Referat fra rådmannsmøte 12.oktober 2012 Sted: Tunet Kl:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra rådmannsmøte 12.oktober 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200"

Transkript

1 Sør-Gardermoen 22. oktober 2012 Referat fra rådmannsmøte 12.oktober 2012 Sted: Tunet Kl: Dagsorden : Sak nr.: 77/12 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 78/12 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE Sak nr.: 79/12 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE Sak nr.: 80/12 INFORMASJON FRA AKERSHUS FYLKESKOMMUNE... 2 Sak nr.: 81/12 INFORMASJON OM PLANSAMARBEID OSLO KOMMUNE OG AKERHUS FYLKESKOMMUNE... 3 Sak nr.: 82/12 OPPFØLGING AV EIERSTRATEGI OG AVTALER ETTER KL 27 OG 28.3 Sak nr.: 83/12 OPPFØLGING AV ÅRSKONFERANSEN... 3 Sak nr.: 84/12 FELLES PLAN FOR IDRETTSANLEGG... 3 Sak nr.: 85/12 FELLES ROS-ANALYSE... 4 Sak nr.: 86/12 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN ØRIK... 4 Sak nr.: 87/12 SAMARBEID OM MILJØVERNRÅDGIVER... 4 Sak nr.: 88/12 FINANSIERING AV ETABLERINGEN AV ØVRE ROMERIKE BRANN OG REDNING IKS..4 Sak nr.: 89/12 KOMMUNEOVERLEGE NETTVERKET... 4 Sak nr.: 90/12 LOKALISERING AØR... 4 Sak nr.: 91/12 OPPDATERING AV ØRUs ARBEIDSPLAN Sak nr.: 92/12 KOMMUNALE HANDLINGSPLANER OM VOLD I NÆRE RELASJONER..5 Sak nr.: 93/12 FORSLAG TIL HANDELSMANDAT STRØM... 5 Sak nr.: 94/12 EVENTUELT... 5 Deltakere: Lillian Nærem Hurdal Jon Sverre Bråthen Nannestad Arne Bruknapp Ullensaker Brynhild Hovde Eidsvoll Frits Arne Eriksen Gjerdrum Kurt-Gøran Adriansen ØRU Referat sendt: Ovennevnte Kopimottakere av referat: ØRU styret Kopimottakere av referat: HTV Inger Bolstad (for HTV ØRU ) Side 1 av 10

2 Sak nr.: 77/12 GODKJENNING AV DAGSORDEN Forslag til vedtak: Dagsorden godkjennes. Følgende saker behandles under eventuelt: Beredskapsøvelse Nytt vannverk Ullensaker kommune Krisesenter Sak nr.: 78/12 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE Ingen merknader til utsendt referat har innkommet. Referat fra godkjennes Sak nr.: 79/12 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE Ingen merknader til utsendt referat har innkommet. Referat fra godkjennes. Sak nr.: 80/12 INFORMASJON FRA AKERSHUS FYLKESKOMMUNE Akershus fylkeskommune orienterer om følgende saker: Forslag til planprogram for innovasjon og nyskaping er sendt på høring. Høringsfristen er 9. november. Den regionale planen for innovasjon og nyskaping skal erstatte fylkesplanen fra Det er ønskelig at flest mulig aktører i det regionale partnerskapet får eierforhold til prosess og plandokument. Det legges derfor opp til en planprosess med stor grad av involvering av næringsaktører, organisasjoner og offentlige myndigheter. Den endelige planen vil gi grunnlag for disponering av virkemidlene. AFK har blitt mer bevisst på sin rolle som regional planaktør og støtte regionale prosesser. Fylkeskommunen vil også vurdere å bidra finansielt til dette, men det må først avklares intern i AFK. Forslag til vedtak: Tas til orientering. Side 2 av 10

3 Sak nr.: 81/12 INFORMASJON OM PLANSAMARBEID OSLO KOMMUNE OG AKERHUS FYLKESKOMMUNE Akershuskommunenes representant i administrativ koordineringsgruppe for plansamarbeidet, Harald Hermansen, rådmann i Frogn og Ellen Grepperud, Sekretariatsleder,Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus gav en status på arbeidet med plansamarbeidet. Spørsmål om hvordan regionen kan involveres i plansamarbeidet ble drøftet. Viktigheten av lokal forankring både politisk og administrativt ble understreket. Orientering vedlagt- Vedlegg 1. Det fremmes forslag til AU om at ØRU styret gis samme orientering som RU og at også styret kan drøfte hvordan regionen kan involveres i arbeidet med plansamarbeidet. Sak nr.: 82/12 OPPFØLGING AV EIERSTRATEGI OG AVTALER ETTER KL 27 OG 28 Utkastene til del 1 og del 2 til felles eiermelding behandles først elektronisk og drøftes deretter på neste RU-møte. Merknader og innspill sendes ØRU-sekretariatet innen 23. oktober. Sak nr.: 83/12 OPPFØLGING AV ÅRSKONFERANSEN Til møtet forelå det ingen enhetlig anbefaling fra TSF. TSF bes om å gjennomføre en fornyet behandling som i tillegg til tidligere føringer også bør omfatte: Andre regioners erfaringer med plansamarbeid. Konkretisering av hvilke oppgaver og gjøremål en eventuell felles stilling bør ivareta. Sammen med AFK, vurdere alternative måter å ivareta regionalt plansamarbeid på. Forslag til finansiering av en eventuell felles stilling. En helhetlig og felles tilrådning forventes oversendt til RU for behandling på RU-møte 16. november. Sak nr.: 84/12 FELLES PLAN FOR IDRETTSANLEGG Forslaget til felles saksframlegg for felles plan for idrettsanlegg behandles elektronisk. Innspill og merknader sendes ØRU-sekretariatet innen 19. november. Side 3 av 10

4 Det tilrådes at det i stedet for en administrativ arbeidsgruppe og en politisk referansegruppe, settes ned en politisk arbeidsgruppe som støttes av et sekretariat med nødvendig fagkompetanse. Tilsvarende som ved utarbeidelse av ØRU-strategien og IKT-strategien. Sak nr.: 85/12 FELLES ROS-ANALYSE Vedtak Forslaget til konkurransegrunnlag for felles ROS-analyse og organisering av arbeidet godkjennes. Navn på medlemmer til arbeidsgruppen meldes til ØRU-sekretariatet innen 19. oktober. Rådmannen i Gjerdrum fortsetter som PA. Sak nr.: 86/12 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN ØRIK Verbal del til økonomiplanen og budsjettet utarbeides til neste RU-møte. Sak nr.: 87/12 SAMARBEID OM MILJØVERNRÅDGIVER Alle kommunene var positive til å samarbeide om felles ressurser innen miljøvern, begrenset innledningsvis til to stillinger. Forslag til felles saksframlegg med oppgaver og finansiering distribueres til RUs medlemmer mandag 15. oktober. Sak nr.: 88/12 FINANSIERING AV ETABLERINGEN AV ØVRE ROMERIKE BRANN OG REDNING IKS Interimsstyret for Øvre Romerike Brann og Redning IKS sitt behov for midler synes nøkternt og realistisk. Kommunene dekker behovet for midler i Kostnadene fordeles etter folketall. Behovet for midler i 2013 dekkes innenfor de rammene som vil bli avsatt til brann og redningstjeneste. Sak nr.: 89/12 KOMMUNEOVERLEGE NETTVERKET Forslag til vedtak: Møte med kommuneoverlegenettverket gjennomføres i forbindelse med RU-møtet 14. desember. Sak nr.: 90/12 LOKALISERING AØR Side 4 av 10

5 RU tilrår at AØR lokaliseres i de lokaler som tilbys av Eidsvoll kommune. Sak nr.: 91/12 OPPDATERING AV ØRUs ARBEIDSPLAN 2012 Leder RU og ØRU-sekretariatet gjennomgår og ajourfører ØRUs arbeidsplan Sak nr.: 92/12 KOMMUNALE HANDLINGSPLANER OM VOLD I NÆRE RELASJONER. Saken utsettes. Sak nr.: 93/12 FORSLAG TIL HANDELSMANDAT STRØM RU er positiv til forslaget til handelsmandat for strøm. Endelig tilbakemelding samt navn på kontaktperson sendes til ØRU-sekretariatet innen 19. oktober. Sak nr.: 94/12 EVENTUELT Beredskapsøvelse. Rådmannen i Ullensaker redegjorde kort om status i arbeidet. Det har blitt reist spørsmål om økonomisk kompensasjon, men i utgangspunktet vil ikke det bli gitt. Nytt vannverk Ullensaker kommune. Rådmannen i Ullensaker minnet om at Ullensaker arbeidet med å etablere vannforsyning ved bruk av Hurdalssjøen. En grundigere orientering vil bli gitt på RU-møte 14. desember. Krisesenteret. Saksfremlegget om økonomi for krisesenteret er behandlet forskjellig av kommunene. RU drøftet saken og var enige om å fremme saken nå, avgrenset til å få på plass lånerammen. Ullensaker kommunes saksframlegg nyttes som mal for de øvrige kommunene. Side 5 av 10

6 Vedlegg 1 Side 6 av 10

7 Side 7 av 10

8 Side 8 av 10

9 Side 9 av 10

10 Side 10 av 10

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn På Skates

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder KS Agder Utredning av ny sekretariatsordning for kontrollutvalg på Agder 14 kommuner 2 fylkeskommuner Versjon endelig 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN FOR NY ORGANISERING... 3 3. ARBEIDET MED RAPPORTEN OM

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Fastsatt av hovedstyret i Finans Norge 13. november 2014 1. Bakgrunn 1.1 Overordnet modell for utvalgsstrukturen i Norge er fastsatt med plansje godkjent

Detaljer

Saksframlegg. Partnerskapsavtale 2015-2018 mellom Søgne Frivilligsentral, Søgne kommune og Vest-Agder Røde Kors

Saksframlegg. Partnerskapsavtale 2015-2018 mellom Søgne Frivilligsentral, Søgne kommune og Vest-Agder Røde Kors Søgne kommune Arkiv: F08 Saksmappe: 2005/2055-11318/2015 Saksbehandler: Gustav Skretting Dato: 17.03.2015 Saksframlegg Partnerskapsavtale 2015-2018 mellom Søgne Frivilligsentral, Søgne kommune og Vest-Agder

Detaljer

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd «Et oppegående, entusiastisk idrettsråd som forstår sitt potensial innenfor sin spesialkompetanse: lokalmiljø og aktivitet,

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE 05/10 den 24. august 2010

REFERAT FRA STYREMØTE 05/10 den 24. august 2010 REFERAT FRA STYREMØTE 05/10 den 24. august 2010 Tilstede: Victor D. Norman under sakene 32/10 og 33/10 Anne-Lise Bakken Arild Kastmann Gunnar Helgerud Helge Jan Nilsen Dag Nordby Vigdis Bolås Rita H. Jensen

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Sluttrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Desember 2014 Innholdsfortegnelse 1 Utvalgets mandat og arbeid... 4 1.1 Mandat og sammensetning av ekspertutvalget... 4 1.2 Utvalgets forståelse

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Arkivsaksnr.: 10/2138-24 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf.

Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf. Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf. 2-4 Innhold 1. Innledning 2. Noen utgangspunkt og presiseringer 2.1 Ikke

Detaljer

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Disse reglene er fastsatt av Standard Norges styre som gjeldende for administrasjonens og standardiseringskomiteenes gjennomføring av standardiseringsarbeidet

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Kommunesektoren står overfor nye og krevende lederutfordringer

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Samarbeidsprosjekter med eksterne aktører Del 1 kartlegging. - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700 019

Samarbeidsprosjekter med eksterne aktører Del 1 kartlegging. - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700 019 Samarbeidsprosjekter med eksterne aktører Del 1 kartlegging - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700 019 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Formål, problemstillinger...1

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger. Bent Aslak Brandtzæg

Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger. Bent Aslak Brandtzæg Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger Bent Aslak Brandtzæg TF-notat nr. 35/2014 TF-notat Tittel: TF-notat nr: 35/2014 Forfatter(e): Hvordan gjennomføre

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger

kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger Bent Aslak Brandtzæg TF-notat nr. 35/2014 TF-notat Tittel: TF-notat nr: 35/2014 Forfatter(e): Hvordan

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF

Samarbeidsavtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF Samarbeidsavtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF Samhandling er utrykk for helse- og sosialtjenestens evne til oppgavefordeling for å nå et felles, omforent mål, og evnen til å gjennomføre oppgavene

Detaljer