Fakta om Sykehuset Innlandet HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fakta om Sykehuset Innlandet HF"

Transkript

1 Fakta om Sykehuset Innlandet HF Nøkkeltall per Utgave 2010

2 Innhold Visjoner og opppgaver Organisasjonskart SI Elverum SI Hamar SI Gjøvik SI Lillehammer SI Kongsvinger SI Tynset Divisjon Psykisk helsevern Divisjon Habilitering og rehabilitering Divisjon Medisinsk service Divisjon Eiendom og intern service Brukerrådet Divisjon Prehospitale tjenester Stabsområde Støtte Stabsområde Helse Læring og mestring (LMS) Stabsområde Kommunikasjon og samfunnskontakt Opptaksområde og enheter Budsjett, inntekter og kostnader Aktivitet Ledelse, lønn og fravær Faggrupper og ansatte Kvalitetsmål Brosjyren er utarbeidet av Kommunikasjonsavdelingen. Det tas forbehold om evt. trykkfeil. Ordforklaringer Anestesi Bedøvelse m.m. Epikrise Samlede opplysninger om en sykehistorie. Gastroenterologisk avdeling Behandler sykdom/skade i fordøyelsesorganene. Habilitering Prosess eller tiltak som tar sikte på å gi handikappede best mulige forutsetninger for å kunne leve et normalt liv. Intensiv avdeling Har konti - nu erlig overvåking av pasient som er kritisk syk etter operasjon, alvorlig sykdom eller skade/ulykke. Karkirurgisk avd. Behandler sykdom/skade i blodkar. Klinisk Som angår syke - behandling. Mamma/endokrin avdeling Behandler sykdom/skade i bryst eller kjertel som skiller ut hormoner (eks. skjoldbruskkjertel). Nevrologisk avdeling Behandler sykdom/skade i nervesystemet. Ortopedisk avd. Behandler sykdom/skade i skjelett og bevegelses apparat. Palliativ Lindre sykdomsplager (spesielt hos kreftpasienter). Prehospital Pre=foran/før. Her menes avdeling med virksomhet før pasienten kommer inn i sykehuset, for eksempel ambulanse. Psykiatri Læren om sinns - lidelser. Radiologisk avdeling Her gjøres undersøkelser som røntgen foto graf ering, CT, MR og ultralyd. Rehabilitering Her menes en avdeling for etterbehandling og opptrening til passende (yrkes)virksomhet for handikappede pasienter. Revmakirurgisk avdeling Kirurgisk behandling av sykdom i ledd og muskler. Somatisk Kroppslig Urologisk avdeling Behandler sykdom/skade i urinveiene. 2

3 Visjoner og oppgaver Organisasjonskart 2010 Sykehuset Innlandet HF ble etablert som et helseforetak for Hedmark og Oppland i januar 2003 og er ett av 11 helseforetak som er heleid av Helse Sør-Øst RHF. Sykehuset Innlandet er organisert i 10 divisjoner. Hver divisjon ledes av divisjons direktør. Administrerende direktør Morten Lang-Ree Vår visjon SI skal gi gode og likeverdige helse tjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk tilhørighet, kjønn og økonomi. Viseadministrerende direktør (VAD) Stabsområde Helse Hans Iver Børresen Administrasjonsleder Linda Nyflødt Viseadministrerende direktør (VAD) Stabsområde Støtte Torgeir Strøm Kommunikasjonsdirektør Stabsområde Kommunikasjon og samfunnskontakt Stein Tronsmoen Våre oppgaver Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende Divisjons - direktør Elverum Hamar Øyvind Graadal Divisjons - direktør Gjøvik Rasmus Vigrestad Divisjons - direktør Lillehammer Randi Nordtorp Mølmen Divisjons - direktør Kongsvinger Grethe G. Fossum Divisjons - direktør Tynset Oddbjørn Øien Divisjons - direktør Psykisk helsevern Solveig Brekke Skard Divisjons - direktør Habilitering/ rehabilitering Astrid Millum Divisjons - direktør Medisinsk service Wenche Aamodt Furuseth Divisjons - direktør Prehospitale tjenester Aage Westlie Divisjons - direktør Eiendom og intern service Bård Are Bjørnstad 3

4 SI Elverum SI Elverum: Besøksadresse: Kirkevegen 31 Postadresse: Sykehuset Innlandet Elverum Serviceboks 2418 Elverum Antall senger: 129 Divisjon Elverum Hamar: Divisjonsdirektør: Øyvind Graadal Ass. div.direktør: Gunn Gotland Bakke Divisjon Elverum Hamar Akuttmedisin - Akuttmottak - Anestesi - Intensiv Barn - Poliklinikk - Sengepost - Avd. for nyfødtmedisin Gyn/føde - Poliklinikk - Sengepost gyn - Føde/barsel Indremedisin - Seksjon for fordøyelsessykdommer, hjertemedisin, hudsykdommer, nyre - medisin, lungemedisin og medisinsk kreftbehandling Nevrologi - Poliklinikk Kirurgi og ortopedi - Poliklinikk bløtdel - Poliklinikk ortopedi - Sengepost ortopedi Øre-nese-hals - Poliklinikk - Sengepost - Høresentral Øye (hovedsenter) Pasienthotell og barselhotell I tillegg har følgende divisjoner avdelinger på eller utenfor SI Elverums sykehusområde: Divisjon Psykisk helsevern (se side 10) Divisjon Medisinsk service (se side 13) Divisjon Lillehammer (Nevrologisk poliklinikk, se side 7) 4

5 SI Hamar SI Hamar: Besøksadresse: Skolegata 32 Postadresse: Sykehuset Innlandet Hamar Serviceboks 2326 Hamar Antall senger: 131 Divisjon Elverum Hamar: Divisjonsdirektør: Øyvind Graadal Ass. div.direktør: Gunn Gotland Bakke Divisjon Elverum Hamar Akuttmedisin - Akuttmottak - Anestesi - Intensiv - Ortopedisk poliklinikk - Periodisk nyre- og lungepoliklinikk Barn - Poliklinikk Gyn/føde - Poliklinikk Indremedisin - Seksjon for fordøyelsessykdommer, hjertemedisin, hormonsykdommer og medisinsk kreftbehandling Nevrologi - Poliklinikk Kirurgi - Gastroenterologisk kirurgi - Mamma/endokrin kirurgi - Karkirurgi - Urologi I tillegg har følgende divisjoner avdelinger på eller utenfor SI Hamars sykehusområde: Divisjon Psykisk helsevern (se side 10) Divisjon Habilitering og rehabilitering (se side 12) Divisjon Medisinsk service (se side 13) Divisjon Lillehammer (Nevrologisk poliklinikk, se side 7) 5

6 SI Gjøvik SI Gjøvik: Besøksadresse: Kyrre Greppsgate 11 Postadresse: Sykehuset Innlandet Gjøvik Kyrre Greppsgate 11, 2819 Gjøvik Ant. senger: 160, herav 18 i pasienthotell Divisjon Gjøvik: Divisjonsdirektør: Rasmus Vigrestad Divisjon Gjøvik Akuttmedisin - Akuttmottak - Anestesi - Intensiv Barn - Poliklinikk Gynekologi/føde - Poliklinikk - Sengepost gynekologi - Føde/barsel Indremedisin - Seksjon for fordøyelsessykdommer, hjertemedisin, hormonsykdommer, medisinsk kreftbehandling, stråleterapi, geriatri og lungemedisin Kirurgi og ortopedi - Gastroenterologisk kirurgi - Karkirurgi (dagkirurgi) - Ortopedi Øre, nese, hals - Poliklinikk - Sengepost - Høresentral - Tann kjeve Utenfor sykehusområdet: Distriktsmedisinsk senter (DMS) Fagernes I tillegg har følgende divisjoner avdelinger på eller utenfor SI Gjøviks sykehusområde: Divisjon Psykisk helsevern (se side 10) Divisjon Habilitering og rehabilitering (se side 12) Divisjon Medisinsk service (se side 13) Divisjon Prehospitale tjenester (se side 14) Divisjon Lillehammer (se side 7) Nevrologisk poliklinikk ved DMS Fagernes, Barnepoliklinikk 6

7 SI Lillehammer SI Lillehammer: Besøksadresse: Anders Sandvigsgate 17 Postadresse: Sykehuset Innlandet Lillehammer Serviceboks 2629 Lillehammer Antall senger: 187 Divisjon Lillehammer: Divisjonsdirektør: Randi Nordtorp Mølmen Divisjon Lillehammer Akuttmedisin mottak - Akuttmottak - Anestesi - Intensiv og overvåkingsenhet Barn - Poliklinikk - Sengepost - Nyfødtintensiv Gyn/føde - Poliklinikk - Sengepost gynekologi - Føde/barsel Indremedisin - Seksjon for fordøyelsessykd., hjertemedisin, infeksjonsmedisin, nyremedisin, lungemedisin, geriatri og med. kreftbeh. Nevrologi (hovedsenter) Kirurgi og ortopedi - Gastroenterologisk kirurgi - Urologi - Ortopedi med revmakirurgi Utenfor sykehusområdet: Distriktsmedisinsk senter (DMS) Otta Nevrologisk poliklinikk (Elverum, Hamar og DMS Fagernes) Barnepoliklinikk (DMS Fagernes) I tillegg har følgende divisjoner avdelinger på eller utenfor SI Lillehammers sykehusområde: Divisjon Psykisk helsevern (se side 10) Divisjon Habilitering og rehabilitering (se side 12) Divisjon Medisinsk service (se side 13) Divisjon Prehospitale tjenester (se side 14) Divisjon Elverum Hamar (se side 4) Øye Lillehammer, Mamma/endokrin - kirurgisk poliklinikk 7

8 SI Kongsvinger SI Kongsvinger: Besøksadresse: Parkveien 35 Postadresse: Sykehuset Innlandet Kongsvinger 2226 Kongsvinger Antall senger: 108 Divisjon Kongsvinger: Divisjonsdirektør: Grethe G. Fossum Divisjon Kongsvinger Akuttmedisinsk serviceavdeling - Akuttmottak - Operasjon/Anestesi - Intensiv/Postoperativ - Smertepoliklinikk Dialyse (satelitt under SI Elverum) Føde/barselavdeling - Svangerskapspoliklinikk Gynekologisk avdeling - Pedriatisk poliklinikk Revmatologisk avdeling - Sengepost - Revmatologisk poliklinikk Ortopedisk/revmakirurgisk avdeling - Sengepost - Ortopedisk poliklinikk Kirurgisk avdeling - Sengepost generell kirurgi - Kirurgisk poliklinikk - Urologi - Øre-nese-hals poliklinikk Medisinsk avdeling - Sengepost generell indremedisin - Medisinsk poliklinikk - Øye poliklinikk - Kreftenhet Avdeling for Ergoterapi, Fysioterapi og Sosionomtjenester Laboratorium/blodbank Radiologisk avdeling Driftsavdeling - Forsyning - Medisinteknisk - Medisinsk kontortjeneste - Renhold/tekstil - Teknisk I tillegg har følgende divisjon avdelinger på eller utenfor SI Kongs vingers sykehusområde: Divisjon Psykisk helsevern (se side 10) 8

9 SI Tynset SI Tynset: Besøksadresse: Sjukehusveien 9 Postadresse: Sykehuset Innlandet Tynset Postboks 40, 2501 Tynset Antall senger: 47 Divisjon Tynset: Divisjonsdirektør: Oddbjørn Øien Divisjon Tynset Akutt - Akuttmottak - Anestesi - Barselpoliklinikk - Medisinsk/kirurgisk overvåkning - Pasienthotell - Radiologisk Føde - Fødestue - Fødepoliklinikk med ultralyd Indremedisin - Generell indremedisin (hjerte, lunge, fordøyelse) - Palliative senger - Søvnavsnitt - Kreft poliklinikk - Reumatologi poliklinikk - Nefrologi poliklinikk - Endokrinologi poliklinikk - Hud poliklinikk - LMS (lærings- og mestringssenter) - Fysioterapi - Medisinsk biokjemi - Blodbank Kirurgi og ortopedi - Generell kirurgi - Urologi - Gastroenterologisk kirurgi - Ortopedi (ikke rygg) Utenfor sykehusområdet: Ortopedisk poliklinikk i Oppdal I tillegg har følgende divisjoner avdelinger på eller utenfor SI Tynsets sykehusområde: Divisjon Psykisk helsevern (se side 10) Divisjon Prehospitale tjenester (se side 14) 9

10 Divisjon Psykisk helsevern Administrasjon: Postadresse: Sykehuset Innlandet HF Postboks 104, 2381 Brumunddal Divisjonsdirektør: Solveig Brekke Skard Ass. divisjonsdirektør: Jørgen Brabrand Antall senger totalt: 380 SI Sanderud Besøksadresse: Peter Skreddersv. 34, Hjellum Postadresse: Sykehuset Innlandet Sanderud Postboks 68, 2312 Ottestad Sykehusavdelinger ved SI Sanderud og SI Reinsvoll Avd. for akutt- og korttidspsykiatri Avd. for psykosebehandling og rehabilitering - Løbakk, Ingeberg - Fekjær, Hedalen Avd. for alderspsykiatri Avd. for rusrelatert psykiatri og avhengighet - Hov og Sørlihaugen SI Reinsvoll Besøksadresse: Reinsvoll Postadresse: Sykehuset Innlandet Reinsvoll, 2840 Reinsvoll 10

11 Distriktspsykiatriske senter (DPS) DPS Lillehammer - Poliklinikk Lillehammer og Otta - Dag- og døgnenhet, Otta - Døgnenhet DPS Gjøvik - Døgnenhet Gjøvik - Poliklinikk Gjøvik, Hadeland og Toten - Dag- og døgnenhet, Valdres (Aurdal) DPS Hamar - Poliklinikk Elverum-Hamar, og Hamar sentrum, Kriseteam - Rusmiddelpoliklinikk - Enhet for akutte tjenester (Sanderud) - Enhet for allmennpsykiatri (Sanderud) DPS Tynset - Poliklinikk, dag- og døgnenhet DPS Kongsvinger - Poliklinikk - Dagenhet Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) BUP Lillehammer - Poliklinikk Lillehammer og Otta BUP Gjøvik - Poliklinikk Gjøvik og Hadeland BUP Hamar og Østerdalen - Poliklinikk Hamar, Elverum og Tynset BUP Kongsvinger - Poliklinikk BUP døgn - Enhet for ungdom, Elverum - Akuttenhet for ungdom, Sanderud - Familieenhet, Gjøvik - Kringsjåtunet (Lillehammer) - Seljelia (Gjøvik) - Hagen behandlingsenhet Veldre (Brumunddal) Kompetansesentre Kompetansesenter rus region øst (KoRus-Øst) Regionalt kompetansesenter for dobbeltdiagnose rus og psykiatri (RKDD) Alderspsykiatrisk kompetansesenter Religionspsykologisk senter Enhet for selvmordsforebygging og sorgstøtte I tillegg har følgende divisjon avdeling på SI Sanderuds sykehusområde: Divisjon Medisinsk service (se side 13) 11

12 Divisjon Habilitering og rehabilitering Administrasjon: Besøksadresse: Furnesveien 26, Brumunddal Postadresse: Sykehuset Innlandet HF Postboks 104, 2381 Brumunddal Divisjonsdirektør: Astrid Millum Antall senger totalt: 85 Divisjon Habilitering og rehabilitering Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Ottestad Granheim lungesykehus, Follebu Rehabiliteringsavdelingen Gjøvik Habiliteringstjenesten i Hedmark Habiliteringstjenesten i Oppland - Ambulerende Rehabiliteringsteam (ART), Lillehammer 12

13 Divisjon Medisinsk service Divisjon Medisinsk service: Avd. for Radiologi Elverum Avd. for Radiologi Hamar Avd. for Radiologi Gjøvik Avd. for Radiologi Lillehammer Avd. for Laboratoriemedisin Elverum Avd. for Laboratoriemedisin Hamar Avd. for Laboratoriemedisin Gjøvik Avd. for Laboratoriemedisin Lillehammer Administrasjon: Besøksadresse: Anders Sandvigs gate 17 Postadresse: Sykehuset Innlandet Lillehammer Serviceboks 2629 Lillehammer Divisjonsdirektør: Wenche Aamodt Furuseth Avd. for Ergoterapi og fysioterapi Elverum Avd. for Fysioterapi Hamar Avd. for Ergoterapi og fysioterapi Gjøvik Avd. for Ergoterapi og fysioterapi Lillehammer Avd. for Medisinsk teknikk og behandlingshjelpemidler Avd. for Smittevern og hygiene Radiologisk satellitt i Trysil ble åpnet høsten

14 Divisjon Eiendom og Intern service Administrasjon: Besøksadresse: Furnesveien 26, Brumunddal Postadresse: Sykehuset Innlandet HF Postboks 104, 2381 Brumunddal Divisjonsdirektør: Bård Are Bjørnstad Divisjonen består av en rekke ulike fagområder som støtter opp rundt den kliniske driften ved våre sykehus. Alle de ulike fagområdene har en felles avdelingsledelse, men med seksjoner som er lokalisert ved de ulike sykehus - ene. Ved hvert sykehus er det en driftssjef som koordinerer seksjonene lokalt. Divisjonen består av ni enheter og avdelinger med ca 510 årsverk og et budsjett i 2010 på 494 mill kroner. Nøkkeltall Byggutvikling Fire årsverk. Har bl.a. ansvar for ut - redning av byggutviklingsprosjekter og prosjektledelse i gjennomføringsfasen, utredning av vedlikeholdsprosjekter, evt. også gjennomføring av disse. Gir bistand til divisjonene. To større prosjekter gjennomført i 2009; Nybygg for akutt- og korttidspsykiatri og BUP på Sanderud; m 2, kostnad 180 mill.kr. DPS Kongsvinger; m 2, kostnad 92 mill kroner. Renhold og tekstil 164 årsverk. Daglig renhold av m 2. Distribuerer årlig nær 4,7 mill tekstilartikler til pasienter og ansatte. Vasker årlig i gjennomsnitt dyner, puter og senger. 14

15 Brukerrådet Matforsyning 93 årsverk. Leverer årlig ca 1,3 mill. mål tider til pasienter og ca. 1 mill. til ansatte. Matbudsjett til pasienter og kantine på 34 mill kroner, kantinesalg for ca 13 mill. kr årlig. Teknisk drift og vedlikehold, somatikk 55 årsverk. Ansvar for ca m 2 bygningsmasse. Teknisk drift og vedlikehold, psykisk helsevern 27,1 årsverk. Ansvar for ca m 2 bygningsmasse. Eiendomsforvaltning 7,5 årsverk. Forvaltning av eiendomsmasse på 42 ulike steder, totalt ca m 2, herav ca 930 tjenesteboliger. Servicetorg Ca 36 årsverk. Tar i gjennomsnitt imot samtaler hver måned på syke - husets hovednummer Ca dokumenter registreres i Doculive hver måned. Forsyning og transport Ca 50 årsverk. Lagerfører omkring ulike artikler. Selger årlig varer for omkring 80 mill kroner. Innkjøp og kontrakt Ca 17 årsverk. Årlige utbetalinger til leverandører på ca 1,8 mrd kroner. Årlig utlysing av ca 60 offentlige konkurranser. 650 brukere sender årlig ut omkring bestillinger. Brukerrådet i Sykehuset Innlandet HF oppnevnes av styret. Rådet skal være en pådriver for å sikre at brukerinteressene ivaretas på en god måte. Det består av i alt 10 medlemmer fra brukerorganisa - sjoner i Hedmark og Oppland. Medlemmene er personlig oppnevnt og skal ivareta et bredere brukerperspektiv enn det som er begrenset til bruker - organisasjonenes særinteresser. Det sitter ingen representanter for barn i Bruker - rådet. Styret har derfor bedt rådet om å trekke inn representanter for dette om - rådet fra sak til sak. Leder for Brukerrådet i 2009 var Tåle Bjørnvold. Fra SI deltar vise administrerende direktør og sekretær på møtene. 15

16 Divisjon Prehospitale tjenester Administrasjon: Besøks- og postadresse: Sykehuset Innlandet Gjøvik Kyrre Greppsgt. 11, 2819 Gjøvik Divisjonsdirektør: Aage Westlie AMK (Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral) AMK Innlandet er en av de to største AMK-sentralene i Norge Ca henvendelser i 2009 Formidlet ca ambulanseoppdrag Ambulanse 52 ambulanser er plassert på i alt 33 ulike steder i Innlandet. De tilbakela i 2009 vel 4 millioner km Pasientreiser Ca pasientturer. Dette utgjør ca turer hver virkedag. To helseekspresser, som til sammen kjørte ca pasienter Ca. 550 drosjer/turvogner som tilbakela til sammen 14,7 millioner km Ca rekvirenter av pasienttransport. Kostnader ved direkte transporttjenester utgjorde ca 173 millioner kr Pasientreiser Helse Sør-Øst enhet for reiseoppgjør De regionale helseforetakene har overtatt ansvaret fra NAV vedrørende reiseoppgjør for pasientreiser uten rekvisisjon. For Helse Sør-Øst RHF (10 fylker) ble det i september 2009 etablert en regional saks behandlerenhet i Sykehuset Inn - landet, beliggende i Moelv. I tillegg til å behandle reiseregninger ytes informasjon og veiledning vedrørende regelverk og oppgjør. Helsetjenestens Driftsorganisasjon (HDO) SI og divisjon Prehospitale tjenester har det administrative ansvaret for Prosjekt Nødnett Helse RHF og etablering av na - sjonal driftsorganisasjon for nytt nødnett. 16

17 Stabsområde Støtte Dette stabsområdet ble etablert i oktober 2009 og ivaretar ulike stabsfunksjoner knytte til blant annet økonomi, HR og HMS Området består av fem avdelinger med til sammen ca 110 årsverk. Avdelingen ledes av viseadministrerende direktør Torgeir Strøm. Administrasjon: Besøksadresse: Furnesveien 26, Brumunddal Postadresse: Sykehuset Innlandet HF Postboks 104, 2381 Brumunddal Viseadm. direktør: Torgeir Strøm Økonomi 18 årsverk. Omfanget av avdelingens aktivitet gjenspeiles i budsjettet for Sykehuset Innlandet, med bl.a. et samlet driftsbudsjett på 6,4 milliarder kroner Regnskap og lønn 43 årsverk lønnsslipper hver måned, inngående og utgående fakturaer årlig. HR (Human resources) 35 årsverk. Løser et bredt spekter av oppgaver knyttet til personalpolitikk i bred forstand, herunder bl.a. lov/avtaleverk og arbeidsrettsspørsmål, kompe - tanseutvikling, forhandlinger vedrørende lønn og tariffspørsmål, HMS- og arbeidsmiljøspørsmål. Juridisk avdeling Avdelingen består av to advokater som gir bistand til organisasjonen innenfor juridiske områder, og som representerer foretaket i ulike rettsaker. HMS-BHT Helse-, miljø, sikkerhet og bedriftshelsetjeneste. Har som oppgave å sørge for at ansatte i Sykehuset Innlandet har en god og trygg arbeidsplass. 17

18 Stabsområde Helse Administrasjon: Besøksadresse: Furnesveien 26, Brumunddal Postadresse: Sykehuset Innlandet HF Postboks 104, 2381 Brumunddal Viseadm. direktør: Hans Iver Børresen Stabsområde Helse er en stabs enhet som skal gi faglig støtte og bidra til videreutvikling av den kliniske driften i spesialist - helsetjenesten i Oppland og Hedmark. Mål for avdelingen Stabsområde Helse skal bidra til at pasientene og befolkningen opplever tilbudet fra foretaket som stadig bedre. Vår oppgave er å legge til rette for at sykehusets virksomhet er kunnskaps - basert, har framtidsrettet teknologi og infrastruktur, med tjenester som er preget av tilgjengelighet, god kvalitet og service. Avdelingens hovedoppgaver: Brukermedvirkning og samhandling Fungere som brobygger og tilrettelegger mellom sykehuset og kommunene, høgskolene, og brukerorganisasjonene. Lage gode systemer for samhandling både på individ- og systemnivå. Etablere tett samarbeid med høgskolene og andre aktører slik at sykehuset som kunnskapsbedrift og utdanningsinstitusjonene når sine mål innen utdanning og forskning. Kvalitetsforbedringer Gi støtte og veiledning i arbeidet med kvalitetsforbedringer og kvalitetsutvikling og være pådriver for utvikling av syke - husets helhetlige kvalitetssystem. 18

19 Læring og mestring (LMS) Forskning Stimulere til økt klinisk forskning og videreutvikle oppdragsforskningen for å bedre pasientbehandlingen. Kunnskapsbasert praksis Understøtte bruken av kunnskapsbasert praksis i fagmiljøene. Bidra til at beslutninger bygger på best mulig kunnskap, avveid mot klinisk erfaring og pasientens informerte medvirkning. Bibliotektjenesten Sikre rask og kostnadseffektiv tilgang til beste tilgjengelige kunnskap. IKT Videreutvikle en hensiktsmessig og fleksibel IKT-organisasjon og IKT-tjenester som fremmer pasientbehandlingen på en sikker og kvalitetsmessig god måte. EPJ Arbeide for gevinstrealisering og for aktiv implementering av de mulighetene som nytt elektronisk pasientadministrativt system gir. Analyse og utvikling Bidra til bedre støtte for de beslutninger som sykehusledelsen tar. Denne støtten kan være i form av tallanalyser eller deltakelse i ulike prosjekter og prosesser som sykehusledelsen setter i gang. LMS i Sykehuset Innlandet har et divisjonsovergripende ansvar og skal bidra til at den enkelte divisjon utvikler læringsog mestringstiltak for pasienter med kronisk sykdom og deres pårørende, og sikrer at brukere og fagpersonell er likeverdige parter i planlegging, gjennom - føring og evaluering av tiltakene. LMS er organisert i stab til viseadm. dir. Stabsområde Helse og er lokalisert på SI Sanderud. Aktivitet LMS medvirket i en rekke pasient- og pårørendetiltak fordelt på de fleste divisjonene. Det var over deltakere på disse tilbudene. I tillegg var det 536 del - takere i 34 ulike lavterskeltilbud. 19

20 Stabsområde Kommunikasjon og samfunnskontakt Foruten direktøren består stabsområdet av en informasjonssjef, en webredaktør og to kommunikasjonsrådgivere, med oppgaver innenfor intern og ekstern kommunikasjon. Oppgaver Foruten et bredt spekter av intern informasjon ivaretas også sykehusets grafiske profil og utforming og bestilling av ulike typer trykksaker/informasjonsmatriell. 20 Administrasjon: Besøksadresse: Furnesveien 26, Brumunddal Postadresse: Sykehuset Innlandet HF Postboks 104, 2381 Brumunddal Kommunikasjonsdir.: Stein Tronsmoen Utvikling, utforming og utlegging av saker på våre intra- og internettsider. Den har kontakt med presse/media, blant annet gjennom pressemeldinger. Gir ut det interne informasjonsbladet SI a ukentlig og SI-Magasinet seks ganger i året, som spres internt og til kommunehelsetjeneste, fastleger, kommuner m.v. Stabsområdet omfatter også Servicetelefonen ( , internt 39000) som er lokalisert til SI Elverum, og er bemannet med erfarne sykepleiere. Eksternt tar den i mot spørsmål om helse fra innringere som ikke vet hvem de kan henvende seg til. Den mottok interne og eksterne henvendelser. Av interne oppgaver nevnes: Tar i mot brosjyrebestillinger, det er tilgjengelig 600 ulike brosjyrer. Utsending av kursmateriell. Oppdatering av sykehusets ventetider. Masseutsending av brev til leger, jordmødre, m.v. i kommunene. Målsetting Understøtte slik at Sykehuset Innlandet når mål nedfelt i aktuelt planverk. Bidra til et positivt omdømme ved å legge til rette for åpenhet, og innsyn, tilgjengelighet og service.

21 Opptaksområde og enheter Opptaksområde 49 kommuner; 22 i Hedmark, 26 i Oppland og Nes kommune i Akershus. Befolkningsgrunnlag Hedmark: ca Oppland: ca Nes kommune i Akershus: ca Totalt befolkningsgrunnlag i opptaksområdet er ca innbyggere Areal Hedmark: km 2 Oppland: km 2 Nes kommune: 638 km 2 Totalt: km 2 (dekker et område større enn Danmark) Enheter og bygninger SI har virksomhet på 42 steder, bl.a. seks somatiske sykehus, to psykiatriske sykehus, flere DPS, BUP og habiliterings- og rehabiliteringsenheter. I tillegg har sykehuset 33 ambulansestasjoner. Det er omkring 930 tjenesteboliger SI disponerer en eiendomsmasse på ca m 2 Antall senger SI Elverum-Hamar 260 SI Gjøvik 160 SI Lillehammer 187 SI Kongsvinger 108 SI Tynset 47 Divisjon Habilitering/rehabilitering 85 Divisjon Psykisk helsevern 380 Totalt SI

22 Budsjett, inntekter og kostnader Budsjett 2010 Driftsbudsjett på 6,884 milliarder kroner. Dette tilsvarer årlig ca kroner per innbygger i Innlandet. Omsetning etter tjenesteområde Figuren under viser hvor store deler av omsetningen de ulike sektorene utgjør (2009-tall): Inntekter 2009 Samlet driftsinntekt 6,398 mrd. kr. Basisramme 4,392 mrd. kr. Aktivitetsbaserte inntekter 1,659 mrd. kr. Andre driftsinntekter 347 mill. kr Årsresultat 40,1 mill. kr. Kostnader 2009 Lønn og annen personalkostnad 4,096 mrd. kr. Kjøp av helsetjenester 529,4 mill. kr. Varekostnader 617,5 mill. kr. Ordinær avskrivning 356,4 mill. kr. Andre driftskostnader 745,4 mill. kr. Samlede driftskostnader 6,346 mrd. kr. 22

23 Aktivitet Klinisk aktivitet Nær pasientkontakter Somatikk DRG-poeng I alt polikliniske konsultasjoner: Elverum-Hamar Gjøvik Lillehammer Kongsvinger Tynset Hab/rehab I alt sykehusopphold: Elverum-Hamar Gjøvik Lillehammer Kongsvinger Tynset Hab/rehab 873 I alt dagbehandlinger: Elverum-Hamar Gjøvik Lillehammer Kongsvinger Tynset Hab/rehab 249 Psykisk helsevern Voksenpsykiatri utskrevne fra døgnbehandling liggedøgn i døgnbehandling oppholdsdager i dagbehandling polikliniske konsultasjoner Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) 248 utskrevne fra døgnbehandling liggedøgn i døgnbehandling 874 oppholdsdager i dagbehandling polikliniske konsultasjoner Rusomsorgen 490 utskrevne fra døgn behandling liggedøgn i døgnbehandling polikliniske konsultasjoner Laboratoriemedisin og radiologi laboratoriemedisinske analyser, undersøkelser og behandlinger radiologiske undersøkelser, analyser og behandlinger Ergoterapi og fysioterapi undersøkelser og konsultasjoner 23

24 Ledelse, lønn og fravær Ledelse Administrerende direktør er øverste leder. Ledergruppen bestod ved utgangen av 2009 av seks kvinner og åtte menn. 444 ledere t.o.m. seksjonsledernivå, herav 66 % kvinner og 34 % menn. Lønnskostnader Nesten 3/4 av driftsutgiftene er lønns - utbetalinger millioner kroner i lønnsutbetal - inger i Lønnsutbetalingene utgjør nesten 11,2 millioner kroner i døgnet. Fravær Samlet sykefravær på 8,5 % i Dette utgjør sykefraværsdager. 2,1 % korttidsfravær (mindre enn 16 dager) 6,4 % langtidsfravær (mer enn 16 dager) Samlet fravær med lønn (inkl. sykt barn og permisjoner) på 13,2 % (13,0 % i 2008). 24

25 Faggrupper og ansatte Fordeling av faggrupper De største faggruppene er sykepleiere, leger og hjelpepleiere, men andelen «andre yrkesgrupper» er også betydelig. «Andre yrkesgrupper» er fordelt på mer enn 150 ulike stillingsbetegnelser. En stor andel er innen støtte- og servicefunksjoner. Ansatte Per 31. desember 2009 var det ansatte med fast lønn og 877 med timelønn, til sammen et gjennomsnitt på Gjennomsnitt antall årsverk var ,8 % av de ansatte var kvinner, og 21,2 % var menn. 25

26 Kvalitetsmål Epikrisetid Epikrise = kort redegjørelse for sykdom. Epikrisetid angir hvor lang tid det tar fra pasientene er utskrevet fra sykehuset til epikrisene er sendt den instans som skal følge opp pasientene i etterkant. Nasjonale mål er at 80 % av epikrisene skal være utsendt innen syv dager etter utskrivning. Gjennomsnitt epikrisetid siste kvartal 2009: Somatikk 78 % Psykisk helsevern 69 % Spesialisert behandling for rusmiddelavhengige 76 % Korridorpasienter Korridorpasienter er pasienter som klokken 07:00 ikke ligger i pasientrom, men på korridor eller i andre rom. I siste kvartal var det et daglig gjennomsnitt på 5,5 korridorpasienter ved de somatiske sykehusene. Gjennomsnittlig ventetid Innen somatikk var målet at gjennomsnittlig ventetid ikke skal overstige 75 dager, i SI var det 66 dager. Innen psykisk helsevern for voksne var gjennomsnittlig ventetid 52 dager, to dager lenger enn måltallet. 26

27 Meldepliktige hendelser SI har plikt til å melde fra til Helsetilsynet om alle saker som har medført/kunne ha medført skade på pasient. SI ønsker å utnytte læringspotensialet som ligger i registrerte avvik og uønskede hendelser og tilrettelegge for at erfaringene systematisk brukes i et forbedringsarbeid. SI ønsker åpenhet rundt uønskede hendelser, og en god meldekultur. Det ble rapportert 117 saker til Helsetilsynet i Interne avvik og hendelser Det ble mottatt meldinger til sykehusets interne elektroniske system for registrering av avvik og hendelser (TQMhelse). Det ble registrert 195 skader/arbeidsulykker, hvorav 116 i divisjon Psykisk helsevern Pasientskadeerstatning Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) er et statlig forvaltningsorgan som i medhold av pasientskadeloven er erstatningsansvarlig for skader påført pasienter i den offentlige helsetjenesten. NPEs oppgave er å motta, utrede og ta stilling til krav om pasient - skadeerstatning, i tillegg til rent faktisk å sørge for utbetalinger av erstatningsbeløp. NPE mottok i klager som gjaldt forhold i SI. Av vedtak som gjelder SI fattet i perioden har 35 prosent av klagerne fått medhold, 65 prosent fikk avslag. Pasientombudet Pasientombudet for Hedmark og Oppland fikk i henvendelser om spesialist - helsetjenesten. Bare et fåtall av henvendel - sene førte til formelle klager. Pasientombudets formål er i Lov om pasient rettigheter beskrevet slik; «Pasientombudet skal arbeide for å ivareta pasientenes behov, interesser og rettssikkerheten overfor helsetjenesten, og for å bedre kvaliteten i helsetjenesten». 27

Fra fagdivisjoner på tvers i foretaket til lokale divisjonsdirektører - det er ingen skam å snu!

Fra fagdivisjoner på tvers i foretaket til lokale divisjonsdirektører - det er ingen skam å snu! Fra fagdivisjoner på tvers i foretaket til lokale divisjonsdirektører - det er ingen skam å snu! Administrerende direktør Torbjørn Almlid Sykehuset Innlandet HF Om organisering Hvordan virksomheten organiseres

Detaljer

Avdnr. Avdeling Leder. B0002 Stabsområde kommunikasjon og samfunnskontakt Stein Tronsmoen. B0005 Stabsområde virksomhetsstyring og økonomi

Avdnr. Avdeling Leder. B0002 Stabsområde kommunikasjon og samfunnskontakt Stein Tronsmoen. B0005 Stabsområde virksomhetsstyring og økonomi Avdnr. Avdeling Leder B00 Stab SI HF Morten Lang-Ree B0001 Stab Brumunddal Morten Lang-Ree B0002 Stabsområde kommunikasjon og samfunnskontakt Stein Tronsmoen B0003 Stabsområde helse Hans Iver Børresen

Detaljer

ÅRSRAPPORT2010 SPESIALFUNKSJONER OG BEHANDLINGSTILBUD. Prehospital klinikk

ÅRSRAPPORT2010 SPESIALFUNKSJONER OG BEHANDLINGSTILBUD. Prehospital klinikk SPESIALFUNKSJONER OG BEHANDLINGSTILBUD Prehospital klinikk Traumesykehus Ambulansetjeneste Bil, fly, båt Nødnummer 113 Medisinsk nødhjelp Ambulanse Koordineres fra Bodø Ambulanse Koordineres fra Bodø Akuttmedisinsk

Detaljer

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Til styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Bakgrunnen for saken I forbindelse med budsjettarbeidet

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00002-34 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Inngående eksternt produsert, 15/00002-82 Kopi

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00002-68 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Stiftelsen Rettferd for taperne Kvalitet og pasientsikkerhet Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Følgende ansettelser gjelder for administrerende direktørs stab, de ni kliniske enhetene og en enhet for felles servicefunksjoner:

Følgende ansettelser gjelder for administrerende direktørs stab, de ni kliniske enhetene og en enhet for felles servicefunksjoner: Følgende ansettelser gjelder for administrerende direktørs stab, de ni kliniske enhetene og en enhet for felles servicefunksjoner: Staber Foto Navn Nåværende stilling Viseadministrerende direktør: Tove

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00002-198 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 15.12.2015 Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt

Detaljer

Interne revisjoner på foretaksnivå

Interne revisjoner på foretaksnivå Styresak 01-01 Vedlegg 1 Revisjonsplan 01 1 Eiendom- og Internservice Eiendom- og Internservice og Økonomi Oppfølging av kap. A i pasientrettighetsloven Interne revisjoner på foretaksnivå Strålevern Tilsyn

Detaljer

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 059 2014 STATUS OMSTILLING PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

Detaljer

Mer og bedre helse for hver krone!

Mer og bedre helse for hver krone! Mer og bedre helse for hver krone! Ett år etter forrige lederkonferanse - hva har vi oppnådd og hvilke veivalg har vi foretatt? Administrerende direktør Torbjørn Almlid Sykehuset Innlandet HF Bakgrunn

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00002-54 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Statens pensjonskasse Kvalitet og pasientsikkerhet Inngående eksternt produsert, 15/00002-55

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-61 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: 01.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 1. april 2011 kl. 0830-1400 Sted: Thon Hotel, Skeikampen Fra styret: Styreleder Bente Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Nils Røhne, Marit Gilleberg,

Detaljer

VEDTAK: Styret tar statusrapport vedrørende prosjekt Psykisk helsevern 2011-2013 til orientering.

VEDTAK: Styret tar statusrapport vedrørende prosjekt Psykisk helsevern 2011-2013 til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 03.10.12 SAK NR 070 2012 STATUS PROSJEKT PSYKISK HELSEVERN 2011-2013 Forslag til VEDTAK: Styret tar statusrapport vedrørende prosjekt Psykisk helsevern 2011-2013 til orientering.

Detaljer

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Dette er Helse Sør-Øst 7 sykehusområder - 11 helseforetak 65.000 medarbeidere Omsetning i 2009 om lag 52 milliarder kroner Ansvar for spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Innlandet HF Etablering, integrasjon og omstilling av seks somatiske og to psykiatriske sykehus 2003-2006 Lillehammer 15. september 2004 administrerende direktør Torbjørn Almlid Spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00002-1 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Gjensidige Forsikring ASA Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 11.09.2015 Arkivdel: Pasientarkiv

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00002-122 Erstatningssak 2015/09602 - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Divisjon Kongsvinger Inngående eksternt produsert, 15/00004-105 Kopi

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

SAK NR 094 2015 MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER, REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I SYKEHUSET INNLANDET

SAK NR 094 2015 MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER, REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I SYKEHUSET INNLANDET Sykehuset Innlandet HF Styremøte 16.12. 2015 SAK NR 094 2015 MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER, REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret slutter seg til

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00017-51 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Sanderud 2015/2016 Avd for Akuttpsykiatri og psykosebehandling

Detaljer

SAK NR 024 2015 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 11. FEBRUAR 2015 VEDTAK:

SAK NR 024 2015 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 11. FEBRUAR 2015 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 024 2015 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 11. FEBRUAR 2015 Forslag til VEDTAK: Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 15/00002-258 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Divisjon Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående

Detaljer

Ringerike sykehus HF. Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal

Ringerike sykehus HF. Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal Ringerike sykehus HF Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal konst. adm.sjef Ingeborg H. Rinnaas, S@mspill 2007 Regionalt seminar, Stavern 03

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00005-124 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Lillehammer 2. halvår 2015 Avd for nevrologi og klinisk nevrofysiologi Lillehammer 423 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 15/00002-147 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Divisjon Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående

Detaljer

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Vintermøte 2011 Norsk Dagkirurisk Forum 14. januar 2011 DRG og utvikling innenfor dagkirurgi, Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF, Bente

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 28. november 2013 kl. 1000-1500 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Holm Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Hans Seierstad,

Detaljer

Plan for interne revisjoner 2014 - Vedlegg. Revisjonsplan 2014. Stabsområde Helse Stabsområde Helse Stabsområde Helse Eiendom og Intern Service

Plan for interne revisjoner 2014 - Vedlegg. Revisjonsplan 2014. Stabsområde Helse Stabsområde Helse Stabsområde Helse Eiendom og Intern Service Plan for interne revisjoner 0 - Vedlegg Revisjonsplan 0 Målområder og Interne revisjoner på foretaksnivå Stabsområde Helse Stabsområde Helse Stabsområde Helse Eiendom og Intern Service Sykehusapoteket

Detaljer

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 26.01.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 2010/5518/012 RAPPORT TIL

Detaljer

Intern samhandling innen psykisk helsevern. Kan organisatoriske endringer hjelpe til?

Intern samhandling innen psykisk helsevern. Kan organisatoriske endringer hjelpe til? Intern samhandling innen psykisk helsevern. Kan organisatoriske endringer hjelpe til? NSHs psykiatrikonferanse 14.10.04 Jørgen Brabrand Ass.divisjonsdirektør Sykehuset Innlandet HF Samhandling Avgjørende

Detaljer

Organisering av Prosjekt PSYKIATRISK AMBULANSE. Samarbeidsprosjekt mellom Divisjon Psykisk helsevern og Divisjon Prehospitale tjenester

Organisering av Prosjekt PSYKIATRISK AMBULANSE. Samarbeidsprosjekt mellom Divisjon Psykisk helsevern og Divisjon Prehospitale tjenester Organisering av Prosjekt PSYKIATRISK AMBULANSE Samarbeidsprosjekt mellom Divisjon Psykisk helsevern og Divisjon Prehospitale tjenester Først litt om bakgrunnen for prosjektet - Prosjektets mandat PROSJEKTETS

Detaljer

Kostnader knyttet til RHFet regnes som administrative og føres her.

Kostnader knyttet til RHFet regnes som administrative og føres her. Funksjonskontoplan for 2009 400 Administrasjon Basert på de gamle funksjonene 400, 410 og 420 Kostnader knyttet til RHFet regnes som administrative og føres her. HF-kostnader til administrasjon fordeles

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00008-72 Erstatningssak 2016/04117 - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 tgående internt produsert, 15/00027-77

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport februar 2014 Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober 2016

Virksomhetsrapport oktober 2016 Virksomhetsrapport oktober Styresak 085- Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.11. Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009 Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport Per 30. april Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 40-09: 1. tertialrapport Side 1 av 7 SYKEHUSET ØSTFOLD HF 1. tertialrapport per 1. april ØKONOMI måned Budsjett Prognose

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00011-60 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Habilitering og Rehabilitering 2015/2016 AIG Fysikalsk medisin og rehabilitering Dok. dato: 21.12.2016 Arkivdel:

Detaljer

Det har de senere år vært betydelig fokus i Sykehuset Innlandet på å arbeide systematisk for å redusere fristbrudd og ventetider.

Det har de senere år vært betydelig fokus i Sykehuset Innlandet på å arbeide systematisk for å redusere fristbrudd og ventetider. Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 HAMAR Deres ref.: 08/02142-67 Vår ref.: 2011/00697-15/413/ Silseth Dato: 15.10.2012 FRISTBRUDD OG LANGE VENTETIDER I HELSEFORETAKENE Det vises til brev datert 12.9.2012.

Detaljer

Styresak 018-2012 Vedlegg. Revisjonsplan 2012. Målområder. Pasientbehandling. Forskning. Organisering og utvikling av fellestjenester

Styresak 018-2012 Vedlegg. Revisjonsplan 2012. Målområder. Pasientbehandling. Forskning. Organisering og utvikling av fellestjenester Styresak 018-2012 Vedlegg Revisjonsplan 2012 Målområder 1 Pasientbehandling 2 Forskning 3 Kunnskapsutvikling og god praksis 4 Organisering og utvikling av fellestjenester 5 Mobilisering av medarbeidere

Detaljer

Samhandling og strategier i Helse Nord Høringskonferanse Helseplan for Helgeland Mosjøen 9. februar 2009

Samhandling og strategier i Helse Nord Høringskonferanse Helseplan for Helgeland Mosjøen 9. februar 2009 Samhandling og strategier i Helse Nord Høringskonferanse Helseplan for Helgeland Mosjøen 9. februar 2009 Disposisjon Helsetjenesten er politisk styrt Tilbudet til helgelendingen Lokalsykehusstrategi Videre

Detaljer

VEDTAK: Styret godkjenner at vedlagte utviklingsplaner sendes ut på høring med høringsfrist 21. juni 2013.

VEDTAK: Styret godkjenner at vedlagte utviklingsplaner sendes ut på høring med høringsfrist 21. juni 2013. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 19.04.13 SAK NR 036 2013 HELHETLIG UTVIKLINGSPLAN FOR SYKEHUSET INNLANDET UTSENDING AV DELPLANER PÅ HØRING Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner at vedlagte utviklingsplaner

Detaljer

Saksbehandlere: Konstituert kommunalsjef Rønnaug E. Braastad. Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø

Saksbehandlere: Konstituert kommunalsjef Rønnaug E. Braastad. Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø Arkivsaksnr.: 13/929-1 Arkivnr.: Saksbehandlere: Konstituert kommunalsjef Rønnaug E. Braastad Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø HØRINGSDOKUMENTET - DELPLANER SYKEHUSET INNLANDET HF Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 15/00002-176 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Divisjon Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt

Detaljer

Regional tilsynsplan 2011 Sør- Øst Tilsyn med spesialisthelsetjenesten

Regional tilsynsplan 2011 Sør- Øst Tilsyn med spesialisthelsetjenesten Regional tilsynsplan 2011 Sør- Øst spesialisthelsetjenesten 02.02.2011 Område/fylke Virksomhet Tema Team Tidsrom Begrunnelse (ROSanalyse) Vestfold Egeninitierte Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg, nevrologisk

Detaljer

Ahus - Offentlig journal

Ahus - Offentlig journal Internt notat uten oppfølging, 15/00019-1 - Dok. dato: 10.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/00056-2 - Operasjon Dok. dato: 02.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016 Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016 28. april 2016 Mandat for idéfasen Følgende alternative strukturelle løsningsmodeller skal utredes i idéfasen: Fremtidig

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00038-25 Legeerklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - Divisjon Tynset 2015/2016 Innlandet politidistrikt - Hedmark politidistrikt Divisjon Tynset Dok. dato: 10.05.2016

Detaljer

Statsbudsjett 2007 hvilke muligheter gir det? Lars H. Vorland Adm. dir. Helse Nord

Statsbudsjett 2007 hvilke muligheter gir det? Lars H. Vorland Adm. dir. Helse Nord Statsbudsjett 2007 hvilke muligheter gir det? Lars H. Vorland Adm. dir. Helse Nord Helse Finnmark HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Hålogalandssykehuset HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

Helgelandssykehusets rolle i møte med kreftpasienten

Helgelandssykehusets rolle i møte med kreftpasienten Medisinsk direktør Fred A. Mürer 21.Januar 2010 Medisinsk direktør Helgelandssykehuset HF Side 1 Helgelandssykehusets rolle i møte med kreftpasienten Arbeidsdeling i Helgelandssykehuset Helgelandssykehuset

Detaljer

Ahus - Offentlig journal

Ahus - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00012-1 - Blodsykdommer Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/00055-3 - Dok. dato: 15.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 15/00008-78 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/00015-131 Kopi av

Detaljer

Interne revisjoner på foretaksnivå

Interne revisjoner på foretaksnivå Styresak Plan for interne revisjoner 0 Vedlegg Revisjonsplan 0 Målområder god Organisering Tilsyn med blodbankvirksomheten HR Helse Helse Helse Eiendom- Internservice Sykehusapoteket 0 Pasient-administrativt

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012 Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 0 Risikoområde Faktagrunnlag Tiltak Effekt Det er fortsatt behov for flere spesialister innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00013-102 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Gjøvik 2015/2016 Innlandet politidistrikt - Vestoppland politidistrikt DPS Gjøvik Dok. dato: 01.04.2016

Detaljer

400 Politisk styring av kontrollorganer På denne funksjonen føres kostnader og inntekter knyttet til styret ved regionale helseforetak (RHF).

400 Politisk styring av kontrollorganer På denne funksjonen føres kostnader og inntekter knyttet til styret ved regionale helseforetak (RHF). Funksjonskontoplan for 2007 400 Politisk styring av kontrollorganer På denne funksjonen føres kostnader og inntekter knyttet til styret ved regionale helseforetak (RHF). 410 Servicefunksjoner Her føres

Detaljer

Telefonliste St. Olavs Hospital for fastleger

Telefonliste St. Olavs Hospital for fastleger Telefonliste St. Olavs Hospital for fastleger Barne- og ungdomsklinikken Pasientmottak 7257 4764 Barn Poliklinikk 7257 4891 Ortopedi inntakskontor/poliklinikk 7257 5929 Trondsletten Habiliteringssenter

Detaljer

Fylkestinget slutter seg til fylkesrådets vurderinger og konklusjoner i saken. Hamar, 29.05.2013. Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Fylkestinget slutter seg til fylkesrådets vurderinger og konklusjoner i saken. Hamar, 29.05.2013. Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 13/6208-4 Saksbehandler: Øyvind Hartvedt Høring - delplaner Sykehuset Innlandet HF Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00002-144 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Internt notat uten oppfølging, 15/00002-171 - Innsyn/utlevering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00017-88 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Sanderud 2015/2016 Avd for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Sanderud

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00008-96 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 NAV Os i Østerdalen Divisjon Tynset Dok. dato: 22.07.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00002-99 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Landbruksforsikring AS Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 13.10.2015 Arkivdel:

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport desember 2013 Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00019-7 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Avd. for TSB tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2015/2016 Avd for TSB tverrfaglig spesialisert rusbehandling Dok. dato:

Detaljer

Korleis oppnå kravet om 80 % epikrisetid? HELSE FØRDE. Klinikkdirektør Anne Margrethe Øvsthus

Korleis oppnå kravet om 80 % epikrisetid? HELSE FØRDE. Klinikkdirektør Anne Margrethe Øvsthus Korleis oppnå kravet om 80 % epikrisetid? HELSE FØRDE Klinikkdirektør Anne Margrethe Øvsthus Helse Førde HF STYRE ADM. DIR. STAB Støttefunksjonar til klinikkane Psysisk helsevern Prehospital klinikk Klinikk

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN VEDTAK:

SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.09.13 SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner den fremlagte planen for finansiering og gjennomføring

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X Internt notat uten oppfølging, 15/00002-179 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Divisjon Medisinsk service Dok. dato: 04.12.2015 Arkivdel: Sakarkiv Internt notat

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00047-119 Avvik/hendelse - avd. 2A Gjøvik - Gjøvik kommune Haugtun lindrende enhet Avviksmeldinger eksterne instanser - Divisjon Gjøvik 2015/2016 Gjøvik kommune Divisjon

Detaljer

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 021/11 O Ventetider og fristbrudd

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 021/11 O Ventetider og fristbrudd Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 02.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Tungland Styresak 021/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 10/5518 Styret har bedt

Detaljer

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport mars 2014 Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Innlandet HF Til høringsinstanser i hht til vedlagte høringsliste Deres ref.: Vår ref.: 2010101012-610221 Dato: 08.09.2010 HØRING - PREMISSER, MÅL OG UTFORDRINGER TIL STRATEGISK FOKUS FOR 2011-2014,

Detaljer

Oslo universitetssykehus tall og fakta per november 2011

Oslo universitetssykehus tall og fakta per november 2011 Oslo universitetssykehus tall og fakta per november 2011 Oppdatert av Kommunikasjonsstaben 20. desember 2012 Kontaktperson: Jo Heldaas, tlf 905 71 700, e post: jhel@ous hf.no Om tallene i presentasjonen

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat med oppfølging, 15/00002-123 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Divisjon Medisinsk service Dok. dato: 03.11.2015

Detaljer

Vi er til for deg og dine

Vi er til for deg og dine Vi er til for deg og dine Trygghet og nærhet: Vårt modersykehus tilfører oss den beste fagkompetanse etter behov og etter plan Vi er så små at vi alltid er nær deg vi er så store at vi har det beste av

Detaljer

Fagdirektør Hans Iver Børresen Dato: 08.12.11 Sak: Oppfølging av ledermøtesak 242-2011 vedrørende tiltak på kort sikt i ØLP

Fagdirektør Hans Iver Børresen Dato: 08.12.11 Sak: Oppfølging av ledermøtesak 242-2011 vedrørende tiltak på kort sikt i ØLP NOTAT Til: Kopi: Fra: Administrerende direktør Morten Lang Ree Fagdirektør Hans Iver Børresen Dato: 08.12.11 Sak: Oppfølging av ledermøtesak 242-2011 vedrørende tiltak på kort sikt i ØLP Det vises til

Detaljer

LEAN ON LILLEHAMMER Bedre pasientforløp. Best for deg

LEAN ON LILLEHAMMER Bedre pasientforløp. Best for deg LEAN ON LILLEHAMMER Bedre pasientforløp Best for deg SYKEHUSET INNLANDET SI HF etablert 1. januar 2003 Totalt 42 enheter + 33 ambulansestasjoner i 49 kommuner 8 sykehus Elverum Hamar Kongsvinger Tynset

Detaljer

Vedlegg 2 September 2015

Vedlegg 2 September 2015 Vedlegg 2 September 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 1. september 2016 kl. 1000-1500 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Anne Enger, nestleder Tor E. Berge, Kaija Eide Drønen,

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015 Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 019 2014 STATUS OMSTILLING PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

Detaljer

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik En enhet i utvikling Hvordan er vi bygd opp, hvordan jobber vi og hvilke utfordringer har vi? Koordinator Knut Anders Brevig Akuttnettverket, Holmen 07.04.14 Avdelingssjef

Detaljer

praksis Side 1 av 13

praksis Side 1 av 13 Styresak 017-2013 Vedlegg Revisjonsplan 2013 Målområder 1 Pasientbehandling 2 Forskning 3 Kunnskapsutvikling og god praksis 4 Organisering og utvikling av fellestjenester 5 Mobilisering av medarbeidere

Detaljer

Orkdal Sjukehus St. Olavs Hospital

Orkdal Sjukehus St. Olavs Hospital Orkdal Sjukehus St. Olavs Hospital Velkommen Styret i St. Olavs Hospital HF 18. desember 2009 Ida Lise Salberg Orkdal sjukehus 100 år 19. desember 2009 Nøkkeltall Ca. 420 årsverk (ca. 530 ansatte) 117

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00002-3 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Forsvarets havarikommisjon (FHK) Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00032-11 Arbeidsavtale - Avskjermet Dok. dato: 04.05.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/00104-4 Arbeidsavtale - Avskjermet Dok. dato: 31.03.2016

Detaljer

Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede

Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede 230113 Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede 1. Formål Samhandlingsrutinen er utarbeidet som en del av samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Innlandet HF og kommunen.

Detaljer

Ahus - Offentlig journal

Ahus - Offentlig journal Internt notat uten oppfølging, 15/00075-3 - Personalmappe - HR, avdeling ledelse, organisasjon og arbeidsgiverpolitikk Dok. dato: 08.06.2016 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/00075-5

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 15. desember 2011 kl. 0900-1600 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Mejdell, Hedi Anne Birkeland, Nils Røhne, Marit

Detaljer

SAK NR 078 2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. OKTOBER 2015 VEDTAK:

SAK NR 078 2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. OKTOBER 2015 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 19.11.15 SAK NR 078 2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. OKTOBER 2015 Forslag til VEDTAK: Styret for Sykehuset Innlandet

Detaljer

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014.

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 01.10.2014 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2014/2/012 Øystein Fjelldal, Øyvind Aas Styresak 69/14 O Nasjonale kvalitetsindikatorer

Detaljer

SYKEHUSET INNLANDET LILLEHAMMER

SYKEHUSET INNLANDET LILLEHAMMER SYKEHUSET INNLANDET LILLEHAMMER Oppstartsseminar om kommunereformen Tema: Å jobbe med endringer MYE Å LÆRE AV HELSEFORETAKENE.. Endringsprosesser går ofte galt. Hvorfor? Må det være slik? VISJON OG MÅLSETTING

Detaljer

Nordlandssykehuset er også en stor utdannings- og forskningsinstitusjon.

Nordlandssykehuset er også en stor utdannings- og forskningsinstitusjon. virksomhetsbeskrivelse Nordlandssykehuset HF har hovedkontor i Bodø. Her ligger foretakets to største sykehus, et somatisk og et psykiatrisk sykehus samt distriktspsykiatrisk senter. I Lofoten er det lokalsykehus

Detaljer

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient?

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Helse Sør-Øst Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Dato.. Ingerid Risland dir. Tjenesteutvikling og samhandling Helse Sør-Øst Når jeg blir pasient ønsker jeg at. jeg blir

Detaljer