Lese- og skrivestrategier Kvalitetsforum Østre Romerike Våren 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lese- og skrivestrategier Kvalitetsforum Østre Romerike Våren 2015"

Transkript

1 Lese- og skrivestrategier Kvalitetsforum Østre Romerike Våren 2015 Kvalitetsforum Østre Romerike 1

2 Forord Her er fjerde og siste hefte til bruk i skoleringen i lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter i Kvalitetsforum Østre Romerike, også kalt Dette er et samarbeid mellom Aurskog- Høland, Fet og Sørum kommuner, og de videregående skolene Sørumsand, Bjørkelangen og Kjelle. Alle lærere som underviser på trinn i disse kommunene deltar på skoleringen. Skoleringen er en del av et 3-årig prosjekt, hvor skoleringen det første året var i regning som grunnleggende ferdighet, og de to siste årene i lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter. Heftet gir oversikt over hva som gjennomgås på skoleringen denne våren, og er ment som en støtte til lærerne i deres arbeid med å bruke lese- og skrivestrategiene i egen undervisning. Lese- og skrivestrategiene er i tråd med Ny GIV-metodikken, som blant annet kjennetegnes av tydelig instruksjon, tidsstyring og aktive elever. Kursholderne som har utarbeidet heftet er lærere som selv underviser på ungdomstrinnet eller i videregående i 3+3. Disse er Trond Vegard Andersen, Trine Sæthre, Vibeke Nygård, Anne Emilie Berge, Janka Bratli, Randi Ransberg og Mette Moseby. Kjelle videregående skole, Per Grahn leder av 3+3 rektor Kjelle vgs Kvalitetsforum Østre Romerike 2

3 Innholdsfortegnelse Forord side 2 Lese- og skrivestrategier A Padlet side 4 Notatteknikk Øvebok side 6 Dialogspill side 7 Lese i roller side 9 Les og hils side 11 Runden side 12 Notater side 13 Lese- og skrivestrategier B Ordskydetektiv side 17 Les med tusj side 19 Å lose side 20 Kreativ skriving med terning side 21 Løvebakken side 22 Notater side 23 Etterord side 27 Kilder side 28 Kvalitetsforum Østre Romerike 3

4 Del A PADLET et samskrivingsverktøy Padlet er et gratis samskrivingsverktøy som egner seg for oppgaveløsning og små innleveringer i alle fag. Hele klassen kan samskrive, eller elevene kan jobbe i grupper. Superenkelt å ta i bruk: Opprett konto (gratis!) på padlet.com Create a new wall Menyen ligger i høyre marg Dele med elevene: Gi dem lenken til oppslaget du vil de skal skrive i Elevene kan opprette egen konto, lage et oppslag og sende deg lenken når de er ferdige Ta vare på oppslag: Legge ut lenken på It s learning/fronter Export image, kan lagres som PDF Ta utskrift Når elevene kommer inn på veggen læreren har opprettet, kan de dobbeltklikke hvor som helst for å levere svaret sitt. Kvalitetsforum Østre Romerike 4

5 I utgangspunktet kommer elevenes svar hulter til bulter på veggen. Læreren (den som har opprettet veggen) kan redigere layout på veggen ved å bruke menyen i den svarte margen til høyre. Elevene kan bare redigere det de selv har skrevet. Det kan være lurt å snakke litt om holdninger og forventninger, eventuelt lage en «test»-side første gangen der det er lov til å tulle litt. Kvalitetsforum Østre Romerike 5

6 Notatteknikk Øvebok For å motivere elevene til å ta notater når de leser, kan det være lurt å la elevene lage en fysisk «øvebok» hvor notatene skal skrives og hvor «boka» etterpå kan brukes til å øve. Det at elevene må lage boka ved å brette et A4-ark og bruke saks for å klippe luker i arket/boka, er ofte nok til at de blir mer motivert til å ta notater, enn om man bare sier til elevene at de skal ta notater når de leser. Elevene trener notatteknikk, og det blir «morsommere» å bruke notatene til øving for å huske det man har lest. Ved å brette og klippe i et A4-ark kan man enkelt lage en notat-/øvebok til bruk både under arbeid med tekst og til repetisjon i etterkant. Kvalitetsforum Østre Romerike 6

7 Dialogspillet Målet med denne aktiviteten er å få elevene til å reflektere og være aktive i forhold til en tekst. Aktiviteten forutsetter at elevene har lest en tekst. Dialogspillet brukes som en aktivitet for å bearbeide teksten og få i gang elevenes tankevirksomhet. Det er naturlig å avrunde aktiviteten med en klassesamtale eller diskusjon, og aktiviteten er derfor en god trening i det å begrunne påstander. Strategien egner seg meget godt til arbeid med skjønnlitterære tekster, men også fagtekster som åpner for refleksjon og ulike synspunkter. Dialogspillet kan brukes i ulike fag, som norsk, samfunnsfag, RLE og naturfag. Nødvendig materiell: Aktuell tekst, fagtekst eller skjønnlitterær tekst Selvlagde påstander til teksten Ark hvor elever legger påstandene sine (se kopieringsoriginal på neste side) Eksempel: Les den utdelte teksten. Sett dere i grupper på tre og ta så stilling til utdelte påstander til teksten. Dette gjøres på følgende måte: førstemann på gruppa starter med å lese opp påstand 1, legge påstandslappen på riktig felt på begrunnelsesarket og begrunne om han/hun er enig, delvis enig eller uenig i påstanden. Husk å begrunne, altså forklare hvorfor du er enig, delvis enig eller uenig. La påstanden gå videre til nestemann, som gjør det samme. La påstandene gå rundt slik at alle på gruppa er aktive i forhold til å begrunne alle påstandene. Det er naturlig å avrunde aktiviteten med en klassesamtale i plenum, hvor gruppene får komme med innspill ut fra sine refleksjoner i dialogspillet. Kvalitetsforum Østre Romerike 7

8 Kvalitetsforum Østre Romerike 8

9 Lese i roller I denne oppgaven skapes leseforståelsen gjennom samspill mellom elevene. Elevene deles i grupper på fire, hvor de får hver sin leserolle eller leseposisjon. Rollene har navn og alle leser samme tekst. Etter at teksten er lest, går gruppa sammen og snakker om teksten ut i fra de forskjellige leseposisjonene de har hatt. Strategien kan brukes både på skjønnlitterære tekster og sakprosatekster. De fire rollene vi bruker her er samtalesjef, ordkunstner, veiviser og gåtelager. Man kan tilpasse og lage roller etter elevenes faglige nivå eller etter hva man ønsker at de skal fokusere på i teksten. Forslag til andre roller er oppleser, referent, filosof og kildekritiker. Bruk gjerne arbeidsarket i dette heftet som støtte under lesingen og i samtalen. Roller Samtalesjef: Du må lese teksten ekstra godt. Du skal fortelle kort om hva teksten handler om og forberede noen åpne spørsmål du kan stille de andre på gruppa. Skriv opp spørsmål du synes er aktuelle underveis mens du leser. Du skal lede gruppesamtalen om teksten dere har lest. Ordkunstner: Du skal ta fram ord som er nye eller vanskelige å forstå, og forklare dem for de andre. Du kan gjerne komme med eksempler på gode ord og uttrykk. Se også på morsomme og sjeldne ord. Begrunn valgene dine. Ta notater underveis mens du leser. Veiviser: Du skal peke på ting i teksten (både ord og setninger) som du forbinder med tidligere opplevelser, filmer, nyheter eller andre ting som er relevant for deg. Hvilke tanker setter teksten i gang hos deg? Ta notater underveis mens du leser. Gåtelager: Du skal lage spørsmål fra teksten, for eksempel: «Hvilket ord tenker jeg på? Hva i teksten tenker jeg på?» Du må deretter gi de andre på gruppa noen hint slik at de kan gjette riktig. Gi flere og flere hint hvis det er vanskelig å gjette riktig. Kvalitetsforum Østre Romerike 9

10 Arbeidsark for leseroller ROLLE SAMTALESJEF NOTATER Dette handler teksten om: Spørsmål du kan stille de andre fra teksten (ikke bare ren fakta, men også åpne spørsmål som kan diskuteres): ORDKUNSTNER Nye/vanskelige ord + forklaringer: Gode/morsomme/sjeldne ord og uttrykk: VEIVISER Ting i teksten du forbinder med filmer, bøker, hendelser fra livet ditt eller nyheter og andre ting: Disse tankene setter teksten i gang hos meg: GÅTELAGER Skriv opp spørsmål og hint fra teksten. Spørsmål 1: Hint: Spørsmål 2: Hint: Spørsmål 3: Hint: Spørsmål 4: Hint: Kvalitetsforum Østre Romerike 10

11 Les og hils Dette er en lekpreget leseøvelse hvor elevene skal samle informasjon fra en tekst (det kan være en fagtekst eller en skjønnlitterær tekst). Informasjonen de skal samle kan være om fagbegreper, ord man ikke kan fra før, virkemidler som er brukt i teksten, om personene teksten presenterer o.a. Flere elever kan finne informasjon om samme ord. Informasjonen de har samlet inn skal brukes til «å være» fagbegrepet, saken, virkemidlet eller personen. Hver elev får vite hva de skal konsentrere seg om i teksten før de begynner å lese. Eksempel på en samtale hvor elevene er forskjellige ordklasser: Elev 1: Hei, mitt navn er substantiv. Det er jeg som er den største ordklassen i det norske språket. Hvem er du? Elev 2: Jeg er verb. De ordene som tilhører meg er ting man gjør. Elev 1: Mine ord er for eksempel jente og katt, men navn på mennesker og land. Elev 2: Mine ord er blant annet løpe og hoppe, man kan bøye ordene mine i både fortid, nåtid og fremtid. Kvalitetsforum Østre Romerike 11

12 Runden Still et åpent spørsmål (hvor man ikke kan svare ja eller nei, men svare mer utdypende) og ta runden i klassen. Alle elevene skal svare. Strategien gjør at man får sett og hørt alle elevene, og man åpner for refleksjon og analyse uten at elevene forstår at det er det de gjør. Viktige regler: Man kan ikke si «pass» Det er tillatt å gjenta det andre har sagt Læreren skal ikke kommentere eller stille oppfølgingsspørsmål underveis Eksempler på åpne spørsmål: Fra kurset vårt i høst: Hvordan kan du bruke disse strategiene i din egen undervisning? Kom med ett eksempel. Vær så konkret som mulig. Tenk selv i 2 minutter. Til slutt: Alle deler! Fra hvilket som helst fag: Hva synes du var mest spennende eller mest interessant med denne teksten/dette emnet? Hva husker du best fra dette temaet? Hva synes du er vanskelig å forstå? Kvalitetsforum Østre Romerike 12

13 Notater: Kvalitetsforum Østre Romerike 13

14 Notater: Kvalitetsforum Østre Romerike 14

15 Notater: Kvalitetsforum Østre Romerike 15

16 Notater: Kvalitetsforum Østre Romerike 16

17 Del B Ordskydetektiv På kurset i 2013/14 ble programmet wordle presentert i form av eksempler og med en enkel bruksanvisning om hvordan man kan lage ordsky i dette programmet (www.wordle.net). Kort repetert: Du kan skrive inn tekst lime inn tekst hente tekst fra en nettside Wordle kan telle opp ordene lage en visuell framstilling gjøre hyppig brukte ord store I denne kursrunden vil vi presentere mer konkret hvordan man kan benytte ordsky i arbeidet med tekstlesing. Vi skal her se på hvordan vi kan benytte ordskyen som en førlesingsstrategi. Målet med denne øvelsen er å være «detektiv» i en tekst som fremstår som litt rotete. Når man limer teksten inn i wordle-programmet blandes ordene, og de ordene som frekventerer hyppigst i teksten får størst bokstaver. Ved å «jakte» på hva innholdet kan være i teksten, vil man kanskje legge merke til flere ord enn man gjør ved å lese «vanlig». Dessuten utelates de fleste småordene i teksten, så jakten på ordene i wordleteksten vil kanskje være enklere for de som har utfordringer med å velge ut viktige ord. I denne strategien kan elevene jobbe i par. Man kan gjøre det på flere måter, men her er to varianter: Kvalitetsforum Østre Romerike 17

18 a) Ordskyen deles ut til elevene individuelt. 1 eller 2 minutter brukes til å se på teksten, for så å danne seg et bilde av hva teksten handler om. Deretter går elevene sammen i par for å sammenligne sine funn. Klassen diskuterer i plenum. Etter dette deles den opprinnelige teksten ut, og elevene jobber med den etter målet med lesingen. b) Elevene deles i par, men jobber først individuelt. En elev i paret får utdelt ordsky, mens den andre eleven får utdelt originalteksten. Eleven med ordskyen formidler så til den andre eleven hva han tror teksten handler om. Deretter ser de på tekstene sammen, og sammenligner disse. Læreren kan også lage spørsmål som parene skal finne svar på ved å studere ordskyen. En tilleggsøvelse kan være å sjekke svarene mot den opprinnelige teksten. Elevene vil nå være bedre rustet til å lese og forstå teksten når de skal jobbe videre med den. Kvalitetsforum Østre Romerike 18

19 Les med tusj Å «lese med tusj» kan hjelpe elevene til å forstå innholdet i teksten. Strategien går ut på å bruke gitte tegn med en tusj mens man leser. Læreren instruerer elevene på forhånd om hva de skal se etter og hvordan de kan markere dette med tusjen. Med denne aktiviteten vil elevene lese med fokus, og de vil kanskje legge merke til andre ting enn de ellers ville gjort. Det vil være viktig å være tydelig på at det er lov å sette mange spørsmålstegn. Om en av elevene lurer på noe, vil trolig andre også lure på det samme, og man kan få mange fine diskusjoner eller svar opp i klassen om dette tas opp i grupper i etterkant. Hvordan man velger å dele med andre kan være både gjennom pararbeid, gruppearbeid og i plenum i klassen. Eleven skal bruke disse tegnene når hun/han leser teksten, og det kan være lurt å ha dem synlig under arbeid. Sett ved det du oppfatter som veldig viktig. Sett! ved det du mener er interessant. Sett? ved det klassen bør diskutere. Sett?? ved det du ikke skjønner. Kvalitetsforum Østre Romerike 19

20 Å lose Å la elevene LOSE teksten sin handler om at de skal revidere det de selv har skrevet. Å lese over sin egen tekst er minst like viktig som å skrive teksten. For at elevene skal utvikle revisjonskompetanse, er det viktig at de vet at en mening kan uttrykkes på flere måter. Dette skal elevene lære gjennom skriveopplæringen i alle fag. For at en elev skal kunne revidere teksten sin, må hun/han tre ut av skriverollen og gå inn i rollen som leser av egen tekst. Én av strategiene som kan brukes i denne fasen kalles å LOSE førsteutkastet. Å LOSE førsteutkastet betyr å gå systematisk til verks og redigere sitt eget arbeid. LOSE-skjemaet viser til fire typer endring. L Legge til O Omorganisere S Slette E Erstatte - detaljer - beskrivelser - ny informasjon - skildringer - meninger - idéer - tekstdeler for å oppnå en ønsket effekt - tekstdeler for å få en mer logisk rekkefølge - unødvendige repetisjoner - uviktig eller irrelevant informasjon - tekstdeler som hører hjemme andre steder i teksten - overforbrukte ord - upresise verb med mer karakteriserend e verb (halte fremfor gå) - upresise adjektiv med mer presise adjektiv - upresise substantiv med mer karakteriserend e substantiv - forslitte uttrykk og klisjeer Kvalitetsforum Østre Romerike 20

21 Kreativ skriving med terning Aktiviteten går ut på å bruke terninger som utgangspunkt for å komme i gang med skriving. Da må læreren på forhånd ha laget en mal for hva de forskjellige terningene skal "bestemme." Målet med denne aktiviteten er å få i gang kreativ skriving. Selve skrivingen blir «styrt» av terningene. Denne strategien kan brukes i alle fag hvor elevene skal skrive for eksempel fortelling, artikkel eller fagrapport. Man må bare sørge for å ha laget en god beskrivelse av hva terningene skal være. Du trenger: En terning til hver elev og noe eleven kan skrive på og med. Beskrivelse av hva øynene skal være. Her kan man for eksempel lage en Power Point eller dele ut en ferdig oversikt over hva de forskjellige øynene på terningen skal være. Hvor detaljert du ønsker å være er opp til deg selv, og det er lett å tilrettelegge denne aktiviteten til forskjellige nivåer. Eksempel: Kvalitetsforum Østre Romerike 21

22 Løvebakken Dette er en strategi som går ut på å tenke og reagere fort. Den kan brukes i alle fag, og dreier seg i utgangspunktet om å holde en samtale om et tema i gang lengst mulig. Man blir på forhånd enige om det skal være lov å si pass eller ikke. Man kan også bli enige i klassen om man «går ut» dersom man ikke finner på noe å si, eventuelt etter å ha sagt «pass» tre ganger. De eneste faste reglene er: Man må følge alfabetet Hver ny setning starter på en ny bokstav i alfabetet Man må holde seg til oppgitt tema Eksempel: KUH- elevene har lært om Picasso og kubismen. Elevene har lest tekster om dette: Eksempel på «samtale»: Alle hadde lært om Picasso. Bortsett fra de som var syke. Cirka fire hadde vært borte. RLE- tema: Verdensreligioner Eksempel på «samtale» Alle mennesker har en religion. Bortsett fra humanetikerne. Cirka 15 % er humanetikere. Det finnes også agnostikere. Ellers tror mange på Buddah. Kvalitetsforum Østre Romerike 22

23 Notater: Kvalitetsforum Østre Romerike 23

24 Notater: Kvalitetsforum Østre Romerike 24

25 Notater: Kvalitetsforum Østre Romerike 25

26 Notater: Kvalitetsforum Østre Romerike 26

27 Etterord Da er det siste kurset med skolering i grunnleggende ferdigheter ferdig, og verktøykassa er fylt opp med strategier for regning, lesing og skriving til bruk i alle fag. Målet med skoleringen har vært at alle lærerne i trinn bedrer sin kompetanse i å undervise etter Ny GIV-metoder for regning, lesing og skriving. Strategiene dere har blitt presentert for kan tilpasses de fleste elevgrupper, og de kan brukes i sin helhet eller ved å bruke deler av dem. Vi håper kursene har inspirert lærere til god delekultur, og at dere sammen hjelper hverandre til å være aktive brukere av verktøykassa, slik at vi sikrer variert og elevaktiv undervisning i alle fag. Det finnes flere strategier det ikke ble plass til å ta for seg under vår 3-årige skolering. Matematikksenteret, Lesesenteret og Skrivesenteret kan være et godt utgangspunkt for de som er på jakt etter flere strategier for regning, lesing eller skriving. Men man kan også i fellesskap på de ulike skolene utvikle nye strategier for både nåværende og fremtidige elever. Vi håper kompetansehevingen gir økt forståelse for det 13-årige skoleløpet, bedre overganger mellom trinn, samt økt gjennomføring i videregående skole. På vegne av Kvalitetsforumet ønsker jeg alle lærere rundt om på de ulike skolene lykke til i det videre arbeidet med regning, lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter. Kjelle videregående skole, Per Grahn leder av 3+3 rektor Kjelle vgs Kvalitetsforum Østre Romerike 27

28 Kilder Kverndokken, K. 101 måter å lese leseleksa på, Fagbokforlaget, hentet Kvalitetsforum Østre Romerike 28

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum Evaluering av skolering i Kvalitetsforum 3+3 2015-16 Skoleåret 2015-16 har Kvalitetsforum 3+3 invitert til og gjennomført skolering i å være kursholder i Ny GIV-metodikk for grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo Lokal læreplan i muntlige ferdigheter Beate Børresen Høgskolen i Oslo Muntlige ferdigheter i K06 å lytte å snakke å fortelle å forstå å undersøke sammen med andre å vurdere det som blir sagt/gjøre seg

Detaljer

Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter

Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter Kvalitetsforum 3+3: Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter 19.05.2015 Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Konklusjon... 2 3.0 Metodikk... 3 2.0 Deltapluss-skjema...

Detaljer

VEILEDET LESING. Kristin Myhrvold Hopsdal

VEILEDET LESING. Kristin Myhrvold Hopsdal VEILEDET LESING HVILKE FORVENTNINGER HAR DERE TIL DENNE ØKTEN? PLAN: Hva er lesing? Hvorfor leser vi? Hva sier K-06? Hva er veiledet lesing? PAUSE Hvordan bruke veiledet lesing? Praksisfortellinger Foreldresamarbeid

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2 Lesesenteret Universitetet i Stavanger Bakgrunn og mål Med utgangspunkt i at alle elever har

Detaljer

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for elever. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for elever. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger Identifikasjonsboks TIMSS & PIRLS 2011 Spørreskjema for elever Bokmål 4. trinn Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger ILS Universitetet i Oslo 0317 Oslo IEA, 2011 Veiledning I dette heftet

Detaljer

Fagplan i norsk 3. trinn

Fagplan i norsk 3. trinn Fagplan i norsk 3. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til I startgropa På vei I mål læreverk Skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift. Stavskrift Jeg kan bokstavhuset

Detaljer

Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet

Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet Vi tror det er svært viktig å bruke noe tid på kapitlet om studieteknikk. Det legger grunnlaget for god læring både i norsk og andre fag resten av året. I

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Ingebjørg B. Hillestad, Karin Macé og Trine Terese Volent Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

ELEVRÅDSKURS UNGDOMSTRINN Kl KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

ELEVRÅDSKURS UNGDOMSTRINN Kl KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT ELEVRÅDSKURS UNGDOMSTRINN 12.12.2016 Kl 9.30 13.30 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Plan for møtet 1. Velkommen 2. Å være tillitsvalgt 3. Oppdrag: å presentere elevenes synspunkter ovenfor lærerne

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Hva holder vi på med? Læring eller opplæring eller begge deler?

Hva holder vi på med? Læring eller opplæring eller begge deler? Hva holder vi på med? Læring eller opplæring eller begge deler? 1 Er det slik i norsk skole? 2 Læring er hardt individuelt arbeid! Hvordan møter vi kommentaren: «Du har ikke lært meg dette, lærer» 90%

Detaljer

ELEVRÅDSKURS BARNETRINN Kl KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

ELEVRÅDSKURS BARNETRINN Kl KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT ELEVRÅDSKURS BARNETRINN 07.12.2016 Kl 9.30 13.30 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Plan for møtet 1. Velkommen 2. Å være tillitsvalgt 3. Oppdrag: å presentere elevenes synspunkter ovenfor lærerne

Detaljer

Grindvold skole. Arbeidsplan for 9.trinn

Grindvold skole. Arbeidsplan for 9.trinn Uke:34 og 35 Info: - Velkommen tilbake til nytt skoleår. - Det er mange lapper som skal ha underskrift. Husk disse. - Alle bøkene SKAL ha bokbind innen fredag 21.8. Matematikk - Kunne multiplisere og dividere

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Identification Identifikasjonsboks Label TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Elevspørreskjema 4. trinn ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo IEA, 2014 Veiledning

Detaljer

Uke/Emne Mål Kriterier Litteratur/Arbeidsmetode 34 Vøl-skjema Bison-overblikk

Uke/Emne Mål Kriterier Litteratur/Arbeidsmetode 34 Vøl-skjema Bison-overblikk Plan i norsk 2014/2015 Følger læreverket Zeppelin Uke/Emne Mål Kriterier Litteratur/Arbeidsmetode 34 Vøl-skjema Bison-overblikk 35-36 Læresamtale sammendrag Lære ulike læringsstrategier. Bli bevisst egne

Detaljer

Kjære unge dialektforskere,

Kjære unge dialektforskere, Kjære unge dialektforskere, Jeg er imponert over hvor godt dere har jobbet siden sist vi hadde kontakt. Og jeg beklager at jeg svarer dere litt seint. Dere har vel kanskje kommet enda mye lenger nå. Men

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc)

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i Norsk for 5. trinn 2015/16 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) 34-42 Les og lær. Finn det viktigste

Detaljer

SKJØNNLITTERATUR - NOVELLE En nesten pinlig affære (Johan Harstad, 2004)

SKJØNNLITTERATUR - NOVELLE En nesten pinlig affære (Johan Harstad, 2004) SKJØNNLITTERATUR - NOVELLE En nesten pinlig affære (Johan Harstad, 2004) Kompetansemål etter Vg1 studieforberedende og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Muntlige tekster Mestre ulike muntlig roller i

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

DELRAPPORT CLIL SAMFUNNSFAG PÅ ENGELSK 7. TRINN PÅ KASTELLET SKOLE

DELRAPPORT CLIL SAMFUNNSFAG PÅ ENGELSK 7. TRINN PÅ KASTELLET SKOLE DELRAPPORT CLIL SAMFUNNSFAG PÅ ENGELSK 7. TRINN PÅ KASTELLET SKOLE 2008 2009 SKREVET AV PROSJEKTANSVARLIG ANITA NYBERG I denne delrapporten vil jeg forsøke å beskrive klassen som har hatt CLIL høsten 2008,

Detaljer

KONSONANTFORBINDELSER

KONSONANTFORBINDELSER KONSONANTFORBINDELSER Denne gang: Les ordene: Elevene leser ordene flere ganger for å bli kjent med dem. De kan lese dem stille, høyt, to og to for hverandre, i korlesing, etc. Lese og gjenkjenne ordene.

Detaljer

Lesing i engelsk på ungdomstrinnet

Lesing i engelsk på ungdomstrinnet Lesing i engelsk på ungdomstrinnet 1. Les gjennom følgende påstander og velg ett svaralternativ: Enig Delvis enig Delvis uenig Uenig Elevene mine er generelt godt motivert for å lese på engelsk. 30,0%

Detaljer

Language descriptors in Norwegian Norwegian listening Beskrivelser for lytting i historie/samfunnsfag og matematikk

Language descriptors in Norwegian Norwegian listening Beskrivelser for lytting i historie/samfunnsfag og matematikk Language descriptors in Norwegian Norwegian listening Beskrivelser for lytting i historie/samfunnsfag og matematikk Forstå faktainformasjon og forklaringer Forstå instruksjoner og veiledning Forstå meninger

Detaljer

Oppgaver knyttet til filmen

Oppgaver knyttet til filmen Mål Barnehage Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna - lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne - videreutvikler sin begrepsforståelse

Detaljer

Grindvold skole. Arbeidsplan for 8.trinn. MÅL I PERIODEN METODE GJØRES HJEMME TIL ; Matematikk. -tavleundervisning Eleven skal :

Grindvold skole. Arbeidsplan for 8.trinn. MÅL I PERIODEN METODE GJØRES HJEMME TIL ; Matematikk. -tavleundervisning Eleven skal : Uke:13 og 14 Info: * Det vil bli gjennomført utviklingssamtaler i denne perioden * Fremføring av engelskprosjekt Australia * Fremføring av musikkprosjekt tirsdag uke 14 * Tur til biblioteket fredag 3.

Detaljer

7.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 4

7.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 4 1 7.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 4 KOMPETANSEMÅL SPRÅKLÆRING Målet for opplæringen er at elevene skal kunne: -identifisere og bruke ulike situasjoner og læringsstrategier for å utvide egne ferdigheter i engelsk

Detaljer

Grødem skole1-10.trinn, Randaberg kommune. NyGIV, Mariann Straume, Grødem skole

Grødem skole1-10.trinn, Randaberg kommune. NyGIV, Mariann Straume, Grødem skole 1-10.trinn, Randaberg kommune Veier Utfordringer Stabbesteiner Relasjoner Mestring «Me har aldri lest ei bok altså...» «Eg hate å skriva..» «Du, kor lenge è det te påske egentlig...» «Me kan vel se film

Detaljer

MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I NORSK - 4. TRINN 2015-16 Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/

MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I NORSK - 4. TRINN 2015-16 Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/ MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I NORSK - 4. TRINN 2015-16 Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/ 34 Sommerfortelling skrive enkle fortellende, beskrivende og argumenterende

Detaljer

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling VURDERING I NORSK Eksempler på elevmedvirkning Mars 10 Oppgave til 1. trinn Kompetansemål fra Kunnskapsløftet (Norsk): Sammensatte tekster Mål for opplæringen er at

Detaljer

Lese og skrivestrategier

Lese og skrivestrategier Lese og skrivestrategier Kvalitetsforum Østre Romerike Høsten 2013 Forord Dette kursheftet er en del av et prosjekt i grunnleggende ferdigheter i Kvalitetsforum Østre Romerike, det såkalte 3+3-samarbeidet

Detaljer

DYSLEKSI NORGE. Råd til foreldre

DYSLEKSI NORGE. Råd til foreldre DYSLEKSI Råd til foreldre Side 2 DYSLEKSI FORORD Når man får beskjed om at ens eget barn har dysleksi, er det naturlig å bli litt rådvill. Det er mye nytt å sette seg inn i som forelder. Mange bekymrer

Detaljer

7.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 1

7.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 1 1 7.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 1 Eleven skal kunne: - bruke engelsk ordstilling og tegnsetting - velge læringsstrategier tilpasset formålet - bruke kilder - bruke hjelpemidler - vurdere eget arbeid og egen

Detaljer

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Elev ID: Elevspørreskjema 8. årstrinn Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2005 Veiledning

Detaljer

Jeg takker på forhånd for god samarbeidsvilje og ønsker lykke til med utfyllingen av spørreundersøkelsen.

Jeg takker på forhånd for god samarbeidsvilje og ønsker lykke til med utfyllingen av spørreundersøkelsen. 1. Introduksjon Det har fremgått av media at utviklingen av norske elevers leseferdigheter etter PISA 2009 er på rett spor. Ved å svare på denne undersøkelsen bidrar du til å belyse hvordan engelsklærere

Detaljer

Årsplan 2016/2017 NORSK 3. TRINN

Årsplan 2016/2017 NORSK 3. TRINN Årsplan 2016/2017 NORSK 3. TRINN Gjennom hele året: - lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige - bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om

Detaljer

Hva er Smartbok? Hva er Smartbok- PLUSS? Hvordan får jeg tilgang til Smartboka? Hvor kan jeg bruke Smartboka? Kan jeg miste min Smartbok?

Hva er Smartbok? Hva er Smartbok- PLUSS? Hvordan får jeg tilgang til Smartboka? Hvor kan jeg bruke Smartboka? Kan jeg miste min Smartbok? En introduksjon til Hva er Smartbok? Smartbok er en digital utgave av Gyldendals kjente læreverk som kan brukes på PC og Mac, på nettbrett og kan lastes ned og brukes offline. Hva er Smartbok- PLUSS? I

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I MUNTLIGE FERDIGHETER

LOKAL LÆREPLAN I MUNTLIGE FERDIGHETER LOKAL LÆREPLAN I MUNTLIGE FERDIGHETER Beate Børresen Høgskolen i Oslo FERDIGHETER OG SJANGERE I DENNE PLANEN Grunnleggende ferdigheter lytte snakke spørre vurdere Muntlige sjangere fortelle samtale presentere

Detaljer

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Identification Identifikasjonsboks Label TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Elevspørreskjema 9. trinn ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo e IEA, 2014 Veiledning

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Årsplan Norsk 5B, skoleåret 2016/2017

Årsplan Norsk 5B, skoleåret 2016/2017 Årsplan Norsk 5B, skoleåret 2016/2017 Zeppelin 5 språkbok og Zeppelin 5 lesebok Uke Tema Arbeidsmetoder og aktiviteter Kompetansemål Læringsmål 35-36 2 Lær å lære (kurs) Språkbok s. 18-39. Kopiark 9a-13.

Detaljer

Lesing av skjønnlitteratur. Lese- og skrivestrategier i arbeid med samtidsnovellen

Lesing av skjønnlitteratur. Lese- og skrivestrategier i arbeid med samtidsnovellen Lesing av skjønnlitteratur Lese- og skrivestrategier i arbeid med samtidsnovellen «På trikken» av Nina Lykke, fra samlingen Orgien og andre fortellinger. 2010. Hvorfor novellen? Det litterære språket kommer

Detaljer

Årsplan 2017/2018 NORSK 4. TRINN

Årsplan 2017/2018 NORSK 4. TRINN Årsplan 2017/2018 NORSK 4. TRINN Gjennom hele året: - lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige - bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om

Detaljer

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) TOEFL er en standardisert test som måler hvor godt du kan bruke og forstå engelsk på universitets- og høyskolenivå. Hvor godt må du snake engelsk? TOEFL-testen

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsstrategier med utgangspunkt i lesing av saktekst

Eksempler på bruk av læringsstrategier med utgangspunkt i lesing av saktekst Eksempler på bruk av læringsstrategier med utgangspunkt i lesing av saktekst Læreplan i samfunnsfag Kompetansemål etter vg1/vg2 Utforskaren utforske lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike

Detaljer

Digital og/eller analog skoledag?

Digital og/eller analog skoledag? Digital og/eller analog skoledag? Mitt navn er (som sagt) Odin Hetland Nøsen. Jeg er for tiden rådgiver hos skolesjefen i Randaberg, og har tidligere vært ITkonsulent på den gang Høgskolen i Stavanger,

Detaljer

PERIODEPLAN 5. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 41-44

PERIODEPLAN 5. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 41-44 PERIODEPLAN 5. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 41-44 Dette skal vi gjøre! NAVN: OVERORDNET TEMA: VENNSKAP PRAKTISK INFORMASJON: Vi hadde en flott sykkeltur til Kariåsen. I denne perioden skal vi også lære den

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsstrategier med utgangspunkt i lesing av saktekst

Eksempler på bruk av læringsstrategier med utgangspunkt i lesing av saktekst Eksempler på bruk av læringsstrategier med utgangspunkt i lesing av saktekst Læreplan i samfunnsfag Kompetansemål etter vg1/vg2 Utforskaren utforske lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike

Detaljer

Sosiale medier i et dannelsesperspektiv - Facebook. Norskfaget på yrkesfaglige programområder

Sosiale medier i et dannelsesperspektiv - Facebook. Norskfaget på yrkesfaglige programområder Sosiale medier Sosiale medier i et dannelsesperspektiv - Facebook Oppgaver tilpasset: Norskfaget på yrkesfaglige programområder Øving på nøkkelkompetanse; de grunnleggende ferdighetene: Elevene skal trene

Detaljer

Fagplan i norsk 2. trinn. Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til læreverk Lese enkle tekster med sammenheng og forståelse

Fagplan i norsk 2. trinn. Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til læreverk Lese enkle tekster med sammenheng og forståelse Fagplan i norsk 2. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til Lese enkle tekster med sammenheng og Setningsoppbygging: Jeg vet når jeg skal bruke stor bokstav og punktum. Jeg husker

Detaljer

PERIODEPLAN 5. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 13-17

PERIODEPLAN 5. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 13-17 PERIODEPLAN 5. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 13-17 Dette skal vi gjøre! NAVN: Med forbehold om endringer PRAKTISK INFORMASJON: Minner om GYMTØY torsdager og fredager. Altfor mange glemmer det. HUSK underskrift

Detaljer

Brukte studieteknikker

Brukte studieteknikker Brukte studieteknikker Forfattere Celine Spjelkavik Michael Bakke Hansen Emily Liane Petersen Hiske Visser Kajsa Urheim Dato 31.10.13! 1! Innhold 1. Problemstillinger...3 2. Innsamlingsstrategi.4 2.1 Metode..4

Detaljer

Mine første norske ord

Mine første norske ord Astrid Brennhagen Mine første norske ord Muntlig språktrening for nybegynnere Lærerveiledning Arbeid med ord læremidler A/S Pb. 7085, Vestheiene, 4674 Kristiansand Tlf.: 38 03 30 02 Faks: 38 03 37 75 E-post:

Detaljer

Arkene med tegninger kan brukes til å lage kort. Arkene kan kopieres og limes på tykke ark eller kopieres direkte på tykke ark.

Arkene med tegninger kan brukes til å lage kort. Arkene kan kopieres og limes på tykke ark eller kopieres direkte på tykke ark. Forord Planter og dyr Planter og dyr er et læremiddel til bruk i naturfag på barnetrinnet og i begynneropplæring i norsk. Undervisningsmateriellet passer for elever på barnetrinnet. Andre målgrupper er

Detaljer

Modelltekst som inspirasjon til å skrive egne bøker

Modelltekst som inspirasjon til å skrive egne bøker Modelltekst som inspirasjon til å skrive egne bøker - vurdering gjennom dialog underveis i en skriveprosess Skriving med de yngste elevene bør bestå av mange små skriveprosesser som ledes av læreren. Vurdering

Detaljer

Årsplan i norsk for 2. trinn 2016/17

Årsplan i norsk for 2. trinn 2016/17 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 2. trinn 2016/17 I norsktimene inngår mange ulike aktiviteter. I 2. klasse går det mye tid til å forberede sammenhengende skrift og å få opp leseevnen.

Detaljer

Årsplan, 2015/2016 Fag: Norsk Trinn/klasse: 8b

Årsplan, 2015/2016 Fag: Norsk Trinn/klasse: 8b Årsplan, 2015/2016 Fag: Norsk Trinn/klasse: 8b Uke Tema/Emne Mål Lærestoff/kilde Arbeidsmåte Vurdering 33-40 Substantiv Lesing og kommunikasj on samtale om form, innhold ( ) i litteratur, ( ) vurdere egne

Detaljer

Dikt av norske forfattere Lærerveiledning Innhold:

Dikt av norske forfattere Lærerveiledning Innhold: Dikt av norske forfattere Lærerveiledning Innhold: Les diktet: «(tittelen på diktet)» (hele diktet/x vers) Les diktet: «(tittelen på diktet)» (x vers). Les diktet: «(tittelen på diktet)» (x vers). Samtale

Detaljer

KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING Muntlig kommunikasjon lytte etter, gjenfortelle,

KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING Muntlig kommunikasjon lytte etter, gjenfortelle, KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING Muntlig kommunikasjon lytte etter, gjenfortelle, 3. Gjenfortelle og forklare hva leseleksen handlet om forklare og reflektere over innholdet i muntlige Lytte til ulike

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Fra passiv til aktiv. Hvorfor og hvordan skal vi bruke lesestrategier i arbeidet med skjønnlitteratur? Trondheim 26. mars av Sture Nome, HiST.

Fra passiv til aktiv. Hvorfor og hvordan skal vi bruke lesestrategier i arbeidet med skjønnlitteratur? Trondheim 26. mars av Sture Nome, HiST. Fra passiv til aktiv. Hvorfor og hvordan skal vi bruke lesestrategier i arbeidet med skjønnlitteratur? Trondheim 26. mars av Sture Nome, HiST. Førlesing og underveislesing som fokus Vi skal arbeide mer

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. TRINN, SKOLEÅRET

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. TRINN, SKOLEÅRET ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. TRINN, SKOLEÅRET 2017-2018 Faglærer: Vibeke Strømme Fagbøker/lærestoff: Zeppelin språkbok 3 og Zeppelin lesebok 3, samt tilhørende arbeidshefter. Læringstrategier/ Mnd Læreplanmål

Detaljer

Å styrke leseferdigheten i elektrofag er å styrke elevenes faglighet

Å styrke leseferdigheten i elektrofag er å styrke elevenes faglighet Å styrke leseferdigheten i elektrofag er å styrke elevenes faglighet Praktiske eksempler på arbeid med ord og begreper INGEBORG M.BERGE * FYR-SAMLING 2016 * LESESENTERET, UIS Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

PERIODE 5: UKE 48-51 PERIODE 6: UKE 2-4. Velkommen til nytt skoleår og som stor 7. klassing. Velkommen til ny jente i klassen: Rusul

PERIODE 5: UKE 48-51 PERIODE 6: UKE 2-4. Velkommen til nytt skoleår og som stor 7. klassing. Velkommen til ny jente i klassen: Rusul PERIODEPLAN 7. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 34-36 Dette skal vi gjøre! NAVN: OVERORDNET TEMA: NYHETER PERIODE 1: UKE 34-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-51

Detaljer

Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen, ingen skal vite hvem som svarer hva, og derfor skal du ikke skrive navnet ditt på skjemaet.

Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen, ingen skal vite hvem som svarer hva, og derfor skal du ikke skrive navnet ditt på skjemaet. 7 Vedlegg 4 Spørreskjema for elever - norskfaget Spørsmålene handler om forhold som er viktig for din læring. Det er ingen rette eller gale svar. Vi vil bare vite hvordan du opplever situasjonen på din

Detaljer

Tekst: Shit happens Natur og ungdom

Tekst: Shit happens Natur og ungdom Lesing av sammensatt tekst - reklame Tekst: Shit happens Natur og ungdom Læreplanmål i norsk Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Skriftlige kommunikasjon lese et representativt utvalg samtidstekster,

Detaljer

ELEVAKTIVE METODER: Snakke matte, samarbeidslæring og problemløsing. PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Skolering av lærere

ELEVAKTIVE METODER: Snakke matte, samarbeidslæring og problemløsing. PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Skolering av lærere ELEVAKTIVE METODER: Snakke matte, samarbeidslæring og problemløsing PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Skolering av lærere MATEMATIKK 2P-Y 15.januar 2013 Tone Elisabeth Bakken tone.bakken@ohg.vgs.no

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i Norsk for 5. trinn 2017/18

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i Norsk for 5. trinn 2017/18 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i Norsk for 5. trinn 2017/18 Det vil gjennom hele skoleåret være fokus på å inkludere de fem grunnleggende ferdighetene i norskfaget. Disse vil bli tilpasset nivået

Detaljer

Info: Norsktentamen 17.november Engelsktentamen 18.november Mattetentamen 20.november

Info: Norsktentamen 17.november Engelsktentamen 18.november Mattetentamen 20.november Uke:45 og 46 Info: Norsktentamen 17.november Engelsktentamen 18.november Mattetentamen 20.november Matematikk Tavleundervisning Selvstendig arbeid - vite hva kvadrattall er Skriftlig arbeid - forstå kvadratrot

Detaljer

Dagsorden for leseplanleggingsmøte

Dagsorden for leseplanleggingsmøte Dagsorden for leseplanleggingsmøte Dato: Skoleår: Kontaktlærer/norsklærer: Øvrige deltakere: Ordstyrer og referent: leseveileder Skole: Trinn:. Innledning ved leseveileder Hvordan ser utviklingen ut på

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 8. trinn 2015-2016. Lesing på 8. trinn:

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 8. trinn 2015-2016. Lesing på 8. trinn: RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 8. trinn 2015-2016 Lesing på 8. trinn: Det vil bli satt av en fast time i uka til lesing av tekster og arbeid med ulike lesestrategier gjennom hele skoleåret.

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet i Elektro

Lesing som grunnleggende ferdighet i Elektro Lesing som grunnleggende ferdighet i Elektro FYR-skolering * Oslo 16.11.2015 Ingeborg M. Berge * LESESENTERET, UIS Grunnleggende ferdigheter er integrert i læreplanen på fagenes premisser, og opplæringen

Detaljer

Læringsstrategier handler om å lære seg å lære! Læringsstrategier er ikke målet, men et middel for å lære.

Læringsstrategier handler om å lære seg å lære! Læringsstrategier er ikke målet, men et middel for å lære. For lærere på 1. til 7. trinn Plan for Lese- og læringsstrategi, Gaupen skole Læringsstrategier handler om å lære seg å lære! Læringsstrategier er ikke målet, men et middel for å lære. Mai 2013 1 Forord

Detaljer

ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning

ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning Kjære lærer! Takk for den jobben du gjør hver dag for at dine elever skal lære noe nytt og utvikle sine ferdigheter og talenter! Ungdomsskolen

Detaljer

Ideer og råd til foreldre med barn på 5. 7. trinn. Fortsatt rom for lesing hjemme

Ideer og råd til foreldre med barn på 5. 7. trinn. Fortsatt rom for lesing hjemme Ideer og råd til foreldre med barn på 5. 7. trinn Fortsatt rom for lesing hjemme Leseutviklingen fortsetter De første skoleårene lærte barnet ditt å lese. Men leseferdighet utvikles ikke en gang for alle.

Detaljer

Kortsiktig mål: Få tips om noen nye aktiviteter du kan bruke for å oppnå læringsmål og bedre lese- og skriveferdighet hos elevene dine

Kortsiktig mål: Få tips om noen nye aktiviteter du kan bruke for å oppnå læringsmål og bedre lese- og skriveferdighet hos elevene dine Mål Kortsiktig mål: Få tips om noen nye aktiviteter du kan bruke for å oppnå læringsmål og bedre lese- og skriveferdighet hos elevene dine Langsiktig mål: Få til variert undervisning for å ivareta elevenes

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse

VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse NORSK 4.trinn KOMPETANSEMÅL Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse IDEBANKEN 1. Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner.

Detaljer

Vurdering for læring ved St. Sunniva skole. Presentasjon for VFL pulje 4 27. november 2013

Vurdering for læring ved St. Sunniva skole. Presentasjon for VFL pulje 4 27. november 2013 Vurdering for læring ved St. Sunniva skole Presentasjon for VFL pulje 4 27. november 2013 St. Sunniva skole Katolsk privatskole midt i Oslo sentrum 1865 Kunnskapsløftet med egen plan i Kristendom 1.-10.

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 6. trinn 2017/18

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 6. trinn 2017/18 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 6. trinn 2017/18 Det vil gjennom hele skoleåret være fokus på å inkludere de fem grunnleggende ferdighetene i norskfaget. Disse vil bli tilpasset nivået

Detaljer

HALVÅRSPLAN I NORSK. 3.TRINN, Høsten Muntlig kommunikasjon

HALVÅRSPLAN I NORSK. 3.TRINN, Høsten Muntlig kommunikasjon HALVÅRSPLAN I NORSK 3.TRINN, Høsten 2017. Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig kommunikasjon handler om å lytte og tale i forskjellige sammenhenger. Lytting er en aktiv handling der eleven skal lære

Detaljer

- Snakke om felles opplevelser som film og teater. - Lesestrategier (se leseplan) .- Høre sanger, se film med svensk/dansk tale.

- Snakke om felles opplevelser som film og teater. - Lesestrategier (se leseplan) .- Høre sanger, se film med svensk/dansk tale. Norsk Kompetansemål Delmål 3. trinn Delmål 4. trinn Muntlige kommunikasjon Innhold/arbeidsmåter Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflekter over innholdet

Detaljer

Lesing av sammensatte tekster

Lesing av sammensatte tekster Lesing av sammensatte tekster Med utgangspunkt i et undervisningseksempel i norsk vg1 Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet * skolering, Oslo h 2014 22.10.14 lesesenteret.no 2 Tekstbegrepet Før

Detaljer

Arbeidsplan 5. klasse

Arbeidsplan 5. klasse Arbeidsplan 5. klasse Melding fra lærer UKE 3 18 19 20 21 22 Helg Ukens vits - Å, Henry, jeg kan ikke gå fra deg. - Er du så glad i meg? Elsker du meg så høyt? Forguder du meg så over alt annet? Synes

Detaljer

7.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 3

7.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 3 1 7.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 3 KOMPETANSEMÅL SPRÅKOPPLÆRING Målet for opplæringen er at eleven skal kunne: identifisere og bruke ulike situasjoner og læringsstrategier for å utvide egne ferdigheter i

Detaljer

Forsag til kreative øvelser

Forsag til kreative øvelser Forsag til kreative øvelser Her finner dere en rekke øvelser dere kan bruke for motivere elevene på å jobbe kreativt og gjøre dem trygge i sin gruppe. Gjennom disse øvelsene får elevene mulighet til å

Detaljer

Med «Skylappjenta» og Lesson Study som prosess for endret undervisningspraksis.

Med «Skylappjenta» og Lesson Study som prosess for endret undervisningspraksis. Lesson study Med «Skylappjenta» og Lesson Study som prosess for endret undervisningspraksis. SIST ENDRET: 29.03.2016 Lesson Study er en metode brukt i sammenheng med læreres læring innenfor prosjektet

Detaljer

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008.

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Hvorfor skal barn filosofere? Filosofiske samtaler er måte å lære på som tar utgangspunkt i barnets egne tanker, erfaring

Detaljer

PERIODEPLAN 5. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 18-21

PERIODEPLAN 5. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 18-21 PERIODEPLAN 5. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 18-21 Dette skal vi gjøre! NAVN: Med forbehold om endringer PRAKTISK INFORMASJON: Minner om GYMTØY torsdager og fredager. Altfor mange glemmer det. HUSK underskrift

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år bruker vi lesebok for 3. trinn, Arbeidsbok 1 og 2

Detaljer

Den gretne marihøna. Mål med undervisningsopplegget: Elevene skal kunne:

Den gretne marihøna. Mål med undervisningsopplegget: Elevene skal kunne: Den gretne marihøna Dette undervisningsopplegget kan gjennomføres mot slutten av skoleåret på 1. trinn. Da har elevene lært seg alle bokstavene, og de har erfaring med å skrive tekster. Opplegget kan også

Detaljer

Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn

Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn Versjon 19. september 2007 Bokmål Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn Her følger informasjon om den nasjonale prøven i lesing og hva prøven måler. 1. Lesing Nasjonale prøver i lesing

Detaljer

Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen

Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Lærerundersøkelsen gjennomføres elektronisk. Den begynner med følgende tekst, som alle respondenter må lese og godkjenne før

Detaljer

Plan. - LESING bittelitt om hva det er og hvorfor det kan være så vanskelig å bli en god leser

Plan. - LESING bittelitt om hva det er og hvorfor det kan være så vanskelig å bli en god leser Plan - LESING bittelitt om hva det er og hvorfor det kan være så vanskelig å bli en god leser - LESESTRATEGIER før, under og etter lesing - TIPS & TRIKS konkrete råd Men aller først Hva forteller denne

Detaljer

Om å utvikle sjangerkompetanse i skriving. Kathrine Wegge

Om å utvikle sjangerkompetanse i skriving. Kathrine Wegge Om å utvikle sjangerkompetanse i skriving Kathrine Wegge Å kunne uttrykke seg skriftlig- en verktøykasse må til! Stadig flere yrkesgrupper sitter foran dataskjermen Man må kunne uttrykke seg skriftlig

Detaljer

Skriving i norskfaget - revidert læreplan, nye utfordringer? Lærernes hus 24.september 2013 Mette Haustreis

Skriving i norskfaget - revidert læreplan, nye utfordringer? Lærernes hus 24.september 2013 Mette Haustreis Skriving i norskfaget - revidert læreplan, nye utfordringer? Lærernes hus 24.september 2013 Mette Haustreis Ove Eide: Henger skoleskriving og eksamensskriving bedre sammen etter revidering av læreplanen?

Detaljer

Arbeidsplan for 5. trinn Uke 6

Arbeidsplan for 5. trinn Uke 6 Arbeidsplan for 5. trinn Uke 6 Navn:.. Foreldremøte: Foreldremøte blir i uke 8. Mandag 16.02.15 kl. 18.00 19.30. Vi håper dette passer for alle foreldre. Hjertelig velkommen. Saksliste: - Livet i klassen

Detaljer