Lese- og skrivestrategier Kvalitetsforum Østre Romerike Våren 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lese- og skrivestrategier Kvalitetsforum Østre Romerike Våren 2015"

Transkript

1 Lese- og skrivestrategier Kvalitetsforum Østre Romerike Våren 2015 Kvalitetsforum Østre Romerike 1

2 Forord Her er fjerde og siste hefte til bruk i skoleringen i lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter i Kvalitetsforum Østre Romerike, også kalt Dette er et samarbeid mellom Aurskog- Høland, Fet og Sørum kommuner, og de videregående skolene Sørumsand, Bjørkelangen og Kjelle. Alle lærere som underviser på trinn i disse kommunene deltar på skoleringen. Skoleringen er en del av et 3-årig prosjekt, hvor skoleringen det første året var i regning som grunnleggende ferdighet, og de to siste årene i lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter. Heftet gir oversikt over hva som gjennomgås på skoleringen denne våren, og er ment som en støtte til lærerne i deres arbeid med å bruke lese- og skrivestrategiene i egen undervisning. Lese- og skrivestrategiene er i tråd med Ny GIV-metodikken, som blant annet kjennetegnes av tydelig instruksjon, tidsstyring og aktive elever. Kursholderne som har utarbeidet heftet er lærere som selv underviser på ungdomstrinnet eller i videregående i 3+3. Disse er Trond Vegard Andersen, Trine Sæthre, Vibeke Nygård, Anne Emilie Berge, Janka Bratli, Randi Ransberg og Mette Moseby. Kjelle videregående skole, Per Grahn leder av 3+3 rektor Kjelle vgs Kvalitetsforum Østre Romerike 2

3 Innholdsfortegnelse Forord side 2 Lese- og skrivestrategier A Padlet side 4 Notatteknikk Øvebok side 6 Dialogspill side 7 Lese i roller side 9 Les og hils side 11 Runden side 12 Notater side 13 Lese- og skrivestrategier B Ordskydetektiv side 17 Les med tusj side 19 Å lose side 20 Kreativ skriving med terning side 21 Løvebakken side 22 Notater side 23 Etterord side 27 Kilder side 28 Kvalitetsforum Østre Romerike 3

4 Del A PADLET et samskrivingsverktøy Padlet er et gratis samskrivingsverktøy som egner seg for oppgaveløsning og små innleveringer i alle fag. Hele klassen kan samskrive, eller elevene kan jobbe i grupper. Superenkelt å ta i bruk: Opprett konto (gratis!) på padlet.com Create a new wall Menyen ligger i høyre marg Dele med elevene: Gi dem lenken til oppslaget du vil de skal skrive i Elevene kan opprette egen konto, lage et oppslag og sende deg lenken når de er ferdige Ta vare på oppslag: Legge ut lenken på It s learning/fronter Export image, kan lagres som PDF Ta utskrift Når elevene kommer inn på veggen læreren har opprettet, kan de dobbeltklikke hvor som helst for å levere svaret sitt. Kvalitetsforum Østre Romerike 4

5 I utgangspunktet kommer elevenes svar hulter til bulter på veggen. Læreren (den som har opprettet veggen) kan redigere layout på veggen ved å bruke menyen i den svarte margen til høyre. Elevene kan bare redigere det de selv har skrevet. Det kan være lurt å snakke litt om holdninger og forventninger, eventuelt lage en «test»-side første gangen der det er lov til å tulle litt. Kvalitetsforum Østre Romerike 5

6 Notatteknikk Øvebok For å motivere elevene til å ta notater når de leser, kan det være lurt å la elevene lage en fysisk «øvebok» hvor notatene skal skrives og hvor «boka» etterpå kan brukes til å øve. Det at elevene må lage boka ved å brette et A4-ark og bruke saks for å klippe luker i arket/boka, er ofte nok til at de blir mer motivert til å ta notater, enn om man bare sier til elevene at de skal ta notater når de leser. Elevene trener notatteknikk, og det blir «morsommere» å bruke notatene til øving for å huske det man har lest. Ved å brette og klippe i et A4-ark kan man enkelt lage en notat-/øvebok til bruk både under arbeid med tekst og til repetisjon i etterkant. Kvalitetsforum Østre Romerike 6

7 Dialogspillet Målet med denne aktiviteten er å få elevene til å reflektere og være aktive i forhold til en tekst. Aktiviteten forutsetter at elevene har lest en tekst. Dialogspillet brukes som en aktivitet for å bearbeide teksten og få i gang elevenes tankevirksomhet. Det er naturlig å avrunde aktiviteten med en klassesamtale eller diskusjon, og aktiviteten er derfor en god trening i det å begrunne påstander. Strategien egner seg meget godt til arbeid med skjønnlitterære tekster, men også fagtekster som åpner for refleksjon og ulike synspunkter. Dialogspillet kan brukes i ulike fag, som norsk, samfunnsfag, RLE og naturfag. Nødvendig materiell: Aktuell tekst, fagtekst eller skjønnlitterær tekst Selvlagde påstander til teksten Ark hvor elever legger påstandene sine (se kopieringsoriginal på neste side) Eksempel: Les den utdelte teksten. Sett dere i grupper på tre og ta så stilling til utdelte påstander til teksten. Dette gjøres på følgende måte: førstemann på gruppa starter med å lese opp påstand 1, legge påstandslappen på riktig felt på begrunnelsesarket og begrunne om han/hun er enig, delvis enig eller uenig i påstanden. Husk å begrunne, altså forklare hvorfor du er enig, delvis enig eller uenig. La påstanden gå videre til nestemann, som gjør det samme. La påstandene gå rundt slik at alle på gruppa er aktive i forhold til å begrunne alle påstandene. Det er naturlig å avrunde aktiviteten med en klassesamtale i plenum, hvor gruppene får komme med innspill ut fra sine refleksjoner i dialogspillet. Kvalitetsforum Østre Romerike 7

8 Kvalitetsforum Østre Romerike 8

9 Lese i roller I denne oppgaven skapes leseforståelsen gjennom samspill mellom elevene. Elevene deles i grupper på fire, hvor de får hver sin leserolle eller leseposisjon. Rollene har navn og alle leser samme tekst. Etter at teksten er lest, går gruppa sammen og snakker om teksten ut i fra de forskjellige leseposisjonene de har hatt. Strategien kan brukes både på skjønnlitterære tekster og sakprosatekster. De fire rollene vi bruker her er samtalesjef, ordkunstner, veiviser og gåtelager. Man kan tilpasse og lage roller etter elevenes faglige nivå eller etter hva man ønsker at de skal fokusere på i teksten. Forslag til andre roller er oppleser, referent, filosof og kildekritiker. Bruk gjerne arbeidsarket i dette heftet som støtte under lesingen og i samtalen. Roller Samtalesjef: Du må lese teksten ekstra godt. Du skal fortelle kort om hva teksten handler om og forberede noen åpne spørsmål du kan stille de andre på gruppa. Skriv opp spørsmål du synes er aktuelle underveis mens du leser. Du skal lede gruppesamtalen om teksten dere har lest. Ordkunstner: Du skal ta fram ord som er nye eller vanskelige å forstå, og forklare dem for de andre. Du kan gjerne komme med eksempler på gode ord og uttrykk. Se også på morsomme og sjeldne ord. Begrunn valgene dine. Ta notater underveis mens du leser. Veiviser: Du skal peke på ting i teksten (både ord og setninger) som du forbinder med tidligere opplevelser, filmer, nyheter eller andre ting som er relevant for deg. Hvilke tanker setter teksten i gang hos deg? Ta notater underveis mens du leser. Gåtelager: Du skal lage spørsmål fra teksten, for eksempel: «Hvilket ord tenker jeg på? Hva i teksten tenker jeg på?» Du må deretter gi de andre på gruppa noen hint slik at de kan gjette riktig. Gi flere og flere hint hvis det er vanskelig å gjette riktig. Kvalitetsforum Østre Romerike 9

10 Arbeidsark for leseroller ROLLE SAMTALESJEF NOTATER Dette handler teksten om: Spørsmål du kan stille de andre fra teksten (ikke bare ren fakta, men også åpne spørsmål som kan diskuteres): ORDKUNSTNER Nye/vanskelige ord + forklaringer: Gode/morsomme/sjeldne ord og uttrykk: VEIVISER Ting i teksten du forbinder med filmer, bøker, hendelser fra livet ditt eller nyheter og andre ting: Disse tankene setter teksten i gang hos meg: GÅTELAGER Skriv opp spørsmål og hint fra teksten. Spørsmål 1: Hint: Spørsmål 2: Hint: Spørsmål 3: Hint: Spørsmål 4: Hint: Kvalitetsforum Østre Romerike 10

11 Les og hils Dette er en lekpreget leseøvelse hvor elevene skal samle informasjon fra en tekst (det kan være en fagtekst eller en skjønnlitterær tekst). Informasjonen de skal samle kan være om fagbegreper, ord man ikke kan fra før, virkemidler som er brukt i teksten, om personene teksten presenterer o.a. Flere elever kan finne informasjon om samme ord. Informasjonen de har samlet inn skal brukes til «å være» fagbegrepet, saken, virkemidlet eller personen. Hver elev får vite hva de skal konsentrere seg om i teksten før de begynner å lese. Eksempel på en samtale hvor elevene er forskjellige ordklasser: Elev 1: Hei, mitt navn er substantiv. Det er jeg som er den største ordklassen i det norske språket. Hvem er du? Elev 2: Jeg er verb. De ordene som tilhører meg er ting man gjør. Elev 1: Mine ord er for eksempel jente og katt, men navn på mennesker og land. Elev 2: Mine ord er blant annet løpe og hoppe, man kan bøye ordene mine i både fortid, nåtid og fremtid. Kvalitetsforum Østre Romerike 11

12 Runden Still et åpent spørsmål (hvor man ikke kan svare ja eller nei, men svare mer utdypende) og ta runden i klassen. Alle elevene skal svare. Strategien gjør at man får sett og hørt alle elevene, og man åpner for refleksjon og analyse uten at elevene forstår at det er det de gjør. Viktige regler: Man kan ikke si «pass» Det er tillatt å gjenta det andre har sagt Læreren skal ikke kommentere eller stille oppfølgingsspørsmål underveis Eksempler på åpne spørsmål: Fra kurset vårt i høst: Hvordan kan du bruke disse strategiene i din egen undervisning? Kom med ett eksempel. Vær så konkret som mulig. Tenk selv i 2 minutter. Til slutt: Alle deler! Fra hvilket som helst fag: Hva synes du var mest spennende eller mest interessant med denne teksten/dette emnet? Hva husker du best fra dette temaet? Hva synes du er vanskelig å forstå? Kvalitetsforum Østre Romerike 12

13 Notater: Kvalitetsforum Østre Romerike 13

14 Notater: Kvalitetsforum Østre Romerike 14

15 Notater: Kvalitetsforum Østre Romerike 15

16 Notater: Kvalitetsforum Østre Romerike 16

17 Del B Ordskydetektiv På kurset i 2013/14 ble programmet wordle presentert i form av eksempler og med en enkel bruksanvisning om hvordan man kan lage ordsky i dette programmet (www.wordle.net). Kort repetert: Du kan skrive inn tekst lime inn tekst hente tekst fra en nettside Wordle kan telle opp ordene lage en visuell framstilling gjøre hyppig brukte ord store I denne kursrunden vil vi presentere mer konkret hvordan man kan benytte ordsky i arbeidet med tekstlesing. Vi skal her se på hvordan vi kan benytte ordskyen som en førlesingsstrategi. Målet med denne øvelsen er å være «detektiv» i en tekst som fremstår som litt rotete. Når man limer teksten inn i wordle-programmet blandes ordene, og de ordene som frekventerer hyppigst i teksten får størst bokstaver. Ved å «jakte» på hva innholdet kan være i teksten, vil man kanskje legge merke til flere ord enn man gjør ved å lese «vanlig». Dessuten utelates de fleste småordene i teksten, så jakten på ordene i wordleteksten vil kanskje være enklere for de som har utfordringer med å velge ut viktige ord. I denne strategien kan elevene jobbe i par. Man kan gjøre det på flere måter, men her er to varianter: Kvalitetsforum Østre Romerike 17

18 a) Ordskyen deles ut til elevene individuelt. 1 eller 2 minutter brukes til å se på teksten, for så å danne seg et bilde av hva teksten handler om. Deretter går elevene sammen i par for å sammenligne sine funn. Klassen diskuterer i plenum. Etter dette deles den opprinnelige teksten ut, og elevene jobber med den etter målet med lesingen. b) Elevene deles i par, men jobber først individuelt. En elev i paret får utdelt ordsky, mens den andre eleven får utdelt originalteksten. Eleven med ordskyen formidler så til den andre eleven hva han tror teksten handler om. Deretter ser de på tekstene sammen, og sammenligner disse. Læreren kan også lage spørsmål som parene skal finne svar på ved å studere ordskyen. En tilleggsøvelse kan være å sjekke svarene mot den opprinnelige teksten. Elevene vil nå være bedre rustet til å lese og forstå teksten når de skal jobbe videre med den. Kvalitetsforum Østre Romerike 18

19 Les med tusj Å «lese med tusj» kan hjelpe elevene til å forstå innholdet i teksten. Strategien går ut på å bruke gitte tegn med en tusj mens man leser. Læreren instruerer elevene på forhånd om hva de skal se etter og hvordan de kan markere dette med tusjen. Med denne aktiviteten vil elevene lese med fokus, og de vil kanskje legge merke til andre ting enn de ellers ville gjort. Det vil være viktig å være tydelig på at det er lov å sette mange spørsmålstegn. Om en av elevene lurer på noe, vil trolig andre også lure på det samme, og man kan få mange fine diskusjoner eller svar opp i klassen om dette tas opp i grupper i etterkant. Hvordan man velger å dele med andre kan være både gjennom pararbeid, gruppearbeid og i plenum i klassen. Eleven skal bruke disse tegnene når hun/han leser teksten, og det kan være lurt å ha dem synlig under arbeid. Sett ved det du oppfatter som veldig viktig. Sett! ved det du mener er interessant. Sett? ved det klassen bør diskutere. Sett?? ved det du ikke skjønner. Kvalitetsforum Østre Romerike 19

20 Å lose Å la elevene LOSE teksten sin handler om at de skal revidere det de selv har skrevet. Å lese over sin egen tekst er minst like viktig som å skrive teksten. For at elevene skal utvikle revisjonskompetanse, er det viktig at de vet at en mening kan uttrykkes på flere måter. Dette skal elevene lære gjennom skriveopplæringen i alle fag. For at en elev skal kunne revidere teksten sin, må hun/han tre ut av skriverollen og gå inn i rollen som leser av egen tekst. Én av strategiene som kan brukes i denne fasen kalles å LOSE førsteutkastet. Å LOSE førsteutkastet betyr å gå systematisk til verks og redigere sitt eget arbeid. LOSE-skjemaet viser til fire typer endring. L Legge til O Omorganisere S Slette E Erstatte - detaljer - beskrivelser - ny informasjon - skildringer - meninger - idéer - tekstdeler for å oppnå en ønsket effekt - tekstdeler for å få en mer logisk rekkefølge - unødvendige repetisjoner - uviktig eller irrelevant informasjon - tekstdeler som hører hjemme andre steder i teksten - overforbrukte ord - upresise verb med mer karakteriserend e verb (halte fremfor gå) - upresise adjektiv med mer presise adjektiv - upresise substantiv med mer karakteriserend e substantiv - forslitte uttrykk og klisjeer Kvalitetsforum Østre Romerike 20

21 Kreativ skriving med terning Aktiviteten går ut på å bruke terninger som utgangspunkt for å komme i gang med skriving. Da må læreren på forhånd ha laget en mal for hva de forskjellige terningene skal "bestemme." Målet med denne aktiviteten er å få i gang kreativ skriving. Selve skrivingen blir «styrt» av terningene. Denne strategien kan brukes i alle fag hvor elevene skal skrive for eksempel fortelling, artikkel eller fagrapport. Man må bare sørge for å ha laget en god beskrivelse av hva terningene skal være. Du trenger: En terning til hver elev og noe eleven kan skrive på og med. Beskrivelse av hva øynene skal være. Her kan man for eksempel lage en Power Point eller dele ut en ferdig oversikt over hva de forskjellige øynene på terningen skal være. Hvor detaljert du ønsker å være er opp til deg selv, og det er lett å tilrettelegge denne aktiviteten til forskjellige nivåer. Eksempel: Kvalitetsforum Østre Romerike 21

22 Løvebakken Dette er en strategi som går ut på å tenke og reagere fort. Den kan brukes i alle fag, og dreier seg i utgangspunktet om å holde en samtale om et tema i gang lengst mulig. Man blir på forhånd enige om det skal være lov å si pass eller ikke. Man kan også bli enige i klassen om man «går ut» dersom man ikke finner på noe å si, eventuelt etter å ha sagt «pass» tre ganger. De eneste faste reglene er: Man må følge alfabetet Hver ny setning starter på en ny bokstav i alfabetet Man må holde seg til oppgitt tema Eksempel: KUH- elevene har lært om Picasso og kubismen. Elevene har lest tekster om dette: Eksempel på «samtale»: Alle hadde lært om Picasso. Bortsett fra de som var syke. Cirka fire hadde vært borte. RLE- tema: Verdensreligioner Eksempel på «samtale» Alle mennesker har en religion. Bortsett fra humanetikerne. Cirka 15 % er humanetikere. Det finnes også agnostikere. Ellers tror mange på Buddah. Kvalitetsforum Østre Romerike 22

23 Notater: Kvalitetsforum Østre Romerike 23

24 Notater: Kvalitetsforum Østre Romerike 24

25 Notater: Kvalitetsforum Østre Romerike 25

26 Notater: Kvalitetsforum Østre Romerike 26

27 Etterord Da er det siste kurset med skolering i grunnleggende ferdigheter ferdig, og verktøykassa er fylt opp med strategier for regning, lesing og skriving til bruk i alle fag. Målet med skoleringen har vært at alle lærerne i trinn bedrer sin kompetanse i å undervise etter Ny GIV-metoder for regning, lesing og skriving. Strategiene dere har blitt presentert for kan tilpasses de fleste elevgrupper, og de kan brukes i sin helhet eller ved å bruke deler av dem. Vi håper kursene har inspirert lærere til god delekultur, og at dere sammen hjelper hverandre til å være aktive brukere av verktøykassa, slik at vi sikrer variert og elevaktiv undervisning i alle fag. Det finnes flere strategier det ikke ble plass til å ta for seg under vår 3-årige skolering. Matematikksenteret, Lesesenteret og Skrivesenteret kan være et godt utgangspunkt for de som er på jakt etter flere strategier for regning, lesing eller skriving. Men man kan også i fellesskap på de ulike skolene utvikle nye strategier for både nåværende og fremtidige elever. Vi håper kompetansehevingen gir økt forståelse for det 13-årige skoleløpet, bedre overganger mellom trinn, samt økt gjennomføring i videregående skole. På vegne av Kvalitetsforumet ønsker jeg alle lærere rundt om på de ulike skolene lykke til i det videre arbeidet med regning, lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter. Kjelle videregående skole, Per Grahn leder av 3+3 rektor Kjelle vgs Kvalitetsforum Østre Romerike 27

28 Kilder Kverndokken, K. 101 måter å lese leseleksa på, Fagbokforlaget, hentet Kvalitetsforum Østre Romerike 28

Lese- og skrivestrategier

Lese- og skrivestrategier Lese- og skrivestrategier Høsten 2014 Forord Dette heftet skal brukes til skolering i lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter høsten 2014. Skoleringen er en del av et treårig prosjekt i, også

Detaljer

LESE- og LÆRINGSSTRATEGIER. Plan for Tindlund ungdomsskole. Sarpsborg kommune

LESE- og LÆRINGSSTRATEGIER. Plan for Tindlund ungdomsskole. Sarpsborg kommune Valgfritt STRATEGI FØR UNDER ETTER TRINN lesing lesing lesing BISON X 8. Begreper/ord/Begrepskart X X X 8. Tankekart med 2 farger X X 8. Strukturert tankekart X X X 8. Faktasetninger X X 8. Nøkkelord X

Detaljer

I skrivende stund Praktiske aktiviteter i arbeidet med lese- og skrivestrategier. Skri esenteret

I skrivende stund Praktiske aktiviteter i arbeidet med lese- og skrivestrategier. Skri esenteret Skri esenteret I skrivende stund Praktiske aktiviteter i arbeidet med lese- og skrivestrategier Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking INNHOLD: 1. Før skriving og lesing: Tenke med papir

Detaljer

Slik leser jeg for å forstå!

Slik leser jeg for å forstå! Modum kommune Slik leser jeg for å forstå! Elevers fortellinger om egne læringsprosesser og bevisste valg av strategier for lesing av fagtekster Skrevet av Ann Elisabeth Gunnulfsen, prosjektleder. 1 Innhold

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål SAMFUNNSFAG Kapittel 6 Vi velger 92 SAMFUNNSFAG Kapittel 6 VI VELGER Her skal du lære: om å ta gode valg om hvorfor vi har regler om hva vi kan være med på å bestemme om hvem som bestemmer på skolen, hjemme

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet?

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet? Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet? Hanssen, Bjørn Kristnet Arbeid Blant Blinde og svaksynte har laget et forslag som menighetene kan arbeide videre ut ifra Gjennom Trosopplærings reformen

Detaljer

Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn

Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn Versjon 19. september 2007 Bokmål Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn Her følger informasjon om den nasjonale prøven i lesing og hva prøven måler. 1. Lesing Nasjonale prøver i lesing

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Lær å lese. Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER

Lær å lese. Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER Lær å lese Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER 1 Det begynner hjemme Tekst: Liv Engen Før var det vanlig å si: Vi holder igjen så godt vi kan. Leseopplæring får være skolens jobb. Slik er det

Detaljer

Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet

Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet Vi tror det er svært viktig å bruke noe tid på kapitlet om studieteknikk. Det legger grunnlaget for god læring både i norsk og andre fag resten av året. I

Detaljer

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Tid: 2 timer (inkludert oppgaver) Du trenger: Grupperom til øvelsene Store presentasjonsark A3 eller transparent-ark Tusjer Elementer: Fokus på egen kommunikasjon

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

Fagbok i bruk: Å lese en fagtekst

Fagbok i bruk: Å lese en fagtekst Fagbok i bruk: Å lese en fagtekst Førsteamanuensis Liv Engen og universitetslektor Lise Helgevold En fagtekst, enten den nå er å finne i ei lærebok, et oppslagverk, på nettet eller andre steder, er skrevet

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

SKRIV! Et arbeidshefte om journalistikk, språk og skriveglede. bokmål. www.avisiskolen.no

SKRIV! Et arbeidshefte om journalistikk, språk og skriveglede. bokmål. www.avisiskolen.no ! www.avisiskolen.no Et arbeidshefte om journalistikk, språk og skriveglede bokmål Oppmerksomhet og respons. For han og henne. avis i skolen 3 Innhold hjelp til skriveglede den gode skrivetreneren intervjuteknikk

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Læringsstrategier i flere fag

Læringsstrategier i flere fag Kristine Gilje Skjæveland Margunn Mossige Læringsstrategier i flere fag Praktiske eksempler for ungdomstrinnet og videregående opplæring Innhold Innledning Fase 1 - Introduksjon og modellering Fase 2 -

Detaljer

SpråkBølgen 0-16 år. Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring

SpråkBølgen 0-16 år. Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring SpråkBølgen 0-16 år Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring Forord Språket mitt set grensene for verda mi - Ludwig Wittgenstein, språkfilosof Å ha et rikt språk, muntlig og skriftlig, er utgangspunktet

Detaljer

L Æ R I N G S S T R A T E G I E R. Plan for læringsstrategier. Skatval skole

L Æ R I N G S S T R A T E G I E R. Plan for læringsstrategier. Skatval skole L Æ R I N G S S T R A T E G I E R Plan for læringsstrategier Skatval skole Læringsstrategier Teori om læringsstrategier "Læringsstrategier er framgangsmåter elevene bruker for å organisere sin egen læring.

Detaljer

Om å bruke Opp og fram!

Om å bruke Opp og fram! Forord Jeg føler en dyp glede over å kunne sette punktum for andre utgave av Opp og fram!. Som mor elsker man sine barn på ulike måter, og det samme tror jeg at man kan si om en forfatters forhold til

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer