MEDLEMSBROSJYRE NSF Forsikring og banktilbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEDLEMSBROSJYRE NSF 2009. Forsikring og banktilbud"

Transkript

1 MEDLEMSBROSJYRE NSF 2009 Forsikring og banktilbud

2 Norsk Sykepleierforbund Tollbugata 22 Postboks 456 Sentrum, 0104 Oslo Telefon: Forsikringskontoret NSF Tollbugata 22 Postboks 456 Sentrum, 0104 Oslo Telefon: Faks: DnB NOR Skadeforsikring v/skadeservice Postboks 0021 Oslo Telefon: Telefaks: e-post: Vital Forsikring ASA Postboks 7500, 5020 Bergen Telefon: Faks: e-post: TrygVesta Forsikring Postboks Bergen Gratis grønt nr.: Du kan lese mer om NSFs forsikringsordninger på Forsikringskontorets nettsider

3 INNHOLD Informasjon fra NSF Side 4 Livsforsikringer Foreningsgruppeliv Obligatorisk Side 6 Foreningsgruppeliv Tilleggsforsikring Side 10 Barneforsikring Side 12 Skadeforsikringer Reise Reiseforsikring Side 14 Reisetips Side 15 Bolig Innboforsikring Side 16 Nytt skadeforsikringsselskap Side 18 Villaforsikring Side 19 Fritidsboligforsikring Side 19 Bilforsikring Side 20 Fritidsbåtforsikring Side 21 Andre skadeforsikringer Verdigjenstand, husdyr m.m. Side 22 Studentforsikringer Side 24 Banktjenester Banktjenester i DnB NOR Side 26 Studentmedlemmer Side 27 NSF Unique spare- og kredittkonto Side 28 Nye nettsider Side 30 Påmeldingsskjema Side 33 3

4 DET SKAL LØNNE SEG Å VÆRE MEDLEM Som medlem i Norsk Sykepleierforbund kan du benytte deg av mange gode medlemsfordeler. Det mest omfattende er NSFs forsikringstilbud. Vil du vite mer, finner du fyldig informasjon om de ulike forsikringsdekningene i denne brosjyren. Vi anbefaler deg å gjøre deg kjent med hvilke forsikringer du har, både privat og gjennom arbeidsgiver. Da får du oversikt over hva du eventuelt mangler. Samtidig kan du lettere sammenlikne vårt tilbud med de forsikringsordningene du har fra før. Husk at det bare er Foreningsgruppeliv Obligatorisk som trekkes sammen med kontingenten. Fra har NSF hatt en samarbeidsavtale med Vital Skade AS og Vital Forsikring ASA. Begge avtalene fortsetter i 2009, men avtalen med Vital Skade vil bli videreført i DnB NOR Skadeforsikring. Barneforsikringen er flyttet til TrygVesta er direktenummeret til NSFs eget forsikringskontor. Fra 1. september 2008 ble kontoret en del av NSF. Endringen medfører ingen navneendringer, og får ingen konsekvenser for deg som medlem. Ta kontakt hvis du ønsker tilbud på forsikringer, har spørsmål om forsikringsordningene, eller av en eller annen grunn har fått problemer med et skadeoppgjør. Alle rådgiverne på kontoret har bred kompetanse og lang erfaring, og står klar til å hjelpe deg. Som medlem i NSF kan du være trygg på at de forsikringene du kjøper hos oss er kvalitetssikret. Mange nye forbedringer i 2009 Bruk denne brosjyren til å sette deg inn i årets nyheter. Vi ønsker spesielt å fremheve følgende: Ny forbedret innboforsikring: Vi vil at det skal være enkelt for våre medlemmer å være godt forsikret. Derfor har vi valgt å slå sammen innbo utvidet forsikring og den ordinære innboforsikringen til et produkt. Du kan lese mer på side 16 og 17. Reiseforsikring: Hvis barnet ditt ikke har samme bostedsadresse som deg, vil det likevel være forsikret under din reiseforsikring familie, også når det reiser alene eller sammen med andre. Har du barnebarn du ønsker å ha med deg på reise, kan du glede deg over at de nå vil være inkludert i reiseforsikring familie når de reiser sammen med deg. Barneforsikring: Ny valgfri tilleggsdekning til barneforsikringen engangserstatning ved varig arbeidsuførhet, kr Bank: Brosjyren inneholder i år også informasjon om gunstige medlemsbetingelser i DnB NOR. Nettsider: NSF introduserer nye nettsider som vil være på plass fra 3. januar Går du inn på forsikringskontorets sider, vil du finne all informasjon om NSFs forsikringsprodukter. Vi oppfordrer deg derfor til å bruke dem. Du kan lese mer på side 30 og 31. Hilsen Lisbeth Normann Forbundsleder 4

5 5

6 FORENINGSGRUPPELIV OBLIGATORISK gruppelivsforsikring med uførekapital- og familieulykkesforsikring Alle som melder seg inn i Norsk Sykepleierforbund blir med i Foreningsgruppeliv Obligatorisk, med mindre de aktivt reserverer seg fra å delta. Studenter må imidlertid melde seg inn selv. Se side 24. Pris Prisen for 2009 er kr 128 per måned. Beløpet trekkes, eller betales via giro, samtidig med kontingenten. Det er bare Foreningsgruppeliv Obligatorisk som betales sammen med kontingenten. Forsikringsdekningen er slik: dødsrisikoforsikring for medlem uførekapitalforsikring for medlem ulykkesforsikring for hele familien Forsikringen må kjøpes som en hel pakke. Det er ikke anledning å plukke ut elementer. Helseerklæring Fordi forsikringen er obligatorisk (med reservasjonsrett), blir alle med uten å avgi helseerklæring. Men reserverer du deg fra ordningen, og ønsker å bli med på et senere tidspunkt, må du levere helseerklæring. Fordi det ikke kreves helseerklæring for Foreningsgruppeliv Obligatorisk, inneholder den følgende begrensninger: Når det i henhold til Vitals regler ikke kreves helseerklæring fra den enkelte forsikrede, svarer Vital ikke for arbeidsuførhet som inntrer innen to år etter at Vitals ansvar begynner å løpe, og som skyldes sykdom eller lyte som medlemmet hadde på dette tidspunkt, og som det må antas at vedkommende kjente til. DØDSRISIKOFORSIKRING Forsikret: medlemmet Ved medlemmets død, uansett årsak, tid og sted, utbetales kr Beløpet reduseres dersom uførekapitalen allerede er utbetalt. Forsikringen opphører ved utgangen av det året medlemmet fyller 67 år. Hvem får utbetalt forsikringssummen? Har du ikke navngitt bestemte personer (begunstigelse) utbetales forsikringssummen slik: 1. Ektefelle/registrert partner/samboer*. Fraskilt eller lovformelig separert ektefelle har ikke rett til forsikringssummen. 2. Livsarvinger 3. Testamentarvinger i den utstrekning vedkommende arving er tilsagt forsikringssummen i testament. 4. Arvinger etter loven. *For definisjon av ektefelle/registrert partner og samboer, se forsikringsvilkårene, eller ta kontakt med Forsikringskontoret NSF. Begunstigelse Du kan selv velge hvem som skal ha utbetalt dødsfallserstatningen etter deg. Dette kalles begunstigelse, og gjøres på et eget skjema som du får ved å henvende deg til Forsikringskontoret. Du finner det også på Forsikringskontoret NFSs nettsider: Jf. vilkår II for uførekapital tilknyttet foreningsgruppeliv 3. Skadebehandling Henvendelser vedrørende forsikringstilfelle ved død, uførhet eller ulykke, rettes til Forsikringskontoret NSF. 6

7 UFØREKAPITALFORSIKRING Forsikret: medlemmet Forsikringen gir rett til en engangserstatning når den forsikrede som følge av sykdom eller ulykke i forsikringstiden har vært minst 50 % arbeidsufør i minst to år sammenhengende. Arbeidsuførheten må være inntruffet før fylte 60 år og være bedømt minst 50 % varig. Forsikringssummen utgjør 80 % av dødsrisikodekningen. Maksimalt beløp til utbetaling blir da kr Beløpet trappes ned med 2 % hvert år etter fylte 25 år. Forsikringssummen ved død har økt iht. tabellen under. Beregningsgrunnlaget for uføreerstatning er derfor forskjellig, avhengig av når arbeidsuførheten inntraff. Historikk endring av forsikringssum Gjeldende periode Forsikringssum kr kr Etter kr Eksempel på erstatningsbeløp Alder Utbetaling hvis Utbetaling hvis forsikringssum forsikringssum er kr er kr år kr kr år kr kr år kr kr UTBETALT UFØREKAPITAL Ved utbetaling av uførekapital har du også rett til en dødsrisikoforsikring uten å betale premie. Forsikringen varer ut året du fyller 67 år. NYE NSF-MEDLEMMER Det gis ikke rett til uføreerstatning når arbeidsuførheten skyldes sykdom som har vist symptomer tidligere enn 3 måneder etter at forsikringen trådte i kraft. Gjelder bare de som er blitt NSF-medlem etter

8 FAMILIEULYKKESFORSIKRING Forsikret: hele familien Hele familien er dekket ved et ulykkestilfelle som medfører varig medisinsk invaliditet. Forsikringssummen avhenger av familiens sammensetning på ulykkestidspunktet. Det er derfor ikke nødvendig å melde fra om endringer i familiens størrelse. HVA FORSIKRINGEN DEKKER Hvis et familiemedlem blir 100 % medisinsk invalid utbetales hele forsikringssummen. Ved lavere invaliditetsgrad utbetales tilsvarende lavere erstatningssum. Ved medisinsk invaliditet under 15 % utbetales det ingen invaliditetserstatning. For barn gjelder ikke en slik begrensning. Forsikringssummene ved 100 % invaliditet: 1. Enslig medlem kr Medlem kr Ektefelle/samboer/partner kr Medlem kr Ektefelle/samboer/partner kr Barn* kr Medlem kr Barn* kr BEHANDLINGSUTGIFTER Forsikringen dekker behandlingsutgifter etter ulykkesskade som ikke dekkes fra annet hold, med inntil 5 % av forsikringssummen for invaliditet gjelder utgifter til eksempelvis tannlege, lege eller fysioterapeut. Utgiftene må ha oppstått innen to år fra skadedagen. Opphold eller behandling på private sykehus eller hos privatpraktiserende leger uten driftstilskudd, dekkes ikke. Egenandelen for behandlingsutgifter er kr 500. Barn er dekket av den offentlige tannhelsetjeneste til og med fylte 18 år. FORSIKRINGEN GJELDER i hele verden, men ikke ved sammenhengende opphold utenfor Norden i mer enn 12 måneder. Begrensningen gjelder ikke medlemmer av norsk folketrygd, eller for personer som omfattes av norsk lov om yrkesskadeforsikring ved opphold utenfor Norden. * Forsikringen omfatter barn med felles adresse som medlemmet i fokeregisteret, ut det kalenderår de fyller 20. Ved flere barn deles forsikringssummen på antall barn. Forsikringssummen trappes ned med 2,6 % for hvert år etter fylte 61 år, makismalt 15,6 %. 8

9 9

10 FORENINGSGRUPPELIV TILLEGGSFORSIKRING død og uførhet Som medlem i NSF kan du kjøpe Foreningsgruppeliv tilleggsforsikring med dødrisikoforsikring og uførekapitalforsikring, til langt rimelige priser enn du kan som privatkunde i et forsikringsselskap. Har du allerede kjøpt slik forsikring i et annet forsikringsselskap anbefaler vi deg å sammenligne med våre priser. Mange tror det er mest fornuftig å kjøpe en gjeldsforsikring i banken, men en gjeldsforsikring vil i de fleste tilfeller utbetales til kreditorene for sletting av gjeld. Med foreningsgruppeliv tilleggsforsikring kan du selv bestemme hvordan erstatning skal benyttes. Den er derfor et godt alternativ og/eller supplement til en gjeldsforsikring. PRIS Se pristabell på side 11. Premien kan betales årlig, halvårlig, kvartalsvis eller månedlig (AvtaleGiro). HVEM KAN KJØPE FORENINGSGRUPPELIV TILLEGGSFORSIKRING? Tilleggsforsikringer kan kjøpes av medlem, samt ektefelle/registrert partner/samboer*. Det er et krav at medlemmet er med i Foreningsgruppeliv Obligatorisk, og at den/de forsikrede er 100 % arbeidsdyktige på søketidspunktet. *For definisjon av ektefelle/registrert partner og samboer, se forsikringsvilkårene eller ta kontakt med Forsikringskontoret NSF. HVA FORSIKRINGEN DEKKER Tilleggsforsikring består av to forsikringer, uførekapital- og dødsrisiko. Du velger selv hva du har behov for, enten grunndekning 11G, eller både grunndekning og tilleggsdekning 11G. Forsikringen utbetales som en engangsutbetaling. HELSEOPPLYSNINGER For å kjøpe Foreningsgruppeliv Tilleggsforsikring må du/dere avgi helseerklæring. Helseerklæringen må godkjennes av Vital Forsikring. Dersom du har en sykdom, lyte eller mén når du går inn i forsikringsordningene, kan dette medføre reservasjon eller at forsikringen ikke kan kjøpes. AVTRAPPING ETTER ALDER Dødsrisikodekningen opphører ved utgangen av det året du/dere fyller 70 år, mens uføredekningen opphører ved utgangen av det året du/dere fyller 60 år. Etter fylte 51 år trappes forsikringssummen ned med 0,4G per år (per 11G), og mellom 61 og 67 år reduseres forsikringssummen med 0,2G per år (per 11G). Alder fylt i Antall G Forsikringssum forsikringsåret t.o.m. 50 år 11,0 kr år 10,6 kr år 10,2 kr år 9,8 kr år 9,4 kr år 9,0 kr år 8,6 kr år 8,2 kr år 7,8 kr år 7,4 kr år 7,0 kr år 6,8 kr år 6,6 kr år 6,4 kr år 6,2 kr år 6,0 kr år 5,8 kr år 5,6 kr år 5,4 kr år 5,2 kr år 5,0 kr *Uførekapitalen opphører ved utgangen av det forsikringsår forsikrede eller medforsikrede fyller 60 år. G = Folketrygdens grunnbeløp, kr per januar

11 UFØREKAPITALFORSIKRING Forsikringen gir rett til en engangserstatning når den forsikrede som følge av sykdom eller ulykke i forsikringstiden har vært minst 50 % arbeidsufør i minst to år sammenhengende. Arbeidsuførheten må være inntruffet før fylte 60 år og være bedømt minst 50 % varig. Grunndekning 11G (kr ) ved uførhet. Medlem Ektefelle Alder Årlig pris 11G* Årlig pris 11G* t.o.m. 35 år kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Hvis du ønsker å bygge på med ytterligere 11G vil prisen og forsikringssummen dobles. DØDSRISIKOFORSIKRING Forsikringen gir en engangsutbetaling til dine etterlatte dersom du skulle falle fra uansett årsak tid og sted. Grunndekning 11G (kr ) ved død. Medlem Ektefelle Alder Årlig pris 11G* Årlig pris 11G* kr 409 kr kr 431 kr kr 550 kr kr 763 kr kr kr kr kr kr kr Dersom du ønsker å bygge på med ytterligere 11G vil prisen og forsikringssummen dobles. Ta kontakt med Forsikringskontoret NSF på telefon , hvis du ønsker å melde deg inn i NSFs Foreningsgruppeliv Tilleggsforsikring. Samordning Har du andre livsforsikringer vil det ikke bli noen samordning ved utbetaling av Foreningsgruppeliv Tilleggsforsikring eller Foreningsgruppeliv Obligatorisk. Arveavgift for samboere Samboere med felles barn, eller som tidligere har vært gift med hverandre, slipper arveavgift på dødsfallsutbetaling tilknyttet hverandres forsikring. 11

12 BARNEFORSIKRING NYTT I 2009 Forsikring utvidet med seks år Forsikringen dekker medisinsk invaliditet ved sykdom eller ulykke, og gjelder til utgangen av det forsikringsåret barnet fyller 26 år. Høyere erstatningsbeløp Ved død er erstatningssummen økt fra til kroner. Utbetalingen ved sykehusopphold er økt fra 275 til 350 kroner per dag (dagpenger). Tilleggsforsikring For 252 kroner ekstra per år får du nå en forsikring som gir en engangsutbetaling på kroner hvis barnet blir erklært minst 50 % varig arbeidsufør uavhengig av om uførheten skyldes sykdom eller ulykke. NSFs BARNEFORSIKRING NSFs barneforsikring gjelder for barn og barnebarn av medlemmer og ansatte i NSF til utgangen av det forsikringsåret barnet fyller 26 år. Forsikringen kan kjøpes fra barnet er 3 måneder gammelt, og til det fyller 18 år. Barnet må være fast bosatt i Norge og medlem av norsk folketrygd. Etter at barnet fyller 20 år dekker ikke forsikringen lenger merutgifter til nødvendig pleie og tilsyn. dagpenger ved sykehusopphold. Pris Forsikringen koster 996 kroner i året per barn. Tilleggsforsikringen koster 252 kroner i året per barn. Nyfødte omfattes av forsikringen frem til hovedforfall Har du allerede kjøpt barneforsikringen, dekkes nye barn i familien frem til hovedforfall uten ekstra kostnad. Forsikringen gir en utbetaling på kroner hvis barnet erklæres 100 % medisinsk invalid som følge av en ulykke. TRYGGHET FOR DET ALLER KJÆRESTE DU HAR Vi kan ikke sikre deg mot å oppleve sykdom, ulykke eller dødsfall. Men de økonomiske utfordringene som kan oppstå hvis det skjer noe, er det heldigvis mulig å gjøre noe med. I Norge har vi gode støtteordninger hvis vi støter på problemer eller sykdom. Likevel vil du kunne oppleve økonomiske begrensninger hvis det skulle skje barnet ditt noe. En god barneforsikring gir ekstra trygghet utover støtten fra det offentlige. NSFs barneforsikring gir erstatning ved medisinsk invaliditet ikke bare etter ulykke, men også ved sykdom. 12

13 Kort oversikt over hva som dekkes Dekning Forsikringssum Invaliditetserstatning Inntil 1,5 millioner kroner ved sykdom eller ulykke Utbetales til barnet (evt. til verge eller Dødsfallerstatning Overformynderiet hvis barnet ikke er myndig) kroner Utbetales til forsikringstaker Tekniske hjelpemidler Inntil kroner og ombygging av bolig per år, maksimalt 5 år Utbetales til den som har hatt utgiftene Utgifter ved nødvendig Inntil kroner per år, pleie og tilsyn men minst kroner. Maksimalt 5 år Utbetales til barnet, evt. til forsikringstaker hvis barnet ikke er myndig Dagpenger ved sykehusopphold Behandlingsutgifter etter ulykke Tilleggsforsikring Varig arbeidsuførhet (engangserstatning) 350 kroner per dag etter 9 dager, maksimalt 1 år Utbetales til barnet, evt. til forsikringsstaker hvis barnet ikke er myndig Inntil kroner, ingen egenandel Utbetales til den som har hatt utgiftene Forsikringssum kroner Utbetales til barnet (evt. til verge eller Overformynderiet hvis barnet ikke er myndig) En fullstendig oversikt over dekningsomfang og betingelser finner du i forsikringsvilkårene. Invaliditetserstatning Ved varig medisinsk invaliditet betales en engangserstatning på inntil kroner. Størrelsen på erstatningsbeløpet beregnes ut fra graden av invaliditet. Utbetalingen kommer i tillegg til eventuelle stønader fra folketrygden. Dødsfallerstatning Ved død utbetales kroner. Erstatningen tilfaller forsikringstakeren. Engangsbidrag til tekniske hjelpemidler og ombygging av bolig Hvis barnet blir erklært varig medisinsk invalid, dekker forsikringen nødvendige utgifter til ombygging av bolig og tekniske hjelpemidler. Forsikringstakeren velger i hvilken bolig ombyggingen finner sted, til beste for barnet. De samlede utgiftene ved et skadetilfelle dekkes med inntil kroner. Utgifter ved nødvendig pleie og tilsyn Hvis barnet rammes av en ulykke eller sykdom som gir rett til hjelpestønad fra norsk folketrygd, dekker forsikringen også utgifter ved nødvendig pleie og tilsyn. Størrelsen på utbetalingen beregnes på bakgrunn av den offentlige stønaden. Den årlige utbetalingen er på minst og maksimalt kroner. Utgiftene dekkes i inntil 5 år. Dagpenger ved sykehusopphold Hvis barnet blir innlagt i sykehus i Norden på grunn av sykdom eller ulykke, gir forsikringen en utbetaling av dagpenger fra og med den tiende dagen barnet er innlagt. Dagpengesatsen utgjør 350 kroner per dag, og betales i inntil 1 år. Behandlingsutgifter etter ulykke Ved en ulykke dekker forsikringen lege-, tannlegeog reiseutgifter med inntil kroner for samme ulykkestilfelle. Det er ingen egenandel. Engangserstatning ved varig arbeidsuførhet NSFs barneforsikring kan utvides. Med tilleggsforsikringen utbetales en erstatning på kroner hvis barnet blir erklært minst 50 % varig arbeidsufør. Tilleggsforsikringen koster 252 kroner per år. 13

14 REISEFORSIKRING NYTT I 2009 Ulik bostedsadresse Hvis barnet ditt ikke har samme bostedsadresse som deg, vil det likevel være forsikret under din reiseforsikring familie, også når det reiser alene eller sammen med andre. Barnet må være bosatt og folkeregistrert i Norge hos en av foreldrene sine. Barnebarn Har du barnebarn du ønsker å ha med deg på reise, vil de nå være inkludert i reiseforsikring familie når de reiser sammen med deg. Avbestilling Utvides til også å gjelde hvis nøkkelpersoner som dirigent, foredragsholder etc. i reisefølget ditt, skulle bli syk. Kjæledyr, veterinærutgifter Akutt sykdom/ulykkesskade utenfor Norden, innen EU/EØS, for kjæledyr som eies av sikrede og som er med på reise ut fra forsikringsstedet. Uflaksforsikring Dekker kr per skadetilfelle. Mobiltelefon er unntatt. REISEFORSIKRING FAMILIE Sykepleierforbundets reiseforsikring familie gjelder for medlemmet, ektefelle/registrert partner/ samboer, og barn og barnebarn ut det året de fyller 20 år. Pris Pris for 2009 er kr 804. REISEFORSIKRING ÉN PERSON Sykepleierforbundets reiseforsikring én person gjelder bare for medlemmet. Pris Pris for 2009 er kr 636. FELLES VILKÅR reiseforsikring familie/én person Forsikringen dekker: Reiser med tre måneders varighet Reiser i hele verden Tjeneste- og dagsreiser, samt reiser til og fra arbeidsstedet* Evakuering hjem til Norge ved terror, krig, naturkatastrofer eller epidemier Døgnservice ved skade med hjelp på stedet Økonomisk kompensasjon ved forsinket bagasje Forsinket avgang Innhenting av fastlagt reiserute inkludert overnattingsutgifter Hjemreise ved brann, innbrudd, vannledningsskade eller nødvendig medisinsk behandling. Etter hjemreise erstattes returreise tilbake til reisemålet. *De eneste stedene du ikke er dekket, er hjemme og på arbeidssted/ studiested i Norge. Forsikringssummer: Reisegods - én person inntil kr samlet for familien inntil kr Enkeltgjenstander inntil kr Reisesyke ubegrenset Hjemtransport ubegrenset Reiseansvar inntil kr 10 mill. Rettshjelp inntil kr Avbestillingsforsikring - én person inntil kr samlet for familien inntil kr Forsikringen dekker avbestilling av reiser på grunn av sykdom, dødsfall og andre alvorlige hendelser i familien. Egenandel Det er ingen egenandel ved skade på reiseforsikringen. 14

15 Reiseulykkesforsikring Ulykkesforsikring hele døgnet uavhengig av reise. Ulykke - invaliditet kr for voksne kr for barn* Ulykke - død kr for voksne kr for barn* *Gjelder kun reiseforsikring familie. Behandlingsutgifter Forsikringen dekker behandlingsutgifter etter ulykkesskade som ikke dekkes fra annet hold, med inntil 5 % av forsikringssummen for invaliditet. Dette gjelder utgifter du måtte få innen tre år fra skadedagen i forbindelse med behandling av skaden, eksempelvis utgifter til tannlege, lege eller fysioterapeut. Utgifter til opphold eller behandling på private sykehus, eller hos privatpraktiserende lege uten driftstilskudd, dekkes ikke. Barn er dekket av den offentlige tannhelsetjeneste til og med fylte 18 år. REISETIPS Ikke forlat verdigjenstander, verken på stranden, på en restaurant, eller andre steder. La aldri bagasje ligge igjen i bilen eventuelt kan du legge den i bagasjerommet før du parkerer. Husk at tyveriutsatte/skjøre gjenstander ikke må sendes i kofferten. Ønsker du likevel å sende med bunad/pels og lignende, bør du kjøpe en verdigjenstandforsikring. Kartlegg og kontroller alltid rømningsmulighetene på hotell: Hvor er trappene i forhold til ditt rom? Lar rømningsdørene seg åpne? Ha alltid med lommelykt og batterier. Det finnes bærbare røykvarslere. Vær ekstra påpasselig med lommeboken ha ikke alle kontanter eller kredittkort på samme sted. Pass godt på mobiltelefonen. Legg inn telefonnummeret til f.eks. kredittkortselskapet og forsikringsselskapet for å kunne varsle skade eller tyveri. Telefonnummeret til SOS International i Danmark er Skaff deg det Europeisk helsetrygdkortet, bestilles på: Oppbevar det sammen med ditt reiseforsikringsbevis/kort. Familieulykkesforsikring i Foreningsgruppeliv Obligatorisk Er du med i den obligatoriske grunnforsikringen vil det bli utbetalt ménerstatning både fra familieulykkesforsikringen og reiseforsikringen, dersom ulykkestilfellet kommer inn under vilkårene for begge avtalene. Du kan lese mer om familieulykkesforsikringen på side 6. Skadebehandling Ved skadetilfelle ringer du Skadeservice på telefon Dersom du er på reise i utlandet kan du ringe SOS International i København på telefon SKADEforsikringer 15

16 INNBOFORSIKRING BEST NYTT I 2009 Det skal være enkelt for medlemmene våre å være godt forsikret. Vi har derfor valgt å slå sammen ordinær innboforsikring og innbo utvidet forsikring, til et produkt. Forsikringssummer er blitt forhøyet, og nye endringer er inkludert: Dekker alle plutselige og uforutsette skader i hjemmet og utenfor forsikringsstedet i Norden Tyveri fra låst garderobeskap på arbeidsplassen fra kr til kr Tyveri av sykkel har økt fra inntil kr til inntil kr Dekker alle plutselige og uforutsette skader inntil kr utenfor Norden på de første 60 reisedagene Ombygning i leilighet hvis forsikrede blir utsatt for en ulykkesskade som medfører varig bruk av rullestol Påfyll av pulverapparat Dekker utgifter til utrykning ved tyveri eller brannvarsling Tyveri av personlig løsøre i bil, inntil kr Pris Prisen for 2009 er kr 924. Ved påmelding i løpet av året betaler du en forholdsmessig del av beløpet. Forsikringen dekker Innboforsikringen dekker ditt innbo og løsøre med inntil kr 2 mill. For øvrig dekker forsikringen slik: Ting som faller ned og velter. Skade inntruffet under transport ved privat flytting. Skader forårsaket av dyr. Skade, eller tap av innbo og løsøre, ved f.eks. brann, vannskade, lynnedslag eller tyveri/ hærverk. Tyveri fra låst garderobeskap, eller sikredes faste arbeidsplass med inntil kr Veskenapping med inntil kr Tyveri av sykkel med inntil kr Matvarer i fryseboks uten sumbegrensning. Rettshjelp med inntil kr Ansvar som privatperson. Plutselig vanninntregning fra utett tak og vegg. Dekker løsøre i kjellerbod og garasje. Tilhenger. Deler og tilbehør til privat motorvogn og fritidsbåt. Naturskade. Forsikringen omfatter medlem, ektefelle/registrert partner/ samboer, samt andre medlemmer av din faste husstand. Falck Sykkelregister Det er ikke lenger et krav at sykkelen din skal være registrert i Falck Sykkelregister for å være dekket av forsikringen. Imidlertid reduseres egenandelen til kr hvis den er innmeldt. Tap av sykkel erstattes bare hvis den ikke er kommet til rette 21 dager etter at tyveriet ble oppdaget, samt meldt til politi og Falck Sykkelregister. Er sykkelen din registrert i Falck Sykkelregister er det større sjanse for at du får den tilbake. Prisen per registrering er kr 210 og gjelder for 5 år. Du kan ringe Falck Sykkelregister på telefon , eller gå inn på nettsiden 16

17 Skadebehandling Skadetilfeller meldes direkte til Skadeservice på telefon Oppgi medlemsnummer og medlemmets navn når du melder skade. Egenandeler Egenandelen er vanligvis kr Har du innbrudds-, vann- eller brannalarm tilkoblet alarmsentral som varsler ved skadetilfelle, er det ingen egenandel. Øvrige egenandeler: Tyveri av sykkel meldt i Falck Sykkelregister er kr Rettshjelpsforsikring kr 4 000, med tillegg av 20 % av det overskytende. Naturskade er lovbestemt til kr Rettslig erstatningsansvar kr EGENANDELSFORDEL Har du tre eller flere forsikringer plassert hos oss der innbo-, villa- eller fritidsbolig er en av disse, kan du nå opparbeide deg Egenandelsfordel etter følgende skala: kr etter 1. skadefrie år kr etter 2. skadefrie år kr etter 3. skadefrie år Egenandelsfordel kan bare benyttes på følgende produkter: innbo, villa, fritidsbolig, bil, tilhenger, campingvogn, MC, moped eller fritidsbåt. Egenandelsfordel kan kun benyttes i sin helhet ved skade, og da inntil opparbeidet sum. Dersom du har en skade og velger å benytte deg av den, må den opparbeides på nytt. Dette gjelder også hvis Egenandelsfordel er større enn egenandelen. Det opparbeides kun én sum per kunde. Egenandelsfordelen gjelder for forsikringer som var aktive etter SKADEforsikringer 17

18 NYTT SKADEFORSIKRINGSSELSKAP Et bedre tilbud Fra og med 1. januar 2009 ønsker DnB NOR Konsernet å satse sterkere på skadeforsikringer, og har derfor etablert et eget selskap under navnet DnB NOR Skadeforsikring. DnB NOR Skadeforsikring viderefører forsikringene som ligger i Vital Skade. Du som er medlem i NSF, og allerede er kunde i Vital Skade, vil nyte godt av tilbudene og tjenestene i det nye selskapet. DnB NOR Skadeforsikring tilbyr medlemmer i NSF private skadeforsikringer som bil- og villaforsikring til gode medlemsbetingelser. Du kan velge mellom to kvaliteter når du forsikrer dine eiendeler: BEST Dekker mye og litt til. DnB NOR har sjekket markedet og tilbyr de beste dekningene, derfor navnet Best. Ikke minst! Best-forsikringene innbefatter Vilkårsgaranti. Ved flytting av dine skadeforsikringer fra ditt nåværende selskap til DnB NOR Skadeforsikring, er du garantert minst like gode, eller enda bedre forsikringsdekninger. BASIS Et trygt og godt alternativ og litt rimeligere. Alle private skadeforsikringer som er nevnt i denne brosjyren er på vilkår Best. Dette gjelder også NSFs innbo- og reiseforsikring hvor fast premie og vilkår er avtalt. DnB NOR Skadeforsikring tilbyr: Rabatt på individuelle skadeforsikringer ved kjøp av tre forsikringer eller mer Rask og riktig hjelp ved skade du skal som kunde alltid uansett hva som skjer føle deg trygg og ivaretatt Sikkerhetsrabatter på individuelle skadeforsikringer hvis du har gjort tiltak som reduserer sjansen for skader Egenandelsfordel som gir deg lavere egenandel ved skadeoppgjør, ring Forsikringskontoret NSF for detaljer Forutsigbare utgifter. Del opp forsikringspremien i månedlig beløp uten ekstra kostnader Du kan ta kontakt med Forsikringskontoret NSF for tilbud - telefon

19 VILLA BEST FRITIDSHUS BEST Pris Prisen bestemmes av blant annet villaens størrelse, distrikt og sikkerhetsrabatter. For pris på forsikring av din villa kontakt Forsikringskontoret NSF. Villaforsikringen dekker brann, vann- og innbrudds skader og annen plutselig og uforutsett skade. Din villa fullverdiforsikres. Dette betyr at du får erstattet alle kostnader ved å sette boligen i samme stand som før skaden inntraff. Forsikringen omfatter i tillegg blant annet: Utvendige rørledninger Hageanlegg/vannbasseng/gjerde/flaggstang Utgifter til riving, rydding og bortkjøring Tyveri Rettshjelp Rettslig erstatningsansvar Tap av leieinntekter/kostnader ved opphold utenfor hjemmet etter skade Hussoppforsikring Naturskade Egenandel er kr Pris Prisen bestemmes blant annet av fritidsboligens størrelse og distrikt. For pris på forsikring av din fritidsbolig, kontakt Forsikringskontoret NSF. Fritidsboligforsikring dekker brann-, vann- og innbruddsskader og annen plutselig og uforutsett skade. Din fritidsbolig fullverdiforsikres. Dette betyr at du får erstattet alle kostnader ved å sette boligen i samme stand som før skaden inntraff. Du velger selv forsikringssum på innbo og løsøre. Forsikringen omfatter i tillegg blant annet: Utvendige rørledninger Hageanlegg/vannbasseng/gjerde/flaggstang Veksthus Sykkel Liten fritidsbåt Utgifter til riving, rydding og bortkjøring Rettshjelp Rettslig erstatningsansvar Tap av leieinntekter Hussoppforsikring Innboforsikring Egenandel kroner Ta kontakt med Forsikringskontoret NSF for premie på din villa- og fritidsboligforsikring med tilhørende bygning. SIKKERHETSTIPS Hele familien må vite hvor stoppekranen er, og hvordan brannslukningsapparatet skal brukes. Husk at elektriske arbeider krever autorisasjon ikke bruk for mange løse skjøteledninger. Trekk alltid ut kontakten av strykejern, kaffetrakter osv. når de ikke er i bruk. Skru av TV-en for hånd ikke med fjernkontrollen. Trekk ut kontakten på PC, TV osv. når du reiser bort. Ikke sett på vaskemaskin, tørketrommel eller oppvaskmaskin før du forlater huset, eller legger deg for kvelden. Om vinteren bør du sette på varme i alle rom med vannrør, helst med termostat gjelder spesielt kjelleren. Tining av frosne rør kan forårsake både brann og lekkasjer. Reiser du vekk, allier deg med naboer eller familie som kan måke eller lage spor i snøen, eller flytte f.eks. hagemøbler eller barneleker ikke rydd alt før du reiser. Ikke lad mobiltelefonen om natten trekk ut laderen når den er ferdigladet. SKADEforsikringer 19

20 BILFORSIKRING Flere valgmuligheter Du kan velge mellom flere typer forsikring. Som bileier er du lovpålagt å ha ansvarsforsikring. Utover dette kan du velge mellom delkasko, Kasko Basis (med eller uten leiebil), eller Kasko Best. Hva du velger avhenger av ditt behov. Har du gammel eller ny bil, og hvor mye du kjører. Hva som passer deg best finner vi ut sammen når du kontakter oss. Pris Prisen er avhengig av om du velger Kasko Best, Kasko Basis med leiebil eller Kasko Basis på bilen din. Bilmerke, opparbeidet bonus og bosted er andre faktorer som bestemmer hva prisen vil bli. Ta kontakt med Forsikringskontoret NSF for råd og pristilbud. KASKO BEST Fastmontert ekstrautstyr inntil kr Løsøre/bagasje inntil kr Leiebil i hele reparasjonsperioden Leiebil inntil 31 dager ved tyveri av bilen Ved totalskadet bil får du fabrikkny bil hvis bilen er inntil tre år gammel, og har kjørt mindre enn km. Maskinskade. Skade på motor/gearkasse inntil 8 år gammel bil KASKO BASIS Skade oppstått ved sammenstøt, utforkjøring, velting, hærverk Ved totalskadet bil får du fabrikkny bil hvis bilen er inntil ett år gammel, og har kjørt mindre enn km. Fastmontert ekstrautstyr inntil kr Kan inkludere leiebil i inntil 14 dager DELKASKO Brann tyveri glass Redning Løsøre/bagasje inntil kr ANSVARSFORSIKRING Obligatorisk Rettshjelpsforsikring Fører- og passasjerulykke TILHENGER OG CAMPINGVOGN Kan omfatte kasko, brann og tyveri MOTORSYKKEL, MOPED OG SNØSCOOTER Kan omfatte ansvar, brann, kasko (tyveri) og førerulykke. 20

NETFs forsikringer 2008

NETFs forsikringer 2008 NETFs forsikringer 2008 Livsforsikring - uføredekning - ulykkesforsikring Innhold Obligatoriske forsikringer 2 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring

Detaljer

Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer.

Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer. Forsikringer 2008 1 leder Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer. Resultatet ble bedre og rimeligere forsikringer. I sommer sjekket vi markedet

Detaljer

NSO Studentforsikring

NSO Studentforsikring NSO Studentforsikring Kjøp FØR uhellet er ute... www.student.no STUDENTFORSIKRINGEN God og rimelig studentforsikring til deg som student Norske studenter har dårlige rettigheter hvis uhellet skulle skje.

Detaljer

LIVSFORSIKRINGER Livsforsikringspakke... Side 3 Utvidet livsforsikring... Side 6 Barneforsikring... Side 8

LIVSFORSIKRINGER Livsforsikringspakke... Side 3 Utvidet livsforsikring... Side 6 Barneforsikring... Side 8 1 INNHOLD LIVSFORSIKRINGER Livsforsikringspakke... Side 3 Utvidet livsforsikring... Side 6 Barneforsikring... Side 8 SKADEFORSIKRINGER Skadeforsikringer... Side 10 Reiseforsikring... Side 12 Innboforsikring...

Detaljer

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no Medlemsforsikringer www.personellforbundet.no Innholdsfortegnelse Side 3 Obligatorisk Dødsfallforsikring forsikringfor medlem Uføreforsikring for medlem Side 5 Dødsfallforsikring for ektefelle/samboer

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2012

Forsikringstilbud Lederne 2012 Forsikringstilbud Lederne 2012 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2012 1 Norsk Ergoterapeutforbund utvikler faget og tar vare på deg som arbeidstaker. Gjennom ditt arbeid som ergoterapeut bidrar du til å gjøre hverdagslivet mulig for mange

Detaljer

Medlemsbrosjyre NSF 2011

Medlemsbrosjyre NSF 2011 Medlemsbrosjyre NSF 2011 Forsikring og andre medlemstilbud Forsikring, bank og andre medlemsfordeler 2 EGET FORSIKRINGSKONTOR HVORFOR ER DET SÅ VIKTIG? Flere og flere medlemmer er blitt klar over at NSF

Detaljer

NETFs forsikringer 2010

NETFs forsikringer 2010 NETFs forsikringer 2010 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet.

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet. Medlemsforsikringer Innholdsfortegnelse Side 2 Medlemsforsikringer Side 3 Pefo-forsikringen Dødsfalldekningen Uføredekningen Side 4 Ulykkesforsikringen Side 5 ID-tyveriforsikringen Side 6 Ektefelleforsikringenn

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2013

Forsikringstilbud Lederne 2013 Forsikringstilbud Lederne 2013 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2012

Forsikringstilbud Lederne 2012 Forsikringstilbud Lederne 2012 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Forsikringspakka 2016 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

På Forsikringskontoret. Nye forsikringssider svarer deg. Nyheter. Det er i forbindelse med store begivenheter i livet behovet for forsikringer endres.

På Forsikringskontoret. Nye forsikringssider svarer deg. Nyheter. Det er i forbindelse med store begivenheter i livet behovet for forsikringer endres. Forsikringer 2009 Nye forsikringssider Forsikringskontoret svarer deg Vi har utviklet en helt ny nettside med forsikringsinformasjon til medlemmene. Du finner også en oversikt over dine forsikringer her.

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2013

Forsikringstilbud Lederne 2013 Forsikringstilbud Lederne 2013 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2012 1 Gode forsikringer til fornuftige priser Medlemsforsikringene våre hadde et godt år i 2011 om vi ser bort fra reiseforsikringen. Mange skader og særlig et par storskader

Detaljer

Forsikringspakka 2013. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013

Forsikringspakka 2013. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013 Forsikringspakka 2013 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

Ledernes forsikringstilbud 2011

Ledernes forsikringstilbud 2011 Ledernes forsikringstilbud 2011 Forsikringstilbudet 2011 Nye forsikringsleverandører Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2014

Forsikringstilbud Lederne 2014 Forsikringstilbud Lederne 2014 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2011 1 Nye tilbud og bedre priser Vi var på anbud med medlemsforsikringene i fjor. Mange forsikringsselskaper syntes Lederne var en spennende gruppe å tilby sine tjenester

Detaljer

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring MARKEDSARBEID Ledernes medlemsforsikringer 2013 2015 Sverre Simen Hov Kommunikasjonsleder LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive

Detaljer

Medlemsforsikringer 2009

Medlemsforsikringer 2009 Medlemsforsikringer 2009 1 Egne medlemsforsikringer For første gang har UHF etablert sine egne uavhengige medlemsforsikringer. Gjennom en stor anbudsrunde sist vinter fikk vi mange tilbud fra både norske

Detaljer

Frittstående organisasjoner 2007

Frittstående organisasjoner 2007 Den Norske Jordmorforening (DNJ) Den Norske Diakonforbund Norsk Flygelederforening Norges Farmaceutiske Forening (NFF) norske Arkitekters Landsforening (NAL) universitets- og Høyskoleutdannedes Forbund

Detaljer

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk

Detaljer

Er du usikker på ditt forsikringsbehov?

Er du usikker på ditt forsikringsbehov? Forsikringer 2012 1 Er du usikker på ditt forsikringsbehov? På forsikringskontoret får du råd om hva slags løsning som passer best Her finner du alt om forsikring for deg. Vårt forsikringstilbud dekker

Detaljer

Telefon 04700. Sjekk dine medlemsfordeler. Årskatalog 2008

Telefon 04700. Sjekk dine medlemsfordeler. Årskatalog 2008 Årskatalog 2008 Telefon 04700 Sjekk dine medlemsfordeler For medlemmer av følgende foreninger: Arkitektenes Fagforbund Den norske legeforening Den norske tannlegeforening Den norske veterinærforening Naturviterne

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

LOfavør-forsikringene

LOfavør-forsikringene LOfavør-forsikringene LOfavør Konseptet Gunstige forsikringsordninger for medlemmene Skadebehandling på telefon - egen skadetelefon 02300 Gunstige bankbetingelser Medlems- og fordelskort Kredittkort Forsikringsordningene

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

Medlemsforsikringer 2012

Medlemsforsikringer 2012 Medlemsforsikringer 2012 SIDE 2 LEDER Kjære medlem Nytt og bedre forsikringstilbud i 2012 for medlemmene i NRF! Norsk Radiografforbunds forsikringskontor ble etablert i fjor, og vi arbeider kontinuerlig

Detaljer

Gjennom din arbeidsgiver kan du ha:

Gjennom din arbeidsgiver kan du ha: Reiseforsikring Gjennom din arbeidsgiver kan du ha: - Ferie og fritids reiseforsikring - Med og uten ulykke - Tjeneste reiseforsikring - Med og uten ulykke Hva er dekket av ReiseEKSTRA Bedrift? o o o o

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE

INFORMASJON TIL ANSATTE Lunner kommune FORSIKRINGER INFORMASJON TIL ANSATTE 2011 Denne orienteringen gir en forenklet beskrivelse av forsikringene som supplement til forsikringsavtalene, forsikringsbevis og vilkår. Ved eventuelle

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2013 1 Snakk med Forsikringskontoret! Behovet for forsikring endrer seg gjennom livsløpet. Dersom du skifter sivil status; fra enslig til samboende, inngår ekteskap, får barn

Detaljer

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE www.gjensidige.no Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE 1. Dødsfallsforsikring 2. Yrkesskadeforsikring 3. Melding av skader 4. Dine private forsikringer 5. Ord og uttrykk i forsikring 6. Oversikt over

Detaljer

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen Medlemsfordelene dine i 2013 Jo flere vi er sammen 85 000 medlemmer tar ikke feil! Kjære YS-Medlem Det er en glede å se at så mange medlemmer benytter seg av medlemstilbudene. Nå har over 85 000 medlemmer

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2016 1 Hva er viktig i livet ditt? Hva er viktig i livet ditt og hva vil skje hvis sykdom eller skade forhindrer deg i å leve dette livet? Disse spørsmålene stiller vi ergoterapeuter

Detaljer

NKF Romerike 2014. Medlemsfordeler i KLP v/seniorrådgiver Stein Klokkeråsen

NKF Romerike 2014. Medlemsfordeler i KLP v/seniorrådgiver Stein Klokkeråsen NKF Romerike 2014 Medlemsfordeler i KLP v/seniorrådgiver Stein Klokkeråsen Ansatte i kommunesektoren får som fortjent! Ansatte i offentlig sektor er statistisk en bedre risiko Dette skal dere få en (pris)fordel

Detaljer

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet Utestasjonerte Forsikringer for ansatte i utlandet 08764-12.2011 Forsikring for utestasjonerte Har bedriften din ansatte i utlandet? Forsikring for utestasjonerte gir trygghet under utenlandsoppholdet

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2014 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Ledernes forsikringstilbud 2012

Ledernes forsikringstilbud 2012 Ledernes forsikringstilbud 2012 Personforsikringer - obligatoriske - frivillige Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Forsikringstilbudet 2012 Forsikringer

Detaljer

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen Medlemsfordelene dine i 2013 Jo flere vi er sammen Kjære YS-Medlem 85 000 medlemmer tar ikke feil! Det er en glede å se at så mange medlemmer benytter seg av medlemstilbudene. Nå har over 85 000 medlemmer

Detaljer

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil.

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil. Medlemsforsikringer 2013 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor skal være en trygghet for deg og sikre at du får gode forsikringsordninger. Gjennom anbudsrundene gjeldende for 2013 har

Detaljer

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501###

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501### NORCONSULT AS Trondheim, 28. november 2014 Forsikringsbevis for ansatte i NORCONSULT AS Avtalenummer: Gruppe: PV04315 Fast ansatte Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2015 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Medlemsforsikringer 2014

Medlemsforsikringer 2014 Medlemsforsikringer 2014 SIDE 2 LEDER Kjære medlem I 2014 er det tre år siden forbundet etablerte eget forsikringskontor. Dette har vært et godt tilbud til våre medlemmer. Antall henvendelser om medlemsforsikringene

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE kkkkkkkkkkk Til ansatte i Helse Midt-Norge Yrkesskadeforsikring etter Lov om yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring etter overenskomsten med Spekter Gruppelivsforsikring Fritidsulykkesforsikring

Detaljer

Ta en prat om helseforsikringen!

Ta en prat om helseforsikringen! Ledernes medlemsforsikringer 2015 Ta en prat om helseforsikringen! I år innfører vi en helt ny forsikring for våre medlemmer: Helseforsikring. Dette er en forsikring som flere enn 400 000 mennesker i Norge

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2014

Forskerforbundets forsikringer 2014 Forskerforbundets forsikringer 2014 Medlemsforsikringene er billigst og best! Forskerforbundet har flere enn 18 000 medlemmer. Når vi forhandler på vegne av alle våre medlemmer oppnår vi priser og betingelser

Detaljer

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor OBLIGATORISK

Detaljer

La noen du stoler på forsikre deg

La noen du stoler på forsikre deg La noen du stoler på forsikre deg Hva? Hvorfor? For hvem? Boligbyggelagenes Forsikring er: Forsikring skal gi deg trygghet for det som plutselig kan skje. Da er det viktig at du kan stole på forsikringsselskapet

Detaljer

NFFs forsikringer 2009

NFFs forsikringer 2009 NFFs forsikringer 2009 Bedre og billigere Livsforsikring Uføreforsikring Ulykkesforsikring Den obligatoriske forsikringen er alle medlemmene med på, dersom de ikke har reservert seg. Forsikringen består

Detaljer

Medlemsforsikringer 2013

Medlemsforsikringer 2013 Medlemsforsikringer 2013 SIDE 2 LEDER Kjære medlem Bedre forsikringer og nytt tilbud Norsk Radiografforbund har vært på anbudsrunde med alle våre medlemsforsikringer i løpet av 2012, med det resultat at

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i NFF!

Fordeler for deg som er medlem i NFF! Fordeler for deg som er medlem i NFF! F N F NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS FORBUND Din trygghet- vår sak! 2014 Fordelene ved å være mange er mange Om oss Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund er en partipolitisk

Detaljer

Medlemsforsikringer 2015

Medlemsforsikringer 2015 Medlemsforsikringer 2015 SIDE 2 LEDER Gratis hjelp! Som forbundsleder er jeg glad for å kunne yte våre medlemmer god service på områder der vi som forbund har inngått avtaler om medlemsfordeler. Utviklingen

Detaljer

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane.

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: VISA Gold Forsikringsbevis nr: 104-7688 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Sparebanken Sogn og Fjordane Innehaver av Visa Gold kredittkort utstedt

Detaljer

NFFs forsikringer 2010

NFFs forsikringer 2010 NFFs forsikringer 2010 Innholdsfortegnelse Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 3 Barneforsikring 5 Innboforsikring 6 Reiseforsikring 6 Studentforsikringer 6 Private skadeforsikringer

Detaljer

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring Utdanningsforbundets livsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak

Detaljer

> MEDLEMSFORDELER AKADEMIKERNE VÅRE BESTE BETINGELSER PÅ DAGLIGBANK, LÅN, SPARING OG FORSIKRING ÅRSKATALOGEN 2011

> MEDLEMSFORDELER AKADEMIKERNE VÅRE BESTE BETINGELSER PÅ DAGLIGBANK, LÅN, SPARING OG FORSIKRING ÅRSKATALOGEN 2011 > MEDLEMSFORDELER AKADEMIKERNE VÅRE BESTE BETINGELSER PÅ DAGLIGBANK, LÅN, SPARING OG FORSIKRING ÅRSKATALOGEN 2011 Våre beste kunder skal få de beste betingelsene Jeg er svært glad for at foreningen din

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2016

Forskerforbundets forsikringer 2016 Forskerforbundets forsikringer 2016 Forskerforbundets forsikringskontor Visste du at du får gratis rådgivning vedrørende de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet

Detaljer

Forsikringer og banktjenester 2013 Økonomisk trygghet for NITO-medlemmer

Forsikringer og banktjenester 2013 Økonomisk trygghet for NITO-medlemmer Forsikringer og banktjenester 2013 Økonomisk trygghet for NITO-medlemmer 2 NITO et trygt og godt valg Gjennom ditt medlemskap i NITO har du mulighet til å få dekket de fleste av dine behov for forsikring-

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Medlemsforsikringer Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Ajourført januar 2008 BFOs medlemsforsikringer www.bfo.no BFO-pakken: Forsikring ved dødsfall, uførhet og ulykke BFOs kollektive

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2018

Forskerforbundets forsikringer 2018 Forskerforbundets forsikringer 2018 2 Forskerforbundets forsikringskontor Som medlem i Forskerforbundet har du et eget forsikringskontor som du kan henvende deg til med dine forsikringsspørsmål. Vi hjelper

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2017

Forskerforbundets forsikringer 2017 Forskerforbundets forsikringer 2017 2 Forskerforbundets forsikringskontor Visste du at du får gratis rådgivning vedrørende de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet

Detaljer

Medlemsforsikringer 2016

Medlemsforsikringer 2016 Medlemsforsikringer 2016 SIDE 2 LEDER Kjære medlem! I forbindelse med store begivenheter i livet endrer forsikringsbehovet seg. Dersom du skifter sivil status; fra enslig til samboer, inngår ekteskap,

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2015

Forskerforbundets forsikringer 2015 Forskerforbundets forsikringer 2015 Gratis forsikringssjekk! Visste du at du får gratis rådgivning i de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet hvilke ordninger som

Detaljer

MEDLEMSFORSIKRINGER 2011

MEDLEMSFORSIKRINGER 2011 MEDLEMSFORSIKRINGER 2011 Befalets Fellesorganisasjon Les mer om forsikringene på www.bfo.no BFO-PAKKEN Spesialtilpasset deg som er befal Pris: kr 300 pr måned BFO-pakken gjelder hele døgnet i hele verden

Detaljer

DNMF Partnerservice - medlemsforsikringer til DNMFs medlemmer

DNMF Partnerservice - medlemsforsikringer til DNMFs medlemmer Forsikringer i Tryg DNMF Partnerservice - medlemsforsikringer til DNMFs medlemmer Det er gledelig å se at stadig flere av medlemmene velger å samle sine forsikringer i vår medlemsavtale med Tryg. Med DNMF

Detaljer

Personalforsikringer for

Personalforsikringer for Oslo kommune Personalforsikringer for ansatte i Oslo kommune av 01.10.2011 Gjelder fra 01.01.2014 Erstatter tidligere brosjyre av 01.10.2011 Det gjøres oppmerksom på at det er de til enhver tid gjeldende

Detaljer

Medlemsforsikringer 2015 1

Medlemsforsikringer 2015 1 Medlemsforsikringer 2015 1 Kjære medlem! medlemmene til en gunstig pris. På våre nettsider kan du lese mer om Tilbudet er stadig blitt utvidet og teller medlemsforsikringene, og du kan også nå ni ulike

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. Kontakt oss! PF Forsikring 23 16 31 00 forsikring@pf.no 1 2 Innhold: Seks gode forsikringer

Detaljer

Forsikring. Du kan forsikre deg, ektefelle og alt du eier hos oss. Forsikringskontoret NSF. Myriad Pro Regular: Tekst til brødtekst og webadresser

Forsikring. Du kan forsikre deg, ektefelle og alt du eier hos oss. Forsikringskontoret NSF. Myriad Pro Regular: Tekst til brødtekst og webadresser Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. Du kan forsikre deg, ektefelle og alt du eier hos oss. get og forenklet til appliseringer der det kreves et. f.eks: broderinger

Detaljer

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2016

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2016 LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2016 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Andre kollektive medlemsforsikringer Ledernes forsikringskontor Private skadeforsikringer i Tryg Nyheter:

Detaljer

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. juli 2016 ###Bedrift~PV04315~~ ~ ~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~580782###

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. juli 2016 ###Bedrift~PV04315~~ ~ ~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~580782### NORCONSULT AS Trondheim, 18. juli 2016 Forsikringsbevis for ansatte i NORCONSULT AS Avtalenummer: Gruppe: PV04315 Fast ansatte Gjelder fra: 1. juli 2016 ###Bedrift~PV04315~~962392687~18.07.2016~~Avtaler~Etablering~FB

Detaljer

Forsikringspakka 2011. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011

Forsikringspakka 2011. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011 Endringer i forsikringspakka fra 1.1.2011 Prisen på kollektiv hjem øker med kr 1 pr. måned Reiseforsikringen: Prisen øker med kr 1 pr. måned Grunnforsikringen:

Detaljer

Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad

Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad Til deg som er ansatt ved Modum Bad Denne brosjyren gir en oversikt over de forsikringene Modum Bad har tegnet for deg som ansatt. Flere av

Detaljer

Kjære medlem. Nyheter 2011. De største nyhetene for i år er:

Kjære medlem. Nyheter 2011. De største nyhetene for i år er: Forsikringer 2011 1 Kjære medlem. Forskerforbundet har gjennom mange år hatt en svært god medlemsvekst. Årsakene til dette er helt sikkert mange, men at vi tilbyr våre medlemmer gode medlemsforsikringer

Detaljer

Tilbudet er stadig blitt utvidet og teller nå ni ulike forsikringer. I tillegg har vi egne studentforsikringer.

Tilbudet er stadig blitt utvidet og teller nå ni ulike forsikringer. I tillegg har vi egne studentforsikringer. Medlemsforsikringer 2016 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor har over lengre tid tilbudt medlemmene forsikringer. Akademikerforbundet har som mål å gjøre et bredt tilbud tilgjengelig

Detaljer

MEDLEMSFORSIKRINGER 2012

MEDLEMSFORSIKRINGER 2012 MEDLEMSFORSIKRINGER 2012 Foto: Tom Snedal/NAD ÅRETS NYHET: Du er nå fullforsikret i intops! Befalets Fellesorganisasjon Les mer om forsikringene på www.bfo.no BFO-PAKKEN Spesialtilpasset deg som er befal

Detaljer

Forsikringsbevis for kredittkort med reiseog avbestillingsforsikring

Forsikringsbevis for kredittkort med reiseog avbestillingsforsikring Forsikringsbevis for kredittkort med reiseog avbestillingsforsikring Forsikringsbevis for innehaver av Storebrand Kredittkort Forsikringsbevis nr.: 2351643 Storebrand Kredittkort Gjelder f.o.m.: Gjelder

Detaljer

Forsikring for pensjonistmedlemmer 2016

Forsikring for pensjonistmedlemmer 2016 Forsikring for pensjonistmedlemmer 2016 1 Forsikring for pensjonistmedlemmer Som pensjonist kan du fortsatt beholde mange av NFFs medlemsforsikringer. På innbo og reiseforsikring er det ingen øvre aldersgrense,

Detaljer

FORSIKRINGSTILBUD Forsikring for medlemmer av Politiets Pensjonistforbund. pf.no/forsikring

FORSIKRINGSTILBUD Forsikring for medlemmer av Politiets Pensjonistforbund. pf.no/forsikring FORSIKRINGSTILBUD 2016 Forsikring for medlemmer av Politiets Pensjonistforbund pf.no/forsikring 2 3 Pensjonistforsikring til svært rimelig PF Forsikring-pris! Mange pensjonerte medlemmer har klaget over

Detaljer

BFO FORSIKRINGER BFO-PAKKEN TILPASSET TRYGGHET

BFO FORSIKRINGER BFO-PAKKEN TILPASSET TRYGGHET BFO FORSIKRINGER BFO-PAKKEN TILPASSET TRYGGHET 1 2013 JEG BLIR DA VEL IKKE SKADET... Det er grunn til å tro at mange av de 1478 personene i alderen 20-34 år som ble skadet i trafikken i 2012 tenkte tilsvarende.

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2018 1 Hva er viktige aktiviteter for deg? Hva er viktige aktiviteter for deg, og hva vil skje hvis sykdom eller skade forhindrer deg i å gjøre eller delta i disse aktivitetene?

Detaljer

Kjære medlem! SIDE 2 LEDER GODT Å VITE GODT Å VITE KOLLEKTIVE MEDLEMSFORSIKRINGER!

Kjære medlem! SIDE 2 LEDER GODT Å VITE GODT Å VITE KOLLEKTIVE MEDLEMSFORSIKRINGER! MEDLEMSFORSIKRINGER 2017 SIDE 2 LEDER Kjære medlem! Det er høst ute og året 2016 går mot slutten. 2017 ligger ubrukt foran oss og det er på tide å gjøre opp status på sine forsikringer. Dersom du ikke

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: Seks gode forsikringer for ni kroner dagen side

Detaljer

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Agenda! Kravene til YS- /personalforsikring i HTA og lovverket! Forsikringsproduktene som møter kravene! Roller og prosedyrer ved skaderegistrering

Detaljer

2. Oppbevaring av penger Penger skal sikrede bære med seg, eller oppbevare i dertil egnet låst og fastmontert oppbevaringssted i låst rom i bygning.

2. Oppbevaring av penger Penger skal sikrede bære med seg, eller oppbevare i dertil egnet låst og fastmontert oppbevaringssted i låst rom i bygning. Reisegods - oppbevaring og tilsyn 1. Reisegods som ikke er innelåst, skal ikke forlates uten tilsyn. Sikrede skal ta vare på sine eiendeler på en slik måte at de ikke stjeles, går tapt eller skades. Denne

Detaljer

Kritisk sykdom er nå inkludert i BFO-pakken! Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no

Kritisk sykdom er nå inkludert i BFO-pakken! Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Kritisk sykdom er nå inkludert i BFO-pakken! Medlemsforsikringer Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Ajourført januar 2009 BFOs medlemsforsikringer www.bfo.no BFO tilbyr sine medlemmer

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2017 1 Hva er viktige aktiviteter for deg? Hva er viktige aktiviteter for deg, og hva vil skje hvis sykdom eller skade forhindrer deg i å gjøre eller delta i disse aktivitetene?

Detaljer

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune Personforsikringer for Vestfold fylkeskommune Fylkeskommunen har alle sine personforsikringer i KLP. I denne brosjyren kan du lese mer om hva forsikringene dekker, og hvordan du skal forholde deg hvis

Detaljer

Astrid Tideman Sørland, generalsekretær. godt å vite. Kortversjon Beskrivelsen av de ulike forsikringene

Astrid Tideman Sørland, generalsekretær. godt å vite. Kortversjon Beskrivelsen av de ulike forsikringene Medlemsforsikringer 2014 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor skal gi deg trygghet og sikre at du får gode forsikringsavtaler. Gjennom 2013 har vi utvidet forsikringstilbudet til også

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Premium American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Premium American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Premium American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

i Utdanningsforbundets frivillig gruppelivsforsikring 2013 Livsforsikring og uføreforsikring

i Utdanningsforbundets frivillig gruppelivsforsikring 2013 Livsforsikring og uføreforsikring i Utdanningsforbundets frivillig gruppelivsforsikring 2013 Livsforsikring og uføreforsikring Følgende er endret i Utdanningsforbundets livsforsikring i 2013: Samboer trenger ikke lenger å begunstige medlemmet,

Detaljer

MEDLEMS- FORSIKRINGER

MEDLEMS- FORSIKRINGER MEDLEMS- FORSIKRINGER 2017 og 2018 1 Flere kollektive medlemsforsikringer Bibliotekarforbundet har etablert BF Forsikring. Hensikten er at medlemmene skal få gode forsikringer til konkurransedyktige priser.

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

Nye forsikringssider

Nye forsikringssider Forsikringer 2009 1 Kjære medlem! Vi har det siste året utredet en ytterligere forbedring av medlemsforsikringene, blant annet i form av en obligatorisk livsforsikring og uføreforsikring. Men etter en

Detaljer