kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET"

Transkript

1 kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2014/2015 1

2 VELKOMMEN TIL KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE! Våre kjerneverdier er: trygghet og læring profesjonalitet og engasjement fellesskap og mangfold Du leser nå et informasjonshefte som skolen deler ut til alle som er nye elever på Kongsberg videregående skole, i skoleåret Skolen ønsker på denne måten å samle informasjon, slik at dette heftet skal være et oppslagsverk for elever og foresatte. Derfor er blant annet ordensreglementet og utdrag av styrende dokumenter tatt med. Ta vare på heftet. Elever og foresatte kan oppleve at skolen vil henvise til dette heftet i løpet av året. Elever og evt. foresatte (for de under 18 år) må kvittere på at heftet er gjennomgått og lest. Heftet deles ut i papirform til alle nye elever. I tillegg blir det lagt ut elektronisk på læringsplattformen vår, It s Learning, og skolens hjemmeside, kongsberg.vgs.no, og oppdatert ved endringer. God lesing! Redaksjonen 2 3

3 INNHOLD REKTOR HAR ORDET Skolen vår, Kongsberg videregående skole 6 Buskerud fylkeskommune 7 Skolens ledelse 7 Seksjonsledere 8 Elevtjenesten 10 Skoledemokratiet 13 Nyttig informasjon: 14 Skolens informasjonskanaler, skoleruta, skoledagens tider, møte- og arbeidstid, forsikring, ekskursjoner, miljø, branninstruks, underskrifter, gratis læremidler, PC-ordning, IKT-kontor, oppbevaringsbokser, skolens kantiner, åpningstider resepsjoner, skolebevis, stipend, Opus voksenopplæring, skolebibliotek, internat. Transport 18 Helsestasjon for ungdom (HFU) 19 Fanesak fra skolens virksomhetsplan 20 Ordensreglement for videregående skoler i Buskerud fylkeskommune 22 Vurderingskriterier i orden og atferd 26 Læringsplakaten 28 Sentrale styringsdokumenter 29 Velkommen til Kongsberg videregående skole! Som ny elev er du spesielt velkommen. Vi som jobber her håper du vil få en fin tid hos oss med utvikling både faglig og personlig. Vi håper du opplever at du er viktig for oss, og at du får god kontakt med lærere og skolens øvrige personale. Et nytt skoleår er en ny mulighet. Det gjelder både for elever, foresatte og skoleansatte. Det er dere elever skolen er til for. Det betyr at skolens viktigste oppgave er å planlegge opplæringa slik at flest mulig elever opplever læringslyst og mestringsglede hver dag. Det er et ambisiøst mål. For å få til dette, kan elevenes interesser være en viktig drivkraft å ta utgangspunkt i. Hvis læreren tar utgangspunkt i noe som er kjent for eleven, noe som er aktuelt eller kanskje til og med angår elevene direkte, kan det skape motivasjon og engasjement for faget og læringsprosessene. Men ansvaret for at opplæringa og timene i klasserom og verksteder skal bli interessante, ligger ikke bare hos læreren. Dere elever må bidra for at vi sammen skal lykkes med å skape en god skole. Dere må være aktive, spørre når dere ikke forstår og gjøre deres beste for å løse de øvingsoppgavene dere får. Har dere vært litt slappe tidligere skoleår, har dere alle muligheter for å vise dere fra en annen side dette skoleåret. Bruk den muligheten! Foresatte er også en viktig faktor i det å lykkes med å skape god opplæring. Elevundersøkelsen viser at det er stor sammenheng mellom hvordan elever lykkes på skolen og den støtten de får hjemmefra. På videregående skole kan det være vanskelig for foresatte å gi faglig hjelp. Men det alle kan klare, er å være interessert i hvordan det går på skolen, følge opp fravær og motivere for innsats. Ved behov må foresatte og elever ikke være tilbakeholdne med å ta kontakt. I første omgang er kontaktlærer den nærmeste å snakke med, men skolens elevtjeneste står også parat til å hjelpe og veilede. Vi er der for dere! Så velkommen til et nytt og aktivt skoleår. Sammen skal vi produsere mye spennende og nyttig læring. Kirsten Bøckman Rektor 4 5

4 SKOLEN VÅR BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Vi er et stort skolesamfunn med ca elevplasser og 300 ansatte. Skolen har 13 seksjoner (se oversikt på neste side). I tillegg har vi avdeling for administrative tjenester, med viktige støttefunksjoner for skolens drift. Skolen har syv undervisningssteder. Disse er: Det er fylkeskommunen som eier og driver den videregående skolen i Buskerud. Du finner mye informasjon om Buskerud fylkeskommune her: bfk.no, blant annet om: > Inntak UNDERVISNINGSSTED MAURITS HANSEN, GLABAK 12 Utdanningsprogram for studiespesialisering - realfag og språk/samfunnsfag,, IB-studiene (International Baccalaureate Diploma Programme). I tillegg: rådgivere, bibliotek, kantine og IKT-kontor. Tlf. resepsjon: UNDERVISNINGSSTED MAREN HANDLER, REINS GATE 4 Utdanningsprogram for service og samferdsel, restaurant og matfag og helse og oppvekstfag. I tillegg: Rådgivere, bibliotek og kantine. Tlf. resepsjon: > Eksamen > Privatisteksamen > Elev- og lærlingombudet > Mobbeombudet > Opplæring i skole > Fagopplæring > Skjemaer som skal benyttes ved for eksempel klager > Oversikt over de videregående skolene og Arbeidsinstituttet i Buskerud fylkeskommune UNDERVISNINGSSTED FLÅTALØKKA, NYMOENS TORG 7 Studiespesialisering med hverdagslivstrening, idrettsfag, design og håndverk. I tillegg: Rådgivertjeneste og helsestasjonen for ungdom. Tlf. resepsjon: UNDERVISNINGSSTED TINIUS OLSEN, TINIUS OLSENS GATE 1 Utdanningsprogram for elektrofag, teknikk og industriell produksjon og påbygging til generell studiekompetanse. I tillegg: Rådgivere, skolens administrasjon, OPUS (voksenopplæring), bibliotek, kantine, IKT-kontor og fagskolen Tinius Olsen. Tlf. resepsjon: SKOLENS LEDELSE UNDERVISNINGSSTED KONGSGÅRDMOEN, KOBBERBERGSVEIEN 3 Utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon, Vg2 ur- og instrumentmaker og Vg2 glassfag. UNDERVISNINGSSTED SAGGRENDA, MALMVEIEN 14 Utdanningsprogram for bygg og anleggsteknikk og naturbruk. I tillegg: rådgivere, internat og kantine. REKTOR Kirsten Bøckman Ansvar for skolens pedagogiske og administrative drift. Leder for elevtjenesten. Mobil: Tlf. kontor: E-post: UNDERVISNINGSSTED ÅSLANDSGATE 13 Utdanningsprogram for musikk, dans og drama. I tillegg: rådgiver. Tlf. resepsjon: I tillegg har skolen undervisning i Kongsberg idretts- og svømmehall, og elever får opplæring i bedrifter. For mer informasjon: Se skolens hjemmeside kongsberg.vgs.no ASSISTERENDE REKTOR Emma Wabakken Ansvarlig for skolens pedagogiske arbeid. Leder for eksamen og dokumentasjon. Mobil: Tlf. kontor: E-post: ADMINISTRATIV LEDER Katja Furnes Ansvar for områdene personal, økonomi, bygningsdrift, IKT, merkantil drift, informasjon og bibliotek. 6 Administrasjonens besøksadresse: Tinius Olsens gate 1 Skolens postadresse: Postboks 424, 3604 Kongsberg Tlf.: E-post: Mobil: Tlf. kontor: E-post: 7

5 SEKSJONSLEDERE Trond Erik Haug, seksjonsleder Utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon Kontor: Tinius Olsen Mobil: Tlf. kontor: E-post: Anne Berit Omholdt, seksjonsleder Utdanningsprogram for idrettsfag, design og håndverk og påbygg til studiekompetanse. Kontor: Flåtaløkka Mobil: Tlf. kontor: E-post: Henry Tangen Andersen, seksjonsleder Utdanningsprogram for elektrofag Kontor: Tinius Olsen Mobil: Tlf. kontor: E-post: Marianne Halleland, seksjonsleder Utdanningsprogram for musikk, dans og drama Kontor: Åslandsgate 13 Mobil: Tlf. kontor: E-post: Kjell Teksle, seksjonsleder Utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk, naturbruk, landslinje for ur- og instrumentmaker, Vg2 glassfag. Kontor: Saggrenda Mobil: Tlf. kontor: E-post: Sissel Strand Stiberg, Leder for OPUS Karriere Kongsberg Voksenopplæring og karriereveiledning Kontor: Tinius Olsen Mobil: Tlf. kontor: E-post: Asbjørn Vermedal, seksjonsleder Realfag. Trinnansvarlig for Vg2 studiespesialisering Kontor: Maurits Hansen Mobil: Tlf. kontor: E-post: Helen Fosso, seksjonsleder Utdanningsprogram for restaurant- og matfag Utdanningsprogram for service og samferdsel. Kontor: Maren Handler Mobil: Tlf. kontor: E-post: Aril Svinterud, seksjonsleder Samfunnsfag og økonomi. International Baccalaureate Trinnansvarlig for Vg3 studiespesialisering. Kontor: Maurits Hansen Mobil: Tlf. kontor: E-post: Unni Osmundsen, seksjonsleder Fellesfag for yrkesfaglige utdanningsprogram Kontor: Tinius Olsen Mobil: Tlf. kontor: E-post: Arne Johan Isaksen, seksjonsleder Norsk og Fremmedspråk. Trinnansvarlig for Vg1 studiespesialiserende Kontor: Maurits Hansen Mobil: Tlf. kontor: Epost: 8 Hilde Storløkken, seksjonsleder Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag Kontor: Maren Handler Mobil: Tlf. kontor: E-post: Kirsti Nordli, seksjonsleder Studiespesialisering med hverdagslivstrening Kontor: Flåtaløkka Mobil: Tlf. kontor: E-post: 9

6 ELEVTJENESTEN Leder for elevtjenesten er rektor Kirsten Bøckman Jorunn Hagen Våer, rådgiver Kontor: Maren Handler og Saggrenda Tlf. kontor: / E-post: UTDANNINGS- OG YRKESRÅDGIVING: > Informasjon om skolens utdanningsprogram > Informasjon om høyere utdanning > Veiledning av elever i valg av programområde og valg av programfag > Veiledning av elever i valg av videre utdanning og yrke > Veiledning ved problemer med motivasjon eller fagvansker Astrid Ormåsen, rådgiver Kontor: Maurits Hansen Tlf. kontor: E-post: SOSIALPEDAGOGISK RÅDGIVING: Gis til elever med personlige vansker som har betydning for skolegangen og til elever som overveier å avbryte skolegangen. Eksterne samarbeidsparter er oppfølgingstjenesten, helsestasjon for ungdom, pedagogisk-psykologisk tjeneste med flere. SPESIALPEDAGOGISK VEILEDNING: Gis til elever som har faglige vansker. Elevtjenesten har tre pedagogiske veiledere som bistår med tilpasset opplæring og spesialundervisning. Berit Marie Stranden, sosialpedagog Kontor: Tinius Olsen. Tlf. kontor: E-post: Hilde Ueland Kongsgård, rådgiver Kontor: Flåtaløkka Tlf. kontor: E-post: Siri Merethe Haga, sosialpedagog Kontor: Saggrenda Tlf. kontor: E-post: Anne Grethe Anundskås, rådgiver, spesialpedagog Kontor: Tinius Olsen Tlf. kontor: E-post: Thomas Landås Eriksen, spesialpedagog Kontor: Maren Handler Tlf. kontor: E-post: Eli Jårån Hovda, sosialpedagog Kontor: Maurits Hansen Tlf. kontor: Epost: Trond Sveva, spesialpedagog Kontor: Saggrenda Tlf. kontor: E-post: Jorunn Hesjedal, rådgiver Kontor: Maurits Hansen Tlf. kontor: E-post: Olav O. Evju, lærekandidatkoordinator Kontor: Tinius Olsen Tlf. kontor: E-post: 10 11

7 PPT-OT (PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE OG OPPFØLGINGSTJENESTEN) PPT-OT for Kongsberg og Numedal har kontorer på Nymoens torg. Telefon Skolen har jevnlig møter med PPT-OT i skolens ressursgruppe. PPT-OT gir sakkyndig uttalelse vedrørende rett til spesialundervisning og samarbeider med skolen om opplæringen til elever med spesielle behov. SKOLEDEMOKRATIET ELEVRÅDET Det er viktig at skolen har aktive og engasjerte elever. Elevene skal bidra til at skolen har et godt lærings- og samarbeidsmiljø som preges av toleranse og gjensidig respekt. For å oppnå dette skal det være lokale elevråd og elevrådsstyrer (kalt husstyrer) på undervisningsstedene Maren Handler, Åslandsgate, Maurits Hansen, Saggrenda, Tinius Olsen/Kongsgårdmoen og Flåtaløkka. Elevrådets arbeid er lovbestemt i opplæringslovens 11. Elevrådet skal ta seg av oppgaver i forbindelse med elevenes læringsmiljø og velferdsinteresser og hjelpe til å skape gode forhold og trivsel i skolen. VALG AV TILLITSELEVER Alle skolens basisgrupper velger en tillitselev med vararepresentant. Det er derfor meget viktig at gruppa velger en elev som de tror vil passe til dette arbeidet. Kontaktlærer sørger for at det blir holdt valg innen gitt tidsfrist. Tillitselevene møter i skolens elevråd. Elevrådet velger husstyrer på Saggrenda/ Kongsgårdmoen, Maren Handler, Maurits Hansen/ Åslandsgate, Flåtaløkka og Tinius Olsen. Lederne fra disse styrene utgjør elevrådets hovedstyre. Hovedstyret møter skolens ledelse jevnlig. SKOLEMILJØUTVALGET Skolemiljøutvalget er hjemlet i Opplæringsloven 9a og 11-5). Elever, tilsatte, skoleledelse og fylkeskommunen (rektor) skal være representert. Representantene for elevene skal være i flertall. Det er elevrådet som oppnevner elever som møter i skolemiljøutvalget. Skolemiljøutvalget skal medvirke til at alle grupper i skolen tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø, og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet. ELEV- OG LÆRLINGOMBUDET I BUSKERUD Elev- og lærlingombudet svarer på spørsmål om elevers og lærlingers rettigheter og plikter. Dersom du som elev eller lærling opplever urettferdig behandling på skolen eller lærestedet, kan du kontakte ombudet. Alle som er i videregående opplæring i Buskerud, kan henvende seg til ombudet, som har taushetsplikt. Ombudet skal se til at elevenes og lærlingenes reelle mulighet til medbestemmelse i opplæringa ivaretas av den enkelte skole og lærebedrift. Høsten 2014 er det ingen som besitter denne stillingen. Henvendelser kan rettes til Mobbeombudet eller direkte til e-post: MOBBEOMBUDET Mobbeombudet i Buskerud skal i første omgang sikre at elever i videregående opplæring i Buskerud får ivaretatt sine rettigheter og være en ressurs for skolen når det gjelder mobbing. Ombudet skal både arbeide forebyggende, bidra med kompetanse på området, følge opp skolenes arbeid med handlingsplaner mot mobbing og bidra i saker som ikke lar seg løse lokalt. 12 Bodil Jenssen Houg er ansatt i stillingen som mobbeombud i Buskerud. Telefon: E-post: 13

8 NYTTIG INFORMASJON HVOR FINNER DU INFORMASJON? SKOLEDAGEN Lunsj > It s Learning: Skolen benytter læringsplattformen It s Learning til å informere elever og ansatte. I fagrom og ulike informasjonsrom vil det bli gitt opplysninger om hendelser som gjelder daglig drift av skolen og avvik fra ordinære planer. Undervisningsplaner, lærestoff, innleveringer og tilbakemeldinger og beskjeder gis gjennom fagrommene. Tilgang er passordbelagt. Det forventes at elever holder seg godt oppdatert, blant annet om eksamen, søknadsfrister, skjemaer, romendring m.m. som legges ut i fagrommet KOVS-opplæring. > Skolearena: Pålogging til Skolearena er personlig, og du får tilgang til notater om ditt fravær, anmerkninger, karakterer m.m. På grunn av busstider har Saggrenda en annen timeplan innenfor tidsperioden MØTE- OG ARBEIDSTID Mandag kl har elever og lærere ulike møte- opplærings- og kursaktiviteter. I dette tidsrommet legges møter for elevrådet, klassemøter, datakurs, prøver og mange elevstyrte aktiviteter. Det er viktig for elevene å bruke denne arbeidsøkta aktivt. Arbeidsøkta er tilstedeværelsestid for alle elever og ansatte på Kongsberg videregående skole. > Timeplanverket: Vi bruker et eget program som viser timeplanverket. Der er det informasjon om timeplaner til elever, basisgrupper (klasser), lærere og rom. Lenke til programmet ligger både på skolens hjemmeside og på It s Learning. Følg med på timeplanen. Endringer kan bli lagt inn her. > Skolens hjemmeside: Hjemmesiden vår gir informasjon om skolen, studietilbud, støttefunksjoner og lenker til aktuelle nettsteder. Den skal også bidra til å gi nyhetsstoff om aktiviteter i skolehverdagen kongsberg.vgs.no. > Skolens årsplan: Skolens årsplan vises som en digital kalender på skolens hjemmeside. Spesielle temadager og elevenes praksisperioder vises på skolens årsplan. FORSIKRING Eleven er ulykkesforsikret under deltakelse i undervisning, idrettsutøving (med noen begrensninger), ekskursjoner, stevner, reiser m.m. som er ledd i opplæringa. Skolen har ikke forsikringer som dekker personlige eiendeler som briller, sportsutstyr, mobiltelefon med mer. Skolen anbefaler at elevene forsikrer dette selv. Skolen har ikke forsikring som dekker utlånte læremidler, herunder PC er (se eget punkt om dette), lærebøker o.a. For mer informasjon om elevforsikringen: Se fylkets hjemmeside bfk.no EKSKURSJONER Skolens regler gjelder ved alle ekskursjoner. Reisen skal så langt som mulig foregå med offentlig transport. På enkelte ekskursjoner er det utarbeidet egne meldingsskjemaer som blir brukt. På noen ekskursjoner kreves også samtykke fra foresatte (for elever under 18 år). Mer informasjon om dette vil bli gitt i forbindelse med den enkelte ekskursjonen. MILJØ SKOLEÅRET 2014/2015 Måned Antall dager Ferie og fridager / Merknader Tiltak og rutiner for å forbedre skolens miljøprestasjoner skal være tema i elev- og samarbeidsutvalg, og inngår i læreplanene for de aktuelle fag. Merkede avfallsbøtter skal være tilgjengelig i alle læringsarealer, og det forventes at alle skolens elever og ansatte deltar i sorteringen, blant annet gjennom en ordning med ordenselever. August 10 Første skoledag mandag September 20 Høstferie (uke 40) Oktober 20 Høstferie (uke 40) BRANNINSTRUKS Utarbeidet branninstruks henger på alle skolens undervisningssteder. I forbindelse med oppstarten vil det bli informert om rømningsveier og oppsamlingsplass. November 20 Desember 15 Siste skoledag fredag Januar 20 Første skoledag mandag UNDERSKRIFTER Hver enkelt elev vil ved skolestart få utdelt en del skjema som skal registreres og skrives under på dette er forskjellig fra klasse til klasse, og kontaktlærer vil informere om dette. 14 Februar 15 Vinterferie (uke 9) Mars 20 Påskeferie April 17 Påskeferie Mai 18 Fri fredag 01.05, torsdag (Kristi himmelfartsdag), fredag og mandag (2. pinsedag) Juni 115 Siste skoledag fredag Sum 190 Aktuelle skjema er: > IKT-reglement > Avtale om bærbar PC > At ordensreglement og reglement for utlån av lærebøker er lest > Tillatelse til innsyn (over 18 år) > Tillatelse til å skrive egne meldinger (under 18 år) > Kontaktinformasjon for elev og begge foresatte > Reservasjon fra fotografering til skolens hjemmeside 15

9 GRATIS LÆREMIDLER Elever låner sine skolebøker på skolen. Boklageret er på undervisningssted Maren Handler. Der vil bøker bli utlevert i de to første ukene etter at skolen har startet. Innlevering av bøkene blir i løpet av de to siste ukene før skolen slutter. Dette skjer klassevis etter lister med tidspunkter. Bøkene er elevens ansvar i skoleåret. Blir en bok skadet eller borte, må den erstattes. Bøkene er registrert elektronisk i biblioteksystemet. Ved manglende innlevering blir det sendt faktura fra skolen. Noe personlig materiell må elevene kjøpe selv. Hva som er nødvendig utstyr, kan variere ut fra programområdenes særegenheter. Dette vil det bli informert om ved skolestart. AVTALE OM LEIE AV BÆRBAR DATAMASKIN TIL SKOLEARBEIDET Buskerud fylkeskommune tilbyr alle elever i de videregående skolene, leie av ny bærbar pc til skolearbeid. Maskinen vil være ferdig konfigurert med all programvare som trengs til undervisningen. Årlig leie tilsvarer laveste stipendsats for årlig ikke-behovsprøvd stipend fra Statens Lånekasse. Elever under 18 år vil trenge underskrift fra foresatte før pc-en kan utleveres. Etter fullført skolegang og innbetalt årsleie, kan eleven beholde maskinen. Ved skolestart vil eleven få utdelt et skriv om ordningen sammen med IKT-reglementet for Buskerud fylkeskommune og skjema for signatur fra foresatte. Kongsberg videregående skole tillater ikke bruk av private pc er på skolen uten spesiell avtale. IKT KONTOR IKT kontoret sin oppgave er å gi brukerstøtte til alle skolens elever, lærere og ansatte. På IKT-kontoret får man hjelp til feilsøking av hardware- og software-problemer, samt ominstallering av skolepc-en. Ellers kan våre teknikere gi veiledning og svare på eventuelle spørsmål rundt bruken av din skolepc. For mer informasjon, se fanen 0.2 KOVS Min PC og skolenettet i fagrommet KOVS opplæring, på It s Learning. Du finner IKT kontorene på Maurits Hansen, i korridoren bak resepsjonen, og på Tinius Olsen, i underetasjen, ved kantina. De har åpent for henvendelser hver dag fra kl OPPBEVARINGSBOKSER For at hver enkelt elev skal ha muligheten til å låse inn PC og annet materiell, har skolen oppbevaringsbokser for alle elever. Det er fri tilgang til oppbevaringsbokser, og hver bruker er selv ansvarlig for å kjøpe FG-godkjent hengelås til oppbevaringsboksen. Ved skoleslutt skal alle boksene tømmes. SKOLENS KANTINER Åpningstider på undervisningsstedene i sentrum: Maurits Hansen: Maren Handler: Tinius Olsen: Saggrenda: Mandag torsdag Fredag RESEPSJONENE Resepsjonenes åpningstider på de respektive undervisningssteder: Tinius Olsen Tlf Maurits Hansen Tlf Maren Handler Tlf SKOLEBEVIS KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE Alle nye elever får utstedt skolebevis, og fotografering til skolekort vil foregå like etter skolestart. Elever som allerede har skolebevis, må hente nytt gyldighetsmerke i resepsjonen på sitt undervisningssted. Skolekortet er et bevis på at du er elev på skolen, og brukes også som lånekort på skolens biblioteker. Med skolebeviset kan du bruke skolens skrivere og kopimaskiner. Kortet leveres klargjort med en verdi på kr. 50,- til kopiering/utskrifter. Dersom du trenger påfyll, kan dette gjøres i resepsjonen eller på IKTkontorene, men da må du betale dette selv. Ved tap av skolebevis, bestill nytt via leverandør, ariel.no. STIPEND, STATENS LÅNEKASSE Er du elev og har ungdomsrett, får du utstyrsstipend fra Lånekassen. Du får stipendet samme hvor mye foreldrene dine tjener. Husk at du må søke om stipendet for å få det utbetalt. Når du søker, sjekker Lånekassen automatisk om du har rett til andre stipend også, som for eksempel grunnstipend eller bostipend. Når du har fått opptak, søker du om stipend på lanekassen.no eller vigo.no. Bruk søknaden for videregående opplæring. Lærlinger får ikke utstyrsstipend, men kan ha rett til lån og andre stipend. Les mer om stipend og lån på lanekassen.no, og sjekk Lånekassens side på Facebook for deg i videregående skole, facebook.com/lanekassen.vgs OPUS VOKSENOPPLÆRING OG KARRIERESENTER OPUS Kongsberg er fylkeskommunens voksenopplæringssenter i regionen, som omfatter Kongsberg, Numedal, Øvre Eiker og Sigdal/Eggedal. Hvis du er over 25 år og ikke tidligere har fullført videregående skole, kan du søke OPUS om realkompetansevurdering og videregående opplæring. SKOLEBIBLIOTEK Bibliotekene utgjør din og skolens kunnskapsbank, med bøker, oppslagsverk, digitalt bibliotek, leseplasser, og plasser for gruppearbeid. Vi låner fra andre bibliotek det vi ikke har selv. Alle elever kan låne bøker etc. ved samtlige skolebibliotek. Bibliotekene har aviser, bøker og tidsskrifter innen skolens fag, film (dvd), og lydbøker. I bibliotekene finner du printere/ kopimaskiner. INTERNAT Skolen har eget internat som ligger i Saggrenda. Internatet er primært for Kongsberg vgs sine elever som har lang hjemreisevei. Mer informasjon finner du på skolens nettside (kongsberg.vgs.no), eller ta kontakt med internat- og kantineleder Frøydis Lia Almeli, tlf / eller e-post: MÅLTIDER FOR INTERNATBEBOERE I SAGGRENDA: Frokost: (alle skoledager) Lunsj: Middag: (alle skoledager) Kveldsmat: (alle dager før skoledager) Søndag Fredager serveres kun frokost og lunsj Forbud mot tobakk Elever på Kongsberg videregående skole kan ikke 16 bruke tobakk (gjelder også snus) i skoletiden. 17

10 TRANSPORT RETT TIL FRI SKOLESKYSS Elever som bor i kommunene Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes, Flå, Krødsherad, Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Sigdal og i deler av Modum og Kongsberg, kan søke om fri skoleskyss. Elevene får fri skoleskyss dersom avstanden mellom hjem og skole er mer enn seks kilometer (en vei). Søknadsskjema for dette gis ut fra skolen ved skolestart. Søknaden leveres skolens resepsjoner. UNGDOMSKORT Alle elever kan reise med ungdomsbillett (30 dager for 310 kroner) dersom de har kjøpt Ungdomskort. Ungdomskort er gyldig alle dager på alle fylkets bussruter (ikke natt- og ekspressbusser) samt lokaltog i Buskerud. Den første gangen du skal kjøpe ungdomskort må du innom et av Brakars salgskontor. Her må du registrere navn og fødselsdato på kortet. Husk å ta med deg gyldig legitimasjon. Det er en kortavgift på kr 50. Du får kjøpt Ungdomskort på følgende steder: > Brakar kundesenter, Bragernes torg 1, Drammen. > Sentrum Stopp Hønefoss, Stangs gate 10, Hønefoss. > Storgatakiosken, Storgata 12, Kongsberg. Mix Hokksund, Stasjonsgata 69, Hokksund. For flere og mer utfyllende informasjon: Gå inn på brakar.no. PARKERING AV BILER (gjelder undervisningssted Tinius Olsen og Flåtaløkka) Bil- og sykkelparkering er organisert slik at elever/studenter og skolens ansatte disponerer hvert sitt område. Skolen tildeler et begrenset antall plasser etter begrunnet søknad, til elever og studentene på fagskolen Tinius Olsen. Søknadsskjema fås i resepsjonen. Tildelte parkeringsbevis koster kr. 350,-. HELSESTASJON FOR UNGDOM (HFU) Helsestasjonen er en del av Kongsberg kommunes tjenestetilbud til ungdom og deres foreldre. Vi tilbyr helsehjelp til deg mellom 13 og 20 år. > Hvem er vi? Helsesøstre og lege. > Hva kan vi hjelpe deg med? Prevensjon, informasjon og testing av seksuelt overførbare infeksjonssykdommer (selvtest klamydia), samtaler om seksualitet, psykisk helse, trivsel, forelskelse, famile-, fritid-, venner-, og skoleforhold. > Sikkerhetsinformasjon Våre brukere er beskyttet av helsepersonelloven og pasientrettighetsloven, og vi har taushetsplikt med mindre det dreier seg om alvorlig sykdom og helse. > Hvor og når? HFU holder til på undervisningssted Flåtaløkka, og du treffer oss på følgende tider: Tirsdag kl og torsdag kl Vi vil ha tilgjengelig skolehelsetjeneste også utenfor drop in-tiden, da etter avtale med helsesøster. > Kontakt: Tlf eller Se HFUs hjemmeside på kongsberg.kommune.no/helsestasjon. Velkommen! PARKERING AV SYKLER/ MOPEDER Parkering på anviste plasser. 18 RØDE KORS LEKSEHJELP Frivillige fra Røde Kors Kongsberg stiller med leksehjelp på Kongsberg bibliotek hver torsdag kl Dette er primært for videregående elever. I tillegg er leksehjelpa på Røde Kors-huset åpen også for elever i videregående skole, hver tirsdag kl

11 FANESAK FOR KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE: Vi bygger framtidas kompetanse basert på virkelighetsnær opplæring samhandling med Buskerudsamfunnet eleven som ressurs VIRKSOMHETSPLANEN FOR SKOLEÅRET INNEHOLDER BLANT ANNET DISSE PUNKTENE: > ELEVEN OG OPPLÆRINGEN Relasjonen mellom elev og lærer skal være en bærebjelke i det daglige læringsarbeidet. Læreren skal være en tydelig leder som tilrettelegger læringsprosesser hvor elevene bruker sine ressurser og opplever mestring. Vurdering for læring skal prege opplæringa. Sammen med elevene skal vi utvikle metoder for evaluering av opplæringa. > SKOLEN OG SAMFUNNET Skolen skal samarbeide med andre utdanningsinstitusjoner og lokalt kultur- og arbeidsliv for å utvikle nye læringsarenaer for elevene. Skolen skal være en ressurs i lokalsamfunnet. > SKOLEN OG DE ANSATTE De ansatte skal utvikle sin kompetanse i et profesjonelt fellesskap innad på arbeidsplassen, på tvers av skoler og med eksterne samarbeidspartnere. Spredning av god praksis skal stå sentralt i skolens kultur

12 22 ORDENSREGLEMENT FOR FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER OG ARBEIDSINSTITUTTET I BUSKERUD Dette ordensreglementet er utarbeidet av Buskerud fylkeskommune med hjemmel i lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa. Ordensreglementet trer i kraft skoleåret 2014/ FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE Reglementet skal være en plattform for utvikling av sosiale ferdigheter og et verktøy for å utvikle et positivt skolemiljø for alle. Ordensreglementet inneholder regler for atferd i skolesamfunnet, saksbehandlingsregler ved brudd på regelverk og skolens og skoleeiers sanksjonsmuligheter ved slike brudd. Reglementet gjelder for deg som er tatt inn som elev eller kursdeltaker i den videregående skolen i Buskerud fylkeskommune og Arbeidsinstituttet Buskerud. Virkeområdet er alle de videregående skolene og Arbeidsinstituttet Buskerud og veien til og fra opplæringsstedet. Ved opplæring andre steder i skolens regi, for eksempel prosjekt eller studietur, gjelder reglementet så langt det er relevant. 2. SKOLESAMFUNNET 2.1 Lærings- og arbeidsmiljø Du er medlem av et skolesamfunn som består av alle elevene og personalet ved skolen. Skolen forventer at alle bidrar til å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø. Skolen forventer videre at ingen blir utsatt for mobbing eller på noen måte kommer til skade. Du har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Elevene skal engasjeres i planleggingen og gjennomføringen av det systematiske arbeidet for helse, miljø og trygghet ved skolen. 2.2 Du har rett til å få opplæring i overensstemmelse med lover, forskrifter og læreplaner innenfor de rammene Buskerud fylkeskommune disponerer. tilpasset opplæring etter opplæringsloven 1-3. minst en elevsamtale med kontaktlærer hvert halvår om din utvikling i forhold til kompetansemålene i fagene, jf. forskrift til opplæringsloven å delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av opplæringen, jf. forskrift til opplæringsloven kapittel 3. å be om bistand fra Buskerud fylkeskommunes ombud. hjelp hvis du utsettes for krenkende adferd som mobbing, vold eller rasisme i skolesamfunnet, jf. opplæringsloven 9A-3. rådgivning om sosiale spørsmål, utdanning og yrkesvalg, jf. opplæringsloven 9-2, slik at du kan nå lengst mulig i din faglige og personlige utvikling. underveisvurdering, sluttvurdering og en dokumentasjon av opplæringen jf. forskrift til opplæringsloven kapittel 3. å være representert i elevrådsarbeid, skoleutvalg og skolemiljøutvalg på skolen jf. opplæringsloven kap. 11. å bli varslet skriftlig dersom det er tvil om du kan få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakterer i fag, om det er fare for at du i halvårsvurdering med karakter eller i standpunktkarakterer kan få nokså godt (NG) eller lite godt (LG) i orden og atferd. Varselet skal gis uten ugrunnet opphold. Etter varsel skal du få anledning til å forbedre deg i fag eller i orden og adferd, jf. forskrift til opplæringsloven å drive politisk virksomhet ved skolen og til å danne elevlag og interessegrupper. Lagene og gruppene bør så langt det er mulig få bruke skolerom/areal til møter/aktiviteter i og utenfor ordinær skoletid etter avtale med rektor. Du kan ha rett til spesialundervisning. jf. opplæringsloven kapittel 5. Du kan også ha rett til hjelp og støttetiltak ved sykdom eller omsorgsansvar. 2.3 Du har plikt til å arbeide sammen med de andre medlemmene av skolesamfunnet for å skape et godt arbeidsmiljø og gode samarbeidsformer å møte presis og holde tidsfrister som skolen setter å delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av opplæringen å delta aktivt i opplæringen i den form den blir gitt å skaffe og ha med deg materiell og utstyr som du trenger i opplæringen å rette deg etter regler for bruk av spesialrom og bruk av verneutstyr å rette deg etter regler for ekskursjoner og andre arrangementer utenfor skolen i skolens regi å følge vanlige normer for god og hensynsfull atferd å innhente informasjon fra perioder du ikke har vært på skolen å varsle om mobbing som du observerer selv å bidra til at rettighetene dine nevnt under punkt 2.2 oppfylles på best mulig måte 3. KONTAKT MED HJEMMET Skolen legger stor vekt på samhandling med hjemmet. Så lenge du er umyndig vil skolen søke kontakt med dine foresatte når dette er nødvendig. Dine foresatte kan også kontakte skolen og avtale møte med lærere, rådgivere og skolens ledelse, dersom de ønsker det. Skolen skal i starten av opplæringsåret på Vg1 og Vg2 holde et foreldremøte for å informere foresatte for deg som er under 18 år om temaer som er relevante for din opplæring. Videre har foreldrene dine rett til en planlagt og strukturert samtale med kontaktlærer om utviklingen din og samarbeidet med skolen minst en gang i året i Vg1 og Vg2. Skolen skal ta initiativ til denne samtalen som skal finne sted i første halvdel av opplæringsåret. Du har rett til å være med i denne samtalen. For ytterligere utdypning av innholdet i samarbeidet mellom deg, hjem og skole, se forskrift til opplæringsloven FRAVÆR 4.1 Hovedregel og generelle retningslinjer Du må ikke være borte fra undervisningen unntatt når du er syk, har fått fri etter grunner oppgitt i forskrift til opplæringsloven 3-47 eller når forhold du ikke rår over, gjør det nødvendig. Dersom du blir syk eller av annen nødvendig grunn må forlate opplæringen i løpet av skoledagen, skal du alltid melde fra til kontaktlærer om dette. Du skal møte presis til opplæringen. Dersom du er syk eller av andre grunner ikke kan møte frem til opplæringen, skal du gi beskjed til kontaktlærer så snart som mulig. Antas fraværet å bli over tre dager, skal skolen ha beskjed om dette. Hovedregel er at alt fravær skal føres på vitnemål eller kompetansebevis. Du kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet eller kompetansebeviset dersom du legger frem dokumentasjon på årsaken til fraværet. Du har ansvar for selv å innhente informasjon om og sette deg inn i fagstoff som er gjennomgått i perioder du ikke har vært på skolen. 4.2 Høyt fravær Høyt fravær kan føre til at grunnlaget for vurdering med karakter mangler. Dette gjelder både for halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter. Du/dine foresatte (så lenge du er under 18 år) skal varsles skriftlig uten ugrunnet opphold dersom det er fare for at grunnlaget for å sette halvårs- eller standpunktkarakter vil mangle. 4.3 Fravær som ikke skal føres på vitnemål eller kompetansebevis (unntak fra hovedregel) Du kan kreve at fravær inntil 10 dager sammenlagt per skoleår ikke blir ført på vitnemålet dersom det skyldes a) Helse- og velferdsgrunner b) Arbeid som tillitsvalgt c) Politisk arbeid d) Hjelpearbeid e) Lovpålagt oppmøte f) Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå g) Fravær i inntil 2 dager, når dette er knyttet til religiøs høytid for medlemmer som er tilknyttet annet trossamfunn enn Den norske kirke. 23

13 Kravet skal som hovedregel fremmes før fraværet, og årsaken skal dokumenteres. Det er ikke anledning til å konvertere timefravær til dagsfravær, unntaket under 4.3 gjelder kun hele dager. Fravær under bokstav a, helsegrunner, må vare i tre sammenhengende ukedager for å komme inn under unntaket. Det er kun fravær fra og med fjerde sykdomsdag som kan strykes. Dersom du avtaler organisert studiearbeid eller skoleadministrative gjøremål med faglærer eller rektor før aktivitetene igangsettes, skal dette ikke regnes som fravær, jf. forskrift til opplæringsloven Du har etter opplæringslovens 9-2 og forskriftens kapittel 22 rett til individuell rådgivning. Rådgiveren må i disse tilfellene gi kontaktlæreren melding om at du i den aktuelle timen er hos han/henne. Det er fremsatt et eget meldingsskjema til bruk ved fravær etter ordensreglementets punkt 4.3. Dette skjemaet utdyper ytterligere hva som ligger i bokstavene a-g over. Det vises til forskrift til opplæringsloven Meldinger Du har selv ansvaret for å ha oversikt over fraværet ditt, og for at fraværet blir dokumentert overfor skolen. Etter hvert fravær må du uoppfordret levere melding eller kvittere for fraværet. Meldingen skal fortelle hvilke dager/timer du har vært borte og årsaken til fraværet. Foresatte til umyndige elever kan forbeholde seg retten til å bekrefte meldingene (se svarslipp under). 5. ORDEN OG ATFERD 5.1 Generelt om orden og atferd Du har som elev plikt til å hjelpe til med orden og renhold, inne og ute. Hver skole har egne regler for dette. Du må ikke bruke, oppbevare eller omsette rusmidler på skolens område eller på fester eller andre arrangementer som skolen har ansvaret for. Det er heller ikke lov å være påvirket av rusmidler på skolen. Skolen kan sette i verk tiltak for å forebygge bruk og spredning av rusmidler på skolen. Tobakksbruk er forbudt i grunnskoler og videregående skolers lokaler og uteområder, jfr Tobakkskadelovens 27. Krenkende språkbruk og atferd (mobbing, diskriminering, rasistiske utsagn, seksuell trakassering) aksepteres ikke i noen form verken fysisk, verbalt eller digitalt. Medieopptak (video, lyd og bilde) av medlemmene i skolesamfunnet må ikke forekomme uten tillatelse fra dem det tas opptak av. Andres nettkonti er deres eiendom, bruk av disse uten eiers samtykke er identitetstyveri og kan gi sanksjon. Alt personlig elektronisk utstyr som skal anvendes i skolehverdagen, inkludert mobiltelefon, skal brukes uten sjenanse og ulempe for andre i skolemiljøet (se også egne bestemmelser for elektronisk utstyr stilt til disposisjon av Buskerud fylkeskommune i dokumentet Informasjon om datasystemer og elev-pcordning ved de videregående skolene i Buskerud med vedlegg: IKT-reglement for Buskerud fylkeskommune). Det er ikke tillatt å ha med farlige gjenstander som våpen, kniver eller lignende på skolen. Hvis du utøver hærverk, vil du bli pålagt å rydde opp etter deg/utbedre skader som er forvoldt når oppryddingen består i arbeid du har forutsetning for å klare, og arbeidet står i rimelig forhold til overtredelsen. I tillegg kan du ilegges sanksjoner, se pkt.6.1, og du kan bli erstatningsansvarlig Karakter i orden Ved fastsetting av karakter i orden, vil skolen vurdere om du er forberedt til opplæringa og hvordan arbeidsinnsatsen og arbeidsvanene dine er. Dette innebærer blant annet om du er punktlig, følger opp arbeid som skal gjøres, og har med nødvendige læremidler og nødvendig utstyr til opplæringen. 5.2 Fusk eller forsøk på fusk Avskrift av andres arbeid eller nedlasting av informasjon fra internett som innleveres som eget produkt uten kildehenvisning, anses som fusk eller forsøk på fusk. Det samme gjelder bruk av ikke tillatte hjelpemidler, herunder andres datafiler, annet elektronisk utstyr og kommunikasjon under prøver. Hvis du medvirker til fusk eller forsøk på fusk, kan dette føre til at skolen iverksetter sanksjoner mot deg, se pkt 6.1. Ved fusk eller forsøk på fusk på eksamen eller kompetanseprøve, gjelder reglene i forskrift til opplæringsloven 3-37(elever/privatister) og 3-65 (fag-/svenneprøve og kompetanseprøve). 6. REAKSJONER VED BRUDD PÅ REGLEMENTET Du må regne med reaksjoner fra skolen dersom du bryter reglementet. Før skolen iverksetter sanksjoner, skal det være vurdert om det er mulig å bruke hjelpetiltak eller andre reaksjonsmåter. Sanksjonene skal stå i et rimelig forhold til bruddet på ordensreglene. 6.1 Sanksjoner kontakt med hjemmet og involvering av foresatt hvis du er under 18 år anmerkning pålegg om oppgaver for å rette opp skade du har påført skolens bygninger eller eiendeler (rydde søppel, vaske gulv, fjerne tagging o.l.) erstatningsansvar tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid i forbindelse med samtaler med lærer/rektor og/eller utførelse av pålagte oppgaver anmeldelse av antatt straffbare forhold nedsatt karakter i orden og/eller atferd beslaglegging av rusmidler, tobakk, snus og farlige gjenstander. Ulovlige gjenstander og rusmidler overleveres til politiet muntlig eller skriftlig påtale fra lærer eller skolens ledelse bortvisning fra timen eller en økt på inntil 2 klokketimer etter lærerens avgjørelse bortvisning fra skolen for resten av dagen etter rektors avgjørelse midlertidig eller permanent klassebytte midlertidig eller permanent skolebytte bortvisning fra skolen i inntil fem dager, vedtak fattes av rektor bortvisning for resten av skoleåret, jf. opplæringsloven 3-8. Vedtak fattes av Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune kan i tillegg fatte vedtak om tap av rett til videregående opplæring. Når skolen har ilagt en sanksjon, må du rette deg etter denne. Ved manglende overholdelse kan det ilegges nye sanksjoner. Det er ikke lov å straffe en gruppe kollektivt for noe et av gruppens medlemmer har gjort seg skyldig i. 6.2 Saksbehandlingsregler Før det blir tatt avgjørelse om reaksjoner for brudd på reglementet, skal du ha mulighet til å forklare deg muntlig for den som skal ta avgjørelsen. Skolen plikter å påse at saken er så godt opplyst som mulig. Avgjørelser treffes på et grunnlag som er forsvarlig etter sakens art og karakter. Vedtak om skolebytte, bortvisning utover en dag og tap av retten til videregående opplæring er enkeltvedtak, og saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven skal følges. Dette betyr blant annet at vedtaket skal grunngis, og det skal opplyses om klageadgang. Dersom du vil klage på enkeltvedtak som skolen har gjort, kan du be om utsettelse av iverksettelse av vedtaket etter reglene i forvaltningslovens 42 mens klagen din behandles Karakter i atferd Grunnlaget for vurdering i atferd er knyttet til hvordan du oppfører deg overfor medelever, lærere og andre tilsatte i og utenfor opplæringen. Det innebærer blant annet om du viser respekt for- og tar hensyn til andre. 7. DIVERSE ANDRE BESTEMMELSER 7.1 Lokale tilpasninger Reglementet er felles for alle virksomhetene, men det er ønskelig at den enkelte virksomhet utvikler utfyllende/presiserende reglement for sin virksomhet ut fra lokale behov Felles om karakterer i orden og i atferd Karakterene i orden og i atferd fastsettes på grunnlag av en helhetsvurdering av elevens forutsetninger og dokumenterte brudd på blant annet ordensreglementet. Brudd på ordensreglementet, som for eksempel ulovlig fravær og fusk eller forsøk på fusk, se pkt 5.2, kan føre til nedsatt karakter i atferd. Vurderingen av orden og atferd skal holdes atskilt fra vurderingen av din kompetanse i fag Reglementsendringer Endringer av Ordensreglementet for fylkeskommunale videregående skoler og Arbeidsinstituttet i Buskerud vedtas av Hovedutvalget for utdanningssektoren. Oppdateringer på grunn av endringer i opplæringsloven eller forskriften, gjøres av administrasjonen og fremlegges for Hovedutvalg for utdanningssektoren som orienteringssaker. 25

14 VURDERINGSKRITERIER I ORDEN OG ATFERD FORHOLD SOM GÅR PÅ ATFERD GOD NOKSÅ GOD LITE GOD Delta aktivt i Du respekterer avtalte Du deltar av og til og viser Du viser liten eller ingen opplæringen i den arbeidsopplegg og deltar middels arbeidsinnsats interesse og har lav form den blir gitt etter beste evne og viser god arbeidsinnsats arbeidsinnsats UTARBEIDET MED GRUNNLAG I ORDENSREGLEMENTET FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I BUSKERUD. Som elev ved Kongsberg videregående skole har du plikt til å arbeide sammen med de andre medlemmene av skolesamfunnet for å skape et godt arbeidsmiljø og gode samarbeidsformer. FORHOLD SOM GÅR PÅ ORDEN Rette deg etter regler for bruk av spesialrom og bruk av verneutstyr Du viser ansvar for egen og andres sikkerhet og følger de regler og pålegg som gjelder når du er i spesialrom og bruker verneutstyr Du bryter gjentatte ganger regler og pålegg som gjelder i spesialrom og bruker verneutstyr Du setter egen og andres sikkerhet i fare ved å ikke respektere de regler som gjelder i spesialrom og for bruk av verneutsyr Møte presis og holde tidsfrister som skolen setter GOD NOKSÅ GOD LITE GOD Du gjør avtalt hjemmearbeid, Du gjør ikke alt arbeid som Du gjør ikke de oppgavene du leverer arbeid i henhold til avtalt og møter av og til for skal til tross for varslinger fra vedtatte planer og møter seint til timene faglærere, og møter gjentatte presis og forberedt til timene ganger for seint til timene Delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av opplæringen Du tar ansvar for felles læringsmiljø og deltar i planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisningen etter beste evne Du deltar av og til Du viser liten eller ingen interesse Skaffe og ha med deg materiell og utstyr som du trenger i opplæringen Innhente informasjon fra perioder du ikke har vært på skolen Fravær Du har med påkrevd læremateriell og utstyr til ulike fag/timer Du innhenter informasjon om og setter deg inn i fagstoff som er gjennomgått i perioder du ikke har vært på skolen Du varsler alt fravær umiddelbart og dokumenterer årsaken til fraværet Du har gjentatte ganger ikke med påkrevd læremateriell og utstyr til ulike fag/timer Du holder deg bare delvis orientert om hva som er gjennomgått når du har vært borte, og setter deg bare inn i noe av fagstoffet Du varsler om noe fravær og oppgir noen ganger fraværsgrunn Du mangler påkrevd læremateriell og utstyr Du tar ikke noe initiativ for å holde deg orientert eller sette deg inn i stoff du har gått glipp av Du varsler generelt ikke om fravær eller dokumenterer fraværsgrunn Rette deg etter regler for ekskursjoner og andre arrangementer utenfor skolen i skolens regi Følge vanlige normer for god og hensynsfull atferd Du respekterer skolens reglement og opptrer som god ambassadør for skolen når du deltar i arrangementer utenfor skolen i skolens regi Du opptrer hensynsfullt og høflig og bidrar til et godt miljø både i og utenfor klasserommet Du bryter noen av reglene i skolens reglement Du oppfører deg ikke alltid i samsvar med vanlige normer for god adferd, og kan krenke andre med ubetenksom ordbruk eller dårlig oppførsel Du viser alvorlige brudd på skolens reglement Du viser generelt dårlig oppførsel og har store avvik fra vanlig atferd ved å være uhøflig, skape uro og forstyrre læringsarbeidet, opptre lite hensynsfullt overfor andre ved krenkende ordbruk Orden generelt Du viser ansvar for fellesskapets trivsel og miljø ved å bidra til orden i klasse- og arbeidsrom og i skolens fellesarealer Du bidrar i noen grad, men må påminnes om orden i klasserom/arbeidsrom og i skolens fellesarealer Du viser generelt dårlig orden ved å ikke holde orden på egne saker, og ved å ikke respektere at alle har ansvar for å holde klasserom/arbeidsrom og fellesarealer ryddige Elektronisk utstyr Mat, drikke, snusing, røyking Du følger skolens regler for bruk av mobiltelefon og for bruk av PC i læringsarbeidet Du følger skolens regler for dette Du respekterer ikke alltid skolens regler for bruk av elektronisk utstyr Du respekterer ikke alltid skolens regler for dette Du respekterer generelt ikke skolens regler for bruk av elektronisk utstyr Du respekterer generelt ikke skolens regler for dette 26 Særskilt alvorlige hendelser som mobbing, fusk/forsøk på fusk og bruk av rusmidler i skoletida, er også forhold som vil påvirke karakteren i atferd. Slike forhold vil bli behandlet som individuelle saker. Du skal varsles skriftlig uten ugrunnet opphold dersom det er fare for nedsatte karakterer i orden og i atferd. 27

15 LÆRINGSPLAKATEN SENTRALE STYRINGSDOKUMENTER SKOLEN OG LÆREBEDRIFTA SKAL: > Gi alle elevar og lærlingar/lærekandidatar like gode føresetnader for å utvikle evner og talent individuelt og i samarbeid med andre > Stimulere lærelyst, evne til å halde ut og nyfikne blant elevane og lærlingane/lærekandidatane > Stimulere elevane og lærlingane/lærekandidatane til å utvikle eigne læringsstrategiar og evne til kritisk tenking > Stimulere elevane og lærlingane/lærekandidatane i personleg utvikling og i styrking av eigen identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståing og demokratisk deltaking > Leggje til rette for elevmedverknad og for at elevane og lærlingane/lærekandidatane kan gjere medvitne verdival og val av utdanning og framtidig arbeid > Fremme tilpassa opplæring og varierte arbeidsmåtar > Stimulere, bruke og vidareutvikle kompetansen til den einskilde læraren > Medverke til at lærarar og instruktørar står fram som tydelege leiarar og førebilete for barn og unge > Sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmar helse, trivsel og læring > Leggje til rette for samarbeid med heimen og sikre at foreldre/føresette får medansvar i skolen > Leggje til rette for å trekkje inn lokalsamfunnet i opplæringa på ein meiningsfylt måte Kilde: Utdanningsdirektoratets hjemmeside LOVVERKET Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova), regulerer grunnutdanning i Norge. Med hjemmel i denne loven er det gitt forskrifter om blant annet vurdering, timetall i de ulike fag, eksamensordninger, inntak og klageadgang. lovdata.no LÆREPLANVERKET Kunnskapsdepartementet har et utøvende organ, Utdanningsdirektoratet, som på sine hjemmesider publiserer de læreplaner som er fastsatt i kunnskapsløftet. udir.no FORSKRIFT OM VURDERING AV ELEVER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING noen utvalgte paragrafer. Hele forskriften finnes på lovdata.no 3-2. Formålet med vurdering Formålet med vurdering i fag er å fremje læring undervegs og uttrykkje kompetansen til eleven, lærlingen og lærekandidaten undervegs og ved avslutninga av opplæringa i faget. Vurderinga skal gi god tilbakemelding og rettleiing til elevane, lærlingane og lærekandidatane. Undervegsvurdering skal brukast som ein reiskap i læreprosessen, som grunnlag for tilpassa opplæring og bidra til at eleven, lærlingen eller lærekandidaten aukar kompetansen sin i fag. Sluttvurderinga skal gi informasjon om kompetansen til eleven, lærlingen og lærekandidaten ved avslutninga av opplæringa i faget. Formålet med vurdering i orden og i åtferd er å bidra i sosialiseringsprosessen til eleven, skape eit godt psykososialt miljø og gi informasjon om eleven sin orden og åtferd. Undervegsvurdering og sluttvurdering skal sjåast i samanheng for å betre opplæringa. Kunnskap om elevens, lærlingens og lærekandidatens utvikling i fag, orden og åtferd gjennom undervegsvurdering gir læraren grunnlag for å fastsetje standpunktkarakter i fag, orden og åtferd Grunnlaget for vurdering i fag Grunnlaget for vurdering i fag er dei samla kompetansemåla i læreplanane for fag slik dei er fastsette i læreplanverket, jf. 1-1 eller 1-3. I vurderinga i fag skal ikkje føresetnadene til den enkelte, fråvær, eller forhold knytte til ordenen og åtferda til eleven, lærlingen eller lærekandidaten trekkjast inn. I faget kroppsøving skal innsatsen til eleven vere ein del av grunnlaget for vurdering. Eleven, lærlingen og lærekandidaten skal møte fram og delta aktivt i opplæringa slik at læraren og instruktøren får grunnlag til å vurdere eleven, lærlingen og lærekandidaten sin kompetanse i faget. Læraren og instruktøren skal leggje til rette for at han eller ho får eit tilstrekkeleg grunnlag for å vurdere kompetansen til eleven, lærlingen og lærekandidaten, slik at den retten eleven, lærlingen og lærekandidaten har etter 3-1, blir oppfylt. Stort fråvær eller andre særlege grunnar kan føre til at læraren ikkje har tilstrekkeleg grunnlag for å gi halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter Karakterar i fag mv. I grunnskolen til og med 7. årstrinnet skal det berre givast vurdering utan karakterar. Frå 8. årstrinn og i vidaregåande opplæring skal vurdering også givast med talkarakterar. Det skal brukast talkarakterar på ein skala frå 1 til 6. Berre heile talkarakterar skal brukast. Dei enkelte karaktergradene har dette innhaldet: a) karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget. b) karakteren 5 uttrykkjer at eleven har mykje god kompetanse i faget. c) karakteren 4 uttrykkjer at eleven har god kompetanse i faget. d) karakteren 3 uttrykkjer at eleven har nokså god kompetanse i faget. e) karakteren 2t uttrykkjer at eleven har låg kompetanse i faget. f) karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget. I vidaregåande opplæring svarer bestått til karakterane 2 til 6. Departementet kan i spesielle tilfelle fastsetje ei anna grense for bestått i læreplanverket. Fag med karakteren 1 i standpunkt er bestått når eksamenskarakteren er 2 eller betre. Det gjeld ikkje dersom eksamenskarakteren er for ein tverrfagleg eksamen. 29

16 3-5. Grunnlaget for vurdering i orden og i åtferd Grunnlaget for vurdering i orden og i åtferd er knytt til i kva grad eleven opptrer i tråd med ordensreglementet til skolen. Grunnlaget for vurdering i orden er knytt til om eleven er førebudd til opplæringa, og korleis arbeidsvanane og arbeidsinnsatsen til eleven er. Det inneber mellom anna om eleven er punktleg, følgjer opp arbeid som skal gjerast, og har med nødvendig læremiddel og utstyr. Grunnlaget for vurdering i åtferd er knytt til korleis eleven oppfører seg overfor medelevar, lærarar og andre tilsette i og utanfor opplæringa. Det inneber mellom anna om eleven viser omsyn og respekt for andre. Vurderinga av orden og åtferd skal haldast åtskild frå vurderinga av eleven sin kompetanse i fag. I vurderinga i orden og i åtferd skal det takast omsyn til føresetnadene eleven har. Til vanleg skal det ikkje leggjast avgjerande vekt på enkelthendingar; unntaket er dersom enkelthendinga er særleg klanderverdig eller grov. Fråvær kan føre til nedsett karakter i anten orden eller i åtferd Karakterar i orden og i åtferd I grunnskolen skal det til og med 7. årstrinnet berre givast vurdering utan karakter i orden og i åtferd. Frå 8. årstrinnet og i vidaregåande opplæring skal vurdering i orden og i åtferd givast med karakterar. I orden og i åtferd skal då desse karakterane nyttast: a) God (G): vanleg god orden og vanleg god åtferd. b) Nokså god (Ng): klare avvik frå vanleg orden og frå vanleg åtferd. c) Lite god (Lg): i ekstraordinære tilfelle ved store avvik frå vanleg orden og frå vanleg åtferd Varsling Eleven og foreldra skal varslast skriftleg dersom det er tvil om eleven kan få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i eitt eller fleire fag fordi det ikkje er grunnlag for fastsetjing av karakter. Eleven og foreldra skal også varslast skriftleg dersom det er fare for at eleven i halvårsvurdering med karakter eller i standpunktkarakter kan få karakteren nokså god (Ng) eller lite god (Lg) i orden eller i åtferd. Varselet skal givast utan ugrunna opphald. Varselet skal gi eleven høve til å skaffe grunnlag for halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter, eller gi eleven høve til å forbetre karakteren i orden eller åtferd. Etter at eleven har fylt 18 år, skal foreldra ikkje varslast. For at fråvær som skyldast helsegrunnar etter bokstav a ikkje skal førast på vitnemålet eller på kompetansebeviset, må eleven leggje fram ei legeerklæring som dokumenterer dette. Fråvær som skyldast helsegrunnar må vare meir enn tre dagar, og det er berre fråvær frå og med fjerde dagen som kan strykast. Ved dokumentert risiko for fråvær etter bokstav a på grunn av funksjonshemming eller kronisk sjukdom, kan fråvær strykast frå og med første fråværsdag. Organisert studiearbeid og skoleadministrative gjeremål etter avtale med faglæraren eller rektor skal ikkje reknast som fråvær. Innanfor ramma av 10 skoledagar kan elevar som er medlemmer av andre trussamfunn enn Den norske kyrkja, krevje at inntil to dagar fråvær som er knytt opp mot ei religiøs høgtid, ikkje blir ført på vitnemålet eller på kompetansebeviset Foreldresamarbeid i vidaregåande opplæring Skolen skal halde kontakt med foreldra til elevar som ikkje er myndige etter verjemålslova 1 gjennom heile opplæringsåret. Skolen skal i starten av opplæringsåret på Vg1 og Vg2 halde eit foreldremøte der foreldra informerast om skolen, innhaldet i opplæringa, medverkinga til foreldra, rutinar og anna som er relevant for foreldra. Foreldra til ikkje myndige elevar på Vg1 og Vg2 har første halvår av opplæringsåret rett til minst ein planlagd og strukturert samtale med kontaktlæraren om korleis eleven arbeider dagleg og eleven sin kompetanse i faga. I tillegg skal kontaktlæraren samtale med foreldra om utviklinga til eleven i lys av opplæringslova 1-1, generell del og prinsipp for opplæringa i læreplanverket. Samtalen skal klargjere korleis eleven, skolen og foreldra skal samarbeide for å leggje til rette for læringa og utviklinga til eleven. Eleven har rett til å vere med i samtalen med foreldra. Samtalen kan sjåast i samanheng med samtalen med eleven etter 3-11 tredje ledd og halvårsvurdering i fag etter Foreldra til ikkje myndige elevar skal få munnleg eller skriftleg: a) varsling om eleven sitt fråvær. b) varsling dersom det er fare for at det ikkje er grunnlag for vurdering i fag, orden og oppførsel eller fare for at eleven kan få karakteren nokså godt eller lite godt i orden eller oppførsel, jf c) informasjon om eleven og foreldra sine rettar etter opplæringslova og forskrifta. d) anna viktig informasjon om eleven, med mindre denne er underlagd teieplikt eller anna lovgiving Halvårsvurdering i fag for elevar Halvårsvurdering i fag er ein del av undervegsvurderinga og skal syne kompetansen til eleven i forhold til kompetansemåla i læreplanverket. Ho skal også gi rettleiing om korleis eleven kan auke kompetansen sin i faget. Det skal bli gitt halvårsvurdering utan karakter gjennom heile grunnopplæringa. Frå 8. årstrinnet skal eleven ha halvårsvurdering utan karakter og halvårsvurdering med karakter. Halvårsvurderinga med karakter skal gi uttrykk for den kompetansen eleven har nådd ut frå det som er forventa på tidspunktet for vurderinga Sluttvurdering i fag Sluttvurderinga skal gi informasjon om kompetansen til eleven, lærlingen og lærekandidaten ved avslutninga av opplæringa i fag i læreplanverket, jf Sluttvurderingar i grunnskolen er standpunktkarakterar og eksamenskarakterar. Sluttvurderingar i vidaregåande opplæring er standpunktkarakterar, eksamenskarakterar og karakterar til fag-/sveineprøve og kompetanseprøve. Sluttvurderingar er enkeltvedtak og kan påklagast etter reglane i kapittel Føring av fråvær i vidaregåande opplæring (ny bestemmelse fra ) Alt fråvær skal førast på vitnemålet og kompetansebeviset. Fråvær skal førast i dagar og enkelttimar. Enkelttimar kan ikkje konverterast til dagar. Rektor kan avgjere om fråvær for den som er deltidselev, skal førast i dagar og timar eller berre i timar. For elevar som skal ha kompetansebevis, skal fråvær førast på kompetansebeviset. Eleven kan krevje at årsaka til fråværet blir ført på eit vedlegg til vitnemålet eller kompetansebeviset, dersom han eller ho legg fram dokumentasjon på årsaka til fråværet. Dersom det er mogleg, skal eleven leggje fram dokumentasjon av fråværet frå opplæringa på førehand. For inntil samanlagt 10 skoledagar i eit opplæringsår, kan ein elev krevje at følgjande fråvær ikkje blir ført på vitnemålet eller på kompetansebeviset dersom det kan dokumenterast at fråværet skyldast: a) helse- og velferdsgrunnar. b) arbeid som tillitsvald. c) politisk arbeid. d) hjelpearbeid. e) lovpålagt oppmøte. f) representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå. 31

17 Kongsberg videregående skole Tinius Olsens gate 1 Postboks Kongsberg Telefon: E-post: Buskerud fylkeskommune Postboks Drammen Besøksadresse Haugesgate Drammen Telefon E-post 32 bfk.no

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET ORDENSREGLEMENT Dette ordensreglementet er utarbeidet med hjemmel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr 61 3-7 og Lov om private skoler med rett til statstilskudd (Privatskolelova)

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

Dine plikter og rettigheter som elev ved Hønefoss videregående skole

Dine plikter og rettigheter som elev ved Hønefoss videregående skole Dine plikter og rettigheter som elev ved Hønefoss videregående skole ORDENSREGLEMENT FOR FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I BUSKERUD INKLUSIV ARBEIDSINSTITUTTET Dette ordensreglementet er utarbeidet

Detaljer

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder FORSKRIFT Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder Fastsatt som forskrift med hjemmel i opplæringsloven av 17.07.98 nr 61, 3-7. Innholdsfortegnelse 1 Formål...

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE

www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Velkommen til Kongsberg videregående skole! Du leser nå et informasjonshefte som skolen deler ut til alle som er nye elever på Kongsberg

Detaljer

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7, og er vedtatt

Detaljer

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS Revidert 100814 HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL VURDERING 2 FORORD Formålet med retningslinjene: De skal tjene som veiledning for lærerne i vurderingsarbeidet, og de skal bidra

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015 Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark Gjeldende fra 01.04.2015 Fastsatt med hjemmel i opplæringsloven 3 7. Vedtatt av Hovedutvalg for kompetanse 04.02.15. Ordensreglementet

Detaljer

www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE

www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Velkommen til Kongsberg videregående skole! Du leser nå et informasjonshefte som skolen deler ut til alle som er nye elever på Kongsberg

Detaljer

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms Dok.id.: 2.1.1.2.3.3 P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Skrevet av: Bjørn-I. Thomasjord Godkjent av: Håkon Figenschou Versjon: 2.00 Gjelder fra: 12.01.2015 Dok.type: Styringsdokumenter

Detaljer

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Forskrift om ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven 3-7, og fastsatt av Vest-Agder fylkeskommune 20.05.10. Revidert

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE BÆRUM KOMMUNE Gjettum skole FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE Denne forskriften er vedtatt av Sektorutvalget barn og unge 27.01.15 og trer i kraft fra 01.02.15. Samtidig oppheves

Detaljer

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune.

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Vedlagt finner dere forslag til felles ordensreglement for de kommunale grunnskolene i Narvik kommune. Reglementet er utarbeidet

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Vedtatt av kommunestyret 23.06.2010 i politisk sak 10/66 Innhold I. INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2. Virkeområde... 3 3. Formål...

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS Reglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven av 9. juni 1998, 3-7 og dens forskrifter, og vedtatt av Hovedutvalg for Utdanning i Akershus i møte 21.10.99,

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7,

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2 1.2 Tobakksforbud på skoler

Detaljer

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet gjelder fra skoleåret 2011-2012. Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 ENDRING AV 2.2.1 I ORDENSREGLEMENT I DEN OFFENTLIGE GRUNNSKOLEN

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENS- REGLEMENT FOR SKOLENE I VENNESLA KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENS- REGLEMENT FOR SKOLENE I VENNESLA KOMMUNE 2016 Vennesla kommune FORSKRIFT OM ORDENS- REGLEMENT FOR SKOLENE I VENNESLA KOMMUNE Med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen (Opplæringsloven) 2-9 og vedtak i Kommunestyret i Vennesla den

Detaljer

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL VURDERING Skoleåret 2011-12 2 FORORD Formålet med retningslinjene: De skal tjene som veiledning for lærerne i vurderingsarbeidet, og de skal bidra

Detaljer

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015.

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Privatskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Reglementet gjelder fra og

Detaljer

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker Ordensreglement ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS Hjemmel: Privatskolelovens 3-9 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS den 25.04.2006 med hjemmel i privatskoleloven 3-9. Reglementet er

Detaljer

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Opplæringsloven 2 9 Vedtatt i Oppvekstutvalget 04.06.2014 Gjøres gjeldende fra 01.08.2014 INNLEDNING 1. HJEMMEL Forskrift om ordensreglement

Detaljer

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t Ordensreglement Lovhjemler Opplæringsloven 2-9 og 2-10 samt 9a-1, 9a-4 og 9-5. Forvaltningslovens 37 Skadeerstatningsloven 1-2 Vedtaksmyndighet Formål Virkeområde Udir 8-2014 Rektor ved Lunner i samsvar

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elevar i vidaregåande skolar i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elevar i vidaregåande skolar i Rogaland er gitt med heimel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 2008 Oppdal kommune Fagansvarlig oppvekst PP-tjenesten FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 1. Hjemmel Kommunestyret i Oppdal har i møte 23.04.08, med hjemmel i lov av

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune Gjeldende fra 1. januar 2014 A. BAKGRUNN 1. Formålet med ordensregler er beskrevet i Udir-7-2005: Arbeidet med å utvikle, iverksette

Detaljer

REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE

REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Ordensreglement REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Fastsatt med hjemmel i privatskolelova 3-9 første ledd. (Vedtatt av skolestyret for Nordborg juni 2011) FORMÅL Formålet med reglementet

Detaljer

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014 Vestbygda ungdomsskole ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014 Reglementets virkeområde: På skolen, i timene, i friminuttene, på skolens læringsplattform (Fronter), på vei til og fra

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. I INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde II REGLER OG SANKSJONER 4 Generell oppførsel 1. Du har krav på 2. Du har plikt til å 3. Farlige

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering 2010 2 FORORD Formålet med disse fylkeskommunale retningslinjene om vurdering er todelt: For det første skal de

Detaljer

Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland fylke

Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland fylke Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler ID UTS.F.2.1 Versjon 1.02 Gyldig fra 29.07.2014 Forfatter Bjørn Isachsen Verifisert Høringsrunde Utdanningssektoren, UNG og elevorganisasjonene Godkjent

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. II INNLEDNING 1 Hjemmel. Opplæringslova 2-9: Ordensreglement og liknande Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.

Detaljer

Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark. Styringsdokument 2A/2010. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet

Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark. Styringsdokument 2A/2010. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark Styringsdokument 2A/2010 Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Forord Ordensreglementet som er laget vil nå gjelde uavkortet for alle

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer, senest

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

En ærverdig og sprek skole

En ærverdig og sprek skole En ærverdig og sprek skole Hva skjer i dag? Vurdering v/rektor Russetid v/rektor og helsesøster Eksamen v/rektor Videre studier v/studieveileder Faglærere fra ca 19.15 20.00 Praktisk informasjon Prøveplaner

Detaljer

1.3 Virkeområde Ordensreglementet gjelder for all aktivitet i skolens regi, også på skoleveien.

1.3 Virkeområde Ordensreglementet gjelder for all aktivitet i skolens regi, også på skoleveien. 1NDERØY KOMMUNE Vennalivegen 37 11111 1101 111 1.1, 111 7670 INDERØY FORSKRIFT TIL ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I INDERØY KOMMUNE 1 Innledning 1. 1 Hjemmel Med hjemmel i Opplæringslovens 2-9 og 2-10

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglement Skien vg skole 2013 2014 Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

Ordensregler for Bjerkvik Skole

Ordensregler for Bjerkvik Skole Ordensregler for Bjerkvik Skole TRYGGHET - TRIVSEL - LÆRING Vi vil at TRYGGHET Bjerkvik skole skal - TRIVSEL være et sted der - LÆRING alle kan føle seg trygge. -Vi vil at Bjerkvik skole skal være et sted

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Rutine for fraværsføring

Rutine for fraværsføring Rutine for fraværsføring Rutinen gjelder for alle videregående skoler i Vestfold PRESISERINGER GJORT PÅ GREVESKOGEN VIDEREGÅENDE SKOLE ER MARKERT MED RØDT OG KURSIV Dokumentreferanser: Forskrift til Opplæringslova

Detaljer

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 Andebu ungdomsskole er arbeidsplassen for elever, lærere

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune Vedtatt i kommunestyret 18.06.15, KS 040/15 Gjeldende fra 15. august 2015 A. BAKGRUNN 1. Formålet med ordensregler er beskrevet

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Sist oppdatert: 23.06.2011 vedtatt i Kommunestyre sak 35/11 Elevene sitt skolemiljø: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Grønnåsen skole Prestmarkveien 163, 8074 Bodø Tlf. 75556560 Hjemmeside: http://www.minskole.no/gronnasen Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

2 VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi.

2 VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi. ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer pr. 1.

Detaljer

Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6.

Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6. Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6.2012 ) Del 1 Innledning. 1. Hjemmel. Røyken kommune har vedtatt

Detaljer

1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT

1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT PROGRAM 1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT Velkommen! Bygd i 1980, utbygd 2005, løpende vedlikeholdt Ca

Detaljer

Agenda. Vurdering v/rektor Russetid v/rektor og helsesøster Eksamen v/rektor Videre studier V/studieveileder. Faglærere fra ca 19.15 20.

Agenda. Vurdering v/rektor Russetid v/rektor og helsesøster Eksamen v/rektor Videre studier V/studieveileder. Faglærere fra ca 19.15 20. Velkommen Agenda Vurdering v/rektor Russetid v/rektor og helsesøster Eksamen v/rektor Videre studier V/studieveileder Faglærere fra ca 19.15 20.00 Karakterfastsetting 3-11. Undervegsvurdering Undervegsvurdering

Detaljer

ORDENS- OG OPPFØRSELSREGLER VED ÅS UNGDOMSSKOLE 12/13

ORDENS- OG OPPFØRSELSREGLER VED ÅS UNGDOMSSKOLE 12/13 ORDENS- OG OPPFØRSELSREGLER VED ÅS UNGDOMSSKOLE 12/13 Forskrift for ordens- og oppførselsreglement er vedtatt den 30.04.2012 i Samarbeidsutvalget ved Ås ungdomsskole etter delegasjon fra Oppvekst- og kultursjefen

Detaljer

Skolestart 2015-2016. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole

Skolestart 2015-2016. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Skolestart 2015-2016 Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Hilsen fra rektor Velkommen til Elverum videregående skole! På vegne av skolen ønsker jeg både elever og foreldre velkommen til

Detaljer

Den norske grunnskolen. Roy Wiken

Den norske grunnskolen. Roy Wiken Den norske grunnskolen Roy Wiken Roy Wiken Rådgiver Rektor inspektør Lærer Grunnskolen Grunnskolen 1.-10. trinn VGS 1-3 1.- 4. trinn 5.- 7. trinn 8.- 10. trinn VG1 VG3 6 år 16 år 16 år 19 år Hvordan vil

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING

RETNINGSLINJER FOR VURDERING RETNINGSLINJER FOR VURDERING I ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORORD Dette heftet «Retningslinjer for vurdering i Rogaland fylkeskommune» bygger på at kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven gjelder hele det

Detaljer

Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.

Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17. Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 INNHOLD Hjemmel:... 3 Leksehjelp... 3 Ordensreglement...

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel

Forskrift om reglement for orden og oppførsel Gjesdal kommune Forskrift om reglement for orden og oppførsel [Kommunalt ordensreglement for skolene] Vedtatt i Driftsutvalget 22. juni 2011 Gjeldende fra 01.08.11 Skolesjefen Innledning Hjemmel Dette

Detaljer

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9.

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9. om ordensreglement 27.06.2013 - Revidert etter høring FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I KRISTIANSAND KOMMUNE. Kristiansand bystyret har besluttet at følgende forskrift om ordensreglement gjelder

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Pedagogisk plattform

Pedagogisk plattform Pedagogisk plattform Visjon Fag og fellesskap i fokus Våre verdiar Ver modig Ver imøtekommande Ver truverdig Pedagogisk plattform Vi bygger på Læringsplakaten og konkretiserer denne på nokre sentrale område:

Detaljer

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole Ordensregler Ellingsøy barne- og ungdomsskole Vi har alle ansvar for å skape en god skole. Skolen er arbeidsplassen for elever og lærere. Alle har rett til å trives og føle seg trygge. Vi vil derfor ta

Detaljer

Fravær fra pliktig grunnskoleopplæring - rutiner for registrering og dokumentering

Fravær fra pliktig grunnskoleopplæring - rutiner for registrering og dokumentering BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 37/2010 Dato: 17. august 2010 Saksnr.: 201000011-37 Saksbehandler: OLHG Emnekode: SARK-20 Til skoler med ungdomstrinnselever

Detaljer

REGLEMENT FOR ELEVER VED. VIDEREGÅENDE SKOLE

REGLEMENT FOR ELEVER VED. VIDEREGÅENDE SKOLE REGLEMENT FOR ELEVER VED. VIDEREGÅENDE SKOLE Forskrift fastsatt med hjemmel i opplæringsloven av. 17.07.98 nr.61 av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 3-7. Endret 16.06.2006. Reglene i dette

Detaljer

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet er godkjent av opplæringsutvalget i møte den 07.06.2011. Ordensreglementet er revidert og godkjent av utvalget for oppvekst, helse og

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Velkommen til BBU! Godt å være, mye å lære

Velkommen til BBU! Godt å være, mye å lære Velkommen til BBU! Godt å være, mye å lære Presentasjon; avdelingsleder, arbeidslag, opprop Nytt på ungdomsskolen Vurdering og fravær Tilvalgsfag: Valgfag Andre aktuelle saker Presentasjon av klassene

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg grunnskoleopplæring og elevar, lærlingar og lærekandidatar

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER 1 av 5 SEKSJON FOR PEDAGOGISK UTVIKLING Saksbehandler: Åse Holthe Vår dato Vår referanse 13.03.2013 13/01926-1 : ---, B32, &00 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER

Detaljer

Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever berørt av 22.juli - ved grunnskole og videregående opplæring

Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever berørt av 22.juli - ved grunnskole og videregående opplæring Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever berørt av 22.juli - ved grunnskole og videregående opplæring ved juridisk rådgiver Jon Kristian Sørmo og seniorrådgiver Liv Maria Dalheim

Detaljer

FORSKRIFT OM FELLES ORDENSREGLEMENT FOR FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I OPPLAND

FORSKRIFT OM FELLES ORDENSREGLEMENT FOR FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I OPPLAND FORSKRIFT OM FELLES ORDENSREGLEMENT FOR FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I OPPLAND Forskrift fastsatt med hjemmel i opplæringslovens 3-7 og 3-8. Ordensreglementet gjelder fra og med skoleåret 2009/2010

Detaljer

ELEVHÅNDBOK SANDE 2014-2015 VIDEREGÅENDE SKOLE

ELEVHÅNDBOK SANDE 2014-2015 VIDEREGÅENDE SKOLE 1 ELEVHÅNDBOK 2014-2015 SANDE VIDEREGÅENDE SKOLE 2 3 Innhold Studietilbud Skolens ledelse Skolens verdier Elevmedvirkning Praktisk informasjon Skolereglement 4 5 6 8 10 12 4 5 Dette er Sande videregående

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

SKOLEREGLEMENT med utfyllende regler vedtatt av skoleutvalget 16.06.08 for Haugesund Toppidrettsgymnas/Holgersens vgs

SKOLEREGLEMENT med utfyllende regler vedtatt av skoleutvalget 16.06.08 for Haugesund Toppidrettsgymnas/Holgersens vgs SKOLEREGLEMENT Revidert juni 2008 Etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler i Rogaland med utfyllende regler vedtatt av skoleutvalget 16.06.08 for Haugesund Toppidrettsgymnas/Holgersens

Detaljer

Ordens- og trivselsreglement for Sørreisa Sentralskole

Ordens- og trivselsreglement for Sørreisa Sentralskole SØRREISA KOMMUNE Sørreisa sentralskole Ordens- og trivselsreglement for Sørreisa Sentralskole 1. Innledning 1.1 Hjemmel Dette ordensreglementet er gitt med hjemmel i Lov av 17. juli 1998 nr 61 om grunnskolen

Detaljer

Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015

Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 HJEMMEL SFO er ikke en del av skoletida og omfattes derfor ikke av opplæringsloven

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG VOKSENOPPLÆRINGA

MÅLSELV KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG VOKSENOPPLÆRINGA MÅLSELV KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG VOKSENOPPLÆRINGA I. Innledning 1 Hjemmel Med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Detaljer

Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi.

Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi. ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer pr. 1.

Detaljer

Trondheim Katedralskole. August 2014. Informasjon til alle - skolestart 2014

Trondheim Katedralskole. August 2014. Informasjon til alle - skolestart 2014 Trondheim Katedralskole August 2014 Informasjon til alle - skolestart 2014 Dette skrivet inneholder informasjon om viktige søknadsfrister skoleåret 2014/15 samt ulike påminnelser og presiseringer alle

Detaljer

VI VIL AT ALLE SKAL FØLE SEG TRYGGE PÅ SKOLEN OG SKOLEVEIEN. VI SKAL TA VARE PÅ HVERANDRE OG PASSE PÅ AT ALLE HAR DET BRA.

VI VIL AT ALLE SKAL FØLE SEG TRYGGE PÅ SKOLEN OG SKOLEVEIEN. VI SKAL TA VARE PÅ HVERANDRE OG PASSE PÅ AT ALLE HAR DET BRA. TRIVSELSREGLER Mai 2010 Viser til Opplæringsloven 2-9. og Kommunal Forskrift 24.05.07 VI VIL AT ALLE SKAL FØLE SEG TRYGGE PÅ SKOLEN OG SKOLEVEIEN. VI SKAL TA VARE PÅ HVERANDRE OG PASSE PÅ AT ALLE HAR DET

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I LYNGDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I LYNGDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I LYNGDAL KOMMUNE Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I LYNGDAL

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for skolene i Tysfjord kommune

Forskrift om ordensreglement for skolene i Tysfjord kommune Forskrift om ordensreglement for skolene i Tysfjord kommune Oppvekst og utdanning sist revidert 17.01.2011 Side 1 Hjemmel. Med hjemmel i Lov om grunnskolen og videregående opplæring av 17.juli 1998 nr.

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR BYBROEN VIDEREGÅENDE SKOLE

SKOLEREGLEMENT FOR BYBROEN VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEREGLEMENT FOR BYBROEN VIDEREGÅENDE SKOLE Revidert høsten 2010. Utarbeidet etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.HJEMMEL...3 2.VIRKEOMRÅDE...3

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Hersleb videregående skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Hersleb videregående skole SKOLENS REGLEMENT REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL I OSLOSKOLEN Ifølge opplæringsloven 2-9 og 3-7 er kommunen/fylkeskommunen forpliktet til å sørge for at det blir fastsatt ordensreglement for offentlige

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED FYLKESKOMMUNALE VIDAREGÅANDE SKOLAR I MØRE OG ROMSDAL

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED FYLKESKOMMUNALE VIDAREGÅANDE SKOLAR I MØRE OG ROMSDAL ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED FYLKESKOMMUNALE VIDAREGÅANDE SKOLAR I MØRE OG ROMSDAL Forskrift fastsett med heimel i opplæringslova (Oppl) av 17.07.98 nr 61, 2-9 og 3-7. DEL A FORMÅL 1 Alle elevar har

Detaljer

Skolereglement ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG

Skolereglement ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Skolereglement ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 Ordensreglementet er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

Ordensreglementet. Kapittel 1. Formål. Kapittel 2. Virkeområde. Kapittel 3. Rettigheter. Kapittel 4. Orden og atferd

Ordensreglementet. Kapittel 1. Formål. Kapittel 2. Virkeområde. Kapittel 3. Rettigheter. Kapittel 4. Orden og atferd Ordensreglementet Ordensreglement for Den Norske Skolen, Malaga (DNS Malaga). Reglementet er gitt med hjemmel i Privatskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Reglementet gjelder fra skoleåret

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MELHUS VIDEREGÅENDE SKOLE (Gjeldende fra 01.08.15)

ORDENSREGLEMENT FOR MELHUS VIDEREGÅENDE SKOLE (Gjeldende fra 01.08.15) Sør-Trøndelag fylkeskommune ORDENSREGLEMENT FOR MELHUS VIDEREGÅENDE SKOLE (Gjeldende fra 01.08.15) 1. Generelt om reglementet I følge vedtak i Fylkestinget av 07.03.2007, skal alle videregående skoler

Detaljer

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer):

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): SØKNAD ELEVPLASS Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): Det søkes om opptak i klasse: Fra (dato/år): Av pedagogiske og praktiske årsaker blir det ikke mulig å

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2433 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 13/599 I Saksbehandler: Arve Rolandsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 016/13 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 10.04.2013 ORDENSREGLEMENT

Detaljer

Nes ungdomsskole. Standarder, regler og ordensreglement for å sikre et godt skolemiljø. Nes kommune Nes ungdomsskole 01.08.2011 www.nes-bu.kommune.

Nes ungdomsskole. Standarder, regler og ordensreglement for å sikre et godt skolemiljø. Nes kommune Nes ungdomsskole 01.08.2011 www.nes-bu.kommune. Standarder, regler og ordensreglement for å sikre et godt skolemiljø «skal være en inkluderende skole som arbeider for å gi alle elevene høy livskvalitet. Gjennom vektlegging av helse, miljø og å legge

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE INNLEDNING 1 Hjemmel Ordensreglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven 2-9 og privatskolelovens 3-9. I tillegg til dette skolereglementet, gis den

Detaljer