Datasatsing gir etterforskerne lavere kapasitet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Datasatsing gir etterforskerne lavere kapasitet"

Transkript

1 NR LØSSALG KR 55,- Datasatsing gir etterforskerne lavere kapasitet D#2 får sterk kritikk. Manglende finansiering av programutvikling har satt politietterforskerene kraftig tilbake Side 10 14

2 Alt som gjelder Volvo fra Bilia. Og din mulighet til et godt kjøp. Volvo-avtale mellom Politiets Fellesforbund og Bilia er på plass! Gjennom Volvo-avtalen gir vi deg svært gode betingelser på kjøp eller leasing av din egen Volvo. Gå inn på PF s hjemmesider for nærmere detaljer rundt avtalen, eller ring Kai Robert Jacobsen i Bilia Fleet på tlf eller Volvo leverte i 2011 over biler til det norske markedet og har i 2012 enda høyere ambisjoner. Volvo Car Special Vehicles leverer nærmere 1000 spesialbygde politibiler årlig til det europeiske markedet. Oslo/Akershus: Follo Fornebu Jessheim Lillestrøm Økern Buskerud: Drammen Gol Hønefoss Hedmark/Oppland: Gjøvik Hamar Kongsvinger Lillehammer Rogaland: Bryne Forus - betjent med edialog24

3 * H K Reklamebyrå 10or11 Alltid For medlemmer i Politiets Fellesforbund: 3 % sparerente fra første krone Cresco Unique kan brukes både som sparekonto og kredittkonto, alt etter behov. Uavhengig av hvordan du bruker kontoen, er vilkårene blant de beste i markedet: 3 % sparerente fra første krone Ingen krav til minstebeløp Ingen begrensning i antall uttak Gebyrfri nettbank Gebyrfrie varekjøp over hele verden Kredittreserve på inntil kr Søk på Kundeservice Nominell kredittrente 10,65 % årlig. Eff. rente 19,3 % ,- o/ 12 mnd. totalt et produkt fra DNB Bank ASA

4 4 KOLOFON årgang UTGIVER Politiets Fellesforbund Møllergt Oslo Tlf Fax REDAKTØR Ole Martin Mortvedt Tlf Mobil JOURNALIST Erik Inderhaug Tlf Mobil MARKEDSKONSULENT Heidi Bjørkedal Tlf Mobil PRODUKSJON Motorfinger FRISTER Innlevering av stoff til nr sendes på mail til redaksjonen innen ADRESSEFORANDRINGER FORSIDEFOTO Foto: Eivind Røhne/ TRYKK Aktietrykkeriet Godkjent opplag: ISSN: LEDER Kongen roste politiets bekymringssamtaler I sin nyttårstale snakket Kong Harald varmt om bekymringssamtaler som et virkemiddel for å få potensielle kriminelle bort fra den kriminelle løpebane. Han viste til gode resultater, og trakk spesielt frem arbeidet som er gjort ved Manglerud politistasjon. På mange andre steder, driver politiet på lignende måte. Såkalte bekymringssamtaler er blitt et viktig verktøy for politiet. Ingen må fortelle meg at samtaler er puslete greier, sa Kong Harald. Det er flott at denne viktige delen av politiets forebyggende arbeid får Kongens oppmerksomhet. Dette vitner om Kongens innsikt og forståelse for slikt arbeid. Fra denne spalte håper vi landets politiledere tar signalet, og setter av nok mannskapsressurser til å jobbe med ungdommen før de havner på skråplanet. I en tid hvor mye vurderes ut fra et rent lønnsomhetsperspektiv, er politiets forebyggende virksomhet å betrakte som en langsiktig investering. På mål- tallene er det ikke så lett å se det umiddelbare resultatet av en gjennomført bekymringssamtale, sammenlignet med et kjapt narkotikabeslag, eller 50 kontrollerte billister. Men den langsiktige virkningen av å hjelpe ungdom bort fra en kriminelle karriære er åpenbart stor, selv om den er vanskelig å tallfeste. Det handler om at ungdom i faresonen blir innkalt til en samtale hos politiet sammen med foreldrene. Slike samtaler har til hensikt å være en kraftig vekker for både ungdommen og foreldrene. Samtalene er tøffe i forhold til at ungdommen direkte får seg forelagt grunnlaget for bekymringen. Noe som skal danne Fattigmannsinvestering grunnlaget for en dialog mellom den unge og politiet. Politifolkene er grundig forberedt, og de forsøker å se helheten rundt den unge. «Bekymringssamtalen kan være noe av det mest krevende, og samtidig avgjørende arbeidet politiet gjør i forhold til utsatte familier, og kan således ikke være preget av tilfeldigheter», skriver Politidirektoratet i sitt veiledningshefte for bekymringssamtalene. Politiet har i kraft av sin posisjon en unik mulighet til å trekke inn ressurser fra ulike aktører gjennom et allerede etablert tverrfaglig samarbeid. La Kongens ord om samtalens betydning veie tungt i satsingen og prioritering av politiets arbeid. Det vil være en investering med garantert god avkastning. Politidirektoratet ruller nå i stor fart ut ny IKT infrastruktur. Dette er høyst påkrevet, og lenge etterlyst. Sikring av politiets sensitive data har stått helt sentralt. Men det har ikke har vært penger til å ivareta etterforskernes behov for effektiv jobbing. Nok en gang blir politiet rammet av sannheten i «det er dyrt å være fattig». Trist Twitterpolitimester Ingen må fortelle meg at samtaler er puslete greier. Kong Harald «Synes det er trist at «fagbladet» bruker så mye spalteplass på å «snakke ned» egen arbeidsplass...» «twitret» politimester Anne Rygh-Pedersen etter forrige utgivelse av Politiforum. Også nå avdøde Kim Jong-il i Nord-Korea hadde liten sans for negativ omtale i pressen. Han løste det på sin måte. PFU er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund. Organet som har medlemmer fra presseorganisasjonene og fra allmennheten, behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål (trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner). PFU, Rådhusgt.17, Postboks 46 Sentrum, NO-0101 Oslo Tel Fax: Epost:

5 INNHOLD 7 PF i makt-toppen 8 Peppertipset 8 Får Forsvarets sjefskurs 9 Volvoavtale for PF 15 Nødverge eller tortur 22 Tillitsvalgt og leder 36 Krav om responstid 38 Rapporteringsplikten 42 Skuffet over kjennelsen INDEX 5 KALDE BETJENTER UP-betjentene Geir Haugen og Vemund Rundtom fryser i sin nye Passat politibil. PDMT som har valgt bilen, eller Harald A. Møller som har levert, vil ikke svare på hvem som skal dekke utgiften til et ekstra varmeapparat. 16 FASTE SIDER 32 Stillingsannonser 40 Politidebatt 44 Arne Meinar 45 Vi gratulerer 46 Politijuss 47 Folkestad 49 Din Pensjon 50 Politiets Verden 51 Purken & PFFU SKYTER NYE FILMSNUTTER I disse dager skytes nye filmsnutter til det som skal utgjøre sekvensene på lerretet i skytesimulatorene ved Politihøgskolen. Ideen til flere av sekvensene er hentet påtaleavgjorte saker fra Spesialenheten for Politisaker STJAL LOKALLAGSLEDER Lokallagsleder Anita Mikaelsen blir personalsjef i Rana Gruber. Hun takker sin tillitsmannsbakgrunn fra Politiets Fellesforbund for kompetanse og erfaring som ble vektlagt da hun fikk jobben. Jeg gleder meg stort, sier hun POLITISTUDENT MED HIJAB På Politihøgskolen i Sverige har Donna Eljammal begynt som første elev ved skolen som bærer hijab. Jeg ser ikke noe poeng i å ta av meg hijaben for å kunne være politi, sier hun. Kritikken er kraftig på Polistidningens debattsider. DANMARK STYRKER GRENSEKONTROLLEN Det er ingen tvil om at økte grensekontroller vil føre til mindre grenseoverskridende kriminalitet i Danmark, sier leder av Dansk politiforbund, Peder Ibsen. Det Danske folketinget har vedtatt økte grensekontroller.

6 6 SKYTESIMULATOR Skyter nye filmsnutter RAN. Ran av person ved Akerselva i Oslo. Ikke helt tilfeldig valgt location når filmsnutter skytes til Politihøgskolenes simulatorer. PHS-studenter får fra høsten norsk virkelighet servert på lerretet under sin trening i skytesimulator. Tekst Stig Kolstad Foto Politihøgskolen Amerikansk virkelighet i simulatoren er over og ut i Bachelor 3-utdanningen. I disse dager skytes nye filmsnutter til det som skal utgjøre sekvensene på lerretet i skytesimulatorene ved Politihøgskolene i Stavern, Oslo og Bodø. VIRKELIGHET Ikke bare er det norsk virkelighet som festes til filmrullene i disse dager halvparten av dem er sekvenser basert på hendelser politiet i Norge faktisk har stått overfor tidligere, og som er avgjort i rettsapparat eller påtaleavgjort av Spesialenheten. Ved å bruke faktiske hendelser, vil fremtidens politifolk kunne trekke lærdom av tidligere hendelser på en enda bedre måte enn i dag. Studentene får en mer naturlig virkelighet å trene på, i stedet for amerikanske situasjoner. Vi har vært i USA og sett hva de kan tilby oss, men det egner seg ikke for norske forhold, sier sjef ved PHS i Stavern, politiinspektør Siw Thokle. Prosjektleder Steinar Henriksen sier filmene ikke er en rekonstruksjon av hendelsene, men at valget av dem er gjort for å øke kvaliteten på norsk politis bruk av maktmidler og våpeninstruks. Studentene vil gjenkjenne det utstyret de disponerer til daglig, og de mulighetene det gir dem til å løse oppdraget. Men det understrekes: Målet er å løse oppdragene med minst mulig bruk av makt. 30 SEKVENSER Halvparten av sekvensene er basert på påtaleavgjorte saker i Spesialenheten, resten av filmsnuttene vil dreie seg om erfaringsbaserte hendelser fra politiets hverdag. Vi tvinger studentene opp i en konfrontasjon, men tar utgangspunkt i at norsk politi er ubevæpnet. Hele kjeden av maktmidler blir nødvendig å benytte i disse casene, forteller Steinar Henriksen. Studentene vil bli fortalt hva Spesialenheten kom til i de ulike tilfellene om det ble avfyrt skudd eller ikke, om det ble truet med våpen eller ikke: Det viktige for oss vil være å høre studentenes egne observasjoner forut for de handlinger de gjør i simulatoren, og hvordan de selv vurderer situasjonen. At domstolen eller Spesialenheten har kommet til ett resultat, betyr ikke at dette vil være «fasiten» for under simulatortreningen, understreker Thokle og Henriksen. Studentene vil derimot kunne få en indikasjon på hva som er best egnet, men ikke at det er en fasit for løsningen ved en senere liknende hendelse, sier de. Både Riksadvokaten og Spesialenheten vil bli invitert til Stavern så fort filmsnuttene er klare til høsten, og vil dermed få et godt innblikk i høgskolens operative trening av sine studenter. MAKTMIDLER. Vi tvinger studentene opp i en konfrontasjon de må løse, sier prosjektleder Steinar Henriksen

7 FAGFORENING 7 PF i makt-toppen Dagbladets maktpanel ga 6. plass til forbundsleder Arne Johannessen og Politiets Fellesforbund i kategorien «Organisasjonsmakt» for Tekst og foto Ole Martin Mortvedt Dette er tredje året på rad at Arne Johannessen har blitt kåret til en av Norges mektigste i kategorien organisasjonsmakt i Dagbladets maktkåring. «Erfaren og ubestridt leder for Politiets Fellesforbund og sjefsforhandler for de statsansatte i Unio. Tydelig i den justispolitiske debatten. Politiets talsmann i oppfølgingen etter 22. juli og oppbyggingen av beredskap», lyder juryens begrunnelse. Vi legger merke til hvilke andre organisasjoner som kommer foran oss på listen. Det er i hovedsak store, tunge organisasjoner med svært mange medlemmer og ansatte i forhold til oss, sier en fornøyd forbundsleder til pf.no. STOLT. Jeg er stolt over at en liten organisasjon med rundt medlemmer kommer så høyt som 6. plass i denne kåringen, sier PF-leder Arne Johannessen. Blant de mektigste fagforbundene i Norge PF er avhengig av makt for å ivareta medlemmenes interesser. Derfor er en slik vurdering fra utenforstående noe av det viktigste PF kan få, sier administrerende direktør Sigurd Grytten i Burson-Marsteller. At PF er vurdert til å være blant de mektigste fagforbundene i Norge er selvsagt bra for PF-medlemmene, sier Grytten. Han roser PFs strategi i forhold i forhold til omdømme og innflytelse, og sikter til at PF under politikonflikten i 2008/09 var villig til å tape omdømme for å få gjennomslag. Det er få organisasjoner jeg har jobbet med som har et slikt forhold til omdømme. Du kan si det slik at det ikke er noe poeng å ha et godt omdømme i seg selv, hvis man ikke bruker det, sier Grytten. Han fremhever Arne Johannessens rolle ikke bare som fagforeningsleder, men også for rollen han tar i den kriminalpolitiske debatten. Han er mer enn en fagforeningsleder. MAKT. Det er viktig for å nå målene for medlemmene at PF har makt, sier administrerende direktør Sigurd Grytten i Burson-Marsteller. Folk flest er ikke interessert i rene fagforeningsspørsmål, men med sitt brede engasjement skaper han støtte i befolkningen for flere av sakene som er viktige for PF, sier Grytten. Vilkår for rekruttering av gode politifolk og ressurser til politiet er to slike saker. Det er der kjernen i makten ligger, noe PF gjør best av forbundene utenfor LO. En politisk agenda utenfor lønns og arbeidsvilkår er en viktig nøkkel til PFs makt, sier Grytten. Er det Arne Johannessen eller PF som er kåret? Begge. Johannessen representerer PF, men det er ingen tvil om at PF har mye makt fordi de har en synlig, tydelig og dyktig leder som evner å gjøre PF relevant i debattene. Det er ingen selvfølge at en organisasjon har en leder som bidrar på en slik måte, sier Grytten. Er PF blitt for avhengig av Johannessen rent mediemessig? Jeg tror PF som alle andre organisasjoner er nødt til å ha et bevist forhold til ettervekst. Det er viktig at lokallagsledere trenes til å være aktiv i media og at de tar en rolle lokalt i media. Da får de trening slik at PF får flere å velge imellom den dagen de skal ha en ny leder.

8 8 KORTNYTT Peppertipset Denne løsningen har du ikke sett før. En lokal «MacGyver» i Trondheim-politiet så at det ble mye å holde orden på med skjold, batong, pepperspray og lommelykt. En hendig festeanordning, boring av et lite hull og vips: Muligheten til å sende en dose pepper mens man selv er i dekning bak skjoldet. SPESIALSTRÅLE. Et lite hull i skjoldet gir muligheten for å avlevere pepperspray mens man selv er i dekning. HENDIG. Pepperspray montert på innsiden av skjoldet. Får Forsvarets sjefskurs For første gang har et medlem av Politiets Fellesforbund blitt tatt opp på den anerkjente utdanningen ved Forsvarets Høgskole. Tekst Ole Martin Mortvedt Foto Svend Bjelland Det er leder av Oslo politiforening, Sigve Bolstad, som er plukket ut til å delta på det 12 uker lange kurset. Han har kommet med på Unios kvote. Forsvarets Høgskole legger under uttaket vekt på tjenstlige og faglige behov og om søkeren har, eller forventes å bli aktuell til, en lederstilling i vedkommendes organisasjon. Målgrupper er utvalgte offiserer, sivile embets- og tjenestemenn, representanter fra media, skoleverk, næringsliv og landsomfattende organisasjoner. Unio la vekt på posisjonen Bolstad har som nestleder i PF og som lokallagsleder for PFs største lokallag, da de plukket ut kandidat. Vi valgte en vi mener kan nyte godt av kunnskapen til beste for Unio og PF i flere år fremover, sier sekretariatssjef Ingjerd Hovdenakk i Unio. Hun var selv elev på sjefskurset for tre år siden og skryter av innholdet. Det var veldig positivt at vi kunne lære av de militære, og de av oss. Blandingen av sivile og militære gjorde godt, samtidig med at det var foredragsholdere på meget høyt nivå. Summen var at dette var et meget attraktivt kurs, sier Hovdenakk til Politiforum. Bolstad kan vente seg militær disiplin på kurset. Kommer han to minutter for sent, er døren stengt. Det er bestemmelser om antrekk til skole, kveld og fritid. Mobiltelefonen er i låste skap. Det er strenge permisjonsregler og varslingsordrer for programmet. SKOLEGUTT. Leder av Oslo Politiforening, Sigve Bolstad, er tatt ut som elev ved Sjefskurset ved Forsvarets Høgskole.

9 Volvo-avtale for PF-medlemmer Som politi får du ikke kjøre nye Volvo på jobb lenger. Men privat får du som PFmedlem muligheten. Med rabatt. FAKTA KORTNYTT VOLVOAVTALEN Avtalen gjelder alle Volvomodeller til alle medlemmer av PF. Gyldig PF-medlemsbevis rekker som dokumentasjon ved henvendelse til Bilia Fleet. Bilia lover i tillegg hyggelige PF-rabatter på også BMW og Ford. 9 Tekst Ole Martin Mortvedt Merkantilutvalget i PF har nå fremforhandlet en avtale med Bilia som gir PFmedlemmer en hyggelig rabatt ved kjøp av nye Volvo. Vi ønsker å gjøre dette fordi vi gjennom tidligere kontakt med politifolk vet at det er mange PF-medlemmer som er glad i Volvo. Vi ser et potensial av gjensidig nytte, sier mannen som tidligere har levert hundrevis av tjenestebiler til politiet, og som for mange politifolk er personifisert som Volvo-Kai. Jeg opplever at PF-medlemmene har satt pris på Volvos helhet, kvalitet og sikkerhet, sier Kai Robert Jacobsen, som i dag har stilling som distriktssjef hos Bilia Fleet. Politikvitring Flere og flere sentrale personer i politiet er på Twitter. Her er noen av deres «kvitringer» den siste måneden. OPERASJONSSENTRALEN, Nordmøre og Romsdal PD: 19. desember «Politiet i Molde har tatt hånd om en sort og hvit border collie, som løp løs i området Parkvegen. Eieren bes ta kontakt med Molde politistasjon.» OPERASJONSSENTRALEN, Sør-Trøndelag PD: 17. desember «Savner du en Siberian Husky? Kl observert ved Bjørndalsbrua løpende retning Tonstadkrysset.» OPERASJONSSENTRALEN, Oslo PD: 17. desember «Melding om at en elg sperrer inngangen til en bolig i Bonnevies vei. Elgen er åpenbart på feil sted...» KRISTIN HELLESØ-KNUTSEN, doktorgradsstipendiat ved Politihøgskolen: 18. desember «Det er noen her på twitter som roper høyt om det meste PST foretar seg. Har de sett for seg konsekvensene av alternativet tro...?» KAARE SONGSTAD, politimester i Haugaland og Sunnhordland PD: 9. desember «Dagens Avgjørelse: jeg nekter heretter å signere julekort. Elektronisk heretter!» ANNE RYGH-PEDERSEN, politimester i Telemark PD: 6. desember «Ser fram til møte med mange av ordførerne våre i morra. Skal bli godt å få til direkte dialog og ikke bare via media :)» 13. desember «Nisselue er ikke et religiøst plagg...» 14. desember «Tror du jammen ikke Ipaden mangler paragraf-tegnet... Hvor var juristene når tastaturet ble utformet!» 17. desember «Beklager, Cecilia, jeg synes du er råtøff, men ser ingen grunn til å tillate proffboksing i Norge» 18. desember «Synes det er trist at «fagbladet» bruker så mye spalteplass på å «snakke ned» egen arbeidsplass...» ODD TVEIT JØRGENSEN, politistasjonssjef Stavanger politistasjon: 10. desember «Flere godt voksne menn ble innbrakt natt til idag. Typisk i denne julebordtiden.» HANNE KRISTIN ROHDE, leder seksjon for volds og seksualforbrytelser Oslo PD: 14. desember «Trældal (Frp) sier det er pinlig at verdens rikeste land ikke har smør. Det pinlige er at vi klager over dette, mens andre i verden sulter!» BENEDICTE BJØRNLAND, politimester i Vestfold PD: 1. desember «Barnevern, skole, krisesenter, familievern, helse, rusomsorg; alle kan forebygge familievold dette er ikke politiets ansvar alene» 13. desember «Dessverre vil alarmtelefonen for barn være nødvendig også i julen. Flere må bry seg vold i familien er ingen privatsak» GEIR GUDMUNDSEN, politimester i Hordaland PD: 9. desember «Svensk politi får nå sitt 7. helikopter. Er det ikke snart tid for å vurdere politihelikopter med base i Bergen?» 10. desember «Natteravner er organisert litt anderledes. Bør vi se om svensk politis ordning kan ha noe for seg i Norge?» ELLEN KATRINE HÆTTA, politimester i Østfinnmark PD: 7. desember «ØFPD og den føderale sikkerhetstjenesten (FSB) for Murmansk fylke intensiverer samarbeid mot grenseoverskridende kriminalitet.» TORBJØRN AAS, politimester i Vestfinnmark PD: 5. desember «VG betaler ikke for journalistikk skriver de i VG. Tro hva journalistene i VG tenker om det?» 5. desember «Jeg var veldig fornøyd med 1000 lesere på bloggen min pr mnd. Helt til jeg så at denne barbie-dama har pr uke. Må visst skifte stil.» 14. desember «Generalinspektøren for Heimevernet snakker om HVs samarbeid med politiet på politisjefmøte. Aktuelt og relevant tema.» GJØR SOM OVER 850 ANDRE FØLG POLITIFORUM PÅ

10 10 IKT STERK D#2-KRITIKK «Som en bil uten Nytt IKT-system som skulle gjøre politietterforskning langt mer effektivt, endte med det stikk motsatte. Tekst og foto Ole Martin Mortvedt Kritikken mot D#2 (se egen faktaboks), er knallhard i politiet. Etterforskere mener de nå jobber tregere, mer komplisert og at mangler i det splitter nye datasystemet går ut over rettssikkerheten. SATT TILBAKE D#2 fungerer rett og slett ikke for etterforskerne i en tid der politiet opplever et større press på effektivitet og krav til raskere saksbehandlingstid. Det er ikke greit at Indico ikke er med i masterløsningen fra Politidirektoratet, sier Torill Sorte, lensmann i Nedre Eiker. Hun sammenligner masterløsningen med en bil uten girkasse. Indicia er et dataprogram spesialutviklet for politiet, som gjør at en pc kan fungere som en mulitimediespiller, hvor hensyn til rettssikkerhet og straffeprosessuelle regler er ivaretatt. Verktøyet er helt vesentlig for at landets politietterforskere skal kunne følge Riksadvokatens rundskriv om lydog bildeopptak i overgrepssaker mot barn, sedelighetssaker og grove voldssaker. Men da den såkalte «masteren» i renoveringen av politiets IKT-oppgradering skulle defineres hva som skulle ligge inne i oppdateringen var det ikke penger til å ta hensyn til etterforskernes digitale hverdag. MYE POSITIVT Tilbakemeldingene til Politiforum er at D#2 har ført til mye positivt. Før tok det nærmere 20 minutter å logge seg på pc-en når man kom på jobb. Nå har påloggingsprosedyren blitt langt raskere. Samtidig har det blitt en trygghet for at lagrede data ikke blir borte. Men det overrasker meg veldig at etterforskernes behov ikke er tatt med i masteren til PDMT. At de ikke har tatt høyde for politiets behov for lyd- og bildeopptak og -avspilling, er merkelig, sier lensmann Torill Sorte ved Nedre Eiker FATTIGMANNSLØSNING. Datasatsing gir lavere effektivitet hos politietterforskerne på grunn av utilstrekkelig finansiering sier lensmann Torill Sorte. lensmannskontor i Søndre Buskerud politidistrikt. Hun satt selv i en prosjektgruppe oppnevnt av Politidirektoratet i forkant av at lyd- og bildeavhør ble innført i politiet. Vi utarbeidet en instruks og grundige kravspesifikasjoner for bruk ved lyd- og bildeopptak til bruk i politisystemet som ble godkjent av Politiets Data- og Materielltjeneste (PDMT), sier Sorte. Etter avhør skal politietterforskeren brenne ut en dvd eller cd for å sikre avhøret. I tillegg skal avhøret skrives ut. Både skriftlig materiale og digital lagring skal følge saken hele veien. Riksadvokaten utarbeidet i ettertid et eget pålegg i 2009 om bruk av

11 IKT 11 girkasse» 4 IKT D#2 forsinker etterforskerne Det splitter nye IKT-opplegget som politiet er i ferd med å rulle ut i politidistriktene, stjeler tid fra etterforskerne Tekst og foto Ole Martin Mortvedt 22. juli-etterforskningen setter politiets datasystemer på prøve. Etterforskningsledelsen har bestemt at de fleste avhør som gjøres i saken skal foregå med opptak av lyd og bilde. Tidligere er avhørssystemet Indico tatt i bruk for å kunne spille av avhørene. Dette systemet har politidistriktene fått tildelt fra Politiets data- og materielltjeneste (PDMT). Men det etablerte avhørssystemet kan ikke brukes i den nye infrastrukturen kalt D#2 som nå står foran en større utrulling i løpet av høsten. Det store problemet er at D#2 ikke kommuniserer med Indico. Vi kan derfor ikke spille av dvd-platene direkte når vi skal skrive rapporten fra avhøret. Før kunne vi spille av DVD-platene på PCen vi hadde på kontoret. Nå må vi i stedet laste innholdet av DVD-platene inn på hjemmeområdet vårt, noe som tar cirka halvannen time per DVD, før vi kan spille av opptaket i Indico, sier etterforsker Trond Stenberg ved Hamar politistasjon. Hedmark politidistrikt har kjørt pilotdrift i D#2 i en periode. Teoretisk sett kan vi bruke Windows lyd og bildeopptak i politiforklaringer. Men etter innføring av ny IKT-plattform er det ikke fysisk mulig for etterforskerne å åpne avhøret i det formatet og det systemet som det er lagret i, operativsystemet Indico. Hvis vi åpner avhøret i en annen enn den godkjente «mediaplayer» Indico, forskyver innholdet i avhøret seg i forhold til tidsaksen, forteller Sorte. media player, men dette er ikke en brukbar løsning. Avspillingen hakker og henger, men verst er det at vi ikke kan bruke hurtigspolingstaster eller pedalsett for å Hadde de i tide bevilget nok penger til nødvendige investeringer i politiet, hadde vi sluppet slike fattigmannsløsninger som reduserer effektivitet i stedet for å øke den IKKE TILGANG TIL EGNE AVHØR Hun beskriver det som nå har skjedd som trist. Kravspesifikasjonen som ble utarbeidet ved innføring av Indico, gjorde at det var lett å bruke og lett å skjønne for alle som brukte det. Både for etterforskere, bistandsadvokater og forsvarere. Det vi sitter igjen med nå, er at de utenfor politi-systemet får åpnet avhørene på riktig bevege oss frem eller tilbake i avhøret. Vi får heller ikke nøyaktige tidshenvisninger hvis vi bruker Windows media player. Når vi spiller av avhøret i Indico får vi helt FORSINKER: Politietterforsker Trond Stenberg er oppgitt over at D#2 ikke kan håndtere lyd og bildeavhør. TREGERE. I Politiforums septemberutgave 2011 stod den erfarne politietterforskeren Trond Stenberg fra Hedmark pd frem og påpekte at han etter at D#2 var innført, var satt mange år tilbake som etterforsker. Han kan ikke lenger bruke sin egen arbeidsstasjon til å behandle lyd og bildeavhør, og bruker nær dobbelt så lang tid på enkelte avhør i forhold til tidligere, sa han. Kritikken ble avvist av POD. måte i Indico, mens politiet selv ikke får åpnet avhørene på dvd i sine nye arbeidsterminaler, sier Sorte. Hun forklarer det med at en dvd som er tatt opp i Indico, kan puttes i hvilken om helst pc. Driverne som er nødvendig for å lese av dvden følger med platene. Men når politietterforskeren skal spille av avhøret på sin egen arbeidsplass, hindrer D#2 at etterforskerne får tilgang til egne avhør. Det nye systemet aksepterer ikke Indico, sier Sorte. Måten de løser det på ved Nedre Eiker lensmannskontor er å bruke noen gamle pc-er som ble holdt tilbake da D#2 ble installert. Etterforskerne tar med seg dvden fra sitt eget kontor, over til et overfylt, lite teknisk hjørne i gangen som ikke er skjermet fra trafikk i korridoren. Det hele oppleves som svært tidkrevende og lite ønskelig der de sitter helt uskjermet med etterforskningsmateriale. Hvis de skal følge opplegget beskrevet av PDMT, kan de åpne avhøret i en ordinær mediaplayer, som ikke er Indico. De må da laste det over fra dvd-en, og over til hjemmeområdet på en sentralt plassert server (noe som tar 2-3 timer). Er man så heldig at man får lagret det på hjemmeområdet, blir det ikke lagret i korrekt format. Det gjør at tidsangivelsen forskyver seg, noe som ikke oppfyller kvalitetskravet satt til Indico, som vi egentlig skal bruke. Som rapportskriver er vi i rapporten pålagt å anføre tiden brukt til avhør. Når blir henvisningene vi gjør i politirapporten ikke vil være slik som i faktisk tid under avhøret, og det vil ikke samsvare når dvd-en avspilles i Indico under rettsforhandlinger. Da blir det slik at politiet viser til én tid forbrukt i avhøret, mens alle andre aktører forholder seg til en sann og annen tidsanvisning. Det gir unøyaktigheter i politidokumentasjonen som vi ikke skal ha, sier Sorte. Hun påpeker at dette rører ved rettssikkerheten og ikke minst effektiviteten under selve rettsforhandlingene. Også behandling av bilder og opprettelse av fotomapper til bruk under etterforskning og bevisfremleggelse, tar nå lengre tid enn tidligere. Samlet sett gir derfor nyinvesteringen et stort effektiviseringstap for alle etterforskerne, sier Sorte. FRYKTER AT RIKSADVOKATENS PÅLEGG IKKE BLIR FULGT Sorte understreker at politiet er helt avhengig av lyd, bilde og video for å dokumentere straffesaker. Det skulle være unødvendig å påpeke at digitale medier har blitt en viktig del av politiets hverdag nå i Hun frykter at mange etterforskere vil unnlate å bruke lyd- og bildeopptak under avhør på grunn av tidspress. Da vil ikke Riksadvokatens pålegg bli fulgt, og det kan dermed bli en fare for borgernes rettssikkerhet, sier Sorte. Det er et paradoks at politiet har brukt store pengesummer på å bedre IKT-situasjonen, samtidig med at dette fører til at politiet bruker vesentlig lenger tid på de samme

12 12 IKT gjøremålene nå enn med gammel løsning, mener hun. Når politikerne påpeker at politiet har fått en økning i budsjettene, og etterlyser mer effektivitet, må slike forhold tas med i betraktningen. Hadde de i tide bevilget nok penger til nødvendige investeringer i politiet, hadde vi sluppet slike fattigmannsløsninger som reduserer effektivitet i stedet for å øke den. At ikke de som har planlagt D#2 ikke har tatt politiets digitale hverdag med i masteren, må være et tegn på at de ikke har skjønt noe av politietterforskernes hverdag. Hvorfor har de tatt med en vanlig mediaplayer, men ikke Indico og annen digital sporbehandling? spør Sorte kritisk. BEHOLD PC-ENE Sorte råder politidistrikt som ennå ikke har fått D#2 til å beholde de gamle pc-ene når nytt utstyr kommer. Da vil etterforskerne i det minste kunne jobbe inne på eget kontor parallelt med det nye systemet, sier Sorte som har hørt rykter om at de skal få èn multimedia-pc til alle etterforskerene på deling. Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte, effektivt er det ikke, sier lensmann Sorte Det vi hadde drømt om er noe så enkelt som å kunne koble de forskjellige digitale lagringsenhetene til arbeidsstasjonen vi har på kontoret. Et sted der vi enkelt kunne lagre bilder og videoer for å ta vare på det til vi trengte det slik at vi kan huske og for å kunne rekonstruere. Men det har gått feil vei. Nå må vi brenne kopier av alt vi har før vi sender det fra oss, slik at vi er sikre på å ha tilgang til egne data i etterforskningen. Det blir jo store mengder løse disketter av slikt, sier Sorte. DIGITAL ETTERFORSKNING. I korridoren på Nedre Eiker lensmannskontor er dette fasilitetene når politietterforskerne skal gjennomgå digitalt materiale. To utrangerte pc-er og ditto stol er virkeligheten i 2012 ute i gangen. FAKTA IKKE INVESTERINGSPENGER Den digitale virkelighet innhentet politiet for en mange år siden men ikke IKT-verktøyene. En vesentlig del av sporsikring i straffesaker handler om å håndtere digitale spor og lagringsenheter. Men den store IKT-investeringen (Driftskonsept 2 forkortet til D#2) har ikke tatt høyde for hverdagen til landets politietterforskere. Det er det ikke penger til. Grunnen er at det har vært politisk uvilje mot å gi politiet penger til investeringer. Det har gjort at den høyst nødvendige IKT-oppgraderingen til over 500 millioner kroner har blitt tatt av politiets driftsbudsjett over flere år. Men IKT-oppgraderingen setter etterforskerne kraftig tilbake. FAKTA POLITIETS DIGITALE VERDEN Bruk av MP-3 spiller ved straksavhør på åsteder Digitale bilder Digitale opptak ved rekonstruksjoner og åstedsbefaringer Avspilling fra overvåkingskameraer Tapping av mobiltelefoner og simkort. Speiling av harddisker

NR 3 16.03.2012 LØSSALG KR 55,- Politisjef slår alarm: SJANSELØSE mot utenlandske kriminelle Side 10-16

NR 3 16.03.2012 LØSSALG KR 55,- Politisjef slår alarm: SJANSELØSE mot utenlandske kriminelle Side 10-16 NR 3 16.03.2012 LØSSALG KR 55,- Politisjef slår alarm: SJANSELØSE mot utenlandske kriminelle Side 10-16 2 Ingen årsavgift for PF-medlemmer. På eurocard.no kan du lese mer om fordelene kortet gir deg NYHET!

Detaljer

Er det på tide å overvåke demente? Hvert år bruker politiet store ressurser på å lete etter savnede demente. Bør de GPS-merkes?

Er det på tide å overvåke demente? Hvert år bruker politiet store ressurser på å lete etter savnede demente. Bør de GPS-merkes? nr 10 17.10.2012 løssalg kr 55,- Er det på tide å overvåke demente? Hvert år bruker politiet store ressurser på å lete etter savnede demente. Bør de GPS-merkes? Side 10-15 Ingen årsavgift for PF-medlemmer.

Detaljer

nr 10 14.10.2010 løssalg kr 55,- Visste du at norske politiinstruktører gjør seg sterkt gjeldende i Afrika? s 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

nr 10 14.10.2010 løssalg kr 55,- Visste du at norske politiinstruktører gjør seg sterkt gjeldende i Afrika? s 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 nr 10 14.10.2010 løssalg kr 55,- Realistisk FNtrening i Nairobi Visste du at norske politiinstruktører gjør seg sterkt gjeldende i Afrika? s 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 2 LEDER Utgiver Politiets Fellesforbund

Detaljer

Når kommer politiet, egentlig?

Når kommer politiet, egentlig? NR 9 19.09.2012 LØSSALG KR 55,- Når kommer politiet, egentlig? Hvorfor kommer politiet ofte senere til åstedet enn brannbil og sykebil? Side 10-15 ANNONSE 3 Protection so smooth you won t feel it Lær

Detaljer

Skal det bli slutt på dette?

Skal det bli slutt på dette? nr 2 13.02.2013 løssalg kr 55,- I 27 år har politiførstebetjent Per Henrik Bykvist jobbet forebyggende med barn og ungdom i Levanger. Nå ser han resultatene av sitt lange virke som nærpoliti. Skal det

Detaljer

Politiets nye supervåpen?

Politiets nye supervåpen? nr 4 24.04.2013 løssalg kr 55,- Politiets nye supervåpen? Det var kaos i Oslo under en bombetrussel mot Stortinget. Skjer det igjen, kan dronen bli et meget viktig verktøy. Side 10-19 alt som gjelder Volvo.

Detaljer

Fordi det går litt opp og ned

Fordi det går litt opp og ned Fordi det går litt opp og ned Cresco Unique Du vet selv hvor fort det kan svinge fra perioder med romslig økonomi til trange regningsmåneder hvor du må strekke lommeboka i alle retninger. Med Cresco Unique

Detaljer

Hvor lenge er man en kriminell?

Hvor lenge er man en kriminell? nr 11 07.11.2012 løssalg kr 55,- For ni år siden ble en 17-åring pågrepet med 1,2 gram hasj. Han var god nok for Politihøgskolen men ikke for Asker og Bærum politidistrikt. Hvor lenge er man en kriminell?

Detaljer

til seg selv Hvordan løser politiet balansegangen mellom arbeid og fritid? overlatt Gårsdagens IKT-design Verdens nordligste politi

til seg selv Hvordan løser politiet balansegangen mellom arbeid og fritid? overlatt Gårsdagens IKT-design Verdens nordligste politi Gårsdagens IKT-design Side 16-17 Verdens nordligste politi Side 22-23-24-25-26-27 Åpner for ATB for politisivile Side 5 19.09.2008 løssalg kr 55,- Nr 9 overlatt til seg selv Hvordan løser politiet balansegangen

Detaljer

nr 11 16.11.2011 løssalg kr 55,-

nr 11 16.11.2011 løssalg kr 55,- nr 11 16.11.2011 løssalg kr 55,- Politi- Norge 2011: Færre politifolk i jobb Flere ubesatte stillinger Stort vedlikeholdsetterslep Kritisk lav beredskap Lang utrykningstid i distriktene Økte utgifter til

Detaljer

En stor jobb for et lite distrikt

En stor jobb for et lite distrikt nr 9 16.09.2011 løssalg kr 55,- En stor jobb for et lite distrikt 107 ansatte i Nordre Buskerud politidistrikt bidro i arbeidet under og etter angrepet mot Utøya. Nå er samholdet enda tettere enn før.

Detaljer

straffesaker Kraftig fall i Jeg har ingen tro på at kriminaliteten har gått ned, sier tingrettsdommer Kjetil Gjøen. Interne stridigheter i PU

straffesaker Kraftig fall i Jeg har ingen tro på at kriminaliteten har gått ned, sier tingrettsdommer Kjetil Gjøen. Interne stridigheter i PU Interne stridigheter i PU Side 18 19 20 21 Fortsatt høy PF-tillit Side 14 15 Brutal terror truer rettssamfunnet Side 12 13 26.06.2009 løssalg kr 55,- Nr 06/07 Kraftig fall i straffesaker Jeg har ingen

Detaljer

nr 4 27.04.2012 løssalg kr 55,- Drap Du vil ikke tro hva du kan bestille på nettet. Side 10-17

nr 4 27.04.2012 løssalg kr 55,- Drap Du vil ikke tro hva du kan bestille på nettet. Side 10-17 nr 4 27.04.2012 løssalg kr 55,- Drap Du vil ikke tro hva du kan bestille på nettet. Side 10-17 NYHET! DRIVSTOFFRABATT 55 øre fra første liter Esso MasterCard er mer enn gode rabatter på drivstoff. Det

Detaljer

nr 5 22.05.2013 løssalg kr 55,- Full oversikt

nr 5 22.05.2013 løssalg kr 55,- Full oversikt nr 5 22.05.2013 løssalg kr 55,- Full oversikt Politiet i New York bruker avansert teknologi for å bli mer effektive. Bare på Manhattan bidrar 4000 kameraer til at patruljene raskere får oversikt. I Oslo

Detaljer

TIDENES SIKKERHETSOPERASJON

TIDENES SIKKERHETSOPERASJON nr 11 13.11.2009 løssalg kr 55,- TIDENES SIKKERHETSOPERASJON bi be Du får billigere bensin lligere Du får nsin billigere bensin Spesialrabatt hos Esso for deg som er medlem i Politiets Fellesforbund! Spesialrabatt

Detaljer

Nei - de fikk ikke jobb.

Nei - de fikk ikke jobb. nr 09 09.09.2010 løssalg kr 55,- Nei - de fikk ikke jobb. Årsaken til at nær 120 nyutdannede politibetjenter nå står uten jobb skyldes kraftig nedbemanning i politidistriktene. s 2, 8-9-10-11 2 LEDER Utgiver

Detaljer

Faresignal for politikulturen. Side 22-23-24-25

Faresignal for politikulturen. Side 22-23-24-25 Vellykket PF-strategi Side 6-7-8 Faresignal for politikulturen Side 22-23-24-25 Var aldri sikker på løsning Side 5 21.08.2009 løssalg kr 55,- Nr 08 Dramatisk voldsreduksjon Samarbeidet mellom politiet

Detaljer

POLITIFORUM FORTSATT I TÅKA BEREDSKAPSSENTERET 19.02.2014 LØSSALG KR 65,- NR 02

POLITIFORUM FORTSATT I TÅKA BEREDSKAPSSENTERET 19.02.2014 LØSSALG KR 65,- NR 02 POLITIFORUM 19.02.2014 LØSSALG KR 65,- NR 02 BEREDSKAPSSENTERET FORTSATT I TÅKA Designet for komfort, sikkerhet og fremkommelighet Volvo XC70 Medlemmer av Politiets Fellesforbund får 55 000,- i totalrabatt

Detaljer

klare for tidenes lønnskamp Vi er villig til å ofre og svekke den tilliten norsk politi har i samfunnet for å oppnå betydelig høyere lønn.

klare for tidenes lønnskamp Vi er villig til å ofre og svekke den tilliten norsk politi har i samfunnet for å oppnå betydelig høyere lønn. 64 millioner til DNA-register Side 48 Jobber med utvidelse av PHS Side 5 Erik Håland: Glad det er over Side 16-17-18-19 14.12.2007 løssalg kr 49,- Nr 12 klare for tidenes lønnskamp Vi er villig til å ofre

Detaljer

uten politi et samfunn

uten politi et samfunn Lønnskampen drar seg til Side 8-9-10-11-12 Dramatiske bilforskjeller Side 14-15-16-17 Livsfarlig halsgrep Side 18 15.02.2008 løssalg kr 55,- Nr 2 et samfunn uten politi Kjøpmann Vien Van Le mener det er

Detaljer

politiets Søkelys på n Tap for Utsi n Sian under press n Neste generasjons politibiler

politiets Søkelys på n Tap for Utsi n Sian under press n Neste generasjons politibiler Søkelys på politiets sikkerhet 12.05.2006 løssalg kr 45,- Nr 5 Politifolk opplever at godt verneutstyr og et sikrere våpen nå bare blir et papirtilbud. Politidirektoratet gir lokale pålegg fra 2007. side

Detaljer

POLITIFORUM POLITIMANN HISTORIEN OM HVORDAN SINDRE (24) BLE. I tre år har Politiforum fulgt politistudenten Sindre Evensen.

POLITIFORUM POLITIMANN HISTORIEN OM HVORDAN SINDRE (24) BLE. I tre år har Politiforum fulgt politistudenten Sindre Evensen. POLITIFORUM 02.07.2014 LØSSALG KR 65,- NR 06/07 HISTORIEN OM HVORDAN SINDRE (24) BLE POLITIMANN I tre år har Politiforum fulgt politistudenten Sindre Evensen. SIDE 27-42 4 LEDER POLITIFORUM «Når alarmen

Detaljer

POLITIFORUM PELLE FÅR LEVE DERFOR ER DET SÅ VIKTIG AT. spill i rettsprosessen. politihunden Pelle. SIDE 10-19 12.11.2014 LØSSALG KR 65,- NR 11

POLITIFORUM PELLE FÅR LEVE DERFOR ER DET SÅ VIKTIG AT. spill i rettsprosessen. politihunden Pelle. SIDE 10-19 12.11.2014 LØSSALG KR 65,- NR 11 POLITIFORUM 12.11.2014 LØSSALG KR 65,- NR 11 DERFOR ER DET SÅ VIKTIG AT PELLE FÅR LEVE Hele hundeordningen står på spill i rettsprosessen mot politihunden Pelle. SIDE 10-19 volvocars.no DESIGNET FOR KOMFORT,

Detaljer

POLITIKRISEN. utfallet av. Mens regjeringen vil utdanne flere politifolk, sender Nordmøre og Romsdal politidistrikt ansatte ut i arbeidsløshet.

POLITIKRISEN. utfallet av. Mens regjeringen vil utdanne flere politifolk, sender Nordmøre og Romsdal politidistrikt ansatte ut i arbeidsløshet. Skryter av arbeidsgiver og kollegaer Side 26-27-28-29 Skjelt ut for åpen rettssal Side 20-21 Min svarteste dag i politiet Side 30-31-32-33 13.03.2009 løssalg kr 55,- Nr 03 utfallet av POLITIKRISEN Mens

Detaljer

TUR 11 ALTA KAUTOKEINO TUR 2 KAUTOKEINO KARASJOK. Politiet måtte kjøre 5268 km fordi fangen sa han hadde flyskrekk REISE- GALSKAP

TUR 11 ALTA KAUTOKEINO TUR 2 KAUTOKEINO KARASJOK. Politiet måtte kjøre 5268 km fordi fangen sa han hadde flyskrekk REISE- GALSKAP POLITIFORUM 17.09.2014 LØSSALG KR 65,- NR 09 TUR 15 TRØMSØ VADSØ TUR 5 TRØMSØ ALTA TUR 1 VADSØ KARASJOK VADSØ TROMSØ TUR 4 KARASJOK TROMSØ TUR 6 ALTA KAUTOKEINO TUR 7 ALTA KAUTOKEINO TUR 8 KAUTOKEINO ALTA

Detaljer

politiressurser Sluker

politiressurser Sluker Full pepperseier Side 19 Nekter å jobbe overtid Side 20-21 Unik redningstjeneste Side 26-31 18.04.2008 løssalg kr 55,- Nr 4 Sluker politiressurser Flere av Norges ledende etterforskere må sitte vakt i

Detaljer

bedre på jobb Politifolk som har mange store risikofylte og farlige oppdrag, er også mest fornøyd. aldri hatt det Alvorlig datasvakhet

bedre på jobb Politifolk som har mange store risikofylte og farlige oppdrag, er også mest fornøyd. aldri hatt det Alvorlig datasvakhet Alvorlig datasvakhet Side 6-7-8-9-10-11 Tetra inn Tetra ut Side 26-27 Ikke ATB for politisivile Side 23 22.08.2008 løssalg kr 55,- Nr 8 aldri hatt det bedre på jobb Politifolk som har mange store risikofylte

Detaljer

Politiforum. homofil politimann for første gang. Her står Åsmund fram som. Nydesign. 1 8.09.2013 løssalg kr 55,- nr 9

Politiforum. homofil politimann for første gang. Her står Åsmund fram som. Nydesign. 1 8.09.2013 løssalg kr 55,- nr 9 Nydesign Politiforum 1 8.09.2013 løssalg kr 55,- nr 9 Her står Åsmund fram som homofil politimann for første gang 15% 10% 25% 15% 20% 10% 25% 15% Vi har et godt strømtilbud du bør etterforske! Politiets

Detaljer

politidrapene pa Austbø 10 år siden Foranledningen til den fatale hendelsen er fremdeles gjeldene for politiet. Spekulerer i konkurser Tema: Avhør

politidrapene pa Austbø 10 år siden Foranledningen til den fatale hendelsen er fremdeles gjeldene for politiet. Spekulerer i konkurser Tema: Avhør Spekulerer i konkurser Side 5-6-7 Trodde jeg skulle dø Side 46-47 Tema: Avhør Side 14-21 16.05.2008 løssalg kr 55,- Nr 5 10 år siden politidrapene pa Austbø Foranledningen til den fatale hendelsen er fremdeles

Detaljer

HVORFOR ER POLITIET KORRUPT?

HVORFOR ER POLITIET KORRUPT? nr 2 10.02.2011 løssalg kr 55,- HVORFOR ER POLITIET KORRUPT? Ingen andre organisasjoner i verden tar i mot mer bestikkelser enn politiet. Hvorfor er det slik? Side 28, 29, 30 og 31 2 KOLOFON www.politiforum.no

Detaljer