ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Tove Stangnes Thor Boger Kjell Bjørndalen Gro Sørbø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Tove Stangnes Thor Boger Kjell Bjørndalen Gro Sørbø"

Transkript

1 ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 17. september 2014 Saksnr.: 1/2014 Lnr.: 37/2014 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Tove Stangnes Thor Boger Kjell Bjørndalen Gro Sørbø Arbeidstidens lengde vilkårene for rett til 36,5 timer ukentlig arbeidstid. Norsk Journalistlag Advokat August Ringvold mot 1. Arbeidsgiverforeningen Spekter 2. Norsk Rikskringkasting Advokat Tarjei Thorkildsen

2 DOM (1) Saken gjelder spørsmålet om rett til redusert arbeidstid 36,5 timer per uke etter 6, punkt i Journalistavtalen (JA) mellom Norsk Rikskringkasting AS (NRK) og Norsk Journalistlag (NJ) (2) Sakens tariffrettslige ramme (3) NRK og NJ er bundet av Journalistavtale NRK Arbeidstidsbestemmelser fremgår av overenskomstens del B, 6. Arbeidstidens lengde er regulert i punkt 6.2 som lyder: «6.2.1 Den alminnelige ordinære arbeidstiden skal ikke overstige 37,5 timer pr. uke i gjennomsnitt for arbeidstakere i NRK AS Den ukentlige arbeidstiden skal ikke overstige 36,5 timer i gjennomsnitt for vanlig 2- skiftarbeid som verken går regelmessig lørdag kveld eller i helgedøgnet (dog inntil 10 søndager i året etter fastsatt arbeidsplan) Den ukentlige arbeidstiden skal ikke overstige 35,5 timer i gjennomsnitt for arbeid som omfattes av aml 10-4 (4), eller som innebærer at den enkelte arbeidstaker fast må arbeide minst 10 søndager i året etter fastsatte arbeidsplaner Bestemmelsene i er ikke til hinder for at det, hvor tjenesten tillater det, inngås avtaler om ordninger som gir kortere arbeidstid i tiden 15. mai 14. september og lenger arbeidstid resten av året, slikk at den gjennomsnittlige arbeidstiden på årsbasis blir som fastsatt i Arbeidstaker har rett til fleksibel arbeidstid etter aml 10-2 (3).» (4) I avtalens 7 er det bestemmelser om godtgjørelse for særlig arbeid. Punkt lyder: «For ordinært arbeid som utføres i tidsrommet mellom kl og gjelder følgende kompensasjoner: For arbeid mellom kl og kr. 42,00 pr klokketime For arbeid mellom kl og kr. 92,00 pr klokketime For arbeid mellom kl og kr. 114,00 pr klokketime For arbeid mellom kl og kr. 149,00 pr klokketime For arbeid mellom kl og kr. 155,00 pr klokketime» (5) Kort om sakens parter (6) NJ organiserer redaksjonelle medarbeidere som har journalistikk som yrke. Foreningen er ikke tilsluttet noen hovedorganisasjon og har ca medlemmer, hvorav ca i NRK. Inntil 1. mai 1988 var NRK en forvaltningsbedrift underlagt Kultur- og - 2 -

3 vitenskapsdepartementet. I perioden var selskapet organisert som en stiftelse. Fra 1996 er NRK et statlig aksjeselskap. NRK er medlem av Arbeidsgiverforeningen Spekter. Foruten NJ, organiserer NRKs Tverrfaglige Forening (YS), Norsk Tjenestemannslag (LO), Musikernes Fellesorganisasjon (LO), Tekna-gruppen og NITOgruppen arbeidstakere i virksomheten. (7) Tariffhistorien (8) Frem til 1. mai 1988 var Hovedtariffavtalen i staten og tjenestemannsloven gjeldende i NRK. I melding 3/88 av 12. februar 1988 fra personaltjenesten i NRK ble det orientert om at det var oppnådd enighet mellom NRK og organisasjonene om gjennomføringen av den arbeidstidsforkortelse som hadde blitt avtalt i hovedtariffoppgjøret med virkning fra 1. januar Om gjennomføringen av arbeidstidsforkortelsen for arbeidstakere med turnusarbeid het det blant annet: «Arbeidstakere som innenfor ordinær arbeidstid arbeider i turnus etter oppsatt arbeidsplan, men hvor kravet til regelmessighet i forhold til søndagsarbeid ikke er oppfylt, får den ukentlige arbeidstid nedsatt til 36,5 timer når arbeidsbelastningen forøvrig er sammenlignbar med 2-skiftsarbeid (ikke nattarbeid).» (9) Mellom NRK på den ene siden og Norsk Tjenestemannslag, Statstjenestemannsforbundet, Kringkastingsforeningen og Norsk Journalistlag på den andre siden, ble det med virkning fra 1. mai 1988 inngått likelydende tariffavtaler. Den ordinære arbeidstid var etter avtalen 15 1.A 37,5 timer per uke. Bestemmelser om redusert arbeidstid var regulert i 15 1.B, som hadde slik ordlyd: «Redusert arbeidstid for arbeidstakere med skift- og turnustjeneste, jfr. arbeidsmiljølovens 46 nr. 2, 3 og 4 gjennomføres slik: For ordinært arbeid alle dager mellom kl og regnes hver arbeidet time lik 1 time og 15 minutter. For ordinært arbeid på søn- og helgedager mellom kl og kl regnes hver arbeidet time lik 1 time og 10 minutter.» (10) I 1990 ble det inngått likelydende overenskomst mellom NRK og Norsk Tjenestemannslag, Statstjenestemannsforbundet og Kringkastingsforeningen. NJ var på tidspunktet for inngåelsen av overenskomsten i streik. Etter at streiken var avsluttet, ble tilsvarende overenskomst gjort gjeldende mellom NRK og NJ. Arbeidstidsbestemmelser var inntatt i kapittel 3 i overenskomsten. Arbeidstidens lengde var regulert i 18, som lød: - 3 -

4 «1. Den alminnelige ordinære arbeidstiden skal ikke overstige 37,5 timer pr uke i gjennomsnitt for arbeidstakere i NRK. Ved gjennomsnittsberegning av arbeidstiden vises det til arbeidsmiljølovens Den ukentlige arbeidstiden skal ikke overstige 36,5 timer i gjennomsnitt for vanlig 2- skiftsarbeid som verken går lørdag aften eller i helgedøgnet. 3. Den ukentlige arbeidstiden skal ikke overstige 35,5 timer i gjennomsnitt for arbeid som omfattes av arbeidsmiljølovens 46 nr. 3, eller som innebærer at den enkelte arbeidstaker fast må arbeide minst 10 søndager i året etter fastsatte arbeidsplaner. 4. Dersom den ukentlige arbeidstiden i klokketimer for arbeidstakere som går inn under nr. 1-3, overstiger 40 timer beregnet tid, skal den ukentlige arbeidstiden reduseres tilsvarende. Beregningen gjennomføres etter følgende regler: For ordinært arbeid alle dager mellom kl og kl regnes for hver arbeidet time lik 1 time og 15 minutter. For ordinært arbeids på søn-og helgedager mellom kl og kl regnes hver arbeidet time lik 1 time og 10 minutter. 5.» (11) I overenskomsten fra var arbeidstidsbestemmelser inntatt i 6. Arbeidstidens lengde var regulert i punkt 6.2. Punktene 6.2.1, 6.2.2, og var likelydende med 18 nr. 1, 2, 3 og 4 i 1990-overenskomsten. (12) Ved overenskomstrevisjonen i 2002 fikk overenskomsten den ordlyd den har i dag. Det ble inntatt en parentes i punkt og punkt i overenskomsten ble tatt ut. (13) Det er under hovedforhandlingen opplyst at NTL i 2010 krevde nedsatt et partssammensatt utvalg for å gjennomgå forståelsen av 6, punkt Det lykkes ikke partene å komme til enighet. Den 1. mars 2013 ble det avholdt forhandlingsmøte mellom NRK og organisasjonene i medhold av hovedavtalens 13 om forståelsen av punkt Protokollen fra møtet lyder: «NRK har over lengre tid vært i dialog med fagforeningene for å finne en felles forståelse av overenskomsten del B, som har følgende tekst: «Den ukentlige arbeidstiden skal ikke overstige 36,5 timer i gjennomsnitt for vanlig 2- skiftsarbeid som verken går regelmessig lørdag kveld eller i helgedøgnet (dog inntil 10 søndager i året etter fastsatt arbeidsplan)». NRK la derfor frem sin fortolkning av bestemmelsen, noe som kunne skape ens praksis gjennom hele organisasjonen. Fortolkningen er som følger: 2-skrift forutsetter flere vakter som dekker opp produksjonsdagen i en og samme arbeidsplan. Arbeidstaker er satt opp i en arbeidsplan med en variasjon i normalarbeidstid på 14 timer eller mer i løpet av perioden. Minst 40 % av vaktene i gjeldende arbeidsplan starter før kl og/eller slutter etter kl

5 Vakter på lørdag eller søndag teller med i prosentberegningen uansett klokkeslett. Arbeidstakere har bare rett til redusert arbeidstid i den utstrekning de går i arbeidsplaner som til enhver tid oppfyller disse vilkårene. Etter særmøte meddelte fagforeningene tilbake at de var uenige i NRKs fortolkning av overenskomsten del-b, NITO-gruppen som ikke deltok på møtet, gav en skriftlig tilbakemelding om at de også var uenig i NRKs fortolkning.» (14) Den nærmere bakgrunn for tvisten (15) Saken hadde opprinnelig sin bakgrunn i nye arbeidsplaner som tre av NJs medlemmer ble presentert for i etterkant av møtet 1. mars Saken for ett av medlemmene, Siv Hellberg, ble partene under hovedforhandlingen enige om. (16) Phillip Hofgaard, som arbeidet i NRK Østafjells, ble presentert for ny arbeidsplan 12. juni Arbeidstiden ble utvidet med en time i gjennomsnitt per uke fra 36,5 timer til 37,5 timer fra 17. juni Hans arbeidsplan var som følger: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke Uke Uke Uke Uke Uke (17) Hilde Nilsson Ridola, som arbeider i Østlandssendingen, fikk med virkning fra 26. august 2013 utvidet sin arbeidstid med en time fra 36,5 timer til 37,5 timer. Hun arbeidet fast mandag fredag fra kl til kl (18) Med bakgrunn i de endrede arbeidsplanene, krevde NJs forening i NRK (NRKJ) forhandlingsmøte. Forhandlingsmøte ble avholdt 10. september Protokollen fra møtet lyder: «1. Tvistens bakgrunn NRK og NRKJ samt de øvrige fagforeningene i NRK har over lengre tid forsøkt å finne frem til en felles forståelse av overenskomsten del B, pkt som har følgende tekst: - 5 -

6 «Den ukentlige arbeidstiden skal ikke overstige 36,5 timer i gjennomsnitt for vanlig 2- skiftsarbeid som verken går regelmessig lørdag kveld eller i helgedøgnet (dog inntil 10 søndager i året etter fastsatt arbeidsplan).» NRK la den 1. mars 2013 i et forhandlingsmøte frem sin fortolkning av bestemmelsen i håp om at den kunne skape en ensartet praksis for NRK. Fortolkningen av bestemmelsen er slik formulert: «1. 2-skift forutsetter flere vakter som dekker opp produksjonsdagen i en og samme arbeidsplan. 2. Arbeidstaker er satt opp i en arbeidsplan med en variasjon i normalarbeidstid på 14 timer eller mer i løpet av perioden. 3. Minst 40 % av vaktene i gjeldende arbeidsplan starter før kl og/eller slutter etter kl Vakter på lørdag eller søndag teller med i prosentberegningen uansett klokkeslett. 5. Arbeidstaker har bare rett til redusert arbeidstid i den utrekning de går i arbeidsplaner som til enhver tid oppfyller disse vilkårene.» I protokoll av 4. april 2013 konstateres det at NRK og NRKJ, samt de øvrige fagforeningene, er uenige med NRK om fortolkningen som er gjort om forståelsen av tariffbestemmelsen. NRK har likevel valgt å følge disse retningslinjene når nye arbeidsplaner er utarbeidet for enkeltmedarbeidere, eller grupper av medarbeidere. Og det er den konkrete praktiseringen av NRKs fortolkning av bestemmelsen som har foranlediget til nærværende tvistesak. 2. Sakens tvistegjenstand For det første vil NRKJ hevde at NRKs fortolkning av pkt og de retningslinjer som nå praktiseres ved fastsettelsen av arbeidstidsordninger i NRK må settes til side som ugyldige. Tariffbestemmelsen har eksistert og vært praktiser NRK siden 1980-tallet. NRK har ikke et tokningsmonopol på forståelsen av denne bestemmelsen, og de såkalte «retningslinjene» kan derfor ikke praktiseres ensidig av NRK uten at det avtales med fagforeningene. Disse retningslinjene kunne vært gjort til tema under ordinære revisjoner av tariffavtalen, men når det ikke er gjort, og tariffavtalen gjelder, representerer disse retningslinjene et tariffbrudd slik NRKJ vurderer det. NRKJ anfører at bestemmelsen skal forstås på samme måte som den tilsvarende bestemmelsen i LO-NHO området. For det andre vil NRKJ anføre at NRKs praktisering av retningslinjene fører til arbeidstidsordninger med 37,5 timer i gjennomsnitt pr. uke, som etter en tolkning av tariffavtalen pkt skal gi 36,5 timer arbeidstid pr. uke. NRK har for eksempel for medarbeiderne Siv Hellberg og Phillip Hofgaard laget en arbeidstidsordning på 37,5 timer i gjennomsnitt ved anvendelse av sine retningslinjer, som NRKJ mener skal ha 36,5 timer pr. uke om tariffavtalen pkt legges til grunn. Siv Helberg Phillip Hofgaard Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke Uke Uke Uke Uke Uke NRKJ vil hevde at disse to medarbeiderne har en arbeidstidsordning som må jevnføres med vanlig 2-skift arbeid som verken går lørdag aften eller i helligdagsdøgnet, under hensyntagen - 6 -

7 til den ulempe og belastning ordningen gir. Innslaget av ettermiddag/kveldsvakter er henholdsvis 40 prosent og 46,6 prosent. Det fir etter tariffavtalens pkt grunnlag for redusert arbeidstid, og 36,5 timers arbeidsuke. Det vil også bli gjort gjeldende krav om overtidsbetaling. NRKs anførsler 1. Når det gjelder arbeidstidsplanen til Siv Helberg er NRK usikker på hvorvidt arbeidstaker faktisk har jobbet i henhold til denne planen. Siden uke 27 har arbeidstaker hatt betydelig færre kveldsvakter enn det som fremgår av planen. Når det gjelder arbeidsplanen til Hofgaard er NRK uenig i den fremstillingen som er lagt ved og mener at nedenfornevnte oversikt er den riktige. Phillip Hofgaard Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke Uke Uke Uke Uke Uke NRK mener at den vanlige oppfatningen av 2 skifts arbeid er at det legges opp vakter som avløser hverandre og at arbeidstaker jobber omtrent like mange morgen/formiddagsvakter som ettermiddag/kveldsvakter. NRK mener at vår definisjon faller innenfor denne oppfatningen. 3. Når partene er uenige om forståelsen av overenskomsten mener NRK at det er de vanlige arbeidsrettslige normene om resignasjonsplikt som skal legges til grunn slik at det er NRKs fortolkning som kommer til anvendelse inntil partene blir enige om noe annet eller domstolen avgjør noe annet.» (19) Forhandlingsmøte mellom Spekter og NJ ble avholdt 17. oktober Protokollen fra møtet lyder: «Uenighet om forståelsen av overenskomsten pkt som regulerer når arbeidstaker skal ha 36,5 timers arbeidsuke Møtet ble holdt på bakgrunn av protokoll av 24. september 2013 mellom NRKJ og NRK. Norsk Journalistlag anførte følgende: Saken gjelder hvor lang arbeidstid NRK kan pålegge Siv Helberg, Phillip Hofgaard og Hilde Nilsson Ridola. Etter oppsatte arbeidsplaner har de i dag 37,5 timers arbeidsuke i gjennomsnitt, jf. JA pkt NJ er enige med NRK i at Phillip Hofgaards arbeidsplan er i tråd med den oppsatte arbeidsplanen NRK har satt opp i protokollen av 24. september NJ fastholdt at medarbeidere Helberg og Hofgaard under henvisning til de oppsatte arbeidsplaner skal ha en gjennomsnittlig arbeidstid pr. uke på 36,5 timer, jf. JA pkt Når det gjelder NRKs usikkerhet om Siv Helberg faktisk har jobbet i tråd med den planen som de selv har laget, gjør NJ gjeldende at det er arbeidsplanen som sådan som gir rett til 36,5 timers arbeidsuke i gjennomsnitt. I etterkant av tvistemøte den 17. oktober har NRKJ oppdaget at Hilde Nilsson Ridola i Østlandssendingen etter innføringen av retningslinjene, har fått en ukentlig arbeidstid på 37,5-7 -

8 timer (tidligere 36,5 timer). Hun arbeider mandag til fredag fra kl til kl NJ anfører at hennes arbeidstid skal være 36,5 timer i henhold til JA pkt Tvistens underliggende hovedproblem er at NRKs egendefinerte retningslinjer i det enkelte tilfelle kan gi meget høye arbeidstidsbelastninger, uten at det samtidig får betydning for arbeidstidens varighet. Når NRK utarbeider og sprer retningslinjer for fastsettelse av arbeidstid uten et samtidig krav om bruk av skjønn, herunder henvisning til andre relevante arbeidstidsbestemmelser, er faren stor for at arbeidstidsordningene kommer i konflikt med JA pkt Spekter anførte følgende: Det er spekters oppfatning at NRKs fortolkning av pkt i overenskomsten del B/Journalistavtalen, slik den fremkommer i protokoll fra forhandlingsmøte mellom NRK og NRKJ 10. september 2013, er i samsvar med bestemmelsens ordlyd og intensjon. Definisjonen sikrer ansatte som går i arbeidstidsordninger som etter vanlig språkbruk kan karakteriseres som «vanlig 2-skiftsarbeid» - samt en del andre 36,5 timers arbeidsuke. NJ har fremlagt tre ikke datofestede eksempler på det NJ hevder er arbeidstidsordninger i strid med deres forståelse av overenskomstens pkt For det ene eksempelets vedkommende (Siv Hellberg), bemerkes at det i følge NRKs undersøkelser ikke på noe tidspunkt er gjennomført en arbeidsplan som dette for vedkommende arbeidstaker. Partene kom ikke til enighet.» (20) Norsk Journalistlag tok ut stevning for Arbeidsretten 9. januar Hovedforhandling ble avholdt 26. august To partsrepresentanter avga forklaring og to vitner ble avhørt. (21) Partene påstandsgrunnlag og påstander (22) Norsk Journalistlag har i korte trekk anført: (23) Arbeidsplanene til de angjeldende arbeidstakerne tilfredsstiller vilkårene for rett til 36,5 timers arbeidsuke etter avtalens 6 punkt Arbeid i turnusordninger må likestilles med 2-skiftarbeid. I NRK har det ikke vært tradisjon for å skille mellom skift og turnus, og arbeidstakere som har arbeidet i turnus har vært omfattet av 6 punkt Nær sagt alle arbeidstakere som har hatt arbeidstiden forlagt mellom kl og kl har hatt en ukentlig arbeidstid på 36,5 timer. (24) I februar 1988 gikk det ut en melding fra personaltjenesten i NRK der turnusarbeid, med arbeidsbelastning sammenlignbart med 2-skiftsarbeid, ga rett til 36,5 timers arbeidsuke. Dette er med å kaste lys over hvordan de etterfølgende avtaler mellom NRK og NJ er å forstå

9 (25) Arbeidstidsbilagene av henholdsvis 1976 og 1986 mellom LO og NAF/NHO er ikke en del av JA. Spørsmålet i denne saken er hva som har vært gjeldende i NRK og hvordan bestemmelsen om redusert arbeidstid til 36,5 timer per uke er blitt praktisert. (26) Ved forståelsen av «vanlig 2-skifts arbeid» i punkt må det ses hen til et arbeidsbelastningsperspektiv. Belastningen med å arbeide i tiden mellom kl og kl må likestilles med arbeid etter en 2-skiftsordning. Forståelsen av punkt må ses i lys av punkt som regulerer vilkårene for 35,5 timers arbeidsuke. Det må være et rimelig forhold mellom disse to bestemmelsene, og det må foretas en dynamisk tilnærming. (27) Det må ses hen til at NRK er en mediebedrift. Den tradisjonelle skiftarbeidermodellen passer ikke for virksomheten. Arbeidstiden for journalister er slik at det er få som avløser hverandre. «Produksjonen» foregår «inne i hodene» til journalistene, de arbeider selvstendig og arbeidsoppgavene kan ikke overføres til kollegaer. I NRK er det således ikke ulike skiftlag som avløser hverandre. Ved forståelsen av «vanlig 2-skiftsarbeid» i JA må det derfor ses hen til arbeidets spesielle karakter. (28) Spekter anførte i forhandlingsmøte med NJ at også «en del andre» arbeidstidsordninger enn det som etter en vanlig språkbruk karakteriseres som vanlig 2-skiftsarbeid medfører at ansatte har rett til 36,5 timers arbeidsuke. De arbeidstidsordninger som er gjenstand for denne tvisten er slike andre arbeidstidsordninger som må følge 36,5-regimet. (29) NRK har ensidig fastsatt retningslinjer om vilkårene for rett til 36,5 timer per uke, i tillegg til vanlig 2-skiftarbeid. Disse er alt for rigide og tar ikke høyde for belastningen til arbeidstidsordninger som ikke oppfyller de kumulative vilkårene. Vilkårene har en altfor matematisk og mekanisk tilnærming. Realiteten er at retningslinjene stenger for anvendelse av punkt for journalistene i NRK. Arbeidsordningen for journalister i NRK er turnus, og dette må likestilles med 2-skiftsarbeid. (30) Phillip Hofgaard hadde en arbeidstidsordning hvor 11 av 30 vakter i løpet av en seks ukers periode var i tidsrommet mellom kl og kl , dvs. 37 %. Tre av 30 vakter var - 9 -

10 forlagt til tiden mellom kl og kl.19.30, dvs. 10 %. Selv om vilkårene som NRK ensidig har fastsatt ikke er oppfylt, må hans arbeidstidsordning anses likeartet med vanlig 2-skiftsarbeid. Arbeidsbelastningen for Hofgaard er høyere enn de arbeidstidsordninger som var til behandling i ARD 2011 side 241. (31) Ut fra et arbeidsbelastningsperspektiv må arbeidstidsordningen for Hilde Nilsson Ridola kvalifisere for en ukentlig arbeidstid på 36,5 timer. Hun arbeidet hver dag i uken to timer før kl , dvs. 26 % av arbeidstiden. Ordningen oppfyller ikke de vilkår som NRK har fastsatt, men det kan ikke være avgjørende. (32) Det er nedlagt slik endret påstand: «1. Den arbeidstidsordning Phillip Hofgaard hadde fra 17. juni 2013 ga rett til 36,5 timer per uke. 2. Den arbeidstidsordning Hilde Nilsson Ridola hadde fra 26. august 2013 ga rett til 36,5 timer per uke.» (33) Arbeidsgiverforeningen Spekter og Norsk Rikskringkasting har i korte trekk anført: (34) Kun «vanlig 2-skiftsarbeid» gir rett til redusert arbeidstid etter punkt 6.2.2, og NRKs retningslinjer gir uttrykk for en korrekt tolkning av hva som utgjør «2-skiftsarbeid» og er i samsvar med alminnelig praksis. Det vises til ARD 2005 side 1 og ARD 2011 side 241 hvor det er lagt til grunn at man ved forståelsen av begrepet 2-skiftsordning må se hen til og legge betydelig vekt på innholdet i de omforente definisjoner som Skiftarbeiderutvalget utformet i NOU 1979:56. Det vises videre til NOU 2008:17. De arbeidstidsordningene som er gjenstand for denne tvisten er ikke ordninger som etter disse definisjoner er 2- skiftsarbeid. (35) En naturlig språklig forståelse av uttrykket «vanlig 2-skiftsordning» i avtalens punkt tilsier at bestemmelsen regulerer situasjoner hvor det kreves to skift for å dekke opp behovet for arbeidskraft i løpet av en produksjonsdag. For at bestemmelsen skal få anvendelse, er det følgelig en forutsetning at produksjonsdagen dekkes opp av to skift normalt et dagskift og et kveldsskift

11 (36) Det må sondres mellom arbeidstakere som jobber etter en 2-skiftsstruktur, hvor produksjonsdagen er delt opp i to skift, og arbeidstakere som får en mer generell belastning og ulempe ved å arbeide ettermiddag og kveld. Det er kun de som arbeider i en 2- skiftsstruktur som kompenseres gjennom Journalistavtalens punkt (37) Ordlyden er klar. «Vanlig 2-skiftsarbeid» skal ikke suppleres med arbeid i turnusordninger. Hadde det vært partenes mening ville ordlyden vært en annen. Det må legges til grunn at punkt bevisst ikke har noen bestemmelse om rett til redusert arbeidstid ved «sammenlignbart turnusarbeid». Motsetningsvis følger det av punkt 6.2.3, som gjelder rett til 35,5 timer per uke. Den har en henvisning til arbeidsmiljøloven 10-4 hvor «sammenlignbart turnusarbeid» er et alternativ for redusert arbeidstid. (38) Tariffhistorien gir ikke støtte for NJs syn. Siden 1990 har det vært «vanlig 2-skiftsarbeid» som etter overenskomstene har gitt rett til en ukentlig arbeidstid på 36,5 timer. Det foreligger ingen opplysninger om forhandlingsforløp og etterfølgende forhandlinger som gir holdepunkter for at partene har ment at også andre arbeidstidsordninger en vanlig 2- skiftsarbeid gir rett til redusert arbeidstid. Det må legges til grunn at heller ikke NRKJ eller de øvrige fagforeningene i NRK har hatt noen egne forutsetninger om en slik forståelse av punkt som NJ nå gjør gjeldende. (39) Journalistavtalen har andre virkemidler for å kompensere for arbeidsbelastning ut over ordinær dagtid mellom kl og kl Etter avtalens 7, punkt gis det det tillegg til timelønnen for arbeid i tidsrommet mellom kl og kl Tilleggenes størrelse varierer med når arbeidet utføres. (40) Meldingen fra personaltjenesten i 1988 har ingen betydning for avtaleforståelsen. Det avgjørende er hva partene ble enige om i 1990 og som er videreført i senere avtaler. (41) Praksis i NRK har ikke vært entydig og har variert fra ulike avdelinger, seksjoner og distriktskontorer. Ved enkelte distriktskontorer har det vært en raus og liberal praksis med å tilstå redusert arbeidstid. Det foreligger ingen praksis som er bindende for forståelsen av punkt

12 (42) Det har vært en langvarig uenighet mellom NRK og fagforeningene om hvilke arbeidsordninger som kvalifiserer for rett til 36,5 timers arbeidsuke. Da partene ikke kunne bli enige, fastsatte NRK retningslinjer for dette, jf. protokoll fra forhandlingsmøte 1. mars Når Spekter i forhandlingsmøte med NJ viste til at også «en del andre» arbeidstidsordninger gir rett til 36,5 timer per uke, var det en henvisning til retningslinjene. Disse tar høyde for at NRK er en mediebedrift, og at også ordninger som etter vanlig språkbruk ikke er vanlig «2-skiftsarbeid» kan gi rett til 36,5 timers arbeidsuke. (43) Verken Hofgaard eller Nilsson Ridola har «vanlig 2-skiftsarbeid». Deres arbeidstidsordninger oppfyller heller ikke de vilkårene til andre ordninger som følger av de retningslinjer NRK har fastsatt. (44) Det er nedlagt slik påstand: «De saksøkte frifinnes.» (45) Arbeidsrettens merknader (46) Arbeidsretten er kommet til at de saksøkte må frifinnes, og vil bemerke: (47) Tvisten for Arbeidsretten gjelder spørsmålet om de arbeidsplanene som to av NJs medlemmer arbeidet etter i en bestemt periode i 2013, oppfylte vilkårene for rett til en ukentlig arbeidstid på 36,5 timer, jf. JA 6, punkt (48) Ordlyden er utgangspunktet for tolkningen av tariffavtaler. Vilkåret for redusert arbeidstid etter 6 punkt er at det er tale om «vanlig 2-skiftsarbeid». Tillegget «vanlig» underbygger at det ved forståelsen av punkt må ses hen til hvordan 2-skift var definert i arbeidslivet for øvrig og hvilke ordninger som til vanlig er omfattet av begrepet

13 (49) I ARD 2011 side 241 er det en grundig redegjørelse for begrepet «vanlig 2-skiftarbeid» slik det benyttes generelt i arbeidslivet. I dommen er det vist til og sitert fra de sentrale kildene NOU 1979:56 og NOU 2008:17 med omtale av hvilke arbeidstidsordninger som omfattes av 2-skiftsbegrepet. Det vises til det som der fremgår. (50) Skiftarbeiderutvalget NOU 1979:56 utarbeidet en ordliste og definisjoner av ord og betegnelser som er i bruk om skiftarbeid og turnusarbeid. To-skift definerte utvalget slik: «Ordet brukes på to måter: a) arbeidstidsordning der skiftlagene veksler mellom formiddags- og ettermiddagsskift etter skift- eller turnusplan b) skiftordning med to skiftlag som avløser hverandre og deler arbeidstiden mellom seg.» (51) Skiftordning ble definert slik: «Arbeidstidsordning for drift også etter vanlig dagtid der flere arbeidstakere eller arbeidslag avløser hverandre etter en plan som er bestemt på forhånd og etter et system med faste avløsningstider. Arbeidstidsordningen følger en systematisk rullerende arbeidsplan, som i en periode fra 2 opp til 52 uker gir hver arbeidstaker like mange arbeidstimer i gjennomsnitt pr. uke. Det er vanlig at arbeidsperiodene er like lange. I Norge er det likeledes vanlig med regelmessig skiftbytte slik at hver arbeidstaker har like mange av hver skifttype i løpet av skiftperioden.» (52) Selv om arbeidstidsbilaget av 1986 ikke er en del av Journalistavtalen, er det ikke holdepunkter for at partene i 1990, da overenskomsten fikk bestemmelse om redusert arbeidstid for «vanlig 2-skiftsarbeid», la noe annet i begrepet 2-skiftsarbeid enn det som den gang var definisjonen av begrepet i arbeidslivet for øvrig. (53) NJ har gjort gjeldende at arbeid i turnusordninger må likestilles med 2-skiftsarbeid. Det er vist til at det i melding fra personaltjenesten i NRK i 1988 fremgår at arbeid i turnus ga rett til en arbeidsuke på 36,5 timer når arbeidsbelastningen for øvrig er sammenlignbar med 2- skiftsarbeid. Arbeidsretten finner ikke å tillegge denne meldingen noen betydning for forståelsen av avtalen. Vilkårene for rett til 36,5 timer per uke har vært regulert i avtalene mellom partene siden I avtalen av 1990 var det i 18 nr. 3 henvisning til arbeidsmiljøloven av nr. 3, og i någjeldende overenskomst punkt er det henvisning til arbeidsmiljøloven 10-4 (4). Begge disse overenskomstbestemmelsene

14 regulerte vilkårene for 35,5 timers arbeidsuke. I de nevnte paragrafene i arbeidsmiljøloven er «sammenlignbart turnusarbeid» et av de alternative vilkår for rett til redusert arbeidstid. Dette tilsier etter Arbeidsrettens syn at det er gjort et bevisst skille mellom punktene og for så vidt gjelder hvorvidt turnusordninger er omfattet eller ikke. (54) Det er erkjent fra de saksøktes side at det i deler av virksomheten har vært en liberal praksis med å tilstå medarbeidere 36,5 timers arbeidsuke. Det er imidlertid enighet mellom partene om at praksis har variert. Etter Arbeidsrettens syn har praksis i NRK ikke vært av en slik karakter at den er bindende for forståelsen av punkt (55) NJ har vist til at NRK er en mediebedrift, og at den ikke kan sammenlignes med en tradisjonell industribedrift. Definisjon som legges til grunn i arbeidslivet for øvrig kan ikke uten videre overføres til det arbeid som journalistene utfører. Det er fremholdt at journalistene arbeider selvstendig, og at de ikke avløser hverandre ved utførelsen av arbeidet. Som nevnt er ordlyden klar. Dersom partene hadde ment at «vanlig 2- skiftsarbeid» i JA skulle gis et annet meningsinnhold enn det som følger av en naturlig språklig forståelse, måtte det foreligge klare holdepunkter for at det har vært partenes felles forutsetning ved avtaleinngåelsen og de senere avtalerevisjoner. Slike holdepunkter foreligger ikke. Arbeidsretten bemerker for øvrig at NRK har fastsatt retningslinjer for sin forståelse av punkt Dette kom til uttrykk i protokoll fra forhandlingsmøte 1. mars 2013, jf. avsnitt (13). NRK har akseptert at en del andre arbeidstidsordninger enn det som i utgangspunktet følger av naturlig språklig forståelse av vanlig 2-skiftsarbeid gir rett til 36,5 timers arbeidsuke. Slik Arbeidsretten ser det tar disse retningslinjene i tilstrekkelig grad høyde for virksomhetens særegne karakter. (56) Arbeidsretten er kommet til at de arbeidstidsordninger som Hofgaard og Nilsson Ridola arbeidet etter ikke er å anse som «vanlig 2-skiftsarbeid» som ga rett til redusert arbeidstid etter punkt Verken Hofgaard eller Nilsson Ridola var del av noe «skiftlag» som «veksler mellom formiddags- og ettermiddagsskift». De hørte heller ikke til «skiftlag som avløser hverandre og deler arbeidstiden/driftstiden mellom seg»

15 (57) Det er for øvrig enighet mellom partene at verken Hofgaard eller Nilsson Ridola hadde arbeidstidsordninger som oppfylte vilkårene i NRKs retningslinjer, jf. protokoll fra møte 1. mars (58) Spekter og NRK må etter dette bli å frifinne. (59) Dommen er enstemmig

16 SLUTNING De saksøkte frifinnes

17 Jakob Wahl (s.) Tron Løkken Sundet (s.) Sveinung Koslung (s.) Tove Stangnes (s.) Thor Boger (s.) Kjell Bjørndalen (s.) Gro Sørbø (s.) Rett utskrift bekreftes:

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Helge Bjørneby Kjell Bjørndalen Ingrid Johansen

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Helge Bjørneby Kjell Bjørndalen Ingrid Johansen ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 9. november 2012 Saksnr.: 7/2012 Lnr.: 31/2012 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Helge Bjørneby Kjell Bjørndalen Ingrid Johansen

Detaljer

ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 25. februar 2010 i Arbeidsretten,Oslo. Saksnr.: 23/2008. Lnr.: 10/2010. Dommere:

ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 25. februar 2010 i Arbeidsretten,Oslo. Saksnr.: 23/2008. Lnr.: 10/2010. Dommere: ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 25. februar 2010 i Arbeidsretten,Oslo Saksnr.: 23/2008 Lnr.: 10/2010 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Elin Nykaas Trond Dolva Tove Stangnes Thor Boger Hildegunn

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Georg Fredrik Rieber-Mohn Roger Johansen Sten Østby Gry Andersen Cathrine Lødrup

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Georg Fredrik Rieber-Mohn Roger Johansen Sten Østby Gry Andersen Cathrine Lødrup ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 30. september 2011 Sak nr.: 30/2010 Lnr.: 28/2011 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Georg Fredrik Rieber-Mohn Roger Johansen Sten Østby Gry Andersen Cathrine

Detaljer

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 6. oktober 2014. Saksnr.: 17/2014. Lnr.: 40/2014

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 6. oktober 2014. Saksnr.: 17/2014. Lnr.: 40/2014 ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 6. oktober 2014 Saksnr.: 17/2014 Lnr.: 40/2014 Dommere: Saken gjelder: Tron Løkken Sundet Marit B. Frogner Kirsti Coward Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve

Detaljer

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 13. september 2013. Saksnr.: 9/2013. Lnr.: 27/2013

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 13. september 2013. Saksnr.: 9/2013. Lnr.: 27/2013 ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 13. september 2013 Saksnr.: 9/2013 Lnr.: 27/2013 Dommere: Saken gjelder: Tron Løkken Sundet Marit B. Frogner Trond Dolva Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Helge Bjørneby

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Gunvald Gussgard Tove Stangnes Trond Norang Lesjø Kjell Bjørndalen Bente Svendsgam

ARBEIDSRETTEN. Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Gunvald Gussgard Tove Stangnes Trond Norang Lesjø Kjell Bjørndalen Bente Svendsgam ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 16. desember 2010 Saksnr.: 1/2010 Lnr.: 42/2010 Dommere: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Gunvald Gussgard Tove Stangnes Trond Norang Lesjø Kjell Bjørndalen Bente Svendsgam

Detaljer

Den 1. desember 2009 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 20/2009, lnr. 31/2009:

Den 1. desember 2009 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 20/2009, lnr. 31/2009: ARBEIDSRETTEN Den 1. desember 2009 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 20/2009, lnr. 31/2009: LO Stat, med Norsk Tjenestemannslag (advokat Sigurd-Øyvind Kambestad) mot Arbeidsgiverforeningen Spekter og Studentsamskipnaden

Detaljer

(6) I krav fra LO Stat, NJF og NTF av 24. februar 1997 het det i punkt 2.3.2.3 om Delte dagsverk :

(6) I krav fra LO Stat, NJF og NTF av 24. februar 1997 het det i punkt 2.3.2.3 om Delte dagsverk : ARBEIDSRETTEN Den 13. februar 2007 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 15/2006, lnr. 6/2007: Landsorganisasjonen i Norge LO Stat, med Norsk Jernbaneforbund, Norsk Transportarbeiderforbund og Fagforbundet

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Trond Dolva Kjell Bjørndalen Lars Chr. Berge Per Østvold Terje Solberg

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Trond Dolva Kjell Bjørndalen Lars Chr. Berge Per Østvold Terje Solberg ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 16. september 2013 Saksnr.: 3/2013 Lnr.: 28/2013 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Trond Dolva Kjell Bjørndalen Lars Chr. Berge Per Østvold Terje Solberg Spørsmål

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Didrik Coucheron Thor Boger Flemming Hansen Karin Ask-Henriksen

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Didrik Coucheron Thor Boger Flemming Hansen Karin Ask-Henriksen ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 30. januar 2014 Saksnr.: 37/2013 Lnr.: 2/2014 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Didrik Coucheron Thor Boger Flemming Hansen Karin Ask-Henriksen

Detaljer

LO-forbundene i Spekterhelse

LO-forbundene i Spekterhelse Side 1 av 6 LO-forbundene i Spekterhelse Veiledning for ny modell for beregning av lørdags- og søndagstillegg. 1. Bakgrunn og formål I overenskomstrevisjonen i 2012 ble Spekter og LO-forbundene enige om

Detaljer

ARBEIDSRETTEN -DOM. Avsagt: 4. juli 2011. Sak nr.: 07/2011. Lnr.: 25/2011. Dommere:

ARBEIDSRETTEN -DOM. Avsagt: 4. juli 2011. Sak nr.: 07/2011. Lnr.: 25/2011. Dommere: ARBEIDSRETTEN -DOM Avsagt: 4. juli 2011 Sak nr.: 07/2011 Lnr.: 25/2011 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Georg Fredrik Rieber-Mohn Didrik Coucheron Tom S. Vadholm Bjørn Ressem Lars Chr.

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av ny bestemmelse om tredelt turnusarbeid.

Retningslinjer for praktisering av ny bestemmelse om tredelt turnusarbeid. 15.10.2010 Retningslinjer for praktisering av ny bestemmelse om tredelt turnusarbeid. Nye regler om ukentlig arbeidstid for arbeidstakere i tredelt turnus innebærer en arbeidstidsreduksjon for enkelte

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 02.09.08 Ref. nr.: 08/114 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK 31/08 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag den 08.04.08

Detaljer

ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 1. desember 2010. Saksnr.: 4/2010. Lnr.: 40/2010. Dommere:

ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 1. desember 2010. Saksnr.: 4/2010. Lnr.: 40/2010. Dommere: ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 1. desember 2010 Saksnr.: 4/2010 Lnr.: 40/2010 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Gunvald Gussgard Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen

Detaljer

ARBEIDSRETTEN KJENNELSE. Avsagt: 22.september Saksnr.: 13/2017. Tron Løkken Sundet Marit B. Frogner. mot

ARBEIDSRETTEN KJENNELSE. Avsagt: 22.september Saksnr.: 13/2017. Tron Løkken Sundet Marit B. Frogner. mot ARBEIDSRETTEN KJENNELSE Avsagt: 22.september 2017 Saksnr.: 13/2017 Lnr.: Dommere: AR-2017-23 Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Marit B. Frogner Saken gjelder: Spørsmål om habilitet Akademikerne helse Advokat

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 22.12.2008 Ref. nr.: 08/34473 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 51/08 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Tone Aasgaard Kjell Bjørndalen Terje Solberg Arnfinn Nilsen Jostein Gaasemyr

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Tone Aasgaard Kjell Bjørndalen Terje Solberg Arnfinn Nilsen Jostein Gaasemyr ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 24. november 2011 Saksnr.: 24/2011 Lnr.: 36/2011 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Tone Aasgaard Kjell Bjørndalen Terje Solberg Arnfinn Nilsen Jostein Gaasemyr

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Kirsti Coward Flemming Hansen Lars Chr. Berge John Giæver Terje Solberg

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Kirsti Coward Flemming Hansen Lars Chr. Berge John Giæver Terje Solberg ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 4. april 2013 Saksnr.: 6/2012 Lnr.: 12/2013 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Kirsti Coward Flemming Hansen Lars Chr. Berge John Giæver Terje Solberg Krav

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Eilert Stang Lund Ågot Li Randi Løvland Morten Sæheim Åse Ryvarden

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Eilert Stang Lund Ågot Li Randi Løvland Morten Sæheim Åse Ryvarden ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 9. desember 2015 Saksnr.: 09/2015 Lnr.: 30/2015 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Eilert Stang Lund Ågot Li Randi Løvland Morten Sæheim Åse Ryvarden Tvist om

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 20.12.2006 Ref. nr.: 06/14571 Saksbehandler: Arvid Sunde VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr 23/2006 i tvisteløsningsnemnda

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Eirik Akerlie Gerd Torkildson Terje Solberg Leif Arne Asphaug-Hansen Axel Thuve

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Eirik Akerlie Gerd Torkildson Terje Solberg Leif Arne Asphaug-Hansen Axel Thuve ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 9. november 2016 Saksnr.: 15/2016 Lnr.: 31/2016 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Eirik Akerlie Gerd Torkildson Terje Solberg Leif Arne Asphaug-Hansen Axel

Detaljer

21.02.2012 1 Utskrift fra Lovdata

21.02.2012 1 Utskrift fra Lovdata 21.02.2012 1 Utskrift fra Lovdata Arbeidsretten dom. Tariffbundethet; prosess atvl. 18 nr. 2. Hovedoverenskomsten for kommuner har ulike stillingskoder med ulik avlønning for radiografer og røntgensykepleiere.

Detaljer

VEDTAK NR 38/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 24. september 2014

VEDTAK NR 38/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 24. september 2014 Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 26.09.2014 Ref. nr.: 14/79623 Saksbehandler: Mads Backer-Owe VEDTAK NR 38/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 24.

Detaljer

ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 22. juni 2010. Saksnr.: 28/2009. Lnr.: 27/2010. Dommere:

ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 22. juni 2010. Saksnr.: 28/2009. Lnr.: 27/2010. Dommere: ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 22. juni 2010 Saksnr.: 28/2009 Lnr.: 27/2010 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Gunvald Gussgard Tove Stangnes Thor Boger Roger Andersen Karin Ask-Henriksen

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Kirsti Coward John Giæver Idar Ingvar Møller Arne Kjølberg Hege Aamotsmo

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Kirsti Coward John Giæver Idar Ingvar Møller Arne Kjølberg Hege Aamotsmo ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 16. oktober 2015 Saksnr.: 7/2015 Lnr.: 23/2015 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Kirsti Coward John Giæver Idar Ingvar Møller Arne Kjølberg Hege Aamotsmo Tvist

Detaljer

Den 10. oktober 2006 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 19/2005, lnr. 27/2006:

Den 10. oktober 2006 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 19/2005, lnr. 27/2006: ARBEIDSRETTEN Den 10. oktober 2006 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 19/2005, lnr. 27/2006: Landsorganisasjonen i Norge, med Musikernes fellesorganisasjon (advokat Einar Stueland) mot KS (KS Advokatene

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 06.05.2013 Ref. nr.: 13/110 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 20/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 13. juni 2016. Saksnr.: 30/2015. Lnr.: 15/2016

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 13. juni 2016. Saksnr.: 30/2015. Lnr.: 15/2016 ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 13. juni 2016 Saksnr.: 30/2015 Lnr.: 15/2016 Dommere: Tron Løkken Sundet Eli Mette Jarbo Steinar Tjomsland Tove Stangnes Axel Thuve Kjell Bjørndalen Jostein Gaasemyr Saken gjelder:

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Liv Gjølstad Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Liv Gjølstad Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 27. april 2016 Saksnr.: 31/2015 Lnr.: 12/2016 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Liv Gjølstad Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve Kostgodtgjørelse

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Eilert Stang Lund Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Eilert Stang Lund Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 5. juni 2013 Saksnr.: 25/2012 Lnr.: 16/2013 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Eilert Stang Lund Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg

Detaljer

Alle arbeidstakere har rett til ferie. I motsetning til feriepenger er ferie altså ikke noe man opptjener. Feriepenger behandles ikke nærmere.

Alle arbeidstakere har rett til ferie. I motsetning til feriepenger er ferie altså ikke noe man opptjener. Feriepenger behandles ikke nærmere. Ferie Legeforeningen får mange spørsmål om ferie. Flere av temaene som det redegjøres for nedenfor, har vært berørt i tidligere artikler i Overlegen. Of ser imidlertid stadig behov for artikler om ferie

Detaljer

VEDTAK NR 09/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 31. januar 2013.

VEDTAK NR 09/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 31. januar 2013. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 05.03.2013 Ref. nr.: 12/26721 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 09/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 22.09.2015 Ref. nr.: 15/33029 Saksbehandler: Mads Backer-Owe VEDTAK NR 58/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 17.

Detaljer

Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog turnusarbeid med virkning fra 01.01.2011

Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog turnusarbeid med virkning fra 01.01.2011 B-rundskriv nr: 12/2010 Saksnr: 10/02059-1 Arkivkode: Dato: 16.11.2010 Saksbehandler: Forhandling Til Kommunen/fylkeskommunen/virksomheten Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Eilert Stang Lund Didrik Coucheron Terje Solberg Flemming Hansen Axel Thuve

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Eilert Stang Lund Didrik Coucheron Terje Solberg Flemming Hansen Axel Thuve ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 19. november 2014 Saksnr.: 16/2014 Lnr.: 47/2014 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Eilert Stang Lund Didrik Coucheron Terje Solberg Flemming Hansen Axel Thuve

Detaljer

NÅR ER HELKONTINUERLIG SKIFT OG TURNUSARBEID SAMMENLIGNBART?

NÅR ER HELKONTINUERLIG SKIFT OG TURNUSARBEID SAMMENLIGNBART? SKIFT OG TURNUS NÅR ER HELKONTINUERLIG SKIFT OG TURNUSARBEID SAMMENLIGNBART? Arbeidstiden for helkontinuerlig skiftarbeid og sammenlignbart turnusarbeid er 33,6 timer per uke i bedrifter med tariffavtale.

Detaljer

Fordeler og ulemper ved ulike måter å gjøre tingene på

Fordeler og ulemper ved ulike måter å gjøre tingene på Arbeidstiden og arbeidstakeren Fordeler og ulemper ved ulike måter å gjøre tingene på Kari Birkeland Regiondirektør Vestlandet 07.11.2010 2 Litt om Vi er 550 ansatte som arbeider i hele landet med å forvalte

Detaljer

Arbeidstid. Styrkeløftet 2015

Arbeidstid. Styrkeløftet 2015 Arbeidstid Styrkeløftet 2015 Problemer Hvor lenge skal vi arbeide Beredskap Gjennomsnittsberegning Pauser Søndager Overtid Når begynner arbeidet? Tyco-dommen Teknikere som installerte sikkerhetssystemer

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidstidsbestemmelsene Arbeidstidsbestemmelsene Partner Johan Hveding e-post: johv@grette.no, mob: 90 20 49 95 Fast advokat Hege G. Abrahamsen e-post: heab@grette.no, mob: 97 08 43 12 Arbeidstid - generelt Arbeidsmiljøloven

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Jakob Wahl Marit B. Frogner Gunvald Gussgard Tove Stangnes Arne Andreas Melander Kjell Bjørndalen Merete Karin Soløy

ARBEIDSRETTEN. Jakob Wahl Marit B. Frogner Gunvald Gussgard Tove Stangnes Arne Andreas Melander Kjell Bjørndalen Merete Karin Soløy ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 7. februar 2011 Saksnr.: 6/2010 Lnr.: 5/2011 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Gunvald Gussgard Tove Stangnes Arne Andreas Melander Kjell Bjørndalen

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 31.05.2016 Ref. nr.: 15/23554 Saksbehandler: Hallvar Hyldbakk VEDTAK NR 54/16 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 Turnusavtale for hver virksomhet gjelder som hoveddokument. Retningslinjene danner grunnlag for utarbeiding av Turnusavtale

Detaljer

Avtalt arbeidstid og arbeidstidsordninger. 1. Arbeidstidsordninger - definisjoner

Avtalt arbeidstid og arbeidstidsordninger. 1. Arbeidstidsordninger - definisjoner ton, 23. oktober 2007 Notat Avtalt arbeidstid og arbeidstidsordninger Formålet med denne analysen er å se på hvordan de ansatte fordeler seg på ukentlig arbeidstid etter ulike arbeidstidsordninger. Det

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: 17/ / /NIKR Oslo,

Deres ref. Vår ref. Dato: 17/ / /NIKR Oslo, Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 OSLO Att: Deres ref. Vår ref. Dato: 17/1534 17/1095-4 432/NIKR Oslo, 06.06.2017 Høring - Forskrift om arbeidstid for avlastere Det vises til ovennevnte

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

VEDTAK NR 22/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 22/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 13.05.2013 Ref. nr.: 13/5492 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 22/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 29.10.2007 Ref. nr.: 07/4619 Saksbehandler: Frank Ebbesen VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr 26/2007 i tvisteløsningsnemnda

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Georg Fredrik Rieber-Mohn Anne Berit Tandberg Thor Boger Svein Nordenson Randi Johanne Løvland

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Georg Fredrik Rieber-Mohn Anne Berit Tandberg Thor Boger Svein Nordenson Randi Johanne Løvland ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 26. november 2012 Saksnr.: 39/2011 Lnr.: 35/2012 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Georg Fredrik Rieber-Mohn Anne Berit Tandberg Thor Boger Svein Nordenson Randi

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 09.02.2017 Ref. nr.: 16/38665 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 35/17 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i HR-2015-02400-U, (sak nr. 2015/1948), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

VEDTAK NR 25/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 25/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 23.06.2014 Ref. nr.: 14/69825 Saksbehandler: Mads Backer-Owe VEDTAK NR 25/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 19.

Detaljer

VEDTAK NR 06/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 28. januar 2015.

VEDTAK NR 06/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 28. januar 2015. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 18.02.2015 Ref. nr.: 14/98387 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 06/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid

Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid 1. Bestemmelsens ordlyd: Pkt. 2.5) Ordinær arbeidstid for tredelt turnusarbeid

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr.: B/8-2013 Dokument nr.: 13/01571-1 Arkivkode: 0 Dato: 22.10.2013 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Arbeid og fritid i helge- og høytider På bakgrunn

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Georg Fredrik Rieber-Mohn Steinar Tjomsland Svein Nordenson Randi Løvland Morten Sæheim Svein Kostveit

ARBEIDSRETTEN. Georg Fredrik Rieber-Mohn Steinar Tjomsland Svein Nordenson Randi Løvland Morten Sæheim Svein Kostveit ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 14. desember 2015 Saksnr.: 13/2015 Lnr.: 31/2015 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Georg Fredrik Rieber-Mohn Steinar Tjomsland Svein Nordenson Randi Løvland Morten Sæheim Svein

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 30.01.2007 Ref. nr.: 07/2282 Saksbehandler: Frank Ebbesen VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr. 28/2006 i tvisteløsningsnemnda,

Detaljer

ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 21. juni 2011. Sak nr.: 16/2011. Lnr.: 23/2011. Dommere:

ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 21. juni 2011. Sak nr.: 16/2011. Lnr.: 23/2011. Dommere: ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 21. juni 2011 Sak nr.: 16/2011 Lnr.: 23/2011 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Gunvald Gussgard Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen

Detaljer

Norsk Industris krav ved tariffrevisjonen 2016. Industrioverenskomsten NHO/Norsk Industri LO/Fellesforbundet

Norsk Industris krav ved tariffrevisjonen 2016. Industrioverenskomsten NHO/Norsk Industri LO/Fellesforbundet Norsk Industris krav ved tariffrevisjonen 2016 Industrioverenskomsten NHO/Norsk Industri LO/Fellesforbundet Industrioverenskomsten mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 28.08.08 Ref. nr.: 08/7670 Saksbehandler: Frank Ebbesen VEDTAK NR 28/08 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag den 19.06.08

Detaljer

Hovedoppgjør Spekter

Hovedoppgjør Spekter Hovedoppgjør 2016 - Spekter I denne brosjyren finner du informasjon om: - Brudd i forhandlingene for sykehuslegene - Spørsmål og svar om bruddet i forhandlingene - Spørsmål og svar om legers arbeidstid

Detaljer

Rammeavtaler for sykepleiertjenester m.v. overtidsbetaling: Gjennomgang av innsendt materiale fra leverandører

Rammeavtaler for sykepleiertjenester m.v. overtidsbetaling: Gjennomgang av innsendt materiale fra leverandører Tilleggsrapport Til: Helseforetakenes Innkjøpsservice AS Fra: Wikborg Rein Dato: 27. mai 2011 Ansvarlig partner: Morten Goller Rammeavtaler for sykepleiertjenester m.v. overtidsbetaling: Gjennomgang av

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Kirsti Coward Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Kirsti Coward Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 8. februar 2017 Saksnr.: 26/2015 Lnr.: Dommere: Saken gjelder: AR-2017-3 Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Kirsti Coward Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve Spørsmål

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Georg Fr. Rieber-Mohn Didrik Coucheron Niels Selmer Schweigaard John Giæver Jostein Gaasemyr

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Georg Fr. Rieber-Mohn Didrik Coucheron Niels Selmer Schweigaard John Giæver Jostein Gaasemyr ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 29. januar 2018 Saksnr.: 23/2017 Lnr.: Dommere: Saken gjelder: AR-2018-3 Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Georg Fr. Rieber-Mohn Didrik Coucheron Niels Selmer Schweigaard John Giæver

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 01.10.2007 Ref. nr.: 07/5004 Saksbehandler: Arvid Sunde VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr 23/07 i tvisteløsningsnemnda ble

Detaljer

2. Diverse dokumenter. 1. Protokoll av 10. november 2015 (bruddprotokoll). i sak. Til stede: MØTEBOK FOR SENTRAL NEMND TVISTENEMNDAS MEDLEMMER,'

2. Diverse dokumenter. 1. Protokoll av 10. november 2015 (bruddprotokoll). i sak. Til stede: MØTEBOK FOR SENTRAL NEMND TVISTENEMNDAS MEDLEMMER,' MØTEBOK FOR SENTRAL NEMND i sak KS - arbeidsgiverpart på den ene side og Delta - arbeidstagerpart på den annen side SAKSGJENSTAND: Revisjon av Sentral forbundsvis særavtale for Brann- og redningstjeneste

Detaljer

VEDTAK NR 64/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 13. oktober 2010 i Regjeringskvartalet, R5.

VEDTAK NR 64/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 13. oktober 2010 i Regjeringskvartalet, R5. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 14.10.2010 Ref. nr.: 10/14829 Saksbehandler: Cathrine Prahl Reusch VEDTAK NR 64/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 01.12.2014 Ref. nr.: 14/89739 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 56/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

VEDTAK NR 79/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 10. november 2010 i Arbeidstilsynets lokaler, Torvet 5, Lillestrøm.

VEDTAK NR 79/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 10. november 2010 i Arbeidstilsynets lokaler, Torvet 5, Lillestrøm. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 16.11.2010 Ref. nr.: 10/14157 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 79/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte

Detaljer

VEDTAK NR 73/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 23. november 2011.

VEDTAK NR 73/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 23. november 2011. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 25.11.2011 Ref. nr.: 11/18317 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 73/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte

Detaljer

Arbeidstakerorganisasjonenes kommentarer til KS B- rundskriv 12/2009: Arbeid på søn- og helgedager (røde dager)

Arbeidstakerorganisasjonenes kommentarer til KS B- rundskriv 12/2009: Arbeid på søn- og helgedager (røde dager) Arbeidstakerorganisasjonenes kommentarer til KS B- rundskriv 12/2009: Arbeid på søn- og helgedager (røde dager) KS har i B-rundskriv 12/2009 gitt anbefaling om hvordan arbeidsmiljølovens regler om arbeid

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 01.06.2011 Ref. nr.: 11/6376 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 31/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

SÆRAVTALE OM GJENNOMFØRING AV VAKTORDNING VED VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS SKOLER, SIVILFORSVARSLEIRER OG SIVILFORSVARSKRETSER

SÆRAVTALE OM GJENNOMFØRING AV VAKTORDNING VED VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS SKOLER, SIVILFORSVARSLEIRER OG SIVILFORSVARSKRETSER SÆRAVTALE OM GJENNOMFØRING AV VAKTORDNING VED VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS SKOLER, SIVILFORSVARSLEIRER OG SIVILFORSVARSKRETSER 1. Definisjoner og avtaleparter 1.1. Hjemmel Avtalen er inngått som en forsøksordning

Detaljer

SAMTYKKE TIL GJENNOMSNITTSBEREGNING AV ALMINNELIG ARBEIDSTID - AMS PROSJEKT BERGEN/SOGN OG FJORDANE

SAMTYKKE TIL GJENNOMSNITTSBEREGNING AV ALMINNELIG ARBEIDSTID - AMS PROSJEKT BERGEN/SOGN OG FJORDANE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 18.09.2017 2017/8670 DERES DATO 01.09.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Kine Herland tlf 98479519 DERES REFERANSE Workshop Bemanning & Kompetanse AS Østensjøveien 43 0667 OSLO Att. Lene Aamotsmo

Detaljer

Skift og turnus gradvis kompensasjon for ubekvem arbeidstid

Skift og turnus gradvis kompensasjon for ubekvem arbeidstid Skift og turnus gradvis kompensasjon for ubekvem arbeidstid Skift/turnusutvalget 007 008 Utvalgets mandat Kartlegge omfanget av turnusarbeid i ulike næringer, sammenhengen mellom deltid/småbrøksstillinger/uønsket

Detaljer

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3.

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE 1 Del I - Innledning 1.1 Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 15.05.2009 Ref. nr.: 09/5334 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 25/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

VEDTAK NR 20/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 14. november 2013.

VEDTAK NR 20/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 14. november 2013. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 14.05.2014 Ref. nr.: 13/26931 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 20/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

Den 16. desember 2009 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 5/2009, lnr. 34/2009:

Den 16. desember 2009 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 5/2009, lnr. 34/2009: ARBEIDSRETTEN Den 16. desember 2009 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 5/2009, lnr. 34/2009: Landsorganisasjonen i Norge, med Fellesforbundet (advokat Einar Stueland) mot Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 01.07.2009 Ref. nr.: 09/8990 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 43/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

VEDTAK NR 67/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 11. desember 2013.

VEDTAK NR 67/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 11. desember 2013. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 16.12.2013 Ref. nr.: 13/31740 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 67/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

VEDTAK NR 48/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte fredag 20. september 2013.

VEDTAK NR 48/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte fredag 20. september 2013. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 25.09.2013 Ref. nr.: 13/21182 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 48/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte fredag

Detaljer

Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015

Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015 24.06.2015 Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015 Endringer i AML fra 1. juli 2015 Midlertidige ansettelser Fireårsregelen Beredskapsvakt Gjennomsnittsberegning Overtid Søn- og helgedagsarbeid

Detaljer

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015 Advokat Gry Brandshaug Dale Forarbeider, lovvedtak og kgl. res. Endringer i arbeidsmiljøloven om midlertidige ansettelser

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Flemming Hansen Terje Solberg John Giæver Axel Thuve

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Flemming Hansen Terje Solberg John Giæver Axel Thuve ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 10. juni 2015 Saksnr.: 18/2014 Lnr.: 16/2015 Dommere: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Flemming Hansen Terje Solberg John Giæver Axel Thuve Saken gjelder: Oljetransportavtalen

Detaljer

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid K. Bull AS/ Regjeringskvartalet i Oslo

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid K. Bull AS/ Regjeringskvartalet i Oslo VÅR DATO VÅR REFERANSE 10.10.2017 2017/20013 DERES DATO 22.03.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ingeborg Sofie Hansen tlf 459 74 409 K. BULL AS Haavard Martinsens vei 29 0978 OSLO Att.: Glenn Trandum

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 31. oktober 2011 Sak nr.: 3/2011 Lnr.: 33/2011 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri. Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og

Detaljer

Tillitsvalgte og permisjon

Tillitsvalgte og permisjon Tillitsvalgte og permisjon 1-2 Samarbeid.. De tillitsvalgte er representanter for vedkommende organisasjoners medlemmer overfor arbeidsgiver. Arbeidstakere, tillitsvalgte og arbeidsgiver har rett og plikt

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Georg Fredrik Rieber-Mohn Didrik Coucheron Tom S. Vadholm Flemming Otto Hansen Lars Chr. Berge

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Georg Fredrik Rieber-Mohn Didrik Coucheron Tom S. Vadholm Flemming Otto Hansen Lars Chr. Berge ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 31. mai 2012 Sak nr.: 34/2011 Lnr.: 15/2012 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Georg Fredrik Rieber-Mohn Didrik Coucheron Tom S. Vadholm Flemming Otto Hansen

Detaljer

Den 29. mai 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 18/2007, lnr. 12/2008:

Den 29. mai 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 18/2007, lnr. 12/2008: ARBEIDSRETTEN Norsk Sjømannsforbund (advokat Birger Mordt) mot Den 29. mai 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 18/2007, lnr. 12/2008: Staten v/fiskeri- og kystdepartementet v/havforskningsinstituttet

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 12.04.2007 Ref. nr.: 06/21748 Saksbehandler: Arvid Sunde VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr 06/07 i tvisteløsningsnemnda ble

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 Overenskomst del B mellom Fagforbundet og Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 OMFANG Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av Fagforbundet ved Curato Røntgen AS. Hovedavtalen

Detaljer

Kollektiv arbeidsrett - en innføring

Kollektiv arbeidsrett - en innføring Kollektiv arbeidsrett - en innføring Tillitsvalgtkurs Modul 1 Helse Midt 15. februar Advokat/forhandlingssjef Hanne Gillebo-Blom Jus og arbeidsliv Hva er kollektiv arbeidsrett? Individuell vs kollektiv

Detaljer

VEDTAK NR 35/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 35/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 09.06.2011 Ref. nr.: 11/7343 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 35/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Roger Hansen Kim Nordlie Stein Grøtting Thor Johansen

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Roger Hansen Kim Nordlie Stein Grøtting Thor Johansen ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 16. oktober 2017 Saksnr.: 15/2017 Lnr.: Dommere: Saken gjelder: AR-2017-26 Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Roger Hansen Kim Nordlie Stein Grøtting Thor Johansen

Detaljer

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 1 Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og F5 markering 7 Ulike måter å utarbeide

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse Forord... 5 Fritid i forbindelse med helg og høytid... 6 Søndagsarbeid, Aml 10-10... 7 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8... 7 F1, F2,

Detaljer

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 26. april 2012. Saksnr.: 9/2011. Lnr.: 9/2012

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 26. april 2012. Saksnr.: 9/2011. Lnr.: 9/2012 ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 26. april 2012 Saksnr.: 9/2011 Lnr.: 9/2012 Dommere: Jakob Wahl Tron L. Sundet Karin M. Bruzelius Flemming Otto Hansen Hanne Rennemo John Giæver Trond Røkke Saken gjelder: Rett

Detaljer