C Erik Hillestad, tekst Karoline Krüger, musikk Øyvind Kristiansen, arrangør. Rammet av Kjærlighet, Jakobmesse IV PARTITUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "C 3342. Erik Hillestad, tekst Karoline Krüger, musikk Øyvind Kristiansen, arrangør. Rammet av Kjærlighet, Jakobmesse IV PARTITUR"

Transkript

1 C 3342 Erik Hillestad, tekst Karoline Krüger, musikk Øyvind Kristiansen, arrangør Rammet av Kærlighet, akomesse IV PARTITR CANTANDO MSIKKFORLAG AS WWWMSIKKFORLAGETNO

2

3 Score 3 min Tårnmusikk 4 4 INTRO piano Inngang m6/f Tekst: Erik Hillestad Musikk: Karoline Krüger Arrangør: Øyvind Kristiansen m6/f Vln I 6 m6/f m6/f Den Alle: Vln I Vln II Vla A størs te ga ven kom da m6/f kær lig he tens ild Vår m6/f vi le Gud så lik, og u skyl den var endt, og relativt senza vi relativt senza vi relativt senza vi ok var lank og tom, vår m6/f her te ne le rent av m6/f før ste lyd et skrik til alt le satt på spill A2 Vc relativt senza vi m6/f m6/f Hva er et mennes ke som Copyright 2013 av Cantando Musikkforlag AS, Stavanger, Noray All rights reserved ISMN Order No C3342 3

4 Vln I C m6/f ska pes i en rus og går fra favn til favn i går vi Hva vil ske Hva E add9 rom mer hvert et navn på relativt senza vi m6/f m6/f gen nom en som het Hvor fyl ler krop pens hus Hva D add9 D vei mot e vig het Vln II Vla relativt senza vi relativt senza vi Vc relativt senza vi m6/f m6/f Vln I Vln II Vla 34 n n n n Vc m6/f m6/f 4 ISMN

5 Vln I Vln II Vla 38 HILSEN (liturg) vamp på F cue videre: "vi feirer messe i Skaperen, Frigøreren og Livgiverens navn" Vc Vln I Vln II Vla 40 rit rit rit Vc Fm add9 m6/f m6/f rit INNGANGSØNN: (veksellesing uten musikk) Liturg: Gud, du som fyller hertene våre med kærlighet, den vakreste, største og tyngste av alle gaver Alle: Vi kommer til deg med alt som gør oss til mennesker Og med alt som fortærer vår menneskelighet Liturg: Kærligheten krever og glemmer Kærligheten håper og tåler Alle: Vi kommer til hverandre med kærlighetens makt og avmakt Dens styrke og sårarhet Liturg: Vi kommer med alt som gør oss til mennesker Og med alt som visker ut avtrykket av deg i oss Alle: Kærligheten renner og ærer, Kærligheten skaper og føder ATTACCA KYRIE ISMN

6 Score Trompet ledetone E 4 Solist: A Cm2 Kyrie C m F m6/c Tekst: Erik Hillestad Musikk: Karoline Krüger Arrangør: Øyvind Kristiansen Kom, som ska per, kom som Gud Kom, e rør vår G 7/H 5 Cm2 C m sel og hud A /C Kom som far og A dim/c kom som mor C m/ Skriv ditt navn i her ter 9 F/A og i ord G/H C m F m6/a G sus4 G n Ky ri e e le i son Alle: Cm2 C m Kom fra likk vi 13 F m6/c G/H mø ter her Som en els ker, C m kom oss nær A /C Lev vårt liv og 17 A dim/c C m/ F/A li for talt Og la kær lig het til sist li alt Kri ste e G/H C m F m6/a 21 G sus4 G /F le n i C son vln 1 + vlc Solist: C/E F m Kri ste e le i son Kri ste e Fm2 G/H vln 2 Solist: n Kri ste e le i son Kri ste e n 21 Solist: n Kri ste e le i son Kri ste e 6 Copyright 2013 av Cantando Musikkforlag AS, Stavanger, Noray All rights reserved ISMN Order No C3342

7 vln 1 + vlc 25 E 9/ E 6 Dmsus4/A F m/a G sus4 le i son Kri ste e le i son Kri ste vln 2 le i son Kri ste e le i son Kri 25 le i son Kri ste e le i son Kri 29 2 n n Dmadd9 Alle: Kom og leg oss, 5/D la det ske A 7/C # Gi oss her te vln 1 + vlc G sus4 Kri ste n n vln 2 ste Kri n n n ste 29 n n n ste e le i son 33 Dm2 til å se /D al le liv i dim/d lys av ditt 9/C til hvert land, hvert folk på 37 G/H ord lir fritt A/C # G m6/ # A sus4 A A 7 Ky ri e e le i D D/F # son vln 1 + vlc Solist: Ky ri e e vln 2 Solist: # Ky ri e e 37 Solist: # Ky ri e e ISMN

8 vln 1 + vlc 41 G m Gm2 A/C # F 9/C F 6 le i son Ky ri e e le i son vln 2 # le i son Ky ri e e le i son 41 le i son Ky ri e e le i son Ky ri vln 1 + vlc 44 E sus4/h G m/ Ky ri e e le i son Ky ri e Ky ri e A sus4 A sus4 vln 2 Ky ri e e le i son Ky ri e Ky ri e 44 e e le i son Ky ri e vln 1 + vlc 48 D/F # G m Gm2 A/C # F 9/C F 6 vln 2 # # 48 # vln 1 + vlc 52 E sus4/h G m/ A sus4 Ky ri e Ky ri e rit A sus4 vln 2 Ky ri e Ky ri e rit 52 rit Ky ri e ATACCA Gloriavamp i Dm 8 ISMN

9 Score menighet cello vamp Dm under GLORIALESNING videre på cue c A: 1ginstr m/stryk 2g m/ stryk og sang A Glo Gloria Tekst: Erik Hillestad Musikk: Karoline Krüger Arrangør: Øyvind Kristiansen ri a, Glo ri solist1 violin 2 c Glori a, Glori a, Glo ri a, Glo ri a, Glori a, Glori a, solist2 violin1 viola c Glo ri a, Glori a, Glori a, Glo ri a, Glori a, Glori a, m vcl 5 C/D a, Glo ri a, Glo ri a, Æ re væ re C/D sol1 vl 2 sol2 vl1 m vcl 9 Æ re væ re Gud, Glo ri a, Glo ri a, Glo ri a, Glo ri a, Glo ri a, Æ re væ re Æ re væ re Gud, Gud, ri a, Glo ri a, Glo ri a, Glo ri a, G/D Glo ri a, Æ re væ re /D C/D Ær er vi deg, Gud sol1 vl 2 sol2 vl1 Gud For di du ram met oss med drøy er litt med æ rer oss i Gud kær lig het, sva re ne gen nom alt, Ær er vi deg, Gud For For For Ær er vi deg, Gud m vcl 13 G /D C/D Ær er vi deg, Gud sol1 vl 2 sol2 vl1 den di di ne vak vi så du vis re en te rann som ver den an sikt å full da n de var mer og av hemme lig he de an dre gem kan ter te svi først seg, n Ær er vi deg, Gud For For For Ær er vi deg, Gud Copyright 2013 av Cantando Musikkforlag AS, Stavanger, Noray All rights reserved ISMN Order No C3342 9

10 m vcl sol1 vl 2 sol2 vl1 m vcl G n vil lod di 1 2 D sus4 Gud en det vi vi vi fikk fikk, fikk se så av deg D far sult på # ma7 lig og fri tørst Ær Æ er rer vår vei Ær er Ær Æ Ær er rer er vi vi vi deg, deg, deg, kær gå å lig te pen he ful ar tens le te vi vi vi deg, deg, deg, kær gå å lig te pen he ful ar tens le te Ær Æ Ær Cadd9 er vi deg, kær lig he tens rer vi deg, gå te ful le er vi deg, å pen ar te rep fra 3 Gud, sol1 vl 2 Gud For di du Gud, sol2 vl1 Glo ri a, Glo ri a, Glo ri a, Glo ri a, Gud, m vcl C 22 C/D Glo ri a, Glo ri a, sol1 vl 2 Glo ri a, Glo ri a, Glo ri a, Glo ri a, Glo ri a, Glo ri a, Æ re væ re Gud, sol2 vl1 Glo ri ri a, Glo ri a, Glo ri a, Glo ri a, Glo ri a, Glo ri a, Æ re væ re Gud, m vcl 26 Glo ri a, Glo ri a, Æ re væ re C/D 2 g rit Gud, sol1 vl 2 sol2 vl1 Glo ri a, Glo ri a, Glo ri a, Glo ri a, Glo ri a, Æ re væ re 2 g rit 2 g rit Glo ri a, Glo ri a, Glo ri a, Glo ri a, Glo ri a, Æ re væ re Gud Gud 10 ISMN

11 Score *trommer/ass inn takt 18 c c Credo G ma7 G Hma/G H/G G ma G Tekst: Erik Hillestad Musikk: Karoline Krüger Arrangør: Øyvind Kristiansen H/G H 5 H m6/a n n VERS 1 Alle: Å G tro er ik ke viss het, men å le ne sitt H 6/G 9 11 D /G G add9 her tes savn og lyk ke mot en stør re favn enn vår, og E m A m7 trøs tes med at det vi ser om kring oss er for vak kert til å le ve a re H/D /F D 14 G /F E m E m/d dis se kor te år, og si den dø fra tid og A m7 navn 17 D 11 D 9 Vi tror at alt er i Guds * G ma7 G favn Hma/G H/G Å Copyright 2013 av Cantando Musikkforlag AS, Stavanger, Noray All rights reserved ISMN Order No C

12 20 VERS 2 G H 6/G tro er ik ke på stand, men å vå ge å se at det or smer te ak en D /G Vc Vc 23 G add9 /F fien des steng te likk, å le ve slik at no en her på or da kan li E m /D n n A m7 Vc 26 H/D D /A møtt som els ket venn på tvers av frykt og u lik skikk, å gi vår søs ter Kris ti n G / G D /F n n E m n E m/d 29 A m7 navn, D 11 D 9 Vi tror at alt er i Guds G ma7 favn G Vc n 12 ISMN

13 32 Hma/G H/G Å tro er ik ke tan ker, men å VERS 3 G G +5 H 6/G el ske Å Vln I 32 Vln II n Vla Vc 35 D 11/G D /G G add9 /F /E væ re del av no e som er stør re enn oss selv Å Vln I 35 Vln II Vla Vc 37 +5/D E m /D /C F 7/A / m A 7/C D +5 D 6 se at om vi hø rer til en kir ke, er Guds ver den stør re enn vårt ho de Vln I Vln II Vla 37 n n n n Vc n n n n ISMN

14 40 G +5 G /F E m E m(ma7) E m/d A m/a rom mer nå i kveld Gud gir hvert an sikt liv og navn Vln I 40 Vln II n n n Vla Vc 43 D 11 D ETTERSPILL Vi tror at alt er i Guds favn G ma7 G Hma/G H/G Vln I Vln II Vla 43 Vc 46 G ma G H5/G H H m6/g n n G til TEKSTLESNING/TEKSTLESNINGSSVAR 14 ISMN

15 Score Tekstlesningssvar/ønneakklamason q = 62 /A 4 A 1 g Tema instrumentalt 2 g med allsang Tekst: Erik Hillestad Musikk: Karoline Krüger Arrangør: Øyvind Kristiansen /G /F ram mer vå re liv, du mer ker her te ne med 4 E ma7 /D A /C D/G G m G m/f ord av lys mens mør ke skyg ger dan ser De når oss o ver tid, De 7 9 E /D G m /F E C 7/E når oss gen nom rom Din kær lig het e rø rer vå re F sus4 F E san ser Gi oss kær lig C m7 1 F sus4 (F) Du Cello 12 2 het F sus4 (F) Cello 16 C m7 F sus4 24 C Liturg ØNN Gi oss E kær lig het rep xx videre på cue F sus4 het Du som Copyright 2013 av Cantando Musikkforlag AS, Stavanger, Noray All rights reserved ISMN Order No C

16 1 fiolin D /A selv har levd vårt liv og delt vår /G /F sår ar het, alt vi er om samles i den es te ønn vi E /D 2 fiolin rats Cello 1 fiolin A /C fant: Gi oss C m/ D 7/A Gm2 Gm5 G m/f li vets vak re, rø de, har de di a mant C/E E 6 ma7/d /D C m11 ma7/d 2 fiolin # rats # # Cello n 1 fiolin E add9 /F Gi oss C m7 kær ma7/d E lig Cm75 het 2 fiolin # rats Cello ATTACCA Sanctus 16 ISMN

17 Score q = 108 c Vamp på Am under orddekking videre på cue A m Stryk Sanctus 6/A Tekst: Erik Hillestad Musikk: Karoline Krüger Arrangør: Øyvind Kristiansen A m7 c c 5 6/A A m 6/A A m7 6/A 10 Vamp på Am under PREFASON PREFASON (veksellesing på Sanctusvamp) Liturg: Kristus, det er du som fyller hertene våre med kærlighet Den vakreste, største og tyngste av alle gaver Alle: For vår skyld lødde ditt herte For vår skyld rast din kropp Du viste oss hva som gør oss til mennesker Liturg: Kærligheten krever og glemmer Kærligheten håper og tåler Alle: Alle i himmelen og på orden lovpriser deg for din kærlighets makt og avmakt, styrke og sårarhet Liturg: Vi takker for at du finner oss ak slør og forsvarsverk og vedstår deg ditt avtrykk i oss Alle: Kærligheten renner og ærer, Kærligheten skaper og føder Copyright 2013 av Cantando Musikkforlag AS, Stavanger, Noray All rights reserved ISMN Order No C

18 A A m Menigh: 1g tema stryk 2gang tema sang Hel lig, hel lig hel lig hel lig hel lig hel lig hel Solister 6/A A m7 6/A lig 15 A m Hel lig hel lig hel lig hel lig hel lig hel lig hel 3 6/A A m/c A m7 6/A lig Solister Hel lig er du ti dens start og en de Da gens regn og nat tens dugg ma7 C 22 A m7 D sus4 D # ma7 C Hel lig er hvert skap te fnugg Hel lig kor net som lir rød 24 A m7 Dsus D # G m7 Amadd9 Hel lig dru en ram og rød mod net av din sol som du lar ren ne A2 27 A m 6/A A m7 6/A Menigh: 27 Hel lig hel lig hel lig hel lig hel lig hel lig hel Solister lig A m n A m Hel lig hel lig hel lig hel lig hel lig hel lig hel 6/A A m7 6/A lig 18 ISMN

19 A m/c Solister Hel lig er din ferd ak lås te dø rer Hel lig er hvert sted du trår 38 A m7 D sus4 D # ma7 ma7 Hver en lys sky krok du når Hel lig er ditt e gers drikk C C A3 A m7 Dsus D # Him lens spor i lod og likk Hel lig er hver cel le du e rø Stryk C m F m6/c G m7 C m7 Amadd9 F m6/c rer A m 47 C m F m6/c C m7 F m6/c 3 51 F m 3 C m/e D ma7 Solister Hel lig er du, kær lig het ens kil de Hel lig er hver far og mor E 54 C m7 F sus4 F n Sæd i kropp og frø i ord D ma7 Hel lig er din opp rudds trang E A4 C m7 Fsus F n m7 Cmadd9 Him lens trass og fri hets sang for hvert liv som fol der ut ditt il de C m D ma7 C m7 Menigh: Hel lig hel lig hel lig hel lig hel lig hel lig hel Solister F m6/c C m lig n ISMN

20 C m D ma7 C m7 Hel lig hel lig hel lig hel lig hel lig hel lig hel C m F m6/c lig Stryk ƒ D ma7 C m7 1 F m6/c F m6/c p 71 2 vamp på Fm under Nattverdønn "Gud i alt og alle Åpne våre herter for kærligheten" (musikk stopp) FADERVÅR (uten musikk) Poetiske tekster om nattverden 20 ISMN

21 Score INNSTIFTELSESORD Agnus Dei Tekst: Erik Hillestad Musikk: Karoline Krüger Arrangør: Øyvind Kristiansen F/A m F m C+5/E C/E F m/e 9/D D 75 C C/ Alle: Al dri har kær lig het en ram met li ke hardt som da den C sus4 C traff ditt her te, du Guds lam Vi skim tet ly set da din him mel gikk i C/ F m/a 7 10 G m11 C C/ F m/a G sus4 D 75 C n n svart Mot dy pet falt du en som, du Guds D Ma7 E /D hen til nat ten i vårt D E /D sted Vi er deg, m7 C m7 vær oss nær, og gi oss lam Du ga deg F fred 1 fiolin 14 # STRYKESOLO n n n n# # 2 fiolin rats Cello n n "Kom, for alt er gort ferdig" n # "Kom, for alt er gort ferdig" # # "Kom, for alt er gort ferdig" n n n n# # n n n n# # n n n n# # # # n # n # # # n # n # n n 1 fiolin 18 # # # # 2 fiolin # # # rats # # # # n # # Cello # # # n # # # Copyright 2013 av Cantando Musikkforlag AS, Stavanger, Noray All rights reserved ISMN Order No C

22 1 fiolin 22 # # rit 2 fiolin # # # # rit rats # # # rit # Cello # # # # rit ATTACCA > sett groove på tempo fra Strykesolo> åpent improvisasonparti under NATTVERDTDELING musikk slutter når liturgene går tilake til nattverdordet TILSIGELSESORD (uten musikk) 22 ISMN

23 Score tgang/postludium cue: "gir oss kraft til å elske hverandre Amen" q = 64 Hma7 Repeteres under VELSIGNELSEN videre på cue Ema7 # # # # # 4 4 Hma7 Ema7 Tekst: Erik Hillestad Musikk: Karoline Krüger Arrangør: Øyvind Kristiansen A Hma7 H/D # Alle: Du, kærlig he tens skaperkraft og 6 # # # # # 9 # # # # # Ema7 E 6 ev ne, vær med når C # msus4 mer enn øn ner kun ne G # m9 G # m7 vi om litt går hem i F # sus4 nev ne fra di ne Eadd9 kveld, E Hma7/F # H 6/F # og skenk oss kil der, så vi els ker 12 # # # # # 15 # # # # # 18 # # # # # F # sus4 F # /E selv Å e sus, G # m7 /F # her ter kref ter til å F # 11 F # he ten og al dri Hma7/D # C # m7 Hadd9 du som vå get kær lig Eadd9 /D # slåss så vi i E/G # F # sus4 lar den o ver vel de C # m11 Ema7 Eadd9 he ten, gi vå re gen e sei rer en som Hma7 H/D # oss 21 # # # # # Ema7 E 6 G # m9 G # m7 Eadd9 E C # msus4 25 # # # # # 29 # # # # # 32 # # # # # F # sus4 Ema7 Eadd9 Hma7/F # H 6/F # mør ket, vær pant en C # m11 kil den in tet hat kan G # m7 /F # F # sus4 F # /E Du Hel lig på vår skatt i him me F # 11 F # tør ke, og går vi E/G # Hma7/D # C # m7 Hadd9 Ånd, li med oss ut i Eadd9 /D # len Vis vei til F # sus4 vill, så help oss dit i Copyright 2013 av Cantando Musikkforlag AS, Stavanger, Noray All rights reserved ISMN Order No C

24 Vc 35 # # # ## # # # ## Hadd9 gen n n C n nn # # n nn # # Dma7/F # E m7 Dadd9 Gma7 Gadd9 Vc H m7 /A H m11 A 11 A G/H A sus4 # # n n 38 Gadd9 /F # Vln I 43 # Vln II Vla Vc 43 Dmadd9 G m6/d Dmadd9 G m6/d Dmadd9 Pno 43 Vln I Vln II Vla Vc Pno G m6/d n Dmadd9 rit G m6/d n Dmadd9 24 ISMN

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG 2796 Tekst og musikk Trygve Hoff Nordnorsk Julesalme Arrangement Ragnar Rasmussen ANTANDO MUSIKKORLAG Nordnorsk Julesalme 5 S A T B 10 c P U c c c A cappella Ooo Ó el Ó - sig - na du dag ov -er for -

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Biejjien vuelie solkvad

Biejjien vuelie solkvad Kornoter Frode Fjellheim Biejjien vuelie solkvad Preludium Kyrie Heevehtimmie/Gloria Frå fjell tekst: Håvamål Elden Smerten tekst: Den ældre Edda, Solarljod Beaivvás - Lova lova line (en gammel soljoik

Detaljer

Hverdagsmesse. Bymisjonssenteret i Tøyenkirken. Påsketiden

Hverdagsmesse. Bymisjonssenteret i Tøyenkirken. Påsketiden Hverdagsmesse Bymisonssenteret i Tøyenkirken Påsketiden VI SAMLES A: alle P: prest L: liturg Ingangsproseson med salme Alle reiser seg og blir stående Innledningsord P: Nåde være med dere og fred fra Gud,

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Kormesse 2010. med dansk tekst for a cappella kor. Verner Larsen 2010. Kyrie Eleison (Herre forbarm dig) Gloria (Ære være Gud)

Kormesse 2010. med dansk tekst for a cappella kor. Verner Larsen 2010. Kyrie Eleison (Herre forbarm dig) Gloria (Ære være Gud) Kormesse 2010 med dansk tekst or a aella kor erner Larsen 2010 Kyrie Eleison (Herre orbarm ) Gloria (Ære være Gud) Credo (i tro, vi alle tro å Gud) antus (Hellig er Herren) eneditus (elsignet være han,

Detaljer

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått!

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått! HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN Ikke vær redde. Kristus er oppstått! KOMPONISTER OG TEKSTFORFATTERE Innledningsord, kyrie og utsendelse: Carl Petter Opsahl Øvrige liturgiske ledd M: Andreas Utnem Nattverdsbønn

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

Syng om en by. Syng imot sky. Jessheimsangen. T: Sverre Kragset Arr: Tove Kragset KRAGSET FORLAG

Syng om en by. Syng imot sky. Jessheimsangen. T: Sverre Kragset Arr: Tove Kragset KRAGSET FORLAG Syng om en by. Syng imot sky Jessheimsangen T: Sverre Kragset M: Tove Kragset Arr: Tove Kragset KRAGST FORLAG Tove Kragset Jessheimsangen Inspirert av melodien og det ytre milø i og rundt Jessheim, ønsket

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»):

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): Lista sokn FORSLAG sept 2012 Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): SAMLING Forberedelse Klokkeringing Informasjon/Kunngjøring (evt. på storskjerm)

Detaljer

No stig vår song, vår takk til Gud

No stig vår song, vår takk til Gud KOR-NOTER stig song takk til Gud Tekst: Edvard Hoem Musikk: Håkon Berge (2007) Arrangement : entekor iano Bass NORSK MSIKORLAG AS Til Kong Harald Vs 70 årsg 21 ebruar 2007 stig song takk til Gud Tekst:

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

œ œ œ œ œ œ # œ œ # œ œ Œ œ

œ œ œ œ œ œ # œ œ # œ œ Œ œ I denne skønne morgenstund 1 Triumferende q = 88-100 & 3 4 &? I den - ne skøn - ne mor - gen - stund, se, Si - ons I strå - ler fra en him - melsk sann - het split - tes den 3. Den sann - het som til ord

Detaljer

C3542 DEMO. Trond H. F. Kverno. ...idag er Herrens time.. Fire satser. for blandet kor (SATB/SAB)

C3542 DEMO. Trond H. F. Kverno. ...idag er Herrens time.. Fire satser. for blandet kor (SATB/SAB) C542 Trod H Kvero idag er Herres time ire satser or bladet kor (SATBSAB) Ihold: 1 Salme 9 2 2 Ha vekket hugere (tekst: Eyvid Skeie) 6 Sorgsalme (tekst : Edvard Hoem) 8 4 Natthimmele (tekst: Erik Gusta

Detaljer

! "#!$ %&!! '#! 687 ()# $!! *)&#$"$ + *#%,

! #!$ %&!! '#! 687 ()# $!! *)&#$$ + *#%, 1$# 2#*0 "#!+ /0 $$ 0678679 6 6! "#!$ %!! '#! 687 0 2345 ()# $!! *)#$"$ + *#%, heieik S=@

Detaljer

Hverdagsmesse med musikk

Hverdagsmesse med musikk Hverdagsmesse med musikk Kapellet, Domus Theologica - 1 - Hverdagsmesse Kapellet, Domus Theologica L: Liturg eller leder, ML: Medliturg, M: Menighet, A: Alle Samling Inngangssalme Alle står Inngangsord

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden.

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden. LIVSSTIL HVEM: Line Evensen BOR: I en sveit ser vil la fra 1875 på Nesodden utenfor Oslo. FAMILIE: De tre bar na Agaton Sofus (7), Oliam Cornelius (10) og Emil (26), kjæ res ten Bosse og hans to barn,

Detaljer

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde Kom, tro, kom, glæde Engelsk Christmas Carol Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 4 4 w 5 w n L j J L J F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, 9 { Kom, tro, kom, glæde

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

Kommer tid, kommer rεd

Kommer tid, kommer rεd olist (evt mannsgruppe) c Mel: Iver Kleive elst: Erik e rr: Nils raftεs Det oprano lt c enor ass c Piano/gitar Percussion - gitar c c P isper el c P - - - - ol (gr) ren- ner i et tom - fat i u-cum-ca -

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

LIZA MARK LUND. Fasadefall OVERSATT AV DOR THE EMILIE ERICH SEN, MNO

LIZA MARK LUND. Fasadefall OVERSATT AV DOR THE EMILIE ERICH SEN, MNO LIZA MARK LUND Fasadefall OVERSATT AV DOR THE EMILIE ERICH SEN, MNO PROLOG Et menneske kan bare opp fat te en viss meng de smerte. Og så be svi mer man. Be visst he ten slår seg av, akkurat som sikringen

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?... Innhold Fakta...15 Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...17 Inger Granby Unge rusmiddelavhengige bærere av en sammensatt problematikk...17 Rus re for men av 2004 et skritt fram el ler to til ba

Detaljer

Da ver den ras te sam men

Da ver den ras te sam men 1940 1945 Be ret nin ger om krigsbarndom Da ver den ras te sam men 21 25 På min ni års dag ble far tatt av na zis te ne som gis sel for min bror. Med ham for svant den tryg ge vok sen ver de nen. Mor lev

Detaljer

Jubileumskantate for Foetus Ex Ore III - Ølbryggervise Nostram benedictionem et maledictionem nostram. pp (Tutti) med øl! Vår. Moderato q.

Jubileumskantate for Foetus Ex Ore III - Ølbryggervise Nostram benedictionem et maledictionem nostram. pp (Tutti) med øl! Vår. Moderato q. TENOR 1 Andante (q.=52) Jubileumskantate or Foetus Ex Ore III - Ølbryggervise Nostram benedictionem et maledictionem nostram. Tekst: Roness/Gjerdsjø Musikk: Geir Døhlie Gjerdsjø TENOR 2 BASS 1 (Evt solo)

Detaljer

Se Himlens Stjerner. Året Rundt. En musikalsk reise. med Elgene

Se Himlens Stjerner. Året Rundt. En musikalsk reise. med Elgene En musikalsk reise Året Rundt med Elgene Vokal/instrumental Janitsjar - grad 2,5 +kor og lufttriangel Se Himlens Stjerner Komp: Lage Thune Myrberget Tekst: ry ornberg Olsen/ Lorang Brendløkken rr: Jarle.

Detaljer

Man dals ord fø re rens for ord

Man dals ord fø re rens for ord Man dals ord fø re rens for ord Man dal blir ofte om talt som den lil le byen med de sto re kunst ner ne. Noen av de kunst ner ne vi ten ker på, er nett opp de fem kunst ner ne som blir om talt i den ne

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om?

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? [start kap] De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? Kjell Lars Ber ge og Ja nic ke Hel dal Stray De mo kra tisk med bor ger skap i sko len? De mo kra ti er van ske lig, selv for et gjen nom

Detaljer

Jeg er Guds kjære barn

Jeg er Guds kjære barn Jeg er Guds kjære barn ß Í & Inderlig q = 80 96 Valgfri overstemme (. vers) for stemme eller instrument. J Jeg er Guds kjæ - re barn. Min Fa - der er min venn. Og [ C F (G) C F C &. j..?. Jeg er Guds kjæ

Detaljer

DEMO GRORUDDALS-SUITE. Thore Haukner. for Piano

DEMO GRORUDDALS-SUITE. Thore Haukner. for Piano Thore Hauker GRORDDALS-SITE for Piao Tittel: GRORDDALS-SITE for iao Musikk: Thore Hauker Notesats: Bio Laos Foto å forside: Alailde, fotografert av Karste Sølve Nilse. Trykt med tillatelse tgitt av Catado

Detaljer

Hverdagsmesse med musikk

Hverdagsmesse med musikk Hverdagsmesse med musikk Kapellet, Domus Theologica - 1 - Hverdagsmesse Kapellet, Domus Theologica L: Liturg eller leder, ML: Medliturg, M: Menighet, A: Alle Samling Inngangssalme (kan utgå) Alle står

Detaljer

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en-

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en- Hjtet ank Tore Thomass 4 Refrg Hj tet ban k, hj tet ban k, liv et syn g, alt skje. Vs ro Hjtet bank, hjtet bank, 1.Hj 2.Hj tet bank hel tet går i skol Hjtet ljug Hjtet går'ke ik rett hj tet ban k plaging,

Detaljer

Forfatterens forord til den norske utgaven

Forfatterens forord til den norske utgaven Forfatterens forord til den norske utgaven 6 Klart lederskap J eg er svært glad for at denne boken nå utgis på norsk. Norge er et land med sterke tradisjoner for samarbeid innen ledelse og organisasjon.

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

La drømmen bli virkelig!

La drømmen bli virkelig! La drømmen bli virkelig! Eneboliger med privat brygge Byggeklare eneboliger fra kun 3.650.000,- Unik beliggenhet midt i Tromøysundet Gode solforhold Barnevennlig område Båtplass - egen brygge Din egen

Detaljer

En kamp på liv og død

En kamp på liv og død 1 En kamp på liv og død Frank og Joe Har dy sto an sikt til an sikt på en øde klip pe. Ne den for slo bøl ge ne hardt inn mot land. Beg ge gut te ne holdt et syl skarpt sverd i hen de ne. De stir ret på

Detaljer

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga Norsk Den hellige Messe Innledende riter I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Nynorsk

Detaljer

EN BOHEM I BALANSE. Hos Thea og familien får det ikke være for mye av det ene, el ler det and re. Li ke vekt er grunn prin sip pet også i ju len.

EN BOHEM I BALANSE. Hos Thea og familien får det ikke være for mye av det ene, el ler det and re. Li ke vekt er grunn prin sip pet også i ju len. BO LIG EN BOHEM I BALANSE Hos Thea og familien får det ikke være for mye av det ene, el ler det and re. Li ke vekt er grunn prin sip pet også i ju len. TEKST: ELIN SCOTT STYLING: TONE KRO KEN FOTO: YVON

Detaljer

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER 32 PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER RAGN HILD SIL KO SET før s te ama nu en sis dr.oecon, In sti tutt for mar keds fø ring, Han dels høy sko len BI PRIS OG BESLUTNINGER I BEDRIFTER Pris har til dels

Detaljer

www.handball.no Spil le reg ler

www.handball.no Spil le reg ler www.handball.no Spil le reg ler Ut ga ve: 1. juli 2010 Copyright NHF 2010 Innholdsfortegnelse FOR ORD 3 Re gel 1 Spil le ba nen 4 Re gel 2 Spil le ti den, slutt sig na let og ti me out 9 Re gel 3 Bal len

Detaljer

Jazzmesse i Holmlia kirke. søndag 10. mai kl 11 med Caledonia Jazzband

Jazzmesse i Holmlia kirke. søndag 10. mai kl 11 med Caledonia Jazzband Jazzmesse i Holmlia kirke søndag 10. mai kl 11 med aledonia Jazzband Jazzmesse i Holmlia kirke Liturgisk musikk av arl Petter Opsahl Medvirkende: Hans Erik Raustøl, liturg og predikant aledonia Jazzband:

Detaljer

Her - re, vor Her - re hvor her - ligt er dit navn - - -

Her - re, vor Her - re hvor her - ligt er dit navn - - - Salme 8 Johann Stan, 1579-164 Soprano 1 # (1628) Soprano 2 Her - re, vor Her - re hvor her - ligt er dit navn - - - # # b b. b lto Her - re, vor Her - re hvor her - ligt er dit navn - - - Her - re, vor

Detaljer

TO MESSER FOR KJÆRLIGHET

TO MESSER FOR KJÆRLIGHET TO MESSER FOR KJÆRLIGHET Jakobmesse lll MESSE RUNDT ET DEKKET BORD Jakobmesse IV RAMMET AV KJÆRLIGHET TO MESSER FOR KJÆRLIGHET Jakobmesse III: Messe rundt et dekket bord Jakobmesse IV: Rammet av kjærlighet

Detaljer

w VTenor 2 ú ú ú ø ø ú ú

w VTenor 2 ú ú ú ø ø ú ú Ter 1 E ggodt hu E ggodt hu VTer 1 2H 2 V H mel. ANCHORS AWEIGH H Komm Sange kom m mot to kom mot m to L san ge all L tid L san ge all tid mel. 2H E ggodt hu kom m mot to san ge all L tid Ter 1 2H kom

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

C 3210 DEMO. Fem Blix salmer. Arrangert for mannskor av Hans Arne Akerø CANTANDO MUSIKKFORLAG AS

C 3210 DEMO. Fem Blix salmer. Arrangert for mannskor av Hans Arne Akerø CANTANDO MUSIKKFORLAG AS C 3210 em Blx salm Arrangt for mannskor av Hans Arne Akø CANTANDO MUSIKKORLAG AS WWWMUSIKKORLAGETNO Innhold 1 Hmmelske ad hleg utan lke 5 2 Klng no klokka 8 3 Med esus vl eg fara 11 Syng sle morgonstund

Detaljer

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le Innhold Ut ford rin ger sett fra nord... 15 Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le D en nye nord om r å de p o li t ik ken... 18 Stat lig sat sing før og nå... 20 De sentrale arenaene...

Detaljer

Torstein Aagaard-Nilsen. Ars vivendi. for. kor, vibrafon og strykeorkester. (dikt av Georg Johannesen) KOR

Torstein Aagaard-Nilsen. Ars vivendi. for. kor, vibrafon og strykeorkester. (dikt av Georg Johannesen) KOR Torstein AagaardNilsen Ars vivendi or kor, viraon og strykeorkester (dikt av Georg ohannesen) KOR 01, rev 01 Tekst: Ars vivendi (eller de syv levemåter), dikt av Georg ohannesen Bestilt av Collegium Musicum

Detaljer

Falkbergetmesse. I Inngang. 1. mai 2014, Røros kirke. Preludium Bergstadkoret: Brursalme for An-Magritt og Johannes

Falkbergetmesse. I Inngang. 1. mai 2014, Røros kirke. Preludium Bergstadkoret: Brursalme for An-Magritt og Johannes Falkbergetmesse 1. mai 2014, Røros kirke L: Liturg M: Menighet A: Alle I Inngang Preludium Bergstadkoret: Brursalme for An-Magritt og Johannes T: Johan Falkberget; M: Tone Hulbækmo Inngangssalme Salmer

Detaljer

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der Forord Det er i år 100 år si den Den nor ske Dom mer for en ing ble stif tet. Stif tel sen fant sted 4. mai 1912 på et møte der det del tok 24 domme re. De nær me re om sten dig he ter om kring stif tel

Detaljer

Foreløpig ordning for Høymesse. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Høymesse. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Foreløpig ordning for Høymesse Hovedgudsteneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest) ML = Medliturg (tekstleser andre) A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Klokkeringing Informason om dagens

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten?

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? MAGMA 313 fagartikler 5 Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? Laila Potoku Ansatt i Dovre, har utdanningspermisjon for å ta en mastergrad innenfor Organisasjon og ledelse. Har års arbeidserfaring

Detaljer

1 Vektorer KATEGORI Implikasjon og ekvivalens. 1.2 Vektor og skalar

1 Vektorer KATEGORI Implikasjon og ekvivalens. 1.2 Vektor og skalar Oppgaver 1 Vektorer KATEGORI 1 1.1 Implikasjon og ekvivalens Oppgave 1.110 Er noen av im plikasjonene gale? a) Ola er nord mann Ola er fra Nor den b) Kari har tatt ser tifi kat for bil Kari er 18 år c)

Detaljer

F r i l u f t s l. å r i v e t s. Den ret te. vei en ut

F r i l u f t s l. å r i v e t s. Den ret te. vei en ut 2 0 1 5 F r i l u f t s l å r i v e t s Den ret te vei en ut 56 Villmarksliv April 2015 Etter 20 år på kjø ret byt tet Jan Schøyen (47) ut amfetamin, piller og al ko hol med na tu ren. Nå tar han andre

Detaljer

œ»u ========================= & # f > > > > l l l l l jœ»j œ»j ˆ« =========================? # ˆ«jœ» J ˆ«j œ J l

œ»u ========================= & # f > > > > l l l l l jœ»j œ»j ˆ« =========================? # ˆ«jœ» J ˆ«j œ J l & # K K K 10 K K K K K K K K K K K K K K K Nei nه smi er han ti a e va re en ter som han m ter og han rem? # J ˆ_ med strand Tra a a a a a ˆ_ J J a a a a a a J J J J J J & # > > > > # 2 4 J J ˆ ˆK J K

Detaljer

skri ve for ord. Han ga en ut før lig skrift lig be grun nel se for dette. Den ne be grun nel sen gjen gir vi her et ter av ta le med Tran øy.

skri ve for ord. Han ga en ut før lig skrift lig be grun nel se for dette. Den ne be grun nel sen gjen gir vi her et ter av ta le med Tran øy. FOR LA GETS FOR ORD Den dan ske bo ken Jæ ger ble møtt med krav om for bud da den ut kom for et par må ne der si den. Det dan ske for sva ret men te de ler av bo ken var ska de lig for dan ske sol da ter

Detaljer

SUNDAG Morgonbøn (Laudes)

SUNDAG Morgonbøn (Laudes) SUNDAG Morgonbøn (Laudes) Inngang L Herre, lat opp mine lepper! A Så min munn kan lovprisa deg. A no og alltid og i alle Song Sal 93 I Herren råder, * han har kledd seg i høgd. II Herren har kledd seg

Detaljer

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Innhold Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Kapittel 1 Pedagogiske ledere og det faglige arbeidet i barnehagen...25 Pedagogiske

Detaljer

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster 01 Gud har skapt 02 Glory to Jesus 03 Herren er min hyrde 04 Vennesang 05 Vi deler den samme jord 06 Hjertesangen 07 En stille bønn 08 Brød for verden 09

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap

Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap Artikkelen er forfattet av: Fast ad vo kat Chris ti ne Buer Ad vo kat fir ma et Schjødt Nye av skjæ rings reg ler

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

Oppfattet servicekvalitet. Oppfattet service. Forventet service. Organisasjonsimage. Teknisk kvalitet (Hva?) Funksjonell kvalitet (Hvordan?

Oppfattet servicekvalitet. Oppfattet service. Forventet service. Organisasjonsimage. Teknisk kvalitet (Hva?) Funksjonell kvalitet (Hvordan? lingen i kjøper selger-relasjonen oppleves. Denne delen av kvaliteten er knyttet til prosessen og samhandlingen, og illustrerer hvordan verdiene blir fremstilt i samhandlingen og møtet mellom kundene og

Detaljer

Le del se i teo ri og prak sis er et stort og sam men satt fag felt der norske og nordiske forskere har gjort seg stadig mer bemerket både nasjonalt og internasjonalt. Samtidig er lederlønn, lederutvikling,

Detaljer

Vær utålmodig, menneske

Vær utålmodig, menneske Vær uålmdig, mennese nger Hageru, Birgie Grimsad. Arr: lars Kle il. Sa-el-sen va-rer e - vig. A f G =80 2 4 s s s s 2 4 m m m m s s s s z s 2 4 m m m m 2 4 m m m m 11 n Mør-e ble ls, g ls-e ild g men-nes-e

Detaljer

modell for vedtak om lokal grunnordning

modell for vedtak om lokal grunnordning modell for vedtak om lokal grunnordning elektronisk versjon: www.gudstjeneste.no Se forklaringen til de enkelte elementene i avsnittene A K nedenfor i kapitlet «Hvilke avgjørelser skal menighetsrådet ta?»,

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Prosesjon ved dåp. og sammen med hele ditt folk fornyes hver dag i et sant og hellig liv. Vardø kirke -

Prosesjon ved dåp. og sammen med hele ditt folk fornyes hver dag i et sant og hellig liv. Vardø kirke - Vardø kirke - Klokkeslett: 11:00 Dag i kirkeåret: Liturgisk farge: Prest: Organist: Kirketjener: Klokker: og sammen med hele ditt folk fornyes hver dag i et sant og hellig liv. La oss være stille for Gud

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

STEMMEN KLINGE SIFUNI JINA LAKE MISA YA KISWAHILI - SWAHILI MESSE

STEMMEN KLINGE SIFUNI JINA LAKE MISA YA KISWAHILI - SWAHILI MESSE C 3180 enitha Aela Kameli LA STEMMEN KLINGE SIFUNI INA LAKE MISA YA KISWAHILI SWAHILI MESSE CANTANDO MUSIKKFORLAG AS WWWMUSIKKFORLAGETNO MISA YA KISWAHILI SWAHILI MESSE Copyright Cantando Musikkforlag,

Detaljer

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal Innhold Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk... 13 og Nanna Kildal Kapittel 2 Sentrale begreper, utviklingslinjer og teoretiske perspektiver... 17 Utviklingslinje

Detaljer

Johan Dalsegg født 12.1.1922 død 16.1.2006

Johan Dalsegg født 12.1.1922 død 16.1.2006 Johan Dalsegg født 12.1.1922 død 16.1.2006 Vårsøg No skin de sol e høgste Svealiå. No bli det vår, de kjenne e så vel. De søng så tongt kring alla dalasiå, å synnavinn han kjem å gjer me sel. Når sommarn

Detaljer

16 sanger for barnegospel, solister, familie- og ungdomskor

16 sanger for barnegospel, solister, familie- og ungdomskor MÅLRI O PÅL LENNRT HORNE 16 sang for barnegospel, solist, familie- ungdomskor Sangene hentet fra en H komm vi! med pen Barnegospel Trygve Wikstøl amiliekompaniet K 2000 amiliekompaniet Postboks 419 Sentrum

Detaljer

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23 Innhold Introduksjon...11 Bokens oppbygning...12 Kapittel 1 Profesjonsutdanning en reise...15 En reise...15 Profesjonsutdanning...16 Begynnelse og slutt på reisen?...17 Før sko le læ rer ut dan ne ren...18

Detaljer

næringslivstopper: Kontinuitet eller brudd?

næringslivstopper: Kontinuitet eller brudd? MAGMA 0310 fagartikler 37 Utdanning av norske næringslivstopper: Kontinuitet eller brudd? Rolv Petter Amdam er professor i økonomisk historie, og er tilknyttet Institutt for strategi og logistikk ved Handelshøyskolen

Detaljer

Î ø ø ø. øø j. ø Î Î øø ø J ø ø J

Î ø ø ø. øø j. ø Î Î øø ø J ø ø J Nohef #### 4 & 7 & # ### -L- L-L -L-ú L t leve e d -L -L -L L rgen Stueland/ohn. ker Sko ger -na sagt d mer enn gr sko ger -na sagt d mer enn gr 1. { & # ### 1 sagt d alt fin - sagt d alt fin - nes nes

Detaljer

Innhold. 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13. 2 Å lære i og av na tu ren... 29. 3 Cel len og livs pro ses se ne...

Innhold. 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13. 2 Å lære i og av na tu ren... 29. 3 Cel len og livs pro ses se ne... Innhold 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13 Læring med forståelse... 13 Nærkontakt med liv... 14 Varierte arbeidsmåter i biologi... 15 Forskerspiren og utforskende arbeidsmåter...

Detaljer

Innhold. Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17. Kapittel 2 Psy ko lo gisk ald ring... 25

Innhold. Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17. Kapittel 2 Psy ko lo gisk ald ring... 25 Innhold Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17 Av Olav Slet vold og Ha rald A. Ny gaard Le ve al der... 17 Ge ne relt om teo ri er for ald ring... 17 Ald rings teo ri er... 18 Livs l pet som per spek tiv

Detaljer

Drømte mig en drøm i nat

Drømte mig en drøm i nat Drømte mig en drøm i nat Arr.: Bria 8 Drømte mig en drøm i nat Drøm te mig en drøm i nat Drøm te mig en drøm i nat Drøm te mig en drøm Drøm te mig en drøm i nat Drøm te mig Drøm te mig en drøm i nat Drøm

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning 7 Liste over kart 17

Innholdsfortegnelse. Innledning 7 Liste over kart 17 Innholdsfortegnelse Innledning 7 Liste over kart 17 Olavs tale til trøn der ne, som ut ro per ham til kon ge og gir ham sin støt te 20 Om den hel li ge St. Sun ni va 25 Om fei rin gen av høy ti den for

Detaljer

FOR ORD TIL SIV FØRDES BOK

FOR ORD TIL SIV FØRDES BOK AV PROFESSOR DR. MED. PER FUGELLI I Ot ta wa-char te ret om hel se frem men de ar beid he ter det: «Health is created and lived by peop le with in the set tings of their everyday life; where they learn,

Detaljer

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor.

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor. 45 Sor.III Mez.III Alt III T.III Bar.III Bas III Lro q.=6. Næ. # I m Næ "Bob Mcarrn" *) b marc. ste, ste, næ m. u. # Æblehøst dolce ohn rands, 2012 u # #. Kor ste u m m m kom mer rd vest b m, eu ro bm,..

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas innhold...17 Re fe ran ser...

Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas innhold...17 Re fe ran ser... Innhold Kapittel 1 Forsk ning på entreprenørskapsopplæring...13 Ve gard Johansen og Liv Anne Stø ren Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer