Det norske utvandrersenteret The Norwegian Emigration Center

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det norske utvandrersenteret The Norwegian Emigration Center"

Transkript

1 Det norske utvandrersenteret The Norwegian Emigration Center Årsberetning 2001

2 INNHOLD STYRETS BERETNING 3 Nøkkeltall 2000 og 2001 ADMINISTRASJONENS BERETNING 4 Slektsgransking Slektskurs Norsk utvandring 175 år People on the Move 2000 Dissentere og emigrasjon 5 Utvandrerfestivalen 5 Reiseliv USA turer Migrasjonsprosjektet i Rogaland 5 Internasjonalt samarbeid 6 AEMI Pedagogisk tilbud 6 Personalet 6 ÅRSREGNSKAP 7 REVISJONSBERETNING 10

3 STYRETS BERETNING Rådsmøtet er stiftelsens øverste organ. Medlemmene i Rådsmøtet i perioden har vært: Fylkesordfører i Rogaland, Roald Bergsaker, leder Ordfører i Tysvær, Reidar Pedersen, Kristen Høyer Mathiassen, Stavanger kommune Rudolf Hodne, Victoria Hotel Stiftelsens styre i perioden har vært: Geir Amundsen, Stavanger kommune, leder (Kr.f) Liv Todnem, Rogaland fylkeskommune (H) Erik Søndervik, Rogaland fylkeskommune (Ap) Tove Ivarsen, Tysvær kommune (Frp) Rolf Hodne, Victoria Hotel A/S (2000) Ole Chr. Maaland, Victoria Hotel A/S (2001) Ole Chr. Maaland er markedssjef i Victoria Hotel A/S, og ble valgt inn da Rolf Hodne trådte ut av styret. Nøkkeltall 2001: Driftskostnader ,01 Resultat/overskudd ,72 Antall medarbeidere i alt: 5 Fast ansatte: 3 Antall styremøter: 7 Nøkkeltall 2000: Driftskostnader: ,87 Resultat/overskudd: ,52 Antall medabeidere i alt: 5 Fast ansatte: 3 Antall styremøter: 6 Styret har i løpet av året avholdt 7 styremøter. Styret er svært tilfredshet med at stiftelsens kan legge fram sitt beste resultat noensinne. Det gode resultatet har gjort det mulig å dekke inn tidligere gjeld til Rogaland fylkeskommune og gir stiftelsen en positiv egenkapital. Det er imidlertid nødvendig å presisere at resultatet ikke skyldes økte salgsinntekter, men en donasjon på $ fra Arne D. Larsen i New York, og overføring av overskuddet fra utvandrermarkeringen i Arne D. Larsen utvandret fra Stavanger i 1924, og ga pengegaven til stiftelsen i hjembyen i respekt for det arbeidet den har gjort for mange utvandrede nordmenn som søker sine røtter. Årets gode resultatet løser derfor ikke problemet med svak grunnfinansiering, men det gir styret nødvendig ro til å vurdere den videre utvikling av stiftelsen. Utfordringene er mange og spennende. Stortingsmelding nr. 22 Kjelder til kunnskap og oppleving den såkalte abm-meldingen - nærmest pålegger kulturinstitusjoner å slå seg sammen i større driftsenheter dersom man vil konkurrere om de statlige konsolideringsmidlene. I lys av denne prosessen har styret de to siste årene arbeidet for en konsolidering med Norsk Utvandrermuseum på Hamar. De styrende organer i begge institusjoner har uttalt seg positivt til tanken om å arbeide for et nasjonalt utvandrermuseum med to likeverdige avdelinger i Hamar og Stavanger. Regionalt har det vært samtaler med Stavanger Museum uten at det har gitt noen resultater. Størst gevinst ligger det kanskje i en sterkere tilknytning til Høgskolen i Stavanger. Styret vil under alle omstendigheter arbeide for at stiftelsen skal få utvikle seg til å bli en viktig forskningsinstitusjon og en aktuell samarbeidspartner for et fremtidig universitet. Styret takker de ansatte for godt utført arbeid. Styret på vei til Engøyholmen Kystkultursenter 13. mars sammen med representanter for Marcille Riiberg og Stavanger Havnevesen. Fra v. Helge Schelderup, Larsen, Tove Ivarssen, Erik Søndervik, Kjetil Thu, Geir Amundsen og Liv Todnem. Rolf Hodne var ikke tilstede da bildet ble tatt.

4 ADMINISTRASJONENS BERETNING Sissel Aastorp i ferd med å besvare et slektsbrev. De fleste henvendelsene kommer via senterets slektsskjema som finnes på vevsiden SLEKTSGRANSKING Slektsgransking er utvilsomt den aktiviteten som skaper størst kontakt med det norske Amerika. Antallet skriftlige henvendelser har vist en svak økning de siste årene, og utgjorde i Over 90 prosent av henvendelser skjer via vårt skjema for slektsgransking som er tilgjengelig på vår Internett side. Overgangen til elektronisk behandling og betaling med kredittkort via nettet, har også gjort det enklere og raskere å få inn betaling for tjenestene. På denne måten unngår man også fordyrende bankgebyrer på innveksling av sjekker. I tillegg til skriftlige henvendelser, var det 539 registrerte lesesalsgjester. samlet ga dette ca kroner i inntekter. Slektskurs Det ble også gjennomført to slektskurs i løpet av året. På disse kursene får deltakerne en rask innføring i gotisk skrift og bruken av kilder som er tilgjengelige på senteret. De får også en innføring i bruken av Internett, og hvordan kildene på nettet kan brukes for å løse slektens mange gåter. NORSK UTVANDRING 175 ÅR Utvandrermarkeringen ble avsluttet i år 2000, men resultatene ble først presentert i Utvandrersenteret hadde sekretariatsansvaret, og resultatet er trykket i en egen rapport. Også en del av foredragene fra historikerkonferansen People on the Move ble publisert i People on the Move Konferansen, som ble arrangert mai, var et samarbeid med Høgskolen i Stavanger og Northumbria University, Newcastle samt flere kulturinstitusjoner i Stavanger. I plangruppen satt Geir Sørreime, Rogaland fylkeskommune, Jochen Komber, Arkeologisk Museum, Randi Skotheim, Stavanger Museum, Olav Tysdal og Hans Eirik Aarek, HiS, Hanne Thomsen, Norsk Hotelhøgskole. Don MacRaild hadde i samarbeid med Hans Storhaug det faglige ansvaret for historikerkonferansen, som satte fokus på utviklingen og anvendelsen av digitale utvandrerdatabaser samt virkningen utvandringen hadde på avsenderlandene. Jan Oldervoll, UiB og Gunnar Thorvaldsen fra Registreringssentralen for historiske data -RHD- var sentrale medspillere i planleggingen av den digitale delen av konferansen. Det praktiske ansvaret med booking, fakturering, informasjon og tilrettelegging ble ivaretatt av Kurs - og oppdragskontoret på Høgskolen i Stavanger. Konferansen samlet i alt 45 deltakere. De 19 foredragsholderne kom fra USA og 9 europeiske land. Konferansen ble avsluttet med en ekskursjon til Karmøy og besøk til Avaldsnes kirke og Viking gården på Bukkøy. Olav Tysdal ga en introduksjon om utvandringen fra Skudeneshavn til Amerika og Marit Synnøve Vea ga en innføring om vikingenes hovedsete på Avaldsnes. Prof. Mark Wyman fra Illinois State University, USA var hovedtaler under konfersansen People on the Move, og holdt foredrag om tilbakevandringen fra USA til Europa. Professor Jon Gjerde fra University of California at Berkeley lytter interessert. I mars 2001 ble de første foredragene fra konferansen publisert i en spesialutgave av tidskriftet Immigrants & Minorities, som utgis av Frank Cass Publishers i London. Colin Holmes er redaktør og Hans Storhaug var guest editor. Spesialutgaven hadde tittelen Stayers, Leavers and Returners. Aspects of Migration and Return Migration in European History, og inneholdt følgende foredrag: Mark Wyman: Return Migration - Old Story, New Story Jon Gjerde: Transatlatic Linkages: The Interaction Between the Norwegian American and Norwegian Nations during the Century of Migration, John Burnett: The Highlands and Islands of Scotland as a Cultural Museum, A Century of Migration. Suzanne M. Sinke: Relating European Emigration and Marriage Patterns.

5 Dissentere og emigrasjon Utvandrermarkeringen falt også sammen med 100-års markeringen for Norges Dissenterting/ Norges Frikirkeråd. Derfor ble det arrangert et seminar om dissentere og emigrasjon fra Norge. Mange emner ble berørt, bl. a. forskjellene mellom dissentergruppene og hvordan de organiserte seg i sitt nye hjemland, og emigrantenes kontakt med sine modermenigheter i Norge. Seminaret fokuserte ikke bare på kirkesamfunn utenfor statskirken, men også på grupperinger innenfor statskirken som representerte en opposisjon, som haugianere og læstadianere. Rundt 30 deltakere i tillegg til foredragsholderne deltok på seminaret, som var et samarbeid mellom Det norske utvandrersenteret, Norges Frikirkeråd og Høgskolen i Stavanger. Foredragene ble trykt i et eget hefte, og er presentert nedenfor. Peder A. Eidberg: Samspillet mellom norske og amerikanske baptiser i et utvandringsperspektiv. Ingunn Folkestad Breistein: Norske dissentere og kampen for religiøs frihet Olav Golf: Predikanten Elling Eielsen som utvandringsagitator i Ryfylke og haugianarleiar i Amerika. Svein Ivar Langhelle: Det relgiøse og kulturelle normskiftet i Nord-Rogaland Religiøst svar på samfunnsmessige endringar eller hollandsk-skotsk påverknad. May Lunde: Læstadianismen: Hovedtrekk fra historien til Nordkalottens vekkelsesbevegelse i Nord - Norge og i USA. Marting Nag: Kvekerne i norsk utvandring Trond Sviland: Bygdeutvandring blant norske kvekere fra Strand, Røldal og Kvinesdal Nils Olav Østrem: Den religiøse sia av utvandringshistoria - lokale døme fra Skjold og Tysvær Hans Eirik Aarek: Troms-kvekerne - et eksempel på dissenterutvandring Odd S. Lovoll: Etnoreligiøse overganger på historisk bakgrunn blant nordmenn i Amerika annonsering i Norges Turistråds nyhetsbulletin Naturally Norway. Nyhetsbulletinen har et opplag på rundt 6000 og sendes til 250 agenter og 4700 reisebyråer i USA. Dette er den trolig den mest målrettede markedsføring man kan ha overfor det amerikanske turistmarked. Senteret er fremdeles medlem av Destinasjon Stavanger. USA turer Utvandrersenteret gjennomførte i 2000 en svært vellykket studietur til New York og Midtvesten for studenter og ansatte ved Høgskolen i Stavanger. I 2001 var målet å nå et større marked, og det ble laget en tur med betegnelsen På gjengrodde stier. Turen var utarbeidet i samarbeid med Cleng Peerson Travel i USA og USA Experten i Kvinesdal, og hadde start 11. oktober. Flere meldte seg som interesserte, men som følge av terrorhandlingen i New York 11. september ble turen avlyst. Det tas imidlertid sikte på å gjøre et nytt forsøk i MIGRASJONSPROSJEKTET I ROGALAND. Fra en av flere samlinger i Forskerforum Migrasjonshistorie. Leder av Forum, Dan Dyrli Daatland, HiS, orienterer. På bildet nærmest, Hans Eirik Aarek, Nils Olav Østrem, Per Inge Bøe, Ole Jone Eide og Olav Tysdal. Trond Svihus med ryggen til. UTVANDRERFESTIVALEN I festivalsammenheng ble året 2001 et merkeår. En femten år gammel tradisjon ble brutt. For første gang siden etableringen av senteret og festivalen i 1986, ble det ikke arrangert en utvandrerfestival i Stavanger. Med støtte bare fra Stavanger kommune var det ikke mulig å gjennomføre festivalen i tradisjonell stand sto dermed i skarp kontrast til jubileumsåret i 2000, da utvandrerarrangement i alle fasonger sto i kø i fylket. Utvandrerfestivalens fremtid er usikker. Spørsmål om både form og innhold - og sted - er blitt drøftet, uten at man har kommet til noen endelig konklusjon. Men det er all grunn til å anta at skuespillene Sluppefolket og Arven fra Amerika vil leve videre. REISELIV De siste årene har stiftelsen i hovedsak markedsført seg overfor de norsk - amerikanske turoperatører gjennom Å styrke forskning og undervisning innen temaet migrasjon har vært en viktig del av styrets strategi for å utvikle stiftelsen. Stiftelsen har derfor i samarbeid med Høgskolen i Stavanger, Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune, Tysvær kommune og Karmøy kommune etablert Migrasjonsprosjektet i Rogaland. Prosjektet startet i 1999 og løper ut Prosjektets hovedmål er å bidra til å markere Rogaland som et sentralt område for dokumentasjon, forskning, formidling og undervisning innenfor migrasjons-historie. En viktig del av prosjektet har vært å sikre drift av et mellomfagstillegg i Europeisk utvandrerhistorie / 10 vekttalls påbyggingsstudium. Hans Storhaug har sammen med høgskolelektor Olav Tysdal hatt ansvaret for studiet, som har oppnådd stor popularitet. Også Sissel Aastorp har vært knyttet til prosjektet og deltatt i arbeidet for å styrke det internasjonale samarbeidet og kontakten til skolene.

6 Som ledd i samarbeidet har Hans Storhaug blitt anmodet av Høgskolen om å starte et Dr. art studium. Han har tatt utfordringen og lansert prosjektet Tilbakevandringen fra USA til Rogaland i det 20. århundre. Omfang, årsaker og virkninger. Studiet tar sikte på å gi svar på spørsmålene om hvor mange utvandrere som kom tilbake, hvorfor de vendte hjem og hvordan de påvirket utviklingen der de re - etablerte seg. Studiet vil også søke å finne svar på om utvandrerne som planla å reise hjem skilte seg ut fra de utvandrerne som hadde til hensikt å slå seg ned permanent. INTERNASJONALT SAMARBEID AEMI Utvandrersenteret og kollegainstitusjoner i de andre nordiske landene, etablerte i 1992 en felles europeisk utvandrerorganisasjon The Association of European Migration Institutions AEMI. Organisasjonen som blant annet arbeider for å fremme forskningen innen feltet, har i medlemmer fordelt på 17 land. Interesserte elever fra Johannes Voksenopplæring under et besøk på Utvandrersenteret i februar PEDAGOGISK TILBUD Senteret har i samarbeid med Høgskolen i Stavanger og Byfjorden skole utarbeidet et undervisningsopplegg i utvandrerhistorie for barneskoler Flere skoler har benyttet seg av dette tilbudet. Det er også gitt undervisning og omvisning til elever i den videregående skole. Det er spesielt gledelig å registrere at byens fremmedspråklige elever finner opplegget på senteret relevant og interessant. I samarbeid med Engøyholmen Kystkultursenter har Utvandrersenteret også i år gitt reiselivsstudenter ved Michigan State University i USA en innføring i etnisk turisme og kystkultur. Studentene deltar på Hotellhøgskolens sommerskole. Fra årsmøtet i The Association of European Migration Institutions - AEMI - i San Marino, september Foran Henning Bender, Centre for Regional and Tourism Research i Bornholm og Ulf Beijbom fra Swedish Emigrant Institute i Växjö, Sverige. Det årlige møtet fant sted i republikken San Marino september, og kombinerte et høyt faglige nivå med et hyggelig sosialt samvær. Fagseminaret tok opp problemstillinger knyttet til emigrant agentens rolle i utvandrerhistorien. Under konferansen var det lagt inn besøk til det nyåpnede emigrantmuseet, og diverse utflukter til historiske steder. Konferansen var delfinansiert av regjeringen i San Marino, som også hadde mottakelse for deltakerne. Møtet må betegnes som meget vellykket, og satte på en måte ny standard for denne typen arrangement. Det knyttes derfor store forventninger til møtet i 2002, som skal foregå i Stavanger i regi av Det norske utvandrersenteret. PERSONALET Personalsituasjonen ved stiftelsen var mer urolig enn vanlig i Sissel Aastorp gikk ut i morspermisjon 1. april. Hovedfagsstudent Ole Jone Eide har fungert i hennes sted. Han har gjort en fantastisk jobb med å hjelpe norskamerikanere på lesesalen samt besvare løpende slektsforespørsler. Ole Jone forsker på den tidlige utvandringen fra Finnøy. I august ble Hans Storhaug utsatt for et uhell, og var sykemeldt til midten av september. Gunn Hidle ble sykemeldt ved juletider. Pensjonist og husvert Per Bjorheim har vært til stor hjelp i disse urolige tider.

7

8

www.regionstavanger.com

www.regionstavanger.com www.regionstavanger.com Side 1 av 28 Innhold Reiselivsdirektøren har ordet 2 Styret og ansatte 3 Styrets beretning 4 Marked 6 Årsregnskapet - eget vedlegg Medlemsliste 24 Side 2 av 28 Reiselivsdirektøren

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 Omslag: Hilde Nicolaisen, RIO Innhold: Forord side 2 Bidragsytere side 3 Innledning Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen

Detaljer

FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012

FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012 FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012 2 Innholdsfortegnelse Styreleiaren har ordet... 4 FN-sambandet 2012... 5 FNs rolle i fred og nedrustningsarbeid... 6 Kvinners rolle i fred- og konfliktarbeid... 8 FN-reform...

Detaljer

Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner. - en første oversikt

Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner. - en første oversikt Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner - en første oversikt Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Bergen/Oslo 2013 Senter for forskning på sivilsamfunn og

Detaljer

Styret Styret har fra årsmøtet 20. juni 2014 til årsmøtet 19. juni 2015 hatt følgende sammensetning:

Styret Styret har fra årsmøtet 20. juni 2014 til årsmøtet 19. juni 2015 hatt følgende sammensetning: HIFO-styrets beretning for styreåret 2014 2015 ORGANISASJON Styret Styret har fra årsmøtet 20. juni 2014 til årsmøtet 19. juni 2015 hatt følgende sammensetning: Faste medlemmer: Kari Aga Myklebost, Tromsø,

Detaljer

Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Årsrapport 2014 til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innhold. 1. Forord... 3 2. Introduksjon... 4 2.1 Overordnede mål og prioriteringer... 4 2.2 Samarbeidspartnere... 5 2.3 Informasjon...

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2013 Innledning Ved utgangen av 2013 er den økonomiske situasjonen i Europa litt bedre enn da året startet. Men fortsatt er den store arbeidsledigheten i mange europeiske land en stor utfordring.

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2005 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Aktiv deltakelse på årsmøte Oslo 16. april 2005 R EDAKTØREN HAR ORDET: av Jorun Vatland Endelig er sommeren her! Den vi har ventet på, og lengtet etter. Vi

Detaljer

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Saksbehandlere: Mona Vibeke Moe og Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Dato: 5.6.2012 Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Detaljer

Melding om virksomheten 2010-2011

Melding om virksomheten 2010-2011 Melding om virksomheten 2010-2011 Melding om virksomheten 2010-2011 1 Melding om virksomheten 2010-2011 Norges Korforbund samler nesten 31 000 medlemmer med en felles interesse av å synge i kor. Organisasjonens

Detaljer

NR. 1-3. DESEMBER 2013 LES MER OM: Konferanse, landsmøte og St.Hans-feiring Enestående familier Portrett av Hans Eirik Aarek Vinterkurs

NR. 1-3. DESEMBER 2013 LES MER OM: Konferanse, landsmøte og St.Hans-feiring Enestående familier Portrett av Hans Eirik Aarek Vinterkurs NR. 1-3. DESEMBER 2013 LES MER OM: Konferanse, landsmøte og St.Hans-feiring Enestående familier Portrett av Hans Eirik Aarek Vinterkurs INNHOLD: Lokallagsnytt...3 Nytt fra landsstyret...4 Strategikonferanse...6

Detaljer

Fra Forsikringsskolen til Handelshøyskolen BI

Fra Forsikringsskolen til Handelshøyskolen BI Fra Forsikringsskolen til Handelshøyskolen NFT 1/2003 BI Fra Forsikringsskolen til Handelshøyskolen BI Forsikringsundervisning i Norge 1950 2002 av Kristian Trosdahl Forsikringsakademiet feiret 50-års

Detaljer

Lederen har ordet: DIS-Østfolds vedtekter sier at årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned.

Lederen har ordet: DIS-Østfolds vedtekter sier at årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned. Østfolddis Digitalt medlemsblad nr. 2 - mars 2010 INNHOLD: Windows-Hjørnet side 2 Årsmøtets dagsorden side 4 Årsberetning side 5 Regnskap side 8 Hvor ble det av mor? side 10 Å bruke svenske SVAR side 13

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD

ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD DIREKTØREN HAR ORDET... 2 STYRETS ÅRSBERETNING 2013... 3 VEST-AGDER-MUSEET IKS FORMÅL OG ORGANISASJONSFORM... 3 UTFORDRINGER... 6 TAKK TIL ANSATTE OG FRIVILLIGE...

Detaljer

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 Fra Spellemannprisen 2010 i Oslo Spektrum. Foto: J. Rugland Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LEDERNES ORD... 3 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

Prosjektet Liv i fjøsan. Sluttrapport. ("Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner") 2009-2013

Prosjektet Liv i fjøsan. Sluttrapport. (Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner) 2009-2013 Prosjektet Liv i fjøsan ("Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner") 2009-2013 Sluttrapport 2 1 Bakgrunn og formål med prosjektet Endringer i bosetting, bruksstruktur og driftsforhold i landbruket

Detaljer

Tilstandsrapport for kvensk språk og kultur

Tilstandsrapport for kvensk språk og kultur Tilstandsrapport for kvensk språk og kultur Denne rapporten gir en oversikt over situasjonen for kvensk språk og kultur i dagens Norge. Tilstandsrapporten viser at det på alle områder er behov for tiltak

Detaljer

Samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner INNLEDNING. Hva er en kommunal arkivinstitusjon?

Samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner INNLEDNING. Hva er en kommunal arkivinstitusjon? INNLEDNING Tittelen på mitt foredrag er samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner med undertittelen hva hvordan hvorfor? Opprinnelig tenkte jeg at det kan umulig være så mye å si om dette temaet, men

Detaljer

Bibliotekaren. Nytt hovedbibliotek i Oslo rykker nærmere. Flere søker bibliotekarstudiet. Knalltøft å bli kastet ut på dypt vann

Bibliotekaren. Nytt hovedbibliotek i Oslo rykker nærmere. Flere søker bibliotekarstudiet. Knalltøft å bli kastet ut på dypt vann Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr. 6 / 2000-8. årgang Nytt hovedbibliotek i Oslo rykker nærmere Flere søker bibliotekarstudiet i Oslo Knalltøft å bli kastet ut på dypt vann... og tariffoppgjøret

Detaljer

Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230

Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230 Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230 IOGT Sør-Norge er en av 5 regioner i den landsomfattende frivillige organisasjonen IOGT i Norge. Virksomheten har sitt region-kontor i Sandefjord,

Detaljer

RAPPORT FRA ÅR 1 AV SAMISK REISELIV I NORD-NORGE

RAPPORT FRA ÅR 1 AV SAMISK REISELIV I NORD-NORGE Foto: Terje Rakke/Nordic Life RAPPORT FRA ÅR 1 AV SAMISK REISELIV I NORD-NORGE SAMMENDRAG Sammen er de samiske reiselivsbedriftene, virkemiddelapparatet og forsknings- og utviklingsmiljøene i gang med

Detaljer

NOTAT ÅRSMELDING 2010 FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS

NOTAT ÅRSMELDING 2010 FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS 1 NOTAT Vår ref. 2011/33-030 Dato 07.02.2011 ÅRSMELDING 2010 FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS 2 3 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 4 BAKGRUNN... 5 EIERE... 6 REPRESENTANTSKAPET... 6 STYRET... 6 PERSONALET...

Detaljer

Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006

Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006 Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006 IOGTs Juniorforbund arbeider for at barn skal ha trygge oppvekstmiljøer. Vårt budskap til barn og ungdom er: Vær deg selv! Vær nysgjerrig! Vær en venn! Vær åpen!

Detaljer

Àja sàmi musea 2010-2015

Àja sàmi musea 2010-2015 Plan for samisk museumsvirksomhet i nordlige Midt- Troms og Nord- Troms Àja sàmi musea 2010-2015 Godkjent av styret, Senter for Nordlige folk AS / Davvi álbmogiid guovddáš OS, 5. juni 2009 1. Innledning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne ÅRSRAPPORT 2014 prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne 1 - Forside/Innhold side 2 Om prolar side 3-4 Takk for støtte side

Detaljer

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 Fra NSFs jubileumskonsert i Lørenskog Hus lør. 5. november 2011. Koret Fermate Vokal og en blåsergruppe fra Skedsmo Janitsjar fremfører innsamlet lokal folkemusikk

Detaljer

Bli PD-ambassadør. Møte med Statens legemiddelverk. Stiftelsen Organdonasjon. Historien om Eirik, en mors beretning. Nr.

Bli PD-ambassadør. Møte med Statens legemiddelverk. Stiftelsen Organdonasjon. Historien om Eirik, en mors beretning. Nr. Nr. 3 September 2012 L A N D S F O R E N I N G E N F O R N Y R E P A S I E N T E R O G T R A N S P L A N T E R T E Bli PD-ambassadør Møte med Statens legemiddelverk Stiftelsen Organdonasjon Historien om

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2014 Innledning Valg av nye representanter til Europaparlamentet og nytt politisk lederskap i EU har preget året 2014. Ved parlamentsvalget i slutten av mai var gjennomsnittlig valgdeltakelse

Detaljer

Rapport og planer 2013-14

Rapport og planer 2013-14 Rapport og planer 2013-14 13. mars 2014 1 Innhold i rapporten 1.0 Innledning 3 1.1.1 Styrets rapportering for 2013 6 2. Resultatrapportering for 2013 7 2. 1 Rapportering på mål: 7 2.1.1 Virksomhetsmål

Detaljer