Råd om denne bruksanvisningen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Råd om denne bruksanvisningen"

Transkript

1 Råd om denne bruksanvisningen Ha alltid denne bruksanvisningen innen rekkevidde i nærheten av Deres notebook. Spar godt på emballasjen og bruksanvisningen for å kunne gi dem videre til en ny eier ved overdragelse av notebooken. Vi har inndelt denne bruksanvisningen slik at De til enhver tid kan finne frem til den nødvendige informasjonen via innholdsfortegnelsen. Et stikkordsregister (indeks) finner De på slutten av denne håndboken. For straks å kunne ta PC-en i bruk skal De lese kapitelet Driftssikkerhet (fra side 1) og Betjening (fra side 20). Vi anbefaler Dem også lese de øvrige kapitelene for å få detaljerte forklaringer og betjeningsråd vedrørende Notebooken Deres. Målsettingen med denne bruksanvisningen er å informere Dem om bruken av notebooken i et lett forståelig språk. Viktig Ytterligere råd vedrørende notebooken Deres finner De også i startmenyen for notebooken. Klikk der på: Informasjon om Deres PC I tilknytning til betjeningen av brukerprogrammene og operativsystemet kan De benytte de omfangsrike hjelpefunksjonene som programmene tilbyr med et tastetrykk (for det meste F1), hhv. museklikk. Denne hjelpen ligger klar for Dem under bruken av operativsystemet Microsoft Windows eller det aktuelle brukerprogrammet. Windows XP tilbyr Dem en tur (Veiledning på verktøylinjen) for å bli kjent med operativsystemet. Ytterligere nyttige informasjonskilder har vi listet opp på side 54.

2 Vår målgruppe Denne bruksanvisningen retter seg mot førstegangsbrukeren så vel som mot viderekommende brukere. Uaktet mulighetene for profesjonell bruk er notebooken utformet for drift i en privathusholdning. De mangeartede bruksmulighetene står til hele familiens forføyning. Personlig Skriv inn for å kunne bevise besittelse: Serienummer... Kjøpsdato... Kjøpssted... De serienummeret for Deres notebook finner De på baksiden av notebooken. Overfør også eventuelt nummeret til Deres garantibeviser. Kvaliteten Under valget av komponenter har vi sett etter høy funksjonalitet, enkel håndtering, sikkerhet og pålitelighet. Med grunnlag i et avbalansert konsept vedrørende maskin- og programvare kan vi presentere Dem for en notebook som vil gi Dem mye glede under arbeidet og i fritiden. Vi takker for Deres tro på våre produkter og gleder oss over å kunne hilse Dem velkommen som ny kunde. Copyright 2006 Alle rettigheter forbeholdes Denne håndboken er opphavsrettslig beskyttet. Mangfoldiggjøring i mekanisk, elektronisk og en hver annen form uten etter produsentens skriftlige tillatelse, er forbudt. Copyright tilhører firmaet Medion. Varemerker: MS-DOS og Windows er registrerte varemerker for firmaet Microsoft. Pentium er et registrert varemerke for firma Intel. Andre varemerker er eiendommen til den respektive besitter. Det tas forbehold om tekniske og optiske forandringer samt skrivefeil. ii

3 Innhold Driftssikkerhet... 1 Driftssikkerhet... 3 Datasikring... 4 Oppstillingssted... 5 Omgivelsestemperatur... 5 Ergonomi... 6 Å arbeide komfortabelt... 7 Tilkobling... 8 Strømtilførsel... 8 Ledningsstrekk... 9 Konformitetsinformasjon i henhold til R&TTE Tips om modembruk Tips om touchpad Batteridrift Anvisininger & Å ta i bruk Hva leveringen omfatter Anvisninger Åpen notebook Sett forfra Venstre side Høyre side Bakside Drifts- og statusanvisning Å ta i bruk Slik begynner De: Hovedkomponenter Strømtilførsel På- / Av-bryter Nettdrift Batteridrift Innsetting av batteriet Å ta ut batteriet Oppladning av batteriet Utlading av batteriet Batteriytelse iii

4 Strømstyring (Power Management) Stand-By Modus Hvilemodus Display Åpning og lukking av displayet Bildeskjermsoppløsning Tilkopling av en ekstern monitor Tilkobling av TV-apparat Datainnsetting Tastaturet Notebookspesifikke tastekombinasjoner Musefeltet (touchpad) Harddisken Viktige kataloger Den optiske stasjonen Slik legger De inn en diskett Nøduttak av en blokkert diskett Spille av og velge ut disketter Regionale gjengivelsesinformasjoner for DVD Om CD-ReWriter Emner Lydsystemet Eksterne audioforbindelser Modem Modemtilkobling Nettverksdrift Hva er et nettverk? Fast Ethernet-nettverkstilkopling Wireless LAN (Radionettverk) Problemløsning i nettverket Express Kontakt Installer Express-kortet Fjerne Express-kortet USB-tilkobling Sikre notebooken Opprettelse av passord Bruk av sikkerhetslås iv

5 Programvare Lær Windows xp å kjenne Windows XP hjelp og støtte Microsofts interaktive opplæring Programvareinstallasjon Slik installerer De programvaren Deres: Avinstallering av programvaren Windows-aktivering BIOS innstillingsprogram Hvordan utføre BIOS-innstillingen BullGuard Internet Security Selvhjelp FAQ Ofte stilte spørsmål Data- og systemsikkerhet Datasikring Vedlikeholdsprogram Diskett for gjenoppretting av passord Windows Update Windows Update-informasjon for datasikkerhet Systemoppretting Feilutbedring Å gjenopprette leveringstilstanden Begrensninger i gjenopprettingen Gjennomføring av sikring Førstehjelp ved feilfunksjoner Lokalisering av årsakene Kontroller tilkoblinger og ledning Feil og årsaker Trenger De mer støtte? Vedlikehold Stell av displayet Transport Gjenvinning og deponering Håndtering av batterier Utrusning/endring og reparasjon Instruksjoner til serviceteknikeren v

6 Vedlegg Konformitet til normer Elektromagnetisk toleranse Europeisk norm ISO Klasse II Garantibestemmelser Ansvarsbegrensning Mangfoldiggjøring av denne håndboken Indeks Apparat Kast aldri apparatet sammen med vanlig husholdningsavfallet når levetiden er omme. Forhør deg om hvor du kan kvitte deg med apparatet på en miljøvennlig måte. Batterier Brukte batterier er ikke husholdningsavfall! De skal leveres inn til mottaksstasjon for batterier. Forpakning For at apparatet ditt ikke skal få transportskader befinner det seg i en forpakning. Forpakningen er fremstilt av materialer som kan kasseres og bli gjenvunnet på en fagmessig måte vi

7 Kapitel 1 Sikkerhet Driftssikkerhet Tema Side Betjening Datasikring...4 Oppstillingssted...5 Omgivelsestemperatur...5 Ergonomi...5 Tilkobling...6 Konformitetsinformasjon i henhold til R&TTE...10 Tips om modembruk...10 Tips om touchpad...10 Batteridrift...11 Komponenter Vedlegg Selvhjelp

8 2 Driftssikkerhet

9 Driftssikkerhet Vær vennlig å lese dette kapitelet grundig gjennom, og følg alle de gitte rådene. På den måten sikrer De en pålitelig drift og lang levetid for Deres notebook. Ikke la barn leke uten oppsikt med elektriske apparater. Barn vurderer ikke alltid farer på en riktig måte. Hold forpakningsmaterialer som for eksempel folie, unna barn. Ved misbruk kan det være fare for kvelning. Åpne aldri kabinettet til notebooken! Dette kan føre til elektrisk kortslutning eller sågar brann, hvilket fører til at Deres notebook blir skadet. For CD-/CDRW/DVD-drivverk dreier det seg om en innretning av laser av klasse 1 dersom dette apparatet betjenes i en avlukket notebook-kabinett. Ikke ta bort dekselet til drivverket fordi det ellers kan strømme ut usynlige laserstråler. Ikke stikk noen slags gjenstand gjennom sporet eller åpninger og inn i det indre av notebooken. Dette kan føre til elektrisk kortslutning eller til og med brann, hvilket fører til at Deres notebook blir skadet. Spor og åpninger i notebooken hjelper til med å ventilere. Ikke dekk til disse åpningene, da dette kan føre til overopphetning. Notebooken er ikke til bruk i et foretak innen tungindustrien. For at det ikke skal oppstå skader på grunn av lynnedslag, skal De ikke bruk notebooken når det er uvær. Ikke legg noen slags gjenstander på notebooken, og trykk ikke på displayet. Ellers oppstår det fare for at bildeskjermen blir ødelagt. Det foreligger fare for skade dersom TFT-displayet knuses. Skulle det skje, må De med beskyttelseshansker pakke inn de innsamlede delene og sende dem til korrekt deponering ved Deres servicesenter. Vask deretter hendene med såpe da det ikke kan utelukkes at kjemikalier er lekket ut. Vedlegg Selvhjelp Komponenter Betjening Sikkerhet Driftssikkerhet 3

10 Prøv ikke å åpne displayet med stor kraft. For å hindre skader, skal De ikke berøre displayet med fingrene eller med kantete gjenstander. Ikke løft notebooken i displayet da dette kan ødelegge hengslene. Slå Notebooken av straks, hhv. overhodet ikke på, og henvend Dem til kundetjenesten... strømledningen eller støpselet som er festet til denne, er blitt tilsmurt eller skadet, slå straks av notebooken, eventuelt la være å slå den på. Bytt ut den defekte ledningen med en originalledning. Den ødelagte ledningen skal ikke under noen omstendighet repareres.... notebook-kabinettet er skadet, eller flytende materiale har trengt inn. La kundeservice først sjekke notebooken. Ellers kan det hende at notebooken ikke kan brukes på sikker måte. Livsfare på grunn av elektrisk støt, laserbestråling! Datasikring Adversal! Ta etter hver aktualisering av data en sikkerhetskopi på et eksternt lagringsmedium (CD-R; se side 65). Krav om skadeerstatning på grunn av datatap og derav oppståtte følgeskader er utelukket. 4 Driftssikkerhet

11 Oppstillingssted Hold Deres notebook og alle tilkoblede apparater vekk fra fuktighet, og unngå støv, hete og direkte solstråler. Manglende etterlevelse av dette rådet kan føre til forstyrrelser eller skade på notebooken. Ikke bruk notebooken i friluft. Plasser og bruk alle komponentene på et stabilt, jevnt og vibrasjonsfritt underlag for å unngå at notebooken faller i bakken. Ikke bruk notebooken over lang tid på fanget eller en annen kroppsdel da varmeutstrålingen på undersiden kan føre til ubehagelig oppvarming. Nye apparater kan i de første brukstimene avgi en typisk, uunngåelig, men helt ufarlig lukt som i løpet av tiden avtar stadig mer og mer. For å motvirke luktdannelsen anbefaler vi at du regelmessig lufter ut rommet. Omgivelsestemperatur Notebooken kan brukes i en omgivelsestemperatur fra 5 C bis 35 C og i en luftfuktighet fra 20 % - 80 % (ikke kondenserende). I avslått tilstand kan notebooken oppbevares i 0 C til 60 C. Når det er tordenvær, skal du ta ut støpselet og spesielt fjerne antennekabelen om de er tilgjengelige sant modemkabelen. Som ytterligere sikkerhet anbefaler vi av du bruker en overspenningsbeskyttelse for å beskytte notebooken mot spenningstopper eller lynnedslag fra strømnettet. Vent med å sette apparatet i gang etter en transport inntil notebooken har fått samme temperatur som omgivelsene. Ved store temperatur- eller fuktighetssvingninger kan det oppstå elektrisk kortslutning på grunn av kondens som leder til fuktighetsdannelse inne i notebooken. Oppbevar originalemballasjen i tilfelle apparatet en eller annen gang må transporteres. Vedlegg Selvhjelp Komponenter Betjening Sikkerhet Driftssikkerhet 5

12 Ergonomi Merk Unngå blending, avspeiling og for sterke lysmørke-kontraster for å skåne øynene. Displayet skal aldri stå i umiddelbar nærhet av vinduet fordi på dette stedet blir arbeidsrommet opplyst mest når det er dagslys. Dette lyset vanskeliggjør øynenes tilpasning til den mørkere monitoren. Displayet skal til enhver tid stå med parallell blikkretning til vindusfronten. En oppstilling med blikkretning vendt bort fra vinduet blir feil fordi gjenskinn fra det lyse vinduet da ikke er til å unngå. Like galt blir en oppstilling med blikkretning til vinduet fordi kontrasten mellom mørk bildeskjerm og lyst dagslys kan føre til tilpasningsproblemer og vanskeligheter for øynene. Den parallelle blikkretningen må også brukes i forhold til kunstige lysinnretninger. Det vil si at ved belysning av arbeidsrommet med kunstig lys, så gjelder i det alt vesentlige de samme kriteriene og årsakene. I den utstrekning rommet ikke gjør det mulig å stille opp bildeskjermen slik som beskrevet, finnes det likevel en rekke muligheter for å hindre blending, gjenskinn, for sterke lyse og mørke kontraster, osv.: For eksempel å dreie, senke eller vippe bildeskjermsapparatet. Ved hjelp av lamell- eller vertikalpersienner på vinduene, ved bruk av flyttbare vegger eller ved hjelp av endringer i belysningsretningen kan det også oppnås forbedringer. 6 Driftssikkerhet

13 Å arbeide komfortabelt Sikkerhet Betjening Komponenter Selvhjelp Vedlegg Å sitte lenge uten å kunne forandre stillingen kan være ubekvemt. For å redusere risiko for fysisk besvær eller fysiske skader er det viktig å innta riktig stilling. Ryggen Når man sitter ved arbeidsplassen, må ryggen støttes opp av en rett eller lett tilbakelent ryggstøtte. Armene Armene og albuene skal være avspente og ledige. Albuene skal ligge nærme kroppen. Hold underarmene og hendene omtrent parallelt i forhold til gulvet. Håndleddene Håndleddene bør når det arbeides med tastaturet, musen eller med trackballen helst være rette og ikke ha en vinkel på mer enn 10. Bena Låret bør ligge horisontalt eller være lett nedoverbøyd. Leggen bør danne en vinkel i forhold til låret på omtrent 90 O. Føttene bør stå flatt på gulvet. Bruk om nødvendig en fotstøtte, men sørg på forhånd for at sittehøyden er riktig innstilt. Hodet Hodet skal holdes rett eller bare lett foroverbøyd. Ikke arbeid med vridd hode eller overkropp. Generelt Forandre stillingen ofte (ca. hvert minutt), og legg ofte inn pauser for å hindre at De blir trett. Driftssikkerhet 7

14 Tilkobling Legg merke til de følgende råd for å tilkoble Deres notebook korrekt: Strømtilførsel Ikke åpne kabinettet til nettdelen. Når kabinettet er åpnet, er det livsfare på grunn av elektrisk støt. Det inneholder ingen deler som skal vedlikeholdes. Stikkontakten må befinne seg i nærheten av notebooken og være lett tilgjengelig. Om De skulle bruke en skjøteledning, påse da at denne oppfyller VDE-kravene. Spør i et gitt tilfelle Deres elektroinstallatør. Bruk notebooknettdelen bare med jordet støpsel med AC V~, 50/60 Hz. Dersom De ikke er sikker på strømtilførselen på oppstillingsstedet, så spør Deres strømleverandør. Bruk bare den medfølgende nettdelen. Om du bruker en skjøteledning, pass da på at denne er i samsvar med VDE-kravene. Spør eventuelt din elektroinstallatør. Vi anbefaler for å få ytterligere sikkerhet å bruke en overspenningsbeskyttelse for å beskytte notebooken mot skader på grunn av spenningstopper eller lynnedslag gjennom strømnettet. Når De ønsker å koble nettadapteren fra strømnettet, trekk da først støpselet ut av stikkontakten og deretter støpselet til notebooken. En omvendt rekkefølge kan skade nettadapteren eller notebooken. Ta alltid tak i selve støpselet når De trekker det ut. Trekk aldri i ledningen.- 8 Driftssikkerhet

15 Ledningsstrekk Strekk ledningen slik at ingen tråkker på den eller snubler i den. Plasser ikke noen gjenstander på ledningen fordi disse kan bli skadet. Koble til periferiapparater som tastatur, mus, monitor osv. først når notebooken er avslått for å unngå skader på notebookene eller apparatene. Enkelte apparater kan også kobles til under drift. Dette gjelder for det meste apparater med USB- eller IEEE 1394 (FireWire)-tilkobling. Følg i alle tilfeller veiledningene i den tilhørende bruksanvisningen. Ha minst én meters avstand fra høyfrekvente og magnetiske forstyrrelseskilder (TV-apparat, høyttalerbokser, mobiltelefoner, DECT-telefoner, osv.) for å unngå funksjonsfeil og datatap. Vennligst legg merke til at når det gjelder denne notebooken, kan bare kabler som er kortere enn 3 meter settes innfor de eksterne grensesnittene. Bruk kun dobbelt avskjermet kabel som skriverkabel. Ikke bytt ut den medfølgende kabelen med andre. Bruk bare de kablene som følger med leveringen, da de er testet i vårt laboratorium. Koble likeledes til periferiapparater kun med de tilkoblingskablene som følger med apparatene. Vær sikker på at alle forbindelseskablene er forbundet med de tilhørende periferiapparatene for å unngå forstyrrende strålinger. Fjern kabler som ikke trengs. Bare apparater som oppfyller normen EN60950 Sikring av informasjonsteknikkinnretninger eller normen EN60065 Sikkerhetskrav Audio-, Video- og andre elektroniske apparater, kan kobles til notebooken. Selvhjelp Komponenter Betjening Sikkerhet Vedlegg Driftssikkerhet 9

16 Konformitetsinformasjon i henhold til R&TTE Følgende radioutrustning ble levert sammen med denne notebooken: Wireless LAN MEDION AG erklærer herved at dette apparatet er i samsvar med de grunnleggende krave og øvrig relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En fullstendig konformitetserklæring finner du på Modemet oppfyller kravene i TBR21 (01/1998) og EG201120/V1.1.1/01/98 hva gjelder tilkobling til det analoge telefonnettet. Tips om modembruk Dersom systemet Deres er utstyrt med et modem, vær da oppmerksom på at dette bare kan tilkobles en analog telefonledning. Tilkobling til et digitalt sentralbordanlegg, en fellesskapstilkobling eller et myntapparat er ikke tillatt og kan i visse tilfeller føre til skade på modemet eller de tilkoblede innretningene. Tips om touchpad Touchpadden betjenes med tommelen eller en annen finger og reagerer på den energien som huden avgir. Ikke bruk kulepenn eller andre gjenstander, da disse kan føre til at det blir feil på touchpadden. 10 Driftssikkerhet

17 Batteridrift Batterier lader elektrisk energi i cellene og gir disse fra seg når det er behov for det. For å forlenge levetiden for og ytelsene fra batteriet Deres samt for å sørge for sikker bruk, må De legge merke til de følgende rådene: Ikke utsett batteriet for langvarig, direkte solstråler eller hete. Kast aldri batteriet inn i flammer. Manglende etterlevelse av dette rådet fører til skader og i visse tilfeller sågar til at batteriet eksploderer. Åpne aldri batteriet, det inneholder ingen deler som skal vedlikeholdes. Unngå tilsøling og kontakt med elektrisk ledende materialer samt kjemiske substanser og rengjøringsmiddel. Bruk bare den medfølgende originalnettdelen til lading av batteriene. Vær sikker på (gjennom melding eller signal fra notebooken) at batteriet er fullstendig oppladet før det blir ladet opp på nytt. Skift bare batteriet ut med den samme typen eller med det likeverdige slaget som produsenten har anbefalt. Følg også alltid rådene under Oppladning av batteriet på side 27 for å kontrollere ladetilstanden på batteriet Deres. Skift batteriet ut bare i avslått tilstand. Batterier er spesialavfall. Lever batterier som ikke lenger trengs til korrekt deponering. Deres kundeservice er i denne forbindelse rette samarbeidspartner. Selvhjelp Komponenter Betjening Sikkerhet Vedlegg Driftssikkerhet 11

18 12 Driftssikkerhet

19 Kapitel 2 Sikkerhet Tema Anvisininger & Å ta i bruk Side Betjening Hva leveringen omfatter...15 Åpen notebook...16 Sett Forfa...17 Venstre side...17 Høyre side...18 Bakside...18 Drifts- og statusanvisning...19 Slik begynner De...20 Komponenter Vedlegg Selvhjelp

20 14 Driftssikkerhet

21 Hva leveringen omfatter Vær vennlig å kontrollere at leveringen er komplett, og vennligst gi oss beskjed innen 14 dager etter kjøpet i tilfelle leveringen ikke er fullstendig. Sammen med det produktet De har ervervet har De mottatt: Sikkerhet Notebook Li-Ion-batteri Nettadapter med tilkoblingskabel (FSP065-AAC) Modemledning Support-CD OEM-versjon av operativsystemet Bruksanvisning Garantikort Betjening Komponenter Vedlegg Selvhjelp Hva leveringen omfatter 15

22 Anvisninger Åpen notebook Display... ( s. 30) 2 - Høyttaler 3 - Tastaturet... ( s. 34) 4 - Microfoon... ( s. 43) 5 - Apparatvisninger... ( s. 19) 6 - Touchpad... ( s. 35) 7 - På- / Av-bryter... ( s. 24) 8 - Energisparetast 16 Anvisninger

23 Sett forfra 9 Sikkerhet Display-lås... ( s. 30) 10 - Mikrofon In*... ( s. 30) 11 - Audioinngang*... ( s. 43) 12 - Audioutgang* / Digitalt audioutgang (S/P-DIF)... ( s. 43) Betjening * Port med multibetjening, alt avhengig av høyttalerkonfigurasjonen ( s. 43). Venstre side Komponenter Ekstern VGA monitor... ( s. 31) 14 - Modemtilkobling (RJ-11)... ( s. 46) 15 - LAN-tilkobling (RJ-45)... ( s. 48) 16 - Express Card tilkobling... ( s. 30) Selvhjelp Vedlegg Anvisninger 17

24 Høyre side Opstike stasjon... ( s. 38) 18 - USB-grensesnitt... ( s. 52) Bakside USB-grensesnitt... ( s. 52) 19 - Nettstrømstilkobling... ( s. 25) 20 - S-video video-utgang... ( s. 33) 21 - Tilkobling Kensington -lås... ( s. 53) 18 Anvisninger

25 Drifts- og statusanvisning Med LED angir systemet tilstanden for driften. Statusanvisningene viser i hvert tilfelle til den tilsvarende aktiviteten for notebooken: Strømindikator/Batteristrømindikator Denne visningen lyser når notebooken forsynes med strøm fra batteriet/nettadapter. Lyser blått Notebooken befinner seg i driftstilstand. Blinker blått Denne visningen blinker når notebooken i batteridrift befinner seg i standby-modus. Batterilladeindikator Nedenfor forklares det hvordan dette LED forholder seg i de ulike situasjonene: Lyser rød Blinker rød Batteri lades. Lav ladetilstand. Tilgangsanvisning Når denne LED lyser, gjør notebooken bruk av det harddisken / optiske stasjon. Num Lock - Sifferblokkering Det numeriske tastaturoppsettet [Fn+Num LOCK] aktiveres slik at enkelte bokstaver på tastaturet får tallverdier, noe som letter inntastingen av datamateriale med mange tall. Capital Lock Store tegn Store bokstaver [Caps Lock] er aktivert når LED-et lyser. Med dette blir tastaturbokstavene automatisk skrevet stort. Wireless LAN Anvisning for trådløs datautveksling. Lyser anvisningen hele tiden, er funksjonen Wireless LAN aktivert. (fabrikkinnstilt alternativ) Vedlegg Selvhjelp Komponenter Betjening Sikkerhet Anvisninger 19

26 Å ta i bruk For å bruke notebooken på en sikker måte, og for å få lang levealder, bør De ha lest kapitelet Driftssikkerhet på begynnelsen av håndboken. Notebooken er allerede komplett forhåndsinstallert, slik at De ikke behøver å legge inn flere driver, men kan straks begynne. Slik begynner De: Trinn 1 Før igangsettingen må De sette inn batteriet, idet De lar batteripakken med utbulingen retning fremover gli inn i kammeret. Du skal ubetinget låse batteriet for å hindre at batteriet uforvarende faller ut. Koble den medfølgende nettadapteren til notebooken (19) in. Koble så nettkabelen til adapteren, og koble deretter til en stikkontakt. Åpne displayet idet De med tommelen skyver låsen (9) til høyre og deretter med tommel og pekefinger åpner displayet til ønsket stilling. 20 Å ta i bruk

27 Betjening Sikkerhet Slå på notebooken idet De benytter På-/Avknappen (7). Notebooken starter og går nå gjennom forskjellige faser. Selvhjelp Vedlegg Komponenter Merk Det må ikke være noen bootbar disk (f. eks. rednings- CD-en) i DVD-stasjonen, ellers vil ikke operativsystemet bli lastet inn fra harddisken. Operativsystemet bli lastet inn fra harddisken. Innlastingen varer noe lenger ved første gangs innretning. Først etter at alle nødvendig data er inngitt, er operativsystemet innrettet. Operativsystemet er fullstendig innlastet når velkomstskjermbildet bli vist. Å ta i bruk 21

28 Trinn 2 Følg anvisningene på bildeskjermen. De enkelte dialogene forklarer de trinn som skal utføres. Velkomstprosedyren fører Dem blant annet gjennom de følgende bildeskjermer og dialoger. Dersom De har spørsmål, klikk ganske enkelt på. Lisensavtale Vær vennlig å lese grundig gjennom lisensavtalen. De får viktige rettslige råd om bruken av programvareproduktene Deres. For å se hele teksten må De med musen skyve rullefeltet nedover inntil De har nådd frem til slutten av dokumentet. De samtykker i avtalen idet De klikker på Jeg godtar avtalen. Det er bare dette som gir Dem adgang til å benytte produktet i henhold til vilkårene. Trinn 3 Etter anmeldelsesprosessen kommer grensesnittet til Windows frem på bildeskjermen. 22 Å ta i bruk

29 Kapitel 3 Sikkerhet Hovedkomponenter Tema Side Betjening Strømtilførsel...24 Display...30 Datainnsetting...34 Harddisken...36 Den optiske stasjonen...38 Lydsystemet...43 Modem...46 Nettverksdrift...48 Express-kortet tilkobling...51 USB-tilkobling...52 Sikre notebooken...53 Programvare...54 Komponenter Selvhjelp Vedlegg

30 Strømtilførsel På- / Av-bryter Hold på-/av-bryteren (7) kort nedtrykt for å slå notebooken av, henholdsvis på. Driftsanvisningen informerer Dem om driftstilstanden. Uavhengig av operativsystemet blir notebooken slått av når bryteren holdes uavbrutt i mer enn 4 sekunder. Adversal! Ikke slå av notebooken mens harddisken eller diskettstasjonen er i bruk og de tilsvarende tilgangsanvisninger lyser. Ellers kan datamateriale forsvinne. For å beskytte harddisken skal De etter å ha slått av notebooken alltid vente minst 5 sekunder før De igjen slår den på. 24 Strømtilførsel

31 Nettdrift Notebooken Deres leveres med en universal-nettadapter for vekslestrøm, og den stiller seg automatisk inn på den strømkilden som leveres. Følgende verdier støttes: AC V~/ Hz. Legg merke til sikkerhetsrådene om strømforsyning på side 8 flg. Adapteren tilsluttes vekselstrømsstikkontakten via en nettledning. Likestrømsledningen for nettadapteren kobles til på baksiden av noteboooken (19). Sikkerhet Betjening Adapteren forsyner notebooken med strøm og lader i tillegg opp batteriet. Strømforsyningsanvisningen på notebooken gir opplysning om driftstilstanden. Batteriet Deres blir også ladet opp når De med tilkoblet nettadapter arbeider med notebooken. Nettadapteren bruker strøm også når notebooken ikke lenger er tilkoblet nettadapteren. Trekk derfor støpselet til nettadapteren ut fra stikkontakten når den ikke er tilkoblet notebooken. Komponenter Selvhjelp Merk Bruk bare den medfølgende nettdelen og nettstrømskabelen. Vedlegg Strømtilførsel 25

32 Batteridrift Merk Lad opp og lad ut det nye batteriet fullstendig to til tre ganger etter hverandre, slik at det får full effektivitet! Batterier lader elektrisk energi i cellene sine og gir disse fra seg når det er behov for det. Batteriet må alltid før en oppladning tømmes fullstendig og deretter lades fullt opp for at varighetstiden og ytelseskraften skal bli optimal. For å forlenge levetiden og ytelsesevnen for batteriet Deres, og for å sørge for sikker drift, bør De ubetinget etterleve sikkerhetsrådene på side 10 flg. Innsetting av batteriet Sett inn batteripakken i det tilhørende batteriavlukket. Du skal ubetinget låse batteriet for å hindre at batteriet uforvarende faller ut. Å ta ut batteriet For å fjerne batteripakken skal du skyve sikkerhetslåsen til posisjonen unlock. 26 Strømtilførsel

33 Adversal! Ikke fjern batteriet mens apparatet er slått på, ellers kan datamateriale gå tapt. Sikkerhet Adversal! Pass på under lagringen av batteriet og ved bruken av notebooken at kontaktene til batteriet og notebooken ikke blir skitne eller skadet. Det kan føre til feilfungering. Oppladning av batteriet Batteriet blir ladet opp via nettdelen. Når nettdelen er tilkoblet, lader batteriet seg opp automatisk uavhengig av om notebooken er slått på eller ikke. En fullstendig oppladning tar når notebooken er slått av, noen timer. Når notebooken er slått på, tar oppladningen betydelig lenger tid. Betydningen av ladekontrollvisningen finner De på side 19. Merk Betjening Komponenter Ladeprosessen blir avbrutt når temperaturen eller spenningen i batteriet er for høyt. Utlading av batteriet Bruk notebooken på batteridrift inntil den selv slår seg av på grunn av lav batteriladetilstand. Selvhjelp Tips Pass på at du rettidig sikrer de filene som er åpne, slik at du unngår datatap. Ikke slå av notebooken selv om det kommer frem et varsel på displayet. Deaktiver alle enerigalternativene i kontrollpanelet, fremfor alt alarmer og energiskjemaer. Pass på at du rettidig sikrer de filene som er åpne, slik at du unngår datatap. Vedlegg Strømtilførsel 27

34 Batteriytelse Den relevante driftstiden varierer alt etter innstilingene i strømstyringsfunksjonen. Disse kan du tilpasse i Systemstyring under Energialternativer i henhold til dine behov. Dessuten krever notebooken et høyere ytelsesbehov ved utførelsen av bestemte bruksfelt som f. eks. avspillingen av en DVD. Kontroll av batterioppladingen For å kontrollere den aktuelle ladetilstanden til batterietfører De markøren over energisymbolet i oppgavelinjen. I batteridrift blir symbolet for et batteri vist: Mer informasjon om innstillingene får De når De dobbeltklikker på symbolet. Merk Dersom De ignorerer varselsignalet ved lavt batterinivå, går notebooken over i hvilemodus. Adversal! Fjern aldri batteriet når notebooken er påslått eller når notebooken ennå ikke er gått over i hviletilstand, fordi det kan føre til tap av data. 28 Strømtilførsel

35 Strømstyring (Power Management) Notebooken har automatiske og modifiserbare strømsparefunksjoner som De kan bruke til å maksimere strømsparefunksjonen samt redusere de totale driftskostnadene. Man skjelner mellom standby-modus og hvilemodus (Hibernate). Stand-By Modus Ved innstillingen»stand-by«beholdes innholdet i arbeidslageret i notebooken mens praktisk talt alle andre komponenter i notebooken blir slått av, eller strømforbruket blir redusert til et minimum. Et kort trykk på på/avbryteren skrur igjen apparatet på. Hvilemodus Hvilemodus er en praktisk variant av det å slå helt av. Sett notebooken i hvilemodus, ( Start Avslutt CapsLk Hvilemodus) så blir alle dataen i den aktuelle økten lagret på harddisken i form av en datafil. Straks alle dataene er sikkert lagret, slår notebooken seg av. Når notebooken slås på igjen, blir denne datafilen ved hjelp av BIOS igjen skrevet inn i arbeidslageret. Etter kort tid befinner notebooken seg i akkurat samme tilstand som da De forlot den ved siste gangs bruk. Også dersom De under bearbeidingen av et dokument slår notebooken sammen (ved tilsvarende innstilling av energialternativene i kontrollpanel)gjør notebooken resten automatisk for Dem. Når De så igjen åpner displayet, er De tilbake akkurat i den setningen der De arbeidet før De brøt av arbeidet. Selvhjelp Komponenter Betjening Sikkerhet Vedlegg Strømtilførsel 29

RÅD OM DENNE BRUKSANVISNINGEN

RÅD OM DENNE BRUKSANVISNINGEN RÅD OM DENNE BRUKSANVISNINGEN Ha alltid denne bruksanvisningen innen rekkevidde i nærheten av Deres notebook. Spar godt på emballasjen og bruksanvisningen for å kunne gi dem videre til en ny eier ved overdragelse

Detaljer

Veiledninger til denne Bruksanvisningen

Veiledninger til denne Bruksanvisningen Veiledninger til denne Bruksanvisningen Ha alltid denne bruksanvisningen for hånden i nærheten av PCen. Oppbevar bruksanvisningen og emballasjen på en god måte for å kunne gi dem videre til en ny besitter

Detaljer

Innhold Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Vilkår for bruksomgivelse... 2 Reparasjon... 3

Innhold Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Vilkår for bruksomgivelse... 2 Reparasjon... 3 Innhold Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Vilkår for bruksomgivelse... 2 Reparasjon... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk toleranse... 4 Tilkobling...

Detaljer

Innhold: Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Reparasjon... 2 Oppstillingssted... 2 Omgivelsestemperatur...

Innhold: Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Reparasjon... 2 Oppstillingssted... 2 Omgivelsestemperatur... Innhold: Sikkerhet og vedlikehold...1 Sikkerhetsveiledninger... 1 Datasikring... 2 Reparasjon... 2 Oppstillingssted... 2 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk toleranse... 3 Tilkobling... 4 Batteridrift...

Detaljer

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR OPPHAVSRETT Packard Bell Brukerhåndbok. Opphavsrett 2002 NEC Computers International B.V. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne håndboken kan kopieres eller overføres, i noen som helst form

Detaljer

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet og komfort...3 Sikkerhetsforanstaltninger...3 For helsens skyld...3 Forstå de grunnleggende prinsippene...5 Kontrollene på datamaskinen...5 Slå datamaskinen på/av...8 Ditt

Detaljer

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 1350 Series Brukerhåndbok Copyright 2003 Med enerett Brukerhåndbok for Acer 1350 Series bærbar datamaskin Opprinnelig utgave: August 2003 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

HP OmniBook 6000. Referansehåndbok

HP OmniBook 6000. Referansehåndbok HP OmniBook 6000 Referansehåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Acer Aspire 1710 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 1710 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 1710 Series Brukerhåndbok Copyright 2004 Med Enerett Brukerhåndbok for Acer 1710 Series Bærbar Datamaskin Opprinnelig utgave: Februar 2004 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 4 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 5 Sikkerhet og komfort... 5 Sikkerhetsforanstaltninger... 5 Datamaskinens omgivelser... 5 Kabler... 5 Rengjøre datamaskinen...

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Produktregistrering 2 Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger...

Detaljer

TravelMate 3200 Series. Brukerhåndbok

TravelMate 3200 Series. Brukerhåndbok TravelMate 3200 Series Brukerhåndbok Copyright 2004. Acer Incorporated. Med Enerett Brukerhåndbok for TravelMate 3200 Series Original Utgivelse: Juli 2004 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

- Viktig sikkerhetsinformasjon - Garantiopplysninger og andre merknader - Konfigureringsopplysninger - Informasjon om

- Viktig sikkerhetsinformasjon - Garantiopplysninger og andre merknader - Konfigureringsopplysninger - Informasjon om Hurtigreferanse Inneholder - Viktig sikkerhetsinformasjon - Garantiopplysninger og andre merknader - Konfigureringsopplysninger - Informasjon om programvaregjenoppretting - Informasjon om problemløsing

Detaljer

Ferrari 4000 Series. Brukerhåndbok

Ferrari 4000 Series. Brukerhåndbok Ferrari 4000 Series Brukerhåndbok Copyright 2005. Acer Incorporated. Med Enerett Brukerhåndbok for Ferrari 4000 Series Opprinnelig Utgave: Mars 2005 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM

Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Merk Før du bruker disse opplysningene og produktet det vises til, må du lese Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

Brukerhåndbok. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brukerhåndbok. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brukerhåndbok Packard Bell EasyNote TE - 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Starte datamaskinen 4 Trådløs tilkobling... 4 Registrering... 5 Programvareinstallasjon... 6 Gjenoppretting... 6 Har du problemer?... 6 Grunnleggende

Detaljer

Acer Aspire 2020 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 2020 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 2020 Series Brukerhåndbok Copyright 2004 Med Enerett Brukerhåndbok for Acer Aspire 2020 Series Notisbokdatamaskin Opprinnelig Utgave: Mars 2004 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

LT1.1 BRZ. Art. No. 142378 7394291020902. onbynetonnet. User s Manual. Laptop 13" Laptop 13" Bärbar dator 13"

LT1.1 BRZ. Art. No. 142378 7394291020902. onbynetonnet. User s Manual. Laptop 13 Laptop 13 Bärbar dator 13 LT1.1 BRZ Art. No. 142378 7394291020902 onbynetonnet User s Manual Laptop 13" Laptop 13" Bärbar dator 13" Opphavsrett NetOnNet AB har opphavsretten til denne håndboken. Ingen deler av denne håndboken skal

Detaljer

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang HP notebook-pc Hvordan komme i gang Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

LT1.2 S. Art. No. 142349 7394291020919. onbynetonnet. User s Manual. Laptop 13" Laptop 13" Bärbar dator 13"

LT1.2 S. Art. No. 142349 7394291020919. onbynetonnet. User s Manual. Laptop 13 Laptop 13 Bärbar dator 13 LT1.2 S Art. No. 142349 7394291020919 onbynetonnet User s Manual Laptop 13" Laptop 13" Bärbar dator 13" Opphavsrett NetOnNet AB har opphavsretten til denne håndboken. Ingen deler av denne håndboken skal

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger... 4 For helsens skyld...

Detaljer

TravelMate 2000/2500 Series. Brukerhåndbok

TravelMate 2000/2500 Series. Brukerhåndbok TravelMate 2000/2500 Series Brukerhåndbok Copyright 2004. Acer Incorporated. Med Enerett. Brukerhåndbok for TravelMate 2000/2500 Series Opprinnelig Utgave: Mars 2004 Endringer av informasjonen i denne

Detaljer

NW7602. Bruksanvisning for Notebook PC

NW7602. Bruksanvisning for Notebook PC NW7602 Bruksanvisning for Notebook PC November 2012 Innhold Kapittel 1: Introduksjon til Bærbar PC Om denne brukerveiledningen... 6 Merknader for denne veiledningen... 6 Sikkerhetshensyn... 7 Forberede

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 3 Sikkerhet og komfort... 3 Sikkerhetsforanstaltninger... 3 For helsens skyld... 3 Bli kjent med datamaskinen... 4 Tastaturet

Detaljer

IdeaPad Z460/ Z465/ Z560/ Z565

IdeaPad Z460/ Z465/ Z560/ Z565 IdeaPad Z460/ Z465/ Z560/ Z565 Brukerhåndbok V1.0 Les sikkerhetsmerknadene og viktige tips i de medfølgende bruksanvisningene før du bruker datamaskinen. Merknader Før du bruker produktet, må du først

Detaljer

Dell Vostro 1700 Brukerhåndbok

Dell Vostro 1700 Brukerhåndbok Dell Vostro 1700 Brukerhåndbok Modell PP22X www.dell.com support.dell.com Merknader og advarsler MERK: En MERKNAD inneholder viktig informasjon som gjør at du kan bruke datamaskinen mer effektivt. MERKNAD:

Detaljer

PC 300PL Brukerhåndbok Type 6565 PC 300GL Brukerhåndbok Type 6563, 6564, 6574 IBM

PC 300PL Brukerhåndbok Type 6565 PC 300GL Brukerhåndbok Type 6563, 6564, 6574 IBM PC 300PL Brukerhåndbok Type 6565 PC 300GL Brukerhåndbok Type 6563, 6564, 6574 IBM PC 300PL Brukerhåndbok Type 6565 PC 300GL Brukerhåndbok Type 6563, 6564, 6574 IBM Merk Før du bruker opplysningene i denne

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Chapter 1 Innledning...1-1. Chapter 2 Sette opp PC-en... 2-1

Innholdsfortegnelse. Chapter 1 Innledning...1-1. Chapter 2 Sette opp PC-en... 2-1 Innholdsfortegnelse Chapter 1 Innledning........................................1-1 Hvem bør lese denne håndboken?.......................1-2 Bruke Min Presario Kom i gang og gå videre.......1-2 Benyttede

Detaljer

TravelMate C200 Series. Brukerhåndbok

TravelMate C200 Series. Brukerhåndbok TravelMate C200 Series Brukerhåndbok Copyright 2005. Acer Incorporated. Med enerett Brukerhåndbok for TravelMate C200 Series Opprinnelig utgave: September 2005 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

Opphavsrett og lisens. Microsoft Corporation i USA og/eller andre land/områder.

Opphavsrett og lisens. Microsoft Corporation i USA og/eller andre land/områder. Komme i gang Opphavsrett og lisens De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet

Detaljer