21 Konfliktområdet Midtøsten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "21 Konfliktområdet Midtøsten"

Transkript

1 Konfliktområdet Midtøsten Arabere og israelere har en sterk tendens til å bli fanget av sine egne stammeverdener der alle fantasiene og alle martyrene og alle de døde forfedrene begynner å definere nåtiden. Det er farlig.... Thomas Friedman i Fra Beirut til Jerusalem Ordet Midtøsten minner oss om at geografiske begreper ofte er konstruert ut fra en europeisk synsvinkel. Hvor er midt i Østen sett fra en annen verdensdel? Midtøsten er likevel et innarbeidet begrep i hele verden. Området omfatter landene rundt de østligste delene av Middelhavet og land på den arabiske halvøya og rundt Persiabukta. Med uttrykket «konflikten i Midtøsten» sikter vi som oftest til forholdet mellom den jødiske staten Israel og arabiske land og folk der islam er den dominerende religionen. Siden Israel ble opprettet i 1948, er det utkjempet mange kriger. Knapt noen regional konflikt i verden etter den andre verdenskrigen har hatt så sterke globale overtoner. Men også i det oljerike området rundt Persiabukta har det etter 1980 vært utkjempet tre blodige kriger med Irak som sentral aktør. Konfliktene i Midtøsten er sammensatte. De dreier seg blant annet om rett til land, rett til selvbestemmelse, rett til demokrati og rett til naturressurser som olje og vann. Midtøsten er i tillegg det historiske utgangspunktet for jødedom, kristendom og islam. Dette påvirker både konfliktene selv og vurderingen av dem. Kriger og bruk av vold har på kort sikt bidratt til å skape bitterhet og dermed til å forsterke konfliktene. Langtidsvirkningene av vold er mer sammensatte og omdiskuterte. Krig og vold kan ha bidratt til å gjøre problemer kjent og dermed skapt nye muligheter for løsninger.

2 549 Illustrasjon fra et russisk-jødisk skrift fra Theodor Herzl, grunnleggeren av den moderne sionismen, i forgrunnen. Drømmen om et nytt Jerusalem i bakgrunnen. 1882: Storbritannia okkuperer Egypt 1897: Verdens første sionistkongress 1916: Hemmelig deling av Midtøsten mellom Storbritannia og Frankrike 1917: Balfourerklæringen 1918: Det osmanske riket i ferd med å gå under 1923: Tyrkia republikk under Kemal Atatürk : Økt jødisk immigrasjon til Palestina. Kamper mellom arabere og jøder 1946: Libanon, Syria og Jordan selvstendige stater 1947: FNs delingsplan for Palestina 1948: Israel opprettes. Krig med araberne. Flyktningstrøm 1951: Mossadeq nasjonaliserer oljeindustrien i Iran 1953: Mossadeq styrtes. Sjahen gjeninnsettes i Iran 1956: Suezkrisen 1964: PLO etableres 1967: Ny krig mellom Israel og arabiske land 1973: Krig i oktober mellom Israel og Syria/Egypt. Oljekrise 1975: Borgerkrigen i Libanon starter 1978: Mars: Israel invaderer Libanon September: Camp David-avtalen 1979: Islamsk revolusjon i Iran 1980: Starten på en åtte år lang krig mellom Iran og Irak 1982: Israel på nytt inn i Libanon 1987: Den første intifadaen 1990: Irak invaderer Kuwait 1991: Golfkrigen. Irak ut av Kuwait 1993: Oslo-avtalen 2000: Ny intifada 2001: Angrepene 9. september 2003: Invasjon av Irak 2005: Israel ut av Gaza 2006: Krig Hizbollah Israel

3 550 Nasjonalstatenes fødsel Det osmanske riket: Tyrkiskdominert imperium med røtter på 1300-tallet og med Istanbul som hovedstad i perioden Sekulær: Religion og politikk er atskilt. De arabiske statene Før den første verdenskrigen besto Midtøsten av tre kjerneområder. Egypt i vest var under britisk styre. Iran i øst var selvstendig stat. I de sentrale områdene hadde det osmanske riket regjert i 400 år. Dette imperiet viste svakhetstegn gjennom hele 1800-tallet. Deltakelsen på tysk side i den første verdenskrigen var den utløsende årsaken til at riket ble oppløst. Fra å være et muslimsk imperium der religion og politikk under sultanens ledelse var to sider av samme sak, oppsto Tyrkia i 1923 som en mindre og sekulær stat under Mustafa Kemals ( ) ledelse. På tross av tidvis hard undertrykking av minoriteter, for eksempel kurderne, har Tyrkia etter dette klart å fungere som et av få demokratier i Midtøsten. Områdene som tyrkerne mistet etter den første verdenskrigen, hadde i hovedsak en arabisk befolkning som ble skuffet fordi løfter om selvstendighet ikke ble innfridd. Disse områdene ble i stedet oppdelt i såkalte mandatområder, godkjent av Folkeforbundet. Syria og Libanon ble franske, Irak og det vi i dag kaller Jordan, Israel og de palestinske områdene, ble britiske mandatområder. Dagens Saudi-Arabia, verdens største oljeproduserende land, er det eneste arabiske landet som ikke ble invadert eller styrt av europeiske makter. Saudiene, en av klanene på den arabiske halvøya, inntok Mekka, vant kriger mot andre klaner og dannet i 1932 den staten vi kjenner i dag. Irak ble selvstendig samme år. Under og rett etter GEORGIA HELLAS TYRKIA Ankara Kupp: 1960, 1971, 1980 ARMENIA Tyrkia angriper kurdiske områder i Irak, ASERBAJDSJAN KASPI- HAVET TURKMENISTAN Kurdisk opprør: MIDDEL- HAVET Tyrkia invaderer Kypros, 1974 KYPROS Kupp: 1949, 1954, 1961, 1963, 1966, Libanesisk borgerkrig, 1958 og , opprør 1982 Libanon i krig med LIBANON SYRIA Israel, Syria i krig med Israel, , 1967, 1973, IRAK Israel invaderer Libanon, 1982, i Libanon , 1982, Sør-Libanon Irak i krig med Israel, ISRAEL Borgerkrig, , 1967, 1973 Palestinsk opprør el. intifada, og JORDAN Kairo Jordan i krig med Israel, Revolusjon , 1967 Egypt i krig med Israel, USA-ledede styrker , 1956, 1967, angriper Irak, , 1973 EGYPT Rødehavet SAUDI- ARABIA Kurdisk opprør: og Kupp: 1958, 1963, 1968 Bagdad Irak invaderer Kuwait, 1990 USA-ledede koalisjonsstyrker driver Irakiske styrker ut av Kuwait, 1991 Kurdisk opprør: og 1979 Irak invaderer Iran og begynner krig, KUWAIT Sjiamuslimsk opprør, 1991 Persiabukta (Golfen) Teheran Kupp: 1953, revolusjon 1979 IRAN Iran okkuperer øyer som De forente arabiske emirater gjorde krav på, 1971 og 1992 Konflikter i Midtøsten Omstridt område Omstridt eller ikke fastsatt grense Intern konflikt, Internasjonal konflikt, Omstridte øyer Konflikter_midtosten

4 Del 5: Etter KONFLIKTOMRÅDET MIDTØSTEN - NASJONALSTATENES FØDSEL 551 Mustafa Kemal i Han tok tilnavnet Atatürk, tyrkernes far. den andre verdenskrigen oppnådde Jordan, Syria og Libanon selvstendighet. Men hva skjedde med det britiske mandatområdet i Palestina? Etterlysning fra Britisk politi i Palestina lover 2000 pund i belønning for opplysninger som kan føre til at «terroristen» Menachem Begin blir tatt. Israels opprettelse bakgrunn og konsekvenser I Europa, særlig i Øst-Europa, økte antisemittismen etter I Russland ble det satt i gang voldsomme pogromer. Men også i et vesteuropeisk land som Frankrike virvlet det latente jødehatet opp. Spesielt Dreyfus-saken i 1890-årene bidro til dette. Alfred Dreyfus var en fransk-jødisk offiser som feilaktig ble stilt for retten og David Ben Gurion ( ) er kanskje den mest dominerende politiske figur i det moderne Israels historie. Han ble født i Polen og kom 20 år gammel til Palestina, der han var med på å grunnlegge den israelske arbeidstakerorganisasjonen Histadrut. I 1930-årene var han med i ledelsen for Arbeiderpartiet. Særlig etter at den britiske mandatmakten forbød jødisk innvandring til Palestina i slutten av 1930-årene, oppfordret han sterkt til å arbeide for etableringen av en jødisk stat. Etter at Israel ble opprettet i 1948, fungerte han som stats- og forsvarsminister i periodene og Overfor palestina-araberne førte han en hardhendt politikk. Han hadde ingen tro på en fredelig løsning. David Ben Gurion proklamerer staten Israel for opprettet i mai Theodor Herzl i bildet på veggen bak.

5 552 Assimilasjon: Å bli ett med samfunnet rundt. Emigrasjon: Av latin: Utvandring. Sionisme: Betegnelse for det jødiske folks ønske om å vende tilbake til Jerusalem og landet (Sion) og å grunnlegge en stat der. Jødiske flyktninger på havna i Haifa i Israel i På banneret langs skipskanten står det: «Tyskerne ødela våre familier og våre hjem. Ikke ødelegg vårt håp». Jødisk innvandring var på dette tidspunktet forbudt. dømt for forræderi. Han skulle angivelig ha utlevert viktig materiale til erkefienden Tyskland. Konfrontert med antisemittismen mente mange jøder at de måtte velge mellom assimilasjon og emigrasjon. Å bevare sin egenart ligger dypt i jødisk tradisjon. Derfor valgte mange å reise, noen til Tyskland eller USA, andre til Palestina. Det hadde alltid bodd jøder i Palestina, men de var ikke mange. Drømmen om på nytt å etablere et jødisk land i Palestina var gammel. Realiseringen av denne drømmen blir gjerne kalt sionisme. Men det var ikke før den østerrikske jøden Theodor Herzl ( ) i 1896 utga boka Der Judenstaat at drømmen ble til konkrete planer. Herzl mente at jødene skulle samles i Palestina og der grunnlegge en stat. Det sentrale argumentet hans var at bare gjennom å ha en egen stat kunne jødene unnslippe antisemittismen. I 1897 sammenkalte han til den første sionistiske verdenskongress i Basel. Han blir derfor regnet som grunnleggeren av den moderne sionismen. I Balfourerklæringen i 1917 lovte den britiske utenriksminister Arthur Balfour ( ) støtte til tanken om «å opprette et nasjonalt hjem for jødene» i Palestina. Fram til den andre verdenskrigen økte den jødiske innvandringen. Men disse kom ikke til et tomt land. Den overveiende palestinaarabiske befolkningen var også i ferd å forberede seg på et liv etter britene. I 1930-årene stiftet de politiske partier. Disse var ideologisk forskjellige, men forent i motstanden mot jødisk innvandring og oppkjøp av land. Forverrede leveforhold i 1930-årene, noe som dels kom av at mange palestina-arabere ble arbeidsledige ved jødisk landoppkjøp, bidro til flere voldelige konfrontasjoner. Særlig på jødisk hold ble det derfor bygd ut militære avdelinger. Den største, Hagana, dannet grunnstammen i den senere israelske hæren. Hitler-Tysklands massemord på jøder under den andre verdenskrigen satte fortgang i arbeidet med å opprette den jødiske staten. Etter krigen fortsatte den jødiske innvandringen. Mange var overlevende fra konsentrasjonsleirene. Men allerede før krigen hadde britene innført forbud mot jødisk innvandring. Dette skiftet i britisk politikk førte til at jødiske militære avdelinger i tiden fram til 1948 kom i kraftig motsetningsforhold, ikke bare til palestinaaraberne, men også til den britiske mandatmakten. Enkelte aksjoner var ren terror. King David Hotel, der britene hadde sitt hovedkvarter, ble sprengt i 1946 av den jødiske geriljaorganisasjonen Irgun. 91 mennesker ble drept. Irgun og en annen gruppe, Stern, angrep landsbyen Deir Yassin i april Mellom 100 og 300 mennesker ble drept. Deir Yassin har senere stått som et symbol på palestinaarabernes lidelser.

6 Del 5: Etter KONFLIKTOMRÅDET MIDTØSTEN - NASJONALSTATENES FØDSEL 553 Storbritannia brakte Palestina-spørsmålet inn for FN, som i 1947 foreslo å opprette en jødisk og en palestina-arabisk stat. Området rundt Jerusalem og Betlehem skulle være under FN-kontroll. Planen ble avvist på arabisk hold av flere grunner. I den jødiske staten ville en stor minoritet være palestina-arabere. Mange ville uansett ikke akseptere noen jødisk stat i området. Men jødiske ledere aksepterte planen, og 14. mai 1948, samtidig som britene forlot området, erklærte Israel seg for opprettet. David Ben Gurion ble landets første statsminister. Repetisjonsspørsmål 1 Hva skjedde med det osmanske riket etter den første verdenskrigen? 2 Hvilke områder kom under henholdsvis britisk og fransk kontroll etter krigen? 3 Hvordan ble Saudi-Arabia til? 4 Hva er sionisme, og hva var bakgrunnen for sionismen? 5 Hva gikk FNs delingsplan etter den andre verdenskrigen ut på, og hvordan ble den mottatt? Fordypning 1 Pek på likheter og forskjeller mellom det osmanske riket og dagens Tyrkia. 2 Finn flere kilder og lag en presentasjon av Theodor Herzl. Hva var det sentrale i tankene hans? Hvordan ble ideene hans mottatt i samtiden? Herzl var ikke-religiøs. Forklar forskjellen på religiøst basert og ikke-religiøst basert sionisme. 3 Drøft påstanden: «Uten holocaust ikke hadde det ikke blitt noen israelsk stat.» Kildeoppgave: Balfourerklæringen November 2nd, 1917 Dear Lord Rothschild, I have much pleasure in conveying to you, on behalf of His Majesty s Government, the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations which has been submitted to, and approved by, the Cabinet. «His Majesty s Government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country.» I should be grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the Zionist Federation. Yours sincerely, Arthur James Balfour (britisk utenriksminister) (Kilde: Yale Law School: 1 Hva slags kilde er dette? 2 Hva innebærer begrepet «nasjonalt hjem»? Hvorfor tror du denne ordbruken ble valgt i erklæringen? 3 Hva blir sagt om ikke-jødiske folks rettigheter? 4 Drøft hva den britiske uttalelsen bidro til.

7 554 Konflikten Aswandammen i Øvre Egypt Krigen i 1948 Arabiske land angrep Israel umiddelbart etter at staten ble opprettet. For Israel ble det en krig for å bevare sin nyvunne eksistens. For arabiske land var det en kamp mot en stat de så på som et fremmedelement i regionen. Krigen sluttet sommeren 1949, og våpenhvilelinjen ble i realiteten grensene til den nye staten. Israel ble dermed noe større enn det FN hadde foreslått. Jordan på sin side besatte Vestbredden med Øst-Jerusalem, mens Egypt inntok Gazastripen. Ifølge FN ble ca mennesker flyktninger i nabolandene Libanon, Syria, Jordan og Egypt som følge av opprettelsen av Israel og den påfølgende krigen. I dag legger de fleste historikere vekt på at palestinerne ble fordrevet fra hjemmene sine. Andre poengterer at folk flyktet vekk fra selve krigshandlingene. Fra israelsk side hevdes det at arabiske ledere oppmuntret palestinere til å reise for å kunne dra nytte av dem i krigen. Men mange palestinere ble også igjen, og de som ønsket det, er i dag israelske statsborgere. Israel ble et lite land omgitt av fiender. Likevel følte mange jøder at landet ble en frihavn der de kunne bestemme selv og ikke være en minoritet. Alle jøder kunne få statsborgerskap. Sovjetunionen, USA og mange andre land, blant dem Norge, anerkjente raskt den nye staten. Støtten til Israel i Norge hvilte på to pilarer: arbeiderbevegelsen og kristenfolket. I arbeiderbevegelsen følte mange en ideologisk slektskap med jødiske pionerer, ofte sosialister, organisert i jordbrukskollektiver. Felles erfaringer med Nazi-Tyskland knyttet også folk sammen. I kristenfolket var det mange som så på opprettelsen av den jødiske staten som fullbyrdelsen av bibelske profetier. Landet ble i hovedsak grunnlagt av jøder fra Europa, særlig fra Øst-Europa. Senere reiste mange jøder til Israel fra arabiske land, de fleste på grunn av hardhendt diskriminering av jødene i hjemlandet. Motstanden mot Israel var stor i de arabiske landene, og den jødiske befolkningen ble sterkt identifisert med Israel. Egypt og Suezkrisen i 1956 Egypt har den største arabiske befolkningen i verden. Samtidig kontrollerer landet Suezkanalen. Slik har det ikke alltid vært. Siden innvielsen i 1869 hadde kanalen vært eid av et franskbritisk selskap. Egypt ble selvstendig før den andre verdenskrigen, men britene hadde stor innflytelse lenge etterpå. I 1952 kom Gamal Abd al-nasser ( ) til makten ved et militærkupp. Han sto for en nasjonalistisk politikk der den endelige frigjøringen fra Storbritannia var et viktig element. Nasser ønsket i tillegg å bygge en ny demning i Aswan i Øvre Egypt. Med en slik demning kunne en regulere vannstanden i Nilen og dermed bedre mulighetene for et forutsigbart

8 Del 5: Etter KONFLIKTOMRÅDET MIDTØSTEN - KONFLIKTEN jordbruk. Samtidig ville oppdemmingen skape grunnlag for store mengder elektrisk kraft. Nasser måtte låne penger til dette. Da USA og Storbritannia trakk et lånetilbud tilbake, svarte Nasser sommeren 1956 med å nasjonalisere Suezkanalen. Det er ikke gratis å passere gjennom kanalen. Derfor var dette en annen mulig inntektskilde. Mens forhandlinger om dette pågikk, angrep Israel Sinaihalvøya og rykket framover mot kanalen. Britiske og franske tropper besatte selve kanalsonen. Storbritannia og Frankrike var nemlig redde for at Nassers politikk skulle hindre fri ferdsel gjennom kanalen. USA, Sovjetunionen og FN kom med sterk kritikk av Storbritannias, Frankrikes og Israels opptreden, og landene måtte trekke seg ut av okkupert område. FN-styrker ble utplassert både i kanalsonen og på Sinaihalvøya. Begivenhetene i 1956 svekket Storbritannia og Frankrike som stormakter og bidro til økt sovjetisk innflytelse i Egypt. Aswandammen ble bygd og fullført i 1970 med teknisk og økonomisk støtte fra Sovjetunionen. Den egyptiske presidenten Gamal Abd al-nasser sto for en nasjonalistisk politikk. Samtidig ble han en samlende leder i den arabiske verden. Krigen i 1967 starten på okkupasjonen Motstanden mot Israel samlet de arabiske landene. Midt i 1960-årene rustet flere land kraftig opp. Egypts radio forkynte at tiden var kommet for å utslette Israel. Sent på våren 1967 inngikk Egypt, Syria, Jordan og Irak en forsvarspakt. Landene mobiliserte. Nasser stengte inngangen til Akababukta, en arm av Rødehavet, for israelske skip slik at de ikke kom inn til havnebyen Eilat. Videre ba han FN-styrkene på Sinaihalvøya om å forlate området. Israel oppfattet en krig som uunngåelig og slo til først. På seks dager i juni 1967 erobret Israel Gazastripen og Sinai fra Egypt, Vestbredden med Øst-Jerusalem fra Jordan og Golanhøydene fra Syria. Krigen var et totalt nederlag for de arabiske landene. Å gi tilbake landområdene i bytte mot fred var aktuelt fra israelsk side. Men de arabiske landene, samlet i Khartoum i Sudan, vedtok «de tre nei» overfor Israel: nei til forhandlinger, nei til anerkjennelse, nei til fred. FN En israelsk soldat ser over Suez-kanalen under krigen i 1967.

9 556 vedtok resolusjon 242 som krevde israelsk tilbaketrekning fra okkuperte områder og dessuten fred gjennom gjensidig anerkjennelse. Internasjonale fredsforslag i ettertid har stort sett vært variasjoner over det samme temaet: «Land mot fred». PLO: Palestinian Liberation Organization. Paraplyorganisasjon for palestinske motstandsorganisasjoner med Al-Fatah som den største. Camp David: Feriestedet til presidentene i USA. Camp David-avtalen. Fra venstre: Israels statsminister Begin, USAs president Carter og Egypts president Sadat. PLO Palestinerne ble taperne. Seksdagerskrigen resulterte i en ny flyktningstrøm. Ikke minst førte den til at Israel kom til å styre over en stor palestinsk befolkning på Vestbredden og i Gaza. Ydmykelsen som en vedvarende okkupasjon innebærer, ga grobunn for oppslutning om PLO. Palestinian Liberation Organization ble stiftet i Etter seksdagerskrigen ble organisasjonen omorganisert. Ønsket om å etablere en egen palestinsk stat ble tydeligere. Fra Jordan, et land der flertallet i befolkningen er palestinsk, drev PLO militære raid inn i Israel med påfølgende israelske gjengjeldelsesaksjoner. PLOs styrke i Jordan førte til borgerkrig der regjeringssoldatene til den jordanske kongen i jagde PLO ut av landet. Libanon ble etter dette PLOs viktigste base. Oktoberkrigen 1973 Syria og Egypt angrep overraskende Israel i oktober Dette skjedde under Yom Kippur, forsoningsdagen, som er en av jødenes viktigste helligdager. For arabiske land innebar det nærmest uavgjorte resultatet av krigen gjenreisning av æren som ble tapt i Eventuelt senere forhandlinger med Israel kunne føres ut fra et mer jevnbyrdig styrkeforhold. For Israel ble krigen en påminnelse om at landet ville leve i konstant fare uten en fredsavtale med naboene. Omverdenen merket resultatene av krigen gjennom en oljekrise vinteren Viktige arabiske, oljeeksporterende land vedtok å senke produksjonen og heve prisene. Mange land, også Norge, måtte spare kraftig på oljen. Den første fredsavtalen Den første fredsavtalen mellom et arabisk land og Israel ble undertegnet i 1978 i Camp David. Egypts president, Anwar Sadat ( ), hadde året i forveien reist til Jerusalem og talt til den israelske nasjonalforsamlingen, Knesset. USAs president, Jimmy Carter (født 1924), fulgte opp dette og inviterte partene til forhandlinger. Camp David-avtalen innebar egyptisk anerkjennelse av Israel og opprettelse av diplomatiske forbindelser mellom landene. Israel skulle trekke seg ut av Sinaihalvøya, noe som ble fullført i Både Israel og Egypt fikk nå stor økonomisk bistand fra USA. Statslederne Menachem Begin ( ) og Anwar Sadat fikk Nobels fredspris. Men avtalen innebar ingen forpliktelse for Israel til å trekke seg ut av de andre okkuperte områdene fra krigen i 1967, Gazastripen, Vestbredden og Golanhøydene. Her fortsatte den jødiske nybyggervirksomheten, noe som gjorde en palestinsk statsdannelse vanskeligere å gjennomføre. Palestinerne så på den jødiske bosetningspolitikken som tegn på at Israel verken ville ha fred eller rettferdighet for palestinerne. Derfor økte oppslutningen, særlig i Europa, for palestinerne og deres nasjonale rettigheter. Egypt ble

10 Del 5: Etter KONFLIKTOMRÅDET MIDTØSTEN - KONFLIKTEN isolert i den arabiske verden, og Sadat selv ble drept av radikale muslimer i Også i Israel var mange skeptiske. Den tilnærmingen til arabiske land som Camp David-avtalen representerte, førte ikke til færre palestinske geriljaangrep på Israel. Repetisjonsspørsmål 1 Hva var bakgrunnen for krigen i ? 2 Hva ble resultatene av denne krigen for Israel, palestinaaraberne og Israels naboland? 3 Hvorfor støttet mange i Norge opprettelsen av Israel? 4 Hvor kom jødene som opprettet Israel, fra? 5 Forklar bakgrunnen for Suezkrisen i Hvilke konsekvenser fikk Suezkrisen for Frankrikes og Storbritannias posisjon som stormakter? 7 Hvilke områder okkuperte Israel etter krigen i 1967? 8 Hva er PLO, og hvilken innvirkning hadde Yasir Arafat på organisasjonens strategi? 9 Hvilke konsekvenser fikk krigen i oktober 1973 for partene selv og for omverdenen? Fordypning Nilen Kairo 10 EGYPT Port Said Mitlapasset Suez Suezbukta Israel SINAI- HALVØYA Sharm al- Shayk Eilat Områder okkupert av Israel under seksdagerskrigen i juni Palestinske og syriske flyktninger etter seksdagerskrigen Frontlinjen etter våpenhvilen i 1973 Beirut 40 Akaba Dam. 110 Haifa GOLAN- HØYDENE Tel Aviv- Jaffa VEST- BREDDEN 210 Jerusalem Amman Borgerkrig GAZA STRIPEN ISRAEL PLO blir nøytralisert JORDAN SAUDI- ARABIA Tiranastredet (Stengt av Egypt i mai 1967) Nilen Kair E GY Israel Om Pa Om 1 Finn ut mer om de ulike organisasjonene innenfor PLO. På hvilken måte 26_Israel representerer de ulike holdninger og strategier, både før og nå? 2 Bruk om nødvendig flere kilder enn læreboka og drøft denne påstanden: «Krigen i 1967 var i sin intensjon en israelsk forsvarskrig og i sitt resultat en israelsk angrepskrig.» 3 Krigen i 1967 blir også kalt seksdagerskrigen, mens krigen i 1973 også blir omtalt som Yom Kippur-krigen. Drøft i hvilken grad denne alternative begrepsbruken er grei å bruke. Kildeoppgave Utdrag av resolusjon 242 i Sikkerhetsrådet i FN 22. november 1967: Sikkerhetsrådet Uttrykker sin fortsatte bekymring over den alvorlige situasjonen i Midtøsten, Understreker det utillatelige i å erobre territorier ved hjelp av krig og behovet for å arbeide for en rettferdig og varig fred slik at hver stat i området kan leve i sikkerhet Understreker videre at alle medlemsstatene ved å godta FN-pakten har påtatt seg en forpliktelse til å handle i samsvar med Artikkel 2 i Pakten 1 Bekrefter at håndhevelsen av prinsippene i Pakten innebærer at det blir etablert en rettferdig og varig fred i Midtøsten som bør inneholde iverksettelse av begge de følgende prinsipper: (i) Tilbaketrekking av israelske væpnede styrker fra territorier som er okkupert i den foregående konflikten; (ii) Opphevelsen av alle krav og krigstilstander og respekt for og anerkjennelse av suverenitet, territoriell integritet og politisk uavhengighet for hver stat i området og deres rett til å leve i fred innenfor sikre og anerkjente grenser, fri for trisler og maktanvendelse; (...) a Hva slags kilde er dette? b Hva oppfordrer kilden partene i konflikten til å gjøre?

11 558 Slagmarken Libanon Sunnimuslimer: Rundt 85 % av alle muslimer. Anser seg som forvaltere av profeten Muhammeds tradisjon (sunna). Sjiamuslimer: Av arabisk shiat Ali, som betyr Alis parti. Ali var profeten Muhammeds fetter, adoptivsønn og svigersønn. Liten forskjell fra sunniislam i lærespørsmål, men i motsetning til flertallet i islam er sjiaislam bærer av tradisjonen som sier at etterfølgeren av Muhammed måtte være i slekt med ham. Utgjør ca. 15 % av alle muslimer. Flertall i Iran og det sørlige Irak. Drusere: Religionssamfunn med utspring i islam. Tror blant annet på sjelevandring, men læren er delvis hemmelig. Arabisk morsmål. Utbredt i Syria, Libanon og Israel. Unifil: United Nations Interim Force in Lebanon Falangister: Høyreorienterte, kristne militærstyrker i Libanon. Falangister: Høyreorienterte, kristne militsstyrker i Libanon. Norske FN-soldater etablerer seg i Sør-Libanon i Et sammensatt land Tradisjonen etter løsrivelsen fra Frankrike tilsier at presidenten i Libanon skal være kristen, statsministeren sunnimuslim, presidenten i parlamentet sjiamuslim, forsvarssjefen kristen og stabssjefen druser. Denne maktfordelingen gjenspeilte befolkningssammensetningen ved en folketelling i Men denne ordningene ble ikke endret selv om det prosentvis ble stadig færre kristne og flere sjiamuslimer. Borgerkrig og invasjoner Etter 1970 etablerte PLO sitt hovedkvarter i Beirut. I Sør-Libanon vokste organisasjonen seg sterk og gjennomførte derfra den samme typen aksjoner mot Israel som tidligere var blitt utført fra Jordan. Gjengjeldelsesaksjonene fra Israel gikk sterkt utover både palestinske og libanesiske sivile. Disse forholdene bidro til å øke den interne spenningen i landet. I 1975 brøt borgerkrigen ut. Statsmakten ble ytterligere svekket, regjeringshæren gikk i oppløsning, og Libanon hadde lite å stille opp med overfor PLO og langt mindre overfor Israel. Stadige palestinske aksjoner rettet mot Israel fra libanesisk territorium hadde fått israelske ledere til å tenke at gjengjeldelsesaksjonene de hittil hadde gjennomført, ikke var effektive nok. Israel invaderte derfor Sør-Libanon i mars Under sterkt press fra USA trakk Israel seg tilbake i juni. Samtidig vedtok FN å utplassere UNIFIL. Denne FN-styrken skulle overvåke den israelske tilbaketrekkingen og hjelpe libanesiske nasjonale styrker til å få kontroll over området. Norge var en aktiv bidragsyter til UNIFIL fram til 1998, og i alt har ca norske soldater i denne 20-årsperioden tjenestegjort i Sør-Libanon. FNs nærvær var til fordel for forsvarsløse sivile libanesere. Men styrken klarte ikke å bidra til at staten Libanon fikk kontroll over eget område. PLO etablerte seg på nytt, og det var stadig rivalisering mellom skiftende allianser av kristne, sunnier, sjiaer og drusere. I tillegg spilte nabolandene, Syria i øst og Israel i sør, roller som ikke bidro til Libanons selvstendighet. Israel invaderte på nytt i PLO og Yasir Arafat ble bokstavelig talt jaget ut av Libanon. Tunis ble det nye setet for PLOs hovedkvarter. Men det israelske felttoget mot PLO førte til at tusenvis av sivile libanesere mistet livet. Den israelske bombingen gjorde enorm skade på libanesisk eiendom og infrastruktur. I flyktningleirene Shabra og Shatila, som lå i et område Israel kontrollerte, drepte falangister hundrevis av mennesker. De fleste drepte var menn og unge gutter, noen var kvinner og barn. Massakren førte til fordømmelse av Israel som i egenskap av okkupasjonsmakt ikke hadde grepet inn. Hizbollah Opprinnelig var dette en ytterliggående, sjiamuslimsk gruppering som rekrutterte tilhengere blant de fattige i Iran. Inspirert og støttet av sine sjiabrødre i Iran og som en direkte konsekvens av den israelske okkupasjonen av Sør-Libanon etablerte

12 Del 5: Etter KONFLIKTOMRÅDET MIDTØSTEN - SLAGMARKEN LIBANON 559 Hizbollah seg i Libanon. «Hellig krig» mot Israel og Vesten og opprettelse av en islamsk stat i Libanon var målet. Hizbollah tok stadig gisler og utførte terroraksjoner mot vestlige mål. Når Hizbollah så at det var muligheter for tilnærming mellom PLO og Israel, skjøt de raketter fra baser i Libanon, ikke bare mot de israelske okkupasjonsstyrkene, men også mot sivile mål inne i Israel. Dette skjedde med støtte fra Iran og delvis også fra Syria. På den måten ble flere fredsframstøt ødelagt. Men Hizbollah har også drevet sykehus og apotek, gitt studentstipend, sørget for vannforsyning, i det hele tatt drevet et økonomisk og sosialt arbeid som har ført til støtte i befolkningen. Israel trakk seg ut av Sør-Libanon i Omkostningene med okkupasjonen var blitt for store. Men Syria, som i ly av Golfkrigen i 1991 hadde tatt kontrollen over Libanon med unntak av de israelskokkuperte områdene i sør, beholdt soldater i landet. Fram til 2005 ble det i praksis ikke truffet en viktig beslutning uten syrisk godkjennelse. Da tok dette en brå slutt. Den forhenværende statsministeren Rafiq al-hariri og flere av medarbeiderne hans ble drept i et voldsomt attentat i Beirut. Sporene av de ansvarlige gikk i retning av Syria. Etter antisyriske demonstrasjoner og sterkt internasjonalt press trakk Syria seg ut av Libanon. Gleden over selvstendigheten ble kortvarig. I august 2006 raste det harde kamper mellom Israel og Hizbollah i Sør-Libanon, samtidig som Hizbollah skjøt opptil 100 raketter daglig mot det nordlige Israel. Hizbollah brukte delvis sivilbefolkningen som skjold mot det israelske angrepet. En firedel av Libanons befolkning flyktet nordover. Bombingen førte til at mange uskyldige libanesere mistet livet, og det ble store ødeleggelser på libanesiske veier, broer og flyplasser og på elektrisitetsforsyningen. Men Israel klarte ikke å hindre at Hizbollah skjøt raketter mot Israel. Hizbollah og deres leder, Hassan Nasrallah, framstilte dette som en seier. De hadde kjempet jevnt med den største militærmakten i Midtøsten. Beirut august Bygningene i bakgrunnen er truffet av israelske raketter. Hizbollah er arabisk og betyr «Guds parti». Repetisjonsspørsmål 1 Hvordan er makten tradisjonelt fordelt i Libanon? 2 Hvorfor vedtok FN å utplassere fredsbevarende styrker i Libanon? 3 Hvilke mål har Hizbollah? På hvilke måter gjør de seg gjeldende i Libanon? 4 Gjør kort greie for den syriske innflytelsen i Libanon i 1990-årene. 5 Hva skjedde i Libanon sommeren 2006? Fordypning Både Israel og Syria har invadert Libanon, begge uten å lykkes med planene sine. Bruk flere kilder, og sammenlikn bakgrunnen for henholdsvis israelsk og syrisk innblanding i Libanon.

13 560 Iran og Irak Sjah: Den iranske kongen. Ayatollah: Arabisk for «Guds tegn». Ærestittel gitt til sjiamuslimske skriftlærde. Islamsk revolusjon i Iran Etter Saudi-Arabia har Iran lenge vært det viktigste oljeproduserende landet i Midtøsten. Inntektene fra den om lag 100 år gamle oljeutvinningen har vært ujevnt fordelt. Lenge var inntektene i stor grad brakt ut av landet. Tross sin formelt selvstendige status hadde nemlig vestlige oljeselskaper og stater, særlig Storbritannia, stor innflytelse i Iran også etter den andre verdenskrigen. Under ledelse av Muhammed Mossadeq ( ) vokste det rundt 1950 fram en sekulær, nasjonal massebevegelse som ønsket nasjonalisering av oljeindustrien. Mossadeq ble statsminister, og nasjonaliseringen begynte. Dette førte til konfrontasjon med vestlige land og oljeselskaper. Utenlandske eksperter forsvant, produksjonen gikk ned, og den økonomiske situasjonen forverret seg. Godt hjulpet av Storbritannia og USA ble Mossadeq styrtet i et kupp. Sjahen gjenopptok sin vestvennlige politikk. Kvinner fikk stemmerett og gikk med vestlige klær. Men Iran var langt fra noe demokrati, og all opposisjon ble holdt nede av det fryktede hemmelige politiet. Protestene mot sjahen vokste i styrke i slutten av 1970-årene. Opposisjonen samlet seg om den landsforviste ayatollah Khomeini ( ) som leder. Sjahen utnevnte nye regjeringer som alle mislyktes i å stagge de voldsomme og langvarige demonstrasjonene. Sjahen gikk av og flyktet fra landet. Maktvakuumet ble straks Iransk kvinne utenfor den amerikanske ambassaden i Teheran i november Antiamerikanske slagord og portrettet av ayatollah Khomeini er reflektert i brilleglasset.

14 Del 5: Etter KONFLIKTOMRÅDET MIDTØSTEN - IRAN OG IRAK 561 fylt av Khomeini som vendte tilbake. Etter en folkeavstemning i april 1979 ble Iran erklært for en islamsk republikk. Ledere fra sjahens tid ble arrestert, og hundrevis ble henrettet. Landets viktigste organer ble fra nå av ledet av islamske skriftlærde. Som landets politiske og religiøse leder fikk ayatollah Khomeini avgjørende innflytelse på alle samfunnsområder. Opposisjonelle ble forfulgt. Helt presise tall over hvor mange som ble ofre for myndighetens terror, finnes ikke. Men anslagene løper opp i titusener. Mange iranere, særlig folk med utdanning, flyktet til vestlige land. Prestestyret nasjonaliserte viktig industri, og dette førte til kraftig produksjonsnedgang. Kontakter med Vesten ble brutt, og særlig USA og Israel ble utpekt som fienden. Dette tilspisset seg da revolusjonære studenter i over ett år holdt ca. 50 gisler fra USA i USAs ambassade i Teheran. Gisseltakingen var en viktig grunn til at Ronald Reagan ( ) vant over den sittende president Jimmy Carter (født 1924) ved valget i USA og Iran har etter dette ikke hatt diplomatiske forbindelser. Krig mellom Iran og Irak Iran og nabolandet Irak hadde lenge vært uenige om grensespørsmål i de oljerike områdene innerst i Persiabukta. Iran var svekket av revolusjonen. Lederen i Irak, Saddam Hussein ( ), så i 1980 muligheten for en rask seier og angrep derfor Iran. Irak som hadde et sekulært, men autoritært regime utgått av sunnimuslimer, fryktet også at et sterkt sjiaislamsk styre i Iran skulle oppmuntre Iraks egen sjiamajoritet. I praksis fikk Irak støtte fra mange arabiske land, fra vestlige land og også fra Sovjetunionen. Bare Syria og Libya ga tydelig støtte til Iran. Krigen ble blodig og varte i åtte år. Særlig på iransk side var tapstallene store. Unge gutter ble satt til å rydde minefelt med døden til følge. Irak brukte kjemiske våpen for å stoppe en iransk motoffensiv. Også mot Iraks egen kurdiske befolkning ble slike våpen brukt. Kurdiske styrker hadde alliert seg med Iran i de fjellrike områdene øst i landet og i 1988 inntatt flere byer, blant annet Halabja. Få dager etter slapp irakiske piloter sennepsgass og nervegass over byen. Over 5000 sivile kurdere ble drept, ytterligere skadet. Krigen endte uten at noen problemer ble løst. Irans styresett har ikke endret seg vesentlig. Menneskerettssituasjonen har forblitt svært alvorlig. Tortur og dødsstraff er utbredt. Iran har fortsatt å støtte terror og Minst 5000 mennesker ble drept i byen Halabja i mars 1988 da Saddam Husseins Irak brukte giftgass mot sin egen kurdiske befolkning.

15 562 islamistiske bevegelser utenfor landets grenser. Presidenten siden 2005, Mahmoud Ahmadinejad, har gjentatt den offisielle politikken om at Holocaust ikke fant sted, og at Israel må utslettes. De siste årene har det vært internasjonal strid om Irans atomprogram. Mange frykter at landet ønsker å utvikle atomvåpen, mens iranske myndigheter hevder at atomprogrammet bare har fredelige hensikter. Golfkrigen i 1991 Irak gjorde lenge krav på det lille nabolandet Kuwait. Saddam Husseins regime anså Kuwait for å være vestlige lands forlengede arm. Kuwait og Saudi-Arabia hadde støttet Irak med betydelige midler i krigen mot Iran, men etter krigen dukket det gamle motsetningsforholdet opp igjen. Irak krevde at Kuwait skulle ettergi gjeld. Forhandlinger mellom Irak og Kuwait sommeren 1990 førte ikke fram. Da Irak invaderte og på kort tid besatte Kuwait i august 1990, var motstanden minimal. Sikkerhetsrådet i FN besluttet raskt å sette i verk en handelsboikott av Irak. Senere på høsten vedtok det også en resolusjon som åpnet for bruk av makt hvis Irak ikke trakk seg ut av Kuwait innen tidsfristen som ble satt til 15. januar Særlig i Saudi-Arabia, et land som fryktet at det ville bli neste offer hvis Saddams Irak ikke ble stoppet, bygde allierte styrker seg opp under USAs ledelse. Rett etter at tidsfristen utløp, startet «Operasjon ørkenstorm». 30 land deltok på alliert side, også Norge, som bidro med feltsykehus og et kystvaktskip. En drøy måned med bombing av irakiske mål, både i Kuwait og i selve Irak, ble etterfulgt av alliert bakkeinvasjon. Under to dager tok det før Saddam ga ordre om å trekke irakiske styrker ut av Kuwait. På fire dager var Iraks hær på flukt nordover og tilsynelatende i oppløsning. Da sto allierte styrker inne i Irak. Kuwait var frigjort fra okkupasjon, og USA under George Bush sr. beordret slutt på krigshandlingene. Oljefelt ble satt i brann i Kuwait av Saddam Hussein rett før han måtte trekke de irakiske styrkene tilbake i 1991.

16 Del 5: Etter KONFLIKTOMRÅDET MIDTØSTEN - IRAN OG IRAK 563 Krigen i 1991 fikk store konsekvenser på mange plan. Offisielt døde 343 allierte soldater. På irakisk side varierer dødstallene fra til sivile og soldater. Irak fikk deler av sin infrastruktur ødelagt. Landet ble boikottet og ilagt strenge restriksjoner på oljesalg. Verst gikk dette ut over sivilbefolkningen, der mange antas å ha bukket under av sykdommer og feilernæring. Regimet, derimot, overlevde på tross av et kurdisk opprør nord i landet og et sjiamuslimsk i sør. Kurderne etablerte etter dette en form for selvstyre i Nord-Irak. Denne krigen var ikke et forsvar for demokratiet i Kuwait. Ved valget i 2003 var det ikke tillatt med politiske partier. Allmenn stemmerett ble ikke innført, og først i 2005 fikk kvinner anledning til å stemme. Krigen viste på nytt at de arabiske landene ikke utgjorde noen enhet. Land som Egypt, Saudi-Arabia og Syria var på alliert side. Kong Husseins ( ) Jordan og PLO hadde støttet Irak. Særlig for PLO ble dette skjebnesvangert. Pengestrømmen fra oljerike arabiske land stoppet opp. De om lag palestinske gjestearbeiderne i Kuwait fikk ikke fortsette å bo eller arbeide i landet. Det var et svekket PLO som snart skulle føre fredsforhandlinger med Israel. En avgjørende konsekvens av Golfkrigen i 1991 var at USA styrket sitt militære nærvær i regionen, særlig i Saudi-Arabia. At USA og det saudi-arabiske kongehuset hadde nære økonomiske forbindelser, var ikke nytt. Slik hadde det vært siden Saudi- Arabia med amerikansk hjelp ble oljeeksportør i 1930-årene. Men fra nå av ble USA nærmest en garantist for kongehusets sikkerhet. Dette innebar at USA ble stående med betydelige styrker i landet med de hellige byene Mekka og Medina. Dette var en viktig grunn til at det vokste fram en viss opposisjon mot kongedømmet. Selv om landet kulturelt sett er svært konservativt, ble kongedømmet av enkelte islamister beskyldt for å være vestlig, korrupt og materialistisk. Blant kritikerne var Osama bin Laden og al-qaida-nettverket. Repetisjonsspørsmål 1 Hvilke to land i Midtøsten produserer mest olje? 2 Forklar hvilke omveltninger som skjedde i Iran i Hvorfor ble Iran i 1980 angrepet av Saddam Husseins Irak? 4 Hvor lenge varte krigen mellom Iran og Irak, og hva ble resultatet? 5 Hva var bakgrunnen for krigen i Golfen i 1991? 6 Pek på minst en konsekvens av USAs tilstedeværelse i Saudi-Arabia. Fordypning 1 Finn flere kilder og pek på likheter og forskjeller mellom Mossadeqs styre i 1950-årene og regimet i Iran etter Hvordan er menneskerettighetssituasjonen i Iran i dag? 3 FNs mandat til de allierte styrkene i 1991 var å frigjøre Kuwait fra Irak, ikke å styrte Saddam Hussein. På dette tidspunktet var George Bush sr. president i USA. Pek på likheter og forskjeller mellom politikken til George Bush sr. og George Bush jr.

17 564 Taliban og al-qaida New York, USA, 11. september 2001: Brannmenn reiser USAs flagg på tomten hvor World Trade Center lå. To kaprede passasjerfly var blitt fløyet inn i hvert sitt tårn samme morgen og bygningene raste sammen. I alt omkom 2749 mennesker i angrepet. Etter den 11. september 2001 utviklet USA en mer ekspansiv utenrikspolitikk under overskriften «Krigen mot terror». I Afghanistan hadde Taliban, en radikal islamistisk gruppering, hatt makten siden Taliban-regimet var et villig vertskap for det islamistiske nettverket al-qaida. Virksomheten til al-qaida finansieres i stor grad av saudiarabere som er i opposisjon til myndighetene i hjemlandet. Dette nettverket drev opplæring og planlegging av terrorvirksomhet fra baser i Afghanistan. Osama bin Laden var den hovedmistenkte bak terroraksjonen 11. september. USA ønsket ham utlevert, men Talibanstyret nektet å gjøre dette. USA, støttet av afghanske styrker som var motstandere av Taliban, invaderte landet og inntok hovedstaden Kabul i desember Taliban flyktet sørover og gikk tilsynelatende i oppløsning. Hamid Karzai (født 1957) ble ny regjeringssjef. Men varig fred i hele landet ble det ikke. Både i 2006 og i 2007 var det voldsomme kamper, særlig sør i landet, mellom den afghanske regjeringshæren og NATO-styrker på den ene siden og Talibansoldater på den andre. Det er et paradoks at ytterliggående muslimske grupperinger fikk støtte fra USA da de kjempet mot den sovjetiske okkupasjonen av landet etter 1979, mens deler av denne bevegelsen, for eksempel Taliban, i dag er blant USAs bitreste fiender. Irak-krigen USAs president George Bush og hans administrasjon mente at hjelpen til maktskiftet i Afghanistan ikke var en tilstrekkelig reaksjon på 11. september. Uten støtte i FN, men med militære bidrag fra rundt 30 land, særlig fra Storbritannia, angrep USA Irak i mars Kurderne i nord og nordøst samarbeidet også nært med USA. I Europa var meningene delte. Særlig Frankrike og Tyskland var sterkt imot krigen. Norge støttet heller ikke invasjonen fordi den ikke var forankret i et FN-vedtak. Motstanden mot invasjonen var begrenset, og 9. april 2003 falt hovedstaden Bagdad. Saddam Hussein flyktet, men ble tatt til fange mot slutten av året. 1. mai erklærte George Bush at alle større krigsoperasjoner var over. Det var en forhastet erklæring. På tross av at det i årene etter 2003 er avholdt parlamentsvalg og en irakisk regjering leder landet, ble det ikke fred i Irak. I stedet for demokrati der alle grupperinger deltar på lik linje, er det innført et sjiastyre i Irak. Sunnimuslimer som mistet arbeidet da USA oppløste Saddams hær, politi og andre statlige institusjoner føler seg diskriminert, og det er sunniorientert gerilja som har stått for de fleste angrep på de utenlandske og de nye irakiske styrkene. Ved utgangen av 2007 hadde nær 4000 amerikanere og sannsynligvis flere enn irakere mistet livet i krigen. Hvorfor krig i Irak? Hva gikk galt, og hvorfor ble det krig? I tilfellet Irak er det opplagt at amerikanerne hadde for liten kunnskap om landet. Planene for innføring av et bærekraftig demo-

18 Del 5: Etter KONFLIKTOMRÅDET MIDTØSTEN - TALIBAN OG AL-QAIDA 565 krati var mangelfulle og urealistiske. USA ble fort oppfattet som en okkupant. USA hevdet før invasjonen at landet ønsket å spre demokrati og menneskerettigheter til land som ikke har slike tradisjoner. En slik tanke kan ha bred appell. Men var dette den egentlige hensikten bak invasjonen? Listen over brutale land USA ikke har grepet inn overfor, er lang. Flere steder, særlig i Latin-Amerika, har USA derimot vist vilje til å gripe inn også overfor demokratisk valgte regimer hvis disse ikke fører en politikk som tjener USAs interesser. Den egentlige årsaken var nok heller ikke å forsvare landets innbyggere mot myndighetenes brutale undertrykking. Da Saddams Irak faktisk brukte slike våpen i 1988, ble det betraktet som en ugjerning, men den var tross alt begått av det landet man på det tidspunktet ønsket skulle vinne krigen mot Iran. De protestene som kom, fikk derfor ingen avgjørende virkning. Etter 1991 var Irak pålagt å avvikle sitt program for masseødeleggelsesvåpen. Det hersket likevel tvil i det internasjonale samfunnet om dette var gjort. Før invasjonen la USA fram «bevis» for at slike våpen eksisterte. Ettertiden har vist at «bevisene» baserte seg på gale etterretningsopplysninger. Propagandamessig har krigen i Irak vært et ledd i krigen mot terror. Problemet med dette argumentet var at ingen klarte å knytte Saddam Husseins regime til terrorhandlinger begått mot Vesten, langt mindre til 11. september. USAs kritikere hevder at årsaken til krigen var ønsket om å kontrollere Iraks olje. For USA, storforbruker av olje fra Midtøsten, er det viktig med stabile og helst lave oljepriser. Men det føderale USA bruker enorme beløp på å opprettholde sitt militære engasjement i Irak. I den tiden George Bush har vært president, har utgiftene til forsvaret gått opp. Å sette opp skattene for å finansiere krigen, er lite aktuelt. For USAs framtidige skattebetalere er det lite lystelig at utenlandsgjelden som følge av denne politikken har økt dramatisk. Likevel kan USAs lederskap i tiden før invasjonen ha tenkt at å kontrollere landet militært i en gjenoppbyggingsfase ville kunne sikre amerikanske bedrifter store kontrakter og gode inntekter. Det er mulig å tenke seg at det enorme industrikomplekset som utgjøres av forsvaret, militær forskning og bedrifter som på ulike måter forsyner forsvaret i USA, har egeninteresser i høy beredskap og om nødvendig krig. Saddam Hussein under rettssaken mot ham i Han ble dømt til døden og hengt 30. desember samme år. Røyk over presidentpalasset i Bagdad i mars 2003 under et amerikansk flyangrep. Repetisjonsspørsmål 1 Hvorfor ble fokuset rettet mot Afghanistan etter 9. september 2001? 2 Hva er Taliban? 3 Hva skjedde i Irak i 2003? 4 Hvor mange har mistet livet i Irak etter 2003? Fordypning 1 Lag en stikkordsmessig oversikt over mulige motiver bak USAs innmarsj i Irak. Drøft hvilke motiver som kan ha vært de viktigste. 2 Hvordan er situasjonen i Irak nå?

19 566 Palestina og Israel Likud: Politisk sammenslutning av konservative partier i Israel. Intifada: Arabisk. Betyr «riste av seg», opprør. Palestinske demonstranter i byen Nablus på Vestbredden under intifadaen i Oslo-kanalen: Norge hadde tillit hos begge parter, og nordmenn sto sentralt i å bringe dem sammen. Forhandlingene foregikk delvis i Oslo. Fra Camp David til Oslo Høyredreiningen i israelsk politikk etter 1977 da Likud-alliansen kom til makten, innebar at det ble etablert stadig flere jødiske bosetninger på Vestbredden og Gazastripen. Sammen med dårlige levekår blant palestinerne var dette bakgrunnen for det første folkelige opprøret mot okkupasjonen, intifadaen, som tok til i Stein og bensinbomber ble kastet mot israelske patruljer, som svarte med å skyte tilbake med skarpt eller med gummikuler. Intifadaen var opprinnelig spontan, men ble senere forsøkt styrt av PLO. I denne tiden dukket grupper som Islamsk Jihad og Hamas opp. Disse ønsket mer militant motstand mot Israel. Parallelt med intifadaen foregikk det en politisk prosess. Den gjensidige konfrontasjonslinjen hadde ikke brakt noen framgang for palestinerne. Arafat sto nå fram som en mer moderat leder enn før. Al- Fatah, den største fraksjonen i PLO, viste vilje til å anerkjenne Israel og til å ta avstand fra terrorisme. Dette ga store ringvirkninger overfor USA og land i Vest-Europa. Med en ny politikk fra Arafats side ble det mulig å gi palestinerne den støtten de ut fra demokratiske hensyn fortjente. Pengestoppen fra rike arabiske land på grunn av PLOs støtte til Irak i Golfkrigen i 1991 var sannsynligvis en viktig årsak til at organisasjonen var villig til forhandlinger. PLO var nemlig økonomisk og militært svekket. Politisk sett fikk likevel PLO økt gjennomslag i og 1990-årene. Israel, derimot, mistet mye sympati på grunn av krigføringen i Libanon og den fortsatte okkupasjonen av Vestbredden og Gazastripen. Det israelske arbeiderpartiet vant valget i Yitzhak Rabin ( ) ble statsminister og Shimon Peres (født 1923) utenriksminister. Begge var garvede politikere som også tidligere hadde ledet landet. Arbeiderpartiet mente i motsetning til Likud-alliansen at det var ønskelig å forhandle med PLO. Store kretser i Israel hadde nemlig innsett at okkupasjonen av Gazastripen og Vestbredden ikke kunne vare ved. Palestinske kvinner føder flere barn enn israelske. En fortsatt okkupasjon ville føre til at flertallet i de områdene som Israel totalt sett kontrollerte, i framtiden ikke ville være jødisk. Skulle landet fortsette å være både jødisk og demokratisk, måtte derfor okkupasjonen opphøre og helst innen rammen av en fredsavtale. Den hemmelige «Oslo-kanalen» førte fram til en rammeavtale for veien fram mot en endelig fredsavtale. Avtalen innebar at partene gjensidig anerkjente hverandre, at terrorisme skulle opphøre, at Israel skulle trekke seg ut av Gaza og først deler av Vestbredden, senere større deler, og at det parallelt med dette skulle opprettes en palestinsk selvstyremyndighet. Vanskelige spørsmål som endelige grenser,

20 Del 5: Etter KONFLIKTOMRÅDET MIDTØSTEN - PALESTINA OG ISRAEL 567 Jerusalems status og kravet om flyktningers rett til å vende Beirut tilbake, 40 Dam. skulle det tas stilling til senere. «Oslo-avtalen» ble undertegnet i 110 Haifa Washington i 1993 under overoppsyn av USAs president Bill Clinton. Avtalen førte til at Arafat, Rabin og Peres fikk Nobels Tel Aviv- VEST- fredspris GOLAN- HØYDENE Jaffa BREDDEN 210 i Jerusalem Amman Port Said Borgerkrig GAZA- Det var de moderate kreftene på hver side som hadde inngått STRIPEN ISRAEL PLO blir avtalen. For å sikre framdrift i det videre fredsarbeidet var nøytralisert det avgjørende at kritikerne på begge sider innså Mitlapasset fordelene ved avtalen. Avtalen måtte i det minste sikre 10 raskt Kairo JORDAN Suez forbedrede levekår for Eilat Akaba palestinerne. På israelsk side var det en forutsetning at fredsavtalen innebar slutten på terroraksjoner. Nilen EGYPT Suezbukta SINAI- HALVØYA Sharm al- Shayk SAUDI- ARABIA Tiranastredet (Stengt av Egypt i mai 1967) Nye kriser Statsminister Yizhak Rabin Israel ble drept av en jødisk ekstremist i Israel etter Ved valget i Israel i 1996 seiret Områder Likud-alliansen okkupert av Israel under ledelse seksdagerskrigen i juni 1967 av Benjamin Netanyahu (født 1949). Han ville gå saktere fram i 40 Palestinske og syriske flyktninger fredsprosessen. I praksis ble deler etter av seksdagerskrigen den lagt på is. Ved valget i de Frontlinjen etter våpenhvilen i 1973 palestinske områdene i 1996 vant oppskriftsmessig Arafats PLO-fraksjon al-fatah, og den første palestinske regjeringen tok dermed form. Men under overflaten vokste en ekstrem opposisjon fram. 26_Israel ble utsatt for stadige terroraksjoner. Islamistiske selvmordsbombere dro med seg mange tilfeldige israelere i døden når de sprengte seg selv på busser og kafeer. Som oftest hadde disse tilknytning til Hamas, en gruppe som ikke under noen omstendigheter ønsket fred med Israel. Utbruddet av den andre intifadaen i 2000 begravde Oslo-avtalen for godt. Denne gangen var hovedårsaken til opprøret frustrasjon over de begrensningene som Israel la på utviklingen av en palestinsk stat. Frustrasjonen gjaldt bosetningene, kjøp av land og kontroll med vann og veier. Mur og selvmordsaksjoner det vanskelige livet For å verne seg mot palestinske selvmordsbombere som kom over til Israel fra Vestbredden og Gazastripen, etablerte Israel en mur. Tallet på selvmordsaksjoner gikk kraftig ned etter dette. Men muren var like fullt et brudd på internasjonal rett. Den vanskeliggjorde dagliglivet for mange palestinere, landsbyer ble delt, og mennesker ble skilt både fra hverandre og fra sine åkrer, olivenlunder og arbeidsplasser. Hovedgrunnen til slike problemer var at muren ikke fulgte grensene fra før Mange steder gikk den langt inn på palestinsk område. PLOs Mahmoud Abbas (født 1935), eller Abu Mazen, som han også blir kalt, etterfulgte Arafat som palestinernes president. I motsetning til Arafat mente Abbas at sikkerhetsstyrkene skulle underlegges institusjonell kontroll, det vil si ikke være direkte underlagt den personen som til enhver tid var leder. Derfor har Abbas blitt oppfattet som mer troverdig i forhold til Israel og Vesten enn Arafat. Like fullt fikk Abbas det samme problemet som Arafat hadde med grupper som Hamas. Nilen Kairo E GYPT Suez Sharm al- Shayk Eilat Beirut Haifa GOLAN- HØYDENE Tel Aviv- VEST- Jaffa BREDDEN Jeriko Jerusalem Port Said GAZA- STRIPEN ISRAEL Suezbukta SINAI- HALVØYA Områder gitt tilbake til Egypt 1982 Palestinsk selvstyre 1993 Områder under fortsatt okkupasjon Akaba JORDAN SAUDI- ARABIA Gazastripen: Palestinsk selvstyre siden Kontrollert av Hamas siden sommeren Vestbredden: Palestinsk selvstyre i deler av området siden Kontrollert av al-fatah. Golanhøydene: Okkupert av Israel

Innhold. Innledning... 12 Kildebruk... 13 Bokens innhold... 14

Innhold. Innledning... 12 Kildebruk... 13 Bokens innhold... 14 Innledning... 12 Kildebruk... 13 Bokens innhold... 14 1 Drømmen om Sion... 17 Begynnelsen... 20 Jødene i Romerriket... 21 Situasjonen for jødene i Europa... 23 Oppblussingen av den moderne antisemittismen...

Detaljer

Konflikter i Midt-Østen

Konflikter i Midt-Østen Konflikter i Midt-Østen Israel-Palestina-konflikten (side 74-77) 1 Rett eller feil? 1 I 1948 ble Palestina delt i to og staten Israel ble opprettet. 2 Staten Palestina ble også opprettet i 1948. 3 Erklæringen

Detaljer

Viktige hendelser i jødenes historie

Viktige hendelser i jødenes historie Viktige hendelser i jødenes historie Et folk på vandring Rød tråd: Abraham og Moses Vår tid -------------------------------------------------------------------------- Et folk som har vært både utvandrere

Detaljer

Konflikten mellom Israel og palestinerne hvordan kan den forstås? HIS 1300 Særemne

Konflikten mellom Israel og palestinerne hvordan kan den forstås? HIS 1300 Særemne 1 Konflikten mellom Israel og palestinerne hvordan kan den forstås? HIS 1300 Særemne Tema 4 Seksdagerskrigen i 1967: Nye utfordringer og alvorlige konsekvenser. Hilde Henriksen Waage Anbefalt litteratur:

Detaljer

Bakgrunn: Irans atomprogram

Bakgrunn: Irans atomprogram Bakgrunn: Irans atomprogram Irans atomprosjekt strekker seg flere tiår tilbake i tid, og involverer en lang rekke stater både direkte og indirekte. Her kan du lese en forenklet historisk oppsummering.

Detaljer

Konflikten mellom Israel og palestinerne hvordan kan den forstås? HIS 1300 Særemne. Tema 5 Hvorfor er det ingen fred mellom Israel og palestinerne?

Konflikten mellom Israel og palestinerne hvordan kan den forstås? HIS 1300 Særemne. Tema 5 Hvorfor er det ingen fred mellom Israel og palestinerne? 1 Konflikten mellom Israel og palestinerne hvordan kan den forstås? HIS 1300 Særemne Tema 5 Hvorfor er det ingen fred mellom Israel og palestinerne? Hilde Henriksen Waage Konflikten mellom Israel og palestinerne

Detaljer

Saf-plan, uke Kompetansemål: Nyttige internettsider: Om arbeidet med fagstoffet:

Saf-plan, uke Kompetansemål: Nyttige internettsider:     Om arbeidet med fagstoffet: Etter den andre verdenskrigen har Midtøsten vært et område preget av mye krig og uro. Israel har hatt et vanskelig forhold til nabolandene helt siden staten ble opprettet i 1948. Hvorfor har det vært så

Detaljer

introduksjon Forslag til gjennomgang Vedlegg I Fleip eller fakta Vedlegg II For foreleser Vedlegg III Faktabokser

introduksjon Forslag til gjennomgang Vedlegg I Fleip eller fakta Vedlegg II For foreleser Vedlegg III Faktabokser introduksjon Forslag til gjennomgang Vedlegg I Fleip eller fakta Vedlegg II For foreleser Vedlegg III Faktabokser Workshops introduksjon 1 2 3 4 introduksjon FORSLAG TIL GJENNOMFØRING AV WORKSHOP Hvorfor

Detaljer

Tema 2: Det turbulente Midtøsten. Regimedannelse og regimestabilitet

Tema 2: Det turbulente Midtøsten. Regimedannelse og regimestabilitet Hilde Henriksen Waage Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier (IAKH) Universitetet i Oslo (UiO) HIS 1300MET Nyere verdenshistorie med metode Midtøsten hvordan kan regionen forstås?

Detaljer

Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet på tysk side under 1.v.krig, og ble meget skuffet da Tyskland tapte.

Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet på tysk side under 1.v.krig, og ble meget skuffet da Tyskland tapte. Punktvis om lederne under 2. Verdenskrig Webmaster ( 24.09.04 13:15 ) Målform: Bokmål Karakter: 5 Ungdsomsskole -> Samfunnsfag -> Historie Adolf Hitler Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet

Detaljer

Hilde Henriksen Waage. Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier (IAKH), Universitetet i Oslo (UiO)

Hilde Henriksen Waage. Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier (IAKH), Universitetet i Oslo (UiO) Hilde Henriksen Waage Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier (IAKH), Universitetet i Oslo (UiO) HIS 2411/HIS 4411 Neighborhood Bully? Stormaktene og Midtøsten siden 1945 Tema 2: Delingen

Detaljer

Områdene som det strides om er Judea og Samaria, den såkalte Vestbredden, samt Gaza.

Områdene som det strides om er Judea og Samaria, den såkalte Vestbredden, samt Gaza. Myten om ulovlig israelsk okkupasjon Av Dag Øyvind Juliussen Her hjemme i den norske Midtøsten debatten går begrepet okkupasjon igjen som et mantra. Påstanden og beskrivelsen er at Israel ulovlig har okkupert

Detaljer

Jeg vil også prøve å vurdere om det kan finnes en løsning på denne lange konflikten.

Jeg vil også prøve å vurdere om det kan finnes en løsning på denne lange konflikten. Midtøsten-konflikten Webmaster ( 15.04.2002 ) Karakter: 5/6 Målform: Bokmål Jeg har valgt å dele besvarelsen av denne problemstillingen inn i to deler. I den første vil jag ta for meg bakgrunnen for opprettelsen

Detaljer

Muntlig eksamen i historie

Muntlig eksamen i historie Muntlig eksamen i historie I læreplanen i historie fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram heter det om eksamen for elevene: Årstrinn Vg3 studieforberedende utdanningsprogram Vg3 påbygging til

Detaljer

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010 KRIG Rettferdigkrig? KambizZakaria DigitaleDokomenter HøgskoleniØstfold 23.feb.2010 S STUDIEOPPGAVE Denneoppgaveerenstudieoppgavehvorjeghartattformegkrigsomtemaoghar skrevetlittfaktaogkobletkrigmedetikkvedhjelpavendelkilder.oppgavenble

Detaljer

Hilde Henriksen Waage. Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier (IAKH), Universitetet i Oslo (UiO)

Hilde Henriksen Waage. Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier (IAKH), Universitetet i Oslo (UiO) Hilde Henriksen Waage Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier (IAKH), Universitetet i Oslo (UiO) HIS 2411/HIS 4411 Neighborhood Bully? Stormaktene og Midtøsten siden 1945 Tema 11: Yom

Detaljer

Internasjonal terrorisme i kjølvannet av Irak-konflikten

Internasjonal terrorisme i kjølvannet av Irak-konflikten Internasjonal terrorisme i kjølvannet av Irak-konflikten Oslo Militære Samfund 16. oktober 2006 Forsker Truls H. Tønnessen FFI Program Afghanistans betydning for internasjonal terrorisme Hovedtrekk ved

Detaljer

RELIGION, VITENSKAP og RELIGIONSKRITIKK

RELIGION, VITENSKAP og RELIGIONSKRITIKK RELIGION, VITENSKAP og RELIGIONSKRITIKK Vitenskap Å finne ut noe om mennesket og verden Krever undersøkelser, bevis og begrunnelser= bygger ikke på tro Transportmidler, medisin, telefoner, datamaskiner,

Detaljer

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Side 1 av 5 Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert:

Detaljer

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver Kandidat-ID: 7834 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 HI-116 skriftlig eksamen 19.mai 2015 Skriveoppgave Manuell poengsum Levert HI-116

Detaljer

Hilde Henriksen Waage. Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier (IAKH), Universitetet i Oslo (UiO)

Hilde Henriksen Waage. Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier (IAKH), Universitetet i Oslo (UiO) 1 Hilde Henriksen Waage Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier (IAKH), Universitetet i Oslo (UiO) HIS 2411/HIS 4411 Neighborhood Bully? Stormaktene og Midtøsten siden 1945 Tema 8:

Detaljer

www.skoletorget.no Midt-Østen konflikten Samfunnsfag Side 1 av 5

www.skoletorget.no Midt-Østen konflikten Samfunnsfag Side 1 av 5 Side 1 av 5 Jødisk innvandring frem til 2. verdenskrig Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Landet

Detaljer

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON OPPGAVE 1 ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON 1 Gå først gjennom hele utstillingen for å få et inntrykk av hva den handler om. Finn så delen av utstillingen som vises på bildene (første etasje). 2

Detaljer

To nasjonalismer én stat

To nasjonalismer én stat To nasjonalismer én stat Den mye omtalte konflikten i Midtøsten har pågått i snart 70 år, og etter mange år med krig og voldelige sammenstøt mellom palestinerne og israelerne, har flere tusen menneskeliv

Detaljer

Hilde Henriksen Waage. Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier (IAKH), Universitetet i Oslo (UiO)

Hilde Henriksen Waage. Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier (IAKH), Universitetet i Oslo (UiO) Hilde Henriksen Waage Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier (IAKH), Universitetet i Oslo (UiO) HIS 2411/HIS 4411 Neighborhood Bully? Stormaktene og Midtøsten siden 1945 Tema 1: Midtøsten

Detaljer

Fafo-frokost 27. mars 2008. Resultater fra Fafos spørreundersøkelse på Vestbredden og Gazastripen 22. februar 4. mars.

Fafo-frokost 27. mars 2008. Resultater fra Fafos spørreundersøkelse på Vestbredden og Gazastripen 22. februar 4. mars. Resultater fra Fafos spørreundersøkelse på Vestbredden og Gazastripen 22. februar 4. mars Gro Hasselknippe Om undersøkelsen Utvalg på 4416 hushold (2304 på VB og 2112 i Gaza) fra Det palestinske statistiske

Detaljer

2012 Den europeiske union EU

2012 Den europeiske union EU 1 2012 Den europeiske union EU Dersom det blir en oppløsning av EU vil ekstremistiske og nasjonalistiske krefter få større spillerom. Derfor vil vi minne folk i Europa på hva som kan gå tapt hvis prosjektet

Detaljer

1814: Grunnloven og demokratiet

1814: Grunnloven og demokratiet 1814: Grunnloven og demokratiet Riksforsamlingen på Eidsvoll våren 1814 var Norges første folkevalgte nasjonalforsamling. Den grunnla en selvstendig, norsk stat. 17. mai-grunnloven var samtidig spiren

Detaljer

Susan Abulhawa Det blå mellom himmel og hav. Oversatt av Ragnhild Eikli

Susan Abulhawa Det blå mellom himmel og hav. Oversatt av Ragnhild Eikli Susan Abulhawa Det blå mellom himmel og hav Oversatt av Ragnhild Eikli Om forfatteren: Susan Abulhawa er forfatter, menneskerettsaktivist, biolog og politisk kommentator. Hun debuterte med Morgen i Jenin

Detaljer

Rapport/Temanotat Bakgrunnsnotat om de palestinske flyktningene i Midtøsten

Rapport/Temanotat Bakgrunnsnotat om de palestinske flyktningene i Midtøsten Rapport/Temanotat Bakgrunnsnotat om de palestinske flyktningene i Midtøsten LANDINFO 21.MAI 2010 1 Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) skal som faglig uavhengig enhet innhente

Detaljer

Koloniene blir selvstendige

Koloniene blir selvstendige Koloniene blir selvstendige Nye selvstendige stater (side 92-96) 1 Rett eller feil? 1 I 1945 var de fleste land i verden frie. 2 Det var en sterkere frihetstrang i koloniene etter andre verdenskrig. 3

Detaljer

Den amerikanske revolusjonen

Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den franske revolusjonen: 1793 = den franske kongen ble halshugget Noen år tidligere i Amerika: Folket var misfornøyd med kongen og måten landet

Detaljer

Hilde Henriksen Waage. Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier (IAKH), Universitetet i Oslo (UiO)

Hilde Henriksen Waage. Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier (IAKH), Universitetet i Oslo (UiO) 1 Hilde Henriksen Waage Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier (IAKH), Universitetet i Oslo (UiO) HIS 2411/HIS 4411 Neighborhood Bully? Stormaktene og Midtøsten siden 1945 Tema 7:

Detaljer

Folkemord: Irak (1988) og Rwanda (1994) Anja W. Sveen Chalak Kaveh

Folkemord: Irak (1988) og Rwanda (1994) Anja W. Sveen Chalak Kaveh Folkemord: Irak (1988) og Rwanda (1994) Anja W. Sveen Chalak Kaveh Hovedmomenter Hvorfor skjedde det? Hvem satte det i gang? Hvordan skjedde det? Behandlingen i ettertid? Introduksjon Rwanda Lite land,

Detaljer

DEN ARABISK-ISRAELSKE KONFLIKTEN I SKOLEBØKENE

DEN ARABISK-ISRAELSKE KONFLIKTEN I SKOLEBØKENE DEN ARABISK-ISRAELSKE KONFLIKTEN I SKOLEBØKENE " # & & & " '# # ( ) )'* ( &# +, & & ' ( --.//0 1 & 2 & ) ' * + ', -. & ) ) /.011111211111 ) 345111113*/6 " "# ##& +"#( ( + +8-5 )& 3. " 9 ) 8 8) & 4. 8 88

Detaljer

4. Undervisning Bakgrunnen for konflikten og forsøk på løsning (16 min.)

4. Undervisning Bakgrunnen for konflikten og forsøk på løsning (16 min.) INTRO Her finner du opplegg til et seminar om konflikten i Midtøsten, og presentasjonsmateriell for Bridgebuilders Et freds- og forsoningsprosjekt for unge israelere, palestinere og nordmenn. Les mer om

Detaljer

Terje Tvedt. Norske tenkemåter

Terje Tvedt. Norske tenkemåter Terje Tvedt Norske tenkemåter Tekster 2002 2016 Om boken: er en samling tekster om norske verdensbilder og selvbilder på 2000-tallet. I disse årene har landets politiske lederskap fremhevet dialogens

Detaljer

ISRAELS OKKUPASJON AV PALESTINSK JORD

ISRAELS OKKUPASJON AV PALESTINSK JORD ISRAELS OKKUPASJON AV PALESTINSK JORD Av Dan Johansson, Malmø I debatten om Israel og Palestina påstås ofte at Israel bryter med folkeretten ved å okkupere palestinsk jord. Påstanden er feil. Det er ikke

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

Tema 1: Det osmanske rikets vekst og fall: Årsaker og konsekvenser

Tema 1: Det osmanske rikets vekst og fall: Årsaker og konsekvenser Hilde Henriksen Waage Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier (IAKH), Universitetet i Oslo (UiO) HIS 1300MET Nyere verdenshistorie med metode Midtøsten hvordan kan regionen forstås?

Detaljer

HI-129 1 Norge 1814. Selvstendighet, statsdannelse og nasjonsbygging

HI-129 1 Norge 1814. Selvstendighet, statsdannelse og nasjonsbygging HI-129 1 Norge 1814. Selvstendighet, statsdannelse og nasjonsbygging Kandidat-ID: 2032 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 Generell informasjon Dokument Automatisk poengsum Levert 2 spørsmål om bruk

Detaljer

Hilde Henriksen Waage. Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier (IAKH) Universitetet i Oslo (UiO) HIS 1300 Nyere verdenshistorie

Hilde Henriksen Waage. Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier (IAKH) Universitetet i Oslo (UiO) HIS 1300 Nyere verdenshistorie 1 Hilde Henriksen Waage Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier (IAKH) Universitetet i Oslo (UiO) HIS 1300 Nyere verdenshistorie Midtøsten hvordan kan regionen forstås? Tema 2: Det

Detaljer

kairos Forslag til gjennomgang Vedlegg I Aktivitetsark

kairos Forslag til gjennomgang Vedlegg I Aktivitetsark kairos Forslag til gjennomgang Vedlegg I Aktivitetsark kairos introduksjon 1 2 3 4 introduksjon FORSLAG TIL GJENNOMFØRING AV WORKSHOP Hvorfor historie? Utgangspunktet for denne tredelte workshopen er Kairos-dokumentet,

Detaljer

Kapittel 15: Konflikter og terrorisme

Kapittel 15: Konflikter og terrorisme Kapittel 15: Konflikter og terrorisme 1 Begrepskryss (svarene finner du på side 268 276 I Ny agenda) Sett strek mellom begrepet til venstre og riktig forklaring til høyre. 1) internasjonal konflikt a)

Detaljer

barna jongcheol Be for de glemte barna i nord-korea overlevde ikke. Han døde for sin tro på Jesus.

barna jongcheol Be for de glemte barna i nord-korea overlevde ikke. Han døde for sin tro på Jesus. Be for de i nord-korea jongcheol Noen gatebarn (på folkemunne: vandrende svaler ) greier å flykte fra Nord-Korea. Jong-Cheol var 11 da han rømte til Kina. Åpne Dører ble kjent med ham, og han fikk bo hos

Detaljer

Hilde Henriksen Waage. Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier (IAKH), Universitetet i Oslo (UiO)

Hilde Henriksen Waage. Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier (IAKH), Universitetet i Oslo (UiO) Hilde Henriksen Waage Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier (IAKH), Universitetet i Oslo (UiO) HIS 2411/HIS 4411 Neighborhood Bully? Stormaktene og Midtøsten siden 1945 Tema 12: The

Detaljer

Skoletorget.no Den franske revolusjon Samfunnsfag Side 1 av 5

Skoletorget.no Den franske revolusjon Samfunnsfag Side 1 av 5 Side 1 av 5 Politisk vekkelse og borgerskapets overtagelse Valget til stenderforsamlingen Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist

Detaljer

Stereotypiske forestillinger om jøder - utbredelse

Stereotypiske forestillinger om jøder - utbredelse Stereotypiske forestillinger om jøder - utbredelse Nedenfor er en liste med påstander som tidligere har vært satt fram om jøder. I hvilken grad stemmer- eller stemmer ikke disse for deg? 0 % 10 % 20 %

Detaljer

Folk forandrer verden når de står sammen.

Folk forandrer verden når de står sammen. Kamerater! Gratulerer med dagen! I dag samles vi for å kjempe sammen, og for å forandre verden til det bedre. Verden over samles vi under paroler med større og mindre saker. Norsk Folkehjelp tror på folks

Detaljer

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien CReating Independence through Student-owned Strategies Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien Lærer: Gabriela Hetland Sandnes

Detaljer

FAKTAARK BARN PÅ FLUKT SMÅSKOLEN

FAKTAARK BARN PÅ FLUKT SMÅSKOLEN FAKTAARK BARN PÅ FLUKT SMÅSKOLEN 1 FAKTA Afganistan 4 099 452 Palestina 5 473 478 Sudan 3 856 158 Syria Colombia 6 617 581 11 718 429 MANGE PÅ FLUKT Aldri har det vært så mange mennesker på flukt i verden

Detaljer

Representantforslag 18 S

Representantforslag 18 S Representantforslag 18 S (2014 2015) fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Audun Lysbakken Dokument 8:18 S (2014 2015) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Audun

Detaljer

HVORDAN BEGYNTE DET? Israels historie i moderne tid Det Ottomanske riket Britene og Balfour- deklarasjonen Palestina blir delt i to

HVORDAN BEGYNTE DET? Israels historie i moderne tid Det Ottomanske riket Britene og Balfour- deklarasjonen Palestina blir delt i to HVORDAN BEGYNTE DET? Israel har en lang historie. Kan hende er Israel det folk på jorden som har eksistert lengst i verdenshistorien som et eget folk. Gud utvalgte dette folket og bestemte at det skulle

Detaljer

Tenkeskriving fra et bilde

Tenkeskriving fra et bilde Tenkeskriving fra et bilde Hva het den tyske lederen fra 1933-1945? A: Adolf Hitler B: Asgeir Hitler C: Adolf Hansen Hva het den tyske lederen fra 1933-1945? A: Adolf Hitler B: Asgeir Hitler C: Adolf Hansen

Detaljer

Kina. Egypt. Sør-Afrika. De fem landene som minimum er med:

Kina. Egypt. Sør-Afrika. De fem landene som minimum er med: Rollekort Det bør være tre eller fire elever på hvert land. Det bør være minst fem land for at spillet skal fungere godt, dvs. minst 15 elever. Er det over 20 elever og behov for flere land, er det satt

Detaljer

ISRAELS HISTORIE I MODERNE TID

ISRAELS HISTORIE I MODERNE TID ISRAELS HISTORIE I MODERNE TID Hvis du ser på et kart over Midt-Østen, vil du se at det finns 22 arabisk/muslimske nasjoner som fullstendig truer med å oppsluke Israel. Det er ikke slik at Israel har tatt

Detaljer

Tidslinje: Midtøsten fra 1. verdenskrig til den arabiske våren

Tidslinje: Midtøsten fra 1. verdenskrig til den arabiske våren Tidslinje: Midtøsten fra 1. verdenskrig til den arabiske våren 28. juni 1914: Den østerriksk-ungarske tronfølgeren Franz Ferdinand blir skutt i Sarajevo, og dette ble regnet som den utløsende årsak til

Detaljer

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget.

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget. Demokrati Ordet demokrati betyr folkestyre. I et demokrati er det valg, i Norge er det stortingsvalg hvert fjerde år. Da kan de som ha stemmerett være med å bestemme landets utvikling. I det norske systemet

Detaljer

Arild E. Syvertsen. Norske sjøfolk i krig og terror

Arild E. Syvertsen. Norske sjøfolk i krig og terror Arild E. Syvertsen Norske sjøfolk i krig og terror Om boken: Dette er en dramatisk fortelling om norske sjøfolks krigsseilas i Persiabukta også kalt Den arabiske Gulf i perioden 1980 1988, kjent som

Detaljer

Forord... 7. I En underlig dag... 9 14. mai 1948... 9

Forord... 7. I En underlig dag... 9 14. mai 1948... 9 Innhold Forord... 7 I En underlig dag... 9 14. mai 1948... 9 II En underlig begynnelse (cirka 2000 1400 f.kr.)... 14 En avgudsdyrker fra Kaldea... 14 Løftets folk... 19 Som slaver i Egypt... 21 Ut av Egypt...

Detaljer

NORGE I KRIG. Et undervisningsopplegg om krigens regler og Norges utenrikspolitikk

NORGE I KRIG. Et undervisningsopplegg om krigens regler og Norges utenrikspolitikk NORGE I KRIG Et undervisningsopplegg om krigens regler og Norges utenrikspolitikk 1 «Den militære strategien har nå begynt å gi resultater. Den styrket ikke Taliban, som noen hevdet, den har ført Taliban-styrkene

Detaljer

Sigurd Skirbekk: Er Russland blitt farlig?

Sigurd Skirbekk: Er Russland blitt farlig? Sigurd Skirbekk: Er Russland blitt farlig? (Vårt Land 6. Desember 2014) I en tale i FN nylig uttalte president (og Nobelprisvinner) Barack Obama at verden i dag står overfor tre store farer: Ebola, Russland

Detaljer

Et flertall av palestinerne mener bistand fra Vesten bidrar til å øke konflikten mellom Fatah og Hamas, og at det fremmer korrupsjon

Et flertall av palestinerne mener bistand fra Vesten bidrar til å øke konflikten mellom Fatah og Hamas, og at det fremmer korrupsjon 14. mars 2008 Pressemelding fra Fafo Feilslått bistand? Et flertall av palestinerne mener bistand fra Vesten bidrar til å øke konflikten mellom Fatah og Hamas, og at det fremmer korrupsjon Fafo gjennomførte

Detaljer

Hvor hender det? FN-operasjonen UNAMID beskytter sivile i Darfur, Sudan.

Hvor hender det? FN-operasjonen UNAMID beskytter sivile i Darfur, Sudan. Hvor hender det? 15. september 2014 Årgang: 2014 Red.: Ivar Windheim Nr. 28 Folkerett før og under krig Geir Ulfstein De siste tiårene har vært preget av væpnete konflikter der folkerett og folkerettslige

Detaljer

Hilde Henriksen Waage Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH), Universitetet i Oslo (UiO)

Hilde Henriksen Waage Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH), Universitetet i Oslo (UiO) 1 Hilde Henriksen Waage Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH), Universitetet i Oslo (UiO) HIS 1300 Særemne Konflikten mellom Israel og palestinerne hvordan kan den forstås? Tema 3: Opprettelsen

Detaljer

Mahmoud Abbas: President for de palestinske myndighetene, 2005, leder for PLO, 2004.

Mahmoud Abbas: President for de palestinske myndighetene, 2005, leder for PLO, 2004. Sentrale aktører Haider al-abadi: Statsminister i Irak, 2014 Mahmoud Abbas: President for de palestinske myndighetene, 2005, leder for PLO, 2004. Wael Abbas: Fremtredende egyptisk blogger og aktivist,

Detaljer

SIDSEL WOLD. Landet som lovet alt. Min israelske reise

SIDSEL WOLD. Landet som lovet alt. Min israelske reise SIDSEL WOLD Landet som lovet alt Min israelske reise Landet som lovet alt. Min israelske reise Spartacus Forlag AS 2015 Omslagsdesign: Cecilie Mohr/CMYK design Tilrettelagt for ebok av eboknorden as ISBN

Detaljer

«Norge i FNs sikkerhetsråd 2001 2002»

«Norge i FNs sikkerhetsråd 2001 2002» Internasjonal politikk 61 [2] 2003: 235-240 ISSN 0020-577X Debatt 235 Kommentar «Norge i FNs sikkerhetsråd 2001 2002» Stein Tønnesson direktør, Institutt for fredsforskning (PRIO) Hvorfor mislyktes Norge

Detaljer

Erfaringer med syriske flyktninger i Tyrkia

Erfaringer med syriske flyktninger i Tyrkia Erfaringer med syriske flyktninger i Tyrkia Fagdag om Syria og bosetting av syriske flyktninger i Tyrkia 28.3.14 Vivien Wrede-Holm Tyrkia - bakgrunnsdata Tyrkia ble opprettet 1923 Styresett: republikk

Detaljer

De som trosset frykten i kjærlighet til landet vårt. De som sloss i troen på demokratiet.

De som trosset frykten i kjærlighet til landet vårt. De som sloss i troen på demokratiet. 8. mai-tale Kjære veteraner, kjære veteranfamilier, kjære alle sammen! I dag feirer vi Norges frihet. Og vi skal feire med å takke. Takke de som sto opp for våre verdier da det gjaldt som mest. Krigsseilerne

Detaljer

Norge: Historien om et lykkelig land og folk? En gjennomgang av Norges historie med vekt på tiden etter 1814

Norge: Historien om et lykkelig land og folk? En gjennomgang av Norges historie med vekt på tiden etter 1814 Norge: Historien om et lykkelig land og folk? En gjennomgang av Norges historie med vekt på tiden etter 1814 Hva er viktig når vi skal presentere et lands historie? I skolebøker kan vi ofte finne «Spøk-modellen»:

Detaljer

Mark B. Taylor Palestinsk selvbestemmelse

Mark B. Taylor Palestinsk selvbestemmelse Mark B. Taylor Palestinsk selvbestemmelse Norge, som første land, endte sin boikott av Hamas. Vi gjenopptar nå normale økonomiske og politiske relasjoner med de palestinske selvstyremyndighetene. Sanksjonene

Detaljer

Rikskampanjen "Fra Varde til Varde" - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også!

Rikskampanjen Fra Varde til Varde - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også! Rikskampanjen "Fra Varde til Varde" - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også! Rikskampanjen «Fra Varde til Varde» oppfordrer til aksjon over hele landet 17. mai for å sette søkelys på en utvikling

Detaljer

India juvelen i kronen. Matrix s 107-112

India juvelen i kronen. Matrix s 107-112 India juvelen i kronen Matrix s 107-112 Solen går aldri ned i det britiske imperiet Britenes viktigste koloni India ble britisk koloni i 1858 Juvelen i kronen viktigste og mest verdifulle koloni Dagens

Detaljer

Last ned Konflikt og stormaktspolitikk i Midtøsten - Hilde Henriksen Waage. Last ned

Last ned Konflikt og stormaktspolitikk i Midtøsten - Hilde Henriksen Waage. Last ned Last ned Konflikt og stormaktspolitikk i Midtøsten - Hilde Henriksen Waage Last ned Forfatter: Hilde Henriksen Waage ISBN: 9788202408312 Antall sider: 509 Format: PDF Filstørrelse: 12.23 Mb Konflikt og

Detaljer

Pakistan: Islamsk stat, militærstyre og svakt demokrati. Hvorfor så forskjellig utvikling fra India? 26. april 2010 Eldrid Mageli

Pakistan: Islamsk stat, militærstyre og svakt demokrati. Hvorfor så forskjellig utvikling fra India? 26. april 2010 Eldrid Mageli Pakistan: Islamsk stat, militærstyre og svakt demokrati. Hvorfor så forskjellig utvikling fra India? 26. april 2010 Eldrid Mageli 1 2 To hovedpunkter for denne forelesningen: Identitetsforankring i region,

Detaljer

Periode Uke Innhold / Tema Kompetansemål Eleven skal kunne / lære om. Arbeidsmåter/ Læringsstrategier. Evaluering / Egenvurdering

Periode Uke Innhold / Tema Kompetansemål Eleven skal kunne / lære om. Arbeidsmåter/ Læringsstrategier. Evaluering / Egenvurdering Periodeplan i Samfunnsfag,10.trinn - 2009/2010 (hvert fag har sin periodeplan) Periode Uke Innhold / Tema Kompetansemål Eleven skal kunne / lære om Arbeidsmåter/ Læringsstrategier Evaluering / Egenvurdering

Detaljer

DEN TOTALE KRIGEN 1914-1918 ÅRSAKER

DEN TOTALE KRIGEN 1914-1918 ÅRSAKER 1. VERDENSKRIG DEN TOTALE KRIGEN 1914-1918 ÅRSAKER DESTABILISERT MAKTBALANSE ALLIANSER NASJONALISME, PANSLAVISME IMPERIALISME MILITARISME ENDREDE MAKTFORHOLD MELLOM STORMAKTENE-FRA MAKTBALANSE TIL TODELING.

Detaljer

Forslag: Utenriksministeren må legge press på Iranske myndigheter slik de stopper bruk av dødsstraff mot barn.

Forslag: Utenriksministeren må legge press på Iranske myndigheter slik de stopper bruk av dødsstraff mot barn. Landsmøte 2015 Tittel: Norge må anerkjenne Palestina som egen selvstendig stat. Forslagsnr: 307 Norge må anerkjenne Palestina som egen selvstendig stat. 135 land har allerede anerkjent Palestina som egen

Detaljer

Pakistan: Islamsk stat, militærstyre og svakt demokrati. Hvorfor så forskjellig utvikling fra India? 26.mars 2009 Eldrid Mageli

Pakistan: Islamsk stat, militærstyre og svakt demokrati. Hvorfor så forskjellig utvikling fra India? 26.mars 2009 Eldrid Mageli Pakistan: Islamsk stat, militærstyre og svakt demokrati. Hvorfor så forskjellig utvikling fra India? 26.mars 2009 Eldrid Mageli 1 2 Pakistan: Konstruert navn i 1933. P for Punjab, A for Afghanistan (eller

Detaljer

CReating Independence through Student-owned Strategies. Lese- og skriveopplegg knyttet til emnet «Norge i andre verdenskrig»

CReating Independence through Student-owned Strategies. Lese- og skriveopplegg knyttet til emnet «Norge i andre verdenskrig» CReating Independence through Student-owned Strategies Lese- og skriveopplegg knyttet til emnet «Norge i andre verdenskrig» Lærer: Gabriela Hetland Sandnes Læringssenter 2011 1 Adolf Hitler, nazismen og

Detaljer

VÅTE DRØMMER: - Jeg er president i en gammel, europeisk nasjon, sier Artur Mas, katalanernes øverste politiske leder. Foto: REUTERS / Albert Gea

VÅTE DRØMMER: - Jeg er president i en gammel, europeisk nasjon, sier Artur Mas, katalanernes øverste politiske leder. Foto: REUTERS / Albert Gea 1 sur 9 19/11/2012 10:22 Dagbladet Publisert søndag 18.11.2012 kl. 13:38 VÅTE DRØMMER: - Jeg er president i en gammel, europeisk nasjon, sier Artur Mas, katalanernes øverste politiske leder. Foto: REUTERS

Detaljer

Mange takk til ØstlandsSamarbeidet for at jeg får bidra med noen tanker om dagens europapolitikk ut ifra et tysk perspektiv,

Mange takk til ØstlandsSamarbeidet for at jeg får bidra med noen tanker om dagens europapolitikk ut ifra et tysk perspektiv, Statssekretær, Kjære alle sammen, Mange takk til ØstlandsSamarbeidet for at jeg får bidra med noen tanker om dagens europapolitikk ut ifra et tysk perspektiv, Ingenting er enklere i disse tider enn å kritisere

Detaljer

Hilde Henriksen Waage. Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier (IAKH), Universitetet i Oslo (UiO)

Hilde Henriksen Waage. Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier (IAKH), Universitetet i Oslo (UiO) 1 Hilde Henriksen Waage Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier (IAKH), Universitetet i Oslo (UiO) HIS 2411/HIS 4411 Neighborhood Bully? Stormaktene og Midtøsten siden 1945 Tema 6:

Detaljer

Alain Gresh Israelske krigsforbrytelser

Alain Gresh Israelske krigsforbrytelser Alain Gresh Israelske krigsforbrytelser Israels opptrapping i Libanon har satt landet i brann gjennom bombeangrep mot sivil infrastruktur, byer og landsbyer, og kan ende med en regional konflikt med Syria

Detaljer

TROND BAKKEVIG prost og tilrettelegger av samtaler og samarbeid mellom jødiske, kristne og muslimske ledere i Det hellige land

TROND BAKKEVIG prost og tilrettelegger av samtaler og samarbeid mellom jødiske, kristne og muslimske ledere i Det hellige land «Boken fyller de viktige tre C-er som gjør at stoffet berører, nemlig compassion, competence and care. Teksten oser av oppriktig engasjement for to folk i samme land, den forklarer historiske hendelser

Detaljer

Last ned Hvem Bryr Seg Om Palestinerne? - Jon Andersen. Last ned

Last ned Hvem Bryr Seg Om Palestinerne? - Jon Andersen. Last ned Last ned Hvem Bryr Seg Om Palestinerne? - Jon Andersen Last ned Forfatter: Jon Andersen ISBN: 9788269062403 Antall sider: 156 Format: PDF Filstørrelse: 28.03 Mb Hvem bryr seg om det palestinske folket?

Detaljer

Hvem setter agendaen? Eirik Gerhard Skogh

Hvem setter agendaen? Eirik Gerhard Skogh Hvem setter agendaen? Eirik Gerhard Skogh April 25, 2011 Dagens tilbud av massemedier er bredt. Vi har mange tilbud og muligheter når vi vil lese om for eksempel den siste naturkatastrofen, den nye oljekrigen,

Detaljer

Ghadir-troskapen. Den store ID. Utgitt av Dar al-bathra. Første utgave 1428

Ghadir-troskapen. Den store ID. Utgitt av Dar al-bathra. Første utgave 1428 Ghadir-troskapen Den store ID Utgitt av Dar al-bathra Første utgave 1428 En dag kom Fatima fra skolen, hilste på sin far, kysset hans hånd og hode, og sa: Min kjære far, jeg har et spørsmål. Faren: Spør,

Detaljer

Hilde Henriksen Waage. Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier (IAKH), Universitetet i Oslo (UiO)

Hilde Henriksen Waage. Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier (IAKH), Universitetet i Oslo (UiO) Hilde Henriksen Waage Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier (IAKH), Universitetet i Oslo (UiO) HIS 2411/HIS 4411 Neighborhood Bully? Stormaktene og Midtøsten siden 1945 Tema 9: Irak

Detaljer

St.prp. nr. 8 ( )

St.prp. nr. 8 ( ) St.prp. nr. 8 (2001-2002) Om humanitær bistand i forbindelse med krisen i Afghanistan Tilråding fra Utenriksdepartementet av 12. oktober 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kap 191, 195 Kapittel 1 St.prp.

Detaljer

Religion og menneskerettigheter. Debattmøte. Litteraturhuset, Oslo. Mandag 13. februar 2012 kl. 19.00-20.30

Religion og menneskerettigheter. Debattmøte. Litteraturhuset, Oslo. Mandag 13. februar 2012 kl. 19.00-20.30 Religion og menneskerettigheter. Debattmøte Litteraturhuset, Oslo Mandag 13. februar 2012 kl. 19.00-20.30 I invitasjonen til dette møtet hevdes det at religion i stadig større grad står mot menneskerettigheter

Detaljer

Merkedatoer i 1814. Foto: Svein Grønvold/NTB scanpix

Merkedatoer i 1814. Foto: Svein Grønvold/NTB scanpix Merkedatoer i 1814 Merkedatoer i 1814 14. januar Kielfreden Senhøstes 1813 invaderte den svenske kronprins Carl Johan Danmark med en overlegen styrke, for å fremtvinge en avståelse av Norge til Sverige.

Detaljer

Frida Skatvik Fra håp til mismot

Frida Skatvik Fra håp til mismot Frida Skatvik Fra håp til mismot Det er tjue år siden Israel gikk til sengs med fienden, men det ønskede resultat fred mellom Israel og Palestina synes mer uoppnåelig enn noen gang. Er visjonen om en tostatsløsning

Detaljer

Kunnskaper og ferdigheter

Kunnskaper og ferdigheter Kunnskaper og ferdigheter 7 Organisasjoner er viktige i demokratiske land fordi de sørger for at det er noen til å forsvare medlemmer som er arrestert. at myndighetene har flere muligheter til å kreve

Detaljer

Samling og splittelse i Europa

Samling og splittelse i Europa Samling og splittelse i Europa Gamle fiender blir venner (side 111-119) 1 Rett eller feil? 1 Alsace-Lorraine har skiftet mellom å være tysk og fransk område. 2 Robert Schuman foreslo i 1950 at Frankrike

Detaljer

INTERNASJONAL KVINNEBEVEGELSE

INTERNASJONAL KVINNEBEVEGELSE INTERNASJONAL KVINNEBEVEGELSE FORNUFT OPPLYSNINGSTID FRIHET FORANDRING NYTT VERDENSBILDE-HELIOSENTRISK HUMANISME NATURVITENSKAP DEN AMERIKANSKE UAVHENGIGHETSERKLÆRINGEN (1776) ERKLÆRER RETTEN TIL LIV,

Detaljer

LAWAN MAGASIN. Del 1. demokrati i kurdisk perspektiv. Del 2. Politisk islam. Støttet av

LAWAN MAGASIN. Del 1. demokrati i kurdisk perspektiv. Del 2. Politisk islam. Støttet av LAWAN MAGASIN Del 1 demokrati i kurdisk perspektiv Del 2 Politisk islam Støttet av Lawan magasin www.lawan.no Prosjekt ansvarlig lawan@lawan.no Mokhtar Eliassi Lawan magasin er støttet av Del 1 Del 2 Demokrati

Detaljer

NOTATER TIL POWERPOINT: BARN PÅ FLUKT - MELLOMTRINNET

NOTATER TIL POWERPOINT: BARN PÅ FLUKT - MELLOMTRINNET NOTATER TIL POWERPOINT: BARN PÅ FLUKT - MELLOMTRINNET 1. SOS-barnebyer er en internasjonal humanitær organisasjon som jobber for å sikre barn omsorg og beskyttelse. 2. Ingen barn klarer seg alene. Likevel

Detaljer

Verdenserklæringen om menneskerettigheter

Verdenserklæringen om menneskerettigheter Verdenserklæringen om menneskerettigheter Innledning Da anerkjennelsen av iboende verdighet og av like og uavhendelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet

Detaljer