IDRETT OG KULTUR GIR ENERGI. Oversikt sponsing 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IDRETT OG KULTUR GIR ENERGI. Oversikt sponsing 2013"

Transkript

1 IDRETT OG KULTUR GIR ENERGI Oversikt sponsing 2013

2 INNHOLD Innledning 3 Målsetning for sponsing 4 Kriterier for sponsing 6 Sponsing i tall 9 Sponsing av breddeidrett 12 Rapport fra fyrtårnene 14 Andre PR-tiltak 19 EIDSIVA OVERSIKT SPONSING

3 INNLEDNING Eidsiva har sitt marked og sin tilhørighet i Innlandet. Her er de fleste av selskapets kunder, ansatte, fremste partnere og eiere. Eidsiva er avhengig av regionens utvikling, og er derfor en bidragsyter på dette området gjennom blant annet sponsing. Eidsivas sponsorvirksomhet skal bidra til et bredt og mangfoldig idretts- og kulturliv i Innlandet. Vi mener dette er med på å gjøre Innlandet til et mer attraktivt sted å bo. Livskvalitet i en levedyktig region er forutsetning for å sikre en forutsigbar kundebase for Eidsiva. Våre sponsoravtaler innen idrett og kultur skal bidra til positive relasjoner og økt forståelse for Eidsivas virksomhet og verdier. De skal forsterke Eidsivas omdømme og bidra til selskapets kundetilfredshet. Alt i alt vil sponsorvirksomheten understøtte konsernets visjon om å være «Drivkraft for oss i Innlandet». EIDSIVA OVERSIKT SPONSING

4 MÅLSETNING FOR SPONSING Eidsivas sponsorvirksomhet er forretningsmessig forankret med avtalefestede gjenytelser som sikrer lokal synlighet ved logoprofilering og tilgang til opplevelser og arrangementer. Våre samarbeidsavtaler innen sponsing skal oppfylle tre hovedmålsettinger: FORRETNINGSMESSIG Bedre kundetilfredshet, godt omdømme og økt markedsandel for Eidsiva. Det skal føles riktig å være kunde. EIERNES HENSIKT Bidra til å gjøre Innlandet til et bedre sted å bo. VINN-VINN Bredt og mangfoldig idretts- og kulturliv. Lokal synlighet og positive opplevelser i nærmiljøet. EIDSIVA OVERSIKT SPONSING

5 Vind IL: Henning Røberg Johansen, Mathias F. Torsteinshaugen, Petter Eichler Jensen, Linus Hansen Torneby og Simen Langedrag sandbeck.no foto: Frank Holm Hvordan kan elva Dokka være til nytte for fotballspillerne på Gjøvik? Alt henger sammen. Eidsiva satser på fornybar energi og lager strøm av vannet som renner gjennom turbinene i for eksempel Dokka kraftverk. Eidsiva eies av 26 kommuner og Oppland og Hedmark fylkeskommuner, og sponser 180 lag og foreninger innen idrett og kultur i hele Innlandet. Når du betaler strømregningen din føres disse verdiene tilbake til der du bor. Slik er elva Dokka nyttig for fotballspillerne på Gjøvik. Les mer om Eidsivas satsing på idrett og kultur på eidsivaenergi.no/althengersammen Følg oss på facebook: facebook.com/eidsiva EIDSIVA OVERSIKT SPONSING

6 KRITERIER FOR SPONSING Gjennom Eidsivas styrende dokument «rutiner for Eidsivas sponsorvirksomhet» utvikler Eidsiva sitt sponsorengasjement. Eidsivas samarbeidsavtaler klassifiseres enten som breddeavtaler innen kultur og idrett for barn og unge, eller såkalte fyrtårnavtaler. EIDSIVA SPONSER Aktiviteter med varighet over tid Bredde og utvalgte fyrtårn innen idrett og kultur, hvor utvalgte fyrtårn skal ha stort innslag av regional verdi Barn og unge Frivillige initiativ fremfor kommersielle arrangement Aktiviteter med positiv eksponering og synlighet Eidsiva krever økonomisk styring og kontroll. Vi praktiserer likebehandling det vil si at utgangspunktet for sponsorstøtten settes til 100 kr per aktive medlem blant barn og ungdom. EIDSIVA SPONSER IKKE Enkeltbegivenheter Fysiske anlegg eller drift Enkeltutøvere Aktiviteter som er det offentliges ansvar EIDSIVA OVERSIKT SPONSING

7 Elverum Turn: Selma Sandsdalen, Didrik Gundersen, Tonje Hornsletten og Embret Skirbekk. sandbeck.no foto: Frank Holm Hvordan kan Strandfossen være til nytte for turngruppa i Elverum? Alt henger sammen. Eidsiva satser på fornybar energi og lager strøm av vannet som renner gjennom turbinene i for eksempel Strandfossen kraftverk. Eidsiva eies av 26 kommuner og Oppland og Hedmark fylkeskommuner, og sponser 180 lag og foreninger innen idrett og kultur i hele Innlandet. Når du betaler strømregningen din føres disse verdiene tilbake til der du bor. Slik er Strandfossen nyttig for turngruppa i Elverum. Les mer om Eidsivas satsing på idrett og kultur på eidsivaenergi.no/althengersammen Følg oss på facebook: facebook.com/eidsiva EIDSIVA OVERSIKT SPONSING

8 Solør Skyttersamlag: Emil Nygårdseter og Åshild T. Vatne sandbeck.no foto: Frank Holm Hvordan kan Glomma være til nytte for skytterne i Solør? Alt henger sammen. Eidsiva satser på fornybar energi og lager strøm av vannet som renner gjennom turbinene i for eksempel Braskereidfoss kraftverk. Eidsiva eies av 26 kommuner og Oppland og Hedmark fylkeskommuner, og sponser 180 lag og foreninger innen idrett og kultur i hele Innlandet. Når du betaler strømregningen din føres disse verdiene tilbake til der du bor. Slik er Glomma nyttig for skytterne i Solør. Les mer om Eidsivas satsing på idrett og kultur på eidsivaenergi.no/althengersammen Følg oss på facebook: facebook.com/eidsiva EIDSIVA OVERSIKT SPONSING

9 SPONSING AV BREDDEIDRETT Vår breddesatsing innen idrett profilerer Eidsiva som en positiv bidragsyter i nærmiljøet i Hedmark og Oppland. Engasjementene som aktiveres gjennom ryddig kontakt og profilering på drakter, stadioner og nettsider for de ulike klubbene bidrar til å befeste vår posisjon som en betydelig og positiv lokal aktør. Breddeidrett for barn og unge representerer hovedtyngden av våre sponsorater. Lag og foreninger i innlandet som dokumenterte antall aktive barn får automatisk vår støtte. Vi støtter færre aktiviteter innen kultur for barn og unge fordi det er vanskelig å finne naturlige og gode måter for profilering for denne målgruppen, og enkeltbegivenheter gir kortvarig profilering og er kostnadskrevende. EIDSIVA OVERSIKT SPONSING

10 Gjøvik Svømmeklubb: Solveig Waterloo Dybvik, Sigurd Helgesen, Kamilla Spjelkavik og Sebastian Dragnes sandbeck.no foto: Frank Holm Hvordan kan Gudbrandsdalslågen være til nytte for svømmerne på Gjøvik? Alt henger sammen. Eidsiva satser på fornybar energi og lager strøm av vannet som renner gjennom turbinene i for eksempel Hunderfossen kraftverk. Eidsiva eies av 26 kommuner og Oppland og Hedmark fylkeskommuner, og sponser 180 lag og foreninger innen idrett og kultur i hele Innlandet. Når du betaler strømregningen din føres disse verdiene tilbake til der du bor. Slik er Gudbrandsdalslågen nyttig for svømmerne på Gjøvik. Les mer om Eidsivas satsing på idrett og kultur på eidsivaenergi.no/althengersammen Følg oss på facebook: facebook.com/eidsiva EIDSIVA OVERSIKT SPONSING

11 RAPPORT FRA FYRTÅRNENE Eidsivas sponsorvirksomhet retter seg også mot såkalte fyrtårn innen eliteidrett og kulturinstitusjoner. Dette fordi fyrtårnene fungerer som gode forbilder for breddeaktivitetene samtidig som de bidrar med positiv opplevelser og aktiviteter i Innlandet. I Eidsiva er vi opptatt av likebehandling av idrettslag innen eliteidrett (fotball, håndball, ishockey) siden vi har lag representert i hele vårt nettområde. Det legges vekt på eksponering, publikumsoppslutning, regional betydning og ryddighet ved fastsettelse av sponsoravtalenes størrelse. Totalt har Eidsiva avtaler med 22 fyrtårn. Her er en kort rapport fra utvalgte fyrtårn og deres aktiviteter i 2013: Innlandets filharmoniske orkester Orkesteret har aktiviteten med seks produksjoner som alle har vært presentert minst to steder i Innlandet. Orkesteret er blitt langt mer synlige og forespørslene for konserter kommer inn i et langt større antall enn tidligere år. Antall konserter er nidoblet i 2013 i forhold til 2012, og antall produksjoner er tredoblet. Målet for Innlandets filharmoniske orkester er å bli et fast statsstøttet ensemble i løpet av to til tre år. Flagstadfestivalen I alt 5000 publikummere besøkte Flagstadfestivalen i juni Festivalen bestod av 31 arrangementer fordelt på konserter, foredrag og filmfremvisinger. Dette er ny publikumsrekord for festivalen. I tillegg til konserter på Hamar hadde Flagstadfestivalen en jubileumskonsert i Universitetets Aula (Oslo) med sangtalenter fra en rekke land og boklansering og debatt i Nasjonalbiblioteket. Festivalen var også arena for debutkonserten for Innlandets filharmoniske orkester. Festspillene i Elverum Eidsiva hadde i 2013 status som hovedsponsor for Festspillene. Festivalen ble avholdt mellom 1. og 9. august, og hadde over besøkende. I alt 40 arrangementer ble gjennomført på 27 forskjellige spillesteder fordelt over ni kommuner. Eidsivas logo var tydelig EIDSIVA OVERSIKT SPONSING

12 Eidsivas fadderspiller i HamKam: Tor Andreas Gundersen profilert gjennom forsiden av det kunstneriske programheftet, på festivalens nettsider, i alle annonser i regi av festspillene og gjennom rollups, bannere og skjerm i og ved Terningen Arena. HamKam Samarbeidet med Eidsiva gjør at HamKam kan være et fyrtårn innen fotball i regionen. HamKam skal være et forbilde for barn og unge i alle aldre. HamKam spilte i sesongen 2013 i Adeccoligaen og målet for et ungt HamKam-lag er å etablere seg i divisjonen. Mange lokale unge gutter som ikke tidligere hadde spilt på dette nivået skulle få HamKam tilbake på fotballkartet. Det klarte de med bravur. HamKam endte på 5. plass, etter lenge å ha vært med helt i toppen. Eidsiva har blant annet blitt eksponert på treningstøy, oppvarmingstøy, draktreklame, digiboards, storskjerm, intervjuvegg, skilter og i alle kampannonser. Eidsivas fadderspiller var også i 2013 Tore Andreas Gundersen. Litteraturfestivalen, Sigrid Undset-dagene «Norsk Litteraturfestival Sigrid Undset-dagene» har nasjonal status som knutepunkt. Det krever at festivalen hele tiden strekker seg på kvalitet og tør å orientere seg mot det ukjente. Festivalen har et ansvar for å introdusere folk for nye forfatterskap og ukjent litteratur, men skal også øke litteraturinteressen gjennom å nå nye publikumsgrupper. Litteraturfestivalen er spesielt stolte er av den omfattende satsningen på barn og unge, Pegasus. Gjennom året ble det arrangert kurs og verksteder, konkurranser, aktiviteter, forfattermøter og forestillinger for barn og unge fra barnehagealder til og med videregående skole. Hele byen tas i bruk, gjennom et godt samarbeid med andre aktører i regionen. Festivalen i 2013 ble en av de mest vellykkede i rekken. Med vel 200 arrangementer, nærmere 400 artister og forfattere og et stort publikum satte festivalen sitt preg på Lillehammer de seks dagene festivalen pågikk. Eidsiva er hovedsamarbeidspartner for festivalen, med spesielt fokus rettet mot Pegasusprogrammet i festivalen som er rettet mot barn og unge. Eidsivalogo ble profilert på 1500 t-skjorter, nettsider, rollups, og annet markedsmateriell i tillegg til annonse i programmene. Elverum Håndball, herrer Elverum Håndball hadde i regnskapsåret 2013 en omsetning på nær 15 millioner. Eidsiva har over flere år vært med som en viktig hovedsamarbeidspartner. Eidsiva er profilert på arena og spillertrøye, hjemmeside og annet markedsmateriell. Fadderspiller for sesongen var Andre Lindboe. EIDSIVA OVERSIKT SPONSING

13 Storhamar Håndball Storhamar Dragons RingsakerOperaen Storhamar Håndball Klubben har spilt en sesong hvor resultatene har svingt fra å spille uavgjort mot Larvik hjemme til å tape på bunnlag borte. I mars 2014 ligger Storhamar Håndball på 4. plass og håper fortsatt på medalje i Postenligaen. Klubben har 364 aktive medlemmer, hvorav 3 av våre yngste lag er med og kjemper i toppen i alle årsklasser. Eidsiva er en av klubbens hovedsponsorer, med profilering på drakter, arena og nettsider. Storhamar Dragons Eidsiva er en av fire hovedsponsorer for Storhamar Dragons. Klubben endte på 6.plass i GET-ligaen i sesongen 2013/2014. I løpet av sesongen har Eidsiva vært hovedsponsor på drakter, profilert på isen (midtsirkelen), hatt fadderspiller, skilt i hallen, samt logo på ulike trykksaker og i digitale kanaler. Lillehammer Kunstmuseum Eidsiva har i 2013 bidratt med støtte til prosjektet Vann i kunsten et formidlingsopplegg rettet mot ungdom. Med tett oppfølging fra Lillehammer Kunstmuseum og kunstfotograf Jørn Hagen, har ungdom arbeidet med kunstfoto med utgangspunkt i tema vann, kraft og energi. Resultatet av arbeidet munnet ut i en elevutstilling i Lillehammer Kunstmuseum i tilknytning til Eidsivas arrangement Vannslippet Kunstmuseet har profilert Eidsiva gjennom hele prosjektet og i all omtale. Eidsivas logo er på museets nettsider og på alt materiell knyttet til prosjektet - herunder annonser, invitasjoner, veggtekster og plakater. Det fremgår i museets foaje at Eidsiva er sponsor. RingsakerOperaen Eidsiva er RingsakerOperaens generalsponsor. Opeaens hovedoppsetning i 2013 var Viva Verdi, en hyllest til den berømte italienske operakomponisten Guiseppe Verdi. Eidsiva var i 2013 profilert på RingsakerOperaens hjemmesider og alt trykt materiell i forbindelse med oppsetninger (annonser, plakater, flyere, program og rollups). EIDSIVA OVERSIKT SPONSING

14 Vinneren av Toneprisen 2013 Bjørn Kåre Odde. Toneprisen Toneprisen er en konkurranse for unge musikere i alderen 16 til 23 år med tilknytning til Hedmark og Oppland. Konkurransen er et samarbeid mellom Eidsiva, NRK Hedmark og Oppland og Toneheim Folkehøgskole, og ble arrangert for fjerde gang i Eidsiva har i 2013 bidratt i prosjektet med prosjektledelse, administrative og praktiske ressurser i planlegging og gjennomføring av konkurranse og prisutdeling i oktober Bente Hogberg og Lars Bjelvin under finalen EIDSIVA OVERSIKT SPONSING

15 Lillehammer Faaberg Håndball: Nora Nyenget-Braathen, Torjus Børresen Tøndevold, Caroline Dahl, Tobias Haugen og Ida Grimsrud Stenslien sandbeck.no foto: Frank Holm Hvordan kan Mesnaelva være til nytte for håndballspillerne på Lillehammer? Alt henger sammen. Eidsiva satser på fornybar energi og lager strøm av vannet som renner gjennom turbinene i for eksempel Mesna kraftverk. Eidsiva eies av 26 kommuner og Oppland og Hedmark fylkeskommuner, og sponser 180 lag og foreninger innen idrett og kultur i hele Innlandet. Når du betaler strømregningen din føres disse verdiene tilbake til der du bor. Slik er Mesnaelva nyttig for håndballspillerne på Lillehammer. Les mer om Eidsivas satsing på idrett og kultur på eidsivaenergi.no/althengersammen Følg oss på facebook: facebook.com/eidsiva EIDSIVA OVERSIKT SPONSING

16 Mobil Følg mine reportasjer fra Raufoss på Eidsiva sin fotballkanal på facebook! ANDREAS, 13 ÅR sandbeck.no foto: Frank Holm Eidsiva har utfordret Oddsenliga-lagene i fotball i Innlandet til en konkurranse. Denne skal engasjere lagenes supportere til å komme på kamp, til fair play-aktiviteter og å komme øverst på tabellen. StIllIng ledig sandbeck.no I forbindelse med KrafttaK for fotball SøKer vi 3 unge fotballreportere Som Eidsivas fotballreporter skal du lage seks korte reportasjer i løpet av sesongen 2013 for Nybergsund, Raufoss og Gjøvik FF. Om det er før, etter, under kamp eller på trening, er opp til deg. Reportasjene skal publiseres på Eidsivas egen fotballkanal på facebook. Reporterne vil få egen veileder i klubben, og vil også benyttes som frontfigurer for en kampanje i forbindelse med aktiviteten. KvalIfIKaSjoner: Du må ha fylt 13 år og spille fotball i yngres avdeling i Nybergsund, Raufoss eller Gjøvik FF (Vind, Vardal eller SK Gjøvik Lyn). Du er glad i å snakke med andre mennesker og du må like å stå foran et kamera. Du trenger ingen kunnskap om filming, redigering eller reportasje, da opplæring vil bli gitt. Eidsiva har utfordret 2. divisjonslagene i Innlandet om å bli flest på tribuna og best på tabellen. Jeg skal være Raufoss sin fotballreporter i år, og skal lage saker på og utenfor banen, på benken, bak mål, i garderoben og i pausene. Ingen spillere skal slippe unna mitt våkne blikk. FØLG RAUFOSS PÅ EIDSIVAS FOTBALLKANAL Følg reportasjene mine på Eidsiva sin fotballkanal på facebook, men husk at det viktigste er å stille opp på kamp! Høres dette ut som noe du kunne tenke deg å bruke litt av fritiden din på? Send en kort søknad der du forteller litt om deg selv og hvorfor akkurat du skal bli en av våre tre fotballreportere. Aktuelle kandidater blir kalt inn til en audition, før vi bestemmer hvem som skal få stillingen. Foreldrene dine må godkjenne at du kan være med på denne aktiviteten. Søknad sendes innen 5. april til Har du noen spørsmål rundt jobben kan du eller foreldrene dine ta kontakt på tlf PR-TILTAK 26 KULTUR Onsdag 4. september 2013 Gudbrandsdølen Dagningen Onsdag 4. september 2013 Gudbrandsdølen Dagningen Alle motivideer og fotoforslag ble vurdert av oss før de ble godkjent. Jørn Hagen, fotograf 27 Krafttak for fotball Eidsiva gjennomførte i 2013 prosjektet Krafttak for fotball for de tre 2.divisjonsklubbene i fotball fra Hedmark og Oppland. Klubbene konkurrerte i 2013 om en bonus basert på tilskuerantall og plassering i serien. I tillegg engasjerte Eidsiva tre juniorreportere som fulgte klubbene gjennom sesongen, og lagde videoreportasjer som Eidsiva publiserte på sine nettsider. Vann i kunsten Et samarbeidstiltak mellom samarbeidsprosjekt mellom Eidsiva og Lillehammer Kunstmuseum, hvor elever fra medier- og kommunikasjonslinjen ved Gausdal videregående skole jobber med kunstfotografiet som formidlingsform. Arbeidet resulterte i en egen elevutstilling i Lillehammer Kunstmuseum, som ble åpnet i forbindelse med Eidsivas Vannslipp. IKKE JUKS: Dette bildet er helt ekte, tro det eller ei. OGSÅ VANN: Kunstfotografi med tema vann. FRA TREHØRNINGEN: Hilde Fauskerud med bilde. VISER 42 KUNSTFOTOGRAFIER MED TEMA VANN, KRAFT OG ENERGI: Kurator Hilde Fauskerud ved Lillehammer Kunstmuseum styrer utstillingen av 42 bilder tatt av elever i den videregående skolen. «Drivkraft» er et samarbeid med kunstfotograf Vann inspirerte unge fotografer VISER 42 KUNSTFOTOGRAFIER MED TEMA VANN, KRAFT OG ENERGI: Kurator Hilde Fauskerud ved Lillehammer Kunstmuseum styrer utstillingen av 42 bilder tatt av elever i den videregående skolen. «Drivkraft» er et samarbeid med kunstfotograf Jørn Hagen og Eidsiva Energi, her ved Lars Bjelvin. Lørdag er det offisiell åpning, i forbindelse med høstes store vannslipp i Mesnaelva. Alle foto: Per Ivar Henriksbø Mange av bildene er så bra at kunstfotograf Jørn Hagen skulle ønske det var han som hadde tatt dem. Av Per Ivar Henriksbø LILLEHAMMER: Det er bare det at det har han ikke. Kunstnerne bak FLOMMEN I KUNSTEN: Prosjektet startet under vårflommen i fotoutstillingen i Lillehammer mai, og det ga elevene mange spenstige ideer og motiver. Kunstmuseum, som åpner lørdag ettermiddag, er ungdommer på fotokunstutstilling av og med ungdom. Fast tema er «vann, kraft, med pressefoto og dokumentarslag ble vurdert av oss før de ble regående skolen. Elevene var allerede kjent Alle motivideer og fotofor- sammen med elevene i den vide- linja for medier og kommunikasjon ved Gausdal videregående skole og energi». Åpningen faller sammen foto. Vi konsentrerte oss om det godkjent, og skolene ga elevene ei Nye innfallsvinkler og nye Gjøvik videregående skole. med det tradisjonsrike høstvannslippet i Mesnaelva. bildet som ikke er iscenesatt, forlingen, forteller Hagen. At fotografering og publise- iscenesatte fotografiet og det rene hel uke til å arbeide med utstil- tanker, legger Jørn Hagen til. De 55 elevene har siden i vår arbeidet i grupper på tre personer. teller Jørn Hagen og utstillingens ring av bilder er «in» noterer de Bildene de leverte, ble juryert, og Startet med Sophie Calle kurator, museumspedagog Hilde Vannet i kunsten begge. I forbindelse med utstillingsåpningen lørdag, inviterer de på utstillingen vises 42. De øvrige For første gang er elevene ved Gjøvik vg. skole med. Forberedelsene Eidsiva gjorde at både Mesna vært en sentral del av bildekun- sammen med Eidsiva til fotokon- Fauskerud. Samarbeidet med Hilde Fauskerud sier vann har er det mulig å se på kunstmuseets nettside fra lørdag, da det også er startet sist i mai med omvisning i kraftverk og anlegget i Hunderfossen ble åpnet for elever som Temaet er uuttømmelig. Det dene på Instagram med taggen sten gjennom århundrene. kurranse og publisering av bil- høytidelig åpning med rød løper. Sophie Calle-utstillingen i kunstmuseet. Der fikk elevene se hennes ønsket å bruke disse stedene for å ser vi rundt om i gallerier og #vannslippet eller #vannikunsten. Det er fjerde året på rad at Lillehammer Kunstmuseum, i samarbeid med Eidsiva Energi og faglig løpet av samme uke ble det gitt innlegget Trehørningen i Hamar ble det gjennom de fire årene vi har måter å portrettfotografere på. I finne motiver. Også Biobrenselan- kunstmuseer. Men vi har også sett De beste blir premiert. bistand fra Jørn Hagen, inviterer til føring i kunstfotografi. besøkt. arrangert fotokunstutstilling VENDER HJEM: Roger Johansen har vært fylkeskultursjef i snart to år. Nå skal stillingen lyses ut på nytt. Arkivfoto Fylkeskultursjef i Oppland, Det blir vemodig å forlate Roger Johansen, har fått seg kulturenheten i Oppland fylkeskommune den har god økonomi ny jobb. Av Kine Søreng Hernes og tolv glitrende og kompetente medarbeidere med solid fagkunnskap. Johansen mener han LILLEHAMMER: Roger Johansen (41) fra Bodø ble ansatt som og medarbeiderne har utrettet fylkeskultursjef i Oppland etter mye: Tone Kolaas i Mandag Vi har styrket bevisstheten kunne Avisa Nordland opplyse at rundt kulturenheten internt og Johansen er ansatt som programkoordinator i Stormen bibliotek internasjonale prosjekter, vi er eksternt, vi er i gang med flere og litteraturhus i Bodø. helt i førersetet når det gjelder Johansen bekrefter overfor utviklingen av den kulturelle skolesekken og vi har fått gjennom GD at han har fått seg ny jobb, men sier at han blir i jobben som endringer i støtteordningene fylkeskultursjef i Oppland ut året. som kommer kulturen til gode. I tillegg har jeg jobbet for å få til et Familiære årsaker fantastisk godt samarbeid med Johansen, som er kjent som en de folkevalgte. habil trommeslager, sier at det utelukkende er familiære årsaker Ni søkere sist til at han nå vender nesen hjemovertursjef lyses ut på nytt. Nå skal stillingen som fylkeskul- Slike kulturjobber som Roger har gjort en veldig bra denne i Bodø vokser ikke på trær. jobb for oss. Det er synd for oss Det var liksom nå det toget gikk. at han slutter og bra for dem som I tillegg er kona mi gravid med får ham, sier fylkesrådmann Rasmus Olav Vigrestad. vår nummer to, hun har ikke noen fast jobb å gå tilbake til på Da stillingen ble utlyst sist i Lillehammer, foreldrene mine 2011, var det ni personer som blir pensjonister og vi har et søkte. En av dem er Eivind Nåvik, kjempestort nettverk i Bodø, sier som blant annet er rektor for Lillehammer kulturskole og første- Johansen. Han og familien har bodd i fiolinist i Lillehammer Søre Ål, og Johansen forteller at byorkester. Tre av søkerne ønsket det har vært helt fantastisk. ikke navnet sitt offentliggjort. De Vi ante jo ikke hvor det var øvrige søkerne var Tom Ege fra bra å bo hen i Lillehammer da vi Fall, Terje Gloppen fra Hamar, flyttet hit for to år siden, men det Helge Johan Øye fra Gjøvik og er et utrolig hyggelig nabolag Espen Selvik fra Bergen. Blant med flotte folk, sier Johansen. disse søkerne var Selvik kanskje den mest profilerte. Selvik var Roser medarbeiderne kunstnerisk leder ved Rekstensamlingene. Han er utdannet Han avviser at oppsigelsen har noe med interne uroligheter på sivilarkitekt, men er også dirigent, komponist og musikkan- jobben eller arbeidsmiljøet å gjøre: melder. Fylkeskultursjefen slutter EIDSIVA OVERSIKT SPONSING

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK 1 JUSTISMINISTEREN HAR ORDET... Prosjektet FRI utfyller det offentlige på en glimrende måte ved å bygge på erfaringsbasert kunnskap.

Detaljer

Nest-Sotra United mer enn et fotballag

Nest-Sotra United mer enn et fotballag Nest-Sotra United mer enn et fotballag Intervju med Tove Iren Vindenes Nest-Sotra United er plukket ut til å delta i Special Olympic 2011. Special Olympics er verden største idrettsarrangement i 2011.

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

MED STOR TAKHØYDE DEVIL ON MY BACK. Hønefoss Arena sikrer unikt idrettsmiljø. Møt Torgeir Stensrud: FALLET - og veien tilbake

MED STOR TAKHØYDE DEVIL ON MY BACK. Hønefoss Arena sikrer unikt idrettsmiljø. Møt Torgeir Stensrud: FALLET - og veien tilbake Utgave 1 2015 Ringeriksregionen: Hole, Jevnaker og Ringerike DEVIL ON MY BACK om lidenskap, musikalitet og karma Møt Torgeir Stensrud: FALLET - og veien tilbake Hønefoss Arena sikrer unikt idrettsmiljø

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede "Lettere når jeg er aktiv" - betydningen kosthold og fysisk aktivitet i dagliglivet har for god helse og livskvalitet

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar MER ENN PENGER Finansnæringens samfunnsansvar Innhold Vi er avhengige av tillit 3 Klimaendringene angår oss alle 4 Klimaendringer utfordrer forsikringsbransjen 5 Strenge leverandørkrav 6 Vinn-vinn-vinn

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Evaluering av Der Mennesker Møtes (DMM) som instrument i Fredskorpsets nettverksarbeid i Norge

Evaluering av Der Mennesker Møtes (DMM) som instrument i Fredskorpsets nettverksarbeid i Norge Kulturell Dialog AS Evaluering av Der Mennesker Møtes (DMM) som instrument i Fredskorpsets nettverksarbeid i Norge Ansvarlig for rapporten er Kulturell Dialog AS ved prosjektleder Trine Olsen-Slagman og

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

helsesøstre Kunsten å holde seg frisk Tidsskrift for landsgruppen av helsesøstre nsf Tema

helsesøstre Kunsten å holde seg frisk Tidsskrift for landsgruppen av helsesøstre nsf Tema I DETTE NUMMERET: Morsom trim Sunn mat på førskulevukku Vern mot resistente stafylokokker Røykestopp Tidsskrift for helsesøstre Nr. 2-2012 landsgruppen av helsesøstre nsf Tema Kunsten å holde seg frisk

Detaljer

Fra talent til tippeligaspiller i et regionalt perspektiv. Hvordan gjør vi det?

Fra talent til tippeligaspiller i et regionalt perspektiv. Hvordan gjør vi det? 2010 Fra talent til tippeligaspiller i et regionalt perspektiv. Hvordan gjør vi det? Trener 3 oppgave Svein Fjælberg 01.01.2010 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 Forord... 5 1.0 Innledning... 6 1.1

Detaljer

Min favorittlærer 20 Fotoreportasjen 28 Frisonen 35 Aktuelt 26 23. SEPTEMBER 2011 Hovedsaken FÅR IKKE UTDANNING

Min favorittlærer 20 Fotoreportasjen 28 Frisonen 35 Aktuelt 26 23. SEPTEMBER 2011 Hovedsaken FÅR IKKE UTDANNING Min favorittlærer 20 Hun var magisk Fotoreportasjen 28 Barnehagebarn på kokkekurs Frisonen 35 Fascinert av fugler Aktuelt 26 Flere søker norske skoler i Spania 15 23. SEPTEMBER 2011 www.utdanningsnytt.no

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

Kommunal informasjon for seniorbergensere. Feirer Hauge og Tveitt I år er det 100 år siden to av våre største kunstnere ble født.

Kommunal informasjon for seniorbergensere. Feirer Hauge og Tveitt I år er det 100 år siden to av våre største kunstnere ble født. 19. årgang nr. 2/08 Kommunal informasjon for seniorbergensere Filmskapere på aldershjemmet SIDE 3 Dugnadsånd på Nymark Feirer Hauge og Tveitt I år er det 100 år siden to av våre største kunstnere ble født.

Detaljer

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE!

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 5 2 3. å r g a n g FOTO: Kamilla Kvamme SIDE 4 SIDE 10 SIDE 14 JOSEF OG JOE NYTT LIV FOR FAR OG SØNN OSKAR ALLE MENNESKER HAR

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

MONO. Vil bygge by. Side 6-11

MONO. Vil bygge by. Side 6-11 MONO EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 2/2008 Storflyplass rekrutterer Personal- og HMS-sjef i Celsa Armeringsstål, Morten Øvermo mener storfl yplass vil hjelpe bedriften til å nå målet om å bli den mest attraktive

Detaljer

Likes, jus og etikk i sosiale medier

Likes, jus og etikk i sosiale medier Likes, jus og etikk i sosiale medier LIKES, JUS OG ETIKK i sosiale medier Forord side 03 Hvor mange «likes» for at sjefen er en dust? side 04 Administrerende direktør Anne-Kari Bratten, Spekter Sosial

Detaljer

En rimelig sjanse. Orkesteraktiviteter og inkludering i De Unges Orkesterforbund (UNOF) av Kari Saanum, UNOF

En rimelig sjanse. Orkesteraktiviteter og inkludering i De Unges Orkesterforbund (UNOF) av Kari Saanum, UNOF En rimelig sjanse Orkesteraktiviteter og inkludering i De Unges Orkesterforbund (UNOF) av Kari Saanum, UNOF med et notat fra Karin Gustavsen, Barn og Unges Samfunnslaboratorium «...den intense entusiasmen,

Detaljer

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer»

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» Nordens barn Unge gjør en forskjell! Nordens Velferdssenter Inspirasjonshefte Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» 1 Nordens barn Unge gjør en forskjell! Utgiver: Nordens Välfärdscenter

Detaljer

Mer som forener oss enn som skiller oss

Mer som forener oss enn som skiller oss brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 5. årgang september 2011 Foto: Torbjørn Tandberg Mer som forener oss enn som skiller oss På gulvet i en moské på Fjell sitter to mennesker fra to forskjellige

Detaljer

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 TØFT, MEN VERDT DET Trine Lise med hjerte for fostermor s 12 TOMMY SVINDAL LARSEN VENTER PÅ FOSTERBARN s 04 Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 02 LEDER Innhold 03 IKKE alle BaRN KaN bo hjemme I Norge

Detaljer

Der ordene slutter Håkon Berge, Gro Bergrabb, Thorstein Granly, Gro Shetelig

Der ordene slutter Håkon Berge, Gro Bergrabb, Thorstein Granly, Gro Shetelig Der ordene slutter Håkon Berge, Gro Bergrabb, Thorstein Granly, Gro Shetelig En evaluering av Bergen Filharmoniske Orkester, Det Norske Blåseensemble anno 1734 og Trondheim Symfoniorkester Bilde på forsiden:

Detaljer