Råd om denne bruksanvisningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Råd om denne bruksanvisningen"

Transkript

1 Råd om denne bruksanvisningen Ha alltid denne bruksanvisningen innen rekkevidde i nærheten av Deres notebook. Spar godt på emballasjen og bruksanvisningen for å kunne gi dem videre til en ny eier ved overdragelse av notebooken. Vi har inndelt denne bruksanvisningen slik at De til enhver tid kan finne frem til den nødvendige informasjonen via innholdsfortegnelsen. Et stikkordsregister (indeks) finner De på slutten av denne håndboken. For straks å kunne ta PC-en i bruk skal De lese kapitelet Driftssikkerhet (fra side 1) og Betjening (fra side 20). Vi anbefaler Dem også lese de øvrige kapitelene for å få detaljerte forklaringer og betjeningsråd vedrørende Notebooken Deres. Målsettingen med denne bruksanvisningen er å informere Dem om bruken av notebooken i et lett forståelig språk. Viktig Ytterligere råd vedrørende notebooken Deres finner De også i startmenyen for notebooken. Klikk der på: Informasjon om Deres PC I tilknytning til betjeningen av brukerprogrammene og operativsystemet kan De benytte de omfangsrike hjelpefunksjonene som programmene tilbyr med et tastetrykk (for det meste F1), hhv. museklikk. Denne hjelpen ligger klar for Dem under bruken av operativsystemet Microsoft Windows eller det aktuelle brukerprogrammet. Windows XP tilbyr Dem en tur (Veiledning på verktøylinjen) for å bli kjent med operativsystemet. Ytterligere nyttige informasjonskilder har vi listet opp på side 54.

2 Vår målgruppe Denne bruksanvisningen retter seg mot førstegangsbrukeren så vel som mot viderekommende brukere. Uaktet mulighetene for profesjonell bruk er notebooken utformet for drift i en privathusholdning. De mangeartede bruksmulighetene står til hele familiens forføyning. Personlig Skriv inn for å kunne bevise besittelse: Serienummer... Kjøpsdato... Kjøpssted... De serienummeret for Deres notebook finner De på baksiden av notebooken. Overfør også eventuelt nummeret til Deres garantibeviser. Kvaliteten Under valget av komponenter har vi sett etter høy funksjonalitet, enkel håndtering, sikkerhet og pålitelighet. Med grunnlag i et avbalansert konsept vedrørende maskin- og programvare kan vi presentere Dem for en notebook som vil gi Dem mye glede under arbeidet og i fritiden. Vi takker for Deres tro på våre produkter og gleder oss over å kunne hilse Dem velkommen som ny kunde. Copyright 2006 Alle rettigheter forbeholdes Denne håndboken er opphavsrettslig beskyttet. Mangfoldiggjøring i mekanisk, elektronisk og en hver annen form uten etter produsentens skriftlige tillatelse, er forbudt. Copyright tilhører firmaet Medion. Varemerker: MS-DOS og Windows er registrerte varemerker for firmaet Microsoft. Pentium er et registrert varemerke for firma Intel. Andre varemerker er eiendommen til den respektive besitter. Det tas forbehold om tekniske og optiske forandringer samt skrivefeil. ii

3 Innhold Driftssikkerhet... 1 Driftssikkerhet... 3 Datasikring... 4 Oppstillingssted... 5 Omgivelsestemperatur... 5 Ergonomi... 6 Å arbeide komfortabelt... 7 Tilkobling... 8 Strømtilførsel... 8 Ledningsstrekk... 9 Konformitetsinformasjon i henhold til R&TTE Tips om modembruk Tips om touchpad Batteridrift Anvisininger & Å ta i bruk Hva leveringen omfatter Anvisninger Åpen notebook Sett forfra Venstre side Høyre side Bakside Drifts- og statusanvisning Å ta i bruk Slik begynner De: Hovedkomponenter Strømtilførsel På- / Av-bryter Nettdrift Batteridrift Innsetting av batteriet Å ta ut batteriet Oppladning av batteriet Utlading av batteriet Batteriytelse iii

4 Strømstyring (Power Management) Stand-By Modus Hvilemodus Display Åpning og lukking av displayet Bildeskjermsoppløsning Tilkopling av en ekstern monitor Tilkobling av TV-apparat Datainnsetting Tastaturet Notebookspesifikke tastekombinasjoner Musefeltet (touchpad) Harddisken Viktige kataloger Den optiske stasjonen Slik legger De inn en diskett Nøduttak av en blokkert diskett Spille av og velge ut disketter Regionale gjengivelsesinformasjoner for DVD Om CD-ReWriter Emner Lydsystemet Eksterne audioforbindelser Modem Modemtilkobling Nettverksdrift Hva er et nettverk? Fast Ethernet-nettverkstilkopling Wireless LAN (Radionettverk) Problemløsning i nettverket Express Kontakt Installer Express-kortet Fjerne Express-kortet USB-tilkobling Sikre notebooken Opprettelse av passord Bruk av sikkerhetslås iv

5 Programvare Lær Windows xp å kjenne Windows XP hjelp og støtte Microsofts interaktive opplæring Programvareinstallasjon Slik installerer De programvaren Deres: Avinstallering av programvaren Windows-aktivering BIOS innstillingsprogram Hvordan utføre BIOS-innstillingen BullGuard Internet Security Selvhjelp FAQ Ofte stilte spørsmål Data- og systemsikkerhet Datasikring Vedlikeholdsprogram Diskett for gjenoppretting av passord Windows Update Windows Update-informasjon for datasikkerhet Systemoppretting Feilutbedring Å gjenopprette leveringstilstanden Begrensninger i gjenopprettingen Gjennomføring av sikring Førstehjelp ved feilfunksjoner Lokalisering av årsakene Kontroller tilkoblinger og ledning Feil og årsaker Trenger De mer støtte? Vedlikehold Stell av displayet Transport Gjenvinning og deponering Håndtering av batterier Utrusning/endring og reparasjon Instruksjoner til serviceteknikeren v

6 Vedlegg Konformitet til normer Elektromagnetisk toleranse Europeisk norm ISO Klasse II Garantibestemmelser Ansvarsbegrensning Mangfoldiggjøring av denne håndboken Indeks Apparat Kast aldri apparatet sammen med vanlig husholdningsavfallet når levetiden er omme. Forhør deg om hvor du kan kvitte deg med apparatet på en miljøvennlig måte. Batterier Brukte batterier er ikke husholdningsavfall! De skal leveres inn til mottaksstasjon for batterier. Forpakning For at apparatet ditt ikke skal få transportskader befinner det seg i en forpakning. Forpakningen er fremstilt av materialer som kan kasseres og bli gjenvunnet på en fagmessig måte vi

7 Kapitel 1 Sikkerhet Driftssikkerhet Tema Side Betjening Datasikring...4 Oppstillingssted...5 Omgivelsestemperatur...5 Ergonomi...5 Tilkobling...6 Konformitetsinformasjon i henhold til R&TTE...10 Tips om modembruk...10 Tips om touchpad...10 Batteridrift...11 Komponenter Vedlegg Selvhjelp

8 2 Driftssikkerhet

9 Driftssikkerhet Vær vennlig å lese dette kapitelet grundig gjennom, og følg alle de gitte rådene. På den måten sikrer De en pålitelig drift og lang levetid for Deres notebook. Ikke la barn leke uten oppsikt med elektriske apparater. Barn vurderer ikke alltid farer på en riktig måte. Hold forpakningsmaterialer som for eksempel folie, unna barn. Ved misbruk kan det være fare for kvelning. Åpne aldri kabinettet til notebooken! Dette kan føre til elektrisk kortslutning eller sågar brann, hvilket fører til at Deres notebook blir skadet. For CD-/CDRW/DVD-drivverk dreier det seg om en innretning av laser av klasse 1 dersom dette apparatet betjenes i en avlukket notebook-kabinett. Ikke ta bort dekselet til drivverket fordi det ellers kan strømme ut usynlige laserstråler. Ikke stikk noen slags gjenstand gjennom sporet eller åpninger og inn i det indre av notebooken. Dette kan føre til elektrisk kortslutning eller til og med brann, hvilket fører til at Deres notebook blir skadet. Spor og åpninger i notebooken hjelper til med å ventilere. Ikke dekk til disse åpningene, da dette kan føre til overopphetning. Notebooken er ikke til bruk i et foretak innen tungindustrien. For at det ikke skal oppstå skader på grunn av lynnedslag, skal De ikke bruk notebooken når det er uvær. Ikke legg noen slags gjenstander på notebooken, og trykk ikke på displayet. Ellers oppstår det fare for at bildeskjermen blir ødelagt. Det foreligger fare for skade dersom TFT-displayet knuses. Skulle det skje, må De med beskyttelseshansker pakke inn de innsamlede delene og sende dem til korrekt deponering ved Deres servicesenter. Vask deretter hendene med såpe da det ikke kan utelukkes at kjemikalier er lekket ut. Vedlegg Selvhjelp Komponenter Betjening Sikkerhet Driftssikkerhet 3

10 Prøv ikke å åpne displayet med stor kraft. For å hindre skader, skal De ikke berøre displayet med fingrene eller med kantete gjenstander. Ikke løft notebooken i displayet da dette kan ødelegge hengslene. Slå Notebooken av straks, hhv. overhodet ikke på, og henvend Dem til kundetjenesten... strømledningen eller støpselet som er festet til denne, er blitt tilsmurt eller skadet, slå straks av notebooken, eventuelt la være å slå den på. Bytt ut den defekte ledningen med en originalledning. Den ødelagte ledningen skal ikke under noen omstendighet repareres.... notebook-kabinettet er skadet, eller flytende materiale har trengt inn. La kundeservice først sjekke notebooken. Ellers kan det hende at notebooken ikke kan brukes på sikker måte. Livsfare på grunn av elektrisk støt, laserbestråling! Datasikring Adversal! Ta etter hver aktualisering av data en sikkerhetskopi på et eksternt lagringsmedium (CD-R; se side 65). Krav om skadeerstatning på grunn av datatap og derav oppståtte følgeskader er utelukket. 4 Driftssikkerhet

11 Oppstillingssted Hold Deres notebook og alle tilkoblede apparater vekk fra fuktighet, og unngå støv, hete og direkte solstråler. Manglende etterlevelse av dette rådet kan føre til forstyrrelser eller skade på notebooken. Ikke bruk notebooken i friluft. Plasser og bruk alle komponentene på et stabilt, jevnt og vibrasjonsfritt underlag for å unngå at notebooken faller i bakken. Ikke bruk notebooken over lang tid på fanget eller en annen kroppsdel da varmeutstrålingen på undersiden kan føre til ubehagelig oppvarming. Nye apparater kan i de første brukstimene avgi en typisk, uunngåelig, men helt ufarlig lukt som i løpet av tiden avtar stadig mer og mer. For å motvirke luktdannelsen anbefaler vi at du regelmessig lufter ut rommet. Omgivelsestemperatur Notebooken kan brukes i en omgivelsestemperatur fra 5 C bis 35 C og i en luftfuktighet fra 20 % - 80 % (ikke kondenserende). I avslått tilstand kan notebooken oppbevares i 0 C til 60 C. Når det er tordenvær, skal du ta ut støpselet og spesielt fjerne antennekabelen om de er tilgjengelige sant modemkabelen. Som ytterligere sikkerhet anbefaler vi av du bruker en overspenningsbeskyttelse for å beskytte notebooken mot spenningstopper eller lynnedslag fra strømnettet. Vent med å sette apparatet i gang etter en transport inntil notebooken har fått samme temperatur som omgivelsene. Ved store temperatur- eller fuktighetssvingninger kan det oppstå elektrisk kortslutning på grunn av kondens som leder til fuktighetsdannelse inne i notebooken. Oppbevar originalemballasjen i tilfelle apparatet en eller annen gang må transporteres. Vedlegg Selvhjelp Komponenter Betjening Sikkerhet Driftssikkerhet 5

12 Ergonomi Merk Unngå blending, avspeiling og for sterke lysmørke-kontraster for å skåne øynene. Displayet skal aldri stå i umiddelbar nærhet av vinduet fordi på dette stedet blir arbeidsrommet opplyst mest når det er dagslys. Dette lyset vanskeliggjør øynenes tilpasning til den mørkere monitoren. Displayet skal til enhver tid stå med parallell blikkretning til vindusfronten. En oppstilling med blikkretning vendt bort fra vinduet blir feil fordi gjenskinn fra det lyse vinduet da ikke er til å unngå. Like galt blir en oppstilling med blikkretning til vinduet fordi kontrasten mellom mørk bildeskjerm og lyst dagslys kan føre til tilpasningsproblemer og vanskeligheter for øynene. Den parallelle blikkretningen må også brukes i forhold til kunstige lysinnretninger. Det vil si at ved belysning av arbeidsrommet med kunstig lys, så gjelder i det alt vesentlige de samme kriteriene og årsakene. I den utstrekning rommet ikke gjør det mulig å stille opp bildeskjermen slik som beskrevet, finnes det likevel en rekke muligheter for å hindre blending, gjenskinn, for sterke lyse og mørke kontraster, osv.: For eksempel å dreie, senke eller vippe bildeskjermsapparatet. Ved hjelp av lamell- eller vertikalpersienner på vinduene, ved bruk av flyttbare vegger eller ved hjelp av endringer i belysningsretningen kan det også oppnås forbedringer. 6 Driftssikkerhet

13 Å arbeide komfortabelt Sikkerhet Betjening Komponenter Selvhjelp Vedlegg Å sitte lenge uten å kunne forandre stillingen kan være ubekvemt. For å redusere risiko for fysisk besvær eller fysiske skader er det viktig å innta riktig stilling. Ryggen Når man sitter ved arbeidsplassen, må ryggen støttes opp av en rett eller lett tilbakelent ryggstøtte. Armene Armene og albuene skal være avspente og ledige. Albuene skal ligge nærme kroppen. Hold underarmene og hendene omtrent parallelt i forhold til gulvet. Håndleddene Håndleddene bør når det arbeides med tastaturet, musen eller med trackballen helst være rette og ikke ha en vinkel på mer enn 10. Bena Låret bør ligge horisontalt eller være lett nedoverbøyd. Leggen bør danne en vinkel i forhold til låret på omtrent 90 O. Føttene bør stå flatt på gulvet. Bruk om nødvendig en fotstøtte, men sørg på forhånd for at sittehøyden er riktig innstilt. Hodet Hodet skal holdes rett eller bare lett foroverbøyd. Ikke arbeid med vridd hode eller overkropp. Generelt Forandre stillingen ofte (ca. hvert minutt), og legg ofte inn pauser for å hindre at De blir trett. Driftssikkerhet 7

14 Tilkobling Legg merke til de følgende råd for å tilkoble Deres notebook korrekt: Strømtilførsel Ikke åpne kabinettet til nettdelen. Når kabinettet er åpnet, er det livsfare på grunn av elektrisk støt. Det inneholder ingen deler som skal vedlikeholdes. Stikkontakten må befinne seg i nærheten av notebooken og være lett tilgjengelig. Om De skulle bruke en skjøteledning, påse da at denne oppfyller VDE-kravene. Spør i et gitt tilfelle Deres elektroinstallatør. Bruk notebooknettdelen bare med jordet støpsel med AC V~, 50/60 Hz. Dersom De ikke er sikker på strømtilførselen på oppstillingsstedet, så spør Deres strømleverandør. Bruk bare den medfølgende nettdelen. Om du bruker en skjøteledning, pass da på at denne er i samsvar med VDE-kravene. Spør eventuelt din elektroinstallatør. Vi anbefaler for å få ytterligere sikkerhet å bruke en overspenningsbeskyttelse for å beskytte notebooken mot skader på grunn av spenningstopper eller lynnedslag gjennom strømnettet. Når De ønsker å koble nettadapteren fra strømnettet, trekk da først støpselet ut av stikkontakten og deretter støpselet til notebooken. En omvendt rekkefølge kan skade nettadapteren eller notebooken. Ta alltid tak i selve støpselet når De trekker det ut. Trekk aldri i ledningen.- 8 Driftssikkerhet

15 Ledningsstrekk Strekk ledningen slik at ingen tråkker på den eller snubler i den. Plasser ikke noen gjenstander på ledningen fordi disse kan bli skadet. Koble til periferiapparater som tastatur, mus, monitor osv. først når notebooken er avslått for å unngå skader på notebookene eller apparatene. Enkelte apparater kan også kobles til under drift. Dette gjelder for det meste apparater med USB- eller IEEE 1394 (FireWire)-tilkobling. Følg i alle tilfeller veiledningene i den tilhørende bruksanvisningen. Ha minst én meters avstand fra høyfrekvente og magnetiske forstyrrelseskilder (TV-apparat, høyttalerbokser, mobiltelefoner, DECT-telefoner, osv.) for å unngå funksjonsfeil og datatap. Vennligst legg merke til at når det gjelder denne notebooken, kan bare kabler som er kortere enn 3 meter settes innfor de eksterne grensesnittene. Bruk kun dobbelt avskjermet kabel som skriverkabel. Ikke bytt ut den medfølgende kabelen med andre. Bruk bare de kablene som følger med leveringen, da de er testet i vårt laboratorium. Koble likeledes til periferiapparater kun med de tilkoblingskablene som følger med apparatene. Vær sikker på at alle forbindelseskablene er forbundet med de tilhørende periferiapparatene for å unngå forstyrrende strålinger. Fjern kabler som ikke trengs. Bare apparater som oppfyller normen EN60950 Sikring av informasjonsteknikkinnretninger eller normen EN60065 Sikkerhetskrav Audio-, Video- og andre elektroniske apparater, kan kobles til notebooken. Selvhjelp Komponenter Betjening Sikkerhet Vedlegg Driftssikkerhet 9

16 Konformitetsinformasjon i henhold til R&TTE Følgende radioutrustning ble levert sammen med denne notebooken: Wireless LAN MEDION AG erklærer herved at dette apparatet er i samsvar med de grunnleggende krave og øvrig relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En fullstendig konformitetserklæring finner du på Modemet oppfyller kravene i TBR21 (01/1998) og EG201120/V1.1.1/01/98 hva gjelder tilkobling til det analoge telefonnettet. Tips om modembruk Dersom systemet Deres er utstyrt med et modem, vær da oppmerksom på at dette bare kan tilkobles en analog telefonledning. Tilkobling til et digitalt sentralbordanlegg, en fellesskapstilkobling eller et myntapparat er ikke tillatt og kan i visse tilfeller føre til skade på modemet eller de tilkoblede innretningene. Tips om touchpad Touchpadden betjenes med tommelen eller en annen finger og reagerer på den energien som huden avgir. Ikke bruk kulepenn eller andre gjenstander, da disse kan føre til at det blir feil på touchpadden. 10 Driftssikkerhet

17 Batteridrift Batterier lader elektrisk energi i cellene og gir disse fra seg når det er behov for det. For å forlenge levetiden for og ytelsene fra batteriet Deres samt for å sørge for sikker bruk, må De legge merke til de følgende rådene: Ikke utsett batteriet for langvarig, direkte solstråler eller hete. Kast aldri batteriet inn i flammer. Manglende etterlevelse av dette rådet fører til skader og i visse tilfeller sågar til at batteriet eksploderer. Åpne aldri batteriet, det inneholder ingen deler som skal vedlikeholdes. Unngå tilsøling og kontakt med elektrisk ledende materialer samt kjemiske substanser og rengjøringsmiddel. Bruk bare den medfølgende originalnettdelen til lading av batteriene. Vær sikker på (gjennom melding eller signal fra notebooken) at batteriet er fullstendig oppladet før det blir ladet opp på nytt. Skift bare batteriet ut med den samme typen eller med det likeverdige slaget som produsenten har anbefalt. Følg også alltid rådene under Oppladning av batteriet på side 27 for å kontrollere ladetilstanden på batteriet Deres. Skift batteriet ut bare i avslått tilstand. Batterier er spesialavfall. Lever batterier som ikke lenger trengs til korrekt deponering. Deres kundeservice er i denne forbindelse rette samarbeidspartner. Selvhjelp Komponenter Betjening Sikkerhet Vedlegg Driftssikkerhet 11

18 12 Driftssikkerhet

19 Kapitel 2 Sikkerhet Tema Anvisininger & Å ta i bruk Side Betjening Hva leveringen omfatter...15 Åpen notebook...16 Sett Forfa...17 Venstre side...17 Høyre side...18 Bakside...18 Drifts- og statusanvisning...19 Slik begynner De...20 Komponenter Vedlegg Selvhjelp

20 14 Driftssikkerhet

21 Hva leveringen omfatter Vær vennlig å kontrollere at leveringen er komplett, og vennligst gi oss beskjed innen 14 dager etter kjøpet i tilfelle leveringen ikke er fullstendig. Sammen med det produktet De har ervervet har De mottatt: Sikkerhet Notebook Li-Ion-batteri Nettadapter med tilkoblingskabel (FSP065-AAC) Modemledning Support-CD OEM-versjon av operativsystemet Bruksanvisning Garantikort Betjening Komponenter Vedlegg Selvhjelp Hva leveringen omfatter 15

22 Anvisninger Åpen notebook Display... ( s. 30) 2 - Høyttaler 3 - Tastaturet... ( s. 34) 4 - Microfoon... ( s. 43) 5 - Apparatvisninger... ( s. 19) 6 - Touchpad... ( s. 35) 7 - På- / Av-bryter... ( s. 24) 8 - Energisparetast 16 Anvisninger

23 Sett forfra 9 Sikkerhet Display-lås... ( s. 30) 10 - Mikrofon In*... ( s. 30) 11 - Audioinngang*... ( s. 43) 12 - Audioutgang* / Digitalt audioutgang (S/P-DIF)... ( s. 43) Betjening * Port med multibetjening, alt avhengig av høyttalerkonfigurasjonen ( s. 43). Venstre side Komponenter Ekstern VGA monitor... ( s. 31) 14 - Modemtilkobling (RJ-11)... ( s. 46) 15 - LAN-tilkobling (RJ-45)... ( s. 48) 16 - Express Card tilkobling... ( s. 30) Selvhjelp Vedlegg Anvisninger 17

24 Høyre side Opstike stasjon... ( s. 38) 18 - USB-grensesnitt... ( s. 52) Bakside USB-grensesnitt... ( s. 52) 19 - Nettstrømstilkobling... ( s. 25) 20 - S-video video-utgang... ( s. 33) 21 - Tilkobling Kensington -lås... ( s. 53) 18 Anvisninger

25 Drifts- og statusanvisning Med LED angir systemet tilstanden for driften. Statusanvisningene viser i hvert tilfelle til den tilsvarende aktiviteten for notebooken: Strømindikator/Batteristrømindikator Denne visningen lyser når notebooken forsynes med strøm fra batteriet/nettadapter. Lyser blått Notebooken befinner seg i driftstilstand. Blinker blått Denne visningen blinker når notebooken i batteridrift befinner seg i standby-modus. Batterilladeindikator Nedenfor forklares det hvordan dette LED forholder seg i de ulike situasjonene: Lyser rød Blinker rød Batteri lades. Lav ladetilstand. Tilgangsanvisning Når denne LED lyser, gjør notebooken bruk av det harddisken / optiske stasjon. Num Lock - Sifferblokkering Det numeriske tastaturoppsettet [Fn+Num LOCK] aktiveres slik at enkelte bokstaver på tastaturet får tallverdier, noe som letter inntastingen av datamateriale med mange tall. Capital Lock Store tegn Store bokstaver [Caps Lock] er aktivert når LED-et lyser. Med dette blir tastaturbokstavene automatisk skrevet stort. Wireless LAN Anvisning for trådløs datautveksling. Lyser anvisningen hele tiden, er funksjonen Wireless LAN aktivert. (fabrikkinnstilt alternativ) Vedlegg Selvhjelp Komponenter Betjening Sikkerhet Anvisninger 19

26 Å ta i bruk For å bruke notebooken på en sikker måte, og for å få lang levealder, bør De ha lest kapitelet Driftssikkerhet på begynnelsen av håndboken. Notebooken er allerede komplett forhåndsinstallert, slik at De ikke behøver å legge inn flere driver, men kan straks begynne. Slik begynner De: Trinn 1 Før igangsettingen må De sette inn batteriet, idet De lar batteripakken med utbulingen retning fremover gli inn i kammeret. Du skal ubetinget låse batteriet for å hindre at batteriet uforvarende faller ut. Koble den medfølgende nettadapteren til notebooken (19) in. Koble så nettkabelen til adapteren, og koble deretter til en stikkontakt. Åpne displayet idet De med tommelen skyver låsen (9) til høyre og deretter med tommel og pekefinger åpner displayet til ønsket stilling. 20 Å ta i bruk

27 Betjening Sikkerhet Slå på notebooken idet De benytter På-/Avknappen (7). Notebooken starter og går nå gjennom forskjellige faser. Selvhjelp Vedlegg Komponenter Merk Det må ikke være noen bootbar disk (f. eks. rednings- CD-en) i DVD-stasjonen, ellers vil ikke operativsystemet bli lastet inn fra harddisken. Operativsystemet bli lastet inn fra harddisken. Innlastingen varer noe lenger ved første gangs innretning. Først etter at alle nødvendig data er inngitt, er operativsystemet innrettet. Operativsystemet er fullstendig innlastet når velkomstskjermbildet bli vist. Å ta i bruk 21

28 Trinn 2 Følg anvisningene på bildeskjermen. De enkelte dialogene forklarer de trinn som skal utføres. Velkomstprosedyren fører Dem blant annet gjennom de følgende bildeskjermer og dialoger. Dersom De har spørsmål, klikk ganske enkelt på. Lisensavtale Vær vennlig å lese grundig gjennom lisensavtalen. De får viktige rettslige råd om bruken av programvareproduktene Deres. For å se hele teksten må De med musen skyve rullefeltet nedover inntil De har nådd frem til slutten av dokumentet. De samtykker i avtalen idet De klikker på Jeg godtar avtalen. Det er bare dette som gir Dem adgang til å benytte produktet i henhold til vilkårene. Trinn 3 Etter anmeldelsesprosessen kommer grensesnittet til Windows frem på bildeskjermen. 22 Å ta i bruk

29 Kapitel 3 Sikkerhet Hovedkomponenter Tema Side Betjening Strømtilførsel...24 Display...30 Datainnsetting...34 Harddisken...36 Den optiske stasjonen...38 Lydsystemet...43 Modem...46 Nettverksdrift...48 Express-kortet tilkobling...51 USB-tilkobling...52 Sikre notebooken...53 Programvare...54 Komponenter Selvhjelp Vedlegg

30 Strømtilførsel På- / Av-bryter Hold på-/av-bryteren (7) kort nedtrykt for å slå notebooken av, henholdsvis på. Driftsanvisningen informerer Dem om driftstilstanden. Uavhengig av operativsystemet blir notebooken slått av når bryteren holdes uavbrutt i mer enn 4 sekunder. Adversal! Ikke slå av notebooken mens harddisken eller diskettstasjonen er i bruk og de tilsvarende tilgangsanvisninger lyser. Ellers kan datamateriale forsvinne. For å beskytte harddisken skal De etter å ha slått av notebooken alltid vente minst 5 sekunder før De igjen slår den på. 24 Strømtilførsel

31 Nettdrift Notebooken Deres leveres med en universal-nettadapter for vekslestrøm, og den stiller seg automatisk inn på den strømkilden som leveres. Følgende verdier støttes: AC V~/ Hz. Legg merke til sikkerhetsrådene om strømforsyning på side 8 flg. Adapteren tilsluttes vekselstrømsstikkontakten via en nettledning. Likestrømsledningen for nettadapteren kobles til på baksiden av noteboooken (19). Sikkerhet Betjening Adapteren forsyner notebooken med strøm og lader i tillegg opp batteriet. Strømforsyningsanvisningen på notebooken gir opplysning om driftstilstanden. Batteriet Deres blir også ladet opp når De med tilkoblet nettadapter arbeider med notebooken. Nettadapteren bruker strøm også når notebooken ikke lenger er tilkoblet nettadapteren. Trekk derfor støpselet til nettadapteren ut fra stikkontakten når den ikke er tilkoblet notebooken. Komponenter Selvhjelp Merk Bruk bare den medfølgende nettdelen og nettstrømskabelen. Vedlegg Strømtilførsel 25

32 Batteridrift Merk Lad opp og lad ut det nye batteriet fullstendig to til tre ganger etter hverandre, slik at det får full effektivitet! Batterier lader elektrisk energi i cellene sine og gir disse fra seg når det er behov for det. Batteriet må alltid før en oppladning tømmes fullstendig og deretter lades fullt opp for at varighetstiden og ytelseskraften skal bli optimal. For å forlenge levetiden og ytelsesevnen for batteriet Deres, og for å sørge for sikker drift, bør De ubetinget etterleve sikkerhetsrådene på side 10 flg. Innsetting av batteriet Sett inn batteripakken i det tilhørende batteriavlukket. Du skal ubetinget låse batteriet for å hindre at batteriet uforvarende faller ut. Å ta ut batteriet For å fjerne batteripakken skal du skyve sikkerhetslåsen til posisjonen unlock. 26 Strømtilførsel

33 Adversal! Ikke fjern batteriet mens apparatet er slått på, ellers kan datamateriale gå tapt. Sikkerhet Adversal! Pass på under lagringen av batteriet og ved bruken av notebooken at kontaktene til batteriet og notebooken ikke blir skitne eller skadet. Det kan føre til feilfungering. Oppladning av batteriet Batteriet blir ladet opp via nettdelen. Når nettdelen er tilkoblet, lader batteriet seg opp automatisk uavhengig av om notebooken er slått på eller ikke. En fullstendig oppladning tar når notebooken er slått av, noen timer. Når notebooken er slått på, tar oppladningen betydelig lenger tid. Betydningen av ladekontrollvisningen finner De på side 19. Merk Betjening Komponenter Ladeprosessen blir avbrutt når temperaturen eller spenningen i batteriet er for høyt. Utlading av batteriet Bruk notebooken på batteridrift inntil den selv slår seg av på grunn av lav batteriladetilstand. Selvhjelp Tips Pass på at du rettidig sikrer de filene som er åpne, slik at du unngår datatap. Ikke slå av notebooken selv om det kommer frem et varsel på displayet. Deaktiver alle enerigalternativene i kontrollpanelet, fremfor alt alarmer og energiskjemaer. Pass på at du rettidig sikrer de filene som er åpne, slik at du unngår datatap. Vedlegg Strømtilførsel 27

34 Batteriytelse Den relevante driftstiden varierer alt etter innstilingene i strømstyringsfunksjonen. Disse kan du tilpasse i Systemstyring under Energialternativer i henhold til dine behov. Dessuten krever notebooken et høyere ytelsesbehov ved utførelsen av bestemte bruksfelt som f. eks. avspillingen av en DVD. Kontroll av batterioppladingen For å kontrollere den aktuelle ladetilstanden til batterietfører De markøren over energisymbolet i oppgavelinjen. I batteridrift blir symbolet for et batteri vist: Mer informasjon om innstillingene får De når De dobbeltklikker på symbolet. Merk Dersom De ignorerer varselsignalet ved lavt batterinivå, går notebooken over i hvilemodus. Adversal! Fjern aldri batteriet når notebooken er påslått eller når notebooken ennå ikke er gått over i hviletilstand, fordi det kan føre til tap av data. 28 Strømtilførsel

35 Strømstyring (Power Management) Notebooken har automatiske og modifiserbare strømsparefunksjoner som De kan bruke til å maksimere strømsparefunksjonen samt redusere de totale driftskostnadene. Man skjelner mellom standby-modus og hvilemodus (Hibernate). Stand-By Modus Ved innstillingen»stand-by«beholdes innholdet i arbeidslageret i notebooken mens praktisk talt alle andre komponenter i notebooken blir slått av, eller strømforbruket blir redusert til et minimum. Et kort trykk på på/avbryteren skrur igjen apparatet på. Hvilemodus Hvilemodus er en praktisk variant av det å slå helt av. Sett notebooken i hvilemodus, ( Start Avslutt CapsLk Hvilemodus) så blir alle dataen i den aktuelle økten lagret på harddisken i form av en datafil. Straks alle dataene er sikkert lagret, slår notebooken seg av. Når notebooken slås på igjen, blir denne datafilen ved hjelp av BIOS igjen skrevet inn i arbeidslageret. Etter kort tid befinner notebooken seg i akkurat samme tilstand som da De forlot den ved siste gangs bruk. Også dersom De under bearbeidingen av et dokument slår notebooken sammen (ved tilsvarende innstilling av energialternativene i kontrollpanel)gjør notebooken resten automatisk for Dem. Når De så igjen åpner displayet, er De tilbake akkurat i den setningen der De arbeidet før De brøt av arbeidet. Selvhjelp Komponenter Betjening Sikkerhet Vedlegg Strømtilførsel 29

Råd om denne bruksanvisningen

Råd om denne bruksanvisningen Råd om denne bruksanvisningen Ha alltid denne bruksanvisningen innen rekkevidde i nærheten av Deres notebook. Spar godt på emballasjen og bruksanvisningen for å kunne gi dem videre til en ny eier ved overdragelse

Detaljer

Råd om denne bruksanvisningen. Vår målgruppe. Personlig

Råd om denne bruksanvisningen. Vår målgruppe. Personlig Råd om denne bruksanvisningen Ha alltid denne bruksanvisningen innen rekkevidde i nærheten av Deres notebook. Spar godt på emballasjen og bruksanvisningen for å kunne gi dem videre til en ny eier ved overdragelse

Detaljer

Råd om denne bruksanvisningen. Vår målgruppe. Personlig

Råd om denne bruksanvisningen. Vår målgruppe. Personlig Råd om denne bruksanvisningen Ha alltid denne bruksanvisningen innen rekkevidde i nærheten av Deres notebook. Spar godt på emballasjen og bruksanvisningen for å kunne gi dem videre til en ny eier ved overdragelse

Detaljer

Råd om denne bruksanvisningen

Råd om denne bruksanvisningen Råd om denne bruksanvisningen Ha alltid denne bruksanvisningen innen rekkevidde i nærheten av Deres notebook. Spar godt på emballasjen og bruksanvisningen for å kunne gi dem videre til en ny eier ved overdragelse

Detaljer

RÅD OM DENNE BRUKSANVISNINGEN

RÅD OM DENNE BRUKSANVISNINGEN RÅD OM DENNE BRUKSANVISNINGEN Ha alltid denne bruksanvisningen innen rekkevidde i nærheten av Deres notebook. Spar godt på emballasjen og bruksanvisningen for å kunne gi dem videre til en ny eier ved overdragelse

Detaljer

RÅD OM DENNE BRUKSANVISNINGEN

RÅD OM DENNE BRUKSANVISNINGEN RÅD OM DENNE BRUKSANVISNINGEN Ha alltid denne bruksanvisningen innen rekkevidde i nærheten av Deres notebook. Spar godt på emballasjen og bruksanvisningen for å kunne gi dem videre til en ny eier ved overdragelse

Detaljer

RÅD OM DENNE BRUKSANVISNINGEN

RÅD OM DENNE BRUKSANVISNINGEN RÅD OM DENNE BRUKSANVISNINGEN Ha alltid denne bruksanvisningen innen rekkevidde i nærheten av Deres notebook. Spar godt på emballasjen og bruksanvisningen for å kunne gi dem videre til en ny eier ved overdragelse

Detaljer

RÅD OM DENNE BRUKSANVISNINGEN

RÅD OM DENNE BRUKSANVISNINGEN RÅD OM DENNE BRUKSANVISNINGEN Ha alltid denne bruksanvisningen innen rekkevidde i nærheten av Deres notebook. Spar godt på emballasjen og bruksanvisningen for å kunne gi dem videre til en ny eier ved overdragelse

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

RÅD OM DENNE BRUKSANVISNINGEN

RÅD OM DENNE BRUKSANVISNINGEN RÅD OM DENNE BRUKSANVISNINGEN Ha alltid denne bruksanvisningen innen rekkevidde i nærheten av Deres notebook. Spar godt på emballasjen og bruksanvisningen for å kunne gi dem videre til en ny eier ved overdragelse

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

RÅD OM DENNE BRUKSANVISNINGEN

RÅD OM DENNE BRUKSANVISNINGEN RÅD OM DENNE BRUKSANVISNINGEN Ha alltid denne bruksanvisningen innen rekkevidde i nærheten av Deres notebook. Spar godt på emballasjen og bruksanvisningen for å kunne gi dem videre til en ny eier ved overdragelse

Detaljer

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4. Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.3)! 4. Kontroll etter installering (5) 1 Introduksjon Denne

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 405759-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 Disklampe 3

Detaljer

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Håndbok for rask installering. Versjon 1.0

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Håndbok for rask installering. Versjon 1.0 56K ESP-2 MODEM Håndbok for rask installering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne håndboken er beregnet på brukere av 56K ESP-2 Modem. Det er ikke nødvendig å ha bestemte kunnskaper for å kunne installere

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri Delenummer: 67P4585 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 396846-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Force Feedback Race Master

Force Feedback Race Master Force Feedback Race Master Brukermanual Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 393522-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver tastaturet og styreputen (TouchPad). Innhold 1 Styrepute (TouchPad) Komponenter på styreputen.........................

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Sweex Powerline 200 Adapter

Sweex Powerline 200 Adapter Sweex Powerline 200 Adapter Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk Sweex

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps Innledning Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt Produktinformasjon E A C F G H A: På/av-bryter : ruk vekselstrøm: konstant grønt ruk batteristrøm: blinkende grønt C: ruk vekselstrøm: angir belastningsnivå ruk batteristrøm: angir batterikapasitet D:

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVELSE ] [ Dette smarte skjermtastaturet med virtuelle museklikkfunksjoner og maskinstemme tillater rask tasting og å jobbe

Detaljer

Norsk versjon. Installasjon Windows XP og Vista. LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps

Norsk versjon. Installasjon Windows XP og Vista. LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps Ikke utsett Sweex trådløse LAN innstikkort 300 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer.

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS

HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9356513 Issue 1 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. KOBLE NOKIA 6600 TIL DATAMASKINEN...2

Detaljer

Dette avsnittet beskriver situasjoner som kan føre til at data går tapt.

Dette avsnittet beskriver situasjoner som kan føre til at data går tapt. 11. januar 2002 Denne filen inneholder oppdatert informasjon om følgende emner: Informasjonskilder for HP notebook-maskiner og Windows Forholdsregler Endre skjerminnstillinger Bruke trådløst LAN Arbeide

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 393498-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 393498-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 393498-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 430406-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker maskinens styrepute og tastatur. Innhold 1 Styrepute Komponenter på styreputen.......................

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION W5000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION W5000 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen.

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 406856-091 April 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 1 Introduksjon ZTE MF636 USB-modemet er et flermodus 3G USB-modem, for Turbo3G/3G/EDGE/ GPRS/GSM-nettverk. USB-modemet bruker

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION T500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION T500 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Norsk versjon. introduksjon. Pakkeinnhold. Tilkoblinger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort

Norsk versjon. introduksjon. Pakkeinnhold. Tilkoblinger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort introduksjon Ikke utsett Sweex 7.1 eksterne USB lydkort for ekstreme temperaturer. Ikke sett utstyret i direkte sollys eller i direkte nærhet av varmeelementer. Ikke

Detaljer

Brukerveiledning Linksys E2500

Brukerveiledning Linksys E2500 Brukerveiledning Linksys E2500 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Den trådløse routeren fra Get er ferdig sikret og konfigurert, og klar for

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 3 Dette trenger du 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 409917-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet..........................

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091 Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 419460-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner (tilleggsutstyr). Innhold 1 Behandle disker og stasjoner

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter Brukerhåndbok Linksys PLEK500 Powerline nettverksadapter Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 Slik fungerer Powerline-nettverket........... 4 Eksempel på installering 4 Installere

Detaljer

Windows 98 Deaktivere den infrarøde porten før gjenoppretting av programvare

Windows 98 Deaktivere den infrarøde porten før gjenoppretting av programvare 9. januar 2002 Denne filen inneholder oppdatert informasjon om følgende emner: Informasjonskilder for HP notebook-maskiner og Windows Forholdsregler Endre skjerminnstillinger Stille inn skjermen etter

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC

Detaljer

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005 Strøm Dokumentdelenummer: 393525-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Innhold 1 Strømknapper og lamper 2 Strømkilder Koble til strømadapteren...........................

Detaljer

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering

Detaljer

Manual for AL500AC og AL100AC

Manual for AL500AC og AL100AC Manual for AL500AC og AL100AC Denne manualen hjelper deg med installasjon og avinstallsjon av driver, samt hvordan du kobler til et trådløst nettverk i de ulike operativsystemene. Innhold Bruk av USB cradle

Detaljer

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok 9355494 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-2R er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Dette trenger du 5 Installeringsoversikt 5 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 5 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 5 Trinn 3: Installer

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Brukerhåndbok. Versjon 1.0

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Predator Digital 3D Brukerhåndbok Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk eller

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer