SAKSLISTE SU-MØTE Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSLISTE SU-MØTE 21.08.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen"

Transkript

1 SAKSLISTE SU-MØTE Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Klasserom vektertorget 2. etg.(inn til venstre) Tid: Torsdag 21. august etter stiftelsesmøte kl Tilstede: Ann Kristin, Eivind, Helene, Kari, Cathrine, Pål, Lise, Annika, Marius Meldt frafall: Steven (permisjon), Anders (permisjon), Vibeke Ikke møtt: Oda, Ingrid Godkjenning av referat og innkalling: Ingen kommentarer til referat og innkalling Eivind leder møtet ettersom leder Ann Kristin må gå tidlig. Orienteringssaker: Sak 41/14: Faste orienteringer: Undergruppeforum: Undergruppekontakt orienterer: Undergruppekontakt har hatt møte med lederne av de ulike undergruppene. På møtet holdt Eivind en presentasjon av nettsiden. Undergruppekontakt informerte om PSU sin mulighet til å bistå med hjelp ved store arrangement Studentparlamentet: Fakultetsrepresentant orienterer: Mandag 26 mai ble det holdt konstituerende møte i SP. Det ble avholdt valg av representanter til flere verv i SP samt ved UiB. Fra PSU ble Eivind gjenvalgt i Læringsmiljøutvalget (LMU). Pål ble også valgt inn i LMU, samt i skikkethetsnemda, og er også vara i Utdanningsutvalget. Helene ble valgt inn i skikkethetsnemda sammen med Pål. I forbindelse med manglende representant fra Det psykologiske fakultet i Meltzer-fondet har Helene promotert vervet på PSU sine facebooksider. Eivind informer om at det første LMU-møtet skal avholdes på psykologisk fakultet 25. september. Da er det vanlig med en representant fra det spesifikke fakultetet hvor møtet avholdes. Representanten er ofte leder av studentutvalget. Nestleder: nestleder legger til sin skriftlige orientering informasjon om skjemaene som ligger ute på nettsiden psu.no. Alle skjema er personlige, det vil si at PSU ikke kan stå som eier men at en enkeltperson må stå som eier. For å unngå at skjema blir mister er det viktig å påse at disse alltid overføres til nyeste eier. Videre kan vi også sette opp automatisk kopi av alt som leveres inn gjennom skjema til gmail-kontoen vår, slik som er satt opp med klageskjema. Ellers ingen øvrige orientering utover de skriftlige orienteringene som ligger vedlagt referatet og innkallingsdokumentet. Sak 42/14: Eventuelle orienteringer Leder orienterer at det har blitt kjøpt inn en gave til Eivinds mor som takk for innsatsen hennes i forbindelse med opprettelse av nettsiden til PSU. Det ble også overgitt en gave til Eivind som takk for hans formidable innsats og arbeid med nettsiden. Gavene ble kjøpt inn for henholdsvis 400 kroner og 230 kroner. 1

2 Det fremmes forslag for å åpne for endringer i sakslisten. Dette vedtas enstemmig. Dette resulterer i et forslag om at sak 45 (presentasjon av nettsiden) utgår fra dette møtet, noe som vedtas enstemmig. Vedtektssaker/Diskusjonssaker Sak 43/13: Vedtakssak: Møteplan høsten 2014: Ønsker å fortsette med Torsdag som møtedag. I tillegg må vi sette av en dato for oppstartsfest, følg med på poll på face. Det fremmes vedtak om at arrangementskomiteen skal lage poll på Facebook for å finne og sette av dato for oppstartsfest. Dette vedtas enstemmig. Det diskuteres om hver fjerde torsdag i måneden kl 16:15 skal være vår faste møtedag. Det blir også fastslått av vi skal sette opp et møte for desember. Dersom vedtatt blir møteplanen i år som følger: 18 september 16 oktober 13 november 11 desember Møtedatoer, inkludert møte for desember, vedtas enstemmig. Sak 44/14: Vedtakssak: Opprettelse av nytt verv i PSU og eventuelt valg av Webansvarlig. Eivind innleder. Selv om nestleder har hatt hovedansvaret for å utvikle nettsiden, er det ikke gitt at nestleder i fremtiden ønsker å være like involvert i nettsiden. Derfor bør det opprettes et nytt verv som Webansvalig. PSU oppretter vervet Webansvarlig, som følger samme valgperioder som øvrige verv i PSU. Dette vedtas enstemmig. Vervet må føres inn i stiftelsesdokumentet for PSU som et fast verv. Politisk Komité tar ansvar for å skrive forslag om vervbeskrivelse. Nøyaktig vervbeskrivelse må vedtas på et senere møte. Valg av Webansvarlig Forhåndsmeldte kandidater: Eivind Brandt Ingen andre kandidater melder seg. PSU velger Eivind Brandt som Webansvarlig ut valgperioden Dette vedtas enstemmig. Sak 45/14: Presentasjon av nettsiden: Eivind. 2

3 Utsettes Sak 46/14: Avtale om bedriftspresentasjoner: Se eget vedlegg. Eivind presenterer. Utover vedlegget til sakslisten informerer nestleder at administrasjonen så langt har stilt seg positiv til avtalen. Nestleder får fullmakt til å signere "Avtale om bedriftspresentasjoner på Det psykologiske fakultet, UiB" på vegne av Psykologisk studentutvalg, så fremt det ikke skjer endringer i den endelige avtalen der PSU får økt ansvar Dette vedtas enstemmig. Sak 47/14: Diskusjonssak: Detaljinnspill til byggeprosessen: Eivind. Det fremmes forslag for at Politisk Komité sender inn detaljinnspill til byggeprosessen ved Det psykologiske fakultet. Det foreslås også at det sendes ut invitasjon til andre studentorgansiasjoner ved psykologisk fakultet. Undergruppeansvarlig tar ansvar for å snakke med undergruppeledere for å komme med innspill til byggeprosessen. PSU oppfordrer til følgende: Politisk komité får ansvar for å utarbeide forslag til innspill til byggeprossessen ved psykologisk fakultet, og undergruppeansvarlig får ansvar for å henvende seg til undergruppeledere for å åpne for eventuelle innspill fra dem. Innspill fra undergruppene må innhentes før Politisk Komité holder møte for detaljinnspill til byggeprosessen. Sak 48/14 Eventuelt Diskusjonssak: Spørreundersøkelse om studenttilfredsstillhet: En student ved profesjonsstudiet har laget spørreundersøkelse som er ønskelig å spre ved psykologisk fakultet. Det foreslås at denne undersøkelsen kommer fra PSU og ikke fra en enkeltperson ved universitetet. Saken diskuteres. PSU oppfordres til å se på muligheten til å utarbeide spørreskjema i samråd med studenten. 3

4 Fra innkallelsen: Sakspapirer: Sak 41/14 Orientering leder av Arr.kom v/cathrine Hjulpet Eivind med arbeidet med nettsiden i sommer. Booket lønningspils for høsten og rom til fagfrokost Bestilt promomateriale for PSU Jobbet med høstens fagfrokoster Orientering leder v/ann Kristin Før ferien: Møte med Administrasjon og SV-fakultet og blitt enige om at vi bytter lesesal til Sofies Lindstrømshus. I disse lokalene har vi like mange leseplasser og det er et grupperom og et lunsjrom. Etter visning synes jeg dette var et like godt om ikke bedre alternativ. Møte med dekanen der vi diskuterte utfordringer angående studenters rettigheter ved fakultetet (Sammen med Eivind). Kjøpt møbler og småting til det nye kontoret på Vektertorget. Ordnet med nøkler og tilgang til dette. Har i den forbindelse samarbeidet med Leder for pedagogisk-su, Sondre Lode, som skal benytte det samme sofarommet, men skal ha kontorer ved siden av vårt. (Dette kan vi se på etter møte). Begynte arbeidet (Sammen med Kari) for å klargjøre til registrering i Brønnøysund registeret. Vi støtte på noen formelle problemer og derfor må vi ha et nytt stiftelsesmøte. Vi har også oppdatert statuttene og stiftelsesdokument. Etter ferien: Vært med på noe arbeid ifm ny nettside. Vært med å klippe skap på rokkans ifm flytting av lesesal som vi leier av SV-fakultetet til Sofies Lindstrømshus. Også fulgt opp at studenter får tilbake bøkene som ikke var hentet. Vært delaktig i fadderuka: Presentert oss i Salem på informasjonsmøte, minglet på lesesalslunsj, presentert oss på organisasjonsdagen (gjennom Cathrine sitt eventyr). I tillegg har jeg vært på oppstartsmøte med de internasjonale studentene og blitt enig med både dem og administrasjonen (Torill Salen) om at PSU skal gjøre mer for å nå ut til disse studentene. I denne sammenheng har jeg fått tilgang til en facebookside som de har opprettet for seg som vi også kan bruke til å promotere eventer som passer for dem. De siste dagene har jeg vært opptatt med tyveriene som har foregått på Psykologisk fakultet i sommer. Jeg har meldt dette til administrasjonen og lagt ut en link slik at de som har blitt frastjålet ting kan anmelde dette gjennom UIB til politiet. Til nå vet jeg at hyllene på lesesalene i kjelleren har blitt tømt, skap i kjelleren har blitt klippet og tømt og på SU-lageret 4

5 på Vektertorget har noen av Magne (Type engasje) blitt stjålet. Først nå er dette lageret blitt låst og kun Eivind, Magne og meg har adgang. Sylinderen skulle vært byttet slik at vi kan få vår egen nøkkel men det har tatt et helt semester(!) og er enda ikke på plass. Jeg følger opp denne saken videre og holder studentene oppdatert på veien videre. Ferdigstilt sakspapirer til stiftelsesmøte. Orientering nestleder v/eivind Brandt Før ferien: Møte med Frode om bedpres, skrevet forslag til avtale mtp. bedpres. Forsøkt å finne ut om vi kan få tilgang til Google for Business gratis (det kan vi dessverre ikke). Normalt vil det koste 4000 kr i året. Har hatt møte med dekanen (sammen med leder) der vi diskuterte utfordringer mtp. saksbehandling og studenters rettigheter ved PF. Deltatt på to lesesalkontroller og møte i politisk komité. Pål og jeg ble valgt inn i LMU på konstituerende møte i Studentparlamentet. I ferien: Avtalt med Sølvi at vi kan ha lengre åpningstid i eksamensperioden som et lengre prøveprosjekt på høst- og vårsemesteret, men vi må ta ansvar for å si fra i god tid. Har deltatt på strategimøte for UiB (ny strategi er under planlegging) som LMU-representant, der jeg tok opp viktigheten av at studentene føler seg møtt og behandlet med respekt gjennom hele studiet. Blant annet ved gode informasjonsrutiner, en forutsigbar studiehverdag og uten jevnlige rettighetsbrudd. For å få oversikt over rom som står tomme i eksamensperioden (og som bør kunne brukes til f.eks. lesesaler eller grupperom) har jeg tatt kontakt med Studieadministiv avdeling for å få hjelp til å hente ut denne statistikken. Har purret på dette (18/8) og håper å motta statistikk snart. Har skrevet utkast til en resolusjon til Studentparlamentet, slik at Studieadministrativ avdeling kan utrede hvorvidt det er mulig å gi studenter korttilgang. Fakultetet ønsker ikke å gi tilgang per i dag. Jobbet mye med å ferdigstille nettsiden, ca. 4 arbeidsuker. Har også satt opp mailsystem for flere av undergruppene, samt lagt til en ny mappe og filter for klager vi mottar. Oppdatert Facebook-pagen vår med nettsideinfo og ny e-postadresse. Har fjernet muligheten til å sende oss meldinger på Facebook. Kan sette dette på igjen hvis noen følger med om vi får noen. Har skrevet guide for bruk av nettsiden. Jeg har også laget og lagt til standardisert søknadsskjema for verv. Jeg har blitt ferdig med et nytt klageskjema og -system. Studentene kan klage gjennom nettsiden vår/skjema fra UiB. Så kopierer vi inn nødvendig informasjon i allerede-skrevede klager (den store forskjellen fra det gamle) og sender det til UiB. For å lage systemet har jeg gått gjennom Universitet og høyskoleloven, Forvaltningsloven og Utdanningsforskriften for 5

6 UiB/PF, for å finne rettigheter vi bør lage standardiserte klager for. Har videre samarbeidet med juss-studenter for å kontrollsjekke at mine tolkninger stemmer. Jeg har bevisst ikke tatt med klager som omhandler seriøse brudd (f.eks. seksuell trakkasering, mobbing, osv.). Dette skjemaet blir forhåpentligvis et godt supplement til de allerede-eksisterende rutinene ved UiB, fram til de får et system for klagebehandling. Standardklagene finner dere i dokumentet Klagesystem - standardklager i Drive-kontoen vår. Lagt ut (nesten) oppdaterte lister over representantene i Fakultetsstyret, instituttrådene og undervisningsutvalget. Skrevet en kort tekst om tillitsvalgte, inntil vi får en oversikt over alle på profesjon og får opprettet på nye studier. Gått gjennom de 20 sidene med info om studentorganisasjoner på uib.no. Har lagret den informasjonen som var interessant, god og utfyllende og/eller nyttig å til senere. Alt annet er slettet. Har skrevet en ny tekst til hovedsiden om alle studentorganisasjonene, lagt ut som e-post og lenket til Levert forslag i normal tekst og HTML for å sikre at UiB kan oppdatere det til semesterstart. I tillegg har jeg fått flyttet oss opp et nivå i menyen på slik at vi nå vises under Om fakultetet, i stedet for Om fakultetet -> styrer og utvalg. Informasjon om oss på UiB sine sider står her: Etter ferien: Laget en powerpoint som kan stå i bakgrunnen mens årsstudiestudentene kommer inn til forelesning og i pausen. Avtalt med de første foreleserne at de setter opp denne. Målet er å bevisstgjøre nye studenter ytterligere på nettsiden vår som en sentral informasjonskanal. Tatt opp problemstilling (med fakultetet) om anonymitet ved eksamen når studentnummer og kandidatnummer er det samme, der man må oppgi kandidatnummer når man tar kontakt med sensor. Det kan være aktuelt å løfte dette til et høyere nivå, da det gjelder UiB generelt, ikke bare PF. Tatt opp problemstilling med PCer som ikke er oppdaterte på PF. Trenger IE10+ for å vise Har fått svar fra IT om at en stor oppdatering er rett rundt hjørnet. Har laget og forberedt presentasjon av nettsiden til undergrupper og PSU. Holdt denne på undergruppeforum. Kontaktet utdanningibergen.no og gitt informasjon om nye studentforeninger. De har en oversikt over alle i Bergen, der svært få fra PF er nevnt: Svart PF, i samarbeid med AK, på at vi ikke ønsker å bytte navn. Fikk en forespørsel på om vi kunne ta en ny runde på navn, siden det ikke bare var psykologistudenter på fakultetet. Psykologisk fakultet // psykologisk studentutvalg. Studentutvalg er en funksjon på samme måte som fakultet. Skrevet sakspapirer og orientering. 44/14 Opprettelse av nytt verv i PSU: Webansvarlig Med vår nye nettside er det naturlig at noen tar et ekstra ansvar for å passe på så den forblir oppdatert. Selv om Nestleder i dag har laget siden, betyr ikke det at nye Nestledere vil ønske 6

7 å fortsette med ansvaret for nettsiden. Det foreslås derfor at vi oppretter vervet Webansvarlig. Dette vil også sikre at den som har ansvaret for Web bidrar til opplæring av en framtidig Webansvarlig. PSU oppretter vervet Webansvarlig, som følger samme valgperioder som øvrige verv i PSU. Valg av Webansvarlig Forhåndsmeldte kandidater: Eivind Brandt PSU velger <navn> som Webansvarlig ut valgperioden. 45/14 Presentasjon av nettsiden Vedlegg: Presentasjon av psu-no.pptx Kortversjon av powerpointpresentasjonen som ble gitt på Undergruppeforum. Ca. 5 min presentasjon med mulighet for spørsmål. 46/14 Avtale om bedriftspresentasjoner For å arrangere bedriftspresentasjoner må det være godkjent av fakultetet. For å unngå å måtte søke på nytt hver gang, foreslo seksjonssjef Frode Randal at han kunne sende oss et skriv der dette ble godtatt. Nestleder har skrevet forslag til avtale som spesifiserer ansvarsområde og tillatelser. Dette har blitt lagt ut på vår interne Facebookgruppe i løpet av sommerferien. Vedlagt ligger et utkast som administrasjonen har sagt at de støtter. Det kan komme mindre endringer, men ingen som skal øke PSU sitt ansvar. For å kunne sette i gang anbefaler jeg derfor at PSU kan signere avtalen, så fremt det ikke skjer større endringer som gjør at PSU får et større ansvar enn det vedlagte forslaget. I så fall må det nye forslaget behandles på et senere PSU-møte. Nestleder får fullmakt til å signere "Avtale om bedriftspresentasjoner på Det psykologiske fakultet, UiB" på vegne av Psykologisk studentutvalg, så fremt det ikke skjer endringer i den endelige avtalen der PSU får økt ansvar. (Se forslag til avtale: eget dokument) 47/14 Detaljinnspill til byggeprosessen Vi bør komme med detaljinnspill til byggeprosessen. Politisk komite kan utforme et brev på bakgrunn av denne diskusjonen. Hvilke ekstra innspill ønsker vi å komme med? Eksempler til innspill: Lager i forbindelse med studentlokalet. Egen utgang på studentlokalet, med mulighet til å stenge av resten av fakultetet (slik de har på Ad Fontes). Eget toalett på studentlokalet (ref. punktet over). Tilstrekkelig lydskjerming mellom stille lesesal og studentlokalet. Skjermer som viser romoversikt? Vi har teknologien til det (Studentsenteret). Nå kan være et godt tidspunkt å bruke den. 7

8 Korttilgang til PSU-lokaler. 8

SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 136 Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Kari, Atle, Lisa Marie, Cathrine, Maria, Vibeke, Lise, Kay, Trude, Helene,

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 520 Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Kjetil, Helene, Anders, Lisa, Kari, Pål, Annika, Marius, Vibeke, Andre,

Detaljer

Vedtektssaker/Diskusjonssaker

Vedtektssaker/Diskusjonssaker SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 215 (Kanskje får Frode fikset rom i 4. etg for oss. Jeg holder dere oppdatert på face) Tid: kl 16:15 Godkjenning av referat

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 08/10: Tid: Mandag 27. september 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Tid: Mandag 28. februar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 06/10: Tid: Mandag 31. mai 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start.

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØA, SA, MA, IA, VK (Lars), Revy, GA, NU, FA Kom kl. 15:10: KVK, VK2 (Silje), IT Kom kl. 15:45: NLD SAK x194-11

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 1 SP-sak Referat Møtedato 28.01.2012 Saksbehandler Tonje Falstad Hermansen Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 Studentparlamentet: Ann Iren Torgersen

Detaljer

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling Saker til høring 34. ordinære generalforsamling 3. oktober 2011 Høringsrunde høsten 2011 Denne høringsrunden arrangeres for at Kvarterstyret, Representantskapet, arbeidsgruppene og interesserte studenter

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim REFERAT Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker/Diskusjonssaker

SAKSLISTE SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker/Diskusjonssaker SAKSLISTE SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Møterommet i 4.etg Tid: Torsdag 23. januar 2014. Godkjenning av referat og innkalling Orienteringssaker: Sak 1/14: Sak

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05.09.14/162.62 SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte 29.-31.08.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

Fagpolitisk Nestleder

Fagpolitisk Nestleder Vår dato Vår ref. 23.01.14 SP-møte 01-14 Saksansvarlig Telefon Elektronisk post Deres dato Deres ref. Anders Veggeland 55 58 77 37 sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03.07.14/163.61 SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 53/14 Referat sentralstyremøte 21.-24.06. 2014 Tilstede: Juni Høiby, Anne Lindholm, Live

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 Saker Thomas Skovli: Velkommen til Generalforsamling! Så mange oppmøtte.. Jeg gir ordet til KVK. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer