Vocabulary - NoWiN. amerikansk, amerikanske American 07B a /ɑmeri¹kɑːnsk/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vocabulary - NoWiN. amerikansk, amerikanske American 07B a /ɑmeri¹kɑːnsk/"

Transkript

1 Akershus /ɑkeʃ¹hʉːs/ (proper name) 10A n akkurat /ɑkʉ¹rɑːt/ exactly, precisely 08B d et album /et ¹ɑlbʉm/ albumet, albumer, an album 07A n albumene aldri /²ɑldri/ never 03B d alene /ɑ²leːne/ alone 08B d alle (all) /²ɑle/ all 06A allerede /ɑle²reːde/ already 03A d alt (all) /¹ɑlt/ all, everything 03A alvorlig /ɑl¹voːɭi/ alvorlig, alvorlige serious 08B a amerikansk /ɑmri¹kɑːnsk/, amerikansk, amerikanske American 07B a /ɑmeri¹kɑːnsk/ Amfisenteret /ɑm¹fiːˌsentere/ (proper name) 04B n å anbefale /o ¹ɑnbeˌfɑːle/ anbefaler, anbefalte, har to recommend 10A v anbefalt Anbo /¹ɑnbu/ (proper name) 01D n andre (cf. annen) /²ɑndre/ second, other 04D Andre verdenskrig /²ɑndre ¹væɖɳ sˌkriːg/ World War II 05D n annen /²ɑnen/ anna (f), annet (n), other 01D a andre (pl) et ansikt /et ²ɑnˌsikt/ ansiktet, ansikter, face 05C n ansiktene Anton Ivanov /¹ɑntun iv¹ɑːnof/ (proper name) 01A n en appelsin /en ɑpel¹siːn/ appelsinen, appelsiner, an orange 03D n appelsinene et ark /et ¹ɑrk/ arket, ark, arkene a sheet 04C n en arkitektur /en ɑrkitek¹tʉːr/ arkitekturen, an architecture 10A n Arne /²ɑːɳe/ (proper name) 09A n et arrangement /et ɑrɑŋʃe¹mɑŋ/ arrangementet, an arrangement 06C n arrangement, arrangementene å arrangere /o ɑrɑŋ¹ʃeːre/ arrangerer, arrangerte, to arrange, organise 06C v har arrangert at /¹ɑt/ that 03A av /¹ɑːv/ off, of, by, from 02A p en avdeling /en ɑv¹deːliŋ/ avdelingen, avdelinger, a department 06A n avdelingene en avgift /en ²ɑːvˌjift/ avgiften, avgifter, a fee 06A n avgiftene en bachelorstudent /en ¹bætʃelerstʉˌdent/ bachelorstudenten, a bachelor student 09A n bachelorstudenter, bachelorstudentene et bad /et ¹bɑːd/ badet, bad, badene a bathroom 03D n en bagasje /en bɑ¹gɑːʃe/ bagasjen, bagasjer, luggage 02A n bagasjene en bagett /en bɑ¹get/ bagetten, bagetter, a baguette 04C n bagettene å bake /o ²bɑːke/ baker, bakte, har bakt to bake 10B v Page 1 / 66

2 et bakeri /et bɑke¹riː/ bakeriet, bakerier, a bakery 04C n bakeriene en bakke /en ²bɑke/ bakken, bakker, bakkene a hill 02D n en ballett /en bɑ¹let/ balletten, balletter, a ballet 07B n ballettene et ballspill /et ²bɑlˌspil/ ballspillet, ballspill, a ball game 07B n ballspillene en banan /en bɑ¹nɑːn/ bananen, bananer, a banana 04A n bananene å banke /o ²bɑŋke/ banker, banket, har to knock 04C v banket å barbere seg /o bɑr¹beːre ˌsei/ barberer, barberte, har to shave 03D v barbert seg bare /²bɑːre/ just, only 01C d bare bra! /²bɑːre ¹brɑː/ just fine! 01C d et barn /et ¹bɑːɳ/ barnet, barn, barna a child 05D n en barnehage /en ²bɑːɳeˌhɑːge/ barnehagen, a kindergarten 07A n barnehager, barnehagene bedre /¹beːdre/ better 08A a ei bedring /ei ²beːdriŋ/ bedringa, bedringer, an improvement 08B n bedringene begge /²bege/ both 06D å begynne /o be¹jyne/ begynner, begynte, har to begin 04C v begynt et begynnerkurs /et be¹jynerˌkʉːʃ/ begynnerkurset, a beginner course 07B n begynnerkurs, begynnerkursene Beijing /bei¹dʒiŋ/ (proper name) 06D n en bekreftelse /en be¹kreftelse/ bekreftelsen, a confirmation 04D n bekreftelser, bekreftelsene bekymret /be¹çymret/ bekymret, bekymrede worried, anxious 08A a Bergen /¹bærgen/ (proper name) 01C n berømt /be¹rømt/ berømt, berømte famous 10A a en beskjed /en be¹ʃeː/ beskjeden, beskjeder, a message 08A n beskjedene best /¹best/ god, best, beste best 07B a en bestefar /en ²besteˌfɑːr/ bestefaren, bestefedre, a grandfather 05C n bestefedrene en besteforelder /en ²besteforˌelder/ besteforelderen, a grandparent 07A n besteforeldre, besteforeldrene å bestemme /o be¹steme/ bestemmer, bestemte, to decide 04C v har bestemt ei bestemor /ei ²besteˌmuːr/ bestemora, bestemødre, a grandmother 07A n bestemødrene Page 2 / 66

3 å bestille /o be¹stile/ bestiller, bestilte, har to order 05C v bestilt et besøk /et be¹søːk/ besøket, besøk, a visit 05D n besøkene å besøke /o be¹søːke/ besøker, besøkte, har to visit 10A v besøkt å betale /o be¹tɑːle/ betaler, betalte, har to pay 02B v betalt å bety /o be¹tyː/ betyr, betydde, har to mean 05D v betydd et bibliotek /et biblio¹teːk/ biblioteket, biblioteker, a library 06B n bibliotekene et bilde /et ²bilde/ bildet, bilder, bildene a picture 04D n en billett /en bi¹let/ billetten, billetter, a ticket 02C n billettene billig /²bili/ billig, billige inexpensive, cheap 04A a ble (å bli) /¹bleː/ became, got 05D n å bli /o ¹bliː/ blir, ble, har blitt to become, will be, turn 01D v out en bli-kjent-tur /en bli¹çentʉːr/ bli-kjent-turen, bli-kjentturer, bli-kjent-turene a get-to-know-trip 06C n ei blokk /ei ¹blok/ blokka, blokker, a block, bulding 06B n blokkene ei bløtkake /ei ²bløːtˌkɑːke/ bløtkaka, bløtkaker, a layer cake 09A n bløtkakene blå /¹bloː/ blått, blåe blue 02D a å blåse /o ²bloːse/ blåser, blåste, har blåst to blow, be windy 08A v å bo /o ¹buː/ bor, bodde, har bodd to live 01A v Bodø /²buːdø/ (proper name) 01A n ei bok /ei ¹buːk/ boka, bøker, bøkene a book 04C n en bokhandel /en ²buːkˌhɑndel/ bokhandelen, a bookstore 04C n bokhandler, bokhandlene ei bokhylle /ei ²buːkˌhyle/ bokhylla, bokhyller, a book shelf 03B n bokhyllene en bolig /en ¹buːli/ boligen, boliger, boligene a housing 04D n ei bolle /ei ²bole/ bolla, boller, bollene a bun 04A n bor (å bo) /¹buːr/ live(s) 01D v et bord /et ¹buːr/ bordet, bord, bordene a table 03A n en bordtennis /en ²buːˌʈenis/ bordtennisen a table tennis 07B n (uncountable) bort /¹buʈ/ away, off, over 08B d borte /²buʈe/ away, off, over 01D d Boyana Plamenova /bo¹jɑːnɑ ¹plɑːmenˌoːvɑ/ (proper name) 01B n Boyanas /bo¹jɑːnɑs/ Boyana's 03B n bra /¹brɑː/ bra, bra fine, good, well 01C a et brev /et ¹breːv/ brevet, brev, brevene a letter 04D n Page 3 / 66

4 en bror /en ¹bruːr/ broren, brødre, brødrene a brother 03C n en brosjyre /en bru²ʃyːre/ brosjyren, brosjyrer, a folder, brochure 05B n brosjyrene å bruke /o ²brʉːke/ bruker, brukte, har brukt to use 04B v et brukernavn /et ²brʉːkeˌɳɑvn/ brukernavnet, a username 09B n brukernavn, brukernavnene brun /¹brʉːn/ brunt, brune brown 03B a en brus /en ¹brʉːs/ brusen, brus, brusene a (bottle of) soda pop 01D n et brød /et ¹brøː/ brødet, brød, brødene a loaf of bread 03D n ei brødhylle /ei ²brøːdˌhyle/ brødhylla, brødhyller, a bread rack 04A n brødhyllene brødre (cf. bror) /²brøːdre/ brothers 03C n ei brødskive /ei ²brøːˌʃiːve/ brødskiva, brødskiver, a slice of bread 03D n brødskivene en bulgarer /en bʉl¹gɑːrer/ bulgareren, bulgarere, a Bulgarian 06D n bulgarerene Bulgaria /bʉl¹gɑːriɑ/ (proper name) 01B n bulgarsk /¹bʉlˌgɑːʃk/ bulgarsk, bulgarske Bulgarian 01B a å burde /o ²bʉɖe/ bør, burde, har burdet ought to (should) 10B v Burgas /¹bʉrgɑs/ (proper name) 01B n en bursdag /en ¹bʉʃˌdɑːg/ bursdagen, bursdager, a birthday 09A n bursdagene en buss /en ¹bʉs/ bussen, busser, bussene a bus 01A n en bussjåfør /en ²bʉsʃoˌføːr/ bussjåføren,bussjåfører, bussjåførene en busstasjon /en ²bʉstɑˌʃuːn/ busstasjonen, busstasjoner, busstasjonene en busstopp /en ²bʉˌstop/ busstoppen, busstopper, busstoppene a bus driver 02B n a bus station 02A n a bus stop 02C n en busstur /en ²bʉsˌtʉːr/ bussturen, bussturer, a bus trip 02B n bussturene en butikk /en bʉ¹tik/ butikken, butikker, a shop 04B n butikkene et butikkvindu /et bʉ²tikˌvindʉ/ butikkvinduet, a shop window 05B n butikkvinduer, butikkvinduene en by /en ¹byː/ byen, byer, byene a city 01C n et bygg /et ¹byg/ bygget, bygg, byggene a building 06C n et byggfag /et ²bygˌfɑːg/ byggfaget, byggfag, a building trade 06D n byggfagene en bygning /en ²bygniŋ/ bygningen, bygninger, bygningene a building 06A n Page 4 / 66

5 en bytur /en ¹byːˌtʉːr/ byturen, byturer, a trip to town 05A n byturene bærbar /²bæːrˌbɑːr/ bærbart, bærbare portable 09B a å bære /o ²bæːre/ bærer, bar, har båret to carry 03B v bøker (cf. bok) /¹bøːker/ ei bok, boka, bøker, books 06A n bøkene både /²boːde/ both 07A et bål /et ¹boːl/ bålet, bål, bålene a fire 08A n en båt /en ¹boːt/ båten, båter, båtene a boat 01C n et båthus /et ²boːtˌhʉːs/ båthuset, båthus, a boathouse 05C n båthusene Caffe latte /kɑfe ²lɑte/ (proper name) 05A n Catalina Rana /kɑtɑ¹liːna ¹rɑːnɑ/ (proper name) 01C n Catalinas /kɑtɑ¹liːnas/ Catalina's 03C n en CD /en ²seːˌdeː/ CD-en, CD-er, CD-ene a CD 05A n Cecilie /se¹siːlie/ (proper name) 02C n en colaboks /en ¹kuːlaˌboks/ colaboksen, colabokser, colaboksene a can of Coke 09B n en cricket /en ¹kriket/ cricketen (uncountable) cricket 07B n da /¹dɑː/ then 03D d en dag /en ¹dɑːg/ dagen, dager, dagene a day 01C n en dagsbillett /en ¹dɑksbiˌlet/ dagsbilletten, a one-day ticket 06C n dagsbilletter, dagsbillettene Dai Wu /¹dɑi ¹vuː/ (proper name) 01D n ei dame /ei ²dɑːme/ dama, damer, damene a lady 01A n å danse /o ²dɑnse/ danser, danset, har to dance 06C v danset en data /en ¹dɑːtɑ/ dataen, data, dataene data 06D n ei datter /ei ²dɑter/ dattera, døtre, døtrene a daughter 07A n de /¹diː/ they 01D deg /¹dei/ you (singular) 01C en del /en ¹deːl/ delen, deler, delene a part 09A n å dele /o ²deːle/ deler, delte, har delt to share 03B v å dele ut /o ²deːle ˌʉːt/ deler ut, delte ut, har to distribute, award, 10A v delt ut deal (cards) dem /¹dem/ them 02D den /¹den/ it 01C denne /²dene/ dette, disse this 04A der /¹dæːr/ there 01D d der borte /¹dæːr ²buʈe/ over there 01D dere /²deːre/ you (plural) 01D deres /²deːres/ your (plural), yours, 07A their, theirs derfor /¹dærfor/ therefore 04D d derfra /¹dærfrɑ/ from there 08A p desember /de¹sember/ December 08A n Page 5 / 66

6 en dessert /en de¹sæːr/ desserten, desserter, a dessert 10B n dessertene dessuten /¹desˌʉːtn / moreover, besides 04B d dessverre /des¹være/ unfortunately 03A d det /¹deː/ it, that, the 01C det går bra! /de gor ¹brɑː/ I'm fine! 01C dette /²dete/ this 04A di (cf. din) /¹di/ your 07B Diagonalgata /diɑgu²nɑːlˌgɑːtɑ/ (proper name) 04D n din /¹diːn/ di, ditt, dine your, yours (singular) 02A å diskutere /o diskʉ¹teːre/ diskuterer, diskuterte, to discuss 07B v har diskutert disse /²dise/ these 04A dit /¹diːt/ there, yonder 06A d ditt (cf. din) /¹dit/ your 09B et dokument /et dukʉ¹ment/ dokumentet, a document 09A n dokumenter, dokumentene en dokumentasjon /en dukʉmentɑ¹ʃuːn/ dokumentasjonen documentation 04D n (uncountable) å dra /o ¹drɑː/ drar, dro, har dratt to leave 04B v drakk (å drikke) /¹drɑk/ drank 05A v å drikke /o ²drike/ drikker, drakk, har to drink 02D v drukket å drive (med noe) /o ²driːve/ driver, drev, har drevet to do (i.e. sports) 07B v dro (å dra) /¹druː/ left (to leave) 10A v en dronning /en ²droniŋ/ dronningen, dronninger, dronningene a queen 10A n du /¹dʉː/ you 01A en dusj /en ¹dʉʃ/ dusjen, dusjer, dusjene a shower 03D n å dusje /o ²dʉʃe/ dusjer, dusjet, har dusjet to take a shower 06A v ei dyne /ei ²dyːne/ dyna, dyner, dynene a quilt 04C n dyp /¹dyːp/ dypt, dype deep 09B a dyr /¹dyːr/ dyrt, dyre expensive 04A a ei dør /ei ¹døːr/ døra, dører, dørene a door 03B n dårlig /²doːɭi/ dårlig, dårlige bad, unwell, ill 08A a Edel /¹eːdel/ (proper name) 03A n Edvard Munch /¹edvɑʈ ¹muŋk/ (proper name) 10A n egentlig /²eːgentli/ really 09A d ei /¹ei/ a, an, one (feminine) 01A en ekspeditør /en ekspedi¹tøːr/ ekspeditøren, a shop assistent 01D n ekspeditører, ekspeditørene ekstra /¹ekstrɑ/ ekstra, ekstra extra, additional 09A a eldst /²elst/ oldest 10A a Page 6 / 66

7 en elektrisitet /en elektrisi¹teːt/ elektrisiteten, electricity 08A n elektrisiteter, elektrisitetene elendig /e¹lendi/ elendig, elendige miserable 08B a eller /¹eler/ or 06C Emma /²emɑ/ (proper name) 01A n en /¹en/ a, an, one 01D én /¹eːn/ one 09A en ende /en ²ene/ enden, ender, endene an end 10A n ene /²eːne/ (the) one 10A engelsk /¹eŋelsk/ engelsk, engelske English 01B a engelsknorsk /²eŋelskˌnoʃk/ engelsknorsk, English Norwegian 04C a engelsknorske enkel /¹eŋkel/ enkelt, enkle simple, easy 08A a en enkeltbillett /en ²eŋkeltbiˌlet/ enkeltbilletten, a single ticket 02C n enkeltbilletter, enkeltbillettene enn /¹en/ than 08A ennå /²eno/ yet, still 03A d ensom /²eːnsom/ ensomt, ensomme lonely 08B a et eple /et ²eple/ eplet, epler, eplene an apple 04A n en e-post /en ²eːˌpost/ e-posten, e-poster, e- an 05C n postene er (å være) /¹æːr/ am, are, is 01A v Erlend Loe /²æɭen ¹luː/ (proper name) 06B n Espen Gangvik /²espen ²gɑŋˌviːk/ (proper name) 05D n et essay /et ¹esei/ essayet, essay, essayene an essay 07A n et /¹et/ a, an 01D ett /¹et/ one 02C etter /²eter/ after 02D p en ettermiddag /en ²etermiˌdɑːg/ ettermiddagen, an afternoon 02D n ettermiddager, ettermiddagene et etternavn /et ²eteˌɳɑvn/ etternavnet, etternavn, a surname 03A n etternavnene etterpå /²eterˌpoː/ afterwards 02D d Eva /²eːvɑ/ (proper name) 09A n Evenes /²eːveˌneːs/ (proper name) 01B n et EØS-land /et eø¹esːˌlɑn/ EØS-landet, EØS-land, an EEA country 04D n EØS-landene en fadder /en ¹fɑder/ fadderen, fadderer, a mentor, godfather 02B n fadderene Fagernesfjellet /²fɑːgeˌɳeːsˌfjele/ (proper name) 06C n faktisk /¹fɑktisk/ actually 04C d en faktura /en fɑk¹tʉːrɑ/ fakturaen, fakturaer, an invoice 06A n fakturaene et fall /et ¹fɑl/ fallet, fall, fallene a fall 08A n Page 7 / 66

8 en familie /en fɑ¹miːlie/ familien, familier, a family 01A n familiene fant (å finne) /¹fɑnt/ found 05A v fantastisk /fɑn¹tɑstisk/ fantastisk, fantastiske fantastic 10A a en far /en ¹fɑːr/ faren, fedre, fedrene a father 03B n en farge /en ²fɑrge/ fargen, farger, fargene a colour 05C n ei farmor /ei ¹fɑrmur/ farmora, farmødre, a (paternal) grandmother 07A n farmødrene en fastlege /en ²fɑstˌleːge/ fastlegen, fastleger, a family doctor 08B n fastlegene fattig /²fɑti/ fattig, fattige poor 05C a Fauske /²føʉske/ (proper name) 01A n en feber /en ¹feːber/ feberen, febere, feberne a fever 08B n febernedsettende /¹feːbeˌɳeːdˌsetn de/ febrifugal, antipyretic 08B a å feire /o ²feire/ feirer, feiret, har feiret to celebrate 10B v fem /¹fem/ five 04A ferdig /²fæːɖi/, /²fæɖi/ ferdig, ferdige finished, ready, also 09A a slang; exhausted fersk /¹fæʃk/ ferskt, ferske fresh 05D a en fest /en ¹fest/ festen, fester, festene a party, fiest 08B n en festival /en festi¹vɑːl/ festivalen, festivaler, a festival 06C n festivalene en festning /en ²festniŋ/ festningen, festninger, a fortress 10A n festningene fikk (å få) /¹fik/ å få, får, fikk, har fått 05C v å fikse /o ²fikse/ fikser, fikset, har fikset to fix, mend, organise 09B v en film /en ¹film/ filmen, filmer, filmene a movie 07B n fin /¹fiːn/ fint, fine fine 02A a en finansiering /en finɑnsi¹eːriŋ/ finansieringen, a financing 04D n finansieringer, finansieringene finere /¹fiːnere/ nicer, finer 08A a Finnbekken /²finˌbeken/ (proper name) 05B n å finne /o ²fine/ finner, fant, har funnet to find 02D v fire /²fiːre/ four 03C et firma /et ¹firmɑ/ firmaet, firmaer, a company 07A n firmaene en fisk /en ¹fisk/ fisken, fisker, fiskene a fish 05D n Fiskehallen /²fiskeˌhɑln / (proper name) 05B n ei fiskekake /ei ²fiskeˌkɑːke/ fiskekakea, fiskekaker, a fish cake 05D n fiskekakene et fjell /et ¹fjel/ fjellet, fjell, fjellene a mountain 08A n Fjellveien /²fjelˌveien/ (proper name) 02A n en fjord /en ¹fjuːr/ fjorden, fjorder, fjordene a fjord 10A n et flagg /et ¹flɑg/ flagget, flagg, flaggene a flag 10B n flere /¹fleːre/ several, more 02D a flest (mange) /¹flest/ most 10B a Page 8 / 66

9 flink /¹fliŋk/ flinkt, flinke good, clever 01B a flott /¹flot/ flott, flotte great, good 02B a et fly /et ¹flyː/ flyet, fly, flyene a plane 01B n en flybillett /en ²flyːbiˌlet/ flybilletten, flybilletter, an airline ticket 09B n flybillettene en flybuss /en ²flyːˌbʉs/ flybussen, flybusser, an airport express coach 02B n flybussene å flytte /o ²flyte/ flytter, flyttet, har flyttet to move 08B v for /¹for/ for, because 02B p foran /¹forɑn/ in front of 05B p fordi /fo¹ɖiː/ because 06D en forelder /en for¹elder/ forelderen, foreldre, a parent 07A n foreldrene en forelesning /en ²foːreˌlesniŋ/ forelesningen, a lecture 06B n forelesninger, forelesningene forhånd (cf. på forhånd) /²forˌhon/ (uncountable) advance 09A n fornøyd /fo¹ɳøyd/ fornøyd, fornøyde satisfied, pleased 04B a forresten /fo¹restn / by the way, incidentally 04A d forrige /¹forie/ forrige, forrige previous 05B a forskjellig /fo¹ʃeli/ forskjellig, forskjellige different, various 05C a å forstå /o fo¹ʃʈoː/ forstår, forstod, har to understand 03A v forstått fort /¹fuʈ/ fast 07A d å fortelle /o fo¹ʈele/ forteller, fortalte, har to tell 04D v fortalt fortsatt /¹foʈʃɑt/ still 05D d en fotball /en ²futˌbɑl/ fotballen, fotballer, a football 06C n fotballene en fotoautomat /en ²fuːtuøʉtuˌmɑːt/ fotoautomaten, a photo booth 04D n fotoautomater, fotoautomatene fra /¹frɑː/ from 01A p fram /¹frɑm/ ahead, on 04D d Framnes /²frɑmnes/ (proper name) 10B n en fredag /en ¹freːˌdɑːg/ fredagen, fredager, Friday 10A n fredagene en fredspris /en ¹freːdsˌpriːs/ fredsprisen, fredspriser, fredsprisene a peace prize 10A n et fredssenter /et ¹fredˌsenter/ fredssenteret, a peace center 10A n fredssenterer, fredssenterene fri /¹friː/ fritt, frie free 05D a ei frigjøring /ei ²friːˌjøːriŋ/ frigjøringa, frigjøringer, frigjøringene a liberation 05D n Page 9 / 66

10 et frihetsmonument /et ²friːˌheːtsmunʉˌment/ frihetsmonumentet, a liberation monument 05D n frihetsmonumenter, frihetsmonumentene en frihetsstatue /et ²friːˌheːtstɑːtʉe/ frihetsstatuen, a liberation statue 05D n frihetsstatuer, frihetsstatuene et frimerke /et ²friːˌmærke/ frimerket, frimerker, a stamp 04A n frimerkene frisk /¹frisk/ friskt, friske well, healthy, sound 08B a ei fritid /ei ¹friːˌtiː/ fritida (uncountable) leisure, spare time 07B n en fritidsaktivitet /en ²friːtitsɑktiviˌteːt/ fritidsaktiviteten, a leisure activity 07B n fritidsaktiviteter, fritidsaktivitetene en frokost /en ¹fruːkost/ frokosten, frokoster, a breakfast 03D n frokostene en fruktdisk /en ¹frʉktˌdisk/ fruktdisken, fruktdisker, fruktdiskene a fruit counter 04A n å fryse /o ²fryːse/ fryser, frøs, har frosset to be cold, freeze 08A v å fylle /o ²fyle/ fyller, fylte, har fylt to fill 03A v å fyre /o ²fyːre/ fyrer, fyrte, har fyrt to kindle a fire, keep a 08A v fire going fæl /¹fæːl/ fælt, fæle awful 03B a en fødselsdato /en ²føtselsˌdɑːto/ fødselsdatoen, a date of birth 03A n fødselsdatoer, fødselsdatoene å føle /o ²føːle/ føler, følte, har følt to feel 08B v før /¹føːr/ before 06A d først /¹føʃʈ/ first 02D d å få /o ¹foː/ får, fikk, har fått to get, receive 03C v ga (å gi) /¹gɑː/ gir, ga, har gitt gave, offered 07A v gammel /²gɑmel/ gammelt, gamle old 01A a Ganesan /gɑ¹neːsɑn/ (proper name) 07B n en gang /en ¹gɑŋ/ gangen, ganger, gangene a time 07A n ganske /²gɑnske/ quite 04B d en gardin (en/ei/et) /en gɑ¹ɖiːn/ gardinen, gardiner, a curtain 03B n gardinene ei gate /ei ²gɑːte/ gata, gater, gatene a street 04D n en gave /en ²gɑːve/ gaven, gaver, gavene a gift, present 10B n et gebyr /et ge¹byːr/ gebyret, gebyrer, a fee, charge 04D n gebyrene en genser /en ¹genser/ genseren, gensere, a sweater 04B n genserne Ghana /¹gɑːnɑ/ (proper name) 09A n å gi /o ¹jiː/ gir, ga, har gitt to give 08A v gift /¹jift/ gift, gifte married 01A a gikk (å gå) /¹jik/ walked, went 05A v en gitar /en gi¹tɑːr/ gitaren, gitarer, gitarene a guitar 03C n Page 10 / 66

11 å gjelde /o ²jele/ gjelder, gjaldt, har gjeldt to concern, to pertain to 09B v gjennom /¹jenum/ through 01D p gjerne /²jæːɳe/ rather, would like 02A d en gjest /en ¹jest/ gjesten, gjester, gjestene a guest 03C n gjorde (å gjøre) /²juːre/ did 10A v gjort (å gjøre) /¹juʈ/ done 06B v gjør (å gjøre) /¹jøːr/ gjøre, gjør, har gjort does, also barks 01B v å gjøre /o ²jøːre/ gjør, gjorde, har gjort to do 03B v glad /¹glɑː/ glad, glade happy, glad 05C a å glede seg /o ²gleːde ˌsei/ gleder seg, gledet seg, to look forward to 02A v har gledet seg å glemme /o ²gleme/ glemmer, glemte, har to forget 05C v glemt et glitter /et ¹ɡliter/ glitteret a glitter 10B n god /¹guː/ godt, gode good 01C a god tur! /¹guː ¹tʉːr/ have a nice trip! 01D godt /¹got/ well 05C d en gondolbane /en gun²duːlˌbɑːne/ gondolbanen, a cable car 06C n gondolbaner, gondolbanene en grammatikk /en grɑmɑ¹tik/ grammatikken, a grammar 07A n grammatikker, grammatikkene gratis /¹grɑːtis/ gratis, gratis free (of charge), gratis 09B a å greie /o ²greie/ greier, greide, har greid to manage 05B v greit /¹greit/ all right 03A å grille /o ²grile/ griller, grillet, har grillet to grill 08A v ei gruppe /ei ²grʉpe/ gruppa, grupper, a group 07A n gruppene en gryterett /en ²gryːteˌret/ gryteretten, gryteretter, a casserole 08A n gryterettene grønn /¹grøn/ grønt, grønne green 04B a en grøt /en ¹grøːt/ grøten, grøter, grøtene a porridge 10B n grå /¹groː/ grått, gråe grey 04B a en gudstjeneste /en ¹gʉtsˌtjeːneste/ gudstjenesten, a church service 10B n gudstjenester, gudstjenestene en guide /en ¹gɑid/ guiden, guider, guidene a guide 05D n et gulv /et ¹gʉlv/ gulvet, gulv, gulvene a floor 08B n en gutt /en ¹gʉt/ gutten, gutter, guttene a boy 06B n gøy /¹gøy/ gøy, gøye fun 07B a å gå /o ¹goː/ går, gikk, har gått to walk, go 01C v å ha /o ¹hɑː/ har, hadde, har hatt to have 01C v ha det bra! /¹hɑː de ¹brɑː/ goodbye! 01C å ha det travelt /o ¹hɑː de ¹trɑːvelt/ to be busy 09A v ha det! /¹hɑː de/ bye! 01C Page 11 / 66

12 å ha lyst på /o hɑ ¹lyst po/ har lyst på, hadde lyst to want 03D v på, har hatt lyst på å ha lyst til å /o hɑ ¹lyst til o/ to want to 04C v å ha vondt i /o hɑ ¹vunt i/ to have pain in 08B v hadde (å ha) /²hɑde/ had 05B v hallo /hɑ¹luː/ hello 01C en hals /en ¹hɑls/ halsen, halser, halsene a throat, neck 08B n en halstablett /en ²hɑlstɑˌblet/ halstabletten, a lozenge, throat pastille 08B n halstabletter, halstablettene halv /¹hɑl/ halvt, halve half 02D a ham /¹hɑm/ him 02A han /¹hɑn/ he, him 01A å handle /o ²hɑndle/ handler, handlet, har to shop 04A v handlet en handlekurv /en ²hɑndleˌkʉrv/ handlekurven, a shopping basket 04C n handlekurver, handlekurvene en handlevogn /en ²hɑndleˌvoŋn/ handlevognen, a shopping cart 04A n handlevogner, handlevognene hans /¹hɑns/ his 07A har (å ha) /¹hɑːr/ å ha, har, hadde, har hatt have, has 01A v Harstad /²hɑʃʈɑ/ (proper name) 01C n ei havn /ei ¹hɑvn/ havna, havner, havnene a port 05D n hei /¹hei/ hi 02A hel /¹heːl/ helt, hele whole, entire 05D a heldigvis /²heldiˌviːs/ fortunately 04A d hele (cf. hel) /²heːle/ whole 05C a ei helg /ei ¹helg/ helga, helger, helgene a weekend 10A n heller /¹heler/ rather 07B d et helårskort /et ²heːlˌoːʃˌkuʈ/ helårskortet, helårskort, helårskortene a year round ticket 06C n hemmelig /²hemeli/ hemmelig, hemmelige secret 05C a henne /²hene/ her 03B hennes /²henes/ her, hers 07A Henrik Ibsen /¹henrik ¹ipsn / (proper name) 10A n å hente /o ²hente/ henter, hentet, har to fetch, pick up 03A v hentet her /¹hæːr/ here 01C d å hete /o ²heːte/ heter, het, har hett to be named 01A v hils (å hilse) /¹hils/ å hilse, hilser, hilste, har greet, say hello 05C v hilst å hilse /o ²hilse/ hilser, hilste, har hilst to greet 01C v en hilsen /en ¹hilsn / hilsenen, hilsener, hilsenene a greeting 09A n Page 12 / 66

13 HiN (Høgskolen i Narvik) /¹hin/ Narvik University College 01B n ei historie /ei his¹tuːrie/ historia, historier, a history 05B n historiene hit /¹hiːt/ here 08B d hjalp (å hjelpe) /¹jɑlp/ helped 05B v ei hjelp /ei ¹jelp/ hjelpa (uncountable) help 02B n å hjelpe /o ²jelpe/ hjelper, hjalp, har hjulpet to help 02A v et hjem /et ¹jem/ hjemmet, hjem, a home 04A n hjemmene et hjemland /et ²jemˌlɑn/ hjemlandet, hjemland, a native country 07B n hjemlandene hjemme /²jeme/ at home 03B d en hobby /en ¹hoby/ hobbyen, hobbyer, a hobby, pastime 07B n hobbyene å holde /o ²hole/ holder, holdt, har holdt to hold, keep 05C v et hotell /et hu¹tel/ hotellet, hoteller, a hotel 08A n hotellene et hotellrom /et hu²telˌrum/ hotellrommet, a hotel room 09B n hotellrom, hotellrommene ei hovedgate /ei ²huːvedˌgɑːte/ hovedgata, hovedgater, a main street 10A n hovedgatene et hovedpunkt /et ²huːvedˌpuŋt/ hovedpunktet, a main point 09A n hovedpunkt, hovedpunktene en hovedstad /en ²huːvedˌstɑːd/ hovedstaden, a capital 10A n hovedstader, hovedstadene huff /¹hʉf/ exclamation: Oh! Ugh! 08A et humør /et hʉ¹møːr/ humøret (uncountable) a mood 04C n hun /¹hʉn/ she 01A Hundalshyttene /²hʉnˌdɑːlsˌhytn e/ (proper name) 08A n et hus /et ¹hʉːs/ huset, hus, husene a house, building 02D n å huske /o ²hʉske/ husker, husket, har to remember 06B v husket hva /¹vɑː/ what 01A hvem /¹vem/ who 10A hver /¹væːr/ hvert every, each 07B hverandre /vær²ɑndre/ each other 05C hvilken /¹vilken/ which, what 04A hvilket (cf. hvilken) /¹vilket/ which 04A hvis /¹vis/ if 07B hvor /¹vur/ where 01A hvor langt /¹vu ¹ɭɑŋt/ how far 01D hvordan /¹vuɖɑn/ how 01C hvordan går det? /¹vuɖɑn ¹goːɖe/ how are you? 01C Page 13 / 66

14 en hybel /en ¹hyːbel/ hybelen, hybler, hyblene a bed-sitter, lodgings 02A n et hybelhus /et ²hyːbelˌhʉːs/ hybelhuset, hybelhuser, hybelhusene a bed-sitter building 02A n hyggelig /²hygeli/ hyggelig, hyggelige nice, pleasant 01C a hyggelig å hilse på deg! /²hygeli o ²hilse po ¹dei/ nice to meet you 01C hyggeligere /²hygeliere/ nicer, kinder 08A a ei hytte /ei ²hyte/ hytta, hytter, hyttene a cabin 08A n en hyttemat /en ²hyteˌmɑːt/ hyttematen cottage food 08A n (uncountable) en høgskole /en ²høːgˌskuːle/ høgskolen, høgskoler, a university college 06A n høgskolene å høre /o ²høːre/ hører, hørte, har hørt to hear 07B v en høst /en ¹høst/ høsten, høster, høstene an autumn 08B n en høstferie /en ²høstˌfeːrie/ høstferien, høstferier, an autumn vacation 10A n høstferiene en høsttur /en ²høsˌtʉːr/ høstturen, høstturer, an autumn trip 06C n høstturene høy /¹høy/ høyt, høye loud, high, tall 03B a å håpe /o ²hoːpe/ håper, håpet, har håpet to hope 06D v i /¹iː/ in, at, on 01A p i fjor /i ¹fjuːr/ last year 06D i nærheten av /i ¹næːrˌheːtn ¹ɑːv/ near, close to 05C p i stedet /i ¹steːde/ instead 04A iblant /i¹blɑnt/ sometimes 07B p Ibux /¹iːbʉks/ painkiller brand 08B n et ID-kort /et ²iːˌdeːˌkuʈ/ ID-kortet, ID-kort, IDkortene an ID card 06A n et idrettssenter /et ²idːretˌsenter/ idrettssenteret, a sports centre 06C n idrettssenter, idrettssentrene igjen /i¹jen/ again 05B d ikke /²ike/ not 01B d India /¹indiɑ/ (proper name) 09A n industriell teknologi /indʉstri¹el teknulu¹giː/ industrial engineering 01B en influensa /en inflʉ¹ensɑ/ influensaen, influensaer, influensaene an influenza, flu 08B n en informasjon /en informɑ¹ʃuːn/ informasjonen, an information 03B n informasjoner, informasjonene ingen /²iŋen/ no 05C en ingeniør /en iŋʃn ¹jøːr/ ingeniøren, ingeniører, an engineer 07A n ingeniørene et ingeniørstudium /et iŋʃeni²øːˌʃtʉːdiʉm/ ingeniørstudiet, an engineering study 09A n ingeniørstudier, ingeniørstudiene inn /¹in/ in, inside, into 02B d Page 14 / 66

15 inne /²ine/ in, inside 03D d en inngang /en ²inˌgɑŋ/ inngangen, innganger, an entrance 06A n inngangene inni /²ini/ "inne i" inside, in 08A p et innlegg /et ²inˌleg/ innlegget, innlegg, a presentation, address 09B n innleggene innom /²inum/ by 06A p å insistere /o insi¹steːre/ insisterer, insisterte, har to insist 10B v insistert et instrument /et instrʉ¹ment/ instrumentet, an instrument 03C n instrumenter, instrumentene interessant /intre¹sɑŋt/ interessant, interessante interesting 04C a interessert /intre¹seːʈ/ interessert, interesserte interested 03C a en interiørbutikk /en interi¹øːrbʉˌtik/ interiørbutikken, interior design shop 04C n interiørbutikker, interiørbutikkene Internett /¹inteˌɳet/ Internet 09B n en internettilgang /en ²inteˌɳetilˌgɑŋ/ internettilgangen, an internet access 09B n internettilganger, internettilgangene ei inventarliste /ei inven¹tɑːˌɭiste/, /ei inventarlista, a list of furniture, 03A n inven¹tɑːrˌliste/ inventarlister, inventarlistene inventory å invitere /o invi¹teːre/ inviterer, inviterte, har to invite 04D v invitert en IT /en ²iːˌteː/ IT-en, IT-er, IT-ene IT, computer sciences 06C n (informasjonsteknologi) en italiener /en itɑli¹eːner/ italieneren, italienere, Italian 03D n italienerne italiensk /itɑli¹eːnsk/ italiensk, italienske Italian 03D a et IT-firma /et ²iːˌteːˌfirmɑ/ IT-firmaet, IT-firmaer, ITfirmaene an IT-firm 07A n Ivan /¹iːvan/ (proper name) 03B n ja /¹jɑː/ yes 01A ja visst! /jɑ ¹vist/ (yes) sure! 04D ei jakke /ei ²jɑke/ jakka, jakker, jakkene a jacket 04B n Jaklamyra /²jɑklɑˌmyːrɑ/ (proper name) 03B n jeg /¹jei/ I 01A jeg heter /¹jei ²heter/ my name is 01A ei jente /ei ²jente/ jenta, jenter, jentene a girl 01A n jo /¹juː/ yes 09A å jobbe /o ²jobe/ jobber, jobbet, har to work 01B v jobbet ei jul /ei ¹jʉːl/ jula, juler, julene a Christmas 10B n en julaften /en ²jʉːlˌɑftn / julaftenen, julaftener, julaftenene a Christmas Eve 10B n Page 15 / 66

16 et julebord /et ²jʉːleˌbuːr/ julebordet, julebord, a Christmas dinner, 10B n julebordene Christmas party en julegave /en ²jʉːleˌgɑːve/ julegaven, julegaver, a Christmas gift 10B n julegavene ei julekule /ei ²jʉːleˌkʉːle/ julekula, julekuler, a Christmas ball 10B n julekulene en julekveld /en ²jʉːleˌkvel/ julekvelden, julekvelder, julekveldene a Christmas Eve 10B n en julemiddag /en ²jʉːleˌmidɑg/ julemiddagen, a Christmas dinner 10B n julemiddager, julemiddagene en julestemning /en ²jʉːleˌstemniŋ/ julestemningen, a Christmas spirit 10B n julestemninger, julestemningene en juletradisjon /en ²jʉːleˌtrɑdiˌʃuːn/ juletradisjonen, a Christmas tradition 10B n juletradisjoner, juletradisjonene et juletre /et ²jʉːleˌtreː/ juletreet, juletrær, a Christmas tree 10B n juletrærne Julie /¹dʒʉːli/, /¹jʉːlie/ (proper name) 07B n en jus /en ¹juːs/ jusen, juser, jusene a juice 03D n en kafé /en kɑ¹feː/ kafeen, kafeer, kafeene a café 02D n en kaffe /en ¹kɑfe/ kaffen, kaffer, kaffene a coffee 02D n en kakao /en kɑ¹kɑːu/ kakaoen, kakaoer, a cocoa 08A n kakaoene ei kake /ei ²kɑːke/ kaka, kaker, kakene a cake 01D n et kakestykke /et ²kɑːkeˌstyke/ kakestykket, a piece of cake 04C n kakestykker, kakestykkene kald /¹kɑl/ kaldt, kalde cold 04B a kaldere /²kɑlere/ colder 08A a kan (å kunne) /¹kɑn/ can, be able to 02B v kanskje /²kɑɳʃe/ perhaps, maybe 01C d ei kantine /ei kɑn²tiːne/ kantina, kantiner, a canteen 09A n kantinene Karin /²kɑːrin/ (proper name) 06C n Karl Johans gate /¹kɑːɭ ju¹hɑns ˌgɑːte/ Karl Johan's street (in 10A n Oslo) et kart /et ¹kɑʈ/ kartet, kart, kartene a map 01D n ei kasse /ei ²kɑse/ kassa, kasser, kassene a box 04A n å kaste /o ²kɑste/ kaster, kastet, har kastet to throw 08B v Katmandu /kɑtmɑn¹dʉː/ (proper name) 01C n Katrine /kɑ¹triːne/ (proper name) 02B n Katterat /¹kɑteˌrɑt/ (proper name) 08A n Kid /¹kid/ (proper name) 04C n en kilometer /en ¹çiloˌmeːter/ kilometeren, kilometer, kilometerne a kilometre 01D n Page 16 / 66

17 Kina /¹çiːnɑ/ China 01B n en kineser /en çi¹neːser/ kineseren, kinesere, a Chinese 06D n kineserne kinesisk /çi¹neːsisk/ kinesisk, kinesiske Chinese 01B a en kino /en ¹çiːnu/ kinoen, kinoer, kinoene a cinema 07B n ei kirke /ei ²çirke/ kirka, kirker, kirkene a church 10B n en kirkegård /en ²çirkeˌgoːr/ kirkegården, a cemetery, churchyard 05D n kirkegårder, kirkegårdene en kjeks /en ¹çeks/ kjeksen, kjekser, a cracker, cookie 08A n kjeksene kjempebra /²çempeˌbrɑː/ kjempebra, kjempebra awesome 04C a kjempefin /²çempeˌfiːn/ kjempefint, kjempefine very nice 10A a kjempeflink /²çempeˌfliŋk/ kjempeflinkt, very good, clever 03C a kjempeflinke kjempegod /²çempeˌguː/ kjempegodt, very good 05C a kjempegode kjempemorsom /²çempeˌmuʃom/ kjempemorsomt, hilarious 07B a kjempemorsomme kjempesulten /²çempeˌsʉltn / kjempesultent, very hungry 03D a kjempesultne kjempesøt /²çempeˌsøːt/ kjempesøtt, kjempesøte very cute, very sweet 07A a å kjenne /o ²çene/ kjenner, kjente, har kjent to feel, know 10B v kjent /¹çent/ kjent, kjente well-known, famous 10A a kjær /¹çæːr/ kjært, kjære dear 05C a et kjøkken /et ¹çøken/ kjøkkenet, kjøkken, a kitchen 03B n kjøkkenene en kjøkkenbenk /en ²çøkenˌbeŋk/ kjøkkenbenken, a workbench 03C n kjøkkenbenker, kjøkkenbenkene en kjøledisk /en ²çøːleˌdisk/ kjøledisken, kjøledisker, a refrigerating counter 04A n kjølediskenedisk et kjøleskap /et ²çøːleˌskɑp/ kjøleskapet, kjøleskap, a refrigerator 03D n kjøleskapene å kjøpe /o ²çøːpe/ kjøper, kjøpte, har kjøpt to buy 02D v et kjøpesenter /et ²çøːpeˌsenter/ kjøpesenteret, a shopping centre 02D n kjøpesentre, kjøpesentrene å kjøre /o ²çøːre/ kjører, kjørte, har kjørt to drive 02A v en klasse /en ²klɑse/ klassen, klasser, klassene a class 07B n ei klasseliste /ei ²klɑseˌliste/ klasselista, klasselister, klasselistene å klatre /o ²klɑtre/ klatrer, klatret, har klatret ei klatregruppe /ei ²klɑtreˌgrʉpe/ klatregruppa, klatregrupper, klatregruppene a class list 08A n to climb 07B v a climbing group 07B n Page 17 / 66

18 å kle på seg /o ²kleː po ˌsei/ kler seg, kledde seg, har to dress 03D v kledd seg en klem /en ¹klem/ klemmen, klemmer, a hug 08B n klemmene klokka er /²klokɑ ¹æːr/ the time is 02A klokka to /klokɑ ¹tuː/ two o'clock 02B ei klokke /ei ²kloke/ klokka, klokker, klokkene a clock, watch 02A n klær /¹klæːr/ klærne clothes 04B n en koffert /en ¹kufeʈ/ kofferten, kofferter, a suitcase 02A n koffertene å koke /o ²kuːke/ koker, kokte, har kokt to boil 03C v en kollega /en ku¹leːgɑ/ kollegaen, kollegaer, a colleague 10B n kollegaene kom (å komme) /¹kom/ came 06D v å komme /o ²kome/ kommer, kom, har to come 01A v kommet et kompendium /et kum¹pendiʉm/ kompendiet, a compendium 06B n kompendier, kompendiene ei kone /ei ²kuːne/ kona, koner, konene a wife 07A n en konferanse /en kunfe¹rɑnse/ konferansen, a conference 09B n konferanser, konferansene en konge /en ²koŋe/ kongen, konger, kongene a king 10A n Kongens gate /¹koŋens ˌgɑːte/ (proper name) 04D n en konsert /en kun¹sæʈ/ konserten, konserter, a concert 06C n konsertene et kontor /et kun¹tuːr/ kontoret, kontorer, an office 09A n kontorene en kontrakt /en kun¹trɑkt/ kontrakten, kontrakter, a contract 03A n kontraktene en kopp /en ¹kop/ koppen, kopper, a cup 02D n koppene en korrektur /en kurek¹tʉːr/ korrekturen, a proof, correction 09A n korrekturer, korrekturene et kort /et ¹kuʈ/ kortet, kort, kortene a card 02B n å kose seg /o ²kuːse ˌsei/ koser seg, koste seg, har to have a good time, 04C v kost seg snuggle up koselig /²kuːseli/ koselig, koselige cosy, nice 04C a å koste /o ²koste/ koster, kostet, har kostet to cost 01D v Kremmerhuset /²kremerˌhʉːse/ (proper name) 04C n en krig /en ¹kriːg/ krigen, kriger, krigene a war 05D n en krigskirkegård /en ¹kriːksˌçirkeˌgoːr/ krigskirkegården, krigskirkegårder, krigskirkegårdene a war cemetery 05D n Page 18 / 66

19 Krigsminnemuseet /²kriːksˌminemʉˌseːe/ (proper name) 05B n et krigsmonument /et ¹kriksmunʉˌment/ krigsmonumentet, -er, - a war monument 05D n ene Kristin /²kristin/ (proper name) 10B n Kristins /²kristins/ Kristin's 10B n ei krone /ei ²kruːne/ krona, kroner, kronene a crown 01D n å kunne /o ²kʉne/ kan, kunne, har kunnet (the infinitive of) can, be 02B v able to et kurs /et ¹kʉːʃ/ kurset, kurs, kursene a course 06D n kvalm /¹kvɑlm/ kvalmt, kvalme queasy 08B a kvart /¹kvɑʈ/ quarter 06D en kveld /en ¹kvel/ kvelden, kvelder, an evening, night 08A n kveldene Kvikklunsj /¹kvikˌløɳʃ/ chocolate brand 08A n ei kvinne /ei ²kvine/ kvinna, kvinner, kvinnene a woman 02C n en kø /en ¹køː/ køen, køer, køene a queue, line 04D n en kølapp /en ²køːˌlɑp/ kølappen, kølapper, a queue number 04A n kølappene ei kåpe /ei ²koːpe/ kåpa, kåper, kåpene a coat 04B n å lage /o ²lɑːge/ lager, lagde, har lagd to make 03D v en laks /en ¹lɑks/ laksen, lakser, laksene a salmon 10B n et land /et ¹lɑn/ landet, land, landene a country 05D n å lande /o ²lɑne/ lander, landet, har landet to land 02B v lang /¹lɑŋ/ langt, lange long 01D a langt over /¹lɑŋt ¹oːver/ long after 10B ledig /²leːdi/ ledig, ledige vacant 01C a en lege /en ²leːge/ legen, leger, legene a doctor, GP 08B n en legevakt /en ²leːgeˌvɑkt/ legevakten, legevakter, legevaktene a casualty clinic 08B n en legevaktsentral /en ²leːgevɑktsenˌtrɑːl/ legevaktsentralen, legevaktsentraler, legevaktsentralene telephone central for emergency clinic å legge /o ²lege/ legger, la, har lagt to lay, put 03B v å legge seg /o ²lege ˌsei/ legger seg, la seg, har to go to bed, lie down 08B v lagt seg ei lekse /ei ²lekse/ leksa, lekser, leksene a lesson, homework 07A n lenge /²leŋe/ lenger, lengst long 06D d lenge siden /²leŋe ˌsiːdn / long ago 07B d å lese /o ²leːse/ leser, leste, har lest to read 04C v Li /¹liː/ (proper name) 07A n å ligge /o ²lige/ ligger, lå, har ligget to lie 02D v å like /o ²liːke/ liker, likte, har likt to like 04B v like ved /²liːke ¹veː/ next to 06B ei lillesøster /ei ²lileˌsøster/ lillesøstera, lillesøstere, a little sister 07A n lillesøstrene Lisa /²liːsɑ/ (proper name) 01C n ei liste /ei ²liste/ lista, lister, listene a list 03A n 08B n Page 19 / 66

20 lita (cf. liten) /²liːtɑ/ small 04C a lite (cf. liten) /²liːte/ small 04C a liten /²liːtn /, /²liːten/ lita(f), lite(n), små(pl), small 04C a det/det lille, de små litt /¹lit/ a little 01B a ei lommebok /ei ²lumeˌbuːk/ lommeboka, a wallet 04A n lommebøker, lommebøkene London /¹london/ (proper name) 09B n ei lufthavn /ei ²lʉftˌhɑvn/ lufthavna, lufthavner, an airport 02B n lufthavnene en lunsj /en ¹løɳʃ/ lunsjen, lunsjer, lunsjene a lunch 06B n å lure /o ²lʉːre/ lurer, lurte, har lurt to wonder 10B v en lutefisk /en ²lʉːteˌfisk/ lutefisken, lutefisker, «lie fish» (lut = 10B n lutefiskene lie/sodium hydroxide) lykke til! /²lyke ¹til/ good luck! 03A lys /¹lyːs/ lyst, lyse bright, light, blonde 04B a et lys /et ¹lyːs/ lyset, lys, lysene a light, candle 04C n lysegrå /²lyːseˌgroː/ lysegrått, lysegråe light grey 04B a en lysestake /en ²lyːseˌstɑːke/ lysestaken, lysestaker, a candlestick 04C n lysestakene en lyst /en ¹lyst/ lysten, lyster, lystene a wish, desire, inclination 03D n å lære /o ²læːre/ lærer, lærte, har lært to learn 06D v en lærer /en ²læːrer/ læreren, lærere, lærerne a teacher 06A n å løpe /o ²løːpe/ løper, løp, har løpt to run 08B v en lørdag /en ¹løːˌɖɑːg/ lørdagen, lørdager, a Saturday 06C n lørdagene et lån /et ¹loːn/ lånet, lån, lånene a loan 06D n å låne /o ²loːne/ låner, lånte, har lånt to borrow 06B v en lås /en ¹loːs/ låsen, låser, låsene a lock 05C n å låse /o ²loːse/ låser, låste, har låst to lock 05C v en makaroni /en mɑkɑ¹ruːni/ makaronien, -er, -ene macaroni 08A n å male /o ²mɑːle/ maler, malte, har malt to paint 10A v en mamma /en ²mɑmɑ/ mammaen, mammaer, a mummy 05C n mammaene man /¹mɑn/ one, you 10A en mandag /en ¹mɑnˌdɑːg/ mandagen, mandager, a Monday 02A n mandagene mange /²mɑŋe/ many 04C a en mann /en ¹mɑn/ mannen, menn, a man 05A n mennene Marinela /mɑri¹neːla/ (proper name) 07A n en markering /en mɑr¹keːriŋ/ markeringen, a celebration 05D n markeringer, markeringene en mat /en ¹mɑːt/ maten (uncountable) food 03D n Page 20 / 66

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Eksamensoppgave i NFUT 0003, utsatt eksamen Norsk for utlendinger, kortkurs

Eksamensoppgave i NFUT 0003, utsatt eksamen Norsk for utlendinger, kortkurs Eksamensoppgave i NFUT 0003, utsatt eksamen Norsk for utlendinger, kortkurs Faglig kontakt under eksamen: Telefon: Eksamensdato: 27. april 2015 Eksamenstid (fra-til): 09:00-12:00 Hjelpemiddelkode/Tillatte

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk Årsplan i for 2.trinn 2014-2015 Faglærer Yngve Henriksen Læreverk: Stairs 2 Kompetansemål etter 2.årstrinn Ulike tema, delmål og arbeidsformer brukes på veien mot kompetansemålene fra K06 Språklæring Muntlig

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

Hvorfor skal vi lære grammatikk?

Hvorfor skal vi lære grammatikk? 120 www.gyldendal.no/steps Grammar Hvorfor skal vi lære grammatikk? Grammatikk forteller oss hvordan vi setter sammen ord. Den forteller for eksempel at man kan si Jeg liker denne hesten, men at jeg like

Detaljer

MARCUS Kenneth, elsker du kona di?

MARCUS Kenneth, elsker du kona di? BACHELOR PARTY, THE Av: Paddy Chayevsky CHARLIE /Her kalt INT. HERRETOALETT. A small, white-tiled, yet somehow not too clean, men's room, two-urinal size. There is one washbowl with a small mirror over

Detaljer

Skriftlig eksamen (Written Exam) (3 timer)

Skriftlig eksamen (Written Exam) (3 timer) NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0110

Detaljer

Årsplan i engelsk 2. trinn.

Årsplan i engelsk 2. trinn. Årsplan i engelsk 2. trinn. Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Uke 34 38 Språklæring Gi eksempler på noen situasjoner der det kan være

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

WORD LIST DAY ONE. Introduction of the characters. Substantiv Noun

WORD LIST DAY ONE. Introduction of the characters. Substantiv Noun WORD LIST DAY ONE Substantiv Noun Hankjønn Masculine bil/en car/the car Hunkjønn Feminine mor/a mother/the mother Intetkjønn Neuter hus/et house/the house Verb Verb Infinitive Infinitive Presens Present

Detaljer

DESEMBER 2010. Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig!

DESEMBER 2010. Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig! DESEMBER 2010 Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig! Det viktigste for oss i desember er å ta det med ro! Vi

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 2. TRINN høst 2016

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 2. TRINN høst 2016 ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 2. TRINN høst 2016 A U G - S E P T Faglærer: Inger-Alice Breistein Læreverk: Quest Everyday practice gjennom hele året lytte etter og e instruksjoner på forstå og noen e ord, til

Detaljer

Støtteark Tidsformer (verb) Presens (nåtid): Når vi skriver i presens så bruker vi verbet i sin grunnform, men hvis det er

Støtteark Tidsformer (verb) Presens (nåtid): Når vi skriver i presens så bruker vi verbet i sin grunnform, men hvis det er Støtteark Tidsformer (verb) Presens (nåtid): Når vi skriver i presens så bruker vi verbet i sin grunnform, men hvis det er he, she eller it som gjør noe, så føyer vi til en s (-es). Det har altså ikke

Detaljer

Engelsk gruppe 2 høsten 2015

Engelsk gruppe 2 høsten 2015 Engelsk gruppe 2 høsten 2015 I løpet av høsten har vi jobbet med disse tingene på engelsk: Tall - numbers Norsk - Norwegian Engelsk - English Mitt språk -My language 1 en one 2 to two 3 tre three 4 fire

Detaljer

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm Til læreren Disse diktatene kan du bruke i undervisningen. Lydfiler til diktatene er også lagt på samme nettside: www.norsk123.cappelendamm.no Kapittel 1. Diktat. Marek er fra Polen. Nå går han på norskkurs.

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Snakk norsk! Vi snakker norsk i Norge. Norsk er moro. Vil du snakke norsk i Norge?

Snakk norsk! Vi snakker norsk i Norge. Norsk er moro. Vil du snakke norsk i Norge? Snakk norsk! Vi snakker norsk i Norge Norsk er moro Vil du snakke norsk i Norge? Moro? Si det på norsk Ja, moro ha, ha, ha Si det en gang, to ganger mange ganger? Forstår du ingenting? SPØR: kan du gjenta?

Detaljer

ALICE En kvinne gir hele sitt hjerte og sin sjel i et forhold, og hva får hun igjen for det?

ALICE En kvinne gir hele sitt hjerte og sin sjel i et forhold, og hva får hun igjen for det? PIZZA MAN av Darlene Craviotto Scene for to kvinner. Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com It's a hot summer evening and Julie Rodgers has had a bad day. Her boss made a pass at her and she said no

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com STOP KISS av Diana Son Scene for to kvinner. Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at night,

Detaljer

Uke Kompetansemål fra kunnsakpsløftet Ferdighetsmål Lærebok: Quest Vurdering Everyday practice Språklæring:

Uke Kompetansemål fra kunnsakpsløftet Ferdighetsmål Lærebok: Quest Vurdering Everyday practice Språklæring: Årsplan for 3.trinn Fag: Engelsk Skoleåret 2017 /2018 Uke Kompetansemål fra kunnsakpsløftet Ferdighetsmål Lærebok: Quest Vurdering 33-34 Everyday practice 35-38 Språklæring: samtale om eget arbeid med

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

van Baar Språkservice Substantiv 2015 Substantiv: Hovedregel

van Baar Språkservice Substantiv 2015 Substantiv: Hovedregel Substantiv: Hovedregel Substantiv er ting, personer eller steder:,,,,, et barn, Substantivene har tre kjønn (genus):hankjønn (Masculin); hunkjønn (Feminin); og intetkjønn (Neutral) ssubstantiv får artikkelen

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

-Kunne si hva de ulike kroppsdelene heter på engelsk. -Bli kjent med 8 adjektiv. -Fortelle hva de kan og ikke kan gjøre.

-Kunne si hva de ulike kroppsdelene heter på engelsk. -Bli kjent med 8 adjektiv. -Fortelle hva de kan og ikke kan gjøre. Halvårsplan engelsk våren 2017 Læreverk: stairs Tema: Ukenummer: Kompetansemål fra Kunnskapsløftet. Læringsmål for perioden. Tema/innhold 1. I am strong 1-2 -Bruke noen vanlige gramatiske strukturer, småord,

Detaljer

Årsplan i engelsk - 2. klasse 2014-2015

Årsplan i engelsk - 2. klasse 2014-2015 ..Antall timer pr uke:1 time Lærere: Gro Åkerlund Læreverk: Stairs My English Book 1+2 Nettstedet: www.stairs.cappelen.no Eget vedlegg om lokal plan. Årsplan i engelsk - 2. klasse 2014-2015 Grunnleggende

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

Fasit for diktater trinn 1. 1. Hvor er de fra?

Fasit for diktater trinn 1. 1. Hvor er de fra? Fasit for diktater trinn 1. 1. Hvor er de fra? Kommer du fra Norge eller fra Italia? Jeg heter Carlo, og jeg er fra Italia. Jeg bor i Norge. Bor du i Oslo? Nei, jeg bor i Trondheim, i Nygata. Hvem er det?

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 2. TRINN høst 2014 Læreverk: Stairs

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 2. TRINN høst 2014 Læreverk: Stairs ÅRSPLN I ENGELSK FOR 2. TRINN høst 2014 Læreverk: Stairs U G U S T MÅL (K06) TEM RBEIDSFORM VURDERING Språklæring Muntlig kommuni-kasjon Skriftlig kommunikasjon Kultur, samfunn og litteratur -gi eksempler

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

Årsplan: Engelsk 3.trinn Uke

Årsplan: Engelsk 3.trinn Uke Årsplan: Engelsk 3.trinn Uke 34 35 36 37 38 39 Kompetanse-mål Repetisjon Repetisjon Klokka Kunne spørre og fortelle andre på engelsk hvor mye klokka er. Ordforråd One o`clock, two o`clock, three o`clock,

Detaljer

Grammatikk Henvisninger Ferdighetsmål Språksjekk. Stairs 1: side 4-8. Stairs 1 side 16-19

Grammatikk Henvisninger Ferdighetsmål Språksjekk. Stairs 1: side 4-8. Stairs 1 side 16-19 Uke Kapittel og ordbankord Uttrykk og strukturer Grammatikk Henvisninger Ferdighetsmål Språksjekk 34-42 Chapter 1 Numbers 0-12 Stairs 1: zero (370), one (371), two (372), three (373), four (374), five

Detaljer

Halvårsplan høst 2.klasse. Læreverk vi bruker: My English book Flash cards Cd. Engelsk

Halvårsplan høst 2.klasse. Læreverk vi bruker: My English book Flash cards Cd. Engelsk Halvårsplan høst 2.klasse Læreverk vi bruker: My English book Flash cards Cd Engelsk Periode emner kompetansemål Numbers: Seven, eight, nine, ten, eleven, twelve August Kunne presentere seg og fortelle

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Første time etter sommerferien

Første time etter sommerferien Første time etter sommerferien Læringsmål Repetisjon fra i fjor. Motivasjonstime. Materiell Ordkort: Food and drink (142 172) og Animals (101 134) Quest 1 CD, spor 3: The goodbye song Forarbeid (Circle

Detaljer

Min dag SPOR 1 og 2 A1. Min dag 9. Min dag Gyldendal Norsk Forlag. 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord.

Min dag SPOR 1 og 2 A1. Min dag 9. Min dag Gyldendal Norsk Forlag. 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord. Min dag SPOR 1 og 2 A1 Min dag 8 Min dag Min dag 9 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord. Min dag spiser Min dag Gyldendal Norsk Forlag SIDE 1 Min dag SPOR 1 og 2 A1 3 Se på

Detaljer

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 Vi hadde bestilt på Hotel Alexandra via Ving. Vi skulle reise fra Gardermoen og parkere bilen på Dalen Parkering. Kvelden før vi reiste fikk jeg en urinveisinfeksjon.

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Lydstoff Levende norsk

Lydstoff Levende norsk Lydstoff Levende norsk LYTTEØVELSE 1: Eric: Eric: Eric: Eric: Du, kan du snakke norsk? Ja, litt. Hva med deg, kan du? Ja, jeg er norsk. Hva med deg? Jeg er fransk. Kommer du fra Paris? Nei, jeg kommer

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

ÅRSPLAN for skoleåret i : ENGELSK for 1.trinn.

ÅRSPLAN for skoleåret i : ENGELSK for 1.trinn. 1 ÅRSPLAN for skoleåret 2016-2017 i : ENGELSK for 1.trinn. Faglærer: Marianne Skjegstad Fagbøker/lærestoff: Quest arbeidsbok, Quest digital tavleressurs, kort,, spill og Salaby Hver dag. Augu st- Septe

Detaljer

Farnes skule Timetal: 1 Årsplan engelsk Trinn: 3.klasse Skuleåret: 2015-16 Læreverk: Quest. Revidert hausten 2015 Side 1

Farnes skule Timetal: 1 Årsplan engelsk Trinn: 3.klasse Skuleåret: 2015-16 Læreverk: Quest. Revidert hausten 2015 Side 1 Tid Veke: Augustseptember Kompetansemål Elevane skal kunne: engelsk knyttet til Skolehverdagen -kunne finne likheter mellom ord og uttrykksmåter i engelsk og eget morsmål knyttet til temaet -kunne forstå

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Kultur, samfunn og litteratur -samtale om noen sider ved ulike levesett, tradisjoner og skikker i engelskspråklige land og i Norge

Kultur, samfunn og litteratur -samtale om noen sider ved ulike levesett, tradisjoner og skikker i engelskspråklige land og i Norge U G P T ÅRPLN I NGLK FOR 3. TRINN høst 2017 Faglærer: Ingerlice Breistein Læreverk: Quest veryday practice gjennom hele året samtale om eget arbeid med å lære finne likheter mellom ord og uttrykksmåter

Detaljer

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members Velkommen til Oslo Vandrerhjem Holtekilen! Oslo Vandrerhjem Holtekilen er et sommeråpent vandrerhjem, og drives i lokalene til Holtekilen Folkehøgskole.

Detaljer

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte.

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte. Rapport fra Sofie Earl Færøvig: Først vil jeg bare si at jeg føler meg veldig privilegert og ikke minst heldig som har fått muligheten til å reise to uker til USA helt gratis denne sommeren (sommeren 2014).

Detaljer

Språklæring - samtale om eget arbeid med å lære engelsk

Språklæring - samtale om eget arbeid med å lære engelsk Veke Kapittel Øveord Læreplanmål 34-37 New Friends Dancing, playing computer games, playing handball, playing ice hockey, riding, pupil, friends, nice, hair, long, short, curly, dark, blond - forstå og

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Farnes skule Læreverk : Quest Klasse/trinn : 3 Skuleåret : Lærar (-ar) : Anna N. Bergerud og Signe Endresen

Farnes skule Læreverk : Quest Klasse/trinn : 3 Skuleåret : Lærar (-ar) : Anna N. Bergerud og Signe Endresen Tid Veke: Augustseptember Kompetansemål Elevane skal kunne: engelsk knyttet til Skolehverdagen -kunne finne likheter mellom ord og uttrykksmåter i engelsk og eget morsmål knyttet til temaet -kunne forstå

Detaljer

Munnleg øving/samtale. Oppgåver i arbeidsboka, syngja, læra dikt, tekstar og praktiske øvingar.

Munnleg øving/samtale. Oppgåver i arbeidsboka, syngja, læra dikt, tekstar og praktiske øvingar. Årsplan i engelsk, 2. klasse, 2016-2017 Læreplan for kunnskapsløftet (LK06) Læreverk: Quest, Aschehoug Lærarar: Kjellfrid Gustavsen og Vigdis Hilleren Timar: 1. time per veke Tid Kompetansemål Innhald

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

Host #1: Nationality: Year of birth: Host #2: Nationality: Year of birth: Nearest city/town: Nearest airport: Nearest train station:

Host #1: Nationality: Year of birth: Host #2: Nationality: Year of birth: Nearest city/town: Nearest airport: Nearest train station: Au Pair Host Family Profile 2018 This form is for the potential au pair to get to know you better when you are in the process of choosing a candidate. Remember to attach pictures of the au pair s room

Detaljer

Årsplan i engelsk 2.klasse Breivikbotn skole 2011/2012

Årsplan i engelsk 2.klasse Breivikbotn skole 2011/2012 Årsplan i engelsk 2.klasse Breivikbotn skole 2011/2012 Lærer: June Brattfjord Læreverk: Stairs. Heidi Håkenstad, Marianne Undheim Vestgård. Verket består av arbeids/lærebok (My English book), Flash Cards

Detaljer

Årsplan i engelsk 2. trinn.

Årsplan i engelsk 2. trinn. Årsplan i engelsk 2. trinn. Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Uke 34 38 Uke 39-42 (uke 41: høstferie) Språklæring Gi eksempler på noen

Detaljer

fin, og de har den i mannens størrelse

fin, og de har den i mannens størrelse PRØVE 2 Del I: Lytteforståelse A: Lars Iversen Lytt til teksten og svar på spørsmålene. Du får høre teksten to ganger. 1 Hvilken by kommer Lars Iversen fra? 2 Hvor bor han? 3 Er Lars gift? 4 Hva heter

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

80. Lincoln to Parklands

80. Lincoln to Parklands 80. Lincoln to Parklands Valid from 8 December 2014 Bus route: LincoIn University X Lincoln Township Prebbleton Westfield Riccarton X Christchurch Hospital X Central Station X Eastgate Shopping Centre

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

Uke 7 - mandag. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar

Uke 7 - mandag. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar Uke 7 - mandag Jeg var klar til å springe og følte meg at jeg klarer det og jeg kunne klare mer. Jeg følte også at jeg er helt frisk som fis ( sånn sies det i polen når man er frisk, altså frisk som en

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Alfabetisk ordliste 56 Kort grammatikk 61

Alfabetisk ordliste 56 Kort grammatikk 61 Personalia 1 Familie 5 Samtaler 8 På skolen 11 Hva er klokka? 13 Daglige rutiner 16 Måltider 18 Butikk og klær 20 I nærmiljøet 25 Bolig og møbler 28 Transport og reiser 32 Vær og årstider 38 Kropp og helse

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

SEX WITH A STRANGER av Stefan Golaszewski

SEX WITH A STRANGER av Stefan Golaszewski SEX WITH A STRANGER av Stefan Golaszewski Scene for mann og kvinne. Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Snubbing his girlfriend Ruth, Adam decides to head out on

Detaljer

Klasse H. Uke 41 5.10-9.10.2015. Navn: Sett av:

Klasse H. Uke 41 5.10-9.10.2015. Navn: Sett av: Klasse H Uke 41 5.10-9.10.2015 Navn: Sett av: 1 Denne uka skal jeg lære: (Skriv her på mandag) 1) 2) 3) 4) Denne uka har jeg lært: (Skriv her på fredag) 1) 2) 3) 4) 2 Uke: 41 Dato: 5.10-9.10.2015 Gruppe:

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Emil! Jeg er syk. ei natt, netter a night, nights å sove [å] to sleep hans. his liten / lita / lite small ei pute

Emil! Jeg er syk. ei natt, netter a night, nights å sove [å] to sleep hans. his liten / lita / lite small ei pute 10 Det er natt. Nils sover i senga. Det er egentlig ikke hans seng - det er ei lita pute på Lises stol på kjøkkenet. Men han bruker puta hennes som seng. Plutselig våkner han. Rommet er mørkt. Han ser

Detaljer

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk En bok for barn som pårørende Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk Mitt navn er:.. Skrevet av psykiatrisk sykepleier Britt Helen Haukø, med hjelp fra barneansvarlige ved sykehuset

Detaljer

Årsplan i engelsk - 2. klasse

Årsplan i engelsk - 2. klasse ..Antall timer pr uke:1 time Lærere: Adeleid Kornmo Læreverk: Stairs My English Book 1+2 Nettstedet: www.stairs.cappelen.no Årsplan i engelsk - 2. klasse 2017-2018 Grunnleggende ferdigheter: Uttrykke seg

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

TUSEN TAKK! BUTIKKEN MIN! ...alt jeg ber om er.. Maren Finn dette og mer i. ... finn meg på nett! Grafiske lisenser.

TUSEN TAKK! BUTIKKEN MIN! ...alt jeg ber om er.. Maren Finn dette og mer i. ... finn meg på nett! Grafiske lisenser. TUSEN TAKK! Det at du velger å bruke mitt materiell for å spare tid og ha det kjekt sammen med elevene betyr mye for meg! Min lidenskap er å hjelpe flotte lærere i en travel hverdag, og å motivere elevene

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

nøkkeltall Nye prosjekter Comfort Hotel Winn, Umeå - 2013 Comfort Hotel, Oslo - 2014 Comfort Hotel, Tromsø - 2014 Comfort Hotel, Oslo - 2015

nøkkeltall Nye prosjekter Comfort Hotel Winn, Umeå - 2013 Comfort Hotel, Oslo - 2014 Comfort Hotel, Tromsø - 2014 Comfort Hotel, Oslo - 2015 nøkkeltall antall hoteller 18 11 01 land NORGE SVERIGE Litauen Nye prosjekter Comfort Hotel Winn, Umeå - 2013 Comfort Hotel, Oslo - 2014 Comfort Hotel, Tromsø - 2014 Comfort Hotel, Oslo - 2015 Omsetning

Detaljer

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017 Enkel og effektiv brukertesting Ida Aalen LOAD.17 21. september 2017 Verktøyene finner du her: bit.ly/tools-for-testing Har dere gjort brukertesting? Vet du hva dette ikonet betyr? Mobil: 53% sa nei Desktop:

Detaljer

I can introduce myself in English. I can explain why it is important to learn English. I can find information in texts. I can recognize a noun.

I can introduce myself in English. I can explain why it is important to learn English. I can find information in texts. I can recognize a noun. Pets and vets The key to communication The key to communication 34-35 36 Kommentere eget arbeid med å lære engelsk emner Uttrykke seg med flyt og sammenheng tilpasset formål og situasjon Uttrykke og begrunne

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal Bjørn Ingvaldsen Lydighetsprøven En tenkt fortelling om et barn Gyldendal Til Ellen Katharina Forord Da jeg var sju år, leste min mor Onkel Toms hytte høyt for meg. Hun leste, og jeg grein. For det var

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

Vet du ikke hvor den er? 2å forvirre, forvirret. to confuse. [å] forvirret en turist uvanlig en følelse en film blid [bli] høflig [-li] en vei

Vet du ikke hvor den er? 2å forvirre, forvirret. to confuse. [å] forvirret en turist uvanlig en følelse en film blid [bli] høflig [-li] en vei Erna er forvirret. En turist spør etter jernbanestasjonen. Det er egentlig ikke noe uvanlig med det. Men hun har følelsen av å være i en gammel film igjen. En ung mann - blid, høflig - spør etter veien.

Detaljer