Din bruksanvisning BLAUPUNKT TP-E2 ROME ROT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning BLAUPUNKT TP-E2 ROME ROT http://no.yourpdfguides.com/dref/3305970"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: Ved overlevering av apparatet til tredjepart, må denne bruksanvisningen alltid medfølge. Fastsatte bruksområder Apparatet er produsert for bruk i personbiler. Navi-CD-en inneholder ikke spesiell informasjon om navigasjon av bobiler, busser og lastebiler, som f. eks. høydebegrensninger eller maks. tillatte veibelastning. Navigasjon utenfor veier (offroad) er ikke mulig med ROME NAV56E. Apparatet må ikke åpnes! du åpner apparatet, bortfaller garantien. bruk Apparatet må kun betjenes dersom trafikkforholdene tillater det! Stopp på et egnet sted før du angir nye navigasjonsmål eller endrer grunninnstillingene. Ha kun moderat volum, slik at du alltid kan høre lydsignaler (som f. eks. politi)! På den måten beskytter du også hørselen. Navigasjonssystemet gir kjørebeskrivelser under veivisningen. Du må kun følge disse hvis det ikke fører til overtredelse av trafikkreglene! Ta med betjeningsdelen i vesken som følger med når du forlater kjøretøyet. Noen CD-er med kopisperre kan ikke spilles av. Mini-CD-er (8 cm i diameter) og shape-cd-er (CD-er som ikke er runde) må ikke legges i. De kan skade stasjonen. Det digitale kartmaterialet på navi-cden og det trykte materialet er etter en stund ikke lenger aktuelt. Oppdater derfor navicd-en straks det kommer ut en ny versjon (se com). Ved rengjøring Apparatet rengjøres med en tørr eller lett fuktet klut. Bruk ingen løse-, rengjørings- eller skuremidler, cockpit spray eller syntetiske pleiemidler. Avhending av gamle apparater (bare EU-land) Ikke kast det gamle apparatet i husholdningsavfallet! Bruk retur- og innsamlingssystemene der du bor for å avhende det gamle apparatet. 4 Medfølgende tilbehør Medfølgende tilbehør Rome NAV56E Stoffpose til betjeningsdelen Navi-CD-er Dokument-CD GPS-antenne Apparatpass med firesifret kodenummer Bruksanvisning (kortversjon) Festerammer Demonteringsbøyler Tilkoblingsledninger for speedometer og ryggesignal Føringsbolter Skrutrekker Klistremerker (Security) 5 Oversikt over produktet Oversikt over produktet Betjeningselementer : ; < 1 -knapp (åpne) Vippe ut betjeningsdelen og skyve ut CD-en A ; TRAF-knappen B 2 Volumbryter 3 Av/påknapp Kort trykk: Slå av og på lyden for trafikkmeldinger / senke volumet for kjørebeskrivelser Langt trykk: Slå av Kort trykk: Åpne trafikkradioinnstillinger Langt trykk: Vise TMC-meldinger < Menybryter Velge menypunkt/tegn = OK-knappen Kort trykk: Bekrefte valg Langt trykk: Starte Scan/kanalsøk 4 MENYknappen Åpne innstillingsmenyen > NAVI-knappen Kort trykk: Stille om til navigasjonssystem Langt trykk: Hente ruteopsjoner : Funksjonsknapp Funksjonsknapp Funksjonsknapp Funksjonsknapp Funksjonsknapp Funksjonsknapp? TUN-knappen Kort trykk: Stille om til radio Flere trykk: Velge frekvensområde (FM1, FM2, FMT, MW, LW) Langt trykk: Starte Travelstore Funksjoner som er tilordnet funksjonsknappene 5 til : vises i displayet A 6 Oversikt over SRC-knappen Bytte fram og tilbake mellom CD-/ MP3-/WMA-spiller og CD-skifter (ekstrautstyr) AB C D E FA FMT TMC 16:13 A ESC-knappen Kort trykk i menyen: Bytte til forrige menynivå Trykk lenge i menyen: Bytte til øverste menynivå Tekstskriving: Slette siste tegn Navigasjon: Avbryte veivisningen Scan: Avbryte Travelstore: Avbryte NRK Radio Tune Band G 92,8 5 Opsjoner 6 De viktigste symbolene i displayet A Funksjoner som er tilordnet funksjonsknappene (5 til :) Med funksjonsknappene (5 til :) kan du styre den aktive lydkilden også når denne funksjonen ikke vises. B -Knapp (informasjon) Vise aktuelt sted du befinner deg, vise hele listen Kort trykk under veivisningen: Vise det aktuelle stedet du befinner deg og gjenta siste muntlige kjørebeskrivelse Langt trykk under veivisningen: vise ruteliste C B C D E F G TMC-symbol TA-symbol Visningsområde Klokkeslett aktuell lydkilde Menyer C CD-stasjon 7 Grunnfunksjonene Grunnfunksjonene Tyverisikring Apparatet har følgende for som beskyttelse mot tyveri: Et firesifret kodenummer (står i apparatpasset) En avtakbar betjeningsdel (se nedenfor) FORSIKTIG! Fare for tyveri! Uten kodenummeret og betjeningsdelen er apparatet verdiløst for en tyv. Oppbevar aldri betjeningsdelen og apparatpasset i bilen, heller ikke på et gjemmested, men ta med betjeningsdelen i den tilhørende vesken når du forlater kjøretøyet! FORSIKTIG! Skade på betjeningsdelen! Betjeningsdelen kan skades eller slutte å virke hvis du ikke passer på følgende: Betjeningsdelen må ikke falle i gulvet eller bakken. Den må kun transporteres i den tilhørende vesken. Plasser den aldri i direkte sollys eller nær andre varmekilder. Ikke ta på kontaktene på baksiden av delen. Ved behov må kontaktene rengjøres med en lofri klut dynket i alkohol. Slik tar du av betjeningsdelen: Trykk på -knappen 1. Ta av og sette på betjeningsdelen Du kan ta av betjeningsdelen som en beskyttelse mot tyveri. FORSIKTIG! Fare for personskade! Hvis betjeningsdelen er åpen, kan personer skade seg på den ved en ulykke. Lukk igjen betjeningsdelen før du kjører! Betjeningsdelen vipper fremover. Merk: Hvis apparatet er slått på og det er en CD i stasjonen, vil denne skyves ut etter to sekunder. Hvis du ikke tar ut denne CD-en, vil den automatisk trekkes inn igjen etter 10 sekunder. Apparatet slås automatisk av etter 30 sekunder (standby). 8 Grunnfunksjonene Merk: Du kan begrense startvolumet til en maksimalverdi (se side 18). Hvis du slår på apparatet uten å skru på tenningen, slås apparatet automatisk av etter en time for å spare kjøretøyets batteri. Trekk betjeningsdelen rett av hengslene. Slik slår du av apparatet: Hold av/på-knappen 3 inne til displayet slukner. Apparatet vil være i standby-funksjonen i 30 minutter, og deretter slå seg helt av. Merk: Apparatet slås automatisk av når du slår av tenningen. Når du slår på tenningen igjen, vil også apparatet automatisk slås på igjen. Slik setter du på betjeningsdelen: Skyv betjeningsdelen inn i hengs- Angi kodenummer Kodenummeret er en del av tyveribeskyttelsen. Du må angi koden hvis apparatet har vært adskilt fra batterispenningen, f.

3 eks. etter en reparasjon av kjøretøyet. Kodenummeret finner du i apparatpasset. Merk: Lær deg kodenummeret utenat eller ta den med når du foretar en lengre reise med kjøretøyet. lene forfra. Betjeningsdelen klikker på plass på hengslene. Vipp opp betjeningsdelen. Betjeningsdelen klikker på plass. Du kan nå slå på apparatet. Slå apparatet av og på Slik slår du på apparatet: Trykk på av/på-knappen 3. Apparatet spiller av den siste aktive lydkilden i samme volum som sist. eks. klang, startvolum eller lysstyrke og språk for displayet. I dette kapittelet får du vite: Hvilke knapper du skal bruke for å navigere i innstillingsmenyen (se nedenfor), ved hjelp av et eksempel; hvordan du går til et bestemt menypunkt (se nedenfor), hvilke menypunkter som befinner seg hvor i innstillingsmenyen (se side 13). Eksempel på menybetjening Følgende eksempel (endring av radioens mottaksømfintlighet) viser hvordan du generelt bruker innstillingsmenyen. Åpne innstillingsmenyen Trykk på MENY-knappen 4. Innstillingsmenyen vises. Det første menypunktet "Navigasjon" utheves. Meny Navigasjon Tuner System Audio Equalizer Installasjon Slik fungerer menybryteren Menybryteren < og OK-knappen = utgjør den sentrale betjeningsenheten på apparatet. Med MENY-knappen 4 henter du innstillingsmenyen. Ved å vri menybryteren < mot venstre eller høyre velger du menypunkter, tegn eller innstillinger. Med OK-knappen = bekrefter du valget og går dermed til et nytt menynivå og menypunktene som du kan stille inn. I tillegg aktiverer og deaktiverer du det valgte menypunktet med OK-knappen =. Med ESC-knappen A går du ett menynivå tilbake. Velge menypunkt i innstillingsmenyen Vri på menybryteren < til meny- punktet "Tuner" vises uthevet. Meny Navigasjon Tuner System Audio Equalizer Installasjon Bekrefte valg Trykk på OK-knappen = for å bekrefte valget. Merk: I noen funksjoner er det bestemte menypunkter du ikke kan velge. Hvis du trykker på OK-knappen =, hører du i stedet en varseltone. 12 Betjene innstillingsmenyen Du kan kun velge menyen "Tuner" hvis en VHF-sender er innstilt samtidig. Menyen "Tuner" vises. Det første menypunktet "RDS" vises uthevet. Tuner RDS Alt. frekv. Regional VAR Ømfintlig HighCut 0 Gå ut av innstillingsmenyen Trykk på ESC-knappen A helt til innstillingsmenyen vises. Hver gang du trykker kort på ESCknappen A, går du ett menynivå tilbake. Hvis du trykker på ESC-knappen A går du straks tilbake til det øverste nivået i innstillingsmenyen. Merk: Øverst til venstre i displayet er det tre ruter som viser den aktuelle menynivået. Første menynivå Alle påfølgende menynivåer Siste menynivå Velge menypunkt Vri på menybryteren < til me- nypunktet "Ømfi ntlig" vises uthevet. Tuner RDS Alt. frekv. Regional VAR Ømfintlig HighCut 0 Oversikt over Innstillingsmenyen Følgende oversikt viser innstillingsmenyen som du henter opp ved hjelp av MENY-knappen 4. Endre og lagre innstillingene i menypunktet Trykk på OKknappen =. Haken bak "Ømfintlig" forsvinner. Radioens mottaksømfintlighet minskes dermed slik at kanalsøket kun finner sterke sendere og ignorerer svake sendere med dårlige lydforhold. Tuner RDS Alt. frekv. Regional VAR Ømfintlig HighCut 0 13 Grunninnstillinger før kjøring 14 MENU Navigasjon Audio Balance Fader PÅ REISE 7 Navi. tale TMC-språk Hastigh. profil REISE ANKOMST Kart Tid PÅ AV KRYSS Bass Treble Loudness se side 26 VAR FREQ FIX Tuner Navigasjon Tuner System Meny Audio Equalizer Installasjon Equalizer VAR RDS Alt. frekv. Regional Ømfintlig HighCut 0 Sub Low 32 Hz -10 Sub Low Low Mid Mid High High På maks Nav. differanse TA min. Gala Telefon min. se side 78 Installasjon Antennetest Sensortest Speedom. Auto kalib. Man. Kalib. System Volum Display Språk På Av Klokke Kode GPS Sat: 8 Feltstyrke: 39 Retning: Forover Tenning: På Speedometer: 5528 Display av Modus (Dag, Natt, Auto) Strekn. 200 Meter Strekn. 200 Meter Kjør 200 Meter Kjør 5-15 km med GPS-mottak Lysstyrke dag Lysstyrke natt CESKY, DANSK, DEUTSCH, ENGL.IMP, ENGL. MET, ESPAÑOL, FRANÇAIS, ITALIANO, NEDERLANDS, NORSK, PORTUGUÊS, SUOMI, SVENSKA, TÜRKÇE ne. 32 Hz -10 Først velger og bekrefter du fre- Stille inn equalizer Apparatet har en digital 5-bandequalizer Du kan heve eller senke en enkelt senterfrekvens i hver av de 5 frekvensbåndene. Dermed kan du tilpasse klangen til kjøretøyet og eliminere problemer som f.eks. during eller dårlig taleforståelse. Hvordan betjener man equalizeren? Slik endrer du equalizer-innstillingene: Legg i en CD du kjenner godt (se side 10). Still inn bass, diskant, loudness og uttoning på null (se side 15). I menyen "Audio" velger og bekrefter du menypunktet "Equalizer". kvensbåndet som du ønsker å endre. Sub Low (Ekstra lav): Dyp bass (3250 Hz) Low: Bass (63250 Hz) Mid: Mellomtoner ( Hz) Mid High: Middels høye toner ( Hz) High: Diskant (Treble) ( Hz) En senterfrekvens fra det utvalgte frekvensbåndet vises. Equalizer Hz Sub Low 50 Velg senterfrekvensen du vil en- dre, fra frekvensbåndet. Sub Low: 32, 40, 50 Hz Low: 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250 Hz Mid: 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250 Hz 17 Grunninnstillinger før kjøring 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6300 Hz 8000, 10000, High: Hz Det valgte frekvensbåndet og tilhørende innstilling vises. Du kan endre innstillingen ved å vri menybryteren < mot venstre eller høyre. Du kan heve eller senke den valgte frekvensen i ti trinn. Volumet for den valgte frekvensen endres. Strekene til venstre i displayet viser endringene. Trykk på OK-knappen = for å lagre denne equalizer-innstillingen eller trykk på ESCknappen A hvis du vil gå tilbake til de gamle equalizer-innstillingene. Når du lagrer denne equalizerinnstillingen, slettes automatisk equalizer-innstillingen for en annen senterfrekvens på det samme frekvensbåndet, fordi du kun kan endre en enkelt senterfrekvens per frekvensbånd! Hvilken innstilling er riktig? Først endrer du innstillingen for middels frekvens, deretter for diskant og til slutt for bassen.

4 Mid High: Klanginntrykk eller problem 1. Tiltak Frekvens InnHz stilling Uren bass, ca. 4 during, ubehagelig trykk Svært overfladisk, aggressiv klang, ingen stereoeffekt Dump klang, lite transparens, ingen glans i instrumentene For lite bass ca. 4 til ca til ca. +4 til +6 Grunninnstillinger i menyen "System" I menyen "System" styrer du følgende: Volumregulatoren (se nedenfor), regulatoren for lysstyrken på displayet (se side 20), språket for displaytekstene og for de muntlige kjørebeskrivelsene i navigasjonssystemet (se side 20), om apparatet ber om en kode etter at det er skilt fra batterispenningen (se side 21), klokkeslett (se side 21). Stille inn volumregulatoren I menyen "Volum" foretar du følgende voluminnstillinger: Maksimalt star tt- volum (på maks): 18 Grunninnstillinger før kjøring Når du slår på apparatet, hører du avspillingen i samme volum som sist. Hvis du stiller volumet høyere enn det maksimale startvolumet før du slår av apparatet, vil volumet automatisk begrenses til startvolum når du slår apparatet på igjen. Stille inn lavt volum automatisk (Nav. differanse.): Når navigasjonssystemet formidler en kjørebeskrivelse, minskes volumet på den aktuelle lydkilden slik at du enkelt kan høre kjørebeskrivelsen. Du kan stille inn volumsenking fra 0 (svak senking) til 6 (sterk senking). Minstevolum for trafikkmeldinger (TA min.): Hvis volumet er stilt inn på en lav verdi, heves den automatisk til minsteverdien under en trafikkmelding Minstevolum for mobiltelefonen (Telefon min.): For at du også skal kunne høre hva som blir sagt på telefonen når du har stilt inn volumet på et lavt nivå, vil volumet automatisk heves til denne verdien under en telefonsamtale. Hastighetsavhengig volumtilpasning (Gala): Hvis du øker farten, økes volumet automatisk for å kompensere for støy mens du kjører. Under "Gala" kan du angi hvor mye du ønsker at volumet skal tilpasses. Du kan stille inn volumøkning fra 0 (svak økning) til 9 (sterk økning). Merk: Du kan ikke endre voluminnstillingen mens du mottar en trafikkmelding. Slik endrer du voluminnstillingen: I menyen "System" velger og bekrefter du menypunktet "Volum". Volummenyen vises. Volum På maks Nav. differanse TA min. GALA Telefon min. I volummenyen velger og bekref- ter du ønsket menypunkt. Tilsvarende voluminnstilling vises. På maks 13 ADVARSEL! Fare for skade ved for høyt startvolum! Hvis du stiller inn startvolumet for høyt, kan volumet være så høyt i det du slår på apparatet at det kan forårsake hørselsskader. 19 Grunninnstillinger før kjøring Still inn startvolumet på en lavere verdi! Du kan endre volumet ved å vri I displaymenyen velger og be- menybryteren < mot venstre eller høyre og deretter trykke på OK-knappen =. Lydkilden du hører på, stilles inn på det valgte volumet. Voluminnstillingen viser volumet. Justering av lysstyrken i displayet. I menyen "Display" bestemmer du følgende: Om displayet skal slå seg av automatisk når du ikke betjener apparatet (Display av), om lysstyrken i displayet skal tilpasses automatisk (auto-/dag-/ natt-modus), lysstyrken når frontlysene er slått av (Lysstyrke dag), lysstyrken når frontlysene er slått på (Lysstyrke natt), Slik justerer du lysstyrken i displayet: I menyen "System" velger og bekref ter du menypunktet "Display". Displaymenyen vises. Display Display Av Modus Auto Lysstyrke dag Lysstyrke natt krefter du ønsket menypunkt ("Display av", "Modus", "Lysstyrke dag" eller "Lysstyrke natt"). Tilsvarende innstillinger vises. Hvis du aktiverer "Display av" med OK-knappen =, slås displayet automatisk av 10 sekunder etter at du trykket på knappen siste gang. Hvis du vil slå det på igjen, trykker du på en hvilken som helst knapp. Hvis du velger "Modus", kan du velge mellom "AUTO" (automatisk omstilling av lysstyrken), "Dag" og "Natt" ved hjelp av OKknappen =. I menyene "Lysstyrke dag" og "Lysstyrke natt" bruker du menybryteren < til å stille inn ønsket lysstyrke i displayet for når frontlysene er på eller av. Merk: Hvis kjøretøyet har en regulator for justering av instrumentbelysning, kan du bytte mellom "Lysstyrke dag" og "Lysstyrke natt" med menybryteren. For at apparatet skal kunne gjenkjenne om frontlysene er slått på, må tilsvarende signal være koblet til. Velge språk I menyen "Språk" bestemmer du følgende: Språket for teksten i displayet, språket for de muntlige kjørebeskrivelsene i navigasjonssystemet. 20 Grunninnstillinger før kjøring Merk: Hvis du vil endre språket, må navi-cd-en være i stasjonen. På Av Kode Slik endrer du språket: I menyen "System" velger og bekrefter du menypunktet "Språk". Språkmenyen vises. Språk DEUTSCH ENGL. IMP ENGL. MET ESPANOL I språkmenyen velger og bekref- FORSIKTIG! Fare for tyveri! Hvis du deaktiverer kodeforespørselen, kan en eventuell tyv bruke det stjålne apparatet. Unngå å deaktivere kodeforespørselen! I kodemenyen velger og bekref- ter du ønsket språk. Språket endres. Merk: Talemeldingene i navigasjonssystemet er avhengig av dataene på navi-cd-en. Derfor er det også mulig å stille inn display-tekstene på det valgte språket, mens de muntlige kjørebeskrivelsene er på engelsk. Aktivere/deaktivere kodeforespørsel Apparatet er utstyrt med en kodeforespørsel for tyveribeskyttelse, og denne aktiveres/deaktiveres på følgende måte: I menyen "System" velger og bekrefter du menypunktet "Kode". Kodemenyen vises. ter du ønsket menypunkt og angir deretter det firesifrede kodenummeret (se side 9). På: Hver gang apparatet har vært adskilt fra batterispenningen, må koden angis. Av: Koden må ikke angis hvis apparatet har vært adskilt fra batterispenningen.

5 Stille klokken I menyen "Klokke" stiller du inn gjeldende klokkeslett. Merk: Klokken stilles automatisk ved hjelp av GPS-satellittsignalet. Du må kun stille klokken en gang etter montering, og ved overgangen mellom sommer- og vintertid. 21 Grunninnstillinger før kjøring Slik stiller du klokken: I menyen "System" velger og bekrefter du menypunktet "Klokke". Klokkemenyen vises. Timene er uthevet. Stille klokken Vise kanalnavn Noen FM-radiosendere bruker RDSsignalet til å overføre reklame og annen informasjon i stedet for kanalnavnet. På følgende måte kan du bestemme hvilke av disse opplysningene som skal vises i displayet: I innstillingsmenyen velger og bekrefter du menypunktet "Tuner". Menyen "Tuner" vises. Meny Navigasjon Tuner System Audio Equalizer Installasjon Vri på menybryteren < for å en- dre timene og trykk deretter på OK-knappen =. Vri på menybryteren < for å endre minuttene og trykk deretter på OK-knappen =. I menyen "Tuner" velger du meny- Foreta grunninnstillingene på radioen Apparatet har en RDS-radio. RDS står for "Radio Data System". Radioen kan motta data som overføres lydløst parallelt med musikken. Dette gjør det mulig å vise navnet på kanalen i displayet og for radioen å bytte til en alternativ frekvens automatisk hvis du forlater mottaksområdet for en kanal. Du stiller inn grunninnstillingene og komfortfunksjonen for radioen i menyen "Tuner". Merk: En VHF-sender (FM) må være innstilt for at du skal kunne bytte til menyen "Tuner"! punktet "RDS". Med OK-knappen = kan du bytte mellom RDS-funksjonene "VAR", "FREQ" og "FIX". "VAR": All informasjon vises når den mottas også reklame. "FREQ": Mottaksfrekvensen vises, men verken kanalnavn eller reklame. "FIX": Kun informasjonen som mottas først vises. Dette kan være kanalnavn, reklame eller annen informasjon. 22 Grunninnstillinger før kjøring Tillate/forhindre automatisk bytting til en alternativ frekvens (AF). Radioen kan automatisk stille inn den beste mottaksfrekvensen for den innstilte kanalen. Slik slår du av og på denne funksjonen: I innstillingsmenyen velger og bekrefter du menypunktet "Tuner". Menyen "Tuner" vises. Tuner RDS Alt. frekv. Regional VAR Ømfintlig HighCut 0 Tuner RDS Alt. frekv. Regional VAR Ømfintlig HighCut 0 I menyen for tunergrunninnstil- lingene velger du menypunktet "Regional". Du kan forhindre (hake) eller tillate (ingen hake) automatisk bytte til et annet regionalprogram ved hjelp av OK-knappen =. Slå av og på mottaksforbedring (HighCut) HichCut-funksjonen gjør mottaket bedre hvis det er dårlige mottaksforhold for radioen (kun FM). Hvis mottaket er dårlig, senkes forstyrrelsesnivået automatisk. Mottaksømfintligheten for HighCut-funksjonen kan stilles inn på følgende måte: I innstillingsmenyen velger og bekrefter du menypunktet "Tuner". Menyen "Tuner" vises. Tuner RDS Alt. frekv. Regional VAR Ømfintlig HighCut 0 I menyen "Tuner" velger du meny- punktet "Alt. frekv.". Du kan slå på (hake) eller av (ingen hake) automatisk omstilling til en alternativ frekvens ved hjelp av OK-knappen =. Hindre/tillate automatisk bytte til et annet regionalprogram. Noen kanaler deler til bestemte tider programmene sine inn i regionalprogrammer med ulikt innhold. Med regionalfunksjonen kan du forhindre eller tillate at apparatet bytter til en alternativ frekvens med et annet programinnhold. I innstillingsmenyen velger og bekrefter du menypunktet "Tuner". Menyen "Tuner" vises. I menyen for tunergrunninnstil- lingene velger du menypunktet "HighCut". 23 Grunninnstillinger før kjøring Ved hjelp av OK-knappen = kan du velge mellom "0", "1" og "2" for mottaksømfintligheten i HighCutfunksjonen. "0" betyr: HighCut-funksjonen er slått av, "1" betyr: Mottaksømfintligheten er lav, "2" betyr: Mottaksømfintligheten er høy. Endre søkeømfintligheten Søkeømfintligheten bestemmer om det automatiske kanalsøket kun skal finne sterke sendere eller også svakere sendere som kan ha dårlige lydforhold. Slik endrer du søkeømfintligheten: I innstillingsmenyen velger og bekrefter du menypunktet "Tuner". Menyen "Tuner" vises. Tuner RDS Alt. frekv. Regional VAR Ømfintlig HighCut 0 Foreta grunninnstillingene for navigasjonssystemet I menyen "Navigasjon" bestemmer du følgende: Om navigasjonssystemet gir muntlige kjørebeskrivelser (se nedenfor), om resterende reisetid eller estimert ankomsttid skal vises under veivisningen (se side 25), om kartdetaljer skal vises under veivisningen før du må ta av (se side 25), om du skal høre TMC-trafikkmeldinger også ved inaktiv veivisning (se side 25). Slå av og på talemeldinger i navigasjonssystemet Navigasjonssystemet kan gi muntlige kjørebeskrivelser under veivisningen (se side 65). Du kan slå av og på disse talemeldingene på følgende måte: I innstillingsmenyen velger og bekref ter du menypunktet "Navigasjon". Menyen for navigasjonsgrunninnstillingene vises. I menyen for navigasjonsgrunninnstillingene velger du menypunktet "Navi. tale". Du kan slå på (hake) eller av (ingen hake) talemeldinger ved hjelp av OK-knappen =. I menyen "Tuner" velger du meny- punktet "Ømfintlig". Ved hjelp av OK-knappen = kan du endre søkeømfintligheten: Haken betyr: Søket stopper også for svakere sendere, Hvis det ikke vises en hake i ruten, stopper søket kun på sterke sendere. 24 Grunninnstillinger før kjøring Stille inn visning av tid Under veivisningen kan enten resterende reisetid eller estimert ankomsttid vises. Slik bytter du mellom funksjonene: I innstillingsmenyen velger og bekref ter du menypunktet "Navigasjon". Menyen for navigasjonsgrunninnstillingene vises. I menyen for navigasjonsgrunninnstillingene velger du menypunktet "Tid". Ved hjelp av OK-knappen = kan du bytte mellom "Reise" (resterende reisetid) og "Ankomst" (estimert ankomsttid). Slå av og på talemeldinger fra TMC-trafikkmeldinger. Hvis du har stilt inn en TMC-kanal, mottar apparatet TMC-trafikkmeldinger (se side 32).

6 Disse analyseres under den dynamiske veivisningen slik at du kan unngå køer og raskest mulig komme til målet (se side 70). På følgende måte kan du tillate/forhindre at TMC-trafi kkmeldingene også leses ved inaktiv veivisning: I innstillingsmenyen velger og bekref ter du menypunktet "Navigasjon". Menyen for navigasjonsgrunninnstillingene vises. I menyen for navigasjonsgrun- ninnstillingene velger du menypunktet "TMC-språk". Du kan slå på (hake) eller av (ingen hake) talemeldinger ved hjelp av OKknappen =. Slå av og på kartvisning Navigasjonssystemet kan vise permanente eller midlertidige kartdetaljer (kryss-zoom) under veivisningen. Slik slår du kartvisningen av og på i innstillingsmenyen velger og bekrefter du menypunktet "Navigasjon". Menyen for navigasjonsgrunninnstillingene vises. I menyen for navigasjonsgrunninnstillingene velger du menypunktet "Kart". Ved hjelp av OK-knappen = kan du bytte mellom permanent kartvisning ("PÅ"), kryss-zoom ("KRYSS"), eller kar tvisning "AV". Hastighetsprofil Du kan angi ulike hastighetsprofiler. Det tas hensyn til denne profilen når den resterende kjøretiden beregnes. I innstillingsmenyen velger og bekrefter du menypunktet "Navigasjon". Menyen for navigasjonsgrunninnstillingene vises. I menyen for navigasjonsgrunninnstillingene velger du menypunktet "Hastigh. profil". 25 Under kjøring Velg mellom "Standard", "Hurtig" og "Langsom". Tilpasse hastighetsprofilen Du kan tilpasse profilene "Hurtig" og "Langsom" til din vanlige hastighet. Velg profilen du vil tilpasse (Du kan kun tilpasse profilene "Hurtig" eller "Langsom"). Velg "Bearbeide". En liste over veityper vises. Du kan tilpasse innstillingen av hastigheten til motorveier og til små veier innenfor og utenfor tettsteder. Hvis du for eksempel vil tilpasse gjennomsnittlig hastighet til motorveier, velger du hva du vil tilpasse i profilen, velger menypunktet "Motorvei" og bekrefter valget med OK-knappen =. Du får en visning basert på speedometeret. Du kan endre hastigheten ved å vri menybryteren < mot venstre eller høyre og deretter trykke på OK-knappen =. Etter at du har tilpasset profilen, går du ut av menyen med ESCknappen A. Under kjøring I dette kapittelet er det beskrevet hvordan du: Velger en bestemt lydkilde (se nedenfor), spiller av musikk (radio, CD, MP3 eller CD-skifter, se side 29), kan motta trafikkmeldinger (se side 31). Velge lydkilde Du kan velge følgende lydkilder: Med TUN-knappen?: Radioen (se side 27). Med CD-spilleren (se side 27), hvis det er en audio-cd i stasjonen. MP3-/WMA-spilleren (se side 28), hvis det er en MP3- eller WMA- CD i stasjonen. En CD-skifter eller et tilsvarende apparat, hvis dette er koblet til og det er minst en CD i magasinet (se side 28). Merk: Hvis en mobiltelefon er tilkoblet, kobles det automatisk over til denne når du mottar eller foretar et anrop (se side 11). Velge radio som lydkilde Slik velger du radio som lydkilde: Trykk på TUN-knappen?. Den siste innstilte radiokanalen spilles. Radiodisplayet vises. 26 Under kjøring Radiodisplayet ABC D EF FMT TMC 16:13 NRK Radio Tune Band J 92,8 K L 5 Opsjoner 6 FGH Slik bytter du lydkilde: Trykk på på nytt. Du bytter mellom den innebygde CD-/MP3-spilleren og CD-skifteren (ekstrautstyr) hvis en CD er lagt i. Når du slår på en lydkilde, fortsetter avspillingen av denne lydkilden der den ble avbrutt. Displayet for lydkilden vises. CDdisplayet ABC TMC A B C D E F G H I K L TMC-symbol Listesymbol Trafikkradiosymbol (TA) klokkeslett Lagringsnivå Lagringsplass for radiokanal Kanalnavn Innstillingsmeny Frekvensbåndmeny Radioens opsjonsmeny Mottaksfrekvens D EF CD 14:01 Spor 01/11 MIX 00:22 Opsjoner RPT Spor H J G L O P Se side 35 hvis du vil ha mer informasjon om innstilling, lagring og henting av radiokanaler. Velge CD-spiller, MP3-spiller eller CD-skifter som lydkilde Slik velger du CD-/MP3-spiller eller en CD-skifter (ekstrautstyr) som lydkilde: Trykk på Siste aktive lydkilde spilles hvis en CD er lagt i. A B C D E F G H I L O P TMC-symbol Listesymbol Trafikkradiosymbol (TA) Klokkeslett Symbolet "Spole tilbake/hoppe bakover" Symbolet "Spole forover/hoppe forover" Symbolet "MIX" Spormeny Visning av spor CD-spillerens opsjonsmeny Visning av spilletid Symbolet "RPT" 27 Under kjøring MP3-displayet ABC TMC CD-skifter-displayet D EF MP3 ABC TMC D EF CDC Bob Marley MIX 15:09 CD 2 00:04 RPT MIX 14:39 Browse M Opsjoner N O Spor CD-er M Opsjoner O GHJ K L P G HJK L P A B C D E F G H I K L M N O P TMC-symbol Listesymbol Trafikkradiosymbol (TA) Klokkeslett Symbolet "Spole tilbake/hoppe bakover" Symbolet "Spole forover/hoppe forover" Symbolet "MIX" Symbolet "Hoppe til neste mappe" Symbolet "Hoppe til forrige mappe" ID3-spornavn eller filnavn Navn på ID3-artist eller mappe Browsemeny MP3-spillerens opsjonsmeny Visning av spilletid Symbolet "RPT" TMC-symbol Listesymbol Trafikkradiosymbol (TA) Klokkeslett Symbolet "Spole tilbake/hoppe bakover" F Symbolet "Spole forover/hoppe forover" G Symbolet "MIX" H Symbolet "Hoppe til neste CD i skiftermagasinet" I Symbolet "Hoppe til forrige CD i skiftermagasinet" K Spormeny L CD-meny M CD-skifterens opsjonsmeny O Visning av spilletid P Symbolet "RPT" Se side 35 hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du betjener CD-/MP3-spilleren. A B C D E 28 RPT Jamin Spor 01/20 00:05 Under kjøring tionen RPT "Tilfeldig avspilling" betyr: Hvis "MIX CD" vises, Musikkavspillingen starter automacd spilles sporene på den tisk når du velger en lydkilde (se 4:01 aktuelle audio-cd-en 00:22 side 26), forutsatt at en CD ligger i eller at en kanal er stilt inn. MIX CD av i tilfeldig rekkefølge. Funksjonsknappene 1 5 til 6 : tionen er tilordnet symboler som vises på Hvis "MIX DIR" vises, venstre og høyre side av displayet. MP3 spilles sporene i en og Med disse funksjonsknappene kan 4:01 samme mappe på MP3du aktivere bestemte funksjoner 00:22 som f.eks. spoling forover eller bakmix DIR CD-en av i tilfeldig rekkefølge. over, også når symbolene ikke lentionen ger vises (f. eks. under veivisning i navigasjonssystemet). Hvis "MIX ALL" vises, Tabellen ved siden av gir deg et over- 4:01 MP3 spilles sporene i alle blikk over hvilke funksjonsknapper mappene på MP3-CD00:22 du bruker for å utføre de viktigste MIX ALL en av i tilfeldig rekkehandlingene på radioen, CD-/MP3-/ følge.

7 WMA-spilleren og CD-skifteren (ek- tionen strautstyr). Hvis "MIX MAG" vises, CDC 4:01 spilles sporene på alle Merknader til tabellen: CD-ene i CDskifteren 00:22 "Spole forover og bakover" bemix MAG (ekstrautstyr) av i tiltyr: feldig rekkefølge. tionen Du spoler forover eller bakover i det aktuelle sporet på CD-en eller Hvis "MIX" ikke vises, er CD MP3-en. Du kan høre samtidig som tilfeldig avspilling slått 4:01 du spoler. av. Sporene spilles av 00:22 "Hoppe forover og bakover" besamme rekke følge som tyr: de har på CD-en. tionen Det aktuelle eller neste sporet starter fra begynnelsen igjen. Se side 42 hvis du vil ha mer in- "Repetisjonsmodus" betyr: formasjon om hvordan du velger Du kan bytte mellom følgende repeog spiller av et spor dirkete fra en tisjonsmodi: liste. Hvis "RPT Spor" vises, CD gjentas det aktuelle 4:01 sporet helt til du av00:22 slutter denne funksjorpt TRK nen. Spille av musikk RPT RPT RPT RPT RPT 29 Under kjøring Hva vil du gjøre? Innebygd CDspiller Innebygd MP3spiller Innebygd CD-skifter Radio Spole forover > < hold inne > < hold inne > < hold inne _ Spole bakover hold inne hold inne hold inne _ Hopp til neste tittel > < kort trykk > < kort trykk > < kort trykk _ Hopp til forrige tittel kort trykk kort trykk kort trykk _ Gå til forrige CD / forrige mappe Gå til neste CD / neste mappe Starte/endre/stanse tilfeldig avspilling MIX Trykk MIX 1 gang: Mappen mikses Trykk MIX 2 ganger: CD mikses Trykk RPT 1 gang: Tittel gjentas Trykk RPT 2 ganger: Mappe gjentas Trykk MIX 1 gang: CD mikses Trykk MIX 2 ganger: Magasin mikses Trykk RPT 1 gang: Tittel gjentas Trykk RPT 2 ganger: CD gjentas Starte/endre/stanse repetisjonsmodus Trykk RPT 1 gang: Tittel gjentas _ Spille av en radiokanal Trykk kort på funksjonsknappen Hold funksjonsknappen inne Lagre radiostasjon _ 30 Under kjøring 4:01 CD 00:22 RPT CD tionen 4:01 MP3 Hvis "RPT CD" vises, gjentas den aktuelle CD-en helt til du avslutter denne funksjonen. RPT Trafikkmeldinger Apparatet kan også spille av trafikkmeldinger fra radiokanaler (TA) mens du hører på en annen lydkilde, så sant en kanal som sender trafikkmeldinger er stilt inn på radioen. Apparatet er utstyrt med en RDSEON-mottaksdel. EON står for Enhanced Other Network. Når du mottar en trafikkmelding (TA) kan denne mottaksdelen automatisk bytte fra en kanal som ikke sender trafikkmeldinger, til en trafikkradiokanal på samme kanalsystem. Etter trafikkmeldingen bytter apparatet automatisk tilbake til programmet du hørte på. Dessuten kan apparatet motta TMCtrafikkmeldinger som analyseres automatisk av navigasjonssystemet under en dynamisk veivisning. På radioen må det da være innstilt en kanal som sender TMC-trafikkmeldinger. 00:22 RPT DIR tionen 4:01 CD RPT RPT Hvis "RPT DIR" vises, gjentas alle sporene i en og samme MP3-mappe helt til du avslutter denne funksjonen. Hvis "RPT" ikke vises, er repetisjonsmodusen slått av. Likevel spilles audio- eller MP3-/WMACD-en av ytterligere en gang. 00:22 tionen "Forrige/neste CD" betyr: Hvis du har koblet til en CD-skifter, spilles forrige eller neste CD i magasinet i CD-skifteren av. "Forrige/neste mappe" betyr: Hvis du har lagt i en MP3-CD, spilles det første sporet på forrige eller neste mappe på CD-en av. Du finner flere alternativer til hvordan du kan påvirke musikkavspillingen i kapittelet "Betjene radioen" (se side 35), i kapittelet "Betjene CD-/MP3spilleren" (se side 40). TRAF Trafikk TA TMC Auto TMC meldinger Vise liste over TMCmeldinger Kan kun velges når en VHF-sender er innstilt Slå av og på prioritet for trafikkmeldinger Hvis du slår på prioritet for trafikkradio, mottas også trafikkmeldinger (TA) når du har stilt inn en 31 Under kjøring annen lydkilde. På radioen må det imidlertid være innstilt en trafikkradiokanal. Den aktuelle lydkilden blir automatisk gjort lydløs mens du hører trafikkmeldingen. Slik slår du av og på prioritet for trafikkmeldinger: Trykk på TRAF-knappen ;. Trafikkradiomenyen vises. Traffik TA TMC Auto TMC meldinger Hvis TA-symbolet C blinker, vil radioen ikke motta en trafikkradiokanal (f.eks. fordi kjøretøyet befinner seg utenfor mottaksområdet). Radioen vil dermed automatisk søke etter en annen trafikkradiokanal. Merk: Hvis du vil endre volumet på trafikkmeldingen, vrir du på volumbryteren under trafikkmeldingen. Se side 18 hvis du vil ha mer informasjon om minstevolum for trafikkmeldinger. Avbryte en aktuell trafikkmelding I trafi kkradiomenyen velger og bekrefter du menypunktet "TA". Du kan slå på (hake) eller av (ingen hake) prioritet for trafikkradio ved hjelp av OK-knappen =. Etter at du har gått ut av trafikkradiomenyen, vises TAsymbolet C i displayet hvis en trafikkradiokanal er stilt inn. C Du kan avbryte en aktuell trafikkmelding på følgende måte hvis du ikke ønsker å høre den: Under trafikkmeldingen trykker du på TRAF-knappen ; eller på av/på-knappen 3. Den aktuelle trafikkmeldingen avbrytes og du går tilbake til den opprinnelige lydkilden. Hvis du har stilt inn prioritet for trafikkmeldinger (se side 31), vil denne fortsatt være slått på. Motta TMC-trafikkemeldinger automatisk Hvis du slår på automatisk søk etter TMC-kanaler, sørger du for at navigasjonssystemet alltid mottar de digitale TMC-dataene under en dynamisk veivisning. Dette er nødvendig for at navigasjonssystemet skal kunne ta hensyn til hindringer i trafikken og beregne en alternativ rute. 1 16:13 FMT Hvis TA-symbolet C ikke blinker, vil radioen også motta en trafikkradiokanal når du hører en annen lydkilde. Hvis denne trafikkradiokanalen sender en trafkkmelding, blir den aktuelle lydkilden gjort lydløs slik at du kan høre trafikkmeldingen. 32 Under kjøring Slik slår du av og på automatisk søk etter TMC-kanaler: Trykk på TRAF-knappen?. Trafikkradiomenyen vises. Traffik TA TMC Auto TMC meldinger Hvis TMC-symbolet blinker, mottar ikke apparatet TMC-data (f.eks. fordi kjøretøyet befinner seg utenfor mottaksområdet). Dynamisk veivisning er ikke mulig! Apparatet søker automatisk etter en annen radiokanal som sender TMC-data.

8 Dette søket kan ta lang tid fordi apparatet søker i hele frekvensbåndet. Det er ikke mulig å motta en radiokanal mens søket pågår. Vise TMC-trafikkmeldinger Spesielt viktige TMC-meldinger (faremeldinger) vises automatisk i displayet. Slik blar du gjennom disse TMC-meldingene: Vri på menybryteren <. Slik skjuler du disse TMC-meldingene: Trykk enten på ESC-knappen A eller OK-knappen =. Alle mottatte TMC-meldinger lagres automatisk i listen over TMCmeldinger. Slik viser du denne listen: Trykk på TRAF-knappen ; i to sekunder. Eller: Trykk på TRAF-knappen ;. Trafikkradiomenyen vises. I trafi kkradiomenyen velger du menypunktet "TMC Auto". Du kan slå på (hake) eller av (ingen hake) prioritet for trafikkradio ved hjelp av OK-knappen =. TMC-symbolet A vises i displayet hvis den aktuelle radiokanalen sender TMC-data. A 1 TMC 16:13 FMT 4 Hvis TMC-symbolet ikke blinker, mottar apparatet en radiokanal som sender TMC-data. Når du starter en dynamisk veivisning, vil disse dataene bearbeides. Hvis det vises et listesymbol ved siden av TMC-symbolet, har systemet mottatt og lagret TMCmeldinger. Du finner mer informasjon på se nedenfor om hvordan du viser disse meldingene. Det tas automatisk hensyn til disse meldingene under den dynamiske veivisningen (se side 70). 33 Under kjøring Traffik TA TMC Auto TMC meldinger Merk: Apparatet lagrer og bearbeider TMC-meldinger som gjelder innenfor en omkrets på 100 km fra kjøretøyet. I trafi kkradiomenyen velger og bekrefter du menypunktet "TMCmeldinger". Listen over mottatte TMC-meldinger vises. TMC-meldingene sorteres alfabetisk, faremeldingene står øverst. Hvis ingen meldinger er mottatt, vises en merknad. Slik blar du gjennom listen: Vri på menybryteren <. Dermed blar du gjennom listen. Alle meldingene vises på én linje. Slik viser du en TMC-melding på fire linjer: Velg meldingen ved hjelp av menyknappen < og trykk på OKknappen =. Hvis en melding er lengre enn 4 linjer: Trykk på -knappen B. Du kan nå bla gjennom alle TMCmeldingens linjer. Slik blar du gjennom meldingen: Vri på menybryteren <. Slik går du tilbake til listen over TMCmeldinger: Trykk på ESC-knappen A. 34 Betjene radioen Betjene radioen Når du velger radio som lydkilde (se side 26), hører du den siste innstilte kanalen samtidig som radiodisplayet vises. Velge frekvensområde/ lagringsnivå Radioen kan motta følgende frekvensområder: VHF: 3 lagringsnivåer (FM1, FM2, FMT) MW: 1 lagringsnivå LW: 1 lagringsnivå Slik bytter du mellom lagringsnivåene eller frekvensområdene: Trykk på TUN-knappen? helt til ønsket frekvensområde eller lagringsnivå vises TMC 16:13 FMT 4 NRK Radio Tune Band 92,8 5 Opsjoner 6 Du finner flere detaljer om radiodisplayet under "Slå på radioen" (se side 26) Med de tre menyene "Tune", "Band" og "Opsjoner" kan du: Stille inn kanal (se side 36) Spille av alle kanaler som kan mottas (se side 37) Velge frekvensområde og lagringsnivå (se nedenfor) Lagre kanaler (se side 38) Spille av lagrede kanaler (se side 39) Menyen "Radio" Tune FM2 TUN FM1 LW FMT MW Tune I 92 NRK Radio I 93 I 94 I Band Eller: Velg "Band" i radiodisplaymenyen. I menyen "Band" velger og bekrefter du menypunktet frekvensområde eller lagringsnivå. Det valgte frekvensområdet eller lagringsnivået E vises. E Band FM1 FM2 FMT MW LW 1 TMC 16:13 FMT 4 Du hører kanalen som var innstilt sist på dette frekvensområdet. Opsjoner start T-Store Opsjoner start Scan start / stopp Scan start / stopp T-Store 35 Betjene radioen Du kan nå: Søke etter en kanal i dette frekvensområdet (se nedenfor), hente en lagret kanal på dette lagringsnivået (se side 39), lagre en kanal på dette lagringsnivået (se side 38). Slik bestemmer du retningen på kanalsøket: Vri på menybryteren til en av de to pilene D vises uthevet. D Tune NRK Radio I 92 I 93 I 94 I Trykk på OK-knappen =. Stille inn en kanal Du kan enten stille inn en kanal automatisk (se nedenfor) eller manuelt (se side 37). Stille inn en kanal automatisk Slik gjennomfører du et automatisk kanalsøk: Mens radiodisplayet vises, trykker du på OK-knappen = i to sekunder. Eller: Velg menyen "Tune" i radiodis- playet. Innstillingsmenyen med frekvensbånd A, kanalnavn B og frekvens C vises. B Tune Radioen søker i det aktuelle frekvensbåndet etter neste kanal i den retningen du valgte. Det tas hensyn til innstillingen i menyen "Ømfintlig" (se side 24). Når søket finner en kanal, stopper søket og kanalen som ble funnet, spilles. Kanalnavnet vises etter kort tid i displayet hvis kanalen sender RDS-informasjonen og du har slått på Vise kanalnavn (se side 22). Du kan nå lagre denne kanalen (se die 38) eller starte automatisk kanalsøk på nytt. Merk: Hvis du holder OKknappen = inne, hopper det automatiske kanalsøket over kanalen som ble funnet helt til du slipper OKknappen = igjen. NRK Radio I 92 I C 93 I 94 I A Merk: Se side 66 hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du foretar et automatisk kanalsøk under en veivisning. 36 Betjene radioen Avbryte automatisk kanalsøk Slik avbryter du det automatiske kanalsøket: Trykk på ESC-knappen A. Det automatiske kanalsøket stopper. Du hører radiokanalen som var stilt inn sist. Stille inn en kanal manuelt Slik stiller du inn en kanal manuelt: Velg "Tune" i radiodisplaymenyen. Innstillingsmenyen med frekvensbånd A, kanalnavnet B og frekvensen C vises. B Tune Du kan nå: Høre på denne kanalen ved å trykke på OK-knappen =. Se side 39 hvis du ønsker informasjon om hvordan du deretter lagrer denne kanalen, gå tilbake til forrige kanal ved hjelp av ESC-knappen A, søke etter flere kanaler ved å vri menybryteren < mot venstre eller høyre. Spille av kanalene du kan motta (SCAN) Du kan spille av alle kanaler du kan motta, etter hverandre i 10 sekunder. Slik starter du SCAN: Velg "Opsjoner" i radiodisplaymenyen. Radioens opsjonsmeny vises. Opsjoner start Scan start T-Store NRK Radio I 92 I C 93 I 94 I A Vri på menybryteren til frekvens- båndet A vises uthevet og trykk deretter på OK-knappen =.

9 Frekvensbåndet A utheves i rødt. Vri menybryteren < mot venstre eller høyre. Du hører den aktuelle mottaksfrekvensen. Når en kanal blir funnet, spilles denne. Kanalnavnet vises etter kort tid i displayet hvis kanalen sender RDSinformasjon og du har slått på Vise kanalnavn (se side 22). I opsjonsmenyen velger og be- krefter du menypunktet "Start Scan". Radioen søker etter kanaler på det aktuelle frekvensbåndet. "SCAN" vises i displayet. Når en kanal blir funnet, spilles denne i 10 sekunder. Kanalnavnet vises etter kort tid i displayet hvis kanalen sender RDS-informasjon og du har slått på Vise kanalnavn (se side 22). 37 Betjene radioen Du kan nå: Lagre denne kanalen (se nedenfor), søke etter flere kanaler etter du har ventet i 10 sekunder, avbryte Scan (se nedenfor). Etter 10 sekunder søkes det automatisk etter neste kanal og denne spilles. Avslutte SCAN, høre videre på kanalen Etter at hele frekvensbåndet er gjennomsøkt en gang og alle kanalene har blitt spilt, stopper SCAN automatisk og den siste kanalen du hørte på, spilles. Slik avslutter du SCAN før hele frekvensbåndet er gjennomsøkt: Trykk på ESC-knappen A. Eller: Velg og bekreft menypunktet "Stopp Scan" i radioens opsjonsmeny. Scan-funksjonen avsluttes. Du hører kanalen som var innstilt sist. Du kan nå lagre denne kanalen (se nedenfor) eller starte automatisk kanalsøk på nytt (se side 36). Lagre kanal På hvert lagringsnivå kan du lagre 6 kanaler, enten manuelt (lagringsnivå FM1, FM2, MW og LW) eller automatisk (lagringsnivå FMT). Lagre kanal manuelt Først velger du lagringsnivå FM1 eller FM2 eller en av frekvensområdene MW eller LW (se side 35). Merk: Du må ikke bruke lagringsnivået FMT fordi kanalene på dette lagringsnivået slettes ved hver automatisk lagring av kanaler (se side 39). Still inn ønsket kanal (se side 36). Trykk på en av funksjonsknap- pene 1 5 til 6 : i mer enn to sekunder. A B 1 NRK Radio 2 Radio 1 3 Radio 102 Radio P4 Hele Ved siden av nummeret til funksjonsknappen A vil enten frekvensen eller kanalnavnet B vises. Kanalen tilordnes knappen du trykker på. Merk: Hvis kanalnavnet er for langt, forkortes det i displayet. 38 Betjene radioen Lagre kanal automatisk (Travelstore) Du kan automatisk lagre de seks sterkeste VHF-kanalene i regionen på lagringsnivået FMT. Trykk på TUN-knappen? i mer enn to sekunder. Eller: Velg og bekreft menyen "Opsjoner" i radiodisplayet. Avbryte automatisk lagring (Travelstore) Slik avbryter du automatisk lagring før prosessen er ferdig: Trykk på ESC-knappen A. Eller: Velg og bekreft menypunktet "Stopp T-Store" i opsjonsmenyen. Travelstore avbrytes. Kanalen på lagringsplass 1 på FMT-nivået spilles TMC 16:13 FMT 4 NRK Radio Tune Band 92,8 5 Spille lagrede kanaler Slik spiller du en lagret kanal: Velg lagringsnivået eller frekvensområdet (se side 35). Trykk på en av funksjonsknappene 1 5 til 6 :. Kanalen som denne funksjonsknappen er tilordnet, spilles. Lagringsnivået vises i tre sekunder. A B Opsjoner 6 Radioens opsjonsmeny vises. Opsjoner start Scan start T-Store I opsjonsmenyen velger og be- krefter du menypunktet "Start T-Store". Radioen søker etter kanaler. "T-Store" vises i displayet. Hver lagret kanal spilles i 3 sekunder. Når lagringen er ferdig, legges kanalen på lagringsplass 1 på FMTnivået. Kanaler som tidligere lå på lagringsnivået FMT, slettes automatisk. 1 NRK Radio 2 Radio 1 3 Radio 102 Radio P4 Hele Ved siden av nummeret til funksjonsknappen A vil enten frekvensen eller kanalnavnet B vises. 39 Betjene CD-/MP3-spilleren Betjene CD-/MP3spilleren Hva slags CD-er kan spilles av? FORSIKTIG! Mini- eller shape-cd-er kan skade CD-stasjonen! Mini-CD-er med en diameter på 8 cm og shape-cd-er (CD-er som ikke er runde) vil skade stasjonen! Skyv kun vanlige CD-er med en diameter på 12 cm inn i CD-stasjonen! Apparatet kan spille av følgende CDformater: CD audio CD-R CD-ROM med MP3 eller WMA (kun uten DRM-kopisperre) Noen CD-er med kopisperre kan ikke spilles av. Merk: Kvaliteten på CD-er du selv har brent varierer med CD-brennerprogramvare, hvilke blanke CDer som brukes og CD-brennerens hastighet. Derfor er det mulig at apparatet ikke kan spille av alle CD-er du har brent selv. Hvis du ikke kan spille av en CD-R: Bruk en CD- R fra en annen produsent eller i en annen farge. Brenn CD-R med lavere hastighet. Hvilke krav gjelder for MP3-CDer? Apparatet kan kun spille av og vise MP3-CD-er med følgende egenskaper: Det må kun være MP3-fi ler og -mapper på CD-ROM-en, og ingen andre filer, inkludert CD audio-filer CD-format: ISO 9660 (Level 1 eller 2) eller Joliet Bitrate: maks. 320 kbit/s Filending: må være ".MP3" ID3-tagger: versjon 1 eller 2 Mappe: maks. 252 per CD Antall MP3-filer: maks. 255 per mappe Filnavn: ingen omlyder ingen spesialtegn maks. 32 tegn vies i displayet Hvilke krav gjelder for WMA-filer? Apparatet kan kun spille av og vise WMA-CD-er med følgende egenskaper: Det må kun være WMA-filer og -mapper på CD-ROM-en, og ingen andre filer, inkludert CD audio-filer 40 Betjene CD-/MP3-spilleren CD-format: ISO 9660 (Level 1 eller 2) eller Joliet Bitrate: maks. 768 kbit/s Filending: må være ".WMA" DRM: filer med DRM (Digital Rights Management, kopisperre/ avspillingsbeskyttelse) kan ikke spilles av! Apparatet kan ikke spille av WMA-filer som musikkleverandører tilbyr deg å laste ned fra Internett, hvis filene har DRM. WMA-filer som f.eks. CD audio-filer du selv har laget, kan spilles av. Mappe: maks. 252 per CD Antall WMA-filer: maks. 255 per mappe Filnavn: ingen omlyd ingen spesialtegn maks. 32 tegn vies i displayet Ved hjelp av funksjonsknappene 1 5 til 6 : kan du spole forover og bakover, hoppe til neste/forrige spor, bytte MP3-mappe, starte Tilfeldig avspilling, og spille et spor om igjen. Les mer om dette i avsnittet "Spille av musikk" (se side 29). Avslutte/avbryte avspillingen av CD Slik avslutter eller avbryter du avspillingen av en CD: Velg en annen lydkilde (f.eks. radioen) (se side 26). Avspillingen av CD-en stopper. Hvis du velger CD-spilleren som lydkilde på nytt, fortsetter avspillingen der du avbrøt den.

10 Powered by TCPDF ( Eller: Slå av apparatet (se side 9). Avspillingen av CD-en stopper. Apparatet slås av. Hvis du velger CD-spilleren som lydkilde på nytt. fortsetter avspillingen der du avbrøt den. Eller: Slå av lyden på apparatet (se side 11). Avspillingen av CD-en stopper. Trafikkmeldinger spilles automatisk. Spille av CD-er Avspillingen av en CD starter automatisk når du legger den inn i spilleren ( se side 10) eller velger CD-spilleren som lydkilde (se side 26). Fordelen: Apparatet registrerer sporet og spilletiden for CD-en du hørte sist, og starter på det stedet der avspillingen ble avbrutt når du legger CD-en i på nytt. 41 Betjene CD-/MP3-spilleren Velge spor fra en liste Du kan velge et CD-spor ved hjelp av funksjonsknapp 4 : eller 5 9 for å hoppe til forrige eller neste spor på CD-en (se side 29). Alternativt kan du velge et spor fra en liste. Velge CD-spor fra en liste (innebygd CD-spiller) Hvis du spiller av en audio-cd i den innebygde CD-spilleren, vises CDdisplayet. Slik velger du et spor på den samme CD-en: Velg og bekreft menyen "Spor" i CD-skifterdisplayet. Listen over spor vises. Spor Spor 01 Spor 02 Spor 03 Spor 04 Velg og bekreft ønsket spor. Det valgte sporet spilles av. 14:01 CD Spor 01/11 MIX 00:22 Opsjoner RPT Spor Velg og bekreft menyen "Spor" i CD-displayet. Listen over spor vises. Velg og bekreft ønsket spor. Avspillingen av valgte sporet starter. Velge CD-spor fra en liste (CDskifter, ekstrautstyr) Hvis du spiller av en Audio-CD i CDskifteren (ekstrautstyr), vises CDskifterdisplayet. Slik velger du et spor på en annen CD i CD-skifteren: Velg og bekreft menyen "CD-er" i CD-skifterdisplayet. Listen over CD-er i CD-skifteren vises. CD-er CD 1 CD 2 CD 3 CD 4 Velg og bekreft ønsket CD. CD 2 MIX 14:39 CDC Spor CD-er Opsjoner 42 RPT Spor 01/20 00:05 CD-skifteren skifter CD. Dette kan ta noen sekunder. "Bytte CD" vises i displayet. Deretter spilles det første sporet på den valgte CD-en. Du kan nå velge et annet spor på denne CD-en, som beskrevet ovenfor. Betjene CD-/MP3-spilleren Velge et MP3-spor fra en MP3liste Når du spiller av en MP3-CD, vises MP3-displayet. I MP3-listen velger og bekrefter du den mappen B du vil bytte til. Fordelen: Navnet på en mappe eller en MP3-fil forkortes hvis det er for langt. Du kan vise hele navnet ved å trykke på -knappen B. Hvis du vil gå ut av infodisplayet, trykker du på ESC-knappen A. Bob Marley MIX 15:09 MP3 Browse Opsjoner Slik velger du et spor: Velg og bekreft menyen "Browse". MP3-listen vises. A B C Browse Ska 01 Jamin.mp3 02 Survival.mp3 RPT Jamin 00:04 Spille spor (SCAN) Slik spiller du av 10 sekunder av alle sporene på en CD eller i den aktuelle mappen på en MP3-CD: Trykk på OK-knappen = i mer enn to sekunder. Eller: Velg og bekreft menypunktet A Oppsymbol B Mappesymbol C Sporets nummer og tittel Slik velger du et spor fra MP3-listen: Velg og bekreft ønsket spor. Det valgte sporet spilles av. I MP3-listen velger og bekrefter du "Opp"-symbolet A eller trykker på ESC-knappen A hvis du vil velge et spor fra en annen mappe. hjelp av OK-knappen = kan du endre visningen. hjelp av OK-knappen = kan du endre tekstvisningen. Haken betyr: Tekst vises som løpende skrift. tekster forkortes. det er kø på en rute, hører du en melding. du ikke følger kjørebeskrivelsen, f.eks. lenge du er i denne korridoren, f.eks. på grunn av distraksjon fra trafikken! med feil fungerer ikke! Kontroller at CD-en ikke er skadet. SW" og en forløpsindikator vises i displayet. Deretter vises "Språket lades". Navigasjonsprogramvaren installeres automatisk. Du må ikke avbryte installasjonen av navigasjonsprogramvaren! blir i minnet på apparatet helt til apparatet kobles fra spenningsforsyningen. Navigasjonsprogramvaren må installeres på nytt når apparatet: Er slått av i mer enn 72 timer, fordi apparatet automatisk slår seg helt av for å spare bilbatteriet, er koblet fra driftsspenningen. Merk: På samme måte som for trykte veikart, er kartmaterialet ikke lenger aktuelt etter en viss tid. Dermed kan kjørebeskrivelsene inneholde feil. Erstatt derfor navi-cd-en straks en ny versjon er tilgjengelig (se Navigasjonsdisplayet Slik viser du navigasjonsdisplayet: Trykk på NAVI-knappen >. Navigasjonsdisplayet vises. Merk: Navigasjonsprogramvaren må være installert slik at navigasjonsdisplayet kan vises. AB C D EA FM TMC HILDESHEIM 01:13 Mål G Minne 5 7 Opsjoner 6 F H J KLM N A Funksjoner som er tilordnet funksjonsknappene (5 til :) B TMC-symbol C TA-symbol D Klokkeslett 47 Betjene navigasjonssystemet E Aktiv lydkilde F Aktuell kjøretøyposisjon Hvis navigasjonssystemet ikke kan bestemme posisjonen, vises "Posisjon ikke tilgjengelig". Hvis kjøretøyet ikke befinner seg på en gate, vises lengde- og breddegrad (f.eks. O 09 11'34" N '34"). De tre menyene i navigasjonssystmet Du bruker de tre menyene "Mål", "Minne" og "Opsjoner" til å: Angi et nytt mål for navigasjonen (se side 53). Hente og bearbeide lagrede mål (se side 60). Sperre ruteområder ("Kø foran", se side 67), vise den beregnede ruten i detalj ("Ruteliste", se side 66) og bestemme "Ruteopsjoner" (se side 68). Slik bytter du til en av de tre menyene "Mål", "Minne" eller "Opsjoner": Trykk på NAVI-knappen >. Navigasjonsdisplayet vises. G H J K Meny "Mål" Meny "Minne" Kompassrose (peker mot nord) Meny "Opsjoner" i navigasjonssystemet L Korridorstatusindikator M Satellittmottaksindikator N Detaljer om lydkilden Kun synlig når navigasjonsmenyene G, H og K ikke vises. Avhengig av lydkilde: Radio: Navn eller frekvens på den aktuelle radiokanalen CD-spiller: Nummer på det aktuelle sporet CD-skifter: Nummer på den aktuelle CD-en og sporet MP3-spiller: Navn på den aktuelle MP3/WMA-filen eller ID3-tagg-informasjon TMC HILDESHEIM 01:13 FM1 4 Mål Minne 5 7 Opsjoner 6 Velg og bekreft ønsket meny. Menyen vises. Merk: Du stiller inn grunninnstillingen i navigasjonssystemet, som språk, reisetid/ankomsttid og krysszoom i menyen for grunninnstillingene (se side 24).

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVELPILOT ROME NAV55E http://no.yourpdfguides.com/dref/3754904

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVELPILOT ROME NAV55E http://no.yourpdfguides.com/dref/3754904 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BLAUPUNKT TRAVELPILOT ROME NAV55E. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

www.blaupunkt.com Navigasjon Radio CD TravelPilot Rome Europe NAV56E Bruks- og monteringsanvisning

www.blaupunkt.com Navigasjon Radio CD TravelPilot Rome Europe NAV56E Bruks- og monteringsanvisning Navigasjon Radio CD www.blaupunkt.com TravelPilot Rome Europe NAV56E Bruks- og monteringsanvisning Innhold Innhold Om denne bruksanvisningen...3 For din egen sikkerhet...3 Medfølgende tilbehør...5 Oversikt

Detaljer

Navigasjon Radio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Bruks- og monteringsanvisning.

Navigasjon Radio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Bruks- og monteringsanvisning. Navigasjon Radio CD E TravelPilot TravelPilot Rome NAV55E Bruks- og monteringsanvisning www.blaupunkt.com Innhold Innhold Om denne bruksanvisningen...3 For din egen sikkerhet...3 Medfølgende tilbehør...5

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

BRUKERMANUAL Digispiller

BRUKERMANUAL Digispiller BRUKERMANUAL Digispiller INNHOLDSFORTEGNELSE 3. Ved første gangs bruk 4. Hvitt kort med et? Husk alltid dette 5. Skru PÅ/AV Bytte digikort 6. Lade digispiller 7. Funksjonsknapper 8. - 9. Hovedmeny 10.

Detaljer

Opel Zafira Tourer Infotainment System

Opel Zafira Tourer Infotainment System Opel Zafira Tourer Infotainment System Innhold Innledning... 4 Radio... 29 CD-spiller... 45 AUX-inngang... 51 USB-kontakt... 53 Digital bilderamme... 57 Navigering... 60 Talegjenkjenning... 104 Telefon...

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i

Detaljer

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Vekkerklokke DS-1/RF, digital

Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF, digital Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF med mottaker HMS art. nr.: 148483 Best. nr.: 1104816 INNHOLD Vekkerklokke DS-1/RF, digital...

Detaljer

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 - NO Bruksanvisning Aquatic Radio Klargjøring Sette batteriet i fjernkontrollen Skru av det vanntette lokket på fjernkontrollens bakside og sett i batteriet. (CR-2430) Skru på lokket igjen.

Detaljer

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1500 VD http://no.yourpdfguides.com/dref/2920448

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1500 VD http://no.yourpdfguides.com/dref/2920448 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål Innhold 1. Audio... 1 2. Navigasjon (kun med og Navi 650)... 2 3. Phone... 3 4. Speech recognition (kun med CD 600 IntelliLink and )... 4 5. Other... 5 1. Audio SPØRSMÅL: Hvordan kan jeg veksle mellom

Detaljer

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk DDR-47BT Bruksanvisning Norsk Innhold Introduksjon................................. 2-8 Kontroller og tilkoblinger....................... 2-4 Fjernkontroll................................ 5 Ikon på skjerm..............................

Detaljer

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Gratulerer med ditt nye Amplivox audiometer. Ved riktig bruk vil dette være et audiometer du vil ha glede av lang tid framover. Denne brukerveiledningen er et supplement

Detaljer

of Norway Tusen takk

of Norway Tusen takk of Norway Tusen takk På / av Forrige Neste Kildevelger ( trykk + hold ) OK Meny / tilbake Som bruker av våre produkter, er du den aller viktigste personen for Pinell. Vi arbeider hele tiden hardt for å

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Norsk Modell 2970 LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Toppdeksel Fjernkontroll Sensor Power Display

Detaljer

INNHOLD VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET

INNHOLD VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET Bruksanvisning INNHOLD Viktige instruksjoner angående sikkerhet. 2 Kontroller 4 Strømforsyning. 5 Bruk av radioen for første gang. 6 DAB radio modus 6 FM radio modus 11 Forhåndsinnstilte stasjoner. 15

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

Radio Blues Bruksanvisning

Radio Blues Bruksanvisning SIMPLY CLEVER www.skoda-auto.com Radio Blues Bruksanvisning Swing: Superb, Octavia, Octavia Tour, Yeti, Fabia, Roomster, Rapid Rádio norsky 05.2012 S00.5610.87.36 1Z0 012 101 HE Innholdsfortegnelse Generell

Detaljer

Victor Reader Classic

Victor Reader Classic Brukerhåndbok Victor Reader Classic Norsk utgave Bo Jo Tveter AS Victor Reader Classic Brukerhåndbok Copyright Bo Jo Tveter AS 2002 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO Telefon: 23 32 75 00 E-post:

Detaljer

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp.

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp. Bernafon SoundGate SoundGate HURTIGGUIDE Justering av volum og bytte av program Telefonknapp Musikk/audio-knapp Bluetooth knapp Batteri-indikator Denne bruksanvisningen er en kortversjon. Viktig: - Din

Detaljer

Opel Insignia Infotainment System

Opel Insignia Infotainment System Opel Insignia Infotainment System Innhold Innledning... 4 Radio... 29 CD-spiller... 45 AUX-inngang... 51 USB-kontakt... 53 Digital bilderamme... 57 Navigering... 60 Talegjenkjenning... 104 Telefon...

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-R52 / DX-R5 http://no.yourpdfguides.com/dref/3310018

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX-R52 / DX-R5 http://no.yourpdfguides.com/dref/3310018 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BLAUPUNKT TRAVEL PILOT DX- R52 / DX-R5. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Opel Astra Infotainment System

Opel Astra Infotainment System Opel Astra Infotainment System Innhold Innledning... 4 Radio... 28 CD-spiller... 44 AUX-inngang... 50 USB-kontakt... 52 Digital bilderamme... 56 Navigering... 59 Stemmegjenkjenning... 103 Telefon... 118

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning ELLA Smykkesender HSS1e

FlexiBlink Bruksanvisning ELLA Smykkesender HSS1e Bruksanvisning ELLA Smykkesender HSS1e Varenr.: 1393 2014-12-17 Dok.nr.: 1809B Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hva du som bruker bør lese i denne bruksanvisningen... 3 Varslingsmåter...

Detaljer

Som bruker av vårt produkt er du den viktigste personen hos INTONO.

Som bruker av vårt produkt er du den viktigste personen hos INTONO. BRUKER MANUAL Gratulerer med kjøpet av din Intono Home Radio. Denne brukerveiledningen gir deg informasjon og instrukser om hvordan du installerer og bruker radioen din. Den vil gi deg tekniske spesifikasjoner

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

OPEL Movano / Vivaro Brukerhåndbok for infotainmentsystem

OPEL Movano / Vivaro Brukerhåndbok for infotainmentsystem OPEL Movano / Vivaro Brukerhåndbok for infotainmentsystem Innhold Innledning... 4 Radio... 28 CD-spiller... 36 AUX-inngang... 41 USB-kontakt... 43 Bluetooth musikk... 46 Navigering... 52 Stemmegjenkjenning...

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon JULI 2011 Brukerveiledning BRUKERVEILEDNING Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon Motorola 1960 PVR, ADB 5812 PVR og Motorola 1963 PVR Tv-dekoder

Detaljer

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

Victor Reader Vibe. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS 2003

Victor Reader Vibe. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS 2003 Victor Reader Vibe Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS 2003! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0803 Komme i gang med

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO

BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO BA16 NO BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 3 Transport og

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

Reiseradio Brukerveiledning

Reiseradio Brukerveiledning Reiseradio Brukerveiledning Merknad Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Vi påtar oss ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet;

Detaljer

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk.

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. Brukerveiledning Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. OVERSIKT 1. LCD-skjerm 4. Antenne 2. IR-vindu 5. DC-kontakt 3. Linje ut 6. På/av Fjernkontroll: 1. POWER: Sette radioen i standby-modus.

Detaljer

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 420P http://no.yourpdfguides.com/dref/3645396

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 420P http://no.yourpdfguides.com/dref/3645396 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DYMO LABELMANAGER 420P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DYMO LABELMANAGER 420P i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

Brukerveiledning for Digifob Pro

Brukerveiledning for Digifob Pro Brukerveiledning for Digifob Pro Instek AS Adresse: Mårveien 6 2211 Kongsvinger Telefon: 62816833 Epost: instek@instek.no Overblikk over DigifobPro Denne guiden vil ta for seg generel bruk av digifob.

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER NO modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER Vedlikehold og spesifikasjoner Du MÅ la oppladbare batterier lades helt opp før du bruker dem første gang. Du MÅ lese bruksanvisningen før du prøver å bruke denne

Detaljer

OPEL Combo Brukerhåndbok for infotainmentsystem

OPEL Combo Brukerhåndbok for infotainmentsystem OPEL Combo Brukerhåndbok for infotainmentsystem Innhold Innledning... 4 Radio... 23 CD-spiller... 30 AUX-inngang... 34 USB-kontakt... 35 Stemmegjenkjenning... 40 Telefon... 49 Stikkordregister... 62 4

Detaljer

Asono MP3-spiller. Bruksanvisning

Asono MP3-spiller. Bruksanvisning Sikkerhetsanvisninger Asono MP3-spiller Bruksanvisning For å redusere risikoen for støt og fare, må du ikke utsette produktet for regn eller annen form for fuktighet eller ta den fra hverandre. Forsøk

Detaljer

Din bruksanvisning SONY NV-U71T http://no.yourpdfguides.com/dref/672710

Din bruksanvisning SONY NV-U71T http://no.yourpdfguides.com/dref/672710 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SONY NV-U71T. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SONY NV-U71T i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 2014-08-28 Dok.nr.: 0156B1 Vestfold Audio AS Sandefjord Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør

Detaljer

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Innhold Innledning... 4 Radio... 28 CD-spiller... 44 AUX-inngang... 50 USB-kontakt... 52 Digital bilderamme... 56 Navigering... 59 Talegjenkjenning... 103 Telefon... 118

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

Din bruksanvisning LOWRANCE LVR-880 US http://no.yourpdfguides.com/dref/2438242

Din bruksanvisning LOWRANCE LVR-880 US http://no.yourpdfguides.com/dref/2438242 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front.

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front. MUSIC SYSTEM KOMME I GANG Før du setter i gang med innstillinger av Music System, må produktet være romtemperert. Hvis ikke, kan kondensering påvirke CD-spilleren eller displayet. 1. Sett inn de to medfølgende

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Humanware Companion.

Humanware Companion. Humanware Companion. Humanware Companion er et Windows basert program. Dette brukes sammen med Victor Reader Stream eller ClassMate avspilleren for å organisere dine bøker, musikk, Podcast, innspille lydnotater

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVELPILOT E1 http://no.yourpdfguides.com/dref/3754758

Din bruksanvisning BLAUPUNKT TRAVELPILOT E1 http://no.yourpdfguides.com/dref/3754758 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning DORO GALAX http://no.yourpdfguides.com/dref/2337011

Din bruksanvisning DORO GALAX http://no.yourpdfguides.com/dref/2337011 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Comfort Digisystem Bruksanvisning

Comfort Digisystem Bruksanvisning Comfort Digisystem Bruksanvisning Comfort Digisystem Receiver DT10 & Programmer DT05 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Funksjoner - Receiver DT10 4 Kontroller

Detaljer

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet.

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet. Produktinformasjon Tilkoblinger Tilkobling VGA INN PC AUDIO INN VGA UT STEREO UT TV UT ANTENNE DC-INN AUDIO-L INN AUDIO-R INN VIDEO INN Kontrollpanel S-VIDEO INN CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

Radio / CD COACH CRC 41. Bruksveiledning

Radio / CD COACH CRC 41. Bruksveiledning Radio / CD COACH CRC 41 Bruksveiledning Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Por favor, abrir Favor abrir Hier openslaan a.u.b. Öppna Åpne Avaa tästä Lütfen katl sayfay aç n z. 2 DEUTSCH

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN SE TV SOM FØR Finn tv-kanal s. 8 Pause, spole og opptak s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny s. 11 Favorittkanaler s. 20 NYHETER Start forfra s. 12 Reprise s. 13 Profiler s.

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

Brukerhåndbok Plextalk Poesi

Brukerhåndbok Plextalk Poesi Brukerhåndbok Plextalk Poesi Gratulerer med din nye Plextalk Poesi! Dette er en CD-spiller som kan spille av både DAISY, musikk- og MP3-CD'er. Spilleren leveres med bæreveske, eliminator, og ett oppladbart

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

ZODIAC. Safe. Sikringsradio Brukerveiledning. www.zodiac.no

ZODIAC. Safe. Sikringsradio Brukerveiledning. www.zodiac.no ZODIAC Safe Sikringsradio Brukerveiledning www.zodiac.no 2 INNHOLD INTRODUKSJON... 3 EGENSKAPER...3 SIKKERHETSANVISNINGER... 3 BESKRIVELSE AV HÅNDSETTET...4 BESKRIVELSE AV DISPLAYET...5 OVERSIKT OVER MENYFUNKSJONER...

Detaljer

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION VOLVO QUICK GUIDE - RSE WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil har et eksklusivt multimedieanlegg. Rear Seat Entertainment-systemet utvider bilens ordinære lydanlegg med: To bildeskjermer A/V-AUX-inngang

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Kjøretøyets originale fjernkontroll Innstillingsveiledning - Norwegian Kjære Kunde I denne veiledningen finner du den informasjonen du trenger for

Detaljer

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker Vi anbefaler at du bruker noen minutter på å lese gjennom denne bruksanvisningen, slik at du blir kjent med funksjonene og dermed får bedre utbytte av din

Detaljer

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon BRUKERVEILEDNING Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon Motorola 1960 PVR og ADB 5812 PVR Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon. Denne veiledningen gir deg en oversikt over hvordan du benytter opptaks-

Detaljer

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1. Må ikke brukes i nærheten av vann 2. Rengjøres

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN SE TV SOM FØR Finn tv-kanal s. 8 Pause, spole og opptak s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny s. 11 Favorittkanaler s. 20 NYHETER Start forfra s. 12 Reprise s. 13 Profiler s.

Detaljer

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 Wilo-Digital timer GB Operating Manual FIN Käyttöohje S Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi N Bruksanvisning H Kezelési útmutató DK Betjeningsvejledning 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 GB S N DK FIN PL H Operating

Detaljer

Telefon CL100 og CL100+

Telefon CL100 og CL100+ Telefon CL100 og CL100+ Bruker- og vedlikeholdsveiledning Telefon CL100 og CL100+ Telefon CL100: Telefon CL100+ (med benleder): HMS art. nr.: 160782 HMS art. nr.: 160776 Best. nr.: 1104119 Best. nr.: 1104118

Detaljer

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Versjon: 1.0 Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Produktoversikt 1. Standby/Modus Trykk på skifte mellom FM og DAB-modus på arbeidsmodus, trykk og hold nede for å gå inn i standby-modus. 2. Skanne Trykk for å

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 393498-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 393498-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 393498-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

Varsling på smarttelefon med AppSender

Varsling på smarttelefon med AppSender FlexiApp Varenr. 1485 HMS-nr.: 215564 Varsling på smarttelefon med AppSender Brukerhåndbok Dok. nr.: 2217A Dato: 2016.05.26 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 AppSenderen 4 3. Komme i gang

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Hurtigveiledning for Novell Messenger 3.0.1 Mobile

Hurtigveiledning for Novell Messenger 3.0.1 Mobile Hurtigveiledning for Novell Messenger 3.0.1 Mobile Mai 2015 Novell Messenger 3.0.1 og nyere er tilgjengelig for støttede mobile ios-, Android- BlackBerry-enheter. Siden du kan være logget på Messenger

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. ReSound Made for iphone ReSound Smart App for iphone Pare med Android telefon ReSound Smart App for Android

BRUKERVEILEDNING. ReSound Made for iphone ReSound Smart App for iphone Pare med Android telefon ReSound Smart App for Android BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone ReSound Smart App for iphone Pare med Android telefon ReSound Smart App for Android BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone Plasser høreapparatene i ørene mens

Detaljer

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1300 VD

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1300 VD Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Nokia 500 bilnavigering Komme i gang

Nokia 500 bilnavigering Komme i gang Nokia 500 bilnavigering Komme i gang 9205371 3. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer at produktet PD-14 er i samsvar med krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Din bruksanvisning BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E RB GG http://no.yourpdfguides.com/dref/3305889

Din bruksanvisning BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E RB GG http://no.yourpdfguides.com/dref/3305889 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E RB GG. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer