MEDLEMSBROSJYRE NSF Forsikring og banktilbud

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEDLEMSBROSJYRE NSF 2009. Forsikring og banktilbud"

Transkript

1 MEDLEMSBROSJYRE NSF 2009 Forsikring og banktilbud

2 Norsk Sykepleierforbund Tollbugata 22 Postboks 456 Sentrum, 0104 Oslo Telefon: Forsikringskontoret NSF Tollbugata 22 Postboks 456 Sentrum, 0104 Oslo Telefon: Faks: DnB NOR Skadeforsikring v/skadeservice Postboks 0021 Oslo Telefon: Telefaks: e-post: Vital Forsikring ASA Postboks 7500, 5020 Bergen Telefon: Faks: e-post: TrygVesta Forsikring Postboks Bergen Gratis grønt nr.: Du kan lese mer om NSFs forsikringsordninger på Forsikringskontorets nettsider

3 INNHOLD Informasjon fra NSF Side 4 Livsforsikringer Foreningsgruppeliv Obligatorisk Side 6 Foreningsgruppeliv Tilleggsforsikring Side 10 Barneforsikring Side 12 Skadeforsikringer Reise Reiseforsikring Side 14 Reisetips Side 15 Bolig Innboforsikring Side 16 Nytt skadeforsikringsselskap Side 18 Villaforsikring Side 19 Fritidsboligforsikring Side 19 Bilforsikring Side 20 Fritidsbåtforsikring Side 21 Andre skadeforsikringer Verdigjenstand, husdyr m.m. Side 22 Studentforsikringer Side 24 Banktjenester Banktjenester i DnB NOR Side 26 Studentmedlemmer Side 27 NSF Unique spare- og kredittkonto Side 28 Nye nettsider Side 30 Påmeldingsskjema Side 33 3

4 DET SKAL LØNNE SEG Å VÆRE MEDLEM Som medlem i Norsk Sykepleierforbund kan du benytte deg av mange gode medlemsfordeler. Det mest omfattende er NSFs forsikringstilbud. Vil du vite mer, finner du fyldig informasjon om de ulike forsikringsdekningene i denne brosjyren. Vi anbefaler deg å gjøre deg kjent med hvilke forsikringer du har, både privat og gjennom arbeidsgiver. Da får du oversikt over hva du eventuelt mangler. Samtidig kan du lettere sammenlikne vårt tilbud med de forsikringsordningene du har fra før. Husk at det bare er Foreningsgruppeliv Obligatorisk som trekkes sammen med kontingenten. Fra har NSF hatt en samarbeidsavtale med Vital Skade AS og Vital Forsikring ASA. Begge avtalene fortsetter i 2009, men avtalen med Vital Skade vil bli videreført i DnB NOR Skadeforsikring. Barneforsikringen er flyttet til TrygVesta er direktenummeret til NSFs eget forsikringskontor. Fra 1. september 2008 ble kontoret en del av NSF. Endringen medfører ingen navneendringer, og får ingen konsekvenser for deg som medlem. Ta kontakt hvis du ønsker tilbud på forsikringer, har spørsmål om forsikringsordningene, eller av en eller annen grunn har fått problemer med et skadeoppgjør. Alle rådgiverne på kontoret har bred kompetanse og lang erfaring, og står klar til å hjelpe deg. Som medlem i NSF kan du være trygg på at de forsikringene du kjøper hos oss er kvalitetssikret. Mange nye forbedringer i 2009 Bruk denne brosjyren til å sette deg inn i årets nyheter. Vi ønsker spesielt å fremheve følgende: Ny forbedret innboforsikring: Vi vil at det skal være enkelt for våre medlemmer å være godt forsikret. Derfor har vi valgt å slå sammen innbo utvidet forsikring og den ordinære innboforsikringen til et produkt. Du kan lese mer på side 16 og 17. Reiseforsikring: Hvis barnet ditt ikke har samme bostedsadresse som deg, vil det likevel være forsikret under din reiseforsikring familie, også når det reiser alene eller sammen med andre. Har du barnebarn du ønsker å ha med deg på reise, kan du glede deg over at de nå vil være inkludert i reiseforsikring familie når de reiser sammen med deg. Barneforsikring: Ny valgfri tilleggsdekning til barneforsikringen engangserstatning ved varig arbeidsuførhet, kr Bank: Brosjyren inneholder i år også informasjon om gunstige medlemsbetingelser i DnB NOR. Nettsider: NSF introduserer nye nettsider som vil være på plass fra 3. januar Går du inn på forsikringskontorets sider, vil du finne all informasjon om NSFs forsikringsprodukter. Vi oppfordrer deg derfor til å bruke dem. Du kan lese mer på side 30 og 31. Hilsen Lisbeth Normann Forbundsleder 4

5 5

6 FORENINGSGRUPPELIV OBLIGATORISK gruppelivsforsikring med uførekapital- og familieulykkesforsikring Alle som melder seg inn i Norsk Sykepleierforbund blir med i Foreningsgruppeliv Obligatorisk, med mindre de aktivt reserverer seg fra å delta. Studenter må imidlertid melde seg inn selv. Se side 24. Pris Prisen for 2009 er kr 128 per måned. Beløpet trekkes, eller betales via giro, samtidig med kontingenten. Det er bare Foreningsgruppeliv Obligatorisk som betales sammen med kontingenten. Forsikringsdekningen er slik: dødsrisikoforsikring for medlem uførekapitalforsikring for medlem ulykkesforsikring for hele familien Forsikringen må kjøpes som en hel pakke. Det er ikke anledning å plukke ut elementer. Helseerklæring Fordi forsikringen er obligatorisk (med reservasjonsrett), blir alle med uten å avgi helseerklæring. Men reserverer du deg fra ordningen, og ønsker å bli med på et senere tidspunkt, må du levere helseerklæring. Fordi det ikke kreves helseerklæring for Foreningsgruppeliv Obligatorisk, inneholder den følgende begrensninger: Når det i henhold til Vitals regler ikke kreves helseerklæring fra den enkelte forsikrede, svarer Vital ikke for arbeidsuførhet som inntrer innen to år etter at Vitals ansvar begynner å løpe, og som skyldes sykdom eller lyte som medlemmet hadde på dette tidspunkt, og som det må antas at vedkommende kjente til. DØDSRISIKOFORSIKRING Forsikret: medlemmet Ved medlemmets død, uansett årsak, tid og sted, utbetales kr Beløpet reduseres dersom uførekapitalen allerede er utbetalt. Forsikringen opphører ved utgangen av det året medlemmet fyller 67 år. Hvem får utbetalt forsikringssummen? Har du ikke navngitt bestemte personer (begunstigelse) utbetales forsikringssummen slik: 1. Ektefelle/registrert partner/samboer*. Fraskilt eller lovformelig separert ektefelle har ikke rett til forsikringssummen. 2. Livsarvinger 3. Testamentarvinger i den utstrekning vedkommende arving er tilsagt forsikringssummen i testament. 4. Arvinger etter loven. *For definisjon av ektefelle/registrert partner og samboer, se forsikringsvilkårene, eller ta kontakt med Forsikringskontoret NSF. Begunstigelse Du kan selv velge hvem som skal ha utbetalt dødsfallserstatningen etter deg. Dette kalles begunstigelse, og gjøres på et eget skjema som du får ved å henvende deg til Forsikringskontoret. Du finner det også på Forsikringskontoret NFSs nettsider: Jf. vilkår II for uførekapital tilknyttet foreningsgruppeliv 3. Skadebehandling Henvendelser vedrørende forsikringstilfelle ved død, uførhet eller ulykke, rettes til Forsikringskontoret NSF. 6

7 UFØREKAPITALFORSIKRING Forsikret: medlemmet Forsikringen gir rett til en engangserstatning når den forsikrede som følge av sykdom eller ulykke i forsikringstiden har vært minst 50 % arbeidsufør i minst to år sammenhengende. Arbeidsuførheten må være inntruffet før fylte 60 år og være bedømt minst 50 % varig. Forsikringssummen utgjør 80 % av dødsrisikodekningen. Maksimalt beløp til utbetaling blir da kr Beløpet trappes ned med 2 % hvert år etter fylte 25 år. Forsikringssummen ved død har økt iht. tabellen under. Beregningsgrunnlaget for uføreerstatning er derfor forskjellig, avhengig av når arbeidsuførheten inntraff. Historikk endring av forsikringssum Gjeldende periode Forsikringssum kr kr Etter kr Eksempel på erstatningsbeløp Alder Utbetaling hvis Utbetaling hvis forsikringssum forsikringssum er kr er kr år kr kr år kr kr år kr kr UTBETALT UFØREKAPITAL Ved utbetaling av uførekapital har du også rett til en dødsrisikoforsikring uten å betale premie. Forsikringen varer ut året du fyller 67 år. NYE NSF-MEDLEMMER Det gis ikke rett til uføreerstatning når arbeidsuførheten skyldes sykdom som har vist symptomer tidligere enn 3 måneder etter at forsikringen trådte i kraft. Gjelder bare de som er blitt NSF-medlem etter

8 FAMILIEULYKKESFORSIKRING Forsikret: hele familien Hele familien er dekket ved et ulykkestilfelle som medfører varig medisinsk invaliditet. Forsikringssummen avhenger av familiens sammensetning på ulykkestidspunktet. Det er derfor ikke nødvendig å melde fra om endringer i familiens størrelse. HVA FORSIKRINGEN DEKKER Hvis et familiemedlem blir 100 % medisinsk invalid utbetales hele forsikringssummen. Ved lavere invaliditetsgrad utbetales tilsvarende lavere erstatningssum. Ved medisinsk invaliditet under 15 % utbetales det ingen invaliditetserstatning. For barn gjelder ikke en slik begrensning. Forsikringssummene ved 100 % invaliditet: 1. Enslig medlem kr Medlem kr Ektefelle/samboer/partner kr Medlem kr Ektefelle/samboer/partner kr Barn* kr Medlem kr Barn* kr BEHANDLINGSUTGIFTER Forsikringen dekker behandlingsutgifter etter ulykkesskade som ikke dekkes fra annet hold, med inntil 5 % av forsikringssummen for invaliditet gjelder utgifter til eksempelvis tannlege, lege eller fysioterapeut. Utgiftene må ha oppstått innen to år fra skadedagen. Opphold eller behandling på private sykehus eller hos privatpraktiserende leger uten driftstilskudd, dekkes ikke. Egenandelen for behandlingsutgifter er kr 500. Barn er dekket av den offentlige tannhelsetjeneste til og med fylte 18 år. FORSIKRINGEN GJELDER i hele verden, men ikke ved sammenhengende opphold utenfor Norden i mer enn 12 måneder. Begrensningen gjelder ikke medlemmer av norsk folketrygd, eller for personer som omfattes av norsk lov om yrkesskadeforsikring ved opphold utenfor Norden. * Forsikringen omfatter barn med felles adresse som medlemmet i fokeregisteret, ut det kalenderår de fyller 20. Ved flere barn deles forsikringssummen på antall barn. Forsikringssummen trappes ned med 2,6 % for hvert år etter fylte 61 år, makismalt 15,6 %. 8

9 9

10 FORENINGSGRUPPELIV TILLEGGSFORSIKRING død og uførhet Som medlem i NSF kan du kjøpe Foreningsgruppeliv tilleggsforsikring med dødrisikoforsikring og uførekapitalforsikring, til langt rimelige priser enn du kan som privatkunde i et forsikringsselskap. Har du allerede kjøpt slik forsikring i et annet forsikringsselskap anbefaler vi deg å sammenligne med våre priser. Mange tror det er mest fornuftig å kjøpe en gjeldsforsikring i banken, men en gjeldsforsikring vil i de fleste tilfeller utbetales til kreditorene for sletting av gjeld. Med foreningsgruppeliv tilleggsforsikring kan du selv bestemme hvordan erstatning skal benyttes. Den er derfor et godt alternativ og/eller supplement til en gjeldsforsikring. PRIS Se pristabell på side 11. Premien kan betales årlig, halvårlig, kvartalsvis eller månedlig (AvtaleGiro). HVEM KAN KJØPE FORENINGSGRUPPELIV TILLEGGSFORSIKRING? Tilleggsforsikringer kan kjøpes av medlem, samt ektefelle/registrert partner/samboer*. Det er et krav at medlemmet er med i Foreningsgruppeliv Obligatorisk, og at den/de forsikrede er 100 % arbeidsdyktige på søketidspunktet. *For definisjon av ektefelle/registrert partner og samboer, se forsikringsvilkårene eller ta kontakt med Forsikringskontoret NSF. HVA FORSIKRINGEN DEKKER Tilleggsforsikring består av to forsikringer, uførekapital- og dødsrisiko. Du velger selv hva du har behov for, enten grunndekning 11G, eller både grunndekning og tilleggsdekning 11G. Forsikringen utbetales som en engangsutbetaling. HELSEOPPLYSNINGER For å kjøpe Foreningsgruppeliv Tilleggsforsikring må du/dere avgi helseerklæring. Helseerklæringen må godkjennes av Vital Forsikring. Dersom du har en sykdom, lyte eller mén når du går inn i forsikringsordningene, kan dette medføre reservasjon eller at forsikringen ikke kan kjøpes. AVTRAPPING ETTER ALDER Dødsrisikodekningen opphører ved utgangen av det året du/dere fyller 70 år, mens uføredekningen opphører ved utgangen av det året du/dere fyller 60 år. Etter fylte 51 år trappes forsikringssummen ned med 0,4G per år (per 11G), og mellom 61 og 67 år reduseres forsikringssummen med 0,2G per år (per 11G). Alder fylt i Antall G Forsikringssum forsikringsåret t.o.m. 50 år 11,0 kr år 10,6 kr år 10,2 kr år 9,8 kr år 9,4 kr år 9,0 kr år 8,6 kr år 8,2 kr år 7,8 kr år 7,4 kr år 7,0 kr år 6,8 kr år 6,6 kr år 6,4 kr år 6,2 kr år 6,0 kr år 5,8 kr år 5,6 kr år 5,4 kr år 5,2 kr år 5,0 kr *Uførekapitalen opphører ved utgangen av det forsikringsår forsikrede eller medforsikrede fyller 60 år. G = Folketrygdens grunnbeløp, kr per januar

11 UFØREKAPITALFORSIKRING Forsikringen gir rett til en engangserstatning når den forsikrede som følge av sykdom eller ulykke i forsikringstiden har vært minst 50 % arbeidsufør i minst to år sammenhengende. Arbeidsuførheten må være inntruffet før fylte 60 år og være bedømt minst 50 % varig. Grunndekning 11G (kr ) ved uførhet. Medlem Ektefelle Alder Årlig pris 11G* Årlig pris 11G* t.o.m. 35 år kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Hvis du ønsker å bygge på med ytterligere 11G vil prisen og forsikringssummen dobles. DØDSRISIKOFORSIKRING Forsikringen gir en engangsutbetaling til dine etterlatte dersom du skulle falle fra uansett årsak tid og sted. Grunndekning 11G (kr ) ved død. Medlem Ektefelle Alder Årlig pris 11G* Årlig pris 11G* kr 409 kr kr 431 kr kr 550 kr kr 763 kr kr kr kr kr kr kr Dersom du ønsker å bygge på med ytterligere 11G vil prisen og forsikringssummen dobles. Ta kontakt med Forsikringskontoret NSF på telefon , hvis du ønsker å melde deg inn i NSFs Foreningsgruppeliv Tilleggsforsikring. Samordning Har du andre livsforsikringer vil det ikke bli noen samordning ved utbetaling av Foreningsgruppeliv Tilleggsforsikring eller Foreningsgruppeliv Obligatorisk. Arveavgift for samboere Samboere med felles barn, eller som tidligere har vært gift med hverandre, slipper arveavgift på dødsfallsutbetaling tilknyttet hverandres forsikring. 11

12 BARNEFORSIKRING NYTT I 2009 Forsikring utvidet med seks år Forsikringen dekker medisinsk invaliditet ved sykdom eller ulykke, og gjelder til utgangen av det forsikringsåret barnet fyller 26 år. Høyere erstatningsbeløp Ved død er erstatningssummen økt fra til kroner. Utbetalingen ved sykehusopphold er økt fra 275 til 350 kroner per dag (dagpenger). Tilleggsforsikring For 252 kroner ekstra per år får du nå en forsikring som gir en engangsutbetaling på kroner hvis barnet blir erklært minst 50 % varig arbeidsufør uavhengig av om uførheten skyldes sykdom eller ulykke. NSFs BARNEFORSIKRING NSFs barneforsikring gjelder for barn og barnebarn av medlemmer og ansatte i NSF til utgangen av det forsikringsåret barnet fyller 26 år. Forsikringen kan kjøpes fra barnet er 3 måneder gammelt, og til det fyller 18 år. Barnet må være fast bosatt i Norge og medlem av norsk folketrygd. Etter at barnet fyller 20 år dekker ikke forsikringen lenger merutgifter til nødvendig pleie og tilsyn. dagpenger ved sykehusopphold. Pris Forsikringen koster 996 kroner i året per barn. Tilleggsforsikringen koster 252 kroner i året per barn. Nyfødte omfattes av forsikringen frem til hovedforfall Har du allerede kjøpt barneforsikringen, dekkes nye barn i familien frem til hovedforfall uten ekstra kostnad. Forsikringen gir en utbetaling på kroner hvis barnet erklæres 100 % medisinsk invalid som følge av en ulykke. TRYGGHET FOR DET ALLER KJÆRESTE DU HAR Vi kan ikke sikre deg mot å oppleve sykdom, ulykke eller dødsfall. Men de økonomiske utfordringene som kan oppstå hvis det skjer noe, er det heldigvis mulig å gjøre noe med. I Norge har vi gode støtteordninger hvis vi støter på problemer eller sykdom. Likevel vil du kunne oppleve økonomiske begrensninger hvis det skulle skje barnet ditt noe. En god barneforsikring gir ekstra trygghet utover støtten fra det offentlige. NSFs barneforsikring gir erstatning ved medisinsk invaliditet ikke bare etter ulykke, men også ved sykdom. 12

13 Kort oversikt over hva som dekkes Dekning Forsikringssum Invaliditetserstatning Inntil 1,5 millioner kroner ved sykdom eller ulykke Utbetales til barnet (evt. til verge eller Dødsfallerstatning Overformynderiet hvis barnet ikke er myndig) kroner Utbetales til forsikringstaker Tekniske hjelpemidler Inntil kroner og ombygging av bolig per år, maksimalt 5 år Utbetales til den som har hatt utgiftene Utgifter ved nødvendig Inntil kroner per år, pleie og tilsyn men minst kroner. Maksimalt 5 år Utbetales til barnet, evt. til forsikringstaker hvis barnet ikke er myndig Dagpenger ved sykehusopphold Behandlingsutgifter etter ulykke Tilleggsforsikring Varig arbeidsuførhet (engangserstatning) 350 kroner per dag etter 9 dager, maksimalt 1 år Utbetales til barnet, evt. til forsikringsstaker hvis barnet ikke er myndig Inntil kroner, ingen egenandel Utbetales til den som har hatt utgiftene Forsikringssum kroner Utbetales til barnet (evt. til verge eller Overformynderiet hvis barnet ikke er myndig) En fullstendig oversikt over dekningsomfang og betingelser finner du i forsikringsvilkårene. Invaliditetserstatning Ved varig medisinsk invaliditet betales en engangserstatning på inntil kroner. Størrelsen på erstatningsbeløpet beregnes ut fra graden av invaliditet. Utbetalingen kommer i tillegg til eventuelle stønader fra folketrygden. Dødsfallerstatning Ved død utbetales kroner. Erstatningen tilfaller forsikringstakeren. Engangsbidrag til tekniske hjelpemidler og ombygging av bolig Hvis barnet blir erklært varig medisinsk invalid, dekker forsikringen nødvendige utgifter til ombygging av bolig og tekniske hjelpemidler. Forsikringstakeren velger i hvilken bolig ombyggingen finner sted, til beste for barnet. De samlede utgiftene ved et skadetilfelle dekkes med inntil kroner. Utgifter ved nødvendig pleie og tilsyn Hvis barnet rammes av en ulykke eller sykdom som gir rett til hjelpestønad fra norsk folketrygd, dekker forsikringen også utgifter ved nødvendig pleie og tilsyn. Størrelsen på utbetalingen beregnes på bakgrunn av den offentlige stønaden. Den årlige utbetalingen er på minst og maksimalt kroner. Utgiftene dekkes i inntil 5 år. Dagpenger ved sykehusopphold Hvis barnet blir innlagt i sykehus i Norden på grunn av sykdom eller ulykke, gir forsikringen en utbetaling av dagpenger fra og med den tiende dagen barnet er innlagt. Dagpengesatsen utgjør 350 kroner per dag, og betales i inntil 1 år. Behandlingsutgifter etter ulykke Ved en ulykke dekker forsikringen lege-, tannlegeog reiseutgifter med inntil kroner for samme ulykkestilfelle. Det er ingen egenandel. Engangserstatning ved varig arbeidsuførhet NSFs barneforsikring kan utvides. Med tilleggsforsikringen utbetales en erstatning på kroner hvis barnet blir erklært minst 50 % varig arbeidsufør. Tilleggsforsikringen koster 252 kroner per år. 13

14 REISEFORSIKRING NYTT I 2009 Ulik bostedsadresse Hvis barnet ditt ikke har samme bostedsadresse som deg, vil det likevel være forsikret under din reiseforsikring familie, også når det reiser alene eller sammen med andre. Barnet må være bosatt og folkeregistrert i Norge hos en av foreldrene sine. Barnebarn Har du barnebarn du ønsker å ha med deg på reise, vil de nå være inkludert i reiseforsikring familie når de reiser sammen med deg. Avbestilling Utvides til også å gjelde hvis nøkkelpersoner som dirigent, foredragsholder etc. i reisefølget ditt, skulle bli syk. Kjæledyr, veterinærutgifter Akutt sykdom/ulykkesskade utenfor Norden, innen EU/EØS, for kjæledyr som eies av sikrede og som er med på reise ut fra forsikringsstedet. Uflaksforsikring Dekker kr per skadetilfelle. Mobiltelefon er unntatt. REISEFORSIKRING FAMILIE Sykepleierforbundets reiseforsikring familie gjelder for medlemmet, ektefelle/registrert partner/ samboer, og barn og barnebarn ut det året de fyller 20 år. Pris Pris for 2009 er kr 804. REISEFORSIKRING ÉN PERSON Sykepleierforbundets reiseforsikring én person gjelder bare for medlemmet. Pris Pris for 2009 er kr 636. FELLES VILKÅR reiseforsikring familie/én person Forsikringen dekker: Reiser med tre måneders varighet Reiser i hele verden Tjeneste- og dagsreiser, samt reiser til og fra arbeidsstedet* Evakuering hjem til Norge ved terror, krig, naturkatastrofer eller epidemier Døgnservice ved skade med hjelp på stedet Økonomisk kompensasjon ved forsinket bagasje Forsinket avgang Innhenting av fastlagt reiserute inkludert overnattingsutgifter Hjemreise ved brann, innbrudd, vannledningsskade eller nødvendig medisinsk behandling. Etter hjemreise erstattes returreise tilbake til reisemålet. *De eneste stedene du ikke er dekket, er hjemme og på arbeidssted/ studiested i Norge. Forsikringssummer: Reisegods - én person inntil kr samlet for familien inntil kr Enkeltgjenstander inntil kr Reisesyke ubegrenset Hjemtransport ubegrenset Reiseansvar inntil kr 10 mill. Rettshjelp inntil kr Avbestillingsforsikring - én person inntil kr samlet for familien inntil kr Forsikringen dekker avbestilling av reiser på grunn av sykdom, dødsfall og andre alvorlige hendelser i familien. Egenandel Det er ingen egenandel ved skade på reiseforsikringen. 14

15 Reiseulykkesforsikring Ulykkesforsikring hele døgnet uavhengig av reise. Ulykke - invaliditet kr for voksne kr for barn* Ulykke - død kr for voksne kr for barn* *Gjelder kun reiseforsikring familie. Behandlingsutgifter Forsikringen dekker behandlingsutgifter etter ulykkesskade som ikke dekkes fra annet hold, med inntil 5 % av forsikringssummen for invaliditet. Dette gjelder utgifter du måtte få innen tre år fra skadedagen i forbindelse med behandling av skaden, eksempelvis utgifter til tannlege, lege eller fysioterapeut. Utgifter til opphold eller behandling på private sykehus, eller hos privatpraktiserende lege uten driftstilskudd, dekkes ikke. Barn er dekket av den offentlige tannhelsetjeneste til og med fylte 18 år. REISETIPS Ikke forlat verdigjenstander, verken på stranden, på en restaurant, eller andre steder. La aldri bagasje ligge igjen i bilen eventuelt kan du legge den i bagasjerommet før du parkerer. Husk at tyveriutsatte/skjøre gjenstander ikke må sendes i kofferten. Ønsker du likevel å sende med bunad/pels og lignende, bør du kjøpe en verdigjenstandforsikring. Kartlegg og kontroller alltid rømningsmulighetene på hotell: Hvor er trappene i forhold til ditt rom? Lar rømningsdørene seg åpne? Ha alltid med lommelykt og batterier. Det finnes bærbare røykvarslere. Vær ekstra påpasselig med lommeboken ha ikke alle kontanter eller kredittkort på samme sted. Pass godt på mobiltelefonen. Legg inn telefonnummeret til f.eks. kredittkortselskapet og forsikringsselskapet for å kunne varsle skade eller tyveri. Telefonnummeret til SOS International i Danmark er Skaff deg det Europeisk helsetrygdkortet, bestilles på: Oppbevar det sammen med ditt reiseforsikringsbevis/kort. Familieulykkesforsikring i Foreningsgruppeliv Obligatorisk Er du med i den obligatoriske grunnforsikringen vil det bli utbetalt ménerstatning både fra familieulykkesforsikringen og reiseforsikringen, dersom ulykkestilfellet kommer inn under vilkårene for begge avtalene. Du kan lese mer om familieulykkesforsikringen på side 6. Skadebehandling Ved skadetilfelle ringer du Skadeservice på telefon Dersom du er på reise i utlandet kan du ringe SOS International i København på telefon SKADEforsikringer 15

16 INNBOFORSIKRING BEST NYTT I 2009 Det skal være enkelt for medlemmene våre å være godt forsikret. Vi har derfor valgt å slå sammen ordinær innboforsikring og innbo utvidet forsikring, til et produkt. Forsikringssummer er blitt forhøyet, og nye endringer er inkludert: Dekker alle plutselige og uforutsette skader i hjemmet og utenfor forsikringsstedet i Norden Tyveri fra låst garderobeskap på arbeidsplassen fra kr til kr Tyveri av sykkel har økt fra inntil kr til inntil kr Dekker alle plutselige og uforutsette skader inntil kr utenfor Norden på de første 60 reisedagene Ombygning i leilighet hvis forsikrede blir utsatt for en ulykkesskade som medfører varig bruk av rullestol Påfyll av pulverapparat Dekker utgifter til utrykning ved tyveri eller brannvarsling Tyveri av personlig løsøre i bil, inntil kr Pris Prisen for 2009 er kr 924. Ved påmelding i løpet av året betaler du en forholdsmessig del av beløpet. Forsikringen dekker Innboforsikringen dekker ditt innbo og løsøre med inntil kr 2 mill. For øvrig dekker forsikringen slik: Ting som faller ned og velter. Skade inntruffet under transport ved privat flytting. Skader forårsaket av dyr. Skade, eller tap av innbo og løsøre, ved f.eks. brann, vannskade, lynnedslag eller tyveri/ hærverk. Tyveri fra låst garderobeskap, eller sikredes faste arbeidsplass med inntil kr Veskenapping med inntil kr Tyveri av sykkel med inntil kr Matvarer i fryseboks uten sumbegrensning. Rettshjelp med inntil kr Ansvar som privatperson. Plutselig vanninntregning fra utett tak og vegg. Dekker løsøre i kjellerbod og garasje. Tilhenger. Deler og tilbehør til privat motorvogn og fritidsbåt. Naturskade. Forsikringen omfatter medlem, ektefelle/registrert partner/ samboer, samt andre medlemmer av din faste husstand. Falck Sykkelregister Det er ikke lenger et krav at sykkelen din skal være registrert i Falck Sykkelregister for å være dekket av forsikringen. Imidlertid reduseres egenandelen til kr hvis den er innmeldt. Tap av sykkel erstattes bare hvis den ikke er kommet til rette 21 dager etter at tyveriet ble oppdaget, samt meldt til politi og Falck Sykkelregister. Er sykkelen din registrert i Falck Sykkelregister er det større sjanse for at du får den tilbake. Prisen per registrering er kr 210 og gjelder for 5 år. Du kan ringe Falck Sykkelregister på telefon , eller gå inn på nettsiden 16

17 Skadebehandling Skadetilfeller meldes direkte til Skadeservice på telefon Oppgi medlemsnummer og medlemmets navn når du melder skade. Egenandeler Egenandelen er vanligvis kr Har du innbrudds-, vann- eller brannalarm tilkoblet alarmsentral som varsler ved skadetilfelle, er det ingen egenandel. Øvrige egenandeler: Tyveri av sykkel meldt i Falck Sykkelregister er kr Rettshjelpsforsikring kr 4 000, med tillegg av 20 % av det overskytende. Naturskade er lovbestemt til kr Rettslig erstatningsansvar kr EGENANDELSFORDEL Har du tre eller flere forsikringer plassert hos oss der innbo-, villa- eller fritidsbolig er en av disse, kan du nå opparbeide deg Egenandelsfordel etter følgende skala: kr etter 1. skadefrie år kr etter 2. skadefrie år kr etter 3. skadefrie år Egenandelsfordel kan bare benyttes på følgende produkter: innbo, villa, fritidsbolig, bil, tilhenger, campingvogn, MC, moped eller fritidsbåt. Egenandelsfordel kan kun benyttes i sin helhet ved skade, og da inntil opparbeidet sum. Dersom du har en skade og velger å benytte deg av den, må den opparbeides på nytt. Dette gjelder også hvis Egenandelsfordel er større enn egenandelen. Det opparbeides kun én sum per kunde. Egenandelsfordelen gjelder for forsikringer som var aktive etter SKADEforsikringer 17

18 NYTT SKADEFORSIKRINGSSELSKAP Et bedre tilbud Fra og med 1. januar 2009 ønsker DnB NOR Konsernet å satse sterkere på skadeforsikringer, og har derfor etablert et eget selskap under navnet DnB NOR Skadeforsikring. DnB NOR Skadeforsikring viderefører forsikringene som ligger i Vital Skade. Du som er medlem i NSF, og allerede er kunde i Vital Skade, vil nyte godt av tilbudene og tjenestene i det nye selskapet. DnB NOR Skadeforsikring tilbyr medlemmer i NSF private skadeforsikringer som bil- og villaforsikring til gode medlemsbetingelser. Du kan velge mellom to kvaliteter når du forsikrer dine eiendeler: BEST Dekker mye og litt til. DnB NOR har sjekket markedet og tilbyr de beste dekningene, derfor navnet Best. Ikke minst! Best-forsikringene innbefatter Vilkårsgaranti. Ved flytting av dine skadeforsikringer fra ditt nåværende selskap til DnB NOR Skadeforsikring, er du garantert minst like gode, eller enda bedre forsikringsdekninger. BASIS Et trygt og godt alternativ og litt rimeligere. Alle private skadeforsikringer som er nevnt i denne brosjyren er på vilkår Best. Dette gjelder også NSFs innbo- og reiseforsikring hvor fast premie og vilkår er avtalt. DnB NOR Skadeforsikring tilbyr: Rabatt på individuelle skadeforsikringer ved kjøp av tre forsikringer eller mer Rask og riktig hjelp ved skade du skal som kunde alltid uansett hva som skjer føle deg trygg og ivaretatt Sikkerhetsrabatter på individuelle skadeforsikringer hvis du har gjort tiltak som reduserer sjansen for skader Egenandelsfordel som gir deg lavere egenandel ved skadeoppgjør, ring Forsikringskontoret NSF for detaljer Forutsigbare utgifter. Del opp forsikringspremien i månedlig beløp uten ekstra kostnader Du kan ta kontakt med Forsikringskontoret NSF for tilbud - telefon

19 VILLA BEST FRITIDSHUS BEST Pris Prisen bestemmes av blant annet villaens størrelse, distrikt og sikkerhetsrabatter. For pris på forsikring av din villa kontakt Forsikringskontoret NSF. Villaforsikringen dekker brann, vann- og innbrudds skader og annen plutselig og uforutsett skade. Din villa fullverdiforsikres. Dette betyr at du får erstattet alle kostnader ved å sette boligen i samme stand som før skaden inntraff. Forsikringen omfatter i tillegg blant annet: Utvendige rørledninger Hageanlegg/vannbasseng/gjerde/flaggstang Utgifter til riving, rydding og bortkjøring Tyveri Rettshjelp Rettslig erstatningsansvar Tap av leieinntekter/kostnader ved opphold utenfor hjemmet etter skade Hussoppforsikring Naturskade Egenandel er kr Pris Prisen bestemmes blant annet av fritidsboligens størrelse og distrikt. For pris på forsikring av din fritidsbolig, kontakt Forsikringskontoret NSF. Fritidsboligforsikring dekker brann-, vann- og innbruddsskader og annen plutselig og uforutsett skade. Din fritidsbolig fullverdiforsikres. Dette betyr at du får erstattet alle kostnader ved å sette boligen i samme stand som før skaden inntraff. Du velger selv forsikringssum på innbo og løsøre. Forsikringen omfatter i tillegg blant annet: Utvendige rørledninger Hageanlegg/vannbasseng/gjerde/flaggstang Veksthus Sykkel Liten fritidsbåt Utgifter til riving, rydding og bortkjøring Rettshjelp Rettslig erstatningsansvar Tap av leieinntekter Hussoppforsikring Innboforsikring Egenandel kroner Ta kontakt med Forsikringskontoret NSF for premie på din villa- og fritidsboligforsikring med tilhørende bygning. SIKKERHETSTIPS Hele familien må vite hvor stoppekranen er, og hvordan brannslukningsapparatet skal brukes. Husk at elektriske arbeider krever autorisasjon ikke bruk for mange løse skjøteledninger. Trekk alltid ut kontakten av strykejern, kaffetrakter osv. når de ikke er i bruk. Skru av TV-en for hånd ikke med fjernkontrollen. Trekk ut kontakten på PC, TV osv. når du reiser bort. Ikke sett på vaskemaskin, tørketrommel eller oppvaskmaskin før du forlater huset, eller legger deg for kvelden. Om vinteren bør du sette på varme i alle rom med vannrør, helst med termostat gjelder spesielt kjelleren. Tining av frosne rør kan forårsake både brann og lekkasjer. Reiser du vekk, allier deg med naboer eller familie som kan måke eller lage spor i snøen, eller flytte f.eks. hagemøbler eller barneleker ikke rydd alt før du reiser. Ikke lad mobiltelefonen om natten trekk ut laderen når den er ferdigladet. SKADEforsikringer 19

20 BILFORSIKRING Flere valgmuligheter Du kan velge mellom flere typer forsikring. Som bileier er du lovpålagt å ha ansvarsforsikring. Utover dette kan du velge mellom delkasko, Kasko Basis (med eller uten leiebil), eller Kasko Best. Hva du velger avhenger av ditt behov. Har du gammel eller ny bil, og hvor mye du kjører. Hva som passer deg best finner vi ut sammen når du kontakter oss. Pris Prisen er avhengig av om du velger Kasko Best, Kasko Basis med leiebil eller Kasko Basis på bilen din. Bilmerke, opparbeidet bonus og bosted er andre faktorer som bestemmer hva prisen vil bli. Ta kontakt med Forsikringskontoret NSF for råd og pristilbud. KASKO BEST Fastmontert ekstrautstyr inntil kr Løsøre/bagasje inntil kr Leiebil i hele reparasjonsperioden Leiebil inntil 31 dager ved tyveri av bilen Ved totalskadet bil får du fabrikkny bil hvis bilen er inntil tre år gammel, og har kjørt mindre enn km. Maskinskade. Skade på motor/gearkasse inntil 8 år gammel bil KASKO BASIS Skade oppstått ved sammenstøt, utforkjøring, velting, hærverk Ved totalskadet bil får du fabrikkny bil hvis bilen er inntil ett år gammel, og har kjørt mindre enn km. Fastmontert ekstrautstyr inntil kr Kan inkludere leiebil i inntil 14 dager DELKASKO Brann tyveri glass Redning Løsøre/bagasje inntil kr ANSVARSFORSIKRING Obligatorisk Rettshjelpsforsikring Fører- og passasjerulykke TILHENGER OG CAMPINGVOGN Kan omfatte kasko, brann og tyveri MOTORSYKKEL, MOPED OG SNØSCOOTER Kan omfatte ansvar, brann, kasko (tyveri) og førerulykke. 20

LIVSFORSIKRINGER Livsforsikringspakke... Side 3 Utvidet livsforsikring... Side 6 Barneforsikring... Side 8

LIVSFORSIKRINGER Livsforsikringspakke... Side 3 Utvidet livsforsikring... Side 6 Barneforsikring... Side 8 1 INNHOLD LIVSFORSIKRINGER Livsforsikringspakke... Side 3 Utvidet livsforsikring... Side 6 Barneforsikring... Side 8 SKADEFORSIKRINGER Skadeforsikringer... Side 10 Reiseforsikring... Side 12 Innboforsikring...

Detaljer

NSFs Medlemsbrosjyre 2012

NSFs Medlemsbrosjyre 2012 Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. Pins, brevark & Visittkort NSFs Medlemsbrosjyre 2012 Myriad Pro Regular: Tekst til brødtekst og webadresser Forsikring

Detaljer

Telefon 04700. Sjekk dine medlemsfordeler. Årskatalog 2008

Telefon 04700. Sjekk dine medlemsfordeler. Årskatalog 2008 Årskatalog 2008 Telefon 04700 Sjekk dine medlemsfordeler For medlemmer av følgende foreninger: Arkitektenes Fagforbund Den norske legeforening Den norske tannlegeforening Den norske veterinærforening Naturviterne

Detaljer

Forsikring. Du kan forsikre deg, ektefelle og alt du eier hos oss. Forsikringskontoret NSF. Myriad Pro Regular: Tekst til brødtekst og webadresser

Forsikring. Du kan forsikre deg, ektefelle og alt du eier hos oss. Forsikringskontoret NSF. Myriad Pro Regular: Tekst til brødtekst og webadresser Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. Du kan forsikre deg, ektefelle og alt du eier hos oss. get og forenklet til appliseringer der det kreves et. f.eks: broderinger

Detaljer

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil.

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil. Medlemsforsikringer 2013 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor skal være en trygghet for deg og sikre at du får gode forsikringsordninger. Gjennom anbudsrundene gjeldende for 2013 har

Detaljer

Medlemsforsikringer 2015 1

Medlemsforsikringer 2015 1 Medlemsforsikringer 2015 1 Kjære medlem! medlemmene til en gunstig pris. På våre nettsider kan du lese mer om Tilbudet er stadig blitt utvidet og teller medlemsforsikringene, og du kan også nå ni ulike

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2015 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

Astrid Tideman Sørland, generalsekretær. godt å vite. Kortversjon Beskrivelsen av de ulike forsikringene

Astrid Tideman Sørland, generalsekretær. godt å vite. Kortversjon Beskrivelsen av de ulike forsikringene Medlemsforsikringer 2014 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor skal gi deg trygghet og sikre at du får gode forsikringsavtaler. Gjennom 2013 har vi utvidet forsikringstilbudet til også

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2014 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

NFFs forsikringer 2011

NFFs forsikringer 2011 NFFs forsikringer 2011 Innholdsfortegnelse Obligatoriske forsikringer Livs-, uføre-, ulykkes-, kritisk sykdomog ID-tyveriforsikringer 4 Frivillige forsikringer Livs- og uføreforsikring 6 Barneforsikring

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2013 1 Snakk med Forsikringskontoret! Behovet for forsikring endrer seg gjennom livsløpet. Dersom du skifter sivil status; fra enslig til samboende, inngår ekteskap, får barn

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer alle lønnstakere innenfor IKT-, energi-

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2014

Forskerforbundets forsikringer 2014 Forskerforbundets forsikringer 2014 Medlemsforsikringene er billigst og best! Forskerforbundet har flere enn 18 000 medlemmer. Når vi forhandler på vegne av alle våre medlemmer oppnår vi priser og betingelser

Detaljer

NFFs Forsikringer 2015 1

NFFs Forsikringer 2015 1 NFFs Forsikringer 2015 1 KJÆRE MEDLEM! Som en del av vår medlemsservice kan du få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på NFFs forsikringskontor. Dette kan avdekke om du er dobbeltforsikret, har

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 Industri Energi Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler

Detaljer

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge (HK)... er LOs tredje største forbund med over 61.000 medlemmer. Våre medlemmer kommer

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2012 Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har ca 20 000 medlemmer totalt. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 Skolenes Landsforbund Skolenes Landsforbund (SL ) er LO-forbundet som organiserer arbeidstakere og studenter innenfor utdanning, opplæring

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund 2014 Postkom (Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund) organiserer ca 20 200 medlemmer, hvorav ca 11 800 aktive arbeidstakere i Posten

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Transportarbeiderforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Transportarbeiderforbund Fordeler for deg som er medlem i Norsk Transportarbeiderforbund 2012 Norsk Transportarbeiderforbund (NTF)... som ble stiftet den 02.04.1896, er i dag det største og sterkeste fagforbundet innen tran sportbransjen

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2015

Forskerforbundets forsikringer 2015 Forskerforbundets forsikringer 2015 Gratis forsikringssjekk! Visste du at du får gratis rådgivning i de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet hvilke ordninger som

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2014 Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har mer enn 20 000 medlemme. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk

Detaljer

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringssidé finner du på www.nj.no/forsikring

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringssidé finner du på www.nj.no/forsikring Godt å vite Normal utbetalingsrekkefølge Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, eller disponert over forsikringssum i testament, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte i slik rekkefølge:

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund ble stiftet av de sagnomsuste rallarene i 1895. Forbundet

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du

Detaljer