MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 1 mars 2007 n ALLE SKAL MED

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 1 mars 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED"

Transkript

1 MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 1 mars 2007 n ALLE SKAL MED

2 Alle skal med LEDER Alle skal med. Det er budskapet vårt i den kommende valgkampen. Vårt mål er at Norge skal bli verdens mest inkluderende samfunn. Det betyr at fellesskapene må åpnes opp slik at alle føler at de er velkomne til å delta, enten det er i arbeidslivet eller i den lokale velforeningen. Norge er et godt land å bo i for de aller fleste. Likevel er det for mange som er utenfor fellesskapene. Vi har for mange som er utenfor arbeidslivet. Vi ser at mange av de som er nye i landet sliter på skolen. Vi vet at veien tilbake til et vanlig liv etter soning, rus og psykiatri er for lang. Vi vet at for mange opplever at livet som gammel blir ensomt. Det vil vi gjøre noe med. Vårt mål er et samfunn der alle føler tilhørighet, der alle opplever at de trengs og der alle føler at de er velkomne. At «alle skal med» er en sterk og kraftfull visjon. Den griper rett inn i grunnverdiene til sosialdemokratiet, nemlig visjonen om et samfunn bygd på fellesskap og rettferdighet. Forlengelsen av denne visjonen er en ide om hvordan samfunnet skal organiseres. Om alle er like mye verdt, må også alle ha samme rett til å ta plass, til å delta og gå framover. Når vi lager vår politikk enten det er i regjering eller i kommunepartiet - er det nettopp dette det handler om: Å gi mennesker mulighet til å leve det livet de ønsker. Dette er viktig for den enkelte, men det er også viktig for samfunnet at alle deltar. Et samfunn der alle er med og bidrar blir mer effektivt. Ingen er for svak til å kunne bidra med noe. Ingen er så sterk at han aldri trenger støtte fra noen. Det er sammen vi blir sterke fordi fellesskap skaper trygghet, og trygghet gjør at mennesker våger. Vi har lange tradisjoner for tett samarbeid mellom de sosialdemokratiske partiene i Norden. Vi lærer av hverandre og vi låner ideer fra hverandre. I Sverige og Danmark har våre søsterpartier allerede tatt slagordet om at alle skal med i bruk. «Alla skal med. Så enkelt är det» sa de svenske Socialdemokraterna før forrige valg. I Danmark har de laget en utvidet versjon av budskapet: «Alle skal med i fremtiden». Det er nettopp dette det handler om. Den første utfordringen er å sikre folk plass i fellesskapet, gjennom adgang på alle de arenaer der vi har; de store og små fellesskapene, på jobben, idrettslaget, i organisasjoner eller i borettslaget. Det gjør vi gjennom holdninger og gjennom å lage politikk som gjør at folk kommer i jobb, at alle unger har råd til å være med på fotballaget og ved at alle får hjelp til å mestre skolen. Den andre utfordringen er å sikre at vi passer på at ikke samfunnet utvikler seg slik at forandringer gjør at mange ekskluderes fra å være med framover. Vi må sikre at folk har den kunnskap og kompetansen som trengs for å bidra, og vi må ha det sikkerhetsnettet et godt velferdssamfunn gir, som gjør at folk tør å møte forandringer og tør å satse. Den svenske partilederen Göran Persson stiller viktige spørsmål i sin bok «Se dig själv i andra»: Skal vi gå sammen inn i fremtiden eller hver for oss? Skal vi hjelpe hverandre eller la de sterke gå foran? Skal vi gå sammen, eller skal noen stå igjen? Det er det spørsmålet vi skal stille når vi går i gang med valgkampen. Vårt svar er klart: Alle skal med. Forside- og illustrasjonsfoto: Arbeiderpartiet/Eirik Førde Utgiver: Arbeiderpartiet Ansvarlig redaktør: Sindre Fossum Beyer Utg.ansv.: Ingrid Sagranden Adresse: Sammen, Arbeiderpartiet, pb Youngstorget E-post redaksjonen: / Gjenvunnet av resirkulerte drikkekartonger Teksten som skal stå ved siden av er: gjenvunnet av resirkulerte drikkekartonger (2 nr. 1 mars 2007

3 Mona Sahlin klar som leder for Socialdemokraterna Foto: Linus Hallgren. En enstemmig valgkomite hos de svenske Socialdemokraterna har innstilt Mona Sahlin som ny leder for partiet etter Göran Persson. Valget av ny partileder blir gjort på partikongressen mars. Dette er en beslutning som jeg har tatt utfra tre spørsmål jeg har stilt til meg selv. For det første er jeg stolt over at det sosialdemokratiske partiet så tydelig har signalisert at det er på tide med en kvinne som partileder. For det andre har jeg stilt meg spørsmålet om jeg har tilstrekkelig støtte, jeg kjenner meg stolt og ydmyk overfor den støtten jeg nå får i partiet. Det tredje spørsmålet jeg har stilt meg er om jeg har tilstrekkelig lyst, og det kjenner jeg at jeg virkelig har. Jeg har en lyst, en glød, et engasjement som jeg vil bruke til å utfordre Fredrik Reinfeldt, sier Mona Sahlin. Partileder Jens Stoltenberg gratulerer Mona Sahlin med nominasjonen: Jeg vil gratulere Mona Sahlin med nominasjonen som ny partileder. Jeg har kjent henne i mange år og er sikker på at de svenske sosialdemokratene får en svært dyktig leder i Mona Sahlin, sier statsminister Jens Stoltenberg. Hun har lang politisk erfaring og nyter stor respekt også utenfor Sveriges grenser. Jeg har hatt stor glede av å samarbeide med henne om internasjonale spørsmål. Arbeiderpartiet og Socialdemokraterna har samarbeidet nært gjennom årtier, og jeg er trygg på at dette samarbeidet fortsetter under Mona Sahlin, sier Stoltenberg. Før den svenske partikongressen kommer Mona Sahlin på besøk til Norge. Hun skal innlede på Arbeiderpartiets nettverkskonferanse Kvinne på topp mars. Dette er sluttsamling for Arbeiderpartiets lederekrutteringsprogram for kvinner. 100 kvinnelige kandidater og lederemner skal få forståelse og innsikt i medienes verden og hvordan de kan bli mer synlige. Kommer til Norge 8. mars! nr. 1 mars )

4 LEK og LÆRING før skolestart «Vi må komme oss bort fra at læring er fælt for barn!». En svært engasjert rektor på Ranheim skole i Trondheim uttrykker det som godt kan være overskriften på Arbeiderpartiets forslag frem mot kommunevalget. I det skolepolitiske dokumentet som skal vedtas på landsmøtet er mange forslag knyttet til de første skoleårene. Tilbud om førskole, gjerne kombinert med såkalt tilpasset, eller fleksibel, skolestart er et av disse forslagene. n Av Kristine Nordenson Hva er tilpasset skolestart? Tilpasset eller fleksibel skolestart betyr at skolene åpner for at enkeltelever begynner på skolen i løpet av det siste halvåret før ordinær skolestart. Det gjennomføres forskjellig i de kommunene som har begynt med dette, noen steder får elevene begynne den dagen de fyller 6 år, mens andre steder får alle som ønsker det mulighet til å begynne på et tidligere tidspunkt. Noen steder kommer de som starter tidligere inn i en aldersblandet gruppe sammen med første og andreklassingene, mens andre steder lager skolen en egen klasse. En tilpasset skolestart Ranheim skole er demonstrasjonsskole. Et av prosjektene de har gjennomført har vært forsøk med tilpasset skolestart. Det betyr at førsteklassingene fikk muligheten til å «tjuvstarte» på skolegangen sin, ved at små grupper av elever begynte fortløpende utover våren det siste halve året før ordinær skolestart. Tilpasset skolestart på Ranheim skole Alle foreldre ble innkalt på informasjonsmøte og fikk tilbud om at barna kunne starte før ordinær skolestart Foreldrene som ønsket å benytte tilbudet planla skolestarten i samarbeid med skolen og eventuelt barnehagen Fra andre mandag i januar, og annenhver mandag utover våren startet grupper på 3-4 barn på skolen Barna gikk i en egen klasse «Tilpassa skolestart gjorde at alle ble sett», forteller Maj-Britt Kartum, som er rektor på skolen. «De som valgte å starte i løpet av vårhalvåret representerte et tverrsnitt av elevene. Noen var lei av barnehagen og klar for noe nytt, noen barn gikk ikke i barnehage og noen barn hadde spesielle behov og trengte litt ekstra tid for å tilpasse seg nye situasjoner.» Hun forteller videre at når 3-4 elever begynte samtidig og elevgruppene var små fikk læreren bedre tid til å bli kjent med hver enkelt og måtte i større grad tilpasse opplegget til hvert barn. Alle foreldre fikk tilbud om å benytte seg av tilpasset skolestart, og de foreldrene som ønsket at deres barn skulle begynne tidligere hadde møte med skolen for å diskutere skolestarten. «Det ga oss også en god kontakt med foreldrene allerede fra starten som gjør skole hjem samarbeidet bedre», forteller Kartum. Forsøket på Ranheim varte i to år, og rapporten fra forsøket skal nå legges frem for politikerne i kommunen. Emil Raaen, som er nestleder i oppvekstkomiteen i Trondheim, er positiv til forsøk som det de har hatt på Ranheim. «Forsøket var initiert fra skolen, og ikke fra politikerne, men vi gleder oss til å lese evalueringen av prosjektet. Vi er veldig positive til forskjellige forsøk som kan bidra til å videreutvikle skolen», sier Raaen. Hvorvidt denne måten å tenke skolestart på skal gjøres permanent på Ranheim, eller overføres til andre skoler, er ikke avgjort ennå. «Det jeg vil peke på som spesielt positivt, er den fine prosessen som rektor har med foreldrene i forkant av skolestarten,» sier Gunn Imsen om forsøket på Ranheim. Imsen er professor på pedagogisk institutt på NTNU. Hun har blant annet evaluert reform -97 og var medlem av komiteen som legger frem forslag til skolepolitisk program for landsmøte. Aps programkomité har vurdert om førskolen bør organiseres i barnehagen det siste halve året før skolestart. Imsen mener imidlertid at barna da kan bli outsidere noen timer i uka, og at det da er bedre med en mykere start på skolen. Programkomiteen åpner for lokale løsninger både i skole og i barnehagens regi. «Barnet blir ikke rådet til å begynne tid- (4 nr. 1 mars 2007

5 ligere dersom det ikke vil ha noe å vinne på det. Hvis for eksempel barnet har en svært god barnehagesituasjon, er det ingen grunn til å avbryte denne. Derimot kan det tenkes at barn som trenger litt mer tid til å tilpasse seg en skolesituasjon, vil kunne tjene mye på å begynne litt før», fortsetter hun. Imsen trekker også fram at for noen barn er det en stor fordel å bli kjent med skolen under mindre og mer oversiktlige forhold, slik at de ikke «drukner» i mengden som starter den 20. august. «Tilbud om tilpasset skolestart er spesielt viktig for barn som ikke har gått i barnehage» sier hun. Det fins ikke læreplaner for den tilpassede skolestarten, så her må lærerne drive nybrottsarbeid. Et godt samarbeid med barnehagen er viktig. Her fins det mye kompetanse om leseforberedende aktiviteter, oppbygging av tallforståelse osv. I dag er det mange førskolelærere i barneskolen som er utdannet til å arbeide med mindre barn. «I prinsippet vil innholdet i den tilpassede skolestarten og «førskoleopplegget» i barnehagen ikke være særlig forskjellig. Begge steder må en prøve seg fram med hva som fungerer for barna» forklarer Imsen. Noen er skeptiske til at barn skal begynne enda tidligere på skolen enn i dag. Imsen mener at det ikke er noen grunn til å bekymre seg for at dette er en «tidligere skolestart». «Vi må huske på at dette ikke er skole i tradisjonell forstand, men aktiviteter som ligner mye på dem de har i barnehagen, med mye lek og spill. Det er bare omgivelsene som er annerledes. Siden barnehagene nå framstår med et tydeligere opplæringsmandat, kan vi godt si at tilpasset skolestart er en godt tilrettelagt barnehage i skolens lokaler» avslutter professoren. Forsøket med tilpasset eller fleksibel skolestart er ikke tjuvstart for de mest begavede barna. Forsøket er gjennomført i flere kommuner. Utformingen av tilbudene er imidlertid veldig forskjellig fra kommune til kommune. Forslag knyttet til de første skoleårene i skolepolitisk dokument: Bedre samarbeidet mellom barnehage og skole for å legge til rette for en god overgang til skolen. Innføre en ordning med et halvt års førskoletilbud før skolestart for barn som ikke har gått i barnehage tidligere. Åpne for at kommunene kan innføre fleksibel skolestart det første halvåret i det året barnet fyller 6 år. Utvide timetallet til 28 skoletimer i uka på barnetrinnet. Innføre en time gratis SFO hver dag for alle barn de første fire årene. Legge til rette for lekselesing, leksehjelp og andre fritidsaktiviteter i tilknytning til skolen/ SFO. ALLE SKAL MED Aps skolepolitiske talskvinne Anniken Huitfeldt I den norske enhetsskolen har hver femte elev så svake ferdigheter i lesing, skriving og regning når de forlater ungdomsskolen, at de møter store problemer på videregående og i arbeidslivet. Dette er ikke bra nok. Vi vet også at det er sammenheng mellom svake ferdigheter fra ungdomsskolen og frafall i videregående. I noen områder er det opp mot 40 prosent frafall i videregående. Dette bidrar til store forskjeller, både sosialt og geografisk. Derfor er satsing på grunnleggende ferdigheter og kunnskap noe av det viktigste vi kan satse på for å hindre at noen faller utenfor. For at alle skal få muligheter til å skape seg et godt liv, må alle med i skolen. Så enkelt er det. Fylkespolitikerne og kommunepolitikerne er skoleeiere lokalt. Arbeiderpartiets politikere skal løfte kunnskap til alle som en av de viktigste sakene i årene fremover. Sammen med de som jobber i skolen, elevene og de foresatte skal vi sørge for at innholdet i skolen er så godt at elevene lærer det de skal og at de føler mestring. Også mange voksne mangler de grunnleggende ferdighetene de trenger for å klare seg i arbeidslivet. Derfor er livslang læring er en av kjerneverdiene i utdanningspolitikken. Det betyr at uansett hvor man befinner seg i livet, skal man ha mulighet til å tilegne seg ny kunnskap. nr. 1 mars 2007 )

6 Regjeringen kjø I flere år har det blitt snakket om å endre bilavgiftene i mer miljøvennlig retning. Regjeringen Stoltenberg har gått fra prat til praksis, og allerede nå merkes det på lommeboka om du velger en bil som forurenser lite eller mye. I statsbudsjettet for 2007 startet Regjeringen på den første av flere etapper for et mer miljøvennlig bilavgiftssystem. Gjennom lavere avgifter på miljøriktige biler ønsker Regjeringen å gi en økonomisk håndsrekning til de som ønsker å kjøre miljøvennlig. Torgeir Micaelsen, som er avgiftspolitisk talsmann for Arbeiderpartiet på Stortinget, er fornøyd med omleggingen. Transportsektoren står for en betydelig del av Norges klimagassutslipp. Da må vi bidra til at flere velger å kjøre biler som forurenser lite. Micaelsen viser til at utslippene fra transportsektoren har økt med 29 pst i perioden Det første som endres er engangsavgiften (se faktaboks). Med CO ² -utslipp som beregningsgrunnlag vil biler med lave utslipp av klimagassen CO ² blir billigere å kjøpe, mens biler med høye CO ² - utslipp blir dyrere. Dette gjelder både for bensin-og dieselbiler. Dieselbiler slipper imidlertid gjennomgående ut mindre CO ² enn bensinbiler og har derfor relativt sett kommet godt ut av avgiftsomleggingen, sier Micaelsen. I all hovedsak vil biler som koster under kroner bli billigere. Biler med store motorer som forurenser mye vil bli dyrere. Micaelsen viser til at terrengbiler eller såkalte SUVer, typisk har fått en høyere avgift. «Folkebiler» som Toyota Corolla og Volkswagen Passat har derimot fått avgiftsreduksjon på opptil henholdsvis og kroner. Dette er helt i tråd med intensjonene, presiserer han. Avgiftsendringen legger ikke opp til økte inntekter for staten totalt sett. Både NAF og Bilimportørenes Landsforening har uttrykt at de er fornøyde med de endringene som er gjort. Regjeringen har imidlertid fått kritikk fra de som mener at avgiftsomleggingen forverrer bymiljøene på grunn av at dieselbiler generelt har høyere utslipp av NO x og partikler (såkalte lokale utslipp). Dette er en problemstilling som vi er svært opptatt av og som vi tar høyde for, sier Micaelsen. Mange bilforhandlere rapporterer allerede om at de aller fleste diesel-biler som er blitt solgt siden nyttår leveres med partikkelfilter. De såkalte Eurokravene (se faktaboks) vil imidlertid innebære strengere restriksjoner på utslipp av NO x og partikler, og partikkelfilter vil bli påbudt for alle diesel-biler allerede fra 2009, sier Micaelsen. Regjeringen har varslet at den i statsbudsjettet for 2008 vil komme med endringer i årsavgiften. Denne skal legges opp slik at de bilene som bidrar med mest lokal forurensing, får økt avgift, mens de som Engangsavgift: Betales ved førstegangsregistrering i det sentrale motorvognregisteret Beregnes ut fra bilens vekt, effekt og CO ² -utslipp CO ² -utslipp erstattet slagvolum fra I 2005 lå antall førstegangsregistrerte biler på ca Av dette utgjorde bruktbilimport ca 20 pst. Avgasskrav i EU (Eurokrav): Kom første gang i 1993 (Euro 1) Nye krav (Euro 5) blir gjeldende, også i Norge, fra 2009 Euro 5-kravene vil medføre at partikkelfilter blir standard på alle nye dieselbiler Dette vil redusere partikkelutslipp med pst. på alle nye dieselbiler NOx-utslippene fra nye dieselbiler blir redusert med 20 pst. Ytterligere tiltak for å redusere NOx-utslipp vil bli innført. Bioetanol (E85) E85 består av 85 % fornybare naturressurser og 15% vanlig bensin E85 bidrar således til betydelig lavere klimagassutslipp enn vanlig bensin. Bioetanol (E85) som brukes i flexifuel-biler er verken pålagt CO ² -avgift eller bensinavgift. E85 er derfor ca. 2,30 kroner rimeligere enn blyfri 95 oktan bensin. Oljeselskapene regner med økning i etterspørselen, og vil i løpet av det kommende året plassere ut flere E85-pumper. ( nr. 1 mars 2007

7 rer på grønt Honda CR-V ,- (bensin) Volvo XC ,- (diesel) Suzuki Grand Vitara ,-(bensin) forurenser minst, får lavere avgift. Det er for tidlig å si noe detaljert om denne endringen nå, men det vil ikke bli endringer i kronersklassen slik enkelte har hevdet, sier Micaelsen. Micaelsen er oppgitt over at debatten om bilavgiftene mye har handlet om at vi må velge mellom lavere klimagassutslipp eller lavere lokale utslipp. Til sammen vil avgiftsomleggingene premiere biler som forurenser lite både globalt og lokalt, sier Micaelsen. VW Golf -500,- (bensin) VW Passat stv ,-(diesel) Toyota Avensis ,- (bensin) Volvo V ,- (diesel) Flexifuel-biler Flexifuel-biler er biler som både kan gå på bioetanol og vanlig bensin. Av tekniske årsaker ble slike biler behandlet på samme måte som andre biler ved omleggingen av bilavgiftene Regjeringen vil våren 2007 legge fram forslag om særlig gunstig avgiftsmessig behandling av biler som kan kjøre på bioetanol. Innblanding av biodrivstoff i bensin og diesel Det er mulig for vanlige biler å kjøre på diesel/bensin som er innblandet en viss andel (henholdsvis) biodiesel/bioetanol. Slik innblanding vil redusere CO ² -utslippene ytterligere, og Regjeringa vil derfor bidra til slik innblanding. Andelen biodiesel/bioetanol er derfor fritatt for CO ² -avgift. 5 % innblandet biodiesel/bioetanol gir dermed 5 % lavere avgifter. EL-biler Ved utgangen av 2006 var det registrert 1667 elbiler i Norge Dette er en økning på 25 % siden utgangen av 2005 Elbiler er fritatt for engangsavgift og årsavgift (men betaler 370,- i personskadeavgift) I tillegg kan elbilen kjøre i kollektivfeltet og den har gratis bompassering nr. 1 mars )

8 Å møte velgerne hjemme En rekke lokallag har planer om å vinne valget ved å møte velgerne hjemme. Det kan vi alle lære av. Ap trengs for å utvikle lokalsamfunnene slik at alle blir med. Arbeiderpartiet er igjen i kampanjemodus, sier valgkampsjef Monica Volden Sivertsen. Vi skal spille på vår fremste styrke, nemlig våre tillitsvalgte og medlemmer. Vi skal drive en grasrotkampanje med entusiasme og innsatsvilje, sier Monica Grasrotkampanje betyr at våre kandidater, tillitsvalgte og valgmedarbeidere er der folk er. Monica forteller at erfaringene fra valget i 2005 ligger til grunn for fokuset på dør til dør-aksjoner. I bydelen Kolstad i Trondheim gikk Ap fram 14,6 prosent etter at grasrot kampanjen ble intensivert med husbesøk. I Oslo har systematiske husbesøk med roser i Grorudalen resultert i veldig framgang. Oppskriften på seier er å involvere våre velgere så tidlig som mulig. Valgkamp handler om å lytte like mye som å snakke. Internett blir en viktig kanal i grasrotkampanjen. Alle skal med i valgkampen HUSK! Før valgkampen tar vi sikte på at over 3000 medlemmer deltar i lokale studieringer i politikk, media og kampanjearbeid. Vi satser også på medietrening av våre toppkandidater i kommuner og fylker. Vi skal skape entusiasme, og gjenta suksessen med Jubelsamlinger i alle fylker. Mange tusen medlemmer skal ut i valgkampen på festival, på stands og hjemme vi blir vanskelige å slå, sier Monica. Dynaprint er et verktøy for produksjon av trykksaker som gjør alle fylker og kommuner gjenkjennelige på grafisk design. Målet er at Arbeiderpartiet i hele Norge har et felles ansikt utad. Lokallagene kan kontakte sitt fylkeskontor for mer informasjon om Dynaprint. Alle skal med i valgkampen, for alle trengs. Spørsmålet vi må stille oss sjøl er: Hva skal jeg gjøre denne måneden som bidrar til valgseier i september? avslutter Sivertsen. Nasjonal kampanjeuke 2007: Vi farger landet Flest mulig kommune- og fylkespartier utfordres til å teste sitt valgkampmaskineri i perioden mai og da håper vi flest mulig vil bidra med: Leserinnlegg i lokal og regionalavisene Bruke lokale medier til å fortelle hva vi vil valget skal handle om! Standsaksjoner med vri Dør til dør aksjoner Samråd med fagbevegelsen og frivillige organisasjoner Dele ut kaffe og boller på bussen eller i fergekø Bare fantasien setter grenser følg med på Medlemsportalen for mer informasjon! I en evalueringsundersøkelse av valgkampen 2005 oppga 74,8 prosent at det å satse på direkte dialog med velgerne var mest vellykket. Mobilisering og møter med fagbevegelsen vurderes som nest mest vellykket (69,6 %). Videre merker vi oss at nærmere 60 prosent oppga at vi lyktes med å bruke internett og SMS for å få innspill og påvirke velgere. Dør til dør aksjoner kom ut som nyttig virkemiddel, selv om 30,7 prosent oppga at de ikke kjente til at det var gjennomført. De som prøvde det anbefaler det sterkt, også i små kommuner. Vi ønsker at 2007 valgkampen blir et gjennombrudd for dør til dør aksjoner i partiet. Husbesøkene organiseres i områder hvor vi tradisjonelt har stor oppslutning, men hvor det ofte er lav valgdeltagelse. Poenget er å oppmuntre folk til å stemme. På en enkel måte, to og to, minner valgmedarbeiderne om valget 10. september med en rose. Dette er ypperlig aktivitet for alle med en ordfører i magen! (8 nr. 1 mars 2007

9 Sammen mot kriminalitet: Stortingsrepresentant Thomas Breen (Ap), ordfører Asgeir Østli (Ap), politioverbetjent Ivar Solum ved Hedmark politidistrikt og lensmann i Nord-Odal, Jørn Akre har startet arbeidet med en bredere satsing på kriminalitetsforebyggende arbeid. Foto: Politiforum Lokal politikk for trygghet Kriminalpolitikk bør engasjere flere lokale tillitsvalgte mener Stortingsrepresentant Thomas Breen (Ap) i justiskomiteen. Stortinget har vedtatt å opprette politiråd i alle landets kommuner for å skape mer trygghet lokalt. Kriminalpolitikk må gjøres mer interessant og til en viktig del av lokalpolitikken, mener Breen. Lokalpolitikere og lokalpoliti Forebyggende arbeid må bli mer enn et honnørord. Derfor vil vi videreutvikle det kriminalitetsforebyggende arbeidet som har eksistert i noen kommuner med den såkalte SLT-modellen (Samordning av lokale tiltak). Stortinget vedtok under behandlingen av politirollemeldingen, at det bør satses mer på forebyggende arbeid, og opprettelse av såkalte «politiråd» lokalt. Et politiråd forankres hos ordføreren og hos lensmann eller politimester som gjør samarbeidet mer forpliktende og at beslutningene der faktisk blir fulgt opp, sier Breen. Arbeiderpartiet har tatt til orde for at politiets forebyggende innsats skal bli et av områdene der politiets innsats skal bli tydeligere målt. Tettere lokalt samarbeid Vi ser nå at samarbeid mellom kommunale og statlige organer blir tettere og mer formalisert, særlig gjennom NAV-reformen. Kommunepolitikerne har mulighet til å ta mer ansvar for å gjøre lokalsamfunnene i Norge ennå tryggere. De fleste lokalpolitikere har kunnskap om enkeltmennesker som har startet en kriminell løpebane, og hvor man ser at det kunne vært forbygge bedre. Vi vet at mye av kriminaliteten lokalt, både når det gjelder vold og vinningskriminalitet, både hjemme og ute er knyttet til rus. Her bør lokalsamfunnet engasjere seg mer for trygghet lokalt, blant annet knytta til skjenkepolitikk, sier Breen. Politisk styring Å lage trygge lokalsamfunn handler om mange ting. Få kjenner plan og bygningsloven, og mulighetene som ligger for politisk styring i lokale reguleringsplaner så godt som Arbeiderpartiets lokalpolitikere. Vi må bruke de mulighetene disse gir for å tenke helhetlig og forebyggende i lokalsamfunn i hele Norge. Tryggheten i lokalsamfunnet er også et lokalt ansvar, så her kan lokale politikere styre ved å ta kriminalitetsforebygging med i planene når man regulerer nye boligområder, eller bygger skoler eller idrettsanlegg. Mer politikraft Bare tenk på den enorme politikraften vi kan skape om vi følger opp et av arbeiderbevegelsas tidlige slagord om å «slå lag»! Dersom politiet og lokale politikere kan samarbeide tettere og mer målretta, kan en hindre at unge i det hele tatt starter på en kriminell løpebane. De 18 milliardene ekstra kommunene har fått etter at den rødgrønne regjeringa tok over, bidrar til at det gjøres mye godt forbyggende arbeid i barnehager, skoler og på kommunale kontorer av mennesker som bryr seg. Kriminalitet handler om mange enkeltmenneskers skjebne, både for ofre for kriminalitet, gjerningsperson og familiene rundt. Jeg tror vi kan bli bedre på å samarbeide, særlig mellom politiet og lokale politikere for å skape mer trygghet, sier Breen. nr. 1 mars 2007 )

10 Alle skal med-ministeren Ministeren med det største ansvaret for at «alle skal med», er kanskje arbeidsog inkluderingsministeren. Med ansvaret for over en tredjedel av statsbudsjettet er Bjarne Håkon Hanssen mannen som skal trygge folks arbeidsmiljø, sikre rettferdige pensjoner, sørge for at innvandrere inkluderes i samfunnet, at sykefraværet går ned, og at flere kommer seg over fra passive stønadsordninger til lønnet arbeid. For å få et lite innblikk i ett av statsrådens arbeidsfelt, blir Sammen-magasinet med Bjarne Håkon Hanssen på et møte i Bøler Arbeiderparti en kveld i februar. Litt forsinket etter et sent møte på statsministerens kontor ankommer ministeren møtelokalet der en liten, men engasjert forsamling har benket seg rundt et bord rikelig dekket med kaker og kaffe. Temaet for kvelden er integrering. Hanssen og går rett i strupen på Frp. Frp hevder at innvandringspolitikken har slått feil, og at integreringen er mislykket. Ut fra dette mener de at vi må begrense innvandringen. Denne virkelighetsoppfatningen må vi slå tilbake, erklærer han. Snarere mener Hanssen at vi i Norge i dag skal prise oss lykkelige for at innvandrerne har kommet. Hvis innvandrerne ikke hadde gått på jobb om morgenen, hadde det utløst en stor krise. T-banen og trikken hadde stått, og det hadde lammet helse- og omsorgssektoren. Uten innvandring stopper Norge. Det viser oss at vi langt på vei har lykkes i integreringen. Mange er i arbeid og gjør en viktig jobb i samfunnet. Derfor må vi slå tilbake Frps påstand om at integreringen har vært en fiasko. Vi må bli mer konkrete i integreringsdebatten og synliggjøre hvor viktige innvandrerne er for Norge. Kort sagt, vi må vinne slaget om virkelighetsbildet, sier Bjarne Håkon. Slår tilbake Frps virkelighetsbilde Det som er viktig for Arbeiderpartiet i dag, er å definere virkeligheten knyttet til integrering, innleder Bjarne Håkon Stolte, men ikke fornøyde Likevel innrømmer han at vi ikke har lykkes i alt i integreringspolitikken. Ett problem er at ledigheten i innvandrerbefolknin- ALLE SKAL MED alle skal ha en jobb å gå til! Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen Norge har rekordlav arbeidsledighet. Per i dag har vi flere ledige jobber enn antall arbeidssøkere. Men langt flere enn arbeidssøkerne står utenfor arbeidsmarkedet. Derfor er «flere i arbeid og færre på stønad» fortsatt et viktig mål for oss. I Norge er nemlig rundt personer i yrkesaktiv alder midlertidig eller varig ute av arbeid som følge av arbeidsløshet, helseproblemer eller andre sosiale problemer. Om lag halvparten av disse ca personer mottar uføretrygd i folketrygden. Det utgjør ca 11 % av befolkningen i yrkesaktiv alder. Antallet er fordoblet siden Mange av de som blir uførepensjonister kan ikke og skal ikke arbeide. Samtidig er det et viktig mål å snu utviklingen, slik at færre personer blir støtt ut av arbeidsmarkedet og slik at flere kan utnytte sin restarbeidsevne. Vi har også et særlig mål om å øke yrkesdeltakelsen blant de gruppene i arbeidslivet som kommer dårligst ut blant annet personer med innvandrerbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. Uansett bakgrunn skal brukerne få rett tiltak til rett person til rett tid. Det skal vi få til gjennom å gi Arbeids- og velferdsetaten NAV mer fleksible virkemidler, samt gjennom forenkling og bedre oppfølging og vurdering av arbeidsevne. Ikke minst fordi arbeid er det beste «middelet» både for å unngå fattigdom, og for å integrere innvandrere i samfunnet. Vi er opptatt av at Norge som samfunn må ta i bruk de ressursene som innvandrerbefolkningen utgjør. Blant dem finner vi for eksempel mange med svært høy utdanning innen realfag, og flere er flerspråklige. I dagens kompetansesamfunn er dette arbeidskraft næringslivet i Norge trenger. Vi har rett og slett ikke råd til å miste dem. Alle skal med. (10 nr. 1 mars 2007

11 gen er tre ganger høyere enn i resten av befolkningen. Selv om vi kan være stolte over at mange innvandrere deltar aktivt i arbeidslivet og bidrar til å holde samfunnshjulene i gang, kan vi ikke være fornøyde med at det stadig er mange som står utenfor. Vi vil at alle skal med. Derfor må vi skaffe folk kompetanse til å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Og enda viktigere er det at vi må snu holdningene til mange arbeidsgivere. Vi kan ikke leve med at flinke, velutdannede ungdommer med minoritetsbakgrunn ikke blir innkalt til intervju fordi de har et fremmedklingende navn, sier Hanssen, som allerede kort tid etter at han inntok statsrådsstolen påla heleide statlige bedrifter og helseforetakene å innkalle innvandrere til jobbintervju. Han påpeker at vi heller ikke må lure oss sjøl med bare å se på ledighetstall. Svært mange kvinner faller utenfor ledighetsstatistikken, selv om de ikke deltar i arbeidslivet. For eksempel er bare 20 prosent av pakistanske og tyrkiske kvinner sysselsatte. Derfor må vi jobbe bredere for å få innvandrerkvinner ut i jobb. Det er jo noe vi i arbeiderbevegelsen kan! Vi har en stolt tradisjon for å satse på barnehageutbygging, foreldrepermisjon og brede velferdsordninger som gjør det mulig å kombinere jobb og barn. For å rekruttere innvandrerkvinner inn på arbeidsmarkedet må vi satse på gratis kjernetid i barnehager, språkopplæring og kvalifiseringstiltak for arbeidslivet. Vi må bygge systemer for å dra alle med, sier Bjarne Håkon Hanssen. Alle skal med i arbeidslivet Når statsråden åpner opp for spørsmål, blir det fart i forsamlingen, og mange vil ta ordet. Flere tar opp fattigdomsproblematikken blant innvandrerbefolkningen og påpeker faren for at det skal utvikle seg en etnisk underklasse i Norge. Bjarne Håkon slår fast at arbeid er den viktigste veien ut av fattigdom, og arbeid er nøkkelen til integrering. Han konstaterer at vi har bedre muligheter enn noen gang til å sørge for at alle som kan og vil, skal få delta i arbeidslivet. Vår utfordring nå er ikke først og fremst å skaffe arbeid til folk. Utfordringen er å skaffe folk til de jobbene som finnes. Vi har flere ledige jobber enn ledige hender, og den viktigste begrensningen norske bedrifter opplever i dag er å skaffe nok arbeidskraft, sier han. Bjarne Håkon Hanssen sammen med Frode Jacobsen i Bøler Arbeiderparti. Dette er en trend som vil forsterke seg i årene som kommer. Det blir stadig flere pensjonister i forhold til folk i yrkesaktiv alder. Denne befolkningsutviklingen er ikke særnorsk, for vi ser den samme situasjonen i en rekke europeiske land. Derfor blir det kortsiktig å tenke at vi bare trenger å få noen svensker hit. Vi er helt avhengige av innvandrerbefolkningen i dag, men vi kommer til å bli enda mer avhengige av innvandrere utenfor Europa i framtida, sier Bjarne Håkon, som dagen etter skal reise til Canada for å studere hvordan det landet sikrer seg arbeidskraft gjennom sitt system for rekruttering av kvalifiserte og hardt tiltrengte arbeidsinnvandrere. I ei tid hvor arbeidsgiverne ser kampen om arbeidskraften som viktigste utfordring, trenger de som nå står utenfor arbeidslivet ekstra hjelp. Derfor har vi økt antallet tiltaksplasser betydelig. Vi jobber spesielt med å nå langtidsmottakere av sosialhjelp, ungdom med svak formell kompetanse, enslige forsørgere og innvandrere som trenger ekstra bistand for å komme i arbeid. Skal vi skape et inkluderende arbeidsliv, må vi også sørge for at vi kan utnytte ressursene som veldig mange funksjonshemmede kan bidra med. Telenor lanserte i sin kampanje for å rekruttere funksjonshemmede et meget godt slagord: «Du trenger ikke gå på jobben, bare du kommer!» Det er godt sagt, for dette uttrykker virkelig at alle skal med, sier arbeidsministeren. Norge uten mangfold er kjedelig På et møte som handler om integrering, må nødvendigvis også mangelen på sådan diskuteres. De vanskelige sidene ved innvandringen de som skaper avisoppslag om vold, tvangsekteskap og omskjæring blir brakt på bane. Inkluderingsministeren slår fast at Arbeiderpartiet skal stå opp for det mangfoldige Norge, men vi skal være tydelige på hvilke verdier som må ligge til grunn for det fellesskapet vi alle tar del i. Norge uten mangfold ville vært kjedelig, for tenk på hvilke smaker, farger og impulser vi ville gått glipp av uten innvandring. Men alt ved mangfoldet er ikke bra. Vi skal ha toleranse for det forskjellige, men ikke for det uakseptable. Vi skal ikke ha toleranse for familierelatert vold, tvangsekteskap eller omskjæring, vi skal bekjempe de uønskede sidene. Vi skal ha absolutt nulltoleranse for det som er i strid med menneskerettighetene, slår statsråden fast og varsler sterkere tiltak mot tvangsekteskap og omskjæring, som er uakseptable utslag av undertrykkende kulturer. Likevel må vi ikke se oss blinde på avisoppslag som fokuserer på det ekstreme og ikke det vanlige. Hovedbildet er jo at innvandring er bra for Norge. Men den vellykkede trikkeføreren, hjelpepleieren eller universitetslæreren med minoritetsbakgrunn skaper ikke avisoverskrifter. Derfor må noen ta ansvar for å fortelle at integreringspolitikken ikke er en fiasko. Vi i Arbeiderpartiet må ta ansvar for helheten. Vi skal bekjempe alle brudd på menneskerettigheter. Men vi skal også stå opp og fortelle at framtidas velferd beror på innvandrernes innsats. Og at vi skal være glade for at vi har hatt og skal ha innvandring. Det er virkelighetsbildet, avslutter «Alle skal med-ministeren». nr. 1 mars )

MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 3 oktober 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED

MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 3 oktober 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED www.dna.no MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 3 oktober 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED Vi skal stille som ombud Vi har en flott valgkamp og valgseier bak oss. La oss gjøre denne perioden i kommunepolitikken

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 FRI for farer? Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 TRYGGE LOKALSAMFUNN Høyres politikk bygger

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2011 15. des. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Erik Gjems-Onstad 1693 Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 36): 1. Innstilling

Detaljer

Venstre Om. Rød-grønn suksesshistorie B RETURADRESSE: Trondheim: SOSIALISTISK VENSTREPARTI Akersgata 35, 0158 Oslo Tlf: 21 93 33 00 Faks: 21 93 33 01

Venstre Om. Rød-grønn suksesshistorie B RETURADRESSE: Trondheim: SOSIALISTISK VENSTREPARTI Akersgata 35, 0158 Oslo Tlf: 21 93 33 00 Faks: 21 93 33 01 Sternrapporten: Økonomisk miljøvern Side 12 Afghanistan Ingen rask og billig løsning Side 9 Mot slutten for statskirka? Side 4 Venstre Om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 5/2006 FOTO: GEIR

Detaljer

Sammen. 7. desember starter FNs klimakonferanse i København Side 4-7. Det er lenge mellom hver gang hele verden mobiliserer så kraftig foran et møte.

Sammen. 7. desember starter FNs klimakonferanse i København Side 4-7. Det er lenge mellom hver gang hele verden mobiliserer så kraftig foran et møte. Sammen Arbeiderpartiets medlemsavis 7. desember starter FNs klimakonferanse i København Side 4-7 Det er lenge mellom hver gang hele verden mobiliserer så kraftig foran et møte. Forhandlingsleder statsråd

Detaljer

Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2010 4. okt. Trontaledebatt 15 Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 3): 1. Hans Majestet Kongens tale til det 155. storting ved dets åpning

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

LYKKEN. Magasinet. er en jobb

LYKKEN. Magasinet. er en jobb Magasinet APRIL 2013 02 LYKKEN er en jobb 35 år gamle Bjørn Erik er endelig på vei ut i arbeidslivet. Les historien om «Tunet» som gir håp der andre har gitt opp. Side 19 FLERE ARBEIDSINNVANDRERE Kommunene

Detaljer

Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d

Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d 17. des. Muntlig spørretime 1617 Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d D a g s o r d e n (nr. 34): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime S a

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013 Partilederne svarer på SFAs valgspørsmål s. 11 Hjemme hos Dag-Olav s. 20 Blodprøve til besvær s. 22 Sterk og synlig Stolthetsparade s. 37 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

Likestillingens ubehagelige sannhet. Vil, bør og kan. AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2011. Side 5. Fordi vi fortjener det?

Likestillingens ubehagelige sannhet. Vil, bør og kan. AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2011. Side 5. Fordi vi fortjener det? AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2011 Fordi vi fortjener det? Side 13 Punktlighet i togtrafikken: Vi må tenke nytt Side 22 Vil, bør og kan Side 19 Likestillingens ubehagelige sannhet Side

Detaljer

engasjement fra hjertet

engasjement fra hjertet for barn og unges psykiske helse Nr. 1 // 2013 92. årgang MAGASINET VOKSNE FOR BARN De er unge, de er engasjerte og de er frivillige elevmentorer i Drømmeskolen Helen Bjørnøy i Frivillighet Norge: Mitt

Detaljer

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4):

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4): 2012 8. okt. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2013 143 Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer

Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s.

Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s. Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2011 Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s. 34 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12. Stian Berger Røsland: - En større by gir større muligheter.

Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12. Stian Berger Røsland: - En større by gir større muligheter. dette er et annonsebilag for oslo høyre Nr. 4-2011 folkets fabian 58% av Oslo-folk vil ha Fabian som ordfører. Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12.

Detaljer

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 13. jan. Muntlig spørretime 1481 Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Programgeneralen Klimautfordringer, finanskrise, velferdsreformer og en historisk samferdselssatsing er viktige stikkord i programforslaget Helga

Programgeneralen Klimautfordringer, finanskrise, velferdsreformer og en historisk samferdselssatsing er viktige stikkord i programforslaget Helga Programgeneralen Klimautfordringer, finanskrise, velferdsreformer og en historisk samferdselssatsing er viktige stikkord i programforslaget Helga Pedersen snart sender på høring i partiorganisasjonen.

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Vi i KOMMUNEVALGET. Det er viktig å stemme! Godt valg! Landslaget for Offentlige Pensjonister

Vi i KOMMUNEVALGET. Det er viktig å stemme! Godt valg! Landslaget for Offentlige Pensjonister Vi i Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister Nr. 3-2011 - Årg. 66 KOMMUNEVALGET Landslaget 2011 for Offentlige Pensjonister Det er viktig å stemme! Godt valg! VI i LOP nr. 3 2011 Medlemsblad

Detaljer

Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s.

Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s. Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 6 2011 Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s. 22 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 Prinsipp- og arbeidsprogram Vedtatt på landsmøtet i Det norske Arbeiderparti 7.-10. November 1996 Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig

Detaljer

LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009. Kongressens vedtak

LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009. Kongressens vedtak LOs 32. Ordinære kongress LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009 Kongressens vedtak LOs 32. ORDINÆRE KONGRESS 11. 15. MAI 2009 Kongressens vedtak Kongressens vedtak.indd 1 11-05-10 13:23:15 Produksjon

Detaljer

Fagforenings - bevissthet

Fagforenings - bevissthet P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2007 Bring PS enda lengre engasjer deg nå! En 60 år gammel femåring PS feirer jubileum Gratis utdanning Konferansen Tema Fagforenings

Detaljer