IDRETT OG KULTUR GIR ENERGI. Oversikt sponsing 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IDRETT OG KULTUR GIR ENERGI. Oversikt sponsing 2013"

Transkript

1 IDRETT OG KULTUR GIR ENERGI Oversikt sponsing 2013

2 INNHOLD Innledning 3 Målsetning for sponsing 4 Kriterier for sponsing 6 Sponsing i tall 9 Sponsing av breddeidrett 12 Rapport fra fyrtårnene 14 Andre PR-tiltak 19 EIDSIVA OVERSIKT SPONSING

3 INNLEDNING Eidsiva har sitt marked og sin tilhørighet i Innlandet. Her er de fleste av selskapets kunder, ansatte, fremste partnere og eiere. Eidsiva er avhengig av regionens utvikling, og er derfor en bidragsyter på dette området gjennom blant annet sponsing. Eidsivas sponsorvirksomhet skal bidra til et bredt og mangfoldig idretts- og kulturliv i Innlandet. Vi mener dette er med på å gjøre Innlandet til et mer attraktivt sted å bo. Livskvalitet i en levedyktig region er forutsetning for å sikre en forutsigbar kundebase for Eidsiva. Våre sponsoravtaler innen idrett og kultur skal bidra til positive relasjoner og økt forståelse for Eidsivas virksomhet og verdier. De skal forsterke Eidsivas omdømme og bidra til selskapets kundetilfredshet. Alt i alt vil sponsorvirksomheten understøtte konsernets visjon om å være «Drivkraft for oss i Innlandet». EIDSIVA OVERSIKT SPONSING

4 MÅLSETNING FOR SPONSING Eidsivas sponsorvirksomhet er forretningsmessig forankret med avtalefestede gjenytelser som sikrer lokal synlighet ved logoprofilering og tilgang til opplevelser og arrangementer. Våre samarbeidsavtaler innen sponsing skal oppfylle tre hovedmålsettinger: FORRETNINGSMESSIG Bedre kundetilfredshet, godt omdømme og økt markedsandel for Eidsiva. Det skal føles riktig å være kunde. EIERNES HENSIKT Bidra til å gjøre Innlandet til et bedre sted å bo. VINN-VINN Bredt og mangfoldig idretts- og kulturliv. Lokal synlighet og positive opplevelser i nærmiljøet. EIDSIVA OVERSIKT SPONSING

5 Vind IL: Henning Røberg Johansen, Mathias F. Torsteinshaugen, Petter Eichler Jensen, Linus Hansen Torneby og Simen Langedrag sandbeck.no foto: Frank Holm Hvordan kan elva Dokka være til nytte for fotballspillerne på Gjøvik? Alt henger sammen. Eidsiva satser på fornybar energi og lager strøm av vannet som renner gjennom turbinene i for eksempel Dokka kraftverk. Eidsiva eies av 26 kommuner og Oppland og Hedmark fylkeskommuner, og sponser 180 lag og foreninger innen idrett og kultur i hele Innlandet. Når du betaler strømregningen din føres disse verdiene tilbake til der du bor. Slik er elva Dokka nyttig for fotballspillerne på Gjøvik. Les mer om Eidsivas satsing på idrett og kultur på eidsivaenergi.no/althengersammen Følg oss på facebook: facebook.com/eidsiva EIDSIVA OVERSIKT SPONSING

6 KRITERIER FOR SPONSING Gjennom Eidsivas styrende dokument «rutiner for Eidsivas sponsorvirksomhet» utvikler Eidsiva sitt sponsorengasjement. Eidsivas samarbeidsavtaler klassifiseres enten som breddeavtaler innen kultur og idrett for barn og unge, eller såkalte fyrtårnavtaler. EIDSIVA SPONSER Aktiviteter med varighet over tid Bredde og utvalgte fyrtårn innen idrett og kultur, hvor utvalgte fyrtårn skal ha stort innslag av regional verdi Barn og unge Frivillige initiativ fremfor kommersielle arrangement Aktiviteter med positiv eksponering og synlighet Eidsiva krever økonomisk styring og kontroll. Vi praktiserer likebehandling det vil si at utgangspunktet for sponsorstøtten settes til 100 kr per aktive medlem blant barn og ungdom. EIDSIVA SPONSER IKKE Enkeltbegivenheter Fysiske anlegg eller drift Enkeltutøvere Aktiviteter som er det offentliges ansvar EIDSIVA OVERSIKT SPONSING

7 Elverum Turn: Selma Sandsdalen, Didrik Gundersen, Tonje Hornsletten og Embret Skirbekk. sandbeck.no foto: Frank Holm Hvordan kan Strandfossen være til nytte for turngruppa i Elverum? Alt henger sammen. Eidsiva satser på fornybar energi og lager strøm av vannet som renner gjennom turbinene i for eksempel Strandfossen kraftverk. Eidsiva eies av 26 kommuner og Oppland og Hedmark fylkeskommuner, og sponser 180 lag og foreninger innen idrett og kultur i hele Innlandet. Når du betaler strømregningen din føres disse verdiene tilbake til der du bor. Slik er Strandfossen nyttig for turngruppa i Elverum. Les mer om Eidsivas satsing på idrett og kultur på eidsivaenergi.no/althengersammen Følg oss på facebook: facebook.com/eidsiva EIDSIVA OVERSIKT SPONSING

8 Solør Skyttersamlag: Emil Nygårdseter og Åshild T. Vatne sandbeck.no foto: Frank Holm Hvordan kan Glomma være til nytte for skytterne i Solør? Alt henger sammen. Eidsiva satser på fornybar energi og lager strøm av vannet som renner gjennom turbinene i for eksempel Braskereidfoss kraftverk. Eidsiva eies av 26 kommuner og Oppland og Hedmark fylkeskommuner, og sponser 180 lag og foreninger innen idrett og kultur i hele Innlandet. Når du betaler strømregningen din føres disse verdiene tilbake til der du bor. Slik er Glomma nyttig for skytterne i Solør. Les mer om Eidsivas satsing på idrett og kultur på eidsivaenergi.no/althengersammen Følg oss på facebook: facebook.com/eidsiva EIDSIVA OVERSIKT SPONSING

9 SPONSING AV BREDDEIDRETT Vår breddesatsing innen idrett profilerer Eidsiva som en positiv bidragsyter i nærmiljøet i Hedmark og Oppland. Engasjementene som aktiveres gjennom ryddig kontakt og profilering på drakter, stadioner og nettsider for de ulike klubbene bidrar til å befeste vår posisjon som en betydelig og positiv lokal aktør. Breddeidrett for barn og unge representerer hovedtyngden av våre sponsorater. Lag og foreninger i innlandet som dokumenterte antall aktive barn får automatisk vår støtte. Vi støtter færre aktiviteter innen kultur for barn og unge fordi det er vanskelig å finne naturlige og gode måter for profilering for denne målgruppen, og enkeltbegivenheter gir kortvarig profilering og er kostnadskrevende. EIDSIVA OVERSIKT SPONSING

10 Gjøvik Svømmeklubb: Solveig Waterloo Dybvik, Sigurd Helgesen, Kamilla Spjelkavik og Sebastian Dragnes sandbeck.no foto: Frank Holm Hvordan kan Gudbrandsdalslågen være til nytte for svømmerne på Gjøvik? Alt henger sammen. Eidsiva satser på fornybar energi og lager strøm av vannet som renner gjennom turbinene i for eksempel Hunderfossen kraftverk. Eidsiva eies av 26 kommuner og Oppland og Hedmark fylkeskommuner, og sponser 180 lag og foreninger innen idrett og kultur i hele Innlandet. Når du betaler strømregningen din føres disse verdiene tilbake til der du bor. Slik er Gudbrandsdalslågen nyttig for svømmerne på Gjøvik. Les mer om Eidsivas satsing på idrett og kultur på eidsivaenergi.no/althengersammen Følg oss på facebook: facebook.com/eidsiva EIDSIVA OVERSIKT SPONSING

11 RAPPORT FRA FYRTÅRNENE Eidsivas sponsorvirksomhet retter seg også mot såkalte fyrtårn innen eliteidrett og kulturinstitusjoner. Dette fordi fyrtårnene fungerer som gode forbilder for breddeaktivitetene samtidig som de bidrar med positiv opplevelser og aktiviteter i Innlandet. I Eidsiva er vi opptatt av likebehandling av idrettslag innen eliteidrett (fotball, håndball, ishockey) siden vi har lag representert i hele vårt nettområde. Det legges vekt på eksponering, publikumsoppslutning, regional betydning og ryddighet ved fastsettelse av sponsoravtalenes størrelse. Totalt har Eidsiva avtaler med 22 fyrtårn. Her er en kort rapport fra utvalgte fyrtårn og deres aktiviteter i 2013: Innlandets filharmoniske orkester Orkesteret har aktiviteten med seks produksjoner som alle har vært presentert minst to steder i Innlandet. Orkesteret er blitt langt mer synlige og forespørslene for konserter kommer inn i et langt større antall enn tidligere år. Antall konserter er nidoblet i 2013 i forhold til 2012, og antall produksjoner er tredoblet. Målet for Innlandets filharmoniske orkester er å bli et fast statsstøttet ensemble i løpet av to til tre år. Flagstadfestivalen I alt 5000 publikummere besøkte Flagstadfestivalen i juni Festivalen bestod av 31 arrangementer fordelt på konserter, foredrag og filmfremvisinger. Dette er ny publikumsrekord for festivalen. I tillegg til konserter på Hamar hadde Flagstadfestivalen en jubileumskonsert i Universitetets Aula (Oslo) med sangtalenter fra en rekke land og boklansering og debatt i Nasjonalbiblioteket. Festivalen var også arena for debutkonserten for Innlandets filharmoniske orkester. Festspillene i Elverum Eidsiva hadde i 2013 status som hovedsponsor for Festspillene. Festivalen ble avholdt mellom 1. og 9. august, og hadde over besøkende. I alt 40 arrangementer ble gjennomført på 27 forskjellige spillesteder fordelt over ni kommuner. Eidsivas logo var tydelig EIDSIVA OVERSIKT SPONSING

12 Eidsivas fadderspiller i HamKam: Tor Andreas Gundersen profilert gjennom forsiden av det kunstneriske programheftet, på festivalens nettsider, i alle annonser i regi av festspillene og gjennom rollups, bannere og skjerm i og ved Terningen Arena. HamKam Samarbeidet med Eidsiva gjør at HamKam kan være et fyrtårn innen fotball i regionen. HamKam skal være et forbilde for barn og unge i alle aldre. HamKam spilte i sesongen 2013 i Adeccoligaen og målet for et ungt HamKam-lag er å etablere seg i divisjonen. Mange lokale unge gutter som ikke tidligere hadde spilt på dette nivået skulle få HamKam tilbake på fotballkartet. Det klarte de med bravur. HamKam endte på 5. plass, etter lenge å ha vært med helt i toppen. Eidsiva har blant annet blitt eksponert på treningstøy, oppvarmingstøy, draktreklame, digiboards, storskjerm, intervjuvegg, skilter og i alle kampannonser. Eidsivas fadderspiller var også i 2013 Tore Andreas Gundersen. Litteraturfestivalen, Sigrid Undset-dagene «Norsk Litteraturfestival Sigrid Undset-dagene» har nasjonal status som knutepunkt. Det krever at festivalen hele tiden strekker seg på kvalitet og tør å orientere seg mot det ukjente. Festivalen har et ansvar for å introdusere folk for nye forfatterskap og ukjent litteratur, men skal også øke litteraturinteressen gjennom å nå nye publikumsgrupper. Litteraturfestivalen er spesielt stolte er av den omfattende satsningen på barn og unge, Pegasus. Gjennom året ble det arrangert kurs og verksteder, konkurranser, aktiviteter, forfattermøter og forestillinger for barn og unge fra barnehagealder til og med videregående skole. Hele byen tas i bruk, gjennom et godt samarbeid med andre aktører i regionen. Festivalen i 2013 ble en av de mest vellykkede i rekken. Med vel 200 arrangementer, nærmere 400 artister og forfattere og et stort publikum satte festivalen sitt preg på Lillehammer de seks dagene festivalen pågikk. Eidsiva er hovedsamarbeidspartner for festivalen, med spesielt fokus rettet mot Pegasusprogrammet i festivalen som er rettet mot barn og unge. Eidsivalogo ble profilert på 1500 t-skjorter, nettsider, rollups, og annet markedsmateriell i tillegg til annonse i programmene. Elverum Håndball, herrer Elverum Håndball hadde i regnskapsåret 2013 en omsetning på nær 15 millioner. Eidsiva har over flere år vært med som en viktig hovedsamarbeidspartner. Eidsiva er profilert på arena og spillertrøye, hjemmeside og annet markedsmateriell. Fadderspiller for sesongen var Andre Lindboe. EIDSIVA OVERSIKT SPONSING

13 Storhamar Håndball Storhamar Dragons RingsakerOperaen Storhamar Håndball Klubben har spilt en sesong hvor resultatene har svingt fra å spille uavgjort mot Larvik hjemme til å tape på bunnlag borte. I mars 2014 ligger Storhamar Håndball på 4. plass og håper fortsatt på medalje i Postenligaen. Klubben har 364 aktive medlemmer, hvorav 3 av våre yngste lag er med og kjemper i toppen i alle årsklasser. Eidsiva er en av klubbens hovedsponsorer, med profilering på drakter, arena og nettsider. Storhamar Dragons Eidsiva er en av fire hovedsponsorer for Storhamar Dragons. Klubben endte på 6.plass i GET-ligaen i sesongen 2013/2014. I løpet av sesongen har Eidsiva vært hovedsponsor på drakter, profilert på isen (midtsirkelen), hatt fadderspiller, skilt i hallen, samt logo på ulike trykksaker og i digitale kanaler. Lillehammer Kunstmuseum Eidsiva har i 2013 bidratt med støtte til prosjektet Vann i kunsten et formidlingsopplegg rettet mot ungdom. Med tett oppfølging fra Lillehammer Kunstmuseum og kunstfotograf Jørn Hagen, har ungdom arbeidet med kunstfoto med utgangspunkt i tema vann, kraft og energi. Resultatet av arbeidet munnet ut i en elevutstilling i Lillehammer Kunstmuseum i tilknytning til Eidsivas arrangement Vannslippet Kunstmuseet har profilert Eidsiva gjennom hele prosjektet og i all omtale. Eidsivas logo er på museets nettsider og på alt materiell knyttet til prosjektet - herunder annonser, invitasjoner, veggtekster og plakater. Det fremgår i museets foaje at Eidsiva er sponsor. RingsakerOperaen Eidsiva er RingsakerOperaens generalsponsor. Opeaens hovedoppsetning i 2013 var Viva Verdi, en hyllest til den berømte italienske operakomponisten Guiseppe Verdi. Eidsiva var i 2013 profilert på RingsakerOperaens hjemmesider og alt trykt materiell i forbindelse med oppsetninger (annonser, plakater, flyere, program og rollups). EIDSIVA OVERSIKT SPONSING

14 Vinneren av Toneprisen 2013 Bjørn Kåre Odde. Toneprisen Toneprisen er en konkurranse for unge musikere i alderen 16 til 23 år med tilknytning til Hedmark og Oppland. Konkurransen er et samarbeid mellom Eidsiva, NRK Hedmark og Oppland og Toneheim Folkehøgskole, og ble arrangert for fjerde gang i Eidsiva har i 2013 bidratt i prosjektet med prosjektledelse, administrative og praktiske ressurser i planlegging og gjennomføring av konkurranse og prisutdeling i oktober Bente Hogberg og Lars Bjelvin under finalen EIDSIVA OVERSIKT SPONSING

15 Lillehammer Faaberg Håndball: Nora Nyenget-Braathen, Torjus Børresen Tøndevold, Caroline Dahl, Tobias Haugen og Ida Grimsrud Stenslien sandbeck.no foto: Frank Holm Hvordan kan Mesnaelva være til nytte for håndballspillerne på Lillehammer? Alt henger sammen. Eidsiva satser på fornybar energi og lager strøm av vannet som renner gjennom turbinene i for eksempel Mesna kraftverk. Eidsiva eies av 26 kommuner og Oppland og Hedmark fylkeskommuner, og sponser 180 lag og foreninger innen idrett og kultur i hele Innlandet. Når du betaler strømregningen din føres disse verdiene tilbake til der du bor. Slik er Mesnaelva nyttig for håndballspillerne på Lillehammer. Les mer om Eidsivas satsing på idrett og kultur på eidsivaenergi.no/althengersammen Følg oss på facebook: facebook.com/eidsiva EIDSIVA OVERSIKT SPONSING

16 Mobil Følg mine reportasjer fra Raufoss på Eidsiva sin fotballkanal på facebook! ANDREAS, 13 ÅR sandbeck.no foto: Frank Holm Eidsiva har utfordret Oddsenliga-lagene i fotball i Innlandet til en konkurranse. Denne skal engasjere lagenes supportere til å komme på kamp, til fair play-aktiviteter og å komme øverst på tabellen. StIllIng ledig sandbeck.no I forbindelse med KrafttaK for fotball SøKer vi 3 unge fotballreportere Som Eidsivas fotballreporter skal du lage seks korte reportasjer i løpet av sesongen 2013 for Nybergsund, Raufoss og Gjøvik FF. Om det er før, etter, under kamp eller på trening, er opp til deg. Reportasjene skal publiseres på Eidsivas egen fotballkanal på facebook. Reporterne vil få egen veileder i klubben, og vil også benyttes som frontfigurer for en kampanje i forbindelse med aktiviteten. KvalIfIKaSjoner: Du må ha fylt 13 år og spille fotball i yngres avdeling i Nybergsund, Raufoss eller Gjøvik FF (Vind, Vardal eller SK Gjøvik Lyn). Du er glad i å snakke med andre mennesker og du må like å stå foran et kamera. Du trenger ingen kunnskap om filming, redigering eller reportasje, da opplæring vil bli gitt. Eidsiva har utfordret 2. divisjonslagene i Innlandet om å bli flest på tribuna og best på tabellen. Jeg skal være Raufoss sin fotballreporter i år, og skal lage saker på og utenfor banen, på benken, bak mål, i garderoben og i pausene. Ingen spillere skal slippe unna mitt våkne blikk. FØLG RAUFOSS PÅ EIDSIVAS FOTBALLKANAL Følg reportasjene mine på Eidsiva sin fotballkanal på facebook, men husk at det viktigste er å stille opp på kamp! Høres dette ut som noe du kunne tenke deg å bruke litt av fritiden din på? Send en kort søknad der du forteller litt om deg selv og hvorfor akkurat du skal bli en av våre tre fotballreportere. Aktuelle kandidater blir kalt inn til en audition, før vi bestemmer hvem som skal få stillingen. Foreldrene dine må godkjenne at du kan være med på denne aktiviteten. Søknad sendes innen 5. april til Har du noen spørsmål rundt jobben kan du eller foreldrene dine ta kontakt på tlf PR-TILTAK 26 KULTUR Onsdag 4. september 2013 Gudbrandsdølen Dagningen Onsdag 4. september 2013 Gudbrandsdølen Dagningen Alle motivideer og fotoforslag ble vurdert av oss før de ble godkjent. Jørn Hagen, fotograf 27 Krafttak for fotball Eidsiva gjennomførte i 2013 prosjektet Krafttak for fotball for de tre 2.divisjonsklubbene i fotball fra Hedmark og Oppland. Klubbene konkurrerte i 2013 om en bonus basert på tilskuerantall og plassering i serien. I tillegg engasjerte Eidsiva tre juniorreportere som fulgte klubbene gjennom sesongen, og lagde videoreportasjer som Eidsiva publiserte på sine nettsider. Vann i kunsten Et samarbeidstiltak mellom samarbeidsprosjekt mellom Eidsiva og Lillehammer Kunstmuseum, hvor elever fra medier- og kommunikasjonslinjen ved Gausdal videregående skole jobber med kunstfotografiet som formidlingsform. Arbeidet resulterte i en egen elevutstilling i Lillehammer Kunstmuseum, som ble åpnet i forbindelse med Eidsivas Vannslipp. IKKE JUKS: Dette bildet er helt ekte, tro det eller ei. OGSÅ VANN: Kunstfotografi med tema vann. FRA TREHØRNINGEN: Hilde Fauskerud med bilde. VISER 42 KUNSTFOTOGRAFIER MED TEMA VANN, KRAFT OG ENERGI: Kurator Hilde Fauskerud ved Lillehammer Kunstmuseum styrer utstillingen av 42 bilder tatt av elever i den videregående skolen. «Drivkraft» er et samarbeid med kunstfotograf Vann inspirerte unge fotografer VISER 42 KUNSTFOTOGRAFIER MED TEMA VANN, KRAFT OG ENERGI: Kurator Hilde Fauskerud ved Lillehammer Kunstmuseum styrer utstillingen av 42 bilder tatt av elever i den videregående skolen. «Drivkraft» er et samarbeid med kunstfotograf Jørn Hagen og Eidsiva Energi, her ved Lars Bjelvin. Lørdag er det offisiell åpning, i forbindelse med høstes store vannslipp i Mesnaelva. Alle foto: Per Ivar Henriksbø Mange av bildene er så bra at kunstfotograf Jørn Hagen skulle ønske det var han som hadde tatt dem. Av Per Ivar Henriksbø LILLEHAMMER: Det er bare det at det har han ikke. Kunstnerne bak FLOMMEN I KUNSTEN: Prosjektet startet under vårflommen i fotoutstillingen i Lillehammer mai, og det ga elevene mange spenstige ideer og motiver. Kunstmuseum, som åpner lørdag ettermiddag, er ungdommer på fotokunstutstilling av og med ungdom. Fast tema er «vann, kraft, med pressefoto og dokumentarslag ble vurdert av oss før de ble regående skolen. Elevene var allerede kjent Alle motivideer og fotofor- sammen med elevene i den vide- linja for medier og kommunikasjon ved Gausdal videregående skole og energi». Åpningen faller sammen foto. Vi konsentrerte oss om det godkjent, og skolene ga elevene ei Nye innfallsvinkler og nye Gjøvik videregående skole. med det tradisjonsrike høstvannslippet i Mesnaelva. bildet som ikke er iscenesatt, forlingen, forteller Hagen. At fotografering og publise- iscenesatte fotografiet og det rene hel uke til å arbeide med utstil- tanker, legger Jørn Hagen til. De 55 elevene har siden i vår arbeidet i grupper på tre personer. teller Jørn Hagen og utstillingens ring av bilder er «in» noterer de Bildene de leverte, ble juryert, og Startet med Sophie Calle kurator, museumspedagog Hilde Vannet i kunsten begge. I forbindelse med utstillingsåpningen lørdag, inviterer de på utstillingen vises 42. De øvrige For første gang er elevene ved Gjøvik vg. skole med. Forberedelsene Eidsiva gjorde at både Mesna vært en sentral del av bildekun- sammen med Eidsiva til fotokon- Fauskerud. Samarbeidet med Hilde Fauskerud sier vann har er det mulig å se på kunstmuseets nettside fra lørdag, da det også er startet sist i mai med omvisning i kraftverk og anlegget i Hunderfossen ble åpnet for elever som Temaet er uuttømmelig. Det dene på Instagram med taggen sten gjennom århundrene. kurranse og publisering av bil- høytidelig åpning med rød løper. Sophie Calle-utstillingen i kunstmuseet. Der fikk elevene se hennes ønsket å bruke disse stedene for å ser vi rundt om i gallerier og #vannslippet eller #vannikunsten. Det er fjerde året på rad at Lillehammer Kunstmuseum, i samarbeid med Eidsiva Energi og faglig løpet av samme uke ble det gitt innlegget Trehørningen i Hamar ble det gjennom de fire årene vi har måter å portrettfotografere på. I finne motiver. Også Biobrenselan- kunstmuseer. Men vi har også sett De beste blir premiert. bistand fra Jørn Hagen, inviterer til føring i kunstfotografi. besøkt. arrangert fotokunstutstilling VENDER HJEM: Roger Johansen har vært fylkeskultursjef i snart to år. Nå skal stillingen lyses ut på nytt. Arkivfoto Fylkeskultursjef i Oppland, Det blir vemodig å forlate Roger Johansen, har fått seg kulturenheten i Oppland fylkeskommune den har god økonomi ny jobb. Av Kine Søreng Hernes og tolv glitrende og kompetente medarbeidere med solid fagkunnskap. Johansen mener han LILLEHAMMER: Roger Johansen (41) fra Bodø ble ansatt som og medarbeiderne har utrettet fylkeskultursjef i Oppland etter mye: Tone Kolaas i Mandag Vi har styrket bevisstheten kunne Avisa Nordland opplyse at rundt kulturenheten internt og Johansen er ansatt som programkoordinator i Stormen bibliotek internasjonale prosjekter, vi er eksternt, vi er i gang med flere og litteraturhus i Bodø. helt i førersetet når det gjelder Johansen bekrefter overfor utviklingen av den kulturelle skolesekken og vi har fått gjennom GD at han har fått seg ny jobb, men sier at han blir i jobben som endringer i støtteordningene fylkeskultursjef i Oppland ut året. som kommer kulturen til gode. I tillegg har jeg jobbet for å få til et Familiære årsaker fantastisk godt samarbeid med Johansen, som er kjent som en de folkevalgte. habil trommeslager, sier at det utelukkende er familiære årsaker Ni søkere sist til at han nå vender nesen hjemovertursjef lyses ut på nytt. Nå skal stillingen som fylkeskul- Slike kulturjobber som Roger har gjort en veldig bra denne i Bodø vokser ikke på trær. jobb for oss. Det er synd for oss Det var liksom nå det toget gikk. at han slutter og bra for dem som I tillegg er kona mi gravid med får ham, sier fylkesrådmann Rasmus Olav Vigrestad. vår nummer to, hun har ikke noen fast jobb å gå tilbake til på Da stillingen ble utlyst sist i Lillehammer, foreldrene mine 2011, var det ni personer som blir pensjonister og vi har et søkte. En av dem er Eivind Nåvik, kjempestort nettverk i Bodø, sier som blant annet er rektor for Lillehammer kulturskole og første- Johansen. Han og familien har bodd i fiolinist i Lillehammer Søre Ål, og Johansen forteller at byorkester. Tre av søkerne ønsket det har vært helt fantastisk. ikke navnet sitt offentliggjort. De Vi ante jo ikke hvor det var øvrige søkerne var Tom Ege fra bra å bo hen i Lillehammer da vi Fall, Terje Gloppen fra Hamar, flyttet hit for to år siden, men det Helge Johan Øye fra Gjøvik og er et utrolig hyggelig nabolag Espen Selvik fra Bergen. Blant med flotte folk, sier Johansen. disse søkerne var Selvik kanskje den mest profilerte. Selvik var Roser medarbeiderne kunstnerisk leder ved Rekstensamlingene. Han er utdannet Han avviser at oppsigelsen har noe med interne uroligheter på sivilarkitekt, men er også dirigent, komponist og musikkan- jobben eller arbeidsmiljøet å gjøre: melder. Fylkeskultursjefen slutter EIDSIVA OVERSIKT SPONSING

IDRETT OG KULTUR GIR ENERGI. Oversikt sponsing 2014

IDRETT OG KULTUR GIR ENERGI. Oversikt sponsing 2014 IDRETT OG KULTUR GIR ENERGI Oversikt sponsing 2014 Gjøvik Kunstløpklubb trener på is i Gjøvik Olympiske Fjellhall gjennom vintersesongen. INNHOLD Innledning 3 Målsetting 5 Kriterier 7 Breddeidrett 9 Rapport

Detaljer

- et meningsfullt samarbeid!

- et meningsfullt samarbeid! Photo: Anne Buckle, Solabladet 2014 - et meningsfullt samarbeid! Fotball = Verdier Fotballen har fått meg til å le og gråte. Den har gjort meg lykkelig og gjort meg sur. Jeg har både bommet, scoret og

Detaljer

Vil du være en del av laget? Hvorfor Vipers Kristiansand. Aquarama

Vil du være en del av laget? Hvorfor Vipers Kristiansand. Aquarama - SAMARBEIDSKONSEPT 2013+2014 Hvorfor Vipers Kristiansand :: Vi skal drifte det beste B2B programmet og gi samarbeidspartnere noe tilbake :: Vi er en klubb i positiv utvikling og jobber hardt med å ta

Detaljer

Kunstformidling på Astrup Fearnley Museet

Kunstformidling på Astrup Fearnley Museet Kunstformidling på Astrup Fearnley Museet FORMIDLINGSTILBUD Skoleformidling: Målgruppe: Grunnskole og videregående skole. Tilbud: Astrup Fearnley Museet (AFM) tilbyr tre gratis omvisninger for skoleklasser

Detaljer

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune BODØPILOTEN 2012-2015 HVA ER BODØPILOTEN? Bodø kommune, Nordland fylkeskommune (Nfk), Universitetet i Nordland (UiN) og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har inngått en samarbeidsavtale

Detaljer

Kort om presentasjonen

Kort om presentasjonen SELSKAPSKONTROLL I EIDSIVA ENERGI AS - Del II Om roller, habilitet og sponsing Rapport på høring til eiere 2. september 2014 v/laila Irene Stenseth, Hedmark Revisjon IKS Kristian Lein, Kort om presentasjonen

Detaljer

ALTATURNERINGEN 2013

ALTATURNERINGEN 2013 ALTATURNERINGEN 2013 NORD-NORGES STØRSTE IDRETTSARRANGEMENT Altaturneringen har i over 30 år vært en kulturell og idrettslig begivenhet uten sidestykke i Alta, og viser stadig vekst og utvikling. Fra den

Detaljer

Mitt navn er Petter Petter Dass Jeg står og ruver på min egen plass. Petter Dass. Petter Dass` plass. YO!

Mitt navn er Petter Petter Dass Jeg står og ruver på min egen plass. Petter Dass. Petter Dass` plass. YO! «UNG SCENE HELGELAND» OG «UNG YTRING HELGELAND» SØKNAD OM PROSJEKTSTØTTE PETTER DASS-DAGENE 2016 16.-19. juni 2016 «Du skal ikke ha andre guder enn meg» Om ytringsfrihet, vår tids tabuer og en stemme for

Detaljer

ARENDAL FOTBALL 2012

ARENDAL FOTBALL 2012 ARENDAL FOTBALL 2012 ARENDAL FOTBALL 2011 Arendal Fotball fikk mange nye venner i løpet av debutsesongen i 2011. Klubben fikk nasjonal TV-dekning ved to anledninger og tusenvis av tilskuere besøkte Bjønnes

Detaljer

Sparebanken Hedmark FART CUP Søndag 6. september 2015 kl. 10.00

Sparebanken Hedmark FART CUP Søndag 6. september 2015 kl. 10.00 Sparebanken Hedmark FART CUP Søndag 6. september 2015 kl. 10.00 Fotballaget FART ønsker alle velkommen til GLA'FOTBALL på Fartbana for 34. gang! Velkommen til Fart! Hei alle fotballvenner! Vi er klare

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

SPONSOR MILLENNIUM CUP U14. 14-16. MARS 2014 www.millennium-cup.com

SPONSOR MILLENNIUM CUP U14. 14-16. MARS 2014 www.millennium-cup.com SPONSOR MILLENNIUM CUP U14 14-16. MARS 2014 Lyst å bidra? Ditt selskap som sponsor i Millennium Cup U14 Stavanger 2014? Stavanger hockey (Viking og Siddis) bygger videre på foregående års Millennium Cup

Detaljer

SØKNAD OM STØTTE TIL "MILJØTINGET" - INNLANDETS MILJØKONFERANSE FOR UNGDOM

SØKNAD OM STØTTE TIL MILJØTINGET - INNLANDETS MILJØKONFERANSE FOR UNGDOM Saknr. 4282/10 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Asbjørn Christiansen SØKNAD OM STØTTE TIL "MILJØTINGET" - INNLANDETS MILJØKONFERANSE FOR UNGDOM Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Fylkesrådet inngår samarbeidsavtale med Storhamar håndball sesongen Avtalen utløper automatisk 1. juni 2011.

Fylkesrådet inngår samarbeidsavtale med Storhamar håndball sesongen Avtalen utløper automatisk 1. juni 2011. Saknr. 10/5748-1 Ark.nr. Saksbehandler: Gaute Moen Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet inngår samarbeidsavtale med Storhamar håndball sesongen 2010-2011. Avtalen utløper automatisk 1. juni

Detaljer

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune BODØPILOTEN HVA ER BODØPILOTEN? Bodø kommune, Nordland fylkeskommune (Nfk), Universitetet i Nordland (UiN) og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har inngått en samarbeidsavtale for

Detaljer

Evaluering. Våler folkebibliotek. Tema for debatt: «Gjør døren høy, gjør porten vid innhold i Våler nye kirke»

Evaluering. Våler folkebibliotek. Tema for debatt: «Gjør døren høy, gjør porten vid innhold i Våler nye kirke» Evaluering Våler folkebibliotek Tema for debatt: «Gjør døren høy, gjør porten vid innhold i Våler nye kirke» 1) IDÉ, MÅL OG BUDSKAP Erik Wold skriver: «Det er viktig å utarbeide klare mål, spisse budskapet

Detaljer

Lørenskog Ishockeyklubb (nå Lørenskog Ishockeyklubb AIL - bredde) ble stiftet i 1963.

Lørenskog Ishockeyklubb (nå Lørenskog Ishockeyklubb AIL - bredde) ble stiftet i 1963. Litt om oss: Lørenskog Ishockeyklubb (nå Lørenskog Ishockeyklubb AIL - bredde) ble stiftet i 1963. Lørenskog Ishockeyklubb elite ble stiftet 23.08.2010. Lørenskog Ishockeyklubb AS ble stiftet 25.05.2010.

Detaljer

STAVANGER OILERS CUP

STAVANGER OILERS CUP STAVANGER OILERS CUP U13 SPONSOR 13. - 15. J A N U A R 2017 www.stavangerhockeygames.no Stavanger hockey bygger videre på foregående års Millennium Cup suksess for 2000, 2001, 2002 g 2003 årgangene, og

Detaljer

SPONSORALTERNATIVER 2015

SPONSORALTERNATIVER 2015 SPONSORALTERNATIVER 2015 HOVEDSPONSOR Klubbens første prioritet i alle lag og arrangementer. Draktreklame A lag Medieomtale med A lag Stadionreklame (3 sesonger) Presentasjon og reklame i DIL posten Reklame

Detaljer

FOTBALLEN ER TILBAKE I BYEN

FOTBALLEN ER TILBAKE I BYEN SPONSOR 2011 FOTBALLEN ER TILBAKE I BYEN Fortjener Arendal et eget fotballag? Ja, Arendal både fortjener og trenger et godt fotballag. Et lag som samler byen. Som skaper begeistring, håp og noen ganger

Detaljer

STIKKORDSNOTAT - Kommunikasjonsplattform

STIKKORDSNOTAT - Kommunikasjonsplattform STIKKORDSNOTAT - Kommunikasjonsplattform 1. Kommunikasjonsstrategi og kampanjer Det er jobbet for å ferdigstille og ta ut kommunikasjonsstrategi og kampanjestrategi for Hamarregionen. Vi bygger på DNA

Detaljer

Universitetets fadderordning 2015 Sponsorpakker

Universitetets fadderordning 2015 Sponsorpakker Universitetets fadderordning 2015 Sponsorpakker Om Fadderordningen Fadderuken er et årlig arrangement som tar imot både nye og eksisterende studenter ved Universitetet i Stavanger. I starten av august

Detaljer

Randaberg volleyball Kvalitet - Kontinuitet - Utvikling

Randaberg volleyball Kvalitet - Kontinuitet - Utvikling Randaberg volleyball Kvalitet - Kontinuitet - Utvikling Styret i Randaberg: Jon Rønning Tom Erik Eckhoff Tor-Ragnar Gilje Ståle Sæthre Anne May Waage Tonje With Anne Lise Reianes Annbjørg Kirkeli Verdigrunnlag:

Detaljer

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Styrets sammensetning: Leder: Kai Robert Hallberg Nestleder: Jan-Erik Pedersen Leder Yngres: Tone Wilsgård Arrangementsansvarlig: Henning Slettvold Dommerkontakt:

Detaljer

NM i bryting. Sponsorprospekt. Bli med å skape idrettsglede for barn og ungdom!

NM i bryting. Sponsorprospekt. Bli med å skape idrettsglede for barn og ungdom! NM i bryting Sponsorprospekt Bli med å skape idrettsglede for barn og ungdom! Lørenskog Bryteklubb søker sponsorer og partnere til Norgesmesterskap og Landsstevne i bryting 6. 7. mars 2015 Lørenskog Bryteklubb

Detaljer

TEMA VANN KRAFT ENERGI

TEMA VANN KRAFT ENERGI VANN I KUNSTEN 2014 TEMA VANN KRAFT ENERGI HVA ER VANN I KUNSTEN? Samarbeid mellom Lillehammer Kunstmuseum og Eidsiva Utstilling i byen! Åpning på Lilletorget Dypdykk og Vanndrypp HVA OPPNÅR DU? Erfaring

Detaljer

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene Årsberetning Sportsklubben Nationalkameratene 2015 Styrets sammensetning Leder: Ronny Sæther Nestleder: Line Willumsen Solem Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Kristin Garnvik, Harald Haugan, Cato Johansen

Detaljer

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 Styret i HTK i 2012 har vært slik: Leder Knut Botten Heieren, 2012 Nestleder Kurt E. Brinch, 2012 Sekretær Ivaretas av leder. Kasserer Steffen Mørtvedt, 2012 Styremedlem Stein

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

Innhold. Norges pole sport forbund side 1. Norgesmesterksap i pole sport - side 2. Fordeler som sponsor side 3. Arena for norgesmesterskapet side 4

Innhold. Norges pole sport forbund side 1. Norgesmesterksap i pole sport - side 2. Fordeler som sponsor side 3. Arena for norgesmesterskapet side 4 Side 1 Innhold Norges pole sport forbund side 1 Norgesmesterksap i pole sport - side 2 Fordeler som sponsor side 3 Arena for norgesmesterskapet side 4 Verdensmesterskap i pole sport side 5 Sponsorpakker

Detaljer

FOTO: Erik Birkeland / Romsdals Budstikke. sponsorprogram 2013. Idrettsglede med ambisjoner for store og små

FOTO: Erik Birkeland / Romsdals Budstikke. sponsorprogram 2013. Idrettsglede med ambisjoner for store og små FOTO: Erik Birkeland / Romsdals Budstikke sponsorprogram 2013 2014 Idrettsglede med ambisjoner for store og små edde Bredde topp! aper skaper topp! To Bredde topp skaper MHK er en stor breddeklubb for

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Sponsorstrategi 2012 2013

Sponsorstrategi 2012 2013 Sponsorstrategi 2012 2013 Innholdsfortegnelse 1. MÅL... 3 2. MÅLGRUPPER... 3 3. SPONSORHIERARKI... 4 4. FULLMAKTER... 4 5. FORVENTNINGER OM GJENYTELSER... 4 6. ANSVARLIG FOR AKTIVERING AV AVTALEN... 4

Detaljer

Lev bedre NY VEKST TIL DIN BEDRIFT? Ta steget videre... Vær med oss på messen fra starten av

Lev bedre NY VEKST TIL DIN BEDRIFT? Ta steget videre... Vær med oss på messen fra starten av Lev bedre NY VEKST TIL DIN BEDRIFT? Ta steget videre... Vær med oss på messen fra starten av n rer unike vi møteplassen! jon NÅ PRESENTERER VI MØTEPLASSEN! n Nå presenterer den unike vi møteplassen! Vi

Detaljer

Foreløpig prosjektbeskrivelse: Samarbeidsprosjekt. mellom. Team Strømmen. Akershus Fotballkrets. Tittel: Publikumsoppsving for Team Strømmen

Foreløpig prosjektbeskrivelse: Samarbeidsprosjekt. mellom. Team Strømmen. Akershus Fotballkrets. Tittel: Publikumsoppsving for Team Strømmen Foreløpig prosjektbeskrivelse: Samarbeidsprosjekt mellom Team Strømmen og Akershus Fotballkrets Tittel: Publikumsoppsving for Team Strømmen Foreløpig versjon 4. mars 2007 1 Utgangspunkt Team Strømmen og

Detaljer

vipers kristiansand 1

vipers kristiansand 1 vipers kristiansand 1 VIPERS VIL - Bli Norges nest beste lag - Spille Europacup og Champions League - Underholde sportslig i Aquarama - Skape det beste arrangementet i Norges beste arena - Bygge Vipers

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene!

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene! Unge arrangører 1 Innledning Dette heftet er for deg som er Ung arrangør. Som Ung arrangør vil du få en smakebit på arrangørfaget som du vil ha god nytte av i mange sammenhenger senere i livet, enten du

Detaljer

DAHLE IL. Sponsorprogram

DAHLE IL. Sponsorprogram DAHLE IL Sponsorprogram Presentasjon Målsetting Dahle IL s målsetting er å gi et godt tilbud til barn og unge tilpasset den enkeltes nivå. Klubben skal stå for sunne holdninger, og lever aktivt etter Fair

Detaljer

Vi inviterer deg til å bidra med å utvikle Stavanger regionen som et senter på Vestlandet for aktiviteter på is.

Vi inviterer deg til å bidra med å utvikle Stavanger regionen som et senter på Vestlandet for aktiviteter på is. Vi inviterer deg til å bidra med å utvikle Stavanger regionen som et senter på Vestlandet for aktiviteter på is. Stavanger kunstløpklubb engasjerer målbevisste og hardt arbeidende jenter og gutter som

Detaljer

Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING"

Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 32/15 Arkivsaksnr.: 15/8-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING" Vedlegg: Rapport fra

Detaljer

PUBLIKUMSUTVIKLING. Kulturkonferansen 2014, Hamar 9. mai

PUBLIKUMSUTVIKLING. Kulturkonferansen 2014, Hamar 9. mai PUBLIKUMSUTVIKLING Kulturkonferansen 2014, Hamar 9. mai I løpet av denne timen skal vi Gjøre et forsøk på å forklare begrepet slik vi forstår det Gi noen eksempler på publikumsutvikling Se på noen utfordringer.

Detaljer

HÅNDBOK JUBILEUMSARRANGEMENT. Informasjonshefte for medarrangører og samarbeidspartnere. Jubileumshåndbok Bodø2016 1

HÅNDBOK JUBILEUMSARRANGEMENT. Informasjonshefte for medarrangører og samarbeidspartnere. Jubileumshåndbok Bodø2016 1 Jubileums HÅNDBOK JUBILEUMSARRANGEMENT Informasjonshefte for medarrangører og samarbeidspartnere Jubileumshåndbok Bodø2016 1 Hei alle sammen! Innhold Takk for at dere ønsker å bidra til feiringen av Bodøs

Detaljer

VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008

VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008 VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008 Styret: Leder: Anne Lynngård Nestleder: Trond Tystad Kasserer: Rune Langeland Sekretær: Sverre Høynes Styremedlem: Vidar Trengereid Varemedlem: Jan Bendiksen Sportslig

Detaljer

Sparebanken Hedmark FART CUP

Sparebanken Hedmark FART CUP Sparebanken Hedmark FART CUP Søndag 4. september 2016 kl. 10.00 Fotballaget FART ønsker alle velkommen til GLA'FOTBALL på Fartbana for 35. gang! Velkommen til Fart! Hei alle fotballvenner! Vi er klare

Detaljer

MITT BLIKK - FOTOWORKSHOP MED FLYKTNINGER OG LOKAL UNGDOM

MITT BLIKK - FOTOWORKSHOP MED FLYKTNINGER OG LOKAL UNGDOM MITT BLIKK - FOTOWORKSHOP MED FLYKTNINGER OG LOKAL UNGDOM Bodø Røde Kors og Kunst og kultursenteret gjennomførte i forbindelse med tv-aksjonen et fotoprosjekt rettet mot enslige mindreårige flyktninger

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

Vi skulle til topps og kom dit!

Vi skulle til topps og kom dit! Vi skulle til topps og kom dit! Kan et lag fra en bygd på 4000 innbyggere etablere seg blant de 14 beste håndballagene i en av verdens ledende håndballnasjoner over en 10-års periode? Svar: JA!!! Selbu

Detaljer

Sponsorprogram. Bli vår støttespiller!

Sponsorprogram. Bli vår støttespiller! Sponsorprogram Bli vår støttespiller! Fantastisk arena for liten og stor Skien Basketballklubb skal skape et trygt og inkluderende miljø for barn, unge og voksne. Basketballbanen skal være en arena som

Detaljer

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig mosjonskampanje

Detaljer

BLI MED OSS PÅ EVENTYRET!

BLI MED OSS PÅ EVENTYRET! BLI MED OSS PÅ EVENTYRET! HISTORIKK 1999 2004 2005 2007 2008 2009 2009 2010 2011 2013 IL Vindbjart Fotball og Sentrum FK slås sammen Vi beholder den gode sosiale profilen. Talentgrupper etableres Vi får

Detaljer

Påmelding: Styrk omdømmet til din bedrift hos fremtidens teknologi og realfagstudenter!

Påmelding: Styrk omdømmet til din bedrift hos fremtidens teknologi og realfagstudenter! Styrk omdømmet til din bedrift hos fremtidens teknologi og realfagstudenter! Påmelding: Meld på din bedrift: https://nettskjema.uio.no/answer/65632.html Ved spørsmål, kontakt: Kristina E. Sæterdal, realkarriere@mn.uio.no,

Detaljer

Hele Gjøvik leser! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 200 000 kroner

Hele Gjøvik leser! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 200 000 kroner Hele Gjøvik leser! Søknadssum 200 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Gjøvik bibliotek Adresse Kauffeldts plass 1, Serviceboks 2810 Gjøvik Organisasjonsnummer 940155223 Hjemmeside http://www.gjovik.kommune.no/eway/default.aspx?pid=276&trg=main

Detaljer

Golf isn t just my work, it s my hobby. Lee Trevino PARTNER. www.haugergolf.no

Golf isn t just my work, it s my hobby. Lee Trevino PARTNER. www.haugergolf.no Golf isn t just my work, it s my hobby. Lee Trevino PARTNER www.haugergolf.no BLI SYNLIG PÅ EN AV NORGES TØFFESTE GOLFBANER Nå kan du få en unik mulighet til å tilby dine kunder, ansatte og andre firmarelasjoner

Detaljer

kan et Samarbeid med oss gjøre bedriften mer konkurransedyktig?

kan et Samarbeid med oss gjøre bedriften mer konkurransedyktig? kan et Samarbeid med oss gjøre bedriften mer konkurransedyktig? Samarbeid med Norsk Orientering Visjon Orientering en idrett for alle Virksomhetsidé Norsk Orientering skal vokse gjennom gode opplevelser

Detaljer

DAHLE IL. Sponsorprogram

DAHLE IL. Sponsorprogram DAHLE IL Sponsorprogram Presentasjon Målsetting Dahle IL s målsetting er å gi et godt tilbud til barn og unge tilpasset den enkeltes nivå. Klubben skal stå for sunne holdninger, og lever aktivt etter Fair

Detaljer

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4 1 Fair Play Permen Dette er en samling av dokument og informasjon om Fair Play i Spjelkavik Idrettslag (SIL) som vi kaller Fair Play Permen. SIL ønsker med Fair Play Permen å gi alle som er involvert i

Detaljer

Informasjonshefte. for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet

Informasjonshefte. for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet Informasjonshefte for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet 1 Vi gleder oss til ØKOUKA for sammen å feire norsk økologisk mat og landbruk Dette er et samlet informasjonshefte for deg som er

Detaljer

Drøbak Frogn Håndball

Drøbak Frogn Håndball Drøbak Frogn Håndball Profilering en invitasjon til samarbeid 2011/12 Bli synlig på en positiv måte Profilering i Frognhallen Profilering fellesområder i Frognhallen Profilering på drakter Drøbak Frogn

Detaljer

NYHETSBREV NORDSTRAND HÅNDBALL ELITE DESEMBER 2014/2015

NYHETSBREV NORDSTRAND HÅNDBALL ELITE DESEMBER 2014/2015 NYHETSBREV NORDSTRAND HÅNDBALL ELITE DESEMBER 2014/2015 Vi i er nå klare med desember-utgaven av vårt nyhetsbrev. Her ønsker vi å informere om ting som skjer rundt håndballen på Nordstrand. Nyhetsbrevet

Detaljer

BØSK klubbens verdier og retningslinjer. www.bosk.no

BØSK klubbens verdier og retningslinjer. www.bosk.no BØSK klubbens verdier og retningslinjer www.bosk.no HEFTETS FORMÅL Verdier og retningslinjer Bjugn/Ørland Skøyteklubb ble stiftet i oktober 1981. Klubben driver med bredde- og mosjonsaktivitet på is for

Detaljer

74. barnekretsturnsvevnet i Oppland

74. barnekretsturnsvevnet i Oppland Kr 30,- 74. barnekretsturnsvevnet i Oppland Gjøvik, 4.-5. juni 2016 Hovedsponsor: 2 Kjære turnere, støtteapparat og publikum Hjertelig velkommen til Gjøvik og det 74. barnekretsturnstevnet i Oppland. Godt

Detaljer

Gullhaug støtter fair-play og ønsker alle spillere, dommere og publikum lykke til med cupen! Cupregler, informasjon 2,3. Kamp program lørdag 6,7

Gullhaug støtter fair-play og ønsker alle spillere, dommere og publikum lykke til med cupen! Cupregler, informasjon 2,3. Kamp program lørdag 6,7 Program 2012 GIL BYGGERIET CUP 25 & 26 AUGUST 2012 Klar for Fair play hilsen fra cupen I 2011. Foto: Gil. Gullhaug støtter fair-play og ønsker alle spillere, dommere og publikum lykke til med cupen! Innhold:

Detaljer

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis. Nyheter fra 2011 Årets store og spennende lokaloppgjør i bordtennis ALLE BORDTENNISVENNER! Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Detaljer

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015)

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015) Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015) Den kulturelle skolesekken i Våler i Solør kommune Besøksadresse: Vålgutua 259 postadresse: telefon: 62424000 faks: epostadresse:

Detaljer

HASLUM FOTBALL G02 FORELDREMØTE

HASLUM FOTBALL G02 FORELDREMØTE HASLUM FOTBALL G02 FORELDREMØTE 30.03.2016 RESSURSER RUNDT G02 ÅRGANGEN Hovedtrener => Martin Dahl Myrberg Årskoordinator => Odd Stoltenberg Lagleder 11er laget => Kristian Sørensen Trener 11er laget =>

Detaljer

Årsberetning. Ottestad IL Fotball

Årsberetning. Ottestad IL Fotball Årsberetning Ottestad IL Fotball 2013 Interimstyrets sammensetning Thommy Mikkelsen (leder) Erik Schriwer Henning Olsen Odd Arne Røe Kai Overmo Hans Jørgen Rognlien Hilde Borchgrevink Per Torgerhagen Interimstyrets

Detaljer

INNHOLD VELKOMMEN. Velkommen til fadderuka på Rena! Følg oss på Instagram: FaddeRena. Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter.

INNHOLD VELKOMMEN. Velkommen til fadderuka på Rena! Følg oss på Instagram: FaddeRena. Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter. Fadderuka2014 INNHOLD VELKOMMEN 2 Velkommen 3 Arena Samfunnet 4 Arena Bar 5 Arena Idrett 6 Program 8 StorHK 9 Studentkart Følg oss på Instagram: FaddeRena Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter

Detaljer

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Årsberetning for...1 Tekna Lillehammer avdeling...1 2008...1 Avdelingslederen har ordet:...3

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

UiOs regler for studentforeningers PR og markedsføringsarbeid

UiOs regler for studentforeningers PR og markedsføringsarbeid UiOs regler for studentforeningers PR og markedsføringsarbeid Artikkelen er skrevet av Christian Frey Dahl i Studentliv Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs kurs

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2012-0102 Søknadsår 2012 Arkivsak Prosjektnavn Utviklingsprosjektet Trønderhallen - LHK Kort beskrivelse Prosjektstilling for utvikling av salgs og markedsarbeid for

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2008 Et år med lek og alvor... 3 Styrets beretning... 4 Viktige begivenheter i året som

Detaljer

Arrangør. hefte. Heftet tilhører:

Arrangør. hefte. Heftet tilhører: Arrangør hefte Heftet tilhører: INNHOLD INNLEDNING 3 OVERSIKT 4 SJEKKLISTE 5 ORGANISERING 6 MARKEDSFØRING 7 TEKNIKK OG LOKALE 8 EVALUERE 10 TILLEGG: TIPS TIL EGNE PROSJEKT 11 2 INNLEDNING Dette heftet

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

Barnebokdagene i Gjøvik 2013 (Ref #1037)

Barnebokdagene i Gjøvik 2013 (Ref #1037) Barnebokdagene i 2013 (Ref #1037) Søknadssum: 200000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Leseløftet 2010-2014 Samarbeid og partnerskap Ny formidling Opplysninger om søker

Detaljer

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene.

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene. 30 H E N I E O N S T A D K U N S T S E N T E R SVEIN AASER FOTO:STIG B. FIKSDAL DnB NOR SPONSOR FOR HENIE ONSTAD KUNSTSENTER KARIN HELLANDSJØ Samarbeidsavtalen DnB NOR har inngått med Henie Onstad kunstsenter

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben Infoguide www.hortenibk.com Horten IBK Stiftet 1. mars 1996 Velkommen til klubben Velkommen til Horten Innebandyklubb På vegne av Horten Innebandyklubb ønsker jeg deg velkommen til Horten Innebandyklubb.

Detaljer

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Styret i Fotballgruppa har i 2013 bestått av: Leder: Nestleder: Sekretær: Utdanning: Sportslig leder: Materialforvalter: Ansvarlig Barn: Ansvarlig Ungdom: Ansvarlig Voksen:

Detaljer

VEILEDING FOR ELEVER I UNGDOMSSKOLEN TABLÅER CRISPIN GURHOLT. Lillehammer Kunstmuseum. Crispin Gurholt Live Photo Lillehammer. 21. april 17.

VEILEDING FOR ELEVER I UNGDOMSSKOLEN TABLÅER CRISPIN GURHOLT. Lillehammer Kunstmuseum. Crispin Gurholt Live Photo Lillehammer. 21. april 17. VEILEDING FOR ELEVER I UNGDOMSSKOLEN 1 TABLÅER CRISPIN GURHOLT Lillehammer Kunstmuseum Crispin Gurholt Live Photo Lillehammer 21. april 17. juni 2012 KORT OM FORMIDLINGSOPPLEGGET Lillehammer Kunstmuseum

Detaljer

ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR:

ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: SPILLERSTALLEN 2011: KEEPERE: KRISTIAN MURIAAS EIVIND HODDER OG STEFAN SÆTRE FORSVAR: WILHELM AARØE ANDERS GISKE HAGEN KJELL

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895 VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG Stiftet 1895 Berger idrettslags formål Berger idrettslag skal gi et godt sportslig tilbud til barn og ungdom som naturlig tilhører Berger. Tilbudet skal gis i idretter laget

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø

ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø Saksliste: 1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å signere protokollen

Detaljer

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30 ------------------------------------------------------------------------------ Rolvsøy Idrettsforening Håndballgruppa Postboks 141, 1662 Rolvsøy Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014,

Detaljer

LIF KLUBBKOLLEKSJON. Retningslinjer for trykking av offisielle LIF produkter

LIF KLUBBKOLLEKSJON. Retningslinjer for trykking av offisielle LIF produkter LIF KLUBBKOLLEKSJON Retningslinjer for trykking av offisielle LIF produkter Lørenskog IF har utstyrsavtale med Umbro, og har valgt Umbro Diamond serien som utgangspunkt for klubbkolleksjonen. Retningslinjene

Detaljer

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er:

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er: Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08 Tid: 18.30-21.10 Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Karl Hope JR. (Leder) Eivind Kvisgaard (nestleder) Britt Lillian Ødegaard (styremedlem) Gunn Hagebråten

Detaljer

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben Infoguide www.hortenibk.com Horten IBK Stiftet 1. mars 1996 Velkommen til klubben Velkommen til Horten Innebandyklubb På vegne av Horten Innebandyklubb ønsker jeg deg velkommen til Horten Innebandyklubb.

Detaljer

Haugesund Ishockeyklubb - Seagulls - Stiftet 9. januar 2009 http://www.haugesund-ishockey.no http://www.seagulls.no.

Haugesund Ishockeyklubb - Seagulls - Stiftet 9. januar 2009 http://www.haugesund-ishockey.no http://www.seagulls.no. Haugesund Ishockeyklubb - Seagulls - Stiftet 9. januar 2009 http://www.haugesund-ishockey.no http://www.seagulls.no Sesongen 2014/15 - A-lag, 3 divisjon avdeling vest - Veteran (treningsgruppe) - Damer

Detaljer

LK-møte 2 Nordland skikrets

LK-møte 2 Nordland skikrets Tid/sted: Deltakere: 17.9.2013 kl. 18.00 21.00 - SKYPEMØTE Elin Abelsen(Mosjøen), Marte Glad Remen (Stokmarknes), Åke Holmstrøm (Fauske) Fraværende: Lena Cecilie Pedersen Kopi til: Deltagere, fraværende

Detaljer

nfk.no/sandnessjøen.vgs INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR.7 UKE 40/2012-2013

nfk.no/sandnessjøen.vgs INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR.7 UKE 40/2012-2013 nfk.no/sandnessjøen.vgs INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR.7 UKE 40/2012-2013 Innlegg i SVISSTE DU DET Hvis det er noen som vil ha noe inn i Svisste Du Det, kan de ta kontakt med administrasjon

Detaljer

Mjøsa. et kunstprosjekt. Invitasjon til seminar på Kapp Mjølkefabrikk torsdag 17. mars 2016

Mjøsa. et kunstprosjekt. Invitasjon til seminar på Kapp Mjølkefabrikk torsdag 17. mars 2016 Mjøsa et kunstprosjekt Invitasjon til seminar på Kapp Mjølkefabrikk torsdag 17. mars 2016 Om seminaret Oppland og Hedmark fylkeskommuner, fem Mjøskommuner og Mjøsmuseet inviterer til en dag på Kapp med

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om ungdomsrådets oppgaver og rolle v/voksenkontakt

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om ungdomsrådets oppgaver og rolle v/voksenkontakt Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Bootleg, Rom 305 - Lillestua Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 17:00 Møtereferat Medlemmer som møtte: Marthe Strømme Emil Blix Sørnes Benedikte Holmen Nora Olsen Trygve Karlsen

Detaljer

prosjekt publikum VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agder Fylkeskommune

prosjekt publikum VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agder Fylkeskommune prosjekt publikum VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agder Fylkeskommune Forord Hva er vitsen med dette arrangementet? Inga Lauvdal Jane Nelly Andrew Vi håper at denne enkle rapporten kan være med å sette i

Detaljer

Omdømme- og rekrutteringskampanjen EXTREME CITY MAKEOVER BODØ - en suksess for Bodøbedrifter. Slide 1

Omdømme- og rekrutteringskampanjen EXTREME CITY MAKEOVER BODØ - en suksess for Bodøbedrifter. Slide 1 Omdømme- og rekrutteringskampanjen EXTREME CITY MAKEOVER BODØ - en suksess for Bodøbedrifter Slide 1 MÅL & MÅLGRUPPER Styrke Bodøregionens 1. omdømme som bo og arbeidssted hos opinionen. 2. Vekst blant

Detaljer