Ovidbaser Medline EMBASE PsycINFO HaPI AMED Maternity and Infant Care British Nursing Index

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ovidbaser Medline EMBASE PsycINFO HaPI AMED Maternity and Infant Care British Nursing Index"

Transkript

1 Ovidbaser Medline EMBASE PsycINFO HaPI AMED Maternity and Infant Care British Nursing Index mange baser, ett søkesystem! En veiledning fra Medisinsk bibliotek August 2008 Juni 2010

2 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger til hjelp i informasjonsjungelen. Alle veiledningene kan fås i våre lokaler i 8. etasje i Midtblokken, eller skrives ut fra våre websider. OBS! Veiledningene oppdateres jevnlig, sørg for at du har nyeste versjon! I dette heftet forsøker vi å gi en oversikt over de viktigste informasjonskildene og hva de kan brukes til. Medisinsk bibliotek tilbyr brukerstøtte og søkehjelp til ansatte ved Oslo universitetssykehus. Ansatte oppfordres til primært å bruke biblioteket ved den lokasjonen hvor de jobber. Innhold Veiledninger fra Medisinsk bibliotek... 2 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek... 2 Hva er Ovid?... 3 Hvordan får jeg tilgang til Ovidbasene?... 3 Hvilke baser kan jeg få i Ovid?... 3 Hva er Medline?... 3 Hva er EMBASE?... 3 Hva er British Nursing Index?... 3 Hva er PsycINFO?... 3 Hva er HaPI?... 4 Hva er Maternity and Infant Care... 4 Hva er AMED?... 4 Hva er 4 Hva er 4 Viktig informasjon til deg som bruker Ovidbaser via Helsebiblioteket eller en annen institusjon enn Oslo universitetssykehus... 4 Glem Back- og Forward-knappene!... 5 Slik åpner du en Ovidbase... 5 Søke i flere baser samtidig... 5 NB! Timeout... 5 Emneord/tesaurus... 6 Søking i Ovidbaser... 6 Hvilken søkemulighet skal jeg bruke?... 7 Advanced Ovid Search... 8 Legge til flere søkebegreper... 9 Kombinere søk Søke etter en forfatter Søke etter et tidsskrift Basic Search Find Citation Spør Medisinsk bibliotek! Se på referansene i søkeresultatet Hvordan får jeg hele artikkelen? Brukernavn og passord for e-tidsskrifter Jeg finner ikke SFX-knappen! Kan jeg få artikkelen selv om jeg ikke finner lenke til fulltekst? Find Similar Limit-funksjonen Clinical Queries - søkefiltre Merke referanser for utskrift eller lagring Skrive ut, lagre eller sende referanser pr. e-post Skrive ut referanser Lagre referanser Sende referanser pr. e-post My Workspace Prosjektsider Lagre søk Abonnere på innholdsfortegnelser Kjøre lagret søkeprofil Avslutte søkingen - NB! Verden er større! Spør en ekspert Medisinsk bibliotek, Oslo universitetssykehus Juni Med forbehold om endringer 2

3 Hva er Ovid? Ovid er et firma som lager søkesystemer for databaser. Det finnes mange ulike firmaer, institusjoner og organisasjoner som lager databaser. Ovid kjøper data fra disse og selger dem videre med sitt søkesystem, eller grensesnitt som det også kalles. Hvordan får jeg tilgang til Ovidbasene? Ovidbasene er tilgjengelige med internettilknytning via Sykehus eller UiO nett og i Helsebiblioteket. Når du er på jobb på sykehuset kommer du rett inn i Ovidbasene via Medisinsk biblioteks hjemmeside. Sykehusansatte som kan legitimere seg med ID kort utstedt ved Oslo universitetssykehus kan få brukernavn og passord fra Medisinsk bibliotek slik at de kan logge seg på Ovid abonnementet hjemmefra. Hvilke baser kan jeg få i Ovid? Vi abonnerer på følgende baser fra Ovid: Medline, EMBASE, British Nursing Index, PsycINFO, HaPI, AMED og Maternity and Infant Care. Disse har alle forskjellig innhold, men i Ovidsystemet vil skjermen se lik ut uansett hvilken base du velger. I tillegg til disse tilbyr vi et utvalg elektroniske tekstbøker fra Ovid og en rekke elektroniske tidsskrifter fra Ovid Les mer om de forskjellige basene og de elektroniske bøkene nedenfor. I denne veiledningen bruker vi eksempler fra søking i Ovid Medline, men prinsippene vil stort sett være like for alle basene. For ansatte ved Oslo universitetssykehus og andre sykehus i Helse Sør Øst, samt sykepleiere i videreutdanning ved Oslo universitetssykehus og medisinstudenter tilknyttet Oslo universitetssykehus tilbyr vi drop in kurs i Ovidbaser. Se bibliotekets nettsider for mer informasjon om kurstilbudet. Hva er Medline? Medline er den mest brukte databasen innen medisin. Den registrerer artikler fra ca 5400 medisinske tidsskrifter fra ulike land (amerikansk dominans). Medline dekker perioden fra ca 1950 til i dag. Medline finnes også i en gratisversjon: PubMed. Denne får man tilgang til med et vanlig internettabonnement (f.eks. hjemme). Innholdet i Ovid Medline og PubMed er det samme, måten man søker på er forskjellig. Medisinsk bibliotek har også utarbeidet en søkeveiledning for PubMed. Hva er EMBASE? EMBASE registrerer artikler fra over 7000 medisinske tidsskrifter fra ulike land (vesteuropeisk dominans). EMBASE er et viktig supplement til Medline. Den har spesielt god dekning av farmakologi, generell folkehelse, stoffmisbruk, miljø og yrkesrettet medisin. EMBASE dekker perioden fra 1974 til i dag. Hva er British Nursing Index? British Nursing Index er en spesialbase for sykepleie og jordmorfag. Den registrerer artikler fra mer enn 220 engelskspråklige sykepleietidsskrifter. Hva er PsycINFO? PsycINFO er en spesialbase for psykologi, psykiatri og beslektede disipliner. I tillegg til artikler fra over 2400 tidsskrifter på 29 språk fra 49 land registrerer PsycINFO bøker, bokkapitler og avhandlinger. I PsycINFO kan du finne referanser til tidsskriftartikler fra 1806 til i dag, og referanser til bøker fra 1987 til i dag. Medisinsk bibliotek, Oslo universitetssykehus Juni Med forbehold om endringer 3

4 Hva er HaPI? Health and Psychosocial Instruments inneholder informasjon om måleinstrumenter (f.eks. spørreskjemaer, skalaer, sjekklister, kodeskjema, m.m.) som ofte diskuteres eller brukes i helsefaglige tidsskrifter. Over 2/3 av instrumentene dekker emner som måling av smerte, livskvalitet og medikamenteffekt. Hva er Maternity and Infant Care Maternity and Infant Care registrerer referanser til artikler innen jordmorfag og beslektede områder fra 550 internasjonale, engelskspråklige tidsskrifter. Basen inneholder referanser til over 148,000 artikler, bøker, rapporter og grå litteratur fra 1973 til i dag innen graviditet, fødsel, pre og postnatal pleie samt det første året av barnets liv. Basen oppdateres hver måned. Hva er AMED? Allied & Complimentary Medicine (AMED) registrerer tidsskriftartikler innen alternativ medisin, fysioterapi, ergoterapi, palliativ behandling, logopedi og rehabilitering. Den dekker nesten 600 tidsskrifter hvorav mange ikke finnes i andre baser. Hva er Via Ovid abonnerer vi på en rekke elektroniske tidsskrifter, under finner du en samlet liste over disse. Vær oppmerksom på at vi totalt sett har mange flere tidsskrifter enn de fra Ovid. Skal du ha tilgang til et bestemt tidsskrift kan du f.eks. bruke vår oversikt over e tidsskrifter som du finner på hjemmesiden vår. Når du skal søke etter informasjon om et bestemt emne, anbefaler vi at du bruker en eller flere bibliografiske baser som f.eks. The Cochrane Library, Medline, EMBASE etc. Se vår veiledning Jakten på informasjon eller spør en bibliotekar for å finne ut hvilke baser som er best egnet for din problemstilling. Hva er Via Ovid tilbyr vi en rekke sentrale kliniske tekstbøker, under finner du en samlet liste over disse. Søkeplattformen muliggjør en stor grad av interaktivitet. Du kan f.eks. søke i flere bøker samtidig, og referanselistene er lenket til Medline. Du kan også søke etter enkeltkapitler og i bøkenes registre. Bøkene oppdateres fortløpende. Vær oppmerksom på at vi også har elektroniske bøker fra andre leverandører enn Ovid. Full oversikt over våre e bøker finner du ved å gå via Medisinsk biblioteks hjemmeside og klikke på Elektroniske bøker. Viktig informasjon til deg som bruker Ovidbaser via Helsebiblioteket eller en annen institusjon enn Oslo universitetssykehus Denne veiledningen er primært skrevet for brukere av Medisinsk bibliotek på Oslo universitetssykehus. Vi har valgt å gjøre noen tilpasninger i Ovid grensesnittet. Dersom du bruker Ovidbasene via Helsebiblioteket eller en annen institusjon, kan det hende at skjermbildene ikke ser ut akkurat som i denne veiledningen. I tillegg finner du i denne veiledningen en del informasjon om lenking til våre elektroniske tidsskrifter m.m. Bortsett fra dette, kan veiledningen fint brukes av alle som søker i Ovidbaser. Har du opprettet en personlig profil (Personal Account) kan du i noen tilfeller få tilgang til denne uansett hvilken institusjon du er tilknyttet for tilgang til Ovidbasene. Men vær obs på at søk du har utført og lagret er tilknyttet institusjonene. Det betyr at har du logget deg inn via Oslo universitetssykehus abonnement og lagret et søk, må du også gå denne veien neste gang du vil kjøre søket. Du vil ikke finne det gjennom for eksempel Helsebiblioteket, selv om du får logget deg på din profil. Medisinsk bibliotek, Oslo universitetssykehus Juni Med forbehold om endringer 4

5 Glem Back og Forward knappene! Når du søker i Ovidbaser bør du unngå å bruke nettleserens Back (tilbake) og Forward (frem) knapper. Bruk av disse kan skape krøll i søket ditt, særlig når du merker referanser for utskrift. Du vil alltid finne lenker/knapper i Ovidsystemet som tar deg ett eller flere steg tilbake. Eksempler på dette er: Main Search Page bringer deg tilbake til førstesiden med søkefelt, søkehistorie og limits. Previous Page når du har sett på Scope Note. Results Display når du har vært inne på en enkelt referanse og vil tilbake til trefflisten. Next Result for å bla fremover i en treffliste. Previous Result for å bla bakover i en treffliste. Slik åpner du en Ovidbase Lenke til Ovidbasene finner du på Medisinsk biblioteks hjemmeside. Der finnes det lenker til hver enkelt av basene. Dersom du velger en av disse, kommer du direkte inn i den valgte databasen. Det finnes også en lenke som heter Ovidbaser. Velger du denne, får du frem et bilde tilsvarende det under: Skjermbildet gir en oversikt over hvilke databaser som er tilgjengelige. Den blå knappen til venstre for databasenavnene gir informasjon om hver enkelt database. Klikk på ønsket database, eks: Medline 2006 June Week for å åpne basen (NB! Klikk på selve databasenavnet). Søke i flere baser samtidig Det er mulig å søke i flere baser samtidig (multifile searching). Dette anbefales imidlertid ikke. Dette fordi de ulike basene har ulike emneordssystemer. Les mer om emneord/tesaurus nedenfor. NB! Timeout Du blir automatisk logget ut av basen etter to timers inaktivitet. Du må passe på å klikke i programmet med jevne mellomrom (back og forwardknappene gjelder ikke), for å ikke bli kastet ut. For ikke å miste søket, kan det være lurt å lagre det med jevne mellomrom. Se eget avsnitt om dette. Medisinsk bibliotek, Oslo universitetssykehus Juni Med forbehold om endringer 5

6 Emneord/tesaurus Både Medline, EMBASE, British Nursing Index, PsycINFO og AMED har sin egen tesaurus. En tesaurus er en liste med emneord. Alle artiklene i for eksempel Medline blir tildelt emneord fra tesaurusen MeSH (Medical Subject Headings). Tilsvarende emneordslister finnes for alle de ulike basene. Når du søker er det en fordel å bruke ord fra tesaurusen, da er du nemlig sikret å få med alle synonymer, ulike stavemåter, entalls /flertallsendelser etc. Du kan også være sikker på at artiklene du får treff på virkelig handler om det du søker på. Bruk Advanced Ovid Search for å søke med tesaurus. Når du bruker Ovidbasene via Oslo universitetssykehus vil basene åpnes i Advanced Ovid Search. Du får god hjelp av systemet til å finne frem til de rette tesaurusordene. OBS! I basene PsycINFO, AMED, og HaPI er ikke indekseringen alltid like konsekvent. I PsycINFO, British Nursing Index og AMED blir det dessuten brukt svært få emneord pr. referanse. I disse basene bør man derfor ofte bruke tekstord i tillegg til ord fra tesaurusen. Bruk Basic Search til å søke etter tekstord (se eget avsnitt). Delta på Medisinsk biblioteks kurs i Ovidbaser for å lære mer om emneord! Søking i Ovidbaser Når du har valgt en database får du opp hovedskjermbildet (Main Search Page). Fra andre skjermbilder kan du velge knappen merket Main Search Page for å komme tilbake til dette hovedskjermbildet. Midt i skjermbildet vil du se hvilken database og tidsperiode du har valgt å søke i. I dette eksemplet er det Medline fra 2006 til juni Dersom du ønsker å endre database/tidsperiode kan du klikke på Change database øverst til venstre. Du vil da få opp en liste over tilgjengelige databaser/tidsperioder. I hovedskjermbildet finnes ulike fanekort for ulike måter å søke på. Her følger informasjon om de ulike søkemulighetene: Advanced Ovid Search Når du søker i Advanced Ovid Search vil du få hjelp av systemet til å finne de rette emneordene fra tesaurusen til den basen du søker i. Ofte er Advanced Ovid Search førstevalg fordi det er den søkemåten som gir de beste og mest presise søkene. Medisinsk bibliotek, Oslo universitetssykehus Juni Med forbehold om endringer 6

7 Basic Search I Basic Search gjøres tekstordsøk. Det betyr at systemet leter etter de ordene du skriver inn i titler, sammendrag og emneord. Hvis du krysser av for Include Related Terms vil systemet også lete etter ulike stavemåter, synonymer, entalls /flertallsendelser etc. Find Citation Find Citation er en nyttig søkemulighet når du skal finne én bestemt referanse/artikkel. Denne søkemuligheten blir grundig forklart i et eget avsnitt i denne veiledningen. Search Tools Search Tools gir mulighet for å finne ut mer om emneord, hva de betyr og hvordan de står i forhold til hverandre. Mye av det samme kan gjøres i Advanced Ovid Search. Search Fields Med Search Fields kan du søke i bestemte felt som tittel, originaltittel, språk, tidsskrift, forfatter m.m. For å finne en bestemt artikkel, anbefaler vi Find Citation. Multi Field Search I Multi Field Search kan du kombinere flere forskjellige av de samme felt som i Search Fields i et søk. Søkemulighetene i Advanced Ovid Search, Basic Search og Find Citation blir nærmere beskrevet i denne veiledningen. Hvilken søkemulighet skal jeg bruke? Skal du søke etter artikler om et bestemt emne? Da anbefaler vi Advanced Ovid Search. Skal du søke etter en eller flere bestemte artikler der du kjenner for eksempel forfatternavn, tittel, tidsskrift etc.? Da anbefaler vi Find Citation. Medisinsk bibliotek, Oslo universitetssykehus Juni Med forbehold om endringer 7

8 Advanced Ovid Search Vi anbefaler å bruke Advanced Ovid Search når du søker etter artikler om et bestemt emne. Da vil du få hjelp av systemet til å finne de rette emneordene for den aktuelle basen du søker i. Søk på en ting av gangen og kombinér så søkene. Start søket ved å skrive inn et ord eller en frase i søkefeltet. Du må søke på engelsk! I eksemplet over har vi skrevet inn thrombosis. Kontroller at det er krysset av i ruten for Map Term to Subject Heading og klikk på SEARCH knappen til høyre. Systemet vil nå prøve å mappe, dvs. lete i tesaurusen etter emneord som er identiske med, tilsvarer eller ligner på det du skrev inn. I neste skjermbilde viser programmet de emneordene det tror er aktuelle. Klikk på denne knappen for å få forklaring på emneordet. For en forklaring på hva de enkelte emneordene betyr, kan du klikke på den blå knappen: Klikk på det mest aktuelle emneordet (NB! Klikk på selve ordet/begrepet) for å se på dets trestruktur, dvs. plassering i emnehierarkiet. Da får du samtidig oppgitt hvor mange treff søket på en bestemt term vil resultere i. For søk på emneordet Thrombosis i Medline vil resultatet bli som følger: Kryss evt. av her for Explode Kryss evt. av her for Focus Emneordene i Medline, EMBASE, PsycINFO og AMED er organisert etter prinsippet fra det generelle (broader) til det mer spesielle (narrower). Det medfører at et overordnet emneord kan ha flere mer spesielle (narrower) emneord under seg (vises som innrykk), som til sammen dekker hele begrepet her Thrombosis. Hele emnetreet vises, og man må ofte gå et stykke nedover på siden for å finne det aktuelle emneordet. Dette vil være markert med blått. Dersom du krysser av i boksen for Explode (boks nr. 1 fra venstre) betyr det at søket vil inkludere de eventuelle underordnede (mer spesifikke) emneordene. Eksempel: Et søk på Thrombosis vil inkludere de mer spesifikke emneordene Coronary Thrombosis, Thromboembolism og Venous Thrombosis etc. bare dersom du krysser av for Explode. Krysser du ikke av for explode får du bare treff på artikler om trombose generelt. Medisinsk bibliotek, Oslo universitetssykehus Juni Med forbehold om endringer 8

9 Dersom du ønsker å begrense søket ditt til artikler hvor ditt emne er vurdert som sentralt, krysser du av i boksen for Focus (boks nr. 2 fra venstre). Denne begrensningen kan utelukke interessante artikler, men er god for å begrense store informasjonsmengder. Explode og Focus utelukker ikke hverandre. Explode tar med underordnede (mer spesifikke) emneord, Focus begrenser søket til artikler der det aktuelle emnet er fokus i artikkelen. Klikk på øverst i skjermbildet for å fortsette. I det neste skjermbildet presenteres du for det valgte emneordets subheadings, dvs. utvalgte aspekter ved emnet (illustrasjonen til høyre er kun et utsnitt av oversikten over subheadings for Thrombosis). Her kan du krysse av for et eller flere aspekter, eller du kan velge å ta med alle. Vær oppmerksom på at bruk av utvalgte subheadings er en hard måte å redusere antallet referanser på, det vil si at man kan risikere å gå glipp av gode treff. Denne avgrensningsmuligheten bør derfor brukes med omhu. Er du redd for å miste noe, er det sikrest å krysse av for Include all subheadings. Klikk på CONTINUE knappen når du har gjort dine valg. Søket og resultatet (antall treff) vises i hovedskjermbildet (se illustrasjon nedenfor). I dette tilfellet ser vi at søket på Thrombosis ga treff. Når du får for mange treff, kan du legge til flere søkebegreper. Du kan også avgrense søket på flere måter se eget avsnitt om Limit funksjonen. Legge til flere søkebegreper Det er viktig å søke på en ting av gangen og så kombinere søkene etterpå. For å legge til flere søkebegreper, skriver du inn et nytt søkebegrep i søkefeltet og trykker på Search. Følg samme fremgangsmåte som beskrevet ovenfor helt til du kommer tilbake til hovedskjermbildet og har fått søk nr. 2 frem i søkehistorien. Fortsett slik til du har søkt frem alle de begrepene du vil skal være med i søket ditt. Medisinsk bibliotek, Oslo universitetssykehus Juni Med forbehold om endringer 9

10 Kombinere søk Etter at det er utført to eller flere søk, kan søkesettene kombineres med de logiske operatorene (Boolean operators) and, or, not. Merk de søkene du vil kombinere og klikk på and eller orknappen. Du kan evt. også skrive kombinasjonen i søkefeltet, eks: 1 and 2. AND OR NOT I eksemplet ovenfor er de to begrepene Trombosis og Contraceptives, Oral kombinert med and. Da får vi artikler som handler om både trombose og p piller. Hvis vi hadde kombinert med OR, ville vi fått treff på alle artikler som handler om trombose og alle artikler som handler om p piller. Da kan det være noen som handler om begge deler, men det vil også være noen som bare handler om trombose og ikke p piller og omvendt. Hvis vi hadde kombinert med NOT, slik: exp thrombosis not exp contraceptives, oral (evt. 1 not 2), ville vi fått treff på alle artikler som handler om trombose bortsett fra de som også handler om p piller. Det finnes ikke en egen knapp for å kombinere med not, men du kan skrive det inn i søkefeltet slik: 1 not 2. Søke etter en forfatter Advanced Ovid Search kan også brukes til å søke etter en bestemt forfatter. Merk av for Author over søkefeltet og skriv inn forfatterens etternavn, et mellomrom og eventuelt initial(er). Klikk på SEARCH KNAPPEN. Du vil få opp forfatterindeksen, her kan du velge en eller flere forfattere ved å klikke i boksen til venstre for navnet. Klikk på SEARCH FOR SELECTED TERMS for å søke på de(t) forfatternavn du har valgt. Medisinsk bibliotek, Oslo universitetssykehus Juni Med forbehold om endringer 10

11 Søke etter et tidsskrift Likeledes kan Advanced Ovid Search brukes til å søke etter et bestemt tidsskrift. Merk av for Journal over søkefeltet og skriv inn tidsskriftnavnet uten forkortelser (det er ofte nok å skrive begynnelsen på tittelen). Klikk på SEARCH knappen. Du vil få opp tidsskriftindeksen og kan velge ett eller flere tidsskrifter ved å klikke i boksen til venstre for tittelen. Klikk på SEARCH FOR SELECTED TERMS for å søke på de(t) tidsskrift du har valgt. Basic Search I Basic Search gjøres tekstordsøk. Det betyr at systemet leter etter de ordene du skriver inn i titler, sammendrag og emneord. I Basic Search kan du søke på ett eller flere ord/begreper. Du kan også bruke det som kalles natural language, f.eks.: can oral contraceptives cause thrombosis? Pass på at det er krysset av for Include Related Terms, da vil systemet ta med ulike synonymer, forskjellige stavemåter etc. Med Basic Search vil du som oftest få ca 500 treff. Systemet finner frem til ca 500 referanser som er de mest relevante utfra det som du har søkt på. I boksen Search Information til venstre for trefflisten får du oversikt over søkeordene som er brukt. Dersom du har krysset av for Include Related Terms, vises også hvilke synonymer som er tatt med i søket. Vi anbefaler at du bruker Advanced Ovid Search når du skal søke etter et bestemt emne. Med Advanced Ovid Search får du bedre mulighet til å bruke tesaurusen (emneordssystemet) for den basen du søker i. Medisinsk bibliotek, Oslo universitetssykehus Juni Med forbehold om endringer 11

12 Find Citation Find Citation egner seg godt til å finne frem til én bestemt referanse/artikkel. I Find Citation får du opp et enkelt skjema der du kan fylle ut så mange (eller få) opplysninger du har om artikkelen: Jo flere opplysninger du skriver inn, jo større er sjansen for å bare få treff på den ene artikkelen du er ute etter å finne. Men samtidig øker sjansen for at du skriver noe feil. Dersom du ikke får noen treff bør du sjekke om du har stavet feil, skrevet feil tall osv. Prøv evt. også å kutte ut noen av opplysningene. I feltet Unique Identifier kan du skrive inn tallkoden Unique Identifier eller PMID som identifiserer én bestemt artikkel i Medline/PubMed. I flere av basene brukes også betegnelsen Accession Number. Spør Medisinsk bibliotek! Står du fast i søket? Er det noe du lurer på? Klikk på lenken Spør Medisinsk bibliotek! øverst på siden. Fyll ut skjemaet og klikk på Submit. Skjemaet sendes på e post til Medisinsk bibliotek, og vi svarer deg så fort som mulig. Medisinsk bibliotek, Oslo universitetssykehus Juni Med forbehold om endringer 12

13 Se på referansene i søkeresultatet For å se referansene, klikk på Display til høyre for ønsket søkesett (resultatet av det sist utførte søket vises alltid nedenfor søkehistorien). Referansene er listet i kortformat. Klikk på lenken Abstract Reference til høyre for referansen for å se sammendrag av artikkelen. Følg lenken Complete reference for å finne bl.a. oversikt over den aktuelle referansens emneord. I første skjermbilde vises de 10 første referansene. Klikk på Next for å se på de neste referansene, eller velg evt. et høyere tall ved nedtrekksmenyen midt over trefflisten hvor det står 10 Per Page for å få vist opp til 100 referanser pr. side. Når du søker i Advanced Ovid Search blir trefflisten sortert kronologisk med det nyeste først. Du kan endre sorteringsrekkefølge med nedtrekksmenyen merket Sort By under Result Tools til venstre i skjermbildet. Her ser du et eksempel på en treffliste fra Advanced Search: Her endrer du antall viste referanser pr. side Klikk her for å gå til neste side Her endrer du sorteringsrekkefølgen Lenke til sammendrag av artikkelen Lenke til bl.a. artikkelens emneord Medisinsk bibliotek, Oslo universitetssykehus Juni Med forbehold om endringer 13

14 Når du søker i Basic Search blir trefflisten sortert etter relevans ved hjelp av en algoritme. Også her kan du endre sorteringsrekkefølgen. Related Terms: Her ser du de relaterte termene det har blitt søkt på Her endrer du sorteringsrekkefølgen Hvordan får jeg hele artikkelen? Nå finnes nesten alle tidsskrifter i elektronisk utgave, og de vi abonnerer på kan nås via Ovidbasene. Vi bruker lenkeverktøyet SFX som bl.a. gir lenker til artikler i fulltekst. Dersom du sitter ved en maskin som er knyttet til Sykehus eller UiO nettet og går inn i en Ovidbase via hjemmesiden til Medisinsk bibliotek, vil du ved hver referanse finne en SFX knapp som vist i bildet over. Unntak: I de tilfeller der vi abonnerer på tidsskriftet fra Ovid, får du i stedet for SFX knappen en lenke som heter Ovid Full Text. Klikk på denne for å få frem fulltekst. Når du klikker på SFX knappen åpnes et eget vindu med en SFX meny: Dersom vi abonnerer på fulltekst av tidsskriftet, får du lenke til selve artikkelen. Du får også informasjon om hvilke årganger vi har tilgang til. Såfremt vi har tidsskriftet trykt vil omfanget fremgå av en note som denne. Dersom vi IKKE har aktuell årgang verken elektronisk eller trykt kan du bestille ønsket artikkel. Klikk på Bestill dokument, og du får opp et nesten ferdig utfylt bestillingsskjema. Du må være registrert som BIBSYS låner for å benytte denne funksjonen. Forslag til flere artikler som kan være av interesse. Basert på hvilke artikler andre har lest innen samme emne. Klikk her for å sende kommentarer, spørsmål etc. til Medisinsk bibliotek. NB! Dersom pop up blocker er aktiv på PC en din, kan det hende at du ikke får opp SFX menyen. Klikk da på det gule feltet øverst i skjermen og velg Always allow pop ups from this site eller tilsvarende. Medisinsk bibliotek, Oslo universitetssykehus Juni Med forbehold om endringer 14

15 Brukernavn og passord for e tidsskrifter Hvis du sitter ved en PC med internettilknytning via Sykehusnettet eller Universitetsnettet, vil du komme rett inn på de aller fleste elektroniske tidsskriftene vi abonnerer på uten å måtte oppgi brukernavn og passord. I noen svært få tilfeller vil du likevel trenge dette. Da vil du finne brukernavn og passord i SFX menyen som vist under: Her finner du informasjon om brukernavn og passord dersom det trengs. Tull Tøys OBS! Tull og Tøys er ikke korrekt brukernavn passord for dette tidsskriftet, kun et eksempel. Jeg finner ikke SFX knappen! SFX knappen kommer bare frem dersom du sitter ved en PC som er knyttet til Oslo universitetssykehus enten via Sykehusnettet, eller hvis du har logget deg på vårt Ovidabonnement med brukernavn og passord hjemme. Hvis du er på UiO nettet, vil du få opp UiOs SFX knapp. Kan jeg få artikkelen selv om jeg ikke finner lenke til fulltekst? Med SFX menyen som kommer opp når du klikker på denne knappen:, kan du finne ut om vi har tilgang til elektronisk eller trykt utgave av tidsskriftet, se avsnittet Hvordan får jeg hele artikkelen? Hvis biblioteket har tidsskriftet enten elektronisk eller trykt må du selv skrive ut eller kopiere artikkelen. Artikler fra tidsskrifter biblioteket ikke abonnerer på kan bestilles via SFXmenyen. Klikk på pilen ved Bestill dokument. Levering tar normalt 2 5 dager. NB! Denne tjenesten gjelder kun ansatte ved Oslo universitetssykehus. Dersom du logger deg på Oslo universitetssykehus Ovidabonnement med brukernavn og passord hjemmefra vil du få opp SFX menyen. Men du vil sannsynligvis ikke få tilgang til fulltekst fordi forlagene som eier tidsskriftene ser at du ikke befinner deg på jobb. Da må du vente med å ta ut artikkelen i fulltekst til du kommer på jobb igjen. Find Similar Til høyre for hver referanse i trefflisten finnes en lenke som heter Find Similar. Klikker du på denne vil du få frem andre referanser som ligner på den første referansen. Systemet sammenligner ord i artikkeltitler for å finne frem til andre relevante artikler. Trefflisten sorteres etter antatt relevans. Medisinsk bibliotek, Oslo universitetssykehus Juni Med forbehold om endringer 15

16 Limit funksjonen Ved å avgrense søket til bestemte Subheadings og/eller krysse av for Focus, reduserer man antall treff. For ytterligere å begrense søket, f.eks. til språk, år, aldersgrupper etc., kan du bruke Limitfunksjonen etter at du har utført søket. Like under søkefeltet i hovedskjermbildet ligger en lenke som heter Limits. Klikk her for å åpne Limits Når du klikker på denne får du oversikt over noen utvalgte begrensningsmuligheter. For full oversikt over alle begrensningsmulighetene bør du videre klikke på knappen Additional Limits. Klikk på Additional Limits for full oversikt over begrensningsmulighetene På Edit Limits kan du velge hvilke begrensninger du bruker mest og få dem vist på den korte oversikten I neste bilde velger du hvilket søkesett du ønsker å gjøre begrensninger på. Her er søkesett 3 valgt. Under søkesettene finner du noen av de vanligste begrensningsmulighetene listet. Velg ønskede begrensninger ved å klikke i aktuell rute. Vær imidlertid oppmerksom på at det finnes flere begrensningsmuligheter lenger nede på siden. Disse er lagt frem som lister. Her velger du begrensninger ved å merke av i listen (klikk på ønskede begrensninger slik at de skifter farge). Dersom du ønsker mer enn ett valg pr. liste f.eks. flere språk, må du holde nede ctrl tasten hver gang du ønsker å markere et nytt valg (se også instruksjoner om dette i skjermbildet). Når du har valgt alle de begrensningene du ønsker å gjøre, klikker du på LIMIT A SEARCH knappen. Du vil da komme tilbake til hovedskjermbildet, og søket med begrensningene vil bli lagt til søkehistorien din. Hvilke begrensningsmuligheter som finnes varierer i de ulike databasene. Medisinsk bibliotek, Oslo universitetssykehus Juni Med forbehold om endringer 16

17 Følgende begrensningsmuligheter bør du være litt forsiktig med: English Language velger du denne går du glipp av eventuelle artikler på skandinaviske språk. Ovid Full Text Available velger du denne får du bare treff på artikler fra tidsskrifter vi abonnerer på fra Ovid. Vi har mange flere tidsskrifter, og artikler fra tidsskrifter vi ikke har skaffer vi gjerne til deg! Latest Update Velger du denne får du bare det som er nytt i basen etter siste oppdatering, d.v.s. siste uke. OBS! Hvis du skal begrense til år, må du holde deg innenfor den tidsperioden du valgte da du startet databasen, f.eks Hvis du vil utvide søket til en større periode, må du gå til Main Search Page og så velge Change Database. Da får du frem oversikten over databaser og kan velge en ny tidsperiode. Velg Open and Re Execute for å få med deg søket ditt over i den nye basen/tidsperioden. Clinical Queries søkefiltre Clinical Queries gir mulighet til å begrense søket ditt til klinisk relevant informasjon. Bak funksjonen Clinical Queries ligger søkefiltre eller Research Methodology Filters. Funksjonen finnes i Medline, EMBASE og PsycINFO. Det finnes ulike kategorier av Clinical Queries i de ulike basene. I Medline finnes disse 9: therapy, diagnosis, prognosis, reviews, clinical prediction guides, qualitative studies, etiology, costs og economics. I tillegg velger man å vektlegge sensitivity, specificity eller optimized. Med sensitivity menes det at du har stor sjanse for å få med alle relevante artikler, men sannsynligvis vil du også få med noen som ikke er så relevante. Med specificity menes det at du får treff på relevante artikler, men at du sannsynligvis også vil miste noen. Optimized oppgis å være ett sted i mellom sensitivity og specificity. For å bruke Clinical Queries gjør du følgende: Gjør et søk i en Ovidbase på vanlig måte (som beskrevet i avsnittet Søking i Ovidbaser). Klikk på Additonal Limits. Finn menyen for Clinical Queries, og merk av ønsket begrensning. I eksemplet nedenfor er Therapy <specificity> valgt. Dette begrenser søket til noen få kliniske artikler som dreier seg om terapi. Klikk på Limit A Search når du har gjort dine valg. Søkehistorien under viser at denne begrensningen gav 38 kliniske artikler om behandling utav de 440 artiklene om forkjølelse. Medisinsk bibliotek, Oslo universitetssykehus Juni Med forbehold om endringer 17

18 Merke referanser for utskrift eller lagring Klikk i boksen/ruten foran referansene for å velge ut og merke referanser du ønsker å skrive ut, lagre eller sende via e post. Det er bare Referansene du får skrevet ut på denne måten. For å skrive ut eller lagre artikler i fulltekst må du åpne hver enkelt artikkel, se avsnittet Hvordan får jeg hele artikkelen? Systemet viser ti referanser av gangen (velg evt. et høyere tall fra menyen øverst i trefflisten). Klikk på: for å komme videre til de neste. Når du holder på med å merke referanser må du IKKE bruke nettleserens Back og Forwardknapper, det lager krøll i listene dine! Bruk Next Page for å bla fremover og Previous Page for å bla bakover. Skrive ut, lagre eller sende referanser pr. e post Skal du skrive ut, lagre eller sende referanser pr. e post er det første du må gjøre å hake av artiklene du er interessert i. Når du har valgt ut artiklene du er interessert i vil du til venstre under Filter By kunne klikke på Selected Only for å få opp en liste over dine utvalgte artikler. For å gå tilbake til trefflisten fra listen over utvalgte artikler klikker du på All Results. Skrive ut referanser For å skrive ut referanser klikker du på ikonet Print. I vinduet som åpner seg må du ta stilling til: Hvor mye informasjon du ønsker å ta med for hver referanse. Hvilken stil du vil ha referansene i. Vanligvis er Ovid Citationformatet det mest oversiktlige, men du kan velge mellom blant annet AMA, APA eller Vancouver. Hvorvidt du vil ha med søkehistorikken. Til slutt klikker du på Print Preview og skriver ut hvis du er fornøyd med utseendet. Medisinsk bibliotek, Oslo universitetssykehus Juni Med forbehold om endringer 18

19 Lagre referanser Dersom du ønsker å lagre referansene, klikk på Export. I vinduet som åpner seg må du ta stilling til: Hvilket format du vil eksportere referansene til. Hvor mye informasjon du ønsker å ta med for hver referanse. Hvilken stil du vil ha referansene i. Vanligvis er Ovid Citationformatet det mest oversiktlige, men du kan velge mellom blant annet AMA, APA eller Vancouver. Hvorvidt du vil ha med lenker til elektronisk fulltekst hvor det er mulig og om du vil ha med søkehistorikken. Til slutt klikker du på Export Citation(s) og lagrer filen på vanlig måte. OBS! Er du interessert i å eksportere referansene til Reference Manager? Se veiledningen fra Medisinsk bibliotek: Reference Manager 12. Her får du en grunnleggende innføring i lagring av referanser i databasen din. Sende referanser pr. e post Ønsker du å sende referansene i en e post, klikk på . I vinduet som åpner seg må du ta stilling til: Hvem som skal stå som avsender av e posten, hvem e posten skal sendes til og hva emnet skal være. Hvor mye informasjon du ønsker å ta med for hver referanse. Hvilken stil du vil ha referansene i. Vanligvis er Ovid Citationformatet det mest oversiktlige, men du kan velge mellom blant annet AMA, APA eller Vancouver. Hvorvidt du vil ha med lenker til elektronisk fulltekst hvor det er mulig og om du vil ha med søkehistorikken. Du fullfører prosessen ved å klikke på Send . Medisinsk bibliotek, Oslo universitetssykehus Juni Med forbehold om endringer 19

20 My Workspace Med My Workspace har du mulighet for å opprette prosjektsider, lagre søk og alerts samt plukke ut tidsskrifter du vil abonnere på innholdsfortegnelser fra. For å bruke denne funksjonen må du lage en Personal Account. Dette gjør du ved å klikke på og velge Create a new Personal Account. Fyll ut skjemaet (feltene med rød stjerne er obligatoriske) og klikk Create. Når du først har opprettet en personlig profil vil My Workspace være tilgjengelig samme hvilken Ovidbase du er i. Prosjektsider Under My Workspace finner du My Projects. Her har du mulighet for å lagre blant annet artikkelreferanser, bilder og søkestrategier. Du kan opprette mapper for dine forskjellige prosjekter og bruke disse på tvers av de forskjellige Ovidbasene. Klikk på Create a New Project for å opprette en ny prosjektmappe. I det etterfølgende vindu velger du navn på mappen og kan legge inn en kommentar, hvis ønskelig. Etter at du har laget en Personal Account vil du ved hver enkelt artikkelreferanse få to valgmuligheter: Med funksjonen My Projects kan du lagre artikkelreferanser direkte i en eksisterende prosjektmappe eller opprette en ny der og da. Her finner du eksisterende prosjektmapper Her oppretter du en ny prosjektmappe Med Annotate funksjonen kan du legge til egne kommentarer på hver enkelt artikkel. Klikk på lenken Annotate og skriv inn kommentaren: Når du er ferdig klikker du på Save Annotation. Kommentarene du har lagt på artikler er knyttet til din Personal Account og vil vises hver gang du søker og får treff på disse artiklene. De vil bli liggende inntil du selv velger å fjerne dem igjen. De vil bli vist på følgende måte: Medisinsk bibliotek, Oslo universitetssykehus Juni Med forbehold om endringer 20

Ovidbaser. Medline. AMED British Nursing Index Ovid Nursing

Ovidbaser. Medline. AMED British Nursing Index Ovid Nursing Ovidbaser Medline EMBASE PsychInfo Mange baser, ett søkesystem! AMED British Nursing Index Ovid Nursing Søkeveiledning etter mal fra Ullevål medisinske bibliotek Høgskolen i Vestfold, biblioteket april

Detaljer

Ovidbaser. En veiledning fra Medisinsk bibliotek. - mange baser, ett søkesystem!

Ovidbaser. En veiledning fra Medisinsk bibliotek. - mange baser, ett søkesystem! Ovidbaser MEDLINE EMBASE PsycINFO HaPI AMED Maternity and Infant Care Ovid Nursing Database Global Health - mange baser, ett søkesystem! En veiledning fra Medisinsk bibliotek August 2008 Juli 2013 Veiledninger

Detaljer

Ovid-baser. MEDLINE EMBASE PsycINFO HaPI AMED Maternity and Infant Care Ovid Nursing Database Global Health. en veiledning fra Medisinsk bibliotek

Ovid-baser. MEDLINE EMBASE PsycINFO HaPI AMED Maternity and Infant Care Ovid Nursing Database Global Health. en veiledning fra Medisinsk bibliotek Ovid-baser MEDLINE EMBASE PsycINFO HaPI AMED Maternity and Infant Care Ovid Nursing Database Global Health en veiledning fra Medisinsk bibliotek Juli 2015 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk

Detaljer

OVIDBASER - en søkeveiledning (Medline)

OVIDBASER - en søkeveiledning (Medline) OVIDBASER - en søkeveiledning (Medline) Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket April 2008 Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus Høgskolen

Detaljer

CINAHL. En veiledning fra Medisinsk bibliotek

CINAHL. En veiledning fra Medisinsk bibliotek CINAHL En veiledning fra Medisinsk bibliotek Juli 2013 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke søkeveiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre bibliotek, eller

Detaljer

CINAHL (EBSCO) en veiledning fra Medisinsk bibliotek

CINAHL (EBSCO) en veiledning fra Medisinsk bibliotek CINAHL (EBSCO) en veiledning fra Medisinsk bibliotek Juli 2015 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre lokaler,

Detaljer

Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus

Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus CINAHL & MEDLINE - en søkeveiledning Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket Mars 2006 Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus Høgskolen

Detaljer

SveMed+ En veiledning fra Medisinsk bibliotek

SveMed+ En veiledning fra Medisinsk bibliotek SveMed+ En veiledning fra Medisinsk bibliotek Juli 2013 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke søkeveiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre bibliotek, eller

Detaljer

Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus

Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus Gratis på Internett SveMed+ - en søkeveiledning Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket Mars 2006 Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus

Detaljer

Søkeveiledning CINAHL (EBSCO)

Søkeveiledning CINAHL (EBSCO) HiNT, biblioteket Søkeveiledning CINAHL (EBSCO) Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature jrf 24.09.2010 Innhold Hva er Cinahl og hva kan du finne der?... 3 Hvordan få tilgang til Cinahl?...

Detaljer

PubMed. En veiledning fra Medisinsk bibliotek. Din guide i informasjonsjungelen

PubMed. En veiledning fra Medisinsk bibliotek. Din guide i informasjonsjungelen PubMed En veiledning fra Medisinsk bibliotek Din guide i informasjonsjungelen November 2009 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger til hjelp i informasjonsjungelen.

Detaljer

OVID-baser. Søkeveiledning. MEDLINE, EMBASE, PsycInfo. HaPI, AMED, Maternity and Infant Care, Global Health, ERIC

OVID-baser. Søkeveiledning. MEDLINE, EMBASE, PsycInfo. HaPI, AMED, Maternity and Infant Care, Global Health, ERIC OVID-baser MEDLINE, EMBASE, PsycInfo HaPI, AMED, Maternity and Infant Care, Global Health, ERIC Søkeveiledning August 2017 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet veiledninger

Detaljer

PubMed. En veiledning fra Medisinsk bibliotek

PubMed. En veiledning fra Medisinsk bibliotek PubMed En veiledning fra Medisinsk bibliotek Juli 2013 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke søkeveiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre bibliotek, eller

Detaljer

SveMed+ en veiledning fra Medisinsk bibliotek

SveMed+ en veiledning fra Medisinsk bibliotek SveMed+ en veiledning fra Medisinsk bibliotek September 2015 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre lokaler, eller

Detaljer

Søkeveiledning for CINAHL (EBSCO)

Søkeveiledning for CINAHL (EBSCO) Søkeveiledning for CINAHL (EBSCO) Databasens innhold: Tidsskriftartikler innen sykepleie og andre helsefag Fullstendig dekning av engelskspråklige sykepleietidsskrifter Også referanser til en del bøker,

Detaljer

SveMed+ - en søkeveiledning -

SveMed+ - en søkeveiledning - SveMed+ - en søkeveiledning - Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket April 2008 Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus Høgskolen i Gjøvik,

Detaljer

The Cochrane Library

The Cochrane Library The Cochrane Library En veiledning fra Medisinsk bibliotek August 2010 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger til hjelp i informasjonsjungelen. Alle

Detaljer

The Cochrane Library. en veiledning fra Medisinsk bibliotek

The Cochrane Library. en veiledning fra Medisinsk bibliotek The Cochrane Library en veiledning fra Medisinsk bibliotek Juli 2013 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre lokaler,

Detaljer

PsycInfo (Ovid SP) En Introduksjon

PsycInfo (Ovid SP) En Introduksjon PsycInfo (Ovid SP) En Introduksjon GOOD INFO Bibliotek for medisin og helse, NTNU Januar 2014 bmh@ub.ntnu.no Om PsycInfo PsycInfo er en referansedatabase som dekker psykologi. Omfatter også psykologiske

Detaljer

ISI Web of Science. En veiledning fra Medisinsk bibliotek. & Impact factor. Din guide i informasjonsjungelen

ISI Web of Science. En veiledning fra Medisinsk bibliotek. & Impact factor. Din guide i informasjonsjungelen ISI Web of Science & Impact factor En veiledning fra Medisinsk bibliotek Din guide i informasjonsjungelen November 2008 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke

Detaljer

SveMed+ Søkeveiledning

SveMed+ Søkeveiledning SveMed+ Søkeveiledning September 2017 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek + Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre lokaler, eller skrives ut fra vår

Detaljer

Web of Science. & Impact Factor Bibliometri. En veiledning fra Medisinsk bibliotek

Web of Science. & Impact Factor Bibliometri. En veiledning fra Medisinsk bibliotek Web of Science & Impact Factor Bibliometri En veiledning fra Medisinsk bibliotek Juli 2013 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger. Alle veiledningene

Detaljer

SPORTDiscus søkehjelp

SPORTDiscus søkehjelp SPORTDiscus søkehjelp SPORTDiscus er en internasjonal idrettsdatabase som inneholder referanser og fulltekstdokumenter fra tidsskrifter, bøker, konferanser og avhandlinger. Den dekker alle sider av fagområdene

Detaljer

Eksport av referanser fra en bibliografisk database til EndNote

Eksport av referanser fra en bibliografisk database til EndNote Eksport av referanser fra en bibliografisk database til EndNote Denne veiledningen beskriver hvordan du overfører referanser fra databasene PubMed, Ovidbasene (Medline, Embase, Psychinfo, Amed), BIBSYS

Detaljer

Eksport av referanser fra en bibliografisk database til EndNote

Eksport av referanser fra en bibliografisk database til EndNote Eksport av referanser fra en bibliografisk database til EndNote Denne veiledningen beskriver hvordan du overfører referanser fra databasene PubMed, Ovidbasene (Medline, Embase, Psychinfo, Amed), BIBSYS

Detaljer

Kliniske oppslagsverk

Kliniske oppslagsverk Kliniske oppslagsverk En veiledning fra Medisinsk bibliotek Juli 2014 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger til hjelp i informasjonsjungelen Alle

Detaljer

PubMed. en veiledning fra Medisinsk bibliotek

PubMed. en veiledning fra Medisinsk bibliotek PubMed en veiledning fra Medisinsk bibliotek November 2016 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre lokaler, eller

Detaljer

Faglig informasjonssøking for protokollstudenter (IIC/IID)

Faglig informasjonssøking for protokollstudenter (IIC/IID) Faglig informasjonssøking for protokollstudenter (IIC/IID) Medisinsk bibliotek, 0 Hva kan biblioteket hjelpe dere med i forbindelse med protokoll og hovedoppgave? Ulike kurs (se vår kursoversikt): http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

DATABASER SPESIALPEDAGOGIKK. Fagansvarlig: Glenn Karlsen Bjerkenes

DATABASER SPESIALPEDAGOGIKK. Fagansvarlig: Glenn Karlsen Bjerkenes DATABASER SPESIALPEDAGOGIKK 2014 Fagansvarlig: Glenn Karlsen Bjerkenes Biblioteksøk (Oria) Beskrivelse av databasen Biblioteksøk er arvtakeren til BIBSYS Ask. I tillegg til å inneholde blant annet bøker

Detaljer

Importere referanser fra databaser

Importere referanser fra databaser Importere referanser fra databaser Databaser EndNote Sist oppdatert 19. november 2014 1 Innhold 1. Importere referanser... 3 1.1. Apple/IOS... 3 2. Importere referanser fra Oria... 4 3. Importere referanser

Detaljer

Hvordan skaffe artikler?

Hvordan skaffe artikler? Hvordan finner jeg fulltekst? Hvordan finne og organisere mine e-tidsskrifter? Besøk på ISM 30/3-09 Jan Ove Rein & Karen Buset Medisinsk bibliotek Kontakt oss på medbib@ub.ntnu.no Hvordan skaffe artikler?

Detaljer

Kliniske oppslagsverk. en veiledning fra Medisinsk bibliotek

Kliniske oppslagsverk. en veiledning fra Medisinsk bibliotek Kliniske oppslagsverk en veiledning fra Medisinsk bibliotek Juli 2014 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre lokaler,

Detaljer

Hvordan søke? Brukerveiledning. Nyttige tips. Gå til ditt biblioteks hjemmeside

Hvordan søke? Brukerveiledning. Nyttige tips. Gå til ditt biblioteks hjemmeside Brukerveiledning 1 Hvordan søke? Gå til ditt biblioteks hjemmeside Du søker automatisk i ressurser fra ditt bibliotek. Velg «Alle bibliotek» dersom du ønsker å søke i ressurser fra alle BIBSYSbibliotek:

Detaljer

Brukerveiledning. Hvordan søke? Tips. Gå til ditt biblioteks hjemmeside

Brukerveiledning. Hvordan søke? Tips. Gå til ditt biblioteks hjemmeside Brukerveiledning 1 Hvordan søke? Tips Gå til ditt biblioteks hjemmeside Du søker automatisk i ressurser fra ditt bibliotek. Velg «Alle bibliotek» dersom du ønsker å søke i ressurser fra alle BIBSYSbibliotek:

Detaljer

Brukerveiledning. Hvordan søke? Tips. Gå til medisinsk biblioteks hjemmeside og velg Oria fra høyremenyen, eller gå direkte til oria.

Brukerveiledning. Hvordan søke? Tips. Gå til medisinsk biblioteks hjemmeside og velg Oria fra høyremenyen, eller gå direkte til oria. Brukerveiledning 1 Hvordan søke? Tips Gå til medisinsk biblioteks hjemmeside og velg Oria fra høyremenyen, eller gå direkte til oria.no Du søker automatisk i ressurser fra vårt bibliotek. Velg «Alle bibliotek»

Detaljer

Vedlegg A: Nedlasting fra PubMed

Vedlegg A: Nedlasting fra PubMed Vedlegg A: Nedlasting fra PubMed Merk referansene i trefflisten som skal lagres. Hvis ingen merkes, blir alle referansene lagret. Fra Send to, velg File. Velg MEDLINE fra format menyen, klikk Create File.

Detaljer

Abonnere på elektronisk innholdsfortegnelse (etoc/alert) for tidsskrifter utgitt av Wiley

Abonnere på elektronisk innholdsfortegnelse (etoc/alert) for tidsskrifter utgitt av Wiley Abonnere på elektronisk innholdsfortegnelse (etoc/alert) for tidsskrifter utgitt av Wiley Eksempel: Journal of Clinical Ultrasound, Journal of the American Geriatrics Society, International Journal of

Detaljer

Art & Architecture Complete

Art & Architecture Complete Art & Architecture Complete Søkeveiledning Norsk versjon Logg inn via http://www.khib.no/norsk/omkhib/biblioteket/elektroniske-ressurser-og-databaser/ Brukernavn: ns147057main Passord: main Brukernavn

Detaljer

Windowsversjon. Internet Explorer. Universitetsbiblioteket i Stavanger 2014

Windowsversjon. Internet Explorer. Universitetsbiblioteket i Stavanger 2014 Eksportere referanser fra databaser Windowsversjon Internet Explorer Universitetsbiblioteket i Stavanger 2014 1 Innhold ORIA... 3 Cochrane library... 4 DOAJ (Open access)... 5 EBSCO Academic Search Premier,

Detaljer

Web of Science. Impact Factor Bibliotemetri Journal Citation Report. en veiledning fra Medisinsk bibliotek

Web of Science. Impact Factor Bibliotemetri Journal Citation Report. en veiledning fra Medisinsk bibliotek Web of Science Impact Factor Bibliotemetri Journal Citation Report en veiledning fra Medisinsk bibliotek Juli 2014 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger.

Detaljer

Brukerveiledning Nytt grensesnitt

Brukerveiledning Nytt grensesnitt Brukerveiledning Nytt grensesnitt 1 - Hvordan søke? Du finner lenken til Oria på ditt biblioteks hjemmeside. Tast inn søkeordene for det du er på jakt etter i søkeboksen, f.eks. global warming. Søketips:

Detaljer

Vanlige spørsmål om EndNote (april 2013)

Vanlige spørsmål om EndNote (april 2013) Vanlige spørsmål om EndNote (april 2013) Her er svar på en del vanlig spørsmål og problemer som kan dukke opp når du arbeider med EndNote. Innhold Import av referanser... 1 Hvis EndNote låser seg:... 2

Detaljer

BIBLIOTEKETS ELEKTRONISKE RESSURSER

BIBLIOTEKETS ELEKTRONISKE RESSURSER BIBLIOTEKETS ELEKTRONISKE RESSURSER EN INNFØRING TIL HVORDAN MAN FINNER FRAM TIL BØKER OG ARTIKLER VIA UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS ELEKTRONISKE RESSURSER 1. GANG: DE ULIKE RESSURSENE OG SØKEFUNKSJONENE PÅ

Detaljer

Importere referanser fra databaser

Importere referanser fra databaser Importere referanser fra databaser Databaser EndNote Sist oppdatert 19. november 2014 1 Innhold 1. Importere referanser... 3 1.1. Apple/IOS... 3 2. Importere referanser fra Oria... 4 3. Importere referanser

Detaljer

Eksportere referanser fra databaser. Windowsversjon

Eksportere referanser fra databaser. Windowsversjon Eksportere referanser fra databaser Windowsversjon Universitetsbiblioteket i Stavanger 2016 1 Innhold Cochrane Library... 4 EBSCO Academic Search Premier, Cinahl, Eric, SocIndex m.fl.... 4 Embase... 4

Detaljer

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket EndNote referansehåndteringsprogram HiVe biblioteket Mappestruktur Mine dokumenter EndNote Bibliotek.enl Bibliotek.Data Styles APA 6th HiVe.ens 2 Om EndNote EndNote brukes til å holde orden på litteraturreferanser.

Detaljer

Litteratursøk Anita Nordsteien

Litteratursøk Anita Nordsteien Litteratursøk 09.11.16 Anita Nordsteien HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN Hva er en forskningsartikkel? Publisert i et tidsskrift med fagfellevurdering/ peer review (eng.) Presenterer

Detaljer

Vanlige spørsmål om EndNote (september 2015)

Vanlige spørsmål om EndNote (september 2015) Vanlige spørsmål om EndNote (september 2015) Her er svar på en del vanlig spørsmål og problemer som kan dukke opp når du arbeider med EndNote. Innhold Import av referanser... 1 Hvis EndNote låser seg...

Detaljer

Eksportere referanser fra databaser. Windowsversjon

Eksportere referanser fra databaser. Windowsversjon Eksportere referanser fra databaser Windowsversjon Universitetsbiblioteket i Stavanger 2016 1 Innhold Cochrane Library... 4 EBSCO Academic Search Premier, Cinahl, Eric, SocIndex m.fl.... 4 Embase... 4

Detaljer

Rediger referansene i EndNote. Compendex

Rediger referansene i EndNote. Compendex Eksportere referanser fra databaser Eksportere referanser fra databaser... 1 Bibsys Ask... 1 Biological abstracts... 2 Compendex... 2 DOAJ (Open access)... 3 EBSCO Academic Search Elite, Cinahl, Eric,

Detaljer

Bruksanvisning for Zotero (18/12/2014)

Bruksanvisning for Zotero (18/12/2014) Bruksanvisning for Zotero (18/12/2014) Zotero er et referansehåndteringsprogram som brukes til å samle, spare og organisere referanser bøker, bokkapittel, artikler, websider, etc. Du kan lage samlinger

Detaljer

Vanlige spørsmål om EndNote (mars 2015)

Vanlige spørsmål om EndNote (mars 2015) Vanlige spørsmål om EndNote (mars 2015) Her er svar på en del vanlig spørsmål og problemer som kan dukke opp når du arbeider med EndNote. Innhold Import av referanser... 1 Hvis EndNote låser seg... 2 Hvordan

Detaljer

Jakten på informasjon

Jakten på informasjon Jakten på informasjon - en guide i informasjonsjungelen Et hefte for deg som vil vite mer om hvordan man søker etter kvalitetssikret informasjon Februar 2005 Medisinsk bibliotek Ullevål universitetssykehus

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

Redigere bibliografisk post

Redigere bibliografisk post Redigere bibliografisk post Dato: 2015-03-09 Denne veiledningen beskriver ulike måter en kan endre eller legge til data på en bibliografisk post. Merknad: For å redigere bibliografiske data må en ha en

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Søkekurs ved biblioteket. Innhold: Ulike steder å søke Forberede søk Søketeknikker

Søkekurs ved biblioteket. Innhold: Ulike steder å søke Forberede søk Søketeknikker Søkekurs ved biblioteket Innhold: Ulike steder å søke Forberede søk Søketeknikker Eksempler på ulike kilder Vitenskapelige tidsskrifter Monografier Fag- og forskningsrapporter Lærebøker og fagbøker Offentlige

Detaljer

Faglig informasjonssøking for protokollstudenter (IIC/IID)

Faglig informasjonssøking for protokollstudenter (IIC/IID) Faglig informasjonssøking for protokollstudenter (IIC/IID) 1 Medisinsk bibliotek, 2013 Hva kan biblioteket hjelpe dere med i forbindelse med protokoll og hovedoppgave? Ulike kurs (se vår kursoversikt):

Detaljer

Hvordan overføre en referanseliste fra et Word- eller PDF-dokument til EndNote

Hvordan overføre en referanseliste fra et Word- eller PDF-dokument til EndNote Hvordan overføre en referanseliste fra et Word- eller PDF-dokument til EndNote Det finnes en metode som gjør det mulig å få importert referanser til EndNote fra en referanseliste i et Word- eller PDF-dokument.

Detaljer

Søk i databaser. Hvordan søke og finne fram til fag- og forskningsartikler innen et emne? Lilja Berg Læringssenter og bibliotek, HIOA

Søk i databaser. Hvordan søke og finne fram til fag- og forskningsartikler innen et emne? Lilja Berg Læringssenter og bibliotek, HIOA Søk i databaser Hvordan søke og finne fram til fag- og forskningsartikler innen et emne? Lilja Berg Læringssenter og bibliotek, HIOA Målet for disse timene er at dere får økt forståelse for søkeprosessen

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

2012 Fagreferenter Ingerid Straume og Hege K. Ringnes

2012 Fagreferenter Ingerid Straume og Hege K. Ringnes DATABASER PSYKOLOGI 2012 Fagreferenter Ingerid Straume og Hege K. Ringnes BIBSYS Ask Trunkering? eller * BIBSYS er beholdningsbasen for bibliotekene på universitetene, Nasjonalbiblioteket og en rekke høgskoleog

Detaljer

Fjernlån behandle innkommet kopibestilling (lending request). Artikkelkopi kan sendes fysisk eller digitalt

Fjernlån behandle innkommet kopibestilling (lending request). Artikkelkopi kan sendes fysisk eller digitalt Fjernlån behandle innkommet kopibestilling (lending request). Artikkelkopi kan sendes fysisk eller digitalt Dato: 2015-12-07 Scenario: Låntaker har bestilt kopi av artikkel via Oria. Bestillingen er behandlet

Detaljer

SØKETIPS til Norart. Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket, mai 2008-1 -

SØKETIPS til Norart. Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket, mai 2008-1 - SØKETIPS til Norart Norart er en tjeneste på Internet som gir referanser (ikke hele teksten!) til artikler i ca. 450 norske og nordiske tidsskrifter og årbøker. Basen startet i 1980 og fra 2004 ble basen

Detaljer

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING Denne manualen er en hjelp til førstegangsbrukere av Schenkers Online Booking Service. Vår online booking service kan brukes til å bestille transport av eksportsendinger

Detaljer

Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 30/06/2017)

Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 30/06/2017) Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 30/06/2017) Zotero er et referansehåndteringsprogram som brukes til å samle, spare og organisere referanser bøker, bokkapittel, artikler, websider, etc. Du kan lage

Detaljer

Finne kilder og litteratur til din masteroppgave

Finne kilder og litteratur til din masteroppgave Finne kilder og litteratur til din masteroppgave Hvor bør du starte? UBs nettsider: ub.uio.no og ub.uio.no/jus Hvilke rettskilder trenger du? Hvilke rettskilder du bør hente argumenter fra vil variere

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

Biblioteket. EndNote referansehåndteringsprogram

Biblioteket. EndNote referansehåndteringsprogram Biblioteket EndNote referansehåndteringsprogram Om EndNote EndNote brukes til å holde orden på litteraturreferanser. De organiseres i et bibliotek. Enkle funksjoner for å hente inn referanser til Word,

Detaljer

Oppgaver - Persistent Menu. Oppgaver - Persistent Search

Oppgaver - Persistent Menu. Oppgaver - Persistent Search Oppgaver - Persistent Menu Se på oppgavelista di, dvs: Tasks list. Du er currently at... hvor? Bytt sted og se på oppgavelista igjen. Har noe forandret seg? Hvor mange bøker skal hentes fram til brukere

Detaljer

Import av referanser til EndNote X4

Import av referanser til EndNote X4 Import av referanser til EndNote X4 2 Import av referanser til EndNote Business Source Complete (BSC)... 4 Søk og importer fra Business Source Complete på Internett... 4 Søk og importer direkte fra EndNote...

Detaljer

Lage nettside med squrespace

Lage nettside med squrespace Lage nettside med squrespace For å lage nettside med squarespace må du ha konto på www.squarespace.com. I browseren skriver du www.squarespace.com og oppreter en konto (hvis du ikke har en fra før): I

Detaljer

Låntaker bestiller artikkelkopi fra tidsskrift som finnes ved biblioteket men som ikke har heftemottak

Låntaker bestiller artikkelkopi fra tidsskrift som finnes ved biblioteket men som ikke har heftemottak Låntaker bestiller artikkelkopi fra tidsskrift som finnes ved biblioteket men som ikke har heftemottak Dato: 2015-12-04 Hvordan ser man at bestillingen man har fått inn gjelder et tidsskrift uten heftemottak?

Detaljer

The Cochrane Library. Trusted evidence Informed decisions Better health. Søkeveiledning

The Cochrane Library. Trusted evidence Informed decisions Better health. Søkeveiledning The Cochrane Library Trusted evidence Informed decisions Better health Søkeveiledning Juni 2017 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Ingen database dekker alt om alle problemstillinger. Det er viktig å

Detaljer

Administrering av SafariSøk

Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Revisjonshistorie Revisjon $Revision: 1.6 $ $Date: 2003/08/05 12:44:02 $ Innholdsfortegnelse 1. Om programmet... 1 Generelt... 1 2. Fremgangsmåter...

Detaljer

EndNote referansehåndteringsprogram

EndNote referansehåndteringsprogram EndNote referansehåndteringsprogram Biblioteket Om EndNote EndNote brukes til å holde orden på litteraturreferanser. De organiseres i et bibliotek. Enkle funksjoner for å hente inn referanser til Word,

Detaljer

Kom godt i gang. KF Infoserie. KF Personal. KF Skole KF Sosial. KF Førskolebarn KF Økonomi

Kom godt i gang. KF Infoserie. KF Personal. KF Skole KF Sosial. KF Førskolebarn KF Økonomi KF Infoserie Kom godt i gang KF Personal KF Skole KF Sosial KF Førskolebarn KF Økonomi KF HMS KF Pleie og omsorg KF Lokal personalhåndbok KF Kommunal forvaltning Kom godt i gang Velkommen til KF Infoserie

Detaljer

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM Slik gjør du det Bizweb i Visma CRM 14.10.2013 Hvordan sette opp integrasjonen 1. Logg deg på Visma CRM med en bruker som har administratorrettigheter til Visma CRM. 2. Velg menyen Verktøy, Administratorfunksjoner

Detaljer

Innhold. Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 09/12/2016)

Innhold. Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 09/12/2016) Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 09/12/2016) Zotero er et referansehåndteringsprogram som brukes til å samle, spare og organisere referanser bøker, bokkapittel, artikler, websider, etc. Du kan lage

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

V E I L E D N I N G F O R U T S E N D E L S E A V N Y H E T S B R E V

V E I L E D N I N G F O R U T S E N D E L S E A V N Y H E T S B R E V V E I L E D N I N G F O R U T S E N D E L S E A V N Y H E T S B R E V Introduksjon Denne veiledningen vil fungere som en A til Å guide for å gjennomføre utsendelser av e-post i emarketeer. Den vil ikke

Detaljer

EndNote Svar på de vanligste spørsmål og problemer

EndNote Svar på de vanligste spørsmål og problemer EndNote Svar på de vanligste spørsmål og problemer Biblioteket - Norges idrettshøgskole 2017 Oppdatert 16.10.2017 Hvem får EndNote på NIH?... 3 Operativsystem... 3 Biblioteket i EndNote... 3 Lagring av

Detaljer

Gratistjenesten etwinning er tilgjengelig på nettadressen

Gratistjenesten etwinning er tilgjengelig på nettadressen Bli kjent med etwinning! Gratistjenesten etwinning er tilgjengelig på nettadressen www.etwinning.net. Figur 1. Forside til etwinning-sidene. Det er enkelt å komme i gang med å bruke dette verktøyet. Det

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

Systemkrav. EndNote Web. Opprette profil

Systemkrav. EndNote Web. Opprette profil Systemkrav Operativsystem: OS X eller Windows. Alle nyere versjoner støttet. Tekstbehandler: Microsoft Word. 2016-versjon er IKKE støttet! EndNote Web Et referansehåndteringsverktøy er et program som rett

Detaljer

Vanlige spørsmål om EndNote (april 2016)

Vanlige spørsmål om EndNote (april 2016) Vanlige spørsmål om EndNote (april 2016) Her er svar på en del vanlig spørsmål og problemer som kan dukke opp når du arbeider med EndNote. Innhold Hvis EndNote låser seg... 2 Import av referanser... 2

Detaljer

ENDNOTE INTRODUKSJON. Liv Gaustad, NTNU Universitetsbiblioteket, Medisinsk bibliotek, september 2012

ENDNOTE INTRODUKSJON. Liv Gaustad, NTNU Universitetsbiblioteket, Medisinsk bibliotek, september 2012 ENDNOTE X6 INTRODUKSJON Liv Gaustad, NTNU Universitetsbiblioteket, Medisinsk bibliotek, september 2012 INNHOLD Om EndNote... 4 Tilgang og installasjon... 4 Tips og veiledninger... 4 Opprette et nytt bibliotek...

Detaljer

Import av referanser til EndNote

Import av referanser til EndNote Import av referanser til EndNote Import av referanser til EndNote Business Source Complete (BSC)... 3 Søk og importer fra Business Source Complete på Internett... 3 Søk og importer direkte fra EndNote...

Detaljer

Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket

Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket Selvregistrering i Brage for studenter ved det Samfunnsvitenskapelige fakultet Alle masteroppgaver - også de som ikke skal gjøres offentlig

Detaljer

Basic Search vs. Advanced Ovid Search i Ovid Medline

Basic Search vs. Advanced Ovid Search i Ovid Medline Basic Search vs. Advanced Ovid Search i Ovid Medline Hva gir best fullstendighet og presisjon? Mål og metode Mål: Å undersøke hvor god Basic Search er sammenlignet med Advanced Ovid Search når det gjelder

Detaljer

Intravenøse infusjoner i PVK og SVK - METODERAPPORT

Intravenøse infusjoner i PVK og SVK - METODERAPPORT Intravenøse infusjoner i PVK og SVK - METODERAPPORT Metoderapporten er felles for prosedyrene om intravenøse infusjoner i perifert venekateter (PVK) og sentralt venekateter (SVK). Formålet med prosedyren:

Detaljer

Ny på nett Internett. Bruk av nettleser.

Ny på nett Internett. Bruk av nettleser. Ny på nett Internett. Bruk av nettleser. 180311 Litt film Hva er internett? Verdensomspennende nettverk av datamaskiner Mange forskjellige typer tjenester Informasjon Kommunikasjon Først: litt om sikkerhet

Detaljer

EndNote online. Den er nettbasert, og man trenger derfor ikke installere et eget program for å bruke den.

EndNote online. Den er nettbasert, og man trenger derfor ikke installere et eget program for å bruke den. EndNote online EndNote online er en enklere versjon av EndNote desktop. Den er nettbasert, og man trenger derfor ikke installere et eget program for å bruke den. Alle studenter og ansatte ved UIS kan bruke

Detaljer

Kidsmonitor tutorials for nettsiden

Kidsmonitor tutorials for nettsiden Kidsmonitor tutorials for nettsiden Hvordan sende en melding? Dette er for den typen melding som gjelder kun den ene dagen den sendes. Send disse samme dag som meldingen gjelder, FØR klokken 12.00. Sendes

Detaljer

Veiledning om RSS, Netvibes, Sesam og Diigo

Veiledning om RSS, Netvibes, Sesam og Diigo Veiledning om RSS, Netvibes, Sesam og Diigo Sonja M. Mork og Øystein Sørborg Oversikt over ressurser vi skal bruke i arbeid med informasjonssøk og kildevurdering http://netvibes.com Kan bl.a. samle RSS

Detaljer

Postmenopausal blødning

Postmenopausal blødning Postmenopausal blødning Nasjonale faglige retningslinjer Kunnskapsbaserte kliniske fagprosedyrer Kunnskapsbaserte retningslinjer Kunnskapsbaserte kliniske oppslagsverk Kunnskapsbaserte systematiske oversikter

Detaljer

Finne litteratur. Karin Torvik. Rådgiver Senter for Omsorgsforskning, Midt Norge Høgskolen i Nord Trøndelag

Finne litteratur. Karin Torvik. Rådgiver Senter for Omsorgsforskning, Midt Norge Høgskolen i Nord Trøndelag Finne litteratur Karin Torvik Rådgiver Senter for Omsorgsforskning, Midt Norge Høgskolen i Nord Trøndelag Ulike former for kunnskap Teoretisk og praktisk kunnskap Teoretisk kunnskap er abstrakt, generell,

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer