Ta et grønt skritt. For en friskere klode og en sunnere virksomhet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ta et grønt skritt. For en friskere klode og en sunnere virksomhet"

Transkript

1 Ta et grønt skritt For en friskere klode og en sunnere virksomhet

2

3 Ta et grønt skritt Å lære om de nye virkningene av global oppvarming og forstå at vår livsstil er den mest sannsynlige årsaken, setter miljøhensyn helt øverst på agendaen. Vi må handle nå. Siden biler og kjøring er en av de største kildene til CO2-utslipp, har LeasePlan, som verdens ledende selskap innen biladministrasjon, lansert et tiltak som både er nødvendig og betimelig GrønnPlan. Et tiltak som tar sikte på å oppmuntre selskaper og sjåfører til å bidra til en friskere klode. Og det er mye å vinne for bedriften din, menneskene og miljøet. Derfor ta et grønt skritt og opplev enda en ny dimensjon av hvorfor it s easier to leaseplan.

4 Du vet allerede hvorfor Global oppvarming er nå en etablert vitenskapelig sannhet. I dag møter vi nye varselsskilt og alarmerende prognoser over alt. Vi kan velge å bry oss og handle, eller vi kan vente og se hva som skjer. Men er det siste egentlig noe valg? Antakelig vet vi nok til å vite hvorfor vi er nødt til å handle.

5 Vent og se-holdningen Forskere skrinlegger nå all tvil om hvorvidt det globale klimaet endrer seg. Det gjør det! Man er også enige om at det er menneskene selv som forårsaker mesteparten av endringen. Omfattende forbrenning av fossile brensler fører til utslipp av karbondioksid samt andre klimagasser som samler seg i atmosfæren. Klimaendring peker seg ut som en av de største miljømessige, sosiale og økonomiske truslene. For å kunne stoppe det må vi redusere våre utslipp av klimagasser betraktelig. «Vent-og-se»-holdningen er ikke lenger noe alternativ. Nå angår global oppvarming hver og en av oss, og forskerne ber oss innstendig om å gjøre noe. Biler og utslipp Økningen i karbondioksyd og andre klimagasser tiltar. Dagens konsentrasjoner av klimagasser er den høyeste på minst år. Personbiler alene er ansvarlig for rundt 12% av karbondioksydutslippene i Europa, og CO2-utslipp fra veitrafikk steg med 26% i tidsrommet 1990 og På grunn av denne økningen har EUkommisjonen foreslått en omfattende ny strategi for å redusere karbondioksyd-utslipp. Den skal sikre at EU oppfyller sine mål for klimagassutslipp etter Kyoto-avtalen og enda lenger. Tiltak for å redusere klimagassutslipp fra veitrafikk er på trappene i mange deler av verden. USA, Canada, Japan, Korea, Kina og Australia har allerede fått på plass lovpålagte eller frivillige tiltak, og noen av disse blir nå gjennomgått for å få til ytterligere forbedringer for drivstoffeffektivitet og reduksjoner i CO2-utslippene. Kyoto-avtalen ble fremforhandlet i desember 1997 i Kyoto i Japan, og trådte i kraft 16. februar 2005: Dette er en juridisk bindende avtale der de industrialiserte land skal redusere sine samlede klimagassutslipp med 5,2% sammenlignet med Men det er verdt å merke seg at i forhold til de utslippsnivåene som man kunne forvente i 2010 uten avtalen, utgjør dette en reduksjon på 29%. Nasjonale mål varierer fra 8% reduksjon for EU og enkelte andre land, til 7% for USA, 6% for Japan, 0% for Russland, og tillatte økninger på 8% for Australia og 10% for Island. Kjøretrender Selv om det har vært vesentlige forbedringer innen kjøretøyteknologi i de senere år, spesielt innen drivstoffeffektivet som bidrar til lavere CO2-utslipp, er biler fremdeles de største bidragsyterne til global oppvarming. Den massive økningen i bilbruk hjelper heller ikke. I dag er det over 700 millioner kjøretøyer på verdensbasis. Dersom økningen fortsetter i samme takt, vil det være mer enn én milliard kjøretøyer på verdens veier innen På bakgrunn av all denne kjøringen blir valget av bil det viktigste miljøvalget et valg som også sender et budskap til bilprodusentene som konstruerer fremtidens biler. Konklusjonen må være å kjøpe den reneste mulige bilen, og å bare kjøre når det er nødvendig. 5

6 Ta et grønt skritt GrønnPlan Det er mye å vinne GrønnPlan er et globalt tiltak som oppmuntrer selskaper og bilførere til å handle. Vi skal bidra til å nå dagens og fremtidens utslippsgrenser og dempe global oppvarming. Vi skal gjøre en forskjell. GrønnPlan gir kunnskap og råd om hvordan man holder en «grønnere» bilpark, og gir verktøy for å overvåke utviklingen. Alt du gjør er å vedta en GrønnPlan. Det er mye å vinne for selskapet, menneskene og miljøet. Nå målet og bli der Å velge de kjøretøyene som best dekker behovene dine, og å optimalisere sammensetningen av bilparken vil redusere det totale drivstofforbruket og -kostnadene dine betraktelig. Ved å innføre «grønne» kjørevaner, service- og vedlikeholdsordninger og effektiv reiseplanlegging, vil selskapet kunne forbedre sine bilpark-økonomi ytterligere. Og fra den dagen du aktiviserer GrønnPlan for å realisere målene for bilparken, skal vi hjelpe deg å nå dem og holde dem. Finn den optimale sammensetningen for din bilpark GrønnPlan vil hjelpe deg til å etterleve selskapets bilpolitikk slik at du oppfyller de definerte CO2-utslippene. GrønnPlans merkelapper for drivstoffeffektivitet avgjør energieffektivitetsklassen drivstofforbruk og CO2-utslipp for ulike bilmerker og modeller. Det lar deg også identifisere de kjøretøyene som oppfyller selskapets krav/ behov, og å optimalisere sammensetningen av bilparken. På den måten sørger du for å oppfylle målene som er fastsatt i henhold til din GrønnPlan. CO2 rapportmodul Denne modulen viser en grafisk oversikt over CO2-utslipp pr. år (i snitt) for din bilflåte, fordelt på seks grupper. Tallet for CO2-utslipp pr. år er, dersom mulig, beregnet utifra bilenes offisielle CO2- utslipp (g/km) og budsjettert kjørelengde. Ved å klikke på grafen kan du hente fram en liste over CO2-utslipp for hver enkelt bil. Den andre fliken viser hvor mange biler som kommer inn under hver enkelt kategori. Den kvartalsvise rapporteringen FleetReporting FleetReporting er et nettbasert verktøy for datastyring og rapportering i forbindelse med bilparken. Det gir pålitelige avlesninger og informasjon om tilstanden av bilparken. FleetReporting gjør det mulig å sammenligne rapporter om hele bilparken, samt om enkelte biler og bilførere fra ett kvartal til et annet. Når du ser hele bildet bilparksammensetning, drivstofforbruk og kostnader, kjørelengde og CO2-utslipp vil du kunne følge med på GrønnPlan-utviklingen din og fortsette å realisere dine mål. Det er basert på en metode anbefalt av ADAC og måler bilens CO2-utslipp mot gjennomsnittlige CO2-utslipp for alle biler i en bestemt periode. 6

7 Statiske og dynamiske data De kvartalsvise rapportene som er tilgjengelige gjennom FleetReporting-verktøyet omfatter statiske og eventuelt dynamiske data. De statiske dataene består av informasjon om kjøretøyene levert av bilprodusentene. Siden bilførerne dine bruker et drivstoffkort utstedt via LeasePlan, kan vi også fremlegge dynamiske data: faktisk drivstofforbruk, faktiske CO2-utslipp og faktisk kjørelengde. Med andre ord: fungerer bilføreren og bilen slik bilprodusenten har forutsett? Bli miljøvennlig på lang sikt At bilparken har en jevn og miljøvennlig ytelse på lang sikt er avgjørende for at du skal kunne realisere dine mål i forhold til GrønnPlan. LeasePlan hjelper deg med bilparkrapporteringen (FleetReporting), og sikrer at vi kontinuerlig støtter deg og gir deg råd. Vi er bestemt på å hjelpe deg å nå dine mål å gjøre en forskjell. FleetReporting er et nettbasert datastyringsverktøy for bilparken. Det gir pålitelige avlesninger og informasjon om bilparkens tilstand. Enten det dreier seg om å justere policyen for bilparken basert på CO2-utslippene, overvåke drivstofforbruket eller tilpasse bilparken for å senke kostnadene, vil du alltid kunne stole på kompetansen i LeasePlan. Vi er like bestemte som deg på å gjøre en forskjell. 7

