Ta et grønt skritt. For en friskere klode og en sunnere virksomhet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ta et grønt skritt. For en friskere klode og en sunnere virksomhet"

Transkript

1 Ta et grønt skritt For en friskere klode og en sunnere virksomhet

2

3 Ta et grønt skritt Å lære om de nye virkningene av global oppvarming og forstå at vår livsstil er den mest sannsynlige årsaken, setter miljøhensyn helt øverst på agendaen. Vi må handle nå. Siden biler og kjøring er en av de største kildene til CO2-utslipp, har LeasePlan, som verdens ledende selskap innen biladministrasjon, lansert et tiltak som både er nødvendig og betimelig GrønnPlan. Et tiltak som tar sikte på å oppmuntre selskaper og sjåfører til å bidra til en friskere klode. Og det er mye å vinne for bedriften din, menneskene og miljøet. Derfor ta et grønt skritt og opplev enda en ny dimensjon av hvorfor it s easier to leaseplan.

4 Du vet allerede hvorfor Global oppvarming er nå en etablert vitenskapelig sannhet. I dag møter vi nye varselsskilt og alarmerende prognoser over alt. Vi kan velge å bry oss og handle, eller vi kan vente og se hva som skjer. Men er det siste egentlig noe valg? Antakelig vet vi nok til å vite hvorfor vi er nødt til å handle.

5 Vent og se-holdningen Forskere skrinlegger nå all tvil om hvorvidt det globale klimaet endrer seg. Det gjør det! Man er også enige om at det er menneskene selv som forårsaker mesteparten av endringen. Omfattende forbrenning av fossile brensler fører til utslipp av karbondioksid samt andre klimagasser som samler seg i atmosfæren. Klimaendring peker seg ut som en av de største miljømessige, sosiale og økonomiske truslene. For å kunne stoppe det må vi redusere våre utslipp av klimagasser betraktelig. «Vent-og-se»-holdningen er ikke lenger noe alternativ. Nå angår global oppvarming hver og en av oss, og forskerne ber oss innstendig om å gjøre noe. Biler og utslipp Økningen i karbondioksyd og andre klimagasser tiltar. Dagens konsentrasjoner av klimagasser er den høyeste på minst år. Personbiler alene er ansvarlig for rundt 12% av karbondioksydutslippene i Europa, og CO2-utslipp fra veitrafikk steg med 26% i tidsrommet 1990 og På grunn av denne økningen har EUkommisjonen foreslått en omfattende ny strategi for å redusere karbondioksyd-utslipp. Den skal sikre at EU oppfyller sine mål for klimagassutslipp etter Kyoto-avtalen og enda lenger. Tiltak for å redusere klimagassutslipp fra veitrafikk er på trappene i mange deler av verden. USA, Canada, Japan, Korea, Kina og Australia har allerede fått på plass lovpålagte eller frivillige tiltak, og noen av disse blir nå gjennomgått for å få til ytterligere forbedringer for drivstoffeffektivitet og reduksjoner i CO2-utslippene. Kyoto-avtalen ble fremforhandlet i desember 1997 i Kyoto i Japan, og trådte i kraft 16. februar 2005: Dette er en juridisk bindende avtale der de industrialiserte land skal redusere sine samlede klimagassutslipp med 5,2% sammenlignet med Men det er verdt å merke seg at i forhold til de utslippsnivåene som man kunne forvente i 2010 uten avtalen, utgjør dette en reduksjon på 29%. Nasjonale mål varierer fra 8% reduksjon for EU og enkelte andre land, til 7% for USA, 6% for Japan, 0% for Russland, og tillatte økninger på 8% for Australia og 10% for Island. Kjøretrender Selv om det har vært vesentlige forbedringer innen kjøretøyteknologi i de senere år, spesielt innen drivstoffeffektivet som bidrar til lavere CO2-utslipp, er biler fremdeles de største bidragsyterne til global oppvarming. Den massive økningen i bilbruk hjelper heller ikke. I dag er det over 700 millioner kjøretøyer på verdensbasis. Dersom økningen fortsetter i samme takt, vil det være mer enn én milliard kjøretøyer på verdens veier innen På bakgrunn av all denne kjøringen blir valget av bil det viktigste miljøvalget et valg som også sender et budskap til bilprodusentene som konstruerer fremtidens biler. Konklusjonen må være å kjøpe den reneste mulige bilen, og å bare kjøre når det er nødvendig. 5

6 Ta et grønt skritt GrønnPlan Det er mye å vinne GrønnPlan er et globalt tiltak som oppmuntrer selskaper og bilførere til å handle. Vi skal bidra til å nå dagens og fremtidens utslippsgrenser og dempe global oppvarming. Vi skal gjøre en forskjell. GrønnPlan gir kunnskap og råd om hvordan man holder en «grønnere» bilpark, og gir verktøy for å overvåke utviklingen. Alt du gjør er å vedta en GrønnPlan. Det er mye å vinne for selskapet, menneskene og miljøet. Nå målet og bli der Å velge de kjøretøyene som best dekker behovene dine, og å optimalisere sammensetningen av bilparken vil redusere det totale drivstofforbruket og -kostnadene dine betraktelig. Ved å innføre «grønne» kjørevaner, service- og vedlikeholdsordninger og effektiv reiseplanlegging, vil selskapet kunne forbedre sine bilpark-økonomi ytterligere. Og fra den dagen du aktiviserer GrønnPlan for å realisere målene for bilparken, skal vi hjelpe deg å nå dem og holde dem. Finn den optimale sammensetningen for din bilpark GrønnPlan vil hjelpe deg til å etterleve selskapets bilpolitikk slik at du oppfyller de definerte CO2-utslippene. GrønnPlans merkelapper for drivstoffeffektivitet avgjør energieffektivitetsklassen drivstofforbruk og CO2-utslipp for ulike bilmerker og modeller. Det lar deg også identifisere de kjøretøyene som oppfyller selskapets krav/ behov, og å optimalisere sammensetningen av bilparken. På den måten sørger du for å oppfylle målene som er fastsatt i henhold til din GrønnPlan. CO2 rapportmodul Denne modulen viser en grafisk oversikt over CO2-utslipp pr. år (i snitt) for din bilflåte, fordelt på seks grupper. Tallet for CO2-utslipp pr. år er, dersom mulig, beregnet utifra bilenes offisielle CO2- utslipp (g/km) og budsjettert kjørelengde. Ved å klikke på grafen kan du hente fram en liste over CO2-utslipp for hver enkelt bil. Den andre fliken viser hvor mange biler som kommer inn under hver enkelt kategori. Den kvartalsvise rapporteringen FleetReporting FleetReporting er et nettbasert verktøy for datastyring og rapportering i forbindelse med bilparken. Det gir pålitelige avlesninger og informasjon om tilstanden av bilparken. FleetReporting gjør det mulig å sammenligne rapporter om hele bilparken, samt om enkelte biler og bilførere fra ett kvartal til et annet. Når du ser hele bildet bilparksammensetning, drivstofforbruk og kostnader, kjørelengde og CO2-utslipp vil du kunne følge med på GrønnPlan-utviklingen din og fortsette å realisere dine mål. Det er basert på en metode anbefalt av ADAC og måler bilens CO2-utslipp mot gjennomsnittlige CO2-utslipp for alle biler i en bestemt periode. 6

7 Statiske og dynamiske data De kvartalsvise rapportene som er tilgjengelige gjennom FleetReporting-verktøyet omfatter statiske og eventuelt dynamiske data. De statiske dataene består av informasjon om kjøretøyene levert av bilprodusentene. Siden bilførerne dine bruker et drivstoffkort utstedt via LeasePlan, kan vi også fremlegge dynamiske data: faktisk drivstofforbruk, faktiske CO2-utslipp og faktisk kjørelengde. Med andre ord: fungerer bilføreren og bilen slik bilprodusenten har forutsett? Bli miljøvennlig på lang sikt At bilparken har en jevn og miljøvennlig ytelse på lang sikt er avgjørende for at du skal kunne realisere dine mål i forhold til GrønnPlan. LeasePlan hjelper deg med bilparkrapporteringen (FleetReporting), og sikrer at vi kontinuerlig støtter deg og gir deg råd. Vi er bestemt på å hjelpe deg å nå dine mål å gjøre en forskjell. FleetReporting er et nettbasert datastyringsverktøy for bilparken. Det gir pålitelige avlesninger og informasjon om bilparkens tilstand. Enten det dreier seg om å justere policyen for bilparken basert på CO2-utslippene, overvåke drivstofforbruket eller tilpasse bilparken for å senke kostnadene, vil du alltid kunne stole på kompetansen i LeasePlan. Vi er like bestemte som deg på å gjøre en forskjell. 7

8 Det er mye du kan gjøre Det finnes ingen miljøvennlige biler. I hvert fall ikke ennå. Men noen biler er mindre miljøskadelige enn andre. Og det finnes også andre måter å bidra til å skape en friskere klode på, samtidig som man sikrer en sunn virksomhet. Det er mye du kan gjøre, og vi kan hjelpe deg. Jo grønnere desto bedre Den enkle sannhet er at det beste ville være ikke å kjøre i det hele tatt. Det finnes ingen miljøvennlige biler, i hvert fall ikke ennå. Hva er det da som gjør en bil «grønn»? Bare de som ikke produserer CO2-utslipp? Bare de som har lavt bensinforbruk? Definisjoner og forskrifter varierer rundt om i verden. Men én ting er sikkert jo grønnere, desto bedre. Og opinionen er en sterk motivasjonsfaktor her. Etter hvert som folk i økende grad søker mer miljøvennlige valg, søker også bilindustrien i økende grad nye løsninger. Så bare ved å velge en bil som er mindre skadelig for miljøet, kan du gjøre en forskjell. Gå inn for en «grønnere» kjørestil En mer miljøvennlig kjørestil vil redusere drivstofforbruk og utslipp av klimagasser, samt kostnader både for firmaet og bilførerne. Økokjøring er nå et godt etablert begrep som handler om å kjøre på en «grønnere» måte tilpasset moderne biler og motorer. Det er lett å gå inn for en «grønnere» kjørestil. Det handler om å kjøre smart, jevnt og sikkert om å gire opp og kjøre med lavt turtall på motoren, holde jevn fart, forutse trafikkflyten og minske farten jevnt med korrekt dekktrykk. Å kjøre «grønt» vil føre til drivstoffbesparelser på 7-10%. Gir opp så snart som mulig Gir opp til mellom 2000 og 2500 omdreininger. Ved kjøring med lavt turtall begrenser man bilmotorens friksjonstap og driftstofforbruket reduseres. I tillegg øker motoreffektiviteten ved høy belastning på motoren. Derfor er den mest effektive kjøremåten under akselerasjon å gire opp så snart som mulig ved lavt turtall, og å påføre motoren en relativt høy belastning. Hold jevn hastighet Aggressiv kjøring fartsoverskridelser, akselerasjon og bremsing krever mye energi, kaster bort drivstoff og øker utslipp. Ved å ta det rolig, forutse trafikkflyten, minske farten jevnt og holde stabil fart begrenser du sløsing med energi og drivstoff. Cruisekontroll bidrar til å holde konstant fart og bruker overdrive-gir. Dessuten gir jevn kjøring god trafikksikkerhet og trafikkflyt, og er behagelig for passasjerene. Forutse trafikkflyten Unngå rushtiden og finn om mulig alternative ruter. Start-og-stopp-kjøring forbruker drivstoff og skaper høye forurensingsnivåer (en hybrid-bil som kan holde seg i elektrisk modus ved lav fart reduserer denne effekten i stor grad). Sjekk også drivstoffkostnadene jevnlig. Hvis du merker at de øker, kan det være en god idé å vurdere hvordan og når du kjører. Kanskje kjørerutinene dine har endret seg eller kjøremåten. Vurder også en finjustering av motoren eller et oljeskift. Energikonsumerende kjøring Disse tilfellene skaper et ekstra drivstofforbruk på: Klimaanlegg 17,5% opp til 30% Ski-/bagasjeboks 22% Sporty kjørestil 20% Kjøring med åpent vindu 10% Ekstra vekt på 50 kg 3% Senk farten jevnt Når du sakner farten eller stopper, pass på å senke farten jevnt og slippe gasspedalen i tide slik at bilen står i gir. Biler som er produsert i 1990 eller senere har vanligvis drivstoffinjeksjon kombinert med en elektronisk funksjon som kutter drivstofftilførselen til motoren ved motorbremsing. Fordelene ved dette kan utnyttes ved å slippe gasspedalen i tide. Dette minsker også slitasje på bremsene, noe som i seg selv reduserer vedlikeholdskostnadene. I tillegg har motorbremsing også en positiv innvirkning på drivstofforbruk, eksosutslipp og trafikken generelt. Sjekk dekktrykket ofte En viktig del av den energien som trengs for å drive en bil fremover, brukes til å overvinne dekkenes rullemotstand. Dekk som er 25% underfylt øker rullemotstanden med 10% og drivstofforbruket med 2%. Underfylte dekk har også en ugunstig virkning på håndteringen av kjøretøyet og bremselengden. 8

9 Service og vedlikehold En effektiv service- og vedlikeholdsplan bidrar til å holde kjøretøyer i best mulig stand, redusere kjøretøyets dødtid og støtter generelt bedriftens kostnadsbesparende tiltak. Hold motoren godt justert Finjustering av en bil som er merkbart dårlig justert eller som ikke klarer utslippstesten, kan forbedre drivstofforbruket med gjennomsnittlig 4%, selv om resultatene kan variere avhengig av hvilken type vedlikehold som utføres og hvor effektivt det er. Å utbedre et alvorlig vedlikeholdsproblem, som f. eks. feil i en oksygensensor, kan forbedre drivstofforbruket med opp til 40%. Hold luftfiltrene rene Sjekk og skift ut luftfiltrene regelmessig. Utskiftning av et tett luftfilter kan forbedre bilens drivstofforbruk med opp til 10%. Bilens luftfilter hindrer at forurensning skader motoren innvendig. I tillegg til å spare drivstoff, vil utskiftning av et skittent luftfilter også beskytte motoren. Planlegging av turen Effektiv reiseplanlegging vil redusere kjøretiden og drivstoffkostnadene, og skape en på alle måter mer effektiv bilpark. Kombiner turene Ta sikte på å kjøre mindre. Det er ingen tvil: å gi bilen en hvilepause er den mest effektive måten å redusere drivstoffkostnader og utslipp på. Forsøk derfor å kombinere turer eller reis sammen med en kollega når det er mulig, og la dem sitte på med deg neste gang. Unngå korte bilturer. Drivstofforbruk og CO2-utslipp er mye høyere nå motoren er kald. En oppvarmet motor kjører mye mer effektivt og genererer mindre luftforurensing. Unngå overdreven tomgang og vekt Drivstofforbruket på en moderne motor under tomgang er ca. 0,5 liter pr. time. Det er derfor fornuftig å planlegge reisene slik at man unngår bilkøer og trafikkorker. Husk også å slå av motoren ved korte stopp, jernbaneoverganger, trafikklys og mens du venter på noen. Vekt påvirker også drivstofforbruket både vekten av selve bilen og ekstra vekt. Unngå å kjøre rundt med unødvendige og tunge gjenstander i kjøretøyet. Tenk én gang til gjennom om du virkelig trenger å ha med deg alt dit du skal. 100 kg last på en middels stor bil på 1500 kg vil øke drivstofforbruket med ca. 6,7%. Grunner til å planlegge grønt GrønnPlan For selskapet ditt - Redusere kjøretøyskostnader Redusere drivstoffkostnader Optimalisere bruk av kjøretøy Øke produktivitet Forbedre selskapets omdømme For bilførerne - Redusere kjøretimer Forbedre kjøreteknikker Øke produktiviteten Tilfredsstillelsen av å bidra For miljøet - Redusere trafikknivåene Bedre veisikkerheten Redusere utslipp Redusere støyforurensning Dempe global oppvarming 9

10 LeasePlan først ute med å tilby klimanøytrale biler LeasePlan har inngått en samarbeidsavtale med CO2-focus om innkjøp og administrasjon av FN-godkjente klimakvoter for å tilby klimanøytraliserte leasingbiler til sine kunder. CO2-focus er i dag samarbeidspartner med Stiftelsen GRIP. Lease- Plan tar sitt samfunns- og miljøansvar på alvor og har internasjonalt lansert GrønnPlan, et program for en mer miljøvennlig biladministrasjon. LeasePlan Norge er det første leasingselskap i Europa som tilbyr klimanøytralitet som en integrert del av sitt nye tilbud til kunder. Kundene som velger dette produktet bidrar dermed i den globale kampen for å redusere utslipp av klimagasser. Hva innebærer det å lease en klimanøytral bil? Klimanøytralitet innebærer at man kompenserer for CO2-utslipp som bilbruken påfører miljøet gjennom å redusere tilsvarende utslipp av klimagasser et annet sted i verden. Dette gjøres gjennom kjøp av klimakvoter som er utstedt og godkjent av FN og verifisert av Veritas eller liknende sertifiseringsselskap. Kvotehandelsmekanismen er en del av Kyoto-avtalen og er et viktig virkemiddel for å bekjempe klimatrusselen. Gjennom å kjøpe én FN-godkjent klimakvote er LeasePlan med på å finansiere et klimareduserende tiltak i et utviklingsland som tilsvarer 1 tonn CO2 (1 kvote = 1 tonn CO2). Prosjektene vil som regel være knyttet til produksjon av fornybar og klimavennlig energi. Egenskapene ved CER kvotene gjør at de egner seg bra for et nøytralitetsprodukt. Dette fordi 1. Klimagevinsten er dokumentert. 2. Den grønne utviklingsmekanismen innebærer at vestlige land investerer kapital og teknologi i et utviklingsland som en direkte konsekvens av kvotesystemet. 3. Disse prosjektene legger grunnlaget for bærekraftig utvikling i utviklingsland. CER kvotene som kjøpes inn på vegne av LeasePlan vil bli levert inn og slettet fra FNs kvoteregister. Dermed kan disse heller ikke selges videre, og klimanøytralitet er oppnådd. For mer informasjon se linker under: Klimakvoter som virkemiddel Det offisielle navnet på kvotene som LeasePlan kjøper inn er CER (Certified Emission Reduction). CER betyr at reduksjonen i klimagassutslipp allerede har funnet sted når kvoten utstedes og effekten er dokumentert. Prosjektene inngår i det som kalles CDM (Clean Development Mechanism) eller den grønne utviklingsmekanismen. Dette er et kvalitetsstempel for en offisiell klimakvote som både garanterer reduksjon i klimagassutslipp og støtter bærekraftig utvikling i utviklingsland. Hver enkelt CER som utstedes betyr at det er gjennomført en utslippsreduksjon av klimagasser tilsvarende 1 tonn CO2 i et godkjent CDMprosjekt. En CER har også et unikt nummer som kan spores tilbake til hvert enkelt prosjekt. Dette oblatet vil alle biler som er leaset gjennom LeasePlan s klimanøytrale biladministrasjon bli utstyrt med. 10

11 11

12 It s easier to leaseplan LeasePlan Norge AS Brynsengveien Oslo Telefon Grafisk: Tidevann AS - Photo : BSMART Verdens ledende selskap innen biladministrasjon

10 punkter for grønnere kjøring

10 punkter for grønnere kjøring Målet med kampanjen Gjør bilbruken grønn (MAKE CARS GREEN) er å redusere påvirkningen biler har på miljøet samt å hjelpe førere å tenke grønt før de kjører. 10 punkter for grønnere kjøring Kjøp grønt Planlegg

Detaljer

Økokjøring. Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2. utslipp med minst 10-20 prosent

Økokjøring. Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2. utslipp med minst 10-20 prosent KLIMAVEIEN Økokjøring Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2 utslipp med minst 10-20 prosent 1 Dette er økokjøring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bruk høyest mulig gir

Detaljer

Globale utslipp av klimagasser

Globale utslipp av klimagasser Globale utslipp av klimagasser Innholdsfortegnelse http://test.miljostatus.no/tema/klima/globale-utslipp-klimagasser/ Side 1 / 5 Globale utslipp av klimagasser Publisert 30.10.2015 av Miljødirektoratet

Detaljer

Klimakvoter. Fleip, fakta eller avlat

Klimakvoter. Fleip, fakta eller avlat Klimakvoter Fleip, fakta eller avlat Kyotoprotokollen Avtale som pålegger Norge å begrense utslippene av klimagasser. Myndighetene skal sørge for at Norge innfrir sin Kyoto-forpliktelse gjennom utslippsreduserende

Detaljer

Hva er klimanøytralitet?

Hva er klimanøytralitet? Hva er klimanøytralitet? Medlemsmøte om klimautslipp fra bygg 3. desember 2009 Naomi Sørsdahl Senior rådgiver E post: naomi@co2focus.com Tlf: +47 99 40 43 38 Om CO2focus AS Etablert våren 2007, lokalisert

Detaljer

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta?

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta? 2 Klimautslipp 2.1 Hva dreier debatten seg om? FNs klimapanel mener menneskeskapte klimautslipp er den viktigste årsaken til global oppvarming. Det er derfor bred politisk enighet om at alle former for

Detaljer

Klimaveien. Norsk møte NVF utvalg miljø 28.1-09

Klimaveien. Norsk møte NVF utvalg miljø 28.1-09 Klimaveien Norsk møte NVF utvalg miljø 28.1-09 NAF - Norges Automobil-Forbund 24.03.2009 1 KLIMAVEIEN Felles kampanje for organisasjoner tilknyttet norsk veitransport og miljøarbeid, som i samarbeid med

Detaljer

Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms

Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms 11/14 TROMS FYLKESKOMMUNE Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms OVERORDNET SAMMENDRAG FRA PROSJEKT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW

Detaljer

Klimaregnskap for produktet Avfallpressen og MPE Products AS. Rapport

Klimaregnskap for produktet Avfallpressen og MPE Products AS. Rapport Klimaregnskap for produktet Avfallpressen og MPE Products AS Rapport CO2focus AS Mai 2008 Innholdsfortegnelse Side 1 Sammendrag 2 2 Metodikk 2 3 Analyse av klimaregnskapet til produktet Avfallspressen

Detaljer

Aschehoug undervisning Lokus elevressurser: www.lokus.no Side 2 av 6

Aschehoug undervisning Lokus elevressurser: www.lokus.no Side 2 av 6 5G Drivhuseffekten 5.129 Om dagen kan temperaturen inne i et drivhus bli langt høyere enn temperaturen utenfor. Klarer du å forklare hvorfor? Drivhuseffekten har fått navnet sitt fra drivhus. Hvorfor?

Detaljer

FNs klimapanels femte hovedrapport DEL 3: Tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser

FNs klimapanels femte hovedrapport DEL 3: Tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser Foto: Señor Hans, Flickr FNs klimapanels femte hovedrapport DEL 3: Tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser Dette faktaarket oppsummerer de viktigste funnene fra del 3 i FNs klimapanels

Detaljer

Scania Fleet Management fordi detaljer teller

Scania Fleet Management fordi detaljer teller Scania Services Dedikerte tjenester hele veien Scania Fleet Management Scania Fleet Management fordi detaljer teller 10.1% Hastighet 13.5% Details Tomgang matter 27508 km Distanse 94,7% Tilgjengelig driftstid

Detaljer

Nittedal kommune

Nittedal kommune Klima- og energiplan for Nittedal kommune 2010-2020 Kortversjon 1 Klima- og energiplan Hva er det? Kontinuerlig vekst i befolkningen, boligutbygging og pendling gir en gradvis økt miljøbelastning på våre

Detaljer

Elektrifisering av personbiltrafikken en forutsetning for et mer bærekraftig transportsystem

Elektrifisering av personbiltrafikken en forutsetning for et mer bærekraftig transportsystem Elektrifisering av personbiltrafikken en forutsetning for et mer bærekraftig transportsystem Klima i oktober - Fremtiden er elektrisk 19. oktober 2009 Nils Tore Skogland Daglig leder Naturvernforbundet

Detaljer

Møte i NVF miljøutvalg 2009. -den store, stygge miljøulven? Anne Lise S. Torgersen, NLF

Møte i NVF miljøutvalg 2009. -den store, stygge miljøulven? Anne Lise S. Torgersen, NLF Møte i NVF miljøutvalg 2009 -den store, stygge miljøulven? Anne Lise S. Torgersen, NLF Dette er NLF Nærings- og arbeidsgiverorganisasjon Ca 4 000 medlemsbedrifter Hovedkontor i Oslo 11 distriktskontorer

Detaljer

Mali energieffektive og rentbrennende kjøkkenovner (cookstoves)

Mali energieffektive og rentbrennende kjøkkenovner (cookstoves) Beskrivelse av Gold Standard prosjekt: Mali energieffektive og rentbrennende kjøkkenovner (cookstoves) Introduksjon Prosjektet i Mali innebærer at befolkningen tilbys lokalt produserte mer effektive og

Detaljer

UTDRAG AV FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN FOR RE KOMMUNE 2008 2019.

UTDRAG AV FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN FOR RE KOMMUNE 2008 2019. UTDRAG AV FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN FOR RE KOMMUNE 2008 2019. Samfunnsområde 5 Energi og Miljø 5.1 Energi og miljø Kommunene har en stadig mer sentral rolle i energipolitikken, både som bygningseiere og

Detaljer

Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet

Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet Om klimaregnskapet Klimaregnskapet viser det samlede utslipp av klimagasser fra kommunens virksomhet. Regnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall

Detaljer

KOLA VIKEN II Klima og miljøforvaltning 22.-23. oktober

KOLA VIKEN II Klima og miljøforvaltning 22.-23. oktober KOLA VIKEN II Klima og miljøforvaltning 22.-23. oktober Finn Roar Bruun leder for Naturviterne 5200 medlemmer Klimapolitikk: Intensivert forskning på ulike typer fornybar energi Avfall er en ressurs for

Detaljer

Pigg- eller piggfrie vinterdekk? Velg klokt kjør smartere!

Pigg- eller piggfrie vinterdekk? Velg klokt kjør smartere! Pigg- eller piggfrie vinterdekk? Velg klokt kjør smartere! Vintertrafikken er full av overraskelser Snø, is eller sørpe du vet aldri hva som kan skje. Vær forberedt. Velg klokt og sørg for at du kommer

Detaljer

Er trevirke en klimanøytral energikilde? Gir økt hogst for energiformål en klimagevinst?

Er trevirke en klimanøytral energikilde? Gir økt hogst for energiformål en klimagevinst? Er trevirke en klimanøytral energikilde? Gir økt hogst for energiformål en klimagevinst? Foredrag på WWF-seminar Bjart Holtsmark Statistisk sentralbyrå 13. desember 11 1 Bakgrunn Råd fra en rekke forskere

Detaljer

Klimakvoter. Fleip, fakta eller avlat

Klimakvoter. Fleip, fakta eller avlat Klimakvoter Fleip, fakta eller avlat Kyotoprotokollen Avtale som pålegger Norge å begrense sine utslipp av klimagasser. Norge skal innfri sin Kyoto-forpliktelse ved å redusere utslipp i Norge og kjøpe

Detaljer

Bedre transportanskaffelser. Strategiske føringer Planlegging og behovsvurdering Miljøvennlige alternativer Viktige verktøy

Bedre transportanskaffelser. Strategiske føringer Planlegging og behovsvurdering Miljøvennlige alternativer Viktige verktøy Bedre transportanskaffelser Strategiske føringer Planlegging og behovsvurdering Miljøvennlige alternativer Viktige verktøy KLIMAUTFORDRINGER Direktoratet for forvaltning og IKT Lokale luftforurensinger

Detaljer

Klimagassutslipp - Hvorfor rense heime når det er billigere å rense ute?

Klimagassutslipp - Hvorfor rense heime når det er billigere å rense ute? Klimagass - Hvorfor rense heime når det er billigere å rense ute? Formål å vise hvordan økonomi kan hjelpe oss til å forstå hvordan klimaproblemet kunne oppstå å vise hvordan økonomi kan hjelpe oss til

Detaljer

Nye drivverk og Ford Auto-Start-Stopp for Ford Mondeo, S-Max og Galaxy

Nye drivverk og Ford Auto-Start-Stopp for Ford Mondeo, S-Max og Galaxy PRESSEMELDING Nye drivverk og Ford Auto-Start-Stopp for, S-Max og Galaxy Fords storbiler med omfattende drivverksforbedringer 1,6-liters Duratorq TDCi-motor med 115 HK - ny volummotor for Mondeo, S-MAX

Detaljer

Nettbuss Sør AS. Landsdelens største busselskap. Hvordan møter vi morgendagens miljøutfordringer? Organisasjons og HR-sjef Elise Hjørnegård Hannestad

Nettbuss Sør AS. Landsdelens største busselskap. Hvordan møter vi morgendagens miljøutfordringer? Organisasjons og HR-sjef Elise Hjørnegård Hannestad Nettbuss Sør AS. Landsdelens største busselskap. Hvordan møter vi morgendagens miljøutfordringer? Organisasjons og HR-sjef Elise Hjørnegård Hannestad 7. oktober 2009 1 Dagens miljøutfordringer: 7. oktober

Detaljer

Grønn innkjøpsmuskel -Vi kan bestemme om alle skal bli grønn. Arnstein Flaskerud, Strategidirektør 14. Juni 2016

Grønn innkjøpsmuskel -Vi kan bestemme om alle skal bli grønn. Arnstein Flaskerud, Strategidirektør 14. Juni 2016 Grønn innkjøpsmuskel -Vi kan bestemme om alle skal bli grønn Arnstein Flaskerud, Strategidirektør 14. Juni 2016 31 FAGKONKURRANSER Klimanøytral politisk agenda Grønn innkjøpsmuskel Er klimapartnerne

Detaljer

Klima, melding. og kvoter

Klima, melding. og kvoter Klima, melding og kvoter Klimameldingen 25.april 2012 CO2-avgift dobles Kobles mot kvoteprisen Forutsigbare og langsiktige rammevilkår Hvor mye vil denne avgiftsøkningen utløse av tiltak? 2 Klimameldingen

Detaljer

Klimaregnskap hvordan kan det gjennomføres?

Klimaregnskap hvordan kan det gjennomføres? Klimanøytral stat - hva innebærer det for din virksomhet? Klimaregnskap hvordan kan det gjennomføres? Oslo 13. september 2011 Per Otto Larsen Faglig leder CO2focus AS E-post: perotto@co2focus.com Tlf:

Detaljer

Energi- og prosessindustriens betydning for veien videre

Energi- og prosessindustriens betydning for veien videre Energi- og prosessindustriens betydning for veien videre EnergiRikekonferansen 2007-7. august, Haugesund En viktig gruppe for LO Foto: BASF IT De rike lands ansvar I 2004 stod i-landene, med 20 prosent

Detaljer

Undervisningsopplegg Observasjon av trafikken

Undervisningsopplegg Observasjon av trafikken 1 Observasjon av trafikken Innledning 3 Øvelser 8 Del 1: Inntak Øvelse 1: Innledning Erfaringer med kjøring 8 Øvelse 2: Grunnleggende informasjon om biler og kjøring I Forskjellige typer biler 9 Øvelse

Detaljer

Bedre klima med driftsbygninger av tre

Bedre klima med driftsbygninger av tre Bedre klima med driftsbygninger av tre Skara Sverige 09.9.-11.9.2009 Ved sivilingeniør Nedzad Zdralovic Verdens klima er i endring Årsak: Menneskelig aktivitet i de siste 100 år. Brenning av fossil brensel

Detaljer

Det globale klima og Norges rolle. Mads Greaker, Forskningsleder SSB

Det globale klima og Norges rolle. Mads Greaker, Forskningsleder SSB 1 Det globale klima og Norges rolle Mads Greaker, Forskningsleder SSB 1 Hva vet vi og hva vet vi ikke? 1. Det finnes en drivhuseffekt som påvirkes av bla. CO2 2 2. CO2 utslippene øker Menneskeskapte globale

Detaljer

den HeLt nye HYUndaI

den HeLt nye HYUndaI den HeLt nye HYUndaI Ikke følg etter. Led an. Hyundai i40 har alt. Stil, personlighet, tilstedeværelse. Gjennom i40 byr Hyundai på premium verdier og svært høy kvalitetsfølelse til en akseptabel pris.

Detaljer

ITS-stasjonen. Kooperative systemer og utvikling av leverandørmarkedet. 24. april 2012

ITS-stasjonen. Kooperative systemer og utvikling av leverandørmarkedet. 24. april 2012 ITS-stasjonen Kooperative systemer og utvikling av leverandørmarkedet 24. april 2012 Det er daglig kø på 10% av Europas motorveger. Forsinkelser fører til unødig drivstofforbruk på 1.9 milliarder liter

Detaljer

Diesel Tuning Module Teknikk

Diesel Tuning Module Teknikk HVORDAN VIRKER DEN? Diesel Tuning Module Teknikk Vi må gå tilbake til grunnleggende teori om dieselmotorer for å forklare hvordan ProDieselChip fungerer. Hovedforskjellen mellom diesel og bensinmotorer

Detaljer

Internasjonal klimapolitikk Ingrid N. Christie, Energiråd Innlandet

Internasjonal klimapolitikk Ingrid N. Christie, Energiråd Innlandet Internasjonal klimapolitikk Ingrid N. Christie, Energiråd Innlandet 14.10.15 En kort klimahistorie Klimaproblemene er ikke nye! 1824: Drivhuseffekten beskrives første gang 1896: Kull knyttes til drivhuseffekten

Detaljer

Klimaproblemet Fakta og handlingsalternativ

Klimaproblemet Fakta og handlingsalternativ Klimaproblemet Fakta og handlingsalternativ Eid skole, 10 trinn, 27.05.15 Prosjekt Klima, miljø og livsstil 2014-2015 Prosjektets mål Hovedmål Prosjektets hovedmål er å styrke innsikt og respekt for naturens

Detaljer

Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri

Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri Trondheim, 2. Oktober, 0900-1200 Tid Innhold Hvem DEL 0: Velkommen 09:00 Velkommen, hvorfor er vi samlet, introduksjon av SIGLA Utvalget + ZEB 09:10

Detaljer

Transport og utslipp. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter

Transport og utslipp. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter Transport og utslipp Hva er transport? Transport er å flytte noe fra et sted til et annet sted. De vanligste formene for transport er sykkel, motorsykkel, bil, tog, fly, buss, lastebil og båt. 1 3 år Aktiviteter

Detaljer

Vi er representert i Norge, Sverige, Danmark og Finland

Vi er representert i Norge, Sverige, Danmark og Finland Travellink Nedre Slottsgate 21 0157 Oslo Telefon: 22 47 71 80 travellink@travellink.no www.travellink.no Vi er representert i Norge, Sverige, Danmark og Finland Travellink om reiser og miljø I Travellink

Detaljer

Bærekraftig logistikk er lønnsom

Bærekraftig logistikk er lønnsom Bærekraftig logistikk er lønnsom Alle må delta Å håndtere klimautfordringene er et felles ansvar for alle. Den kollektive transportbransjen tar sin del. Dette programmet er retningsgivende for NHO LT og

Detaljer

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt.

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt. MILJØSERTIFISERING Fyll inn kun i hvite felt. Miljøsertifisering 212 213 tjenestesteder sertifisert 58 55 gjenstående tjenestesteder å sertifisere 12 13 tjenestesteder som p.t. ikke kan sertifiseres pga

Detaljer

Fossilfri energiregion!? Scenario utslippsfri veitrafikk i Trøndelag og Midtnorden. Seminar 08.05.2014, Rolf Hagman, Forsker TØI rha@toi.

Fossilfri energiregion!? Scenario utslippsfri veitrafikk i Trøndelag og Midtnorden. Seminar 08.05.2014, Rolf Hagman, Forsker TØI rha@toi. Fossilfri energiregion!? Scenario utslippsfri veitrafikk i Trøndelag og Midtnorden Seminar 08.05.2014, Rolf Hagman, Forsker TØI rha@toi.no Hvor skal vi? Klimaforliket juni 2012 Stortingsmelding om klima-politikken

Detaljer

EUs klimapolitikk og kvotehandel. Miljøråd, Agnethe Dahl Energigruppe fra Trøndeland 7. mai 2007

EUs klimapolitikk og kvotehandel. Miljøråd, Agnethe Dahl Energigruppe fra Trøndeland 7. mai 2007 EUs klimapolitikk og kvotehandel Miljøråd, Agnethe Dahl Energigruppe fra Trøndeland 7. mai 2007 EUs miljøpolitikk - EU/EØS som premissleverandør for norsk miljøpolitikk EU har utvidet kompetanse på miljø,

Detaljer

Internasjonal klimapolitikk Ingrid N. Christie, Energiråd Innlandet

Internasjonal klimapolitikk Ingrid N. Christie, Energiråd Innlandet Internasjonal klimapolitikk Ingrid N. Christie, Energiråd Innlandet 14.10.15 En kort klimahistorie Klimautfordringen er ikke et nytt konsept: 1824: Drivhuseffekten beskrives av den franske fysikeren Joseph

Detaljer

Energi og vassdrag i et klimaperspektiv

Energi og vassdrag i et klimaperspektiv Energi og vassdrag i et klimaperspektiv Geir Taugbøl, EBL Vassdragsdrift og miljøforhold 25. - 26. oktober 2007 Radisson SAS Hotels & Resorts, Stavanger EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Detaljer

OLJESKIFTVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD

OLJESKIFTVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD OLJESKIFTVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD HVA ER HENSIKTEN MED Å SMØRE MOTOREN? 1. OLJE Reduserer friksjonen Reduserer slitasjen på de bevegelige delene i motoren (stenger, stempler osv.)

Detaljer

Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI teknologi Måleprogrammet fase 2

Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI teknologi Måleprogrammet fase 2 Sammendrag: Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI teknologi Måleprogrammet fase 2 TØI rapport 1291/2013 Forfattere: Rolf Hagman, Astrid H. Amundsen Oslo 2013 63 sider Et begrenset utvalg måleserier viser

Detaljer

Norge som batteri i et klimaperspektiv

Norge som batteri i et klimaperspektiv Norge som batteri i et klimaperspektiv Hans Erik Horn, Energi Norge Hovedpunkter Et sentralt spørsmål Det viktige klimamålet Situasjonen fremover Forutsetninger Alternative løsninger Et eksempel Konklusjon?

Detaljer

Mot en ladbar framtid? Om elbil i den norske kommunale bilflåten

Mot en ladbar framtid? Om elbil i den norske kommunale bilflåten Mot en ladbar framtid? Om elbil i den norske kommunale bilflåten Helene Egeland Grønn bil konferanse, Gardermoen 22. mai 2012 1 Struktur for presentasjonen Om prosjektet E-car og om delstudien om den kommunale

Detaljer

Vårt skip er lastet med

Vårt skip er lastet med Vårt skip er lastet med NHO Sjøfart organiserer 30 rederier som opererer 420 fartøyer i norsk innenriksfart. Fartøyene er hurtigruteskip, ferger, hurtigbåter, slepebåter, skoleskip, lasteskip og redningsskøyter.

Detaljer

Billig er bra i miljøpolitikken!

Billig er bra i miljøpolitikken! Billig er bra i miljøpolitikken! Formål vise at å holde ene ved miljøpolitikken låge så er det lettere å sette meir ambisiøse miljømål vise hvordan skatt på og omsettelige skvoter gir billigst mulig sreduksjoner

Detaljer

Gass som drivstoff for kjøretøy frem mot 2040? Mine vurderinger

Gass som drivstoff for kjøretøy frem mot 2040? Mine vurderinger Gass som drivstoff for kjøretøy frem mot 2040? Mine vurderinger Den norske Gasskonferansen i Stavanger 27. mars 2014 Rolf Hagman rha@toi.no Gass i form av hydrogenmolekyler alene eller satt sammen med

Detaljer

Opprinnelsesgarantier for fornybar energi

Opprinnelsesgarantier for fornybar energi Opprinnelsesgarantier for fornybar energi Temakveld 14.12.2011 Marknad&IT Sjef Kenneth Ingvaldsen 42 Bakgrunnen for opprinnelsesgarantier Bakgrunnen for opprinnelsesgarantier EU har en klar målsetning

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020 Høringsforslag HVORFOR en klima- og energiplan? Den globale oppvarmingen øker Mer ekstremnedbør på svært kort tid Større flom- og skredfare Infrastruktur utsettes

Detaljer

Over 60 år erfaring. www.expom.pl

Over 60 år erfaring. www.expom.pl Over 60 år erfaring www.expom.pl Over 60 år erfaring Expom S.A. produserer deler, systemer og enheter for skip-, maskin-, energi-, utvinnings-, byggeindustri og flere andre. Nesten 100% av produksjonen

Detaljer

KONFIDENSIELT Bilavgifter og miljø

KONFIDENSIELT Bilavgifter og miljø KONFIDENSIELT Bilavgifter og miljø En presentasjon av hvorfor bilavgiftene bør flyttes fra kjøp til bruk, og hvordan dette kan gjennomføres Innhold Dagens bilavgifter Bil og miljø Svakhetene ved dagens

Detaljer

Poznan på vei fra Bali mot København. Mona Aarhus Seniorrådgiver

Poznan på vei fra Bali mot København. Mona Aarhus Seniorrådgiver Poznan på vei fra Bali mot København Mona Aarhus Seniorrådgiver Rammene for FNs klimaforhandlinger UNFCCC FNs rammekonvensjon for klimaendringer Kyotoprotokollen 2 Miljøverndepartementet Klimakonvensjonen

Detaljer

En ny generasjon batterier for fremtidens biler

En ny generasjon batterier for fremtidens biler En ny generasjon batterier for fremtidens biler EN NY ÆRA FOR BILINDUSTRIEN Når EU i 2015 skal kutte CO 2 -utslippene til 130 g/km, starter en ny æra for bilindustrien. For å kunne oppfylle kravene jobber

Detaljer

MILJØ OG KLIMAENDRING KONSEKVENSER FOR SAMFUNN OG TRANSPORT

MILJØ OG KLIMAENDRING KONSEKVENSER FOR SAMFUNN OG TRANSPORT MILJØ OG KLIMAENDRING KONSEKVENSER FOR SAMFUNN OG TRANSPORT Forum for Nordisk Jernbane Samarbeid Oslo 21. mai 2007 Jørgen Randers Handelshøyskolen BI ENDRING I TEMP OG HAVNIVÅ SIDEN 1850 Avvik fra 1961-1990

Detaljer

Forurensning av luften

Forurensning av luften REN LUFT FOR ALLE Ren luft for alle Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde seg og kan bevege

Detaljer

Bilbransjens tilpasning og framtidsbilde. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening

Bilbransjens tilpasning og framtidsbilde. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Bilbransjens tilpasning og framtidsbilde Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Bilenes andel av CO 2 -utslippet i Norge Av Norges samlede klimagassutslipp står personbilene for 10 prosent Kilde:

Detaljer

MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET

MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET PRODUKTBROSJYRE FORBEDRE EFFEKTIVITETEN, TRANSPORTER MER LAST OG REDUSER MILJØPÅVIRKNINGEN Krokløfteren MULTILIFT XR18SL Pro Future er betydelig lettere

Detaljer

LOs prioriteringer på energi og klima

LOs prioriteringer på energi og klima Dag Odnes Klimastrategisk plan Fagbevegelsen er en av de få organisasjoner i det sivile samfunn som jobber aktivt inn mot alle de tre viktige områdene som påvirker og blir påvirket av klimaendring; det

Detaljer

MÅNEDENS BIL JANUAR: FIAT 500 TWIN AIR

MÅNEDENS BIL JANUAR: FIAT 500 TWIN AIR MÅNEDENS BIL JANUAR: FIAT 500 TWIN AIR Fiat går nye og revolusjonerende veier. De leverer nå 500 med en liten tosylindret motor på 875 kubikk. De har skjønt at for å komme fremover, må en se bakover. Tekst

Detaljer

4. møte i økoteam Torød om transport.

4. møte i økoteam Torød om transport. 4. møte i økoteam Torød om transport. Og litt om pleieprodukter og vaskemidler Det skrives mye om CO2 som slippes ut når vi kjører bil og fly. En forenklet forklaring av karbonkratsløpet: Olje, gass og

Detaljer

Undersøkelse om norske bedrifters klimaarbeid

Undersøkelse om norske bedrifters klimaarbeid Undersøkelse om norske bedrifters klimaarbeid Zapera Receptor Norway AS På oppdrag fra Mandag Morgen i samarbeid med Miljøverndepartementet Bakgrunn og målgruppe For å kartlegge blant annet hvordan norsk

Detaljer

Busser, klimapolitikk og utslipp

Busser, klimapolitikk og utslipp Busser, klimapolitikk og utslipp Eivind Selvig AS Civitas Rådgivergruppen Foredrag 26. mars 2008 Innhold Klimaproblemet alvorlig og utfordrende KID prosjektet og Klimaplan for Oppland og utslipp av klimagasser

Detaljer

DEKKVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD

DEKKVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD DEKKVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD DEKK ER VIKTIGE FOR SIKKERHETEN OG KJØREKOMFORTEN Dekkene er den eneste forbindelsen mellom bilen og veien. Kontaktfeltet

Detaljer

Prosjekt, Produkter og aktuelt fra EFG nr. 2 / 2008

Prosjekt, Produkter og aktuelt fra EFG nr. 2 / 2008 Prosjekt, Produkter og aktuelt fra EFG nr. 2 / 2008 case Upplands Motor, Stockholm produkt Savo reportasje EFG HOV+DOKKA AS den første i vår bransje som er klimanøytral Upplands Motor Stockholm, Sverige

Detaljer

Nr. 31/22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/3/EF. av 11. februar 2004

Nr. 31/22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/3/EF. av 11. februar 2004 Nr. 31/22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 28.6.2007 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/3/EF 2007/EØS/31/10 av 11. februar 2004 om endring av rådsdirektiv 70/156/EØF og 80/1268/EØF med

Detaljer

Ladbare hybridbiler Utslippsreduksjoner og barrierer for bruk av en ladbar Toyota Prius

Ladbare hybridbiler Utslippsreduksjoner og barrierer for bruk av en ladbar Toyota Prius Sammendrag: Ladbare hybridbiler Utslippsreduksjoner og barrierer for bruk av en ladbar Toyota Prius TØI rapport 1226/2012 Forfatter(e): Rolf Hagman og Terje Assum Oslo 2012 40 sider Ladbare hybridbiler

Detaljer

Fremtidens byer 10. mars 2009

Fremtidens byer 10. mars 2009 Fremtidens byer 10. mars 2009 Miljø og kjøp av transporttjenester - Verdikjeder (og påvirkningsmuligheter) - Stockholms varelevering - EUs kriterier på transporttjenester (GPP) - DIFIsverktøykasse for

Detaljer

Ruters miljøstrategi

Ruters miljøstrategi Ruters miljøstrategi Johanna Stigsdotter, Miljøkoordinator, Ruter As Ruter AS Ruter er regionenes kollektivtransportselskap Ruter planlegger, koordinerer, kjøper og markedsfører kollektivtransport i Oslo

Detaljer

Nye krav til opplæring av personer som jobber med AC anlegg i biler. Hva betyr dette?

Nye krav til opplæring av personer som jobber med AC anlegg i biler. Hva betyr dette? Nye krav til opplæring av personer som jobber med AC anlegg i biler Hva betyr dette? Spørsmål: 1. Hva innebærer krav til kompetansebevis? 2. Hvorfor er dette kravet innført? 3. F-gassforordningen hva er

Detaljer

Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI teknologi

Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI teknologi Sammendrag: Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI teknologi TØI rapport 1259/2013 Forfatter(e): Rolf Hagman, Astrid H Amundsen Oslo 2013 46 sider I flere av landets største byer overskrides grenseverdiene

Detaljer

Fra inntektskilde til miljøløsning

Fra inntektskilde til miljøløsning Notat om bilavgifter fra Volvo Personbiler Norge Fra inntektskilde til miljøløsning Volvo Personbiler Norge har et sterkt fokus på våre klimautfordringer. Vårt mål er nullutslipp fra egne biler innen 2025,

Detaljer

Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars

Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars Agenda Hvorfor tenke på miljø? Hva krever kunden? Måling av miljøresultater Fremtiden

Detaljer

Framtiden er elektrisk

Framtiden er elektrisk Framtiden er elektrisk Alt kan drives av elektrisitet. Når en bil, et tog, en vaskemaskin eller en industriprosess drives av elektrisk kraft blir det ingen utslipp av klimagasser forutsatt at strømmen

Detaljer

- Vi har enda ikke greid å oppfinne en evighetsmaskin, som konstant genererer like mye energi som den bruker.

- Vi har enda ikke greid å oppfinne en evighetsmaskin, som konstant genererer like mye energi som den bruker. "Hvem har rett?" - Energi 1. Om energiforbruk - Vi har enda ikke greid å oppfinne en evighetsmaskin, som konstant genererer like mye energi som den bruker. - Sola produserer like mye energi som den forbruker,

Detaljer

Dieselbiler kan utslippskrav og avgifter gi bedre byluft?

Dieselbiler kan utslippskrav og avgifter gi bedre byluft? Dieselbiler kan utslippskrav og avgifter gi bedre byluft? Byutvikling for bedre luft og klima, Trondheim 8. oktober 2012 Harald Aas, Kommunikasjonsleder TØI Bergen 14.januar 2010 Side NO2-verdier Danmarksplass,

Detaljer

Ren luft for alle. Foto: Knut Opeide

Ren luft for alle. Foto: Knut Opeide Gi bilen en pause Ren luft for alle Foto: Knut Opeide Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde

Detaljer

Luftforurensning i norske byer

Luftforurensning i norske byer Gi bilen en pause Ren luft for alle Forurensning av luften Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde

Detaljer

Mer enn flåteadministrasjon

Mer enn flåteadministrasjon Mer enn flåteadministrasjon www.toyota-forklifts.no Hvordan kan jeg øke sikkerheten i truckflåten? Hvordan reduserer jeg skadekostnadene? Hva er den optimale størrelsen på truckflåten? Hvem kan jeg diskutere

Detaljer

Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje

Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje 1 Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje Knut Einar Rosendahl Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå og CREE (Oslo Centre of Research on Environmentally friendly Energy) Energiseminar ved UMB,

Detaljer

Trenger verdens fattige norsk olje?

Trenger verdens fattige norsk olje? 1 Trenger verdens fattige norsk olje? Knut Einar Rosendahl Forskningsavdelingen, Statistisk sentralbyrå, og Handelshøyskolen ved UMB Basert på rapporten «Norsk olje- og gassproduksjon. Effekter på globale

Detaljer

Miljøvennlig forvaltning av IT utstyr fra vugge til grav!

Miljøvennlig forvaltning av IT utstyr fra vugge til grav! Miljøvennlig forvaltning av IT utstyr fra vugge til grav! Klimasituasjonen Verden anerkjenner at klimautviklingen er et betydelig problem som menneskene må være med på løse Al Gore s film og fredsprisen

Detaljer

Har elbilen kommet for å bli? Anita Svanes informasjonssjef Volkswagen

Har elbilen kommet for å bli? Anita Svanes informasjonssjef Volkswagen Har elbilen kommet for å bli? Anita Svanes informasjonssjef Volkswagen DIESELSAKEN www.189motor.no BILMARKEDET I NORGE 4 Totalmarked personbil Ledende på elbiler 21834 8824 elektriske Volkswagen (02/11)

Detaljer

NO 2 -utslipp fra kjøretøyparken i norske storbyer Utfordringer og muligheter frem mot 2025

NO 2 -utslipp fra kjøretøyparken i norske storbyer Utfordringer og muligheter frem mot 2025 Sammendrag: NO 2 -utslipp fra kjøretøyparken i norske storbyer Utfordringer og muligheter frem mot 2025 TØI rapport 1168/2011 Forfatter(e): Rolf Hagman, Karl Idar Gjerstad og Astrid H. Amundsen Oslo 2011

Detaljer

GRØNN STRATEGI KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLAN FOR BERGEN 2015

GRØNN STRATEGI KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLAN FOR BERGEN 2015 GRØNN STRATEGI KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLAN FOR BERGEN 2015 KOMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Grønn strategi har følgende satsinger: 1. Bergen skal ha en bærekraftig vekst som ivaretar klima og miljøhensyn 2.

Detaljer

Innledning til opplæringsmodulen Øko-kjøring

Innledning til opplæringsmodulen Øko-kjøring 1 til opplæringsmodulen Øko-kjøring Denne innledning til temaet øko-kjøring er utviklet for folk som jobber med innvandrere og som ønsker å hjelpe dem til å tilpasse seg til mer bærekraftige transportmidler.

Detaljer

Kardex Remstar i allianse med Intertex Lagringsløsninger for ekstremt tungt eller langt gods

Kardex Remstar i allianse med Intertex Lagringsløsninger for ekstremt tungt eller langt gods Kardex Remstar by Intertex Kardex Remstar i allianse med Intertex Lagringsløsninger for ekstremt tungt eller langt gods Standard Solution Vertical Lift System Kardex Remstar Towermat: Kardex Remstar i

Detaljer

Begynn å spare, velg eco!

Begynn å spare, velg eco! Begynn å spare, velg eco! Philips miljøvennlige lysrørserie. Energieffektiv belysning som sparer penger og miljø. 2 På verdensbasis blir rundt 20 % av energiforbruket brukt til belysning. Dette utgjør

Detaljer

Internasjonal klimapolitikk

Internasjonal klimapolitikk Internasjonal klimapolitikk Innholdsfortegnelse 1) Togradersmålet 2) Kyotoprotokollen http://test.miljostatus.no/tema/klima/internasjonal-klimapolitikk/ Side 1 / 10 Internasjonal klimapolitikk Publisert

Detaljer

Norsk oljeproduksjon, globale klimautslipp og energisituasjonen i fattige land

Norsk oljeproduksjon, globale klimautslipp og energisituasjonen i fattige land 1 Norsk oljeproduksjon, globale klimautslipp og energisituasjonen i fattige land Knut Einar Rosendahl, Professor ved Handelshøyskolen UMB Fagdag for økonomilærere i VGS 2013, 31. oktober 2013 Presentasjon

Detaljer

Dagens lavutslippsalternativer drivstoff, teknologi og infrastruktur. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening

Dagens lavutslippsalternativer drivstoff, teknologi og infrastruktur. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Dagens lavutslippsalternativer drivstoff, teknologi og infrastruktur Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Kort om BIL BIL er bilimportørenes medlemsorganisasjon og fremmer bransjens interesser (28

Detaljer

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Grønn strøm Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Hensikten Redusere utslipp av klimagasser med fornybar energi Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn fossile enn ikke-fornybare

Detaljer

Velkommen til Norges Samferdselsforbund

Velkommen til Norges Samferdselsforbund Velkommen til Norges Samferdselsforbund Dagens samferdselspolitikk! Harry Lysvand Gründer og grunnlegger av NSF Hva er målene med å innføre en ny teknologi innen samferdsel! Hovedmålet å arbeide / fremme

Detaljer