Lese- og skrivevansker blant voksne. Kursskisse for Grundtvig 3 kurs og lignende korte kurs

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lese- og skrivevansker blant voksne. Kursskisse for Grundtvig 3 kurs og lignende korte kurs"

Transkript

1 Lese- og skrivevansker blant voksne Kursskisse for Grundtvig 3 kurs og lignende korte kurs

2 Denne kursmanualen har blitt skrevet av Alexandra Davies, South Bank University LLU+, London, England Christine Firman, Specific Learning Difficulties Service, Malta Bridget Gormley, National Adult Literacy Agency (NALA), Irland Kari H. A. Letrud, Vox - nasjonalt senter for læring i arbeidslivet, Norge De andre partnerne i prosjektet har fungert som testgruppe og de har bidratt med sine kommentarer under veis i utarbeidelsen av manualen. Partnerne er: Klitos Symeonides, Cyprus Adult Education Association, Kypros Peter Müller, VUC Nordjyllnad, Danmark Ene Mägi, Tallinn University, Estland Tamara Jare, Slovenian Third Age University, Slovenia Simona Gitu, FIATEST, Romania Karin Guldvik Blixrud, AOF, Norge Bernhard Grämiger, Swiss Federation for Adult Learning, Sveits 2

3 Innhold Forord s. 5 Plan over leksjonene Enhet 1 Introduksjon til kurset s. 6 Enhet 2 Enhet 3 Den internasjonale leseundersøkelsen blant voksne (IALS) s. 8 Årsaker til og virkninger av lese- og skrivevansker s. 13 Enhet 4 Opplevelse av vansker s. 16 Enhet 5 Vansker med prosessering s. 18 Enhet 6 Virkninger på individet s. 20 Enhet 7 Enhet 8 Enhet 9 Enhet 10 Lesestrategier lesing og skriving s. 22 Lesestrategier: Tallbeherskelse og staving s. 24 Hvordan tilrettelegge hverdagen og arbeidet for voksne med lese- og skrivevansker s. 27 Tilrettelegging av hverdagen og arbeidet med utgangspunkt i våre case studies s. 31 Enhet 11 Deltakernes saker s. 36 Enhet 12 Oppsummering og evaluering s. 37 3

4 Forslag til litteratur om temaet s. 38 Gruppeoppgaver, instruksjoner og støtteark Enhet 1 s. 41 Enhet 2 s. 44 Enhet 3 s. 49 Enhet 4 s. 54 Enhet 5 s. 58 Enhet 6 s. 69 Enhet 7 s. 74 Enhet 8 s. 84 Enhet 9 s. 87 Enhet 10 s. 97 Enhet 11 Enhet 12 s.107 4

5 Forord Dette kurset er framfor alt et motivasjonskurs for mennesker som sannsynligvis vil treffe på personer med lese- og skrivevansker i sine yrker. Hovedmålet er å få kursdeltakerne til å reflektere over problemene som de som har lese- og skriveproblemer møter og å dele sine tanker med de andre deltakerne. Denne manualen er følgelig ingen bok for eksperter. Det er ingen utfyllende teoribok med omfattende drøftinger. Det er forslag til framstøt for å komme for eksempel bedriftsledere og andre i tale med hensyn til lese og skrivevansker hos voksne. Vi tilfører bevissthet og kunnskaper om feltet via opplevelser gjennom praktiske øvelser, drøftinger i grupper, erfaringsutveksling i plenum og egenrefleksjoner. Her er det mange ideer og forslag til hvordan man kan legge opp kurs både for dem som skal ut i bedrifter for å holde kurs og for disse kurslederne igjen når de skal nå den neste målgruppa, nemlig ledere og fagforeningsrepresentanter i bedrifter. Det er så mye materiell her at det vil lønne seg å velge ut det en selv mener en kan ha nytte av og gjerne trekke inn de feltene en selv ikke synes er godt nok dekket i vår manual. Kurset har blitt utviklet som et kurs som kan dekkes i løpet av tre fulle arbeidsdager med fire enheter per dag. Det er likevel opp til kursarrangørene å velge den organisatoriske løsningen som passer dem best. I og med at vi har planlagt enheten i grupper på fire, tilsvarende en dag, har vi også tenkt på dem som firkløvere som dekker et tema hver: Enhet 1-4: Iscenesetting Enhet 5 8: Virkninger på individet Enhet 9 12: Hva må gjøres? OBS! Når det av og til under Nødvendige materialer står for eksempel videokanon, skal dette nærmest oppfattes som en ideell løsning. Det vil sikkert være mulig å gjennomføre enhetene uten de ideelle forutsetningene. Legg merke til at du kan klikke deg fram og tilbake mellom beskrivelsen av hver enhet og materialene/øvelsene som er knyttet til enheten. 5

6 Enhet 1: Introduksjon til kurset Tid: 90 minutter Hensikt Å introduserer deltakerne for hverandre og til innholdet i kurset Læringsutbytte Etter denne enheten skal deltakerne vite hverandres navn og jobbfunksjoner forstå rammene for og hensikten med dette kurset være kjent med de vanligste definisjonene av lesekyndighet Nødvendige materialer Trykte navnelapper eller hvite lapper til å skrive på Ark med Finn noen som Ark med kursoversikten Ark med definisjoner av leseferdighet Plakatbukk eller tavle og penner Framgangsmåte Velkomst og introduksjoner (10 minutter) Sett stolene i en sirkel hvis det er mulig slik at deltakerne lett kan se og høre hverandre. Ønsk velkommen til kurset og introduser lærerne. Be deltakerne om å introdusere seg selv etter tur ved å oppgi navn og det de jobber med. Si fra at du ikke trenger detaljer; det vil være tilstrekkelig om man sier for eksempel Jeg heter Per Son og jeg jobber på et rehabiliteringssenter for tidligere innsatte. Icebreaker (20 minutter) Få alle involvert i en oppvarmingsaktivitet som tvinger dem til å røre på seg og snakke med så mange som mulig. En måte å gjøre det på er å utstyre dem med en liste med karakteristika og be dem om å finne personer som passer til disse. Se Finn noen som. Vitsen med denne øvelsen er å få folk til å slappe av og snakke sammen. Folk skal ikke presses til å fulltegne lista. Avhengig av størrelsen på gruppa kan du korte ned på eller forlenge tiden. Du bør samle dem igjen mens det fortsatt der liv og energi i gruppa. Du er selvfølgelig velkommen til å tilpasse lista slik det passer deg eller bruke en helt annen oppvarmingsøvelse. 6

7 Navnerepetisjon (10 minutter) Når alle er på plass igjen bør du tillate litt tid til eventuelle kommentarer til øvelsen. Ta så en repetisjon av navnene. En måte å gjøre det på, er å gå rundt i sirkelen igjen og be hver deltaker om å introdusere personen til høyre for seg og legge til et adjektiv som begynner på samme lyd, for eksempel Dette er pussige Per eller Dette er coole Karin. Kursoversikt (20 minutter) Del ut kursoversikten/timeplanen og vis den på en overhead/pcprosjektør hvis mulig. Forklar kort hva hver enhet vil dekke og svar på eventuelle spørsmål. Forhør deg om forventninger hos deltakerne, kanskje ved å spørre om hvordan dette passer i forhold til deres jobb, hvilke deler de tror vil være nyttigst for dem og om det er noe som allerede er velkjent. På dette stadiet er det viktig å fjerne eventuelle urealistiske forventninger og å være klar på hva det er dette kurset ikke kommer til å dekke. Deltakerne bør oppfordres til å bruke hverandres variasjon i bakgrunn, kunnskaper og jobberfaring som et positivt og betydelig bidrag til kurset. Grunnregler Det kan nå være nyttig å etablere noen grunnregler for gruppen. Disse bør komme fra deltakerne selv da dette vil gjøre dem rimeligere å etterleve. Det kan tenkes at det blir nødvendig å dytte på litt, og noen av de reglene man bør forvente er at mobiltelefoner slås av under sesjonene og at folk lytter aktiv til andres bidrag. Lærerne bør til gjengjeld forplikte seg til å ta alle spørsmål alvorlig, holde seg til timeplanen for kurset og legge inn pauser der de skal være osv. Skriv ned reglene på en plakat og ta vare på den. Definisjoner av lesekyndighet Del ut definisjoner av lesekyndighet og projiser på skjerm hvis mulig. Forklar hvordan disse må ha endret seg og utviklet seg etter hvert som samfunnet har blitt mer komplisert. Det bør aksepteres at en rekke definisjoner er gyldige, men for dette kursets vedkommende vil vi bruke IALS-definisjonen. 7

8 Enhet 2: Den internasjonale leseundersøkelsen blant voksne (IALS) Tid: 75 minutter Hensikt Deltakerne skal få en oppmerksomhet mot og forståelse for hvordan lesevansker påvirker individet, landet og Europa. Læringsutbytte I løpet av denne enheten skal deltakerne få kunnskaper om International Adult Literacy Survey (IALS, 1997); vite hvilke land som deltok og resultatene av IALS; bli kjent med de 4 leseferdighetsnivåene i IALS; diskutere hvorfor lesevansker har betydning for en nasjon; diskutere hvordan lav leseferdighet påverker en nasjon; bli kjent med trekanten i en voksnes liv; diskutere hvordan lesevansker påvirker en voksens familie, samfunn og utdanning/opplæring/jobb Nødvendige materialer Ark med de tre kategoriene leseferdighet (prosa, dokument og kvantitativ leseferdighet) Ark med de fem nivåene av leseferdighet Nasjonale flagg Trekanten over den voksnes liv Framgangsmåte Introduksjon til IALS kategorier og nivåer (10 minutter) 1) Med tilbakekobling til diskusjonen av hva leseferdighet er forklarer du deltakerne at OECD i 1997 publiserte resultatene fra the International Adult Literacy Survey (IALS). 2) 22 land deltok i IALS-undersøkelsen. Det var tre kategorier som ble prøvd i undersøkelsen: prosa, dokument og kvantitativ leseferdighet. Del ut arket med de tre kategoriene og forklar forskjellene. Leseferdighet prosa: evnen til å forstå og bruke informasjon fra tekster i aviser, bøker, dikt Leseferdighet dokument: evnen til å finne og bruke informasjon fra dokumenter som søknadsskjemaer, kart, tabeller 8

9 Leseferdighet kvantitativ: evnene til å utføre aritmetiske funksjoner som regnskap, innfylling i bestillingsformularer 3) IALS definerte fem nivåer for leseferdighet. Del ut arkene med de fem nivåene og forklar forskjellen. 1. Nivå 1: indikerer et meget lavt nivå av leseferdighet hvor individet for eksempel kan ha vansker med å forstå riktig mengde medisin som skal gis til et barn ut fra informasjonen på pakken 2. Nivå 2: svarpersonene kan bare håndtere enkelt materiale som er klart framstilt og med oppgaver som ikke er for komplekse. 3. Nivå 3: svarpersonene kan finne fram til flere deler av informasjon som befinner seg på forskjellige steder og kan også integrere, sammenligne og kontrastere. Dette nivået er betraktet som den ønskede minimumsterskel i mange land, men noen yrker krever større ferdighet. 4. Nivå 4 og 5: blir rapportert som én kategori og innebærer oppgave i leseferdighet som krever evnen til å integrere forskjellig kilder til informasjon og å løse mer sammensatte problem. 4) Legg vekt på ideen at nivå 3 eller over er nødvendig for å fungere i et moderne samfunn. Still gruppen noen spørsmål om den leseferdighet, tallforståelse og de IKTferdigheter som trenges hver dag bare for å komme seg på jobb eller få barna på skolen. (Eksempler kan være å bruke en mikrobølgeovn, en minibank eller bussens tidstabell.) IALS flaggøvelse 25 minutter (15 minutter til øvelsen og 10 minutter til tilbakemeldinger) 1) Velg 9 flagg og kopier opp ett sett til hver gruppe. Del den store gruppen i like store mindre grupper og gi hver gruppe et sett med nasjonale flagg. NB! Husk å klippe bort den rangeringen av landene som står under flaggene! 2) Få deltakerne til å bestemme hvilke land flaggene tilhører og forklar at dette er 9 av 22 land som deltok i IALS. 3) Oppgaven for deltakerne er å rangere landene fra høyeste grad av leseferdighet til laveste, basert på IALS resultatene. Gruppen har 15 minutter. De skal legge flaggene i rekkefølge på gulvet eller et bord. De må 9

10 forklare sine grunner for å plassere landene i denne rekkefølgen. (Disse grunnene kan være for eksempel økonomiske, utdanningssystemets renommé eller mediene.) 4) Læreren gir dem de riktige svarene. Spør dem hvilke land som overrasket dem mest. Hva med deres eget land hvis det deltok? Nasjonale virkninger av lesevansker (15 minutter) 1) Diskuter med gruppen hvor viktig leseferdighet er for en nasjon. Denne diskusjonen kan startes ved å spørre: 1. Hva gjøre en nasjon vellykket? (god økonomi, demokrati, sterke familier og lokalsamfunn) 2. Har ferdighetene eller kunnskapene som trenges for å være vellykket endret seg i de siste 50 årene? (Jf. Viktigheten av landbruk og individuell matproduksjon tidligere. Nå endret til at det aller meste av mat kjøpes i butikk for de flestes vedkommende. Tidligere var det viktig å kunne gjøre en jobb på en gård. Lesing og skriving var ikke så nødvendig. Nå må innbyggerne ha kunnskaper og ferdigheter til å fungere i et mer globalt miljø.) 3. Hvis innbyggerne i et land ikke kunne lese og skrive, hvordan ville det påvirke nasjonens suksess? Økonomi: å være i stand til å konkurrere på et globalt market, å ha leseferdighet til å håndtere ny teknologi, unngå arbeidsledighet Demokrati: delta i valg, involvere seg i lokalpolitikk, skrive leserbrev Sterke familier og lokalsamfunn: involvere seg i lokale aktiviteter og organisasjoner, hjelpe bara med skolearbeid, hjelpe skolen og lærerne med utdanning av barna 2) Hvis ikke gruppediskusjonen fungerer i gruppen, forsøk å danne en nasjon. 10

11 1. Forklar gruppen at vi nå er en nasjon. (Læreren er selvfølgelig president i den nye nasjonen!) 2. Hva blir viktig for å sikre at denne nye nasjonen oppnår suksess? (demokrati, god økonomi, gode skoler/familier/samfunn, konkurransedyktig næringsliv) 3. Ta et stikkord av gangen og finn ut hvilke ferdigheter innbyggerne trenger for å oppnå dem. Demokrati: orientere seg i forbindelse med valg, delta i lokaldemokratiet, si sin mening gjennom brev Økonomi: å være i stand til å konkurrere på et verdensmarked, å ha leseferdigheter til å forholde seg til ny teknologi, å kunne skaffe seg jobb Skole/familie/samfunn: å bli involvert i lokale aktiviteter eller organisasjoner, å hjelpe barn med utdanning, å hjelpe skole og lærer 4. Hvis vi som innbyggere ikke kunne lese og skrive, hva ville det ha for effekt på vår nye nasjon? (Vi ville ikke være i stand til å skrive brev til myndighetene, ville ikke kunne konkurrere på verdensmarkedet, ville ikke kunne holde oss informert i forbindelse med valg. 5. Gruppen har nå sett hvordan leseferdighet er viktig for vårt innbilte land. Be dem tenke på eget land og på hvilken måte leseferdighet er viktig for vekst og suksess i Europa og verden for øvrig. Påvirker mangel på leseferdighet landet på noen måte? (Arbeidsledighet, store summer brukt på forskjellige former for pensjoner) Trekanten i en voksens liv (15 minutter) 1) Del ut trekanten i en voksens liv. 2) Involver gruppen i en diskusjon av det ansvaret en voksen har i de forskjellige hjørnene i trekanten. 1. Familie: forelder, omsorgsperson, ektefelle, partner, barn, økonomisk ansvarlig, lærer 11

12 2. Lokalsamfunn: foreldreutvalg, idrettsforeningen, velforening, lokalpolitikk, dramagruppe 3. Utdanning / arbeid / opplæring: student, lærer, ansatt, linjeleder, fagforeningsrepresentant 3) Etter diskusjonen av lese- og skrivevansker og rollene som en voksen har i sitt liv ber du deltakerne diskutere følgende i små grupper: Hvilke virkninger har lese- vansker på de forskjellige hjørnene i livet? (Svarene kan være: ikke å være i stand til å skrive en melding til læreren når barnet har vært sykt, ha lyst til å bli med i en lokal klubb men ikke tørre, ikke være i stand til å finne arbeid) 4) Kom tilbake I stor gruppe og gi tilbakemeldinger fra de små gruppene. 12

13 Enhet 3: Årsaker til og virkninger av lese- og skrivevansker Tid: 90 minutter Hensikt Gi en oversikt over mangfoldet av grunner til svak leseferdighet og bevissthet om noen positive sider ved denne svakheten Læringsutbytte Deltakerne skal danne seg et oversiktsbilde over hva det innebærer å prestere dårlig innen leseferdighet. Etter denne enheten skal deltakerne ha utviklet en forståelse for de forskjellige årsakene til svak leseferdighet forstå at individer med lesevansker også kan ha utviklet en rekke sterke sider og kompensatoriske strategier som ofte blir oversett Nødvendige materialer Transparent/ppt og ark med historie som illustrerer hvordan leseferdighet kan påvirke vårt dagligliv Transparent/ppt for å oppsummere hovedpunktene i arket Transparent/ppt og ark med sirkler: sosioøkonomisk, fysisk, utdanningsmessig og familierelatert Transparent/ppt med positive og negative konsekvenser av lese- og skrivevansker Tavle/plakatbukk og penn/tusj Framgangsmåte Innledende diskusjon situasjonsbeskrivelse (20 minutter). Læreren deler ut arket med historien om taxisjåføren og gir deltakerne litt tid til å lese den. Læreren oppsummerer så hovedpunktene og forsøker å lokke fram svar på følgende spørsmål: a) Kan sjåføren ganske enkelt betraktes som lat? b) Finnes slike som Yannis i det virkelige liv? c) Har noen kommet over lignende situasjoner i sitt eget land? Hvordan ble disse taklet? d) Hvilket/hvilke råd ville du gi til en person som Yannis? e) Synes du det er rimelig å oppfordre en person som Yannis til å tenke på en ny utdanning selv om han er over 40? 13

14 Gruppediskusjon av årsakene til lesesvakhet (30 minutter) og oppsummering (15 minutter) Diskusjonen av taxisjåføren bør ha gitt en bakgrunn for å se på situasjonen for individer som møter lese- og skrivevansker. 1. Når vi ser på de forskjellige årsakene til problemene, er det rimelig å kategorisere svikten i fire forskjellige grupper: Sosioøkonomisk Fysisk Utdanningsmessig Familierelatert Skriv disse fire kategoriene på tavla/plakaten og undersøk om det er klart hva de forskjellige kategoriene innebærer. 2. Del ut arket med sirklene. Gruppene fyller inn sosioøkonomiske, fysiske, utdanningsmessige og familiære årsaker i sirklene. Gruppene gis 30 minutter til å diskutere temaet og skrive ned sine forskjellige synspunkter. Læreren ber så forsamlingen om punkter til de forskjellige sirklene og skriver dem på transparenten. Læreren kan supplere listen med årsaker. Hvilke poenger synes de bør det legges mest vekt på? Læreren noterer på plakat eller overhead. Tid for tilbakemelding: 15 minutter 3. Læreren bør kanskje bruke litt tid på å påpeke viktigheten av å kartlegge hørselssvikt svekket syn spesielle lærevansker Deltakerne kan henvises til for mer informasjon angående dysleksi eller for en bredere oversikt. utilstrekkelige/gale opplæringsmetoder 3) Positive og negative virkninger av lese- og skrivevansker (25 minutter) 1. Læreren slår fast at begrenset leseferdighet assosieres med negative konsekvenser. Selv om vi erkjenner dette, er det 14

15 likevel viktig å se bortenfor denne overflaten og å ta med i betraktningen de kompensatoriske strategier og positive evner som ofte utvikles av individer som har erfaring med slike vansker. 2. Del ut ark med kolonner for positive og negative virkninger. Be deltakerne i mindre grupper - om å fylle i kolonnene og å starte med de positive konsekvensene av lese- og skrivevansker. (De negative kan man starte på når man ikke finner flere positive.) Tid til disposisjon: 15 minutter 3. Når deltakerne er samlet igjen, legger du på transparent/ppt med positive og negative karakteristika. (Ta gjerne med poeng fra den ekstra listen med positive virkninger og legg til eventuelle andre karakteristika som ikke har blitt nevnt.) Tid til disposisjon: 10 minutter 15

16 Enhet 4: Opplevelse av vansker Tid: 60 minutter Hensikt Deltakerne skal føle hvordan det oppleves å være en person som har lese- og skrivevansker. Læringsutbytte Etter at enheten er gjennomført skal deltakerne: Ha følt på kroppen hvordan det er å ha lese- og skrivevansker Være i stand til å diskutere hvordan de opplevde det å ha lese- og skrivevansker Nødvendige materialer Speil NB! (Du må få tak i eller kjøpe noen billige speil.) Ark med speilaktiviteten Ark med kua Ark med utflytende skrift Framgangsmåte Til læreren: Du velger hvilke aktiviteter du vil gjennomgå med deltakerne ut fra størrelsen på gruppa og deltakernes bakgrunn. Vær klar over at noen vil oppleve aktivitetene som meget stressende ettersom de bestandig har vært vellykkede når det gjelder lesing og skriving. Det vil være en stor utfordring for dem å være i skoene til en som har lese- og skrivevansker, selv om det bare dreier seg om noen minutter. Skriving med speil - 30 minutter (20 minutter aktivitet og 10 minutter diskusjon) 1) Hvis det er en stor gruppe, lar du deltakerne danne par hvor den ene holder opp speilet og den andre gjør øvelsen. I en liten gruppe kan hver enkelt både holde speilet selv og gjøre øvelsen. 2) Del ut ark med figurer og speil. 3) Gi instruksjonen: Du skal følge sirkelen mens du ser I speilet. Det er ikke lov å se ned. 4) Legg press på deltakerne med å snakke høyt og klappe i hendene og be dem om å bli ferdig med sirkelen. Du kan bruke kommentarer som: Dette går for langsomt! Nå prøver du ikke på ordentlig! 16

17 5) Si at de nå skal være ferdige med sirkelen og skal gå over til trekanten. Gå rundt i rommet og påpek dårlig håndkontroll og si at det er opplagt at de ikke prøver ordentlig. 6) Hvis det er ne stor gruppe, ber du dem om å bytte roller. Si at nå burde alle fire figurene være ferdige. 7) Start samme prosessen med de andre deltakerne. 8) Etter at alle har hatt en mulighet, får du gruppen til å diskutere hvordan de opplevde å gjøre øvelsen. (Det er viktig å være oppmerksom på at enkelte kan synes at dette er en veldig stressende øvelse. La dem få nok tid til å snakke om sine følelser. Svarene når det gjelder følelser kan variere veldig: Frustrert, sint, opprørt, nervøs, hånden min gjorde ikke det jeg ville, svimmel.) Kua (10 minutter) 1) Del ut arket med kua. 2) Spør folk hva de ser. 3) Hør på svarene og mas på dem med kommentarer som Det er jo der rett foran dere. Hvordan kan dere unngå å se det? 4) La dem få noen minutter til å gi svar på hva de ser. 5) Vis fram kua og spør om kommentarer til hvordan de opplevde ikke å være i stand til å se kua mens læreren hele tiden ga dem inntrykk av at de ikke prøvde hardt nok. 6) Gi folk en mulighet til å snakke om hvordan de opplevde aktiviteten. Utflytende skrift (10 minutter) 1) Del ut arket med utflytende skrift og be dem om å lese det høyt. 2) Eller be dem lese det på egen hand og forbered noe spørsmål til innholdet som skal diskuteres i gruppen. 3) Legg trykk på gruppen og gi inntrykk av at dette er noe de burde klare og at de tog at det er mangel på innsats/konsentrasjon når de ikke forstår teksten. 4) Etter noen minutter lar du dem forstå at det ikke var meningen at de skulle få noe ut av teksten. Ring rundt hver vokal (10 minutter) 1) Dikter noen setninger til gruppen og be dem om å sette en ring rundt hver vokal eller hver fjerde bokstav. 2) Les opp diktaten i normal fart og påpek at de ikke klarer å holde farten oppe. 3) Etter noen minutter stopper du og ber om kommentarer til hvordan de opplevde å ha problemer med aktiviteten. 4) Pass på at alle får en mulighet til å få sin opplevelse diskutert. 17

18 Enhet 5: Vansker med prosessering Tid: 90 minutter Hensikt Å skape bevissthet om de vansker med prosessering som ligger bak noen lese- og skivevansker. Læringsutbytte Når enheten er gjennomført, skal deltakerne Kjenne til noen indikatorer på auditive, visuelle og motoriske prosesseringsvansker Være klar over noen enkle strategier for å avhjelpe eller lette slike vansker Nødvendige materialer Ark og transparent/powerpoint (ppt) av indikatorer på auditive prosesseringsvansker Ark med case study Anna Ark og transparent/ppt med foreslag til strategier auditiv Ark og transparent/ppt med indikatorer på visuelle prosesseringsvansker Ark og transparent/ppt med indikatorer på motoriske prosesseringsvansker Ark med case study Tom Ark og transparent/ppt med foreslag til strategier - visuelt og motorisk Plakatbukk eller tavle og penner Framgangsmåte Introduksjon (5 minutter) Forklar at noen, men slett ikke alle, lese- og skrivevansker har sin årsak i prosesseringsvansker. Forklar hva som menes med prosessering og finn ut om deltakeren forstår forskjellen på prosesseringsvansker og svekket sanseapparat; dvs. at det å ha auditive prosesseringsvansker, for eksempel, ikke betyr det same som å være tunghørt eller døv. Auditive prosesseringsvansker (40 minutter) 1) Del ut listen over indikatorer på auditive prosesseringsvansker og vis transparent/ppt. Gå gjennom hver indikator og forklar nærmere hvis manglende forståelse gjør det nødvendig. 2) Be deltakerne lage små grupper og gi dem case study Anna, og forsikre deg om at de har forstått oppgaven. La dem bruke 18

19 15 minutter på diskusjonen, men kutt ned på tiden hvis de har gjort oppgaven ferdig tidligere. 3) Når smågruppene er samlet igjen, ber du om forslag til løsninger fra hver gruppe etter tur. Skriv ned forslagene på plakaten eller tavla. I den grad det er mulig bør du applaudere alle forslag, men justere på dem som virker hensiktsløse. Hvis noe foreslår f.eks. å lese inn instruksjonene til Anna på bånd, bør du forklare at dette bare ville belaste hennes svakeste kanal for å ta imot informasjon, og at skrevet informasjon eller tegninger/diagrammer ville fungere bedre. 4) Del ut listen med strategier for auditive prosesseringsvansker og vis transparent/ppt. Gå gjennom og oppklar der det er nødvendig. Visuelle og motoriske prosesseringsvansker (40 minutter) 1) Del ut listen over indikatorer på visuelle prosesseringsvansker og vis transparent/ppt. Gå gjennom hver indikator og grei ut der det virker nødvendig. Når dette virker klart gjentar du prosessen med indikatorene for motoriske prosesseringsvansker. 2) Be deltakerne lage små grupper og gi dem case study Tom, og undersøk om oppgaven er klart forstått. La dem bruke maks 15 minutter på diskusjonen. 3) Smågruppene samles igjen, og du ber om forslag til løsninger fra hver gruppe etter tur. Skriv ned forslagene på plakaten eller tavla og rett eventuelt opp som tidligere. 4) Del ut listen over visuelle prosesseringsvansker og vis transparent/ppt. Gå gjennom og oppklar om nødvendig. Gjenta med listen over strategier for motoriske prosesseringsvansker. Oppsummering (5 minutter) Gå rakst gjennom de tre områdene med vansker og de respektive strategier. 19

20 Enhet 6: Virkninger på individet Tid: 75 minutter Hensikt Å øke bevisstheten om hvordan lesevansker påvirker individet. Læringsutbytte Etter denne enheten skal deltakerne Kjenne til hvordan lesevansker påvirker individets forhold i arbeidsliv, sosiale sammenhenger og familie. Kunne vurdere en rekke mulige støttetiltak Kjenne til en del av de følelsemessige virkningene av lesevansker Nødvendige materialer Transparent/ppt av trekanten i en voksens liv Ark med fem case studies Ark med spørsmål til gruppearbeid relatert til de fem case studies Ark med rollespillsscenarier Plakatbukk eller tavle og penner Framgangsmåte Introduksjon Se tilbake på transparenten med trekanten over den voksnes liv og forklar at meningen med denne økta er å se nærmere på noen spesielle forhold ved enkelte case studies, basert på det virkelige liv i forhold til arbeid, samfunn og familie. Case studies - diskusjoner (40 minutter) Be deltakerne danne små grupper og gi en case til hver gruppe (med en kopi til hver av deltakerne). Del ut listen med spørsmål til gruppearbeidet. Presiser at spørsmålene er ment å skulle stimulere diskusjon og ikke nødvendigvis besvares. Si også at de vil bli bedt om å presentere sin case til hele gruppen senere. La dem bruke 20 minutter på diskusjonen. NB! Hvis gruppene forlater rommet, gi klar beskjed om når de skal være tilbake. Når gruppen er tilbake, ber du hver gruppe om å presentere sin case og gi en kortversjon av diskusjonen. Det kan være reimelig å skrive ned relevante poeng på plakatbukk/tavle. Case studies - rollespill (25 minutter) Forhør deg om deltakerne forstår hensikten med rollespillet. (Å skape empati å gå i en annens mokasiner). Forklar at ingen vil bli 20

21 tvunget til å delta mot sin vilje og at det ikke skal være noen diskusjon når rollespillet har startet. Deltakerne går i de samme gruppene som ved diskusjonen. Del ut rollespillsscenariene. Sett av minutter til rollespillene og be dem komme tilbake i en stor gruppe så snart de synes at de har spilt ferdig. Denne gangen ber du bare om kommentarer til hvordan dette ble opplevd og du oppfordrer dem til å dele eventuell ny innsikt. Forsikre deg om at deltakerne nå har forlatt sine roller og bare er seg selv igjen. Dette er spesielt viktig rollen har utløst en emosjonell respons. Oppsummering (5 minutter) Ta en kort gjennomgang av sesjonen og trekk fram poengene som skulle læres. Tilleggsmelding til lærere Denne økta kan gjennomføres på mange måter. Du har selvfølgelig frihet til å bruke materialet på den måten du synes virker riktig. Du kan for eksempel hoppe over rollespillet og bare bruke diskusjonsspørsmålene. Hvis du gjør det, må du likevel forsikre deg om at emosjonelle virkningene av lese- og skrivevansker blir diskutert under tilbakemeldingene. Hvis du velger å bruke rollespill, kan du oppleve at noen ikke vil delta i dette. I så fall lar du dem bare være observatører under spillet. De kan likevel komme med kommentarer under oppsummeringen. Avhengig av det totale antallet i gruppen kan det tenkes at du trenger færre case studies. Legg i så fall merke til at Jane og Kurt begge forholder seg til arbeidslivet og Johnny og Robert begge dreier seg om nærmiljøet; så selv om du bruker færre cases, kan du få alle vinklene i trekanten dekket. 21

22 Enhet 7: Lesestrategier lesing og skriving Tid: 75 minutter Hensikt Å skissere en del enkle strategier som kan støtte dem som har leseog skrivevansker Læringsutbytte Etter denne enheten skal deltakerne Være kjent med en rekke lese- og skrivestrategier Forstå hvor viktig det er å tilpasse strategiene til individuelle behov Være oppmerksomme på noen alminnelige lesestrategier som gjelder alle Nødvendige materialer Transparenter/ppt med lesetekster en og to Ark og transparent/ppt med to eksempler på håndskrift Ark og transparent/ppt med lesestrategier Ark og transparent/ppt med skrivestrategier Plakatbukk eller tavle og penner Alternativ enhet 7 med andre oppgaver. Framgangsmåte Introduksjon (5 minutter) Gi en kort oversikt over innholdet i denne enheten og ta en kort repetisjon av de tre typene vansker som ble gjennomgått i enhet 5. Lesing (35 minutter) Vis den første teksten projisert og be en frivillig om å lese den høyt. Hvis dette virker vanskelig, oppfordrer du andre til å hjelpe. Vær rask med å fjerne teksten, og be den frivillige (og andre) om å forklare hva de har lest. Selv om de har lest teksten ganske flytende, vil de sannsynligvis ha problemer med det. Forklar at problemene med å dekode ukjente ord gjør det vanskelig å få med betydningen. Forklar så at dette tilsvarer den erfaringen de har som har visuelle prosesseringsvansker: for dem kan selv velkjente ord av og til fortone seg ugjenkjennelige. Vis den andre leseteksten på sammen måten og be en frivillig om å lese den. Denne gangen kan enkelte oppleve at de har forstått mer, men de vil likevel ikke være i stand til å forklare hva de har lest for det er for mange ord de ikke kan dekode. Forklar at dette tilsvarer erfaringen til dem som har auditive prosesseringsvansker. 22

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Introduksjoner & Isbrytere Dag 1 Veileders eksemplar

Introduksjoner & Isbrytere Dag 1 Veileders eksemplar Introduksjoner & Isbrytere Dag 1 Veileders eksemplar - Veileder velger fra denne listen eller bruker sin egen liste: Tre spørsmålsleken Alle i gruppen skriver ned 3 tankevekkende spørsmål de gjerne vil

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok Pårørendearbeid Idékompendium Løsblad fra en kokebok Oppskrift + egne «hemmeligheter» Dette idékompendiet er laget over samme lest som en kokebok: Det gir en grov oversikt over hva man trenger for å gjøre

Detaljer

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Skrive godt Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Mars 2010 Forfattere: Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK INNHOLD: 1 INNLEDNING 3 2 BAKGRUNN 4 3 PROSJEKTET 6 4 PEDAGOGISK KVALITET 7 4.1 LÆRINGSTEORIER 7 4.2 FAKTORER SOM

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Master i informasjonsteknologi, datateknikk Vårsemesteret, 2010 Åpen / Konfidensiell Forfatter: Kristine Robertsen (signatur

Detaljer

CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler

CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler OBS! Ikke endelig versjon!!! Buskerud fylkesbibliotek Drammen, våren 2011 CREW: En kasseringsmanual

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

En gruppe personer med oppmerksomhetsforstyrrelse deler sine erfaringer. Fortellingene i denne boken viser at voksne med ADHD har ressurser.

En gruppe personer med oppmerksomhetsforstyrrelse deler sine erfaringer. Fortellingene i denne boken viser at voksne med ADHD har ressurser. I ARBEID MED ADHD En gruppe personer med oppmerksomhetsforstyrrelse deler sine erfaringer. Fortellingene i denne boken viser at voksne med ADHD har ressurser. Hvordan er det å ha ADHD og først oppdage

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag 1 Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag Kapittel 1: Innledning Denne veiledningen gir praktiske eksempler på hvordan du som lærer kan arbeide med læreplanene i matematikk fellesfag og matematikk

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer