at

Detaljer

Virksomhetsstyring i statlig sektor - nye utfordringer for økonomifunksjonen

Virksomhetsstyring i statlig sektor - nye utfordringer for økonomifunksjonen Virksomhetsstyring i statlig sektor - nye utfordringer for økonomifunksjonen Consulting August 2011 Sammendrag I juni 2011 sendte Deloitte ut en spørreundersøkelse angående virksomhetsstyring til de 135

Detaljer

It s your future how far will you take it?

It s your future how far will you take it? It s your future how far will you take it? Innholdsfortegnelse Det er din fremtid 4 Audit & Advisory 6 Consulting 10 Financial Advisory 14 Deloitte Advokatfirma DA 18 Hvordan søke jobb i Deloitte 22 Deloitte

Detaljer

Hjelp, jeg har blitt prosjektleder. Til fremtidens prosjektledere. IT Value for the Insurance Industry. Nr. 1 - Februar 2009. Side 10. Side 4.

Hjelp, jeg har blitt prosjektleder. Til fremtidens prosjektledere. IT Value for the Insurance Industry. Nr. 1 - Februar 2009. Side 10. Side 4. Norsk Forening for Prosjektledelse Nr. 1 - Februar 2009 Hjelp, jeg har blitt prosjektleder Side 10 Til fremtidens prosjektledere Side 4 IT Value for the Insurance Industry Side 16 K j æ r e l e s e r

Detaljer

Økt tillit til finansiell rapportering. gjennom styrets arbeid og erklæringer

Økt tillit til finansiell rapportering. gjennom styrets arbeid og erklæringer Økt tillit til finansiell. gjennom styrets arbeid og erklæringer Krav til revisjonsutvalg. EU har uttrykt som overordnet politisk målsetting at EU skal ha verdens mest konkurransedyktige og bærekraftige

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2014. 21. oktober 2014

Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2014. 21. oktober 2014 Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2014 21. oktober 2014 Fortsatt solid premievekst og godt resultat NOK 3,00 2,00 1,00 0,00 Utvikling CR CR% 100 90 80 70 60 85,5 82,5 82,9 Q3 2014 Q3 2013 Q3 2012

Detaljer

Hva kan vi lære av olje/offshore-bransjen?

Hva kan vi lære av olje/offshore-bransjen? Hva kan vi lære av olje/offshore-bransjen? Lars Myrholt Reslink Integration Center HSE Manager Sigbjørn Lundal KVHO Schlumberger Hvem er Schlumberger Schlumberger er den ledende leverandøren av oljeservice,

Detaljer

H M S O G K U L T U R

H M S O G K U L T U R HMS OG KULTUR INNHOLD 1. Innledning 4 2. HMS og kultur 5-6 3. Kjennetegn ved god HMS-kultur 7-20 4. Kilder til innsikt i egen HMS-kultur 21-23 5. Forhold som kan påvirke HMS-kulturen 24-30 6. Lederskap

Detaljer

Selskapene oppfordres til å vurdere og følge opp følgende tiltak:

Selskapene oppfordres til å vurdere og følge opp følgende tiltak: Selskapene oppfordres til å vurdere og følge opp følgende tiltak: 1. Arbeidsplanlegging / arbeidsutførelse/ lederansvar 2. Kunnskap/ / lederansvar 3. Kunnskap/ 4. Kunnskap/ (M/O) 5. Styringssystemer 6.

Detaljer

Viseadm. dir. / daglig leder Øyvind Bratsberg Finansdirektør Alexander Krane. Oslo, 14. august 2013

Viseadm. dir. / daglig leder Øyvind Bratsberg Finansdirektør Alexander Krane. Oslo, 14. august 2013 Viseadm. dir. / daglig leder Øyvind Bratsberg Finansdirektør Alexander Krane Oslo, 14. august 2013 Høydepunkter Jette produksjonsstart Ivar Aasen & Gina Krog Lånefinansiering Avgrensing på Norvarg Leting

Detaljer

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2009 FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2014

Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2014 Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2014 4. februar 2015 Sterk avslutning på året Combined ratio Resultat før skatt NOK 1.159m CR % 100 90 80 70 60 84,5 92,1 86,4 Q4

Detaljer

Ukerapport 18.08.2015. Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no

Ukerapport 18.08.2015. Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no Ukerapport 18.08.2015 Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no Disclaimer IMPORTANT DISCLOSURE: This note (the 'Note') must be seen as marketing material and not as an investment recommendation

Detaljer

av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga

av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga torsdag, 25. juni 2015 Morgenrapport Macro Research Ingen fremdrift i forhandlingene mellom Hellas og kreditorene av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga

Detaljer

Anerkjennelse: gjennom ferdigheter, høy standard og stolthet til faget og KAEFER ENERGY

Anerkjennelse: gjennom ferdigheter, høy standard og stolthet til faget og KAEFER ENERGY on site nr. 18 Desember 2013 6. årgang Nr. 21 Juli 2015 8. årgang Anerkjennelse: gjennom ferdigheter, høy standard og stolthet til faget og KAEFER ENERGY recognised anerkjent Vi er langsiktige i all vår

Detaljer

Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk

Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk Sammendrag September 2004/ Oktober 2005 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk

Detaljer

Harald Myklebust Daglig leder DOM Group As. Sommerkonferanse i oktober.

Harald Myklebust Daglig leder DOM Group As. Sommerkonferanse i oktober. Harald Myklebust Daglig leder DOM Group As Sommerkonferanse i oktober. Hvem er så jeg da? Daglig leder i DOM Group As = Dropped Object Management Sertifikater fra DNV: o ISO9001 o OHSAS18001 For ivaretakelse

Detaljer

Kun det BESTE eller godt nok?

Kun det BESTE eller godt nok? 2 0 1 1/1 2 BI LEADERSHIP MAGAZINE Kun det BESTE eller godt nok? Hvilke type er du? 6 NÅR LEDERE VURDERES 10 EKSEMPELETS MAKT SKAPER ENGASJERTE ANSATTE 18 CAREER SUCCESS FOR INTERNATIONAL WOMEN BI LEADERSHIP

Detaljer

Gjensidige Forsikring konsern Q2 2009

Gjensidige Forsikring konsern Q2 2009 Gjensidige Forsikring konsern Q2 2009 Disclaimer The information contained herein has been prepared by and is the sole responsibility of Gjensidige Forsikring BA ( the Company ). Such information is confidential

Detaljer