DIS-Norges tillitsmannskonferanse, april 2003

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DIS-Norges tillitsmannskonferanse, 5.-6. april 2003"

Transkript

1 ble holdt på Hurdalssjøen Hotel. Deltakerliste bakerst. Referat fra lørdag 5. april ved Sølvi Arntzen Åpning Leder i DIS-Norge, Jan Eri, ønsket velkommen. Han nevnte bl.a en del av de organisasjonene DIS-Norge har samarbeid med. Riksarkivet, Statens kartverk, NSF, NLI, LLH, Slekt.no, NORDGEN og nå også Arkion (det svenske Riksarkivet, som leder i DIS-Østfold, Kari Nicolaisen har vært i kontakt med). DIS-Norge skal få 25% rabatt på søking i mange kilder hos Arkion. Jan kalte frem etter tur representantene for de 17 lokallagene som var tilstede, i omvendt alfabetisk rekkefølge, deretter redaksjonskomitéen i Slekt og Data, så Alf Christophersen fra DIStreff mm og til slutt styret i DIS-Norge. Alle deltagerne fikk hvert sitt navneskilt, og alle presenterte seg selv. Renathe-Johanne Wågenes, leder i DIS-Hordaland, ga Jan Eri en CD med høyoppløselige PDF-filer av skannede Slekt og Data fra perioden Det er Hans Ordin Østebø som har laget disse PDF filene. Jan: Hvorfor er vi her i dag? Vi ønsker å gi våre medlemmer en best mulig forening. DIS-Norges tillitsmannskonferanse, april 2003 Spørreundersøkelse Styret i DIS-Norge holder på med en telefonisk spørreundersøkelse. Jan viste diagrammer med de foreløpige resultatene, alle deler av landet er foreløpig ikke dekket. Bare ¼ av medlemmene i DIS-Norge er kvinner, men andelen øker. Det er færrest kvinner blant de eldre, mens andelen er ganske stor blant de yngre. 60% av medlemmene deltar ikke på møter. 69 % er interessert i kurs, slektsfaglige kurs er mest populært. Svært mange syntes Slekt og Data var bra, og mange ønsket ikke å lese det digitalt. Det ønskes mer slektsfaglig stoff. 12,5% har bidratt til DIStreff ¼ har benyttet seg av medlemsrabatter 91,4% ønsket info fra foreningen pr . Lokallagene i fokus Nestleder i DIS-Norge, Arnt Egil Ursin, ledet denne bolken, DIS-Norge har 19 lag, men DIS-Oppland og DIS-Buskerud var ikke representert. DIS-Opplands leder Kjell Helge Moe kom senere på dagen. Alle 17 lag skulle få 5 minutter hver til å presentere seg. DIS-Østfold som har ca 340 medlemmer ble presentert av leder Kari Nicolaisen og kasserer Side 1 av 27

2 Dagfinn Ugelstad Larsen. Vha Powerpoint viste de hjemmesiden som var meget enkel og fin. Laget har etter DIS-Norges mal laget egen brosjyre, den ligger på hjemmesiden deres og kan også benyttes av andre lag som ønsker det. Kilderegistreringsprosjektet i Østfold har mer enn 30 registratorer. Laget har samarbeide med flere lokale historielag. De arrangerer kurs i gotisk skrift og slektsforskning for nybegynnere. Hver tirsdag ettermiddag gir DIS-Ø hjelp til slektsøk på Internett på Fredrikstad bibliotek, samtidig som FR.stad historielag gir hjelp med lokalkunnskap og leting i kirkebøker på microfilm. Det ble arrangert en messe i samarbeid med svenskene 4, 5 og 6 april. "Ord uten grenser". Laget har investert i egen stand, laget av stål og plexiglass. Den virket meget profesjonell. De lager flere på oppfordring. Kari ønsket å vite den fylkesvise fordelingen på svarene i spørreundersøkelsen. Dagfinn etterlyste dessuten Distreffutvalget når det er behov for support. DIS-Vestfold som har ca 330 medlemmer ble presentert av kasserer Henning Halvorsen. Det kommer på møtene, de får ikke med folk fra nord og sørenden av fylket. Laget har ikke hittil hatt fast møtelokale, men det er mulig Bokmoa blir nytt fast møtested. De tenker å starte lokalgruppe i Larvik-området. Laget har fokus på kilderegistrering, med 10 aktive. De samarbeider med Vestfold slektshistorielag (sammenslåing?) Vil gjerne ha tips om foredragsholdere. Egen web-side DIS-Vest-Agder, med 200 medlemmer hovedsakelig fra området rundt Kristiansand, ble presentert av en av lederne, Nina Kaurin. Dårlig oppmøte på møte som ble arrangert vest i fylket. Vanligvis 30 stykker på møtene De har foredrag av lokalhistorisk karakter, datatemaer er oppbrukt. Ikke eget lokale, men får leie gratis på skole i byen (med datautstyr!) og på Statsarkivet. Kurs: Scanning. Laget har begynt med kilderegistrering. Bruker Embla og BK. Deler på oppgaven med å skaffe foredragsholdere Interessert i "Hva medlemmene ønsker av tema på møtene" DIS-Troms, med 210 medlemmer spredt over Troms fylke, ble presentert av leder Ragnar T. Samuelsen. Hele styret er fra Tromsø, men valgnemnden er nå fra distriktet. De ønsker å lage lokalgruppe i Nord-Troms, kanskje også i Midt-Troms og Sør-Troms. Fellesarrangement plaanlegges til høsten på Kvænangsfjellet sammen med Nord-Troms historielag. Laget arrangerte slektsforskerhelg i september 2002 sammen med Slekt- og lokalhistorisk forening i Tromsø og har etablert et utstrakt samarbeid med dem. Mange medlemmer er med i begge foreninger. Spørreundersøkelse, bl.a med spørsmål om lokallaget burde legges ned! Positiv innstilling spores etter slektsforskerhelg i 2002 og etter siste årsmøte. Men det er vanskelig å få folk til bl.a. styreverv. Kilderegistrering er avhengig av frivillig innsats. Side 2 av 27

3 Ordstyrer Arnt Egil Ursin: Er lokallag i grenseområdet Nordland/Troms ønskelig? DIS-Telemark med i underkant av 200 medlemmer ble presentert av leder Rolf Harry Tande. Laget har møter på en skole med tilgang til datautstyr, gratis. Medlemmene synes det er koselig å komme sammen, og synes ikke det alltid er nødvendig med foredragsholder. Foredragsholder 1 eller 2 ganger i året. Kilderegistrering, stykker. Ikke fornøyde med at hjemmesiden er for lite aktiv, nå er det valgt ny ansvarlig for denne. Kjøpt bra skanner for utlån. Tenker å kjøpe digitalt kamera. Alf Christophersen ønsket faddere i de lokallag som nå mangler. Jan Eri: Når alt er klart slik at medlemmer kan reservere seg mot å være med på de nye epost-listene for lokallagene, vil man kunne sende vedlegg via disse. DIS-Sør-Trøndelag, som har 520 medlemmer, ble presentert av nestleder Eiliv Cruickshank Ranum. Laget har stor tilstrømning av nye medlemmer, 43 nye i Det var 2000 besøkende på slektsforskerdagen på biblioteket. De nye får velkomstskriv, veiledning, brukerstøtte for slektsprogram. Nye medlemmer får vafler og kaffe ved et eget koselig bord spesielt for dem. Ingen problemer med å få medlemmer til å ta lederverv, det er artig å være leder. Flott med felles-mail. Vil gjerne ha med logo med mer. Møteinnkalling på fellesinnkalling. For å få tak i epostadressene, skrev styret til alle som ikke hadde oppgitt mail. Har planer om å spørre de resterende om de vil ha hjelp til å få seg mail. Laget har startet 2 nye lokale grupper. 2 nye ligger i startgropa. Arnt EgilUrsin: Kanskje DIS-Norge bør sette opp en pris til det lokallaget som gjør mest for nye medlemmer? DIS-Sogn og Fjordane, som har ca 100 medlemmer, ble presentert av Eilif Opheim Lederen feiret konens 50-årsdag og kunne ikke komme. Store avstander i fylket. Hjemmesiden bør forbedres. Slektsforskerdagene blir arrangert i Sogn i 2003, vil bli arrangert i Sunnfjord i Kurs i Embla ble arrangert i Nordfjord DIS-Salten Slektshistorielag, som har 530 medlemmer, ble presentert av leder Viggo Eide Laget hadde 10-årsjubileum i Viggo takket for hilsen og pengegave fra DIS-Norge. Jubileet ble feiret med møter fem av seks etterfølgende torsdager i september/oktober. Det var slitsomt, så han anbefalte ikke dette. Laget har egen distribusjonsliste, der også en journalist er med. Denne la en gang inn i avisen at det skulle være kåseri om nedlagt kirkegård, da kom det over 60 på møtet. Laget driver med skifteregistreringer, nå også i Lofoten og Vesterålen. Side 3 av 27

4 Kilderegistrering. Vil dele fylket i tre, for lettere å få kilderegistreringskoordinatorer. Vil gjerne ha flere lokallag. Mange slektshistorielag i fylket, bør få disse under vår paraply. Planleggingsmøte. 36 forslag om tema. Historie, lokalhistorie, navn, slektsfaglige tema. Oppgave å få ut de ressursene som fins i egen organisasjon. DIS-Rogaland, som har 400 medlemmer, ble presentert av Lauritz Wanvik. De arrangerte slektsforskerdag i 2002, med foredragssal og utstillingssal. God kontakt med Statsarkivet. Månedlige møter med foredrag. De arrangerer slektsdrøs på en skole, der får man hjelp til å komme på nettet. Månedlige brukergrupper for "Family Tree-Maker", "Brothers Keeper" og "Embla familie og slekt". Bra hjemmeside, har fått mye ros. Har en ildsjel i laget som har lagt opp møter ihvertfall ut året Møtene har til nå vært i Stavanger, de vil fra høsten også arrangeres på Jæren, ev. i Egersund. DIS-Oslo/Akershus, som har ca 1600 medlemmer, ble presentert av leder Finn Holden og nestleder Tone Moseid. 60 stykker på møtene Laget hadde plutselig ingen leder etter valget, fordi den valgte leder trakk seg. Valgkomiteen og styret kom sammen og valgte leder på valgmøte før første medlemsmøte. Finn Holden ønsket regler for hva man skulle gjøre i slike tilfeller. De har startet med lokale grupper. Slektsforskerdagene var vellykket. Kurs i arkivkunnskap og gotisk skrift er holdt ved Norunn Klettum Kurs i kilderegistrering er også holdt. Problem at Oslofolk ikke har aner i Oslo. Laget leier et kammers i Ullevålsveien, pluss andel av stuen. Lagets lokalblad heter Disputten. Tone Moseid har gjort mye her nå. Laget har byvandringer og holder møter med foredrag. Finn Holden oppfordret alle til å skrive en slektsbok. Tone: Laget har regionale møter, og samarbeider med andre foreninger, skal ha møte med Asker historielag, Jessheim, Follo. Samarbeide mellom DIS-Norge og Norsk Lokalhistorisk institutt (NLI) som ønsker å få digitalisert navneregisteret til Folk og fant, skattematrikler, fantefortegnelser, Norske kongebrev. De som er publisert har solide registre. Tone hadde med seg bøkene slik at man kunne se dem og eventuelt velge hva man ville digitalisere. Eirik Dørdal Nord spurte om møtene på Riksarkivet ville fortsette, og svaret var ja. Kari Nicolaisen: Ser ikke noe problem med at en leder trekker seg, nestleder rykker da opp. Problemet var at nestleder ikke ville rykke opp. DIS-Nord-Trøndelag, som har 200 medlemmer, ble presentert av Per Herstad Det sosiale har vært det viktigste, og det har vært et møte pr måned med ca 10 på hvert møte. Møtene må spres utover fylket, slik at man får med medlemmer fra hele fylket. Ønsker lokal aktivitet på de forskjellige tettstedene. Kurs i Stjørdalen, nybegynnerkurs i data. Møter på skoler med datautstyr er vellykket. Senere aktuelt å samarbeide med historielag, det er bedre med samarbeid enn med gnisninger. Side 4 av 27

5 10-11 kilderegistrere, men intet er foreløpig lagt ut enda. Laget har ikke medlemsblad. Hjemmeside, håper på samarbeid med Sør-Trøndelags etterlysningsside "Trønderslekt" De lokale gruppene må få egne sider under Nord-Trøndelags hjemmeside. Vil ha slektsforskerdag for første gang i år, med markering på flere plasser, Levanger, Steinkjer, Namsos og Stjørdalen. Møre og Romsdal, ble presentert av Tore Kristiansen Laget består av 8 lokale grupper, Styrets har en overordnet funksjon med oppgave å koordinere de lokale gruppene. Hver gruppe har en koordinator. En i styret tar seg av hjemmesiden Ålesund har registrert arkivet til en fotograf. DIS ble da nevnt. Kilderegistrering:? Vedtektene er enda ikke behandlet, Tore regnet med å få problemer, siden laget ikke følger mønsteret til resten av foreningen. Pause med utdeling av piquet-skjorter med DIS-logo til alle som ikke hadde tidligere. Møtelokaler og kurslokaler. Lagene ble i pausen gjort oppmerksomme på at man gjennom Voksenopplæringen har mulighet til gratis møtelokaler 21 All virksomhet som oppfyller visse krav skal ha gratis møtelokaler i offentlige lokale Henvend deg til Folkekulturforbundet. DIS-Hordaland, som har 622 medlemmer, ble presentert av Renathe Wågenes Laget har 12 tillitsverv og hele 33 kilderegistrerere. Digitalarkivet er snart ferdig med et nytt registreringsprogram. Laget har møter på Kronstad hovedgård I regionen finnes mange ressurspersoner som kan holde foredrag. Laget har også rene brukermøter. Lokalgruppe i Kvinnherad Lederen for denne skal representere DIS-Hordaland på årsmøtet til Hordaland sogelag. Han er også redaktør for medlemsbladet. Det lages fire nummer i året, 2 kommer i posten og 2 kun på internett. Det sendes alltid ut påminnelse før møtene. Laget har 2 nybegynnerkurs og 2 gotiske kurs om året. Nå er gamle medlemsblad lagt ut på internett. Prosjekt: Ta bilde av alle kirkene i Hordaland, for å legge dem ut på nett Har laget brosjyre, men vil heller ha maken til Østfolds. Fredag var et styremedlem intervjuet i Bergens Tidende, man prøver ved slike anledninger å passe på at DIS blir nevnt. Laget har fått laget krus og karafler med logo, disse gis til foredragsholdere. Laget arrangerte slektsgranskerdag med meget god tilstrømning. Deltar på messer (gratis stand), et medlem er messeleder og vil gjerne ha DIS-Hordaland med. Laget vil heller løpe ut til folket enn at folket skal komme til oss i første omgang. Side 5 av 27

6 På messer er det helt annerledes enn på slektsforskerdager. Folk lurer på hva man har å selge. Der må man aktivt frem på gulvet for å få oppmerksomhet. Det gikk greit med Digitalarkivet side om side med presentasjon av denne gang Embla. Laget valgte å presentere kun et slektsprogram, neste gang vil et annet program presenteres. Oppfordrer andre til å bruke Idébanken aktivt, og legge inn forslag DIS-Hedmark, som har 182 medlemmer, ble presentert ved Lillian Kristiansen Møtene holdes sør i Hedmark. Fikk i stand et samarbeide med??, og fikk dermed også møtelokale for DIS. Har hatt møte på Koppang med Stor-Elvdal Historielag. Kaupangdager i juli. Slektsgranskning på biblioteket. Arbeidsmøter på Statsarkivet i Hamar er populære. DIS-Haugaland, med 208 medlemmer, ble presentert av Steinar Oddenes på møtene hver gang. Lagets område dekker en del av Nord-Rogaland samt Sunnhordland. Slektsprat og møter med foredrag. Laget hadde tidligere et gratis lokale hos det lokale kraftlaget der de hadde arkiv, 2 PCer og der de holdt brukergruppemøter. Lagsmøtene ble holdt på Havnaberg eldresenter i Haugesund med 30 kr i inngangspenger som også dekket kaffe og kaker. Nå har laget inngått en avtale med IOGT om leie av flotte møtelokaler, samt at de har fått eget rom i kjelleren som kan brukes gratis av brukergrupper og til annen bruk. Litt kilderegistrering Hadde ikke egen slektsforskerdag, men deltok i havnedagene i Haugesund, i samarbeid med andre foreninger. Laget skriver av Gravstedsregisteret som kirkevergen bruker i sitt arbeid. Kirkevergen i Haugesund har fått henvendelser fra andre kirkeverger i landet. Han har et program som lett eksporterer til DIS-medlemmene. Det er mye feil i registeret. Medlemsblad, vanskelig å få inn stoff. 4 utgaver i året. Hjemmeside DIS-Finnmark, som har 72 medlemmer, ble presentert av Steinar Borch Jensen. Det er store avstander og liten aktivitet. Styret er fra Vardø, pluss en fra Vadsø. Nå ser det ut til å gå riktige veien. Må ha lokale grupper i Alta, Hammerfest, Kirkenes, Vadsø. Ønsker å starte opp med registreringsarbeide, men skal ha kurs først, innføring i Augustus. Har ikke hatt slektsforskerdager hittil, men vil ha i år. Ønsker å reise rundt når lokale grupper blir startet opp Finnmarksmatrikkel skal lages av Steinar Borch Jensen. Deltar på samlermesser, mange av DIS-medlemmene er frimerkesamlere. Tone Moseid har jobbet i Vardø, og han brakte med seg hilsener til henne. Biblioteket ble ikke brent under krigen Er med i Intranett for Finnmark. Byvandring i Vardø 2 dager en gang i året under Pomordagene Ingen kontakt med Russland når det gjelder slekt, men har god kontakt ellers. Arkhangelsk har hovedarkivet for nordområdet Side 6 av 27

7 Steinar Borch Jensen studerte russisk der i et år og har god kontakt der. DIS-Norges tillitsmannskonferanse, april 2003 Kommentar fra Jan Eri som var på NORDGEN-møte i St. Petersburg i september Kontakten Stanislav Eksempliarov har nå sendt mail om at et av arkivene som spesielt var interessant for slektsforskere, har hatt vannlekkasje og fått ødelagt en del arkiver og resten kan bli utilgjengelig i 30 år fordi bygningen skal brukes til andre formål. DIS-Aust-Agder, ble presentert av Rune Landsverk Laget har hatt to turer, til Moens båtbyggeri, og til Eydehamn museum Samarbeider med Arendal historielag Gravstedsregistrering, kirkevergen vil ikke samarbeide. Litt kirkeregistrering Laget har deltatt på Fevikmessen og hobby og fritidsmesse. Mange ville være med i styret. Hadde mer enn en kandidat til flere av vervene. Inviterer lokale historielag på møtene slik at de kan fortelle Drifting av lokallag a) DISadmin, ved Jan Eri Ved hjelp av Lotus Freelance Graphics viste han sidene. Målet var å gi en rask titt på DISadmin for dem som ikke har brukt tjenesten før. Kjente bugs vil ikke bli diskutert, ny versjon av DISadmin er på vei. Tjenesten vedlikeholdes av medlemmene. Vi fikk utdelt hver vår bruksanvisning på DISadmin. Han ville gjerne ha innspill på forbedringer. Mange bruker DISadmin for utsendelse til en bestemt gruppe. DISadmin brukes til: Innmelding Oversikt over tillitsvalgte Oversikt over møter og arrangementer Medlemsoversikter Det har vært vanskelig å formidle hva som er brukernavn og passord, dette vil nå bli formidlet i hvert nummer av Slekt og Data Funksjoner for tillitsvalgte Disse er tilgjengelige etter pålogging. Tillitsvalgte kan redigere informasjon om andre medlemmer, om lag, utvalg, sammensetning, redigere møte- og arrangementsoversikt, tidsskriftsinformasjon, kan sende til valgt gruppe. Leder og eller internettansvarlig har privilegium til sende epost, disse kan gi tredjeperson privilegium til å sende epost. Oppfordring om å legge inn møter i DISadmin. Finn gjerne på en spennende tittel på møtet. Disse vil da også dukke opp i Slekt og Data. Sjekk at styret er lagt inn riktig Lær medlemmene å gjøre adresseforandringer selv. Gi dem en hyggelig tilbakemelding slik at de klarer å gjøre dette selv. Side 7 av 27

8 Tillitsvalgte bør ikke videresende innmelding til kontoret via epost, men gjøre det direkte I DISadmin. Ofte spurte spørsmål (OSS) Hvordan lager jeg medlemslister? Hva betyr kodene EB, NB osv? Hvorfor finnes nåværende medlemmer på lista over utmeldte Hvorfor har jeg ikke menyvalg X? Etter to purringer blir et medlem strøket. Det kom spørsmål om mail blir sendt til EI (Ikke betalt). Svar: Det går an å velge dem vekk. Har ikke foreløpig klart å få til en Logg ut knapp. Må avslutte nettleseren. Oppfordring til å bruke DISadmin. Tjenesten er under utvikling. Send innspill. b) Økonomistyring, Innledning ved kasserer i DIS-Norge Per Steinar Håklev Viste årsregnskapet til DIS lokallag. Stor variasjon i kvaliteten. Noen er svært regnskapskyndige og bruker egne programmer. Per Steinar ønsker å gi råd til dem som ikke er så kyndige. To lokallag hadde negativt resultat i 2001 Lokallagene har til sammen nesten kr i banken. Mange lokallag sitter med mye penger. DIS-Norge ga i 2002 lagene tilbud om god plassering av pengene for å få bedre rente. Rentesatsen var først 5,75, så 6,25, nå 5,75. Østfold var negativ til plassering av pengene, de ønsket ikke å låse pengene, men DIS-Norge er fleksible. Hvorfor så mye penger. Er det for liten aktivitet. Skal ikke drive bank. Regnskapet er gjengitt i Idébanken. Oslo hadde så mye penger, fordi de ventet på å få lokaler. Kontingenten følger ikke kalenderåret lenger. Hvordan føre regnskap. Regnskapslovens oppstillingsplaner må følges. Årsregnskap. Samtlige styremedlemmer må skrive under årsberetning og årsregnskap. Opptjeningsprinsipp. Når noen har betalt kontingent for tidlig, så må inntekten føres på det året den gjelder for, den skal føres som gjeld i det året man har fått kontingenten Man må inntektsføre den kontingenten som gjelder for 2002, men ikke den for Kostnad og inntekter må registreres sammen. Hvis man ikke får betalt ut støtte i det året man har brukt denne, skal det føres som et krav. Bruk forsiktighetsprinsippet. Resultatregnskap balanse (eiendeler) Kostbare gjenstander som videokanoner kan avskrives. DIS-Norges tillitsmannskonferanse, april 2003 Side 8 av 27

9 DIS-Norge har plassert pengene i DnBs pengemarkedsfond nr.3 Egenkapital og gjeld. Egenkapital: Opparbeidet overskudd over flere år Gjeld: Forpliktelser, kortsiktige lån, gjeld til kredittinstitusjoner, leverandørgjeld Viste til slutt resultatregnskapet for 2000 og Regnskapet ligger på Internett, PSH anbefalte oss å kikke på dette. Det er lurt å lage noter til regnskapet. PSH har laget kontoplan som han har kopiert opp for utdeling. Replikk fra salen, ønsket å vite hva man skulle bruke kapitalen til. DIS-Norges tillitsmannskonferanse, april 2003 Send inn oversikt over momsbelagte kjøp til PSH. Det er mulig å få igjen momsen. DIS-Hedmark har tradisjoner. De kom med vinflaske til Åse med fin påskrift på. Slekt og Data ble presentert av redaktør Ole Harald Flåten Han ga ros til DIS-Salten for fint medlemsblad, det er også det eneste Slekt og Data får tilsendt. Hva vil DIS-Norge med Slekt og Data. Han lurte på om det var nybegynnerne i spørreundersøkelsen som mente det burde være mindre av datastoff. Redaksjonen vil ikke ha referater fra styremøter, men vil ha noe som kan gi medlemmene noe. Det skjer mye rundt omkring som kan være grunnlag for artikler. Finn Holden har ansvaret for historie, og leser korrektur. Han er flink til å lese dataartikler, når han ikke skjønner noe, må artikkelen skrives om. Eirik Dørdal Nord har ansvaret for kontakten med lokallagene Knut Winje har ansvaret for billedbehandling Ole Bjørn Darrud har ansvaret for evaluering av slektsprogram Bjørn Strøm har ansvaret for distribueringen Osvald Gilje, styreansvarlig, kommer med innspill Sølvi Arntzen, ansvarlig for etterlysningene. Ansvarlig for dataproduksjonen er sluttet, bladet trenger en skrivefør ny medarbeider. Ønsker å bringe datastoff som er interessant både for nybegynnere og viderekomne. Slektsfaglig stoff ønskes det mer av. Slektskolen er bra. Kampanje for å gjøre bladet/foreningen kjent. Første nummer i år ble sendt til alle folke- og fylkesbibliotek og mange lokalaviser. Ole Harald foreslo å sende en bunke til lokallagene (på f.eks 100 stykker) som de kan levere ut Side 9 av 27

10 til skoler, legekontorer, tannlegekontorer eller hva de kan tenke seg. Det koster svært lite å få trykket opp ekstra eksemplarer. Tema til artikler. For eksempel livsverk til en person som er utenom det vanlige i et lokallag. Send inn forslag. Hva med fremtiden til Slekt og Data. Papirløst samfunn? Det er greit å ha noe i handa, men det er dyrt å trykke et blad i farger. Nå finnes bladet på nettet på PDF. Man kan begynne debatter i bladet, som kan fortsette på nettet. Hvordan kan lagene bruke bladet? (Utenom "Hva skjer") Prøv å lage en kort, fengbar tekst om innholdet i lagsmøtet. Annonsesalg: Få feedback for å skaffe annonser til bladet. Finn Holden: Ansvarlig for det slektsfaglige stoffet i Slekt og Data. Bekymret for at det skrives så lite slektsfaglig stoff av medlemmene. Et mål er å få skrevet ut noe om våre aner. Skriv innlegg om interessante og spennende personer man har funnet blant sine aner. Finn frem til bøker som er interessante for oss. Eksempel: Jørn Sandnes: Kniven, ølet og æren om kriminaliteten på 1600-tallet. I England var det tyverier. I Norge måtte man verne æren sin, og begikk drap. Fotosamlinger rundt om i Norge. Send inn til Slekt og Data de fotosamlingene man kjenner til, og som kan være interessante for slektsforskere. Slektsforskning er å samle stoff om personer og ikke bare samle navn og datoer. Få frem deres liv. Lage beskrivelse om hvordan man har jobbet for å finne opplysningene. Sølvi Arntzen Spørreundersøkelsen viste at man ønsker å ha etterlysninger i Slekt og Data. Nå som Lars Løberg skriver kommentarer til mange av disse, kan man også lære noe. Eirik Nord: Blir kalt gnagsår, fordi han alltid maser om stoff. Han ønsket stoff fra lokallagene. Han ville at lagene kommer frem med saker de holder på med, slik at alle får vite om det. Ønsker en runde på hvordan man skal formidle dette stoffet. Hvordan skal man få inn dette stoffet. Han kunne ha hentet stoffet fra hjemmesidene, men ønsker heller mail om hva som kommer til å foregå i lokallaget. Viktig at det blir aktuelt. Bør man ha med noe fra lokallagene? Eirik mente ja. Hvis dere ikke føler at dere er skrivekyndige, send det bare til Eirik, så skriver han det om. Vil gjerne ha noe om Intranett i Finnmark. Kunne ønske noe i Troms tilsvarende i Møre og Romsdal. Han ønsker ikke et verv som ikke fungerer. Kan gjerne sprite opp enkeltbegivenheter. Ole Harald Bilder er viktige. Side 10 av 27

11 Må ha gode bilder, ikke bilder med dårlig oppløsning, ikke spar på plassen når man skanner. Knut Winje: Hvorfor blir bilder som er gode på skjermen, dårlige i utskrift? JPEG-filer komprimerer data, og da mister man en masse data. For hver gang man lagrer i JPEG, mister man data. Skjermen gjengir i 72 dpi, skriveren gjengir i 300 dpi. Man må lagre bildet i TIF. Hvis man får låne et bilde for å scanne, bør man gå til høyeste oppløsning med en gang. Ikke degrader ned i JPEG, men behold det i TIF. Neste bildeskole: Hvordan restaurere et bilde. Undereksponerte bilder kan man gjøre noe med. Bilder tatt med dårlige kameraer, kan man gjøre noe med. Oppfordring: Send medlemsbladene til Eirik, gjerne digitalt. Hvis bilder skal sendes til SD-Foto, må de ikke ha dårlig oppløsning. Til ansvarlig for nettsidene (ikke utpekt noen for tiden): Ønsker en side med eksempelbilder, slik at de kan bruke det de har lært i Foto-skolen., eller et sted man kan få hjelp bilder. Der kan han brukes som konsulent når det gjelder Fotoshop. Spørsmål: I hvilken størrelse skal man lagre bildene. Når du tar et bilde digitalt, bruk høyeste oppløsning. Lagre det i TIF-format, da beholder man antall pixels. Jobb i TIF. En JPEG-fil bør ikke lagres mer enn tre ganger. Ha et originalarkiv, brenn bildene på CD. Det er stor forskjell på kvaliteten på CDer. Kommentarer fra forsamlingen: Viggo Eide: Slekt og Data er blitt mye bedre. Vil helst bare ha slektsrelaterte annonser. Kanskje man bør betale profesjonelle for å skrive artikler for å få det man vil ha. Kari Nicolaisen: Forslag om utlegging av anetavler. Hun abonnerer på et svensk blad (fra Värmland) Der legges det ut anetavler. Hun hadde sendt inn der og fått meget rask respons. Finn Holden: Artiklene må være av almen interesse. Oppfordret Viggo til å sende inn artikler. Kari Nicolaisen: Hadde prosjekt i sin klasse, klassen ble oppfordret til å sende inn, men hørte senere ingen ting fra redaksjonen i Slekt og Data. Bjørn Strøm: Savner småstoff i bladet. DIS-Norges tillitsmannskonferanse, april 2003 Jarle Hannisdal: Kjenner noen som har sendt inn stoff, men ikke har fått inn. Viggo Eide: Sendte inn artikkel om Frelsesarmeens ettersøkningstjeneste, med et godt bilde. Hørte heller ikke noe fra Slekt og Data. Side 11 av 27

12 Harald Flåten: Skal bli bedre på å gi tilbakemelding. Alf Christophersen: Ting kan ha f'orsvunnet, fordi vedleggene blir borte. Eirik Nord: Adresser fungerte ikke skikkelig, bør melde tilbake om det ikke er godt nok, Viggo Eide: Forslag om å ta med klipp fra DISforum Nils Nilssen: I Slekt og Data bør det gjøres oppmerksom på at vedlegg kan forsvinne. Send ikke i artikler i Word-format, men i RTF-format. Ole Harald Flåten: Skal gi tilbakemelding Alf Christophersen: Send Request return. Legg inn påminnelse på nettet om innlegg Lillian Kristiansen: Tar redaksjonen i Slekt og Data inn stoff som interesserer redaksjonen, eller noe de tror interesserer folk. Innsenderen må få tilbakemelding, slik at medlemmet får vite om det er mottatt. Tone Moseid: Har tilllit til redaksjonen. Konstruktivt bidrag: Den glade amatør eller profesjonelle. Skal det være medlemmene som skriver, eller skal man bruke fagfolk til å skrive artikler. De behøver ikke alltid honorar fordi det er en "ære" å bidra med noe i Slekt og Data. Det finnes mange fagfolk som kan tenke seg å skrive i Slekt og Data. Osvald Gilje: Slekt og Data står sentralt i foreningen. Slekt og Data er ikke målet, men middelet for foreningen. Hvorfor har folk meldt seg ut, og hvorfor har de ikke meldt seg ut. Bladet må være synlig i bibliotekene og bør sendes til lokalavisene som er talerøret ut til befolkningen. Kom på banen og bruk de mulighetene som er for å gjøre DIS synlige. Lillian Kristiansen: Bidrag fra ungdom bør ikke refuseres. Ole Harald Flåten opplyste om at det neste dag ville bli tatt bilde av forsamlingen. Jan Eri med sluttreplikk ved overekkelse av vinflaske: Når han er på reise utenfor Norge, tar folk kontakt med ham, og lurer på hvordan DIS-Norge klarer å lage så godt blad. Kari Nicolaisen: Svenske Riksarkivet fikk med seg flere eksemplarer av Slekt og Data. Hyggelig middag om kvelden, med utrolig mange morsomme vitsefortellere. Side 12 av 27

13 Referat fra tillitsmannskonferanse søndag 6. april. Referat fra søndag 6. april ved Osvald Gilje Hovedtema for første økt var Registrering, ved leder i Aktivitetsutvalget for Kilderegistrering, Lars Nygaard, som startet med å redegjøre for "Prinsipper for kilderegistrering ": Prinsipper for kilderegistrering: Begreper: Kilderegistrering: Registrering av at kilder finnes. Registrering av innholdet i kilder. Primærkilder: En fotokopi er fortsatt en primærkilde selv om den er noe svekket. Sekundærkilder: Avskrift/bearbeiding av primærkilder. Poenget er at selve prosessen medfører muligheter for feil. Digitalisering: Kilder som er skapt digitalt eller skannet, transkribert eller skrevet inn i digitale registre. Digitaliserte arkiver = elektroniske arkiver. Vi registrerer kilder, ikke historiske sannheter. Kilder kan ha feil, noe vi i prinsippet ikke tar standpunkt til. Det er ikke registratorens oppgave. Veldig viktig! Vi må ikke endre noe selv om det er feil, det er opp til brukeren å avgjøre hva som er riktig. Kildetrohetsprinsippet: Å kopiere bokstavrett alt som står. a. Skille mellom opplysningenes informasjonsinnhold og deres form. Endre form bare når man ikke endrer innholdets mening. Endre mer kompliserte kirkeboksangivelser er mer betenkelig. Registre i felles standarder skal hjelpe til med å få dette gjort på en forsvarlig måte. b. "Oppstrukturering" av kildens opplysninger. Det vil si å f. eks. dele navn opp i for- og etternavn. Skal man dele opp opplysningene i f. eks. sivilstand og andre familiemessige betegnelser, f. eks. kan det da være vanskelig å vite i hvilket felt man skal plassere "føderådsenke". c. Tolkning av kilden. Hva er det og hvor går grensen? Man må velge å holde seg til de felter kilden har. Kan/skal noe tydeliggjøres, omplasseres eller bearbeides, f. eks. bytte ut en latinsk dato eller årstall? Hovedregel er at man må ta hele teksten slik som den er og ikke endre noe. Andre hensyn ved registrering: a. Effektivitet: Man bør bruke metoder som forenkler arbeidet for registratorer og brukere. Blant annet det å endre skrevne datoer til søkbare datoer skrevne med tall. b. Utlegging for søking via web (Digitalarkivet). Hierarkisk oppbygning hvor personer m.v. blir hengende etter hovedbegivenheten de er nyttet til. Side 13 av 27

14 c. Økt brukspotensiale (brukskvalitet) for "avanserte" anvendelser. Bruk av data til forskning. Forenkler utnyttelsen av dataene. "Busetnadssoge" - registreringsprogram fra distriktshøyskolen i Volda, beregnet på bygdeboksforfattere. Registreringsstandarder består av anbefalt/obligatorisk post- og feltstruktur, pluss registreringsinstrukser. Fordeler: a. Uniforme data. Registreringsinstrukser: Hvor plasserer du de enkelte opplysningene og hvordan skal det registreres? Kvaliteten på standarder kan variere, og de har til nå ikke vært så bra, men fordelen med å ha standarder er i seg selv viktigere enn kvaliteten på standarden. b. Dokumentert struktur og dataformater. c. Registreringsinstrukser er til hjelp i arbeidet, da blir det mindre tro og tvil. Registreringsprosjekter i DIS-Norge Kirkeboksdugnaden - status (1). DIS-Norges aktivitetsutvalg for kilderegistrering koordinerer nå kirkeboksregistrering underlagt samarbeidsavtalen med Riksarkivaren i alle lokallag unntatt: DIS-Hordaland har eget opplegg etter avtale med Statsarkivet i Bergen/Digitalarkivet. DIS-Buskerud som er i oppstartfasen. DIS-Hedmark/Oppland som ennå ikke er i gang. De er i en særstilling siden de har holdt på med dette i mange år. Forutsetningen har vært et godt samarbeid med disse fylkene, og det har fungert. Mål: Kontinuerlig oppfølging av henvendelser fra koordinatorene. Koordinator skal være en aktiv person under selve arbeidet. Delegering av oppgaver til flere i aktivitetsutvalget. Mange ønsker å registrere fra andre områder enn der de bor. De skal da kunne registrere fra andre områder organisert av koordinator for dette området. Registrering knyttet til kart som gir oversikt over hva som er registrert og påbegynt registrert. Nå: Et etterslep på grunn av intensivt arbeid med Augustus. Oppfølgingsrunde gjennom alle lokallagene: Neste er DIS- st, ha, nt, mr, tr. Kirkeboksregistreringen i Norge totalt: Profesjonelle: ca. 10 ved Statsarkivet i Bergen og 5 ved RHD i Tromsø. 85 enkeltpersoner + 15 inst./lag har bidratt til Digitalpensjonatet + 30 fra DIS-Hordaland, til sammen 130 personer. Registrering av lag/private utenom DP, blant annet for salg, utgjør ca. 50 personer. DIS-Norges hovedprosjekt: 122 kirkebøker til registrering, ca. 180 personer Kirkeboksdugnaden - status (2): Kildekopieringen ved Statsarkivet i Tromsø: 113 kirkebøker på papir, 9 mikrofiche. Tromsø har fått en gave med film/fiche for de fleste kirkebøker i Norge. 1-3 måneders ventetid. Side 14 av 27

15 Materiale til ca. 500 baser/filer i Digitalarkivet. Registrering og korrekturlesning i lokallagene: Mange er godt i gang, mens mange har ventet på Augustus. Korrekturlesningen er en utfordring med mange enkeltregistratorer. Usikkerhetssjekk i statsarkivene: Hittil i SAO, SAKo, SAS og SAB. OK i begrensede mengder. Oppretting og ferdigstilling i Lokallagene: Går erfaringsmessig raskt etter retur fra statsarkivene. Utlegging i Digitalarkivet (antall baser/filer): Så langt 19 utlagt + 11 innsendt + 20 formidlet fra GDS-Hadeland Standard 4G-filer hittil, senere i DA's "utleggingsformat". 2. Gravsteiner og gravregistre. Se nedenfor. 3. Registrering av skifteregistre i DIS-Salten Slektshistorielag. Dette har pågått i mange år og er nå avsluttet. DIS-Salten går nå videre med Lofoten. 4. Registrering av folketellingslister o.a. i DIS-Oslo/Akershus-KROA 5. Registrering av matrikler, manntall, skattelister o.a. i DIS-Hordaland 6. Andre prosjekter i andre lokallag. 14 DIS-lokallag er med på registreringsavtalen med riksarkivaren. DIS-Norges tillitsmannskonferanse, april 2003 Registreringsstandarder og Augustus. T.o.m. 2002: Universitetsmiljøene, RHD, DIS-Norge og større, lokale prosjekter har anbefalt og fulgt Standard 4G, noen i påvente av Histform. SAB/UiB/DA har anbefalt og praktisert kildetro registrering uten fast standard. For eksempel DIS-Hordaland. Fra sommeren/høsten 2003: Et samlet fagmiljø vil trolig anbefale og følge ny standard <navn> (i hovedsak utarbeidet av Digitalarkivet/SAB). Registreringsprogrammer: Augustus 1.0 følger Standard 4G (lansert ) Augustus 2.0 vil følge <navn> (høsten 2003). Kingo, BD87W(?) og andre programmer (?) vil også følge <navn> Bruk valgfritt program så lenge standarden følges, men DIS-Norge anbefaler Augustus. Andre oppgaver for AU for kilderegistrering. Noen punkter fra aktivitetsutvalgets møte i november 2002 og virksomhetsplanen for 2003 og de følgende år: Utvikle system for registreringsoversikt/-status på DIS-Norges nettsted (mai 2003), og Side 15 av 27

16 holde denne kontinuerlig oppdatert. Organisere registrering av gravsteiner og lignende Utlegging i databaseform i DA + som "gravminner" m/bilde på DIS-Norges nettsted. Utarbeide og holde kurs i kirkeboksregistrering (inkl. ny standard og Augustus) i hvert lokallag (høsten 2003 osv.) Se på tekniske og organisatoriske løsninger for oppbygging av en nasjonal slektsdatabase (med webtilgang) basert på registrerte (transkriberte) kilder. Påvirke bevilgende myndigheter til å gi økt støtte til digitalisering av kildemateriale av interesse for slektsgranskere, for eksempel til Riksarkivarens planlagte skanning av mikrofilmet arkivmateriale. Demo av Augustus: Lars Nygaard viste Augustus og gjennomgikk rutiner ved registrering og bruk av programmet. Osvald Gilje Ref. Gravsteinsregistrering v/renathe-johanne Wågenes Hvorfor? Renathe Wågenes drev med kilderegistrering, registrering av døde. Hun satt mye inne og følte behov for å komme seg ut og få frisk luft. Det førte til løpeturer, blant annet over gravplasser, og dermed var koblingen der. Interessen for gravsteder ble vakt. Hun oppdaget at her var det mye god informasjon å hente. Blant annet informasjon som på grunn av sperregrenser ikke vill bli tilgjengelige i andre kilder på lenge, for eksempel fødselsdatoer. Hvilke steiner er det som eksisterer nå i dag, hvor er folk gravlagt (flere sogn i samme prestegjeld), slektskap (gravlagt under samme stein). Familiegraver. Hun var nyfiken på det med kilderegistrering, andre drev med det og hun ble inspirert. Mange ønsker å gjøre en innsats med registrering, men kan tenke seg annet enn bare kirkebøker. Da kan det med gravsteder være et alternativ og noe å tenke på. Hvordan? I første omgang brukte hun penn og papir. Siden digitalt kamera og videokamera. I de tilfeller hvor teksten var vanskelig å lese, høre med kirkevergen om han kunne hjelpe. Legge dataene inn i regneark eller databaseprogram. Spørsmål om Augustus kan brukes til registrering? Legge ut bilde av kirken + litt info + kart over kirkegården. Navnet på feltene o. l. Felt + gravnr. Felt + rad + gravnr. Rad + gravnr. Gravnr. Mange forskjellig e måter er blitt brukt. - Skien Genealogiske side, Gravplasser i Skien. NB! Før man begynner bør man sjekke om andre har registrert eller holder på med det aktuelle Side 16 av 27

17 området. Gode råd. Føre dato og årstall i hver sin kolonne. Bruke bare to felt for navn. Kjønn. Merknad. NB! Ikke minneord - moralske hensyn. Ikke legge ut data fra siste ½ år. Oppdateres årlig, eller halvårlig? Lover og regler. Renathe har hatt kontakt med juridisk ansvarlig i Møre bispedømme. Han opplyser at det er to lover som er aktuelle når det gjelder gravsteder: Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) av 18. april 1996, og Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) av 1. januar Det er kun den som betaler festet som har rett til innsyn. Det er tillatt å legge ut den informasjon som står på steinen søkbart på Internett. Det er tillatt å legge ut bilde av gravsteiner på Internett. Det er ikke tillatt å få liste fra kirkevergen om hvem som ligger begravet hvor. Det er tillatt å skrive av info. fra steinen. Det er tillatt å ta bilder av steinen. Når en stein er uleselig er det i utgangspunktet ikke tillatt å få opplyst hvem som ligger begravet der, men i disse tilfellene er det som regel snakk om gamle graver slik at det er opp til hver enkel kirkeverge å vurdere om de ønsker å gi denne informasjonen. Kirkevergene bruker ikke gravsteinene som kilde til sitt register da det kan ligge andre personer gravlagt enn det som står på steinen. For eksempel kan man nå flytte navnet fra stein til stein uten at den døde faktisk følger med. DIS-Haugaland: Vi har ikke registrert gravsteiner. Vi har fått tilgang til kirkevergens register over hvem som er begravet på kirkegårdene i Haugesund. Avtalen går i korthet ut på at vi stiller våre internettsider til disposisjon, har en egen mailadresse hvor folk kan sende rettinger og disse rettingene gir vi til kirkevergen. Når rettingene er lagt inn vil vi få en ny kopi av databasen som vi legger ut. Det som er klart er at det er svært ulik praksis i ulike områder av landet. Det er et klart behov for en avklaring med ansvarlig departement om hva som virkelig er lov og ikke. Dette er en oppgave for styret i DIS og styret vil ta seg av saken. DIS-Norge's oppgaver: Registrere eller fotografere, eller en kombinasjon? Hvor skal dataene legges ut? Kilderegistreringsutvalget har diskutert dette og Gunnar Borvik har laget et forslag til oppsett. Det med bilder er viktig. Dette har også et tilleggsaspekt, nemlig at gravsteiner kan ha lokale fonter, skrifttyper og andre lokale kjennetegn som man på den måten får registrert og tatt vare på. Noen problemstillinger: Hvordan bestemme gravfelt, rad, nummer? Legge ved en detaljert informasjon om hvor man starter å regne fra. Kan vi få Side 17 av 27

18 kirkevergene til å bistå på dette området? Hvem har oversikt over gravsteder i store byer, for eksempel Alfaset og Vestre Gravlund i Oslo, o.a.? Svaret er nok at det er kirkevergen uansett. Kirkevergen er ikke representant for noe trossamfunn, men kommunens representant med ansvar for blant annet alle gravplasser. Arbeidet med registrering av gravsteder bør ha høy prioritet fordi det er viktig å få gjort registreringene før steinene blir borte. Steiner fjernes hele tiden. Osvald Gilje Ref Visjon for DIS-Norge. Møteleder og nestleder i styret, Arnt Egil Ursin, presenterte det utkast til målstruktur for DIS-Norge som styret har laget et foreløpig utkast til. Vedlagt følger de lysarkene som ble benyttet i redegjørelsen. Arnt Egil har hatt hovedansvaret for denne saken i styret. Det var meningen at han skulle gi en kort innledning og at vi deretter skulle arbeide i grupper og ha en avsluttende debatt. På grunn av forsinkelser i programmet ble det ikke tid til gruppearbeid, derfor stod Arnt Egil for en noe grundigere gjennomgang kombinert med noe debatt fra forsamlingen. Målstrukturen har vært gjennom tre grundige styrebehandlinger med omfattende endringer så langt. Det vil likevel være nødvendig med videre drøfting av saken i styret og lokallagene. Nå skal utkastet behandles videre i lokallagene og de forslag og synspunkter som kommer inn skal bearbeides videre av styret. Visjonen: Styret presenterer et forslag til overordnet visjon for hele organisasjonen. Den skal - dekke hele DIS virksomhet - ha en tverrgående struktur - omfatte virksomheten til alle AU, men ikke ha noen separat omtale av hvert enkelt AU Har vi klart å dekke hele virksomheten med denne målstrukturen? 1. Visjon 2. Hovedmål 3. Resultatmål Resultatmålene må være etterprøvbare. Antall mål er veldig lett å eksponere. Man ser ikke sitt "hjertebarn" dekket i målet. Målene bør være korte og konsise. De bør være konkrete og etterprøvbare. De bør være kvantitative, men ikke alt er kvantifiserbart. Side 18 av 27 DIS-Norges tillitsmannskonferanse, april 2003

19 I visjonen var det bygget inn følgende hovedelementer: landsomfattende - lokale aktiviteter - ledende i Norden - Internett-portal nr. 1. Innvendinger: Dette er ikke visjon men et hovedmål. For konkret, visjonen må være kort og konsis og tidsuavhengig. Hvem sin visjon er dette? Er den også for lokallagene? Svar: Den er tiltenkt hele organisasjonen totalt sett. Betydelig uenighet om det med visjon kontra målsetning. Lokallagene faller tilsynelatende noe utenfor. DISTreff inn som eget i hovedmål. Forslag om at formuleringen "møteplass for slektsforskere" må inn. Kilder må ut av visjonen, men inn under resultatmål. Vi må ha med noe om å utdanne/kurse registranter. Systemer for kilderegistrering omfatter vel ikke bare data. Debatten ble livlig men noe springende med mange spennende vinklinger. En hadde nok tjent på å ha hatt mer tid. Debatten viste med all tydelighet at dette er "starten på det forberedende arbeidet". Forslag og innspill fra lokallagene vil bli mottatt med velvilje av styret. Konklusjon: Det arbeides videre med denne saken ute i lokallagene, og det gis kort frist for tilbakemelding, nemlig: 1. juni I første omgang bes lokallagene konsentrere seg om visjonen. Alf understreker at DISdrift også kan brukes for debatt om dette. Osvald Gilje Ref. LEBENSBORN e. V. OG DE NORSKE KRIGSBARNA Foredrag 6. april 2003 i anledning : DIS-Norge. Tillitsmannskonferanse på Hurdalsjøen hotell Foredrag ved Rigmor Remers Hanssen, Norges krigsbarnforbund KRIGSBARN = barn født av norsk mor og far tilhørende den tyske okkupasjonsmakten i tiden Barna ble omtalt som " tyskerunger. " Krigsbarnutvalget sier i sin innstilling høsten 1945: " Tyskerunge er et sterkt belastende uttrykk og derfor skal disse barna omtales som krigsbarn i alle offentlige sammenhenger." "Lebensborn eingetragener Verrein" betyr livets kilde, innregistrert forening. Det var SS Side 19 av 27

20 (Shutz-Staffel) som i 1935 etablerte sin organisasjon Lebensborn med tanke på at den skulle fungere som et redskap for å fremme "positive" befolkningspolitiske tiltak for å øke det nordiske innslaget i det tyske folk. Lebensborn arbeidet for at det ikke skulle være sosialt mindreverdig å få barn utenfor ekteskap så lenge det var rasemessig verdifullt. Som sjef for SS og dermed også Lebensborn e. V. hadde Heinrich Himmler store planer. Abteilung Lebensborn i Norge Det har vært mange myter knyttet til Lebensborns virksomhet i Norge. Dette må sees i sammenheng med ideologien knyttet til virksomheten i Tyskland. Vi vet det foregikk samtaler på høyt nivå innen SS og at de norske kvinnene ble vurdert som verdifulle for det tyske riket, men utviklingen ble noe annerledes enn man tenkte. Den første norske krigsbarnsaken vi har kjennskap til er fra oktober Kvinnens tyske kjæreste hadde flyttet uten å etterlate seg adresse og bygdens lensmann, som også fungerte som bidragsfogd, skulle finne mannen og innkreve barnebidrag. Her finner vi det første eksempelet på hvor vanskelig det skulle bli å handtere krigsbarnsakene. Det norske Sosialdepartementet mente de hadde dekning i Haag-konvensjonen av der det var fastslått at okkupanten skulle respektere landets lover så langt det var mulig. De mente Reichkommissariat skulle være behjelpelig med å finne tyske barnefedre, slik at sakene ble behandlet etter norsk lov. Den norske loven var et bedre vern for barnet i det den ga barn arverett etter faren selv om barnet var født utenfor ekteskap. Dette var ikke tilfelle i henhold til daværende tysk arvelov. Imidlertid hadde det tyske Justisdepartement allerede i august 1940 bestemt at slike saker skulle håndteres av tyske myndigheter. Den formelle starten i Norge DIS-Norges tillitsmannskonferanse, april 2003 Det kom fortløpende nye krigsbarnsaker og i mars 1941 kom SS-Sturmbannführer Wilhelm Tietgen til Oslo for å etablere den første Lebensbornavdelingen utenfor Tyskland. Han var 32 år og hadde arbeidet syv år innen SS og to år for Lebensborn e. V. Hans overordnede var Gustav Richert, som hadde lang fartstid inne nazipartiet og som også hadde en diplomeksamen innen landbruk Han ble vurdert som godt skolert i "raselære". Abteilung Lebensborn bygget raskt opp en omfattende virksomhet og arbeidet var preget av tysk grundighet. Det var utarbeidet skjemaer til registrering av både mor og far. For de norske kvinnenes del var det mange og omfattende spørsmål både om sosial status, helse, utdanning og ikke minst - oversikt over forfedre på begge foreldres side så langt som til og med oldeforeldre. Dette skulle være en del av kontrollen for å hindre at barn av ikke arisk rase ble innlemmet i Lebensborn. Det er ingen hemmelighet, at den samiske befolkningen ble vurdert som ikke fullverdige mennesker. Det var også utarbeidet retningslinjer for hvordan kvinnene skulle kontrolleres rent utseendemessig, bl. a. med måling av hodeform. Dette ble ikke mulig å gjennomføre, men forordningene fantes. De tyske soldatene hadde egne skjemaer med opplysninger om både sivil status, familie og militær tilhørighet. Det ble opprettet Lebensbornkontorer i alle de største byene i Sør-Norge. Alle kvinner, som ble gravid med en tysk soldat, ble oppfordret til å melde seg til et Lebensbornkontor. Mange tyske soldater benektet farskapet eller kvinnen ikke visste hvor soldaten var blitt av. Ikke sjelden visste kvinnen kun fornavnet på soldaten som var barnefar. Som jeg nevnte tidligere, var det bestemt at alle disse sakene skulle behandles i henhold til tysk lov og de norske krigsbarna ble betraktet som å tilhøre det tyske riket. Lebensborn hadde ansvaret for å finne barnefaren og å føre en eventuell farskapsak. Dette var langt fra enkelt ettersom det var mye bevegelser i de tyske troppene og mange soldater oppholdt seg kun kort tid i Norge. Side 20 av 27

DISputten. Utgave 2-2014, årgang 21 Medlemsblad for DIS Oslo og Akershus ISSN 0808-9647

DISputten. Utgave 2-2014, årgang 21 Medlemsblad for DIS Oslo og Akershus ISSN 0808-9647 DISputten Utgave 2-2014, årgang 21 Medlemsblad for DIS Oslo og Akershus ISSN 0808-9647 DNA-testing i jakten på anene Slekt i Maridalen Utflukt til Eidsvoll Leder «Så mye hadde jeg, så mye ga jeg bort»

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Lederen har ordet: DIS-Østfolds vedtekter sier at årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned.

Lederen har ordet: DIS-Østfolds vedtekter sier at årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned. Østfolddis Digitalt medlemsblad nr. 2 - mars 2010 INNHOLD: Windows-Hjørnet side 2 Årsmøtets dagsorden side 4 Årsberetning side 5 Regnskap side 8 Hvor ble det av mor? side 10 Å bruke svenske SVAR side 13

Detaljer

DIS - Hordaland INNHOLD. Det nye styret i DIS-Hordaland

DIS - Hordaland INNHOLD. Det nye styret i DIS-Hordaland DIS - Hordaland Årgang 8 Nr. 1 Mars 2004 Opplag: Nettutgave ISSN:1501-4428 INNHOLD Redaktøren sin spalte 2 Kvinnherad 2 Leder har ordet 3 Avtroppende leder 3 Faddere i DIS-Hordaland 3 Generalforsamling

Detaljer

DIS - Hordaland INNHOLD. Fra slektsgranskardagen på Laksevåg senter i Bergen

DIS - Hordaland INNHOLD. Fra slektsgranskardagen på Laksevåg senter i Bergen DIS - Hordaland Årgang 7 Nr. 4 Desember 2003 Opplag: 750 ISSN:1501-4428 INNHOLD Redaktøren sin spalte 2 Kvinnherad 2 Leder har ordet 3 Faddere i DIS-Hordaland 3 Nedleggelse av Byantikvarens kontor 3 På

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Styret ønsker alle medlemmer av DIS-Salten en riktig god jul og et fredfullt godt nyttår!

Styret ønsker alle medlemmer av DIS-Salten en riktig god jul og et fredfullt godt nyttår! 1 av 37 16.01.2011 18:45 Ny nettside [ 2011-01-16 / djl ] Vi er snart i mål med overgangen til nye nettsider og den nye siden vil være tilgjengelig i løpet av kort tid og den gamle siden vil bli utilgjengelig.

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

DISputten. Utgave 4-2013, årgang 20 Medlemsblad for DIS Oslo og Akershus ISSN 0808-9647

DISputten. Utgave 4-2013, årgang 20 Medlemsblad for DIS Oslo og Akershus ISSN 0808-9647 DISputten Utgave 4-2013, årgang 20 Medlemsblad for DIS Oslo og Akershus ISSN 0808-9647 Byens første automobil Et tilfeldig funn! En hyggelig søndagstur Engasjert 80-åring! Leder Tillitsverv i frivillige

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Årgang 22 nr. 1-2011 SLEKT OG DATA. Medlemsblad for DIS-Norge. Unni Lindell: Slektsforskning ga mersmak

Årgang 22 nr. 1-2011 SLEKT OG DATA. Medlemsblad for DIS-Norge. Unni Lindell: Slektsforskning ga mersmak Årgang 22 nr. 1-2011 SLEKT OG DATA Medlemsblad for DIS-Norge Unni Lindell: Slektsforskning ga mersmak Medlemsblad for DIS-Norge. Utkommer med 4 nummer pr år Abonnement for bibliotek og liknende institusjoner

Detaljer

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund LEDEREN ABC for lokalt juniorarbeid IOGTs Juniorforbund 2 LEDEREN IOGTs Juniorforbund er en organisasjon for barn og ungdom mellom 6 og 14 år Vi tilbyr trygge miljøer der barn kan utvikle seg, møte utfordringer,

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Ungdommens nasjonalforsamling 2010. - En erfaringsrapport

Ungdommens nasjonalforsamling 2010. - En erfaringsrapport Ungdommens nasjonalforsamling 2010 - En erfaringsrapport 1 Forord Ungdom har unik kompetanse som samfunnet må dra bedre nytte av. De siste tiårene har det skjedd en vesentlig endring i synet på unge. Der

Detaljer

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren 3 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi Synlighet og karriereutvikling Biblioteket + Kvalitetsreformen = Sant Forskning, formidling og folkebibliotek:

Detaljer

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005 Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS Nr. 1-2005 Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps 10. årgang Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 2 2 Innhold: Side Leder................................2

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Bli PD-ambassadør. Møte med Statens legemiddelverk. Stiftelsen Organdonasjon. Historien om Eirik, en mors beretning. Nr.

Bli PD-ambassadør. Møte med Statens legemiddelverk. Stiftelsen Organdonasjon. Historien om Eirik, en mors beretning. Nr. Nr. 3 September 2012 L A N D S F O R E N I N G E N F O R N Y R E P A S I E N T E R O G T R A N S P L A N T E R T E Bli PD-ambassadør Møte med Statens legemiddelverk Stiftelsen Organdonasjon Historien om

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Bibliotekaren. Fra Oslo-gryta til Dale i Sunnfjord. Nr 2 - Februar - 2011. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Fra Oslo-gryta til Dale i Sunnfjord. Nr 2 - Februar - 2011. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 2 - Februar - 2011 Fra Oslo-gryta til Dale i Sunnfjord Innhold Lederen har ordet side 3 Årsmøter i BFs fylkeslag side 4 Fire av ti savner tilbakemeldinger

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Slipp eldrebølgen inn!

Slipp eldrebølgen inn! STATSARKIVET I TRONDHEIM Slipp eldrebølgen inn! Rapport fra et medvirkningsprosjekt Maria Press [6.3.2013] Prosjektet har hatt støtte fra Kulturrådet og Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik (NCK).

Detaljer

Fridtjof Nansen Nytt. Medlemsblad for Odd Fellow loge nr 20 Fridtjof Nansen

Fridtjof Nansen Nytt. Medlemsblad for Odd Fellow loge nr 20 Fridtjof Nansen Nr 1 2014 28. årgang Medlemsblad for Odd Fellow loge nr 20 Fridtjof Nansen Innholdsfortegnelse Redaktørens spalte... 3 Overmesters spalte... 6 Sekretærens spalte... 8 Dagens dikt... 9 Logens resultat og

Detaljer

Virkning av antirivalen cidofovir på BK virusinfeksjon i nyreceller

Virkning av antirivalen cidofovir på BK virusinfeksjon i nyreceller Nr. 1 mars 2008 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Virkning av antirivalen cidofovir på BK virusinfeksjon i nyreceller Et år med koordinator for utredning av levende givere Kjønnsaspekter

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund LEDEREN ABC for lokalt juniorarbeid IOGTs Juniorforbund 2 LEDEREN IOGTs Juniorforbund er en organisasjon for barn og ungdom mellom 6 og 14 år Vi tilbyr trygge miljøer der barn kan utvikle seg, møte utfordringer,

Detaljer

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang Treningsrobot gir håp Tiden teller Årsmøte i LFS Leder NYE ERFARINGER... LFS årsmøte 2009, ble avholdt på

Detaljer