Reindriftsforvaltningen Anbudsforespørsel Leasing av biler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reindriftsforvaltningen Anbudsforespørsel Leasing av biler"

Transkript

1 Reindriftsforvaltningen Anbudsforespørsel Leasing av biler Treårig avtale fra mars/april 2008 Vedlegg 1: Prisutfyllingsskjema 1

2 1. BAKGRUNN Reindriftsforvaltningen ønsker å inngå avtale for leasing av biler til bruk i tre av våre regionkontorer, Troms (Andselv), Nordland (Fauske) og Sør-Trøndelag (Røros). Bilene ønskes levert i løpet av april 2008 eller etter nærmere avtale. Anskaffelsen følger prosedyren åpen anbudskonkurranse og reguleres av Lov om offentlige anskaffelser og Forskrift om offentlige anskaffelser del II. Anbudskonkurransen kunngjøres i Doffin databasen. 2. LEVERING AV ANBUD Anbudskonkurransen kan leveres pr. post eller ved personlig overlevering og skal være merket med Anbud leasingbiler 08. Anbudet skal være oss i hende innen fristen. For sent innkomne anbud vil bli avvist. Personlig innlevering: Levering pr. post: Reindriftsforvaltningen, Markveien 14, 9510 Alta Reindriftsforvaltningen, Pb 1104, 9504 Alta Frist for innlevering av anbudet er kl KRAV TIL LEVERANDØREN Leverandøren skal være et lovlig registrert foretak, og skal dokumentere dette ved firmaattest. Reindriftsforvaltningen krever at leverandøren har et utbygget servicenivå som sikrer virksomhetens drift både i det daglige og ved uforutsette hendelser. Dette dokumenteres ved en beskrivelse av det serviceapparat som vil være tilgjengelig for Reindriftsforvaltningen, beskrivelse og evt. dokumentasjon av kvalitetssikringsrutiner, navngitt referanser fra tilsvarende oppdrag og attestasjon for offentlig godkjenning av verksted. Dersom det benyttes underleverandør, skal disse oppgis. 2

3 4. INNHOLDET I ANBUDET INSTRUKSJON Anbudet skal utarbeides i samsvar med denne instruksjonen. Dette gjøres for å sikre en enkel og sammenliknbar fortolkning av de innkomne anbud og for å sikre at anbudets innhold kan brukes som en avtale som regulerer forholdet mellom partene. Ufullstendig anbudsbesvarelser, eller besvarelser som inneholder forbehold, feil eller uklarheter som kan medføre tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold til de øvrige tilbudene, vil bli avvist. Det skal vedlegges en kort og generell beskrivelse av leverandøren. Det skal vedlegges beskrivelser/brosjyrer av tilbudte biler som er i samsvar med pkt Det skal gis en beskrivelse av leverandørenes opplegg for service og oppfølgning av avtalen. Dette gjelder forhold som: Hvor bilene skal leveres for service, vedlikehold og reparasjoner, om leverandøren henter og bringer bilene ved service, om erstatningsbil stilles til rådighet, om leverandøren kan tilby andre tjenester som kan ha innvirkning på totaløkonomien for leietaker. Det er ikke anledning til å inngi anbud på deler av leveransen. Det skal inngis tilbud på alle bilene samlet, fordi det ønskes inngått kontrakt med en leverandør. Det kan gis alternative tilbud på ulike biltyper innenfor spesifikasjonene. Prisutfyllingsskjemaet skal benyttes, egne prislister, kataloger etc. levres evt som vedlegg. Prisene skal angis i NOK, fritt levert og eks. merverdiavgift, inklusive gebyrer, toll og andre tillegg og bilene skal være registrert og klargjort til bruk. Alle ytelser og tjenester som tilbys i anbudsbesvarelsen regnes som innkalkulert i leasingprisen dersom ikke annet er spesifikt angitt. 4.1 Spesifikasjon av leveranse Reindriftsforvaltningen har leasingavtaler for Troms, Nordland og Sør- Trøndelag/Hedmark som utløper 15. april Antall og type biler og tidspunkter for levering fremkommer nedenfor og i prisutfyllingsskjemaet. Der det i prisutfyllingsskjemaet er angitt merke og modell, er dette for å gi et eksempel som viser omtrentlig størrelse på forespurte bilene. Anbyder skal oppgi pris både med fast og flytende rente der dette fremgår i prisutfyllingsskjemaet. Betingelser/rutiner for renteregulering ved flytende rente skal angis. 3

4 Leverandøren skal gi tilbud på forsikring med kasko, vei hjelp og leiebil ved skade. Tilbud på forsikring gis med opptil 5000,- i egenandel. Reindriftsforvaltningen vil på bakgrunn av de innkomne tilbudene vurdere om de vil benytte fastpris eller flytende pris og om de vil benytte forsikringstilbud gjennom leasingleverandør. Serviceavtale skal være inkludert i anbudsprisen. Leverandøren skal gi en beskrivelse av serviceopplegget. Reindriftsforvaltningen ser for seg følgende innhold: Bilene skal leveres i driftssikker stand og leverandøren forplikter seg til å foreta service og ettersyn av bilen i henhold til bilfabrikkens instruksjonsbok ved offentlig godkjent verksted og nærmere avtalt tid. Leverandøren forplikter seg å foreta smøring og oljeskift i henhold til bilfabrikkens instruksjonsbok. Leverandøren skal foreta alle nødvendige reparasjoner på bilen forutsatt at feilene skyldes normal slitasje og ikke har oppstått på grunn av skjødesløs eller uansvarlig behandling. Den avtale leiepris skal inkludere bilens forbruk av dekk forutsatt at slitasjen er normal ut fra den avtale kjørelengden. Leverandør skal være behjelpelig med skift av hjul dersom dette viser seg å være nødvendig. Prisen skal inkludere sommer- og vinterdekk på felg. Leverandøren må oppgi om den vil oppbevare dekk som ikke er i bruk, og om skifte av dekke ved overgang til sommer/vinterdekk foreståes av leverandøren. Det forutsettes at bilene leveres kontorstedene, samt blir avhentet på kontorstedet ved kontrakttidens utløp. Det skal også beskrives miljøkrav i forhold til utslipp/partikkelfilter ol. Videre skal det defineres nærmere hva som er skade utover normal slitasje. Dette har sammenheng med tilbakelevering ved avslutning av leasingkontrakten. Nærmere spesifisering fremkommer i pkt

5 4.1.1 Reindriftsforvaltningen Reindriftsforvaltningen ønsker tilbud på: Reindriftsforvaltningen Troms (Andselv): En (1) bil i storbilklassen/suv klassen, kjørelende ca km pr år Med følgende spesifikasjoner: 5-seter med totalvekt med henger ikke over 3,5 tonn Manuelt gir Diesel (turbo) som kan trekke minst 2 tonn 4 WD, lavgir samt diffrensialsperre ABS ESP (elektronisk stabilitetskontroll) eller tilsvarende Sentrallås/Elektriske vinduer Vinterdekk/piggdekk Ekstralys (1000-metre eller lignende) Motor/kupèvarmer Webasto (dieselvarmer) God bakkeklaring (minst 20 cm) Klimaanlegg Hengerfeste Lastestativ Radio/CD (med bluetooth-tilkopling for mobil/handsfri) Gummimatter, også i bagasjerom Setetrekk 5

6 Servostyring Høyt montert bremselys Skvettlapper foran og bak Farge sølv grå metallic Montering av logo Sikkerhetspakke (refleksvest, isskrape, kost, pusseskinn og førstehjelpspute Lifehammer montert i cupe Reindriftsforvaltningen Nordland (Fauske): En (1) bil i storbilklassen/suv klassen, kjørelengde ca km pr år Med følgende spesifikasjoner: 2-seter med totalvekt med henger ikke over 3,5 tonn. Det ønskes også tilbud på 5-seter med samme spesifikasjoner som alternativ. Manuelt gir Diesel (turbo) som kan trekke minst 2 tonn 4 WD, lavgir samt diffrensialsperre ABS ESP (elektronisk stabilitetskontroll) eller tilsvarende Sentrallås/Elektriske vinduer Vinterdekk/piggdekk Ekstralys (1000-metre eller lignende) Motor/kupèvarmer Webasto (dieselvarmer) God bakkeklaring (minst 20 cm) 6

7 Klimaanlegg Hengerfeste Radio/CD (med bluetooth-tilkopling for mobil/handsfri) Gummimatter, også i bagasjerom Servostyring Høyt montert bremselys Skvettlapper foran og bak Farge sølv grå metallic Montering av logo Sikkerhetspakke (refleksvest, isskrape, kost, pusseskinn og førstehjelpspute Lifehammer montert i cupe Reindriftsforvaltningen Sør-Trøndelag/Hedmark (Røros): En (1) bil i storbilklassen/suv klassen, kjørelengde ca km pr år. Med følgende spesifikasjoner: 2-seter med totalvekt med henger ikke over 3,5 tonn. Det ønskes også tilbud på 5-seter med samme spesifikasjoner som alternativ. Manuelt gir Diesel (turbo) som kan trekke minst 2 tonn 4 WD, lavgir samt diffrensialsperre ABS ESP (elektronisk stabilitetskontroll) eller tilsvarende Sentrallås/Elektriske vinduer Vinterdekk/piggdekk 7

8 Ekstralys (1000-metre eller lignende) Motor/kupèvarmer Webasto (dieselvarmer) God bakkeklaring (minst 20 cm) Klimaanlegg Hengerfeste Lastestativ Radio/CD (med bluetooth-tilkopling for mobil/handsfri) Gummimatter, også i bagasjerom Servostyring Høyt montert bremselys Skvettlapper foran og bak Farge sølv grå metallic Montering av logo Sikkerhetspakke (refleksvest, isskrape, kost, pusseskinn og førstehjelpspute Lifehammer montert i cupe Bilene skal helst leveres så nært som mulig opptil 15, april Leasingperiode 3 år. Reindriftsforvaltningen har følgende krav til service (i tillegg til alm. Service som nevnt overfor): Leverandøren skal stå for dekkskifte ved overgangs mellom sommer og vinter og skal tilby oppbevaring av hjul som ikke er bruk. Dette gjelder ikke bil til Troms. 8

9 4.2 Konsekvenser ved avvik fra estimert kjørelengde På prisutfyllingskjemaet ber vi om pris pr overkjørte kilometer når kjørelengde overskrider forhåndstilsagnet. Anbyder må spesifisere rutiner for avregning av dette, for eksempel om det avregnes pr bil pr år, eller ved avtalens slutt, samlet for alle bilene, om det gis refusjon ved kortere kjørelengde, om det gis noen slingringsmonn utover forhåndsanslaget før det beregnes påslag/reduksjon osv. 4.2 Kontraktsbetingelser Leverandøren fordeler alle utgiftene knyttet til leie, årsavgift og evt forsikring jevnt utover året og fakturerer Reindriftsforvaltningen ikke oftere enn 12 ganger pr år. Det skal ikke belastes administrasjonsgebyr eller andre gebyrer eller avgifter. Det skal gis minimum 30 dagers betalingsfrist fra Reindriftsforvaltningen har mottatt faktura. Fakturering skal skje til Reindriftsforvaltningen Alta, og spesifisert for den enkelte bil som avtalen omfatter. Faktura skal spesifiseres mva med sats/beløp. Ved for sen betaling betales morerenter jf Lov om forsinket betaling med mer av 17. desember Leverandøren skal gjøre tilgjengelig løpende statistikk som viser kostnad for den enkelte bil i avtalen. 4.4 Aksept av anbud Ethvert anbud som er innkommet etter anbudsfristens utløp vil bli avvist. For å bli akseptert skal anbudet være i samsvar med følgende: Anbudet skal være signert og evt stemplet Anbudsbesvarelsen skal være på norsk Det skal vedlegges skatteattest, ikke eldre enn 6 måneder regnet fra inneleveringsfristen (både skatt og merverdiavgift). Det skal vedlegges HMS-erklæring i underskrevet stand. 9

10 5. EVALUERING AV INNKOMNE ANBUD 5.1 Kriterier for valg Leverandør vil bli valgt ut fra en vurdering av det økonomisk mest fordelaktige tilbud på grunnlag av: Pris Driftskostnader/totaløkonomi Service og teknisk bistand, herunder gjennomføring av levering samt responstid Funksjonelle og estetiske egenskaper Baggasjekapasitet Sikkerhet Miljøkrav Kriteriene er ikke i prioritert rekkefølge. 6. ADMINISTRATIV INFORMASJON TIL ANBYDERNE 6.1 Kommunikasjon i anbudsperioden Det er å anta at flere potensielle anbydere ønsker å stille spørsmål vedrørende selve prosessen eller om tjenesten som forespørres. Ethvert spørsmål an kontaktuell, administrativt eller økonomisk karakter, samt faglige og tjenesterelaterte spørsmål skal rettes til Reindriftsforvaltningen v/fung. ass reindriftssjef Stig Gøran Hagen eller rådgiver Tone F. Seppola. For å unngå at potensielle anbydere, mot bedre vitende, mottar informasjon fra personale som ikke fullt ut er inneforstått med alle aspekter i kjøpsprosessen, må alle henvendelser som er relevant for denne anbudsinnbydelsen rettes til: Reindriftsforvaltningen Alta, tlf eller faks v/stig Gøran Hagen eller Tone F. Seppola 10

11 6.2 Klargjøring av anbudet Reindriftsforvaltningen er ikke under noen omstendighet ansvarlig for de kostnader som leverandøren genererer i tilknytning til dette anbudet. Dette gjelder både antatte og ikke- antatte anbud. I tilfelle anbyder finner motstridende informasjon i anbudsgrunnlaget eller i spesifikasjonene, skal anbyder utvetydig beskrive denne motstridende informasjonen og angi anbyders fortolkning. For å sikre korrekt fortolkning av spesifikasjonene er det viktig at anbyderne bringer klarhet gjennom spørsmål. 6.3 Anbyders avvik fra anbudsgrunnlaget Ethvert avvik fra anbudsspesifikasjonene introdusert av anbyder i dennes anbud skal identifiseres. Det er anbyders plikt å begrunne et slikt avvik. Alle avvik i denne sammenheng skal beskrives og sendes som vedlegg sammen med besvarelsen. 6.4 Tilleggsinformasjon Enhver som ikke er beskrevet i anbudsgrunnlaget, men som anbyder mener er relevant for evalueringen av anbudet, kan vedlegges som en del av anbudet. Dette skal i så fall merkes tilleggsinformasjon. 6.5 Modifikasjon av anbud Det vil ikke bli akseptert noen form for endringer eller modifikasjoner av kommersiell karakter, dvs. endringer i pris, etter at anbudet er inngitt, dersom det ikke oppdages åpenbare feil. 6.6 Kommunikasjon med andre Fram til anbudsfristens utløp aksepters det ikke at det foregår noen form for kommunikasjon med personer som skal ha befatning med beslutningsprosessen, bortsett fra de som står oppnevnt som faste kontaktpersoner. Dette for å hindre uheldige konkurransevridninger. 6.7 Uavhengighet Anbudssammenslutninger fra leverandørsiden aksepteres i de tilfeller der en har felles knutepunkt som for eksempel benyttelse av samme grossist, agent, 11

12 importør eller produsent. Formelt sett sal i så fall dette knutepunktet være en ansvarlig part i anbudet og således underskrive anbudet. Anbyderen skal videre gjennom sitt anbud garantere at; Prisene i anbudet har framkommet på selvstendig grunnlag, uten konsultasjon, kommunikasjon eller andre avtaler i den hensikt å begrense konkurransen. Med mindre det er bestemt i norsk lov, er prisene i anbudet ikke bevisst framlagt direkte eller indirekte for andre anbydere eller konkurrenter. Intet forsøk har vært, eller vil bli gjort, for å påvirke noen person eller firma, i den hensikt å begrense konkurransen. 6.8 Anbyders vedståelsesansvar Anbyder er klar over at innrømmelser og forpliktelser nevnt i anbudet, og som er å forstå som en ytelse som er inkludert i prisen, er forpliktende for anbyder med mindre det er tatt klare reservasjoner på dette. 6.9 Anbyders vedståelsesfrist Anbyder vedstår seg de betingelser som blir gitt i 3 måneder regnet fra anbudsfristens utløp Signatur og fullmakter Anbyderen skal oppgi komplett navn og adresse som er registrert på vedkommende firma, samt registreringsnummer fra firmaregistret i Brønnøysund. Anbudet skal være signert av person eller personer som har den nødvendige fullmakt til å binde anbyderen Behandling av innkomne anbud Reindriftsforvaltningen forbeholder seg retten til helt eller delvis å forkaste samtlige anbud dersom særskilte grunner taler for dette. Ingen av anbudsdokumentene vil bli returnert til anbyder men vil bli oppbevart konfidensielt inntil anbudsperioden utløper Resultat etter konkurransen Etter at evalueringsfasen er over og før kontrakt(er) er underskrevet vil samtlige aktører i konkurransen bli tilskrevet. Dette brevet vil inneholde: 12

13 Navn på vinner Begrunnelse for evt. avslag Dato for inngåelse av kontrakt 6.13 Informasjonsbehov om anbyder Reindriftsforvaltningen forbeholder seg retten til, på forespørsel, å få tilgang til videre informasjon om den enkelte anbyder, som kan være nødvendig for evalueringen Transport av leveringsavtale Det er de(n) antatte leverandøren som er ansvarlig for at leveransene er i samsvar med norske lover og forskrifter. Transport av leveringsavtalen til 3.part aksepteres ikke Gebyrer Reindriftsforvaltningen aksepterer ingen form for gebyrer på de varer og tjenester som blir kjøpt. Dette i form av fakturagebyr, forsikringsgebyr, adm.gebyr og lignende. 13

STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD

STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 1 STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 2/09 Arbeidstøy Åpen anbudskonkurranse Steinkjer februar 2009 2 1. GENERELLT 1.1 Innledning Oppdragsgiver: Oppdragsgiver er: Steinkjer kommune, heretter kalt

Detaljer

ANBUDSDOKUMENT. Samarbeid om kjøp av. Teleskopisk brannlift. Trondheim m. Levanger. Stjørdal. Anbudsdokument på teleskopisk brannlift side 1 av 8

ANBUDSDOKUMENT. Samarbeid om kjøp av. Teleskopisk brannlift. Trondheim m. Levanger. Stjørdal. Anbudsdokument på teleskopisk brannlift side 1 av 8 ANBUDSDOKUMENT Samarbeid om kjøp av Teleskopisk brannlift Trondheim m Levanger Stjørdal Anbudsdokument på teleskopisk brannlift side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. MÅL OG HENSIKT MED ANBUDSINNBYDELSEN...Side

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5. Anskaffelsessak 2012-100 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Arbeidstøy For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2012 Doffin ref.: 249349 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...4 1

Detaljer

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Anskaffelsessak 2011-111 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på mobil og fasttelefoner med utstyr samt tilhørende produkter og tjenester For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

07.12 Standard Avtalevilkår

07.12 Standard Avtalevilkår 07.12 Standard Avtalevilkår Virksomhet/avdeling Drammen kommune ID 601.07.12 Utarbeidet av: Frode Herlung Godkjent dato: 20.10.2011 Godkjent av: Erik Bruun-Pedersen Signatur: FAH Erstatter: Vers.02 av

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-204. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune

Anskaffelsessak 2012-204. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune Anskaffelsessak 2012-204 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.: 267078 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...3

Detaljer

Innkjøpshåndbok for. Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) INNKJØPSHÅNDBOK FOR HØGSKOLEN I GJØVIK, LILLEHAMMER OG HEDMARK

Innkjøpshåndbok for. Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) INNKJØPSHÅNDBOK FOR HØGSKOLEN I GJØVIK, LILLEHAMMER OG HEDMARK Utarbeidet av: Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet Dato: 26.mars 2014 Sist revidert av: Godkjent av: Dato: Innkjøpshåndbok for Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) 1 Forord... 4 1.

Detaljer

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015. 1.

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015. 1. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter gjelder

Detaljer

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANSKAFFELSESPROSESSEN 7 2.1 Grunnlag og

Detaljer

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE.

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. Sel Kommune v/ teknisk drift ønsker tilbud på innleie av følgende maskiner: Gravemaskiner, belte Gravemaskiner,

Detaljer

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 15.desember 2014 Lars H. Engerengen KONKURRANSE NR. 201300270 Grunnlagsdokument fra Finnmark fylkeskommune om leveranse av Bussruter i Finnmark i perioden 1. januar

Detaljer

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR 3 FORMÅL MED RETNINGSLINJENE 3 MYNDIGHET OG ANSVAR 3 Rådmannen 3 Sentral innkjøpstjeneste 3 Desentral innkjøpstjeneste 4 REGELVERK SOM ER

Detaljer

Anskaffelsessak 2013-118. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester

Anskaffelsessak 2013-118. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester Anskaffelsessak 2013-118 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.: 294369 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR ENERGIOPSJONER I FORBRUK 2014/2015

STANDARDVILKÅR FOR ENERGIOPSJONER I FORBRUK 2014/2015 19.5.2014 1 STANDARDVILKÅR FOR ENERGIOPSJONER I FORBRUK 2014/2015 DEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 2 1. Formål og virkeområde 2 2. Definisjoner 2 3. Forholdet til utøvelse av systemansvaret og andre virkemidler

Detaljer

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEFORHOLDET Denne avtale (Avtalen) gjelder mellom bedriften som er registrert som Kunde/juridisk eier (Kunde) og Telenor Norge AS med organisasjonsnummer 976967631

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for kjøp av vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune Saksnr: 2012/6639 Tilbudsfrist: 26.09.2012 kl. 15:00 Avtaleperiode: 1 år 1

Detaljer

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter

Detaljer

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten Veileder Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten FORORD Statlige virksomheter hadde nær 59 millioner betalingstransaksjoner i 2009. Det er

Detaljer

ANBUDSGRUNNLAG BRØYTING SKJÅNES

ANBUDSGRUNNLAG BRØYTING SKJÅNES ANBUDSGRUNNLAG BRØYTING SKJÅNES Innleie av private maskiner til vintervedlikehold INNHOLD: A. ANBUDSINNBYDELSE... side 3 B. ANBUDSREGLER... side 4 B1 Generelt... side 4 B2 Krav til anbudet... side 4 B3

Detaljer

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Konkurransebetingelser

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Konkurransebetingelser Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 19 26.05.2015 Innholdsfortegnelse og dokumentstruktur Konkurransegrunnlaget for "Anbudskonkurranse 2016 Vestfold består av to deler

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for åpen anbudskonkurranse ved:

Konkurransegrunnlag. for åpen anbudskonkurranse ved: Bedriftsnavn: Havforskningsinstituttet Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse ved: Leie av tre kombinerte ringnot/trålfartøy til mengdeestimering av Norsk vårgytende sild under gyteinnsiget i 2015.

Detaljer

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år.

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. AVTALEINFORMASJON: HPV-tester 25. november 2014 Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. Anskaffelsen er en del av det nasjonale programmet

Detaljer

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS 1 Innledning 1.1 DEFINISJONER Kjøper: E.C. Dahls Eiendom AS med tilhørende datterselskaper (også benevnt «ECDE»). Selger: Firma

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune. Tilbudsfrist:

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune. Tilbudsfrist: Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune Tilbudsfrist: Dato: 13. november 2014 Klokken:12:00 Anskaffelse: 14/00196 1 Innhold 1 GENERELL

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR JournalpostID: /31 Arkiv sakid.: /1 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 033/1 036/1 Saksbehandler: Tom Seljeås FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Dato: 11.0.1.0.1 INNKJØPSVEILEDER

Detaljer

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P Kontraktsreferanse : ANSK-0640-11 Kontraktsområde: Hotelltjenester Universitets- og høyskolesektoren Versjon 3.0 up Standardkontrakt for tjenestekjøp Kontrakt om

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/206 Innklaget virksomhet: Klager: Moss kommune, Saksnummer: 2008/206 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester. Helseforetakenes innkjøpsservice AS

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester. Helseforetakenes innkjøpsservice AS Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester Helseforetakenes innkjøpsservice AS på vegne av Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF

Detaljer