NORGES SKJEBNE UNDER TO VERDENSKRIGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES SKJEBNE UNDER TO VERDENSKRIGER"

Transkript

1 Sten Hansen NORGES SKJEBNE UNDER TO VERDENSKRIGER I ' ZE NTRALBIBLir)THFk-. KOLOFON FORLAG

2 Innhold VELKOMSTORD 1 Mellomkrigstidens maratonløp Folkeforbundet HISTORISK BAKGRUNN - EUROPA OG VERDEN 3 Historieoppfatning 3 Kjensgjerninger 5 En myte 6 Historisk bakgrunn 9 Verden vokser 10 Ny teknologi 10 Kolonisering og England 10 Sverd og kristen misjon 11 Norges situasjon 12 Parlamentarisme 13 England og Skandinavia 13 Tyskland og Marx 14 Frankrike og Pasteur 15 Reformer 15 Tyskerne som de krigslystne 15 Norden i verden 16 Kampen om hegemoniet i Europa 16 De ansvarlige for første verdenskrig 20 Norges "nøytralitet" under 1. verdenskrig 28 Et spørsmål om fortolkninger 30 Østerrike-Ungarn 31 Traktater og forhandlinger 31 Den russiske bolsjevik-revolusjonen Stalins Sovjet-Russland og vi i vesten 35 Nordområdene 36 Mellomkrigstiden Om bolsjevismen 37 Bolsjevikene i Tyskland 38 Ukraina og Armenia 39 Smyrna, Lille-Asia 39 Victor Mogens: "Blad av mellomkrigstidens historie"... Locarnopakten Kellogpakten EU Den engelsk-tyske flåteavtale Fredskonferansen Tyskland forlater Genf Krigserstatningene Den økonomiske utvikling i mellomkrigstiden Adolf Hitler Sovjet-Russland etter revolusjonen To ti-år i "fred" Reaksjonene Oppstand i Tyskland Min barndom og ungdom i korte trekk De harde trettiårene Moskvaprosessene Vidkun Quisling så faren De første skritt mot Nasjonal Samling Rasehygiene Quisling i Bondepartiregjeringen Hvem var så Vidkun Quisling? Et tilbakeblikk Fascisme Nasjonalsosialismen Det materialistiske syn Vidkun Quisling - igjen 2/3 flertall i Stortinget Arbeiderpartiet, kommunistene og Norge Mer om revolusjons-norge En redegjørelse om Nordisk Folkereisning "Oppmodning til Nasjonal Samling"

3 Hvor interessert er vi? Hva vet vi? 100 Mellomkrigstiden 100 "Russland og Vi" 101 Nasjonal idealisme 101 Nasjonal Samlings program 102 Førerprinsippet 105 "Nu dages det brødre, det lysner i øst", 106 Hva de truet med 106 En nyordning 107 Et nasjonalt demokrati 109 Kommunisten har bare Internasjonalen og blir ikke landssviker 110 Mange nordmenn på Leninskolen årene seiret forsvarsminister Monsen i kampen mot offiserene og Det Norske Forsvar Generalkrigskommissær Alf Mjøen om forsvaret Kronologisk inndeling 115 Overraskende helomvending 116 Revolusjonær oppvigler i yngre år 116 I fengsel 116 Arbeiderpartiets forræderi 117 Norges siste stalinist 117 Streif gjennom mellomkrigsårene 118 Krigstrusler - en prognose 122 Opptakten 123 Arbeiderpartiets forsvarsfiendtlige virksomhet ble trappet opp før krigen kom til Norge 124 Forståelse av mellomkrigstiden og dens følger 125 Tyskland etter 1. verdenskrig 126 Hva var så grunnen til vår sympati for Tyskland 128 Med Tyskland som det sentrale 128 Og motparten ' 130 Antikommunistene hindret verdensrevolusjonen Hva ville vi ellers hatt for en verden? 131 Helst intet positivt om førkrigs-tyskland 132 Store forbedringer for folk flest 132 Tyskerne som de krigslystne 133 Folkeavstemningen i Saar-området 133 En første styrkeprøve - i Spania 133 En kraftig historiefordreining 135 Tyskland kunne bli for sterkt igjen 136 "Det stakkars Østerrike" 136 Men østerrikerne ble ivrige tilhengere 137 Og likevel klarte de seg bra etterpå 138 Et dilemma for seierherrene 138 Det kunstig oppstyltede Tsjekkoslovakia 139 Som en innstilt bombe 139 De kompliserte blandingsforholdene 141 Forståelse og samarbeid 142 En refleksjon før krigen 144 MOT EN NY STORKRIG 145 Hvorfor måtte den komme? 145 Vår beredskap 147 Tilspissingen av forholdet 148 Konflikten med Polen 149 "Mourir pour Danzig?" 152 Den omstridte "korridoren" 154 De ansvarlige for at det ble krig igjen 155 Det var ikke bare Hitler 155 Den annen verdenskrig bryter ut 156 Krigen i Polen 158 "Verdens største krigsmakt" 158 Sovjet ønsket sin del av Polen og fikk den 159 Sovjetunionens krig mot Finland 161 En blodig erobringskrig 161 ENGLAND TREKKER NORGE INN 1 STORKRIGEN 164 Norges situasjon ved årsskiftet Kongemøtet i Stockholm 164 "Churchill bebuder våroffensiv" 164 Statskupp 165 Stortingets kupp Stortinget åpnes i Kongen forbereder en engelsk-russisk politikk i Norge 171 Norges holdning under Vestmaktenes krig mot Tyskland fra 3. september Radiotalen som skremte Hitler 176 Fakta om Jøssingfjordraidet 179 Folkeretten 182 Norge inn i minefeltet 183 Tysk advarsel og britenes trussel 184 Handelsflåten før 9. april

4 Bak kulissene 189 Den videre bakgrunn 192 De første konkrete planene 193 Vestmaktene ville trekke Skandinavia med 194 Det var Vestmaktene som førte an 195 Hele planen oppgitt - eller bare utsatt? 196 Tyskerne holdt seg godt orientert 196 Churchills bebudede våroffensiv iverksettes 197 Et nødvendig tilbakeblikk - vår nøytralitet før 9. april Vårt forsvar 211 Det videre forløp 212 Med Norge som mål 216 Refleksjoner 224 Andres mening 227 Bakgrunnen burde bli bedre kjent 227 Merkverdige utelatelser og bortforklaringer 228 Johan ScharfFenbergs viktige vurderinger 229 Hendelsesforløpet sett hjemmefra , 7. og 8. april NS' flyveblad 8. april "Bare" utlegging av miner? 234 Det mest dramatiske kappløp i den annen verdenskrigs historie 234 Sjokket og flukten 235 Krigen fortsetter 235 Og folket ble forrådt 236 Landsettingsoperasjonene plutselig omgjort 236 Vestmaktenes store medskyldighet 238 Den som forutså og forutsa 238 Vår venn Winston Churchill 241 VIDKUN QUISLINGS FØRSTE REGJERING 243 Quisling griper inn - hans første regjering 243 Samarbeid om driften av Bergen 251 Overfall eller hjelp? 252 KAMPEN OM NORGE - OKKUPASJONEN 254 Folkeretten 254 En klargjørende pressekonferanse 256 Hvorfor ingen mobilisering? 258 Den store prøven 259 Mangelen på holdninger den første tiden 259 Alle ventet på engelskmennene,... men det var tyskerne som kom 260 På rømmen 262 Kort om situasjonen i Danmark 262 Et situasjonsbilde 266 Administrasjonsrådet 271 "Hjelpen" fra Vestmaktene 274 ELVERUMSFULLMAKTEN SOM IKKE EKSISTERER 276 "Elverumsfullmakten" 276 Kong Haakon avbrøt krigen i 20 minutter 279 "Nordmenns Holdning" 279 Det var stadig malmen som var siktemålet 281 Krigen i Norge, mens den sto på - i "Svikerne" mens krigen sto på i Norge 283 Resulterte i skuffelse og bitterhet 283 Samarbeidet med tyskerne 284 Norge kapitulerer lo.juni Krigen opphørte 292 Kong Haakon våren » 292 Kommentar til Norsk Krigsleksikon Det vi tydelig fikk inntrykk av den gang 295 Situasjonen i Norge i Krigstilstanden opphørte 298 Norsk æresord 298 Svensk syn på krigens opphør i Norge 299 Mer om kapitulasjonen 299 Andre forhold som viser at Norge ikke lenger kunne være i krig 302 Magne Skodvin og kapitulasjonsavtalen Kapitulasjonsavtalen forplikter Norges Konge, Regjering og folket 311 Ruges etterlatte papirer 313 Instruks til den tyske soldat, april Etter Norges kapitulasjon 315 Okkupasjon 315 Tysk Handelskammer 316 Striden fortsetter ute 317 Sabotasjer og skadeverk 318 Konklusjon: 321 Hvorfor en regjering Quisling? Et sammendrag 321 Sivil forvaltning under tysk kontroll 324

5 Smakebiter fra Administrasjonsrådets hverdag 327 Næringslivet under okkupasjonen 328 Arbeidstjenesten 329 Norske offiserer i Arbeidstjenesten : 330 Den tomme flaggstang 331 Riksrådsforhandlingene 332 Presidentskapets forslag av 17. juni 1940 til en ordning med tyskerne 333 AP-folkene som ville samarbeide med tyskerne og avsette konge og regjering 335 Foreslo "nasjonal samling" 335 Sjokkert over tankegangen 336 Reichskommissar Joseph Terboven 337 Dristige raids og upresis bombing 341 De alliertes terror mot kysttrafikken 342 Norge - en engelsk provins? 344 Våg å tenke annerledes 344 Ordet og realiteten 345 Lloyds regnet ikke Norge som krigførende 346 Igjen - Norge en engelsk provins? 347 De kommissariske statsråder 348 Nasjonal Samling under okkupasjonen 350 Fagstyre 354 Partiene 356 Eksilregjeringen og lov og rett 357 Hjemmefronten 359 QUISLING DANNER NY REGJERING 360 Ny norsk regjering 360 Statsakten på Akershus festning 1. februar En handlekraftig nasjonal riksregjering 362 Omdanning av styresettet 364 Ungdommen - landets fremtid 367 Kirken 368 Lærerorganisasjonen 370 Universitetet med uroen omkring studentene 370 Håpløse forsøk på "omvendelse" av folket 372 Ministerpresidenten til slottet 373 Norske offiserer og NS 376 "Ultimatum" til Hitler 378 Quisling fyller 55 år 379 Rikstinget 379 Okkupasjonen ble stort sett fredelig 381 Sammenlignet med forholdene i andre land 381 Var tyskerne dummere? 382 Slik skaffet NS mat til landet 383 Ikke så dårlig - etter forholdene 385 Forventning til de sterke - omsorg for de svake 386 Nasjonal Samling i det politiske landskap 387 Oklcupasjonsmakten og NS 388 Rikshirden 390 Et utakknemlig samarbeid 392 "Et fremtidig EU?" 393 "Motstandskampen" - hva var det? 393 "Vennene" var uten skånsel 394 De aktive og aggressive sabotasjene 395 Britene dirigerte det meste 395 Terror og motterror 396 Arrestasjoner og interneringer 397 Hjemmefrontens meritter 398 Én prosent av befolkningen ble hektet 401 Masseforsyningene av mat til fangene i Sachsenhausen og Stutthofleiren 402 Quisling fikk Himmler til å frigi de norske fanger For Norges frihet 405 KRIGENS GANG UTENFOR OG MOT NORGE 406 Stalin forsyner seg 406 Krigen i vest 406 Britiske bomber 413 Operasjon "Seelowe" 414 Tyskland og tyskerne var ikke alene 417 Krig mot Sovjetunionen 418 Frontkjemperne 424 Frivillige fra mange land 425 Internasjonal rett 426 Frontsøstrene 427 Bevegelsen 427 USA på krigsstien 428 Nordmenn i engelsk tjeneste 430 Nordområdene 431 Evakueringen av Finnmark og Nord-Troms 432 "Landet de brente" 433 Langdrøy venting på innsats fra vest 435 Partisanene 435

6 Russerne 437 Stalingrad 438 Russiske partisaner 439 Internasjonal rett 485 Et makabert århundre 485 Clive Ponting: "Churchill" 486 Storkrigens videre gang 439 Total krig 440 Quo vadis? 441 Det store paradoks 443 Krigens to siste år 443 Vår frihet 445 Hjemmefronten 446 Britiske flyangrep mot Norge 447 Warszawa - oppstanden 448 Nordmenn under våpen igjen i Norge Hirdens beredskap 449 De "stripede" - den største gruppen 449 Det var mange som profitterte 450 Godt for bøndene - levelig for fiskerne 451 Ikke bare idyll 452 Nære på 454 Mot hjertet av Europa 455 Rystende skildring av Berlins fall 455 Krigens siste dager 458 Ved fallrepstrappen mai mai Tross okkupasjon 462 Patrioter 463 Kongedømmet 463 Realistisk? 464 "ALLE FOLK ER LIKE?" 466 Kulturkollisjon og rasisme 466 Talmud: Øye for øye, tann for tann 467 Den norske rasismen 469 Hva man visste - og hva man ikke visste 470 Quisling, NS og jødene 470 Hvor ble jødenes verdier av? 473 Sannheten om Auschwitz 475 Israel 476 Holocaust 477 Ønsker du at verden skal glemme Holocaust? 481 Nasjonal Samling og nazismen 481 Norges stilling i fredens Europa 482 Ensretting og sensur 484 DEN BRUTALE FREDEN 489 Den 2. verdensfred brøt ut 489 Nok et norsk statskupp 489 Festlighetene fortsetter 490 Halvdan Koht om sin krigsopplevelse 491 Nasjonal Samling og tiden etter 492 Mange begynte altså krigen da den var slutt 493 "De godes" terror 494 Overflod av mat mens fangene sultet 507 Flukten med "Solbris" 517 I forfølgelsen gikk Den norske kirke i spissen 519 Kristenfolket og NS 522 Kirken, kjærligheten og det moralske mot 527 Kirken og de "kristelige" 531 Ute i Europa 531 Mor og barn ble tatt godt vare på 532 "Tyskertøsene" og deres skjebne 533 NS-barna 535 Konsentrasjonsleirer og kollektiv skyld 535 Grusom terror og sadisme 537 Angiveri og dobbeltmoral 538 Skinnhellighet og skadefryd 538 Krigen mot Japan 539 Waffen SS 540 "De gode" ville ha rettsstaten tilbake 542 Norge under ny okkupasjon - av England 543 Tyskland etter krigen 550 Tysklandsbrigaden 551 Niirnberg-prosessen 551 Seierherrenes dom etter krigen 556 Sovjetunionens folkemord 557 En anklager ved Niirnberg-prosessen med ny innsikt og nok en anklage mot England 558 Et Europa i redsel og elendighet 558 Krigsfangene 559 Tvangssending også av andre enn sovjetere 564 Norge - og de tyske krigsfangene 565 Hva noen ikke-ns-foik uttalte 566

7 Til kjøttgrytene i Sverige 568 Johan Scharffenberg og konklusjonen Saken mot Knut Hamsun 634 Gustav Vigeland m.fl 640 han kom frem til 568 KRITIKKEN MOT "RETTSOPPGJØRET" 644 "RETTSOPPGJØRET" 570 Josef Terboven og Eivind Berggrav 570 Var Norge fortsatt i krig? 570 Utrenskning 572 Politisk forfølgelse i juridiske gevanter 573 Høyesteretts dom var jo ikke notorisk når det var dissens 574 Våre motiver 577 Hva Folkeretten sier 578 Hvem forfattet Landssvikanordningen? 580 Hvem utstedte Landssvikanordningen? 581 Forsvarsminister med makt, men uten ansvar? 581 Et vellykket statskupp i Norge 581 Provisorisk 584 Og hvem sto så bak det hele? Jo, USA 585 Avslutningsbemerkninger 589 Hvilken høyesterett holdt vi oss med? 589 Baker for smed 592 Hevnen 593 Forvrengt av hensyn til "Rettsoppgjøret" 595 Gjengjeld som fengslingsgrunn og "De måtte jo vite" Norge som ettpartistat under og etter krigen 608 "Retts"-oppgjøret 609 Prinsipper og logikk 613 De landssvikdømte kommer til å få full oppreisning614 NOEN ILLUSTRERENDE RETTSSAKER 618 Rett er den urett de fleste er enige om 618 Saken mot minister Skancke 620 En av de utallige saker 623 Motiver 623 Angiveri 624 Vidkun Quisling 624 Oppløsningens tid 625 Rettssaken mot forsyningsminister Eivind Blehr 632 Radioapparatene 633 Norsk arbeidskraft 633 Retten hersker også når den tar feil 644 Jussprofessor i særklasse 649 Boken "Frimodige ytringer" 658 Uhyggelige glimt som trenger å bli kjent aktive NS-folk skulle henrettes i løpet av en natt 660 Folkebedraget 665 Forsto de eller misforsto de? 668 Om 9. april 1940 og deretter 673 Våre "landsmenn" i Arbeiderpartiet 674 Borgerdåd 676 "De kalte oss naziyngel" 677 Gi oss rettsstaten tilbake 681 "Tyskerunger - ofre i fredstid" 682 Var etterkrigsoppgjøret et rettsoppgjør? 682 Bruker ikke "landssvik" 692 Også noen andres kommentarer: 701 Barna som ble født skyldige 706 Hva Kåre Willoch sier 707 Kartlegging. 707 Ingen unnskyldning 708 Ikke nok med røveriet fra NS-folk 708 "Tyskerbrudene" som ble utstøtt 709 NS-barna 709 Frontsøstrene i Norges Røde Kors ble dømt 710 Genévekonvensjonen 710 Undersøkelseskommisjonen av "Den som får adgang til arkiva om Haakon VII vil kunne skrive ei anna historie om krigen i Norge" 713 Læren om "gode" og "dårlige" nordmenn 717 Kampen for Norge - utdrag 724 Norge går motsatt vei 725 Hvorfor ennå ikke åpenhet? 726 Quisling var ingen forræder 733 Juristene 734 Slutten av oppgjøret 734 Livsvisdom 735

8 HENDELSENE UTENFOR NORGE VED SLUTTEN AV KRIGEN 737 Hva tyskerne selv måtte lide 737 Krigshandlinger og konvensjoner 738 Tyskerne skulle helst utryddes 739 "Liberation" 740 Den første etterkrigstiden i Europa 741 Utdrivelsene fra øst 741 Et grusomt drama som ble lite kjent millioner tyskere ble fordrevet 747 De tyske krigsfangenes uhyggelige skjebne 748 "Other Losses" - Andre tyske tap 749 Bestemt fra høyeste hold millioner sendt til døden i Sovjet 751 Av de humane britene og amerikanerne 751 Stalin fengslet og henrettet sine egne 752 Udeveringene til Tito 753 "Utrenskningene" i Frankrike 754 Bilkongen Louis Renault ble torturert i hjel 754 Krigsskadeerstatningene og demoleringene 755 "Mannjevning" 757 De forvillede 760 HISTORIKERNE 762 Hva noen av historiens betydelige menn mente 762 Ordet, realiteten og Skodvin 768 Et rent politisk oppgjør 776 Generalen som ikke kjenner krigshistorien 776 Krigens mange sider 778 Revisjonisme 779 Historieskrivning med unnlatelser og avvik 779 Regjeringens og utenriksministerens forutseenhet.,780 Vi var ikke nikkedukker 781 Det vinglete og inkonsekvente norske folk 784 Hva om Tyskland hadde vunnet krigen? 792 Ingen medskyldighet 793 Om å ha "opplevd krigen" 794 Ansvaret for okkupasjonen 795 Tyskland slått, men opprustning som aldri før 796 Aldri så galt 796 Kommunisme 797 Vitenskapen erkjenner 800 Demokrati - diktatur 804 Etterkrigstiden tar aldri slutt - spesielt ikke i Norge Hukommelsestap - eller bare frekkhet? 808 For at noe lignende aldri skal gjenta seg 809 Gjelder ikke for de andre 810 En utrolig råskap og terror 811 Minnene og ensrettingen selv 50 år etter 812 Ungdommens historieløshet 813 Den store minnedagen - 9. april Feiringen av Narvik - 50 år etter 815 Blant de aller største krigsforbrytelsene 815 "Malurt i festbegeret - Britenes 'Holocaust' i India avsløres over 50 år etter" 816 Sprikende tall på dødsofrene 818 Krigsforbrytelsene i historiens lys 818 Frontkjemperne som "krigsforbrytere"? 819 Waffen-SS ble ekstra bakvasket 819 At kommunismen kunne bli så sterk 820 Ikke bare i Øst-Europa 821 Men, hvem var det da som var "nazister"? 821 Forståelse? 821 Nazister og nazisme 824 Nynazisme 824 Hvem er så nynazistene? 825 Idealisme og idealer 825 En nådeløs kamp måtte til 826 Den store forskjellen 827 DEN ANNEN VERDENSKRIG - EN TOTALT UNØDVENDIG KRIG 785 Tysklands tragedie 788 DEN KALDE KRIGEN 790 Gjensidig mistillit 790 Hva om det hadde blitt rødt det hele? 790 Forsvarskampen var ikke forgjeves! 792 DET EUROPEISKE FELLESSKAP 831 EF-EEC 831 Vidkun Quislings tanker om det nye Europa 832 De venstrevriddes vridning 843 STATUS ETTER ET VERDENSOPPGJØR 846 Tanker og realiteter 846

9 Idealisme - realisme 847 Rehabilitering - eller ikke 849 Ble lenge forsøkt holdt skjult 857 Hva russerne trodde 858 Tysk syn på forholdene under okkupasjonen av Norge 858 "En reise gjennom tiden - historiens dom" 864 Riksrett 867 Borgerlig svikt 867 Grotesk rettsoppgjør 867 Japan og Kina vil bli enige om historien 870 I rettferdighetens navn skal ikke baker Ingen vil ha nazismen tilbake 886 Krigsforbryterdomstolene 887 Tilnærming - forsoning? 888 Hvorfor ble vi medlemmer av Nasjonal Samling? Vrangforestilling om NS-ideologien 895 Fortsatt terror i Norge 898 Verdens Gang 899 Kommunismen - antikommunismen 900 Hvorfor mener vi at Quisling handlet rett? 901 NS-barna - igjen 902 Noe å tenke på for etterslekten 902 rettes for smed 884

MALURT I Hva ventet vi - og hva fryktet vi? MINNENES BEGER SNO

MALURT I Hva ventet vi - og hva fryktet vi? MINNENES BEGER SNO NR.5-1985 34. ARGANG Løssalg Kr. 5,- FOR 40 ÅR SIDEN: MALURT I Hva ventet vi - og hva fryktet vi? MINNENES BEGER Under «Solkors-serien» for ca. 4 år siden ble en del av intervjuobjektene spurt om de ikke

Detaljer

SNO. 1940 8. april 1990. Skjebnesvangert for Norge at Quisling-regjeringen ble felt 15. april 1940.

SNO. 1940 8. april 1990. Skjebnesvangert for Norge at Quisling-regjeringen ble felt 15. april 1940. Nr. 3-1990 39. årgang Løssalg Kr. 10,- 1940 8. april 1990 På grunn aven fullstendig feilaktig historieundervisning tror de aller fleste av dagens ungdom at krigen kom til Norge 9. april 1940. Det stemmer

Detaljer

SNO. krig med Tyskland. Den omstendighet hvert måtte kapitulere og krigens opphør. svaret for brotsverk som var uskrivne.»...

SNO. krig med Tyskland. Den omstendighet hvert måtte kapitulere og krigens opphør. svaret for brotsverk som var uskrivne.»... o o VAG A TENKE ANDERLEDES DEL Il Rettsoppgjøret og straffelovens 86 Av E. L, Oslo Del I og del Il bør leses i sammengeng med samme forfatters innlegg i nr. 2/96. Det spørsmål som tas opp i denne fremstilling,

Detaljer

Kristiania Kronikken. Redaktørens hjørne. 22.Desember 1938 nr. 356 50 øre

Kristiania Kronikken. Redaktørens hjørne. 22.Desember 1938 nr. 356 50 øre Kristiania Kronikken 22.Desember 1938 nr. 356 50 øre Redaktørens hjørne Tiden mellom 1918 og 1938 har vært preget av mange historiske begivendeheter. En lang og håpløs verdenskrig tok endelig slutt og

Detaljer

SNO. Det utsendte dementi i kringkastingen

SNO. Det utsendte dementi i kringkastingen Ønsk evnen til å forstå, så mister du lysten til å dømme. Nr. 7-1983 - 32. årgang Løssalg kr. 5,- Formann i krigsinvalideforening med usannferdige forrederibeskyldninger NRK's DISTRIKTSENDER I NORDLAND

Detaljer

sosialistisk Framtid FASCISMEN DENS TEORETISKE OG SOSIALE GRUNNLAG Sosialistisk framtid nr. 4-2012 1 04/2012 LØSSALG - KR. 30,-

sosialistisk Framtid FASCISMEN DENS TEORETISKE OG SOSIALE GRUNNLAG Sosialistisk framtid nr. 4-2012 1 04/2012 LØSSALG - KR. 30,- sosialistisk Framtid 04/2012 LØSSALG - KR. 30,- FASCISMEN DENS TEORETISKE OG SOSIALE GRUNNLAG Sosialistisk framtid nr. 4-2012 1 Truslene mot det europeiske demokratiet I mange av de kriserammede landene

Detaljer

SNO. Politietatens rolle under okkupasjonen granskes Et flertall av politifolkene var medlemmer av Nasjonal Samling

SNO. Politietatens rolle under okkupasjonen granskes Et flertall av politifolkene var medlemmer av Nasjonal Samling NR. 9/10-1985 34. ARGANG Løssalg Kr. 5, Det dagspolitiske miljø Folk og Land er redaksjo- Og især Frp! Senterpartiet ne It i et par av de siste num- holdt stillingen! Det var vel ikmere opptatt av Fremskritt-

Detaljer

Trygghet i utrygge tider

Trygghet i utrygge tider NFT 2/2001 Trygghet i utrygge tider glimt fra norsk forsikrings historie under den tyske okkupasjonen 1940 45 av Kristian Trosdahl, Forsikringsakademiet For første gang er forsikringsnæringens rolle i

Detaljer

FN-Veteranenes Landsforbund

FN-Veteranenes Landsforbund _01-40 20-06-05 11:57 Side 1 FN-Veteranenes Landsforbund Organ for FN-Veteranenes Landsforbund nr. 4-2005 FN-operasjonen i Kongo s. 4 7 og 33 Oppdrag Liberia s. 10-11 ONUC 45 år 20 juli s. 16-17 og 26

Detaljer

SNO. Selv overbeviste venner av Tyskland ble forvandlet til fiender - og flere av våre ministre ville bryte samarbeidet

SNO. Selv overbeviste venner av Tyskland ble forvandlet til fiender - og flere av våre ministre ville bryte samarbeidet UAVHENGIG AVIS Nr. 3-2001 50. årgang [ Funn av doliumenter i Berlin avslører Terbovens egenrådige fremferd i Norge Selv overbeviste venner av Tyskland ble forvandlet til fiender - og flere av våre ministre

Detaljer

15. SÆRLIG OM FORBINDELSE MELLOM DE HEMMELIGE TJENESTER OG PARTIER, GRUPPERINGER ELLER INSTITUSJONER

15. SÆRLIG OM FORBINDELSE MELLOM DE HEMMELIGE TJENESTER OG PARTIER, GRUPPERINGER ELLER INSTITUSJONER grupperinger eller institusjoner Side 993 av 1185 15. SÆRLIG OM FORBINDELSE MELLOM DE HEMMELIGE TJENESTER OG PARTIER, GRUPPERINGER ELLER INSTITUSJONER 15.1. Problemet 15.1.1. Innledning Forholdet mellom

Detaljer

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien CReating Independence through Student-owned Strategies Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien Lærer: Gabriela Hetland Sandnes

Detaljer

fred og frihet Tidsskrift for Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) årgang 76. Nr. 1/ 2015 1915 100 år

fred og frihet Tidsskrift for Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) årgang 76. Nr. 1/ 2015 1915 100 år fred og frihet Tidsskrift for Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) årgang 76. Nr. 1/ 2015 1915 100 år 2015 Innhold Fred og frihet Utgis av Internasjonal kvinneliga for fred og frihet Storgaten

Detaljer

SNO. "~trakter. H I tat I B en i dag er ifølge denne liste syke

SNO. ~trakter. H I tat I B en i dag er ifølge denne liste syke Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Nr. 26-5. årg.. FREDAG 13. JULI 1951 Stoler ikke Kreml på den russiske arme? Flyktet ryktene russisk offiser om uroligheter PriVat til «8. Mai» fra InsbrUck.

Detaljer

SNO. Ritt Bjerregaard.

SNO. Ritt Bjerregaard. ORDEN RETTFERD FRED Oktober 1979 Nr. 9-27. årgang Løssalg kr. 3,- 1949-1979 FOR SANNHET OG RETT Rhoar Hovden Helge GrØnstad Det er uråd for oss, i et blad viet hele sin kraft til arbeidet. som «Folk og

Detaljer

Spania 1936 av Eddie Conlon

Spania 1936 av Eddie Conlon Når folket tar makten Spania 1936 av Eddie Conlon Utgave 1, 2009 Utgitt av Motmakt Først utgitt under tittelen: The Spanish Civil War Ararchism in Action NÅR FOLKET TAR MAKTEN Denne serien med hefter -

Detaljer

SNO. «Jeg er kommet,~,tir. redde menneskeheteb)~ HV!Jrd;an',en "i «krigsfqtb,ryler})'bt,e- til Bonn krever alle«krigsførbr,yterdornm~r» prøvet

SNO. «Jeg er kommet,~,tir. redde menneskeheteb)~ HV!Jrd;an',en i «krigsfqtb,ryler})'bt,e- til Bonn krever alle«krigsførbr,yterdornm~r» prøvet Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Nr. 48-5. Ar. Fredas 21.41eember 1961. Sensasjonell svensk bok om Kreuger beslaglagt l' t:.'oss for at Anders Byttners bok «Arvet efter var Kreugel:» nå. er forbndt

Detaljer

5-2005. Jahn Otto Johansen Det tyske eksperiment. Sikkerhetspolitisk Bibliotek 5-2005

5-2005. Jahn Otto Johansen Det tyske eksperiment. Sikkerhetspolitisk Bibliotek 5-2005 50 ANNIVERSARY 1955-2005 THE NORWEGIAN ATLANTIC COMMITTEE 5-2005 Jahn Otto Johansen Sikkerhetspolitisk Bibliotek 5-2005 Sikkerhetspolitisk Bibliotek Innhold... Sikkerhetspolitisk Bibliotek Nr. 5-2005 3

Detaljer

Hva var kjent om jødeutryddelsene før Donaudeportasjonen?

Hva var kjent om jødeutryddelsene før Donaudeportasjonen? Christopher S. Harper Hva var kjent om jødeutryddelsene før Donaudeportasjonen? Et forsøk på nøktern dokumentering Fra hvilket tidspunkt fantes det pålitelig og bekreftet kunnskap om jødeutryddelsene i

Detaljer

SNO. Ivf I I. .. Blir Russerne såret. kk his kjemper fri fantasi. Tore Pryser med nye kapitler Jødedrap av svensk front-

SNO. Ivf I I. .. Blir Russerne såret. kk his kjemper fri fantasi. Tore Pryser med nye kapitler Jødedrap av svensk front- UAVHENGIG AVIS Nr. 2-2000 49. årgang Tore Pryser med nye kapitler Jødedrap av svensk front- kk his kjemper fri fantasi 10 OPSJons tonen Skrekkmeldingen ble ikke dementert i Norge Hitler, Himmler og de

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Haim Herman Cohn. I 1965 publiserte han sin rettsvitenskapelige

Haim Herman Cohn. I 1965 publiserte han sin rettsvitenskapelige Haim Herman Cohn Av dr. Michal Rachel Suissa Haim Herman Cohn (1911 2002) var en av Israels viktigste og mest markante jurister. Han var rettslærd, forsker og en intellektuell forkjemper for menneskerettigheter.

Detaljer

SNO. Ny bok om den udødelige Quisling Engelskmannen Paul M. HAYES tegner og forteller, villedet av norske skodvinianere. ~ ~

SNO. Ny bok om den udødelige Quisling Engelskmannen Paul M. HAYES tegner og forteller, villedet av norske skodvinianere. ~ ~ OG NR. 22/23-20. ÅRGANG JULEN 1971.. ~ -~ ~ 00 ::: ~ ~ ~ LØSSALG KR. 1,~ SIEGFRIED: Ny bok om den udødelige Quisling Engelskmannen Paul M. HAYES tegner og forteller, villedet av norske skodvinianere. MEN

Detaljer

Møte mandag den 14. mars 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 14. mars 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 14. mars Dagsorden 2821 Møte mandag den 14. mars 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 61): 1. Interpellasjon fra representanten Dagfinn Høybråten til utenriksministeren:

Detaljer

Kontaktblad nr. 1 2009. USAs nye dager i historien

Kontaktblad nr. 1 2009. USAs nye dager i historien Kontaktblad nr. 1 2009 USAs nye dager i historien Kjære leser Godt nytt år! Det er ikke en spesielt fredelig verdenssituasjon i det vi går inn i 2009. Kampene på Gaza har preget nyhetsbildet de siste ukene,

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag:

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag: Side 1 av 11 Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag: Det moderne innsatsforsvaret fra fremtidsvisjon til

Detaljer

Brochmanns etterfølgjarar

Brochmanns etterfølgjarar NORGESAVISA C- blad 15. august 1998 63. årgang ORGAN FOR MENTAL, SOSIAL OG ØKONOMISK NYORIENTERING Kr. 10,- Nr. 12 VÅRT MÅL: VÅR METODE: VÅRT MIDDEL: Et fritt levende selvvirksomt samfunn Selvkontroll

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 1 2011

FolkogforsVar Nr. 1 2011 FolkogforsVar Nr. 1 2011 Folk og Forsvar 60 år for fred, frihet og demokrati innhold Kjære leser Så ligger igjen et nytt år foran oss. For Folk og Forsvar er 2011 året vi kan feire 60 år som informasjonsleverandør.

Detaljer

SHOOT FRIHET OG DEMOKRATI TIL HELVETE! ROGALAND TEATER FORDYPNINGSMATERIALE. Premiere 26. januar 2013

SHOOT FRIHET OG DEMOKRATI TIL HELVETE! ROGALAND TEATER FORDYPNINGSMATERIALE. Premiere 26. januar 2013 ROGALAND TEATER SHOOT FRIHET OG DEMOKRATI TIL HELVETE! Av Mark Ravenhill Oversatt av Michael Evans Bearbeidet av Hilde Brinchmann Premiere 26. januar 2013 FORDYPNINGSMATERIALE Innhold Hilde Brinchmann,

Detaljer