Norge. Instruksjonsbok 2008-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norge. Instruksjonsbok 2008-"

Transkript

1 Norge Instruksjonsbok 2008-

2 Innhod 500 serie INNHOLD INNLEDNINGSORD...3 GARANTIBETINGELSER...3 CE-SAMSVARSERKLÆRING...4 HVORDAN MAN ARBEIDER SIKKERT... 5 SIKKERHETSREGLER, KLISTREMERKER...6 LASTERENS HOVEDKONSTRUKSJON...7 TEKNISKE SPESIFIKASJONER, LASTER...8 TEKNISKE SPESIFIKASJONER, MOTORER...8 LØFTEDIAGRAM...9 BETJENINGSORGANER OG FUNKSJONER...10 STARTE MOTOREN...15 STOPPE MOTOREN...15 KJØRING AV MASKINEN...16 PEDALER...16 STYRING AV MASKINEN...17 BETJENING AV LASTEAPPARATET...17 BRUK AV EKSTERNHYDRAULIKKEN...17 TILKOBLING AV REDSKAP...18 VEDLIKEHOLDSSKJEMA...19 SIKKERHETSREGLER FOR VEDLIKEHOLD...20 MASKINENS SERVICE...21 FYLLING AV DRIVSTOFF...23 SIKRINGSBOKS...23 PLASSERING AV FILTRE...24 FILTEROVERSIKT...24 SMØRING AV MASKINEN...24 INSTRUKSJONER FOR FØRERHUS...25 FEILSØKING...26 SERVICEHISTORIE

3 500 Serie Innedning, garantibetingeser INNLEDNING AVANT Tecno Oy ønsker deg ti ykke med kjøpet av AVANT-asteren. Oppbyggingen av maskinen er basert på en kontinuerig utviking og ang erfaring hos AVANT Tecno Oy. Les denne instruksjonsboken nøye for bruk av maskinen. Ved riktig bruk og vedikehod kommer du ti å få gede av maskinen din i mange år fremover. AVANT 500 SERIE GARANTIBETINGELSER AVANT TECNO OY gir TOLV (12) MÅNEDERS ELLER 750 DRIFTSTIMERS GARANTI på asteren, avhengig av hva som kommer først. Garantien dekker ikke redskaper, dersom dette ikke er utrykkeig beskrevet håndboken ti det aktuee redskapet. Garantien dekker reparasjonskostnader i henhod ti føgende: Arbeidstid erstattes dersom ikke produsenten utfører jobben sev. Produsenten everer nye deer og komponenter for å erstatte de som er fei. I hvert enket tifee skjer dette etter overensstemmese med produsenten, prisen på deene som kjøpes av kunden kan etterbetaes av produsenten. Overordnet et hvert garantiarbeid gjeder at produsenten ska kontaktes for å få en rapport om hva som er besuttet å gjøre. Garantien dekker IKKE: Normat vedikehod og deer som behøves ti dette, såve som sitasjedeer (for eksempe dekk, tennpugger, batterier, fiter, amper, beter osv.) Skader som har oppstått på grunn av unormae arbeidsforhod eer -metoder. Uforsiktighet, ombygging av maskinen uten tiatese av AVANT TECNO OY. Bruk av reservedeer som ikke er av origina kvaitet, bruk av feiaktig drivstoff, smøremidde, kjøevæske eer øsningsmidde, eer uteatt service og vedikehod. Merkostnader som oppstår i samband med feien som er oppstått. Reiser og/eer fraktkostnader som oppstår som resutat av reparasjonen. MASKINENS IDENTIFISERING Skriv opp føgende maskinidentifisering. Det vi ette bestiing av reservdeer osv. 1. Maskinens mode 2. Maskinens produksjonsnummer 3. Motorens produksjonsnummer Maskinens produksjonsnummer og modebetegnese er innsått på typeskitet. Passering av motorens produksjonsnummer finner du i motorens instruksjonsbok. 3

4 EU-samsvarserkæring 500 Serie CE SAMSVARSERKLÆRING 1. Produsent: AVANT TECNO OY 2. Adresse: Yötie 1, YLÖJÄRVI, FINLAND 3. Passering av konstruksjonsunderag: Samme som produsent 4. Vi forsikrer hermed at nedenstående angitte maskin oppfyer EU-direktiv: 2006/42/EG (maskiner), 2004/108/EEG (EMC) og 2000/14/EU (støy). 5. Kategori: ANLEGGSMASKIN/LASTER/KOMPAKTLASTER 6. Mode: AVANT 520, Serienummer: 8. Produksjonsår: 9. Direktiv/Prosedyre for vurdering av samsvar/anmedt ti: 2006/42/EU Egen godkjennese 2004/108/EEG Egen godkjennese 2000/14/EU Typetest MTT Agricutura Engineering Research (VAKOLA) Vakoantie 55, Vihti, FINLAND 10. Navn: Risto Käkeä 11. Stiing/titte: Adm. direktør 12. (Signatur) 13. Sted: Yöjärvi, Finand 14. Dato:

5 500 Serie Hvordan man arbeider sikkert HVORDAN MAN ARBEIDER SIKKERT Fei eer uvøren bruk av maskinen kan forårsake avorige uykker. Gjør deg kjent med maskinen og es instruksjonsboken med sikkerhetsreger nøye før du tar maskinen i bruk. Detta symboet indikerer nødvendige sikkerhetsfaktorer. Lær deg hvordan maskinen fungerer med gass, brems, styring og stabiitet såve som astekapasitet før du begynner å bruke maskinen. Hvis du ikke har noen forkunnskaper om maskinen, så bør du foreta ae prøver av maskinen på et åpent area med god pass uten andre personer i nærheten. SIKKERHETSREGLER Maskinen må ikke brukes uten at brukeren har fått oppæring i bruk og vedikehod. Les teksten på kistremerker og denne instruksjonsboken. Begynn arbeidet sakte og forsiktig. Ikke bruk østsittende kær, angt østhengende hår eer smykker nær maskinen. Sitt i førersetet når du kjører, hod føttene på tiaget pass ved pedaene og minst én hånd på rattet. Bruk betjeningen av asteapparatet og eksternhydrauikken kun når du sitter i førersetet. Bruk betjeningsorganene med forsiktighet og myke bevegeser. Hod hender, føtter og kespagg vekk fra bevegeige deer og/eer syindere. Ikke transportér personer i skuffen. Maskinen er ikke tipasser persontransport. Ikke ta med passasjerer og pass på at øvrige personer befinner seg utanfor arbeidsområdet. Ikke kjør eer sving med astearmen hevet. Kjør sakte på ujevn mark.»se opp for diker, kumokk og bratte bakker. Ikke sving i skråninger, dette bør gjøres på et pant område.. Pass på at ventiasjonen er tistrekkeig når du arbeider innendørs (eer annet begrenset rom). Ikke bruk maskinen i mijøer med eksposivt stoff eer gasser, eer der avgassenee kan komme i kontakt med brannfarige materiaer. Dette kan forårsake eksposjon eer brann. Ikke transportér ast med oppøftede astearmer. Hod atid skuffen eer redskapet så avt som muig. Dersom du forater maskinen, ska asten senkes. Ikke dra spaken het i endeposisjon ved øfting eer senking av asten. Betjen spaken med forsiktighet og føese. Ikke overskrid angitt kapasitet - føg astdiagrammene. Ikke parkér maskinen i skråninger/heinger. Dersom dette er nødvendig, brukes parkeringsbremsen og snu fortrinnsvis maskinen med siden mot heingenn og senk redskapet ned på underaget. Passér hjukosser foran og bak hjuene dersom det er nødvendig. Før du forater førersetet: - Senk astearmene. - Senk redskapet ned på underaget. - Stopp motoren og fjern tenningsnøkkeen. - Sett parkeringsbremsen på. Kontroér at åsespintene åser redskapet skikkeig ved tikobing. Ikke a noen kroppsde eer person gå under oppøftede asterarmer. Vedikehodsarbeid og reparasjonsarbeid på maskinen må bare utføres når maskinen er stoppet. Stopp og a motoren avkjøes før du fyer drivstoff. Bruk adri eter eer startgass på diesemotorer med gødepugger. Bruk bare starthjep som er anbefat av motorprodusenten. Hod motorrommet rent for ettantenneige materiaer. Bruk vernebrier, hjem og andre arbeidskær med hensyn ti arbeidspassen. Ved hjepestart med startkaber festes atid minuskabeen (-) sist ti motorkroppen, ikke ti batteriet. Ved frakobing av startkabene fjernes atid minuskabeen først fra motoren. Ikke ad et frossent batteri. Syre/bybatterier produserer eksposive og ettantenneige gasser. Beskytt batteriet fra gnister, fammer og åpen id. Batterisyre forårsaker store forbrenningsskader. Skue du få syre på huden, må området spyes med rent ferskvann i fere minutter og oppsøk ege umiddebart dersom du har fått syre i øynene. Bruk en pappate eer ignende når du eter etter en ekkasje. Lekkende væsker under høyt trykk kan gå i gjennom skinnet og forårsake avorig infeksjon. Oppsøk ege dersom du er i tvi. Ikke modifisér eer kobe ti redskaper som ikke er utprøvd av Avant Tecno Oy. IKKE RØYK når du kjører eer fyer dribstoff. Hvis maskinen transporteres med en tihenger eer ignende, må du passe på at rammeeddet bir åst med det medsendte åsestaget. Når du svinger med maskinen må du huske på at førersetet kommer utenfor maskinens radius (fare for å kjøre i mot). Les denne instruksjonsboken nøye hvis du er usikker på hvordan du ska betjene og bruk maskinen. 5

6 Advarser 500 Serie KLISTREMERKER OG SKILTER Disse skitene og merkene ska atid være på maskinen. Mangende eer skadde merker/skiter må erstattes umiddebart. o j k m n j m k Les INSTRUKSJONSBOKEN nøye og spesiet SIKKERHETSREGLENE før bruk av maskinen. ADVARSEL!!! Parkeringsbrems n Kontroér maskinen før bruk Bruk betjeningsorganene kun når du sitter i førersetet. Kontroér at åsespintene åser redskapet skikkeig ved tikobing. Transportér asten så avt som muig og med teeskopfunksjonen het inntrukket. Kjør sakte og ikke snu i en bakke. Hod hender, føtter og kespagg vekk fra bevegeige deer og/eer syindere. Ikke ta med passasjerer og pass på at øvrige personer befinner seg utenfor arbeidsområdet. Før du forater førersetet: - Senk astearmen. - Sett parkeringsbremsen på. - Stopp motoren og kobe ut hovedstrømbryteren. AV PÅ o 6

7 500 Serie Lasterens hovedkonstruksjon LASTERENS HOVEDKONSTRUKSJON Føgende deer hører ti maskinens hovedkonstruksjon: k p r q j o m n j k m Fremre ramme Rammeeddets fremre de. I denne rammen er førersetet, betjeningen, hydrauikkventier og forhju med ojemotorer montert. Bakre ramme Rammeeddets bakre de. I denne rammen er motoren med hjepeanordninger, hydrauikkpumper, drivstofftank og bakhju med ojemotorer montert. Rammeedd Maskinens for- og bakramme er kobet sammen i rammeeddet. Maskinen styres ved å svinge rammeeddet hydrauisk. Hydrauikksanger og e.kaber går gjennom rammeeddet. Lastearm Lastearmen er festet ti asterens fremre rammehavde. Armen kan kobes ti forskjeige redskaper og kan utstyres med teeskop. n o p q r Hurtigkobingsramme Redskap kan kobes ti astearmen ved hjep av en hurtigkobingsramme. Eksternhydrauikk Redskapets hydrauikksanger kobes ti hydrauikkuttakene for ekstern hydrauikk. (Hydrauikkuttakene kan være montert bak på maskinen også, ekstrautstyr). Redskapskobing bak (ekstrautstyr) Redskap kan kobes bak på maskinen med en spesie tikobingsramme eer med hydrauisk øfteinnretning. ROPS-vetebøye Førerhus i henhod ti ISO 3471:1994 -st andard og med tiegg av 1:1997 samt te knisk endring 1:2000. FOPS-sikkerhetstak (ekstrautstyr) FOPS monteres på ROPS-vetebøye. FOPS er et sikkerhetstak i henhod ti ISO 3449:1992 (1365J). 7

8 Tekniske spesifikasjoner, astere 500 Serie TEKNISKE SPESIFIKASJONER Mode AVANT 520/528 Lengde 2420/2550 mm Bredde ( 23x hju) 1095 mm Høyde ( 23x hju) 1980 mm Bakkekaring mm Vekt 1050/1150 kg Standard hju 23x Gras/TR Kjørehastighet (avhengig av mode) 12/10 km/h Fremdrift hydrostatisk Voum, ojetank 38 Eksternhydrauikk AVANT 520: 31 /min 185 bar AVANT 528: 36 /min 200 bar Svingradius innside / utside 995 / 2050 mm Maks. øftehøyde 23x hju 2790 mm 26x hju 2820 mm Maks. trekkraft 700/750 dan Maks. øftekapasitet (hydr.) 1350/1500 kg Maks. brytekraft/50 cm 1100/1250 kg 35 Mode AVANT 520 Motortype Kubota D 722 Funksjon 4-takt Kjøesystem væske Anta syindere 3 Startsystem e Boring * sagengde 67 * 68 mm Sagvoum 719 cm³ Maks. effektuttak 14 kw (20 hk) Drivstoff diese Drivstoffvoum 20 Motoroje, type API CC Viskositet SAE 10W-30 Motorojevoum 3,8 Maks. adestrøm 40 A Tippast (se tabe på side 9) AVANT 528 Kubota D takt væske 3 e 78,0 * 78,4 mm 1124 cm³ 21 kw (28 hk) diese 30 API CC SAE 10W-30 5,1 40 A

9 500 Serie øftediagram LØFTEDIAGRAM Løftekapasiteten begrenses av faren for at maskinen ska tippe forover, over forakseen. Føgende diagram viser tippast og maksimat tiatt ast med uike aternativer på en jevn overfate og med asteren i ytterste posison. Tippast med asteren i ytterste posisjon Støpt motvekt 170 kg Fører 75 kg Maks. beastning ISO Lasteren i ytterste posisjon Støpt motvekt 170 kg Fører 75 kg Avstand fra forakse mm AVANT 500-serie øftediagram Diagrammet kan tokes i henhod ti føgende: Diagrammet viser tippast samt maks. beastning ved uike avstander fra maskinens forakse. Eks.: Hvis astens tyngdepunkt igger 750 mm foran forakseen, er maks. astkapasitet 700 kg (520) og 820 kg (528) når maskinføreren veier 75 kg og med 170 kg motvekt bak på maskinen. OBS! Dersom maskinføreren forater førersetet, reduseres tippast og maks. beastning tisvarende. Tippast og maks. beastning er atid avhengig av førerens egen vekt samt muige ekstra bakvekter. Observér at disse vektene bare gjeder på et pant underag. Dersom underaget skue hee, reduseres maks. asteevne. Maskinen er utrustet med et varsingssystem for overast, som verner maskinføreren med ydsigna når maskinen er i fare for å tippe over forakseen. IKKE KJØR ELLER SVING MED LASTEARMEN HEVET. IKKE TA EN TUNG LAST FRA ET HØYT NIVÅ F.EKS. FRA EN LASTEBIL, REOL ELLER TILSVARENDE - MASKINEN KAN TIPPE! SENK ALLTID LASTEN FØR DU FORLATER MASKINEN. HOLD MASKINENS RAMMELEDD RETT UNDER LASTING. 9

10 Betjeningsorganer og funksjoner 500 Serie INSTRUMENTPANEL Genere benevnese for asterens betjening. Det finnes uike betjeningsorganer og funksjoner avhengig av asterens mode. Hver enket funksjon beskrives nedenfor Ratt 2. Kjørepeda, venstre: kjøring bakover 3. Kjørepeda, høyre: kjøring forover 4. Parkeringsbrems 5. Lasterbetjening 6. Håndgass 7. Spak for eksternhydrauikk 8. Spak for teeskopfunksjon (ekstrautstyr) V strømuttak 10. Instrumentpane 10

11 500 Serie Betjeningsorganer og funksjoner BETJENING FOR LASTEARM OG REDSKAP Ved paneet på høyre side av føreren regueres astearm, eksternhydrauikk, motorens turta osv. Det finnes uike passeringer av betjening og utstyr med uike modeer. Funksjonene ti de forskjeige betjeningsorganene vises nedenfor Betjening av asteapparat (joystick er ekstrautstyr) trekk spaken bakover for å øfte astearmen skyv spaken forover for å senke astearmen press spaken mot venstre for å tite redskapet bakover (fying av skuffe) press spaken mot høyre for å tite redskapet forover (tømming av skuffe) 6. Håndgass før spaken forover for å øke turtaet før spaken bakover for å redusere turtaet 7. Spak for ekstern hydrauikk (arbeidsredskap) forover: test forsiktig i hviken retning redskapet beveger seg bakover: reversert bevegesesretning av redskapet åsing: konstant ojemengde 8. Spak for teeskopfunksjon (ekstrautstyr) forover: utskyt bakover: inntrekk 11

12 Betjeningsorganer og funksjoner 500 Serie INSTRUMENTPANEL Ved instrumentpaneet på høyre side av føreren finner du måere, varseamper og brytere. Det finnes uike passeringer av brytere og utstyr på forskjeige modeer. Funksjonen ti instrumentpaneet er føgende: 1. Varseampe for overast 2. Lampe for fytestiing 3. Lampe for kjøreys (fjernys) 5. Gødeampe 6. Drivstoffmåer 7. Lysbryter (ys foran) 8. Turteer 9. Driftstimeteer (digita) 10. Ojetrykksampe 11. Ladeampe 12. Temperaturmåer - motortemperatur 13. Tenningsås 14. Signahorn 16. Bryter for fremdriftsfordeer / diff.sperre -venti (ekstrautstyr) 17. Bryter for fytestiing (ekstrautstyr) BETJENING NEDE VED GULVET 7 13 Føgende betjeningsorganer er passert nede ved guvet: Kjørepeda, venstre: kjøring bakover 3. Kjørepeda, høyre: kjøring forover 4. Parkeringsbrems parkeringsbrems på: trekk først håndtaket opp og vri det deretter nedover parkeringsbrems av: vri først håndtaket opp og trykk det deretter ned 12

13 500 Serie Betjeningsorganer og funksjoner TELESKOPUTSKYT (ekstrautstyr) Med teeskoputskytet har asteren mer øftehøyde og rekkevidde. Teeskopets totaengde er 600 mm og dermed får asteren 485 mm økning av øftehøyden. Betjening av teeskopfunksjonen gjøres enten med spaken på paneet eer med joystick en. HYDRAULIKK BAK (ekstrautstyr) FLYTESTILLING (ekstrautstyr) Fytestiingsventien åpner portene i ventien for øftesyinderen sik at astearmen kan fyte fritt 17 innenfor syinderens bevegesesområde. På denne måten føger astearmen eventuee ujevnheter i underaget f.eks. ved bruk av snøskjær. 1. Senk astearmen ned. 2. Kobe inn fytefunksjonen FLOAT ON Kontroampen for fytestiing yser på instrumentpaneet. Maskinen kan utstyres med ekstern hydrauikk bak: 1. Hydrauikkuttak bak uttaket for eksternhydrauikk igger på bakre rammehavde bak radiatoren 2. Spak for hydrauikken bak betjening av hydrauikken bak gjøres med spaken (spak nr. 9, se side 11) på paneet 7 AVFJÆRET FØRERSETE (ekstrautstyr) Avfjæret førersete everes som ekstrautstyr. Setet justeres på føgende vis: 1. Fjæring ved å vri hendeen med urviseren hardere fjæring ved å vri hendeen mot urviseren mykere fjæring 2. Seteryggens heing ved å skru på regueringsrattet 3. Justering i engderetning ved å vri på hendeen under setet, kan setets avstand frem ti rattet justeres 3 2 PARALLELLFØRING (ekstrautstyr) Paraeføringen hoder redskapet i samme posisjon i forhod ti underaget uavhengig av astearmens posisjon. Paraeføringen er hydrauisk med egen hydrauikksyinder montert på bommens overde (på bidet). Syinderen styrer titsyinder og hoder redskapet i posisjon. 1 13

14 Betjeningsorganer og funksjoner 500 Serie HOVEDSTRØMSBRYTER Maskinen er utstyrt med en hovedstrømsbryter som er passert på maskinens bakre rammehavde, på høyre side. LÅSING AV RAMMELEDDET Det er muig å åse maskinens fremre og bakre rammehavdeer under transport med åsestaget som føger med. Hermed stabiiseres rammeeddet sik at ikke kan svinge under transport. MOTORVARMER, BLOKKVARMER (ekstrautstyr) Det er muig å montere en motorvarmer på maskinen. Varmerens innsats igger bak på maskinen, på høyre side. TREKKROK (ekstrautstyr) Maskinen kan utstyres med en standard 50 mm tihengerkue som monteres på maskinens bakre rammehavde. FORDELERVENTIL FOR FREMDRIFT (ekstrautstyr) Med fordeerventien (bryter nr. 16, LOCK) fordees 16 ojestrømmen meom venstre og høyre drivmotorer som påvirker trekkraften: LOCK OFF: Ventien er åpen ojen strømmer fritt meom ae fire drivmotorer. Hjuene roterer fritt og maskinen ager ingen spor når den snur på graspen e.. (differensiavirkning). LOCK ON: Ventien er stengt ojestrømmen fra venstre ti høyre side og omvendt er bokkert. Maskinens trekkevne øker på ujevnt og gatt underag: hjuene som står på bakken driver sev om hjuet på den andre siden er i uften. Dersom maskinen ikke har fordeerventi, kan ikke oje fyte fritt meom høyre og venstre side. DIFF.SPERRE-VENTIL (ekstrautstyr) Ventien fordeer ojen jevnt ti høyre og venstre hju og øker maskinens trekkraft på ujevne og gatte underag. Arbeider sammen med fordeerventien hvis bryter (nr. 16) er på LOCK ON. LOCK ON: Diff.sperre-ventien er tikobet. Den største kraften oppnås ved høyt motorturta og med et ett trykk på kjørepedaen (se kapitte 16). LOCK OFF: Diff.sperre-ventien er åpen ingen sperrevirkning. DEKK Det everes uike dekkdimensjoner ti maskinen, enten med gras- eer traktormønster. Maskinens totabredde kan reduseres avhengig av dekkdimensjon. 27 x = 990 mm 23 x = 1050 mm 23 x = 1095 mm 26 x = 1289 mm ARBEIDSLYS (ekstrautstyr) Maskinen kan utstyres med arbeidsys for kjøring i mørket. LYSUTSTYR FOR KJØRING PÅ OFFENTLIGE VEGER (ekstrautstyr) Utstyrt med godkjent ysutstyr kan maskinen registreres for kjøring på offentige veger ved behov. 14

15 500 Serie Starte motoren STARTE MOTOREN Motoren startes på føgende måte: Vri hovedstrømsbryteren PÅ. 6 Trykk gasshåndtaket itt forover: ca. ¼ bevegesesveg 6 13 Vri tenningsnøkkeen 13 mot høyre innti den gue gødeampen 5 yser, hod nøkkeen i gødeposisjonen innti ampen sukner. Vri tenningsnøkkeen enda mer mot høyre innti motoren starter og sipp nøkkeen deretter tibake ti stiing ON (PÅ). OBS! MOTOREN KAN IKKE STARTES HVIS SPAKEN FOR DEN EKSTERNE HYDRAULIKKEN (7) STÅR I EN AV ENDESTILLINGENE STOPPE MOTOREN Vri tenningsnøkkeen 13 tibake i pos. OFF (AV) (mot venstre) Steng av strømmen ved å vri hovedstrømsbryteren AV. 15

16 Kjøring av maskinen 500 Serie KJØRING AV MASKINEN Kjøringen kontroeres med de to kjørepedaene (forover-bakover) sammen med håndgassen og rattet. Det anbefaes å starte med et avere hastighetsområde. Veg først et passende motorturta med håndgassen. Hvis du vi kjøre fremover, trykkes den høyre kjørepedaen forsiktig ned med høyre fot innti maskinen begynner å røre på seg. Når maskinen beveger seg trykkes kjørepedaen for å øke farten. Å stoppe maskinen gjøres ved å sippe kjørepedaen opp gradvis. Kjøring bakover skjer ved å bruke den venstre kjørepedaen på samme måte som ved kjøring fremover. Straks du har ært deg å kjøre på en avere hastighet (starte-stoppe), kan du prøve å kjøre i høyere hastigheter. Kjørekretsen er en ukket hydrostatisk krets. Derfor bør man være oppmerksom på hydrauikkojenivået og ojens renhet samt ojefiteret (sugefiteret ved pumpen og returfiteret på hydrauikkojetanken) føg serviceinstruksjonene nøye. PEDALER Maskinen er utstyrt med en stempepumpe for kjøringen fremdriften er hydrostatisk. Husk at kjørepedaene ikke fungerer som gasspedaer de er snarere pedaer for å endre girtrinn: Når du vi ha størst muig trekkraft, brukes høyt motorturta mens det kun trykkes ett på kjørepedaen. Når kjørepedaen trykkes het ned, øker kjørehastigheten mens trekkraften reduseres. 16

17 500 Serie Styring av maskinen STYRING AV MASKINEN Styringen er en hydrauisk servostyring. Det er ett å styre rattet med venstre hånd og samtidig bruke høyre hånd ti betjening av asteren. Gjør deg kjent med de spesiee egenskapene og passen som trengs for å kjøre en midjestyrt maskin. (Prøv dette på en åpen pass uten hindringer). IKKE KJØR ELLER SVING MED LASTEARMEN HEVET. HOLD PASSELIG HASTIGHET. Maskinens stabiitet reduseres merkbart når astearmen er øftet opp. BRUK AV EKSTERNHYDRAULIKKEN Eksternhydrauikken (ved tikobede redskaper) styres med spaken på paneet på høyre side av føreren 7 eer med joystick ens trykknapper (se side 13). Spaken for den eksterne hydrauikken kan åses. Dette er nødvendig da du bruker et redskap som trenger kontinuerig ojestrøm, f.eks. trommekost eer graveaggregat. 7 IKKE TRANSPORTÉR LAST MED OPPLØFTET LASTEARM. Hod atid skuffen eer redskapet så avt som muig. Dersom du forater maskinen, ska asten senkes. HUSK SIKKERHETEN FØRST PRØV ALLE FUNKSJONENE PÅ MASKINEN PÅ EN ÅPEN OG SIKKER PLASS. PASS PÅ AT INGEN PERSONER OPPHOLDER SEG I MASKINENS ARBEIDSOMRÅDE. HUSK AT FØRERSETET STIKKER UTENFOR MASKINENS RADIUS DA DU SVINGER (KOLLISJONSFARE!). OBS! MOTOREN KAN IKKE STARTES HVIS SPAKEN FOR DEN EKSTERNE HYDRAULIKKEN STÅR I ÉN AV ENDESTILLINGENE ARBEIDSRETNINGEN TIL REDSKAPET AVHENGER AV KOBLINGEN AV HYDRAULIKK- SLANGENE. PASS PÅ AT INGEN PERSONER STÅR I FAREOMRÅDET DA DU PRØVER ROTASJONS- RETNINGEN. BYTT OM SLANGENE DERSOM DET ER NØDVENDIG. BETJENING AV LASTEAPPARATET HÅNDGASS Når du kjører kan hastigheten regueres med håndgassen. Ikke sving i høy hastighet (vetefare). Lasteapparatet betjenes med 4-veisspaken (pos. 2) ved å bevege spaken forover/bakover (astearmen opp-ned) eer mot venstre/høyre (titing). 17

18 TikoBing av redskap 500 Serie TILKOBLING AV REDSKAP Maskinen er utstyrt med et hurtigkobingssystem for tikobing av arbeidsredskaper. Dette etter ti- og frakobing av redskapet. Systemet arbeider på føgende måte: 1. trinn: Løft opp de to pinnene på hver side på hurtigkobingsrammen, ås disse i øvre posisjon ved å vri pinnen med urviseren. Pass på pinnene åser i øvre posisjon, eers er det ikke muig å kobe redskapet ordentig. 2. trinn: Tit hurtigkobingsrammen forover sik at øvre de av rammen heer forover. Kjør maskinen inn mot redskapet sik at de runde endene på den øvre deen av hurtigkobingsrammen går inn i festet på redskapet. 3. trinn: Løft opp astearmene (dra spaken bakåt) sik at redskapet øftes opp. Dra spaken innover (ti venstre) sik at nedre deen av redskapsfestet går mot redskapet. 4. trinn: Frigjør åsepinnene (dra spaken mer mot venstre), de er fjærbeastet sik at de faer ned automatisk. Pass på at åsepinnene går skikkeig i nedre posisjon (inn i åsehuet på redskapet). 5. trinn: Hvis redskapet er utstyrt med hydrauikksanger, kobes de ti uttaket for ekstern hydrauikk. Lasteren er utstyrt med tre hurtigkobinger: dobbetvirkende trykkobinger (2 stk.) og en returkobing. Stopp motoren før du kober ti et redskap. Trykk spaken for den eksterne hydrauikken noen ganger i begge retninger for å avaste event. resttrykk i kretsen. OBS! Fest sangene sik at de ikke kan komme i kem, bir vridd eer bi strukket ved titing av redskapet. 18

19 500 Serie Serviceskjema VEDLIKEHOLDSKJEMA På de etterføgende sidene beskrives hvert servicepunkt. Lastaren 1. Rengjør motor 2. Kontroér dekktrykk 3. Kontroer syrenivå i batteri 4. Kontro, hydrauojenivå 5. Skift hydrauikkojefiter 6. Skift hydrauikkoje 7. Kontroér titrekking av skruer, muttere og hydrauikkobinger 8. Kontro,trykk i hydrauikksystem 9. Justering, trykk hydrauikksystem 10. Kontroér bommens gidepater 1 og Justér eer skift bommens gidepater 1 og Kontroér bommens gidepater 3,4,5,6,7,8 13. Skift bommens gidepater 3,4,5,6,7,8 14. Kaibrer overastaarmen 15. Smør knuter, kjeder og spaker Motor*) 16. Kontro, ojenivå i motor 17. Skift motoroje 18. Rengjør uftfiter 19. Rens diesefiter og samskå 20. Kontroér strammingen og tistanden ti dynamoreimen 21. Kontroere kjøesystem 22. Skift motorojefiter 23. Skift diesefiter 24. Rengjøt diesetanken 25. Rengjør kjøer 26. Skift frostvæske 27. Skift uftfiter 28. Kontroere og justere ventier 29. Kontro av dyser Hver dag n n Hver uke Service n Ved behov *) Se mer detajerte informasjoner om motorservice i motorens instruksjonsbok (Honda/Koher). n Etter 50 t. n n n Hver 100 t. n Hver 200 t/år Hver 400 t. n Hver 800 t. Hvert år n 19

20 Sikkerhetsreger for vedikehod 500 Serie SIKKERHETSREGLER FOR VEDLIKEHOLD HUSK PÅ SIKKERHETEN DA DU UTFØRER VEDLIKEHOLD! IKKE UTFØR SERVICE ELLER VEDLIKEHOLD PÅ MASKINEN DA MOTOREN GÅR! BRUK LØFTESYLINDERSTØTTEN SOM ER LEVERT MED MASKINEN! GÅ ALDRI UNDER LASTEAPPARATET DERSOM DET IKKE ER OPPSTØTTET! RØYKING ER FORBUDT NÅR DU GJENNOMFØRER VEDLIKEHOLD! MONTERING AV LØFTESYLINDERSTØTTEN Sikre astearmen ved å passere øftesyinderstøtten på stempestangen ti øftesyinderen. Løftesyinderstøtten (rød) er passert under førersetet. Sikre øftesyinderstøtten med boten når støtten er montert på forrammen. SIKKERHETSREGLER FOR BEHANDLING AV BATTERIET BATTERIET INNEHOLDER ETSENDE SYRE! UNNGÅ KONTAKT MED HUDEN ELLER KLÆR. HVIS BATTERIVÆSKE KOMMER PÅ HUD ELLER KLÆR, MÅ DET SPYLES MED MYE VANN HVIS BATTERIVÆSKE KOMMER I ØYNENE, MÅ DET SPYLES MED RENT FERSKVANN I MINST 15 MINUTTER OG KONTAKT LEGE UMIDDELBART! NÅR BATTERIET LADES SKAPES EKSPLOSIVA GASSER! RØYKING ER FORBUDT NÅR DU HÅNDTERER BATTERIER! MINUSKABELEN (-) SKAL ALLTID KOBLES AV FØRST FRA BATTERIET OG KOBLES TIL SIST! KONTROLLÉR AT POLARITETEN ER RIKTIG VED TILKOBLING AV BATTERIKABELENE. FEIL TILKOBLING GIR STORE SKADER PÅ DET ELEKTRISKE ANLEGGET! 20

21 500 Serie Vedikehod av maskinen 1. RENGJØRING AV LASTEREN En ren maskin ser ikke bare fin ut. Det er svært viktig for akkens hodbarhet. En skitten maskin trekker urenheter inn i maskinens uftfiter. Maskinen kan rengjøres med høytrykksvasker. Føgende komponenter ska hodes spesiet godt rent: motoren, ojetanken, motorrommet og hydrauikkpumperommet. OBS! Dersom maskinen er utstyrt med ojekjøer, ska kjøeren rengjøres med trykkuft ved hver service og oftere hvis asteren arbeider i støvet eer skittent mijø. 2. LUFTTRYKK I DEKK For å sikre at dekkene ikke bir skadet eer fei sitt, må dekkene atid ha riktig ufttrykk. Fei ufttrykk øker sitasje av dekkene og kan ede ti uike faresituasjoner. Riktig ufttrykk i hjuene: - 27 x dekk 2.5 bar (36.3 PSI) - 23x /23x dekk 2.0 bar (29.0 PSI) - 26x dekk 2.0 bar (29.0 PSI) 3. KONTROLL AV BATTERIET Kontroér væskenivået på batteriet, batterikabene og innfestning. For å kunne garantere startegenskaper og sikker drift, må batteriet kontroeres regemessig. For å kontroere væskenivået, må ceeokkene åpnes forsiktig. Husk å rengjøre batteriet før du åpner ceeokkene. Rengjør batteripoene etter behov. 4. KONTROLL AV HYDRAULIKKOLJENIVÅ Hydrauikkojenivået kan kontroeres med peiepinnen i påfyingspuggen. Ojenivået ska stå meom strekene på peiepinnen. Fy oje ved behov. Påfyingspuggen har et pustefiter som må rengjøres eer skiftes årig. Husk å montere øftesyinderstøtten (se side 20)! 5.SKIFTING AV HYDRAULIKKOLJEFILTER Returfiteret for hydrauikksystemet er montert på hydrauikktanken. Returfiteret skiftes ved å åpne fiterokket og montere et nytt returfiter. Husk å monteres øftesyinderstøtten (se side 20)! Hydrauikkfiteret (trykkfiter) er passert i den bakre rammen ved siden av hydrauikkpumpene. Når du øsner fiteret hodes skruen i huset med en fastnøkke (12 mm nøkkevidde). Skift deretter fitereementet. 6. SKIFTING AV HYDRAULIKKOLJE Ojeskift kan utføres enten med en sugepumpe eer ved å tappe ojen ut via avtappingspuggen. I begge tifeer er det viktig å rengjøre magneten på tappepuggen for muige urenheter. Hydrauikkojetanken tar 38 iter. Bruk ISO VG-46 minerask hydrauikkoje (f.eks. She Teus oi TX). Syntetiske hydrauikkojer må ikke brukes! 7. KONTROLL OG TILTREKKING Kontroér titrekking av skruer, mutterer samt hydrauikkobinger regemessig. Husk å kontroere titrekking av hjuskruene også. OBS! Ettertrekk hjuskruene etter de 5 første arbeidstimene! Hjuskruene ska først trekkes ti i kryss med 120 Nm og deretter med maks. 150 Nm. 21

