AUTORISASJON AV DOMMERE OG STARTERE I AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS. Innholdsfortegnelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AUTORISASJON AV DOMMERE OG STARTERE I AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS. Innholdsfortegnelse"

Transkript

1 AUTORISASJON AV DOMMERE OG STARTERE I AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS Innholdsfortegnelse Kretsens dommerutvalg... 2 Autorisasjon av kretsdommere... 2 Autorisasjon av kretsstartere... 3 Avholdelse av dommer-/starterkurs... 3 Stevnerapporter og resultatlister fra alle approberte arrangement... 3 Godtgjørelse til kretsstartere... 4 Godtgjørelse til dommere... 4 OVERSIKT OVER DOMMERE OG STARTERE I AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS PR STATISTIKK - DOMMERE OG STARTERE I AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS PR

2 Kretsens dommerutvalg Kretsens Dommerutvalg (KDU) er kretsens høyeste myndighet ved autorisasjon og kontroll av kretsens dommere og startere. Den enkelte friidrettskrets velger på sitt ting et KDU som skal bestå av 1 leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer. Samtlige må være forbundsdommere (FD). Akershus friidrettskrets KDU består for tiden av følgende personer Etternavn Fornavn Klubb Født E-postadresse Fasttelefon Mobiltelefon Dommergrad Funksjon i KDU Vale Grunde Ski 1948 (p) (a) (p) (a) FD Leder Velure Helge Ull/Kisa FD Medlem Wessel Petter Nittedal FD Medlem Lier Stein AHF FD Varamedlem Martinsen Geir RF FD Varamedlem 1 Aurskog/Høland 2 Romerike Friidrett KDU s viktigste oppgaver er Autorisere kretsdommere og kretsstartere og rapportere årlig til Forbundets dommerutvalg (FDU) Arrangere kurs for dommer- og starteraspiranter Minst hvert fjerde år sørge for oppdatering av dommere og startere, og føre kontroll med hvem som er oppdatert Innstille overfor FDU om autorisasjon av forbundsdommere Føre kontroll med kretsens dommere og startere med hensyn til interesse, opptreden og dugelighet Følge opp stevnerapportene med hensyn til at det er benyttet autoriserte dommere/startere i funksjoner der dette er påkrevd Følge opp om øvelsesutvalget på terminliste/resultatliste er i tråd med bestemmelsene for de enkelte konkurranseklasser Autorisasjon av kretsdommere Ved approberte stevner skal det benyttes autoriserte dommere i følgende posisjoner: Stevneleder, overdommer, dommer og tidtakersjef. Det skal være minst 1 autorisert dommer i hver teknisk øvelse. Autoriserte kretsdommere må tilfredsstille følgende krav Være medlem av et av idrettsforbundets lag (også bedriftsidrettslag) Gjennomgått og bestått det teoretiske kretsdommerkurset Fungert som aspirant i minst 1 sesong etter dommerkurset Siste oppdatering i regelverket må ha funnet sted i løpet av de fire siste årene. KDU har bestemt at godkjent oppdatering innebærer enten tilstedeværelse ved særskilt oppgraderingskurs, eller ved å bekrefte å ha mottatt (og lest) elektronisk oversendte spesielt utarbeidede oppdateringsdokument. Ha fylt 16 år Ikke være eldre enn 85 år (særskilt vedtak i Akershus friidrettskrets) 2

3 Det er bestemt at de som grunnet manglende oppdatering er strøket som dommere må gjennomføre grunnkurs på 15 undervisningstimer for at de igjen skal kunne bli autorisert. Teoridelen for respektive forbundsdommer og kretsdommer i forhold til aktuell oppdatering. Det kreves ny teoretisk eksamen men at en straks blir autorisert på nytt etter gjennomført grunnkurs og bestått skriftlig eksamen. Autorisasjon av kretsstartere Ved alle approberte stevner skal det benyttes autoriserte startere, eventuelt starterteam (landskamper, norske mesterskap, etc.). Autoriserte kretsstartere må tilfredsstille følgende krav Ha fungert som dommer i minst 1 år Ikke være eldre enn 80 år (særskilt vedtak i Akershus friidrettskrets) Forbundsstartere går vanligvis tilbake som kretsstartere etter fylte 65 år, og det oppnevnes ikke nye forbundsstartere etter fylte 55 år.. Avholdelse av dommer-/starterkurs Klubber som planlegger å avholde kurs for nye dommere startere eller oppdateringskurs, bes kontakte utvalget, eventuelt kretskontoret. En klubb i kretsen bør stå som teknisk arrangør av kurs og skaffe passende møtelokale. Kretsene skal til enhver tid ha en eller flere personer oppnevnt som dommerinstruktører. Disse skal være forbundsdommere med lang erfaring, og som har sagt seg villige til å instruere etter de regler og det materiell som er laget eller anbefalt av FDU. Følgende har sagt seg villige til å forelese ved kurs i kretsen instruktør kan benyttes utenfor området klubben tilhører: Asker Bærum Follo Øvre Romerike Nedre Romerike Starterinstruktør Espen Jahren Arne Sæther Atle Guttormsen - Grunde Vale Odd Homble Nils Kristen Wiig Willy Hauge Stein Lier Ståle Siljuberg Petter Wessel Gjermund Johre Stevnerapporter og resultatlister fra alle approberte arrangement Stevnerapport vedlagt resultatliste sendes elektronisk i løpet av 5 dager til kretskontoret alle i dommerutvalget, samt samt kretsens statistikkførere for tiden Ståle Siljuberg Trond Engevik Willy Hauge Sett gjerne opp en fast adresseliste. Ønsker man å benytte post sendes dette i brev til de samme personer, men man anbefaler at all forsendelse foregår elektronisk. I tillegg sendes resultatliste til: 3

4 Godtgjørelse til kretsstartere Klubber som trenger starter til sitt stevne må selv gjøre avtale med aktuell starter. Se listen over forbunds- og kretsstartere på de neste sidene. Starteren skal godtgjøres etter gjeldende satser bestemt av kretsen. Starteren leverer utfylt regning til arrangøren som betaler etter avtale. Reisekostnader betales ved kr pr km og eventuelle bompasseringer. Eventuelt dekkes tog buss bane. Arrangør godtgjør med kr når starter nytter egen startrevolver og kr for hvert skudd om starteren nytter egne skudd. Starter får kr. 50 i godtgjørelse og kr 1 for hvert skudd etter 25 avfyrte skudd. Det forventes at det ordnes med enkel forpleining til starteren ved arrangement ut over 3 timers varighet. Godtgjørelse til dommere Det finnes for tiden ikke vedtak for dekning av kostnader til forbundsdommere eller kretsdommere. De som trenger dommere til sine stevner må selv kontakte aktuelle og gjøre avtale. Arrangerende klubb og dommeren må bli enige om dekning av reisekostnader for dommeren og klubben dekker kostnadene. Kretsen anbefaler at arrangerende klubb som ønsker bistand fra dommer fra andre lag betaler som for startere kr pr. km og for bompasseringer. Om ikke bil benyttes godtgjøres det for billettkostnader med tog buss bane. Det forventes at det ordnes med enkel forpleining til dommeren ved arrangement ut over 3 timers varighet. Man tror at dommere vil dømme vederlagsfritt for den foreningen de selv er medlem av. 4

5 OVERSIKT OVER DOMMERE OG STARTERE I AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS PR Mailadresse på på alle dommere og startere der vi har fått disse. Det tas forbehold om feil i adressene, da det ofte forekommer at KDU ikke blir informert ved adresseendringer. For de som ikke har mailadresse er postadresse oppført. Alle på dommerlisten kan nås på telefon. Alle endringer av opplysninger på dommerlista sendes lederen av KDU. Klubb Etternavn Fornavn Født E-postadresse Tlf (p) Tlf (mob) Sist kurs Dommergrad Ev. startergrad FORBUNDSDOMMERE AHF Lier Bjørn (a) 2012 FD AHF Lier Stein FD AHF Lunder Roar (a) 2012 FD Asker Jahren Espen FD KS Asker Steen Kjell FD Blaker Vikane Reidar FD Heggedal Sæther Arne FD Heggedal Sæther Ruth FD Nesøya Hoff Kåre FD Nittedal Wessel Petter FD KS R&Å Barbakken Rolf FD KS RF Eriksen Gøran FD RF Farstad Svein Arne FD RF Hauge Willy FD KS RF Martinsen Geir FD RF Siljuberg Ståle FD KS RF Aaltvedt Jørn FD Ski Dahl Reidar FD KS Ski Guttormsen Atle FD Ski Vale Grunde (a) 2013 FD KS Tyrving Tørvold Siri Hemstad FD Ull/Kisa Homble Odd FD Ull/Kisa Jellum Anders FD Ull/Kisa Olsen Tore Ragnar FD Ull/Kisa Rybråten Jan-Erik FD 5

6 Ull/Kisa Velure Helge FD Ull/Kisa Wiig Nils Kristen FD Ås Bergan Pål FD Ås Leivestad Bjørn FD KS Ås Solbu Henrik (a) 2010 FD KS Gulbrandsen Ansgar FD Gulbrandsen Liv FD KRETSDOMMERE AHF Asmyhr Øyvind KD AHF Bakken Sjur KD AHF Berntsen Jack KD AHF Havnaas Carl Fredrik KD AHF Ingjer Sverre KD AHF Jacobsen Per B KD AHF Løkeberg Finn KD AHF Nilsen Kjell KD AHF Olsen Tor Johnny KD AHF Olsen Øyvind (a) 2012 KD KS AHF Skjeggenes Anne Gro KD AHF Skjermo Knut KD AHF Tollefsen Bjørnar KD AHF Tollefsen Kristine KD AHF Åserud Ove KD Asker Bugge Steffen KD Asker Fostvedt Ingrid KD Asker Hoftun Thomas KD Asker Johre Gjermund KD FS Asker Lunn Atle KD Asker Løvoll Aslak KD Asker Nybø Olav KD 6

7 Asker Rosvold Ingebjørg Thon KD Asker Slemdal Anders KD FS Asker Aanonsen Charlotte KD Asker Aanonsen Svein Otto KD Driv Hovde Kjell Carlson KD Fet Holt Erik KD KS Heggedal Gran Brit KD Heggedal Gran Erik KD Heggedal Rasmussen Willy KD Heggedal Sørensen Kjetil Heiland KD Heggedal Sørensen Torgeir Heiland KD Hurdal Bålsrud Runar KD KSA Lørenskog Aloyseus Alcmund KD Lørenskog Jahrsengene Kjell KD Lørenskog Kandiah Gowreeswaran KD Lørenskog Løken Terje KD Lørenskog Nordli Morten KD Lørenskog Panchaligam Sutharsan KD KS Lørenskog Pedersen Gunnar KD KS Lørenskog Sivaperuman Rajah KD Lørenskog Tokstad Knut KD Lørenskog Vee-Haugen Egon KD Nesodden Attille Dennis KD Nesodden Ellingstad Marianne KD Nesodden Engebretsen Gunnar KD Nesodden Føllingstad Lena KD Nesodden Glimsdal Magnar KD Nesodden Haugstad Turid KD Nesodden Hovland Elisabeth KD Nesodden Hovland Frode KD 7

8 Nesodden Husby Stig Roar 1954 / KD Nesodden Kristiansen Camilla KD Nesodden Stensrud Tommy KD KS Nesøya Carlsen Bente KD Nesøya Janborg Gro KD Nesøya Krogh Anders von KD Nittedal Engebretsen Ole KD Nittedal Engevik Trond KD Nittedal Onstad Anne Marie 1958 anne.marie.onstadrk.no KD Nittedal Redford Keith KD Nittedal Rokne Arne Knut 1961 karokn .com KD Nittedal Solli Berit 1963 Ber-solnline.no KD Nittedal Storvik Birgitte 1968 birgitte.storvikotmail.com KD Nittedal Wangen Sigmund 1940 sigmundwangenahoo.no KD Oppegård Engen Aina KD Oppegård Flekke Lillian KD Oppegård Helgheim Marit (a) 2010 KD KS Oppegård Hongrø Geir KD Oppegård Kenworthy Thomas KD Oppegård Skråning Vigdis Vilje KD Oppegård Sundt Lars Ola KD Oppegård Vangsnes Stig KD R&Å Kjuus Audny KD R&Å Kjuus Lars KD R&Å Rimstad Sverre KD R&Å Øverheim Heidi KD RF Ashmoref Vincent KD RF Berntsen Pål KD RF Bratberg Bjørn KD RF Ellefsplass Per Magne KD 8

9 RF Forberg Bente KD RF Frydenlund Gunnar KD RF Gaupset Jens Arne KD KS RF Hafskjær Kari KD RF Hauge Jadwiga KD RF Johnsen Knut Arne KD RF Mangen Barbro KD RF Mannsåker Paul KD RF Martinsen Åsmund KD RF Nordås Richard KD RF Sathaananthan Moothathamby KD RF Slettemoen Ingeir KD RF Solum Odd KD KS RF Steinbakken Hans Gunnar KD FS RF Sæter Marianne KD RF Sørhagen Marte Kristine KD RF Ulland Knut KD RF Aaltvedt Trude KD Ski Engen Stein KD Ski Fleischer Anke KD Ski Furuseth Ole KD Ski Hognrø Knut KD Ski Høiby Ole-Edvard KD KSA Ski Høiby Ragnhild KD Ski Johnsen Oddvar KD Ski Jordfald Kolbjørn KD Ski Lillo Christian KD Ski Lislerud Tormod KD Ski Nielsen Ole Eivind KD KS Ski Rønningen Tormod KD 9

10 Ski Sel Bjarne 1935 drømtorpveien 13 A, 1400 Ski KD Ski Skoghus Anne-Berit KD Ski Sverdrup Hilde KD Sørum Bjerke Ole Petter KD Tyrving Alfheim Brit KD Tyrving Bakke Kristin Andersen KD Tyrving Berntsen Bjørn R KD Tyrving Bressand Tove Tangerås KD Tyrving Brustad Tone Skoie KD Tyrving Dybedokken Bjørn Magne KD Tyrving Eriksen Jan KD Tyrving Festøy Bente KD Tyrving Finnema Anneli KD Tyrving Galaaen Per Inge KD Tyrving Holter Jofrid KD Tyrving Hvistendahl Heidi KD Tyrving Hvistendahl Morten KD Tyrving Haave Margot KD Tyrving Haave Morten KD Tyrving Karlberg Helen KD Tyrving Larsen Kirsten KD Tyrving Legernes Lotta KD KS Tyrving Lundevik Gro Elisabeth KD Tyrving Nesse Jo KD Tyrving Nicolaisen Elin KD Tyrving Nilssen Bjarne KD KS Tyrving Olsholt Ketil KD KS Tyrving Pütch Angela KD Tyrving Reehorst Geir KD Tyrving Reimers Marianne KD 10

11 Tyrving Skolt Endre KD Tyrving Storås Ingvild KD Ull/Kisa Berntsen Valter 1939 Nyvegen 15, 2040 Kløfta KD Ull/Kisa Bøe Per Walter KD KS Ull/Kisa Børresen Lene KD Ull/Kisa Finstad Frank KD Ull/Kisa Gjelsvik Thor KD Ull/Kisa Haugset Ola KD Ull/Kisa Hoel Asbjørn KD Ull/Kisa Kjøbli Siv S KD KSA Ull/Kisa Liestøl Torbjørn KD Ull/Kisa Luke Arne KD Ull/Kisa Mangerud Håkon KD Ull/Kisa Mangerud Øivind KD Ull/Kisa Nymoen Randi KD FS Ull/Kisa Rostad Monica KD KSA Ull/Kisa Roth Agneta KD Ull/Kisa Roth Per-Einar KD Ull/Kisa Samuelsen Hans Petter KD Ull/Kisa Skolt Ole KD Ull/Kisa Stanger Kristoffer KD Ull/Kisa Westby John A KD Ull/Kisa Wiig Ole Kristian KD Ull/Kisa Wiig Semming KD Ull/Kisa Wiig Tron Johan KD Ås Amundsen Stein KD Ås Hansen Geir KD KS Ås Hylland Per KD KS Ås Johnson Richard KD KS Ås Kleven Hilde KD KS 11

12 Ås Prestløkken Egil KD Ås Rogstad Kristine KD Ås Tenge Gunnar KD Ås Aalerud Jo Inge KD KRETSDOMMERASPIRANTER Asker Dale Ingerid Løyning 1993 ingerid KDA Fet Doknæs Kjetil KDA Nittedal Rokne Siv Bovollen KDA Ski Fleischer Caroline KDA Ski Guttormsen Sondre KDA Ull/Kisa Laake Gudrun Cathrine KDA Ull/Kisa Svinø Bodil Anthi KDA Ås Hansen Mari Cecilie KDA FORBUNDSSTARTERE Asker Johre Gjermund KD FS Asker Slemdal Anders KD FS RF Steinbakken Hans Gunnar KD FS Ull/Kisa Nymoen Randi KD FS KRETSSTARTERE AHF Olsen Øyvind (a) 2012 KD KS Asker Jahren Espen FD KS Fet Holt Erik KD KS Lørenskog Panchaligam Sutharsan KD KS Lørenskog Pedersen Gunnar KD KS Nesodden Stensrud Tommy KD KS Nittedal Wessel Petter FD KS Oppegård Helgheim Marit (a) 2010 KD KS R&Å Barbakken Rolf FD KS RF Gaupset Jens Arne KD KS RF Hauge Willy FD KS 12

13 RF Siljuberg Ståle FD KS RF Solum Odd KD KS Ski Dahl Reidar FD KS Ski Nielsen Ole Eivind KD KS Ski Vale Grunde (a) 2013 FD KS Tyrving Legernes Lotta KD KS Tyrving Nilssen Bjarne KD KS Tyrving Olsholt Ketil KD KS Ull/Kisa Bøe Per Walter KD KS Ås Hansen Geir KD KS Ås Hylland Per KD KS Ås Johnson Richard KD KS Ås Kleven Hilde KD KS Ås Leivestad Bjørn FD KS Ås Solbu Henrik (a) 2010 FD KS KRETSSTARTER ASPIRANTER Hurdal Bålsrud Runar KD KSA Ski Høiby Ole-Edvard KD KSA Ull/Kisa Kjøbli Siv S KD KSA Ull/Kisa Rostad Monica KD KSA KRETSSTARTERASPIRANTER SOM IKKE ER KRETSDOMMERE Nesodden Sæther Anne Stine Nesoddtangen KSA Ull/Kisa Krossøy Arnfred Skarnes KSA 13

14 STATISTIKK - DOMMERE OG STARTERE I AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS PR Nedenfor er noen hovedtall for antall dommere/startere i Akershus friidrettskrets, basert på dommerlisten. Dommere Startere AFIK Asker/Bærum Follo Romerike AFIK Asker/Bærum Follo Romerike Totalt Totalt FD FS KD KS KDA KSA Ukjent Herav ikke autorisert for Herav ikke autorisert for Pga manglende Pga alder oppdatering Pga ikke oppgitt dommergrad Pga manglende dommergrad

15 Aldersfordeling totalt antall dommere og startere Dommere (FD+KD+KDA) Startere (FS+KS+KSA) Ald.grupper Antall % Ald.grupper Antall % ,77 % ,78 % ,89 % ,00 % ,77 % ,22 % ,00 % ,11 % ,68 % ,89 % ,89 % ,00 % >85 0 0,00 % >80 0 0,00 % ,00 % ,00 % 40,00 % 35,00 % Prosentvis aldersfordeling dommere og startere 30,00 % 25,00 % 20,00 % 15,00 % 10,00 % 5,00 % 0,00 % Dommere Startere 15

AUTORISERTE DOMMERE OG STARTERE I AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS per 23.06.2015. Innholdsfortegnelse

AUTORISERTE DOMMERE OG STARTERE I AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS per 23.06.2015. Innholdsfortegnelse AUTORISERTE DOMMERE OG STARTERE I AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS per 23.06. Innholdsfortegnelse Kretsens dommerutvalg... 2 Autorisasjon av kretsdommere... 2 Autorisasjon av kretsstartere... 3 Avholdelse av dommer-/starterkurs...

Detaljer

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 Scandic hotell, Tromsø 23.-25. mars Protokoll Svømmetinget 2001 2 Protokoll Svømmetinget 2001 3 SVØMMETINGET 2001 PROGRAM FREDAG 23. mars kl. 17.00-20.00 Åpning og Tingforhandlinger

Detaljer

OPPSLAGSBOKEN 2014 ADRESSER LOVER SØKNAD OG RAPPORTERING AV STEVNER KLASSER OG ØVELSER KM FOR NFØ 2014 ØSTFOLDSTAFETTEN PEAB LEKENE

OPPSLAGSBOKEN 2014 ADRESSER LOVER SØKNAD OG RAPPORTERING AV STEVNER KLASSER OG ØVELSER KM FOR NFØ 2014 ØSTFOLDSTAFETTEN PEAB LEKENE OPPSLAGSBOKEN 2014 ADRESSER LOVER SØKNAD OG RAPPORTERING AV STEVNER KLASSER OG ØVELSER KM FOR NFØ 2014 ØSTFOLDSTAFETTEN PEAB LEKENE FORTJENESTEMERKE OG ÆRESPRISER KRETSREKORDER -TERMINLISTER Oppslagsboka

Detaljer

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg.

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. FAGFORBUN DET Nore og Uvda kommune lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. Mottatt: 03 APR, 2013 Arkivkode OJ 0 CD Saksnr.:jLhSaksbh(_H Fagforbundet Nore og Uvdal vi her komme med

Detaljer

7. 14. juli 2012 PROGRAM

7. 14. juli 2012 PROGRAM NM jegertrap og leirduesti 7. 14. juli 2012 PROGRAM 1 Velkommen til Åsnes kommune Deltakere, publikum og arrangører ønskes lykke til med NM I JEGERTRAP OG LEIRDUESTI. Åsnes kommune Tlf. 62 95 66 00 www.asnes.kommune.no

Detaljer

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober Protokoll Landsmøte 2012 Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober INNHOLD DELTAKERLISTE DIABETESFORBUNDETS LANDSMØTE 2012... 3 SAK 1 ÅPNING, herunder godkjenning av utsendingenes fullmakter... 15 a)

Detaljer

HÅNDBOK FOR SESONGEN 2011-2012 NORSK BRIDGEFORBUND. Generalsekretær: Rune Handal Fagsjef:

HÅNDBOK FOR SESONGEN 2011-2012 NORSK BRIDGEFORBUND. Generalsekretær: Rune Handal Fagsjef: HÅNDBOK FOR SESONGEN 2011-2012 NORSK BRIDGEFORBUND Adresse: Sognsveien 75 A, 0855 OSLO Telefontid: 12:00-15:00 Telefon: 4747 9400 Telefaks: 2223 6540 E-post: bridge@bridge.no Bankgiro: 5002.05.01585 Generalsekretær:

Detaljer

`s LANDSMØTE 2012 STOREFJELL RESORT HOTEL, GOL 9.-12. SEPTEMBER 2012 - PROGRAM - DELTAGERLISTE - ÅRSMØTE DOKUMENTER

`s LANDSMØTE 2012 STOREFJELL RESORT HOTEL, GOL 9.-12. SEPTEMBER 2012 - PROGRAM - DELTAGERLISTE - ÅRSMØTE DOKUMENTER `s LANDSMØTE 2012 STOREFJELL RESORT HOTEL, GOL 9.-12. SEPTEMBER 2012 - PROGRAM - DELTAGERLISTE - ÅRSMØTE DOKUMENTER PROGRAM LANDSMØTE FOR SFN 2012 Søndag 9. september kl. 18.00 kl. 19.00 Registrering Aftensbord

Detaljer

HÅNDBOK FOR SESONGEN 2009-2010. NORSK BRIDGEFORBUND Besøksadresse: Sognsveien 75 A, 0855 OSLO Adresse: Ullevaal Stadion, 0840 OSLO

HÅNDBOK FOR SESONGEN 2009-2010. NORSK BRIDGEFORBUND Besøksadresse: Sognsveien 75 A, 0855 OSLO Adresse: Ullevaal Stadion, 0840 OSLO HÅNDBOK FOR SESONGEN 2009-2010 NORSK BRIDGEFORBUND Besøksadresse: Sognsveien 75 A, 0855 OSLO Adresse: Ullevaal Stadion, 0840 OSLO Telefontid: 12.00-15.00 Telefon: 21 02 90 00 Telefaks: 21 02 91 45 E-post:

Detaljer

Dramatisk parfinale, side 8. Hvordan. spiller du?

Dramatisk parfinale, side 8. Hvordan. spiller du? NORSK BRIDGE Nr. 4 Juni/juli 2005 11. årgang Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Hvordan spiller du? Nord 76 E 98754 EK542 Syd KD4 K1032 EK103 103 Etter at du som Syd har åpnet i 1 grand har Vest gått

Detaljer

Hilde Bjørlo og Eli Solheim norgesmestere!

Hilde Bjørlo og Eli Solheim norgesmestere! ulletin 5 Torsdag, 6. august Innhold Program 2 Fefor 3 Kåre Kristiansen 4 Bridgenøtter 7 Per Nordland 9 God kortforståelse 11 Harald Nordby 16 Resultater 20 Hilde Bjørlo og Eli Solheim norgesmestere! Dameklassen

Detaljer

KRETSTINGETS OPPGAVER

KRETSTINGETS OPPGAVER Årsberetning 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kretstingets oppgaver 3 Foretningsorden 4 Styrets beretning 5 Styret / komiteer / utvalg 6 Æresmedlemmer 7 Kretsens gullmerke 7 Representasjoner 8 Lagsutvikling

Detaljer

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS ÅRSMELDING 2010 Årsmelding 2010 Forord Selskapet dekker et geografisk område som omfatter 7 kommuner i midtre og nedre Buskerud, samt nordre Vestfold; Drammen, Lier, Sande,

Detaljer

Tor Ivar Bang og Eskild Hagen vant parfinalen. Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund. Hvordan spiller du? Junior!! Guide til nettbridgen

Tor Ivar Bang og Eskild Hagen vant parfinalen. Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund. Hvordan spiller du? Junior!! Guide til nettbridgen NORSK BRIDGE Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Nr. 4 September 2004 10. årgang Tor Ivar Bang og Eskild Hagen vant parfinalen Hvordan spiller du? Nord DJ9 EJ62 83 K1052 Syd EK8632 3 EK72 D7 Du skal spille

Detaljer

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 Følg med på RØA VELs hjemmesider: www.roa-vel.no RØA VEL Postboks 104, Røa 0701 OSLO e-post: post@roa-vel.no Bankgiro:

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT NORGES FLERIDRETTSFORBUND. for. lørdag 1. september 2007 QUALITY AIRPORT HOTELL, GARDERMOEN

STIFTELSESDOKUMENT NORGES FLERIDRETTSFORBUND. for. lørdag 1. september 2007 QUALITY AIRPORT HOTELL, GARDERMOEN STIFTELSESDOKUMENT for NORGES FLERIDRETTSFORBUND lørdag 1. september 2007 QUALITY AIRPORT HOTELL, GARDERMOEN Stiftelsesdokument for Norges Fleridrettsforbund Den 1. september 2007 ble det avholdt stiftelsesmøte

Detaljer

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Partilederen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto nr: 1644.20.49266 Org nr: 970 374 825 Tlf: + 47 23 13 54 00 Kjære landsmøtedeltaker, Faks:

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

Aksjon Stoppblokk. Under følger listen med navn og kommentarer fra den enkelte. Disse data skal ikke brukes i annen sammenheng enn Aksjon Stoppblokk.

Aksjon Stoppblokk. Under følger listen med navn og kommentarer fra den enkelte. Disse data skal ikke brukes i annen sammenheng enn Aksjon Stoppblokk. Aksjon Stoppblokk Høsten 2002 organiserte Aksjon Stoppblokk en elektronisk underskriftskampanje mot høyblokk på Vestbanen spesielt og mot høyblokker i generelt. Omkring 800 personer skrev under på følgende

Detaljer

HVEM HVA HVOR NÅR. NITTEDAL OG HAKADAL SKOG-, JAKT- OG FISKEFORENING www.nittedal-hakadal-jff.no. 28. UTGAVE Opplag 800 (MED REFERAT FRA ÅRSMØTET)

HVEM HVA HVOR NÅR. NITTEDAL OG HAKADAL SKOG-, JAKT- OG FISKEFORENING www.nittedal-hakadal-jff.no. 28. UTGAVE Opplag 800 (MED REFERAT FRA ÅRSMØTET) 1 HVEM HVA HVOR NÅR 2015 (MED REFERAT FRA ÅRSMØTET) NITTEDAL OG HAKADAL SKOG-, JAKT- OG FISKEFORENING www.nittedal-hakadal-jff.no 28. UTGAVE Opplag 800 2 3 1 Styret... 5 2 Foreningens adresse... 5 3 Øvrige

Detaljer

DNT OSLO OG OMEGN VIRK SO MH E T SR APP O RT ME D S T YRE T S ÅR SBE RE TN IN G DNT OSLO OG OMEGN VIRKSOMHETSR APPORT MED ST YRETS ÅRSBERETNING 2014

DNT OSLO OG OMEGN VIRK SO MH E T SR APP O RT ME D S T YRE T S ÅR SBE RE TN IN G DNT OSLO OG OMEGN VIRKSOMHETSR APPORT MED ST YRETS ÅRSBERETNING 2014 VIRKSOMHETSR APPORT MED ST YRETS ÅRSBERETNING 2014 Foto: Asle Strand / Vårtur i Skarvheimen i anledning Geiterygghyttas 100 års jubileum. DNT OSLO OG OMEGN DNT OSLO OG OMEGN VIRK SO MH E T SR APP O RT

Detaljer

NORGES ISHOCKEYFORBUNDS 67. ORDINÆRE FORBUNDSTING 13. - 14. JUNI 2015 SCANDIC PARK, SANDEFJORD

NORGES ISHOCKEYFORBUNDS 67. ORDINÆRE FORBUNDSTING 13. - 14. JUNI 2015 SCANDIC PARK, SANDEFJORD NORGES ISHOCKEYFORBUNDS 67. ORDINÆRE FORBUNDSTING 13. - 14. JUNI 2015 SCANDIC PARK, SANDEFJORD NORGES ISHOCKEYFORBUND THE NORWEGIAN ICE HOCKEY ASSOCIATION Til klubber, kretser og tingdelegater. Oslo, 29.

Detaljer

Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen

Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen VERDIGRUNNLAG MYSEN IF FOTBALL Mysen IF Fotballs verdigrunnlag skal gi en retning i vår daglige samhandling, komme til uttrykk i beslutninger som tas,

Detaljer

PÅSKESIRKULÆRET 2014

PÅSKESIRKULÆRET 2014 FORENINGEN TIL USTAOSETS VEL Glade damer ved minnesmerket på Ustetind. Foto: Jorunn Vindegg PÅSKESIRKULÆRET 2014 www.ustaosetsvel.no Facebook: Ustaosets Vel VÅRE FORFATTERE ER OGSÅ ADVOKATER Kluges advokater

Detaljer

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april PROTOKOLL SVØMMETINGET 2013 Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april Svømmetinget 2013 Protokoll - side 2 SVØMMETINGET 2013 PROGRAM Program: Fredag 19. april kl 18.30 Lørdag 20. april kl 10.00 13.00 kl

Detaljer

Gjør deg kjent med Idrettens Huskeliste og bruk den!!!

Gjør deg kjent med Idrettens Huskeliste og bruk den!!! Idrettens Huskeliste for Ringsaker med alle adresser og mye mer! Idrettsrådet i Ringsaker ønsker å hjelpe de lokale idrettslederne med nyttige opplysninger og kommer derfor på nytt med en revidert utgave

Detaljer

Norges Vektløfterforbund FORBUNDSTINGET 2008

Norges Vektløfterforbund FORBUNDSTINGET 2008 Norges Vektløfterforbund FORBUNDSTINGET 2008 Toppidrettssenteret 29. mars 2008 Side 2 INNHOLD INNHOLD...2 SAKSLISTE...3 FORRETNINGSORDEN...3 BERETNING...4 FORBUNDSTINGET 2007...4 TILLITSVALGTE...4 OPPNEVNTE

Detaljer

TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858

TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858 TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858 ÅRBERETNING 2012 - 2 - Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Årsberetning 2012 Trondhjems Turnf.orening Byggmester Guttormsen 1864 August Koren 1868 M.A.

Detaljer

Protokoll fra Golftinget i Stjørdal 18. november 2007

Protokoll fra Golftinget i Stjørdal 18. november 2007 Protokoll fra Golftinget i Stjørdal 18. november 2007 1 Deltagerliste Golftinget, 17. og 18. november 2007 Med stemme- og talerett: Klubb Ant. medl. Fornavn Etternavn Delegatnr. per 30.09. Styret Christian

Detaljer

UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET

UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET Nr. 1 2012 UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET I dette nummer bl.a. SIDE 2 Fra Redaktøren SIDE 3 Lederen har ordet SIDENE 4 9 På besøk hos Skatteklagenemndene rundt om i landet SIDENE 10 11 50 år i etatens tjeneste

Detaljer