Lese- og skrivevansker blant voksne. Kursskisse for Grundtvig 3 kurs og lignende korte kurs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lese- og skrivevansker blant voksne. Kursskisse for Grundtvig 3 kurs og lignende korte kurs"

Transkript

1 Lese- og skrivevansker blant voksne Kursskisse for Grundtvig 3 kurs og lignende korte kurs

2 Denne kursmanualen har blitt skrevet av Alexandra Davies, South Bank University LLU+, London, England Christine Firman, Specific Learning Difficulties Service, Malta Bridget Gormley, National Adult Literacy Agency (NALA), Irland Kari H. A. Letrud, Vox - nasjonalt senter for læring i arbeidslivet, Norge De andre partnerne i prosjektet har fungert som testgruppe og de har bidratt med sine kommentarer under veis i utarbeidelsen av manualen. Partnerne er: Klitos Symeonides, Cyprus Adult Education Association, Kypros Peter Müller, VUC Nordjyllnad, Danmark Ene Mägi, Tallinn University, Estland Tamara Jare, Slovenian Third Age University, Slovenia Simona Gitu, FIATEST, Romania Karin Guldvik Blixrud, AOF, Norge Bernhard Grämiger, Swiss Federation for Adult Learning, Sveits 2

3 Innhold Forord s. 5 Plan over leksjonene Enhet 1 Introduksjon til kurset s. 6 Enhet 2 Enhet 3 Den internasjonale leseundersøkelsen blant voksne (IALS) s. 8 Årsaker til og virkninger av lese- og skrivevansker s. 13 Enhet 4 Opplevelse av vansker s. 16 Enhet 5 Vansker med prosessering s. 18 Enhet 6 Virkninger på individet s. 20 Enhet 7 Enhet 8 Enhet 9 Enhet 10 Lesestrategier lesing og skriving s. 22 Lesestrategier: Tallbeherskelse og staving s. 24 Hvordan tilrettelegge hverdagen og arbeidet for voksne med lese- og skrivevansker s. 27 Tilrettelegging av hverdagen og arbeidet med utgangspunkt i våre case studies s. 31 Enhet 11 Deltakernes saker s. 36 Enhet 12 Oppsummering og evaluering s. 37 3

4 Forslag til litteratur om temaet s. 38 Gruppeoppgaver, instruksjoner og støtteark Enhet 1 s. 41 Enhet 2 s. 44 Enhet 3 s. 49 Enhet 4 s. 54 Enhet 5 s. 58 Enhet 6 s. 69 Enhet 7 s. 74 Enhet 8 s. 84 Enhet 9 s. 87 Enhet 10 s. 97 Enhet 11 Enhet 12 s.107 4

5 Forord Dette kurset er framfor alt et motivasjonskurs for mennesker som sannsynligvis vil treffe på personer med lese- og skrivevansker i sine yrker. Hovedmålet er å få kursdeltakerne til å reflektere over problemene som de som har lese- og skriveproblemer møter og å dele sine tanker med de andre deltakerne. Denne manualen er følgelig ingen bok for eksperter. Det er ingen utfyllende teoribok med omfattende drøftinger. Det er forslag til framstøt for å komme for eksempel bedriftsledere og andre i tale med hensyn til lese og skrivevansker hos voksne. Vi tilfører bevissthet og kunnskaper om feltet via opplevelser gjennom praktiske øvelser, drøftinger i grupper, erfaringsutveksling i plenum og egenrefleksjoner. Her er det mange ideer og forslag til hvordan man kan legge opp kurs både for dem som skal ut i bedrifter for å holde kurs og for disse kurslederne igjen når de skal nå den neste målgruppa, nemlig ledere og fagforeningsrepresentanter i bedrifter. Det er så mye materiell her at det vil lønne seg å velge ut det en selv mener en kan ha nytte av og gjerne trekke inn de feltene en selv ikke synes er godt nok dekket i vår manual. Kurset har blitt utviklet som et kurs som kan dekkes i løpet av tre fulle arbeidsdager med fire enheter per dag. Det er likevel opp til kursarrangørene å velge den organisatoriske løsningen som passer dem best. I og med at vi har planlagt enheten i grupper på fire, tilsvarende en dag, har vi også tenkt på dem som firkløvere som dekker et tema hver: Enhet 1-4: Iscenesetting Enhet 5 8: Virkninger på individet Enhet 9 12: Hva må gjøres? OBS! Når det av og til under Nødvendige materialer står for eksempel videokanon, skal dette nærmest oppfattes som en ideell løsning. Det vil sikkert være mulig å gjennomføre enhetene uten de ideelle forutsetningene. Legg merke til at du kan klikke deg fram og tilbake mellom beskrivelsen av hver enhet og materialene/øvelsene som er knyttet til enheten. 5

6 Enhet 1: Introduksjon til kurset Tid: 90 minutter Hensikt Å introduserer deltakerne for hverandre og til innholdet i kurset Læringsutbytte Etter denne enheten skal deltakerne vite hverandres navn og jobbfunksjoner forstå rammene for og hensikten med dette kurset være kjent med de vanligste definisjonene av lesekyndighet Nødvendige materialer Trykte navnelapper eller hvite lapper til å skrive på Ark med Finn noen som Ark med kursoversikten Ark med definisjoner av leseferdighet Plakatbukk eller tavle og penner Framgangsmåte Velkomst og introduksjoner (10 minutter) Sett stolene i en sirkel hvis det er mulig slik at deltakerne lett kan se og høre hverandre. Ønsk velkommen til kurset og introduser lærerne. Be deltakerne om å introdusere seg selv etter tur ved å oppgi navn og det de jobber med. Si fra at du ikke trenger detaljer; det vil være tilstrekkelig om man sier for eksempel Jeg heter Per Son og jeg jobber på et rehabiliteringssenter for tidligere innsatte. Icebreaker (20 minutter) Få alle involvert i en oppvarmingsaktivitet som tvinger dem til å røre på seg og snakke med så mange som mulig. En måte å gjøre det på er å utstyre dem med en liste med karakteristika og be dem om å finne personer som passer til disse. Se Finn noen som. Vitsen med denne øvelsen er å få folk til å slappe av og snakke sammen. Folk skal ikke presses til å fulltegne lista. Avhengig av størrelsen på gruppa kan du korte ned på eller forlenge tiden. Du bør samle dem igjen mens det fortsatt der liv og energi i gruppa. Du er selvfølgelig velkommen til å tilpasse lista slik det passer deg eller bruke en helt annen oppvarmingsøvelse. 6

7 Navnerepetisjon (10 minutter) Når alle er på plass igjen bør du tillate litt tid til eventuelle kommentarer til øvelsen. Ta så en repetisjon av navnene. En måte å gjøre det på, er å gå rundt i sirkelen igjen og be hver deltaker om å introdusere personen til høyre for seg og legge til et adjektiv som begynner på samme lyd, for eksempel Dette er pussige Per eller Dette er coole Karin. Kursoversikt (20 minutter) Del ut kursoversikten/timeplanen og vis den på en overhead/pcprosjektør hvis mulig. Forklar kort hva hver enhet vil dekke og svar på eventuelle spørsmål. Forhør deg om forventninger hos deltakerne, kanskje ved å spørre om hvordan dette passer i forhold til deres jobb, hvilke deler de tror vil være nyttigst for dem og om det er noe som allerede er velkjent. På dette stadiet er det viktig å fjerne eventuelle urealistiske forventninger og å være klar på hva det er dette kurset ikke kommer til å dekke. Deltakerne bør oppfordres til å bruke hverandres variasjon i bakgrunn, kunnskaper og jobberfaring som et positivt og betydelig bidrag til kurset. Grunnregler Det kan nå være nyttig å etablere noen grunnregler for gruppen. Disse bør komme fra deltakerne selv da dette vil gjøre dem rimeligere å etterleve. Det kan tenkes at det blir nødvendig å dytte på litt, og noen av de reglene man bør forvente er at mobiltelefoner slås av under sesjonene og at folk lytter aktiv til andres bidrag. Lærerne bør til gjengjeld forplikte seg til å ta alle spørsmål alvorlig, holde seg til timeplanen for kurset og legge inn pauser der de skal være osv. Skriv ned reglene på en plakat og ta vare på den. Definisjoner av lesekyndighet Del ut definisjoner av lesekyndighet og projiser på skjerm hvis mulig. Forklar hvordan disse må ha endret seg og utviklet seg etter hvert som samfunnet har blitt mer komplisert. Det bør aksepteres at en rekke definisjoner er gyldige, men for dette kursets vedkommende vil vi bruke IALS-definisjonen. 7

8 Enhet 2: Den internasjonale leseundersøkelsen blant voksne (IALS) Tid: 75 minutter Hensikt Deltakerne skal få en oppmerksomhet mot og forståelse for hvordan lesevansker påvirker individet, landet og Europa. Læringsutbytte I løpet av denne enheten skal deltakerne få kunnskaper om International Adult Literacy Survey (IALS, 1997); vite hvilke land som deltok og resultatene av IALS; bli kjent med de 4 leseferdighetsnivåene i IALS; diskutere hvorfor lesevansker har betydning for en nasjon; diskutere hvordan lav leseferdighet påverker en nasjon; bli kjent med trekanten i en voksnes liv; diskutere hvordan lesevansker påvirker en voksens familie, samfunn og utdanning/opplæring/jobb Nødvendige materialer Ark med de tre kategoriene leseferdighet (prosa, dokument og kvantitativ leseferdighet) Ark med de fem nivåene av leseferdighet Nasjonale flagg Trekanten over den voksnes liv Framgangsmåte Introduksjon til IALS kategorier og nivåer (10 minutter) 1) Med tilbakekobling til diskusjonen av hva leseferdighet er forklarer du deltakerne at OECD i 1997 publiserte resultatene fra the International Adult Literacy Survey (IALS). 2) 22 land deltok i IALS-undersøkelsen. Det var tre kategorier som ble prøvd i undersøkelsen: prosa, dokument og kvantitativ leseferdighet. Del ut arket med de tre kategoriene og forklar forskjellene. Leseferdighet prosa: evnen til å forstå og bruke informasjon fra tekster i aviser, bøker, dikt Leseferdighet dokument: evnen til å finne og bruke informasjon fra dokumenter som søknadsskjemaer, kart, tabeller 8

9 Leseferdighet kvantitativ: evnene til å utføre aritmetiske funksjoner som regnskap, innfylling i bestillingsformularer 3) IALS definerte fem nivåer for leseferdighet. Del ut arkene med de fem nivåene og forklar forskjellen. 1. Nivå 1: indikerer et meget lavt nivå av leseferdighet hvor individet for eksempel kan ha vansker med å forstå riktig mengde medisin som skal gis til et barn ut fra informasjonen på pakken 2. Nivå 2: svarpersonene kan bare håndtere enkelt materiale som er klart framstilt og med oppgaver som ikke er for komplekse. 3. Nivå 3: svarpersonene kan finne fram til flere deler av informasjon som befinner seg på forskjellige steder og kan også integrere, sammenligne og kontrastere. Dette nivået er betraktet som den ønskede minimumsterskel i mange land, men noen yrker krever større ferdighet. 4. Nivå 4 og 5: blir rapportert som én kategori og innebærer oppgave i leseferdighet som krever evnen til å integrere forskjellig kilder til informasjon og å løse mer sammensatte problem. 4) Legg vekt på ideen at nivå 3 eller over er nødvendig for å fungere i et moderne samfunn. Still gruppen noen spørsmål om den leseferdighet, tallforståelse og de IKTferdigheter som trenges hver dag bare for å komme seg på jobb eller få barna på skolen. (Eksempler kan være å bruke en mikrobølgeovn, en minibank eller bussens tidstabell.) IALS flaggøvelse 25 minutter (15 minutter til øvelsen og 10 minutter til tilbakemeldinger) 1) Velg 9 flagg og kopier opp ett sett til hver gruppe. Del den store gruppen i like store mindre grupper og gi hver gruppe et sett med nasjonale flagg. NB! Husk å klippe bort den rangeringen av landene som står under flaggene! 2) Få deltakerne til å bestemme hvilke land flaggene tilhører og forklar at dette er 9 av 22 land som deltok i IALS. 3) Oppgaven for deltakerne er å rangere landene fra høyeste grad av leseferdighet til laveste, basert på IALS resultatene. Gruppen har 15 minutter. De skal legge flaggene i rekkefølge på gulvet eller et bord. De må 9

10 forklare sine grunner for å plassere landene i denne rekkefølgen. (Disse grunnene kan være for eksempel økonomiske, utdanningssystemets renommé eller mediene.) 4) Læreren gir dem de riktige svarene. Spør dem hvilke land som overrasket dem mest. Hva med deres eget land hvis det deltok? Nasjonale virkninger av lesevansker (15 minutter) 1) Diskuter med gruppen hvor viktig leseferdighet er for en nasjon. Denne diskusjonen kan startes ved å spørre: 1. Hva gjøre en nasjon vellykket? (god økonomi, demokrati, sterke familier og lokalsamfunn) 2. Har ferdighetene eller kunnskapene som trenges for å være vellykket endret seg i de siste 50 årene? (Jf. Viktigheten av landbruk og individuell matproduksjon tidligere. Nå endret til at det aller meste av mat kjøpes i butikk for de flestes vedkommende. Tidligere var det viktig å kunne gjøre en jobb på en gård. Lesing og skriving var ikke så nødvendig. Nå må innbyggerne ha kunnskaper og ferdigheter til å fungere i et mer globalt miljø.) 3. Hvis innbyggerne i et land ikke kunne lese og skrive, hvordan ville det påvirke nasjonens suksess? Økonomi: å være i stand til å konkurrere på et globalt market, å ha leseferdighet til å håndtere ny teknologi, unngå arbeidsledighet Demokrati: delta i valg, involvere seg i lokalpolitikk, skrive leserbrev Sterke familier og lokalsamfunn: involvere seg i lokale aktiviteter og organisasjoner, hjelpe bara med skolearbeid, hjelpe skolen og lærerne med utdanning av barna 2) Hvis ikke gruppediskusjonen fungerer i gruppen, forsøk å danne en nasjon. 10

11 1. Forklar gruppen at vi nå er en nasjon. (Læreren er selvfølgelig president i den nye nasjonen!) 2. Hva blir viktig for å sikre at denne nye nasjonen oppnår suksess? (demokrati, god økonomi, gode skoler/familier/samfunn, konkurransedyktig næringsliv) 3. Ta et stikkord av gangen og finn ut hvilke ferdigheter innbyggerne trenger for å oppnå dem. Demokrati: orientere seg i forbindelse med valg, delta i lokaldemokratiet, si sin mening gjennom brev Økonomi: å være i stand til å konkurrere på et verdensmarked, å ha leseferdigheter til å forholde seg til ny teknologi, å kunne skaffe seg jobb Skole/familie/samfunn: å bli involvert i lokale aktiviteter eller organisasjoner, å hjelpe barn med utdanning, å hjelpe skole og lærer 4. Hvis vi som innbyggere ikke kunne lese og skrive, hva ville det ha for effekt på vår nye nasjon? (Vi ville ikke være i stand til å skrive brev til myndighetene, ville ikke kunne konkurrere på verdensmarkedet, ville ikke kunne holde oss informert i forbindelse med valg. 5. Gruppen har nå sett hvordan leseferdighet er viktig for vårt innbilte land. Be dem tenke på eget land og på hvilken måte leseferdighet er viktig for vekst og suksess i Europa og verden for øvrig. Påvirker mangel på leseferdighet landet på noen måte? (Arbeidsledighet, store summer brukt på forskjellige former for pensjoner) Trekanten i en voksens liv (15 minutter) 1) Del ut trekanten i en voksens liv. 2) Involver gruppen i en diskusjon av det ansvaret en voksen har i de forskjellige hjørnene i trekanten. 1. Familie: forelder, omsorgsperson, ektefelle, partner, barn, økonomisk ansvarlig, lærer 11

12 2. Lokalsamfunn: foreldreutvalg, idrettsforeningen, velforening, lokalpolitikk, dramagruppe 3. Utdanning / arbeid / opplæring: student, lærer, ansatt, linjeleder, fagforeningsrepresentant 3) Etter diskusjonen av lese- og skrivevansker og rollene som en voksen har i sitt liv ber du deltakerne diskutere følgende i små grupper: Hvilke virkninger har lese- vansker på de forskjellige hjørnene i livet? (Svarene kan være: ikke å være i stand til å skrive en melding til læreren når barnet har vært sykt, ha lyst til å bli med i en lokal klubb men ikke tørre, ikke være i stand til å finne arbeid) 4) Kom tilbake I stor gruppe og gi tilbakemeldinger fra de små gruppene. 12

13 Enhet 3: Årsaker til og virkninger av lese- og skrivevansker Tid: 90 minutter Hensikt Gi en oversikt over mangfoldet av grunner til svak leseferdighet og bevissthet om noen positive sider ved denne svakheten Læringsutbytte Deltakerne skal danne seg et oversiktsbilde over hva det innebærer å prestere dårlig innen leseferdighet. Etter denne enheten skal deltakerne ha utviklet en forståelse for de forskjellige årsakene til svak leseferdighet forstå at individer med lesevansker også kan ha utviklet en rekke sterke sider og kompensatoriske strategier som ofte blir oversett Nødvendige materialer Transparent/ppt og ark med historie som illustrerer hvordan leseferdighet kan påvirke vårt dagligliv Transparent/ppt for å oppsummere hovedpunktene i arket Transparent/ppt og ark med sirkler: sosioøkonomisk, fysisk, utdanningsmessig og familierelatert Transparent/ppt med positive og negative konsekvenser av lese- og skrivevansker Tavle/plakatbukk og penn/tusj Framgangsmåte Innledende diskusjon situasjonsbeskrivelse (20 minutter). Læreren deler ut arket med historien om taxisjåføren og gir deltakerne litt tid til å lese den. Læreren oppsummerer så hovedpunktene og forsøker å lokke fram svar på følgende spørsmål: a) Kan sjåføren ganske enkelt betraktes som lat? b) Finnes slike som Yannis i det virkelige liv? c) Har noen kommet over lignende situasjoner i sitt eget land? Hvordan ble disse taklet? d) Hvilket/hvilke råd ville du gi til en person som Yannis? e) Synes du det er rimelig å oppfordre en person som Yannis til å tenke på en ny utdanning selv om han er over 40? 13

14 Gruppediskusjon av årsakene til lesesvakhet (30 minutter) og oppsummering (15 minutter) Diskusjonen av taxisjåføren bør ha gitt en bakgrunn for å se på situasjonen for individer som møter lese- og skrivevansker. 1. Når vi ser på de forskjellige årsakene til problemene, er det rimelig å kategorisere svikten i fire forskjellige grupper: Sosioøkonomisk Fysisk Utdanningsmessig Familierelatert Skriv disse fire kategoriene på tavla/plakaten og undersøk om det er klart hva de forskjellige kategoriene innebærer. 2. Del ut arket med sirklene. Gruppene fyller inn sosioøkonomiske, fysiske, utdanningsmessige og familiære årsaker i sirklene. Gruppene gis 30 minutter til å diskutere temaet og skrive ned sine forskjellige synspunkter. Læreren ber så forsamlingen om punkter til de forskjellige sirklene og skriver dem på transparenten. Læreren kan supplere listen med årsaker. Hvilke poenger synes de bør det legges mest vekt på? Læreren noterer på plakat eller overhead. Tid for tilbakemelding: 15 minutter 3. Læreren bør kanskje bruke litt tid på å påpeke viktigheten av å kartlegge hørselssvikt svekket syn spesielle lærevansker Deltakerne kan henvises til for mer informasjon angående dysleksi eller for en bredere oversikt. utilstrekkelige/gale opplæringsmetoder 3) Positive og negative virkninger av lese- og skrivevansker (25 minutter) 1. Læreren slår fast at begrenset leseferdighet assosieres med negative konsekvenser. Selv om vi erkjenner dette, er det 14

15 likevel viktig å se bortenfor denne overflaten og å ta med i betraktningen de kompensatoriske strategier og positive evner som ofte utvikles av individer som har erfaring med slike vansker. 2. Del ut ark med kolonner for positive og negative virkninger. Be deltakerne i mindre grupper - om å fylle i kolonnene og å starte med de positive konsekvensene av lese- og skrivevansker. (De negative kan man starte på når man ikke finner flere positive.) Tid til disposisjon: 15 minutter 3. Når deltakerne er samlet igjen, legger du på transparent/ppt med positive og negative karakteristika. (Ta gjerne med poeng fra den ekstra listen med positive virkninger og legg til eventuelle andre karakteristika som ikke har blitt nevnt.) Tid til disposisjon: 10 minutter 15

16 Enhet 4: Opplevelse av vansker Tid: 60 minutter Hensikt Deltakerne skal føle hvordan det oppleves å være en person som har lese- og skrivevansker. Læringsutbytte Etter at enheten er gjennomført skal deltakerne: Ha følt på kroppen hvordan det er å ha lese- og skrivevansker Være i stand til å diskutere hvordan de opplevde det å ha lese- og skrivevansker Nødvendige materialer Speil NB! (Du må få tak i eller kjøpe noen billige speil.) Ark med speilaktiviteten Ark med kua Ark med utflytende skrift Framgangsmåte Til læreren: Du velger hvilke aktiviteter du vil gjennomgå med deltakerne ut fra størrelsen på gruppa og deltakernes bakgrunn. Vær klar over at noen vil oppleve aktivitetene som meget stressende ettersom de bestandig har vært vellykkede når det gjelder lesing og skriving. Det vil være en stor utfordring for dem å være i skoene til en som har lese- og skrivevansker, selv om det bare dreier seg om noen minutter. Skriving med speil - 30 minutter (20 minutter aktivitet og 10 minutter diskusjon) 1) Hvis det er en stor gruppe, lar du deltakerne danne par hvor den ene holder opp speilet og den andre gjør øvelsen. I en liten gruppe kan hver enkelt både holde speilet selv og gjøre øvelsen. 2) Del ut ark med figurer og speil. 3) Gi instruksjonen: Du skal følge sirkelen mens du ser I speilet. Det er ikke lov å se ned. 4) Legg press på deltakerne med å snakke høyt og klappe i hendene og be dem om å bli ferdig med sirkelen. Du kan bruke kommentarer som: Dette går for langsomt! Nå prøver du ikke på ordentlig! 16

17 5) Si at de nå skal være ferdige med sirkelen og skal gå over til trekanten. Gå rundt i rommet og påpek dårlig håndkontroll og si at det er opplagt at de ikke prøver ordentlig. 6) Hvis det er ne stor gruppe, ber du dem om å bytte roller. Si at nå burde alle fire figurene være ferdige. 7) Start samme prosessen med de andre deltakerne. 8) Etter at alle har hatt en mulighet, får du gruppen til å diskutere hvordan de opplevde å gjøre øvelsen. (Det er viktig å være oppmerksom på at enkelte kan synes at dette er en veldig stressende øvelse. La dem få nok tid til å snakke om sine følelser. Svarene når det gjelder følelser kan variere veldig: Frustrert, sint, opprørt, nervøs, hånden min gjorde ikke det jeg ville, svimmel.) Kua (10 minutter) 1) Del ut arket med kua. 2) Spør folk hva de ser. 3) Hør på svarene og mas på dem med kommentarer som Det er jo der rett foran dere. Hvordan kan dere unngå å se det? 4) La dem få noen minutter til å gi svar på hva de ser. 5) Vis fram kua og spør om kommentarer til hvordan de opplevde ikke å være i stand til å se kua mens læreren hele tiden ga dem inntrykk av at de ikke prøvde hardt nok. 6) Gi folk en mulighet til å snakke om hvordan de opplevde aktiviteten. Utflytende skrift (10 minutter) 1) Del ut arket med utflytende skrift og be dem om å lese det høyt. 2) Eller be dem lese det på egen hand og forbered noe spørsmål til innholdet som skal diskuteres i gruppen. 3) Legg trykk på gruppen og gi inntrykk av at dette er noe de burde klare og at de tog at det er mangel på innsats/konsentrasjon når de ikke forstår teksten. 4) Etter noen minutter lar du dem forstå at det ikke var meningen at de skulle få noe ut av teksten. Ring rundt hver vokal (10 minutter) 1) Dikter noen setninger til gruppen og be dem om å sette en ring rundt hver vokal eller hver fjerde bokstav. 2) Les opp diktaten i normal fart og påpek at de ikke klarer å holde farten oppe. 3) Etter noen minutter stopper du og ber om kommentarer til hvordan de opplevde å ha problemer med aktiviteten. 4) Pass på at alle får en mulighet til å få sin opplevelse diskutert. 17

18 Enhet 5: Vansker med prosessering Tid: 90 minutter Hensikt Å skape bevissthet om de vansker med prosessering som ligger bak noen lese- og skivevansker. Læringsutbytte Når enheten er gjennomført, skal deltakerne Kjenne til noen indikatorer på auditive, visuelle og motoriske prosesseringsvansker Være klar over noen enkle strategier for å avhjelpe eller lette slike vansker Nødvendige materialer Ark og transparent/powerpoint (ppt) av indikatorer på auditive prosesseringsvansker Ark med case study Anna Ark og transparent/ppt med foreslag til strategier auditiv Ark og transparent/ppt med indikatorer på visuelle prosesseringsvansker Ark og transparent/ppt med indikatorer på motoriske prosesseringsvansker Ark med case study Tom Ark og transparent/ppt med foreslag til strategier - visuelt og motorisk Plakatbukk eller tavle og penner Framgangsmåte Introduksjon (5 minutter) Forklar at noen, men slett ikke alle, lese- og skrivevansker har sin årsak i prosesseringsvansker. Forklar hva som menes med prosessering og finn ut om deltakeren forstår forskjellen på prosesseringsvansker og svekket sanseapparat; dvs. at det å ha auditive prosesseringsvansker, for eksempel, ikke betyr det same som å være tunghørt eller døv. Auditive prosesseringsvansker (40 minutter) 1) Del ut listen over indikatorer på auditive prosesseringsvansker og vis transparent/ppt. Gå gjennom hver indikator og forklar nærmere hvis manglende forståelse gjør det nødvendig. 2) Be deltakerne lage små grupper og gi dem case study Anna, og forsikre deg om at de har forstått oppgaven. La dem bruke 18

19 15 minutter på diskusjonen, men kutt ned på tiden hvis de har gjort oppgaven ferdig tidligere. 3) Når smågruppene er samlet igjen, ber du om forslag til løsninger fra hver gruppe etter tur. Skriv ned forslagene på plakaten eller tavla. I den grad det er mulig bør du applaudere alle forslag, men justere på dem som virker hensiktsløse. Hvis noe foreslår f.eks. å lese inn instruksjonene til Anna på bånd, bør du forklare at dette bare ville belaste hennes svakeste kanal for å ta imot informasjon, og at skrevet informasjon eller tegninger/diagrammer ville fungere bedre. 4) Del ut listen med strategier for auditive prosesseringsvansker og vis transparent/ppt. Gå gjennom og oppklar der det er nødvendig. Visuelle og motoriske prosesseringsvansker (40 minutter) 1) Del ut listen over indikatorer på visuelle prosesseringsvansker og vis transparent/ppt. Gå gjennom hver indikator og grei ut der det virker nødvendig. Når dette virker klart gjentar du prosessen med indikatorene for motoriske prosesseringsvansker. 2) Be deltakerne lage små grupper og gi dem case study Tom, og undersøk om oppgaven er klart forstått. La dem bruke maks 15 minutter på diskusjonen. 3) Smågruppene samles igjen, og du ber om forslag til løsninger fra hver gruppe etter tur. Skriv ned forslagene på plakaten eller tavla og rett eventuelt opp som tidligere. 4) Del ut listen over visuelle prosesseringsvansker og vis transparent/ppt. Gå gjennom og oppklar om nødvendig. Gjenta med listen over strategier for motoriske prosesseringsvansker. Oppsummering (5 minutter) Gå rakst gjennom de tre områdene med vansker og de respektive strategier. 19

20 Enhet 6: Virkninger på individet Tid: 75 minutter Hensikt Å øke bevisstheten om hvordan lesevansker påvirker individet. Læringsutbytte Etter denne enheten skal deltakerne Kjenne til hvordan lesevansker påvirker individets forhold i arbeidsliv, sosiale sammenhenger og familie. Kunne vurdere en rekke mulige støttetiltak Kjenne til en del av de følelsemessige virkningene av lesevansker Nødvendige materialer Transparent/ppt av trekanten i en voksens liv Ark med fem case studies Ark med spørsmål til gruppearbeid relatert til de fem case studies Ark med rollespillsscenarier Plakatbukk eller tavle og penner Framgangsmåte Introduksjon Se tilbake på transparenten med trekanten over den voksnes liv og forklar at meningen med denne økta er å se nærmere på noen spesielle forhold ved enkelte case studies, basert på det virkelige liv i forhold til arbeid, samfunn og familie. Case studies - diskusjoner (40 minutter) Be deltakerne danne små grupper og gi en case til hver gruppe (med en kopi til hver av deltakerne). Del ut listen med spørsmål til gruppearbeidet. Presiser at spørsmålene er ment å skulle stimulere diskusjon og ikke nødvendigvis besvares. Si også at de vil bli bedt om å presentere sin case til hele gruppen senere. La dem bruke 20 minutter på diskusjonen. NB! Hvis gruppene forlater rommet, gi klar beskjed om når de skal være tilbake. Når gruppen er tilbake, ber du hver gruppe om å presentere sin case og gi en kortversjon av diskusjonen. Det kan være reimelig å skrive ned relevante poeng på plakatbukk/tavle. Case studies - rollespill (25 minutter) Forhør deg om deltakerne forstår hensikten med rollespillet. (Å skape empati å gå i en annens mokasiner). Forklar at ingen vil bli 20

21 tvunget til å delta mot sin vilje og at det ikke skal være noen diskusjon når rollespillet har startet. Deltakerne går i de samme gruppene som ved diskusjonen. Del ut rollespillsscenariene. Sett av minutter til rollespillene og be dem komme tilbake i en stor gruppe så snart de synes at de har spilt ferdig. Denne gangen ber du bare om kommentarer til hvordan dette ble opplevd og du oppfordrer dem til å dele eventuell ny innsikt. Forsikre deg om at deltakerne nå har forlatt sine roller og bare er seg selv igjen. Dette er spesielt viktig rollen har utløst en emosjonell respons. Oppsummering (5 minutter) Ta en kort gjennomgang av sesjonen og trekk fram poengene som skulle læres. Tilleggsmelding til lærere Denne økta kan gjennomføres på mange måter. Du har selvfølgelig frihet til å bruke materialet på den måten du synes virker riktig. Du kan for eksempel hoppe over rollespillet og bare bruke diskusjonsspørsmålene. Hvis du gjør det, må du likevel forsikre deg om at emosjonelle virkningene av lese- og skrivevansker blir diskutert under tilbakemeldingene. Hvis du velger å bruke rollespill, kan du oppleve at noen ikke vil delta i dette. I så fall lar du dem bare være observatører under spillet. De kan likevel komme med kommentarer under oppsummeringen. Avhengig av det totale antallet i gruppen kan det tenkes at du trenger færre case studies. Legg i så fall merke til at Jane og Kurt begge forholder seg til arbeidslivet og Johnny og Robert begge dreier seg om nærmiljøet; så selv om du bruker færre cases, kan du få alle vinklene i trekanten dekket. 21

22 Enhet 7: Lesestrategier lesing og skriving Tid: 75 minutter Hensikt Å skissere en del enkle strategier som kan støtte dem som har leseog skrivevansker Læringsutbytte Etter denne enheten skal deltakerne Være kjent med en rekke lese- og skrivestrategier Forstå hvor viktig det er å tilpasse strategiene til individuelle behov Være oppmerksomme på noen alminnelige lesestrategier som gjelder alle Nødvendige materialer Transparenter/ppt med lesetekster en og to Ark og transparent/ppt med to eksempler på håndskrift Ark og transparent/ppt med lesestrategier Ark og transparent/ppt med skrivestrategier Plakatbukk eller tavle og penner Alternativ enhet 7 med andre oppgaver. Framgangsmåte Introduksjon (5 minutter) Gi en kort oversikt over innholdet i denne enheten og ta en kort repetisjon av de tre typene vansker som ble gjennomgått i enhet 5. Lesing (35 minutter) Vis den første teksten projisert og be en frivillig om å lese den høyt. Hvis dette virker vanskelig, oppfordrer du andre til å hjelpe. Vær rask med å fjerne teksten, og be den frivillige (og andre) om å forklare hva de har lest. Selv om de har lest teksten ganske flytende, vil de sannsynligvis ha problemer med det. Forklar at problemene med å dekode ukjente ord gjør det vanskelig å få med betydningen. Forklar så at dette tilsvarer den erfaringen de har som har visuelle prosesseringsvansker: for dem kan selv velkjente ord av og til fortone seg ugjenkjennelige. Vis den andre leseteksten på sammen måten og be en frivillig om å lese den. Denne gangen kan enkelte oppleve at de har forstått mer, men de vil likevel ikke være i stand til å forklare hva de har lest for det er for mange ord de ikke kan dekode. Forklar at dette tilsvarer erfaringen til dem som har auditive prosesseringsvansker. 22

Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 2

Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 2 Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 2 Dreiebok Generelle bystudier Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening www.teknologiskfremsyn.no 2 INFRASTRUKTUR I NORGE 2040 Hvordan bor, arbeider og reiser

Detaljer

Læringsmål i muntlige ferdigheter

Læringsmål i muntlige ferdigheter Læringsmål i muntlige ferdigheter Eksempel på lokal læreplan i muntlige ferdigheter som grunnleggende ferdighet FAKTA OM LÆRINGSMÅLENE Læringsmålene er eksempler på lokale læreplaner i grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Introduksjon til kursopplegget

Introduksjon til kursopplegget Introduksjon til kursopplegget Denne introduksjonen er tenkt som en veiledning til deg som skal være kursleder på regnskapskurs for små foreninger. Manualen vil inneholde all nødvendig informasjon i forbindelse

Detaljer

Undervisningsopplegg 3 Sykkelruter i byen din

Undervisningsopplegg 3 Sykkelruter i byen din 1 Sykkelruter i byen din Innledning 2 Øvelser 6 Del 1: Inntak Øvelse 1: Fordeler med sykling 6 Øvelse 2: Erfaringer med sykling 7 Øvelse 3: Sykkeldeler 8 Øvelse 4: Forberedelse til sykling 9 Del 2: Teori

Detaljer

Selvinnsikt. Verdier personlige

Selvinnsikt. Verdier personlige Selvinnsikt Verdier personlige Variasjoner: Selvinnsikt. Elevene skal finne verdier som er viktige for dem som mennesker. I tillegg skal de gradere dem og prioritere dem. Slik blir dette en øvelse både

Detaljer

Introduksjon til alle styrekursmodulene

Introduksjon til alle styrekursmodulene Introduksjon til alle styrekursmodulene Denne introduksjonen er en veiledning til dere som skal være kursledere på styrekurset. Introduksjonen setter dere inn i hva som er kursets formål, den forklarer

Detaljer

GODE RÅD TIL FORELDRE OM LEKSEARBEID

GODE RÅD TIL FORELDRE OM LEKSEARBEID 1 GODE RÅD TIL FORELDRE OM LEKSEARBEID Vi har samlet tips til å gjøre leksesituasjonen så god som mulig for barnet. Mange av tipsene hentet fra FUG sine nettsider. Foreldre er sine barns primære leksehjelpere,

Detaljer

Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn

Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn Versjon 19. september 2007 Bokmål Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn Her følger informasjon om den nasjonale prøven i lesing og hva prøven måler. 1. Lesing Nasjonale prøver i lesing

Detaljer

Effektiv møteledelse. Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296

Effektiv møteledelse. Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296 Effektiv møteledelse Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296 Definisjon En situasjon der flere mennesker er samlet for å løse en oppgave En situasjon hvor arbeidsmåten velges ut fra møtets mål hensikt

Detaljer

Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser

Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser Arnstein Finset, Professor, Universitetet i Oslo Ingrid Hyldmo, Psykologspesialist, Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, Diakonhjemmet

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE UNGDOMSBEDRIFT Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE Spilleregler i arbeidslivet skal gi elevene innsikt i og kjennskap til de viktigste spillereglene i arbeidslivet, hva arbeidsgiver og arbeidstaker

Detaljer

Modul 11 Undervisningssted: Ål folkehøyskole og kurssenter for døve Tegnspråk Tema Emner Grammatikk T Døves kultur og historie Andre temaer

Modul 11 Undervisningssted: Ål folkehøyskole og kurssenter for døve Tegnspråk Tema Emner Grammatikk T Døves kultur og historie Andre temaer Modul 11 Undervisningssted: Ål folkehøyskole og kurssenter for døve Tegnspråk Tema Emner T Grammatikk T Døves kultur og historie T Andre temaer T Tegneseriefigurer Bondegård og dyrepark Aktualitetsstoff

Detaljer

Eksempler på øvelser for å bli kjent og fordele roller og ansvar i en gruppe

Eksempler på øvelser for å bli kjent og fordele roller og ansvar i en gruppe Eksempler på øvelser for å bli kjent og fordele roller og ansvar i en gruppe Til lærer: I dette dokumentet har vi samlet et utvalg øvelser som kan brukes i forbindelse med sammensetning av elever i grupper/ungdomsbedrifter.

Detaljer

Den gretne marihøna. Mål med undervisningsopplegget: Elevene skal kunne:

Den gretne marihøna. Mål med undervisningsopplegget: Elevene skal kunne: Den gretne marihøna Dette undervisningsopplegget kan gjennomføres mot slutten av skoleåret på 1. trinn. Da har elevene lært seg alle bokstavene, og de har erfaring med å skrive tekster. Opplegget kan også

Detaljer

Intervjuguide. Generell disposisjon. 1. Før intervjuet - Forberedelser ----------------------------

Intervjuguide. Generell disposisjon. 1. Før intervjuet - Forberedelser ---------------------------- Intervjuguide Generell disposisjon 1. Før intervjuet - Forberedelser ---------------------------- 2. Selve intervjuet - hvordan starte intervjuet ---------------------------- 3. Kandidatens motivasjon

Detaljer

Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass

Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass Trinn: Engelsk, yrkesfaglige utdanningsprogram Tema: Elevgruppen besøker en arbeidsplass der engelsk blir brukt som arbeidsspråk.

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Mine sirkler. Spotkonferansen 25.11.15 Ellen Kleven

Mine sirkler. Spotkonferansen 25.11.15 Ellen Kleven Mine sirkler Spotkonferansen 25.11.15 Ellen Kleven Bakgrunn: Kristin Mine sirkler Tok i bruk KAT- kassen i videregående skole Der møtte vi begrepet Mine sirkler Vi hadde et behov for å rydde i kaos Vi

Detaljer

Forslag til kreative øvelser

Forslag til kreative øvelser Forslag til kreative øvelser Her finner dere øvelser dere kan bruke for å trene kreativitet og gjøre elevene trygge i sine respektive grupper. Det er viktig at alle elevene deltar aktivt når dere jobber

Detaljer

VAK-test: Kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge

VAK-test: Kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge VAK-test: Kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge Denne testen er en hjelp til å kartlegge din egen sansepreferanse-rekkefølge. Som du sikkert vet har alle mennesker 5 sanser: Syn - (Visuell sansekanal)

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo Lokal læreplan i muntlige ferdigheter Beate Børresen Høgskolen i Oslo Muntlige ferdigheter i K06 å lytte å snakke å fortelle å forstå å undersøke sammen med andre å vurdere det som blir sagt/gjøre seg

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 194 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15% Skolerapport Antall besvarelser: 19 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

LEDELSESLABYRINTEN DESIDERATA...1 Generelt...1 Kopiereingsmulighet...2 Menylinjen...2 Ikon-funksjonene...2 TIL STUDENTEN...3 Registrere din vei

LEDELSESLABYRINTEN DESIDERATA...1 Generelt...1 Kopiereingsmulighet...2 Menylinjen...2 Ikon-funksjonene...2 TIL STUDENTEN...3 Registrere din vei LEDELSESLABYRINTEN DESIDERATA...1 Generelt...1 Kopiereingsmulighet...2 Menylinjen...2 Ikon-funksjonene...2 TIL STUDENTEN...3 Registrere din vei gjennom labyrinten...3 Stille spørsmål underveis...3 TIL

Detaljer

Forsag til kreative øvelser

Forsag til kreative øvelser Forsag til kreative øvelser Her finner dere en rekke øvelser dere kan bruke for motivere elevene på å jobbe kreativt og gjøre dem trygge i sin gruppe. Gjennom disse øvelsene får elevene mulighet til å

Detaljer

Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling- Kursguide til

Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling- Kursguide til Foto: Bo Mathisen Kursguide til Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling- Utdanningsforbundet Østfold Quality Hotel Sarpsborg 24. og 25. november 2011 Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Skolerapport Antall besvarelser: 122 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34% Skolerapport Antall besvarelser: 13 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: 34% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni

Detaljer

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og..

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og.. TRINN 4 Trinn 4 Torill Barnets andre leveår. Tema for trinnet er tospråklig og tokulturell oppvekst og familieliv. Også snakker man om hva man skal se på ved start i barnehage. Observasjon av hvordan barnet

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 2. trinn 2014/2015. Vi leser 2. trinn, Odd Haugstad (evt. Vi kan lese 3. trinn) Lese-gøy lettlestbøker Arbeidsbøker 1 og 2 CD-rom

ÅRSPLAN I NORSK 2. trinn 2014/2015. Vi leser 2. trinn, Odd Haugstad (evt. Vi kan lese 3. trinn) Lese-gøy lettlestbøker Arbeidsbøker 1 og 2 CD-rom ÅRSPLAN I NORSK 2. trinn 2014/2015 Faglærer: Læreverk: Hege Skogly Vi leser 2. trinn, Odd Haugstad (evt. Vi kan lese 3. trinn) Lese-gøy lettlestbøker Arbeidsbøker 1 og 2 CD-rom Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Aktiviteter elevrådet kan bruke

Aktiviteter elevrådet kan bruke Aktiviteter elevrådet kan bruke For å hente ideer Ekspertene kommer! Utstyr: Skoesker eller poser, lapper, penn Tid: ca 5-10 minutter på hver stasjon Med denne aktiviteten kan dere raskt få inn informasjon

Detaljer

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

SMARTVEILEDERN FOR GRUNNSKOLEN I VÅGAN KOMMUNE

SMARTVEILEDERN FOR GRUNNSKOLEN I VÅGAN KOMMUNE SMARTVEILEDERN FOR GRUNNSKOLEN I VÅGAN KOMMUNE MIN SMARTE IDÈ! SMARTERE ENERGI-KAMPANJEN 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FRAMDRIFTSPLAN FOR SMARTERE ENERGI PÅ TRE DAGER... 3 SMARTDAG 1... 3 SMARTDAG 2... 3 SMARTDAG

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

(behandling) Viser respekt for mine medelever. Venter på andre uten å vise irritasjon. Tar vare på mine medelever. Kan å bruke steinansikt

(behandling) Viser respekt for mine medelever. Venter på andre uten å vise irritasjon. Tar vare på mine medelever. Kan å bruke steinansikt 5 Hjelper til med å holde orden i gangen / garderoben vår Har orden i sekken min og hylla mi Rydder etter meg inne og ute på skolen Går eller sykler til skolen Kan opptre alene foran andre Der fòr øret,

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Veileder for kurs, fagdager eller veiledning BarnsBeste har utarbeidet en powerpointpresentasjon basert på E-læringen om barn som pårørende. Denne veilederen viser

Detaljer

HÅNDBOK. for videregående skoler

HÅNDBOK. for videregående skoler HÅNDBOK for videregående skoler Denne håndboken er utarbeidet for å gi deg som skolekoordinator en innføring i hva Global Dignity Day er og hva ditt ansvar som skolekoordinator innebærer. Håndboken, vedleggene

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Læringsstrategier handler om å lære seg å lære! Læringsstrategier er ikke målet, men et middel for å lære.

Læringsstrategier handler om å lære seg å lære! Læringsstrategier er ikke målet, men et middel for å lære. For lærere på 1. til 7. trinn Plan for Lese- og læringsstrategi, Gaupen skole Læringsstrategier handler om å lære seg å lære! Læringsstrategier er ikke målet, men et middel for å lære. Mai 2013 1 Forord

Detaljer

ELEVEN OG LÆRINGSMILJØET på språkbadkurs

ELEVEN OG LÆRINGSMILJØET på språkbadkurs Lene Antonsen ELEVEN OG LÆRINGSMILJØET på språkbadkurs En litt redigert utgave av oppgave skrevet i forbindelse med Praktisk pedagogisk utdanning ved Universitetet i Tromsø. Redigering ble gjort i 2012.

Detaljer

Anita Nyberg 2011 SPINT

Anita Nyberg 2011 SPINT SPINT Disposisjon 1. Kort om SPINT 2. Oppfølgingssamtalen etter presentasjonen 3. Spint-oppgaver 4. Erfaringsdeling SPINT = spontan interaksjon LK06 sier at elevene skal delta i enkle, spontane samtalesituasjoner

Detaljer

Aktiviteter. Lærerveiledning til www.varsomt.org

Aktiviteter. Lærerveiledning til www.varsomt.org Aktiviteter Lærerveiledning til www.varsomt.org 2 Innledning I denne veiledningen foreslår vi aktiviteter knyttet til nettstedet varsomt.org. Forslagene er utviklet med sikte på å gjøre bruken av nettsiden

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring. Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring

Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring. Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring Kvalitetsdokument Innhold Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring Skifte av arbeidsgiver i Inderøy opplæringsring Oppfølging av lærling vi

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Hva holder vi på med? Læring eller opplæring eller begge deler?

Hva holder vi på med? Læring eller opplæring eller begge deler? Hva holder vi på med? Læring eller opplæring eller begge deler? 1 Er det slik i norsk skole? 2 Læring er hardt individuelt arbeid! Hvordan møter vi kommentaren: «Du har ikke lært meg dette, lærer» 90%

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

Motivasjon for læring på arbeidsplassen. Randi Storli, Vox København, 4.juni, 2010

Motivasjon for læring på arbeidsplassen. Randi Storli, Vox København, 4.juni, 2010 Motivasjon for læring på arbeidsplassen Randi Storli, Vox København, 4.juni, 2010 Deltakermønster Lite endring i deltakermønsteret, tross store satsinger Uformell læring gjennom det daglige arbeidet er

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet i Elektro

Lesing som grunnleggende ferdighet i Elektro Lesing som grunnleggende ferdighet i Elektro FYR-skolering * Oslo 16.11.2015 Ingeborg M. Berge * LESESENTERET, UIS Grunnleggende ferdigheter er integrert i læreplanen på fagenes premisser, og opplæringen

Detaljer

Videreutvikling av ideer- 6 øvelser Anbefales brukt i fase 2, 3 og 4. SCENARIOSPILL

Videreutvikling av ideer- 6 øvelser Anbefales brukt i fase 2, 3 og 4. SCENARIOSPILL Videreutvikling av ideer- 6 øvelser Anbefales brukt i fase 2, 3 og 4. SCENARIOSPILL MÅL At elevene blir bevisst problemstillinger og hva det innebærer. TIDSBRUK En skoletime GJENNOMFØRING 1. Del klassen

Detaljer

Endagssesjoner. Forslag til hvordan EYP kan integreres i skolen

Endagssesjoner. Forslag til hvordan EYP kan integreres i skolen Endagssesjoner Forslag til hvordan EYP kan integreres i skolen Husk at Europeisk ungdomsparlament (EYP) er et politisk uavhengig læringsprogram for videregående skoleelever fra hele Europa. Målsetningene

Detaljer

1. COACHMODELL: GROW... 1 2. PERSONLIG VERDIANALYSE... 2 3. EGENTEST FOR MENTALE MODELLER. (Noen filtre som vi til daglig benytter)...

1. COACHMODELL: GROW... 1 2. PERSONLIG VERDIANALYSE... 2 3. EGENTEST FOR MENTALE MODELLER. (Noen filtre som vi til daglig benytter)... Personal og lønn Coaching 1. COACHMODELL: GROW... 1 2. PERSONLIG VERDIANALYSE... 2 3. EGENTEST FOR MENTALE MODELLER. (Noen filtre som vi til daglig benytter).... 3 1. COACHMODELL: GROW Formål: GROW-modellen

Detaljer

Om utviklingssamtalen

Om utviklingssamtalen Om utviklingssamtalen NMH vektlegger i sin personalpolitiske plattform at systematisk oppfølging av den enkelte medarbeider gjennom blant annet regelmessige utviklingssamtaler er viktig. Formålet med utviklingssamtalen

Detaljer

Gjennomføring av frisklivssamtalen

Gjennomføring av frisklivssamtalen Gjennomføring av frisklivssamtalen Veileder ved Frisklivssentralen har ansvar for å ta opp adferd som berører deltakers helse. Samtidig kan det oppleves som utfordrende å snakke om endring av helseadferd.

Detaljer

Begrepsforklaring A-Å. Artefakter. Duettlesing. Fem-rader

Begrepsforklaring A-Å. Artefakter. Duettlesing. Fem-rader Begrepsforklaring A-Å Artefakter Artefakter er redskaper og gjenstander. Språk, økser, datamaskiner og slikkepotter er noen eksempler på artefakter. La elevene bruke artefakter i undervisningen der det

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 09.01.2015 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn Kryss av for hvilket årstrinn barnet går på: 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5.

Detaljer

Nordisk spørreskjema om sikkerhetsklima på arbeidsplassen

Nordisk spørreskjema om sikkerhetsklima på arbeidsplassen NOSACQ-NO-08 Nordisk spørreskjema om sikkerhetsklima på arbeidsplassen Hensikten med dette spørreskjemaet er å få ditt syn på sikkerheten på denne arbeidsplassen. Svarene dine vil bli behandlet elektronisk

Detaljer

Hur kan en person lära sig och utvekla sig i arbetslivet?

Hur kan en person lära sig och utvekla sig i arbetslivet? Hur kan en person lära sig och utvekla sig i arbetslivet? Konferens om utbildning, arbetsliv och välbefinnande 16.10.2007, Esbo, Finland v/ Bjørg Ilebekk, Vox Vox, nasjonalt senter for læring i arbeidslivet

Detaljer

TRINN: 10. TRINN. Språklæring. Kommunikasjon

TRINN: 10. TRINN. Språklæring. Kommunikasjon FAG: TRINN: 10. TRINN Kompetansemål Språklæring bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler beskrive og vurdere eget arbeid med å lære det nye språket Kommunikasjon Operasjonaliserte læringsmål Tema/opplegg

Detaljer

Velkommen. Hvad solskinn er for det sorte muld, er sand oplysning for muldets frende, Kunnskap skal styra rike og land, og yrke skal båten bera,

Velkommen. Hvad solskinn er for det sorte muld, er sand oplysning for muldets frende, Kunnskap skal styra rike og land, og yrke skal båten bera, Velkommen Hvad solskinn er for det sorte muld, er sand oplysning for muldets frende, Kunnskap skal styra rike og land, og yrke skal båten bera, 1 Skullerud VO Ca. 150 kurs Omtrent 2000 deltakere Kurs i

Detaljer

manual for kursledere Forfatter: K. Melf, redaktør: M. Rowson, oversetter: E. Krystad

manual for kursledere Forfatter: K. Melf, redaktør: M. Rowson, oversetter: E. Krystad Kapittel 1: Freds- og konfliktteori Deltakerne jobber sammen i par eller i grupper på 3. (Små grupper er bra for å få i gang diskusjon, men hvis det er mange deltakere bør gruppene likevel gjøres større

Detaljer

Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse

Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse Forord. X Forord til den norske utgaven.. XI Til de voksne leserne: familier, lærere og andre XII Hvorfor denne boken ble laget XII

Detaljer

Mørkved skole, Brumunddal

Mørkved skole, Brumunddal Mørkved skole, Brumunddal Comenius-prosjekt 2010-2012 med partnerskoler i Tyskland Danmark Slovenia Romania Prosjektsøknaden: Prosjektinvitasjon fra rektor ved Mørkved skole på EU sine skolesider høsten

Detaljer

Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen

Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Foreldreundersøkelsen gjennomføres elektronisk. Den begynner med følgende tekst, som alle respondenter må lese og godkjenne

Detaljer

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med?

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? Helse sjekk SINN Bli god Å SNAKKE Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? med TEKST OG FOTO: TORGEIR W. SKANCKE På bordet er

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

UNDERVISNINGSOPPLEGG I NORSK

UNDERVISNINGSOPPLEGG I NORSK Den gretne marihøna Dette undervisningsopplegget i skriving er gjennomført mot slutten av skoleåret på 1.trinn. Da har elevene lært seg alle bokstavene, og de har erfaring med å skrive tekster. Opplegget

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

RELASJONER. Å bli kjent i gruppa. Vennskap, fleksibilitet og kreativitet, gjensidighet og balanse, å sette egne grenser og å være med på andres ideer

RELASJONER. Å bli kjent i gruppa. Vennskap, fleksibilitet og kreativitet, gjensidighet og balanse, å sette egne grenser og å være med på andres ideer FAGHEFTE DEL 2 RELASJONER Å bli kjent i gruppa Vennskap, fleksibilitet og kreativitet, gjensidighet og balanse, å sette egne grenser og å være med på andres ideer Følelser (egne og andres) Kjærester og

Detaljer

Modul nr. 1094 Gjør Matte! 1-4 trinn.

Modul nr. 1094 Gjør Matte! 1-4 trinn. Modul nr. 1094 Gjør Matte! 1-4 trinn. Tilknyttet rom: Ikke tilknyttet til et rom 1094 Newton håndbok - Gjør Matte! 1-4 trinn. Side 2 Kort om denne modulen Formålet med denne modulen er å skape interesse

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Brukte studieteknikker

Brukte studieteknikker Brukte studieteknikker Forfattere Celine Spjelkavik Michael Bakke Hansen Emily Liane Petersen Hiske Visser Kajsa Urheim Dato 31.10.13! 1! Innhold 1. Problemstillinger...3 2. Innsamlingsstrategi.4 2.1 Metode..4

Detaljer

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2 Lesesenteret Universitetet i Stavanger Bakgrunn og mål Med utgangspunkt i at alle elever har

Detaljer

Forebyggende tiltak i undervisningsrommet

Forebyggende tiltak i undervisningsrommet Forebyggende tiltak i undervisningsrommet Gruppe-, klasse- og undervisningsledelse Organisering Forebyggende strategier Tilpasning av læringssituasjonen Side 1 Systemer og opplegg i klasse- og undervisningsrommet

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

INNHOLDS- FORTEGNELSE

INNHOLDS- FORTEGNELSE INNHOLDS- FORTEGNELSE 1 Formål 2 Intervjugruppe 3 Intervjuet 3.1 Noen grunnregler 3.2 Hvordan starte intervjuet 3.3 Spørsmål 4 Oppsummering / vurdering 5 Referansesjekk 6 Innstilling 2 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning.

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning. OPPGAVER MELLOM SAMLINGENE i november og desember: Mellom samlingene på høgskolen skal du jobbe med noen oppgaver. Snakk med veilederen din om oppgavene og be om hjelp hvis du har spørsmål. 1. Kommunikasjon

Detaljer

Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket.

Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket. Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket. Oppgavene vil være å lage en kurssplan som gir tid til gjennomføringen å informere IKT-ansvarlig

Detaljer

- et blindspor så langt?

- et blindspor så langt? Fokus på grunnleggende ferdigheter, yrkesretting og læringsstrategier - et blindspor så langt? John Kristian Helland, Gand vgs Undervisningsrutiner Er det sannsynlig at lærerne bare legger om sine undervisningsrutiner

Detaljer

Individuell kompetanseplan for lese- og skriveopplæring på nivå 1 3

Individuell kompetanseplan for lese- og skriveopplæring på nivå 1 3 Individuell kompetanseplan for lese- og skriveopplæring på nivå 1 3 Innhold Hvordan brukes malen...3 Mal for individuell kompetanseplan...4 Hvordan planlegge opplæringen...7 2 Hvordan brukes malen Den

Detaljer

Studiestrategier. Mailand videregående skole

Studiestrategier. Mailand videregående skole Studiestrategier Mailand videregående skole Studiestrategier en oversikt Generell studieteknikk Effektiv læring Disponer tiden din riktig Organisering av papirer og lignende. Veien videre o Hukommelse

Detaljer

Prosessledelse av ungdomsrådet

Prosessledelse av ungdomsrådet Prosessledelse av ungdomsrådet "Vil du være så snill å si meg hvilken vei jeg burde gå for å komme bort herfra?» spurte Alice. "Det avhenger i høy grad av hvor du ønsker å komme hen," sa katten. Alice

Detaljer

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: ABC-en Odd Haugstad. Leseverket består av to hoveddeler: 1. Forberedende trening 2. Direkte arbeid med skriftspråket Den

Detaljer

Klubbens styrearbeid i praksis VEILEDNING TIL KURSLÆRER Pr august 2015

Klubbens styrearbeid i praksis VEILEDNING TIL KURSLÆRER Pr august 2015 Klubbens styrearbeid i praksis VEILEDNING TIL KURSLÆRER Pr august 2015 Velkommen som kurslærer for kurset «Klubbens styrearbeid i praksis»! På dette kurset skal du som kurslærer gi deltakerne en god innsikt

Detaljer

Å sette lesingen i system!

Å sette lesingen i system! Å sette lesingen i system! Det finnes trolig ikke en rektor, spesialpedagog eller lærer som ikke vil skrive under på at lesing er en av de viktigste ferdighetene elevene skal tilegne seg i løpet av grunnskolen.

Detaljer

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap Medarbeidersamtaler Universitetet for miljø- og biovitenskap 1 UMBs visjon Universitetet for miljø- og biovitenskap skal gjennom utdanning og forskning bidra til å sikre livsgrunnlaget til dagens og fremtidens

Detaljer

Tilgjengelighet og motivasjon

Tilgjengelighet og motivasjon s.1 Aktivitet 1: Tilgjengelighet og motivasjon Den første aktiviteten du skal utføre på nettet er å gjøre seg kjent med verktøyet ClassFronter. Flere av dere har sikkert en del erfaringer fra før, slik

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være?

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være? Opplegg til samling Tema: Hvem vil jeg være? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 45%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 45% Skolerapport Antall besvarelser: 114 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2. mai til 1. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 47%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 47% Skolerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 15 Svarprosent: 47% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni 15,

Detaljer

Modul 1- Åpning av kurs i PR og markedsføring

Modul 1- Åpning av kurs i PR og markedsføring Modul 1- Modul 1 Åpning av kurs Åpning av kurs i PR og markedsføring Før du setter i gang kurset er det viktig at deltagerne får mulighet til å bli litt bedre kjent med hverandre og med deg som kursleder.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 21%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 21% Skolerapport Antall besvarelser: 6 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 21% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I MUNTLIGE FERDIGHETER

LOKAL LÆREPLAN I MUNTLIGE FERDIGHETER LOKAL LÆREPLAN I MUNTLIGE FERDIGHETER Beate Børresen Høgskolen i Oslo FERDIGHETER OG SJANGERE I DENNE PLANEN Grunnleggende ferdigheter lytte snakke spørre vurdere Muntlige sjangere fortelle samtale presentere

Detaljer