8 Det er mye du kan gjøre Det finnes ingen miljøvennlige biler. I hvert fall ikke ennå. Men noen biler er mindre miljøskadelige enn andre. Og det finnes også andre måter å bidra til å skape en friskere klode på, samtidig som man sikrer en sunn virksomhet. Det er mye du kan gjøre, og vi kan hjelpe deg. Jo grønnere desto bedre Den enkle sannhet er at det beste ville være ikke å kjøre i det hele tatt. Det finnes ingen miljøvennlige biler, i hvert fall ikke ennå. Hva er det da som gjør en bil «grønn»? Bare de som ikke produserer CO2-utslipp? Bare de som har lavt bensinforbruk? Definisjoner og forskrifter varierer rundt om i verden. Men én ting er sikkert jo grønnere, desto bedre. Og opinionen er en sterk motivasjonsfaktor her. Etter hvert som folk i økende grad søker mer miljøvennlige valg, søker også bilindustrien i økende grad nye løsninger. Så bare ved å velge en bil som er mindre skadelig for miljøet, kan du gjøre en forskjell. Gå inn for en «grønnere» kjørestil En mer miljøvennlig kjørestil vil redusere drivstofforbruk og utslipp av klimagasser, samt kostnader både for firmaet og bilførerne. Økokjøring er nå et godt etablert begrep som handler om å kjøre på en «grønnere» måte tilpasset moderne biler og motorer. Det er lett å gå inn for en «grønnere» kjørestil. Det handler om å kjøre smart, jevnt og sikkert om å gire opp og kjøre med lavt turtall på motoren, holde jevn fart, forutse trafikkflyten og minske farten jevnt med korrekt dekktrykk. Å kjøre «grønt» vil føre til drivstoffbesparelser på 7-10%. Gir opp så snart som mulig Gir opp til mellom 2000 og 2500 omdreininger. Ved kjøring med lavt turtall begrenser man bilmotorens friksjonstap og driftstofforbruket reduseres. I tillegg øker motoreffektiviteten ved høy belastning på motoren. Derfor er den mest effektive kjøremåten under akselerasjon å gire opp så snart som mulig ved lavt turtall, og å påføre motoren en relativt høy belastning. Hold jevn hastighet Aggressiv kjøring fartsoverskridelser, akselerasjon og bremsing krever mye energi, kaster bort drivstoff og øker utslipp. Ved å ta det rolig, forutse trafikkflyten, minske farten jevnt og holde stabil fart begrenser du sløsing med energi og drivstoff. Cruisekontroll bidrar til å holde konstant fart og bruker overdrive-gir. Dessuten gir jevn kjøring god trafikksikkerhet og trafikkflyt, og er behagelig for passasjerene. Forutse trafikkflyten Unngå rushtiden og finn om mulig alternative ruter. Start-og-stopp-kjøring forbruker drivstoff og skaper høye forurensingsnivåer (en hybrid-bil som kan holde seg i elektrisk modus ved lav fart reduserer denne effekten i stor grad). Sjekk også drivstoffkostnadene jevnlig. Hvis du merker at de øker, kan det være en god idé å vurdere hvordan og når du kjører. Kanskje kjørerutinene dine har endret seg eller kjøremåten. Vurder også en finjustering av motoren eller et oljeskift. Energikonsumerende kjøring Disse tilfellene skaper et ekstra drivstofforbruk på: Klimaanlegg 17,5% opp til 30% Ski-/bagasjeboks 22% Sporty kjørestil 20% Kjøring med åpent vindu 10% Ekstra vekt på 50 kg 3% Senk farten jevnt Når du sakner farten eller stopper, pass på å senke farten jevnt og slippe gasspedalen i tide slik at bilen står i gir. Biler som er produsert i 1990 eller senere har vanligvis drivstoffinjeksjon kombinert med en elektronisk funksjon som kutter drivstofftilførselen til motoren ved motorbremsing. Fordelene ved dette kan utnyttes ved å slippe gasspedalen i tide. Dette minsker også slitasje på bremsene, noe som i seg selv reduserer vedlikeholdskostnadene. I tillegg har motorbremsing også en positiv innvirkning på drivstofforbruk, eksosutslipp og trafikken generelt. Sjekk dekktrykket ofte En viktig del av den energien som trengs for å drive en bil fremover, brukes til å overvinne dekkenes rullemotstand. Dekk som er 25% underfylt øker rullemotstanden med 10% og drivstofforbruket med 2%. Underfylte dekk har også en ugunstig virkning på håndteringen av kjøretøyet og bremselengden. 8

9 Service og vedlikehold En effektiv service- og vedlikeholdsplan bidrar til å holde kjøretøyer i best mulig stand, redusere kjøretøyets dødtid og støtter generelt bedriftens kostnadsbesparende tiltak. Hold motoren godt justert Finjustering av en bil som er merkbart dårlig justert eller som ikke klarer utslippstesten, kan forbedre drivstofforbruket med gjennomsnittlig 4%, selv om resultatene kan variere avhengig av hvilken type vedlikehold som utføres og hvor effektivt det er. Å utbedre et alvorlig vedlikeholdsproblem, som f. eks. feil i en oksygensensor, kan forbedre drivstofforbruket med opp til 40%. Hold luftfiltrene rene Sjekk og skift ut luftfiltrene regelmessig. Utskiftning av et tett luftfilter kan forbedre bilens drivstofforbruk med opp til 10%. Bilens luftfilter hindrer at forurensning skader motoren innvendig. I tillegg til å spare drivstoff, vil utskiftning av et skittent luftfilter også beskytte motoren. Planlegging av turen Effektiv reiseplanlegging vil redusere kjøretiden og drivstoffkostnadene, og skape en på alle måter mer effektiv bilpark. Kombiner turene Ta sikte på å kjøre mindre. Det er ingen tvil: å gi bilen en hvilepause er den mest effektive måten å redusere drivstoffkostnader og utslipp på. Forsøk derfor å kombinere turer eller reis sammen med en kollega når det er mulig, og la dem sitte på med deg neste gang. Unngå korte bilturer. Drivstofforbruk og CO2-utslipp er mye høyere nå motoren er kald. En oppvarmet motor kjører mye mer effektivt og genererer mindre luftforurensing. Unngå overdreven tomgang og vekt Drivstofforbruket på en moderne motor under tomgang er ca. 0,5 liter pr. time. Det er derfor fornuftig å planlegge reisene slik at man unngår bilkøer og trafikkorker. Husk også å slå av motoren ved korte stopp, jernbaneoverganger, trafikklys og mens du venter på noen. Vekt påvirker også drivstofforbruket både vekten av selve bilen og ekstra vekt. Unngå å kjøre rundt med unødvendige og tunge gjenstander i kjøretøyet. Tenk én gang til gjennom om du virkelig trenger å ha med deg alt dit du skal. 100 kg last på en middels stor bil på 1500 kg vil øke drivstofforbruket med ca. 6,7%. Grunner til å planlegge grønt GrønnPlan For selskapet ditt - Redusere kjøretøyskostnader Redusere drivstoffkostnader Optimalisere bruk av kjøretøy Øke produktivitet Forbedre selskapets omdømme For bilførerne - Redusere kjøretimer Forbedre kjøreteknikker Øke produktiviteten Tilfredsstillelsen av å bidra For miljøet - Redusere trafikknivåene Bedre veisikkerheten Redusere utslipp Redusere støyforurensning Dempe global oppvarming 9

10 LeasePlan først ute med å tilby klimanøytrale biler LeasePlan har inngått en samarbeidsavtale med CO2-focus om innkjøp og administrasjon av FN-godkjente klimakvoter for å tilby klimanøytraliserte leasingbiler til sine kunder. CO2-focus er i dag samarbeidspartner med Stiftelsen GRIP. Lease- Plan tar sitt samfunns- og miljøansvar på alvor og har internasjonalt lansert GrønnPlan, et program for en mer miljøvennlig biladministrasjon. LeasePlan Norge er det første leasingselskap i Europa som tilbyr klimanøytralitet som en integrert del av sitt nye tilbud til kunder. Kundene som velger dette produktet bidrar dermed i den globale kampen for å redusere utslipp av klimagasser. Hva innebærer det å lease en klimanøytral bil? Klimanøytralitet innebærer at man kompenserer for CO2-utslipp som bilbruken påfører miljøet gjennom å redusere tilsvarende utslipp av klimagasser et annet sted i verden. Dette gjøres gjennom kjøp av klimakvoter som er utstedt og godkjent av FN og verifisert av Veritas eller liknende sertifiseringsselskap. Kvotehandelsmekanismen er en del av Kyoto-avtalen og er et viktig virkemiddel for å bekjempe klimatrusselen. Gjennom å kjøpe én FN-godkjent klimakvote er LeasePlan med på å finansiere et klimareduserende tiltak i et utviklingsland som tilsvarer 1 tonn CO2 (1 kvote = 1 tonn CO2). Prosjektene vil som regel være knyttet til produksjon av fornybar og klimavennlig energi. Egenskapene ved CER kvotene gjør at de egner seg bra for et nøytralitetsprodukt. Dette fordi 1. Klimagevinsten er dokumentert. 2. Den grønne utviklingsmekanismen innebærer at vestlige land investerer kapital og teknologi i et utviklingsland som en direkte konsekvens av kvotesystemet. 3. Disse prosjektene legger grunnlaget for bærekraftig utvikling i utviklingsland. CER kvotene som kjøpes inn på vegne av LeasePlan vil bli levert inn og slettet fra FNs kvoteregister. Dermed kan disse heller ikke selges videre, og klimanøytralitet er oppnådd. For mer informasjon se linker under: Klimakvoter som virkemiddel Det offisielle navnet på kvotene som LeasePlan kjøper inn er CER (Certified Emission Reduction). CER betyr at reduksjonen i klimagassutslipp allerede har funnet sted når kvoten utstedes og effekten er dokumentert. Prosjektene inngår i det som kalles CDM (Clean Development Mechanism) eller den grønne utviklingsmekanismen. Dette er et kvalitetsstempel for en offisiell klimakvote som både garanterer reduksjon i klimagassutslipp og støtter bærekraftig utvikling i utviklingsland. Hver enkelt CER som utstedes betyr at det er gjennomført en utslippsreduksjon av klimagasser tilsvarende 1 tonn CO2 i et godkjent CDMprosjekt. En CER har også et unikt nummer som kan spores tilbake til hvert enkelt prosjekt. Dette oblatet vil alle biler som er leaset gjennom LeasePlan s klimanøytrale biladministrasjon bli utstyrt med. 10

11 11

12 It s easier to leaseplan LeasePlan Norge AS Brynsengveien Oslo Telefon Grafisk: Tidevann AS - Photo : BSMART Verdens ledende selskap innen biladministrasjon

Innledning til opplæringsmodulen Øko-kjøring

Innledning til opplæringsmodulen Øko-kjøring Innledning 1 Innledning til opplæringsmodulen Øko-kjøring Denne innledning til temaet øko-kjøring er utviklet for folk som jobber med innvandrere og som ønsker å hjelpe dem til å tilpasse seg til mer bærekraftige

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet 2008-2010

Helse, miljø og sikkerhet 2008-2010 else, miljø og sikkerhet 008-00 Innhold Sertifikater Leder S. Sertifikater Arne alonæs Administrerende direktør YIT Building Systems AS S. Leder S. 4 S på alvor S. 5 S-prisen S. 6 Arbeidsulykker S. 7 YIT

Detaljer

Goodyears dekkbarometer 2014

Goodyears dekkbarometer 2014 Goodyears dekkbarometer 14 Du leser nå Goodyears dekkbarometer for 14, en ny rapport om trafikksikkerhet, kjørevaner og dekk. I Sverige utgir vi denne rapporten for andre året på rad. Nytt i år er at dekkbarometeret

Detaljer

BlueTecEco. Sparer drivstoff. Skåner miljøet

BlueTecEco. Sparer drivstoff. Skåner miljøet BlueTecEco. Sparer drivstoff. Skåner miljøet Innhold Innledning Tiltak for lavt drivstofforbruk 4 43 Nærmere om påvirkningsfaktorer knyttet til kjøretøyet og dets tilstand 6 15 Motor 8 Drivlinje 8 9 Dekk

Detaljer

Økokjøring. Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2. utslipp med minst 10-20 prosent

Økokjøring. Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2. utslipp med minst 10-20 prosent KLIMAVEIEN Økokjøring Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2 utslipp med minst 10-20 prosent 1 Dette er økokjøring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bruk høyest mulig gir

Detaljer

Ruterrapport 2014:4. Ruters miljøstrategi 2014 2020

Ruterrapport 2014:4. Ruters miljøstrategi 2014 2020 Ruterrapport 2014:4 Ruters miljøstrategi 2014 2020 Layout: Truls Lange, Civitas Forsidefoto: CatchLight Fotostudio AS August 2014 2 Innhold Innhold 3 1 Dette dokumentet 5 2 Rammer og forankring 6 3 Å ta

Detaljer

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Innhold Innledning 1 Bransjens hovedbudskap 2 Marked 6 Produksjon 24 Nett 30 Forbruk og sluttkunder 38 Verdiskaping og bransje 48 Ti medieråd 52 Energibedriftenes

Detaljer

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp Klimavennlig kommune Håndbok for reduserte klimagassutslipp Innhold Klimaendringene er her! 3 Hva er klimaendringer 4 Konsekvenser av et klima i endring 4 Hvor kommer utslippene fra? 5 Løsningene finnes

Detaljer

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1. Innledning 3 2. Internasjonal klimapolitikk 6 3. Energi 11 4. Urbanisering og byutvikling 19 5. Transport 23 6. Økonomi, næringsliv og kunnskap 29 7. Naturvern 36 2 Solidaritet

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FIRMABILEN

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FIRMABILEN Tungtransport Økte krav til førerkort i klasse C, C1 og D1 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Miljø Kartlegg behovene dine - kjør grønnere! Nr. 11 / Sept. 09 FIRMABILEN 5TIPS TIL GODE LØSNINGER

Detaljer

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Forord Samferdselsministeren tok i desember 2008 initiativ til å nedsette en ressursgruppe

Detaljer

Baltic GPP. Seminarfakta. www.balticgpp.eu

Baltic GPP. Seminarfakta. www.balticgpp.eu Baltic GPP Seminarfakta Dette faktadokumentet er en del av seminarmateriellet for opplæring av kursholdere og offentlige innkjøpere innenfor prosjektet Baltic GPP. Her finner du faktaene og innholdet som

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet Jon Thore Myklatun Vegard Bekkeseth Jon Åge Stakvik Ida Elise Solhaug Christine Leine Lunden Håvard Breisnes Vika

Detaljer

Scania Fleet Management fordi detaljer teller

Scania Fleet Management fordi detaljer teller Scania Services Dedikerte tjenester hele veien Scania Fleet Management Scania Fleet Management fordi detaljer teller 10.1% Hastighet 13.5% Details Tomgang matter 27508 km Distanse 94,7% Tilgjengelig driftstid

Detaljer

FITS Økonomistyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012

FITS Økonomistyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS Økonomistyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS økonomistyring Innhold ØS 1 Introduksjon... 1 ØS 2 Oversikt... 1 ØS 3 Implementeringsveiledning... 4 ØS 4 Driftsveiledning...

Detaljer

Norske bilavgifter. - NAFs innspill til et helhetlig avgiftssystem

Norske bilavgifter. - NAFs innspill til et helhetlig avgiftssystem Norske bilavgifter - NAFs innspill til et helhetlig avgiftssystem NAF Norges Automobil-Forbund Februar 2011 2 Om NAF: Norges Automobil-Forbund er en medlemsorganisasjon styrt av medlemmer med NAFs Landsmøte

Detaljer

Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane

Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Naturvernforbundet, februar 2004 Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Side 2 av 36 Forord Dette rapporten er skrevet som en del av et informasjonsprosjekt

Detaljer

Handel og tjenester i et bærekraftig Norge

Handel og tjenester i et bærekraftig Norge Rapport 18/10 fra Vista Analyse AS Handel og tjenester i et bærekraftig Norge Haakon Vennemo og Karin Ibenholt Vista Analyse 14.oktober 2010 Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2010/18 Rapporttittel

Detaljer

oss at de faktisk mener noe med alle sine vakre ord om miljøsatsinger. Mange bekker små...

oss at de faktisk mener noe med alle sine vakre ord om miljøsatsinger. Mange bekker små... Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet FIRMABILEN 10. UTGAVE - OKTOBER 2008 SKATTEREGLER: FIRMABIL OG MILJØ: GPS: Kjenn reglene - spar penger Deltakerne har fått erfare om bilens teknologi øker

Detaljer

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Muligheter og utfordringer med laststyring i Smarte nett med fokus på elbiler

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Muligheter og utfordringer med laststyring i Smarte nett med fokus på elbiler TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Muligheter og utfordringer med laststyring i Smarte nett med fokus på elbiler Gruppe 3: Jeanette Bøe Sarah Lasselle Christopher Gebs Anders Thoresen Sandnes 2. mai

Detaljer

En grønnere Normisjon. En rapport om hvordan Normisjon kan ta miljøhensyn på alvor

En grønnere Normisjon. En rapport om hvordan Normisjon kan ta miljøhensyn på alvor En grønnere Normisjon En rapport om hvordan Normisjon kan ta miljøhensyn på alvor 2 Utvalget som har utarbeidet rapporten ble nedsatt av generalsekretæren våren 2007. Utvalget har bestått av: Olav Moe

Detaljer

Europas grønne skifte

Europas grønne skifte Rapport nr. 1/2013 Europas grønne skifte Energisektoren i Europa er i sterk endring, men går det fort nok? Klimautslippene skal kraftig ned og fornybar energi vokser. Politisk usikkerhet og økonomisk uro

Detaljer

BØR KOMMUNER KJØRE ELEKTRISK?

BØR KOMMUNER KJØRE ELEKTRISK? BØR KOMMUNER KJØRE ELEKTRISK? Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund, utdanning Økonomi og Administrasjon Av: Espen Nordal Kandidatnummer: 11 Hans Andre Hansen Kandidatnummer: 10 Magnus Sivertsen

Detaljer

Elbil eller konvensjonell bil? Økonomiske analyser

Elbil eller konvensjonell bil? Økonomiske analyser lbil eller konvensjonell bil? Økonomiske analyser lbil eller konvensjonell bil? - Økonomiske analyser av Finn Jørgensen Terje A. Mathisen Gisle olvoll Handelshøgskolen i odø enter for Innovasjon og edriftsøkonomi

Detaljer

GRØNNE KONFERANSER Kunnskapsnotat nr 7 - August 2012

GRØNNE KONFERANSER Kunnskapsnotat nr 7 - August 2012 GRØNNE KONFERANSER Kunnskapsnotat nr 7 - August 2012 Erik Riis Jacobsen Thon hotel Arendal, Arne Ranneberg Nilsen Stiftelsen miljøfyrtårn, Monica Lunøe Rand turistsjef Arendal Kommune, Elise Hannestad

Detaljer

Vi er representert i Norge, Sverige, Danmark og Finland

Vi er representert i Norge, Sverige, Danmark og Finland Travellink Nedre Slottsgate 21 0157 Oslo Telefon: 22 47 71 80 travellink@travellink.no www.travellink.no Vi er representert i Norge, Sverige, Danmark og Finland Travellink om reiser og miljø I Travellink

Detaljer

Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan

Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan Revidert utgave Oslo, 25. august 2009 Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan Forord Det er bred politisk enighet om at det kreves

Detaljer

Norske bilavgifter fram mot 2020

Norske bilavgifter fram mot 2020 Norske bilavgifter fram mot 2020 Innspill og forslag fra Norges Automobil-Forbund Bilimportørenes Landsforening Norges Bilbransjeforbund Norske bilavgifter fram mot 2020. 1 2 Norske bilavgifter fram mot

Detaljer

Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse 53

Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse 53 52 Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse 53 Mål for trinn 2 53 2.1 Førerkort og trafikkopplæring 54 2.2 Bilens oppbygning sikkerhet og miljø 60 2.3 Ansvar, offentlige reaksjoner og plikter

Detaljer