Tørsten gir lys. Av Erling Rimehaug. Om åndelig lengsel og modning. Lunde Forlag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tørsten gir lys. Av Erling Rimehaug. Om åndelig lengsel og modning. Lunde Forlag"

Transkript

1 Tørsten gir lys Om åndelig lengsel og modning Av Erling Rimehaug Lunde Forlag

2 Copyright 2007 Lunde Forlag Sinsenveien 25, 0572 Oslo, Norway Omslagsbilde: Ikon, olje på lerret, 1986 av Kjell Pahr-Iversen Omslagsdesign: Helge Kjølberg Grafisk utforming: Reidun Lindheim Trykk og innbinding: AIT Trykk Otta AS ISBN

3 På Veien Reise eller endestasjon 9 Begeistringstiden Vekket til kjærlighet 25 Sinnets natt I det øde, tørre land 47 Modningstiden Frukten modnes 75 Sjelens natt I mørke går vi, i mørke 85 Hviletid Når dagen gryr 105 Fullendelse Å klatre nedover 119

4

5 I mørke går vi, i mørke Vi leter etter Kilden Tørsten gir lys til vår vandring FRA EN TAIZÉ-SANG

6

7 Reise eller endestasjon? Mitt rop løp etter deg. FRA ÅNDELIG SANG AV JOHANNES AV KORSET «De som hører til Veien». Før de kristne hadde funnet på å kalle seg kristne, var det slik de omtalte seg selv. Hvordan kan det da ha seg at troen så ofte oppfattes som en endestasjon? Besteforeldrene mine hadde en bok jeg likte å bla i da jeg var liten. Tegningene var like spennende som noen tegneserie. Den het «Pilgrims vandring». John Bunyans bok om Kristens reise har vært en av klassikerne i den norske bedehustradisjonen. Men tanken om at kristenlivet er en vandring der vi stadig kommer nærmere målet, har ikke preget forkynnelsen. Det ene avgjørende øyeblikket som deler livet i før og etter, har vært hovedsaken i vekkelsesforkynnelsen. Omvendelsen, bekjennelsen, steget fra utenfor til innenfor, det ble forkynt om igjen og om igjen. Men hva kom så? «Det alt er ferdig, eg skal inkje gjera,» sang vi, og det føltes frigjørende. Men var det likevel noe mer? Skulle vi ikke videre? Nå ja, mange av oss fant jo ut at det var mye som skulle gjerast. 9

8 Det var styrer og komiteer, det var kor og leirer, det var vitnemøter og bønnemøter. Å bli kristen var for mange av oss å bli dratt inn i en heseblesende aktivitet. Vel visste vi at det ikke var nødvendig for å bli akseptert av Gud. Men det var saktens nødvendig for å bli akseptert i miljøet, og når du er ung, kan det være vel så viktig. Men med Gud var alt altså opp og avgjort med omvendelsen. Det var ikke mer å gjøre. Det føltes etter hvert utilfredsstillende. Var det virkelig ikke mer? Det ble nok talt om helliggjørelse. Men samtidig var det en skepsis mot alt som smakte av at det skulle være noe mer enn omvendelsen og korset. Så da den karismatiske vekkelsen slo gjennom med sitt «Gud har mer å gi», var det befriende nytt for mange av oss. Men det ble mest oppmerksomhet om det vi kunne få av opplevelser i store og små samlinger. Det var mindre snakk om hva Gud ville gi gjennom udramatisk modning. Etter hvert satt mange igjen og lurte på om det ikke var mer eller om de kanskje var frafalne siden de ikke opplevde så mye lenger. Men det er ikke bare i vekkelseskristendommen at åndelig vekst og modning faller ut av bildet. I folkekirkekristendommen skjer det samme. Dåpen er nok. Er du døpt, er det i orden med Gud, og ingen skal kreve noe mer av deg. Da er man redd for å komme 10

9 med noe som kan oppleves som å sette skille mellom folk. Det skal ikke lages A-lag og B-lag i kirken. Men noe måtte det vel bety å være kristen? Svaret blir gjerne at det er å utrette noe for andre. Mange gikk inn i politiske bevegelser, eller annen aktiv innsats for de svake ute i verden eller de utstøtte her hjemme. Men etter hvert snek spørsmålet seg inn: Er det nødvendig å være kristen for å drive med dette? Hvorfor skal egentlig Gud blandes inn? At livet med Gud er vekst og utvikling, er falt ut av bildet i begge våre viktigste kristne tradisjoner. Betyr det å være født på ny at vi skal være som åndelige spedbarn resten av livet? Betyr det at vi alle er like for Gud at vi ikke skal oppleve åndelig vekst og utvikling? En januardag for fem år siden satt jeg i peisestua på Nya Slottet Bjärka-Säby i Sverige. Det brant lystig på peisen, og jeg hadde tullet meg inn i et pledd mot kulden i veggene på det gamle slottet. Gjennom de store vinduene så jeg soloppgangen farge vinterlandskapet. Alt var fredfullt, men jeg strevet med vonde tanker. Jeg hadde nylig gått gjennom et opprivende brudd med det kristne miljøet jeg hadde hørt til i. Jeg slet med sorg og savn. Det var så mye jeg hadde tapt, det var så mye som virket bortkastet. Da kom en av de unge mennene som bodde på slottet med en 11

10 bok han ville vise meg. Det var Åndelig sang av den kristne mystikeren Johannes av Korset. Jeg kjente jo Johannes. Han hadde vært min veiviser gjennom det åndelige mørket jeg hadde gjennomlevd noen år før. Men her møtte jeg ham fra en ny side. Det endte med at jeg gikk til biblioteket og lette etter flere bøker. Jeg fant en kommentar til Åndelig sang av karmelittmunken Wilfred Stinissen, og en annen bok av Stinissen med tittelen Natten er mitt ljus. Den siste var en gjennomgang av en bok som hadde betydd svært mye for meg. Vinteren satt karmelittmunken Johannes av Korset fanget i en mørk og stinkende celle i den spanske byen Toledo. Hans egne ordensbrødre hadde satt ham i dette hullet fordi de håpet å knekke den vekkelsesbevegelsen han var en lederskikkelse for. I stedet kom de til å inspirere Johannes til å skrive en av de største kristne klassikere: Sjelens mørke natt. Mange århundrer skilte oss, men da jeg selv følte meg fanget i mørket, ble denne boka en håndsrekning fra en bror i ånden. Ordene hadde gitt meg trøst og hjelp. Men det var mye jeg ikke forsto. Å finne en fra vår tid som hadde lest den og forstått mer enn meg, gjorde meg nysgjerrig. Jeg nærmest slukte Stinissens bok. Og mens jeg leste, forsto jeg plutselig: Ingenting i livet har vært bortkastet. 12

11 Ingenting i livet har vært bortkastet

12 Det er ikke Gud som har sendt alt det vonde som har hendt meg. Det er heller ikke han som har villet at ting skulle gå galt. Men han har brukt det alt til å føre meg videre på sin vei. Både Stinissen og Johannes hører hjemme i en åndelig veiledningstradisjon som jeg gjerne vil formidle gjennom denne boka. Jeg føler meg som en nybegynner på denne veien, en som har mye igjen å lære. Det kan virke dristig å skrive om noe som andre har så mye bedre greie på. Men jeg tror jeg har en evne til formidling, og at jeg har erfaringer fra mitt eget liv som kan gjøre dette tilgjengelig for flere. Forståelsen av det åndelige liv som en vandring, steg for steg, har gitt meg en helt ny hvile. Jeg skal ikke prøve å finne tilbake til det som var. Jeg skal slå meg til ro med at jeg er på dette trinnet og prøve å se hva Gud vil lære meg her, inntil han kaller meg til et nytt trinn. Og da skal jeg tro at det nye som kommer, også er fra ham, selv om det virker uforståelig. Samtaler jeg har hatt med mennesker, gjør at jeg tror dette er frigjørende tanker for mange. Det er så mange som sliter med fortida, som sørger over det som er forbi eller anklager seg fordi de ikke opplever ting som før. De blir sittende fast i det som har vært, i stedet for å ta med seg videre det som var verdifullt, legge fra seg det som ikke lenger er nyttig og komme videre. Det er vik- 14

13 tig å forstå at kristenlivet er et liv i mange faser, at det ikke skal være likt hele veien, at det ikke er noe galt når det forandrer seg. Når kristenlivet slik beskrives som en stige eller som en trapp, der vi stadig skal opp på nye trinn, kan det selvsagt oppleves som alt annet enn befriende. Det kan oppleves som enda et sett med krav. Og det kan oppleves som en ny form for elitetenkning, der noen står høyere enn andre. Da blir dette ikke frigjørende. De kristne mystikerne motsier en slik forståelse ved å beskrive den åndelige veien som en vei nedover. Trinnene går ikke oppover mot stadig nye høyder, men nedover mot større ydmykhet, selvinnsikt og selvutslettelse. Men det er forunderlig hvor lett vi har for å gjøre også det til en konkurranse, hvordan vi sammenligner oss med hverandre. Det siste jeg ønsker å bidra til, er en konkurranse om hvem som har kommet lengst i å oppleve mørke og elendighet. Det jeg derimot vil formidle, er at vi kan finne hvile der vi er, samtidig som vi er åpne for å komme oss videre. Da slipper vi å sammenligne oss med andre. Gud har sin vei for hver av oss. Så lenge vi søker ham der vi er, behøver vi ikke å bekymre oss over at andre er et annet sted på vandringen. De er ikke bedre eller dårligere kristne de er bare et annet sted. I en av bøkene i Narnia-serien, Hesten og hans gutt, forteller C.S. 15

14 Lewis om en gutt som møter løven Aslan på en sti i mørke og tåke. Aslan viser ham veien videre. Gutten har også en god venninne, og han spør om hva som er veien for henne. Ikke bry deg om det, svarer Aslan. Jeg viser deg min vei for deg. Min vei for andre er ikke din sak å vite noe om. Eller som Paulus sier det: Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg etter det som er foran... La oss bare, så langt vi er kommet, fortsette i samme spor! Selv om jeg beskriver en vandring som går framover, som en linje fra fase til fase, så opplever jeg samtidig at jeg stadig kommer tilbake til de samme tingene. Jeg pendler mellom tillit og mismot, mellom opplevelse av Guds nærvær og fravær, mellom angst og fred, mellom fortvilelse og glede. Livet er kanskje mer en spiral enn en stige. Men også en spiral har en retning. Vekst handler om å møte de samme tingene på nye måter. Den beskrivelsen av faser jeg har her, er ikke nødvendigvis kronologisk. Det er mer en pedagogisk inndeling jeg har gjort enn en beskrivelse av hendelsesforløpet i mitt liv. Når jeg skriver at det er Gud som leder oss inn livets ulike faser, eller at det er han som vil at vi skal oppleve det vi opplever, så vil jeg ikke med det si at alt som skjer i livet vårt, kommer fra Gud. 16

15 Vekst handler om at jeg møter de samme tingene på nye måter

16 Jeg påstår ikke at ulykker og lidelse er sendt av Gud. Jeg vil ikke hevde at det er en mening med alt. Derimot kan vi finne mening i alt. Og Gud bruker alt til å føre oss fram mot det målet han har for oss. Hver fase i kristenlivet har sine muligheter og sine farer. Den åndelige veiledning handler om å hjelpe mennesker til å finne seg til rette med den fasen de er i, utnytte dens mulighet for vekst og fordyping, og unngå de fallgruvene den rommer. Jeg vil gjerne at denne boka skal kunne være hjelp til en slik veiledning. Jeg bruker mitt eget liv og min egen erfaring til å formidle dette. Men det er viktig for meg å vite at det ikke bare er mine subjektive opplevelser jeg skriver om. Derfor har jeg brukt Johannes av Korset til å forankre det jeg skriver. Han hører til i en annen tid, i en annen tradisjon. Og likevel har jeg opplevd ham som aktuell og nærværende. Det gir meg tro på at det jeg skriver kan være gyldig for andre. Jeg blir stadig forundret over hvilken åndelig innsikt hans bøker vitner om, en innsikt som virker like aktuell i dag. Og jeg vet at det er mange flere enn meg som har erfart det. Nesten ingen andre bøker fra middelalderen er kommet i så mange nye utgivelser de siste årene. 18

17 Jeg kan ikke bestemme meg for å gå fra trinn til trinn. Det er ikke jeg som kvalifi serer meg for å komme videre. Det er bare Gud som kan føre meg videre, og han gjør det når han fi nner tiden inne.

18 Men selv om jeg bruker Johannes som hjelp til å tolke mine erfaringer, er ikke dette en redegjørelse for Johannes av Korsets teologi. De som vil sette seg inn i hans tanker, bør lese hans egne bøker, eller bøker skrevet om ham. Jeg siterer ham likevel ofte. Da er det i min egen oversettelse fra engelske eller svenske oversettelser av den spanske originalen, ofte litt fritt gjengitt for å passe i moderne språkbruk. Mange religiøse retninger legger vekt på åndelig vekst gjennom faser, eller beskriver det åndelige liv som en stige der man skal stige fra trinn til trinn. En slik tanke ligger også bak frimurernes ritualer. Utviklingspsykologien mener å kunne konstatere den samme prosessen på tvers av religionsgrenser. For meg er det viktig at det er utviklingen i kristenlivet jeg beskriver. Det er Jesus Kristus som er Veien. Det er han som er Døren. Uten Jesus ville jeg ikke befinne meg på den veien som leder til Gud. Og det er Jesus som er målet. Det er hans fullendelse jeg venter på. Når jeg lengter etter Gud, er det i Jesus jeg kan finne ham. Det er bare når Jesus står i sentrum at den åndelige utviklingen blir kristen vekst. Et grunnleggende skille i forhold til de religiøse skjemaene for åndelig vekst, er at det er Gud som gir veksten. Jeg kan ikke bestemme meg for å gå fra trinn til trinn. Det er ikke jeg som 20

19 Det handler om å være på veien, ikke om å ha kommet fram.

20 kvalifiserer meg for å komme videre. Det er bare Gud som kan føre meg videre, og han gjør det når han finner tiden inne. Så lenge han ikke gjør det, skal jeg ikke streve etter å komme videre. Da er jeg der han vil ha meg. Jeg skal ikke bruke tida på å fundere på om jeg skulle vært et annet sted. Jeg skal hvile i ham der jeg befinner meg. Jesus fortalte en lignelse om bonden, som sår frøet og vanner jorda. Men han kan ikke få planten til å vokse, og han vet ikke hvordan det skjer. Planten vokser og bærer frukt, selv når han sover. Slik er det med åndelig utvikling. Det er noe Gud gir. Vår oppgave er bare å sørge for at vilkårene for vekst er til stede. Derfor vil jeg råde deg til å lese denne boka for å forstå det du allerede har erfart eller er midt oppe i. Hvis du kommer til noe som du ikke kjenner deg igjen i, noe som ikke stemmer med din erfaring, skal du ikke begynne å bekymre deg for at du ikke har kommet langt nok i prosessen. Da kan du heller legge det til side, og så vite at dette er noe du kan komme tilbake til den dagen du eventuelt skulle få bruk for det. I fjor var jeg på U2s konsert på Valle-Hovin. På mobiltelefonen har jeg fortsatt opptaket jeg gjorde av «I still haven t found what I m looking for». Lenge lurte jeg på om Bono kunne være kristen når han sang dette. Er det ikke slik at når du blir kristen, finner 22

21 du meningen med livet? Er det ikke da alt faller på plass og du har funnet det du har søkt etter? Nå vet jeg at Bono uttrykker den dype og frigjørende sannheten om kristenlivet. Det handler om å være på Veien, ikke om å ha kommet fram.

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning. Hva gir deg verdi? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Hva er det som gir deg verdi og hvor får du din

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Den doble sorgen Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Dette heftet er skrevet til besteforeldre som har mistet et lite barnebarn. Til tross for at besteforeldre er sterkt berørt, finnes det få tilbud

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011 Våg mer! Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011 1 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et forslag til bibeltimer for sommerleirene fra NMS U. Tema for bibeltimene er Våg mer! samme som

Detaljer

Gi meg ett sekund for hver kineser!

Gi meg ett sekund for hver kineser! Gi meg ett sekund for hver kineser! En eldre Kina-misjonær hadde mye på hjertet, ofte. Og når han først fikk eller tok ordet, beholdt han det nokså lenge. Det hendte folk syntes han ble noe langdryg. Men

Detaljer

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad:

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Om å lede seg selv Viktige bibelvers om lederskap: Jesu tjenere har ikke så mange rettigheter, Hvis en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til ham når

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

organisasjonen Voksne for barn

organisasjonen Voksne for barn organisasjonen Voksne for barn INNHOLD Forord side 1 Petters historie side 2 Idas historie side 4 Hva er rus? Side 6 Hva er rusmisbruk? Side 7 Du er ikke alene Side 8 De vanligste rusmidlene Side 9 Hvordan

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Åp 21:1-4 Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var

Detaljer

- OGSÅ FOR ANDRES BARN

- OGSÅ FOR ANDRES BARN Til deg med barn i skolen: DU ER VIKTIGERE ENN DU TROR - OGSÅ FOR ANDRES BARN REFERANSER OG ANBEFALT LITTERATUR: Borge, I. A. H. (2007). Resilience i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk. Brenna, L. R. (2008).

Detaljer

HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? THE GUIDE

HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? THE GUIDE HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? Kapittel The Guide 1 // // Hvorfor How to er Run lovsang the Worship så sentralt? Central Course Speaker Notes (Page Side 1 of 117) Velkommen Takk for at du lastet ned undervisningsmanuskriptet

Detaljer

Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå?

Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå? Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå? Av Elsbeth Jacobs, fysioterapeut og spesialrådgiver RVTS Øst 1 Mange av de pasientene som henvises

Detaljer

Gud vil at du skal være glad.

Gud vil at du skal være glad. Gud vil at du skal være glad. Vet du at Gud ønsker at du skal være glad? Det går faktisk an å være kristen og være glad! Jesus sa at kom til meg alle dere som strever og jeg vil gi dere hvile. Men det

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

Det siste brevet til en venn Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt.

Det siste brevet til en venn Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt. LEKSE ELLEVE Henvisninger 2. Timoteus 1 og 2; Alfa og Omega, bind 6, side 143, 341-348. Minnevers: «Skam deg da ikke over vitnesbyrdet om vår Herre» (2. Timoteus 1,8). Mål : At barna skal: Vite at Gud

Detaljer

Hva kan vi gjøre for barna? Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Viktige perspektiver til kirkens trosopplæring

Hva kan vi gjøre for barna? Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Viktige perspektiver til kirkens trosopplæring Hva kan vi gjøre for barna? Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep Viktige perspektiver til kirkens trosopplæring Dette heftet er blitt til med prosjektmidler fra Trosopplæringsreformen.

Detaljer

Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF

Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF Norges kristne råds skriftserie nr 4, OSLO 2001 ISSN 1500-547X - ISBN 82-7941-015-5 2 Å BEKJENNE EN

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

Menneskesyn - hva, hvordan og hvorfor?

Menneskesyn - hva, hvordan og hvorfor? Menneskesyn - hva, hvordan og hvorfor? 0850 Bilde 1 Gustav Klimt: Musikk, 1900 0900 Demp lyset. Spill Antonín Dvorak : Davids 23. salme, Bibelske sanger, Opus 99, nr. 4, 1894. Vel møtt til mennesksynsseminar.

Detaljer

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal MINIORENE LÆRERHEFTE Bibelstudieguide 3. kvartal År B Lærer/lederveiledning for Miniorene En ressurs for lærere/ledere i sabbatsskolen, klasse 6-9. Plan over GraceLink-leksene. År B, 3. Kvartal REDAKTØR

Detaljer

OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24

OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24 OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24 Alle 4 grunnlovene som er beskrevet i referansen ovenfor handler om sider ved Guds natur. Her inviterer Gud menneskene til å ta del i den kvalitet som vi mennesker

Detaljer

Ungdom og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader

Ungdom og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Ungdom og sorg Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Dette informasjonsheftet er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød i samarbeid med Foreningen vi som har et barn for lite, Kreftforeningen,

Detaljer

Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde Eide. God kommunikasjon. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål

Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde Eide. God kommunikasjon. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde ide God kommunikasjon Vg2 helsearbeiderfag Bokmål 1 Til deg som skal bruke boka! God kommunikasjon er en av fire bøker som sammen dekker programområdet

Detaljer

Tid til bønn 100 LEKSE TI. Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt.

Tid til bønn 100 LEKSE TI. Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt. LEKSE TI Tid til bønn Henvisninger Lukas 5,12-16. Se også Markus 1,35; Markus 14,32-41; Alfa og Omega, bind 4, side 218-221. Minnevers: «[Jesus] trakk... seg ofte tilbake til øde steder og ba» (Lukas 5,16

Detaljer

Angst. Aggresjon. Gunnar Elstad:

Angst. Aggresjon. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Hva skjer mellom oss? Vi er ikke alltid så avslappet som vi gir inntrykk av når vi møtes. Lenge før de åpne konfliktene kommer for dagen, har vi opplevd spenninger oss i mellom. Det er slike

Detaljer

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget!

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget! FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 2 2009 80. årg. Gå inn på nye fjellhaug.no Vær med og fullfør oppdraget! Støtt Fjellhaug økonomisk! Det forskes på Fjellhaug side 4-5 Å studere

Detaljer

«Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!»

«Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!» Nr. 2 Årgang 20 Organ for vekkelseskristen tro og forkynnelse «Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!» 1 & Menigheten Guds rike Tekst:

Detaljer