Fakta om Sykehuset Innlandet HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fakta om Sykehuset Innlandet HF"

Transkript

1 Fakta om Sykehuset Innlandet HF Nøkkeltall per Utgave 2010

2 Innhold Visjoner og opppgaver Organisasjonskart SI Elverum SI Hamar SI Gjøvik SI Lillehammer SI Kongsvinger SI Tynset Divisjon Psykisk helsevern Divisjon Habilitering og rehabilitering Divisjon Medisinsk service Divisjon Eiendom og intern service Brukerrådet Divisjon Prehospitale tjenester Stabsområde Støtte Stabsområde Helse Læring og mestring (LMS) Stabsområde Kommunikasjon og samfunnskontakt Opptaksområde og enheter Budsjett, inntekter og kostnader Aktivitet Ledelse, lønn og fravær Faggrupper og ansatte Kvalitetsmål Brosjyren er utarbeidet av Kommunikasjonsavdelingen. Det tas forbehold om evt. trykkfeil. Ordforklaringer Anestesi Bedøvelse m.m. Epikrise Samlede opplysninger om en sykehistorie. Gastroenterologisk avdeling Behandler sykdom/skade i fordøyelsesorganene. Habilitering Prosess eller tiltak som tar sikte på å gi handikappede best mulige forutsetninger for å kunne leve et normalt liv. Intensiv avdeling Har konti - nu erlig overvåking av pasient som er kritisk syk etter operasjon, alvorlig sykdom eller skade/ulykke. Karkirurgisk avd. Behandler sykdom/skade i blodkar. Klinisk Som angår syke - behandling. Mamma/endokrin avdeling Behandler sykdom/skade i bryst eller kjertel som skiller ut hormoner (eks. skjoldbruskkjertel). Nevrologisk avdeling Behandler sykdom/skade i nervesystemet. Ortopedisk avd. Behandler sykdom/skade i skjelett og bevegelses apparat. Palliativ Lindre sykdomsplager (spesielt hos kreftpasienter). Prehospital Pre=foran/før. Her menes avdeling med virksomhet før pasienten kommer inn i sykehuset, for eksempel ambulanse. Psykiatri Læren om sinns - lidelser. Radiologisk avdeling Her gjøres undersøkelser som røntgen foto graf ering, CT, MR og ultralyd. Rehabilitering Her menes en avdeling for etterbehandling og opptrening til passende (yrkes)virksomhet for handikappede pasienter. Revmakirurgisk avdeling Kirurgisk behandling av sykdom i ledd og muskler. Somatisk Kroppslig Urologisk avdeling Behandler sykdom/skade i urinveiene. 2

3 Visjoner og oppgaver Organisasjonskart 2010 Sykehuset Innlandet HF ble etablert som et helseforetak for Hedmark og Oppland i januar 2003 og er ett av 11 helseforetak som er heleid av Helse Sør-Øst RHF. Sykehuset Innlandet er organisert i 10 divisjoner. Hver divisjon ledes av divisjons direktør. Administrerende direktør Morten Lang-Ree Vår visjon SI skal gi gode og likeverdige helse tjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk tilhørighet, kjønn og økonomi. Viseadministrerende direktør (VAD) Stabsområde Helse Hans Iver Børresen Administrasjonsleder Linda Nyflødt Viseadministrerende direktør (VAD) Stabsområde Støtte Torgeir Strøm Kommunikasjonsdirektør Stabsområde Kommunikasjon og samfunnskontakt Stein Tronsmoen Våre oppgaver Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende Divisjons - direktør Elverum Hamar Øyvind Graadal Divisjons - direktør Gjøvik Rasmus Vigrestad Divisjons - direktør Lillehammer Randi Nordtorp Mølmen Divisjons - direktør Kongsvinger Grethe G. Fossum Divisjons - direktør Tynset Oddbjørn Øien Divisjons - direktør Psykisk helsevern Solveig Brekke Skard Divisjons - direktør Habilitering/ rehabilitering Astrid Millum Divisjons - direktør Medisinsk service Wenche Aamodt Furuseth Divisjons - direktør Prehospitale tjenester Aage Westlie Divisjons - direktør Eiendom og intern service Bård Are Bjørnstad 3

4 SI Elverum SI Elverum: Besøksadresse: Kirkevegen 31 Postadresse: Sykehuset Innlandet Elverum Serviceboks 2418 Elverum Antall senger: 129 Divisjon Elverum Hamar: Divisjonsdirektør: Øyvind Graadal Ass. div.direktør: Gunn Gotland Bakke Divisjon Elverum Hamar Akuttmedisin - Akuttmottak - Anestesi - Intensiv Barn - Poliklinikk - Sengepost - Avd. for nyfødtmedisin Gyn/føde - Poliklinikk - Sengepost gyn - Føde/barsel Indremedisin - Seksjon for fordøyelsessykdommer, hjertemedisin, hudsykdommer, nyre - medisin, lungemedisin og medisinsk kreftbehandling Nevrologi - Poliklinikk Kirurgi og ortopedi - Poliklinikk bløtdel - Poliklinikk ortopedi - Sengepost ortopedi Øre-nese-hals - Poliklinikk - Sengepost - Høresentral Øye (hovedsenter) Pasienthotell og barselhotell I tillegg har følgende divisjoner avdelinger på eller utenfor SI Elverums sykehusområde: Divisjon Psykisk helsevern (se side 10) Divisjon Medisinsk service (se side 13) Divisjon Lillehammer (Nevrologisk poliklinikk, se side 7) 4

5 SI Hamar SI Hamar: Besøksadresse: Skolegata 32 Postadresse: Sykehuset Innlandet Hamar Serviceboks 2326 Hamar Antall senger: 131 Divisjon Elverum Hamar: Divisjonsdirektør: Øyvind Graadal Ass. div.direktør: Gunn Gotland Bakke Divisjon Elverum Hamar Akuttmedisin - Akuttmottak - Anestesi - Intensiv - Ortopedisk poliklinikk - Periodisk nyre- og lungepoliklinikk Barn - Poliklinikk Gyn/føde - Poliklinikk Indremedisin - Seksjon for fordøyelsessykdommer, hjertemedisin, hormonsykdommer og medisinsk kreftbehandling Nevrologi - Poliklinikk Kirurgi - Gastroenterologisk kirurgi - Mamma/endokrin kirurgi - Karkirurgi - Urologi I tillegg har følgende divisjoner avdelinger på eller utenfor SI Hamars sykehusområde: Divisjon Psykisk helsevern (se side 10) Divisjon Habilitering og rehabilitering (se side 12) Divisjon Medisinsk service (se side 13) Divisjon Lillehammer (Nevrologisk poliklinikk, se side 7) 5

6 SI Gjøvik SI Gjøvik: Besøksadresse: Kyrre Greppsgate 11 Postadresse: Sykehuset Innlandet Gjøvik Kyrre Greppsgate 11, 2819 Gjøvik Ant. senger: 160, herav 18 i pasienthotell Divisjon Gjøvik: Divisjonsdirektør: Rasmus Vigrestad Divisjon Gjøvik Akuttmedisin - Akuttmottak - Anestesi - Intensiv Barn - Poliklinikk Gynekologi/føde - Poliklinikk - Sengepost gynekologi - Føde/barsel Indremedisin - Seksjon for fordøyelsessykdommer, hjertemedisin, hormonsykdommer, medisinsk kreftbehandling, stråleterapi, geriatri og lungemedisin Kirurgi og ortopedi - Gastroenterologisk kirurgi - Karkirurgi (dagkirurgi) - Ortopedi Øre, nese, hals - Poliklinikk - Sengepost - Høresentral - Tann kjeve Utenfor sykehusområdet: Distriktsmedisinsk senter (DMS) Fagernes I tillegg har følgende divisjoner avdelinger på eller utenfor SI Gjøviks sykehusområde: Divisjon Psykisk helsevern (se side 10) Divisjon Habilitering og rehabilitering (se side 12) Divisjon Medisinsk service (se side 13) Divisjon Prehospitale tjenester (se side 14) Divisjon Lillehammer (se side 7) Nevrologisk poliklinikk ved DMS Fagernes, Barnepoliklinikk 6

7 SI Lillehammer SI Lillehammer: Besøksadresse: Anders Sandvigsgate 17 Postadresse: Sykehuset Innlandet Lillehammer Serviceboks 2629 Lillehammer Antall senger: 187 Divisjon Lillehammer: Divisjonsdirektør: Randi Nordtorp Mølmen Divisjon Lillehammer Akuttmedisin mottak - Akuttmottak - Anestesi - Intensiv og overvåkingsenhet Barn - Poliklinikk - Sengepost - Nyfødtintensiv Gyn/føde - Poliklinikk - Sengepost gynekologi - Føde/barsel Indremedisin - Seksjon for fordøyelsessykd., hjertemedisin, infeksjonsmedisin, nyremedisin, lungemedisin, geriatri og med. kreftbeh. Nevrologi (hovedsenter) Kirurgi og ortopedi - Gastroenterologisk kirurgi - Urologi - Ortopedi med revmakirurgi Utenfor sykehusområdet: Distriktsmedisinsk senter (DMS) Otta Nevrologisk poliklinikk (Elverum, Hamar og DMS Fagernes) Barnepoliklinikk (DMS Fagernes) I tillegg har følgende divisjoner avdelinger på eller utenfor SI Lillehammers sykehusområde: Divisjon Psykisk helsevern (se side 10) Divisjon Habilitering og rehabilitering (se side 12) Divisjon Medisinsk service (se side 13) Divisjon Prehospitale tjenester (se side 14) Divisjon Elverum Hamar (se side 4) Øye Lillehammer, Mamma/endokrin - kirurgisk poliklinikk 7

8 SI Kongsvinger SI Kongsvinger: Besøksadresse: Parkveien 35 Postadresse: Sykehuset Innlandet Kongsvinger 2226 Kongsvinger Antall senger: 108 Divisjon Kongsvinger: Divisjonsdirektør: Grethe G. Fossum Divisjon Kongsvinger Akuttmedisinsk serviceavdeling - Akuttmottak - Operasjon/Anestesi - Intensiv/Postoperativ - Smertepoliklinikk Dialyse (satelitt under SI Elverum) Føde/barselavdeling - Svangerskapspoliklinikk Gynekologisk avdeling - Pedriatisk poliklinikk Revmatologisk avdeling - Sengepost - Revmatologisk poliklinikk Ortopedisk/revmakirurgisk avdeling - Sengepost - Ortopedisk poliklinikk Kirurgisk avdeling - Sengepost generell kirurgi - Kirurgisk poliklinikk - Urologi - Øre-nese-hals poliklinikk Medisinsk avdeling - Sengepost generell indremedisin - Medisinsk poliklinikk - Øye poliklinikk - Kreftenhet Avdeling for Ergoterapi, Fysioterapi og Sosionomtjenester Laboratorium/blodbank Radiologisk avdeling Driftsavdeling - Forsyning - Medisinteknisk - Medisinsk kontortjeneste - Renhold/tekstil - Teknisk I tillegg har følgende divisjon avdelinger på eller utenfor SI Kongs vingers sykehusområde: Divisjon Psykisk helsevern (se side 10) 8

9 SI Tynset SI Tynset: Besøksadresse: Sjukehusveien 9 Postadresse: Sykehuset Innlandet Tynset Postboks 40, 2501 Tynset Antall senger: 47 Divisjon Tynset: Divisjonsdirektør: Oddbjørn Øien Divisjon Tynset Akutt - Akuttmottak - Anestesi - Barselpoliklinikk - Medisinsk/kirurgisk overvåkning - Pasienthotell - Radiologisk Føde - Fødestue - Fødepoliklinikk med ultralyd Indremedisin - Generell indremedisin (hjerte, lunge, fordøyelse) - Palliative senger - Søvnavsnitt - Kreft poliklinikk - Reumatologi poliklinikk - Nefrologi poliklinikk - Endokrinologi poliklinikk - Hud poliklinikk - LMS (lærings- og mestringssenter) - Fysioterapi - Medisinsk biokjemi - Blodbank Kirurgi og ortopedi - Generell kirurgi - Urologi - Gastroenterologisk kirurgi - Ortopedi (ikke rygg) Utenfor sykehusområdet: Ortopedisk poliklinikk i Oppdal I tillegg har følgende divisjoner avdelinger på eller utenfor SI Tynsets sykehusområde: Divisjon Psykisk helsevern (se side 10) Divisjon Prehospitale tjenester (se side 14) 9

10 Divisjon Psykisk helsevern Administrasjon: Postadresse: Sykehuset Innlandet HF Postboks 104, 2381 Brumunddal Divisjonsdirektør: Solveig Brekke Skard Ass. divisjonsdirektør: Jørgen Brabrand Antall senger totalt: 380 SI Sanderud Besøksadresse: Peter Skreddersv. 34, Hjellum Postadresse: Sykehuset Innlandet Sanderud Postboks 68, 2312 Ottestad Sykehusavdelinger ved SI Sanderud og SI Reinsvoll Avd. for akutt- og korttidspsykiatri Avd. for psykosebehandling og rehabilitering - Løbakk, Ingeberg - Fekjær, Hedalen Avd. for alderspsykiatri Avd. for rusrelatert psykiatri og avhengighet - Hov og Sørlihaugen SI Reinsvoll Besøksadresse: Reinsvoll Postadresse: Sykehuset Innlandet Reinsvoll, 2840 Reinsvoll 10

11 Distriktspsykiatriske senter (DPS) DPS Lillehammer - Poliklinikk Lillehammer og Otta - Dag- og døgnenhet, Otta - Døgnenhet DPS Gjøvik - Døgnenhet Gjøvik - Poliklinikk Gjøvik, Hadeland og Toten - Dag- og døgnenhet, Valdres (Aurdal) DPS Hamar - Poliklinikk Elverum-Hamar, og Hamar sentrum, Kriseteam - Rusmiddelpoliklinikk - Enhet for akutte tjenester (Sanderud) - Enhet for allmennpsykiatri (Sanderud) DPS Tynset - Poliklinikk, dag- og døgnenhet DPS Kongsvinger - Poliklinikk - Dagenhet Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) BUP Lillehammer - Poliklinikk Lillehammer og Otta BUP Gjøvik - Poliklinikk Gjøvik og Hadeland BUP Hamar og Østerdalen - Poliklinikk Hamar, Elverum og Tynset BUP Kongsvinger - Poliklinikk BUP døgn - Enhet for ungdom, Elverum - Akuttenhet for ungdom, Sanderud - Familieenhet, Gjøvik - Kringsjåtunet (Lillehammer) - Seljelia (Gjøvik) - Hagen behandlingsenhet Veldre (Brumunddal) Kompetansesentre Kompetansesenter rus region øst (KoRus-Øst) Regionalt kompetansesenter for dobbeltdiagnose rus og psykiatri (RKDD) Alderspsykiatrisk kompetansesenter Religionspsykologisk senter Enhet for selvmordsforebygging og sorgstøtte I tillegg har følgende divisjon avdeling på SI Sanderuds sykehusområde: Divisjon Medisinsk service (se side 13) 11

12 Divisjon Habilitering og rehabilitering Administrasjon: Besøksadresse: Furnesveien 26, Brumunddal Postadresse: Sykehuset Innlandet HF Postboks 104, 2381 Brumunddal Divisjonsdirektør: Astrid Millum Antall senger totalt: 85 Divisjon Habilitering og rehabilitering Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Ottestad Granheim lungesykehus, Follebu Rehabiliteringsavdelingen Gjøvik Habiliteringstjenesten i Hedmark Habiliteringstjenesten i Oppland - Ambulerende Rehabiliteringsteam (ART), Lillehammer 12

13 Divisjon Medisinsk service Divisjon Medisinsk service: Avd. for Radiologi Elverum Avd. for Radiologi Hamar Avd. for Radiologi Gjøvik Avd. for Radiologi Lillehammer Avd. for Laboratoriemedisin Elverum Avd. for Laboratoriemedisin Hamar Avd. for Laboratoriemedisin Gjøvik Avd. for Laboratoriemedisin Lillehammer Administrasjon: Besøksadresse: Anders Sandvigs gate 17 Postadresse: Sykehuset Innlandet Lillehammer Serviceboks 2629 Lillehammer Divisjonsdirektør: Wenche Aamodt Furuseth Avd. for Ergoterapi og fysioterapi Elverum Avd. for Fysioterapi Hamar Avd. for Ergoterapi og fysioterapi Gjøvik Avd. for Ergoterapi og fysioterapi Lillehammer Avd. for Medisinsk teknikk og behandlingshjelpemidler Avd. for Smittevern og hygiene Radiologisk satellitt i Trysil ble åpnet høsten

14 Divisjon Eiendom og Intern service Administrasjon: Besøksadresse: Furnesveien 26, Brumunddal Postadresse: Sykehuset Innlandet HF Postboks 104, 2381 Brumunddal Divisjonsdirektør: Bård Are Bjørnstad Divisjonen består av en rekke ulike fagområder som støtter opp rundt den kliniske driften ved våre sykehus. Alle de ulike fagområdene har en felles avdelingsledelse, men med seksjoner som er lokalisert ved de ulike sykehus - ene. Ved hvert sykehus er det en driftssjef som koordinerer seksjonene lokalt. Divisjonen består av ni enheter og avdelinger med ca 510 årsverk og et budsjett i 2010 på 494 mill kroner. Nøkkeltall Byggutvikling Fire årsverk. Har bl.a. ansvar for ut - redning av byggutviklingsprosjekter og prosjektledelse i gjennomføringsfasen, utredning av vedlikeholdsprosjekter, evt. også gjennomføring av disse. Gir bistand til divisjonene. To større prosjekter gjennomført i 2009; Nybygg for akutt- og korttidspsykiatri og BUP på Sanderud; m 2, kostnad 180 mill.kr. DPS Kongsvinger; m 2, kostnad 92 mill kroner. Renhold og tekstil 164 årsverk. Daglig renhold av m 2. Distribuerer årlig nær 4,7 mill tekstilartikler til pasienter og ansatte. Vasker årlig i gjennomsnitt dyner, puter og senger. 14

15 Brukerrådet Matforsyning 93 årsverk. Leverer årlig ca 1,3 mill. mål tider til pasienter og ca. 1 mill. til ansatte. Matbudsjett til pasienter og kantine på 34 mill kroner, kantinesalg for ca 13 mill. kr årlig. Teknisk drift og vedlikehold, somatikk 55 årsverk. Ansvar for ca m 2 bygningsmasse. Teknisk drift og vedlikehold, psykisk helsevern 27,1 årsverk. Ansvar for ca m 2 bygningsmasse. Eiendomsforvaltning 7,5 årsverk. Forvaltning av eiendomsmasse på 42 ulike steder, totalt ca m 2, herav ca 930 tjenesteboliger. Servicetorg Ca 36 årsverk. Tar i gjennomsnitt imot samtaler hver måned på syke - husets hovednummer Ca dokumenter registreres i Doculive hver måned. Forsyning og transport Ca 50 årsverk. Lagerfører omkring ulike artikler. Selger årlig varer for omkring 80 mill kroner. Innkjøp og kontrakt Ca 17 årsverk. Årlige utbetalinger til leverandører på ca 1,8 mrd kroner. Årlig utlysing av ca 60 offentlige konkurranser. 650 brukere sender årlig ut omkring bestillinger. Brukerrådet i Sykehuset Innlandet HF oppnevnes av styret. Rådet skal være en pådriver for å sikre at brukerinteressene ivaretas på en god måte. Det består av i alt 10 medlemmer fra brukerorganisa - sjoner i Hedmark og Oppland. Medlemmene er personlig oppnevnt og skal ivareta et bredere brukerperspektiv enn det som er begrenset til bruker - organisasjonenes særinteresser. Det sitter ingen representanter for barn i Bruker - rådet. Styret har derfor bedt rådet om å trekke inn representanter for dette om - rådet fra sak til sak. Leder for Brukerrådet i 2009 var Tåle Bjørnvold. Fra SI deltar vise administrerende direktør og sekretær på møtene. 15

16 Divisjon Prehospitale tjenester Administrasjon: Besøks- og postadresse: Sykehuset Innlandet Gjøvik Kyrre Greppsgt. 11, 2819 Gjøvik Divisjonsdirektør: Aage Westlie AMK (Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral) AMK Innlandet er en av de to største AMK-sentralene i Norge Ca henvendelser i 2009 Formidlet ca ambulanseoppdrag Ambulanse 52 ambulanser er plassert på i alt 33 ulike steder i Innlandet. De tilbakela i 2009 vel 4 millioner km Pasientreiser Ca pasientturer. Dette utgjør ca turer hver virkedag. To helseekspresser, som til sammen kjørte ca pasienter Ca. 550 drosjer/turvogner som tilbakela til sammen 14,7 millioner km Ca rekvirenter av pasienttransport. Kostnader ved direkte transporttjenester utgjorde ca 173 millioner kr Pasientreiser Helse Sør-Øst enhet for reiseoppgjør De regionale helseforetakene har overtatt ansvaret fra NAV vedrørende reiseoppgjør for pasientreiser uten rekvisisjon. For Helse Sør-Øst RHF (10 fylker) ble det i september 2009 etablert en regional saks behandlerenhet i Sykehuset Inn - landet, beliggende i Moelv. I tillegg til å behandle reiseregninger ytes informasjon og veiledning vedrørende regelverk og oppgjør. Helsetjenestens Driftsorganisasjon (HDO) SI og divisjon Prehospitale tjenester har det administrative ansvaret for Prosjekt Nødnett Helse RHF og etablering av na - sjonal driftsorganisasjon for nytt nødnett. 16

17 Stabsområde Støtte Dette stabsområdet ble etablert i oktober 2009 og ivaretar ulike stabsfunksjoner knytte til blant annet økonomi, HR og HMS Området består av fem avdelinger med til sammen ca 110 årsverk. Avdelingen ledes av viseadministrerende direktør Torgeir Strøm. Administrasjon: Besøksadresse: Furnesveien 26, Brumunddal Postadresse: Sykehuset Innlandet HF Postboks 104, 2381 Brumunddal Viseadm. direktør: Torgeir Strøm Økonomi 18 årsverk. Omfanget av avdelingens aktivitet gjenspeiles i budsjettet for Sykehuset Innlandet, med bl.a. et samlet driftsbudsjett på 6,4 milliarder kroner Regnskap og lønn 43 årsverk lønnsslipper hver måned, inngående og utgående fakturaer årlig. HR (Human resources) 35 årsverk. Løser et bredt spekter av oppgaver knyttet til personalpolitikk i bred forstand, herunder bl.a. lov/avtaleverk og arbeidsrettsspørsmål, kompe - tanseutvikling, forhandlinger vedrørende lønn og tariffspørsmål, HMS- og arbeidsmiljøspørsmål. Juridisk avdeling Avdelingen består av to advokater som gir bistand til organisasjonen innenfor juridiske områder, og som representerer foretaket i ulike rettsaker. HMS-BHT Helse-, miljø, sikkerhet og bedriftshelsetjeneste. Har som oppgave å sørge for at ansatte i Sykehuset Innlandet har en god og trygg arbeidsplass. 17

18 Stabsområde Helse Administrasjon: Besøksadresse: Furnesveien 26, Brumunddal Postadresse: Sykehuset Innlandet HF Postboks 104, 2381 Brumunddal Viseadm. direktør: Hans Iver Børresen Stabsområde Helse er en stabs enhet som skal gi faglig støtte og bidra til videreutvikling av den kliniske driften i spesialist - helsetjenesten i Oppland og Hedmark. Mål for avdelingen Stabsområde Helse skal bidra til at pasientene og befolkningen opplever tilbudet fra foretaket som stadig bedre. Vår oppgave er å legge til rette for at sykehusets virksomhet er kunnskaps - basert, har framtidsrettet teknologi og infrastruktur, med tjenester som er preget av tilgjengelighet, god kvalitet og service. Avdelingens hovedoppgaver: Brukermedvirkning og samhandling Fungere som brobygger og tilrettelegger mellom sykehuset og kommunene, høgskolene, og brukerorganisasjonene. Lage gode systemer for samhandling både på individ- og systemnivå. Etablere tett samarbeid med høgskolene og andre aktører slik at sykehuset som kunnskapsbedrift og utdanningsinstitusjonene når sine mål innen utdanning og forskning. Kvalitetsforbedringer Gi støtte og veiledning i arbeidet med kvalitetsforbedringer og kvalitetsutvikling og være pådriver for utvikling av syke - husets helhetlige kvalitetssystem. 18

19 Læring og mestring (LMS) Forskning Stimulere til økt klinisk forskning og videreutvikle oppdragsforskningen for å bedre pasientbehandlingen. Kunnskapsbasert praksis Understøtte bruken av kunnskapsbasert praksis i fagmiljøene. Bidra til at beslutninger bygger på best mulig kunnskap, avveid mot klinisk erfaring og pasientens informerte medvirkning. Bibliotektjenesten Sikre rask og kostnadseffektiv tilgang til beste tilgjengelige kunnskap. IKT Videreutvikle en hensiktsmessig og fleksibel IKT-organisasjon og IKT-tjenester som fremmer pasientbehandlingen på en sikker og kvalitetsmessig god måte. EPJ Arbeide for gevinstrealisering og for aktiv implementering av de mulighetene som nytt elektronisk pasientadministrativt system gir. Analyse og utvikling Bidra til bedre støtte for de beslutninger som sykehusledelsen tar. Denne støtten kan være i form av tallanalyser eller deltakelse i ulike prosjekter og prosesser som sykehusledelsen setter i gang. LMS i Sykehuset Innlandet har et divisjonsovergripende ansvar og skal bidra til at den enkelte divisjon utvikler læringsog mestringstiltak for pasienter med kronisk sykdom og deres pårørende, og sikrer at brukere og fagpersonell er likeverdige parter i planlegging, gjennom - føring og evaluering av tiltakene. LMS er organisert i stab til viseadm. dir. Stabsområde Helse og er lokalisert på SI Sanderud. Aktivitet LMS medvirket i en rekke pasient- og pårørendetiltak fordelt på de fleste divisjonene. Det var over deltakere på disse tilbudene. I tillegg var det 536 del - takere i 34 ulike lavterskeltilbud. 19

20 Stabsområde Kommunikasjon og samfunnskontakt Foruten direktøren består stabsområdet av en informasjonssjef, en webredaktør og to kommunikasjonsrådgivere, med oppgaver innenfor intern og ekstern kommunikasjon. Oppgaver Foruten et bredt spekter av intern informasjon ivaretas også sykehusets grafiske profil og utforming og bestilling av ulike typer trykksaker/informasjonsmatriell. 20 Administrasjon: Besøksadresse: Furnesveien 26, Brumunddal Postadresse: Sykehuset Innlandet HF Postboks 104, 2381 Brumunddal Kommunikasjonsdir.: Stein Tronsmoen Utvikling, utforming og utlegging av saker på våre intra- og internettsider. Den har kontakt med presse/media, blant annet gjennom pressemeldinger. Gir ut det interne informasjonsbladet SI a ukentlig og SI-Magasinet seks ganger i året, som spres internt og til kommunehelsetjeneste, fastleger, kommuner m.v. Stabsområdet omfatter også Servicetelefonen ( , internt 39000) som er lokalisert til SI Elverum, og er bemannet med erfarne sykepleiere. Eksternt tar den i mot spørsmål om helse fra innringere som ikke vet hvem de kan henvende seg til. Den mottok interne og eksterne henvendelser. Av interne oppgaver nevnes: Tar i mot brosjyrebestillinger, det er tilgjengelig 600 ulike brosjyrer. Utsending av kursmateriell. Oppdatering av sykehusets ventetider. Masseutsending av brev til leger, jordmødre, m.v. i kommunene. Målsetting Understøtte slik at Sykehuset Innlandet når mål nedfelt i aktuelt planverk. Bidra til et positivt omdømme ved å legge til rette for åpenhet, og innsyn, tilgjengelighet og service.

21 Opptaksområde og enheter Opptaksområde 49 kommuner; 22 i Hedmark, 26 i Oppland og Nes kommune i Akershus. Befolkningsgrunnlag Hedmark: ca Oppland: ca Nes kommune i Akershus: ca Totalt befolkningsgrunnlag i opptaksområdet er ca innbyggere Areal Hedmark: km 2 Oppland: km 2 Nes kommune: 638 km 2 Totalt: km 2 (dekker et område større enn Danmark) Enheter og bygninger SI har virksomhet på 42 steder, bl.a. seks somatiske sykehus, to psykiatriske sykehus, flere DPS, BUP og habiliterings- og rehabiliteringsenheter. I tillegg har sykehuset 33 ambulansestasjoner. Det er omkring 930 tjenesteboliger SI disponerer en eiendomsmasse på ca m 2 Antall senger SI Elverum-Hamar 260 SI Gjøvik 160 SI Lillehammer 187 SI Kongsvinger 108 SI Tynset 47 Divisjon Habilitering/rehabilitering 85 Divisjon Psykisk helsevern 380 Totalt SI

22 Budsjett, inntekter og kostnader Budsjett 2010 Driftsbudsjett på 6,884 milliarder kroner. Dette tilsvarer årlig ca kroner per innbygger i Innlandet. Omsetning etter tjenesteområde Figuren under viser hvor store deler av omsetningen de ulike sektorene utgjør (2009-tall): Inntekter 2009 Samlet driftsinntekt 6,398 mrd. kr. Basisramme 4,392 mrd. kr. Aktivitetsbaserte inntekter 1,659 mrd. kr. Andre driftsinntekter 347 mill. kr Årsresultat 40,1 mill. kr. Kostnader 2009 Lønn og annen personalkostnad 4,096 mrd. kr. Kjøp av helsetjenester 529,4 mill. kr. Varekostnader 617,5 mill. kr. Ordinær avskrivning 356,4 mill. kr. Andre driftskostnader 745,4 mill. kr. Samlede driftskostnader 6,346 mrd. kr. 22

23 Aktivitet Klinisk aktivitet Nær pasientkontakter Somatikk DRG-poeng I alt polikliniske konsultasjoner: Elverum-Hamar Gjøvik Lillehammer Kongsvinger Tynset Hab/rehab I alt sykehusopphold: Elverum-Hamar Gjøvik Lillehammer Kongsvinger Tynset Hab/rehab 873 I alt dagbehandlinger: Elverum-Hamar Gjøvik Lillehammer Kongsvinger Tynset Hab/rehab 249 Psykisk helsevern Voksenpsykiatri utskrevne fra døgnbehandling liggedøgn i døgnbehandling oppholdsdager i dagbehandling polikliniske konsultasjoner Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) 248 utskrevne fra døgnbehandling liggedøgn i døgnbehandling 874 oppholdsdager i dagbehandling polikliniske konsultasjoner Rusomsorgen 490 utskrevne fra døgn behandling liggedøgn i døgnbehandling polikliniske konsultasjoner Laboratoriemedisin og radiologi laboratoriemedisinske analyser, undersøkelser og behandlinger radiologiske undersøkelser, analyser og behandlinger Ergoterapi og fysioterapi undersøkelser og konsultasjoner 23

24 Ledelse, lønn og fravær Ledelse Administrerende direktør er øverste leder. Ledergruppen bestod ved utgangen av 2009 av seks kvinner og åtte menn. 444 ledere t.o.m. seksjonsledernivå, herav 66 % kvinner og 34 % menn. Lønnskostnader Nesten 3/4 av driftsutgiftene er lønns - utbetalinger millioner kroner i lønnsutbetal - inger i Lønnsutbetalingene utgjør nesten 11,2 millioner kroner i døgnet. Fravær Samlet sykefravær på 8,5 % i Dette utgjør sykefraværsdager. 2,1 % korttidsfravær (mindre enn 16 dager) 6,4 % langtidsfravær (mer enn 16 dager) Samlet fravær med lønn (inkl. sykt barn og permisjoner) på 13,2 % (13,0 % i 2008). 24

25 Faggrupper og ansatte Fordeling av faggrupper De største faggruppene er sykepleiere, leger og hjelpepleiere, men andelen «andre yrkesgrupper» er også betydelig. «Andre yrkesgrupper» er fordelt på mer enn 150 ulike stillingsbetegnelser. En stor andel er innen støtte- og servicefunksjoner. Ansatte Per 31. desember 2009 var det ansatte med fast lønn og 877 med timelønn, til sammen et gjennomsnitt på Gjennomsnitt antall årsverk var ,8 % av de ansatte var kvinner, og 21,2 % var menn. 25

26 Kvalitetsmål Epikrisetid Epikrise = kort redegjørelse for sykdom. Epikrisetid angir hvor lang tid det tar fra pasientene er utskrevet fra sykehuset til epikrisene er sendt den instans som skal følge opp pasientene i etterkant. Nasjonale mål er at 80 % av epikrisene skal være utsendt innen syv dager etter utskrivning. Gjennomsnitt epikrisetid siste kvartal 2009: Somatikk 78 % Psykisk helsevern 69 % Spesialisert behandling for rusmiddelavhengige 76 % Korridorpasienter Korridorpasienter er pasienter som klokken 07:00 ikke ligger i pasientrom, men på korridor eller i andre rom. I siste kvartal var det et daglig gjennomsnitt på 5,5 korridorpasienter ved de somatiske sykehusene. Gjennomsnittlig ventetid Innen somatikk var målet at gjennomsnittlig ventetid ikke skal overstige 75 dager, i SI var det 66 dager. Innen psykisk helsevern for voksne var gjennomsnittlig ventetid 52 dager, to dager lenger enn måltallet. 26

27 Meldepliktige hendelser SI har plikt til å melde fra til Helsetilsynet om alle saker som har medført/kunne ha medført skade på pasient. SI ønsker å utnytte læringspotensialet som ligger i registrerte avvik og uønskede hendelser og tilrettelegge for at erfaringene systematisk brukes i et forbedringsarbeid. SI ønsker åpenhet rundt uønskede hendelser, og en god meldekultur. Det ble rapportert 117 saker til Helsetilsynet i Interne avvik og hendelser Det ble mottatt meldinger til sykehusets interne elektroniske system for registrering av avvik og hendelser (TQMhelse). Det ble registrert 195 skader/arbeidsulykker, hvorav 116 i divisjon Psykisk helsevern Pasientskadeerstatning Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) er et statlig forvaltningsorgan som i medhold av pasientskadeloven er erstatningsansvarlig for skader påført pasienter i den offentlige helsetjenesten. NPEs oppgave er å motta, utrede og ta stilling til krav om pasient - skadeerstatning, i tillegg til rent faktisk å sørge for utbetalinger av erstatningsbeløp. NPE mottok i klager som gjaldt forhold i SI. Av vedtak som gjelder SI fattet i perioden har 35 prosent av klagerne fått medhold, 65 prosent fikk avslag. Pasientombudet Pasientombudet for Hedmark og Oppland fikk i henvendelser om spesialist - helsetjenesten. Bare et fåtall av henvendel - sene førte til formelle klager. Pasientombudets formål er i Lov om pasient rettigheter beskrevet slik; «Pasientombudet skal arbeide for å ivareta pasientenes behov, interesser og rettssikkerheten overfor helsetjenesten, og for å bedre kvaliteten i helsetjenesten». 27

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Sykehuset Innlandet HF: Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Ú For fremtidens pasienter Trysil Hedalen versjon 1.2 Innhold 1. Innledning.... 6 1.1 Bakgrunn.... 6 1.2 Tidligfaseplanlegging.... 6 1.3

Detaljer

Årsberetning 2011. Om virksomheten

Årsberetning 2011. Om virksomheten Årsberetning 2011 Om virksomheten Sykehuset Innlandet HF (SI) eies av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.01. Hovedoppgavene er pasient - behandling, forskning, undervisning, og opplæring av pasienter

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

[3-10] SI magasinet. Spreke damer på Gjøvik 28-29. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Juni 2010

[3-10] SI magasinet. Spreke damer på Gjøvik 28-29. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Juni 2010 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Juni 2010 [3-10] SI magasinet Spreke damer på Gjøvik 28-29 Justerer Strategisk fokus 4-6 Nytt akuttbygg 14-17 For mange undersøkelser 22-23 Innhold SI-magasinet 3/10

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Innhold 1. Helse Sør i 2003 2-6 2. Resept 2006 7-8 2.1. MUSIK Hvordan har du det på jobb? 3. Helsetjenester Sørge for -rollen 9-28 3.1.

Detaljer

Pasientbehandling. Hos oss er pasienten i fokus.

Pasientbehandling. Hos oss er pasienten i fokus. Årsrapport 2010 På Akershus universitetssykehus loreum ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem. Eks: I Posten Norge gjennomfører vi hver dag små og store forbedringer. Til sammen utgjør de forskjellen.

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 % av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.2001 i forbindelse med at ansvaret for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal. Plandokument. En forskjell for framtida!

Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal. Plandokument. En forskjell for framtida! Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal Plandokument En forskjell for framtida! Oktober 2012 Innhold 1 Bakgrunn og prosess... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Mandat og mål... 4 1.3 Styringsgruppe og

Detaljer

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Foretaksmøte 11. februar 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. TILDELING AV MIDLER... 6 3. AKTIVITET... 8 4. OPPDRAG 2013...

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 % av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.2001 i forbindelse med at ansvaret for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget.

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 049 2014 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2015-2018 Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget.

Detaljer

Nye Molde sjukehus. Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov. Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus

Nye Molde sjukehus. Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov. Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus Nye Molde sjukehus Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus Inkluderer oppdatert arealbehov vedtatt i styret for Helse Nordmøre og Romsdal 27.05.2008

Detaljer

Styrets årsberetning og regnskap 2009

Styrets årsberetning og regnskap 2009 Styrets årsberetning og regnskap 2009 ÅRSRAPPORT AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS 2009 Årsberetning for 2009 2 OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 prosent av Helse Sør-Øst RHF og ble

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF

Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF Sak 12/10 vedlegg 1 Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF Stjørdal, x. februar 2010 Innhold 1. Innledning... 4 2. Tildeling av midler... 5 2.1 Resultatkrav... 5 2.2 Fordeling av inntekter 2010...

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Levanger, 14.01.10 Kr El 1 Innhold DEL 1 Innledning 1 Visjon, hovedoppgaver og verdigrunnlag s.3 Del II Rapport for 2009 2 Sammendrag Styrets

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

S Y K E H U S E T Ø S T F O L D H F

S Y K E H U S E T Ø S T F O L D H F 2002 årsberetning S Y K E H U S E T Ø S T F O L D H F side 3: en kreativitet som lindrer side 4: styrets årsberetning side 8: resultatregnskap side 22: sentrale produksjonstall side 26: side 40: side

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. juni 2014 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Tabellvedlegg

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 23. MARS

INNKALLING TIL STYREMØTE 23. MARS Styreleder Ketil Holmgren 16. mars 2010 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Anita Johnsen Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020

Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020 Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020 - Tillit, tilgjengelighet og omsorg Rapport fra en arbeidsgruppe Prosjektgruppen November 2009 FORORD Helse Nord RHF har som mål å tilby befolkningen i Nord-Norge

Detaljer

[6-13] si magasinet. Livet hos patologen 40. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2013

[6-13] si magasinet. Livet hos patologen 40. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2013 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2013 [6-13] si magasinet Livet hos patologen 40 I gang med hjemmedialyse 10 Satser på simulering 16 Øves i voldsmestring 32 Innhold SI Magasinet 6/13 3 Leder

Detaljer

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF SUNNAAS SYKEHUS HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Nesodden 5. februar 2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sunnaas sykehus HF oppgaver og organisering...

Detaljer

[1-11] SI magasinet. Trener opp armfunksjonen 16-19. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2011

[1-11] SI magasinet. Trener opp armfunksjonen 16-19. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2011 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2011 [1-11] SI magasinet Trener opp armfunksjonen 16-19 Strategisk fokus i fokus 10-12 Prosjekt psykisk helsevern 13-15 PIFFs opp i Elverum 34-37 Innhold SI-magasinet

Detaljer