Fasttannlegeforsøk i Hallingdal s. 6 7 Tannhelsepersonell må samarbeide med barnevernet s I dialog om nattamming s

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fasttannlegeforsøk i Hallingdal s. 6 7 Tannhelsepersonell må samarbeide med barnevernet s. 8 11 I dialog om nattamming s. 12 13"

Transkript

1 Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2007 Fasttannlegeforsøk i Hallingdal s. 6 7 Tannhelsepersonell må samarbeide med barnevernet s I dialog om nattamming s

2 Partnerskap for folkehelse i Finnmark Liv og lyst i lys og mørke Finnmark fylkeskommune, fylkesmannen i Finnmark og flere kommuner har i lang tid vært opptatt av og engasjert i folkehelsearbeid. Arbeidet har vært drevet gjennom prosjekter og det daglige arbeidet med tradisjonelle folkehelsetema. FYSAK-prosjektet framheves som en del av folkehelsearbeidet der ni av kommunene i dag deltar. Frivillige organisasjoner har spilt og vil fortsatt spille en viktig helse- og trivselsfremmende rolle i Finnmark. Sosial- og helsedirektoratet startet i 2004 en satsing på lokalt folkehelsearbeid gjennom stimuleringsmidler til regionale partnerskap. Finnmark skal få til et helhetlig folkehelsearbeid i regionen med «Liv og lyst i lys og mørke». Arbeidet organiseres først som et treårig prosjekt for å få en ekstra oppmerksomhet, men også for å teste ut ulike metoder og virkemidler i Finnmark. Med appetitt Ett av målene med prosjektet er at tannhelsen blant barn i Finnmark bedres. De siste fem årene har det vært en gledelig bedring i Finnmark. I 2005 var 60 prosent av 5-åringene i Finnmark uten karieserfaring mot 70 prosent på landsbasis. Blant 12-åringer var 27 prosent i Finnmark og 42 prosent på landsbasis uten karieserfaring. Når det gjelder ungdom, har de fleste 18-åringer hatt hull i tennene. Det er for øvrig store interne forskjeller i fylket. I enkelte kystkommuner har 70 prosent av alle barn fra 2 18 år hatt hull. Utviklingen i tannhelse har vært noe bedre på landsbasis enn i Finnmark, og tallene for Finnmark vitner fortsatt om dårligere tannhelse generelt sett enn på landsbasis. Fylket ønsker derfor å ha en særskilt satsing på tannhelse. Havregrøt, brødskiver, egg, grønnsaker og frukt er noe av det som står på menyen når elevene ved Børselv skole i Finnmark lager felles lunsj. Munnpleien har besøkt skolen med 19 elever, som ligger fi re mil fra Lakselv. Dette er kjempegodt, sier Tage Høybakken Johansen (bildet over), og tar en god skje av havregrøten. Han sitter sammen med de andre elevene i det trivelige og lyse spiserommet, som elevene selv har pusset opp. For god helse Olav Skanke Olsen på 6. trinn og Jaakoo Santeri Hansen på 2. trinn har denne dagen sammen med lærer Berit Salamonsen fått i oppdrag å forberede skolelunsjen. Olav og Jaakoo er raske med å få på seg forkleet. Oppvaskmaskinen skal tømmes fra dagen før, kopper settes på bordet, frukt kuttes opp, egg og havregrøt kokes. Dette synes de er kjekt. Å få ansvar for å gjøre det beste Olav Skanke Olsen og Jaakoo Santeri Hansen tar oppgavene på alvor. 2 MUNNPLEIEN NR 2/2007

3 for de andre elevene. Dette har vi gjort mange ganger før, sier Olav. Gjøremålene sitter i fingrene Dette er et kjempeflott tiltak, og det er utrolig sosialt. Lærerne spiser lunsj sammen med elevene. Når vi vet elevene får sunn mat hver dag, er dette verdt å bruke tid på. Elevene er blitt veldig drevne med å organisere. De lærer praktiske ting, både renhold og hygiene, de lærer å samarbeide, og elevene er blitt veldig bevisste på hva som er sunn mat, sier lærer Berit Salamonsen mens hun rører i gryta med havregrøt. Gode erfaringer Erfaringene med trøtte og uopplagte elever ble endret over natta da skolen innførte lunsj for tre år siden. Det blir lagt vekt på allsidig kost og spesielt frukt og grønnsaker. Gjennom FYSAK (Fysisk aktivitet og måltider i skolen) søkte skolen for tre år siden om økonomiske midler for å gjennomføre felles lunsj. Børselv skole ble en modellskole for hvordan skolemåltid og fysiske aktiviteter kan gjennomføres. Etter to år opphørte FYSAK, men foreldrene ville fortsette med det suksessrike tilbudet. Roligere elever Rektor Herman Kåven sier det har vært 100 prosent oppslutning, både fra elever og foreldre, om videreføring av ordningen. For 7,50 kroner per dag, som er foreldrebetaling, kan elevene spise sunn og god mat daglig på skolen. Vi har fått rolige og glade elever. De er mindre trøtte, spesielt i siste økt av skoledagen. Elevene har større konsentrasjon gjennom hele dagen, og ikke minst er elevene mer sosiale og viser god bordskikk. Det er satt av 45 minutter Over: Samlet rundt bordet til et sunt måltid. Lærer Berit Salamonsen lager havregrøt, og rektor Herman Kåven kan koste på seg gliset når han ser hvor vellykket skolelunsjen ved skolen er. Fra venstre: Rosita, Liss-Iren og Katrine er fornøyd med å gå til dekket bord. Tekst og foto: Kirsten M. Holte til lunsj. Etter lunsj er det 30 minutter med fysisk aktivitet. Dette har medført en forbedret kondisjon hos alle elevene. I sum gir dette flere lærervillige elever, sier en stolt rektor. Runar, Rosita, Liss-Iren og Katrine er ikke sene med å fylle opp matfatene. Noen vil ha havregrøt, mens andre velger brødskiver med leverpostei og paprika på. Appetitten er det i hvert fall ikke noe å si på hos elevene. Og lærerne. MUNNPLEIEN NR 2/2007 3

4 Forskningstorget i Oslo 2007: Infeksjoner i munnen kan spre seg Forskningstorget i Oslo er en kunnskapsfestival som arrangeres i forbindelse med nasjonale Forskningsdager. Også i år var Det odontologiske fakultet i Oslo representert med egen stand. Årets tema var «Bakteriers spredning fra munnen til andre deler av kroppen». Årets Forskningstorg det 7. i rekken satte ny publikumsrekord personer var innom bodene på Universitetsplassen 21. og 22. september; halvparten av disse var skoleelever. Omlag 50 forskjellige forskningsmiljøer i Oslo og Akershus var representert. Her kunne publikum være med og eksperimentere, se på nye oppfinnelser og «duppeditter» og få informasjon om alt fra klima og miljø til egen helse. Vi hadde laget store plakater for å informere publikum om periodontitt og mulige innfallsporter for bakterier til andre deler av kroppen. God informasjon om tannpuss og stell av egne tenner fi kk de også, blant annet gjennom informasjonsmateriell fra Norsk Tannvern. Folk fi kk også anledning til å studere aggressive munnhulebakterier og sopp i mikroskop. Et meget populært innslag var den omvandrende molaren med tilhørende tannbørste. Tannpleierog tannlegestudentene som deltok på standen, gjorde en kjempeflott innsats og bidro til en vellykket gjennomføring av arrangementet. Tekst: Kristin Melkevik Kolltveit Foto: Jan Unneberg Inne i teltet veileder tekniker Merethe Sandvik skoleelever som ser i mikroskop. På veggen mikroskopiske bilder i stor forstørrelse. Post.doc. Kristin Melkevik Kolltveit som hadde ansvar for opplegget, på plass i teltet. I bakgrunnen informasjonsplakatene. Tannpleierstudent Aferdita Sabani titter ut av molaren mens tannpleierstudent Sevil Selimoglu overvåker at en av de besøkende skoleelevene bruker tannbørsten på riktig måte. Tannlegestudent Bjørnar Hafell forklarer skoleelever hva som skjer hvis de ikke børster tennene sine. 4 MUNNPLEIEN NR 2/2007

5 MUNNpleien nr2/2007 Årgang 90 ISSN Utgiver: NORSK TANNVERN Besøksadresse: Chr. Krohgsgt. 34, Oslo Postadresse: Postboks 9341 Grønland 0135 Oslo Telefon Telefaks Redaktør: Gerd Marit Brandt Redaksjonsutvalg: Reidun Stenvik, tannlege Agnes Haugan, tannpleier Bladet utkommer med to nummer i året. Opplag: Medlememskap i Norsk Tannvern inkl. Munnpleien: Enkeltperson 295 kr/år Institusjoner 590 kr/år Medlemskapet løper til skriftlig oppsigelse er mottatt. Det som står i signerte artikler, står kun for forfatternes egen regning og må ikke oppfattes som uttrykk for Norsk Tannverns syn. Ettertrykk er tillatt når kilde og forfatter oppgis. Produksjon: Trine Suphammer AS Trykk: Merkur Trykk A/S Bank på og sett foten i dørsprekken. Folkehelsearbeid er i skuddet som aldri før. Stortingsmeldinger, handlingsplaner og nasjonale strategier om folkehelse, er kommet som perler på en snor etter at den rødgrønne regjeringen kom i funksjon. Grunnlaget for alle gode tanker og ideer om å forbedre folkehelsen stammer imidlertid fra Bondevik II-regjeringen som la frem folkehelsemeldingen Resept for et sunnere Norge i januar For tannhelsetjenesten er Tannhelsemeldingen, St.meld. nr. 35 ( ) et viktig og etterlengtet dokument, som skal legge føringer for tannhelsetjenesten i årtier framover. Dette er den første meldingen som kan kalles en oppfølging av en annen stortingsmelding, St.meld. nr. 20 ( ) Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller. Den ble behandlet i Stortinget i juni og er en flaggsak for regjeringen. Statssekretær Rigmor Aaserud sa da hun presenterte de to meldingene på en samling for landets fylkestannleger og de ansvarlige for folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten i fylkene, at det viktigste for denne regjeringen er utjevning av sosial ulikhet. Målet er å redusere sosiale helseforskjeller uten at noen grupper får dårligere helse. Men Rigmor Aaserud sa også noe annet som er viktig med erfaring fra sin tid som ordfører i Gran kommune: Personlig kontakt må til for å få ting til å skje. Kommuner og fylkeskommuner får haugevis av dokumenter, brev og henvendelser. Så mye papir at mye havner i esken for papirinnsamling. Derfor var hennes oppfordring å banke på dører, ikke ta nei for et nei og eventuelt sette foten i dørsprekken. Å drive forebyggende arbeid er ikke noe nytt for tannhelsetjenesten. Det er lovpålagt at forebyggende tiltak skal prioriteres foran behandling, og Den offentlige tannhelsetjenesten har et overordnet ansvar for å fremme tannhelsen i hele befolkningen. Det som er nytt og som blir stadig mer vektlagt, i det ene dokumentet etter det andre, er at folkehelsearbeid må drives tverrsektorielt, at det må forankres i planer både i kommunene og fylkene, at det må forankres i ledelsen og at det er nødvendig å inngå forpliktende avtaler med samarbeidspartnere. Da vil ikke innsatsen være avhengig av ildsjelene, men fortsette, selv om en ildsjel blir syk eller skifter jobb. Min oppfordring til tannhelsepersonellet er å lese offentlige dokumenter med tannhelsebriller og bruke politiske signaler som ballast før man banker på dører og eventuelt må sette foten i dørsprekken. Men det viser seg at det kanskje ikke er nødvendig fordi dørene er lettere å åpne enn man i utgangspunktet trodde. Flere artikler i dette nummeret av Munnpleien bærer bud om at mange ønsker samarbeid med tannhelsetjenesten og at vi har en viktig rolle å spille i folkehelsearbeidet. Det dreier seg ikke bare om fluor og tannpuss selv om det er viktig nok men om ernæring, tobakk, rus og omsorgssvikt. Lykke til med folkehelsearbeidet og god jul! Foto: Anne-Line Biberg MUNNPLEIEN NR 2/2007 5

6 Fasttannlegeforsøk i Buskerud fikk Zendiumprisen 2007 Fylkestannlegen i Buskerud har satt i gang et samarbeidsprosjekt mellom offentlig og privat tannhelsetjeneste. Prosjektet er en alternativ organisering for å gi pasienter i gruppe C mulighet til fritt å velge tannlege. Det toårige fasttannlegeforsøket startet høsten Alle de privatpraktiserende tannlegene i Hallingdal er positive, og de fleste av pasientene fortsetter hos sin tannlege. Fasttannlegeforsøket fikk Zendiumprisen for To ganger i året har Mai Britt Ulviksbakken (i midten) og Gunn Kjersti Sandelien med datteren Mari, møte med tannhelsekontaktene i pleie- og omsorgstjenesten. Her med kontaktene fra Ål, hjelpepleierne Marit Haugo (t.v) og Kjellaug Stranden. Bedre tilbud og bedre service Prosjektet bygger på erfaringer fra forsøksordningen med et utvidet tannhelsetilbud FUTT som ble gjennomført i regi av Sosial- og helsedirektoratet Til tross for et godt samarbeid med pleie- og omsorgstjenesten gjennom flere år, er det bare ca. 45 % av dem som har hjemmesykepleie som benytter seg av tilbudet om fri tannbehandling i Buskerud. Statens eldreråd har stilt spørsmål ved dekningsgraden på tannhelsetilbudet, som på landsbasis er lavest blant dem som mottar hjemmesykepleie, sier fylkestannlege Turid Album Alstad som mener forsøksordningen i Hallingdal vil få stor overføringsverdi. Bedre tilbud og bedre service Når 300 pasienter, så godt som alle i gruppe C2 (hjemmesykepleien), har 6 MUNNPLEIEN NR 2/2007 takket ja til dette tilbudet og 127 av dem fortsetter hos sin private tannlege, betyr det at pasientene føler større trygghet ved dette tilbudet, sier tannlege Gunn Kjersti Sandelien til Munnpleien. Gunn Kjersti er prosjektleder for fasttannlegeforsøket og samarbeider nært med ledende tannpleier Mai Britt Ulviksbakken. Prinsippet ved ordningen er at alle pasientene skal ha sin faste tannlege, privat eller offentlig. Fasttannlegen velger pasientene ut fra en liste. Alle de privatpraktiserende tannlegene i Hallingdal er med i forsøket. De gir uttrykk for at de er fornøyde både med administrering av tilbudet og per capita-tilskuddet som er på ca. 700 kroner per pasient. Dessuten sier de at de er blitt mer oppmerksomme på pasientgruppen og ser det som svært positivt å kunne følge opp pasienter som de har behandlet gjennom mange år selv om de kommer inn i kommunens tjenesteapparat, sier Sandelien. Enkel administrasjon Vi legger vekt på at ordningen skal være enkel å administrere og at oppgjørsordningen med tannlegene ikke skal være komplisert. Pasientene sjekkes mot lister i hjemmesykepleien, og det er hjemmesykepleien som passer på hvilke pasienter som har krav på fri tannlege, sier Gunn Kjersti. Avlaster det offentlige Samarbeidet med de private tannlegene bidrar til en langt mer effektiv utnyttelse av ressursene, og øvrige offentlige tannhelseoppgaver kan løses mer effektivt i dag enn tidligere. Dette fører igjen til at tannhelsetilbudet for våre innbyggere totalt sett, blir bedre, sier Gunn Kjersti.

7 Det hadde ikke nyttet uten Olav! Privatpraktiserende tannlege Olav Holdhus er meget fornøyd med fasttannlegeordningen og har inntrykk av at det også gjelder hans kolleger. 44 av pasientene hans er fra gruppe C2 og 10 fra psykiatrien. De fleste av disse stod på listen hans fra før. Noen hadde imidlertid sluttet å gå til tannlegen, men kom tilbake etter at forsøksordningen ble etablert. Den dagen Munnpleien er på besøk, venter han på Solfrid Rolland. Solfrid er under HVPU, men greier seg stort sett alene hjemme. Hun har selv valgt å være med på fasttannlegeordningen. Til tannlegetimen denne dagen har hun følge av søsteren Marit og støttekontakten Sigrun. Det er første gang Solfrid kommer i rullestol, og det byr på et lite problem, men med tålmodighet får Marit og Olav loset henne på plass i stolen. Verken Marit eller Sigrun er klar over at tilbudet til Solfrid er spesielt, men med Solfrids tannlegeskrekk hadde det ikke nyttet med noen annen tannlege enn Holdhus. Han har vært familiens tannlege i alle år som faren hans var før ham, forteller Marit. Solfrids søster Marit Hagen (t.v.) og Solfrids støttekontakt Sigrun Kaslegard. Tekst og foto: Trine Suphammer Rekrutteringsproblem Tidligere effektiviseringsforsøk har vist at bruk av tannpleier i førstelinje gir en mer effektiv utnyttelse av tannlegenes arbeidskapasitet. Dette er også et av målene ved fasttannlegeforsøket. Men vi er kommet sørgelig til kort, sier ledende tannpleier Mai Britt Ulviksbakken. I Hallingdal som i mange andre av landets distrikter sliter vi med å få søkere til ledige stillinger, både tannpleiere og tannleger. Vi er derfor stadig på jakt etter kreative løsninger, og vi føler vel at «vi har noe på gang». Forhåpentlig har vi noen fasitsvar når prosjektet evalueres, sier Mai Britt. Zendiumprisen 2007 Mai Britt og Gunn Kjersti er meget fornøyd med at prosjektet fikk Zendiumprisen 2007 hele kroner. Pengene skal brukes til et faglig «stormøte» for pleierne i kommunens tjenesteapparat og tannhelseteamet med temaet tannpleie for eldre. MUNNPLEIEN NR 2/2007 7

8 Barnas sikkerhetsnett omsorgssvikt Tannhelsetjenesten har også et ansvar Veileder for tannhelsetjeneste Dagen etter møtet med departementene, representert ved statssekretærene Rigmor Aasrud (HOD) og Kjell Erik Øie (BLD), snakker vi med Tone Viljugrein hos Barneombudet (bildet). Kom det noe konkret ut av møtet? Hensikten med møtet var først og fremst at representantene for Pedodontiforeningen skulle orientere om hva tannhelsepersonell kan bidra med når det gjelder å avdekke omsorgssvikt eller overgrep. Tannlege Anne Rønneberg som var med på møtet, er vel den her i landet som har mest kunnskap på området. Vi snakket om behovet for å bevisstgjøre tannhelsepersonell og at det kan være behov for å utarbeide en veileder som forteller noe om hva de skal se etter, og hvordan de skal gå frem hvis de ser tegn som gir grunn til bekymring. En av konklusjonene i møtet var at det kan være aktuelt å ta opp temaet på et fylkestannlegemøte, forteller Viljugrein. Hva vil dere gjøre videre? Hvis det ikke skjer noe fra departementenes side, vil Barneombudet følge opp. Men vi må selvsagt være forberedt på at det kan ta noe tid hvis det for eksempel skal utarbeides en veileder. Barneombud Reidar Hjermann er en engasjert og travel mann. Mye av tiden går med til å holde foredrag rundt om i landet blant annet om barns sikkerhetsnett. Når han spør folk i barnevernet eller PPtjenesten om de noen gang har mottatt en bekymringsmelding fra tannhelsepersonell, er svaret stor sett nei. Munnpleien var så heldig å få en avtale med Reidar Hjermann på hans kontor i 12. etasje i den såkalte OBOS-blokka med adresse Hammersborg Torg i sentrum av Oslo. Vi hadde blant annet fått rapporter om at barneombudet i forskjellige sammenhenger har hevdet at tannhelsetjenesten bør delta når barnevernet etablerer tverrfaglige grupper. Jo, det stemmer nok, sier han og forteller så at han nettopp har vært på Gjøvik og holdt foredrag for PP-tjenesten om barns sikkerhetsnett og hva man kan gjøre for å fange opp omsorgssvikt og overgrep mot barn så tidlig som mulig. Han klikker fram PowerPointpresentasjonen sin på skjermen og viser at tannhelsetjenesten er med blant de yrkesgruppene som er i kontakt med barn og som har et ansvar. Og så spurte jeg om hvor mange ganger de hadde fått bekymringsmelding fra en tannpleier eller en tannlege. Svaret var «aldri». Dere stiller i samme gruppe som mange andre yrkesgrupper, eksempelvis politiet, sosialtjenesten, lærere og drosjesjåfører. Men det betyr ikke at dere ikke bør se på rutinene, sier han. Tekst og foto: Reidun Stenvik Seminartema I fjor holdt jeg åpningsforedraget på et seminar i Norsk Pedodontiforening på Hankø, der temaet var omsorgssvikt og overgrep mot barn, og jeg er blitt mer og mer overbevist om hvor viktig rolle tannhelsetjenesten kan spille i arbeidet med å avdekke slike forhold, sier barneombudet og fortsetter: Tannpleiere og tannleger møter barna med jevne mellomrom fra de blir innkalt til sin første tannhelsekontroll i treårsalderen. Og de kommer i høyeste grad i nærkontakt med barnet i tannlegestolen. De bør observere både barnets atferd og eventuelle tegn som kan tyde på overgrep. Hvis barn viser frykt og uvilje mot å la seg undersøke og behandle, må tannpleier/tannlege ta seg tid til en dypere samtale med barnet. Ved mistanke om overgrep er dette en sak for barnevernet. Bekymringsmelding og rutiner Men det kan vel tenkes at tannhelsepersonell kvier seg for å sende bekymringsmelding til barnevernet? Det kan jo være falsk alarm, innvender vi. For det første er det lovpålagt, for det andre er det bedre å melde fra en gang for mye enn en gang for lite, og for det tredje er det barnevernet som skal avgjøre om det virkelig foreligger omsorgssvikt. Den som melder, gir bare uttrykk for sin bekymring, svarer barneombudet og legger vekt på at det må foreligge rutiner for dette. Tannhelsetjenesten bør også ha rutiner for hva man gjør med de barna som ikke møter når de får innkalling til tannhelsekontroll. Jeg tror det svikter på dette området mange steder; man sender kanskje ny innkalling en eller to ganger, og så blir journalen lagt i 8 MUNNPLEIEN NR 2/2007 MUNNPLEIEN NR 2/2006 8

9 Barneombud Reidar Hjermann ser ut til å trives sammen med sitt nye bekjentskap, Fluorisaurusen Bronto. skuffen. Nettopp disse barna trenger oppfølging, og da bør man ha rutiner for hva neste skritt blir, og det kan være bekymringsmelding til barnevernet, sier Hjermann. Han legger vekt på at det er en lederoppgave å etablere rutinene og mener det kan være mye å lære i Sverige. Tannhelsetjenestens rolle Som en følge av Hankø-seminaret har det pågått et samarbeid mellom barneombudet og Pedodontiforeningen i året som er gått, blant annet har barneombudet bidratt til at temaet ble tatt opp i Puls på NRK for en tid tilbake. Man har i fellesskap henvendt seg til Helse- og omsorgsdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet, og 30. november har de to departementene invitert til et møte for å drøfte tannhelsetjenestens rolle i å avdekke overgrep mot barn. Se egen omtale av dette møtet. Tannhelsepersonell har en unik mulighet til å oppdage misbruk, mener spesialist i barnetannpleie, Anne Rønneberg. Les mer på neste side: MUNNPLEIEN NR 2/2007 9

10 Barnas sikkerhetsnett seksuelle overgrep Må samarbeide med barnevernet Tannleger og tannpleiere har en unik mulighet til å avdekke omsorgssvikt hos barn. Vi er helsepersonell og er lovpålagt å følge med på barnets generelle helsetilstand, og å melde fra hvis vi er bekymret for barnet. Etter at skolehelsetjenesten er kraftig redusert i mange kommuner, er tannlegens og tannpleierens rolle blitt mer og mer viktig når det gjelder å avdekke overgrep og mishandling av barn, sier spesialist i barnetannpleie Anne Rønneberg. Munnpleien møter Anne Rønneberg en hektisk formiddag på barneklinikken ved Det odontologiske fakultet i Geitmyrsveien 71 i Oslo. Her underviser hun studenter to dager i uken. For øvrig er hun privatpraktiserende tannlege i Skien. Som spesialist i barnetannpleie får hun mange henvisninger, også ofte fra psykiatrien. Gjennom flere år har hun engasjert seg i temaet overgrep og omsorgssvikt og brenner for å få tannhelsepersonell inn i tverrfaglige team på dette området. Temaet har lenge vært på dagsordenen blant pedontistene, og både Annes Lov om Helsepersonell 33 «Den som yter helsehjelp, skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barnevernstjenestens side. Uten hinder av taushetsplikten skal helsepersonell av eget tiltak gi opplysninger til barnevernet når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for omsorgssvikt jf. lov om barnevernstjenester 4-10, 4-11, Det samme gjelder for barn med vedvarende atferdsvansker jf. nevnte lov 4-24.» 10 MUNNPLEIEN NR 2/2007 klinkksjef Kari Gravem Kvakestad, leder av TAKO-senteret Kari Storhaug og professor i pedodonti ved Universitet i Oslo, Ivar Espelid har fokusert på dette problemet. Etter blant annet Bjugnsaken ble temaet vanskelig, men nå ser det ut til at vi igjen er på banen. Ikke minst etter at NRK Puls tok opp saken tidligere i år. Vi ønsker et samarbeid med barnevernet i likhet med det Folktandvården i Skåne har etablert. Der har de satt samarbeidet i system. Antallet bekymringsmeldinger fra tannleger og tannpleiere har økt kraftig, og flere barn er hjulpet. I 2003 var det ingen kontakt mellom tannhelsetjenesten og barnevernet her i landet. I fjor var det 14 bekymringsmeldinger og tallet vil øke i 2007, forteller Anne Rønneberg. Det planlegges også en nordisk konferanse i Oslo i 2009 med temaet: «Tannhelsetjenestens rolle i forbindelse med overgrep og mishandling av barn». Tannhelsepersonell har ansvar Tannleger og tannpleiere har mulighet til å oppdage overgrep på en annen måte enn barnevernet. Dersom et barn ikke møter til tannlegetime etter flere henvendelser, bør barnevernet varsles. Når tannlegen eller tannpleieren utvider sitt fokus fra munnen til resten av ansiktet og halsen, kan vi oppdage tegn på fysiske overgrep/mishandling. Pasienten sitter godt opplyst, og vi har god oversikt over hele hode-/halsregionen. Traumer mot denne regionen forekommer i mer enn halvparten av Spesialist i barnetannpleie Anne Rønneberg, ønsker større vektlegging på tannhelsepersonells rolle når det gjelder å avdekke overgrep og mishandling overfor barn. tilfellene hvor det er snakk om overgrep på barn. Vi er helsepersonell som arbeider i et av kroppens mest private områder. Vi er trenet i å observere pasientens atferdsmønster, og forholdet til egen munn kan antyde noe om hvilke erfaringer barnet har hatt. Dessuten påvirkes tannstatus av ulike typer overgrep og mishandling, sier Anne Rønneberg.

11 Har ikke vært flinke nok Temaet er følsomt, og tannhelsepersonell har ikke selv vært flinke til å sette det på dagsordenen. Vi må ikke overfokusere, men det er viktig at vi har det i tankene når vanskelige pasienter kommer i stolen. Hvis vi spør på riktig måte, så får vi ofte svar. Den psykologiske tilnærmingen er alltid viktig, ikke minst at det skapes et tillitsforhold, slik at pasienten føler å ha kontroll over behandlingssituasjonen. Pasienter som har vært utsatt for seksuelle overgrep, kan virke ufølsomme for smerte. De kan sitte i tannlegestolen og fi nne seg i behandling uten å si et ord, men det kan komme «stille tårer». De er vant til å «ta imot» og «underkaster» seg behandlingen vår. Når pasienten blir eldre og starter behandling for å bearbeide de vonde opplevelsene, kommer de i kontakt med sine følelser, forteller Rønneberg og fortsetter: Etter en samtale med en av mine pasienter som viste klart tegn på odontofobi i voksen alder, sa vedkommende: Hadde enda noen spurt meg tidligere! Stort problem Hvor stort er dette problemet? Det er vanskelig å komme med sikre tall på det reelle omfanget av seksuelle overgrep mot barn i Norge. Det er dessverre ikke godt nok dokumentert. Tall fra utenlandske studier viser imidlertid at 3 til 5 prosent av barn og unge utsettes for dette i løpet av barndommen med overhyppighet i førskolealder. Svært ofte er det orale overgrep det er snakk om, og odontofobi preger pasientene i voksen alder. Uutnyttet ressurs Helsepersonell er lovpålagt å melde fra dersom de har mistanke om at et barn blir utsatt for overgrep. Likevel kommer bare fem prosent av bekymringsmeldingene til barnevernet fra helsepersonell. Det er laget tverrfaglige veiledere for hvordan omsorgssvikt og overgrep skal håndteres, men der er ikke tannhelsepersonell nevnt. Det er heller ingen konkrete planer om å sette i gang et samarbeid mellom barnevern og tannhelsetjenesten. Derfor er jeg glad for at Barneombudet nå engasjerer seg for å få flere samarbeidspartnere på banen og klart ser hvilken ressurs tannleger og tannpleiere er når det gjelder å avdekke overgrep og omsorgssvikt hos barn. Initiativet til en veileder for tannhelsetjenesten er et skritt på veien for å øke bevisstheten hos tannhelsepersonell, sier Anne Rønneberg. Tekst og foto: Trine Suphammer Tema for bacheloroppgave i tannpleie «Samarbeid mellom tannhelsetjenesten og barnevernet i saker som omhandler seksuelle overgrep mot barn», er tittelen på bacheloroppgaven som studentene Elisabeth Flatland Kveum, Kristine Magnussen og Ane Lindh leverte ved studieavslutning for tannpleierutdanningen ved Det odontologiske fakultet i våres. Bacheloroppgave i tannpleie, 2007 I sin oppsummering skriver de at tannhelsetjenesten må gjøre en innsats for å fremstå som en viktig ressurs, og som en naturlig samarbeidspartner når det gjelder seksuelle overgrep mot barn. Gjennom arbeidet med denne oppgaven har vi overraskende nok erfart at tannhelsetjenesten og barnevernet i Oslo kommune ikke har noe organisert samarbeid til tross for at begge parter uttrykker seg positive til samarbeid. Vi mener et slikt samarbeid bør være forankret i ledelsen ved begge etater, og at dette bør være forpliktende. Dette vil gjøre tannhelsepersonell mer oppmerksomme på problematikken, samtidig som det kan gjøre det enklere å melde sin bekymring. Dette kan igjen føre til at flere overgrep blir oppdaget, og at de barna det gjelder får hjelp, skriver de. Mer informasjon: Elisabeth F. Kveum Tlf Samarbeid mellom tannhelsetjenesten og barnevernet i saker som omhandler seksuelle overgrep mot barn En bacheloroppgave i tannpleie Tannpleierutdanningen Det odontologiske Fakultet Universitetet i Oslo 2007 Elisabeth Flatland Kveum, Kristine Magnussen og Ane Lindh Ane Lindh, Kristine Magnussen og Elisabeth F. Kveum 1 MUNNPLEIEN NR 2/

12 Amming og tannhelse Munnpleien er bedt om å ta opp spørsmålet om amming og tannhelse. Enkelte opplever at det gis ulike signaler fra helsesøstre og tannpleiere om hva som er best for barnet. Tekst og foto: Trine Suphammer Vi må enes om et felles budskap mat for spedbarn Veilederen «Tenner for livet» omtaler ikke amming. Det gjør imidlertid Sosial- og helsedirektoratets «Anbefalinger for spedbarnsernæring». En kortversjon av rådene «Mat for spedbarn» deles ut til alle spedbarnsforeldre på helsestasjonen. Men heller ikke her står det noe om nattamming: Hvor lenge kan jeg fortsette å amme? Det anbefales at spedbarnet ammes hele det første leveåret, og gjerne lenger. Amming som er godt i gang ved tre måneders alder, har alle forutsetninger for å kunne vedlikeholdes og fortsettes så lenge du ønsker det. Spedbarn bør få morsmelk som eneste næring, dvs. fullammes, frem til seks måneders alder. Fra seks måneders alder bør barnet få annen mat i tillegg til morsmelken for å dekke behovet for energi og næringsstoffer. Hvis du og barnet trives med ammingen, kan du gjerne amme utover det første leveåret. Morsmelken er verdifull for barnet også etter at det har fylt ett år. (Sitat fra Mat for spedbarn) Ingen er uenig i at morsmelk er best, problemet oppstår i forbindelse med nattamming når barnet har fått tenner. De studiene vi har, gir ulike konklusjoner om sammenhengen mellom amming og kariesutvikling. Jeg mener derfor at man ikke bør komme med noen rigide regler og en «pekefinger» når det gjelder amming. Men det kan foreligge en økt risiko for kariesutvikling dersom barnet ligger ved brystet og dier «ad libitum» etter 1-årsalder/ tannfrembrudd. Ved nattamming etter tannfrembrudd forutsettes det at foreldrene starter tidlig med tannpuss og fluor og at de får informasjon om økt kariesrisiko hvis rådene ikke følges. Førsteamanuensis Anne Skaare ved Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Oslo er kjent med at det er en viss uenighet blant helsepersonell når det gjelder amming om natten. Noen bør kanskje ta et initiativ for å få i gang en dialog slik at vi kan enes om et felles budskap. Det er ingen av oss Vi er åpne for dialog Hvis man kan dokumentere at amming om natten forårsaker dårlig tannhelse hos små barn, er vi selvsagt åpne for en dialog om det, sier rådgiver Elisabeth Tufte i Kompetansesenteret for amming, Rikshospitalet. Så langt mener imidlertid vi at forskningen viser at morsmelk inneholder bakteriehemmende og infeksjonsbeskyttende stoffer, og at det skal uvanlig mye amming til før morsmelken setter tannhelsen i fare. Vi ønsker derfor ikke å sette noen begrensning på ammingen Anne Skaare ved Institutt for klinisk odontologi, UiO, mener god munnhygiene og tilførsel av fluor er viktigst. Foto: UiO som er opptatt av dette spørsmålet, som vil ammingen til livs, sier Anne Skaare. bortsett fra at vi mener nattamming antagelig bør begrenses hos større barn til to ganger per natt og helst ikke mer enn ca. 15 minutter per gang. Samtidig må man også ha i tankene hva slags kosthold barnet ellers får, bruk av fl aske med sukkeholdig drikke og tannhygiene. I dag ammer ca. 80 % av mødrene når barnet er 6 måneder og ca. 34 % ved ett års alder. Ifølge stortingemeldingen «Resept for et sunnere Norge» ønsker myndighetene å øke omfanget av amming etter fylte ett år fordi morsmelk er sunt for barnet 12 MUNNPLEIEN NR 2/2007

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2008. Tannpuss i barnehagen s. 2 4 Barn og kosthold s. 8 11 Tobakk og tannhelse s. 12 13

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2008. Tannpuss i barnehagen s. 2 4 Barn og kosthold s. 8 11 Tobakk og tannhelse s. 12 13 Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2008 Tannpuss i barnehagen s. 2 4 Barn og kosthold s. 8 11 Tobakk og tannhelse s. 12 13 Tenner for livet ruller videre i Møre og Romsdal Tekst og foto: Bente Stuveseth...vaske

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2006 Årgang 89

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2006 Årgang 89 Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2006 Årgang 89 Helsestasjoner i utvikling s. 2 4 Utfordringer i Oslo s. 6 11 Tannhelsetjenesten på laget s. 16 17 Samarbeidsprosjekt i Vestfold: Alle barn har rett

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2014 Årgang 97

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2014 Årgang 97 Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2014 Årgang 97 Stedet for gode og billige råd om egeninnsats s. 2 3 Tannhelse skal bli en naturlig del av helse- og omsorgstjenesten s. 6 7 Byrådet i Oslo satser millioner

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2009 Årgang 92. Helsestasjon s. 2 3, 6 7 Eldre år s. 5, 10 13 Bekymringspasienter s. 22 23

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2009 Årgang 92. Helsestasjon s. 2 3, 6 7 Eldre år s. 5, 10 13 Bekymringspasienter s. 22 23 Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2009 Årgang 92 Helsestasjon s. 2 3, 6 7 Eldre år s. 5, 10 13 Bekymringspasienter s. 22 23 PROSJEKT FOR 2009-ÅRGANGEN I ASKIM OG RAKKESTAD Hvis barn innkalles til tannklinikken

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2006 Årgang 89

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2006 Årgang 89 Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2006 Årgang 89 Tannverksted for 1. klassinger i Mosjøen s. 2 5 Tenner for livet i Møre og Romsdal s. 8 10 Tannlegen som ble folkehelsesjef s. 12 13 Eivind og Bronto

Detaljer

Samlingsstund rundt matbordet Sunne kommuner s. 2 4 Det blir ikke hull i en tann som er ren... s. 8 9 Ulike modeller men felles mål s.

Samlingsstund rundt matbordet Sunne kommuner s. 2 4 Det blir ikke hull i en tann som er ren... s. 8 9 Ulike modeller men felles mål s. Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2014 Årgang 97 Samlingsstund rundt matbordet Sunne kommuner s. 2 4 Det blir ikke hull i en tann som er ren... s. 8 9 Ulike modeller men felles mål s. 10 11 Samlingsstund

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2012 Årgang 95

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2012 Årgang 95 Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2012 Årgang 95 Hverdagsmat for glede, overskudd og helse s. 2 4 Tobakksforebygging i tannhelsetjenesten s. 8 11 President som prioriterer kommunikasjon s. 12 13 Tannvernseminar

Detaljer

Sluttstrek for SMÅTANN s. 2 4 Tannpleierutdanning i Hedmark s. 6 7 Norsk Tannvern 100 år s. 16 23

Sluttstrek for SMÅTANN s. 2 4 Tannpleierutdanning i Hedmark s. 6 7 Norsk Tannvern 100 år s. 16 23 Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2011 Årgang 94 Sluttstrek for SMÅTANN s. 2 4 Tannpleierutdanning i Hedmark s. 6 7 Norsk Tannvern 100 år s. 16 23 Sluttstrek for SMÅTANN: Viktig å fokusere på foreldreholdninger

Detaljer

2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN

2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN 2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN LEDER 4 Djupedalsutvalget: Ny politikk for å bekjempe mobbing 6 Kampen mot mobbing: Systematisk og langsiktig

Detaljer

RAPPORT FJELLPROSJEKTET

RAPPORT FJELLPROSJEKTET RAPPORT FJELLPROSJEKTET Bedre tannhelse hos barn av mødre med ikke-vestlig bakgrunn 2005-2010 Innholdsfortegnelse Forord... 2 Innledning... 2 Sammendrag... 2 Bakgrunn... 3 Mål... 5 Målgruppe... 5 Tiltak...

Detaljer

«HELSESØSTER OPP OG FRAM»

«HELSESØSTER OPP OG FRAM» Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND Helsesøstre NR. 3 2005 Høst i rådhusparken, Steinkjer. Kunstverket er: "MOT LYSET" av Per Ung Fotograf: Odd Georg Skjemstad, Steinkjer «HELSESØSTER OPP

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

NR. 1 2009. Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas.

NR. 1 2009. Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas. Helsesøstre NR. 1 2009 Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas. Godt nytt år! Innhold side Leder 5 Den vanskelige

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

helsesøstre Kunsten å holde seg frisk Tidsskrift for landsgruppen av helsesøstre nsf Tema

helsesøstre Kunsten å holde seg frisk Tidsskrift for landsgruppen av helsesøstre nsf Tema I DETTE NUMMERET: Morsom trim Sunn mat på førskulevukku Vern mot resistente stafylokokker Røykestopp Tidsskrift for helsesøstre Nr. 2-2012 landsgruppen av helsesøstre nsf Tema Kunsten å holde seg frisk

Detaljer

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging Marit Edland-Gryt og Astrid Skretting Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging SIRUS-Rapport nr. 2/2010 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2010 Statens institutt

Detaljer

BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE

BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE Kan SDT teori og Piagets læringsteori brukes i et undervisningsopplegg i en barnehage for å bevisstgjøre barn på egen tannhelse? KULL 2008-2011 TANNPLEIERUTDANNINGEN, DET ODONTOLOGISKE

Detaljer

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 UNGDOM OM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 INNHOLD Artikkel 12 side 4 Forord side 5 Sammendrag og høringens hovedfunn side 8 Målet for høringen side 10 Ord fra Andreas Svela, SUR side 11 Ord fra Anne Lindboe,

Detaljer

VI TRENGER HVERANDRE. NR. 2-2012 Utgitt av Støttesenter mot Incest Oslo www.sentermotincest.no. Kroppen nr. 1. ikke Stikka 2-2012 1

VI TRENGER HVERANDRE. NR. 2-2012 Utgitt av Støttesenter mot Incest Oslo www.sentermotincest.no. Kroppen nr. 1. ikke Stikka 2-2012 1 VI TRENGER HVERANDRE NR. 2-2012 Utgitt av Støttesenter mot Incest Oslo www.sentermotincest.no Kroppen nr. 1 ikke Stikka 2-2012 1 INNHOLD Redaktør s. 4 Noen øyeblikk med Fabian Stang s. 6 Tannlegene har

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

appetitt til å fullføre side 12 17 > oppskriften på en god elevbedrift > best på ball > lærerjobb i kina >

appetitt til å fullføre side 12 17 > oppskriften på en god elevbedrift > best på ball > lærerjobb i kina > 16 11. september 2009 www.utdanningsnytt.no Appetitt til å fullføre side 12 17 > oppskriften på en god elevbedrift > best på ball > lærerjobb i kina > Utdanning > nr 16 / 11. september 2009 leder. Stort

Detaljer

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 13. jan. Muntlig spørretime 1481 Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer