Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play"

Transkript

1 Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, b-1113_Protokoll_FS_12 Kopi: handball.no Protokoll fra møte i Forbundsstyret torsdag 14. og fredag 15. juni 2012 Til stede: Karl-Arne Johannessen President Nina Britt Husebø 1. visepresident Ole R. Jørstad 2. visepresident Berit Hagen Styremedlem Espen Karlsen Styremedlem Ole-Jonny Korsgaard Styremedlem Kjersti J. Steinskog Styremedlem Bente Aksnes Styremedlem Tonje Jelstad Styremedlem Frank H. Bjørndal Varamedlem Stig Quille Ansattes representant Erik Langerud Generalsekretær Lise H. Thorstensen Kontorsjef Espen Karlsen deltok via telefon på torsdag. Erik Langerud var fraværende fra kl 08:00-11:00 på fredag, mens Kjersti J. Steinskog var fraværende fra kl 10:15 13:30 på fredag. Saksliste Saksnr 173/11-13 Eliteserielisens behandling/tildeling... 2 Saksnr 174/11-13 Strategikonferansen juni Saksnr 175/11-13 Jubileumsfesten 15. juni Saksnr 176/11-13 Konkurranse om jubileumsstipend... 3 Saksnr 177/11-13 Sportslige aktiviteter for seniorlandslagene... 4 Saksnr 178/11-13 Statusrapport Consept Arena og Totalprosjekt... 4 Saksnr 179/11-13 Regnskap 1. tertial... 5 Saksnr 180/11-13 Årsberetning for Saksnr 181/11-13 Reglementsendringer/oppdateringer i lovboken... 5 Saksnr 182/11-13 Honorarer og godtgjørelse... 7 Saksnr 183/11-13 Søknad om endring av terminlistenavn fra Bækkelagets Spkl Saksnr 184/11-13 Klimaundersøkelsen Saksnr 185/11-13 Rapporter og referater Protokoll fra møte nr 12/11-13 i Forbundsstyret Side 1 av 12

2 Saksnr 173/11-13 Eliteserielisens behandling/tildeling Til møtet forelå et notat fra GS som vedrører andre tildelingsrunde av eliteserielisens for sesongen 2012/2013. Basert på dette notatet ga Ole Andreas Hansen (GS) en orientering i møtet. Klubbene i Postenligaen kvinner omsatte for kr ,-, en reduksjon fra fjoråret på kr 8,5 mill. Klubbene i Postenligaen menn omsatte for kr ,-, en økning fra fjoråret på kr 9,3 mill. Det gjennomsnittlige årsresultatet for kvinner er kr ,-. Dette er en negativ endring i forhold til fjoråret. I forhold til omsetningen utgjør netto underskudd -4,1 %. Det gjennomsnittlige årsresultatet for menn er kr ,-. I forhold til omsetningen utgjør netto overskudd 0,03 %. FS-vedtak i saksnr 173/11-13 I andre tildelingsrunde tildeler Forbundsstyret eliteserielisens uten anmerkning til følgende klubber: For kvinner: For menn: - Ingen - IL Runar Følgende klubber tildeles eliteserielisens med status under overvåkning: For kvinner: For menn: - Byåsen Håndball Elite - Bodø HK - Gjøvik HK - Elverum Håndball - Oppsal IF Håndball - Øyestad IF Håndball Elite Følgende klubber tildeles eliteserielisens med status under skjerpet overvåkning: For kvinner: For menn: - Sola HK - Follo HK Følgende klubber tildeles eliteserielisens med status under skjerpet overvåkning og 4 poengs trekk: For kvinner: For menn: - Ingen - Viking Stavanger HK De øvrige klubbene vil få avklart sin lisens i neste tildelingsrunde. Dette som følge av at det fortsatt mangler noe informasjon og kommentarer til det innsendte materialet. Neste tildelingsrunde vil finne sted i et telefonmøte onsdag 27. juni kl 16:00. Protokoll fra møte nr 12/11-13 i Forbundsstyret Side 2 av 12

3 Saksnr 174/11-13 Strategikonferansen juni visepresident Nina Britt Husebø gjennomgikk programmet for helgens Strategikonferanse. Det vil være infuture som står for det eksterne innslaget hva angår temaet Trender og fremtidsbilder. Konferanseledere vil være Tonje Jelstad og Ole-Jonny Korsgaard. Til orientering og videre arbeid. FS-vedtak i saksnr 174/11-13 Saksnr 175/11-13 Jubileumsfesten 15. juni 2012 På møtet ble det gjort en gjennomgang av både kjøreplanen og bordplanen for jubileumskvelden. Det bør være duket for en kveld i begeistringens ånd. Til orientering og videre arbeid. FS-vedtak i saksnr 175/11-13 Saksnr 176/11-13 Konkurranse om jubileumsstipend I anledning Norges Håndballforbunds 75 års jubileum har det vært utlyst en konkurranse på om et jubileumsstipend på kr ,-. Søknadsfrist ble satt til 1. juni. I utlysningen ba vi om det beste forslaget til hvordan alle i norsk håndball kan feire seg selv en gang i året, gjerne 2. mai eller en annen egnet foreslått dato for å etablere en årlig «Håndballens dag». Det stod videre at forslaget må sendes på vegne av et klubbstyre eller regionstyret i regionen som klubben tilhører. I forslaget ba vi også om en kort beskrivelse av hvordan jubileumsstipendet skal benyttes i klubben eller regionen. GS redegjorde kort i møtet for de 7 forslagene som kom inn, og styret drøftet de innkomne forslagene. FS-vedtak i saksnr 176/11-13 Forbundsstyret vedtar at Urædd Håndball tildeles jubileumsstipendet på kr ,-.. Urædd Håndball leverte et godt forslag som favner flere aktiviteter innenfor et nattåpent arrangement. De ga en god beskrivelse av hvordan stipendet kan brukes og Forbundsstyret liker godt deres tanker om rekrutteringstiltak med fokus på binge- og streethåndball både i nærområdet og på skolene. Dette kan bidra til å løfte frem nye rekrutter til håndballen i skolen og nærmiljøene. Stipendet vil bli overrakt i forbindelse med pausen i kvalifiseringskampen mellom Norge og Ungarn i Oslo Spektrum lørdag 16. juni. Protokoll fra møte nr 12/11-13 i Forbundsstyret Side 3 av 12

4 Saksnr 177/11-13 Sportslige aktiviteter for seniorlandslagene Det vises til vedtak gjort på forrige FS-møte der generalsekretæren orienterte om et internasjonalt turneringskonsept for seniorlandslagene. Generalsekretæren ga en orientering i møtet. Vi er i god dialog med Danmark og Frankrike vedrørende et konsept for Golden League for kvinner. Konseptet vil bli presentert på en pressekonferanse i forbindelse med Nettbuss Scandinavian Open. Når det gjelder Golden League for menn er vi i prosess på dette, men avventer Tysklands rolle i dette konseptet. FS-vedtak i saksnr 177/11-13 Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning. Saksnr 178/11-13 Statusrapport Consept Arena og Totalprosjekt Prosess ved inngåelse av avtalen med TP i 2010 Til møtet forelå et notat som beskriver prosessen frem til avtalen med TP ble undertegnet i Styresammensetning i Consept Arena Til møtet forelå også en oversikt som viser styresammensetningen i Consept Arena. Som følge av at to av medlemmene har trukket seg fra sine verv, må nye medlemmer komme på plass. Arbeidsutvalget vil, sammen med styret i Consept Arena, jobbe for å finne frem til nye styremedlemmer i Consept Arena, samt den totale styresammensetningen. Status for prosjektet Styremedlem Kjersti J. Steinskog ga sine betraktninger sett fra styret i Consept Arena. Det er etablert kontakt med Skedsmo kommune og Norges Varemesse. Begge parter er positive til våre planer. Når det gjelder Filipstad har det ikke skjedd så mye den siste tiden, men også her vil tråden bli tatt opp i løpet av sommeren. FS-vedtak i saksnr 178/11-13 Forbundsstyret vedtar at Norges Håndballforbund går videre med prosjektene på Filipstad og Norges Varemesse sammen med Totalprosjekt. En ytterligere presisering i vedtaket falt mot 3 stemmer. Styreleder i Consept Arena, Harald Tyrdal, inviteres til FS-møtet 23. august Protokoll fra møte nr 12/11-13 i Forbundsstyret Side 4 av 12

5 Saksnr 179/11-13 Regnskap 1. tertial Generalsekretæren ga en kort redegjørelse for regnskapet for 1. tertial med tilhørende kommentarer. Regnskapet viser p.t. et negativt avvik på kr ,- i forhold til budsjett etter finans. Generalsekretæren poengterte at det er et mål å styre ressurser mot aktivitet og å oppnå et budsjett i balanse. Ny statusrapport gis på FS-møtet i august. FS-vedtak i saksnr 179/11-13 Forbundsstyret berømmer GS for en god fremstilling av både regnskap og kommentarer, og godkjenner det fremlagte regnskapet. GS forsikrer Forbundsstyret om at de godkjente budsjett for 2012 ligger fast og at det er ingenting som tilsier avvik på disse. Saksnr 180/11-13 Årsberetning for 2011 På møtet gikk Forbundsstyret gjennom den forelagte årsberetningen for 2011 med regnskap og noter. FS-vedtak i saksnr 180/11-13 Forbundsstyret godkjenner årsberetningen for 2011 slik den ble fremlagt i møtet. Saksnr 181/11-13 Reglementsendringer/oppdateringer i lovboken Offisielle adresser GS foreslår at vi beholder faksmaskinen, men faks blir ikke lenger en offisiell postadresse til NHF. Ordinær post og e-post beholdes som offisielle adresser, som det føres postjournal for. Gebyrer Det foreslås å videreføre samme nivå som sesongen 2011/2012. Lottoserien Kapittel 51; Bestemmelser for den landsomfattende serien for J20 og G20, fjernes fjernes som en konsekvens. NM for videregående skoler (vgs) Kapittel 71; Norgesmesterskapet for videregående skoler, fjernes fjernes blir ny og blir ny endres til Spilletiden settes av arrangerende region, og opplyses om i forkant av arrangementet. To lag fra samme klubb i laveste divisjon FS vedtak i sak 154/11-13 føres inn i : Slik deltakelse skal kun finne sted på de betingelser Forbundsstyret fastsetter. Protokoll fra møte nr 12/11-13 i Forbundsstyret Side 5 av 12

6 Spilleplan Siste setning i endres til: Alle kamper i en serierunde skal om mulig spilles på samme rundedato. Kampene i siste spillerunde i 2. divisjon og høyere skal om mulig avvikles samtidig. Oppnevnelse av nøytral tidtaker Andre setning i endres til: Arrangør plikter å skaffe sekretær og tidtaker. 1. divisjon kvinner FS vedtak i sak 155/11-13 konkretiseres og føres inn i : 1. divisjon kvinner skal bestå av 12 lag som spiller dobbel serie. Hvis lag trekkes/strykes fra 1. divisjon kvinner i sesongene 12/13 eller 13/14 vil disse ikke bli erstattet med nye lag, med mindre antallet lag i avdelingen er 12 eller færre. Hvis ingen lag er trukket/strøket i denne perioden vil reduksjon av antall lag skje på følgende måte: a. Hvis avdelingen har 13 lag ved utgangen av sesongen 13/14 vil lag nr 10, 11, 12 og 13 rykke ned til 2. divisjon. 3 lag vil rykke opp fra 2. divisjon til 1. divisjon. b. Hvis avdelingen har 14 lag ved utgangen av sesongen 13/14 vil lag nr 11, 12, 13 og 14 rykke ned til 2. divisjon. 2 lag vil rykke opp fra 2. divisjon til 1. divisjon. Postenserien 14 FS vedtak føres inn i : Kun ett lag pr klubb kan delta i hver klasse i det nasjonale sluttspillet for J14 og G14. Hvis regionsmester ikke ønsker deltakelse, kan retten overføres til det høyest rangerte laget som ønsker deltakelse. Sparserien og Bringserien FS vedtak i sak 153/11-13 føres inn i henholdsvis og : I de tilfeller hvor reisen overstiger 550 km en vei og/eller 7 timer en vei, kan billigste reise med fly godkjennes i reiseutgiftsfordelingen. Tillegg i : Deltakelse i regionsserien i 18-års klassen, hvor dette finnes, er en forutsetning for deltakelse i den landsomfattende serien for G18 og J18. Tillegg i : Deltakelse i regionsserien i 16-års klassen, hvor dette finnes, er en forutsetning for deltakelse i Interregional serie for G16 og J16. Økonomiske bestemmelser for kvalifiseringer : Siste setning fjernes og endres til: Ved kvalifisering på nøytral bane fordeles brutto spilleinntekt med 15 % til arrangøren og 85 % til de deltakende klubber. Økonomiske bestemmelser NM senior Tingvedtak fra 2011, med ikrafttredelsesdato 1.mai 2012 betyr følgende endringer endres til Fordeling av kostnader og økonomisk resultat til og med 3. runde endres til Fordeling av kostnader og økonomisk resultat fra og med 4. runde til og med semifinalene. Protokoll fra møte nr 12/11-13 i Forbundsstyret Side 6 av 12

7 NM Regionslag og Bylagsturneringen Tillegg i og : eventuelt i kampen om 3. plass Ny tekst i : Spillesystem etter Forbundsstyrets bestemmelser. Reklamereglement (markedsreglement) Utsettes til augustmøtet. Påtalenemnd Forslag til oppnevnelse av personer til prøveprosjektet Påtalenemnd: Ole Andreas Hansen (GS) leder Line Witzøe (GS) Stein Erik Foss (Region Innlandet) Marit Skretteberg (Region Sør) Torleif Landa (Region Vest) Alle personene er forespurt og har bekreftet sin deltakelse. Disiplinærutvalget/Sanksjoner Lovhenvisning i ledd rettes til Lovhenvisning i rettes til ny Sending av papirer i forbindelse med protest/appell første setning endres til Protest i forbindelse med kamper som sorterer under en region sendes pr e-post eller post til vedkommende region første setning endres til Protest i forbindelse med kamper som sorterer under NHF sendes pr e-post eller post til NHFs kontor endres til En anke skal sendes skriftlig pr e-post eller post, eller leveres mot kvittering. Mottaker skal bekrefte mottak uten opphold. FS-vedtak i saksnr 181/11-13 Forbundsstyret vedtar ovenstående forslag til endringer slik de ble fremlagt i møtet. Forbundsstyret ber Lovkomiteen om å gjøre endelig formulering. Saksnr 182/11-13 Honorarer og godtgjørelse Til møtet forelå et notat fra GS vedrørende forslag til en økning av dommerhonorarene. Basert på dette notatet ga en Stig Quille en orientering i møtet. Protokoll fra møte nr 12/11-13 i Forbundsstyret Side 7 av 12

8 Dommeroppdrag Sesongen 2012/2013 Postenligaen (ny runde før sesongen 2013/2014) Kr 2.800, ,- 1. divisjon Kr 900, ,- 1. divisjon sesongen 2013/14* + arbeidsgiveravgift Kr 1.800, ,- * 2. divisjon Kr 600,- 3. divisjon Kr 500,- NM senior runde Kr 500,- NM senior runde Kr 1.100,- NM senior 5. 6). runde Kr 2.800, ,- * NM senior 7. runde Kr 2.800, ,- * NM junior runde Kr 500,- NM junior runde Kr 1.300,- NM junior 7. runde Kr ,-* Posten 14 Kr 300,- Bylagsturneringen Kr 300,- Bring finalespill 2013/2014 Bring seriespill 2013/2014 Bring kvalik spill 2013/2014 NM regionslag Kr. 300 Kr 500,- (kr 400,- i 2012/2013) Kr 400,- (kr 300,- i 2012/2013) Kr 300,- (kr 300,- i 2012/2013) SPAR seriespill 2013/2014 SPAR kvalik spill 2013/2014 Kr 600,- (kr 500,- i 2012/2013) Kr 400,- (kr 400,- i 2012/2013) Landskamper i Norge aldersbestemte Kr 2.000,- Landskamper i Norge senior Kr 2.800, ,-* *kr 200,- er utstyrsgodtgjørelse NM beach senior Kr 150,- Dagpenger oppdrag i utlandet Nominasjoner fra EHF IHF (gjelder ikke Nordisk dommerutveksling) Dagpenger EHF/IHF dommere/delegater Kr 800,- Dagpenger YRP dommere Kr 400,- Dommere Kr 2.600,- Tapt arbeidsfortjeneste - øvre grense pr dag i mesterskap (gjelder offisielle EM, VM, OL) Protokoll fra møte nr 12/11-13 i Forbundsstyret Side 8 av 12

9 Dommerbonus ved deltagelse i senior mesterskap Sesongen 2012/2013 EM Kr ,- VM Kr ,- OL Kr ,- Dommerobservasjon Postenligaen Kr 1.000,- 1. divisjon Kr 800,- 2. divisjon Kr 500,- 3. divisjon Kr 400,- NM senior runde Kr 500,- NM senior runde Kr 800,- NM senior runde Kr 1.000,- NM junior runde Kr 500,- NM junior runde Kr 800,- Posten 14 Kr 400,- Bylagsturneringen Kr 400,- Bring 16 Kr 500,- NM regionslag Kr 500,- SPAR Kr 500,- LOTTO - utgår Delegat NHF oppnevnt delegat Postenligaen Kr 1.200,- m/prestasjonssamtale NHF oppnevnt delegat Postenligaen Kr 700,- NHF oppnevnt delegat 1. divisjon Kr 900,- m/prestasjonssamtale NHF oppnevnt delegat 1. divisjon Kr 500,- NHF oppnevnt delegat NM finaler senior og junior Kr 2.000,- m/prestasjonssamtale NHF oppnevnt delegat NM finaler senior og junior Kr 1.500,- NHF oppnevnt delegat landskamp senior Kr 1.500,- m/prestasjonssamtale NHF oppnevnt delegat landskamp senior Kr 1.000,- NHF oppnevnt delegat landskamp aldersbestemt Kr 1.100,- m/prestasjonssamtale NHF oppnevnt delegat landskamp aldersbestemt Kr 700,- Videoanalyse Postenligaen/1. divisjon - klipp/dialog Kr 500,- Protokoll fra møte nr 12/11-13 i Forbundsstyret Side 9 av 12

10 Autoriserte tidtakere Sesongen 2012/2013 Alle kamper der det er påkrevet Kr 400,- I tillegg kommer reiseutgifter (Statens satser) FS-vedtak i saksnr 182/11-13 Forbundsstyret gir sin tilslutning til fremlagt struktur for nye honorarer og godtgjørelse Saksnr 183/11-13 Søknad om endring av terminlistenavn fra Bækkelagets Spkl Bækkelaget har partnerklubbavtale med Nordstrand i G18 og G20 klassen. Klubben har tidligere fått tillatelse av Arbeidsutvalget (i 2009) til å bruke terminlistenavnet BSK/NIF på sitt lag i Postenligaen for menn. Dette i henhold til FS-vedtak 091/03-05.: Forbundsstyret ser at det i mange tilfeller er ønskelig at et samarbeid mellom klubber gjenspeiles i terminlistenavnet til det laget/de lagene som omfattes av et samarbeid. Forbundsstyret ønsker derfor å åpne for å benytte sammensatte terminlistenavn såfremt det foreligger en skriftlig samarbeidsavtale mellom klubbene. Søknaden har vært på høring hos Region Øst og Region Sør. Regionene gir samstemt tilbakemelding om at dette ikke er ønskelig, begrunnet med at det kan sammenblandes med sammensatte lag og at det vil være utfordringer å holde rede på spilleberettigelse. Regionene har imidlertid ikke kommentert forholdet om at det kan virke inkonsekvent at laget i Postenligaen har fått tillatelse, mens rekruttlagene ikke skal få samme tillatelse. FS-vedtak i saksnr 183/11-13 Bækkelaget G18 og Bækkelaget G20, påmeldt i henholdsvis Sparserien og NM junior, gis tillatelse til å endre terminlistenavnet til BSK-NIF. Dette er i tråd med intensjon i tidligere FS-vedtak og konsekvent med tidligere AU-vedtak. Skråstrek byttes ut med bindestrek for å skille mellom partnerklubbsamarbeid og sammensatte lag. Forbundsstyret gir GS fullmakt til å håndtere tilsvarende type navneendringer i fremtiden. Saksnr 184/11-13 Klimaundersøkelsen Til møtet forelå resultatet av den nylig gjennomførte Klimaundersøkelsen blant de håndballansatte sentralt og regionalt. Generalsekretæren redegjorde i møtet. Tilsvarende undersøkelse ble gjennomført i Det ble i stor grad stilt de samme spørsmålene, men også noen tilleggsspørsmål. Tanken er at undersøkelsen skal gjennomføres årlig. Alle daglige ledere skal før sommeren ha et møte med sine ansatte for å gjennomgå resultatet av undersøkelsen, og derigjennom plukke ut noen områder som det skal settes nærmere fokus på. Tilsvarende skal de ansatte på Ullevaal gjøre mandag 18. juni. Protokoll fra møte nr 12/11-13 i Forbundsstyret Side 10 av 12

11 FS-vedtak i saksnr 184/11-13 Forbundsstyret påpeker viktigheten av at slike undersøkelser skjer jevnlig. For øvrig tas rapporten til etterretning. Saksnr 185/11-13 Rapporter og referater 1. Prosjekt Brasil visepresident Ole R. Jørstad orienterte. Det har nå vært avholdt 3 møter i prosjektet. Det er satt ned en prosjektgruppe med en rekke ressurspersoner. Klubbene er utfordret på hva som kan gjøres for å komme i gang med mer trening. Det er enighet om at det må etableres regionale landslagsmiljøer. Landslagsledelsen kan tilby spisskompetanse hva angår fysisk håndballtrening, kosthold etc. Neste møtet i prosjektet vil finne sted i forbindelse med serie kick-off på Ullevaal Stadion. 2. Euro 2016 Generalsekretæren orienterte. Det jobbes i henhold til tidligere skissert plan. Det legges stor vekt på hvordan spillerne oppfatter oss om arrangør i søknaden. Blant annet har Ungarns opphold denne helgen blitt dokumentert fra ankomst til innsjekk, og dette viser hvordan de har blitt tatt vare på. Foruten presidentskapets og generalsekretærens deltagelse på EHF kongressen i Monte Carlo, har vi også med representanter fra Rica, Sabra Tours, landslagsledelsen for menn senior, Visit Trondheim og Visit Stavanger som alle skal bidra til å promotere søknaden før en avgjørelse tas lørdag 23. juni. 3. EHF-valget på den forestående EHF-kongressen Presidenten orienterte fra et møte med Mediterranean Group. Det vil være nytt møte i Nord-Europeisk Håndballforbund torsdag 21. juni. 4. Sponsoraktiviteter vår/sommer 2012 Generalsekretæren orienterte. Det har vært et aktivt sponsorår med mesterskap i Brasil og Serbia. Vi har fått noen nye sponsorer, har hatt en god samling med Posten og laget, samt hatt gode prosesser med Gjensidige. Det vil være 40 sponsorer som reiser til OL med hovedfokus på den siste helgen med håndball og ett friidrettsarrangement. Høsten vil også bli aktiv. Plenumsmøter er lagt og det gjenstår noen reforhandlinger. 5. Kort orientering om saken rundt Byåsen/Selbu Stig Quille ga en kort orientering rundt saken. 6. Euro 2012 Nederland har trukket seg som arrangør av EM i desember. EHF kom raskt på banen for å finne ny arrangør, og har i den forbindelse kontaktet de skandinaviske landene. Både Norge, Sverige og Danmark er i utgangspunktet positive til å påta seg deler av mesterskapet, men krever en underskuddsgaranti og en lemping av arenakravene. Slik det ser ut p.t. peker Serbia seg ut som en god kandidat til å arrangere mesterskapet. Protokoll fra møte nr 12/11-13 i Forbundsstyret Side 11 av 12

12 7. Møteplan for Forbundsstyret Det gjøres følgende endring i den allerede vedtatte møteplanen for Forbundsstyret: 13. mars Telefonmøte FS Kl 17:00 19: mars Ledermøte Kl 11:00 18: mars Fysisk FS-møte Kl 09:00 14:00 FS-vedtak i saksnr 185/11-13 Forbundsstyret tar rapportene til etterretning. Nettversjonen av møteplanen vil følgelig bli oppdatert. Karl-Arne Johannessen (president) Nina Britt Husebø (1. visepresident) Ole R. Jørstad (2. visepresident) Forbundsstyrets og Arbeidsutvalgets protokoller er offisielle og bindende for organisasjonen når minimum 2 av de 4 overstående medlemmer av Forbundsstyret har signert protokollen. Protokoll fra møte nr 12/11-13 i Forbundsstyret Side 12 av 12

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. fra møte nr 4/2013-15 i Arbeidsutvalget avholdt som telefonmøte 19.

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. fra møte nr 4/2013-15 i Arbeidsutvalget avholdt som telefonmøte 19. Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, 28.11.2013 22c-1315_Protokoll AU 04 Kopi: Handball.no Protokoll fra møte nr 4/2013-15 i Arbeidsutvalget avholdt som telefonmøte 19. november

Detaljer

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. fra møte i Forbundsstyret avholdt 26. mai 2013 på Rica Park Hotel i Sandefjord

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. fra møte i Forbundsstyret avholdt 26. mai 2013 på Rica Park Hotel i Sandefjord Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, 29.05.2013 22c-1315_Protokoll FS 01 Kopi: Handball.no Protokoll fra møte i Forbundsstyret avholdt 26. mai 2013 på Rica Park Hotel i Sandefjord

Detaljer

Protokoll fra telefonmøte i Arbeidsutvalget 12. januar 2011. Saksliste. Ullevaal Stadion 7. februar 2011 22c-0911_Protokoll_AU_16 Kopi: handball.

Protokoll fra telefonmøte i Arbeidsutvalget 12. januar 2011. Saksliste. Ullevaal Stadion 7. februar 2011 22c-0911_Protokoll_AU_16 Kopi: handball. Begeistring, innsatsvilje, respekt og fair play Ullevaal Stadion 7. februar 2011 22c-0911_Protokoll_AU_16 Kopi: handball.no Protokoll fra telefonmøte i Arbeidsutvalget 12. januar 2011 Til stede: Karl-Arne

Detaljer

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. fra møte i Forbundsstyret i Bergen lørdag og søndag november 2012

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. fra møte i Forbundsstyret i Bergen lørdag og søndag november 2012 Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, 02.01.2013 22b-1113_Protokoll_FS_17 Kopi: handball.no Protokoll fra møte i Forbundsstyret i Bergen lørdag og søndag 24. 25. november 2012

Detaljer

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. fra møte i Forbundsstyret avholdt på Rica Hotel Gardermoen søndag 17. mars 2013

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. fra møte i Forbundsstyret avholdt på Rica Hotel Gardermoen søndag 17. mars 2013 Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, 04.04.2013 22c-1113_Protokoll FS 22 Kopi: handball.no Protokoll fra møte i Forbundsstyret avholdt på Rica Hotel Gardermoen søndag 17.

Detaljer

Protokoll. Saksliste. Ullevaal Stadion, b-1113_Innkalling_AU_12 Kopi: handball.no

Protokoll. Saksliste. Ullevaal Stadion, b-1113_Innkalling_AU_12 Kopi: handball.no Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, 19.11.2012 22b-1113_Innkalling_AU_12 Kopi: handball.no Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget onsdag 14. november 2012 i NHFs lokaler Til

Detaljer

Protokoll fra møte i Forbundsstyret torsdag 4. november 2010

Protokoll fra møte i Forbundsstyret torsdag 4. november 2010 Begeistring, innsatsvilje, respekt og fair play Protokoll fra møte i Forbundsstyret torsdag 4. november 2010 Ullevaal Stadion 9. november 2010 22c-0911_Protokoll_FS_15 Kopi: handball.no Til stede Karl-Arne

Detaljer

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, 23.06.2014 22c-1315_Innkalling FS 11 Kopi: handball.no Protokoll fra møte i Forbundsstyret i Bergen 13. juni 2014 Innkalt Karl-Arne Johannessen

Detaljer

Protokoll. Saksliste. Ullevaal Stadion 19. mai 2009 22c-0911_Protokoll_FS_02_Sak 016-025 Kopi: Infosiden

Protokoll. Saksliste. Ullevaal Stadion 19. mai 2009 22c-0911_Protokoll_FS_02_Sak 016-025 Kopi: Infosiden Begeistring, innsatsvilje, respekt og fair play Ullevaal Stadion 19. mai 2009 22c-0911_Protokoll_FS_02_Sak 016-025 Kopi: Infosiden Protokoll fra møte i Forbundsstyret torsdag 14. mai 2009 i NHFs lokaler,

Detaljer

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. Ullevaal Stadion, 18.06.2013 22c-1315_Protokoll FS 02 Kopi: Handball.

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. Ullevaal Stadion, 18.06.2013 22c-1315_Protokoll FS 02 Kopi: Handball. Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, 18.06.2013 22c-1315_Protokoll FS 02 Kopi: Handball.no Protokoll fra møte i avholdt 17.juni.2013 på Rica Gardermoen Hotel Til stede: Karl-Arne

Detaljer

Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget 15. april Saksliste. Ullevaal Stadion 18. juni c-0911_Protokoll_AU_11_Sak Kopi: handball.

Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget 15. april Saksliste. Ullevaal Stadion 18. juni c-0911_Protokoll_AU_11_Sak Kopi: handball. Begeistring, innsatsvilje, respekt og fair play Ullevaal Stadion 18. juni 2010 22c-0911_Protokoll_AU_11_Sak 169-176 Kopi: handball.no Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget 15. april 2010 Til stede: Karl-Arne

Detaljer

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. Fungerende organisasjonssjef og sekretariat

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. Fungerende organisasjonssjef og sekretariat Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, 01.09.2015 Sharepoint\Politisk\AU\2015-17\Protokoller\Protokoll AU 02 Kopi: Handball.no Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget torsdag 27.

Detaljer

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. Organisasjonssjef (deltok via telefon)

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. Organisasjonssjef (deltok via telefon) Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, 19.10.2015 Sharepoint\Politisk\Arbeidsutvalget\2015-17\Protokoll\Protokoll AU 04 Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget i Trondheim fredag

Detaljer

May Romundstad Styremedlem Ole-Jonny Korsgaard Styremedlem Kjersti J. Steinskog Styremedlem

May Romundstad Styremedlem Ole-Jonny Korsgaard Styremedlem Kjersti J. Steinskog Styremedlem Begeistring, innsatsvilje, respekt og fair play Ullevaal Stadion 2. april 2011 22c-0911_Protokoll_FS_20 Kopi: handball.no Protokoll fra møte i Forbundsstyret fredag 29.- lørdag 30. april 2011 i Drammen

Detaljer

Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget onsdag 13. april 2011 i Oslo/på telefon

Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget onsdag 13. april 2011 i Oslo/på telefon Begeistring, innsatsvilje, respekt og fair play Ullevaal Stadion 15. april 2011 22c-0911_Protokoll_AU_18 Kopi: handball.no Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget onsdag 13. april 2011 i Oslo/på telefon Til

Detaljer

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, 20.08.2012 22b-1113_Protokoll_AU_10 Kopi: handball.no Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget tirsdag 14. august 2012 i NHFs lokaler Til

Detaljer

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. fra møte i Forbundsstyret avholdt 4. februar 2014 på Rica Oslo Hotel i Oslo

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. fra møte i Forbundsstyret avholdt 4. februar 2014 på Rica Oslo Hotel i Oslo Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, 06.02.2014 22c-1315_Protokoll_FS 08 Kopi: Handball.no Protokoll fra møte i Forbundsstyret avholdt 4. februar 2014 på Rica Oslo Hotel i

Detaljer

Protokoll fra møte i Forbundsstyret fredag 28.- mandag 31. januar 2011 i Malmø

Protokoll fra møte i Forbundsstyret fredag 28.- mandag 31. januar 2011 i Malmø Begeistring, innsatsvilje, respekt og fair play Ullevaal Stadion 4. februar 2011 22c-0911_Protokoll_FS_18 Kopi: handball.no Protokoll fra møte i Forbundsstyret fredag 28.- mandag 31. januar 2011 i Malmø

Detaljer

Protokoll fra telefonmøte i Arbeidsutvalget 16. februar 2011. Saksliste. Ullevaal Stadion 2. mars 2011 22c-0911_Protokoll_AU_17 Kopi: handball.

Protokoll fra telefonmøte i Arbeidsutvalget 16. februar 2011. Saksliste. Ullevaal Stadion 2. mars 2011 22c-0911_Protokoll_AU_17 Kopi: handball. Begeistring, innsatsvilje, respekt og fair play Ullevaal Stadion 2. mars 2011 22c-0911_Protokoll_AU_17 Kopi: handball.no Protokoll fra telefonmøte i Arbeidsutvalget 16. februar 2011 Til stede: Karl-Arne

Detaljer

Protokoll. Saksliste. Ullevaal Stadion, b-1113_Protokoll_AU_11 Kopi: handball.no

Protokoll. Saksliste. Ullevaal Stadion, b-1113_Protokoll_AU_11 Kopi: handball.no Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, 15.10.2012 22b-1113_Protokoll_AU_11 Kopi: handball.no Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget tirsdag 9. oktober 2012 i NHFs lokaler Til

Detaljer

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. Forfall: Per Eirik Magnussen Personal- og org.sjef

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. Forfall: Per Eirik Magnussen Personal- og org.sjef Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, 07.03.2013 22b-1113_Protokoll_AU_16 Kopi: handball.no Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget tirsdag 5. mars 2013 Til stede: Karl-Arne Johannessen

Detaljer

Protokoll fra møte i Forbundsstyret lørdag 12.- søndag 13. mars 2011 i Oslo

Protokoll fra møte i Forbundsstyret lørdag 12.- søndag 13. mars 2011 i Oslo Begeistring, innsatsvilje, respekt og fair play Ullevaal Stadion 22. mars 2011 22c-0911_Protokoll_FS_19 Kopi: handball.no Protokoll fra møte i Forbundsstyret lørdag 12.- søndag 13. mars 2011 i Oslo Til

Detaljer

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. fra møte nr 2/13-15 i Arbeidsutvalget avholdt i NHFs lokaler Ullevaal Stadion

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. fra møte nr 2/13-15 i Arbeidsutvalget avholdt i NHFs lokaler Ullevaal Stadion Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, 23.08.2013 22c-1315_Protokoll AU 02 Kopi: Handball.no Protokoll fra møte nr 2/13-15 i Arbeidsutvalget avholdt 20.08.2013 i NHFs lokaler

Detaljer

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. fra møte i Forbundsstyret avholdt mai 2013 på Rica Park Hotel i Sandefjord

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. fra møte i Forbundsstyret avholdt mai 2013 på Rica Park Hotel i Sandefjord Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, 27.05.2013 22c-1113_Protokoll FS 24 Kopi: Handball.no Protokoll fra møte i Forbundsstyret avholdt 23.-24. mai 2013 på Rica Park Hotel

Detaljer

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. Tonje S. Jelstad Styremedlem (fra kl 11:00)

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. Tonje S. Jelstad Styremedlem (fra kl 11:00) Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, 17.02.2017 Styreportal\Forbundsstyret 2015-17\FS-019\Protokoll FS 019 Protokoll fra møte i Forbundsstyret onsdag 15. februar 2017 i NHF

Detaljer

Protokoll Fra møte i Arbeidsutvalget i NHFs lokaler torsdag 7. mai Saksliste

Protokoll Fra møte i Arbeidsutvalget i NHFs lokaler torsdag 7. mai Saksliste Begeistring, innsatsvilje, respekt og fair play Protokoll Fra møte i Arbeidsutvalget i NHFs lokaler torsdag 7. mai 2009 Ullevaal Stadion 13. mai 2009 22c-0911_Protokoll AU_01_Sak 009-016 Kopi: Infosiden

Detaljer

Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget 10. august 2010. Saksliste

Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget 10. august 2010. Saksliste Begeistring, innsatsvilje, respekt og fair play Ullevaal Stadion 10. september 2010 22c-0911_Protokoll_AU_14_Sak 211-217 Kopi: handball.no Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget 10. august 2010 Til stede:

Detaljer

Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget avholdt 28. september 2011 i NHFs lokaler

Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget avholdt 28. september 2011 i NHFs lokaler Begeistring, innsatsvilje, respekt og fair play Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget avholdt 28. september 2011 i NHFs lokaler Til stede: Karl-Arne Johannessen President Nina Britt Husebø 1. visepresident

Detaljer

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, 11.05.2012 22b-1113_Protokoll_AU_08 Kopi: handball.no Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget torsdag 3. mai 2012 i NHFs lokaler Til stede:

Detaljer

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. fra møte i Arbeidsutvalget avholdt på Rica Park Hotel Drammen

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. fra møte i Arbeidsutvalget avholdt på Rica Park Hotel Drammen Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, 09.12.2013 22c-1315_Protokoll AU 05 Kopi: Handball.no Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget avholdt 29.11.2013 på Rica Park Hotel Drammen

Detaljer

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, 18.05.2015 22c-Protokoll FS 01 Kopi: Handball.no Protokoll fra møte i Forbundsstyret 10. mai 2015 i Sandefjord Til stede : Kåre Geir Lio

Detaljer

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, 18.05.2015 22c-Protokoll FS 22 Kopi: Handball.no Protokoll fra møte i Forbundsstyret torsdag 7. og fredag 8. mai 2015 i Sandefjord Til

Detaljer

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. Forfall: Ole R. Jørstad 1. visepresident (styremøte EHF)

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. Forfall: Ole R. Jørstad 1. visepresident (styremøte EHF) Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, 25.09.2015 Sharepoint\Forbundsstyret\2015-17\Protokoller\Protokoll FS 06 Kopi: Handball.no Protokoll fra møte i Forbundsstyret i Trondheim

Detaljer

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. Frank Bjørndal (Deltok i sak 219/13-15) FS-medlem

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. Frank Bjørndal (Deltok i sak 219/13-15) FS-medlem Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, 14.10.2014 22c-1315_Protokoll AU 12 Kopi: handball.no Protokoll til fra i Arbeidsutvalget 30. september 2014 på Ullevål stadion. Tidspunkt

Detaljer

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. Forfall: Bente Aksnes Styremedlem (Hovedleder)

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. Forfall: Bente Aksnes Styremedlem (Hovedleder) Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, 31.01.2013 22b-1113_Protokoll_FS_19 Kopi: handball.no Protokoll fra møte i Forbundsstyret 18.-19. januar 2013 Til stede: Karl-Arne Johannessen

Detaljer

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. Styremedlem, ansattes representant

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. Styremedlem, ansattes representant Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Protokoll fra møte i Forbundsstyret torsdag 4. og fredag 5. mai Ullevaal Stadion, 12.05.2017 Styreportal\Forbundsstyret 2015-17\FS-021\Protokoll FS 021

Detaljer

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, 26.03.2015 22c-1315_Protokoll AU 19 Kopi: handball.no Protokoll fra telefonmøte i Arbeidsutvalget mandag 23. mars 2015 Til stede: Karl-Arne

Detaljer

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, 21.01.2014 22c-1315_Protokoll AU 06 Kopi: Handball.no Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget avholdt 16. januar 2014 i NHFs lokaler Til

Detaljer

Protokoll. Saksliste. Til stede: Karl-Arne Johannessen President. Ullevaal Stadion, 10.02.2012 22b-1113_Protokoll_FS_08 Kopi: handball.

Protokoll. Saksliste. Til stede: Karl-Arne Johannessen President. Ullevaal Stadion, 10.02.2012 22b-1113_Protokoll_FS_08 Kopi: handball. Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, 10.02.2012 22b-1113_Protokoll_FS_08 Kopi: handball.no Protokoll Fra møte i Forbundsstyret i Serbia 26.-30.januar 2012 Til stede: Karl-Arne

Detaljer

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, 28.01.2015 22c-1315_Protokoll AU 17 Kopi: handball.no Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget mandag 26. januar 2015 i NHFs lokaler Til stede:

Detaljer

Protokoll. Saksliste. Ullevaal Stadion, fra møte i Forbundsstyret mai Rica Holmenkollen Park

Protokoll. Saksliste. Ullevaal Stadion, fra møte i Forbundsstyret mai Rica Holmenkollen Park Ullevaal Stadion, 09.05.2007 Protokoll fra møte i Forbundsstyret 03.-4.mai 2007 Sted: Rica Holmenkollen Park Møteramme: Torsdag 03.mai 1700 200 Fredag 04.mai 0900 1300 Til stede: Arne S. Modahl President

Detaljer

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. fra møte i Arbeidsutvalget tirsdag 8. februar 2012 kl 13:00 16:00 i NHFs lokaler

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. fra møte i Arbeidsutvalget tirsdag 8. februar 2012 kl 13:00 16:00 i NHFs lokaler Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, 20.02.2012 22b-1113_Protokoll_AU_06 Kopi: handball.no Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget tirsdag 8. februar 2012 kl 13:00 16:00 i NHFs

Detaljer

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. Forfall: Per Eirik Magnussen Organisasjonssjef

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. Forfall: Per Eirik Magnussen Organisasjonssjef Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, 28.04.2015 22c-Protokoll FS 21 Kopi: Handball.no Protokoll fra telefonmøte i torsdag 16. april 2015 Innkalles: Karl-Arne Johannessen President

Detaljer

Protokoll. Saksliste. Ullevaal Stadion 7. januar c-0911_Protokoll_AU_07_Sak Kopi: handball.no

Protokoll. Saksliste. Ullevaal Stadion 7. januar c-0911_Protokoll_AU_07_Sak Kopi: handball.no Begeistring, innsatsvilje, respekt og fair play Ullevaal Stadion 7. januar 2010 22c-0911_Protokoll_AU_07_Sak 102-110 Kopi: handball.no Protokoll fra telefonmøte i Arbeidsutvalget 4. desember 2009 Til stede:

Detaljer

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, 11.06.2013 22c-1315_Protokoll AU 01 Kopi: Handball.no Protokoll fra møte i avholdt 4. juni 2013 i NHFs lokaler. Til stede: Karl-Arne Johannessen

Detaljer

Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget 26. mai Saksliste. Til stede: Karl-Arne Johannessen President

Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget 26. mai Saksliste. Til stede: Karl-Arne Johannessen President Begeistring, innsatsvilje, respekt og fair play Ullevaal Stadion 18. juni 2010 22c-0911_Protokoll_AU_10_Sak 189-195 Kopi: handball.no Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget 26. mai 2010 Til stede: Karl-Arne

Detaljer

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. Forfall: Per Eirik Magnussen Personal- og org.sjef

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. Forfall: Per Eirik Magnussen Personal- og org.sjef Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Protokoll fra møte i Forbundsstyret 7. mai 2014 på Rica Hotel Gardermoen Ullevaal Stadion, 08.05.2014 22c-1315_Protokoll FS 10 Kopi: handball.no Til stede:

Detaljer

Forfall: Per Eirik Magnussen Personal- og org.sjef

Forfall: Per Eirik Magnussen Personal- og org.sjef Begeistring, innsatsvilje, respekt og fair play Ullevaal Stadion 8. oktober 2010 22c-0911_Protokoll_AU_15_Sak 230-238 Kopi: handball.no Protokoll fra telefonmøte i Arbeidsutvalget 6. oktober 2010 Til stede:

Detaljer

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. fra møte i Arbeidsutvalget tirsdag 6. januar 2015 i Olympiatoppens lokaler

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. fra møte i Arbeidsutvalget tirsdag 6. januar 2015 i Olympiatoppens lokaler Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, 13.01.2015 22c-1315_Protokoll AU 16 Kopi: handball.no Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget tirsdag 6. januar 2015 i Olympiatoppens lokaler

Detaljer

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. Forfall: Bente Aksnes Styremedlem (Hovedleder)

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. Forfall: Bente Aksnes Styremedlem (Hovedleder) Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, 02.01.2013 22b-1113_Protokoll_FS_18 Kopi: handball.no Protokoll fra møte i Forbundsstyret tirsdag 11.desember 2012 Til stede: Karl-Arne

Detaljer

Protokoll. Saksliste. Ullevaal Stadion, b-1113_Protokoll_FS_10 Kopi: handball.no

Protokoll. Saksliste. Ullevaal Stadion, b-1113_Protokoll_FS_10 Kopi: handball.no Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, 20.03.2012 22b-1113_Protokoll_FS_10 Kopi: handball.no Protokoll fra telefonmøte i Forbundsstyret torsdag 15. mars 2012 kl 18:00 20:30

Detaljer

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. Forfall: Heidi Tjugum Hovedleder for LMS

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. Forfall: Heidi Tjugum Hovedleder for LMS Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, 14.06.2016 Styreportal\Forbundsstyret 2015-17\FS-014\1517 Protokoll FS 014 Protokoll fra møte i Forbundsstyret fredag 10. juni 2016 på

Detaljer

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. Toril Fiskerstrand (Saksnr.: 263/13-15)

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. Toril Fiskerstrand (Saksnr.: 263/13-15) Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, 15.12.2014 22c-1315_Protokoll AU 15 Kopi: handball.no Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget fredag 28. november 2014 Innkalt: Karl-Arne

Detaljer

Protokoll Fra møte i Arbeidsutvalget i NHFs lokaler onsdag 10. juni Saksliste

Protokoll Fra møte i Arbeidsutvalget i NHFs lokaler onsdag 10. juni Saksliste Begeistring, innsatsvilje, respekt og fair play Protokoll Fra møte i Arbeidsutvalget i NHFs lokaler onsdag 10. juni 2009 Ullevaal Stadion 16. juni 2009 22c-0911_Protokoll AU_02_Sak 039-046 Kopi: Infosiden

Detaljer

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Protokoll fra møte i Forbundsstyret lørdag 5. mars 2016 Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, 10.03.2015 Idrettskontor\Politisk\Forbundsstyret\2015-17\Protokoller\Protokoll

Detaljer

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. fra møte i Arbeidsutvalget tirsdag 17.januar 2012 kl 14:00 18:00 i NHFs lokaler

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. fra møte i Arbeidsutvalget tirsdag 17.januar 2012 kl 14:00 18:00 i NHFs lokaler Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, 10.02.2012 22b-1113_Protokoll_AU_05 Kopi: handball.no Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget tirsdag 17.januar 2012 kl 14:00 18:00 i NHFs

Detaljer

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. fra møte i Forbundsstyret torsdag 2. og fredag 3. mars 2017 i NHFs lokaler

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. fra møte i Forbundsstyret torsdag 2. og fredag 3. mars 2017 i NHFs lokaler Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, 07.03.2017 Styreportal\Forbundsstyret 2015-17\FS-020\Protokoll FS 020 Protokoll fra møte i Forbundsstyret torsdag 2. og fredag 3. mars

Detaljer

Protokoll Fra møte nr. 12/ i Regionstyret, avholdt som videokonferanse, mandag 17. oktober 2011 fra klokken 16:00 til 17:30.

Protokoll Fra møte nr. 12/ i Regionstyret, avholdt som videokonferanse, mandag 17. oktober 2011 fra klokken 16:00 til 17:30. Stavanger 17. oktober 2011 57G-Protokoll_RS-12 Protokoll Fra møte nr. 12/2010-2012 i Regionstyret, avholdt som videokonferanse, mandag 17. oktober 2011 fra klokken 16:00 til 17:30. Tilstede: Regionstyret

Detaljer

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, 19.09.2016 Styreportal\Arbeidsutvalget 2015-17\AU-008\1517 Protokoll AU 08 Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget onsdag 14. september 2016

Detaljer

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, 11.04.2016 Idrettskontor\Politisk\Arbeidsutvalget\2015-17\Protokoller\Protokoll AU-06 Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget torsdag 7.

Detaljer

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. fra møte i Arbeidsutvalget onsdag 29.februar 2012 kl 15:00 18:00 i NHFs lokaler

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. fra møte i Arbeidsutvalget onsdag 29.februar 2012 kl 15:00 18:00 i NHFs lokaler Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, 01.03.2012 22b-1113_Protokoll_AU_07 Kopi: handball.no Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget onsdag 29.februar 2012 kl 15:00 18:00 i NHFs

Detaljer

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, 05.12.2016 Styreportal\Arbeidsutvalget 2015-17\AU-009\1517 Protokoll AU 09 Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget fredag 25. november 2016

Detaljer

Protokoll Fra møte i Forbundsstyret 15. oktober 2011

Protokoll Fra møte i Forbundsstyret 15. oktober 2011 Begeistring, innsatsvilje, respekt og fair play Ullevaal Stadion 21. oktober 2011 22b-1113_Protokoll_FS_04 Kopi: fs-lg Protokoll Fra møte i Forbundsstyret 15. oktober 2011 Til stede: Karl-Arne Johannessen

Detaljer

Protokoll fra Regionstyremøte nr. 08-1214 for NHF Region Innlandet.

Protokoll fra Regionstyremøte nr. 08-1214 for NHF Region Innlandet. Protokoll fra Regionstyremøte nr. 08-1214 for NHF Region Innlandet. STED : Telefon TID : Mandag 30. september, kl. 1900-2000 NAVN FUNKSJON TILSTEDE - X FRAVÆRENDE - O Harald Romstad Leder X Anne Live Jensvoll

Detaljer

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. Styremedlem (deltok ikke søndag)

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. Styremedlem (deltok ikke søndag) Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, 13.08.2015 Sharepoint\Forbundsstyret\2015-17\Protokoller\Protokoll FS 05 Kopi: Handball.no Protokoll fra møte i Forbundsstyret i Stockholm

Detaljer

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. Organisasjonssjef og sekretariat. Forfall: Heidi Tjugum Styremedlem (Hovedleder for LMS)

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. Organisasjonssjef og sekretariat. Forfall: Heidi Tjugum Styremedlem (Hovedleder for LMS) Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, 25.01.2015 Idrettskontor\Politisk\Forbundsstyret\2015-17\Protokoller\Protokoll FS-10 Protokoll fra møte i Forbundsstyret 15.-18. januar

Detaljer

Protokoll fra Regionstyremøte nr. 09-1214 for NHF Region Innlandet.

Protokoll fra Regionstyremøte nr. 09-1214 for NHF Region Innlandet. RS-protokoll 09-1214 Lillehammer, 15. november, 2013 Protokoll fra Regionstyremøte nr. 09-1214 for NHF Region Innlandet. STED : Lillehammer Håkons Hall TID : Fredag 1. november kl. 1730 - lørdag 2. november,

Detaljer

Protokoll fra møte i Forbundsstyret torsdag 26. august 2010 i NHFs lokaler

Protokoll fra møte i Forbundsstyret torsdag 26. august 2010 i NHFs lokaler Begeistring, innsatsvilje, respekt og fair play Ullevaal Stadion 15. september 2010 22c-0911_Protokoll_FS_13_Sak 218-229 Kopi: handball.no Protokoll fra møte i Forbundsstyret torsdag 26. august 2010 i

Detaljer

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Ajourført etter Håndballtinget 2015 Gjelder for perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Utgitt av Norges

Detaljer

Protokoll. Saksliste. Ullevaal Stadion 13. mars c-Protokoll_FS_ _Sak Kopi: Infosiden

Protokoll. Saksliste. Ullevaal Stadion 13. mars c-Protokoll_FS_ _Sak Kopi: Infosiden Begeistring, innsatsvilje, respekt og fair play Protokoll Fra møte i Forbundsstyret i fredag 20. mars lørdag 21. mars 2009 i Oslo (Ledermøte lørdag 21. - søndag 22. mars.) Ullevaal Stadion 13. mars 2009

Detaljer

Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget avholdt 24. august 2011 i NHFs lokaler

Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget avholdt 24. august 2011 i NHFs lokaler Begeistring, innsatsvilje, respekt og fair play Ullevaal Stadion 29. august 2011 22c-1113_Protokoll_AU_01 Kopi: fs-lg Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget avholdt 24. august 2011 i NHFs lokaler Til stede:

Detaljer

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. Styremedlem, ansattes representant

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. Styremedlem, ansattes representant Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, 04.07.2017 Styreportal\Forbundsstyret 2017-19\FS-002\Protokoll FS 002 Protokoll fra møte i Forbundsstyret onsdag 28. juni 2017 på Scandic

Detaljer

Protokoll fra møte nr 3/ i Forbundsstyret avholdt i NHFs lokaler mandag 8. oktober 2007

Protokoll fra møte nr 3/ i Forbundsstyret avholdt i NHFs lokaler mandag 8. oktober 2007 Ullevaal Stadion 1. oktober 2007 22c-0709_Protokoll_FS_04_Sak 071-084 Protokoll fra møte nr 3/2007-09 i Forbundsstyret avholdt i NHFs lokaler mandag 8. oktober 2007 Til stede: Arne S. Modahl President

Detaljer

Protokoll Fra møte i Forbundsstyret torsdag 6. juni 2008

Protokoll Fra møte i Forbundsstyret torsdag 6. juni 2008 Ullevaal Stadion 27. juni 2008 22c\0709_Protokoll_FS_07_Sak 192-197-p Kopi: infosiden Protokoll Fra møte i Forbundsstyret torsdag 6. juni 2008 Til stede: Arne S.Modahl President Guri Aarøen Styremedlem

Detaljer

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, 04.03.2015 22c-1315_Protokoll AU 18 Kopi: handball.no Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget tirsdag 24. februar 2015 Til stede: Karl-Arne

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSRÅDSMØTE FREDAG 5. SEPTEMBER 2014

PROTOKOLL FRA FORBUNDSRÅDSMØTE FREDAG 5. SEPTEMBER 2014 Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play PROTOKOLL FRA FORBUNDSRÅDSMØTE FREDAG 5. SEPTEMBER 2014 Sted: Holmenkollen Park Hotel Rica i Oslo Tid: Kl 16:00 20:00 Til stede: Karl-Arne Johannessen President

Detaljer

Protokoll fra Regionsstyremøte nr for NHF Region Innlandet STED : Hamar TID : Mandag 14. mars 2011

Protokoll fra Regionsstyremøte nr for NHF Region Innlandet STED : Hamar TID : Mandag 14. mars 2011 Protokoll fra Regionsstyremøte nr. 06-1012 for NHF Region Innlandet STED : Hamar TID : Mandag 14. mars 2011 NAVN FUNKSJON TILSTEDE X FRAVÆRENDE O Harald Romstad Leder X Grethe Ånerud Nestleder X Hanne

Detaljer

Protokoll Fra møte i Arbeidsutvalget 11. mars Saksliste. Ullevaal Stadion 25. mars c-0709_Protokoll_AU_07_Sak Kopi: infosiden

Protokoll Fra møte i Arbeidsutvalget 11. mars Saksliste. Ullevaal Stadion 25. mars c-0709_Protokoll_AU_07_Sak Kopi: infosiden Ullevaal Stadion 25. mars 2008 22c-0709_Protokoll_AU_07_Sak 146-152 Kopi: infosiden Protokoll Fra møte i Arbeidsutvalget 11. mars 2008 Til stede: Arne S. Modahl President Grethe Ingels Visepresident Morten

Detaljer

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. fra møte nr 4/ i Forbundsstyret avholdt på Holmenkollen Park Hotel Rica

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. fra møte nr 4/ i Forbundsstyret avholdt på Holmenkollen Park Hotel Rica Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, 18.10.2013 22c-1315_Protokoll FS 04 Kopi: Handball.no Protokoll fra møte nr 4/2013-15 i Forbundsstyret avholdt 05.10.2013 på Holmenkollen

Detaljer

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. fra møte nr 3/ i Arbeidsutvalget avholdt 24. september 2013 i NHFs lokaler

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. fra møte nr 3/ i Arbeidsutvalget avholdt 24. september 2013 i NHFs lokaler Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, 11.10.2013 22c-1315_Protokoll AU 03 Kopi: Handball.no Protokoll fra møte nr 3/2013-15 i Arbeidsutvalget avholdt 24. september 2013 i NHFs

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSRÅDSMØTE LØRDAG 17. JANUAR 2015

PROTOKOLL FRA FORBUNDSRÅDSMØTE LØRDAG 17. JANUAR 2015 Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play PROTOKOLL FRA FORBUNDSRÅDSMØTE LØRDAG 17. JANUAR 2015 Sted: Scandic Victoria Hotel, Lillehammer Til stede: Karl-Arne Johannessen President Ole R. Jørstad

Detaljer

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. fra møte i Forbundsstyret torsdag 23. august 2012 kl 10:00-17:00 på Rica Gardermoen Hotel

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. fra møte i Forbundsstyret torsdag 23. august 2012 kl 10:00-17:00 på Rica Gardermoen Hotel Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, 29.08.2012 22b-1113_Protokoll_FS_14 Kopi: handball.no Protokoll fra møte i Forbundsstyret torsdag 23. august 2012 kl 10:00-17:00 på Rica

Detaljer

Forfall: Børge Toft (hovedleder for LKS) Stine Volder

Forfall: Børge Toft (hovedleder for LKS) Stine Volder Postadresse: Besøksadresse: Norges Håndballforbund Sognsv. 75 A, N-0855 OSLO N-0840 OSLO Ullevål Stadion, inngang A Telefon: + 47 21 02 90 00 Bankgiro: 5134 06 09275 Telefax: + 47 21 02 99 51 DnB, SWIFT:

Detaljer

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. Til stede: Karl-Arne Johannessen President Ole R. Jørstad 1. visepresident (til kl 15:00)

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. Til stede: Karl-Arne Johannessen President Ole R. Jørstad 1. visepresident (til kl 15:00) Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, 05.11.2014 22c-1315_Protokoll AU 13 Kopi: handball.no Protokoll fra fra telefonmøte i Arbeidsutvalget tirsdag 4. november 2014 Til stede:

Detaljer

Protokoll Fra møte nr. 16/ i Regionstyret, avholdt som videokonferanse, mandag 23. april 2012 fra klokken 16:00 til 17:15.

Protokoll Fra møte nr. 16/ i Regionstyret, avholdt som videokonferanse, mandag 23. april 2012 fra klokken 16:00 til 17:15. Stavanger 23. april 2012 57G-Protokoll_RS-16 Protokoll Fra møte nr. 16/2010-2012 i Regionstyret, avholdt som videokonferanse, mandag 23. april 2012 fra klokken 16:00 til 17:15. Tilstede: Regionstyret (RS)

Detaljer

Protokoll fra Regionsstyremøte nr for NHF Region Innlandet STED : Regionskontoret i Lillehammer TID : Mandag 6.

Protokoll fra Regionsstyremøte nr for NHF Region Innlandet STED : Regionskontoret i Lillehammer TID : Mandag 6. Protokoll fra Regionsstyremøte nr. 08-1012 for NHF Region Innlandet STED : Regionskontoret i Lillehammer TID : Mandag 6. juni, 2011 NAVN FUNKSJON TILSTEDE X FRAVÆRENDE O Harald Romstad Leder X Grethe Ånerud

Detaljer

Per Eirik Magnussen Personal- og org.sjef

Per Eirik Magnussen Personal- og org.sjef Protokoll Fra møte i Arbeidsutvalget i NHFs lokaler mandag 21. april 2008 Ullevaal Stadion 6. mai 2008 22c-0709_Protokoll_AU_08_Sak 172-180 Kopi: infosiden Til stede: Arne S. Modahl President Grethe Ingels

Detaljer

Protokoll fra telefonmøte i Forbundsstyret onsdag 13. oktober 2010

Protokoll fra telefonmøte i Forbundsstyret onsdag 13. oktober 2010 Begeistring, innsatsvilje, respekt og fair play Protokoll fra telefonmøte i Forbundsstyret onsdag 13. oktober 2010 Ullevaal Stadion 19. oktober 2010 22c-0911_Protokoll_FS_14 Kopi: handball.no Til stede

Detaljer

Saksnr. 7 og saksnr. 8 ble behandlet av FS i telefonkonferanse 8. januar 2002.

Saksnr. 7 og saksnr. 8 ble behandlet av FS i telefonkonferanse 8. januar 2002. Postadresse: Serviceboks 1 Ullevål Stadion N-0840 OSLO Besøksadresse: Ullevål Stadion, inngang F Gateadresse: Sognsv. 75 F, N-0855 OSLO Bankgiro: 5134 06 09275 Telefon: + 47 22 18 68 00 DnB, SWIFT: DNBANOKKXXX

Detaljer

Regionstyremøte Nr. 09/12-14 Mandag 11.mars 2013 på Idrettens Hus i Drammen

Regionstyremøte Nr. 09/12-14 Mandag 11.mars 2013 på Idrettens Hus i Drammen Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Regionstyremøte Nr. 09/12-14 Mandag 11.mars 2013 på Idrettens Hus i Drammen Tilstede: Geir Floen Morten Bredo Egge Rigmor Øverli Per Inge Bjerkseter Gro

Detaljer

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, 25.05.2016 Idrettskontor\Politisk\Forbundsstyret\2015-17\Protokoller\Protokoll FS-13 Protokoll fra møte i Forbundsstyret torsdag 19. mai

Detaljer

Protokoll fra telefonmøte i Arbeidsutvalget 12. januar Saksliste

Protokoll fra telefonmøte i Arbeidsutvalget 12. januar Saksliste Begeistring, innsatsvilje, respekt og fair play Ullevaal Stadion 18. januar 2010 22c-0911_Protokoll_AU_09_Sak 140-144 Kopi: handball.no Protokoll fra telefonmøte i Arbeidsutvalget 12. januar 2010 Til stede:

Detaljer

Protokoll fra møte i Forbundsstyret lørdag 27.- søndag 28. november 2010 i Bodø

Protokoll fra møte i Forbundsstyret lørdag 27.- søndag 28. november 2010 i Bodø Begeistring, innsatsvilje, respekt og fair play Ullevaal Stadion 30. november 2010 22c-0911_Protokoll_FS_16 Kopi: fs Protokoll fra møte i Forbundsstyret lørdag 27.- søndag 28. november 2010 i Bodø Til

Detaljer

Regionstyremøte Nr. 1/14-16 Fredag 13.juni 2014 i Bergen og lørdag 21.juni 2014 i Sandefjord

Regionstyremøte Nr. 1/14-16 Fredag 13.juni 2014 i Bergen og lørdag 21.juni 2014 i Sandefjord Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Regionstyremøte Nr. 1/14-16 Fredag 13.juni 2014 i Bergen og lørdag 21.juni 2014 i Sandefjord Tilstede: Geir Floen Gro Gulliksen Morten Bredo Egge Per Inge

Detaljer

Protokoll fra Arbeidsutvalgets møte nr 10/05-07 i NHFs lokaler onsdag 21.juni 2006

Protokoll fra Arbeidsutvalgets møte nr 10/05-07 i NHFs lokaler onsdag 21.juni 2006 Postadresse: Besøksadresse: Norges Håndballforbund Sognsv. 75 A, N-0855 OSLO N-0840 OSLO Ullevål Stadion, inngang A Telefon: + 47 21 02 90 00 Bankgiro: 5134 06 09275 Telefaks: + 47 21 02 99 51 DnB, SWIFT:

Detaljer

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF

REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play REGLEMENT FOR LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF Ajourført etter Håndballtinget 2015 Gjelder for perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Utgitt av Norges

Detaljer

Protokoll Fra møte i Forbundsstyret nr 1/05-07 avholdt på Rica Park Hotel i Sandefjord 24. april 2005

Protokoll Fra møte i Forbundsstyret nr 1/05-07 avholdt på Rica Park Hotel i Sandefjord 24. april 2005 Postadresse: Besøksadresse: Norges Håndballforbund Sognsv. 75 A, N-0855 OSLO N-0840 OSLO Ullevål Stadion, inngang A Telefon: + 47 21 02 90 00 Bankgiro: 5134 06 09275 Telefaks: + 47 21 02 99 51 DnB, SWIFT:

Detaljer

Protokoll Fra møte i Arbeidsutvalget torsdag 13. august Saksliste

Protokoll Fra møte i Arbeidsutvalget torsdag 13. august Saksliste Begeistring, innsatsvilje, respekt og fair play Ullevaal Stadion 27. august 2009 22c-0911_Protokoll_AU_03_Sak 060-069-p Kopi: handball.no Protokoll Fra møte i Arbeidsutvalget torsdag 13. august 2009 Til

Detaljer

Norges Håndballforbund (NHF) er positiv til åpenhet vedrørende vår økonomi og drift

Norges Håndballforbund (NHF) er positiv til åpenhet vedrørende vår økonomi og drift Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, 18.03.2016 Dokumenter LHT\20160315lht Norges Håndballforbund (NHF) er positiv til åpenhet vedrørende vår økonomi og drift VG har bedt

Detaljer

Regionstyremøte Nr. 4/14-16 Mandag 13.oktober 2014 i Drammen

Regionstyremøte Nr. 4/14-16 Mandag 13.oktober 2014 i Drammen Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Regionstyremøte Nr. 4/14-16 Mandag 13.oktober 2014 i Drammen Tilstede: Geir Floen Gro Gulliksen Morten Bredo Egge Per Inge Bjerkseter Henning Nygaard Nina

Detaljer