Løsninger for organisk avfall

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Løsninger for organisk avfall"

Transkript

1 - maskiner og utstyr til kildesortering Løsninger for organisk avfall Fornybar energi med minimale utslipp av CO²

2 EnviroPac AS er en av Skandinavias ledende leverandører og produsenter av maskiner og utstyr til kildesortering. Vi er etablert med egne selskaper i Norge, Sverige, Danmark og Tyskland. I en sterkt voksende bransje er vi pådriver for nye løsninger til beste for miljøregnskapet. Å ha fokus på avfallshåndteringen gir store gevinster på rasjonell drift og reduserte kostnader for private bedrifter og offentlig sektor. Vår styrke er produkter fra ledende europeiske og nordiske produsenter og leverandører. Din trygghet er vår erfaring og kunnskap på rasjonelle og gode løsninger innenfor kildesortering. Miljøsertifisert. Vi er sertifisert miljøfyrtårnbedrift som blant annet innebærer at vi har en miljøvennlig drift og en tydelig og dokumentert miljøprofil. Har din bedrift behov for veiledning og råd i forbindelse med miljøsertifisering kan vi bidra med vår kunnskap. 060

3 Løsninger for organisk avfall Matavfallsanlegg Vi tilbyr maskiner og utstyr innenfor flere kategorier Bare i Norge i dag er det beregnet at vi kaster matavfall til en verdi av oppunder 0 milliarder kroner pr. år. Dette utgjør ca. 000 tonn nyttbar mat eller ca. 8 kg matavfall pr. innbygger. Det meste kastes hos forbruker, men både dagligvarehandel og industri har store bidrag. Matavfall er uunngåelig, men vi kan gjøre flere grunnleggende ting i å håndtere det. Legge forholdene til rette for avfallsreduksjon og ombruk. Alle resultater her viser at å sortere «On-site» på stedet gir god kvalitet på det sorterte avfallet og øker bevisstheten rundt hva vi forbruker og skaper av avfall. Konsekvensen vil også bli at vi antagelig produserer mindre avfall. Gjenvinne matavfallet til nye produkter. Utnytte energien i avfallet gjennom forbrenning i biogassanlegg. EnviroPac tilbyr maskiner og utstyr innenfor flere kategorier. Løsningene spenner seg fra enkle avfallsbeholdere og avfallskjølere til avanserte systemer for levering av avfallet til biogassanlegg eller kompostering og gjenvinning i form av gjødsel, pellets eller at rent vann blir sluttproduktet. Vi anbefaler løsning ut i fra det lokale renovasjonstilbud, økonomi og miljøhensyn. Våre løsninger bedrer miljøet på arbeidsplassen og tilrettelegger for gode systemer og rutiner innenfor HMS. Vi har kompetansen sammen med våre leverandører, og finner helt sikkert sammen med dere frem til en løsning som gjør både hverdagen og verden bedre med et hyggeligere miljøregnskap. Side Matavfallsanlegg, ResteWolf RW 0 6 Beholdere for organisk avfall 66 Avfallskjølere 67 Ozongeneratorer 68 Komprimatorer for organisk avfall 69 6 www. enviropac.no 060

4 EnviroPac tilbyr maskiner og utstyr innenfor flere kategorier Løsningene spenner seg fra enkle avfallsbeholdere og avfallskjølere til avanserte systemer for levering av avfallet til biogassanlegg eller kompostering og gjenvinning i form av gjødsel eller pellets. Vi anbefaler løsning ut i fra det lokale renovasjonstilbud, økonomi og miljøhensyn. Den Norske Opera og Ballett, Hotel Continental og Holmen Fjordhotel valgte et matavfallsanlegg som omdanner matavfall til kompost på 8 timer. Matavfallet har en vekt, volum og kostnadsreduksjon på inntil 9 %. Mancor matavfallsanlegg kan uten hjelp av mikroorganismer, enzymer, vann eller tilsetningsstoffer gjenvinnes til kompost eller pulver. Pulveret kan viderebehandles til pellets og selve maskinen kan også energimessig drives av denne. Anlegget har volum og vektreduksjon på inntil 90 %. Alt innenfor en syklus på 8 timer. En løsning som er helt automatisert og luktfri. Enkel betjening. Anlegget tar også emballert matavfall!

5 ResteWolf RW 0 Matavfallsanlegg For gjenvinning til biogass En volumreduksjon av matavfallet på ca. 0 % Lukket system, hygienisk og rent miljø Reduserte energi- og transportutgifter Reduserte CO utslipp Prisvennlig, raskt nedbetalt ResteWolf RW 0 fra Avermann Maschinenfabrik GmbH er en populær løsning på det europeiske markedet når det gjelder gjenvinning av matavfall til biogass. EnviroPac AS har salgsrettighetene i Norden. I Europa er det en felles satsing innenfor biogass som er kulldioksid nøytralt fornybart og det reneste drivstoffet på markedet. Konseptuelt er det snakk om utnyttelse av organisk avfall som allerede har oppstått og vil fortsette å være der. ResteWolf RW 0 kverner matavfallet som komprimeres ned til ca. 0 % og blir ledet i et lukket rørsystem til beholder(e). Beholderne, som om ønskelig kan seriekobles, blir tømt og hentet av tankbil/slambil, fraktet og levert på biogassanlegget for gjenvinning. En fornuftig resirkuleringsprosess i forhold til utslipp av CO² så lenge transportavstanden ikke blir for lang til biogassanlegget. RW 0 benyttes av storkjøkken som kantiner, restauranter og hoteller, matindustrien, matbutikker med flere. RW 0 kan plasseres i uren sone på kjøkkenet. Meget hygienisk ResteWolf RW 0 er et helt lukket system. Maten tømmes i kverna og lokket lukkes. Det er ingen direktekontakt mellom mennesker og matavfallet i prosessen frem til gjenvinning til biogass. Kverna er kompakt med utførelse i rustfritt stål. Det meste av matavfall innenfor myke varianter som ris, poteter, spagetti, kjøtt, grønnsaker og frukt blir kvernet. Den kverner også hardere materialer som ben fra dyr, fisk, skjell, eggskall, med mer. Skjer det at engangshansker, plastkopper, tallerkener og skjeer følger med, ja så spises også disse opp av ulven, kverna. Kverna kan plasseres i uren sone på kjøkkenet, som gjør håndteringen enkel og rasjonell for personale. Systemet har også høy grad av sikkerhet for personale samt enkelt vedlikehold og service. 0 kg mat = liter biodiesel, som er det reneste drivstoffet på markedet. 6 www. enviropac.no 060

6 Miljøvennlig og god totaløkonomi Systemet er et godt og hygienisk bidrag til arbeidsmiljøet. Matavfall lagres ikke over lengre tid, men forsvinner umiddelbart fra arbeidsplassen. I tillegg blir det bedre systemer og rutiner innenfor HMS med bl.a. færre tunge løft og transport av avfall over lengre avstander. Løsningen er energibesparende og det unngås energibruk til kjøling av avfallsrom. Reduserte transportutgifter som følge av færre hentinger/tømminger sparer samfunnet for utslipp av CO². Restewolf er meget prisvennlig og har kort tilbakebetalingstid. Totalt sett oppnås et meget positivt regnskap både for mennesker og miljø med ResteWolf RW 0. ResteWolf RW 0 System ResteWolf RW 0 Kvernen er i rustfritt stål og enkel å holde ren. Kvernens utgang for rørsystem kan monteres fra flere sider. Maten kvernes og transporteres videre i en rørgate. Rørgaten ender opp i bio-tanken(e). Lufting fra bio-tank skjer via rørgate til ønsket plassering. Tanken tømmes ved hjelp av tank-/slambil som kobler seg på røret ført fra tank og gjennom yttervegg. Fjernstyrt overvåkning kan leveres som ekstrautstyr. 700 mm 600 mm mm Vanntilførsel Biogass, energibærer med fremtid Biogass er en miljøvennlig prosess som kan produseres fra en lang rekke organiske avfallstyper: Våtorganisk avfall, avløpsslam, husdyrgjødsel og annet organisk materiale fra naturen og industrien. Biogass kan brukes til produksjon av strøm, varme og miljøvennlig drivstoff som gir renere lokalmiljø og lavere klimautslipp enn de fleste av dagens alternativer. Rammebetingelser for bruk av biogass er varierende fra sted til sted, men er hurtig voksende. Rørgate for transport Kabel for nivåmåling av tank Ventilasjonssystem Se video av ResteWolf RW 0 på vår webside! RW 0 kvern Materiale Rustrfritt stål Mål HxBxD (mm) x 700 x 600 Vekt 00 kg Srøm 00V 6A/ pin Effekt kvern 6 kw Bio-Tanker Kapasitet 00 liter 00 liter 000 liter 000 liter Mål LxBxH (mm) 0 x 70 x 7 0 x 70 x x 880 x x 880 x 60 Vekt kg 80 kg 0 kg kg Tankene kan om ønskelig seriekobles

7 Beholdere for organisk avfall Beholder for matavfall med rustritt understell Tilfredsstiller kravene til HMS Funksjonell og praktisk Solid og lang levetid Vår spesialbeholder for matavfall er uunværlig for et hvert restaurant- og storkjøkken. Understellet er meget solid konstruert, kan reguleres i høyden, er utført i mm rustfritt stål og har hjul med brems. Beholderen er hvit og er i polypropylen. Lokket er løst. Volumet på EP 0 er på 0 liter. EP 0 innsamlingsstativ med rustfritt understell finner vi på både store og små kjøkken innenfor storhusholdning. Løsningen er enkel, fleksibel og funksjonell og letter arbeidsbyrden for personale. Vi fører også: STELO, 7 liter Beholder for matavfall Inntil 00 % resirkulert eller resirkul erbart PP materiale Ventilasjon på både lokk og beholder Funksjonelt lokk for enket løft Monteres på vegg/frittstående Flere farger Se også side Rund plastbeholder, 76 liter Med lokk og hjulunderstell, selges komplett. Understellet kan reguleres i høyden, er i rustfritt stål og med låsbare hjul. Til alle beholdere for organisk avfall anbefaler vi Bio-poser som er 00 % nedbrytbare og ferdig kompostert etter 0- dager. Konisk bøtte, liter Modell Beholder for matavfall Understell til beholder Konisk bøtte Rund plastbeholder m/hjul Vare nummer EN06 EN07 DNBGT0000MB AB Volum L L 76 L Mål H x B x D (mm) 0 x 00 x 00 H: xh: x6 xh: 90x70 Materiale Polypropylen, hvit Rustfritt stål Plast, hvit Plast, hvit Hjul Ja, x 70 mm Nei Ja Lokk Ja Ja Ja Brems på hjul Ja Nei Vekt kg Bioposer BB8790 BB8700 BB www. enviropac.no 060

8 EnviroPac Avfallskjøler for matavfall Tilfredsstiller kravene til HMS Fjerner lukt og fare for skadedyr Selvavrimende Funksjonell bruk Kjøleaggregat i solid kvalitet Våre avfallskjølere er et mini kjølerom som i første rekke er ment for oppbevaring av organisk avfall. Sjenerende lukt og skadedyr holdes borte og avfallskjøleren sikrer god hygiene på arbeidsplassen, helt i tråd med de HMS-krav som eksisterer på området. Offentlig krav til kjøling er C. Kjøleaggregatet som benyttes garanterer en maksimums temperatur på C. Avfallskjølere er et nødvendig produkt for dagligvare, det profesjonelle kjøkken, skoler med flere som håndterer organisk avfall. Kjøler med og kabinett er tilpasset 0/0 liter standard avfallsbeholdere som transporteres enkelt fra/til. Enhet med tre kabinett er tilpasset x 0 liter beholdere. Dørene er montert med knepplås og magnetlister. Lokket leveres med gassdemper. Avfallskjøler leveres med separat aggregat og i standard vaskbart stål, 0mm Polyrethan. Kabinett kan også leveres i rustfritt stål. Lokket er utstyrt med gassdempere. For enklere renhold og bedre hygiene; prøv vår spesialsekk i plast for matavfall tilpasset 0 liter beholder. NF rl. à 90 sekker. Avfallskjølere er et nødvendig produkt for dagligvare, det profesjonelle kjøkken, skoler, med flere som håndterer organisk avfall. Avfallskjøler EN EN EN Varenummer AV000 AV00 AV006 Høyde beholder 00 mm 00 mm 00 mm Høyde inkl. kjøleaggregat 7 mm 7 mm 7mm Bredde 96 mm 0 mm 0 mm Dybde 8 mm 8 mm 8 mm Kjøleaggregat 0W 0W 0W Temp. område 0- C ved 0 C utetemperatur Strømtilkobling fas/0v-0a Beholdere, liter x 0/0 x 0/0 x 0 Til kjølere benyttes standard avfallsbeholdere i plast på 0/0 liter. For nærmere informasjon, se under utstyr

9 Ozongeneratorer for fjerning av lukt Dreper luftbåret forurensning raskere enn alle andre kjente rensemetoder Kan redusere bruk av kjemikalier med inntil 9 % Ozon produseres på stedet, ingen kjøp eller lagring av kjemikalier er nødvendig Økonomisk i drift Plug & Play Regelmessig vedlikehold er unødvendig Ozongeneratorer blir ofte brukt til å fjerne lukt fra f.eks. pumpestasjoner, containere og komprimatorer, samt til å kontrollere atmosfærer i kjøle- og fryserom. EnviroPac tilbyr gode løsninger fra ledende produsenter. Vi fører tre modeller. PR00 og MAS90 er mye brukt sammen med komprimatorer og avfallsløsninger. Men også i hoteller, restauranter, fryserom, lager og kontor. Disse to modellene kan monteres på vegg, settes på en reol eller tilsvarende. Modell HV-0 er en miniutgave som i første rekke er ment for bilkupeer, men kan også benyttes på mindre arealer som har behov for å rense luften. Hva er ozon? Ozon er naturens eget oksidasjonsog desinfeksjonsmiddel. ganger raskere og % sterkere enn klor. Ozon produseres på stedet, ingen kjøp eller lagring er nødvendig. Riktig anvendt og med korrekt utstyr er ozon uskadelig. Det er likevel viktig å huske at ozon er en reaktiv forbindelse som i høye konsentrasjoner kan være skadelig. Husk: Pust ikke inn konsentrert ozongass og følg Arbeidstilsynets normer og forskrifter i forhold til HMS. PR00 PR00, vår mest solgte modell. Blir ofte brukt til å fjerne lukt fra komprimatorer og avfallsrom. For å fjerne vond lukt er PR00 det perfekte hjelpemiddel. Modellen har innebygget autotimer. PR00 er meget økonomisk i drift, med et strømforbruk på kun 6 Watt. Den er enkel å installere og regelmessing vedlikehold er unødvendig. På komprimator monteres PR00 som oftest ved innkaståpningen. Den kan også integreres i containerkassen, men dette må bestilles sammen med komprimator fra fabrikk. MAS90 MAS90 er en bærbar ozongenerator. Et profesjonelt verktøy beregnet for profesjonelle brukere. Denne kraftige generatoren fjerner selv de mest vanskelige lukter fra fryserom, lager, kontorer, hotellrom, restauranter, etc. Plugg ganske enkelt i kontakten og la generatoren gjøre jobben. HV-0 HV-0 er ideell som luftrenser for bilen. Luften blir effektivt renset og den fjerner røyklukt, kjæledyr og andre luktkilder. Få følelsen av tilnærmet fjelluft. Eliminerer bakterier i luften for din helses skyld. HV-0 er utrolig liten og nett, kun ca. x 6 x 06 mm. Ozongeneratorer benyttes ofte sammen med komprimatorer til matavfall. Benyttes også til hoteller, restauranter, fryserom, lager med mer. Ozongenerator PR00 MAS90 HV-0 Vare nr. NO796 NO798 NO79 LxHxD (mm) 0 x 0 x x 7 x x 6 x 06 Ozonproduksjon 0 mg/t 90 mg/t 0 mg/t Autotimer Ja Nei Nei Pumpetrykk 6 PSI - Vifte Strømtilkobling fas/0v-00v fas/0v fas/0v-v* Strømforbruk 6 W W W Vekt 9, kg. kg 0, kg * Inkludert støpsel for V sigarettenner. 68 www. enviropac.no 060

10 Avermann komprimatorer for vått avfall 00 % væsketett Funksjonelt design Mange tilpasningsmuligheter Enkel tømming med lift-/krokbil Kundetilpassede løsninger Lave driftskostnader Lang levetid Komprimatorene er mobile og 00 % væsketette. En solid låsekonstruksjon av bakdøren sammen med en kraftig gummilist hindrer væske i å sive ut. Et spesielt stempel og måten komprimatoren er konstruert på hindrer at avfall kommer i sylinderføringer. Med dette unngås bl.a. frostproblematikk. Håndterer større mengder våtorganisk avfall og benyttes av dagligvarebutikker med ferskvareavdeling, fruktlager, kjøttprodusenter, restauranter, sykehus, hoteller, med flere. Funksjonelt design med bl.a. lav innkaståpning. Om ønskelig kan ozongenerator mot sjenerende lukt monteres. Komprimatorene kan også leveres med kjøleanlegg. Komprimatorene er utstyrt med solide 8 mm stålplater i presskammeret og, mm i containerdelen. En konstruksjon som garanterer tetthet og styrke i mange år. Mange tilpasningsmuligheter. Føres i modeller. Standardutstyr: Kjøp - leie - leasing Spør oss om tilbud! Nøkkelstart Krok og hjul foran og bak Høye sidevegger / skrå innkast punkts dørlås 7 % fullindikator Dreneringsventil Automatisk lokk Farge RAL: Grå: 706 Ekstrautstyr: Låsbart lokk Sjakt, rampe, løftevender, asfaltplater, styreskinner Kjøleanlegg Ozongenerator SMSmelder som tilknyttes nettsystem og varsler nivå for fyllingsgrad og feil på komprimator Komprimatorene benyttes av dagligvarebutikker med ferskvareavdeling, matindustrien, restauranter, hoteller, sykehus, med flere. Komprimatorene kan leveres med kjøleanlegg, løftevendere og ozongenerator. Vår bestselger på 0 m³ kan hentes og tømmes med liftbil. 0 P/E/N/A 6 P/E/N/A 6 P/E/N/B 0 P/E/N/A 0 P/E/N/B Varenummer AV900 AV90 AV906 AV90 AV9060 Volum 0 m³ 6 m³ 6 m³ 0 m³ 0 m³ Lengde 0 mm 0 mm 796 mm 60 mm 6800 mm Bredde 00 mm 00 mm 0 mm 00 mm 0 mm Høyde 0 mm 0 mm 9 mm 0 mm 0 mm Innkastlengde 000 mm 000 mm 00 mm 000 mm 00 mm Innkastbredde 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm Innkasthøyde 60 mm 60 mm 0 mm 60 mm 0 mm Egenvekt 00 kg 00 kg 0 kg 700 kg 0 kg Motorkapasitet, kw, kw, kw, kw, kw Kapasitet/syklus 0,7 m³/ 6 sek 0,7 m³/ 6 sek 0,7 m³/ sek 0,7 m³/ 6 sek 0,7 m³/ sek Pressekraft 80 kn/8 tonn 80 kn/8 tonn 0 kn/ tonn 80 kn/8 tonn 0 kn/ tonn Strømforsyning 0/00V-A 0/00V-A 0/00V-A 0/00V-A 0/00V-A Transportsystem Liftbil Krokbil Krokbil Krokbil Krokbil

11 Service Vår kompetanse er unik, vårt mål er fornøyde kunder. EnviroPacs serviceavdeling dekker hele Skandinavia i samarbeid med servicepartnere. Vi gir assistanse, utfører installasjon og tar den periodiske servicen på anleggene. Våre rullende verksteder gjør at vi er hos kundene på kort varsel. Vi tilbyr våre kunder en vedlikeholdsavtale, som over tid gir lavere driftskostnader og lengre levetid. Ved avtale kan det inngås timers telefonvakt og serviceassistanse. I samarbeid med EnviroPac sine salgsavdelinger har vi installert hundrevis av anlegg med spesialtilpasninger av maskiner og utstyr i tilknytning til bygningsmasse. Sammen med oss får kundene en økonomisk og miljøvennlig gevinst. Vi tar service og installasjoner på alle typer maskiner og utstyr til avfall. Så vel faste kundeavtaler som enkeltoppdrag. Ta kontakt med oss for en avtale. Tlf.: 060 Mail: Trygghet: Med en serviceavtale tilbys flere typer assistanse, opptil -7 telefon og service. 060

12 Enkel sortering for mer resirkulering 6 Et vellykket resultat krever at kildesorteringen må ta utgangspunkt i brukers situasjon «On-Site», på stedet, der avfallet oppstår. Målet er størst mulig andel avfall til resirkulering. Kildesorteringen kan for eksempel starte på den enkeltes arbeidsplass. Den kan videre gå som en rød tråd via renholdspersonale, mellomlagring, avfallsrommet, komprimatorer og helt frem til renovatøren henter avfallet som til slutt blir levert sortert til gjenvinning på avfallsdeponiet. Sortert avfall gir bedre betalt og utgifter til transport gir +regnskap både for den enkelte bedrift og det totale miljøregnskap. Å ha forståelse for denne prosessen sammen med «On-site» løsninger, gir ofte det beste resultatet med tanke på gjenvinning. Besøk oss i vårt showrom i Oslo! Her tilbyr vi rådgiving og valg av løsninger til kildesortering. Kontakt oss for avtale: 060 / Kakkelovnskroken, Kalbakken, Oslo Kildesortert avfall i kombinasjon med On-site sortering og maskiner og utstyr til komprimering gir bedre betalt for avfallet hos renovatør gir bedre og sikrere rutiner gir bedre HMS benyttes i større grad til gjenvinning gir et renere og triveligere miljø gir færre hentinger fra renovatør gir mindre transport og lavere utslipp av CO og de endringer som gjennomføres med å investere i maskiner, utstyr og omleggingen av avfallshåndteringen er i de fleste tilfeller nedbetalt i løpet av kort tid. Med andre ord oppnås det en anselig økonomisk og helsemessig gevinst i tillegg til miljøregnskapet. Kunnskap Vi har satt vår kunnskap i system. Har du spørsmål om miljøsertifisering og avfallshåndtering gir vi nyttige tips og kan anbefale videre fremdrift i prosessen. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon på: Tlf.: Norges bredeste sortiment på avfallssekker og spannposer! Fargede for kildesortering knyting og snøring stjernebunn dekker alle behov innenfor lettere avfall, tyngre avfall og blandet avfall. Volum fra 000 liter. Tilpass sekk til beholder og type avfall. Dette gir redusert forbruk av plast per tømming! Vi er Skandinavias ledende leverandør av maskiner og utstyr til kildesortering. Tel Salg og service i hele landet! 6 www. enviropac.no 060

13 EnviroPac AS Kakkelovnskroken, N-09 Oslo P.b. 8, Kalbakken, N-090 Oslo Tel. 060/ Fax Danmark: EnviroPac A/S Ryttermarken DK-0 Farum Tel Fax Sverige: EnviroPac AB Gullbergs Strandgata 6D SE- 0 Göteborg Tel Fax Globalt: EnviroGlobal GmbH Lengericher Landstraße D-9078 Osnabrück Tel

Hva er ditt behov? MacFab Vår nye leverandør av presser for komprimering av papp, plast, klær, spesialavfall og mer.

Hva er ditt behov? MacFab Vår nye leverandør av presser for komprimering av papp, plast, klær, spesialavfall og mer. Hva er ditt behov? maskinerogogutstyr utstyrtiltilkildesortering kildesortering - -maskiner Alle priser er eks. mva. og frakt. KILDESORTERINGSNYHETER Sommer 2013 MacFab Vår nye leverandør av presser for

Detaljer

Avfallsbeholdere Avfallsbeholdere, askebeger, miljøskap og modulbaserte løsninger

Avfallsbeholdere Avfallsbeholdere, askebeger, miljøskap og modulbaserte løsninger - maskiner og utstyr til kildesortering Avfallsbeholdere Avfallsbeholdere, askebeger, miljøskap og modulbaserte løsninger Markedets bredeste sortiment Avfallsbeholdere Avfallsbeholdere og askebeger for

Detaljer

Kildesortering med en rød tråd gjennom HELE ditt prosjekt

Kildesortering med en rød tråd gjennom HELE ditt prosjekt Kildesorteringsløsninger 2014-2015 Kjøpe leie leasing Maskiner og utstyr til avfallshåndtering og kildesortering Kantinen og storkjøkkenet Kontoret Hoteller og restauranter Avfallsrommet Komprimering av

Detaljer

Avfall Norge. Optisk sortering status i Norge. Rapport 4/07

Avfall Norge. Optisk sortering status i Norge. Rapport 4/07 Avfall Norge Optisk sortering status i Norge Rapport 4/07 August 2006 PROSJEKTRAPPORT Rapport nr: 4/2007 Distribusjon: Fri Tittel: Oppdragsgiver: Avfall Norge Forfatter(e): Frode Syversen, Dato: 20.09.07

Detaljer

smart energy station smart energy station er registrert varemerke for Power Controls AS. Alfredo Bernabe, Degernes

smart energy station smart energy station er registrert varemerke for Power Controls AS. Alfredo Bernabe, Degernes smart energy station Jeg har bygget ei ny hytte i indre Østfold, der det ikke er strømnett i mils omkrets. Jeg ønsket god komfort i hytta, med mulighet for TV, lys, alarmanlegg, parabol, kjøkkenredskaper,

Detaljer

Kommunedelplan for Avfall og miljø

Kommunedelplan for Avfall og miljø Kommunedelplan for Avfall og miljø 2014-2017 for Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommune 8.mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer

ADVARSEL! KAST UT LUFTFUKTEREN

ADVARSEL! KAST UT LUFTFUKTEREN Helt Opplagt på jobben. Et magasin fra Euromiljø Nr: 2 2007 ADVARSEL! KAST UT LUFTFUKTEREN Helseplagene som forsvant Luft som lønner seg Frisk frukt Helt Opplagt lunsj Ren luft med rett temperatur Luft

Detaljer

HIAS. Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie

HIAS. Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie HIAS Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie 24. mai 211 SAMMENDRAG Hamar kommune arbeider med utarbeidelse av reguleringsplan for Strandsonen i Hamar. Reguleringsplanen

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 5/14

Møteinnkalling styremøte nr 5/14 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Renate Berner styreleder nestleder ansattes representant Dato: 22.august 2014 Møteinnkalling styremøte nr 5/14 Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro

Detaljer

nr. 5 KULDETEKNIKK AIR-CONDITIONING VARMEPUMPER www.kulde.biz Refrigeration Air-conditioning Heat Pump Journal

nr. 5 KULDETEKNIKK AIR-CONDITIONING VARMEPUMPER www.kulde.biz Refrigeration Air-conditioning Heat Pump Journal nr. 5 2007 KULDETEKNIKK AIR-CONDITIONING VARMEPUMPER Refrigeration Air-conditioning Heat Pump Journal www.kulde.biz Innhold: 4 Leder: - Bare teknologi kan redde klimaet - Kjøp en klimakvote, kjøp en varmepumpe

Detaljer

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp Klimavennlig kommune Håndbok for reduserte klimagassutslipp Innhold Klimaendringene er her! 3 Hva er klimaendringer 4 Konsekvenser av et klima i endring 4 Hvor kommer utslippene fra? 5 Løsningene finnes

Detaljer

Forbruk & AVFALL. Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt

Forbruk & AVFALL. Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt 1 Forbruk & AVFALL Kunnskapsnotat nr 8 - JUNI 2013 Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt INNHOLD La oss slutte å gjemme oss bak

Detaljer

Varme & Energi 2012 / 2013

Varme & Energi 2012 / 2013 Varme & Energi 2012 / 2013 Varmeekspertens beste tips! Les mer om rørleggerens tips for vellykket og miljøvennlig valg for oppvarming av boligen din på side 12 4 11 til Derfor bør du velge miljøvennlig

Detaljer

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning Kunden og BIR Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning 1 Innhold Om BIR... 3 Formålet med veiledningen... 4 Veiledningens oppbygning.... 4 Kapittel 1: Innledende informasjon... 5

Detaljer

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat C: Løsninger for kildesortering og innsamling

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat C: Løsninger for kildesortering og innsamling Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat C: Løsninger for kildesortering og innsamling MAI 2013 Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering og konklusjon... 3 2. Bakgrunn og formål... 5 3. Sortering og innsamling...

Detaljer

NYTT FRA NOVATEK MARS 2015 26 ÅR 1989 2015. Medlem av:

NYTT FRA NOVATEK MARS 2015 26 ÅR 1989 2015. Medlem av: NYTT FRA NOVATEK MARS 2015 26 ÅR 1989 2015 Medlem av: Vår målsetting er å bygge langsiktige relasjoner til våre kunder og samarbeidspartnere. Vi satser på personlig service og stor faglig kompetanse og

Detaljer

7TIPS FOR NÆRINGSMIDLER OG HYGIENE SLIK INNFRIR DU EUS NYE HYGIENEKRAV

7TIPS FOR NÆRINGSMIDLER OG HYGIENE SLIK INNFRIR DU EUS NYE HYGIENEKRAV 7TIPS FOR Ekspertene svarer Slik blir din bedrift den rene suksesshistorie DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Produksjonslokaler Smarte planløsninger forbedrer hygienen Transport Hold varene

Detaljer

CRAMO. utleieselskap

CRAMO. utleieselskap CRAMO et moderne utleieselskap Leieløsninger gir større fleksibilitet og lavere risiko I Cramo nøler vi ikke med å innrømme at vi har store ambisjoner. Vi har som mål å bli markedsledende i alle våre hjemmemarkeder.

Detaljer

Your Aquaculture Technology and Service Partner. www.akvagroup.com. LNADBASERT AKVAKULTUR 2014/2015-N Landbasert Akvakultur

Your Aquaculture Technology and Service Partner. www.akvagroup.com. LNADBASERT AKVAKULTUR 2014/2015-N Landbasert Akvakultur LNADBASERT AKVAKULTUR 2014/2015N Landbasert Akvakultur 2014 2015 AKVA groupcage FarmingN08.11 www.akvagroup.com Your Aquaculture Technology and Service Partner c o n t e n t s I N n H O L D : din partner...

Detaljer

NAVESTAD AS. Vår erfaring din gevinst!

NAVESTAD AS. Vår erfaring din gevinst! Detaljhandel NAVESTAD AS Innledning: Navestad as har gleden av å presentere en ny katalog som vi håper vil gi ideer og informasjon som vil bidra til å bedre produktiviteten og lønnsomheten i deres bedrift.

Detaljer

MNAvisa SETTER PRIS PÅ ENERGI- SEKKEN! Papirgøyen. spanderer Flax-lodd. INFORMASJON TIL VÅRE ABONNENTER Nr. 1/2001 Årgang 5

MNAvisa SETTER PRIS PÅ ENERGI- SEKKEN! Papirgøyen. spanderer Flax-lodd. INFORMASJON TIL VÅRE ABONNENTER Nr. 1/2001 Årgang 5 Frank ble knapt svar skyldig... Hva vet egentlig Frank Jensen om MNA og miljøspørsmål? Vi har stilt lederen i selskapets representantskap til veggs. Han besto prøven... i all hovedsak. SISTE SIDE FULLDISTRIBUSJON

Detaljer

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET KURSMODUL HMS MODULEN HAR FØLGENDE INNHOLD Kompendium (dette dokumentet) Nettleksjon Nettoppgaver Innleveringsoppgaver LÆRINGSMÅL Etter å ha gjennomført

Detaljer

På truck. Les om: TMHNO Asko Vest Skretting Malvik Fryselager AS Toyota Tonero Jacob Bjørge AS The Toyota Way

På truck. Les om: TMHNO Asko Vest Skretting Malvik Fryselager AS Toyota Tonero Jacob Bjørge AS The Toyota Way På truck Bedriftsblad for Toyota material handling norway AS Årgang 21 Nr. 1 2008 Les om: TMHNO Asko Vest Skretting Malvik Fryselager AS Toyota Tonero Jacob Bjørge AS The Toyota Way Hovedkontor i Trondheim

Detaljer

så rent... så enkelt... Ring hytta varm! Tilbudspris Dometic Tilbudspris Kokeapparat 3 bluss

så rent... så enkelt... Ring hytta varm! Tilbudspris Dometic Tilbudspris Kokeapparat 3 bluss Hyttedusj 80x80 i herdet glass Rett eller buet front Gas Revolusjonerer dagens toalettforhold på din strømløse hytte! Selges kun gjennom utvalgte forhandlere. COMBICOOL RF 60 60 ltr. HB propankomfyr HB

Detaljer

Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. OPPGAVE EN

Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. OPPGAVE EN 1 Presentasjon av Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. Bruk av plast bare øker og øker. Plast erstatter materialer som metall, tre, papir,

Detaljer

Holder Namdalen ren. Vi kaster mye mat. I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år. Side 4. Abonnentene

Holder Namdalen ren. Vi kaster mye mat. I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år. Side 4. Abonnentene Vi kaster mye mat I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år Side 4 FULLDISTRIBUSJON Holder Namdalen ren Side 9 Abonnentene i MNAområdet er best i landet på kilde - sortering

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA 1 Avfall Sør Husholdning ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA Retningslinje for kildesortering av husholdningsavfall Dato: Nr. 01 Hensikten med

Detaljer

getek - katalog GETEK Alternativ energiforsyning GETEK KATALOG 1 utgitt juni 2014

getek - katalog GETEK Alternativ energiforsyning GETEK KATALOG 1 utgitt juni 2014 getek - katalog utgitt juni 2014 GETEK Alternativ energiforsyning GETEK KATALOG 1 Mange er flinke til å snakke - vi kan det vi snakker om! Med 30 års erfaring innen alternativ energiforsyning, og kunder

Detaljer

KOSTNADS- REDUKSJON. Fokus på. Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser

KOSTNADS- REDUKSJON. Fokus på. Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser NYHETSBREV FRA K.LUND OFFSHORE MARS 2015 Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser Side 3-5 Sparer stort med nytt Investeringen i nytt testutstyr sparer

Detaljer

LEGIONELLA. Spar 20 til 50 % på energikostnadene. i kommunale bygg. SAMTIDIG! Se siste side

LEGIONELLA. Spar 20 til 50 % på energikostnadene. i kommunale bygg. SAMTIDIG! Se siste side Rent vann - rene rør - ren energi - en ren kundeavis LEGIONELLA Enøk? Legionella? Har du alt under kontroll og kjenner du kommunens tilsynsplikt? Les mer på side 2, 3 og 6 Les mer på side 4 Aldri har ENØK

Detaljer