Oversikt program forskerseminar VAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversikt program forskerseminar VAM"

Transkript

1 Oversikt program forskerseminar VAM Onsdag 26. november 11:30-12:25 Registrering og lunsj 12:30-14:00 Plenumssesjon I- Internasjonalt samarbeid- til berikelse og besvær 14:00-14:30 Pause 14:30-16:00 Parallelle sesjoner økt 1 Sesjon 1A, 3A, 6A og 7B 16:00-16:30 Pause 16:30-18:00 Parallelle sesjoner økt 2 Sesjon 2, 3B, 7A, 8A og 9 19:00-21:00 Felles middag Torsdag 27. november 09:00-10:30 Parallelle sesjoner økt 3 Sesjon 1B, 3C, 6B, 4/5 og 8B 10:30-11:10 Pause og utsjekk fra rom 11:10-13:00 Plenumssesjon II En mer treffsikker velferdsstat. Forskningsresultater og forskningsbehov 13:00-14:00 Lunsj og avreise Oversikt over parallelle sesjoner 1. Barn og unges oppvekstvilkår (to sesjoner, 1A og 1B) 2. Familieliv relasjon til velferdssamfunnet og arbeidsliv (én sesjon) 3. Migrasjon, integrasjon og transnasjonale relasjoner (tre sesjoner, 3A, 3B og 3C) 4. Oppslutning og bærekraft (felles sesjon med 5) 5. Politikkens prosesser, legitimitet og normative prosesser (felles sesjon med 4) 6. Verdiskaping, arbeidsmarkedet og arbeidslivets organisering (to sesjoner 6A og 6B) 7. Sosial ulikhet og inkludering (to sesjoner 7A og 7B) 8. Velferdstjenester kvalitet og effekt (to sesjoner, 8A og 8B) 9. Utvid horisonten! Mobilisering til å søke utlysninger innenfor Horisont 2020 (én sesjon) 1

2 09:00 09:00 Sesjon 1B Sesjon 3C Sesjon 6B Sesjon 4/5 Sesjon 8B 11:30 12:30 14:00 Onsdag 26. november Programstyremøte Registrering og lunsj Plenumssesjon I: Internasjonalt samarbeid - til berikelse og besvær Pause 14:30 Sesjon 1A Sesjon 3A Sesjon 6A Sesjon 7B Q4 Expo 2 Idérommet Expo 3 10:30 11:10 13:00 Q4 Expo 2 Barn og unges oppvekstvilkår Mai Heide Ottosen Migrasjon, integrering og transnasjonal e relasjoner Torsdag 27. november Inspirasjonsrommet Verdiskaping, arbeidsmarke det og arbeidslivets organisering/ Expo 3 Oppslutning og bærekraft/poli tikkens prosesser, legitimitet og normative prosesser Idérommet Velferdstjene ster - kvalitet og effekt Cathrine Holst Per Johanson Per Mouritsen Stein Reegård Pause, siste frist utsjekk rom Plenumssesjon II: En mer treffsikker velferdsstat - Forskningsresultater og forskningsbehov Lunsj og avreise Migrasjon, integrering og transnasjonal e relasjoner Verdiskaping, arbeidsmarke det og arbeidslivets organisering Sosial ulikhet og inkludering 16:00 Mai Heide Ottosen Barbro Bakken Per Johanson Tone Westlie 16:30 Sesjon 7A Sesjon 2 Sesjon3B Sesjon 8A Sesjon 9 Expo 3 Barn og unges oppvekstvilkår Inspirasjonsrommet Sosial ulikhet Familieliv og inkludering relasjon til velferdssamf unnet og arbeidsliv Pause Expo 2 Idérommet Q4 Migrasjon, integrering og transnasjonal e relasjoner Velferdstjene ster kvalitet og effekt Utvid horisonten! Mobilisering til å søke utlysninger innenfor Horisont 2020 Alf Erling Risa Per Mouritsen Cathrine Holst 18:00 Pause Stein Reegård Martha Grønning 19:00 Felles middag, Aker restaurant 2

3 Program forskerseminar VAM 11:30-12:25 Registrering og lunsj 12:30-14:00 Plenumssesjon I: Onsdag 26. november Internasjonalt samarbeid til berikelse og besvær Internasjonalisering av forskning framheves både i Forskningsmeldingen, i Forskningsrådets strategi og er et sentralt mål for VAM-programmet. Begrunnelsen for å styrke idet internasjonale forskningssamarbeidet er å oppnå kvalitet og relevans i forskningen. Vi har invitert forskere fra prosjekter i VAMs portefølje til å snakke om sine erfaringer knyttet til internasjonalt samarbeid. Hvordan jobber forskerne i prosjektet med de internasjonale partnerne? Hvorfor har forskerne jobbet på denne måten? Hva får prosjektet og forskerne faglig ut av samarbeidet? Kan internasjonalt forskningssamarbeid og komparativ forskning bidra noe til norsk politikkutvikling? Ordstyrer: Ingebjørg Aadland, kommunikasjonsrådgiver, Forskningsrådet 12:30-12:35 Velkommen Alf-Erling Risa, programstyreleder 12:35-12:50 Lost in International waters Marit Skivenes, professor, Universitetet i Bergen 12: Forskningsfronten kjenner ingen grenser Ivar Lødemel, professor, Høgskolen i Oslo og Akershus 13:05-13:20 Internasjonalt samarbeid i PREMIG: strategier, dilemmaer og erfaringer Marta Bivand Erdal, forsker, PRIO 13:20-13:35 Regjeringens strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Pål Sørgaard, avdelingsdirektør, Kunnskapsdepartementet 13:35-13:45 Kommentar Kristin Danielsen, internasjonal direktør, Forskningsrådet 13:45-14:00 Oppsummering/refleksjon 3

4 14:00-14:30 Pause 14:30-16:00 Parallelle sesjoner økt 1 Sesjon 1A Barn og unges oppvekstvilkår Ordstyrer: Mai Heide Ottosen 14:30-14:50 Trajectories of parental depressive symptoms and their impact on early child behavior problems Exclusion and inclusion in the transition to primary school - the role of behavior problems and social competence among boys and girls Terje Ogden / Ane Nærde Atferdssenteret-Unirand. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis. The current study examines trajectories of maternal and paternal depressive symptoms from child age 6 months to 4 years and how these trajectories predict child behavior problems at age 4. Unlike a majority of the literature in this field, the current study includes data from mothers and fathers of the same children, allowing for direct comparison between the parents. Thus, the main goal of this paper is to examine whether child outcome variables are differently related to depressive symptoms in mothers and fathers. 14:50-15:10 The intergenerational transmission of dysfunctional interpersonal problem solving: Marital conflict and the development of social competence and behavior problems in children Lars Wichstrøm NTNU Samfunnsforskning Marginalized children. Evaluating a multilevel and transactional developmental model 15:10-15:30 Sosial ekskludering i barnehage og skole: longitudinelt samspill med temperament, selvregulering, og sosial kompetanse. Frode Stenseng NTNU Samfunnsforskning Marginalized children. Evaluating a multilevel and transactional developmental model 15:30-15:50 Exploring and explaining positive outcomes among young adults formerly in public care - a three country comparison Elisabeth Backe-Hansen HiOA/NOVA Against all odds? Exploring and explaining positive outcomes for young adults formerly in public care - a three-country comparison Prosjektet starter i september, så vi ønsker å snakke om metodiske spørsmål knyttet til gjennomføringen av prosjektet. 1. Utfordringer knyttet til å gjennomføre komparative analyser av en felles, kryssnasjonal, kvalitativ database med bruk av dybdeintervjuer kombinert med livshistorier og bilder 2. Utfordringer knyttet til å gjennomføre komparative analyser av registerdata når formålet er å identifisere gode indikatorer 15:50-16:00 Oppsummering/diskusjon 4

5 Sesjon 3A Migrasjon, integrering og transnasjonale relasjoner Ordstyrer: Barbro Bakken 14:30-14:45 Au pair- ordningen som kulturutveksling: paradokser i norsk politikk om kjønnslikestilling, medborgerskap og migrasjon Berit Gullikstad, NTNU Buying and Selling (gender) Equality: Feminized Migration and Gender Equality in Contemporary Norway Tross sterk kritikk fra forskning og medieoffentlighet om au pair-ordningen holder norske myndigheter fast på ordningen som kulturutveksling fordi den ses som en vinn-vinn-situasjon. Gjennom studier av politiske dokumenter vises det at dette innebærer å behandle kvinnelige arbeidsmigranter som studenter og å nekte mødre innpass i Norge. Effekten av dette er at de klare politiske verdiene om kjønnslikestilling blir sekundære i forhold til migrasjonspolitikken og at au pairer blir til kjønnede, rasialiserte og usynlig tjenere. 14:45-15:00 It s not much Affective (boundary) work in the au pair scheme Elisabeth Stubberud, NTNU Buying and Selling (gender) Equality: Feminized Migration and Gender Equality in Contemporary Norway In this presentation I examine the content of au pair work in Norway as it slides between care work, service work, and domestic work. On the surface, the work au pairs do in Norwegian families seems simple: light housework and child-minding, what any good big sister would do. And indeed, all the au pairs I interviewed stated regarding their work that 'it's not much'. However, the stories they told often contradicted or complicated that statement, so why was this description of the work so common? Is the statement it s not much a way of affectively negating the extent or drudgery of the labour involved in au pairing? Thinking with the concept of affective boundary work, I examine the strategies au pairs use in order to navigate the unclear boundaries between domestic worker and 'family member'. Based on close analysis of three au pair stories I find two types of affective boundary work: Au pairs creating a boundary between themselves and the work, and through doing this racializing the work; and au pairs creating a boundary between themselves and the host family in an attempt at professionalization. I argue here that affective boundary work is an inherent part of au pairing because au pairs perform low-status domestic work without officially being domestic workers, and furthermore suggest that the phrase 'it's not much' is an expression of the wider social inequalities that constitute the foundation for the current practice of the au pair scheme. 15:00-15:15 Immigrant spatial distribution and neighbourhood hierarchies in Norwegian rural districts Aadne Aasland og Susanne Søholt, NIBR Multiethnic rural communities: Exclusion or inclusion of immigrants? The focus of this paper is to map where immigrants settle when they move to Norwegian rural municipalities. Do we find similar patterns of ethnic residential segregation in rural as we find in urban areas? Or does the rural context contribute to settlement patterns among the immigrants that resemble those of the majority, in other words do we find spatial assimilation? The point of departure is the profound demographic changes that are taking place in the Norwegian rural areas. Changed national and international immigration regimes (Schengen, the EU28 and the EEA agreement), Norwegian economic development and depopulation of natives in the districts, have affected immigrants opportunities in all of Norway. 5

6 Substantial academic literature deals with how urban regions have changed and keep changing as a result of migration. In recent years a growing literature has emerged on migration to rural areas as it has become much more pronounced, not the least in Norway where such immigration is substantial. However, to our knowledge no analysis of immigrant spatial distribution and relocation has focused on their distribution in the neighbourhood hierarchies of Norwegian rural municipalities. Thus, this paper will use updated register population data from three rural municipalities to assess: i) Do immigrants residential patterns in rural municipalities diverge from those of the majority? That is, is rural multiethnic communities characterised by ethnic residential segregation or spatial assimilation? ii) How do immigrants settlement patterns fit in with the local neighbourhood iii) hierarchy? Are patterns of neighbourhood hierarchies similar for immigrants and natives in rural municipalities? That is, do they have the same preferences for neighbourhood improvement? 15:15-15:30 Emerging rural settlement patterns of Norway s new immigrants Kristian Rose Tronstad, NIBR Multiethnic rural communities: Exclusion or inclusion of immigrants? Over the past 50 years, Norway has shifted from being a country of emigration to a country of immigration. In the same period population loss has been a chronic problem to rural areas. For many decades natural declines have reduced the number of inhabitants in the countryside, and the interregional outmigration of young people tends to leave rural areas with an ageing population. In 2009 this development changed. For the first time in decades the population in rural areas increased due to international migration. In this paper patterns of international migration to rural areas are depicted, using a unique definition of rurality and full population registers. 15:30-15:45 Mixed Methods in Remittance Research: Potentials and Challenges Sarvendra Tharmalingam, UiO Remittances, Standard of Living and Integration: A study of Tamils living in Scandinavian capitals (REMIT-INT) Mixed methods research has gained more currency and is considered as third paradigm in social research methodology. Though it has lot of potentials for contributing progress in social research, the challenges are also numerous. This presentation takes my research design experience as departure point and tries to problematize mixed research methods and suggests some pragmatic strategies in conducting mixed methods research in the context of remittance study. Anne Staver ISF 15:45-16:00 Negotiating the Right to Family Life in Immigration Policymaking in Denmark and Norway Migration to Norway: Flows and Regulations Family immigration is the numerically most significant form of migration to Europe, yet family immigration policy remains under-researched in the scholarly literature on immigration control. There is also insufficient dialogue between legal and political approaches to the study of family immigration, resulting in a possible over-emphasis on the right to family life (as expressed in the European Convention on Human Rights article 8) as a constraint on policymaking. In this paper, I propose to examine the role and institutionalization of the right to family life in family reunification policies in Denmark and Norway, two countries that have in recent years undertaken 6

7 relatively significant changes towards more restrictive family immigration policies. In Denmark, dramatic restrictions on family immigration were introduced after a new right-wing government came into power in 2002, and the right to family reunification was abolished. In Norway, similar restrictions were proposed around 2006, but largely failed and were replaced by other, less stringent, measures. A subjective right to family reunification was retained. These countries are otherwise very similar, and lend themselves well to a most similar systems' research design. I ask to what extent the difference in outcomes can be traced back to the place and institutionalization of the right to family life in regulations and in discourse, and analyze legal texts, policy documents and parliamentary debates in order to shed light on how policymakers understand and negotiate the widely assumed constraint on their behavior stemming from the international human right to family life. 7

8 Sesjon 6A Verdiskaping, arbeidsmarkedet og arbeidslivets organisering Ordstyrer: Per Johansson 14:30-14:45 Labor demand, firm productivity and the supply of skills: evidence from a college expansion reform. Kjell Salvanes, NHH Globalization, innovation and the Norwegian labour market Modeller for endogen teknologisk endring predikerer at stor tilgang på høyutdannet arbeidskraft fører til at bedrifter investerer mer i ny teknologi som er komplementær til arbeidskraften og som igjen øker etterspørselen og avlønningen av høyutdannet arbeidskraft. Vi tester denne hypotesen ved å bruke etableringen som følge av Stortingsvedtaket om etableringen av distriktshøyskolene i Norge på 70-tallet som førte til et tilbudssjokk i lokale arbeidsmarkeder av høyutdannet arbeidskraft. Dette paperet er relevant både for den aktuelle debatten om «mastersyken» i Norge og hvilken effekt denne høyskoleutbyggingen hadde i Distriktsnorge. 14:45-15:00 Uønsket langsiktige helsemessige konsekvenser av resultatlønn for norske arbeidstakere? Harald Dahle-Olsen, ISF Work Life Challenges - workforce management and worker involvement solutions I dette arbeidet stiller vi spørsmålet om resultatlønn kan ha noen helsemessige uønskete konsekvenser for norske arbeidstakere. Vi studerer kort utviklingen i forskjellige former for resultatlønn, for deretter å se hvordan disse relaterer seg til sykefraværsutviklingen og uføretilbøyeligheten i det norske arbeidslivet. 15:00-15:15 Kollektive partsforhold: Status quo eller endring? Kristine Nergaard, Fafo Work Life Challenges - workforce management and worker involvement solutions I dette arbeidet gir vi en kort oversikt over internasjonale (og europeiske) trender når det gjelder kollektive partsforhold, og ser på tre forhold knyttet til det det kollektive arbeidslivet og utviklingen over tid: For det første studeres de kollektive institusjonene hvor vi studerer i hvilken grad omfattes norske virksomheter og arbeidstakere fortsatt av kollektive institusjoner som tariffavtaleregulering, og partsrelasjoner på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden og organiserte arbeidstakere, og om vi finner en tilbakegang i denne typen ordninger over tid, og i så fall i hvilke deler av arbeidslivet. For det andre studerer vi arenaer for medbestemmelse og medvirkning og om i hvilken grad det finnes organer for samarbeid og konsultasjoner på arbeidsplassene, og i så fall om det foregår en tilbakegang i denne typen ordninger, og i så fall i hvilke deler av arbeidslivet. Til slutt studerer vi forhandlinger om utvikling og omstilling (benyttes regelverket), hvo r vi spesielt ser på hvilke saksfelt som gjøres til gjenstand for forhandlinger, og om arbeidsgivere i større grad tar beslutninger uten å forhandle med sine fagforeninger. 15:15-15:30 Temporary employment - dead-end or gateway to permanent work? Jon Erik Dølvik (Kristine Nergaard/Jørgen Svalund), Fafo Temporary Employment: Dead-End or Gateway to Permant Work? A comparison of Norwegian and Swedish experiences As the project, which is based on cooperation with colleagues at the University of Gothenburg, is just about to start, the presentation will concentrate on the key research questions, the analytical and methodological approach, relevant hypotheses, and discuss its relevance for assessing the 8

9 possible labour market impact of changing legislation regarding temporary jobs in a more liberal direction as previously done in Sweden and currently planned in Norway where rules have so far been strict in a comparative perspective. 15:30-15:45 An econometric investigation of wage formation in Norway Viktoria Sparrman, SSB Changes in labour market institutions, immigration and ageing; challenges for the Norwegian welfare state The financing of the welfare state is closely linked to how wages are determined, mainly because salaries are very important for government tax revenues and government expenditures are highly affected by wages and the base income in the Norwegian public pension system is indexed to the development in the general wage level. If the system of wage formation changes towards a less coordinated wage system, the financial sustainability of the welfare state might change. Both the enlargement of the EU in 2004 and 2007 as well as changes in monetary policies in 2001 may lead to institutional changes that affect the wage formation according to economic theory. We find, based on quarterly data from 1980 to 2011 that the wage formation has adapted to recent developments in the Norwegian labour market. However, that the main features of the coordination system have been preserved in this time period, and the manufacturing industry is still the wage leading sector in Norway. 15:45-16:00 Oppsummering/diskusjon 9

10 Sesjon 7B Sosial ulikhet og inkludering Ordstyrer: Tone Westlie 14:30-14:45 Poverty alleviation in the work-first state - still a role for social security? Axel West-Pedersen, ISF Trygd i kontekst. Rettferdighet, Effektivitet, Fordeling (TREfF) The paper analyses the role played by social security benefits in filling the poverty gap left by the distribution of market incomes among the working age population. The analysis covers a selection of 12 OECD-countries and for each country three time-periods are compared: the years around 1980 representing the high point of welfare state expansion, and the years around 2005 and 2010 when most welfare states had witnessed significant retrenchment of the social security system and a reorientation towards work-first strategies. The latter period is represented both by the years around 2005 just before the financial crisis and the years around 2010 after the unset of the financial crisis in order to check if the results are robust to variation in the business cycle. The paper is based data from the Luxembourg Incomes Study which contains detailed micro-data on incomes and household characteristics. The analysis is largely descriptive and primarily concerned with comparing both the need for social security (measured by the pre-transfer poverty gap) and the effectiveness of social security in closing the poverty gap (using the EU poverty indicator) in the two time periods. This will be supplemented by a series of scatterplots linking these two indicators to potential drivers like the overall generosity of the social security system as well as to final poverty rates as an indicator of welfare outcomes. 14:45-15:00 Social assistance, means-tested child support and Pål Schøne, ISF incentives to work Trygd i kontekst. Rettferdighet, Effektivitet, Fordeling (TREfF) There is a general consensus among politicians and decision-makers that a precondition for an efficient and sustainable welfare system is that working has to be more lucrative than being on welfare. In this paper, we focus on the economic incentives prevalent in a means-tested child support benefit available to low-income female wage earners in Norway. The results show a negative relationship between the number of dependent children, the level of child support in the municipality and the labour supply of social assistance recipients. The results appear to be robust with respect to alternative specifications, suggesting that we are identifying causal relationships. The strongest effects are found for lone mothers. These findings may suggest that means-tested support creates the largest working disincentives among those with the lowest wage-earning capacity. Developing schemes that make it lucrative to work in combination with skill-enhancement policies to help individuals reach the sufficiently high productivity requirements would enhance employability and contribute to development of a sustainable welfare system in Norway. 15:00-15:15 Getting a Job'. Hva vet vi om diskriminering i Gunn Elisabeth Birkelund, UiO arbeidslivet? Sammenfatning av tre randomiserte felteksperiment og en rekke registerbaserte analyser Measuring and Explaining Discrimination in the Labour Market: New Understandings and Political Solutions DISCRIM prosjektet startet i 2011 og skal sammenfattes. Vi har gjennomført randomiserte felteksperiment i arbeidsmarkedet og en rekke analyser av tilgang til arbeid basert på registerdata. Hovedfunn sammenfattes i denne presentasjonen, som også vil drøfte teoretiske implikasjoner av de empiriske funnene. 10

11 15:15-15:30 Personlig egnet? Om ikke-formelle kriterier for ansettelse Jon Rogstad, Fafo Measuring and Explaining Discrimination in the Labour Market: New Understandings and Political Solutions Arbeidsgivere sier ofte at de legger vekt på at den/de som skal ansettes på deres arbeidssted må være 'personlig egnet' for jobben. Spørsmålet er hva dette egentlig betyr? Basert på intervjudata med en rekke arbeidsgivere i ulike deler av arbeidsmarkedet skal vi utdype variasjon i hva som menes med begrepet 'personlig egnethet', og hvordan dette brukes på ulike måter. Mats Lillehagen, UiO 15:30-15:45 Overgang fra utdanning til arbeid for etterkommere og innvandrere Measuring and Explaining Discrimination in the Labour Market: New Understandings and Political Solutions De senere årene har stadig flere norskfødte barn av innvandrere fullført utdanning og kvalifisert seg til deltakelse i arbeidsmarkedet. Vi har, separat for kvinner og menn, analysert overgangen fra utdanning til sysselsetting blant etterkommere etter innvandrere for å undersøke tiden det tar fra de er ferdig utdannet til de finner arbeid. Vi sammenligner dem med et 10 prosents tilfeldig utvalg av majoritetsbefolkningen. 15:45-16:00 Wealth Inequality Between and Within Generations Andreas Fagereng, SSB Wealth Inequality Between and Within Generations The extended family (the dynasty) may provide informal insurance by reallocating resources across families of the same dynasty. These transfers typically flow from the elderly to the younger family members (precisely the opposite of how pay-as-you-go public pension systems typically work). Family insurance may be more efficient than social insurance since families have more precise information about needs, but may also lead to more inequality between families. We propose to study these family insurance mechanisms in detail, by exploring some new transmission channels (so far not studied in the literature) as well as revisiting some important questions 16:00-16:30 Pause 11

12 16:30-18:00 Parallelle sesjoner økt 2 Sesjon 7A Sosial ulikhet og inkludering Ordstyrer: Alf-Erling Risa 16:30-16:45 Du er hermed advart: du får låne penger! Christian Poppe, SIFO The financialisation of social welfare. The role of credit and financial counselling for social inclusion and exclusion I akademisk sammenheng blir atferdsøkonomi vanligvis håndtert som en modell for økonomisk handling. Men den er også et empirisk fenomen i kraft av å være en anvendt reguleringsstrategi; en form for «myk» regulering hvor aktørene skal lokkes/styres til å ta de «rette» handlingsvalg mer eller mindre frivillig. Det vil imidlertid alltid være en avstand mellom modell og empiri mellom teorier om hvordan et fenomen bør reguleres for at aktørene skal handle økonomisk fornuftig og hvordan reguleringen faktisk virker når den implementeres i eksisterende institusjonelle omgivelser og maktrelasjoner. I den foreliggende analysen brukes frarådningsplikten som case. Som kjent har norske banker plikt til å fraråde lån hvis kundens likviditet tilsier at han/hun burde alvorlig overveie å avstå. Lovgivers hensikt er å forhindre uheldige låneopptak og dermed hindre finansiell eksklusjon. Imidlertid har reguleringen (nesten) bare hatt uintenderte effekter; nesten ingen som frarådes avstår fra å ta ut lånet. Basert på 29 kvalitative intervjuer med økonomiske rådgivere i små, regionale og landsdekkende banker analyseres praksis rundt frarådningsplikten i et atferdsøkonomisk perspektiv. Ambisjonen er å trekke lærdom av de uintenderte effektene og hva dette har hatt å si for forbrukerbeskyttelsen i finansielle markeder. 16:45-17:00 Survey blant husstander i utsatte posisjoner i boligmarkedet Evelyn Dyb, NIBR Undesirable housing market positions ways in and out. Connections between housing, mobility and labour market participation Et utvalg på 4000 husstander trekkes fra registerdata innhentet fra SSB for analyse i en annen arbeidspakke i prosjektet. Spørsmålene i undersøkelsen er delvis tilpasset en survey gjennomført blant familier med status "statutory homeless" (legal status som hjemløs med visse rettigheter) i Storbritannia. Husstander som befinner seg i "the statutory homeless system" i UK vil ha flere fellestrekk med husstander i utsatte boligposisjoner i Norge enn med den tradisjonelle bostedsløse i Norge. Dette legger grunnlag for komparasjon mellom UK og Norge. Presentasjonen vil utdype metoden i den norske surveyen og legge fram noen sentrale funn fra UK-surveyen 17:00-17:15 Sortering og boligprisvariasjon: Selvforsterkende effekter Viggo Nordvik, HiOA/NOVA Neighbourhoods at risk Ulike deler av byen er i ulik grad attraktive som nabolag. Folk med sterk økonomi okkuperer de mest attraktive nabolagene. De som har økonomisk kraft til å bosette seg i de mest attraktive områdene. Dette skaper selvforsterkende effekter, som vi studerer innen rammene av hedoniske prismodeller. Denne empiriske studien bygger på teoretiske studier av sortering og priser av blant annet Sethi, Sen og Hoff, og undersøker relevansen av disse for Oslo-området. 17:15-17:30 Geographic determinants of intergenerational mobility Jørgen Modalsli, SSB Convergence or segregation? Regional imbalances 12

13 and labor market flows This paper uses a novel data set of intergenerational occupational mobility in Norway between 1865 and 2011 to study how mobility has changed in Norway through the Industrial Revolution and subsequent periods, and how geographic variation in economic structure has affected social mobility. Mobility is found to have increased over time, with substantial effects of local economic conditions. 17:30-17:45 Social inequality and housing over the life course: good choices or lucky outcomes? Lena Magnusson Turner, HiOA/NOVA Social inequality and housing over the life course: good choices or lucky outcomes? Social olikhet är en dynamisk process som utvecklas över tiden där många faktorer och händelser samverkar. Vi fokuserar bostaden. Men det finns också en samverkan med individuella egenskaper, bakgrund, grannskap, socioekonomisk kontext, politik. Därtill spelar flax/tur/otur en väsentlig roll: vilken kohort du tillhör kan sätta sina spår för framtidsutsikterna. Vi har antagit ett livsloppsperspektiv genomen hela studien. Där fäster vi uppmärksamheten på tid, ordning, varaktighet har centrala livshändelser och hur det kan bidra till att skapa social olikhet. 17:45-18:00 Oppsummering/diskusjon Sesjon3B Migrasjon, integrering og transnasjonale relasjoner Ordstyrer: Per Mouritsen 16:30- Arbeidsinnvandring og fleksible løsninger Bernt Bratsberg, Frischsenteret 16: Work Life Challenges workforce management and worker involvement solutions I dette arbeidet ser vi på de samlete strømmene av arbeidsinnvandrere til Norge det siste tiåret og analysere hvordan disse har påvirket rekrutteringen, sammensettingen av arbeidsstokken, og bruken av tjenesteytere med utenlandsk arbeidskraft i norsk-etablerte virksomheter i ulike bransjer. Vi diskuterer også hvordan endringene i tilgangen på arbeidskraft sammen med nye arbeidskraftstrategier på virksomhetsnivå har endret norsk arbeidsliv det siste tiåret. 16:45-17:00 Immigrant settlement, migration and labour mobility Lasse Sigbørn Stambøl, SSB Convergence or segregation? Regional imbalances and labour market flows Regional labour market performance serves as an important backdrop for immigrant integration and performance in the labor market. The pattern and development of job opportunities in regional labour markets are therefore important both for explaining immigrants choice of residence within the country and for highlighting how immigrant labor flows and migration choices contribute to the larger aim of the economic integration of immigrants in the Norwegian labor market. An essential part of the analysis is to examine the immigrants regional settlement and mobility behaviour separately for different groups by reason for immigration. Another aim of the project is to analyse immigrants mobility in terms of transitions into and out of the labor market, in order to uncover the extent to which the workings of local labor markets contribute to integration versus exclusion. Particular attention will be given to examining the mobility of immigrants and native control groups relative to the gross demand for labour in regional labour markets and sectors of the economy measured by means of a complete annual regional vacancy account for each of the years involved in the study. The analyses are undertaken based on micro panel data featuring all immigrants from the turn of millennium to as recent year as possible. 13

14 17:00-17:15 Reduction or only Deflection? The Policy Effect on Inter-Related Asylum Flows Jan Paul Brekke, Marianne Røed, Pål Schøne, ISF Migration to Norway: Flows and Regulations In this paper we study the effects of asylum policies on asylum flows. Our contribution to the literature is twofold: First, we construct and use new and very detailed indexes of migration policies in the receiving countries. Second, we present new evidence on the deflection phenomena, constructing and using very detailed information on relevant cluster receiving countries. In general, using the aggregate index of asylum policy, the direct impact of a more strict policy is clearly negative; suggesting that the direct effect of a more restrictive policy on asylum flows is negative. Furthermore, the deflection effect measured by stricter policy in other receiving countries is clearly positive and significant. This finding supports the hypothesis that a deflection effect is at work, which means that the flows of asylum seekers to one destination country increase if the policies in the close recipient substitutes become tighter. Finally, with respect to the impact of asylum policy strictness on total outflow of asylum applicant from the sending countries, results reveal a negative and significant relationship. 17:15-17:30 Stuck in Transit Secondary Migration of Asylum Seekers in Europe, National Differences, and the Dublin Regulation Migration to Norway: Flows and Regulations Jan-Paul Brekke ISF The European Union s ambition to create a harmonized reception system for asylum seekers differs from the realities on the ground. We address how differences in national reception conditions stimulate the secondary migration that challenges the creation of an effective common migration regulation in Europe. We base our analysis on the Dublin Regulation (DR) and the secondary movement of Eritrean asylum seekers from Italy to Norway. The empirical material consists of qualitative interviews with civil servants, NGO representatives, and Eritrean migrants in Milan and Rome, and Norwegian civil servants. Recently developed models of migration destination selection were used to 14nalyse the interaction between individual aspirations and structural constraints. We found that the Eritrean informants remained highly motivated to apply in a second country but were to some extent held back by the DR. Supranational regulations were challenged by the migrants actions and by national differences in reception and welfare standards. Both the migrants aspirations to move on and the challenges to a harmonized regional regulation of migration increased during times of economic crisis. 17:30-17:45 The Dublin Regulation: Norway s backdoor into a Common European Asylum System Vigdis Vevstad ISF Migration to Norway: Flows and Regulations Norway cooperates with European States in returning applicants for international protection in accordance with the Dublin III Regulation which contains common provisions on criteria and mechanisms for determining which State should be responsible for examining an application for international protection. In consequence, although not legally bound by, Norway needs to assess its policy and legislative measures in regard to all other aspects of the Common European Asylum System, e.g. in regard to reception conditions, refugee status determination and subsidiary protection, asylum procedures, how to adjust to jurisprudence from the European Court of Justice, advice from the European Asylum Support Office, etc. 14

15 17:45-18:00 Changing patterns of family migration comparing Norway and Denmark Axel West Pedersen og Anja Bredal, ISF Migration to Norway: Flows and Regulations In this paper we explore how variation in the regulatory framework and other social changes influence the scope of migration flows related to family formation among non-western immigrants and their descendants. Non-western immigrants in Europe often tend to marry and bring home a spouse from their country of origin. This tendency of transnational marriages has previously been found to be surprisingly stable also among second-generation immigrants. In Denmark, a tightening of the legal conditions for marriage migration from third countries has been associated with a decline in transnational marriages among non-western immigrants and their offspring. However, in Norway, where the legal conditions for marriage immigration appear to have remained more liberal, recent statistical reports suggest rather similar trends. A comparison of the marriage patterns of non-western immigrants in the presumably similar cases of Norway and Denmark offers opportunities for distinguishing a possible effect of variation in the regulatory framework from other relevant forces that might impact on marriage patterns in the relevant target group and the associated migration flows. To explore this we compare our analysis of Norwegian register data with previous studies by the Danish National Centre for Social Research (SFI) adding qualitative interview data on marriage trends among Norwegian- Pakistani and Norwegian-Turkish young people and parents. Is a tightening of the conditions for marriage migration in line with the Danish reform of 2002 a necessary and sufficient condition to achieve a significant reduction in the propensity of first- and second-generation immigrants to import spouses from the country of origin? 15

16 Sesjon 8A Velferdstjenester kvalitet og effekt Ordstyrer: Stein Reegård Evaluering av langtidseffekter av NAV-tiltaket "Senter for jobbmestring" Gruppe for trygdeøkonomi 16:30-16:45 Fortsatt effekt 2-3 år etter intervensjon? Lifting the burden: state care of the elderly and the labour supply of adult children Astrid Grasdal, UiB Julie Riise, UiB Gruppe for trygdeøkonomi 16:45-17:00 In this paper, we use a 1998 reform in the federal funding of local home-based care for the elderly in Norway to examine the effects of formal care expansion on the labor supply decisions and mobility of middle-aged children. Our main finding is a consistent and significant negative impact of formal care expansion on work absences longer than 2 weeks for the adult daughters of single elderly parents. This effect is particularly strong for daughters with no siblings, and this group is also more likely to exceed earnings thresholds after the reform. We find no impacts of the reform on daughter's mobility or parental health, and no effects on adult sons. Our results provide evidence of substitution between formal home-based care and informal care for the group that is most likely to respond to the parent's need for care, namely adult daughters with no siblings to share the burden of parental care. These results also highlight the importance of labor market institutions that provide flexibility in enabling women to balance home and work responsibilities. Kommunenes betydning for innbyggernes tilfredshet med velferdstjenestene Responding to welfare state services : An analysis of users, media and public institutions Dag Arne Christensen, UiB 17:00-17:15 Har kommunene betydning for innbyggernes oppfatninger av velferdstjenestene? Hvilke egenskaper ved kommunene er det i så fall som har betydning for innbyggernes holdninger? Innlegget diskuterer disse spørsmålene med bakgrunn i både individ- og kommunedata. Når velferd blir dagsorden: NAV, presse og opinion Erik Knutsen, ISF Responding to welfare state services : An analysis of users, media and public institutions 17:15-17:30 Hva er sammenhengen mellom pressedekningen av NAV og folks oppfatning av etaten i perioden ? Jeg presenterer foreløpige resultater fra en kvantitativ innholdsanalyse av positiv/negativ dekning av NAV i tre store aviser (BT, Aftenposten og Adressa) fra tre ulike regioner med surveyer av folks inntrykk av etaten. The Formalized Framework for decision-making in Marit Skivenes, UiB child protection care orders: A cross-country analysi s Legitimacy and fallibility - decision making in Child protection systems 17:30-17:45 Care orders within the child protection system are some of the most invasive interventions a State can make. This paper examines the discretionary space Governments set out for child protection workers when they prepare care orders. We analyze the formalized framework for these decisions in England, Finland, Norway and the USA. We focus on knowledge, timelines, how children and parents are involved, and accountability. We find that Norway and Finland have highly de-regulated systems with wide discretionary space, whereas England and the US are highly regulated systems with narrow discretionary space. The U.S. differentiates itself with little parent and/or child involvement in decision making. England and Finland do not have defined deadlines for terminating the process, and Norway has few directives on what information to collect. Such differences will influence the quality of decisions as well as the principles of the rule of law. 17:45-18:00 Oppsummering/diskusjon 16

17 Sesjon 2 Familieliv relasjon til velferdssamfunnet og arbeidsliv Ordstyrer: Cathrine Holst 16.30:16:55 Of Establishments and Households: Investigating the Dynamics of Gender Wage Differentials Erling Barth, ISF Gender Segregation in the Labour Market: Comparative Perspectives and Welfare State Challenges United States and the Linked Employer Household Data (LEHD) to document gender differences in wage-age profiles that occur across establishments with different pay and study the importance of household specialization. The wage dynamics of each gender consists of one component arising within establishments, and one component arising from job-to-job changes during the career, the between establishment component. We then study how these components co-vary within a household. 16: Arbeidsdeltakelse, inntekt og sykefravær hos mødre av syke barn The impact of a child's special health care needs on maternal sickness and work participation Fordi vi trenger det, fordi vi fortjener det, eller fordi vi kan? Norske familiers kjøp av private husholdstjenester Margarete Vollrath, Folkehelseinstituttet Guro Korsnes Kristensen, NTNU Buying and Selling (gender) Equality: Feminized Migration and Gender Equality in Contemporary Norway Kjøp av private husholdstjenester, og da særlig vasking og barnepass er blitt stadig mer utbredt i Norge de siste par tiårene. Sentrale mål med prosjektet Buying and Selling (Gender) Equality er å søke å forstå hva denne økningen handler om og hvilke effekter den har blant annet for de som kjøper tjenestene med et særlig fokus på det politiske målet og den kulturelle normen om kjønnslikestilling. I denne presentasjonen skal vi se nærmere på hvordan utvalgte familier argumenterer for beslutningen om å betale noen (og da gjerne kvinner fra andre deler av verden) til å utføre det som tidligere gjerne ble betraktet som kvinnearbeid og som nå i kjønnslikestillingens navn skal deles mest mulig likt innad i paret. Vi skal også se på hvordan familiene beskriver sine erfaringer med kjøpe denne formen for tjenester, hvilket kan hevdes å stride mot sentrale norske verdier som sosial likhet, «å klare seg selv» og «å vaske sin egen dritt». Hvilke samfunnsendringer er det vi er vitne til her? Og hvilke implikasjoner kan dette tenkes å ha for hvordan vi forstår «norskhet» og norsk kultur? 17:45-18:00 Oppsummering/diskusjon 17

18 Sesjon 9 Utvid horisonten! Mobilisering til å søke utlysninger innenfor Horisont 2020 Ordstyrer: Martha Grønning 16:30-16:50 Innføring i Horisont 2020: Forskermuligheter og kommende utlysninger innenfor samfunnsfag og humaniora. Martha Grønning NCP- Forskningsrådet Hva er statusen for norsk deltagelse? 16:50-17:10 Regjeringens strategi for Norges forsknings- og innovasjonssamarbeid med EU anno juni Tobias Bade Strøm NCP og seniorrådgiver, Forskningsrådet Hva betyr dette for Forskningsrådet, de nasjonale programmene og for forskere? 17:10-17:30 Koordinerer et prosjekt fra EUs 7. rammeprogram for forskning og innovasjon. Bjørn Hvinden vil dele erfaringer med å initiere, koordinere og delta i EU-prosjekter. Bjørn Hvinden, professor og forskningssjef NOVA/HiOA Tittel: DISCIT- Making Persons with Disabilities Full Citizens - New Knowledge for an Inclusive and Sustainable European Social Model ( ). DISCIT aims to produce new knowledge enabling Member States, affiliated European countries and the European Union to achieve full and effective participation of persons with disabilities in society and the economy. In investigating the social and political conditions for making such participation a reality, the project adopts a multifaceted understanding of Active Citizenship to operationalise the notion of full and effective participation" in the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Mer informasjon om prosjektet: 17:30-17:50 Koordinerer et prosjekt fra EUs 7. rammeprogram for forskning og innovasjon. Karl Henrik Sivesind vil dele erfaringer med søknadsprosessen og deltagelsen i EUprosjekter. Karl Henrik Sivesind Forsker I Dr. polit., sosiologi ISF Tittel: Third Sector Impact The Contribution of the Third Sector to Europe s Socioeconomic Development ( ). The third sector, consisting of civil society associations and foundations, volunteers, and other citizen organisations and activities, offers unique renewable and sustainable resources for social and economic problem-solving, democracy, and civic engagement in Europe. The main objective of Third Sector Impact is to create knowledge that will further advance the sector s contributions to the socio-economic development of Europe. Mer informasjon om prosjektet: 18

19 Torsdag 27. november 09:00-10:30 Parallelle sesjoner økt 3 Sesjon 1B Barn og unges oppvekstvilkår Ordstyrer: Mai Heide Ottosen 09:00-09:25 Living with mentally ill parents in adolescence: a risk factor for future welfare dependence? Out of work. Life adversities and health behaviour in 15-yera-olds as predictors of marginalisation from the Lisbeth Homlong, UiO labour market ten years later Depresjon, angst og andre psykiske lidelser er hyppig forekommende i den voksne befolkning. Mange barn vokser derfor opp med foreldre som har psykiske plager og sykdommer. Dette kan ha en konsekvens for barnets egen helse og trivsel. Vi vil presentere resultater fra en studie som ser på potensielle langtidseffekter av å leve med slike belastninger i ungdomstiden. 09:25-09:50 Ungdom, yrkesutdanning og skiftende geografier av konsum og produksjon Youth and Vocational Education in Post-industrial Norway Lars Gjelstad, UiB Yrkesfagene formes gjennom deres ulike relasjoner til nye produksjons- og konsumregimer. Jeg vil først skissere et komparativt perspektiv på hvordan yrkesfagsungdommen selv formes og disiplineres både som produsenter (selvstendighet, nøyaktighet, o.l.) og forbrukere (stil, smak, o.l.) innenfor ulike fag. Deretter vil jeg utdype disse ofte motstridende dynamikkene med utgangspunkt i en etnografisk studie av et teknologisk utdanningsprogram (TIP). Ny computerstyrt teknologi, økt teorifokus og nye populærkulturelle trender har skapt nye vilkår for sosialisering, identitetsdannelse og yrkesopplæring. 09:50-10:15 Early and bright. Chile care for toddlers and early cognitive skills Child care during early childhood: Effects on child development, parental labor supply and fertility 10:15-10:30 Oppsummering/diskusjon Nina Drange, SSB 19

20 Sesjon 3C Migrasjon, integrering og transnasjonale relasjoner Ordstyrer: Cathrine Holst 09:00-09:15 Media coverage of irregular immigration: Exceptional Norwegian Mediation of Migration Tine Ustad Figenschou, UiO This presentation discusses the findings from a comparative analysis of the coverage of irregular immigration in French, US and Norwegian News. One Central finding is that the Norwegian coverage stands out as more pro-immigrant and more focused on the hardship of asylum seekers than the French and US coverage. 09:15-09:30 Iraqi Kurdish irregular migration to Norway: Stories, arbitrariness and immigration systems Mediation of Migration Kjersti Torbjørnsrud, UiO This presentation discusses the stories of failed Kurdish asylum seekers and returnees, relating them to European immigration systems, media influence and the function of narratives as a push factor. 09:30-09:45 High-skilled migration from Spain to Norway in the wake of the economic crisis Susanne Bygnes, UiB Labour migration in uncertain times. Migration from Spain to Norway Norway is among the northern European countries that have experienced an increase in migration of south-european nationals after the economic downturn started in In stark contrast with Spain s record high unemployment rates, Norway boasts Europe s lowest unemployment rate, making it a somewhat less unthinkable destination for highly-skilled Spaniards looking for opportunities outside Spain. The highly-skilled migrants interviewed for this project do however challenge the assumption that Spanish people have come to Norway primarily because they lost their jobs in Spain, on desperate lookout for employment abroad. Rather, the interviewees underline the volunteer nature of their decision to migrate, juxtaposing it with the forced migration of poorer and less skilled compatriots in Norway. In this paper, analyzing the *why* of migration reveals how push and pull factors are classed and drawn on in migrants presentation of self. 09:45-10:00 Culture and Female Labor Supply: An Epidemiological Henning Finseraas, ISF Approach on Second Generation Immigrants in Norway Trygd i kontekst. Rettferdighet, Effektivitet, Fordeling (TREfF) We study the importance of ancestry culture for labour supply of female, second generation immigrants in Norway. We proxy cultural beliefs about female employment by lagged female labour force participation rates in the country of ancestry, using an epidemiological approach. In contrast to the previous literature on this topic, we have administrative data covering the entire population of second generation immigrants as well as rich data on their parents and husbands. 10:00-10:15 Polsk arbeidsmigrasjon: En kvalitativ analyse Kjetil Lundberg, UiB Labour migration and the moral sustainability of the Norwegian welfare state Presentasjon fra en pågående intervjustudie om polske arbeidsmigranter i Norge. Prosjektet utforsker en rekke temaer innenfor velferd, arbeid og migrasjon, og drives fram gjennom en kreativ prosess fra et polsk-norsk forskerteam med bakgrunn fra statsvitenskap og sosiologi 10:15-10:30 En kvantitativ medieanalyse: norske mediers omtale av arbeidsmigrasjon til Norge Labour migration and the moral sustainability of the Norwegian welfare state Tor Midtbø, Jannike Gottschalk Ballo, UIB Presentasjon av metode: «Supervised learning.» I tillegg presenteres foreløpige funn fra analysen. 20

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Frafall og EU-programmene Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Fører deltakelse i EU-programmer til lavere frafall/høyere gjennomføring? Vi vet ikke. Men vi kan gjette. Årsaker til frafall Effekter

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector?

May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector? May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector? Prof. Dag Wiese Schartum, Norwegian Research Center for Computers and Law, University of Oslo How may terms be legally

Detaljer

SIU Retningslinjer for VET mobilitet

SIU Retningslinjer for VET mobilitet SIU Retningslinjer for VET mobilitet Gardermoen, 16.09.2014 Oppstart- og erfaringsseminar Tore Kjærgård Carl Endre Espeland 2 Kort om Erasmus+ EUs utdanningsprogram for perioden 2014 2020 Budsjett: 14,7

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer

Recognition of prior learning are we using the right criteria

Recognition of prior learning are we using the right criteria Recognition of prior learning are we using the right criteria Reykjavik 13.09.2012 Margrethe Steen Hernes, seniorrådgiver Nasjonal politikk Bakgrunn (1997 98) : Stortinget ber Regjeringen om å etablere

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 24.05.2013 Sensur kunngjøres: 13.06.2012 Date of exam: 24.05.2013

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Tjenestekjøp i offentlig sektor

Tjenestekjøp i offentlig sektor Virke, rundebordskonferanse, 5. februar 2013: Tjenestekjøp i offentlig sektor Hvor godt er lederskapet knyttet til disse kontraktsrelasjonene? Roar Jakobsen (roar.jakobs@gmail.com) Noen forskningsresultater

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE SØK 3511 UTDANNING OG ARBEIDSMARKED

EKSAMENSOPPGAVE SØK 3511 UTDANNING OG ARBEIDSMARKED Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for samfunnsøkonomi EKSAMENSOPPGAVE SØK 3511 UTDANNING OG ARBEIDSMARKED Høst 2003 Oppgaveteksten er skrevet på norsk og engelsk Oppgave 1 Betrakt

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre?

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre? Catalina Thomsen Natur og miljø Hvorfor stiller du til valg? Gjennom dette året har jeg har jeg fått mulighet til å bli kjent med mange av de internasjonale som går på HSN og fått et lite innblikk i hvilke

Detaljer

Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics

Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics Department of Economics Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics Academic contact during examination: Joakim Prestmo Phone: 73 59 83 37 Examination date: 04.12.2015 Examination time (from-to):

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen Institutt for samfunnsmedisin Med en glidende overgang vil denne presentasjonen først handle om av fagartikler I engelsk litteratur brukes også begrepene

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge VEIEN TIL 2050 Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge Et globalt marked i endring Verdens ressursutnyttelse er ikke bærekraftig Kilde: World Business Council for Sustainable Development, Vision 2050 Vision

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet. Therese Dille, PhD

Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet. Therese Dille, PhD Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet Therese Dille, PhD Bakgrunn Forskningsprosjekt (2008-2012) ved Handelshøyskolen BI, Institutt for ledelse og organisasjon Tilknyttet FoU-prosjektet

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Trondheim, 6 Januar 2010 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Tripartite. The regulations also create a general duty for employees to help shape, implement and follow up systematic HSE efforts in the industry.

Tripartite. The regulations also create a general duty for employees to help shape, implement and follow up systematic HSE efforts in the industry. Tripartite Collaboration between employers, unions and government is not only enshrined in Norwegian petroleum policy, but also essential for progress on HSE. That puts Norway in a unique position. Trepartssamarbeid

Detaljer

International Economics

International Economics International Economics School of Business Date: 19 February 2008 Time: 4 hours Total number of pages including the cover page: 4 Total number of questions: 4 The candidate should attempt to answer all

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Hva forklarer frafall i videregående skoler?

Hva forklarer frafall i videregående skoler? Funn fra bruk av eksperimentelle variabler, personlighetskarakteristikker og familiebakgrunn Ingvild Almås, Alexander Cappelen, Kjell G. Salvanes, Erik Sørensen and Bertil Tungodden Norges Handelshøyskole

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting. Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse

Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting. Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse telemarksforsking.no Telemarksforsking What is Redress Programs Relating to Institutional

Detaljer

Risikostyring i et samfunnssikkerhetsperspektiv. Terje Aven Universitetet i Stavanger

Risikostyring i et samfunnssikkerhetsperspektiv. Terje Aven Universitetet i Stavanger Risikostyring i et samfunnssikkerhetsperspektiv Terje Aven Universitetet i Stavanger Samfunnssikkerhet Primært et spørsmål om fag? Primært et spørsmål om ledelse og politikk? Dagens ingeniører og økonomer

Detaljer

DISCRETE DYNAMIC CHOICE: AN EXTENSION OF THE CHOICE MODELS OF THURSTONE AND LUCE

DISCRETE DYNAMIC CHOICE: AN EXTENSION OF THE CHOICE MODELS OF THURSTONE AND LUCE ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 148 REPRINT FROM JOURNAL OF MATHEMATICAL PSYCHOLOGY VOL. 27 NO. 1, 1983 DISCRETE DYNAMIC CHOICE: AN EXTENSION OF THE CHOICE MODELS OF THURSTONE AND LUCE DISKRET DYNAMISK

Detaljer

ETISK REFLEKSJON. Etikk i Tekna Temahefte 5. Etisk refleksjon. Artikler fra Magasinet Tekna 2013

ETISK REFLEKSJON. Etikk i Tekna Temahefte 5. Etisk refleksjon. Artikler fra Magasinet Tekna 2013 ETISK REFLEKSJON Etikk i Tekna Temahefte 5 Etisk refleksjon Artikler fra Magasinet Tekna 2013 1 Forord Dette heftet inneholder artikler presentert i Magasinet Tekna i 2013. Tekna fikk i februar 2013 nye

Detaljer

Status Aker Verdal Mai 2010

Status Aker Verdal Mai 2010 part of Aker Status Aker Verdal Mai 2010 Verdal Formannskap 6. mai 2010 Nina Udnes Tronstad President, Aker Solutions, Verdal 2010 Aker Solutions Financials AKSO total - Q1/2010 ED&S Subsea P&T P&C Revenue

Detaljer

Snur trenden i europeiske velferdsstater?

Snur trenden i europeiske velferdsstater? Snur trenden i europeiske velferdsstater? Erling Barth Institutt for samfunnsforskning og ESOP, Universitetet i Oslo - samarbeid med Kalle Moene, ESOP Økende skiller i Europa? Mer ulikhet, mindre velferdsstater,

Detaljer

Petroleumsundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse (PUSSH)

Petroleumsundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse (PUSSH) Petroleumsundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse (PUSSH) Pål Molander Direktør, Prof. Dr. www.pussh.org Agenda Litt om bakgrunnen og bakteppet for prosjektet Hvem er det som har besluttet at det foreligger

Detaljer

GAMLE EKSAMENSOPPGAVER I SVSØ 354 / SØK 3509 INTERNASJONAL HANDEL OG ØKONOMISK GEOGRAFI

GAMLE EKSAMENSOPPGAVER I SVSØ 354 / SØK 3509 INTERNASJONAL HANDEL OG ØKONOMISK GEOGRAFI Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for samfunnsøkonomi GAMLE EKSAMENSOPPGAVER I SVSØ 354 / SØK 3509 INTERNASJONAL HANDEL OG ØKONOMISK GEOGRAFI Vekttall: 5 (1998): Matematisk formelsamling

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Lovlig bruk av Cloud Computing Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Vårt utgangspunkt Det er Datatilsynets utgangspunkt at det er mulig å oppnå godt personvern også i nettskyen Dette er

Detaljer

8309-5033 2003-932 07-03-2013

8309-5033 2003-932 07-03-2013 8309-5033 2003-932 07-03-2013 Integrating Global Talent Norway: Hovedresultater Internasjonaliseringskonferansen 2013 1. INTA-prosjektet 2. Resultater fra den statistiske analysen 3. Resultater fra spørreundesøkelsen

Detaljer

Forskning i et internasjonalt perspektiv: fra EØS-midler til H2020

Forskning i et internasjonalt perspektiv: fra EØS-midler til H2020 Forskning i et internasjonalt perspektiv: fra EØS-midler til H2020 Professor Halla B. Holmarsdottir, Fakultet for lærarutdanning og internasjonale studium (LUI) halla-bjork.holmarsdottir@hioa.no EØS-midline

Detaljer

FYR & evaluation. How I saw the light!

FYR & evaluation. How I saw the light! FYR & evaluation How I saw the light! Bronia Hamilton 2012/2013 Straight from junior high HS?? BU??? Same curriculum; same lessons, same tasks, right? HS 2012/2013 a slow journey Unmotivated students,

Detaljer

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak?

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen Institutt for samfunnsmedisin Med en glidende overgang vil denne presentasjonen først handle om Kritisk lesning av fagartikler I engelsk litteratur brukes

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

Arbeidsmigrasjon med åpen retur:

Arbeidsmigrasjon med åpen retur: Arbeidsmigrasjon med åpen retur: Polske arbeidsinnvandreres tilpasninger i Norge Midlertidig, transnasjonal eller permanent? Jon Horgen Friberg Fafo Institutt for Arbeidsliv og Velferdsstudier Fafo Østforum

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke

Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke Navn på foredragsholder Kunnskap for en bedre verden 1 Bærekraftig

Detaljer

Bidrar innvandring til å smøre hjulene i det norske arbeidsmarkedet?

Bidrar innvandring til å smøre hjulene i det norske arbeidsmarkedet? Bidrar innvandring til å smøre hjulene i det norske arbeidsmarkedet? - eller m.a.o., kan høyere innvandring (åpnere grenser) gi en mer effektiv fordeling av arbeidskraftsresursene mellom regioner i mottakerlandet?

Detaljer

Export of services and the question of innovation and value creation

Export of services and the question of innovation and value creation Export of services and the question of innovation and value creation Presentation, Nordic Service Conference Oslo, 26 October 2005 A research project supported by The Research Council of Norway Torben

Detaljer

Action Plan Norway (will be translated into English after May 15th)

Action Plan Norway (will be translated into English after May 15th) Action Plan Norway (will be translated into English after May 15th) 1 2015 Intel ISEF Educator Academy Pittsburgh, PA PROFORSK a national program to fund science initiatives PROFORSK skal skape på kort

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I SØK2007 UTVIKLINGSØKONOMI DEVELOPMENT ECONOMICS

EKSAMENSOPPGAVE I SØK2007 UTVIKLINGSØKONOMI DEVELOPMENT ECONOMICS NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for samfunnsøkonomi EKSAMENSOPPGAVE I SØK2007 UTVIKLINGSØKONOMI DEVELOPMENT ECONOMICS Faglig kontakt under eksamen: Hildegunn E. Stokke Tlf.:

Detaljer

BYGG BROER IKKE MURER

BYGG BROER IKKE MURER BYGG BROER IKKE MURER HBV og Dzemal Bijedic University of Mostar s internasjonale sommerskole i Mostar, Bosnia & Hercegovina Ved Lars Petter Soltvedt, PhD Høgskolen i Buskerud og Vestfold Synspunkter

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

THE NORWEGIAN SOCIETY OF ENGINEERS AND TECHNOLOGISTS FACTS ABOUT NITO

THE NORWEGIAN SOCIETY OF ENGINEERS AND TECHNOLOGISTS FACTS ABOUT NITO THE NORWEGIAN SOCIETY OF ENGINEERS AND TECHNOLOGISTS FACTS ABOUT NITO 1 NITO CAN BE FOUND IN 20 LOCATIONS AROUND NORWAY NITO s local branches spread across the country are the pillars of our organisation.

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

Eksamensoppgave i SØK3517 - Åpen makroøkonomi

Eksamensoppgave i SØK3517 - Åpen makroøkonomi Institutt for samfunnsøkonomi Eksamensoppgave i SØK3517 - Åpen makroøkonomi Faglig kontakt under eksamen: Jørn Rattsø Tlf.: 73 59 Eksamensdato: 5.12.2014 Eksamenstid (fra-til): 6 timer (09.00-15.00) Sensurdato:

Detaljer

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10.

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10. BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital BEST network meeting Bergen * Norway * 10. November 2014 Topics to be covered Our BEST activities in the last 2 years Results

Detaljer

Quality Policy. HSE Policy

Quality Policy. HSE Policy 1 2 Quality Policy HSE Policy Astra North shall provide its customers highly motivated personnel with correct competence and good personal qualities to each specific assignment. Astra North believes a

Detaljer

Eksamen 23.05.2013. ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.05.2013. ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.05.2013 ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Hva kjennetegner en god søknad?

Hva kjennetegner en god søknad? Hva kjennetegner en god søknad? Begynn i tide Internt støtteapparat? Les guiden(e) Bruk riktig søknadsskjema Svar på spørsmålene i søknadsskjemaet Skriv enkelt og fengende Send inn én søknad Spør om dere

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Det regionale Europa. Kommunal og regionalråd Jan Edøy

Det regionale Europa. Kommunal og regionalråd Jan Edøy Det regionale Europa Kommunal og regionalråd Jan Edøy Tabula Regionum Europae Presentasjon 1. Velkommen til de 12. Open Days 6. 9. oktober 2014 2. 6th Cohesion Report on Economic, Social and Territorial

Detaljer

Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro

Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro Utdrag fra mandat Utvalgene skal ta utgangspunkt i bransjens behov for kvalifiserte fagarbeidere. Utvalgene skal levere en rapport 01.03.2016 der de presenterer

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

Tjenestedirektivet og. «sosial dumping»

Tjenestedirektivet og. «sosial dumping» Tjenestedirektivet og handlingsplanen mot «sosial dumping» 11. mars Tjenestedirektivet favner vidt Næringer Reguleringer Artikkel 16 Restriksjonsforbudet Temaer Nr. 1 - Det generelle med kriterier e for

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Arctic Securities. 5. desember 2007

Arctic Securities. 5. desember 2007 Arctic Securities 5. desember 2007 Behandling av kraftkontrakter er regulert av regnskapsstandarden IAS 39 Hovedregel er at denne typen ikke-finansielle kontrakter skal inkluderes i regnskapet til virkelig

Detaljer

Norwegian FAOS, version LK1.0

Norwegian FAOS, version LK1.0 Norwegian FAOS, version LK1.0 The KOOS form was translated from Swedish into Norwegian by the Norwegian Arthroplasty Register (NAR). The Norwegian National Knee Ligament Registry (NKLR) translated the

Detaljer

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et effek/vt redskap? Lars Lien, leder Nasjonal kompetansetjeneste for sam

Detaljer

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Siv Grethe Hansen HVO HR direktør Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 Aker Solutions forretningsområde MMO Lang industrihistorie MMO = Maintenance, Modifications & Operations

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Hvordan påvirke kjøp av biff og fisk. To eksempler fra forskningen i gruppen Consumption, Environment & Traffic på NTNU. Christian A.

Hvordan påvirke kjøp av biff og fisk. To eksempler fra forskningen i gruppen Consumption, Environment & Traffic på NTNU. Christian A. Hvordan påvirke kjøp av biff og fisk To eksempler fra forskningen i gruppen Consumption, Environment & Traffic på NTNU Christian A. Klöckner Agenda Bakgrunn til forskningsgruppen min Eksempel kjøtt Eksempel

Detaljer