22 Vedikehod av maskinen 500 Serie 8. KONTROLL AV TRYKKET I HYDR.- SYSTEMET Trykkuttakene for kontro av hydrauikktrykket for de uike funksjonene er som føger: Tieggshydrauikk: Trykket kontroeres ved å kobe manometer inn i hunnkobingen. La motoren gå på maks. turta og ved å betjene spaken for tieggshydrauikken. Trykkinnstiingene ska være 185 bar for 520 og 205 bar for 528. Fremdriftstrykk: For å kontroere trykket i fremdriftskretsen må det monteres et trykkmanometer på trykkrøret i hvert tifee dersom det virker at trykket er het fei. Det er to trykkbegrensningspatroner (én for forover og én for bakover) som begge har faste trykkinnstiinger: 250 bar for 520 og 300 bar for 528. Disse trykkene må kun kontroeres av en fagært mekaniker. Ta kontakt med AVANTforhanderen dersom du trenger hjep. 9. JUSTERING AV TRYKKET I HYDR.- SYSTEMET Dersom det virker som trykket i hydrauikksystemet ikke er riktig, eer at trykket viser seg å være fei ved en kontro, så kan det justeres. Justeringsskruen er beskyttet av en koppmutter og det igger et tetningsring under mutteren. Pass på at tetningsringen ikke mistes når koppmutteren skrus av. Se figuren under vedr. passering av trykkjusteringen. Tieggshydrauikk: Trykket justeres med trykkbegrensningsventien på hovedventisentraen. Trykkjusteringsskruen sitter ti høyre på toppen av ventisegmentet (se figuren). Trykket justeres ved å dreie på sekskantskruen under hetten. Justér trykket med en skrutrekker. Trykkinnstiingene ska være 185 bar for 520 og 205 bar for 528. Fremdriftstrykk: Kan ikke justeres. Hvis trykket het kart er fei, må ventipatronene skiftes da disse har fast trykkinnstiing: 250 bar for 520 og 300 bar for 528. DE ANGITTE TRYKKVERDIENE FOR HYDRAULIKKTRYKK MÅ IKKE OVERSKRIDES! HØYERE TRYKK KAN FORÅRSAKE SKADER PÅ PUMPE, SYLINDERE ELLER DRIVMOTOR! GARANTIEN DEKKER IKKE SKADER OPPSTÅTT SOM RESULTAT AV OVERSKRIDELSE AV HYDRAULIKK- TRYKKENES ANGITTE VERDIER! JUSTERING OG SKIFTING AV GLIDEFØRINGENE PÅ TELESKOPBOMMEN Teeskopbommen er utstyrt med gideføringer. I den nedre enden av ytre bom er det montert gideføringer i nyon (pos. 1 og 2) og bronse (pos. 3 og 4). I tiegg er det fire gidesko (pos. 5, 6, 7 og 8) som er fremstit av en egering av auminium og bronse. Disse er passert i den øvre enden av den indre bommen. Ae gideføringene kan skiftes og nyonpatene på den ytre bommen kan også justeres. På dette viset kan naturig sitasje på teeskopbommen kompenseres. Gideføring pos. 1 og 2 kan justeres ved å montere tynne meomagspater meom bommen og føringen. Kjør teeskopbommen nesten het ut og press bommen mot bakken sik at det er ettere å montere meomagspatene under gideføring 2. Dersom gideføringene er mye sitt, anbefaes det å skifte begge føringene 1 og 2. Gideføring pos. 3 og 4 på siden av ytterbommen og gideføringene pos. 5, 6, 7 og 8 i den øvre enden av den indre bommen varer vedig enge under normat bruk. Gideføringene 3, 4, 5, 6, 7 og 8 ska kontroeres hver 400 driftstime. Kontroen utføres ved å ta den indre bommen het ut av ytterbommen. Hvis gideføringene er så mye sitt at de er jevnt med bommen, må de skiftes. Denr. for gideføringene er: Gideføring 1 og 2: A48339 Gideføring 3 og 4: A48340 Gideføring 5 og 6: A47922 Gideføring 7 og 8: A48343 Skiver under gideføringene 5 og 6: A47941 Meomagspate, kort: A48013 Meomagspate, ang: A

23 500 Serie Vedikehod av maskinen 14. OVERLASTALARM OG KALIBRERING AVANT 500 asterne er utstyrt med en overastaarm som verner maskinføreren med et ys (på instrumentpaneet) og et ydsigna når maskinen hoder på å tippe over forakseen. Når ydsignaet høres, er asten for stor i forhod ti maskinens øftekapasitet. Da man enten montere fere ekstra motvekter bak på maskinen eer senke asten. NÅR OVERLASTALARMEN VARSLER OM OVERLAST: STOPP LØFTEBEVEGELSEN, TREKK TELESKOPARMEN INN OG SENK LASTEARMEN SAKTE NED. NÅR OVERLASTALARMEN VARSLER, KAN MAN BEGYNNE Å KJØRE MASKINEN FØRST ETTER AT LASTEN ER SENKET SÅ LANGT NED MOT BAKKEN SOM MULIG. NÅR OVERLASTALARMEN VARSLER, MÅ MAN ABSOLUTT IKKE KJØRE TELESKOPET UT. 15. SMØRING AV MASKINEN Det er svært viktig å smøre maskinen regemessig for å unngå sitasje i edd, boter og fôringer. De feste smørepunktene er på asteapparatet. På side 24 har vi aget er oversikt over passering av smørenipene SERVICEPUNKTER Maskinene har Kubota diesemotor (se tekniske spesifikasjoner på side 8). Motorens servicepunkter vises i motorens instruksjonsbok som be evert sammen med maskinen. FYLLING AV DRIVSTOFF Kontroér drivstoffnivået og etterfy ved behov på drivstofftanken. Bruk kun diese som drivstoff. Annet drivstoff må ikke brukes. Pass på så tanken ikke tømmes het. Maskinen kan da suge uft. TØRK UMIDDELBART BORT DRIVSTOFFSØL VED PÅFYLLING. BRANNFARE! STOPP OG LÅ MOTOREN AVKJØLES FØR DU FYLLER DRIVSTOFF! Overastaarmen må kaibreres dersom man monterer eer fjerner mer enn to ekstra motvekter bak på Avant-asteren (+/- 65 kg). Kaibreringen ska gjøres på føgende måte: 1. Montér så mange motvekter på maskinen som du behøver for det aktuee arbeidet. 2. Ta av motordekseet og sidedekseet på venstre side. 3. Løft noe tungt i astearmen som gjør at bakhjuen heves opp fra bakken. 4. Løsne skruen med to 13 mm fastnøker. Trekk skruene ti igjen når de to ståkontaktene berører hverandre. 5. Senk maskinen ned på bakken med bakhjuene først og montér deksene igjen. 6. Kontroér overastaarmen etter kaibrering. OBS! Man kan ikke øfte opp bakhjuene på maskinen med en jekk for å kaibrere overastaarmen. Bakhjuene må heves opp i uften ved å bruke asterens egen astearm for at kaibreringen ska gjøres korrekt. 23 SIKRINGSBOKS FYLL TANKEN ETTER KJØRING SLIK AT IKKE DANNES KONDENSVANN I TANKEN! Sikringsboksen er passert på høyre side av astearmen. Det er ett å kontroere sikringer og skifte ved behov ved å først ha hevet asterarmen. På høyre side vises oversikt over sikringene og hvike komponenter/kretser de beskytter. Dersom motoren ikke starter og astearmen ikke kan øftes, kan sikringene kontroeres ved å åpne det høyre sidedekseet. HUSK ALLTID Å BRUKE LØFTESYLINDERSTØTTEN! Ojekjøer Kontroamper Signahorn 12 V uttak Arbeidsys Ekstra arbeidsys Trafikjussats Fytefunksjon Førerhus Setevarme Joystick

24 Passering av fitre 500 Series PLASSERING AV FILTRE Her vises passering av fitrene med denummer samt kompette fiterpakker for hver maskin med bestiingsnumre FILTER TIL AVANT 520/ Luftfiterinnsats 2. Drivstoffiter 3. Drivstoffiter, grovt 4. Motorojefiter 5. Hydrauikk, returfiter 6. Hydrauikk, trykkfiter 7. Vannutskier 3 AVANT 520 Fiterpakke A innehoder Luftfiter Drivstoffiter Drivstoffiter, grovt Motorojefiter Hydrauikk, trykkfiter Hydrauikkfiter, returfiter AVANT 528 Fiterpakke A innehoder Luftfiter Drivstoffiter Drivstoffiter, grovt Motorojefiter Hydrauikk, trykkfiter Hydrauikkfiter, returfiter Det er også montert en vannutskier i drivstoffsystemet. Vannutskieren har et fiter som ikke inngår i fiterpakken. Dette fiteret ska skiftes bare dersom det går i stykker. Denr. er SMØRING Det finnes føgende smørepunkter på maskinen: Løftesyinder nede og oppe (2 stk.) 2. Styresyinder (2 stk.) 3. Titsyinder (2 stk.) 4. Boter på hurtigkobingsrammen (2 stk.) 5. Boter på astearmen (2 stk.) 6. Rammeedd (2 stk.) 7. Teeskop, øvre 8. Paraeføringssyinder (2 stk.) 9. Titmekanisme 24 Kontroér titrekkingen av åseskruene på botene. Dersom de har øsnet, så påføres de ock-tite og trekkes ti igjen. 6

25 500 Serie Førerhus FØRERHUS Vindusspyerbehoderen er passert under stigtrinnet på venstre side og påfyingshuet er under guvmatten. Sikringen (25A) for det eektriske utstyret i førerhuset er passert i sikringsboken på maskinen, under det fremre dekseet (se side 23). Varmeapparat Førerhuset er utstyrt med en kupévarmer som også varmer opp motorens kjøevæske. Temperaturen i førerhuset kan justeres med termostaten på det venstre frontpaneet. AVANT 500 serien kan utstyres med et førerhus. Her er føger instruksjoner for førerhuset: Ae de andre bryterne er passert i instrumentpaneet på høyre side, unntatt termostaten for varmeapparatet som er passert på det fremre paneet på venstre side. Luftstrømmen kan styres med uftdyser på frontpaneet og nede ved føttene. Varmeeffekten og uftstrømmen kan justeres ved hjep av viften. Førerhuset er også utstyrt med et uftsirkuasjonssystem: Det finnes en ventiasjonsuke under uftdysen nede ved guvet. Luken kan regueres med vingeskruer. Når uken åpnes vi kupévarmeren begynne å ta varm uft fra kupéen og sirkuere den gjennom åpningene bak i førerhuset. På denne måten varmes førerhuset opp fortere i kadt vær. MERK! Så av uftsirkuasjonen straks temperaturen har bitt tifredsstiende i kupéen, eers vi temperaturen stige i førerhuset og kondens vi dannes på vinduene. Det høyre sidevinduet kan åpnes for å øke uftsirkuasjonen. MERK! IKKE KJØR MED ÅPEN FØRERHUSDØR. IKKE VRI PÅ RATTET MENS FØRERHUSDØREN STÅR ÅPEN. Vifte Tenningsbryter Vinduspusser og vindusspyer Arbeidsys, foran Arbeidsys, bak Roterende varseys Nødbink Sikkerhet Gjør deg kjent med maskinens kjøreegenskaper og nødvendig manøvreringsarea for denne midjestyrte asteren på et fatt og åpent area. Husk at førerhuset rager utenfor hjuenes svingradius under sving. Ta spesiet hensyn ti dette ved kjøring på trange steder sik at bakparten av førerhuset ikke bir skadet. MERK! Det er ikke tiatt å kjøre og/eer svinge maskinen mens førerhusdøren står åpen. Hvis ikke kan døren knuses. 25

26 Feisøking 500 Serie FEILSØKING Nedenfor vises de mest vanige probemer med øsninger. I motorens instruksjonsbok kan du finne fere øsninger på muige motorprobemer. Probem Tikobede hydrauiske redskaper fungerer ikke når tieggshydrauikken betjenes. Motoren vi ikke starte. Hydrauikksangene fra redskapet vi ikke gå inn i hydrauikkuttakene på maskinen. Årsak Hydrauikksangene fra redskapet er ikke skikkeig kobet eer de forsøkes kobet i fei uttak. Skadde eer fei hurtigkobinger (vi strupe eer hindre ojestrømmen). Drivstoff manger. Betjeningen for tieggshydrauikken står i åst posisjon. Sikring nr. 3 er røket (sikringene i sikringsboksen er nummererte). Batteriet er utadet eer skadet. Hvis startmotoren dreier rundt, men det kommet ingen røyk fra eksosrøret når du forsøker å starte motoren, så får ikke motoren drivstoff. Det er resttrykk i hydrauikkretsen på tieggshydrauikken. Utbedring Pass på at sangene kobes skikkeig i hydrauikkuttakene, bytt om sangene hvis det er nødvendig. Tieggshydrauikken har dobbetvirkende funksjon med trykk (hunnkobing) og retur (hannkobing). Ojeretningen (bevegesesretningen ti hydrauikkfunksjonen på redskapet) avhenger av hvordan sangene er kobet ti hydrauikkuttakene. Skift hurtigkobinger. Fy drivstofftanken og start motoren. Diesemotoren har automatisk ufting, så det ska normat bare være å gøde og starte opp. Sett betjeningen i midtstiing (nøytra). Skift sikring. Hjepestart med et annet batteri og ad deretter batteriet eer skift batteriet dersom det er skadet. Pass på at drivstoffsangene og drivstoffiteret er rene og ikke frosne. Rengjør om nødvendig. Avast trykket ved å bevege betjeningen for tieggshydrauikken i begge retninger. Maskinen beveger seg etter at park.bremsen er satt på. Botene i park. bremsmekanismen har ikke gått skikkeig i åsestiing i hjuene. Kjør sakte forover eer bakover for å åse park.bremsen. For å øsne park.bremsen gjøres dette i motsatt rekkeføge. 26

27 500 Serie Servicehistorie SERVICEHISTORIE Dato Driftstimer Oppysninger

28 AVANT TECNO OY e-mai: Vi reserverer oss retten ti tekniske endringer. Yotie 1 FIN YLOJARVI FINLAND Te Fax AVANT Tecno Oy. A rights reserved. Printed in Finand

www.wonderlandbeds.com Wonderland 332 Regulerbar seng Regulerbar seng Reglerbar säng Säätösänky Verstelbaar bed Das justierbare Bett Adjustable bed

www.wonderlandbeds.com Wonderland 332 Regulerbar seng Regulerbar seng Reglerbar säng Säätösänky Verstelbaar bed Das justierbare Bett Adjustable bed www.wonderandbeds.com Wonderand 332 DK SE FI NL DE GB Reguerbar seng Reguerbar seng Regerbar säng Säätösänky Verstebaar bed Das justierbare Bett Adjustabe bed Lykke ti med vaget av ditt nye Wonderandprodukt.

Detaljer

Norge. Instruksjonsbok 2009-

Norge. Instruksjonsbok 2009- Norge 745/750 Instruksjonsbok 2009- Innhod 700 serie INNHOLD INTRODUKSJON...3 GARANTIBETINGELSER FOR AVANT 700 SERIE...3 EU SAMSVARSERKLÆRING...4 HVORDAN MAN ARBEIDER SIKKERT... 5 PLASSERING AV KLISTREMERKER...6

Detaljer

Ny R-serie AVANT R20 AVANT R28 AVANT R35 S AUX S AUX AUX

Ny R-serie AVANT R20 AVANT R28 AVANT R35 S AUX S AUX AUX Norwegian R-serie Ny R-serie Den nye Avant R-serien skiller seg fra den tradisjonelle Avantkonstruksjonen når det gjelder styring. I R-serien sitter føreren på den bakre rammedelen på toppen av motoren,

Detaljer

Norge. Instruksjonsbok 2007-

Norge. Instruksjonsbok 2007- Norge Instruksjonsbok 2007- Innhod 600 serie INNHOLD INNLEDNINGSORD...3 GARANTIBETINGELSER...3 CE-SAMSVARSERKLÆRING...4 HVORDAN MAN ARBEIDER SIKKERT... 5 SIKKERHETSREGLER, KLISTREMERKER...6 LASTERENS HOVEDKONSTRUKSJON...7

Detaljer

Norge. Instruksjonsbok 2012-

Norge. Instruksjonsbok 2012- Norge 420 Instruksjonsbok 2012- Innhod 400 serie INNHOLD INTRODUKSJON...3 GARANTIBETINGELSER FOR AVANT 400 SERIE...3 EU SAMSVARSERKLÆRING...4 HVORDAN MAN ARBEIDER SIKKERT... 5 PLASSERING AV KLISTREMERKER...6

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen Side 1 NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Sagentangen Aug. 2013 Side 2 Raffineriet på Sagentangen og Storuykkesforskriften Essoraffineriet på Sagentangen har en skjermet beiggenhet ved Osofjorden,

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Bryne Trafikk. Sikkerhetskontroll av bil

Bryne Trafikk. Sikkerhetskontroll av bil Bryne Trafikk Sikkerhetskontroll av bil Sikkerhetskontroll av bil.! Gjennomgås i trinn 2.! Du vil få spørsmål fra sikkerhetskontroll av bil på førerprøven. Betjeningsorganer Beskriv og forklar bruken av

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

Norge. Instruksjonsbok 2010-

Norge. Instruksjonsbok 2010- Norge Instruksjonsbok 2010- Innhod 200 Serie INNHOLD INNLEDNING...3 GARANTIBETINGELSER...3 CE-SAMSVARSERKLÆRING...4 HVORDAN MAN ARBEIDER SIKKERT... 5 KLISTREMERKER OG SKILTER...6 LASTERENS HOVEDKONSTRUKSJON...7

Detaljer

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no 1 Brukerveiledning Truvox Teppebanker 2 Generell informasjon: Truvox teppebanker er utformet for effektiv renhold av tepper og matter innendørs. Den skal ikke brukes utendørs, eller i områder med svært

Detaljer

Oppgave 1: Blanda drops

Oppgave 1: Blanda drops Fysikkprøve-0402-f.nb Oppgave : Banda drops a) En avgrenset mengde oksygen-gass HO 2 L ar temperaturen T = 300 K, trykket p = 0 kpa og voum V =0,00 m 3. Beregn massen ti den avgrensede gassen. Vi bruker

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

Instruksjonshefte biltilhengere

Instruksjonshefte biltilhengere Instruksjonshefte biltilhengere Produsent : TREDAL AS 4520 Lindesnes 1 Gratulerer med ny TREDAL biltilhenger! Tredal`s høye kvalitet og meget gode kjøreegenskaper på grunn av vårt SPIRAX fjæringssystem

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område Veiedning for montasje av måerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område RETNINGSINJER FOR MÅERINSTAASJON 1. GENERET 1.1 Formå Retningsinjer er aget for at instaatører og montører sa unne bygge anegg

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk!

NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk! NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk! Arctic løftestoler er testet og godkjent i henhold til følgende krav og standarder: EN 12182 EN 1021-1 EN 13751 EN 1021-2 EN 1728 EN 1022 EN 60601-1

Detaljer

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/ Instruksjonsbok Besøk oss på http//www.serigstad.no/ Postboks 25, 4349 BRYNE Telefon 51772100 Fax 51772101 E-post serigsta@serigstad.no Web www.serigstad.no Tilleggsutstyr RBK Flexifeed INNHOLD SIDE Sikkerhetsinstruks

Detaljer

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse.

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Modell 260 Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Vennligst les brukerveiledningen nøye. For hjelp, vennligst ring: Access Vital AS: 62 51 85 00 26.03.2007 Stannah 260 norsk - 1 - 26.03.2007 Stannah

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne porten på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten til

Detaljer

Sluttkontroll av montert port: Kontroller at porten presser jevn mot tettelisten når porten står lukket, juster om nødvendig løpehjulsholderne for å presse porten ut eller inn for å oppnå dette på alle

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Bruksanvisning NO Skiveslåmaskin K-280 Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING SKRIV SERIENUMMERET HER FØR DU MONTERER TRENINGSAPPARATET VIKTIG: Les hele bruksanvisningen før du forsøker å montere eller bruke dette apparatet. Denne bruksanvisningen inneholder

Detaljer

Produktinformasjon for Autoline sandstrøere. Autoline gratulerer dere med valget av «verdens beste» sandstrøer!

Produktinformasjon for Autoline sandstrøere. Autoline gratulerer dere med valget av «verdens beste» sandstrøer! Side 1 av 5 BRUKERVEILEDNING AUTOLINE SANDSTRØER MODELLENE: T40 - C50 - Y60 - V70 - S90. Autoline gratulerer dere med valget av «verdens beste» sandstrøer! For å oppnå den beste og mest effektive bruk

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner UF-9.2F-F-XXL 05.03.2007 V01 BUILT FOR HEALTH 1 INNHOLD *SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD.... 3 *TILBEHØR... 4-5 *MONTERING Deleliste...... 6 Trinn for trinn....7-9 *OPERASJONER

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

Vedlikehold Portene er normalt husets største og tyngste bevegelige del. Ved bruk er store krefter i bevegelse for å føre porten opp og ned og personer er ofte i nær kontakt med porten. Et uhell kan derfor

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Wilhelmi Byggevarer. Overvannshåndtering Tanker. Wilhelmi Byggevarer tel. +47/405 65 431 info@wilhelmi.no

Wilhelmi Byggevarer. Overvannshåndtering Tanker. Wilhelmi Byggevarer tel. +47/405 65 431 info@wilhelmi.no Wihemi Byggevarer Overvannshåndtering Tanker Wihemi Byggevarer te. +47/405 65 431 info@wihemi.no Produksjonsanegg i Dachstein (Frankrike) Produksjonsanegg i Teningen (Tyskand) i nærheten av Freiburg GRAF

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Teknisk håndbok JRG CleanLine

Teknisk håndbok JRG CleanLine Teknisk håndbok JRG CeanLine Innhod Den nye generasjonen tibekspyende fitre Nomogram Montering JRG CeanLine Kombi Unioner Tibehør 4 5 6 6 9 12 Den nye generasjonen tibakespyende fitre 10 11 EPDM - + 2

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

Snøproduksjonsmøte 10 nov 2014. -Utstyret vi bruker Traktor Container Snøkanon Hydranter

Snøproduksjonsmøte 10 nov 2014. -Utstyret vi bruker Traktor Container Snøkanon Hydranter SNØPRODUKSJON Snøproduksjonsmøte 10 nov 2014 -Utstyret vi bruker Traktor Container Snøkanon Hydranter -Bytte av hydrant -Innstilling av kanon -Produksjonsplan -Gjennomgang av vaktlista -Praktisk befaring

Detaljer

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - Arbeidsbord Mobilt Universalt trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister INNLEDNING... 3 GENERELL SIKKERHETSANVISNING... 3 1. Forstå hvordan bordet brukes... 3 2.

Detaljer

Brukermanual Kickbike

Brukermanual Kickbike Brukermanual Kickbike Takk for at du kjøpte en Kickbike sparkesykkel. Vennligst les avsnittene Vedlikehold, Advarsler, Garanti og Tips nøye. Du kan følge denne manualen når du skal montere Kickbiken din.

Detaljer

Stokkstativ ST1910. Instruksjonsbok og delekatalog

Stokkstativ ST1910. Instruksjonsbok og delekatalog Stokkstativ ST1910 7630 Åsen, Norway Tlf: +47 74 01 59 00 Fax: +47 74 01 59 10 Foretaksnr: NO 980.400.212.mva www.duun.no Instruksjonsbok og delekatalog 1 Garantibestemmelser Duun ST1910 er garantert for

Detaljer

Bruks- og vedlikeholdsveiledning

Bruks- og vedlikeholdsveiledning Bruks og vedlikeholdsveiledning ADVARSLER Disse enhetene er KUN beregnet for bruk i industrielle trykkluftsystemer. Må IKKE brukes til væsker, kun omgivelsesluft. Lufttilførselen må være tørr nok til å

Detaljer

UNIVERSAL TRAINER LA-1447

UNIVERSAL TRAINER LA-1447 UNIVERSAL TRAINER LA-1447 ====Bruksanvisning ===== Viktig informasjon a) Dette produktet har blitt testet i henhold til EN-standard 957-1, 957-2 klasse H (hjemmebruk). Maksimal kroppsvekt er 140 kg. b)

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste batteri... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 5 PAS føler... 6 Hva trenger du, hva

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK - NORSK

BRUKERHÅNDBOK - NORSK BRUKERHÅNDBOK - NORSK SKIKE V7 FIX Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE A. LEVERINGSOMFANG... 1 B. DE FØRSTE TRINNENE... 1 C. BREMSEJUSTERING... 1 D. X / O BENJUSTERING... 2 E. INNSTILLINGER, INN OG

Detaljer

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift PLASSERING Hvor du skal plassere din FreshAir Box Plasser din FreshAir

Detaljer

Bruksanvisning for Wheely One 264

Bruksanvisning for Wheely One 264 Bruksanvisning for Wheely One 264 Takk for at du valgte Wheely sin elektriske selvbalanserende enhjuling. Denne manualen beskriver viktigheten av sikkerhet og bruk av produktet. Vennligst les igjennom

Detaljer

Bruksanvisning/ Brugsanvisning

Bruksanvisning/ Brugsanvisning Bakovervendt/Bagudvendt Bruksanvisning/ Brugsanvisning ECE R44 04 Gruppe Vekt Alder 0+/1 0-18 kg 6m 4å 1 Takk for at du valgte BeSafe izi Kid. BeSafe har utviklet dette setet med stor omtanke, for å beskytte

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag WX-15

Bruksanvisning Veggsag WX-15 Bruksanvisning Indeks 004 10987076 no /15.04.08 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT Hydrostress-reservedeler

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Klasse 1. 106. Høyre sving Dette er en 90-graders høyresving under marsj. Fører har lov til å kommandere hunden når de begynner på øvelsen.

Klasse 1. 106. Høyre sving Dette er en 90-graders høyresving under marsj. Fører har lov til å kommandere hunden når de begynner på øvelsen. Klasse 1 Skilt Rallylydighet Beskrivelse 101. Sitt Fører går inntil øvelsesskiltet. Fører gjør holdt og hunden setter seg i utgangsstilling. Når dette er utført kommanderer fører hunden til å følge med

Detaljer

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL DNG C-2000h Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL Egenskaper: Tar liten plass og er lett i vekt. Lavt strømforbruk tross stor trekk kraft. Brukervennlig, robust og driftsikker. Tre funksjoner i

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Håndverksveien 8, N-1405 LANGHUS Telefon +47 64 91 80 60 Faks +47 64 91 80 66. Kryssa här!

Innholdsfortegnelse. Håndverksveien 8, N-1405 LANGHUS Telefon +47 64 91 80 60 Faks +47 64 91 80 66. Kryssa här! Produktet er bare beregnet på å brukes som et understell sammen med sittesystem produsert av natomic SITT. Ved ønske om å benytte det til andre formål, kontakt ardum S. Tillverkare / Manufacturer natomic

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

For Earth, For Life F2890/F3090/F3890. Tre oppgraderte modeller med forbedret ytelse gjør den nye F-serien til standarden for profesjoneller klippere.

For Earth, For Life F2890/F3090/F3890. Tre oppgraderte modeller med forbedret ytelse gjør den nye F-serien til standarden for profesjoneller klippere. For Earth, For Life F F2890/F3090/F3890 Tre oppgraderte modeller med forbedret ytelse gjør den nye F-serien til standarden for profesjoneller klippere. Kraftige rotorklippere med st ytelse tilfredsstiller

Detaljer

tipper Modell: 1500 HDK

tipper Modell: 1500 HDK tipper Modell: 1500 HDK Bruker- & monteringshåndbok Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...2 Tekniske spesifikasjoner:...3 Utstyr:...4 Virkemåte:...5 Førstegangs klargjøring av tipperen:...5 Kort

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Monteringsanvisning, PC-stativ type 30107 14

Monteringsanvisning, PC-stativ type 30107 14 Monteringsanvisning, PC-stativ type 30107 14 Montering av PC-brett: Røret(3 bilde A) som er festet til PC-brettet tres inn på stang (4 bilde A) på stativets søyle. Røret skyves inn til det stopper mot

Detaljer

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning Ledsagerstyring Co-pilot Bruksanvisning NO Her finner du Permobil Avdeling for salg og service i Norge Permobil AS Solheimveien 4 Postboks 23 14 76 Rasta, Norge Tlf. 815 33655 Fax. 815 33244 E-post: firmapost@permobil.no

Detaljer

12.4 HORISONTALE SKIVER Virkemåte Generelt Vindlastene i skivebygg overføres fra ytterveggene til dekkekonstruksjonene,

12.4 HORISONTALE SKIVER Virkemåte Generelt Vindlastene i skivebygg overføres fra ytterveggene til dekkekonstruksjonene, 112 B12 SKIVESYSTEM Oppsummering av punkt 12.3 Enke, reguære bygg kan håndregnes etter former som er utedet. Føgende betingeser må være oppfyt. - Ae vertikae avstivende deer må ha hovedaksene i - og y-retning

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning / monteringsanvisning

Bruksanvisning / monteringsanvisning art.nr: bruk-freewheel Rev.2012-01 2012-01-02 Bruksanvisning / monteringsanvisning 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Bruksområde 2 Sikkerhetsforskrifter 2 Garanti 2 Panthera instruksjoner 3 Montering av FreeWheel

Detaljer

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014 Oppgaver MAT500 Fredrik Meyer 0. september 04 Oppgave. Bruk forrige oppgave ti å vise at hvis m er orienteringsreverserende, så er m en transasjon. (merk: forrige oppgave sa at ae isometrier er på formen

Detaljer

Brukerveiledning Back Pack støvsuger

Brukerveiledning Back Pack støvsuger Service & Hjelp Kontakt din forhandler hvor du kan købe produktet AME Gulvteknik ApS tlf. 66157644 - mobil 28300770 www.adiatek.dk - adiatek@adiatek.dk Brukerveiledning Back Pack støvsuger Garanti Pacvac

Detaljer

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon TEMA: DYREHELSE REINE DYR en forutsetning for god dyreveferd og trygg matproduksjon Triveige dyr er reine og vestete. Hud og hårager er viktig i forsvaret mot skader og infeksjoner. Reint hårag er også

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL

BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL 1 Innholdsfortegnelse Ta vare på Bruksanvisningen. Side 2 Tekniske data.. Side 3 Innhold.. Side 3 Sikkerhetsinstruksjoner.. side 4 Luft systemet side 4 Tilkobling

Detaljer

INNHOLD PLASSERING AV KLISTREMERKER PLASSERING AV VARSELSMERKER 2 VIKTIGE FORHOLDSREGLER 3 FØR DU BEGYNNER 4 SMÅDELER 5 MONTERING 6 JUSTERINGER 21

INNHOLD PLASSERING AV KLISTREMERKER PLASSERING AV VARSELSMERKER 2 VIKTIGE FORHOLDSREGLER 3 FØR DU BEGYNNER 4 SMÅDELER 5 MONTERING 6 JUSTERINGER 21 INNHOLD PLASSERING AV VARSELSMERKER 2 VIKTIGE FORHOLDSREGLER 3 FØR DU BEGYNNER 4 SMÅDELER 5 MONTERING 6 JUSTERINGER 21 DIAGRAM OVER VEKTMOTSTAND 23 KABELDIAGRAM 24 VEDLIKEHOLD 25 RETNINGSLINJER 26 DELELISTE

Detaljer

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig Innedning 1 Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftig Sik bir du bedre ti å skrive Det å skrive en oppgave er utfordrende og meningsfut. Når du skriver, egger du a din reevante kunnskap og forståese

Detaljer

crocodiletm Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Crocodile are registered trademarks of R82 A/S.

crocodiletm Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Crocodile are registered trademarks of R82 A/S. crocodiletm orsk bruksanvisning 2008 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the rocodile are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSFORTEGELSE Sikkerhet... 4 Garanti... 4 Verktøy... 4 Vedlikehold...

Detaljer

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER VIKTIGE FORHÅNDSREGLER ADVARSEL: Vennligst les nøye gjennom de følgende sikkerhetsreglene før du begynner å bruke maskinen. Dette er viktig for din egen sikkerhet. 1. Dette produktet er kun designet for

Detaljer

DRIVLINJE 2 VT2009B: VT2214B VTO2214B VT2514B VTO2514B. I Shift AT2412E AT2612E ATO2612E. Bakaksler med enkelutveksling

DRIVLINJE 2 VT2009B: VT2214B VTO2214B VT2514B VTO2514B. I Shift AT2412E AT2612E ATO2612E. Bakaksler med enkelutveksling DRIVLINJE 2 DRIVLINJEKOMBINASJONER Manue girkasse D11K330 D11K370 D11K410 VT2009B: D11K450 DK420 DK4 VT2214B VTO2214B DK500 VT2514B VTO2514B I Shift AT2412E AT2612E ATO2612E RSS44C/D RSS56 RSS RTS2370B

Detaljer

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. R 11. L 15. Z X A+5 A B+5 B Y W 12. 16. V L+R NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

Ulefos brannhydrant Monteringsveiledning

Ulefos brannhydrant Monteringsveiledning Ulefos brannhydrant Monteringsveiledning Generell informasjon Når hvert sekund teller for å få rask tilgang på brannvann bør Ulefos brannhydrant benyttes fremfor brannventiler i kum. Eksempevis kan dette

Detaljer

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm www.dahl.no Vers: 3.03 Medfølger ikke TOPP BUNN Medfølger ikke OBS. Dusjsettet i fig 11 kan avvike noe fra aktuell modell.

Detaljer

Innhold. Les brukerhåndboken nøye før du tar maskinen i bruk. Oppbevar den i nærheten av maskinen som et oppslagsverk.

Innhold. Les brukerhåndboken nøye før du tar maskinen i bruk. Oppbevar den i nærheten av maskinen som et oppslagsverk. NORSK JOPRO 2200TRH JOPRO 2200TR Semi-automatisk batteribyttesystem for montering på lavløfter. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg. Innhold Funksjonsoversikt...4 Betjeningspanel...6

Detaljer

STIGA PARK 121M 8211-3011-06

STIGA PARK 121M 8211-3011-06 STIGA PARK 121M 8211-3011-06 E 1. Park -1993 5. D 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. J 9. 13. 10. 14. Z X V Y W 11. 15. Denna produkt, eller delar därav,

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

1 1,8 t MOTORDREVNE GAFFELTRUCKER

1 1,8 t MOTORDREVNE GAFFELTRUCKER 1 1,8 t MOTORDREVNE GAFFELTRUCKER MEGET MILJØVENNLIG v Utslippene innfrir de nye krav både fra EU og EPA v Det meget effektive hydraulikksystemet reduserer drivstofforbruket v Bruker miljøvennlige materialer

Detaljer

INNHOLD. Viktige forhåndsregler... 3 Før du begynner... 4 Montering... 5 Justeringer... 9

INNHOLD. Viktige forhåndsregler... 3 Før du begynner... 4 Montering... 5 Justeringer... 9 BRUKERVEILEDNING INNHOLD Viktige forhåndsregler... 3 Før du begynner... 4 Montering... 5 Justeringer... VIKTIGE FORHÅNDSREGLER. Les alle instruksjonene i denne manualen før du benytter deg av vektbenken.

Detaljer

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID Instruksjonshefte NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID FRITIDSHENGERE PROFFHENGERE BIL/MASKINHENGERE BÅTHENGERE SKAPHENGERE SPESIALHENGERE - tilhenger av norsk kvalitet INNHOLD

Detaljer

TRIMSYKKEL 91022 BRUKERHÅNDBOK

TRIMSYKKEL 91022 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL 91022 BRUKERHÅNDBOK BRUKERVEILEDNING 1) Modell 91022 er utformet for lett kommersiell bruk eller hjemmebruk. Den har et fast hjuldrevet svinghjul og bør brukes under tilsyn av profesjonelle,

Detaljer

Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Seteheis for trapper med sving. Modell Hiro 160 Vennligst les brukerveiledningen nøye.

Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Seteheis for trapper med sving. Modell Hiro 160 Vennligst les brukerveiledningen nøye. Seteheis for trapper med sving. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse Modell Hiro 160 Vennligst les brukerveiledningen nøye. For hjelp, vennligst ring leverandør :: Access Vital AS Tlf: 62 51 85

Detaljer

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde.

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. MODELL 7345 EU Monterings anvisning Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. AS Twobi, Industri veien 3-5, 3164 Revetal. tlf. + 47 330 60700, fax. + 47 330 60704 mail: firmapost@twobi.no www.twobi.no [Skriv

Detaljer

Hydraulikk-system Rundballepakkere modell 7515/7558/7582

Hydraulikk-system Rundballepakkere modell 7515/7558/7582 Serviceinformasjon Hydraulikk-system Rundballepakkere modell 7515/7558/7582 For internt bruk ved opplæring og service \\kvksrv1\vol1\data\kvu\common\common\tekniske dokument\produktteknisk\service\gras\7500\serviceinfo

Detaljer