Offentlig journal. Periode: Helse Sør-øst RHF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Periode: 26092013-26092013. Helse Sør-øst RHF 27092013"

Transkript

1 Helse Sør-øst RHF Offentlig journal Periode: Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei

2 Helse Sor-Øst RHF / Dok.dato: Jour.dato: Sykehuspartner 08/ Sak: Tjenesteavtaler IKT - Sykehuspartner og helseforetakene Dok: Sykehuspartner og støttefunksjoner - håndtering Teknologi og ehelse VAD Viseadministrerende direktør Dok.dato: Jour.dato: Statens strålevern 08/ Sak: Tilsyn - Sykehuset Innlandet HF Dok: Varsel om tilsyn Sykehuset Innlandet HF stråleterapienheten Gjøvik Medisin og helsefag Medisin og helsefag Dok.dato: Jour.dato: Sykehuset Innlandet HF Sak: Bierverv i RIIFet og Helseforetakene i Helse Sør-Øst Dok: Rapportering av bierverv - orientering til styret i Helse Sør-Øst HR-avdeling HR-avdeling Side1

3 Helse Sor-Øst RHF / Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Sykehuset i Vestfold HF Sak: Behandlingshjelpemidler Dok: Vedrørende vektdyne / kuledyne 08/ U Medisin og helsefag Kvalitet og fagområder Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Kragerø Blad Vestmar Sak: Ambulansetjenesten Dok: Ambulansebåttjenesten - svar Tjenesteutvikling og samhandling Intern administrasjon 08/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Terje Bjørnebekk Sak: Privatpraktiserende spesialist - Terje Bjørnebekk Dok: Søknad om flytting av praksis Side2

4 09/ Sak: Dok: 09/ Sak: Dok: 09/ Sak: Dok: Dok.dato: Jour.dato: Vestre Viken HF Legemiddelassistert rehabilitering LAR Legemiddelassistert rehabilitering LAR Tjenesteutvikling og samhandling Kvalitet og fagområder Spesialist John Sverre Dahle Privatpraktiserende spesialist - John Sverre Dahle Meddelelse om bruk av vikar i min avtalehjemmel i hudsykdommer i Sarpsborg Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Pål Brangerud Privatpraktiserende spesialist - Pål Brangerud Soluiad om å få flytte avtalepraksis innen Fredrikstad - melding om flytting Side3

5 Helse Sor-øst RHF / Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SP Personal Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13,Fv1 13 NAV Ullensaker Sak: SP Personalmappe - Avskjermet Dok: Avskjermet SP HR-avdeling SP HR-avdeling 09/ Dok.dato: Jour.dato: Amesto Accounthouse Sak: Grev Wedels plass 5 - Revierstredet 2 - generell Dok: Antall kantinebrukere 2014 VAD Viseadministrerende direktør Intern administrasjon 09/ Dok.dato: Jour.dato: Sykehusapotekene HF Sak: Brukermedvirkning Dok: Brukermedvirkning - Sykehusapotekene HF Medisin og helsefag Kvalitet og fagområder Side4

6 Helse Sor-øst RHF / Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Helseforetakene i Helse Sør-Øst Sak: Rusomsorg - rusbehandling Dok: Rusbehandling Tjenesteutvikling og samhandling Kvalitet og fagområder 10/ Dok.dato: Jour.dato: Sykehuset Innlandet HF Sak: Behandlingstilbud for lymfødemikere Dok: Kartlegging av tilbud og kompetanse innen lymfologi og diagnostisering av lymfødem i Helse Sør-Øst Medisin og helsefag Kvalitet og fagområder 10/ Dok.dato: Jour.dato: Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS Sak: Gjestepasientoppgjør - rehabilitering Dok: Aktivitetsdata 1 tertial 2013 og 2 tertial 2013 samt gjestepasienter 1 tertial 2013 og 2 tertial 2013 Side5

7 10/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Tina Dale Brauti Sak: Privatpraktiserende spesialist - Tina Dale Brauti Dok: Søknad om vikar i øyelegepraksis i Skien / Dok.dato: Jour.dato: Aleris Helse AS Sak: Anskaffelse polikliniske radiologitjenester Dok: Signert revidert årlig ytelsesavtale Helse Sør-Øst RIIF og Aleris Helse 11/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Dag Albert Svendsen Sak: Privatpraktiserende spesialister - Dag Albert Svendsen Dok: Søknad om forlengelse av avtalepraksis - anke Side6

8 12/ Dok.dato: Jour.dato: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Nasjonalt kompetansesenter / tjenester for sjeldne funksjonshemninger og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger Dok: Diagnostisering av sjeldne diagnoser Medisin og helsefag Behov og bestilling 12/ Mottaker: Sak: Dok: 12/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Helsedirektoratet Horing - Forslag til endrings av forskrift om medisinsk utstyr Melding om horing - Forslag til endring av forskrift om medisinsk utstyr Medisin og helsefag Kvalitet og fagområder Dok.dato: Jour.dato: Oslo universitetssykehus HF Ledelsen Sak: Psykisk helsevernlov Dok: Revidert retningslinje - mulighet for avtale mellom regionale helseforetak og nasjonal koordineringsenhet Juridisk avdeling Kvalitet og fagområder Side7

9 Helse Sor-Øst RHF / Spesialist Kari Margrethe S Bakke Sak: Privatpraktiserende spesialist - Kari Margrethe S Bakke Dok: Søknad om utvidelse av min nåværende avtalehjemmel med Helse Sør-Øst 12/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Mottaker: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Høring - forslag til ny forskrift om stonad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom Dok: Høring - forslag til ny forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom Medisin og helsefag Kvalitet og fagområder 13/ Dok.dato: Jour.dato: Oslo universitetssykehus HF Ledelsen Sak: Forskning og IKT i Helse Sør-Øst RHF Dok: Høringssvar fra Oslo universitetssykehus HF OUS - regional forskningsstøtte Forskning og innovasjon Forskning og ilmovasjon Side8

10 13/ Dok.dato: Jour.dato: Sørlandet sykehus HF Sak: Innovasjon 2013 Dok: Søknad om innovasjonsmidler i 2013 Forskning og innovasjon Forskning og innovasjon 13/ Mottaker: Sak: Dok: 13/ Sak: Dok: Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Helse Vest RHF Høring - sluttrapport fra Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sykehus - Framtiden lokalsykehus Høring - sluttrapport fra Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sykehus - Framtiden lokalsykehus Medisin og helsefag Kvalitet og fagområder Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv NY Akershus universitetssykehus HF SP Risiko og sårbarhetsanalyse Tilbakemelding på brev av Tiltak i forbindelse med sårbarhetsanalysen Akershus universitetssykehus HF Ahus SP Stab SP Kunder og kommunikasjon Side9

11 13/ Dok.dato: Udatert Jour.dato: Spesialist Elena Sleire 13/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Hilde Aker 13/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Monica Moen Sidel0

12 Helse Sor-Øst RHF / Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Egle Nordbø 13/ Dok.dato: Jour,dato: Spesialist Christopher Hatto 13/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Bente Øvensen Sidel 1

13 Helse Sor-øst RHF / Spesialist Anne Catrine Moller 13/ Dok.dato: Udatert Jour.dato: Spesialist Shahram Yalda 13/ Spesialist Inger Lise Danneborg Sidel2

14 13/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Fredrik Dieserud 13/ Spesialist Khairollah Rahmati 13/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Hauk Bjerke Sidel3

15 Helse Sor-Øst RHF / Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Yvonne Pedersen Stikholmen 13/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Gry Elisabeth Mork 13/ Spesialist Hartwig Drews Sidel4

16 Helse Sor-Øst RHF / Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Kristina A Jarmund 13/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Pål Rochette 13/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Erik Koch-Bakken Sidel5

17 13/ Sak: Dok: 13/ Sak: Dok: 13/ Sak: Dok: Spesialist Kristoffer Skarsvåg Avtalehjemmel psykiatri Søknad avtalehjemmel psykiatri Spesialist Anne Roalsø Rolighed Avtalehjemmel psykiatri Søknad avtalehjemmel psykiatri Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Anne Faugli Avtalehjemmel psykiatri Søknad avtalehjemmel psykiatri Sidel6

18 Offentlig journal Periode: / Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Tone Norby Bjørgo 13/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Anne-Marit Langås 13/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Anne Thorp Sidel7

19 13/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Liv Holgersen 13/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Tor Arne Lie 13/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Lisa Kionig Sidel8

20 Helse Sor-Øst RHF / Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Randi Grønås Snefjellå 13/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Inger-Johanne Aarseth Dok: Søknad om 20 % av ledig avtalehjemmel i psykiatri 13/ Dok.dato: Jour.dato: Styremedlem Mette Vilhelmshaugen Sak: P1111Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområde - Styret for pensjonskassen Dok: Politiattest VAD Viseadministrerende direktør Finans Sidel9

21 Helse Sor-Øst RI-IF / Sak: Dok: 13/ Sak: Dok: 13/ Sak: Dok: Dok.dato: Jour.dato: Styremedlem Aasmund Magnus Bredeli PIIII Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområde - Styret for pensjonskassen Oversendelse av egenhetsvurdering villighetserklæring politiattest VAD Viseadministrerende direktør Finans Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Linda Holen Utlysning av avtalehjemler - klinisk psykologihjemler i regionen - lokalisering i Søknad avtalehjemmel psykologi Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Anita Strand Utlysning av avtalehjemler - klinisk psykologihjemler i regionen - lokalisering i Søknad avtalehjemmel psykologi Side20

22 13/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Irene Dundas Sak: Utlysning av avtalehjemler - klinisk psykologihjemler i regionen - lokalisering 13/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Are Sorkmo 13/ Spesialist Kari Normann Side21

23 13/ / / Spesialist Patrick Finckenhagen Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Mona E Bors Birkeland Spesialist Aina Jansen Side22

24 13/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Peter Holmgren Cranner 13/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Marianne S Thoresen 13/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Amund Bjerke Sak: Utlysning av avtalehjemler - klinisk psykologihjemler i regionen - lokalisering Side23

25 Helse Sor-Øst RI-IF / Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Inga Medne Akershus Buskerud Hedrnark Oslo Vestfold og Østfold 13/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Morten Røed Rosseland Sak: Utlysning av avtalehjemier - klinisk psykologihjemler i regionen - lokalisering 13/ Spesialist Christian Frøysaa Side24

26 Helse Sor-øst RTIF / Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Rune Forsmo Sak: Utlysning av avtalehjemler - klinisk psykologihjemler i regionen - lokalisering 13/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Turid Bryn 13/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Peder Erland Anda Side25

27 Helse Sor-Øst RI-IF / Dok.dato: Udatert Jour.dato: Spesialist Lars Kristian Groth 13/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Inger Wangen 13/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Merete Hyllseth Lien Side26

28 Helse Sor-øst RHF Offentlig journal Periode: / Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Christopher Lien Sak: Utlysning av avtalehjemler - klinisk psykologihjemier i regionen - lokalisering i 13/ Spesialist Gaute Skirbekk 13/ Spesialist Trygve-Sgurd Amundsen Side27

29 13/ Spesialist Kyrre Moen Sak: Utlysning av avtalehjemler - klinisk psykologihjemler i regionen - lokalisering 1 13/ Spesialist Hilde Skjervheirn 13/ Dok.dato: Udatert Jour.dato: Spesialist Håvard Sørlie Sak: Utlysning av avtalehjemler - klinisk psykologihjemler i regionen - lokalisering Side28

30 Helse Sor-Øst RHF / Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Simon Hiorth Sulejewski 13/ Spesialist Marianne Børstad Sak: Utlysning av avtalehjemler - klinisk psykologihjemler i regionen - lokalisering Akershus Buskerud Hedrnark Oslo Vestfold og Østfold 13/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Grete Helene Haugene Side29

31 13/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Trude Ulla Solberg 13/ Spesialist Olav Kneppen 13/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Linda Johanne Rolfsen Side30

32 13/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Nina Dalen 13/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Amy Elizabeth Sexton 13/ Spesialist Sissel Håland Side31

33 13/ Spesialist Lone Dragland 13/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Per-Christian Vanem 13/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Øyvind Ødegaard Side32

34 13/ Sak: Dok: 13/ Sak: Dok: 13/ Sak: Dok: Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Siv Johansen Utlysning av avtalehjemler - klinisk psykologihjemler i regionen - lokalisering i Søknad avtalehjemmel psykologi Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Tim Hauck Utlysning av avtalehjemler - klinisk psykologihjemler i regionen - lokalisering i Søknad avtalehjemmel psykologi Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Lars Jørgen Berglund Utlysning av avtalehjemler - klinisk psykologihjemler i regionen - lokalisering i Søknad avtalehjemmel psykologi Side33

35 13/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Vibeke Silseth 13/ Spesialist Janicke V Enkerud 13/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Charlotte M Teigset Side34

36 Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Tahir Raza Abdullah 13/ Spesialist Heidi Røstad 13/ Spesialist Vegard Krabberød Larssen Sak: Utlysning av avtalehjemler - klinisk psykologihjemler i regionen - lokalisering Side35

37 Helse Sor-Øst RHF / Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Maria Stykianou Korsnes 13/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Jan Edvard Hageselle 13/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Jørgen Wagle Side36

38 13/ Spesialist Irun Dahl Elverum Sak: Utlysning av avtalehjemler - klinisk psykologihjemler i regionen - lokalisering 1 13/ Sak: Dok: 13/ Sak: Dok: Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Bård Jostein Lid Utlysning av avtalehjemler - klinisk psykologihjemler i regionen - lokalisering i Søknad avtalehjemmel psykologi Spesialist Arvid Strand Utlysning av avtalehjemler - klinisk psykologihjender i regionen - lokalisering i Søknad avtalehjemmel psykologi Side37

39 Helse Sor-Øst RHF / Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Anne-Gro Helland Sak: Utlysning av avtalehjemler - klinisk psykologihjemler i regionen - lokalisering 13/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Sigrud N Huun 13/ Spesialist Lise Bruusgaard Side38

40 13/ Spesialist Mona Benediktsson Sak: Utlysning av avtalehjemler - klinisk psykologihjemler i regionen - lokalisering 13/ Spesialist Ragnhild Kjøsnes Sak: Utlysning av avtalehjemler - klinisk psykologihjemler i regionen - lokalisering Eksteme helsetjenester Eksteme helsetjenester 13/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Henriette Vang Christiensen Eksteme helsetjenester Side39

41 13/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Hanne Skoglund Dok: Søknad på avtalehjemmel psykologi 13/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SP Personal Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13,Fv1 13 NAV Aa-registeret Sak: SP Personalmappe - Avskjermet Dok: Avskjermet SP HR-avdeling SP HR-avdeling 13/ Dok.dato: Jour.dato: Helse Sør-Øst RHF Sak: SP Nasjonalt topplederprogram Dok: Invitasjon til å melde kandidater til Nasjonalt topplederprogram kull 16 i perioden til SP HR-avdeling SP HR-avdeling Side40

42 13/ Sak: Dok: Dok.dato: Jour.dato: Sykehuspartner Nasjonal anskaffelseav protonterapi for norske pasienter Nasjonal anskaffelseav protonterapi for norske pasienter - avtaler til signering- Helse Sør-Øst RHF - MassachussettsGeneral Hospital- Rinecker Proton Therapy Center - Heidelbergtiniversity Hostpial- Centro NazionaleAdroterapia Oncologia Medisin og helsefag Intern administrasjon 13/ Sak: Dok: 13/ Sak: Dok: Dok.dato: Jour.dato: Sykehuspartner Nasjonalanskaffelseav protonterapi for norske pasienter Signert avtale - protonterapi til norske pasienter - HelseSør-ØstRIIF og Florida Medisin og helsefag Innkjøp og logistikk Dok. dato: Jour. dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13,Fv1 13 Avskjermet Pasientmappe - Avskjermet Avskjermet Medisin og helsefag Kvalitet og fagområder Side41

43 Helse Sor-Øst RHF / kode: U Par.: Spesialist Birgitt Haugeberg Sak: Avtalehjemmel gynekologi Dok: Vedrørende søknad om 50 % avtalehjemmel i seniorpolitikk for spesialistpraksis i gynekologi lokalisert til Kristiansand 13/ Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13,Fv1 13 Avskjermet Sak: Pasientmappe - Avskjermet Dok: Avskjermet Medisin og helsefag Kvalitet og fagområder 13/ Dok.dato: Jour.dato: Statistisk sentralbyrå SSB Sak: Lønnsstatistikk 2013 Dok: Vedtak om opplysningsplikt - lonnsstatistikk per RA-0500 Intern administrasjon Intem administrasjon Side42

44 13/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SP Sakarkiv Statistisk sentralbyrå SSB Sak: SP Lønnsstatistikk 2013 Dok: Vedtak om opplysningsplikt - lønnsstatistikk per RA-0500 SP HR-avdeling SP Stab 13/ Dok.dato: Udatert Jour.dato: Spesialist Nils Anmarkrud Sak: Privatpraktiserende spesialist - Nils Anmarkrud Dok: Søknad om forlengelse av min driftsavtale Eksteme helsetjenester 13/ Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13,Fv1 13 Avskjermet Sak: Pasientmappe - Avskjermet Dok: Avskjermet Medisin og helsefag Kvalitet og fagområder Side43

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012 Offentlig journal Periode: 01112012-01112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00097-209 Norsk sykehus- og helsetjenesteforening NSH Sak: Generelle

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 08012014-08012014. Helse Sør-Øst RHF 09012014

Offentlig journal. Periode: 08012014-08012014. Helse Sør-Øst RHF 09012014 Helse Sør-Øst RHF 09012014 Offentlig journal Periode: 08012014-08012014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei Helse Sør-Øst RHF 09012014 08/00043-19 Mottaker:

Detaljer

Offentlig j ournal. Periode: 23022012-23022012. Helse Sør-Øst RHF 24022012

Offentlig j ournal. Periode: 23022012-23022012. Helse Sør-Øst RHF 24022012 Offentlig j ournal Periode: 23022012-23022012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 24022012 08/00097-205 U Mottaker: HealthConnect International

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013 Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal Periode: 04062013-04062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 05032013. Offentlig journal. Periode: 28022013-28022013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (IV): Alle

Helse Sør-Øst RHF 05032013. Offentlig journal. Periode: 28022013-28022013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (IV): Alle Offentlig journal Periode: 28022013-28022013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (IV): Alle Alle Alle Ja Ja 08/00500-109 I Dok.dato: 27022013 Jour.dato: 28022013 Avsender: Akershus

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 27062012-27062012. Helse Sør-øst RHF 29062012

Offentlig journal. Periode: 27062012-27062012. Helse Sør-øst RHF 29062012 Helse Sør-øst RHF 29062012 Offentlig journal Periode: 27062012-27062012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 29062012 08/00131-7 Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Helse Sør-Øst RHF 11062013

Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Helse Sør-Øst RHF 11062013 Offentlig journal Periode: 07062013-07062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 11062013 08/00243-81 Dok.dato: 31052013 Jour.dato: 07062013

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 16012012-16012012. Helse Sor-øst RHF 17012012

Offentlig journal. Periode: 16012012-16012012. Helse Sor-øst RHF 17012012 Helse Sor-øst RHF 17012012 Offentlig journal Periode: 16012012-16012012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offendig journal Periode: 16012012-16012012

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 15022012-15022012. Helse Sør-Øst RHF 16022012

Offentlig journal. Periode: 15022012-15022012. Helse Sør-Øst RHF 16022012 Offentlig journal Periode: 15022012-15022012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei 08/00276-410 I MS-Senteret Hakadal AS Pensjon - private institusjoner

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 09122013-09122013. Helse Sør-Øst RHF 10122013

Offentlig journal. Periode: 09122013-09122013. Helse Sør-Øst RHF 10122013 Offentlig journal Periode: 09122013-09122013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei 08/00175-322 I Dok.dato: 06122013 Jour.dato: 09122013 Avsender: Oslo

Detaljer

A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post

A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 A B C D E F G H I POSTJOURNAL

Detaljer

Offentlig journal Periode: 21032011 -

Offentlig journal Periode: 21032011 - 29032011 Offentlig journal Periode: 21032011 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00092-104 I Dok.dato: 24032011 Jour.dato: 24032011 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23022015 -

Offentlig journal Periode: 23022015 - 03032015 Offentlig journal Periode: 23022015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00059-20 U Dok.dato: 25022015 Jour.dato: 27022015 Medisinsk teknologi og e-helse

Detaljer

Offentlig journal Periode: 10062013 -

Offentlig journal Periode: 10062013 - 19062013 Offentlig journal Periode: 10062013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00332-14 I Dok.dato: 25102012 Jour.dato: 14062013 Tilg. kode: U Par.: Ole Harald

Detaljer

Offentlig journal Periode: 12042010 -

Offentlig journal Periode: 12042010 - 20042010 Offentlig journal Periode: 12042010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00028-26 I Dok.dato: 15042010 Jour.dato: 16042010 Arbeidsgiverforeningen Spekter

Detaljer

Offentlig journal Periode: 13072015 -

Offentlig journal Periode: 13072015 - 21072015 Offentlig journal Periode: 13072015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-61 I Dok.dato: 15072015 Jour.dato: 15072015 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06082012 -

Offentlig journal Periode: 06082012 - 14082012 Offentlig journal Periode: 06082012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-44 I Dok.dato: 06082012 Jour.dato: 07082012 Tilg. kode: U Par.: Helsedirektoratet

Detaljer

Offentlig journal Periode: 09032015 -

Offentlig journal Periode: 09032015 - 17032015 Offentlig journal Periode: 09032015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00127-67 U Dok.dato: 06032015 Jour.dato: 12032015 Tilg. kode: U Par.: Utviklingsenheten

Detaljer

Offentlig journal Periode: 08072013 -

Offentlig journal Periode: 08072013 - 16072013 Offentlig journal Periode: 08072013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00029-44 X Dok.dato: 27062013 Jour.dato: 11072013 Bedriftshelsetjenesten - June Taje

Detaljer

Offentlig journal Periode: 24092012 -

Offentlig journal Periode: 24092012 - 02102012 Offentlig journal Periode: 24092012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-45 I Dok.dato: 24092012 Jour.dato: 24092012 Tilg. kode: U Par.: Helsedirektoratet

Detaljer

Offentlig journal Periode: 13042015 -

Offentlig journal Periode: 13042015 - 21042015 Offentlig journal Periode: 13042015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00202-71 X Dok.dato: 08042015 Jour.dato: 13042015 Tilg. kode: U Par.: Sekretariat/rådgiverpool

Detaljer

Offentlig journal Periode: 14012013 -

Offentlig journal Periode: 14012013 - 23012013 Offentlig journal Periode: 14012013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00041-16 U Dok.dato: 15012013 Jour.dato: 16012013 Tilg. kode: U Par.: Divisjon for

Detaljer

Offentlig journal Periode: 26012015 -

Offentlig journal Periode: 26012015 - 24022015 Offentlig journal Periode: 26012015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-60 I Dok.dato: 28012015 Jour.dato: 30012015 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 27042015 -

Offentlig journal Periode: 27042015 - 05052015 Offentlig journal Periode: 27042015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00202-72 U Dok.dato: 14042015 Jour.dato: 28042015 Tilg. kode: U Par.: HR, avdeling

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle Offentlig journal Periode: 25122012-27122012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig jo urna l Periode: 25122012-27122012 11/00512-68 I Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 21042014 -

Offentlig journal Periode: 21042014 - 29042014 Offentlig journal Periode: 21042014 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00125-44 I Dok.dato: 22042014 Jour.dato: 24042014 Tilg. kode: U Par.: Lørenskog kommune

Detaljer

Offentlig journal. Kontrakt - Forskning og utvikling FoU - 2010 2010/163-7 5817/2010 14.09.2010 02.02.2011

Offentlig journal. Kontrakt - Forskning og utvikling FoU - 2010 2010/163-7 5817/2010 14.09.2010 02.02.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.2.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 11.02.2011 Vedr. "Traumer og psykisk helse. En studie om forekomst av potensielt traumatiserende hendelser og posttraumatiske

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/06912-3 2 års statusrapport - Tvunget psykisk helsevern - Oslo universitetssykehus psykiatrisk intermediæravdeling og voksenhabilitering Dok. dato: 14.11.2014 Arkivdel:

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Sykehuset Innlandet, Gjøvik Dato: Styremøte 15. april 2010 Tidspunkt: Kl 0930-1700

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Sykehuset Innlandet, Gjøvik Dato: Styremøte 15. april 2010 Tidspunkt: Kl 0930-1700 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Sykehuset Innlandet, Gjøvik Dato: Styremøte 15. april 2010 Tidspunkt: Kl 0930-1700 Følgende medlemmer møtte: Hanne Harlem Styreleder Frode Alhaug Nestleder

Detaljer

Offentlig journal Periode: 01012012 -

Offentlig journal Periode: 01012012 - 10012012 Offentlig journal Periode: 01012012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00127-44 I Dok.dato: 05012012 Jour.dato: 05012012 Tilg. kode: U Par.: Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer