TOLGA. Stem på dine hjertesaker!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TOLGA. Stem på dine hjertesaker!"

Transkript

1 TOLGA Stem på dine hjertesaker!

2 Vi videreutvikler og fornyer det regionale samarbeidet Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Rendalen Senterparti Opprettholde Tynset sjukehus med akuttfunksjoner innen medisin, kirurgi, ortopedi, samt fødetilbud Videreutvikle det gode skoletilbudet i regionen: Styrke rekruttering og sikre tilbud ved økt samarbeid mellom de videregående skolene Flere lærlinger - utvikle lærlingeringer for mindre bedrifter Arbeide for et fagskoletilbud innen matfag og ei landslinje for lokalmatproduksjon og fjellandbruk Sikre desentralisert høgskoletilbud på Røros og Tynset Samferdsel som kompenserer for avstandene: Elektrifisering av Røros-Solørbanen RV3 - prioritere Lonåsen, samt utbedre fylkesvei 30 Styrke rutetilbudet på Røros flyplass Et bedre kollektivtransporttilbud FOTO: Erland Vingelsgård. TOLGA SENTERPARTI Gode nærmiljø SP vil bidra til gode nærmiljø, og vektlegger betydningen av bred frivillig innsats. Utvikle samarbeidet mellom frivillige og Tolga kommune, f eks gjennom partnerskapsavtaler. Gode møteplasser, mangfold av aktiviteter der alle kan delta gir styrket identitet, samhold og engasjement i lokalsamfunnet. Tolga SP: Vil lete etter en løsning for et flerbrukshus som kan erstatte Vidarheim. En kraftutbygging og en aktiv deltagelse fra lag og foreninger vil være vesentlig. Vil at flere innvandrere skal lykkes med å komme i jobb med å styrke det regionale samarbeidet og få med flere aktører. Ser behov for økt innsats fra innbyggerne for å lykkes med inkluderingen av våre innvandrere. Vil vurdere å bosette noen flyktninger i bygdene rundt Tolga. Bygdefibersatsing via offentlig-privat samarbeid Kjempe for gode rammevilkår for eksisterende og nye bedrifter, samt redusert elavgift for datasenter Bedre rammevilkår for store og små produsenter av lokalmat Ta utmarka tilbake via større lokal råderett. Ivareta mulighetene for beitebruk, rekreasjon og turisme

3 TOLGA SENTERPARTI TOLGA SENTERPARTI Oppvekst OG LÆRING Alle skal bli sett mestring læringslyst entreprenørskap Tolga har et svært godt barnehage-, grunnskoleog kulturskoletilbud. Det må videreutvikles. Tolga SP vil: Etablere et oppvekstsenter der barnehagene i Tolga samlokaliseres med Tolga skole. Ha to gode utviklingsorienterte og samarbeidende oppvekstsenter At kulturfagene inkluderes til å bli en fast del av oppveksttilbudet for alle. Utvikle entreprenørskapsarbeidet i barnehage og skole for å stimulere til skapende barn. Velferd Mestring av eget liv tilrettelegge for egen alderdom- fremme folkehelsa og satse på forebygging. HELT GRØNT Tenke globalt - handle lokalt! Tolga SP: Prioriterer fornybar energi Vil vurdere alle sider ved neste høring om kraftutbygging Dersom de miljømessige sidene blir godt nok ivaretatt med en full utbygging, vil dette alternativet bli vurdert Kjempe for et bedre kollektivtilbudet Vil kjempe for fritak for elbil-avgifter og andre forurensningsfrie fremkomstmidler. Elbil-ladere i hele kommunen Mener at forvaltning av naturressursene skal skje på en fremsynt og bærekraftig måte Vil satse på bioøkonomi Vil være en streng vokter av jordvernet Vil videreføre dagens restriktive holdning til motorferdsel i utmark Tolga SP vil: Satse på forebyggende arbeid og tverrfagelige samarbeid innen helse, barnevern, rus, psykiatri, demens og habilitering/rehabilitering Samlokalisere helse med pleie- og omsorgstilbudet for å utnytte de ressursene vi har på tvers av enhetene og skape gode fagmiljø Videreutvikle vår gode pleie- og omsorgstjeneste ved å: - La flest mulig bo i egen bolig lengst mulig. - Tilby døgnkontinuerlig hjemmetjeneste til de som trenger det mest, og en ergoterapeut som legger til rette. - Utvikle en besøkstjeneste for enslige i samhandling med frivillige. Dette kan bidra til større trygghet i hjemmet

4 TOLGA SENTERPARTI Skape og virke i Tolga Senterungdommen Utvikling og vekst skapes gjennom næringsutvikling og økt bostedsattraktivitet. Vi må samhandle regionalt og handle lokalt. SP vil: Øke verdiskaping gjennom opplevelsesnæringer, og løfte frem statuser som nasjonalparklandsby og verdensarvsted sammen med «Tolga dyrker måltidet». Initiere et nytt landbruksprosjekt «Framtidslandbruket vol II». Arrondering og makeskifte for å effektivisere drift, driftsformer. Økt bruk av utmark. Tolga kommune skal legge sine midler til Vekst i Tolga sammen med Tolga-Os Sparebank og andre aktører. Vi vil ha en felles dugnad med bred deltagelse fra hele kommunen. Regulere flere næringsarealer i kommunen. Området ved Tolga næringspark må utvides. Bedre bredbåndskapasiteten til alle i kommunen innen 2025 Initiere tilbakeflytting og synliggjøre næringslivets behov for kompetanse. Markedsføre muligheter. Øke bostedsattraktiviteten tenke nytt i utviklingen av bomuligheter og tomter. Varierte bo- og tomtetilbud nær sentrum, eks tomter med særpreg som identifiserer oss med «Tolga dyrker måltidet» og «Hamarøymodellen» for boligbygging. Se fritidsboliger og hyttebefolkningen som en ressurs. Satse på sentrumsnært kombinert bolig- og fritidsområde på vestsiden av Glåma i Tolga. Tilrettelegge for utbygging av fritidsbolig / bolig 2 i de andre bygdene. Senterungdommens hjertesaker Fiber til alle i regionen Klima-ladestasjoner på knutepunkter i regionen Ung-voksen rabatt på alle kollektivtilbud. (Som erstatning for dagens studentrabatter) Senterungdommen er senterpartiets ungdomsorganisasjon som jobber for saker som angår deg som ungdom. Vi ønsker at ungdom skal bli hørt og være med på avgjørelser som blir tatt. Vil du være med å påvirke, og liker sosiale og artige arrangementer? - Meld deg inn i Senterungdommen i dag; sammen står vi sterke! Med deg som medlem oppnår vi mer. Og husk: Bruk stemmeretten din!

5 Tolga SP SKAPER, SAMARBEIDER OG FORNYER MED TÆL OG HUMØR Sammen med dere vil vi utvikle det vi er gode på for å SKAPE lokalsamfunn, kommune og en region som preges av bolyst, aktivitet og trivsel. Det trengs omstilling og utvikling for å ha gode tjenester. SP vil videreutvikle trepart-samarbeidet i kommunen. Vi lykkes best når alle spiller på lag og tar ansvar i fellesskap. Sentralisering og flere krevende oppgaver til små kommuner som Tolga, gir økonomiske utfordringer. Det vil kreve prioriteringer av oppgaver, - og vi må FORNYE oss. Å samle tjenester(samlokalisering) kan gi økt samhandling og bedre utnyttelse av ressursene. SP er opptatt av tjenester som må være nær oss, skal være det. Men oppgaver vi kan løse sammen med andre, og hvor avstand er mindre viktig, må vi finne andre løsninger for. Kommunereform: vil i året som kommer utrede hvordan en ny kommune kan bygges. Innbyggerne skal involveres. Vi vil ha en rådgivende folkeavstemning. En kommunereform skal ikke gjennomføres med tvang. Ikke tilstede: Randi Ane Storhaug, Tone Arlene Broen Kildahl og Ingunn Bakken Layout: Forglemmegei Reklame, 2500 Tynset, Foto: Ivar Øyan

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Side 1 av 14 Partiprogram for Oppdal Senterparti 2015-2019 Innledning Vår visjon for denne perioden er å skape utvikling og nyskapning i bygda vår. Samarbeid

Detaljer

Oppsummering fra Grendemøter om kommunereformen mars/april 2015.

Oppsummering fra Grendemøter om kommunereformen mars/april 2015. Oppsummering fra Grendemøter om kommunereformen mars/april 2015. I forbindelse med en det pågående arbeidet i forbindelse med kommunereformen 2015 er det i perioden 23/3 til 15/4 avholdt grendemøter i

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE MEN FORANDRING! ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling ha forandring i hvordan kommunen og byen vår styres Vårt Valg ønsker å satse på

Detaljer

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Program for Iveland Venstre for perioden 2011-2015 www.iveland.venstre.no 1 Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Et sosialliberalt Iveland Venstre er Norges sosialliberale parti. Vår politikk kombinerer

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 VI TAR KAMPEN FOR OFFENTLIG VELFERD! Sosialisme i hverdagen Kommunen er fellesskapets løsning for å skape trygghet, velferd, frihet og rettferdighet. En god og moderne

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen Kommuneplan Iveland kommune fram mot 2026 Del A: Samfunnsdelen Vedtatt av kommunestyret 9. oktober 2014 Formelt grunnlag Kravene til samfunnsdelen av kommuneplanen er hjemlet i Plan- og bygningslovens

Detaljer

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

kommuneplanens samfunnsdel 2016 2028 Høringsutkast 30.04.15

kommuneplanens samfunnsdel 2016 2028 Høringsutkast 30.04.15 kommuneplanens samfunnsdel 2016 2028 Høringsutkast 30.04.15 1 Kjære Rørosborger! Vi er godt i gang med 2015, det går mot sommer og det er på tide å se framover. Mye er bra i Røros kommune. Vi har et offensivt

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida?

Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida? Spørsmål 1: Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida? Sterkt lokaldemokrati Bestemme selv Sterkere involvering

Detaljer

Innherred samkommune Levanger kommune Verdal kommune

Innherred samkommune Levanger kommune Verdal kommune Innherred samkommune Levanger kommune Verdal kommune Dialogseminar 9.- 10.2.2012 Gruppearbeid: Oppgave 1: Diskuter med utgangpunkt i kommunenes visjon - Livskvalitet og vekst - hvilke muligheter/strategier

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Vedtatt av Gran kommunestyre i møte 18. juni 2015 (sak 50/15) INNHOLDSFORTEGNELSE OG VEDTAK INNHOLDSFORTEGNELSE OG VEDTAK... 2 1. HOVEDUTFORDRINGER.....3 2. INNLEDNING NASJONALE

Detaljer

Levanger Venstres valgprogram 2015 2019

Levanger Venstres valgprogram 2015 2019 Levanger Venstres valgprogram 2015 2019 Vedtatt av medlemsmøtet april 2015 1 VERDISKAPNING Venstre vil ha en moderne næringspolitikk. Vi vil legge til rette for et næringsliv som skaper nye verdier og

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Plan for arbeidet planprogram Revidert forslag 13. august 2014 KRØDSHERAD KOMMUNE 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål for planarbeidet... 4 3 Rammer og premisser for arbeidet...

Detaljer

POLITISK PLATTFORM FOR LO I BERGEN OG OMLAND 2014-2016

POLITISK PLATTFORM FOR LO I BERGEN OG OMLAND 2014-2016 POLITISK PLATTFORM FOR LO I BERGEN OG OMLAND 2014-2016 Arbeidsliv LO i Bergen og Omland vil jobbe for et anstendig arbeid for alle. LO i Bergen og Omland mener at et anstendig arbeid skal innebære å ha

Detaljer

VALGPROGRAM KOMMUNEVALGET 2015-2019

VALGPROGRAM KOMMUNEVALGET 2015-2019 VALGPROGRAM KOMMUNEVALGET 2015-2019 INNHOLDSFORTEGNELSE Kort ma lsetting Side 1 Kommunens politiske og administrative ledelse Side 2 Skatter og avgifter Kommunens økonomi Side 3 Helse og Sosial Side 4

Detaljer

Eide SV s valgprogram 2007-2011

Eide SV s valgprogram 2007-2011 Eide SV s valgprogram 2007-2011 Barn og unge: Eide er i en svært gunstig situasjon ved at vi har økende folketall i en region som ellers er preget av fraflytting. Gode oppvekstvilkår for barn og unge er

Detaljer

HOBØL VENSTRE PROGRAM 2015-2019

HOBØL VENSTRE PROGRAM 2015-2019 HOBØL VENSTRE PROGRAM 2015-2019 Framtidens Hobøl Hobøl har et stort potensial med nær beliggenhet til folkerike Ski og Follo i vest, Askim i øst og Moss i sør. Alle byene i Østfold og Oslo kan nås innenfor

Detaljer

Program 2015-2019. Om Skien SV

Program 2015-2019. Om Skien SV Om Skien SV Program 2015-2019 SV tar barn og unge på alvor. Vi prioriterer flere lærere i skolen, og en skoledag med et godt kosthold og variert innhold. Vi prioriterer tid til læring fremfor rapportering

Detaljer

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Menneskeverd i sentrum Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Lillehammer Kristelig Folkeparti sitt mål er at Lillehammer kommune skal være en kommune som møter sine innbyggere med respekt, verdighet

Detaljer

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014 En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge www.frivillighetnorge.no Frivillighet Norge St. Olavs gate 25 0166 Oslo tel. 21 56 76 50 Web: frivillighetnorge.no

Detaljer