Salvasjonisten. Nytt, allting blir nytt for Jesus kan forvandle alt Der hvor kulde og is regjerer kan Han smelte det ned for vår Gud er KJÆRLIGHET.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Salvasjonisten. Nytt, allting blir nytt for Jesus kan forvandle alt Der hvor kulde og is regjerer kan Han smelte det ned for vår Gud er KJÆRLIGHET."

Transkript

1 Informasjon fra Frelsesarmeen, Bergen 1. korps NR. 1 mars - mai 2015 Salvasjonisten Nytt, allting blir nytt for Jesus kan forvandle alt Der hvor kulde og is regjerer kan Han smelte det ned for vår Gud er KJÆRLIGHET. Arnold Børud

2 Side 2 Ord Til Ettertanke mars mai 2015 Da jeg skulle skrive denne andakten kom jeg til å spekulere på: Hva er egentlig en andakt? «Andakt» I leksikon står det: En andakt er en enkel form for gudstjeneste som kristne, enkeltvis eller i gruppe, oppfordres til å holde daglig. Så enkelt og så vanskelig er det. Den som tror bør hver dag holde sin egen gudstjeneste med bønn, Bibel og lovsang, uavhengig av om man er alene eller sammen med andre. Hva er så en gudstjeneste? Det finnes mange ord vi kan forklare det med, men et som er godt er møteplass. Der du og jeg møtes som mennesker som søker Gud, og der vi faktisk møter Gud! Derfor; den som holder sin andakt er en kristen og eier Jesus i sitt hjerte! Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne lete seg fram og finne ham. Han er jo ikke langt borte fra en eneste av oss. Ap.gj. 17,27. Det er så mange mennesker som tror at Gud er langt borte, at han ikke bryr seg om oss, eller at vi ikke trenger å bry oss om ham og hvem han er, hva han vil oss og hva han kan gjøre i våre liv. Gud kom gjennom Jesus ved Den hellige ånd inn i vår verden. Han kom nær hver og en av oss og uten stans banker han på vårt hjertes dør. Det som er sørgelig er at de fleste mennesker er ikke klar over at den treenige Gud elsker dem og at det eneste de trenger å gjøre er å si ja til ham og åpne si hjerte for hans kjærlighet. Har du gjort det? Gud velsigne deg til å ta imot alle de åndelige skaer han ønsker å gi deg. Major Gunn Ingeborg Andersen Ansatte: Korpsleder: Ass korpsleder: Adm. Sekretær: Frelsestemplet Bergen 1. korps maj. Flemming Baunø Anita Baunø Martin Kriek Salvasjonisten: Redaksjon: maj. Flemming Baunø, maj. Rune Andersen, Martin Kriek Salvasjonisten distribueres gratis til alle medlemmer tilknyttet Frelsestemplet og andre interesserte. Bladet kan også lastes ned fra nettet. (frelsesarmeen.no/bergen1) Hva er en Salvasjonist? Navnet kommer fra det engelske Salvationist som er navnet på en som tilhører The Salvation Army.

3 mars - mai 2015 Korpslederens notiser Side 3 Selvom det fortsatt er vinter går vi mot lysere tider. Vi befinner oss også i fastetiden. Askeonsdag, 18. februar, innledet en 40 dagers fastetid som varer helt frem til påske. Fastetiden kan markeres på ulike måter. Man kan faste fra mat helt eller delvis noen av disse dagene. Husk at søndagene ikke er fastedager. Søndagene er festdager, hvor vi minnes Kristi oppstandelse. Noen velger å faste fra TV, andre fra Internett. Andre bruker disse dagene til å gjøre en innsats for andre mennesker, som trenger dem. Uansett hva en velger så er disse 40 dagene en gave til kirken. Det er dager som kan bli annerledes enn de øvrige dagene i året. Hvor man bevisst velger å bruke mer tid på bønn, søke stillheten. Dette er dager som innbyr til en annen rytme. Til å gå saktere De 40 dagene munner ut i den strålende påsken: Kristi oppstandelsesdag. Ny Over de 60 sekretær Gerd Hopsdal ble innsatt som Over de 60 sekretær i gudstjenesten søndag 18. januar. Vi ønsker Gerd lykke til med hennes nye ansvar og Guds rike velsignelse. Nye ordrer i Frelsesarmeen Torsdag 26. februar ble de nye ordrene offentliggjort. Disse berører også Bergen 1. korps. Korpsleder og assisterende korpsleder har fått farvel og tar fatt på nye oppgaver fra 1. august d.å. Major Flemming Baunø har fått ordre som ass. divisjonssjef i Sentraldivisjonen. Kadett Anita Baunø har fått ordre som korpsleder i Asker korps. Farvelmøtet blir søndag 14. juni d.å. ling. Oberstløytnant Bernt Olaf Ørsnes får ordre som senioroffiser med pastoralt ansvar i Bergen 1. korps i 50% stilling. Han vil også, som tilleggsansvar, være bykoordinator for Frelsesarmeens virksomheter i Bergen. Ny ledelsesstruktur i Bergen 1. korps Det opprettes igjen et lederteam i korpset som skal ta seg av den daglige driften. I tillegg til lederteamet vil det være et korpsråd som vil bestå av ledere fra de forskjellige grupper i korpset. Korpsledernes ukentlige fridag og frihelger Korpslederne har sin ukentlige fridag på lørdager. Korpslederne har frihelg mars, 1-3 mai og juni. Jeg hilser dere med ordene fra profeten Jesaja: «Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Ja, jeg legger vei i ørkenen, elver i ødemarken.» (Jes 43,19) * * * «Herren velsigne deg og bevare deg! Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred!» (4 Mos 6,24-26) Flemming Baunø Major/korpsleder Ola H. Grytten utnevnes til sersjant fra 1. august og blir korpsleder for både Solheimsviken og Bergen 1. korps i til sammen 50% stil- Forfremmet til Herlighet født innvidd forfremmet Egil Olsen

4 Side 4 Historisk besøk mars mai 2015 Gjenvisitt fra St. Paul menighet. I musikkgudstjenesten søndag 15. februar hadde vi besøk av dom Alois Anfinn Brodersen og et ungdomskor fra St. Paul menighet. Dette var en gjenvisitt fra hornorkesterets besøk i St. Paul i fjor. Ungdommene gjorde et godt inntrykk med sin sang. Vi fikk høre kjente og litt mindre kjente innslag. Et populært innslag var da soknepresten sang Barnetro, og fortalte hvordan denne sangen hadde velsignet ham ved juletider. Hornorkesteret bidro med gode melodier og forsamlingen var med i fellessangen og ble rikt velsignet.

5 mars - mai 2015 Økonomi Side 5 Her litt statistikk over inntekter i desember Julegryte kontant , ,50 Julegryte via SMS 810,00 Julegryte bankterminal 1 050, ,00 Julegryte korpsets julekonsert 963,00 Gaver bankinnskudd , ,00 totale Julegryte inntekter , ,50 I år var vi uheldig med bankterminalen som sluttet å fungere etter noen dager men dette ble kompensert og vel så det med at vi delte ut lapper med kontoummer og SMS aksjonen. Diakoniutvalget har bestemt at 25 % av Julegrytens inntekter ( kr) føres over til Slumstasjonen. Vi har stått ca. 80 timer fordelt på 22 personer. I tillegg har vi solgt ca 520 julekrigsrop, de fleste av Flemming og Andreas, som ga kr i overpenger. Takk til alle som har bidratt til å få dette resultatet. Bergen 1. korps har mottatt 1,6 mill. fra et arve oppgjør ifm Oskar Olsens bortgang. Vi har overført 1,5 mill. til FEAS for nedbetaling av lån og bedt om en ny utregning av korpsets husleie. Medlemsmøte 16. februar Det var innkalt til medlemsmøte mandag 16. febr kl1800 hvor temaet var Samarbeid mellom Bergen 1. korps og Solheimsviken korps. Fra Frelsesarmeens hovedkvarter kom kommandør Dick Krommenhoek og ass. Sjefssektretær major Jan Risan. I tillegg var divisjonsjefen major Jostein Nielsen til stede. Han hadde tatt initiativet til møtet. De tre hadde hver sine innlegg. Og det kom fort frem at det hele dreide seg om forflytning og ny korpsleder for begge de involverte korps. Det ble gjort kjent at Ola Grytten blir utnevnt til sersjant fra høsten Han skal da gå inn i 50% stilling som korpsleder for begge korps. I tillegg skal oberstløytnant Bernt Olaf Ørsnes ha 50% stilling som åndelig veileder for Bergen 1. korps. Bernt Olaf Ørsnes vil fortsette i sin nåværende stilling som fengselskapellan. Etter disse bekjentgjørelsene ble det anledning til spørsmål og kommentarer, og en del av de tilstedeværende benyttet sjansen til å komme med innspill og spørsmål. Vi ønsker Ola Grytten og Bernt Olaf Ørsnes Guds velsignelse i oppgavene som venter.

6 Program Side 6 mars mai 2015 Program for mars mai 2015 Programposter merket m/ (S) er poster arrangert av Solheimsviken UKE 10 Mandag 2. mars Tirsdag 3. mars Kl Din Kveld Onsdag 4. mars Kl Moldova Torsdag 5. mars «Tålmodighet» v/ Anita Baunø Kl FA kurs Ladegården, Solheimsviken og Bergen 1. korps inviterer til felles bibelhelg i Strømgt. 16 Gjester: Rut og Peter Baronowsky Fredag 6. mars kl. 19 Lørdag 7. mars kl (Lunsj kl ) Søndag 8. mars kl. 11 Festgudstjeneste I Kultursalen på Ny Krohnborg skole Festbuffet etter gudstjenesten Felles lovsangsteam alle dager. Egne samlinger for barna hele helgen! Frelsesarmeens Gospelkor deltar på gudstjenesten på søndag Seminaravgift: kr. 100 / maks kr 300 pr fam. UKE 11 Mandag 9. mars Tirsdag 10. mars Torsdag 12. mars «Tro, håp og kjærlighet» v/ maj. Gunn Andersen Kl FA kurs Lørdag 14. mars Kl HO jubileumsfest Privat fest for inviterte gjester Søndag 15. mars Kl Familiesamling (S) Kl Jubileum-Musikkgudstjeneste Hornorkester 125 år Tale v/ kom. Dick Krommenhoek Hornorkester og Korpskor UKE 12 Mandag 16. mars Tirsdag 17. mars Kl Din Kveld Torsdag 19. mars «Gode leveregler» v/ maj. Rune Andersen Kl FA kurs Lørdag 21. mars Kl Paletten Interkulturelt fellesskap Kl Ungdomsklubb (S) Søndag 22. mars Kl Bønn Kl Gudstjeneste Tale v/ maj. Flemming Baunø Kl Familiesamling (S)

7 mars - mai 2015 UKE 13 Mandag 23. mars Tirsdag 24. mars Torsdag 26. mars «Korset» v/ Kristi Søvik Fredag 27. mars Kl Andakt Midtbygda Søndag 29. mars Palmesøndag Kl Bønn Kl Gudstjeneste Gjester: maj. Magna og Jostein Nielsen Hornorkester UKE 14 Mandag 30. mars Tirsdag 31. mars Kl Din Kveld Program UKE 15 Tirsdag 7. april Onsdag 8. april Kl Moldova Torsdag 9. april «Oppstandelsen» v/ Reidun Nyland Søndag 12. april Kl Bønn Kl Felles Gudstjeneste Tale v/ maj. Flemming Baunø Solheimsviken deltar Kl Sangkafé Tema: Syng og spill for Herren Gjester: «Gladsang» fra Eidsvåg kirke Side 7 Mandag 6. april 2. Påskedag Kl Påskefest m/ middag Solheimsviken korps inviterer til felles Påskefeiring m/ middag Torsdag 2. april Skjærtorsdag Kl Utpost Leirvåg Kl Skjærtorsdagsmøte m/sedermåltid Heidi-Lill m/ fl deltar Etterpå serveres det kvelds og prater sammen. Fredag 3. april Langfredag Kl Pasjonsgudstjeneste Tale v/ maj. Flemming Baunø Musikk v/ Jahn Waagbø Søndag 5. april 1. Påskedag (Felles i Ladegården korps) Kl Påskefrokost Kl Påskegudstjeneste Tale v/ maj. Ørjan Amland UKE 16 Mandag 13. april Tirsdag 14. april Kl Din Kveld Torsdag 16. april «Elske uansett» v/ maj. Flemming Baunø Lørdag 18. april Kl Ungdomsklubb (S) Søndag 19. april Kl Musikkgudstjeneste Andakt v/ oberstlt Bernt Olaf Ørsnes Osterøy Janitsjar / Hornorkester UKE 17 Mandag 20. april Tirsdag 21. april

8 Side 8 Program mars mai 2015 Torsdag 23. april «Godt eksempel» v/ Håkon Eiken Søndag 26. april Kl Bønn Kl Gudstjeneste Tale v/ Harald Stavland Korpskoret UKE 18 Mandag 27. april Tirsdag 28. april Kl Seniortreff Besøk av Tertnes musiklag Kollekt til Moldova Andakt v/ maj. Andreas Bognøy Kl Din Kveld Torsdag 30. april «Grotid» v/ maj. Andreas Bognøy Lørdag 2. mai Kl Ungdomsklubb (S) Søndag 3. mai Kl Bønn Kl Gudstjeneste Tale v/ kapt. Tove Sæhle Kl Familiesamling (S) Kl Sangkafé Tema: «Det er jubel og fryd i min sjel!» Gjester: Lovsangsteamet fra Solheimsviken. Musikk v/ Hilde Grytten og Christian Holter UKE 19 Mandag 4. mai Tirsdag 5. mai Onsdag 6. mai Kl Moldova Torsdag 7. mai «Tilhørighet» v/ kapt. Tove Sæhle Søndag 10. mai Kl Musikkgudstjeneste Felles m/ Solheimsviken korps Andakt v/ maj. Flemming Baunø Hornorkester / Solheimsviken UKE 20 Mandag 11. mai KL Bønn og samtale Tirsdag 12. mai Kl Din Kveld Lørdag 16. mai Kl Paletten Interkulturelt fellesskap Kl Ungdomssamling (S) Søndag 17. mai Kl mai frokost Korpset inviterer til en felles frokost på begynnelse av nasjonaldagen Alle tar med sin egen frokost, korpset sørger for kaffe, te og juice. Så inntar vi frokost i fellesskap før vi tar fatt på.. Kl Hovedprosesjon som starter på Koengen. Korpset utfordrer alle til å være med å gjøre Frelsesarmeen synlig i Bergen på denne dagen. UKE 21 Mandag 18. mai Tirsdag 19. mai Torsdag 21. mai «Kilde til liv og kraft» v/ Anita Baunø Søndag 24. mai Pinsedag Kl Konfrimasjonsgudstjeneste Felles m/ Solheimsviken korps Tale v/ maj. Flemming Baunø Konfirmanter Vegard Kristiansen Marøy fra Bergen 1. korps og konfirmanter fra Solheimsviken Hornorkesteret

9 mars - mai 2015 Side 9 UKE 22 Mandag 25. mai 2. Pinsedag Kl Økumenisk Gudstjeneste Kristkirketomten Hornorkesteret deltar Tirsdag 26. mai Kl Seniortreff (vårtur) Torsdag 28. mai «Kjærlighetsunder» v/ Per Storheim Søndag 31. mai Kl Fellesgudstjeneste (S) Ansvar v/ Solheimsviken korps Tale v/ Ranveig Møller Viktige datoer Fredag 29. søndag 31. mai 125års jubileum Ladegården korps Fredag: Gatefest i Hans Haugesgt. Lørdag: Ladegården FA Brass spiller i sentrum Søndag: Jubileumsgudstjeneste Søndag 7. juni Gudstjeneste i Norheimsund krk Søndag 14. juni Farvelgudstjeneste for Anita og Flemming Baunø Onsdag 1. - Søndag 5. juli Internasjonale Kongress, London Offisersskolen og aspirantarbeid Mysen korps Sveits, Østerrike og Ungarn Vennskapsaksjonen Odda korps Taiwan Barnegruppene i korpset Porsgrunn korps Tanzania Seksjon for IT Reykjavik korps Uganda Påskens møter og leirer Namsos korps Storbritannia og Irland Seksjon for misjon og bistand Orkanger korps USA sentral Fretex-butikkene Risør korps USA øst Hjem og familie Sagene korps USA sør Konfirmantene med familier Sogndal korps USA vest FA-TV (Frelsesarmeens TV) Svolvær korps Zambia Seksjon for musikk Trondheim korps Zimbabwe Frelsesarmeens eldreomsorg Volda korps Angola Hertex Island Nedre Eiker korps Australia sør Bønne og takke emner

10 Side 10 Bergen 1 Hornorkester 125 år mars mai 2015 Bergen 1. korps hornorkesteret markerer sitt 125-års jubileum 14. og 15. mars. På lørdag blir det en privat jubileumsfest for inviterte gjester og på søndag blir det Jubileumskonsert hvor alle er hjertelig velkommen. Musikkorpset rundt 1900 Det hele begynte i 1890 da kapt. Julius Amundsen tok over ledelsen av Bergen 1. korps. Med hans erfaring fra hornmusikk og bekjentskaper fikk han kjøpt 6 brukte instrumenter og 2 trommer. Det var i desember 1890 at hornorkesteret spilte offentlig for første gang og ble innviet. I den første tiden var publikum ikke alltid klar over hvilken sang som ble spilt, men korpset strevde seg framover. Musikkorpset i 1920 under ledelse av Theodor Thorkildsen, og med ny innkjøpte instrumenter Hornorkesterets instruktører og Musikkmestere gjennom tiden 1890 Madsen / Ryan fra Brigademusikken 1891 Rasmus Kristoffersen 1892 Alfred Knutsen Ca 1900 Anton Evjen 1904 Eilert Ingebrigtsen 1912 Theodor Thorkildsen 1. musikkmester i korpsets historie 1930 Eivind Madsen 1960 Magnus Talhaug 1968 Tor Johnstad 1971 John Brakstad 1994 Arne Amland 1997 John Brakstad Fra turen til England i 1957 Turer og turné gjennom årene 1922 Orkesterets første Landsturné Florø - Stad - Ålesund - Molde - Kristiansund - Trondheim - Røros - Elverum - Hamar - Gjøvik - Oslo - Voss - Vaksdal Sørlandsturen Haugesund - Kopervik - Stavanger - Egersund - Mandal - Kristiansand - Larvik - Arendal - Porsgrunn - Skien - Drammen - Oslo (kongress)

11 mars - mai 2015 Bergen 1 Hornorkesteret 125 år Side Danmark/Sverige tur Stavanger - Flekkefjord - Kristiansand - Danmark - Sverige (Gøteborg) - Oslo (kongress) 1954 Sverige tur Oslo - Karlstad - Jønkøping - Husquarna - Stockholm 1957 Englandstur 1970 Nord Norge turen Tromsø - Evenes - Harstad - Bardufoss - Narvik - Bodø Noen andre merkeår i orkesterets historie 1920 Korpsets første nye instrumenter ble kjøpt fra England 1970 Korpsets første og eneste plate ble spilt inn 1987 Korpset kjøper nye instrumenter til hele besetningen 1990 Musikkorpsets 100 års jubileum m/ stor Jubileums konsert i Grieghallen og deltagelse på Tomrafestival i Møre og Romsdal Fra turen til USA i USA tur New York - Wilkes-Barre, Pensylvania - Jamestown, NY - Detroit, Michigan - Milwaukee, Wisconsin - Chicago, Illinois - Rockford, Illinois 1988 Oslo 100-års Jubileums kongress 1988 Nord-norske festspillene i Bodø 1994 Tour of Eastern Territory USA Turné på USA Østkysten inklusiv New York Jubileumskonsert i en fullsatt Grieghall I dag er Hornmusikken fremdeles aktiv. Først og fremst er aktiviteten knyttet til virksomheten i Strømgt. 16, men også med deltagelse i gudstjenester i distriktet som for eks. i Norheimsund kirke og på Økumenisk Gudstjeneste på Kristkirketomten. Motto i dag er den samme som for 125 år siden: Å spille til Guds ære for å vinne sjeler for Guds rike. Plate som ble spilt inn i 1970 til korpsets 80 års jubileum Økumenisk gudstjeneste, Kristkirketomten 2013

12 Besøksadresse: Strømgt. 16 / Postadresse: Postboks 175, sentrum 5804 Bergen Epost: / Tlf.: (kontor) / Fax: Treftid: (mandag til fredag) / Bankkonto:

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik NR. 1 2015, ÅRGANG 82 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! 1 EN LOVSYNGENDE MENIGHET

Detaljer

Kirkenytt Metodistkirken Halden

Kirkenytt Metodistkirken Halden Kirkenytt Metodistkirken Halden Nr. 1 Mars Mai 2014 Årgang 63 Alfred Glomsrød Fladeby ble døpt 09. februar. Her sees dåpsbarnet sammen med foreldrene Oda og Anders Fladeby, prest og faddere. Vi gratulerer

Detaljer

TEMPELNYTT. Informasjon fra Frelsesarmeen, Templet korps (menighet) jun-aug 2015. Alle bilder på forsiden: Øystein Stadsklevi

TEMPELNYTT. Informasjon fra Frelsesarmeen, Templet korps (menighet) jun-aug 2015. Alle bilder på forsiden: Øystein Stadsklevi TEMPELNYTT Informasjon fra Frelsesarmeen, Templet korps (menighet) jun-aug 2015 Alle bilder på forsiden: Øystein Stadsklevi Nå har jeg stått to morgener og delt ut gratis kaffe og boller ved bussholdeplassen

Detaljer

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang i Fredrikstad Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9 Forsangergruppa gjorde en flott innsats på familiegudstjenesten i februar. F.v.: Camilla Næss, Eline

Detaljer

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963 ISSN: 0807-8963 Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang Over: Gudstjeneste i Døvesenteret i Kristiansand i forbindelse med Bispevisitas i det Sørvestenfjelske

Detaljer

Møte Søndager! Bønn Mandager!

Møte Søndager! Bønn Mandager! Filadelfiavennen Filadelfia Birkeland Møte Søndager! Bønn Mandager! Nyhetsbrev: September/Oktober 2012 1 Pastor Roger Nygård Styremedlem & Lovsang Elin Nygård Styremedlem Jan Vidar Aronsen Styremedlem

Detaljer

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2008 Årgang 104 Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli Herre, la meg kjenne dine veier, lær meg dine stier! Salme 25, 4 Portrettet Dåpsvekkelse Skoletaper

Detaljer

MENIGHETEN GUDS BYGGVERK

MENIGHETEN GUDS BYGGVERK det e l a r t n e C - å hjelpe h l mennesker k till å erfare Guds kjærlighet Centralkirken - metodistkirken ved Fløibanen, Bergen N Nr. 4-5 Mai/Juni 2009 - Årg. 91 Navnet Jesus blekner aldri, Tæres ei

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

menighetsblad NR.2 Det er vår! KRISTI KAMP ER OVERSTÅTT AT JEG IKKE GJORDE DET FØR

menighetsblad NR.2 Det er vår! KRISTI KAMP ER OVERSTÅTT AT JEG IKKE GJORDE DET FØR menighetsblad NR.2-2011 65. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no Det er vår! FASTETID ER AKSJONSTID KRISTI KAMP ER OVERSTÅTT AT JEG IKKE GJORDE DET FØR - 2011 65. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no DEN NORSKE KIRKE

Detaljer

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on».

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on». Region Nord 19. APRil 123. ÅRgAng 07 2013 Men de som venter på Herren, får ny kraft, de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette. jes 40,31 satser på 10 12-åringer

Detaljer

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010.

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2010 Årgang 106 På Solstrand var nær 60 tenåringer samlet til Tentroweekend. LES MER SIDE 28-29 Les om arbeidet i Padrauna, India vårt glemte misjonsfelt.

Detaljer

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter Å rsmelding 2012 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter For jeg lengter etter å se dere, så jeg kan gi dere del i en Åndens gave for å styrke dere eller rettere sagt: for at dere og jeg

Detaljer

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt.

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt. Region Nord 11. april 124. Årgang 07 2014 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Ef 2,13 Nytt fra Region Nord Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen

Detaljer

Menighetsblad. Menighetsblad. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Brunlanes. Nr. 2-2015 MAI - JUNI Årgang 40. I dette nummeret:

Menighetsblad. Menighetsblad. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Brunlanes. Nr. 2-2015 MAI - JUNI Årgang 40. I dette nummeret: Menighetsblad Menighetsblad Den Evangelisk Lutherske Frikirke Brunlanes Nr. 2-2015 MAI - JUNI Årgang 40 I dette nummeret: Menighetsnytt Pastorhjørnet Barneleir på Fredtun I tro Kr.Himmelfartsstevne Kirketrim

Detaljer

DER DU BOR. Herøya-dag! Misjonskirken. Hva er det? Se side 12. Herøya Misjonskirke

DER DU BOR. Herøya-dag! Misjonskirken. Hva er det? Se side 12. Herøya Misjonskirke Misjonskirken DER DU BOR Herøya Misjonskirke 600 mennesker fylte Herøyahallen da Misjonskirken inviterte familie og gjester til konfirmasjonsgudstjeneste, søndag 29. april 2012. Aldri har vel Herøyahallen

Detaljer

NMS Øst - Norge. det norske misjonsselskap nr 1 Januar 2014. Vi ønsker alle et Godt Nytt År!

NMS Øst - Norge. det norske misjonsselskap nr 1 Januar 2014. Vi ønsker alle et Godt Nytt År! NMS Øst - Norge det norske misjonsselskap nr 1 Januar 2014 Vi ønsker alle et Godt Nytt År! INNHOLD Velkommen til Generalforsamling s. 3 Leder s. 4 Middag for fine damer i Re s. 5 Takk til Knut Lande s.

Detaljer

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen.

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen. PORSGRUNN Nr. 2 - Mars 2013 e.kr.f. Intervju med Thorleif Leifsen Thorleif Leifsen skal lede den nyetablerte byggekomiteen for Østre Porsgrunn kirke - Jeg gleder meg til å starte arbeidet med den nye kirken

Detaljer

Frelsesarmeens slumstasjoner

Frelsesarmeens slumstasjoner Årsmelding 2011 Frelsesarmeens slumstasjoner Forord Uten timeavtale og med små og store behov har gjestene våre kommet til slumstasjonene våre i 2011. Vi merker fort hva som rører seg ute i samfunnet når

Detaljer

Nr. 1-2014 - 143. årgang

Nr. 1-2014 - 143. årgang Nr. 1-2014 - 143. årgang Magasin for kristen tro, tanke og liv 5 Innhold Verdighet Redaktør: Karl Anders Ellingsen Ekspedisjon og abonnement: Olav Helgesen 6 Kompetanse på tvers Postadresse: P.B. 2744

Detaljer

Sjømannskirken i Rotterdam 1/2013 BUDSTIKKA. Med historien i veggen Se bilder fra ombyggingen på side 13

Sjømannskirken i Rotterdam 1/2013 BUDSTIKKA. Med historien i veggen Se bilder fra ombyggingen på side 13 Sjømannskirken i Rotterdam 1/2013 BUDSTIKKA Med historien i veggen Se bilder fra ombyggingen på side 13 Støtt vårt arbeid Takk for at du leser Budstikka i pdf utgave. For mange er dette en minst like god

Detaljer

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake.

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake. Region Sør 10. februar 122. Årgang 03 2012 Salig er den som har Jakobs Gud til hjelper og setter sitt håp til Herren sin Gud. Salme 146,5 25 mill på tre uker Bare de tre siste ukene i desember kom det

Detaljer

Menighetsbladet. Påskemorgonvise. for Hof, Vassås og Eidsfoss. Nr. 2 mars 2013, 56. årgang

Menighetsbladet. Påskemorgonvise. for Hof, Vassås og Eidsfoss. Nr. 2 mars 2013, 56. årgang Menighetsbladet for Hof, Vassås og Eidsfoss Nr. 2 mars 2013, 56. årgang Påskemorgonvise Eg ville så gjerne ha vore Maria som kom til ei grav. Ho sto der i hagen med tåre den første påskedag. Då var han

Detaljer

Glade vandrere på tur i fjellet. Hyggekvelder med mye glede

Glade vandrere på tur i fjellet. Hyggekvelder med mye glede Region Vestfold / Buskerud VEBU stikka region vestfold/buskerud Foto: Erling Smemo Regionblad for Normisjon nr. 5 oktober/november 2010 årgang 7 Dager til livsglede og rekreasjon fantastiske dager på Hermon

Detaljer

i Fredrikstad Menighetsbladet nr. 3-2003 44. årgang Familien Bullen Frikirken 120 år Fredagsklubben F ormiddagstreff

i Fredrikstad Menighetsbladet nr. 3-2003 44. årgang Familien Bullen Frikirken 120 år Fredagsklubben F ormiddagstreff i Fredrikstad Menighetsbladet nr. 3-2003 44. årgang Familien Bullen Frikirken 120 år Fredagsklubben F ormiddagstreff Den Evangelisk Lutherske Frikirke Pastorens hjørne Fredrikstad menighet Apenesgate 7,

Detaljer

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. Live Fossen Gundersen

Detaljer

Kvinneforbundet. 90-års jubileum 1916-2006. Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre

Kvinneforbundet. 90-års jubileum 1916-2006. Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre Kvinneforbundet 90-års jubileum 1916-2006 Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre La oss fortsatt gjøre det gode og ikke bli trette Samfunnet har forandret seg i løpet av Kvinneforbundets 90 årige historie,

Detaljer

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Profetiene gjekk i oppfylling då Jesus vart født. Gunnvor Kreken 11 vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet

Detaljer

det Centrale - å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet www.centralkirken.no Metodistkirken ved Fløibanen

det Centrale - å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet www.centralkirken.no Metodistkirken ved Fløibanen SEPTEMBER/OKTOBER/NOVEMBER 2011 ÅRGANG 93, NUMMER 4 det Centrale - å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet Metodistkirken ved Fløibanen AV INNHOLDET Finner du Jesus. Centralen Møtekalender Sommerfesten

Detaljer

To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke, er det sterke ønsker om å starte kristne grunnskoler.

To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke, er det sterke ønsker om å starte kristne grunnskoler. Region Nord 07. desember 122. Årgang 22 2012 For ennå er det bare en kort stund, så kommer han som skal komme, og han skal ikke drøye. Heb 10,37 To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke,

Detaljer