Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Periode: 14-01-2013-14-01-2013"

Transkript

1 DMS Software Innovation Offentlig journal Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/ N Enhet for barn og familie - hodann Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS Tilskudd til modellutprøving - psykologer i kommunehelsetjenesten Revisorattestert regnskap Saksansv: Enhet for barn og familie / hodann Saksbeh: Enhet for barn og familie / hodann 11/ U Helsedirektoratet - Divisjon primærhelsetjenester Tilskudd til modellutprøving - psykologer i kommunehelsetjenesten Søknad om overføring av tiltaksmidler vedrørende psykolog fra 2012 til Saksansv: Enhet for barn og familie / hodann Saksbeh: Enhet for barn og familie / hodann 11/ U Gry Vatnedalen Gnr. 4, bnr Lomtjønn Vest B1-1, del 1 - Ett-trinnssøknad for oppføring av 9 boliger i rekke. Tiltakshaver: Lomtjønn Vest AS Gnr. 4, bnr Blåmeisvegen - Seksjon 1 - Anmodning om midlertidig brukstillatelse. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan 11/ U Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Britt Eva Pedersen Personalmappe - Avskjermet Svar på søknad om permisjon Saksansv: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / nichan 11/ I Per Try AS Gnr. 6, bnr Rammesøknad for oppføring av bolig-/forretningsbygg i Sentrumsvegen 28-32, Kiwi. Tiltakshaver: Vennesla Næring AS Forhåndsbefaringer Tvidøblane 6,8,10 fra Takstkontoret Johan Roland AS 11/ I Per Try AS Gnr. 6, bnr Rammesøknad for oppføring av bolig-/forretningsbygg i Sentrumsvegen 28-32, Kiwi. Tiltakshaver: Vennesla Næring AS Forhåndsbefaringer fra Takstkontoret Johan Roland AS. 11/ I Per Try AS

2 Gnr. 6, bnr Rammesøknad for oppføring av bolig-/forretningsbygg i Sentrumsvegen 28-32, Kiwi. Tiltakshaver: Vennesla Næring AS Forhåndsbefaringrer fra Takstkontoret Johan Roland AS. Sentrumsv. 26, Vennesla 11/ I Per Try AS Gnr. 6, bnr Rammesøknad for oppføring av bolig-/forretningsbygg i Sentrumsvegen 28-32, Kiwi. Tiltakshaver: Vennesla Næring AS Forhåndsbefaringrer fra Takstkontoret Johan Roland AS. Sentrumsv. 26, Vennesla 11/ I Arkitektkontoret JoB AS Gnr. 6, bnr Rammesøknad for oppføring av bolig-/forretningsbygg i Sentrumsvegen 28-32, Kiwi. Tiltakshaver: Vennesla Næring AS KiWI-bygget Vennesla. Bunnledningsplan, rev gjennomføringsplan. Ansvarsrett Løyning 11/ U Vest-Agder fylkeskommune - kommunalseksjonen Nytt bibliotek - kulturhus. Diverse i forbindelse med utbyggingen - tilskudd. Vennesla kulturhus - anmodning om utbetaling av spillemidler og tilskudd Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / lunrei 11/ U Dok.dato: Jour.dato: / Brønnøysundregistrene Forvaltning av kommuneskogen i Vennesla - Samlemappe. Angående sletting av Vennesla kommuneskog BA og overdragelse av virksomheten til Vennesla kommune. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / iverun Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / iverun U NCC Roads AS Regninger 2011 fra Teknisk forvaltning. Regning for strøsand Prosjektnummer Strøsand Bjerland Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / nilkri Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / nilkri 11/ U Trollvegg Arkitekturstudio AS Gnr. 6, bnr Brandeheiv. 1 - Søknad om rammetillatelse for utvidelse av Vennesla videregående skole. Tiltakshaver: Vest- Agder Fylkeskommune Vennelsa VGS tilbygg - ferdigattest 11/ I Lilly Kristine Berland Gnr. 32, bnr. 5. Søknad om lån til landbrukseiendom. Søkere: Roy Arne Robertsen og Hilde Anita Wehus. Hommesletta gård - anmodning om timelister Saksansv: Enhet for plan og utbygging / engtru

3 Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / engtru 11/ U Kristiansandsregionen Brann og redning IKS Refusjon utgifter - brannvesenet Refusjon utgifter - brannvesenet 2012 Saksansv: Enhet for byggforvaltning / jorjan Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / jorjan 11/ U Seniorgruppa Diverse vedr. pensjonistforeningen / seniorgruppa Til medlemmene av kommunens seniorgruppe. Saksansv: Servicetorget / wehreb Saksbeh: Servicetorget / Hilde Grundetjern 11/ N Servicetorget - lelliv Enhet for plan og utbygging - krisil Gnr. 24, bnr Heisel 23 - Søknad om dispensasjon for bygging/riving av garasje. Tiltakshaver: Ronnie Johannessen Saksutskrift - Gnr. 24, bnr Heisel 23. Søknad om dispensasjon for bygging/riving av garasje. Tiltakshaver: Ronnie Johannessen Saksansv: Enhet for plan og utbygging / krisil Saksbeh: Servicetorget / lelliv 11/ I Harald Loland Wehus jaktlag Fellingsrapport rådyr 2012 Saksansv: Enhet for plan og utbygging / iverun Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / iverun 11/ I Olav Geir Honnemyr Vennesla viltlag Fellingsrapport for hjort og rådyr Saksansv: Enhet for plan og utbygging / iverun Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / iverun 11/ I Arkivdel: Moseidmoen Tilg. kode: UO skole - Offl 13, Fvl 13 Statped Sølandet elevmapper kompetansesenter Elevmappe - Avskjermet Melding om vedtak - søknad innvilget. Saksansv: Moseidmoen skole / telell Saksbeh: Moseidmoen skole / telell 11/ N Servicetorget - lelliv Enhet for teknisk forvaltning - saeing Tekniske planer for boligområde Lomtjønn Vest. Saksutskrift - Skiltplan Lomtjønn Vest Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / vatarn Saksbeh: Servicetorget / lelliv 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Hunsfoss skole - Innmelding/endring/oppsigelse SFO Innmelding - Avskjermet Saksansv: Hunsfoss skole / aarfro Saksbeh: SI / Hunsfoss skole 11/ I Dok.dato: Jour.dato:

4 Avskjermet Kvarstein skole - Innmelding/endring/oppsigelse SFO Innmelding - Avskjermet Saksansv: Kvarstein skole / aasola Saksbeh: SI / Kvarstein skole 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Kvarstein skole - Innmelding/endring/oppsigelse SFO Innmelding - Avskjermet Saksansv: Kvarstein skole / aasola Saksbeh: SI / Kvarstein skole 11/ I Avskjermet Vennesla skole - Innmelding 1. klasse - Avskjermet Saksansv: Vennesla skole / grisig Saksbeh: SI / Vennesla skole 11/ I Avskjermet Vennesla skole - Innmelding 1. klasse - Avskjermet Saksansv: Vennesla skole / grisig Saksbeh: SI / Vennesla skole 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Moseidmoen skole - Innmelding 1. klasse - Avskjermet Saksansv: Moseidmoen skole / telell Saksbeh: SI / Moseidmoen skole 11/ I Avskjermet Moseidmoen skole - Innmelding 1. klasse - Avskjermet Saksansv: Moseidmoen skole / telell Saksbeh: SI / Moseidmoen skole 11/ U Norsk Byggservice AS - Avd. Sør Vennesla Gnr. 23, bnr Smååsane. Delfelt BB2-2 bygg B. Bygging av 4- manns boliger. Tiltakshaver: H&K Eiendomsutvikling AS Gnr. 23, bnr Konvallvegen 28 - Delfelt BB2-2. Søknad om ferdigattest for 4 leiligheter. Tiltakshaver: H&K Eiendomsutvikling AS 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Even F. Lorentsen Gnr. 58, bnr. 24 m.fl. Lolandskollen - detaljreguleringsplan - Blå kors eiendom. Plan Lolandskollen, kommentar på mottatte merknader Saksansv: Enhet for plan og utbygging / sagodd Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / sagodd 11/ U Brødrene Mangseth AS Søknader om fritak fra kommunale avgifter - refusjon Samlemappe. Gnr. 6, bnr Brødrene Mangseth AS. Refusjon av forbruk vann/kloakk etter frostskade på kommunale vannrør vinteren Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / nilkri

5 Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / nilkri 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Fylkesmannen i Vest-Agder - Miljøvern Kalkingsprosjekter/kalkingstiltak - tilskudd, budsjett, rapporter Ang. budsjett for 2013 for de lokale kalkprosjektene i Vennesla kommune. 11/ I Bjarne Andresen Kalkingsprosjekter/kalkingstiltak - tilskudd, budsjett, rapporter Regnskap Kvarstein fiskelag / I Bjarne Andresen Kalkingsprosjekter/kalkingstiltak - tilskudd, budsjett, rapporter Rapport 2012 fra Linnvannsprosjektet - Kvarstein Fiskelag. 11/ U Fylkesmannen i Vest-Agder - Miljøvern Kalkingsprosjekter/kalkingstiltak - tilskudd, budsjett, rapporter Ang. regnskap og årsrapport for 2012 for de lokale kalkprosjektene i Vennesla kommune. 11/ I Kalkingsprosjekter/kalkingstiltak - tilskudd, budsjett, rapporter Svar på mottatt regnskap og årsrapport kalkprosjekt / I Gnr. 6, bnr Moskedalen - Varsel om igangsatt arbeid med detaljregulering Moskedalen gnr. 6, bnr sikkerhet mot rasfare Saksansv: Enhet for plan og utbygging / sagodd Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / sagodd 11/ U Statens vegvesen - Region Sør Tekniske planer - Hellåslia Skiltplan - parkeringsregulering Hellåslia boligfelt, Vennesla Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / vatarn Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / saeing 11/ I Axel Ekberg Gnr. 57, bnr. 116, Furuvegen 17 - Ett-trinns søknad om oppføring av enebolig med hybel. Tiltakshaver: Leif Rune Byberg. Vedr. husplasseringen 57/116 - svar fra Landmåler Sør Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan 12/ U Dok.dato: Udatert Jour.dato:

6 Hompetitten barnehage Diverse barnehager - søknad om dispensasjon pedagogisk leder Svar på søknad om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og/eller pedagogisk leder i barnehage Saksansv: Seksjon for oppvekst / thobes Saksbeh: Seksjon for oppvekst / thobes 12/ U Arkivdel: Overformynderiet Tilg. kode: UO - klientarkiv Offl 13, Fvl 13 Avskjermet Skadeerstatning - eiendom m.m. - Avskjermet Svar på søknad om dekning av tannbehandling - Avskjermet Saksansv: Overformynderiet / robbjo Saksbeh: Overformynderiet / fjebea 12/ N 12/ Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Enhet for barn og familie - hodann Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - Avskjermet Endring - Avskjermet Saksansv: Enhet for barn og familie / hodann Saksbeh: Enhet for barn og familie / hodann U Asbjørn Faremo Egenerklæring om konsesjonsfrihet tinglyst i Samlemappe. Orientering om bo- og driveplikt ved erverv av landbrukseiendom. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / iverun Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / iverun 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Enhet for arbeid, aktivitet og fritid - oddgun Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - Avskjermet Endring - Avskjermet Saksansv: Seksjon for oppvekst / forhar Saksbeh: Enhet for arbeid, aktivitet og fritid / oddgun 12/ U Tove Kittelsen Personalmappe - Avskjermet Tilbud om fast tilsetting som sekretær i Vennesla kommune. Saksansv: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir Saksbeh: Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering / urdber 12/ U Arkivdel: Vennesla Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 Avskjermet - elevmapper Elevmappe - Avskjermet Søknad om refusjonsgaranti for gjesteelev fra Lillesand kommune Saksansv: Vennesla ungdomsskole / teleiv Saksbeh: Vennesla ungdomsskole / gunkje 12/ I Avskjermet SFO Samkom skole skoleåret 2012/13. Endring av oppholdstid - Avskjermet Saksansv: Samkom skole / malper Saksbeh: Servicetorget / Samkom skole 12/ I Avskjermet SFO Samkom skole skoleåret 2012/13. Endring av oppholdstid - Avskjermet Saksansv: Samkom skole / malper Saksbeh: Servicetorget / Samkom skole 12/ I

7 Avskjermet SFO Samkom skole skoleåret 2012/13. Endring av oppholdstid - Avskjermet Saksansv: Samkom skole / malper Saksbeh: Servicetorget / Samkom skole 12/ U Fylkesmannen i Vest-Agder - Landbruk Gnr. 81, bnr. 1, Hægelan - Søknad om bygging av landbruksveg Søker: Arild Hægeland. Kommunens merknader til søknad om tilskudd til bygging av landbruksveg - gnr. 81 bnr. 1, Sandtveit. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / iverun Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / iverun 12/ I Jan Helge Vigsnes Gnr. 23, bnr Montjønntoppen 2. Ett-trinns søknadsbehandling. Forstøtningsmur. Tiltakshaver: Bente Lundevold Gnr. 23, bnr Bente Lundevold. Mur nr 3 Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan 12/ I Vigsnes AS Gnr. 23, bnr Montjønntoppen 2. Ett-trinns søknadsbehandling. Forstøtningsmur. Tiltakshaver: Bente Lundevold Søknad ansvarsrett mur nr.3 fra Vigsnes Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Se adresseliste Kommunal planstrategi for Vennesla kommune Kommunal planstrategi for Vennesla kommune Melding om vedtak. 12/ I Susann Michelsen Kommunal planstrategi for Vennesla kommune Annonse for kunngjøring 12/ U Det Kongelige Justis- og Beredskapsdepartement Diverse næring Etablering av nytt fengsel på Sørlandet Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / hautor Saksbeh: Vennesla kommune / ordfor 12/ U Utdanningsdirektoratet v/fakturamottak SSØ Refusjonskrav VUS 2012 Refusjonskrav : Lene Flagestad utlånt til utdanningsdirektoratet Saksansv: Vennesla ungdomsskole / gunkje Saksbeh: Vennesla ungdomsskole / gunkje 12/ U Dok.dato: Jour.dato:

8 Kristine Sagedal Gnr. 1, bnr. 15 / 120, Venneslavegen. Rekvisisjon av oppmålingsforretning. Søker: Tone Marie Aukland. Avregning, Matrikkelbrev over gnr. 1 bnr 123. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / amutor Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / amutor 12/ U Læringsverkstedet Saksframlegg: Framtidig utbyggingsbehov på barnehageområdet. Svar på søknad vedr etablering av barnehage i Heptekjerr Saksansv: Seksjon for oppvekst / norwen Saksbeh: Seksjon for oppvekst / norwen 12/ U Trygge barnehager AS Saksframlegg: Framtidig utbyggingsbehov på barnehageområdet. Svar på søknad om etablering av ny barnehage, Hommelia FUS barnehage på Homstean Saksansv: Seksjon for oppvekst / norwen Saksbeh: Seksjon for oppvekst / norwen 12/ U Fylkesmannen i Vest-Agder Vest-Agder fylkeskommune Gnr. 6, bnr. 30, Heptekjerr. Søknad om reguleringsendring av område. Søker: Erling Eliassen. Gnr. 6, bnr Grevlingevegen 20C - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan og kommuneplan. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / sagodd Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / sagodd 12/ I Avskjermet SFO - Vennesla skole. Innmelding - endring - oppsigelse. Skoleåret 12/13. Endring av oppholdstid - Avskjermet Saksansv: Vennesla skole / grisig Saksbeh: SI / Vennesla skole 12/ I Avskjermet SFO - Vennesla skole. Innmelding - endring - oppsigelse. Skoleåret 12/13. Endring av oppholdstid - Avskjermet Saksansv: Vennesla skole / grisig Saksbeh: Servicetorget / Vennesla skole 12/ I Bjørne Jortveit Søknad om tilskudd til ladepunkter for elbiler. Ladepunkt elbil i Vennesla kommune 12/ U Endringsblanketter for landbruksregisteret - samlemappe Produsentnr. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / engtru Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / engtru 12/ N

9 Servicetorget - lelliv Enhet for plan og utbygging - sagodd Gnr. 6, bnr. 487, Granlivegen 24 - Søknad om fradeling av tomt til 2-mannsbolig. Saksutskrift - Gnr. 6, bnr. 487, Granlivegen 24 - Søknad om fradeling av tomt til 2- mannsbolig. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / sagodd Saksbeh: Servicetorget / lelliv 12/ U Kristiansand Byggrådgivning AS v/geir Beurling Gnr. 6, bnr. 487, Granlivegen 24 - Søknad om fradeling av tomt til 2-mannsbolig. Gnr. 6, bnr. 487, Granlivegen 24. Søknad om deling. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / sagodd Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / sagodd 12/ I Arbeidstilsynet Informasjons- og drøftingsmøter Svar på søknad om dispensasjon for utvidet overtid Saksansv: Organisasjonsseksjonen / hanjor Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / knugei 12/ N Hægelandsheimen omsorgssenter - godsiv Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - Avskjermet Endring - Avskjermet Saksansv: Hægelandsheimen omsorgssenter / aasani Saksbeh: Hægelandsheimen omsorgssenter / godsiv 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Skarpengland skole - melann Økonomiseksjonen - omdsig Personalkort - Avskjermet Endring- Skarpengland skole - Avskjermet Saksansv: Organisasjonsseksjonen / hanjor Saksbeh: Skarpengland skole / melann 12/ U Advokatfirma Wangensteen, Wigemyr & Co DA Gnr. 91, bnr. 39 og 40 - Retting av bruksnummer på festetomter. Eier Olav og Gunhild Åsland. Gnr. 91, bnr. 39 og 40 - Retting av bruksnummer på festetomter Saksansv: Enhet for plan og utbygging / amutor Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / amutor 12/ I Landmåler Sør AS Gnr. 56, bnr Søknad om løyve til riving av brannskadet bygg Øvrebø. Spar Øvrebø. Stikningsplan med koordinater. 12/ I Arkitektkontoret JoB AS Gnr. 56, bnr Søknad om løyve til riving av brannskadet bygg Øvrebø. Spar Øvrebø. Reviderte plan- og snittegninger datert januar / U Arkivdel: Overformynderiet Avskjermet Oppnevnelse av hjelpeverge/verge - økonomi - Avskjermet

10 Svar på ønske om avklaring av økonomiske forhold - Avskjermet Saksansv: Overformynderiet / robbjo Saksbeh: Overformynderiet / fjebea 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Organisasjonsseksjonen - hanjor Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - Avskjermet Innmelding - Avskjermet Saksansv: Seksjon for oppvekst / forhar Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / hanjor 12/ U Arkivdel: Parkeringstillatelser Avskjermet Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Avskjermet Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Avskjermet Saksansv: Servicetorget / lelliv Saksbeh: Servicetorget / lelliv 12/ U Rolf Tambini Gnr. 23, bnr. 101, søknad om deling av tomt Gnr. 23, bnr. 101, 111, Montjønnvegen 10 - søknad om deling av tomt. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / amutor Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / sagodd 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Norsk Byggservice AS - Avd. Sør Vennesla Gnr. 6, bnr. 1021, Granlivegen 37 - Søknad om enkle tiltak for oppføring av garasje med bod. Tiltakshaver: Hans Reidar Bjørk Gnr. 6, bnr. 1021, Granlivegen 37 - Søknad om enkle tiltak for oppføring av garasje med bod. Tiltakshaver: Hans Reidar Bjørk 12/ U Christian Smith Krumins Gnr. 6, bnr Grevlingvegen 10 - Begjæring om seksjonering. Rekvirent: Christian Krumins Retur av tinglys seksjonering for gnr.6 bnr Saksansv: Enhet for plan og utbygging / simkje Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / simkje 12/ I Ånesland Steinar Søknad om trenings- og konkurranseanlegg på Moseid - Vennesla Sportsfiskeforening Moseidstranda - avventer å gi uttalalelse Saksansv: Enhet for plan og utbygging / krisil Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / sagodd 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Bytte av skole 2013 Søknad om bytte av skole innen kommunen Saksansv: Seksjon for oppvekst / emaaud Saksbeh: Seksjon for oppvekst / emaaud 12/ I Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Avskjermet Personalmappe - Avskjermet Søknad om permisjon - Avskjermet Saksansv: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir

11 Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / nichan 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Samkom skole - erisir Økonomiseksjonen - omdsig Personalkort - Avskjermet Slutt på funksjonstillegg. Saksansv: Seksjon for oppvekst / robkri Saksbeh: Samkom skole / erisir 12/ U Byggmester Terje Øyna AS Gnr. 16, bnr Skjervedal - Søknad om tillatelse i ett-trinn for oppføring av ny bolig. Tiltakshaver: Ole Kristian Aardalen Gnr. 16, bnr Skjervedal - Søknad om tillatelse i ett-trinn for oppføring av enebolig. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan 12/ U Hilde Svege Personalmappe - Avskjermet Tilbud om fast stilling som sykepleier i Vennesla kommune Saksansv: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir Saksbeh: Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering / urdber 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Organisasjonsseksjonen - hanjor Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - Avskjermet Innmelding - Avskjermet Saksansv: Moseidmoen skole / telell Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / hanjor 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Enhet for psykisk helsevern - endoys Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - Avskjermet Slutt - Avskjermet Saksansv: Enhet for psykisk helsevern / endoys Saksbeh: Enhet for psykisk helsevern / endoys 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Statens Kartverk Tinglysingen Gnr. 6, bnr Skådane, Hellåslia (Revestien) - Deling. Søker: Finn Jarl Honnemyr Gnr. 6, bnr Tinglysing Saksansv: Enhet for plan og utbygging / amutor Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / amutor 13/ U Dok.dato: Jour.dato: Birger Bjellås Evelyn Molle Honnemyr Jo Viljam Drivdal Vennesla og Iveland forliksråd - Fylkesmannens oppnevning av forliksrådets medlemmer og varamedlemmer for perioden Vennesla og Iveland forliksråd - Fylkesmannens oppnevning av forliksrådets medlemmer og varamedlemmer for perioden Saksansv: Vennesla kommune / skisve Saksbeh: Servicetorget / Hilde Grundetjern 13/ U

12 Fylkesmannen i Vest-Agder Vennesla og Iveland forliksråd - Fylkesmannens oppnevning av forliksrådets medlemmer og varamedlemmer for perioden Vennesla og Iveland forliksråd - Fylkesmannens oppnevning av forliksrådets medlemmer og varamedlemmer for perioden Saksansv: Vennesla kommune / skisve Saksbeh: Servicetorget / Hilde Grundetjern 13/ I Kari Jeppestøl Arntzen Innsynsforespørsel 2013 Innsynsforespørsel Saksansv: Servicetorget / wehreb Saksbeh: Servicetorget / johwen 13/ I Barnestua Barnehage Refusjon for søskenmoderasjon i barnehagene 2013 Refusjon søskenmoderasjon vår 2013 Barnestua Saksansv: Seksjon for oppvekst / norwen Saksbeh: Seksjon for oppvekst / norwen 13/ I Mariknotten barnehage Refusjon for søskenmoderasjon i barnehagene 2013 Refusjon søskenmoderasjon vår 2013, Mariknotten Saksansv: Seksjon for oppvekst / norwen Saksbeh: Seksjon for oppvekst / norwen 13/ I Bringebærdalen familiebarnehage Refusjon for søskenmoderasjon i barnehagene 2013 Refusjon søskenmoderasjon vår 2013, Bringebærdalen Saksansv: Seksjon for oppvekst / norwen Saksbeh: Seksjon for oppvekst / norwen 13/ I Hildegunn Aasen Lundevold Refusjon for søskenmoderasjon i barnehagene 2013 Refusjon søskenmoderasjon vår 2013, Eikeland oppvekstsenter Saksansv: Seksjon for oppvekst / norwen Saksbeh: Seksjon for oppvekst / norwen 13/ I Hompetitten barnehage Refusjon for søskenmoderasjon i barnehagene 2013 Refusjon søskenmoderasjon vår Hompetitten Saksansv: Seksjon for oppvekst / norwen Saksbeh: Seksjon for oppvekst / norwen 13/ N Servicetorget - fjebea Seksjon for oppvekst - robkri Prosedyre for informasjon til politisk miljø vedr. oppvekst - prosjekt i Vennesla kommune Saksutskrift - Prosedyre for informasjon til politisk miljø vedr. oppvekst - prosjekt i Vennesla kommune Saksansv: Seksjon for oppvekst / robkri Saksbeh: Servicetorget / fjebea 13/ U Borgny Sørensen Søknader om fritak fra kommunale avgifter - refusjon Samlemappe

13 Gnr. 1, bnr. 6 - Saga 10. Svar på søknad om fritak for kommunale avgifter - vann og kloakk Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / nilkri Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / nilkri 13/ U Øvrebø Bygg AS Gnr. 30, bnr. 32 Hunemyrveien 1 - Søknad om ferdigattest. Tiltakshaver: Robert Tørstad Gnr. 30, bnr. 32 Hunemyrveien 1 - Søknad om ferdigattest. Ansvarlig søker: Øvrebø Bygg AS 13/ U Lensmannen i Vennesla og Iveland Anmodning om anmeldelse - Avskjermet Anmodning om anmeldelse - Avskjermet Saksansv: Servicetorget / Hilde Grundetjern Saksbeh: Servicetorget / Hilde Grundetjern 13/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Enhet for psykisk helsevern - endoys Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - Avskjermet Slutt - Avskjermet Saksansv: Enhet for psykisk helsevern / endoys Saksbeh: Enhet for psykisk helsevern / endoys 13/ U Lensmannen i Vennesla og Iveland Anmeldelse - bruk av fyrverkeri i skolegården Anmeldelse - bruk av fyrverkeri i skolegården Saksansv: Servicetorget / Hilde Grundetjern Saksbeh: Servicetorget / Hilde Grundetjern 13/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Hovedkjøkkenet - olslin Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - Avskjermet Innmelding - Avskjermet Saksansv: Hovedkjøkkenet / olslin Saksbeh: Hovedkjøkkenet / olslin 13/ U DiGG Kafe & Restaurant Forbrukersamvirket Sør BA Hr. Direktør Restaurant og Sportsbar AS Hægelandsheimen omsorgssenter ICA Norge AS Joker Homstean Joker Kvarstein Joker Vennesla Joker Willys Kasald AS NG Meny Sør AS Rema 1000 Restaurant Hong Kong Vennesla AS Spar Bruvegen AS Spar Øvrebø Venneslaheimen omsorgssenter Alkoholomsetning omsetningsoppgaver - gebyrer. Samlemappe. Rapport om skjenking og salg av alkoholholdig drikk Saksansv: Servicetorget / fjebea Saksbeh: Servicetorget / fjebea 13/ U

14 Per Try AS Arbeidsvarsling, tekniske arbeider, graving, kabler, veiarbeid m.m 2013 Arbeidsvarsling i forbindelse med graving for rep. av kabelbrudd langs veg i Slettebrotan 76 og 92A. Vedtak 1/2013 Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / nilkri Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / nilkri

Periode: 07-01-2013-07-01-2013

Periode: 07-01-2013-07-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 14.01.2013 Offentlig journal Periode: 07-01-2013-07-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01637-9 U Dok.dato: 03.01.2013

Detaljer

Periode: 11-05-2012-11-05-2012

Periode: 11-05-2012-11-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2012 Offentlig journal Periode: 11-05-2012-11-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01731-40 U Dok.dato:

Detaljer

Periode: 06-10-2011-06-10-2011

Periode: 06-10-2011-06-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 07.10.2011 Offentlig journal Periode: 06-10-2011-06-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01611-8 U Dok.dato: 05.10.2011

Detaljer

Periode: 16-12-2014-16-12-2014

Periode: 16-12-2014-16-12-2014 DMS2002 - Software Innovation 17.12.2014 Offentlig journal Periode: 16-12-2014-16-12-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02064-7 I Personalmappe

Detaljer

Periode: 22-01-2015-22-01-2015

Periode: 22-01-2015-22-01-2015 DMS2002 - Software Innovation 26.01.2015 Offentlig journal Periode: 22-01-2015-22-01-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02964-34 U Forhåndsvarsel

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 02072008 07/00321-2 U Dok.dato: 23062008 Jour.dato: Organisasjonsseksjonen - STETOR Arbeidsmiljø - Innkalling

Detaljer

Periode: 10-09-2014-10-09-2014

Periode: 10-09-2014-10-09-2014 DMS2002 - Software Innovation 15.09.2014 Offentlig journal Periode: 10-09-2014-10-09-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01565-126 I KLP Skadeforsikring

Detaljer

Periode: 09-09-2011-09-09-2011

Periode: 09-09-2011-09-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.09.2011 Offentlig journal Periode: 09-09-2011-09-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01652-2 U Dok.dato: 01.09.2011

Detaljer

Periode: 01062011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 03062011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 01062011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 03062011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 03062011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02015-15 N Dok.dato: 20022011 Jour.dato: Elevmappe

Detaljer

Periode: 28042009-28042009

Periode: 28042009-28042009 DMS2002 - Vennesla Kommune 30042009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/01233-15 I Dok.dato: 28032009 Jour.dato: Arkivdel: VUS-ELEV1

Detaljer

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00532-22 I Dok.dato: 20092010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 14072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 14072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/04325-19 I Dok.dato: 13072009 Jour.dato: Statens

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 12022008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 12022008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 15022008 07/00503-29 U Dok.dato: 20122007 Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - BRERUT Harald Granås

Detaljer

Periode: 11102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 11102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00320-3 I Dok.dato: Jour.dato: Vest-Agder fylkeskommune Servicetorget

Detaljer

Periode: 11052009-11052009

Periode: 11052009-11052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 13052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00792-32 I Dok.dato: 07052009 Jour.dato: pal.endal@posten.no

Detaljer

Periode: 28102008-28102008

Periode: 28102008-28102008 DMS2002 - Vennesla Kommune 30102008 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00503-58 I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Boligstiftelse for vanskeligstilte

Detaljer

Periode: 05052009-05052009

Periode: 05052009-05052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 06052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00330-47 I Dok.dato: 24042009 Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.:

Detaljer

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01077-34 U Dok.dato: Jour.dato: Samkom skole -

Detaljer

Periode: 05092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 20092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 05092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 20092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 20092007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00369-25 I Dok.dato: 29082007 Jour.dato: Norsk Sjøfartsmuseum

Detaljer

Periode: 24102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 25102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 24102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 25102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 25102007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00647-35 U Dok.dato: 22102007 Jour.dato: Enhet for byggforvaltning

Detaljer

Periode: 07092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 10092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 07092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 10092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 10092007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00470-81 U Dok.dato: 06092007 Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning

Detaljer

Periode: 12092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 13092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 12092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 13092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 13092007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00503-21 I Dok.dato: 10092007 Jour.dato: Jorunn Nilssen Enhet

Detaljer

Periode: 01042011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 06042011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 01042011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 06042011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 06042011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 08/00098-8 0 Seksjon for helse og omsorg - JORJUD

Detaljer

Offentlig journal Periode: 28-06-2013-28-06-2013

Offentlig journal Periode: 28-06-2013-28-06-2013 Hol kommune 02.07.201 Offentlig journal Periode: 28-06-201-28-06-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 02.07.201 Offentlig journal

Detaljer

Offentlig journal Periode: 20-08-2014-20-08-2014

Offentlig journal Periode: 20-08-2014-20-08-2014 Kristiansand Kommune 21.08.201 Offentlig journal Periode: 20-08-201-20-08-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Teknisk fellesarkiv - TEK Alle Alle Nei Ja Kristiansand Kommune

Detaljer

Offentlig journal Periode: 26-07-2013-26-07-2013

Offentlig journal Periode: 26-07-2013-26-07-2013 Hol kommune 0.07.201 Offentlig journal Periode: 26-07-201-26-07-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 0.07.201 Offentlig journal

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23-04-2012-23-04-2012

Offentlig journal Periode: 23-04-2012-23-04-2012 Hol kommune 5.04.01 Offentlig journal Periode: 3-04-01-3-04-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 5.04.01 Offentlig journal Periode:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 15-05-2013-15-05-2013

Offentlig journal Periode: 15-05-2013-15-05-2013 Hol kommune 21.05.201 Offentlig journal Periode: 15-05-201-15-05-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 21.05.201 Offentlig journal

Detaljer

Offentlig journal Periode: 24-09-2012-24-09-2012

Offentlig journal Periode: 24-09-2012-24-09-2012 Hol kommune 7.09.01 Offentlig journal Periode: 4-09-01-4-09-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Hol kommune 7.09.01 Offentlig journal Periode: 4-09-01-4-09-01

Detaljer

Offentlig journal Periode: 20-02-2014-20-02-2014

Offentlig journal Periode: 20-02-2014-20-02-2014 Hol kommune 21.02.201 Offentlig journal Periode: 20-02-201-20-02-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 21.02.201 Offentlig journal

Detaljer