Sp. kl. Freidig ORIENTERINGSAVDELINGEN. foreløpig ÅRSBERETNING 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sp. kl. Freidig ORIENTERINGSAVDELINGEN. foreløpig ÅRSBERETNING 2006"

Transkript

1 1 Sp. kl. Freidig ORIENTERINGSAVDELINGEN foreløpig ÅRSBERETNING 2006

2 2 1. TILLITSVERV 2006 STAB: Leder Solveig Angell-Petersen, Sverdrupsvei 38, 7020 Trondheim Nestleder Vegard Grønli, Kasserer Mona Sæter SPORTSLIG: Leder Marit Irene Kvittem, Sverdrupsvei 38, 7020 Trondheim Påmelding: Helge Rustad Assistent: Geir Owren Trener -12 år: Trude Olafsen Assistenter: Even Einum, Marit Owren, Reidar Selmer, Marianne Videm Trener år: Sturla Sæter Assistenter: Frode Hove, Øystein Rønning, Marit Irene Kvittem, Grete Berge Owren Trener 17- år: Bjørnar Lynum UK: Marit Irene Kvittem, Tore Angell-Petersen MILJØ-UTVALG: Leder Marte Gammelsæter, Sverdrups vei 38, 7020 Trondheim Red/SOFA: Bjørn Rustad Red/SOFA: Sigrid Videm Ekstraressurs/SOFA: Cathrine Johnsen TEKNISK: Leder Klubbdrakter: Data/Internett: Data/Internett: Data/Internett: Data/Internett: KART: Leder Kartforvalter VDG-kont. Geir Owren, Flatåstoppen 31, 7079 Flatåsen Nils Olav Vennevik Olav Kvittem Helge Rustad Marit Owren Arvid Mølnvik Tore Angell-Petersen, Bjørnebyvn. 18c, 7025 Trondheim Valborg Madslien (til 1. juli), Pål Kittelsen (fra 1. juli) Stig Berge TURORIENTERING: Leder Knut Lillealtern, Uglavn. 54, 7025 Trondheim Assistent: Jacob Hygen Assistent: Elisabeth Sætre REVISOR: Vararevisor: Nils Olav Vennevik, Fagerlivn. 8, 7018 Tr.h. Gunnar Østerbø REPR. TIL Solveig Angell-Petersen Vara: Mona Sæter STOK S Vegard Grønli Vara: Marte Gammelsæter TING: Marit Irene Kvittem Vara: Sturla Sæter VALGKOMITE 2006/2007: Eirik Einum Kristin Storvik

3 3 2. REPRESENTASJON OG UTMERKELSER Tillitsverv Sp.kl. Freidig: Tillitsverv O-kretsen: Repr. O-kretsens ting: Solveig Angell-Petersen (hovedstyret og valgkomité), Svein Christiansen (hyttestyret), Gunn Kari Hygen (hyttestyret), Tor Beisvåg (rådet), Arne Solhjem (rådet), gunnar Trønsdal (rådet), Nils Olav Vennevik (kontrollutvalg) Håkon Gammelsæter (styremedlem, leder av toppidrettsutvalget), Sturla Sæther (medlem av rekruttutvalget) og Nils Olav Vennevik (revisor) Solveig Angell-Petersen og Vegard Grønli 3. STYRET Det er avholdt 3 ordinære styremøter. Løpende saker har stor grad vært behandlet via uformelle møter og internett. Vegard Grønli fungerte som vikarierende leder fra jannuar til mai, ettersom Solveig Angell-Petersen var på reise. Klubbprosjekt: I forbindelse med klubbprosjektet ble det på årsmøtet 2005/2006 nedtegnet målsettinger som vedrører driften av klubben. Vedtatte mål har til hensikt å veilede de ulike utvalgene i driften av klubben. Mål for o-avdelingen er satt innen følgende prioriterte områder: - Teknisk - Kart - Miljø - Sportslig satsing - Rekruttering - Tur-orientering Innenfor hvert område er det laget handlingsplaner, og disse skal evalueres av styret og evalueringen legges fram på årsmøtet. 4. ØKONOMI Avdelingen gikk i 2006 med et totaloverskudd på i overkant av kr ,- takket være et stort overskudd for kartregnskapet. Når det gjelder fjorårets regnskap er følgende å bemerke: Vi fikk kr fra lokale aktivitetsmidler (statlige midler som fordeles av kommunen). Dette er omtrent det samme som vi fikk året før. Tur-o er fortsatt en stor inntektspost, selv om inntektene for 2006 gikk ned med ca. kr ,- Samlede inntekter i fbm tur-o er allikevel godt over kr ,- Hele kassebeholdningen er nå satt inn på bankkonto, siden det strengt tatt ikke lenger er behov for en kontantkasse. Kassebeholdningen har sjelden blitt kontrollert ved årsoppgjør, det viste seg derfor at kassen inneholdt i overkant av kr. 200,- mer enn regnskapskontoen viste. Kontoen Andre kortsiktige fordringer har også blitt litt tilfeldig brukt de siste årene, og da særlig mht utestående aktivitetsavgift og dugnadsinntekter som ikke har kommet inn på konto før regnskapsårets slutt. Vi forsøker nå å få inn aktivitetsavgift for høsten i det året aktiviteten faktisk har skjedd, og det aller meste av aktivitetsavgiften for høsten 2006 ble dermed inntektsført før utgangen av året. Slik har vi nå større

4 4 kontroll over det beløpet som faktisk er utestående ved årets slutt. For øvrig føres regnskapet primært i hht kontantprinsippet. Både korrigering av konto for kasse og Andre kortsiktige fordringer er ført på konto Diverse inntekter. Dugnaden i Nidarøhallen og Tordenskioldløpet gir oss også gode inntekter. Når det gjelder dugnaden i Nidarøhallen, har vi også her gått over til føring i hht kontantprinsippet. Beløpet kommer hvert år inn først i februar året etter, og siden beløpet ikke er helt kjent på forhånd, blir det mye mer oversiktlig dersom korrekt beløp føres først når det faktisk kommer inn på konto. Det er derfor i 2006 ikke inntektsført noe fra dugnad i Nidarøhallen. Dette er nok også mye av grunnen til at kontoen Andre kortsiktige fordringer nevnt i forrige avsnitt ble såpass stor før korrigering, og også at underskuddet på drift ble såpass stort (i overkant av kr ,-). Vi fikk også overført fra Hovedklubben for bingo ca. kr ,- I tillegg kom det et pottforskudd på slutten av året på kr ,- Av våre arrangementer var det kun KM stafett det ble ført eget regnskap for, og dette viste et overskudd på litt i underkant av kr ,- Vi har ikke mottatt inntekt for salg av Bymarkakart for 2006, hvilket tidligere år har vært kr ,- Også i 2006 har vi hatt lav aktivitet på kartsida. Vi har i 2006 kun brukt kr ,- til synfaring av kart, mens vi har solgt kart for ca. kr ,- Overskudd kart er for 2006 på kr ,- Aktivitetsfondet har de siste årene vært en sovende bankkonto. Det ble derfor på fjorårets årsmøte vedtatt at denne kontoen skulle avsluttes. I overkant av kr ,- er i denne forbindelse overført til drift. 5. SPORTSLIG Aktivitetene siste år har vært lagt opp etter samme mønster som i fjor. Vintertreningen gikk mandager fra Nyborg skole. I sommerhalvåret ble treningene lagt til tirsdager og med målgruppe nybegynnere, gutter og jenter under 16 år samt et tilbud til de mest ambisiøse av de yngste på enkelte av kretslagets treninger. Det har vært godt oppmøte blant nybegynnerne og også blant de yngre løperne. Spesielt hyggelig er det at mange har deltatt på ungdomsløpene. Antall aktive har sunket noe i nesten alle aldersklasser siden i fjor og teller nå 163 løpere. Yngste gruppe har hatt en liten, men gledelig økning. Både antall aktive og antall starter har gått ned siden På mange løp har vi hatt rundt 70 startende. Vi har mange nybegynnere som også har deltatt på løp som gjør at vi forhåpentligvis etter hvert får mange løpere i jente- og gutteklassene. Generelt er det god kontinuitet og stor stabilitet i medlemsmassen. Det ble gjennomført to felles turer/samlinger for hele avdelingen i Vintesamling var i Vålådalen i Sverige med ca.40 deltakere. Årets sommerklubbtur ble lagt til o-festivalen på Trandum med god deltakelse og gode resultater i både individuelt og stafett. Ellers hadde de yngste sin årlige tur til Østersund. Mange fra gruppe hadde en vellykket tur til Blodslitet i oktober.

5 5 Sportslig aktivitet Aktive løpere (påmeldt i minst ett løp): Damer Herrer Sum År Sum Sum * Tall fra og med 2002 er basert på en et annet grunnlag enn årene før 2002 og derfor ikke direkte sammenlignbare. Tall fra 2002 er basert på data fra påmeldingssystemet, og gir dermed et mer riktig bilde av aktiviteten enn årene før. Antall starter i Krets-, nasjonale- og internasjonale løp som er registrert av avdelingen: Totalt Stafetter I tillegg har det vært et stort antall starter i løp i juli (Sørlandsgaloppen, O-ringen etc), der påmeldingen ikke har gått gjennom avdelingen. Nybegynner/gruppe Det ble arrangert 10 treninger i vårsesongen og 8 treninger etter sommerferien. Ca halvparten av treningene var sammen med gruppe år og resten med denne gruppen alene. Det o-tekniske opplegget varierte fra gang til gang, og de fleste treningene ble arrangert i nærområdene på Byåsen. Totalt var ca 40 barn innom en eller flere treninger i løpet av sesongen, men "kjernen" i gruppa utgjør i overkant av 15 barn. Det ble arrangert 4 fellestreninger med BIL i løpet av sesongen, noe som var meget vellykket. Det ble arrangert eget nybegynnerkurs i mai med 4 kurskvelder. Etterpå deltok nybegynnerne på felles trening med de mer drevne åringene, men med et tilpasset opplegg og ekstra ressurser til oppfølging. Ca 25 barn deltok på nybegynnerkurset. Flere av disse deltok på treningene etter kurset i vårsesongen, men det var færre som av nybegynnerne som ble med på høsttreningene etter

6 6 sommerferien. Ungdomsløpene er særlig attraktive for denne gruppa, og i tillegg deltar barn av o- løperforeldre på kretsløp og nasjonale løp. Også i år ble det tur til Østersund, og den styrker det sosiale miljøet -særlig blant de yngste. Gruppe Vintertreningen har vært felles for hele klubben. Mange av utøverne i denne gruppen driver med vinteridrett slik at oppmøte på disse treningene er beskjedent gjennom vinteren. Typisk antall 0-4 utøvere fra denne aldersgruppen. Vintertreningen er gjennomført med løpetrening ute og styrke/ballspill inne etterpå. På sommertreningene har klubben deltatt aktivt på kretsen sine O-tekniske treninger på tirsdager. Vi deltatt på ca ¾ av disse tirsdagstreningene. Freidig har vært en stor klubb på disse treningene i aktuell aldersgruppe. Typisk antall deltakere fra Freidig har vært 7-12 stk. Totalt 10 treninger har vi deltatt på i kretsregi. Her har vi hatt felles avreise fra Sverresborg skole for de treninger som har vært et stykke borte. Dette betyr at denne gruppen har deltatt på relativt få rene Freidig terninger på tirsdager (ca 6 stk). Dette er litt uheldig i forhold til klubbmiljø. I tillegg er det avholdt 5 informasjonsmøter/motivasjonsmøter med gjennomgang av kart og arbeidsoppgaver for den enkelte. Vi har også hatt samtaler med eldre utøvere og deres erfaringer/tankegang på hvordan o-løp bør gjennomføres. Flere av disse møtene har hatt sosial profil med servering av kveldsmat. I tillegg til dette er det arrangert på sparket treninger med utøvere i denne gruppen. I disse treningene er det vektlagt å instruere løpere i skogen. Totalt er det gjennomført 6 slike økter. Mange av våre løpere hevder seg godt i lokale løp og Freidig dominerer resultatlisten i enkelte klasser i denne gruppen. Vi stilte med 6 løpere på hovedløpet og 7 på O-landsleir. Noen av våre yngre løpere var på Blodslitet sammen med andre unge løpere fra kretsen. Denne turen var meget positiv. Gruppe 17- Det ble i vinter arrangert intervalltreninger som tidligere med innendørs styrketrening etterpå. Noen av treningene ble arrangert som gate-o-løp. Vintertreningene ble arrangert fra Dalgård skole. I hele sommerhalvåret har det for denne gruppa vært treninger i krets/rekruttlagsregi med fokus på o-teknikk. Dette har vært et meget godt tilbud med høy kvalitet. Vi arrangerte én kretstrening i vårsesongen og to i høstsesongen. Sprinttreningen fra Nidarøhallen hadde spesielt god deltagelse. Vi har stilt sterke stafettlag som har hevdet seg godt både i KM, Midt-Norsk mesterskap og Freidigstafetten. Lokalt har innsatsen ellers vært veldig bra med flere individuelle seire i Midt-Norsk og KM. Deltakelsen i løp i Trøndelag har vært god. I senior-nm hadde vi ikke mange deltakere fra klubben. Med unntak av stafett, deltok ingen seniorer. Jostein Kvakland var eneste deltaker fra klubben i jr. NM individuelt. Jr. NM stafett gikk i Trondheim og vi stilte med ett guttelag og et jentelag. Det endte på en 24. plass i gutteklassen (Jostein Kvakland, Bjørn Rustad, Martin Gammelsæter) og en 25. plass i jenteklassen (Sigrid Videm, Guro Fløgstad, Martin Gammelsæter). I Norgescupen for junior har det vært få deltakere fra klubben. Jostein Kvakland deltok i 5 norgesscup-løp i I veteranmesterskapet ble det som vanlig svært gode resultater med en 1. plass og en 2. plass til Katharina Mo Berge, 4. plass til Stig Berge og 5. plass til Magnus Landstad som de beste plasseringene. Katharina Mo Berge vant sin klasse i Veteran VM. 6. TEKNISK UTVALG Vi i Freidig har stått for til sammen 13 arrangementer i Vi får gode tilbakemeldinger for alle arrangementene, vi vil derfor takke oss alle for den innsatsen vi har gjort for oss. Tabellen under viser arrangementene, ansvarlige og antall deltakere:

7 7 Arrangement Sted Dato Løpsleder Løypelegger I år Ifjor Dagens Løype Bymarka Geir Owren Gate-O-Løp Nyborg Skole Geir Owren Eirik Einum 51 TrønderCup Skiorientering Granåsen Geir Owren Kjetil Ulven Valborg Madslien 18 Tordenskiold-løpet Lade Eirik Jørgensen KM kort-distanse / assistanse til Børsa Børsa Helge Rustad (Tidtaking) 198 Freidigstafetten Helikan-seter Magne Lysberg Arvid Mølnvik Ungdomsløp 3 Byåsbakken Marit Irene Kvittem Sturla Sæther Klubbmesterskap Kort Fjellseter Pål Kittelsen Stig Berge KM Sprint Helge Rustad Assistanse til Gaula (Tidtaking) 215 KM Stafett Mostadmarka Jacob Hygen Håkon Gammelsæter 281 KM Stafett Bedrift Granåsen Geir Owren Johan Ivarsson 312 Jaktprøven Storsvingen Eirik Einum Tore Angell-Petersen Solveig Angell- Gildesprinten Dyrborghaugen Petersen Tore Angell-Petersen Klubbmesterskap Lang Fjellseter Geir Owren Jostein Kvakland Martin Gammelsæter Vi har ikke hatt noen store arrangementer i 2006 det største var kretsmesterskap i stafett for Sør og Nord-Trøndelag som vi arrangerte i Mostadmarka. Vi kom greit ut av arrangementet til tross for at vi hadde noen kjedelige feil som skyldes feil kode på en av postene og mangelfull merking fra publikumspost. Dette er behandlet i en egen rapport internt i teknisk utvalg. Deltakelse i våre arrangementer har vært omtrent som i Vi registrerer en svak nedgang i Freidigstafetten, mens øvrige arrangementer har vist en liten fremgang. Nytt av året er at vi har laget system for internettpåmelding i Tordenskiold-løpet. Dette fungerte svært bra og vi fikk en liten oppgang i deltakertallet. Helge Rustad har stått for utvikling og drift av systemet. Vi har i 2006 bidratt til EKT og tidtaking for flere mindre klubber i kretsen. Geir Owren har deltatt i en arbeidsgruppe i NOF som har hatt som målsetting å få til kompetanseheving på bruk av EKT særlig i mindre klubber. I 2006 har vi bidratt i arrangementer for både Børsa, Gaula og Melhus. Vår internettjener for hele Freidig har jobbet jevnt og trutt i hele år. Vi anser den som en absolutt nødvendighet for å administrere stoldugnad, påmeldinger, kalender, e-postlister og nyheter. Strekktidskurvemakeren vår er svært populær, og brukes blant annet av bedrift-o-kretsen i Rogaland. Vi fikk ny maskin med større disk og ny linux i januar KART Skolekart - nærkart: Første utgave av nytt kart for Nyborg ble utgitt i vår, synfart og tegnet av Martin Gammelsæter og Jostein Kvakland som opplæringsprosjekt.vi hadde håpet å bruke det i Gildesprint for Nyborg, men skolen takket nei på grunn av at arrangementet har et firmanavn. Det hadde vi ikke trodd var noe

8 8 problem i dag. Men vanlig bruk av kartet har jo skolen glede og nytte av. Vi planlegger å utvide kartet noe nordover. Sverresborgkartet ble noe revidert i forkant av Gildesprintarrangement for Åsveien skole. Ila-Nidarø-Kalvskinnet som primært ble laget for skolebruk ble konvertert til tilnærmet sprintkartnorm i forbindelse sprinttrening i vår. Konkurransekart: Ca 5,5 km 2 terreng som inngår på Freidigs kart er nysynfart og tegnet i området Fjellsætra- Tømmerdalen. Arbeidet er gjort av Roar Valstad i forbindelse med NTNUI sitt NM-arrangement i høst. Prosjektet er et spleiselag mellom NTNUI og Freidig, og Byåsen IL sør for Fjellsætervegen. Området innafor trekanten Kyvatnet-Femstikrysset-Theisendammen er nysynfart av Solveig A-P. Det gir mulighet for å skrive ut nærkart rundt Ferista. Mindre ajourføringsarbeid er utført i vestre del av Leinstrandmarka og i Mostadmarka, det siste i forkant av KM stafett. Kartsalg - forbruk: Aktiviteten på Freidigs kart har vært omtrent som i fjor. I tillegg til turorientering, og egne arrangement på kartene Mostadmarka, Iladalen og Sverresborg, har det vært arrangert 8 bedriftsløp med til sammen 2250 deltakere på kartene våre. Kartforbruk: Salg 3034 kart Intern bruk 4076 kart Sum forbruk 7110 kart Kartproduksjon Trykt 0 kart Utskrifter 4581 kart Sum produsert 4681 kart For første gang i historien at alle produserte kart laserutskrifter. Kurs: Jostein Kvakland var i høst påmeldt til kartkurs i kretsens regi, men dette ble dessverre avlyst pga. den første snøen. Turkart Bymarka: Salget har godt noe ned i år. Det er levert 870 sommerkart og 853 vinterkart, til sammen 1723 kart mot 2449 i fjor, som var et svært godt år. Vi nærmer oss nivået salget lå på før den nye, digitale utgaven ble utgitt i 2002, og begynner å merke konkurransen fra gratiskart for utskrift på internett. En versjon for GPS er aktuell å lage. 8. TURORIENTERING Årets opplegg fulgte i sporene av det sedvanlige og velprøvde opplegget. Nyheter i 2005 er delvis videreført og har fungert slik i 2006: 1. Direkte bestilling av tur-o-konvolutter via e-post: Det er solgt samme antall konvolutter (ca. 60) på denne måten, både i 2005 og Nyhetsoppdateringer på Internett (

9 9 Erfaringen det andre driftsåret av den nye hjemmesida viser at dette er en fin måte å kommunisere med deltakerne på, begge veier. 3. Gratis smaksprøve: Dette ble ikke tilbudt i Vi vil forsøke å gjeninnføre dette tilbudet. Samordnes med Minitur-o / Nær-o-trim. 4. Nær-o-trim: Det er søkt om midler via NOF for del av Tur-o-opplegget 2007 som Nærtrim-tiltak. Antas å kunne kombineres med vår Mini-tur-o. En gradvis videreutvikling av hjemmesida vil fortsatt være en viktig arbeidsoppgave for utvalget. Elektronisk innlevering av kontrollkort virker som meget aktuelt å prøve, men det er ikke gjort fremstøt for å gå lenger med dette p.t. Resultatliste etter sesongslutt, med navn og oppnådde poeng siste år og samlet, ble lagt ut på hjemmesida etter 2005-sesongen. Resultatene for 2006-sesongen er også offentliggjort. Følgende kart ble benyttet i 2006: Trolla 1: Iladalen 1: Herbernheia (NTNUI) (fargekopi) 1: Henriksåsen (Byåsen i.l.) 1: Leinstrandmarka Vest (særtrykk fargekopi) 1: Omsetning 2006 sammenliknet med tidligere år: Salgssted Tur-o-salg siden Internett Axel Bruun Byåsen Bakeri Granåsen Bensin Norli Heimdal Norli Sentrum Øksendal Byåsen 89 TT 11 Sportshuset Senter-Sko Walseth Bokhandel Diverse Sum konvolutter Sum ekstra kort Innleverte mini-tur-o Vi registrerer en fortsatt stigning av samlet antall solgte konvolutter. Vi har denne sesongen inngått samarbeid med TT-kontoret og Øksendal bokhandel på Byåsen butikksenter som nye salgssteder. Særlig Byåsen butikksenter viste seg å være en vellykket tilvekst. Vi vurderer å finne en annen samarbeidspartner i Heimdaldistriktet. Norli har ikke vist den samme entusiasmen som vi finner de andre stedene. Mini-turopplegget hadde som tidligere materiell vedlagt i de ordinære konvoluttene. I alt 24 poster var satt ut, denne gang 8 poster som rundturer rundt hver av disse vollene i marka: Damhaugen, Lavollen og Rønningen. Gode tilbakemeldinger, selv om antallet innleverte kort har sunket i år. Utmerkelser Vi har i alt mottatt 111 kontrollkort for 2006-sesongen (134 i 2005). Følgende utmerkelser er oppnådd i 2006, i tillegg til merkene:

10 1 Årspoeng Utmerkelse Registrert 100 Freidigs vase, stor 1 NOFs 30-årsplakett 0 75 NOFs gullplakett 3 50 NOFs sølvplakett 7 30 NOFs bronseplakett 1 10 Freidigs vase, liten 3 Øvrige aktiviteter På Finn-Frem-dagen ble mini-tur-o-runden rundt Rønningen benyttet som en del av det samlete opplegget vi hadde i et samrbeidsarrangement med Barnas turlag. Færre deltakere enn fra Baklia året før. Enighet med Barnas Turlag om at vi prøver Baklia igjen i Vital-turen er et landsomfattende trim-tilbud som organiseres i et samarbeid mellom NOF og forsikringsselskapet Vital, forbundets hovedsponsor. En av forutsetningene er at klubber rundt om i landet yter praktisk bistand i form av planlegging av turer, utarbeidelse av kartinfo om disse, inkl. litt fakta om selve tur-målet, samt utsetting av en tur-mål-plakat med koder som skal skiftes ut noen ganger i løpet av sesongen. Freidig ble anmodet å bidra i 2005 og vi tilbød to turer fra Ferista, en kort rundt Theisendammen, inkl. Blybergtoppen, og en lengre tur-retur Geitfjellet, via Lippes arboretum. De samme to turene ble også benyttet i I tillegg tilbød vi en tur fra Granåsen til en kolle øverst i VM-løypa i Pilegrimen. Klubben fikk kr for jobben. Vi er bedt om å lage nye tur-mål for neste sesong. Kfr. Oppsummering Vi må si oss rimelig fornøyde også med 2006-sesongen, med en fortsatt øking i antall solgte konvolutter, og med mange hyggelige tilbakemeldinger fra gamle og nye deltakere. Vi har imidlertid registrert at flere deltakere er ganske bevisste på kartkvaliteten, og at vi dermed må ta på alvor både synfaringsstatus og trykke-/print-/kopi-kvalitet, ved at tur-o blir en del av klubbens kartplaner. 9. MILJØ Miljøavdelingen ble ledet av Marit Owren i vårsemesteret 2006 ettersom utvalgets leder var ute på reise. Det ble ikke utgitt noen utgave av SOFA-posten i år. Det et resultat av dårlig kommunikasjon og planlegging og ikke slik vi ønsker å ha det. Vi satser på å få til et bedre opplegg rundt SOFA-posten neste år. Det ble arrangert vintersamling i Vålådalen i Sverige i mars. Deltagelsen var på samme nivå som året før, ca 40styk, som er noe lavere enn tidligere år. Det skyldes nok at en del av de tidligere småbarnsfamiliene er travle på ski og skiskyting og andre arrangementer. De som var på samling hadde en fin tur. Årets fellestur gikk til O-festivalen på Gardermoen. Mange benyttet seg av felles overnatting i regi av miljøavdelingen. Det ble hyggelig med felles grilling og aktiviteter på kveldstid. Det har blitt arrangert 6 svømminger for Freidigmedlemmer i Husebybadet. Oppmøtet har vært jevnt bra, særlig blant småbarnsfamiliene. For de yngere er dette en kjærkommen aktivitet i vintermørket virker det som.

11 1 Årsfesten ble arrangert i gammel tradisjon på Freidighuset på Eberg i november. Stemningen var god blant folk i alle aldere, og festen ble kategorisert av flere som den beste på lenge. Fra neste år planlegges det å utpeke arrangører, da det de siste årene har vært noe vanskelig å finne arrangører, og mye ansvar har falt på avdelingens seniorjenter. 10. OPPSUMMERING 2006 har vært et bra år for O-avdelingen. Aktiviteten har gått litt ned i forhold til i fjor, men det har svingt rundt årets nivå de siste årene, så det tyder ikke på noe unormalt. Vi har gledelig antall yngre løpere fremdeles, og vi må arbeide hardt for å beholde dem. Rekrutt- og nybegynnergruppene våre gjøre en god jobb. Antall juniorløpere er fortsatt lavt, og vi har dessverre ingen satsende seniorer i klubben for tiden. I veteranklassene har vi løpere i verdenstoppen. Administrasjonen av klubben har gått greit. Avdelingen har en stor medlemsmasse som stiller opp ved dugnadsarbeid og egne arrangement. Det siste er ikke minst viktig, siden vi slik kan være med å bidra til et godt løpstilbud i kretsen. Enkelte personer har imidlertid stor arbeidsbelastning, og det er en tendens til at det er vanskelig å få folk til de større oppgavene i driften og på arrangementer. Meget uheldig var det for eksempel at vi ikke klarte å skaffe ny leder av teknisk utvalg for 2006, og at Geir Owren måtte bes om å fortsette. Tur-orienteringen gikk i år godt med en gledelig liten økning i solgte konvolutter. En gradvis videreutvikling av hjemmesida vil fortsatt være en viktig arbeidsoppgave for utvalget. Flere brukere er også blitt mer bevisste på kartkvalitet, noe vi må ta på alvor. I 2006 som tidligere år har avdelingen hatt et nøkternt forbruk der utøverne betaler store egenandeler og viser vilje til dugnadsinnsats. Vi budsjetterte for 2006 med et underskudd i drift på kr (medberegnet inntekt fra Nidarøhallen-dugnad). Underskuddet ble i overkant av (uten inntekt fra Nidarøhall-dugnad, som i år vil ligge mellom og kr). Økonomien ser altså ut til å være svært god. Anleggene våre, dvs. kartene, gir svært gode inntekter. Det er gjort lite ajourføring i 2006, men dette vil endres for 2007 som følge av fornying av kart før VM. VEDLEGG RESULTATER FRA NORGESMESTERSKAP, HOVEDLØP, MIDT-NORSK MESTERSKAP, KRETSMESTERSKAP OG VETERANMESTERSKAP 2006 (for KM og MNM plasseringer t.o.m. 6. plass) NM jr langdistanse (Hovden) H Jostein Kvakland NM jr mellomdistanse (Hovden) H Jostein Kvakland NM sr stafett (Hovden) H21 77 Freidig Jostein Kvakland Ole Hartvik Skogstad (Gaula) Magne Lysberg NM natt (NTNUI) H Jostein Kvakland H21-

12 1 17 Pål Kittelsen 33 Jens Even Storhov NM Stafett junior (NTNUI) D Freidig Sigrid Videm Guro Fløgstad Kirsti Einum H Freidig Jostein Kvakland Bjørn Rustad Martin Gammelsæter Hovedløp for yngre (Frol) D15 11 Cathrine Andrea Johnsen H14 20 Sindre Sæther 22 Simen Olafsen 27 Lars Berge Owren 56 Henning Schei H14-16C 12 Magnus Overvik Gilde Norges-cup sammenlagt (CRAFT-cup) H Jostein Kvakland Veteran VM (Østerrike) 1 Katharina Mo Berge Veteran NM (Skien) Klassisk distanse 1 Katharina Mo Berge 15 Torid Kvaal H60 4 Stig Berge 5 Magnus Landstad H65 16 Gunnar Østerbø Kortdistanse 2 Katharina Mo Berge H60 17 Stig Berge 47 Magnus Landstad KM lang (Melhus) D Cathrine Johnsen 3 Guro Fløgstad D Kirsti Einum D21 2 Hanne Sandstad 3 Mari Angell-Petersen D35 1 Heidi Arnesen 2 Gro Sandstad Eidsmo 3 Torunn Spets Storhov D40 1 Trude Olafsen 2 Kirsti Midttømme 3 Mona Sæther D45 2 Ingrid Kvakland 4 Grete Berge Owren D55 1 Gunn Kari Hygen 2 Kari Lillealtern 1 Torid Kvaal 2 Katharina Mo Berge H Simen Olafsen 4 Sindre Sæther H Jostein Kvakland H21 4 Pål Kittelsen H35 2 Tomas Eidsmo 3 Bjørnar Lynum H40 1 Jens Even Storhov H45

13 1 2 Øystein Rønning 5 Geir Owren H50 1 Harald Oftedal 5 Helge Rustad 6 Magne Lysberg H55 2 Knut Lillealtern H60 4 Carl Martin Larsen 5 Stig Berge H65 1 Gunnar Østerbø KM-mellomdistanse (Børsa) D Sigrid Videm 4 Kirsti Einum D21 3 Mari Angell-Petsersen 4 Gro Sandstad Eidsmo D40 1 Mona Sæther 2 Christine Gjermo 3 Siri Bø Timestad 4 Ingrid Kvakland 6 Mona Mølnvik 1 Katharina Mo Berge 2 Torid Kvaal H Sindre Sæther 4 Lars Owren H Jostein Kvakland H40 3 Svein Terje Kolstad 5 Geir Owren H50 2 Håkon Gammelsæter 4 Tore Angell-Petersen 6 Magnus Landstad H60 1 Gunnar Østerbø KM Sprint (Gaula) D Jorunn Kvakland 2 Karen Oline Kolstad 4 Mari Kristine Overvik Gilde 5 Ida R Rønning D Guro Fløgstad D Kirsti Einum D21 4 Torunn Spets Storhov 5 Heidi Arnesen D40 1 Mona Sæther 2 Elisabeth Sæthre 4 Kirsti Midttømme 5 Trude Olafsen 1 Torid Kvaal 2 Katharina Mo Berge H Sindre Sæther 4 Øystein Martin R H21 1 Johan Ivarsson 5 Pål Kittelsen H40 1 Sturla Sæther 2 Jens Even Storhov 5 Svein Terje Kolstad H50 2 Knut Lillealtern 6 Magne Lysberg H60 3 Magnus Landstad 5 Gunnar Østerbø KM Stafett (Freidig) D17 2 Freidig Gro Eidsmo

14 1 Kristin Jørgensen Torunn Storhov D150 1 Freidig Torid Kvaal Katharina Mo Berge Mona Sæther H17 2 Freidig Tomas Eidsmo Pål Kittelsen Johan Ivarsson 4 Freidig Jostein Kvakland Bjørnar Lynum Arvid Mølnvik H150 2 Freidig Geir Owren Harald Oftedal Bernt Rognes 4 Freidig Stig Magnas Løvås Carl Martin Larsen Olav Kvittem H175 1 Freidig Gunnar Østerbø Magnus Landstad Roar Forbord (Malvik) Midt-Norsk lang (Røros-Os) D Guro Fløgstad 4 Cathrine Johnsen D Sigrid Videm D21 3 Mari Angell-Petersen D35 1 Hanne Sandstad 2 Gro Sandstad Eidsmo 3 Heidi Arnesen 4 Torunn Spets Storhov D40 1 Mona Sæther 3 Elisabeth Sæthre 4 Mona Jacobsen Molnvik D45 3 Siri Bø Timestad 4 Ingrid Kvakland D55 2 Gunn Kari Hygen 4 Ingerid Angell-Petersen 1 Katharina Mo Berge 2 Torid Kvaal H Simen Olafsen H Jostein Kvakland H21 1 Johan Ivarsson 4 Pål Kittelsen H35 2 Tomas Eidsmo 3 Bjørnar Lynum 5 Andreas Sylte H40 1 Jens Even Storhov 4 Sturla Sæther H45 6 Øystein Rønning H50 6 Helge Rustad H55 3 Tore Angell-Petersen H60 3 Stig Berge Midt-Norsk sprint (Røros-Os) D Cathrine Johnsen D17 6 Solveig Angell-Petersen D40 3 Mona Sæther 4 Mona Jacobsen Mølnvik

15 1 6 Ingrid Kvakland 1 Torid Kvaal 2 Katharina Mo Berge H Sindre Sæther H17 3 Tomas Eidsmo H40 1 Jens Even Storhov 4 Sturla Sæther H60 1 Stig Berge 4 Magnus Landstad H65 6 Gunnar Østerbø Midt-Norsk Stafett (Os-Røros) D Freidig Cathrine Johnsen Runa Timestad Guro Fløgstad D17 1 Freidig Hanne Sandstad Gro Sandstad Mari Angell-Petersen 3 Freidig Solveig Angell-Petersen Torunn Spets Storhov Heidi Arnesen 6 Freidig Kristin Jørgensen Marit Owren Elisabeth Sæthre Mona Mølnvik Siri Timestad Mona Sæther D150 2 Freidig Torid Kvaal Ingerid Angell Petersen Katharina Mo Berge H Freidig Simen Olafsen Lars Owren Sindre Sæther H17 3 Freidig Pål Kittelsen Tomas Eidsmo Johan Ivarsson 6 Freidig Bjørnar Lynum Jostein Kvakland Jens Even Storhov H35 1 Freidig Sturla Sæther Andreas Sylte Arvid Mølnvik H175 1 Freidig Gunnar Østerbø Jacob Hygen Stig Berge H150 1 Freidig Geir Owren Tore Angell-Petersen Øystein Rønning D35 1 Freidig

Sp. kl. Freidig ORIENTERINGSAVDELINGEN ÅRSBERETNING 2002. Fremlagt på årsmøtet 17. feb. 2003

Sp. kl. Freidig ORIENTERINGSAVDELINGEN ÅRSBERETNING 2002. Fremlagt på årsmøtet 17. feb. 2003 Sp. kl. Freidig ORIENTERINGSAVDELINGEN ÅRSBERETNING 2002 Fremlagt på årsmøtet 17. feb. 2003 2 1. TILLITSVERV 2002 Stab: Leder: Nestleder: Kasserer: Utvalg: Sportslig: Leder: Påmelding: Nybegynnere: Trener

Detaljer

O-avdelingen: Årsmelding 2011

O-avdelingen: Årsmelding 2011 O-avdelingen: Årsmelding 2011 1 ADMINISTRASJON TILLITSVERV 2011 STAB: Leder: Nestleder: Kasserer: SPORTSLIG: Leder: Leder 8-12 år: Trener 8: Trener 9: Trener 10: Trener 11: Trener 12: Leder 13-16 år: Trener:

Detaljer

Sp. kl. Freidig ORIENTERINGSAVDELINGEN ÅRSBERETNING 2003

Sp. kl. Freidig ORIENTERINGSAVDELINGEN ÅRSBERETNING 2003 Sp. kl. Freidig ORIENTERINGSAVDELINGEN ÅRSBERETNING 2003 Vedtatt på årsmøtet 9. feb. 2004 2 1. TILLITSVERV 2003 Stab: Leder: Nestleder: Kasserer: Sportslig: Leder: Påmelding: Nybegynnere: Trener 11-15:

Detaljer

Forslag til årsmelding 2013 for O-avdelingen

Forslag til årsmelding 2013 for O-avdelingen Forslag til årsmelding 2013 for O-avdelingen 1 ADMINISTRASJON Tillitsverv (styremedlemmer er uthevet) STAB: Nestleder: Kasserer: SPORTSLIG: Leder 8-12 år: Trener 8: Trener 9: Trener 10: Trener 11: Trener

Detaljer

Årsmelding 2015 IL Gular, orienteringsgruppa

Årsmelding 2015 IL Gular, orienteringsgruppa Årsmelding 2015 IL Gular, orienteringsgruppa Tillitsvalde i 2015 Følgjande styre blei vald på årsmøtet 5. mars 2015 Leiar: Kartansvarleg: Arrangementsansvarleg: Kasserar: Sportsleg leiar: Bård Hekland

Detaljer

UK : Halgeir Ludvigsen 2008 2009 Tore Rokkones 2008 2009 Arne Edgar Larsen 2008 2009

UK : Halgeir Ludvigsen 2008 2009 Tore Rokkones 2008 2009 Arne Edgar Larsen 2008 2009 MUNKEN BK Årsmelding Munken BK 2008 STYRET Styret har hatt følgende sammensetning: Valgt På valg Leder: Frode Næss, ( 2 år) 2007 2009 Nestleder: Magnar Dyrnes, ( 2 år) 2008 2010 Kasserer: Anne Grete Berg,

Detaljer

O-avdelingen: Forslag til årsmelding 2012

O-avdelingen: Forslag til årsmelding 2012 O-avdelingen: Forslag til årsmelding 2012 1 ADMINISTRASJON Tillitsverv 2012 STAB: Nestleder: Kasserer: Arild Holm Clausen Sigrid Melkild Mona Høiås Sæther KART: Kartforvalter: VDG-kontakt: Tore Angell-Petersen

Detaljer

Årsmelding IL Gular orienteringsgruppa 2014

Årsmelding IL Gular orienteringsgruppa 2014 Årsmelding IL Gular orienteringsgruppa 2014 Tillitsvalde i 2014 Følgjande styre blei vald på årsmøtet 20. mars 2014 Leiar: Kartansvarleg: Arrangementsansvarleg: Kasserar: Bård Hekland Svein Linga Tore

Detaljer

Årsmelding for orienteringsåret 2015

Årsmelding for orienteringsåret 2015 Årsmelding for orienteringsåret 2015 Til Årsmøtet i Askøy Orienteringslag 25. februar 2016 TRENINGS- OG BARNEIDRETTSKOMITEEN av Andreas og Lise Balestrand Grønbech I år har vi hatt 15 treningsløp, 9 på

Detaljer

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Vedtatt av årsmøtet 2. februar 2016 1. Innledning Formålet med disse retningslinjer er å bidra til at orienteringsavdelingen drives på en ryddig og

Detaljer

Birkenes IL Orienteringsgruppa. Innkalling til årsmote 2011 Onsdag 19. januar 2011, kl. 19.00 Sted: Idrettshuset, Birkenesparken, Birkeland.

Birkenes IL Orienteringsgruppa. Innkalling til årsmote 2011 Onsdag 19. januar 2011, kl. 19.00 Sted: Idrettshuset, Birkenesparken, Birkeland. Birkenes IL Orienteringsgruppa Innkalling til årsmote 2011 Onsdag 19. januar 2011, kl. 19.00 Sted: Idrettshuset, Birkenesparken, Birkeland Saksliste 1. Godkjenning av saksliste 2. Valg av dirigent og sekretær

Detaljer

Årsmelding 2008. for. Stjørdals-Blink Orientering

Årsmelding 2008. for. Stjørdals-Blink Orientering Årsmelding 2008 for Stjørdals-Blink Orientering 1. Styret har bestått av: Leder: Nestleder: Sportslig leder: Teknisk leder: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Jakob Haugen Jan-Dag Aaen Margit Eide Tore Solheim

Detaljer

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Styret har i perioden bestått av: Leder: Gunnar Fykse Nestleder: Oddgeir Nese Styremedlem1: Martin Figved Styremedlem2: Anette Bjørløw Styremedlem3: Tommy Figved Kasserer:

Detaljer

KM stafett NTOK/STOK 2006 Startliste 20.08.2006 11:00:00

KM stafett NTOK/STOK 2006 Startliste 20.08.2006 11:00:00 D17 66 Løten OL lag 1 Nina Smestad 8794 Lene Godager 4868 Karen Marie Haug 113238 67 Steinkjer OK lag 1 Åsta Venås Flægstad 78827 Gunnhild Kvistad 78796 Kari Grindberg 96496 68 Byåsen IL lag 1 Hanne Vefsnmo

Detaljer

O-FESTIVALEN I OPPDAL 23. 25. JUNI 2017. Internt informasjonsmøte tirsdag 18. november 2014 (WWW-versjon med færre illustrasjoner)

O-FESTIVALEN I OPPDAL 23. 25. JUNI 2017. Internt informasjonsmøte tirsdag 18. november 2014 (WWW-versjon med færre illustrasjoner) O-FESTIVALEN I OPPDAL 23. 25. JUNI 2017 Internt informasjonsmøte tirsdag 18. november 2014 (WWW-versjon med færre illustrasjoner) Oversiktskart 1 km Bilder arena (1) Bilder arena (2) Bilder arena (3) Terreng/kart

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2012 Styret Rolle Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Navn Edvard Gundersen Christian Anholt Jarle Skaug Grete Hangerhagen (Beate

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Gruppestyret har i perioden bestått av: John Birger Tronsaune Leder På valg 2013 Britt Laila Nilsgård Kasserer På valg 2014 Rune Moan Sekretær På valg 2014 Haldis

Detaljer

INSTRUKSER, STATUTTER OG RETNINGSLINJER FOR HEDRUM ORIENTERINGSLAG. GODKJENT AV STYRET 3. FEBRUAR 2014.

INSTRUKSER, STATUTTER OG RETNINGSLINJER FOR HEDRUM ORIENTERINGSLAG. GODKJENT AV STYRET 3. FEBRUAR 2014. 1 INSTRUKSER, STATUTTER OG RETNINGSLINJER FOR HEDRUM ORIENTERINGSLAG. GODKJENT AV STYRET 3. FEBRUAR 2014. INSTRUKS FOR STYRETS ARBEID LEDEREN Lederen har den daglige ledelse av idrettslaget. Lederen skal

Detaljer

O-gruppa mot 2020. Hvor går vi? Topp og bredde - Ung og gammel Arrangementer - Rekruttering Aktivitet for alle. FIF Orientering Torsdag 28.

O-gruppa mot 2020. Hvor går vi? Topp og bredde - Ung og gammel Arrangementer - Rekruttering Aktivitet for alle. FIF Orientering Torsdag 28. O-gruppa mot 2020 Hvor går vi? Topp og bredde - Ung og gammel Arrangementer - Rekruttering Aktivitet for alle FIF Orientering Torsdag 28.januar 2015 Strategi hva har vi gjort.. FIFs ambisjon forankring

Detaljer

Stavanger Orienteringsklubb

Stavanger Orienteringsklubb Stavanger Orienteringsklubb Årsmelding 2012 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 7. februar 2012 kl 18.00 på Solborg Folkehøgskole DAGSORDEN: 1. Åpning 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer, referent

Detaljer

SUKSESS HISTORIER. Neste generasjon Junior jentene 2015-11-02

SUKSESS HISTORIER. Neste generasjon Junior jentene 2015-11-02 SUKSESS HISTORIER Neste generasjon Junior jentene CLASSIFICATION: INTERNAL 2015-11-02 SUKSESSHISTORIER HVORDAN REKRUTTERE OG BEHOLDE - OPPSUMMERT Rekruttere Vi må ha noe å tilby: Ukentlig fellestrening

Detaljer

Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag

Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag 2006-1 - Styrets virksomhet Styret har i 2006 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Leder instruksjon og treningskomiteen:

Detaljer

Byåsen IL Orienteringsavdelingen ÅRSMØTE

Byåsen IL Orienteringsavdelingen ÅRSMØTE Byåsen IL Orienteringsavdelingen ÅRSMØTE Tirsdag 15. mars 2016 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE Tid: Tirsdag 15. mars 2016 kl. 19.00 Sted: Myra klubbhus, Kyvannet Saker: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Årsberetning

Detaljer

ÅRSBERETNING SKIGRUPPA 2015

ÅRSBERETNING SKIGRUPPA 2015 1 ÅRSBERETNING SKIGRUPPA 2015 STYRET: Leder: Sportslig leder Kasserer: Arrangmentsansvarlig Sekretær Material og utstyr: IT-ansvarlig: Knut M. Bukve Tore Hansteen Simen Frøiland Elisabeth Werner Jørgensen

Detaljer

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 7

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 7 Telemark O-Krets 2013 Styremøte nr. 7-2013 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 3. februar. 2014, kl. 19:00 Tilstede: Britt Fossøy, Rekruttering Tron Solberg, Teknisk Ole-Johan Waaler, Pre-O Grete S.

Detaljer

Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp

Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp Sesongforberedelser høsten 2011. Det ble gjennomført 1 felles plastsamling i Steinkjer (Miljøsamling).. Det var med 6 Vefsnhoppere fra 13 til senior år på miljøsamling.

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

Årsberetning 2016 Røros IL Orientering

Årsberetning 2016 Røros IL Orientering Årsberetning 2016 Røros IL Orientering Styret i 2016 har bestått av: Leder Frode Sjøvold Kasserer Petter Gullikstad Styremedlem Kari Ryttervoll Styremedlem Wenche Olsson Styremedlem Beate Møller Varamedlem

Detaljer

Årsmelding 2009. for. Stjørdals-Blink Orientering

Årsmelding 2009. for. Stjørdals-Blink Orientering Årsmelding 2009 for Stjørdals-Blink Orientering 1. Styret har bestått av: Leder: Nestleder: Sportslig leder: Teknisk leder: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Jakob Haugen Jan-Dag Aaen Håvard Hågård Tore Solheim

Detaljer

Årsberetning for 2015

Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Trøndelag Hestesportsklubb Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse 1. Styrets sammensetning 2. Styrets arbeid 3. Aktiviteter 4. Økonomi 5. Framtidsutsikter 6. Klubb, Krets og Norgesmesterskap

Detaljer

Årsmelding Mo orienteringsklubb 2010

Årsmelding Mo orienteringsklubb 2010 Årsmelding 2010 Styret: Leder Årsmøtet 2010 valgte ikke leder, men ga styret fullmakt til å innhente leder. Tore Kolstad har fungert som leder fra ca 1. juni 2010. Nestleder Jan Kåre Vatne (2010-2011)

Detaljer

2. mars Gate-o-løp Trollelg 3. mars Gate-o-løp Trollelg 4. mars

2. mars Gate-o-løp Trollelg 3. mars Gate-o-løp Trollelg 4. mars Terminliste 2012 Foreløpig forslag 19. okt etter møtet i STOK 18. okt 2011 jon arne klemetsaune rød skrift indikerer usikre oppføringer. Vurderes grundigere Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nasjonalt/Internasjonalt

Detaljer

Tid: Onsdag ls.0z.zal2 kl. 1g,30. l) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) l0) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) Y"lg av o-rdsfyrer, sekretærer og protokoilunderskrivere.

Tid: Onsdag ls.0z.zal2 kl. 1g,30. l) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) l0) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) Ylg av o-rdsfyrer, sekretærer og protokoilunderskrivere. REFERAT r'ra KRETSTING 2011 Sted: Aarnes Kafeteria Tid: Onsdag ls.0z.zal2 kl. 1g,30 Åpning av tinget Kretslederen, Egil Ronæss, ønsket alle velkommen til tinget. I Godkjenning av saksliste l) 2) 3) 4)

Detaljer

Retningslinjer for Raumar orientering

Retningslinjer for Raumar orientering Retningslinjer for Raumar orientering Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 13. mars 2012 1. Medlemskap Alle som representerer Raumar orientering skal være medlem av klubben. Som medlem regnes alle som har

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Året som er gått - trening og turer

Året som er gått - trening og turer Året som er gått - trening og turer Av Marit Johnsen Trening: Oppkjøringen til 2012 sesongen startet vi allerede i november 2011, da startet vi opp tirsdagstreningene med løpetur ute fulgt av en times

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann)

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2006 Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Administrasjon og økonomi Styret har bestått av: Thore Hammarstrøm Knut Traaseth Frode

Detaljer

Referat høstmøte 28.10.2015

Referat høstmøte 28.10.2015 Referat høstmøte 28.10.2015 Sted: Lampeland Kl. 18.30 kl. 21.30 Tilstede: Styret i BSSK, Ål SSK, Svene IL, Lier IL, Bødalen IF, Eiker-Kvikk, Hønefoss SSK, Drammen Strong, IL Bevern, Simostranda IL, Geilo

Detaljer

1. Målsetninger og ledelse av Norgescup

1. Målsetninger og ledelse av Norgescup 1. Målsetninger og ledelse av Norgescup 1.1 Tilby en serie orienteringsarrangement med høy kvalitet, som skal være attraktiv både for eliteutøvere, media, publikum, samarbeidspartnere og andre interesserte.

Detaljer

Startliste per Klasse

Startliste per Klasse D11-12 Mellomdistanse 1,9 KM 157 Ingeborg Eide Byåsen IL 12:06.00 72504 158 Emilie Liabakk Eriksen Byåsen IL 12:07.00 118732 159 Marte Lien Johnsen Byåsen IL 12:08.00 480023 160 Tina Løvås Freidig, SPK

Detaljer

ÅRSBERETNING SOMA RYTTERSPORTSKLUBB

ÅRSBERETNING SOMA RYTTERSPORTSKLUBB Soma Ryttersportsklubb 2014 Side 1 Styret i Soma Ryttersportsklubb 2014 har hatt følgende sammensetning Leder Frode Knoph Nestleder (kasserer) Kjersti Fotland Styremedlem Mikael Kolind Styremedlem Hilde

Detaljer

10mila 2014: Freidig og Bya sen

10mila 2014: Freidig og Bya sen 10mila 2014: Freidig og Bya sen Endringer: 24/4: Ta med laken til overnatting Karlstad. 27/4: SI-brikker og lagoppstillinger Nå er det endelig snart klart for 10-mila i Eksjö, Småland 2014. Vi stiller

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

Årsmelding for 2015. [Skriv inn undertittel for dokumentet]

Årsmelding for 2015. [Skriv inn undertittel for dokumentet] Årsmelding for 2015 [Skriv inn undertittel for dokumentet] Årsmeldingen inneholder en oppsummering av aktiviteten som har blitt gjennomført for året 2015 av idrettslaget : Leder Ørjan Kristensen: sekretær

Detaljer

Årsberetning for Lierbygda o lag 2007

Årsberetning for Lierbygda o lag 2007 Årsberetning for Lierbygda o lag 2007 Styret i Lierbygda O lag har i 2007 hatt følgende sammensetning: Leder: Kari Strand Sekretær: Roger Olsson Kasserer: Kim Farnes Hansen Leder anleggsutvalget: Ingemar

Detaljer

Arrangementsregler. for lokale o-løp i Salten

Arrangementsregler. for lokale o-løp i Salten Arrangementsregler for lokale o-løp i Salten Dokumentansvarlig: Idretts- & rekrutteringsutvalgene Versjon: april 2016 1 Innhold Bedre arrangementer to dokumenter... 3 Målsettinger... 3 Om de lokale o-løpene

Detaljer

Avdeling Hammerfest ÅRSMELDING 2006 OPPSUMMERING AKTIVITETSÅRET 2006 Innledning: Aktivitetskomiteen har i 2006 bestått av: Leder: Alf Johnny Eriksen Medlemmer: Jan Erik Karlsen, Yngve Isaksen, Morten Johnsen,

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 HÅNDBALLSTYRET: Verv Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder Markedsleder Anleggsleder Dommerkontakt AMD/ Webansvarlig/ Navn Svein Fure Larsen Tone Rogne

Detaljer

Ringerike o-lag www.ringerike-o-lag.no

Ringerike o-lag www.ringerike-o-lag.no Ringerike o-lag www.ringerike-o-lag.no Referat fra styremøte Torsdag 14. november 2013 kl 19:00 21:30 Klubbrommet Schjongshallen Tilstede: Morten Dåsnes, Mette Eline Heimstad, Ivar Lindseth, Ellen Grønlund,

Detaljer

Årsmelding 2013 IL Gular Orientering

Årsmelding 2013 IL Gular Orientering Årsmelding 2013 IL Gular Orientering Lagbilde fra Kompisstafetten Valg av styre og komite er 2013 Styre Leiar Kartansvarlig Arrangementsansvarlig Kasserer Sportslig leder Jan Harald Bakkejord Svein Linga

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

ÅRSPLAN 2008. HOVEDARBEIDSOPPGAVER FOR STYRET og ARBEIDSUTVALGET 2008

ÅRSPLAN 2008. HOVEDARBEIDSOPPGAVER FOR STYRET og ARBEIDSUTVALGET 2008 Ringerike o-lag www.ringerike-o-lag.no ÅRSPLA 2008 ajourført 5. mars 2008 HOVEDARBEIDSOPPGAVER FOR STYRET og ARBEIDSUTVALGET 2008 Styret er ansvarlig for å gjennomføre ROLs virksomhet i samsvar med vedtekter,

Detaljer

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2009.

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2009. Årsberetning for året 2009. Årsberetningen 2009 Side: 1 Administrasjon og arrangement Styret Styret har bestått av følgende personer: Leder; Nestleder; Kasserer; Sekretær; Styremedlem; Varamedlem; Varamedlem:

Detaljer

Retningslinjer for Raumar orientering

Retningslinjer for Raumar orientering Retningslinjer for Raumar orientering 05.02.2013 Årsmøte Raumar Endret 13.03.2012 Årsmøte Raumar Vedtatt 06.03.2012 Styre i Raumar 29.02.2012 Treningskomiteen i Raumar E01 29.02.2012 Til godkjenning på

Detaljer

Buskerud o-krets handlingsprogram 2016

Buskerud o-krets handlingsprogram 2016 Buskerud o-krets handlingsprogram 2016 Hovedmålsetting Orientering skal være en åpen og tilgjengelig idrett for folk flest. Orienteringsidrettens organisasjon skal tilpasses fremtidens behov og skal samles

Detaljer

ÅRSMØTE FOR 2015 AVHOLDES TORSDAG 3. MARS 2016 KL. 19.00 I DET STORE KLUBBHUSET PÅ SVEUM

ÅRSMØTE FOR 2015 AVHOLDES TORSDAG 3. MARS 2016 KL. 19.00 I DET STORE KLUBBHUSET PÅ SVEUM Organisasjonsnummer 985 864 403 ÅRSMØTE FOR 2015 AVHOLDES TORSDAG 3. MARS 2016 KL. 19.00 I DET STORE KLUBBHUSET PÅ SVEUM DAGSORDEN 1. godkjenning av de stemmeberettigede 2. godkjenning av innkalling og

Detaljer

Årsberetning fra Ås NMBU Orientering for 2014

Årsberetning fra Ås NMBU Orientering for 2014 Årsberetning fra Ås NMBU Orientering for 2014 1. Om Ås-NMBU Orientering O-gruppa i Ås IL samarbeidet med studentidrettslaget NMBUI Orientering om dannelsen av løperklubben Ås-NMBU Orientering i 2001. Medlemmene

Detaljer

Stein Turtumøygard. Tormod Strand og Morten Karlsen. Stein Turtumøygard og Per Hermann Krøger. Tormod Strand og Gro Hege Ludvigsen.

Stein Turtumøygard. Tormod Strand og Morten Karlsen. Stein Turtumøygard og Per Hermann Krøger. Tormod Strand og Gro Hege Ludvigsen. ÅRSBERETNING 2016 FOR ADMINISTRASJON Styret: Leder: Per Hermann Krøger Kasserer: Kjersti Holt Hanssen Styremedlem: Audun Bjerknes Styret har hatt tre styremøter ellers har saker vært avgjort ved e-post.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering 2012-2015

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering 2012-2015 VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan Revidert 22.11.2011etter behandling på styreråd 08.11.11 Raumar orientering 2012-2015 Visjon: Raumar orientering et ledende miljø innen utholdenhetsidretter på Øvre Romerike

Detaljer

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis. Nyheter fra 2011 Årets store og spennende lokaloppgjør i bordtennis ALLE BORDTENNISVENNER! Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Detaljer

STYREMØTE LØTEN O-LAG

STYREMØTE LØTEN O-LAG STYREMØTE LØTEN O-LAG MANDAG 14. OKTOBER 2013 KL 18.00 HOS KRISTIAN Tilstede: Tove Kristin, Emilie, Bjørnar, Sigurd, Kristian, Steinar, Ola, Sak 38/2013 Godkjenning av referat fra styremøtet 26.08.13 Leif

Detaljer

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle

Detaljer

Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016

Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016 Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016 1 STYRETS SAMMENSETNING: Følgende styre ble valgt på årsmøtet 22. februar 2016: Leder: Styremedlemmer: Sportslig ansvarlig: Økonomi ansvarlig Valgkomite: Torgeir

Detaljer

ÅRSMELDING FOR LANGRENN/SKISKYTING 2015

ÅRSMELDING FOR LANGRENN/SKISKYTING 2015 ÅRSMELDING FOR LANGRENN/SKISKYTING 2015 1 STYRETS SAMMENSETNING: Følgende styre ble valgt på årsmøtet 18. februar 2015: Leder: Torgeir Skrede (valgt for 2 år) Styremedlem : Terje Simonsen (valgt for 1

Detaljer

Årsrapport 2010. Arendals seilforening jollegruppe

Årsrapport 2010. Arendals seilforening jollegruppe Arendals seilforening jollegruppe Årsrapport 2010 2010 har vært et godt år for jollegruppa hvor rekruttering og oppbygging av et godt miljø har vært prioritert. Etter en aktiv 2009 sesong med både pinseleir

Detaljer

HANDLINGSPLAN TIF SKI

HANDLINGSPLAN TIF SKI 1 HANDLINGSPLAN TIF SKI 2015 2016 September 2015 2 1. ORGANISERING TIF-Ski skal ha en organisasjon som er tilpasset gruppas aktivitetsnivå og som er i samsvar med TIF s mål. Mål Målbeskrivelse Ansvarlig

Detaljer

Årsmelding for Frol IL for 2008

Årsmelding for Frol IL for 2008 Årsmelding for Frol IL for 2008 1. Arbeidsutvalget har i 2008 bestått av følgende: Leder: Ole A. Hustad Nestleder: Jostein Nordvoll Kasserer: Tore Svendgård Sekretær: Eli Kristin Johansen Styremedlem:

Detaljer

STAVANGER ORIENTERINGSKLUBB Årsmelding 2015

STAVANGER ORIENTERINGSKLUBB Årsmelding 2015 STAVANGER ORIENTERINGSKLUBB Årsmelding 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 11. februar 2016 kl. 18.00 på Solborg Folkehøgskole Samling for "Jenter i Fokus" november 2015. DAGSORDEN: 1. Åpning 2. Godkjenning

Detaljer

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 4

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 4 Telemark O-Krets 2013 Styremøte nr. 5-2013 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 21. oktober. 2013, kl. 19:00 Tilstede: Tron Solberg, Teknisk Ole-Johan Waaler, Pre-O Britt Fossøy, Rekruttering Grete S.

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTET 20. JANUAR 2010 TRONRUD-BYGGET, EGGEMOEN

REFERAT ÅRSMØTET 20. JANUAR 2010 TRONRUD-BYGGET, EGGEMOEN Ringerike o-lag www.ringerike-o-lag.no REFERAT ÅRSMØTET 20. JANUAR 2010 TRONRUD-BYGGET, EGGEMOEN Sak 1: Åpning ved Morten Dåsnes Innkalling ble godkjent Stemmeberettiget: 22 medlemmer Saksliste godkjent

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Navn Klubb Brikke Klase Nummer Startid Løype Guro Emma Rødsjø

Navn Klubb Brikke Klase Nummer Startid Løype Guro Emma Rødsjø Navn Klubb Brikke Klase Nummer Startid Løype Guro Emma Rødsjø Bjugn IL 160455 D 19 28 12:01:00 -> (A2) Gøril Eide Byåsen IL 199490 D 40-76 12:31:00 -> (A3) Einar Eide Byåsen IL 209976 H 13-14 120 12:26:00

Detaljer

RAPPORT FRA SAMLING PÅ GEILO, 14-18.11 2013:

RAPPORT FRA SAMLING PÅ GEILO, 14-18.11 2013: Hovden 18.8.2013 RAPPORT FRA SAMLING PÅ GEILO, 14-18.11 2013: Marielle Vinnes Forberedelser: Forberedelsene til denne samlingen lå primært i å avgjøre om samlingen skulle avholdes på Geilo eller andre

Detaljer

Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis)

Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis) Alder Hva skal gjøres? (Tiltak/trening/konkurranse.) 6-7 år Besøke/samarbeide med barneidrettsskoler. Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis) Hvem skal gjøre det? (Ansvarlig.). Hvordan

Detaljer

STARTLISTE TRIMKLASSE

STARTLISTE TRIMKLASSE 175 Turid Tangen (7), Fana IL Per Olaf Tangen (7), Fana IL 176 Per Larstuvold (33), Haga Thor Stuedal (33), Haltdalen IL 177 Mette Nesvold (7), Ålen IL Beate Lofseik (0), Lillomarka O-lag 178 Even Hofstad

Detaljer

Dersom et jurymedlem har vært involvert i produksjonen av et kart vil det ikke delta i den endelige bedømmingen av kartet.

Dersom et jurymedlem har vært involvert i produksjonen av et kart vil det ikke delta i den endelige bedømmingen av kartet. Årets norske O-kart 2002 Kartutvalget har oppnevnt følgende jury for "Årets norske o-kart 2002": Jörg Luchsinger, Kongsberg (ekspert på rentegning og trykking av o-kart) Gunnar Mosevoll, Skien (synfarer

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Vi inviterer deg til å bidra med å utvikle Stavanger regionen som et senter på Vestlandet for aktiviteter på is.

Vi inviterer deg til å bidra med å utvikle Stavanger regionen som et senter på Vestlandet for aktiviteter på is. Vi inviterer deg til å bidra med å utvikle Stavanger regionen som et senter på Vestlandet for aktiviteter på is. Stavanger kunstløpklubb engasjerer målbevisste og hardt arbeidende jenter og gutter som

Detaljer

D13-16 Gull Ingvild Tømta Sølv Torunn Hermansen Bronse Ragnhild Aas D17 Gull Anne Grete Rustad Sølv Ida Engen Gull Karin Olsen

D13-16 Gull Ingvild Tømta Sølv Torunn Hermansen Bronse Ragnhild Aas D17 Gull Anne Grete Rustad Sølv Ida Engen Gull Karin Olsen Klubbmesterskapene: Klassisk arr.: Nes O-lag 12.juni D10-12 Gull Ragnhild Haga D15-16 Gull Ingvild Tømta Sølv Torunn Hermansen D17 Gull Anne Grete Rustad Sølv Liv Bakken Haga Bronse Hanne Sørensen D40

Detaljer

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB ÅRSBERETNING 2015 STYRET, LAGLEDERE OG KOMITEER I 2015 HAR BESTÅTT AV: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem 1 Styremedlem 2 Fastmøtende styremedlem Varamann/kvinne

Detaljer

Årsberetning for 2014

Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Trøndelag Hestesportsklubb Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1. Styrets sammensetning 2. Styrets arbeid 3. Aktiviteter 4. Økonomi 5. Framtidsutsikter 6. Klubb, Krets og Norgesmesterskap

Detaljer

Telemark O-krets 2012 Styremøte nr. 2

Telemark O-krets 2012 Styremøte nr. 2 Telemark O-Krets Styre 2012 Styremøte nr. 2-2012 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 11. juni. 2012, kl. 19:00 Tilstede: Britt Fossøy, Rekruttering Tone Grande, Teknisk Jens Harald Aarnes. Anlegg /

Detaljer

SAKSLISTE ÅRSMØTET 27.2.2012. Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 1/2012, og har fastsatt følgende saksliste:

SAKSLISTE ÅRSMØTET 27.2.2012. Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 1/2012, og har fastsatt følgende saksliste: SAKSLISTE ÅRSMØTET 27.2.2012 Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 1/2012, og har fastsatt følgende saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av ordstyrer, referent og to protokoll-underskrivere

Detaljer

Årsberetning 2013 for Rond O-lag

Årsberetning 2013 for Rond O-lag Årsberetning 2013 for Rond O-lag STYRETS VIRKSOMHET Styret har i 2013 hatt følgende sammensetning: Leder: Thorstein Fretheim Nestleder: Bjørn Myhrmoen Sekretær: Turid Giil Kasserer: Tea Forberg Leder trimkomite:

Detaljer

REKRUTTERING. - Turorientering videreføres som et viktig rekrutterings- og breddearrangement. Mulighet for nye brukergrupper og rekrutteringsarenaer

REKRUTTERING. - Turorientering videreføres som et viktig rekrutterings- og breddearrangement. Mulighet for nye brukergrupper og rekrutteringsarenaer REKRUTTERING O-KARUSELLEN TURORIENTERING SAMARBEID NYBEGYNNERKURS KVALITET - O-karusellen skal videreføres som det viktigste rekrutteringstiltaket og rekruttaktivitet gjennom opplegg i Trinn 1, 7 9 år

Detaljer

Gjø-Vard orienteringslag Sesongen 2012

Gjø-Vard orienteringslag Sesongen 2012 Gjø-Vard orienteringslag Sesongen 2012 Jukolalaget 2011 Hovedsponsor: Styret 2012 Leder Bjørn Godager Tlf 412 52 468 mailto:bjoern.godager@hotmail.com Nestleder Bengt Johansson Tlf 416 42 459 mailto:beejoh@online.no

Detaljer

Telemark og Vestfold Skiskytterkrets. Årsmelding for sesongen 2011/2012:

Telemark og Vestfold Skiskytterkrets. Årsmelding for sesongen 2011/2012: Telemark og Vestfold Skiskytterkrets Årsmelding for sesongen 2011/2012: Innledning: Kretsen planla å arrangere 8 renn i Statkraftcupen. 5 renn ble gjennomført. Ivrig IL greide denne sesongen ikke å arrangere

Detaljer

Sp.kl. Freidig O-avdelings interne organ Juni 2011 Nr. 2 33. årgang

Sp.kl. Freidig O-avdelings interne organ Juni 2011 Nr. 2 33. årgang Sp.kl. Freidig O-avdelings interne organ Juni 2011 Nr. 2 33. årgang Løypelegging P STPLUKK Frankrike-samling MIN ST RSTE B M Rekruttene på overnattingstur til Holstvollen Pinseløp Klubbmesterskap Hist

Detaljer

O trening Nydalens Skiklub (NSK) for 8-12 år Våren 2014

O trening Nydalens Skiklub (NSK) for 8-12 år Våren 2014 Dato / tid Sted Aktivitet / Opplegg Mandag 7.april Frysja Sandvolleyball-banen på vestsiden av Akerselva (ved Sagadammen 26) Ansvar: 2003 - Torunn/ Maiken Veivalg for de øvede Karttilvenning for de nye

Detaljer

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Kretsting 2011 Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Styrets sammensetning Leder: Svenn Erik Ødegaard, Sand IF Nestleder: Lillian Arnesen, Storhamar Kunstløp Sekretær: Gunnar Nygård,

Detaljer

Byåsen IL Orientering INFO FOR REKRUTTER 2017

Byåsen IL Orientering INFO FOR REKRUTTER 2017 Byåsen IL Orientering INFO FOR REKRUTTER 2017 Sportslig utvalg 2017 Leder Haakon Arnesen Junior/senior Hans Alexander Østhagen 13-16 år Hans Helmer Sæternes -> 12 år Torgeir Aune Trenere opp til 12 år:

Detaljer

STAVANGER ORIENTERINGSKLUBB Årsmelding 2010

STAVANGER ORIENTERINGSKLUBB Årsmelding 2010 STAVANGER ORIENTERINGSKLUBB Årsmelding 2010 ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag 10. februar 2010 kl 18.00 på Hanssons Minde DAGSORDEN: 1. Åpning 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer, referent

Detaljer

SAK 1 OPPROP OG GODKJENNING AV FULLMAKTER Det ble foretatt opprop, og fullmakter ble godkjent. Det var 23 stemmeberettigede tilstede.

SAK 1 OPPROP OG GODKJENNING AV FULLMAKTER Det ble foretatt opprop, og fullmakter ble godkjent. Det var 23 stemmeberettigede tilstede. PROTOKOLL FRA BUSKERUD O-KRETS TING 19.11.2015 Sturlahuset, Drammen ÅPNING Kretsleder Linda Verde åpnet Tinget og ønsket alle velkommen. Kretsen har tradisjon for å hedre kretsens vinnere i årets NM og

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

Frol IL Orientering Handlings-/tiltaksplan Visjon: Frol IL Orientering skal være en attraktiv klubb for alle, uansett ambisjonsnivå.

Frol IL Orientering Handlings-/tiltaksplan Visjon: Frol IL Orientering skal være en attraktiv klubb for alle, uansett ambisjonsnivå. Visjon: Frol IL Orientering skal være en attraktiv klubb for alle, uansett ambisjonsnivå. Styrets arbeid Bli bedre på informasjon Flere medlemmer Klart definerte arbeidsoppgaver for tillitsvalgte Synliggjøring

Detaljer

Ganddal Idrettslag Orienteringsgruppa Jærveien 270 4300 Sandnes

Ganddal Idrettslag Orienteringsgruppa Jærveien 270 4300 Sandnes Ganddal Idrettslag Orienteringsgruppa Jærveien 270 4300 Sandnes Innspill til Statens Vegvesen plan Kommunedelplan med konsekvensutredning Tverrforbindelsen Fv.505 Foss-Eikeland - E39 Bråstein Side 2 of

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer