Brukerveiledning. Byggeportalen Byggenormserien, Planserien, pbl for praktikere, Byggkatalogen og ECOproduct. Brukerveiledning Byggeportalen 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning. Byggeportalen Byggenormserien, Planserien, pbl for praktikere, Byggkatalogen og ECOproduct. Brukerveiledning Byggeportalen 1"

Transkript

1 Brukerveiledning Byggeportalen Byggenormserien, Planserien, pbl for praktikere, Byggkatalogen og ECOproduct Brukerveiledning Byggeportalen 1

2 INNHOLD 1 ADMINISTRASJON AV ABONNEMENTET OPPSETT AV BRUKERNAVN OG PASSORD FOR ADMINISTRASJON AV ABONNEMENTET PÅLOGGING OPPRETT NY BRUKER BRUKERPROFIL OG PERSONLIGE INNSTILLINGER BRUKERPROFIL/PERSONLIGE INNSTILLINGER OVERSIKT OVER AKTIVE PUBLIKASJONER OG VARSLINGSTJENESTE PRODUKTER SOM INNGÅR I ABONNEMENTET BYGGENORMSERIEN PLANSERIEN PBL FOR PRAKTIKERE NAVIGERING OG IKONER TRESTRUKTUR IKONER SØKEFUNKSJON SPOR ENDRINGER ØVRIGE PRODUKTER BYGGKATALOGEN ECOPRODUCT HJELP OG STØTTE Brukerveiledning Byggeportalen

3 1 Administrasjon av abonnementet 1.1 Oppsett av brukernavn og passord for administrasjon av abonnementet Det brukernavnet og passordet som ble sendt til administrator av abonnementet i egen e-post, benyttes kun til å opprette brukere, se 1.3 Opprett ny bruker. Hvis brukernavn og passord for administrator av abonnementet har blitt borte, fås et nytt ved henvendelse til Byggtjeneste. 1.2 Pålogging Gå inn på og klikk på «Byggeportalen» som vist i illustrasjonen til høyre. Tast inn det brukernavnet og passordet som ble sendt i egen e-post. Vær oppmerksom på at det må skilles mellom små og store bokstaver! 1.3 Opprett ny bruker Når man logger seg inn som administrator, får man opp et skjermbilde med 3 faner: «Hjem», «Opprett ny bruker» og «Hjelp og støtte». Velg fanen «Opprett ny bruker». Her opprettes alle brukere av tjenesten. Samtlige felter er obligatoriske (brukernavn og passord bør velges av brukeren selv). Klikk OK, og da er det klart for brukeren For at så mange som mulig i organisasjonen skal få nytte av dette abonnementet, bør administrator sørge for at flest mulig innen organisasjonen blir informert. Uansett om det er tegnet abonnement på «1-bruker» eller «2-10 brukere» er det ingen begrensning i totalt antall brukere, kun hvor mange som kan være pålogget samtidig. Brukerveiledning Byggeportalen 3

4 2 Brukerprofil og personlige innstillinger 2.1 Brukerprofil/personlige innstillinger Når man har opprettet en ny bruker, blir man automatisk innlogget som den nyopprettede brukeren. Under «MIN ROLLE» velges den eller de rollene som er relevante for hver enkelte bruker. Det er ingen begrensning i hvor mange roller man kan ha, men forhåndsdefinerte innstillingene av Byggtjeneste vil gi et godt utgangspunkt for hvilke publikasjoner som passer ulike brukere. Man kan når som helst endre de personlige innstillingene ved å klikke på kontaktkortet eller navnet øverst til høyre på siden. 2.2 Oversikt over aktive publikasjoner og varslingstjeneste «MINE PUBLIKASJONER» er en ment å gi brukeren en oversikt over hvilke publikasjoner som er aktive for den enkelte bruker samt hvilke publikasjoner som det er bedt om varsling på. Her kan hver enkelt bruker tilpasse hvilke publikasjoner som skal være synlige og hvilke som det ønskes varsling på ved endringer. Uansett om publikasjonene er aktive eller ikke, vil samtlige være tilgjengelige fra «skrivebordet». I tillegg kan man aktivere når en ny publikasjon blir publisert slik at en blir varslet om nyheter. Man kan også endre status for publikasjonene direkte på «skrivebordet» se 4.2 Ikoner. Dersom en bruker har vært inaktiv i 20 minutter eller mer, må man logge seg på igjen. Dette fordi at en bruker ikke skal sperre tilgangen for andre brukere. Personlige innstillinger fungerer ikke når man er logget på som administrator. 4 Brukerveiledning Byggeportalen

5 3 Produkter som inngår i abonnementet 3.1 Byggenormserien Når man velger fanen Byggenormserien kommer det til syne en rekke ikoner på venstre side. Disse har også en ledetekst under. Denne inndelingen benyttes for at brukerne lettere skal hente frem den korrekte heftetypen. Når man åpner fanen etter pålogging, er siden tom, bortsett fra en ledetekst. Her må man velge ett av ikonene på venstre side for å få frem den publikasjonen man søker. Lover Ved å klikke på ikonet «Lover» vil samtlige lover som er aktuelle for bygg- og anleggsbransjen finnes. Hvis publikasjonen man søker ikke er synlig, velg ikonet «Vis alle». Forskrifter Veiledninger Her finnes de mest sentrale forskrifter for bygg- og anleggsbransjen. Hvis publikasjonen man søker ikke er synlig, velg ikonet «Vis alle». Veiledninger til de sentrale forskriftene utarbeidet av Statens bygningstekniske etat samt aktuelle veiledere fra tilsyn og direktorater er samlet her. Hvis publikasjonen man søker ikke er synlig, velg ikonet «Vis alle». Temaveiledninger fra DiBK Rundskriv fra departementene Produktgodkjenninger Historisk arkiv Samtlige temaveiledninger (HO-meldinger) fra Direktoratet for byggkvalitet er en omfattende samling med spesialfelt innen ulike fagområder. Hvis publikasjonen man søker ikke er synlig, velg ikonet «Vis alle». Rundskriv fra Miljøverndepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet (herunder også enkelte flerdepartementale rundskriv) fra 1986 og frem til i dag er et godt supplement til øvrig materiale. Hvis publikasjonen man søker ikke er synlig, velg ikonet «Vis alle». Under Produktgodkjenninger finnes oversikt over godkjente produkter fra utpekte tekniske kontrollorganer (TKO). Her finnes også mer forklarende tekst når det gjelder produktgodkjenninger generelt. Hvis publikasjonen man søker ikke er synlig, velg ikonet «Vis alle». Historisk arkiv inneholder en samling av utgåtte lover, forskrifter, rundskriv m.m. Historisk arkiv er nyttig for bruk i tvistesaker. Hvis publikasjonen man søker ikke er synlig, velg ikonet «Vis alle». Brukerveiledning Byggeportalen 5

6 3.2 Planserien Planserien er et oppslagsverk som kommenterer plan- og bygningsloven til relevante sektorlover, og er beregnet for planleggere og saksbehandlere i offentlig sektor samt private konsulenter som skal utføre oppgaver innenfor arealplanlegging, ressursutnyttelse og tiltak for utbygging og vern. Lover med omtale De mest relevante paragrafene i sektorlovene blir kommentert av en egen redaktørgruppe med faglig kompetanse. Her blir erfaringer fra kommuner og rettspraksis satt i system på en oversiktelig måte. Emner - arealplanlegging Her finnes også emner og emneord til de paragrafene i plan- og bygningsloven som berører de ulike sektorlovene for arealplanlegging. Emnebehandlingen skiller seg fra vanlig juridisk litteratur både ved sin enklere språkform og ved sin orientering mot konkrete problemer. 3.3 Pbl for praktikere PBL FOR PRAKTIKERE gir alle kategorier brukere av plan- og bygningsloven en oversiktlig innføring i hva loven betyr i praksis. En egen redaktørgruppe bestående av medlemmer fra departementer, etater, fylkesmenn og kommuner utarbeider kommentarene til lovverket. I tillegg blir det også benyttet forfattere med kompetanse innen ulike spesialfelt. Pbl kommentarer Her finnes kommentarer til hver enkelt paragraf i plan- og bygningsloven. Kommentarene og utdypende behandling av ulike emneord gir deg innsikt i hva paragrafene innebærer i praksis. Emner Emnebehandlingen skiller seg fra vanlig juridisk litteratur både ved sin enklere språkform og ved sin orientering mot konkrete problemer. 6 Brukerveiledning Byggeportalen

7 4 Navigering og ikoner 4.1 Trestruktur For Byggenormserien, Planserien og pbl for praktikere benyttes det ikoner (se forrige kapittel) for valg av heftetyper 1, slik at det blir lettere å finne den publikasjonen man søker. I tillegg benyttes det også en trestruktur for navigering frem til den aktuelle paragrafen, kommentaren eller produktet man søker. Heftetype Publikasjon/kapittel Emne Ved å klikke på et ikon i menyen til venstre, vil de publikasjonene som inngår i den brukerprofilen hver enkelt har satt opp fremkomme i en liste til høyre for disse. Når en publikasjon med tilhørende kapittel er valg i trestrukturen, vil det aktuelle emnet (f.eks. en paragraf) vises til høyre i skjermbildet. Når det emnet man ønsker informasjon om er funnet, vil det i tillegg til teksten også dukke frem en del ikoner med forskjellige funksjoner og betydninger. Disse blir omhandlet i neste kapittel. 1 En heftetype er en kategori publikasjoner, f.eks. lover. Brukerveiledning Byggeportalen 7

8 4.2 Ikoner I skjermbildet over vises en del ikoner i tillegg til de som omtales i forrige kapittel. Disse ikonene er beregnet på at hver enkelt bruker skal kunne tilpasse sin egen funksjon eller arbeid. Vis alle. Ekspanderer trestrukturen slik at den viser samtlige publikasjoner som finnes i samme serie. Vis mine. Minimerer trestrukturen til kun å omfatte de publikasjoner som er foretrukket av brukeren i «Min brukerprofil». Legg til. Legger til publikasjonen i «Min brukerprofil». Publikasjonen kan fjernes igjen ved å velge «Fjern». Fjern. Fjerner publikasjonen fra «Min brukerprofil». Publikasjonen kan legges til igjen ved å velge «Legg til». Legg til varsling/fjern varsling. Brukeren får automatisk varsling ved endringer i publikasjonen, alternativt fjerner automatisk varsling ved endringer. Åpner publikasjonen i Adobe Acrobat. Skriver ut den aktive teksten (f.eks. en paragraf). Viser samtlige endringer i paragrafteksten. Rød gjennomstreket tekst er utgått, blå understreket tekst er ny. Viser paragrafteksten slik det er gjeldene. Kontaktkort for «Min brukerprofil». Ved å klikke på ikonet eller navnet, vil man komme til en egen side som hver enkelt bruker kan tilpasse til egen arbeidssituasjon. 8 Brukerveiledning Byggeportalen

9 5 Søkefunksjon Søkefunksjonen for Byggeportalen er dynamisk, dvs. at man søker fra det stedet man befinner seg. På denne måten vil man, avhengig av hvilket utgangspunkt man søker fra, få resultat innen det feltet man søker. Ved å spesifisere hvilke publikasjoner det søkes i (se under), vil det fremkomme færre treff i resultatlisten. 1. Fra fanen «Hjem» søker man i alle publikasjonene (velg «Alle»), dersom det er å foretrekke, alternativt velge i de tre respektive publikasjonene 2. Fra fanen «Byggenormserien» søker man i alle kapitlene i publikasjonen. 3. Fra fanen «Planserien» søker man i de to kapitlene i publikasjonen. 4. Fra fanen «pbl for praktikere» søker man i de to kapitlene i publikasjonen. Søkeresultatet fremkommer i et nytt vindu. Brukerveiledning Byggeportalen 9

10 6 Spor endringer Dersom det er foretatt en endring i en paragraf, vil det fremkomme en fotnote under teksten. Ved å klikke på ikonet «kikkerten med rød pil», vil man se de samtlige endringer som er gjort. Rød gjennomstreket tekst er utgått av paragrafen, blå understreket tekst er lagt til i ettertid (se under). Ved å klikke på ikonet «kikkerten med grønn pil», vil paragrafteksten vises slik den er i pr. i dag. 10 Brukerveiledning Byggeportalen

11 7 Øvrige produkter 7.1 Byggkatalogen Det er utarbeidet produktinformasjon på produkter fra ca. 130 byggevareprodusenter. Her finnes en mengde informasjon om de ulike byggevarene. Ved å velge et produkt fra de forskjellige søke metodene, vil produktene bli presentert med en beskrivelse og ofte med en illustrasjon. Nederst på høyreside for hvert produkt finnes flere PDF-ikoner med forskjellig ledetekst. Dette er datablader med spesifikk informasjon. Fordelen er her at man finner samme type informasjon under de samme kapitlene og databladene. Presentasjonen på Internett viser de viktigste tekniske egenskapene ved produktet. I tillegg til selve presentasjonen for hvert enkelt produkt kan man laste ned PDF-filer av egne datablader som er utarbeidet for produktet med NOBB nummer for hvert enkelt produkt. Produktdatablad (PRE) beskriver de tekniske egenskapene ved produktene, Helse- miljø- og sikkerhetsfaktablad (HMF) ivaretar helse- miljø og sikkerhet på byggeplassen i tillegg til avfallshåndtering. Dessuten inneholder databladet informasjon om innemiljøet i bruksfasen. FDV-dokumentasjon (FDV) veileder byggherrer om forvaltning, drift og vedlikehold av bygget og byggevarene i driftsfasen. I tillegg publiseres tekniske godkjenninger/sertifikater (SER), monteringseller leggeanvisning (MAN) og miljødeklarasjoner (MLJ) dersom dette finnes for den enkelte byggevare. Brosjyre (BRO) med alt av informasjon om selve produktet. BIM (IFC) byggkatalogen inneholder IFC filer av de ulike produktene som kan brukes rett inn i 3d programmer. Dette vil gjøre det enklere for prosjekterende med planleggingen. Brukerveiledning Byggeportalen 11

12 Man kan søke etter et produkt på tre måter: Den ene er å velge fanen «Søk», «Leverandører» eller «ulike produktgrupper». Uansett hvilket alternativ som benyttes, blir produktet presentert direkte fra trestrukturen til en kort presentasjon av produktet. Ved å klikke på selve produktnavnet med NOBB nummer vil produktinformasjonen for de enkelte produktene vises. 7.2 ECOproduct ECOproduct består av en metodikk for å vurdere miljøegenskapene til et produkt og en database med ferdig vurderte produkter. Metodikken er fritt tilgjengelig på nettet (bl.a. under fanen «Produkter» på og kan benyttes av alle, men ferdig utregnede data finnes kun gjennom dette abonnementet. Øverst til venstre i bildet er en inndeling over hvilke produktgrupper som det finnes produkter i. Det er mulig å la søket omfatte kun produktgruppen, alternativt utvide trestrukturen til å omfatte de ulike produktene. Det er imidlertid kun ved valg av produktgruppen som gir mulighet til å sammenlikne produkter. Øverst til høyre velges prioriteringsrekkefølge for hvilke miljøområder man anser som viktigst. Databasen er forhåndsinnstilt på inneklima, innhold av helse- og miljøskadelige stoffer, ressursbruk og drivhuseffekt. Dette kan variere fra gang til gang, avhengig av hva som er viktigst i de ulike tilfellene. I det midterste feltet fremkommer resultatene i form av symbolene 12 Brukerveiledning Byggeportalen

13 godt (grønt), gjennomsnittlig (hvitt) og dårlig (rødt). Disse fargesymbolene representerer en 8-delt skala, hvor grønt er fra 1-3, hvitt 4-6 og rødt 7-8. De ulike profilene vises fra venstre mot høyre. Det fremkommer også hvor mange produkter i hver profil. De ulike produktene i hver profil vil vises helt nederst på siden ved å velge produktene fra nedtrekksmenyen under hver profil. På bakgrunn av de entydige kriteriene, får bygningsproduktet både en karakter for hvert hovedområde grønt, hvitt eller rødt samt en karakter på delområder for inneklima og ressursbruk (se eksempel neste side). I tillegg gis det informasjon om produktets egenskaper når det gjelder renholdsvennlighet og fuktbestandighet. Inneklima Emisjon av gasser 2 Emisjon av partikler eller fibre 2 Helse- og miljøfarlige stoffer Forbruk og innhold av helse- og miljøfarlige stoffer 2 Ressursbruk Råmaterialer 4 Energiressurser 6 Avfall 6 Drivhuseffekt Emisjon av gasser som bidrar til global oppvarming 7 Kriteriene er fastsatt av SINTEF Byggforsk. Det er brukt anerkjente kriterier der dette finnes, som f.eks. norske miljømyndigheters risikovurdering av helse- og miljøfarlige stoffer. Kriteriene og metoden for å komme fram til de ulike karakterene, er beskrevet i metodebeskrivelsen. Vurdering av et produkt kan i utgangspunktet gjøres av hvem som helst, på bakgrunn av miljødokumentasjon for produktet og kriteriene i metodebeskrivelsen. Som grunnlag for å vurdere et produkt opp mot miljøkriteriene, kreves en miljødeklarasjon for produktet. Her står det f.eks. hva slags og hvor mye energi som går med til å produsere produktet, og om produktet er basert på jomfruelige eller resirkulerte råstoffer. Imidlertid sier ikke miljødeklarasjonen noe om produktets miljøegenskaper er bra eller dårlig. Denne vurderingen blir gjort ved hjelp av ECOproduct, og de kriterier som fastsetter produktenes miljøprofil er et viktig supplement til miljødeklarasjonen. 8 Hjelp og støtte Under fanen «Hjelp og støtte» finnes all informasjon om oppstart og innstillinger, de forskjellige publikasjoner som finnes i abonnementet, innstillinger for brukerprofil samt annen nyttig informasjon om de ulike produktene Byggtjeneste kan tilby gjennom dette abonnementet. Brukerveiledning Byggeportalen 13

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013 Brukerveiledning Sist oppdatert: August 2013 Innhold Om VOKAL Oppdatert august 2013 1 Roller og rettigheter i systemet 3 Hvordan endre passord 5 Support 7 Lærer registrering og visning Kartlegging 9 Hvordan

Detaljer

Kom godt i gang. KF Infoserie. KF Personal. KF Skole KF Sosial. KF Førskolebarn KF Økonomi

Kom godt i gang. KF Infoserie. KF Personal. KF Skole KF Sosial. KF Førskolebarn KF Økonomi KF Infoserie Kom godt i gang KF Personal KF Skole KF Sosial KF Førskolebarn KF Økonomi KF HMS KF Pleie og omsorg KF Lokal personalhåndbok KF Kommunal forvaltning Kom godt i gang Velkommen til KF Infoserie

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no BRUKERVEILEDNING Versjon 1.1.8 TIDA Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 DOKUMENTDATO:

Detaljer

Melding om enkelt byggetiltak

Melding om enkelt byggetiltak Melding om enkelt byggetiltak En veiledning for deg som vil gjøre det på nett Det Digit a le Tr øndela g Det Digit a le Tr øndela g Skjema på internett eller papir? Skal du utføre et enkelt byggetiltak

Detaljer

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV WEB EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1 EN DOKUMENTASJON FRA EDB Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0 EDB Business Partner Norge AS EDB Business Partner Norge AS Postboks

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet RF13.50 - Dokumentasjon 2 RF13.50 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse Introduksjon 6 1 Støtteordning... 7 2 Før pålogging... 9 3 Etter pålogging... 11 4 Ny forvalter... 12 Søker 14 1 Registrering... 14

Detaljer

Brukerveiledning for det WEB baserte internkontrollsystemet.

Brukerveiledning for det WEB baserte internkontrollsystemet. Brukerveiledning for det WEB baserte internkontrollsystemet. Velkommen som bruker av det WEB baserte internkontrollsystemet. Kontrollskjematuren for privatkunder tar utgangspunkt i NELFO sin sjekkliste

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. 2012 Datamann AS

BRUKERVEILEDNING. 2012 Datamann AS BRUKERVEILEDNING 2012 Datamann AS Litt om oppbygningen av tilsynsmodulen Brukerveiledning for tilsynsmodul 2-2 2012 Datamann AS Brukerveiledning for tilsynsmodul Litt om oppbygningen av tilsynsmodulen

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Customer Service Brukerkurs Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Brukerveiledning. ecclesia.tab for web. 2007 Ecclesia systemer as

Brukerveiledning. ecclesia.tab for web. 2007 Ecclesia systemer as Brukerveiledning ecclesia.tab for web 2007 Ecclesia systemer as 2 Innholdsfortegnelse Innledning...5 Systemkrav...5 Komme i gang...6 Hovedmenyen... 6 Arkfanene... 7 Søk... 7 Personlige innstillinger...

Detaljer

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 Copyright 2008 Input Data AS Alle rettigheter er reserverte Innholdsfortegnelse 0. Innledning... 5 0.1 Systembeskrivelse... 6 0.1.1 Adgang til applikasjonen...

Detaljer

Brukerhåndbok QSM EE v.5.0.1

Brukerhåndbok QSM EE v.5.0.1 Brukerhåndbok QSM EE v.5.0.1 QS Manager AS This manual was produced using ComponentOne Doc-To-Help. Innhold Innledning 1 Oppbygning av brukerhåndboka... 1 Modulene i QS Manager... 2 Systemkrav/Installasjon

Detaljer

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 Portal 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 Redigere dokumenter 9 Bruke det interne e-postsystemet 10

Detaljer

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Side 2 Sist oppdatert 07.07.2015 Innholdsfortegnelse 1. LITT OM ADVOCATE DESKTOP (AD)... 7 1.1. Lisenser... 7 1.2. Brukerstøtte... 7 1.3. Fjernhjelp...

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord Brukerveiledning Gjelder ved betjening med mobiltelefon og modem Innhold 1 Om Web-basert sentralbord... 4 1.1 Innlogging... 4 1.2 Før bruk av kalenderintegrasjon...

Detaljer

Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen.

Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen. Dokumentasjon WebOrg, Side 1 Nyheter og innhold Legg til nyhet Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen. Lagre: Lagrer artikkelen og du kan

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Brukerveiledning for saksbehandler-brukere i Askeladden

Brukerveiledning for saksbehandler-brukere i Askeladden Brukerveiledning for saksbehandler-brukere i Askeladden 15.07.2015 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Åpne data, og hvem kan se hvilken informasjon... 4 Oversikt over fanene i Askeladden... 4 Lokalitet...

Detaljer

SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs

SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs SuperOffice Sales & Marketing Administratorkurs Sist endret: 17.10.14. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation. 2014

Detaljer

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 6 Kap. II Installasjon 8 Kap. III Programbeskrivelse 10 1 Ordre/fakturering... 11 2 Kvalitetssikring... 12 Kap. IV

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer