VI GJØR DET. Stor miljøgevinst fra Kommunalteknikk i Sandnes Kommune. Glassrekkverk i tre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VI GJØR DET. Stor miljøgevinst fra Kommunalteknikk i Sandnes Kommune. Glassrekkverk i tre"

Transkript

1 Å R G A N G 4 U K E M A R S Biff & Bernaise hjelper til med: SIDE TI GODE ÅR MED BLUES SIDE 35 VI VIL HA MER EKTE PÅSKE VI GJØR DET VI KREVER AV ANDRE Stor miljøgevinst fra Kommunalteknikk i Sandnes Kommune LOKALAVISEN HAR STØRST DISTRIBUSJON I ROGALAND Nyhet! TRADISJON SIDE 41 FRIHET TIL PERSONLIG UTVIKLING SIDE 13 Glassrekkverk i tre Tlf: E-post: REKKVERK SPROSSER SKODDER DREIING HØVLING

2 2 Juss oppdragsjournalistikk Noen hovedtrekk Det økonomiske forhold mellom samboere oppdragsjournalistikk Handel & Service 3 Ugifte samboere lever ikke i et rettstomt rom Advokat Ina Gundersen Med samboerforhold menes en form for ugift samliv, også betegnet som avtalt samliv og papirløst ekteskap. Vi har ingen egen lov om ugifte samboere. Dette betyr imidlertid ikke at ugifte samboere lever i et rettstomt rom. Det finnes regler som spesielt tar sikte på ugifte samboeres rettsstilling, men disse er spredt rundt i forskjellig lovgivning. Når to mennesker etablerer et ugift samliv, medfører det ikke noen endring i eiendomsretten til de verdier samboerne opprinnelig har. Verdier som hver av dem har ervervet før samlivet, vil fortsatt være erververens eiendom under samlivet. Ønsker partene å være sameiere til disse verdiene, må sameie avtales. Det samme utgangspunktet gjelder for eiendeler som erverves under samboerskapet. Hver av partene vil være eneeier av de verdier disse erverver under samboerskapet. Dette kan være eiendeler som kjøpes, arves, eller erverves gjennom gavedisposisjoner. Dersom eiendelene erverves i fellesskap, vil disse i utgangspunktet være sameie mellom samboerne. Når det gjelder avtalerettslige erverv vil utgangspunktet være at den samboeren som har kjøpt tingen også er den aktuelle tingens eier. Dette er imidlertid en noe forenklet fremstilling av svært mange økonomiske oppgjør etter samboerskap. Dette grunner i at det i svært mange tilfeller oppstår vanskeligheter med å fastslå hvem som egentlig har lagt grunnlaget for anskaffelsen av gjenstanden det tvistes om. Dette kan for eksempel gjelde ved kjøp av bolig. Dersom denne er kjøpt for partenes felles sparepenger, er det ikke gitt at for eksempel mannen er eneeier av denne, tiltross for at det er dennes navn boligen er anskaffet i. Denne problemstillingen kan oppstå selv hvor boligen er kjøpt av midler mannen har spart opp fra sin inntekt, eller hvor det er mannen som har signert for boliglånet fra banken. Løsningen begrunnes i at kvinnens inntekt kan ha muliggjort mannens sparing. Dette kan f.eks være tilfellet hvor kvinnen har forbrukt sine inntekter ved dekning av utgifter til det daglige husholdet. mens mannen har investert sine inntekter i langsiktige prosjekter, som hus, hytte eller sparefond. Er anskaffelsen et resultat av et slikt økonomisk samarbeid, er det i enkelte sammenhenger også naturlig å betrakte partene som sameiere i tingen. Ved deling av eiendelene er det derfor ikke tilstrekkelig å se på eierforholdene slik disse fremstår utad for omverdenen. Det er den som påstår å være sameier i tingen som også må bevise at forholdene slik de fremstår utad ikke representerer det virkelige eierforholdet mellom samboerne. Det er derfor fornuftig å inngå skriftlig avtale om eierforholdene allerede ved anskaffelsen av eiendelen. Sameie kan også stiftes hvor den ene samboeren ikke har hatt midler til å dekke utgifter, men har bidratt til anskaffelsen av eiendelen gjennom arbeid i hjemmet. Dette prinsippet kom til uttrykk i husmordommen fra Saken gjaldt en tvist mellom ektefeller, men den har relevans også for samboere. Det må her foretas en konkret helhetsvurdering ved avgjørelsen av om partene er sameiere eller ikke. Sentralt i vurderingen vil være hvorvidt ervervet er skjedd på grunnlag av et økonomisk fellesskap, samlivets varighet, samt hva slags verdier det er tale om. Sameieandelens størrelse vil ha betydning for hvor stor del av salgssummen de respektive sameierne skal ha ved et eventuelt salg, samt i hvor stor del av tingen kreditorene kan ta beslag i. Etter sameieloven 2, 1. ledd eier sameierne like stor del hver, med mindre det kan godtgjøres at den ene eier mindre enn den andre. Det kan også oppstå en rekke spørsmål om hvorvidt en av partene ved oppløsning av et samboerforhold har rett til vederlag fra den andre. Dette kan grunne i at den ene for eksempel har pusset opp den andre samboerens hus, jobbet i den andre samboerens forretning eller dekket mer av fellesutgiftene enn den andre. Forholdene er ikke regulert i egen lovgivning. En samboers vederlagskrav kan imidlertid begrunnes i alminnelige berikelses- og restitusjonsbetraktninger eller på rimelighetsprinsipper. Krav på vederlag kan også følge av avtale mellom samboerne. Hillevågsveien 100, 4016 Stavanger Tlf: WEB MAIL Tråkk våren i gang! - En fantastisk mottakelse både i Stavanger og Sandnes. Folk sykler som aldri før, og stadig flere blir mer kresne i innkjøpene, sier en fornøyd innehaver av Sykkelzentrum, Jostein Moene. Firmaet, som har sin største utstilling i Øglænds gamle sykkelfabrikk i Sandnes, har hatt en enorm framgang og fører alt fra rimelige barnesykler til eksklusive konkurransesykler. Tro det eller ei, men det finnes faktisk dem som betaler over for en sykkel! - Før spurte folk om girsystemer nå spør de om rammer - Sykkelkjøperne har funnet ut at over 90 % av syklene på det norske markedet har girsystemer fra samme fabrikant - nå begynner de å skjønne hvor viktig rammen er - i hvert fall de som sykler mye. Rammen handler nemlig ikke bare om vekt, sier Moene, men hvor god den er til å overføre kraft. En god ramme gjør det ganske enkelt letter å sykle. Jim Felt verdens beste rammebygger -Felt er vårt viktigste merke. De som legger merke til slikt, fikk sikkert med seg at Einar Lode vant Nordsjørittet i fjor med Felt. Dette er lette, spenstige rammer med enormt god kraftoverføring. Jim Felt startet karrieren med motorsykler og tegnet triathlon-sykler som hobby. Etter hvert ble rammene hans så populære at han måtte starte egen fabrikk. Karbonsykler rykker fram I det store miljøet for landeveissykler, er det karbonsykler som er det store for tiden; lette, stive rammer med god kraftoverføring. - Vi kan tilby slike sykler fra 20 til ,- forteller Moene, og for god syklist med ambisjoner, er de verd hver krone. Sykkel er faghandel - Utvalget av sykler er enormt. Kvalitet og design varierer, og det er ikke alltid like lett å finne ut hva en egentlig trenger. Mange av våre ansatte lever og ånder for sykling og er like opptatt av at minstemann skal få en trygg og robust sykkel, som at en konkurranserytter skal få skreddersydd en modell som kan hjelpe han eller henne og knipe inn de nødvendige tiendelene som sikrer en plass på pallen. Vi har til enhver tid i overkant av 150 sykler i butikken, og vi skal helt sikker finne den rette for den aktuelle bruken. For det er forskjell på å trille ned til butikken i ny og ne, og å sykle 3 4 mil hver dag. Verksted og bekledning - Som en faghandel er vi opptatt av å føre alt det en trenger for å ha glede av sykkelen: Et stort og godt verksted med fullt delelager, nyttig tilbehør og god bekledning. Vi har blant annet Norges største Assosavdeling, det råeste innen sykkelbekledning. FAKTA: HVA: Alt innen sykler SYKKELZENTRUM HVORFOR: Sykkelsesongen er i gang HVOR: Stavanger,Møllegaten14, ved Madlaveien Sandnes, Storgata, i huset vårt. KONTAKT: Stavanger: Tlf Sandnes: Tlf FORTJENER DIN BEDRIFT EN SPENNENDE REPORTASJE I LOKALAVISEN TS - RING FORTJENER DIN BEDRIFT EN SPENNENDE REPORTASJE I LOKALAVISEN TS - RING

3 Det er den gode historien som selger REDAKTØR Svein Kåre Edland MARKEDSSJEF Egil Karlsen MARKEDSKONS. Frank R Olsen KOORDINATOR Tove Richter Hvor rik skal Staten få lov å bli? Har vi oppnådd full likestilling på vaskerommet? I en undersøkelsen gjennomført av analysebyrået Norstat, ble det kartlagt nordmenns holdninger til ansvar for familiens klesvask. Undersøkelsen ble gjennomført på et representativt utvalg på 1000 respondenter over hele landet, og viser at vi ennå har langt igjen til likestilling på vaskerommet. Bare 1 av 10 menn tar ansvaret for klesvasken i hjemmet, mens ansvaret for klesvasken ligger hos hele 7 av 10 kvinner. Kun 2 av 10 par deler på ansvaret. Men det er betydelige forkjeller på hvem kvinner og menn mener har ansvaret for klesvasken i hjemmet. 8 av 10 kvinner mener ansvaret ligger hos dem, mens bare 5 av 10 menn mener at ansvaret for klesvasken ligger hos en kvinne. 2 av 10 menn sier ansvaret ligger hos dem, mens nesten ingen kvinner (4 prosent) mener ansvaret ligger hos mannen. Landet sett under ett er det menn på Vestlandet som tar minst ansvar for klesvasken: Bare 8 prosent av mennene tar dette ansvaret. Best ut kommer menn i Oslo, men heller ikke de kan vise til imponerende vaske iver. Kun 19 prosent av menn i Oslo tar ansvaret for klesvasken. Hovedfunn i undersøkelse om klesvask Det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret gjelder fortsatt når det kommer til klesvasken Hos 7 av 10 husholdninger ligger dette ansvaret hos en kvinne Hos 1 av 10 husholdninger ligger dette ansvaret hos en mann Hos 2 av 10 husholdninger er dette ansvaret likt fordelt Mennene er mest fornøyde med partnerens innsats ifht klesvasken og kvinnene er minst fornøyde 2 av 3 menn synes partneren vasker klær ofte nok, bare 1 av 3 kvinner sier det samme Bare 7 prosent av mennene mener partneren ikke vasker klær ofte nok. 1 av 3 kvinner sier det samme Det er stor forskjell på kvinner og menns oppfatning av hvor nyttig det er å lære mer om klesvask 35 prosent av mennene mener dette vil være ganske eller meget nyttig 18 prosent (halvparten så mange) av kvinnene svarer det samme For øvrig gir undersøkelsen grunnlag for å si at kvinner liker klesvask bedre enn menn. 5 AD Fritz H L Fjellaker AD-Assistent Martin Tangen Lokalavisen er større enn Aftenbladet og RA tilsammen Distribueres med Posten i eksemplarer For annonsering, oppdragsjournalistisk reportasje eller noe spennende redaksjonelt: ring/mail: Tlf: / UTGIVER: Lokalavisen TS Hillevågsveien 101, 4016 Stavanger Opplag: aviser. Dekning: Alle husstander og bedrifter i Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Rennesøy, Finnøy, Kvitsøy, Strand, Hjelmeland, Forsand, Gjesdal, Bjerkreim, Time, Hå, Klepp og Egersund. TEKSTFORFATTER Sveinung Dybvig MARKEDSKONS. ØNSKES CV til: Redaksjonelt materiale er delvis basert på oppdragsjournalistikk. Distribusjon: Posten Trykk: Edda Trykk AS Mange tiltak som berører den vanlige rogalending bestemmes av kommunene. Det er alt fra å dekke behovet for lege, barnehage, skole, samferdsel, sosialtjeneste, pleie og omsorg, og ikke minst kultur og fritidsaktiviteter. Jeg har god kjennskap til flere rådmenn i kommuner i vårt distrikt, og jeg hører aldri at de sier at nå har vi så mye penger at det bare er luksus. Nei Tvert om, det er en evig kamp om å prioritere mellom gode formål, og vanligvis så medfører overføringene fra staten omtrent bare det som kostnadsnivået øker med. Så finnes det sikkert noen regjeringspolitikere som vil kunne si at jo det ble en reell økning på kanskje 5 milliarder. Men hva er 5 milliarder når kommunene må legge ned skoler, redusere legestillinger og det fremdeles koster penger å ha unger i barnehager. Og så går staten med 500 milliarder i overskudd? Det fosser inn i alle statlige kasser og hver eneste kiste staten har er sprekkferdig. Vi har så mye penger at det er blitt et stort problem, mens kommunene ikke har nok penger til å dekke primærbehovene? Men skattenivået må jo øke hører vi fra politikerne, og selvfølgelig må avgiftene på bensin og diesel øke. Vi skal jo reise kollektivt. Men hvor er det mulig? Og hvorfor er ikke kollektiv transport gratis? Vi har i alle fall råd til det, men vi gir blaffen i miljøet og velger heller å bygge ut 4 felts veier i stedet. Det som forundrer meg aller mest er at vi godtar det. Nærmest ingen ser ut til å ha noe i mot at staten blir rikere og rikere, mens kommunene sliter. På tide med et opprør til fordel for kommunene? Ha en strålende dag. Svein Kåre Edland Redaktør

4 6 Nye skjenkeregler i Stavanger I lang tid har det vært misnøye med dagens skjenkeregler, og både utelivsbransjen og politikerne har vært opptatt av å tegne opp skjenkekartet på ny. Et politisk flertall med Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Pensjonistpartiet har nå blitt enige om nye skjenketider som skal gjelde fra 1. juli. De gamle nattklubbene med alle rettigheter er nå tilbake i Stavangers uteliv. Er du under 21 år, er skjenkingen slutt klokken Her er hovedpunktene: Utesteder som vil åpne dørene før klokken 22.00, må stenge skjenkingen klokken Stedet må også stenge en halvtime senere. Utesteder som vil drive nattklubb og servere alkohol til klokken 03.00, må stenge 03.30, men får ikke lov til å åpne før De nye reglene vil ikke skille mellom øl, vin og brennevin. Nattklubbene får dermed alle rettigheter, men må ha minst 21 års aldersgrense. Forlenget åpningstid og høyere aldersgrense blir det eneste kriteriet for nattklubbdrift. Det blir ingen krav til interiør, musikktilbud, mat etc. Et fornuftig forslag mener Arne Ø. Joakimsen fra Herlige Stavanger. Joakimsen kontrollerer en rekke restauranter, barer og nattklubber, og sier at forslaget vil medføre at de voksne får et bedre tilbud seint, mens de yngste kommer seg tidligere hjem. Høyres Christine Sagen Helgø sier at det ikke er aktuelt å forandre forslaget, selv om det nå formelt skal ut på høring. Alt tyder på at forslaget blir vedtatt i bystyret 28. april. Lokalavisen regner med at vedtaket vil få stor betydning for mange andre kommuner som nå vil få stort press på å tilpasse egne skjenkeregler til storebror Stavanger gram TWIST NORGES BILLIGSTE? PRISEKSEMPEL: ORDINÆR PRIS 39, FISKEHARPE Stort utvalg i butikken, kom inn og se! KJEKK Å HA TIL PÅSKEFJELLET! ENGANGSGRILL Griller i ca timer SALG AV NYE TILHENGERE TIL PRISER DU DRØMMER OM HESTEHENGER GX 505 CLASSIC MASKINHENGER GX 84 RAMP EL. HYDR. TIPPEHENGER TT 105 MED KJØRERAMPER t a t u r e n i n n o m f o r e t g o d t k j ø p o g e n t r y g g h a n d e l Tren så mye du vil Kun kr 85,- pr mnd Ingen innmeldingsavgift Opp til 25 år, deretter kr 150,- Gratis prøvetime For prøvetime, gå inn på og finn ut hvor og når du vil trene. Crifo Centura driver omfattende salg av nye tilhengere fra de fleste store kvalitetsmerkene. Vi fokuserer spesielt på maskinhengere, skaphengere, hestehengere og biltransporthengere. I tillegg driver vi med salg av kontormøbler, maskiner og biler for oppdragsgiver. Crifo Centura er distriktets ledende aktør når det gjelder avviklingssalg i forbindelse med opphør eller konkurs B o g a n e s v e i e n 48, 4020 St a v a n g e r Tl f : w w w. c r i f o - c e n t u r a. n o 101 Re k l a m e bu r e au 101 Re k l a m e bu r e au Grå / blå 125 x 55 x 61 cm PUTEKASSE 4 99 SMÅGODT Mange sorter pr hg SJEKK PRISEN! CAFÉSETT ORDINÆRPRIS5 59,99 PLASTKASSE 31 liter 349,- 399,- Plastrotting natur To stoler + bord Pris per del kr 169,- Vi tar forbehold om trykkfeil og at enkelte varer kan bli fort utsolgt. / Tlf.: Tilbudet gjelder ut uke 12 SPESIALTILBUD FOR UNGDOM Friskis & Svettis tar økonomien til ungdom på alvor! Europris Bryne, Ålgård, Ganddal, Sandnes, Sola, Åsen, Støperigata, Madla, Randaberg, Nærbø, Egersund, Bogafjell og Jørpeland

5 oppdragsjournalistikk Helse & Livsstil Krystal mosaikk fra 460,- pr. m2 1 Tan Brown (Granitt) 30 x 60 ell er 30 x 30 Kr 590,- pr. m 2 5 Black pearl (Granitt) 30 x 60 ell er 30 x 30 Kr.390, -pr. m 2 10 x 10 Kr. 510,-pr. m 2 ETTER BOKEN: - Med god kunnskap og lang erfaring, får man gode resultater, sier Olav Kristensen. 2 3 Blue pearl (Granitt) 30 x 60, 30 x 30 eller 10 x 10 Kr.990,- pr. m 2 Emerald pearl (Granitt) 30 x 60, 30 x 30 ell er 10 x 10 Kr.990,- pr. m Ice flower (Granitt) 30 x 60 ell er 30 x 30 Kr.590,- pr. m 2 China black (Granitt) 30 x 60, 30 x 30 eller 10 x 10 Kr.590,- pr. m 2 Trygg behandling 4 Dark grey (Granitt) 30 x 60 ell er 30 x 30 Kr.390,- pr. m 2 8 Black galaxy (Granitt) 30 x 60, 30 x 30 ell er 10 x 10 Kr.790,- pr. m 2 av kosmetiske hud- og hårplager i Sandnes Hvis du trenger en Tror det ikke før jeg får se det opplevelse, kan du lese prisene våre! Småstein /rullestein mosaikk Fra kr.550,- pr.m2 (fra 65,- pr.ark) Midt i Gausel sentrum sving nedover når du komm e r til murmes t erv eien så ser d u o s s re t t til v e n s t r e id e t d u passerer d e t f ø rs t e byg g e t. Med laserteknologi kan mange av folks små eller store problemer behandles. Enten det er uønsket hårvekst, acneproblemer, sprengte blodkar, uønskede flekker i huden eller annet. Begrensningene er få og mulighetene mange på Hudlaserklinikken i Sandnes. Med allsidig behandling av hud-og hårproblemer har klinikksjef Olav Kristiansen på Hudlaserklinikken siden 1999 vært redningen for folk som sliter med kosmetiske problemer. Med fagkunnskap og avansert laserteknologi har mange fått en bedre hverdag. - Men enda er det dessverre ikke alle som er klar over hvor lett og effektivt man kan få hjelp, påpeker Kristensen. Sterk hårvekst er naturligvis et stort problem for kvinner, særlig i ansiktet. Det er lett å glemme at det kan bli en psykisk belastning. Kanskje vil livssituasjonen bli bedre dersom en kan få behandling, uten å måtte stå i lang kø først. Opplysning gir trygghet Adkomsten til Hudlaserklinikken på Sandnes er hyggelig og svært imøte-kommende. Det er også de ansatte og omgivelsene forøvrig. Det er veldig viktig for oss at pasientene føler seg velkomne og avslappet. Derfor har vi lagt stor vekt på omgivelsene på klinikken, sier Kristiansen. Vi setter av ekstra god tid til pasientene og sørger for grundig og informative opplysninger for dem som kommer hit for store eller mindre problemer. Behandlinger gjøres både på unge og voksne - både kvinner og menn. - Vi har løsningen på mange av de små og store problemene folk sliter med i forbindelse med hud og hår. Begrensningene er få og mulighetene mange, sier Kristensen. - Hår på uønskede steder, kviser, sprengte blodkar, gammelmanns-flekker fjernes raskt og effektivt. Selv om Hudlaserklinikken er godt etablert her på Sandnes, er mange ukjente med behandlingsmetodene våre. Vi er nøye på gi en grundig innføring i de metodene vi bruker og hva vi kan oppnå. Kosmetologisk bistand Enkelte hudproblemer forbedres med kun en laserbehandling, mens andre krever flere. Metodene Hudlaserklinikken bruker, består av meget avansert laserteknologi og god kunnskap om hud og hår. Behandlingsmetodene er tilnærmet smertefrie, men krever til gjengjeld en ekstrem grad av presisjon hos den som utfører behandlingen. Hud som er blitt skadet, for eksempel etter lang tids acne problemer og grovporet hud vil bli forbedret. Nå har også Hudlaserklinikken i Sandnes en nyhet til behandling av appelsinhud. Ved hjelp av en helt ny metode kalt Tri-active, behandles appelsinhud. En tredelt teknikk med laser, dypmassasje og såkalt Cryoterapi skal heretter erstatte diverse kremer og kosmetikk som har vist seg å være nokså resultatløse. - Med god kunnskap og lang erfaring, får man gode resultater, avslutter Olav Kristensen. FAKTA: HUDLASERKLINIKKEN HVA: Klinikk som behandler kviser, utfører hårfjerning og hudfornyelse, fjerner cellullitt, sprengte blodkar, rød hud, gammelmannsflekker, hudutvekster, rynker m.m. HVOR: Langgata 18, Sandnes. KONTAKT: Tlf.: FORTJENER DIN BEDRIFT EN SPENNENDE REPORTASJE I LOKALAVISEN TS - RING

6 10 oppdragsjournalistikk Bolig & Interiør 11 Redaktør Svein Kåre Edland: Vi er faktisk litt overrasket over å oppdage hvor mange som leser vår avis, EGENANNONSE men gleder oss over at våre annonsører får god respons, og at vi stadig får flere lesere som liker vår avis. Vi låner mye men ikke til forbruk For første gang på 6 måneder faller ikke husholdningenes låneopptak. Statistisk Sentralbyrås K2- tall viser 11,2% gjeldsvekst for husholdningene, samme vekst som i desember. Det er noe overraskende at låneopptaket ikke faller, da det generelt ser ut til at mange nå har blitt litt mer forsiktige med pengebruken. De fleste hadde ventet at detaljhandelsindeksen skulle stige i januar, men tallene viser nå at det faktisk ble et fall på 0,5%. Ifølge Erik Bruce i Nordea Markets er det mye som tyder på at renteøkningene i Norge nå ser ut til å virke. Norges Bank har prognoser som antyder lavere konsumvekst nå i 2008, og det tror vi vil fortsette sier Bruce. Fremdeles venter de fleste ytterligere en renteøkning fra Norges Bank, men dersom fallet i konsumvekst fortsetter, øker håpet om å slippe den siste renteøkningen. Det vil være bra for alle låntakere. SPØR OSS OM PRIS PÅ VINDUER! Lagervinduer -45% Bestillingsvinduer -35% Vi har også gode tilbud på inner- og ytterdører Roald Amundsensgt. 113, 4007 Sandnes Tlf.: Mail.: Bedriftens historie blir tatt godt vare på av de ansatte Olav Bjørne Tonstad,Christoffer Gill,Einar Helgaland og Ron Einar Tonstad Årets pick-up suksess Prøv den hos Bilsenteret i Hillevåg Hillevågsveien 103, 4016 STAVANGER Tlf: Fax: E-post: Tre i alle former og tradisjoner I snart 30 år har den tradisjonsrike Holmen Treindustri forsynt markedet med utvendige og innvendige sprosser og dreide/freste produkter, som søyler og rekkverksdeler til trapper og terasser. Med nye eiere fra august i fjor, har en også tatt steget ut på nye spennende markeder. Innvendige og utvendige sprosser og skodder går nok aldri av moten, og det er derfor viktig for oss å fortsatt kunne serve dette markedet, forteller den nye eieren Olav Bjarne Tonstad. Sammen med sønnen Ron Einar Tonstad overtok de bedriften på Kvål i Sandnes 1. august i fjor. Sammen med dreide søyler i klassisk stil har nok dette vært bærebjelken i bedriftens historie. Det foregår en stadig større del av rehabilitering og oppussing i de tusen hjem og hytter, og dette sørger for at markedet virker å være rimelig konstant, fastslår den blide bedriftslederen. I denne forbindelse har vi også egen produksjon for maling av sprosser. Dette er ganske enkelt et stort kar hvor sprossene dyppes ned i. Det er vel ikke få som har fått satt tålmodigheten kraftig på prøve når sprossene skulle få et nytt og tiltrengt malingsstrøk. Mens alt en trenger å gjøre er å plukke de ned, og levere hos oss. Så sørger vi for at malingsjobben blir gjort, enkelt og effektivt forteller Ron Einar Tonstad. Utsikt helt inn i stuen Far og sønn Tonstad har imidlertid forstått at det er viktig å følge med i markedet, noe som deres nye glassrekkverk i tre er et godt eksempel på. Med det tradisjonelle rekkverket, er det stor sjanse for at en stenger sol og utsikt ute, mens en med vår løsning lar lyset slippe til både på terrasse og helt inn i stuen, forteller en oppglødd leder. Her er alt skreddersøm, og produseres ferdig hos oss, klart for montering på plassen. Dette gjør også at vi kan forestå ferdigbehandlingen som for eksempel beising eller maling før montering. I og med at vi står for egen produksjon, gjør dette oss i stand til å levere til alt fra hytter til boligblokker og forretningsbygg. Lykkelig som stor Den store og flotte bygningen vi har her har også vist seg å være veldig godt egnet til prefabrikkering, forteller far Tonstad, mens han slår ut med armen for å understreke størrelsen på produksjonshallen. Dette gir oss store muligheter til å ferdigstille elementer for både små og store produksjoner. Akkurat nå er vi i gang med å produsere seksjoner til to vanntanker med en høyde på 4 meter og diameter på hele 14 meter. En annen spennende jobb blir å prefabrikkere støpeformer som skal brukes til å få dobbelsporet mellom Stavanger og Sandnes på skinner. Rogalands industri nr. 1 olje/offshoreindustrien har også sett at prefabrikkering av element hos Holmen Treindustri kan være gunstig og kostnadseffektivt. Med dagens stadige krav til effektivitet og logistikk, viser det seg nok at vår fleksible bedrift har mye å tilby, avslutter daglig leder, mens han haster videre i den store produksjonshallen. FAKTA: HOLMEN TREINDUSTRI HVA: Spesialproduksjon av utvendige og innvendige sprosser og dreide/freste produkter som søyler og rekkverksdeler til trapper. Glassrekkverk, og skreddersøm innen det meste av trebearbeiding. Samt prefabrikkering i egen hall av større industrielle element. HVOR: Kvålkroken 6, Sandnes. KONTAKT: Tlf mail: FORTJENER DIN BEDRIFT EN SPENNENDE REPORTASJE I LOKALAVISEN TS - RING

7 Utdanning & Jobb 12 oppdragsjournalistikk 13 Hvordan ha et bra ekteskap? I følge statistikken havarerer halvparten av alle ekteskap. Ikke særlig oppløftende tall, men i følge nettstedet lovenemotions.com er det håp. Noen enkle grep kan hjelpe de fleste skakk-kjørte ekteskap inn på rett spor. Som gift deler man det meste, også eventuelle problemer. To individuelle personer skal fungere sammen, selv når hverdagen er stressende. Her er tipsene til hvordan ekteskapet kan overleve. 1. Behold individualiteten, del på å føye dere. forholdene og hvordan dere skal fordele dette. god timing! Skal du skifte jobb - NÅ er Bemanningsbyråene kontaktes nå oftere og oftere av firma på jakt etter ansatte til faste stillinger. De ønsker ofte ikke selv å gjøre arbeidet med å ansette rett person, men bruker heller bemanningsbyrå for jobben. Rekruttering av nye medarbeidere er kanskje den viktigste funksjonen i en bedrift. Den som samler de beste personalressursene rundt seg, vil alltid ha et konkurransefortrinn. vår viktigste oppgave er å sørge for at bedriften får et slikt fortrinn, sier Tove Iversen daglig leder i TopTempBemanning Unikt nettverk Solid bransjekunnskap og med et unikt nettverk, kombinert med en treffsikker metodikk for riktig rekruttering; Det er NYANSATT: Siv Hege Johnsen begynte i TopTemp i Februar i år. hemmeligheten bak vår suksess, forklarer Iversen. Vi tar gjerne hele rekrutterings-jobben, eller deler av den. Dagens situasjon på arbeidsmarkedet gjør at prosessen ofte blir lang for å finne rett person til jobben. Lav ledighet gjør at det ofte blir få søkere til hver stilling, sier Tove Iversen. Vi som bemanningsselskap har databaser med kandidater og et stort nettverk, noe som forenkler prosessen for bedriftene. I tillegg slipper bedriften jobben med utvelging og intervju, og blir ofte først involvert når vi sitter igjen med noen få søkere til jobben. Ulike prosesser - Utfordringene er forskjellige alt etter type stilling og tilgang på kvalifiserte søkere, forklarer Iversen. For de ufaglærte handler rekrutteringen mest å finne en pålitelig medarbeider med vilje til å stå på. TopTempBemanning kvalitetssikrer prosessen, og sørger for at bedriftene får tilgang til de mest motiverte, arbeidsvillige kandidatene. Er man ute etter en dyktig fagperson, blir prosessen litt mer omfattende. Kravet til kompetanse, utdanning og erfaring øker. Vi har tester og rutiner som fanger opp dette, og sørger for at de beste kandidatene blir tilgjengelige for bedriften din. For leder og nøkkelstillinger kreves det en tyngre prosess med mer omfattende testing og enda grundigere sjekk av kandidater for å gjøre et riktig valg. Ved å kartlegge stillingens organisatoriske rammebetingelser, kan vi ytterligere sikre rett person på rett sted. For bedrifter som er i sterk vekst kan TopTempBemanning fungere som ledelsens profesjonelle rådgiver i oppbygging av organisasjonen. Dette kan være din sjanse Alle som nå vurderer å skifte jobb, bør registrer sin CV i databasen vår, oppfordrer Iversen. Dette gjør at du kommer med i vurderingen for en jobb som du kanskje aldri ellers hadde visst om. Hos oss etterspørres både ufaglærte, fagfolk, rådgivere, mellomledere og ledere. Kanskje ligger nettopp din drømmejobb og venter her hos oss. FAKTA: TOP TEMP BEMANNING HVA: Bemanningsselskap HVOR Øvre Holmegt 1, 4006 Stavanger KONTAKT : Daglig leder Tove G Iversen Tel: TOPTEMP IT Bemanning: Inger Bergeland Tel: MER: FORTJENER DIN BEDRIFT EN SPENNENDE REPORTASJE I LOKALAVISEN TS - RING God utvikling for ekteskapet i Rogaland Ryktet om ekteskapets død er betydelig overdrevet. Tall som nylig er presentert fra statistisk sentralbyrå viser at stadig flere gifter seg, og færre skiller seg. Lokalavisen hører stadig at det står dårlig til med samlivet, men både i Rogaland og generelt i Norge er det en positiv utvikling. Totalt i Norge ble det i 2007 inngått ekteskap som innebærer en økning på 8.1 prosent. For Rogalands del var økningen på hele 11.5 prosent. Når det gjelder skilsmisser var det i fjoråret 969 skillsmisser i Rogaland, en nedgang på 7.3 prosent. For landet som helhet var nedgangen i skillsmisser på 6 prosent. Dersom 2+2 fremdeles er 4, regner redaksjonen i Lokalavisen med at fødselstallene for 2008 vil vise en tilsvarende kraftig økning. Vi ser fram til et fruktbart år. 2. Gi hverandre frihet til personlig utvikling, så unngår dere å føle dere fanget. 3. Kommuniser med hverandre, del tanker, selv om det er av negativ art. 4. Krangler bør være konstruktive, kritiser handlinger og ikke person. 5. Respekter hverandres følelser, ikke utlever privat informasjon til andre. 6. Inngå kompromisser og se saken fra den andres side. 7. Del ansvaret for barna, la ikke én gjøre all jobben. 8. Avklar de økonomiske Tren så mye du vil Kun kr 150,- pr mnd Ingen innmeldingsavgift Gratis prøvetime For prøvetime, gå inn på og finn ut hvor og når du vil trene. 9. Del på husarbeidet, det sparer mye krangling. 10. Vær enige om ferieavviklingen, gjør noe alle vil trives med. 11. Ikke glem sex! Det er et faresignal hvis sex nedprioriteres. Sex er et uttrykk for kjærlighet og en viktig del av samlivet, så jobb for å holde på lidenskapen. Hold dere i form, tenk på hvordan dere kler dere og vis interesse for hverandre. Et bra ekteskap består av hardt arbeid, kompromisser og samhold. Basisen er kjærlighet, men dere må jobbe for å holde den i live. Lykke til. / Tlf.: SPESIALTILBUD FOR VOKSNE NORGES STØRSTE LEVERANDØR AV TRENINGSGLEDE 101 Re k l a m e bu r e au

8 14 Eiendom oppdragsjournalistikk oppdragsjournalistikk Eiendom 15 ENEBOLIG PÅ VASSØY Fremtiden begynner nå REEFELTET PÅ BRYNE MONTERIMG AV FERDIG VEGGMODUL Ytterst i sjøkanten på Vikevåg i Rennesøy, rustes det nå opp for å imøtekomme fremtidens mer tidsriktige måte å bygge på. Og mens den ramsalte sjøen hissig slår mot strandsteinene, snekres det ferdige husmoduler inne i de store produksjonshallene. I flere mannsaldere har den trauste tømmermannen, som egenhendig tok huset fra grunnmur til innflyttingsklart, med håndmakt sag og hammer, vært synonymt med god bygningskikk. Men denne bransjen står nå overfor mange nye utfordringer, hvor spesialisering nok vil bli mer og mer gjeldene, forklarer daglig leder i Duplo Element Tom Øystein Angelsen. Og med de nye byggeforskriftene som nå kommer, vil vi ha en effektiv produksjon som raskt vil kunne tilpasses disse. Og det er ikke tvil om at Duplo Element har tatt utfordringen om å kunne bygge for fremtiden. Å bygge hus er en stor investering. Alle vil ha topp kvalitet ingen vil bruke millioner på et produkt som ikke holder mål. Huset skal tåle regnets pisking og stormens herjinger i tiår etter tiår. Solid håndverk i byggeprosessen er nødvendig for å oppnå best mulig resultat. Her på Sør- Vestlandet er vi vant til ruskevær med mye nedbør da skal vi huske at fuktighet er husets store fiende. At bygg står utette under regntunge skyer i uke etter uke kan fort medføre skader som på sikt påfører huseieren ekstra kostnader. Den nye rasjonelle byggemåten Byggeprosessen på byggeplassene er i våre dager under et veldig stort press. Og dette har dessverre vist seg med mange uheldige resultater med påfølgende reklamasjoner, som ikke er til fordel for verken utbygger eller kunde. Vi gjør det slik fordi vi tror det er den beste måten å bygge hus på helt uforstyrret av skiftende værtyper og arbeidsforhold. Dette har også vist seg å være en prisgunstig måte å gå frem på. Denne måten å bygge på vil øke effektiviteten og arbeidsoperasjonene blir mest mulig rasjonelle. I vår produksjonshall har arbeidsstokken de beste betingelser for å gjøre en best mulig jobb for kundene våre. Det blir bra hus av slikt til en fornuftig pris. Våre beregninger viser at utbygger kan øke sin egen kapasitet opp mot 25 30%. Så i disse ulvetider bør nok mer enn en leder ta fram kalkulatoren, sier en smilende Angelsen. Enkelt og greit Duplo Element produserer elementhus. Vi bygger hele vegger innendørs og disse leveres ferdig kledd med vinduer og full isolasjon. Med så høy ferdighetsgrad før arbeidene på selve byggeplassen begynner, kan vi love tette boliger i løpet av få dager. Og det er her hemmeligheten ligger. Med så kort byggetid på plassen, får en mye mer effektiv utnyttelse både med hensyn til logistikk, og koordinering med andre faggrupper. Vi leverer i utgangspunktet et råbygg klar for innredning, og sørger derfor for minimalt med utearbeid. Så i tillegg til at utbygger øker sin kapasitet, vil også tømmermenn og snekkere få et bedre arbeidsmiljø. Samtidig som en slipper å oppleve arbeidsutsettelser på grunn av dårlige værforhold. Håndverkstradisjoner på gamlemåten Duplo Element er en tvers gjennom produksjonsbedrift som leverer gode solide håndverkstradisjoner på en litt annen måte. Og det vil derfor ikke være noen som vil se forskjell på et hus som er produsert hos oss, enn et som er oppført på gamlemåten. Produktet er det samme, og vi driver med 100% skreddersøm her hos oss, forteller en stadig mer ivrig daglig leder. Alt blir produsert på grunnlag av tegninger fra oppdragsgiver, og det er derfor i prinsippet ingen begrensninger på utforming eller type. Dermed er vi i stand til å produsere både for store entreprenører som Skanska og JM Byggholt, og for små og mellomstore byggmestere som ønsker å øke sin egen kapasitet. Duplo Element bygger også modulhus. Her blir hele boligen i størst mulig grad ferdigstilt inne på fabrikken. Deretter blir modulene fraktet til byggeplassen for å bli satt sammen til et hus raskt og effektivt. FAKTA: DUPLO ELEMENT HVA: Produksjonsbedrift som bygger og leverer elementhus og modulhus samt precut. HVOR: Vikevåg, 4150 Rennesøy KONTAKT: Tlf: Mob: Web: Mail: FORTJENER DIN BEDRIFT EN SPENNENDE REPORTASJE I LOKALAVISEN TS - RING FORTJENER DIN BEDRIFT EN SPENNENDE REPORTASJE I LOKALAVISEN TS - RING

9 16 Helse & Livsstil oppdragsjournalistikk BIKUBÅ VELVÆRE vil takke sine kunder for stor respons under Velværedagene! Vi ønsker nye og gamle kunder velkommen! Bikubå NYE HØYDER. Golf har hatt et enormt oppsving(slag) i popularitet de siste årene. Foto: COLOURBOX Golfturnering for bedriftslag Spiller du golf? Kunne du tenke deg å ta med noen kollegaer i bedriften din og delta i Rogaland Bedriftsidrettkrets nye golfturnering i 2008? Elise Fredriksen i RBIK forteller entusiastisk at nå får alle golfinteresserte en super anledning til å delta i kretsens nye serie som starter i mai. Det er veldig spennende å spille turnering sammen med kollegaer sier Fredriksen, og minner om at det er viktig at ansatte møtes utenfor den ordinære arbeidsplassen. Det er gøy, sosialt, og så får vi beveget oss i tillegg. Golfturnering for alle uansett nivå Alle kan delta sier Elise Fredriksen til Lokalavisen. Her kan du ta med kolleger til vennskapelig dyst mot lag fra andre bedrifter. Selve turneringen har en stor fordel gjennom et meget godt samarbeid med 2 golfbaner, og kan derfor tilby terminliste med fastsatte spilletider for kampene i sesongen. Det gjør det mye enklere for spillerne som da slipper å bruke tid på å bestille spilletider. Lagene i Sør-Rogaland spiller på Bærheim Golfpark og Randberg Golfklubb sin bane. Kampene spilles vanligvis på hverdager, med start kl Hvordan spilles turneringen? Turneringen spilles som serie for lag, og etter Norges Golfforbunds regler. Hver runde spilles over 9 hull. Det enkelte lag har 2 spillere i hver kamp/runde. Lagene deles inn i puljer med 8 lag og 7 kamper i sesongen. I løpet av sesongen kan laget benytte inntil 6 spillere. De beste lagene møtes til spennende sluttspill. Serieturneringen spilles som Fourball Stableford med 3/4 handicap av tildelte slag. Lagets poengsum er lik summen av lagets beste poeng på hvert hull. Det gir spennende kamper for alle, uansett handicap. Påmelding - frist 10. april Turneringen spilles i perioden mai-september, men med opphold i skoleferien. Påmeldingen gjør du via internett www. rbik.no. Gå inn på golf, og se på all informasjon. Selve registreringen kan du også gjøre direkte på nettet. Bedriftsidretten - en del av idretten og arbeidslivet Norges Bedriftsidrettsforbund er en ideell og non-profit organisasjon. Likevel er det et av de største særforbundene i norsk idrett, med over medlemmer. Organisasjonen skal skape et sprekere Norge hvor alle får et mosjonstilbud, uavhengig av kjønn, alder og egne forutsetninger. Mange muligheter med bedriftsidrett Rogaland Bedriftsidrettskrets har mange tilbud om aktiviteter. I tillegg til den tradisjonsrike bedriftsidretten står bedriftsidretten bak aksjoner og aktiviteter som Sykle til Jobben og Aktiv Bedrift. Som medlem har du en rekke fordeler og medlemskapet gir store muligheter for spennende utfordringer sammen med gode kolleger. Bedriftidrettens visjon er Et sprekere Norge. Organisasjonen skal skape et sprekere Norge hvor alle får et mosjonstilbud, uavhengig av kjønn, alder og egne forutsetninger. Norges Bedriftsidrettsforbund skal bidra til å styrke befolkningens fysiske form og helse ved å skape en varig motivasjon for regelmessig fysisk aktivitet og friskvern. Aktivitetene skal være lystbetonte, lett tilgjengelig og gi en positiv opplevelse for utøveren Gå inn på for mer fyldig informasjon. Siste året var følgende 35 bedrifter representert i turneringen. T. Stangeland Maskin Weatherford NCC Construction Fokus Ge Money Bank Jama Marina Rogaland Taxi AGR Sport Iron Mountain Klepp Sparebank Block Berge Bygg Hovland Trevare Malthus Stavanger Universitets Sykehus ABB Bryne Technor PI-Intervention TDC Song Rogaland Politi Smith Services Netpower Kaefer IRIS BP Vetcogray National Oilwell SFF NRK Rogaland Eni Norge Synergi Telesport DataDesign Betong BIS Industrier LOC Norge FAKTA: ROGALAND BEDRIFTIDRETTSKRETS HVA: Tilbyr mange aktiviteter for bedrifter. Vårens aktiviteter er: golf, O-løp, FRISK-karusell og sykkelkarusellen. Påmelding for høstens aktiviteter: 25 mai 2008 HVOR : Viking Stadion Jåttåvågen KONTAKT: Tlf: FORTJENER DIN BEDRIFT EN SPENNENDE REPORTASJE I LOKALAVISEN TS - RING Photon - behandling 5 behandlinger 1560,- (1950,-) Reduserer smerter i muskler og ledd Betennelsesdempende Gir økt energi Reduserer cellulitter Øker søvnkvaliteten Reduserer luftveisproblematikk som allergi og astma grossisten 10 behandlinger 2730,- (3900,-) Haugåsveien Hillevågsveien Velvære -Grossisten Massasjestol Solarium Lysterapi Massasjebad Photonterapi Bikubå Velvære Hillevågsveien Stavanger telefon: e-post: Åpningstider: Man - fre: Lørdag: 9-16 vvg.no

10 18 19 Lokalavisen i stor fremgang 101 Re k l a m e bu r e au Det norske mediebildet er ikke alltid like lett å bli klok på. Her sjongleres det med seertall, lesertall, klikk og fusjoner. Og som vanlig er det ikke kampen om kundenes, men annonsørenes gunst det konkurreres om. I Lokalavisen har vi derfor lagt oss på en enkel og jordnær linje. Vi får ganske enkelt trykkeriet vårt til å levere aviser til Posten annenhver uke. Og selv om Posten kanskje ikke lenger er like sikkert som banken, så vet vi at med stor grad av sikkerhet, vil våre kunder i hele sør-rogaland motta avisen i sin postkasse. Like enkelt er det vel også at Stavanger Aftenblad, Jærbladet og Rogalands Avis får levert henholdsvis , og aviser fra sine trykkeri hver dag. Men historien med å eie sin egen distribusjonskanal, kontra å bruke Posten som vi, har vel strengt tatt ikke vært den store suksessen ute hos kundene? Vi har ganske enkelt tatt mål av oss til å kunne levere en ukeavis som folk liker å lese, og hvor annonsører kan nå ut til flest mulig til en best mulig pris. Vi er i dag 7 hardt arbeidende kollegaer som ikke har som målsetning om å revolusjonere avis-bransjen i distriktet. Vi er derfor faktisk litt overrasket og ydmyke over å oppdage hvor mange som allerede leser vår avis, og ikke minst gleder vi oss over at våre annonsører får god respons. Bramble En del av gleden ved å nyte en cocktail, er å beundre hvor godt den ser ut. Denne drinken har sin bakgrunn fra en annen suksessrik cocktail. Vi bruker den opprinnelige slingoppskriften som vi for eksempel kan ta fra en klassisker som Singapore Sling, men kirsebærlaget erstattes med Crème de Mûre (bjørnebær likør) Dette er en drink som kommer inn på barkartet når Barakademiet flytter inn til Stavanger sentrum i neste måned. Vi presenterer også to andre varianter av Bramble. Dette er en drink som balanserer skarpheten fra ginen og sødmen fra likøren på en bra måte. Oppskrift 4 cl. Bombay Sapphire (Gin) Press juice fra 1/2 sitron ca. 1 cl. Sukkerlake (tilpass etter din smak) 1 cl. Créme de Mure Garnityr: Sitronskive (og et bjørnebær) Fremgangsmåte: Press juice fra en halv sitron og hell i sukkerlaken. Tilsett knust is og hell i Bombay Sapphire, og rør om før du heller i Créme de Mure forsiktig over. Garner med en sitronskive og et bjørnebær. Tips! Sukkerlake lages ved å blande en del oppkokt vann til en del sukker. Rør til sukkeret smelter, og sett til avkjøling. PLEASE ENJOY OUR COCKTAILS RESPONSIBLY Riper i lakken? Reperasjon til faste Lave priser Levering på dagen med kvalitetsgaranti Hermansen & Hellestø på Sola har kjøpt seg inn i Micropaint Norge, og startet opp avdeling i Rogaland i Januar Micrtopaint er et lakksystem som kan brukes til å reparere mindre områder av skaden enn det vi kunne med de tidligere teknikkene. Dette betyr mindre arbeid og dermed betydelig lavere priser. Med lang og god erfaring legger vi spesielt stor vekt på kvalitet og konkurransedyktige priser. Vi har også ett nært samarbeid med alle Kontakt: Karsten Hermansen Tlf: Eller Sentralbord: / forsikringsselskap i markedet. Så skulle uhellet først være ute, ordner vi leiebil ihht. til forsikringsselskapenes priser. La oss se på skaden så skal du få en fast pris og tid for levering av ferdig bil. Du vil få en positiv overraskelse. KVALITET ER VÅRT VAREMERKE Unn deg en Virkelig god 101 Re k l a m e bu r e au dyne! Designersengetøy fra Lanoire -Paris- Le Jardin Collection, enkeltsett fra kr 598,- En god dundyne skal være fyldig og lett. Jo lettere den er jo bedre. Er dundynen kvadratsydd vil den gi en jevn varmefordeling og føles behagelig hele året rundt Fjær og andedunsdyne Kvadratsydd 140x200cm Før: 1498,- Nå: 749,-* Hvit andedun Kvadratsydd 140x200cm Før: 2498,- Nå: 1249,-* Gåsedunsdyne Kvadratsydd 140x200cm Før: 3498,- Nå: 1798,-* * Tilbudet gjelder så langt lageret rekker! Vi har også dyner i ekstra lengde og dobbeldyner Stavanger Storsenter Klubbgt 6, 2.etg Tlf Silke holder midden unna Silke er ikke bare utrolig deilig å sove i; den transporterer bort fukt slik at midden holder seg unna. Det er ikke uten grunn at astmatikere og allergikere foretrekker silke. Sengesett i 100% silke Enkeltsett fra 998,- Silkedyne i 100% silke Enkeltdyne fra 3698,- F A C T O R Y LARSSON 186 SENZA LARSSON 186 SENZA 19 Fots båt med CD spiller, havnepressenning og sportsstoler. Volvo 4.3ltr EFI motor på 225Hk Kr ,- LARSSON SENZA 19 Fot med havnepressenning, kalesje, sportsstoler og CD spiller. 4.3 ltr motor på 190Hk. Kr LARSSON 206 SENZA LARSSON 206 SENZA Lekker båt med sportsstoler, cd spiller, U-sofa mm. Volvo 4.3ltr EFI 225hk Kr ,- Du har fjorden - vi har båten Hoveveien 34, 4036 SANDNES TLF: Åpningstider: Man-ons-tors: Tirs-fred: Lørd:

11 20 Denne annonsen er en modul 22b-5 og koster kun: Kr. 1990,- Billigere annonseplass må du lete godt for å finne. Og finner du det, er det sannsynligvis i Lokalavisen. Opplaget for denne avisen er på stk STILLINGSMARKEDET Denne annonsen er en modul 13-6 og koster kun: Kr. 1690,- Billigere annonseplass må du lete godt for å finne. Og finner du det, er det sannsynligvis i Lokalavisen. Opplaget for denne avisen er på stk Stor satsing i hummeroppdrett Norwegian Lobster Farm heter selskapet som er kommet godt i gang med hummeroppdrett. I dag med base på Kvitsøy, men markedet er utrolig stort, og selskapet ønsker nå å etablere et nytt anlegg i Frafjord. Ifølge daglig leder Asbjørn Drengstig er dagens produksjon på ca 2 tonn pr år, men selskapet sikter mot en produksjon på 100 tonn. Men økningen krever at vi må ha et nytt anlegg, og vi satser på å få til en utbygging i Frafjord i Gjesdal kommune, sier Drengstig. Samtidig utvider vi også på Kvitsøy. Nytt industrieventyr? Lønnsom landbasert oppdrett av hummer har tidligere vært ansett som umulig, men det stoppet ikke gründerne bak firmaet Norwegian Lobster Farm AS fra å satse på noe de anså som en spennende utfordring. Selskapet startet i 2000 et stort forskningsprosjekt på Kvitsøy for å finne nøkkelen til lønnsomhet i hummeroppdrett. Det ble jobbet med biologi, oppdrettsteknologi, marked, produktkvalitet, vannkvalitet, fôrutvikling, automatisering, produksjonsplanlegging, sporing, samt helse og miljø. Daglig leder uttaler SALG AV BILER OG MASKINER TIL PRISER DU DRØMMER OM til Lokalavisen at det samlet skal investeres ca 70 millioner, og at selskapet håper på å komme i gang med bygging rundt årsskifte, men først må vi gjøre oss ferdig med planleggingsfasen. Vi ønsker å utvikle et landsbasert anlegg som har høy kvalitet, og ser muligheten av å få til et nytt industrieventyr i Rogaland. Ved produksjon av 100 tonn vil selskapet også jobbe inn mot det internasjonale markedet med spesielt fokus på Frankrike og Japan, sier en optimistisk Asbjørn Drengstig til Lokalavisen. Crifo Centura driver omfattende salg av brukte biler og anleggsmaskiner for oppådragsgiver. Vi har alltid inne et godt utvalg i alle kategorier. Merker du normalt vil måtte betale betydelig mer for hos forhandlere. I tillegg driver vi med salg av kontormøbler og nye hengere av alle typer og formål. Crifo Centura er distriktets ledende aktør når det gjelder avviklingssalg i forbindelse med opphør eller konkurs 101 Re k l a m e bu r e au MARKEDSSJEF SG Finans REGNSKAPSFØRER Madlandgruppen AVDELINGSLEDER Regnskapsfabrikken VERKTØYMAKER Tritec Jæren Top Temp bemanning har eksistert siden 1990, og er et 100 % norskeid selskap. Som en av de store landsdekkende aktørene i markedet tilbyr vi rekruttering og personalutleie innenfor alle bransjer og de fleste fagområder. Vi fortsetter å vokse, og i 2007 omsatte vi for 305 millioner kroner. Våre ledestjerner Er kompetanse, rådgivning og oppfølging. Vi bemanner fremtiden! B o g a n e s v e i e n 48, 4020 St a v a n g e r Tl f : TEKNISK SJEF Sagen betong Øvre Holmegate 1, 4006 Stavanger Tel: , Faks: Mob: Mail: t a t u r e n i n n o m f o r e t g o d t k j ø p o g e n t r y g g h a n d e l w w w. c r i f o - c e n t u r a. n o

12 På tide med en ny vri? en komplett helaften! På tide med en ny vri På det tradisjonelle ArrAngementet? vi garanterer en trivelig og ikke minst spennende kveld For Alle! julebord Avslutninger Feiringer bursdager Harbour Cafe åpnet i november 2002 og ligger i 2 etasje i Tårngalleriet midt i Stavangers lysløype! Vi er en amerikansk inspirert restaurant og bar med alle rettigheter. Vi har plass til ca 90 spisegjester. Vi har også 8 bowlingbaner med plass til ca spillere. Vi har åpent 7 dager i uken både dag og kveld. Hos oss er alle velkomne, små eller store grupper. Vi har menyer som passer for familier, firma eller utdrikkningslag. Vi har og en bar dersom du kun ønsker noe å drikke. Overrask dine gjester. velg et utradisjonelt sted for ditt arrangement. glem kjedelige og sterile kurslokaler. Harbour gir utdrikkingslag ForretningsmiddAger årsmøter arrangementet både det store lanseringer På grunn av stor pågang trenger vi 2 stk : Hovmestere 100% stilling og det lille ekstra. du kan gjerne benytte lokalene på dagtid. salgsmøter kick off team building Er du det nye tilskuddet til vår bedrift? Er du over 20 år, villig til å jobbe i et hektisk miljø, serviceinnstilt, utadvendt og har stå på vilje? Er du salgsorientert, en humørspreder og ønsker å yte det lille ekstra? Er du interessert i å jobbe i et ungt og godt miljø med ryddige arbeidsforhold? Da vil vi gjerne ha deg med på laget! Som hovmester vil du ha ansvar for servering, litt personalansvar og oppfølging av restaurantens rutiner. Vi ser helst at du har erfaring fra restaurant eller bar. Gode lønnsbetingelser til rett person. Tar du utfordringen? Vi ønsker at du kan tiltre i den nye stillingen fra 1. april eller snarest mulig. For spørsmål kontakt Ole Henrik Ueland på telefon Søknad sendes på mail til snarest. Pakke 1 Pakke 2 Pakke 3 1,5 time BOWLING Mixed Fajitas Grillet biff og kylling med løk og paprika. Serveres med tortillas, salsa, rømme, guacamole og revet ost. Kaffe og dessert 369,- Harbour Cafe stavanger as Skagen 27, Tårngalleriet, 4006 STAVANGER Telefon: , Telefaks: ,5 time BOWLING Fylt kyllingbryst Surret i bacon, servert med sjampinjongsaus, grønnsaker og småpoteter. Kaffe og dessert 369,- Må forhåndsbestilles. Minimum 5 personer. 1,5 time BOWLING indrefilet av okse Serveres med peppersaus, dagens grønnsaker, småpoteter og gratinerte poteter. Kaffe og dessert 369,-

13 24 25 DU TAR DET FOR GITT...VI TAR DET PÅ ALVOR : Fra venstre Mariann Størksen, Odd Arne Vagle, Jan Inge Abrahamsen, Anne-Kristin Mortensen og Frode Larsen FORNØYD: Odd Arne Vagle i Sandnes Kommune Kommunalteknisk sjef Odd Arne Vagle: Gjenbruk er lønnsomt PENNY LANE HOVEVEIEN: Gjenbruk av kontormobler har vært viktig for kommunalteknikk under flyttingen til nye lokaler Uansett hvilken tv kanal vi ser på eller avis vi åpner, er det alltid en eller annen diskusjon om klimaproblematikken, ozonlag og co2 Klimaendringene skaper store utfordringer for verden, og selv om enkelte forskere er uenige om konklusjonen, er det opplest og vedtatt at vi har et problem som må løses. Men hva kan hver enkelt gjøre i det daglige for å forbedre situasjonen? Lokalavisen har utfordret Kommunalteknikk i Sandnes Kommune og spurt om hva de gjør for å bidra til et bedre miljø? - Vi må alle ta ansvar og sørge for å ta de rette valgene, sier kommunalteknisk sjef Odd Arne Vagle i Sandnes Kommune. For oss er det spesielt viktig å redusere avfallet som må innhentes, og vi gjør alt vi kan for å stimulere til gjenbruk. Jeg kan gjerne ta fram vår egen flytteprosess som et eksempel. Nylig flyttet vi inn i nye kontorer og i den anledning satte vi stort fokus på både kostnader og å gjøre de rette valgene med tanke på miljøet. Kutte kostnader smarte valg - Vårt smarteste valg var sannsynligvis å kjøpe brukte kontormøbler til alle, sier Vagle til Lokalavisen. Til sammen ble ca 40 kontorer møblert med kontormøbler som ble levert fra Crifo -Centura i Stavanger. Selv om kontormøblene tidligere var brukt i et oljeselskap er vi veldig fornøyd med kvaliteten, og samtidig har vi spart store pengebeløp. Vi har innført gjenbruk av kontorrekvisita og ringpermer, og har helt kuttet bruk av engangsbestikk og plastkrus i kantine og møterom. Det er miljømessig langt bedre og mye rimeligere å bruke steintøy og stålbestikk som vaskes opp. Vann er viktig for ansatte, og hos oss er alle vanndispensere koblet direkte til det offentlige nett. Kvaliteten på vannet er topp i Sandnes og det er helt unødvendig å kjøpe ordinært flaskevann. Kildesortering og strøm - Vi kildesorterer selvfølgelig alt kontoravfall. Det gjelder organisk avfall, papir og restavfall, plast og metall. Vi sparer energi - vi slukker lys og senker temperaturen i kontorlokalene etter arbeidstid, og skjønner ikke hvorfor mange kontorbygninger har på lys om natten. Vi forsøker å redusere transportutgifter og drivstoffutgifter uten å redusere kvaliteten på tjenestene. Og vi vil motivere våre samarbeidspartnere og leverandører til å være miljøbevisste og spare energi. Vår kommune har beskrevet seg som en Sunn By, en grønn by, og vi vil forsterke dette gjennom alt vi gjør i det daglige, sier en entusiastisk kommunalteknisk sjef til Lokalavisen. Politikere og innbyggernes krav Innbyggerne i Sandnes kommune er våre kunder, og slagordet du tar det for gitt - vi tar det på alvor er veldig viktig for hele organisasjonen. Vi er et sterkt team som fokuserer på å levere høy kvalitet på de tjenester våre kunder etterspør. Samtidig er det også viktig for oss å holde kostnadene så lavt som mulig. Penger spart er penger tjent. Det er vår erfaring at det faktisk er veldig lønnsomt å være miljøbevisst og ha fokus på gjenbruk. Det er også en selvfølge at vi skal praktisere det vi krever av våre innbyggere, avslutter leder for Kommunalteknikk i Sandnes Odd Arne Vagle. Tren så mye du vil Kun kr 150,- pr mnd Ingen innmeldingsavgift Gratis prøvetime For prøvetime, gå inn på og finn ut hvor og når du vil trene. / Tlf.: Re k l a m e bu r e au Ønsker du å bevare ekte skjønnhet? Til rehabilitering av eldre boliger og bygg er Isospross vinduer og dører det beste alternativet... Vi er de eneste i landet som tilbyr et kittfallsvindu hvor en slipper den ekstra koblede rammen på innsiden. Velger du Isospross for dine vinduer og dører, velger du for fremtiden. 101 Re k l a m e bu r e au SPESIALTILBUD FOR VOKSNE NORGES STØRSTE LEVERANDØR AV TRENINGSGLEDE

14 26 27 Mange i Rogaland sliter med Nikkelallergi Den Norske legeforeningen presenterer en studie gjort ved Stavanger Universitetssykehus, som viser at veldig mange kvinner har utviklet nikkelallergi. Ifølge assistentlege Sonali Rathour Hansen viser studien av 857 kvinner fra Rogaland, at hyppigheten var klart høyere enn gjennomsnittet fra andre europeiske land. Eu landene innførte forbud av nikkel i smykker, briller, beltespenner og knapper allerede i 1994, mens vi her i Norge først fikk forbud i Den mest vanlige årsaken til at kvinner utvikler allergien, er bruk av nikkelholdig ørepynt. Dermed kan allergien utvikle seg, og bli verre når de kommer i kontakt med annet nikkelholdig materiale, sier Sonali Rathour Hansen. Det er ikke livsfarlig, men utrolig plagsomt, og kan for noen medføre at de må skifte yrke. Noen gode råd om varmkompostering. Kompost blir til jord der det spirer og gror. Kompostering er moro når man får det til, men det er pyton når det misslykkes. Her kommer Hageselskapets råd og tips. Hvordan kompostere? Start med et lag med grovt strø (kvist, lyng, bar, halm, grov bark) eller grove lecakuler i bunnen av kompostbingen, ca cm. Dette for å sikre luft tilgangen gjennom luftehullene i bunnen. Fyll deretter i avfall fra kjøkken og hage sammen med tørt strø (se nedenfor). Ideell fordeling skal være 4 deler kjøkkenavfall og 1 del hageavfall, men her må man prøve seg frem. Rør godt i beholderen, og legg innerlokket direkte på massen. For at prosessen skal ha best mulige arbeidsforhold bør påfyll skje kontinuerlig ca 1 2 ganger pr uke. Etter 1-2 uker, avhengig av en viss avfallsmengde (ca 20 cm), vil temperaturen i beholderen stige jevnt. Etter hvert påfyll kan temperaturen nå ca grader C, mens den mellom påfyllingene vil synke og stabilisere seg på ca 40 grader C (3-5 grader C lavere ute ved kanten. Stopper tilførselen av avfall vil temperaturen fortsette å synke. Man kan f. eks. ved hjelp av et steketermometer følge temperaturutviklingen i beholderen. Blir det for varmt i beholderen (70 grader C eller mer) over lengre tid, kan utlufting foretas ved å åpne luftstussen i lokket. Husholdningsavfall må blandes med tørt grovt strø (ca 3 deler avfall og 1 del strø) blant annet for å sørge for at komposten får en luftigere struktur samt redusere fuktigheten. For stort vanninnhold fører til dårlig lufting og gir ofte dårlig lukt. For å unngå dårlig lukt må minst 20 25% av avfallet i beholderen være strø. Bruk samme sort tørt strø i avfallsbøtta i kjøkkenbenken, da oppnår en samme gode effekt der. Når man tilsetter nytt avfall i beholderen kan det være en fordel å blande/dekke over med gammel kompost og strø, ettersom nedbrytingensprosessen da kommer raskere i gang. Grønt gress og grønne blader har svært høyt vanninnhold, og kan føre til forstoppelse i prosessen dersom det tilføres i store mengder. Vått gress i store mengder bør derfor unngås. Har en likevel mye slikt hageavfall bør en tilsette ekstra mengder tørt strø. Kompostbingen bør plasseres i avstand fra uteplassen, da det kan bli litt lukt som oppstår i komposteringsprosessen. Den bør også settes på for eksempel 4 mursteiner slik at en unngår av dreneringshullene i bunnen ikke tetter til. Hva kan gå galt? Den lukter og komposten er kald. Dette skyldes vanligvis for lite strø eller for mye fuktighet. Tilsett tørt strø og rør det godt sammen med massen. Det lukter ikke, men komposten er kald og prosessen stoppet. Kan være at komposten er for tørr eller inneholder forlite kjøkkenavfall (næringsrikt avfall), tilsett da gjerne en neve sukker rørt ut i lunket vann. Litt grønt gressklipp kan også være tilstrekkelig. Kompost er verdifull gjødsel og forbetrer jordstrukturen. Komposten har svært konsentrert næringsinnhold, og må derfor blandes med mindre næringsrik/mager jord, sand eller lignende før den brukes til direkte nedplanting. Bruk ca 1/5 kompost/ mager jord eller sand i blomsterkasser, ved planting av trær, i nytt bed og plen. I blomsterbed kan en årlig innarbeide ca 5-10 liter pr m3 i overflaten, og i rosebed kan en om høsten legg et 5-10 cm tykt lag i overflaten. Lykke til med kompostering og bruk av kompost. Ønsker du mer info. Ta kontakt med Hageselskapet. Ny teknologi revolusjonerer prisene innen lakkskadereparasjon STAVANGER / SOLA Vingvn. 3, 4050 Sola Tlf: BERGEN Kokstadv 31a, 5257 Kokstad Tlf: BÆRUM / RUD Rudsletta 38, 1351 Rud Tlf: Åpningstider Man Fre: 8-16 Etter kl 16: etter avtale Ta kontakt for gratis verdivurdering Michael R. Myhre Kari Nord-Varhaug Henrik Amundsen Oddmund Kalleberg. Små skader = små priser Tiden da man måtte rette opp og lakkere hele døra bare for å reparere en liten bulk er forbi. Med ny teknologi og moderne utstyr kan vi fikse skader på hele bilen mer effektivt enn tidligere. Dette betyr lavere priser, og kortere ventetid for deg. Ta vare på bilen din, så holder verdien seg bedre! Levering på dagen Lever inn bilen om morgenen og den er klar til henting samme ettermiddag. Micropaints unike lakkeringssystem gjør oss i stand til å utbedre skader på minimalt med tid. Ring oss for timebestilling. Faste lave priser Micropaint har faste priser, slik at du som kunde vet hva utført arbeid kommer til å koste. Når du leverer inn bilen vil vi sammen med deg taksere og prise jobben ut ifra vår servicemeny. Med andre ord, ingen økonomiske overraskelser. Kvalitetsgaranti Micropaint garanterer profesjonelt arbeid. Når du henter bilen er vårt arbeid usynlig og med garantert holdbarhet. Vår lakk holder seg like fin som din eksisterende lakk. Tlf Re k l a m e bu r e au

15 28 29 Biff & Bernaise kokkelerer på egenhånd Det hersket liten tvil i Biff & Bernaise redaksjonen da årets første oppskrifter skulle velges. Det måtte bli Biff & Bernaise, dog med Entrecotè i rollen som Biff. Dette er en av de mest klassiske franske middagsretter! Dessverre for oss nordmenn har Toro og en del gatekjøkken slaktet stakkars Bernaise sitt rykte. Det er en skam, da sausen, så lenge den er lagd med kjærlighet og de rette ingrediensene (ikke posepulver) er en høydare på sausmarkedet! Legger du til en god potet, gjerne Ratte eller Amadine, så har du en middag både far, mor og begge ungene kommer til å elske! Etter en god middag er det viktig å toppe det hele med en enkel, men smakfull dessert. Her kommer en annen av våre franske venner til sin rett, nemlig Hr. Cremè Brulee. Hr. Creme Brulee har rykte på seg å være litt av en kranglefant! Enten blir han tynn som saus, eller koagulert som eggerøre. Begge delene er enkle å unngå, bare man smører seg med tålmodighet under oppvarming og steking (bruk vannbad). Når sukkeret skal svis, anbefales en kjøkkenvariant av blåsebrenner, men grillelementer i stekeovnen kan også virke. For de av oss som synes flere retter er bedre enn færre, legger vi ved en enkel forrett. Bruchetta. Alt du trenger er en ovn, litt hvitløk og valgfri topping. Enklere kan det ikke gjøres, og du og du så godt det er! Bruchetta med tomat og bruchetta med chevre (fransk geitost) Ingredienser (til 4 personer) Tid 25 min 1 pariserloff skåret i1 til 2 cm tykke skiver (2-4 skiver til hver person) 4-5 fedd finhakket hvitløk 2 3 tomater i små terninger (sil av vannet fra tomatene) 3-4 ss finhakket basilikum Salt og pepper 4 ss god olivenolje Chevre fransk geitost, finnes i mange varianter der du kjøper din ost Slik gjør du Bland tomatterningene med hvitløk, basilikum, salt og pepper og olivenolje sammen i en liten bolle og la dette marinere mens du forbereder brødet. La det gjerne stå minutter og godgjøre seg. Sett stekeovnen på grill og ca 250 grader. Legg brødstykkene i en (liten) langpanne eller ildfast form. La brødet få en rask tur under grillen, Brødet skal bli sprøtt. Bland olivenoljen og den finhakkete hvitløken. Med en skje tar du olivenoljen og hvitløk over brødstykkene, og setter brødet igjen under grillen i noen få minutter. Stek det så det blir passe gyllent. Legg løk, tomat og basilikum blandingen i passe mengde på brød. Brødet settes inn i ovn ca 8 min på 160 grader Serveres gjerne mens det er litt varmt. Skjær tynne skiver av chevre, og legg på brødet og gratiner dem i ovnen. Server med ruccula, rødløk og tomat sprinklet med balsamico og olivenolje. Entrecôte med Haricote verts, ratte potet og hjemmelaget bernaise Ingredienser (til 4 personer) Tid 50 min Entrecôte ca 160 gr kjøtt pr person Salt og pepper Olje og smør til steking Slik gjør du: Kryddre kjøttet med salt og pepper. Brun entrecôten godt i en varm stekepanne med litt olje tilsett litt smør mot slutten av bruningen. Sett så entrecôten inn i ovnen på 160 grader til den har en kjernetemperatur på 55 grader. Entrecôten er da medium stekt, her bruker man et steketermometer. Viktig! La kjøttet hvile under folie på kjøkkenbenken i 15 minutter før servering. Bernaise 300 gr smør 3 ss finhakket sjalottløk 1/2 dl hvitvinseddik 1/2 dl vann 8 knuste pepperkorn 3 eggeplommer 1 ss finhakket frisk estragon Salt Slik gjør du: Smelt smør over svak varme til det skiller seg i fett og hvitt melkestoff. Skum av fett og holde varmt ca 60 grader Bland vann, eddik, løk og pepper i en liten kasserolle og kok inn til ca 1/2dl. Ha det over i en glassbolle. Sett bollen over en kjele med kokende vann. Ha i eggeplommer og estragon og pisk kraftig. Pisk det til det skummer og blir varmt og tykner. Ta kjelen av platen og spe forsiktig med det varme smøret under stadig pisking. Start forsiktig og øk mengden etter hvert. Når sausen blir tykk, sper man forsiktig med edikk og vannblandingen slik at sausen tynner seg ut litt. Så fortsetter man å spe til smøret er slutt og sausen er tykk. Smak til med salt og sett sausen på en lun plass til servering. Rens Haricote vert (grønne bønner ca 100 gr pr pers), ved å kutte topp og bunn på bønnen. Finhakk en løk og surr i stekepannen sammen med haricote vert bønnene til de er møre, smak til med salt og pepper. Ratte potetene ca 150 gr pr person skal bakes i ovnen på 160 grader til de er møre, (ca 25 min i ovn) vend dem godt i olje, salt og pepper. Crème brulee Ingredienser (til 4 personer) Tid 30 min De lekreste retter kan trylles frem hjemme på din egen kjøkkenbenk 4 eggeplommer ½ dl sukker 4 dl fløte (kan også brukes soyamelk ved allergi eller ønske) 1 vaniljestang delt på langs 4 ss brunt sukker Slik gjør du: Kok sakte opp fløte, sukker og vaniljestang. I mens pisker man eggeplommene til de blir blekgule. Slå fløteblandingen i en tynn stråle inn i eggeplommene mens man pisker kraftig. Dette hindrer at eggeplommen koagulerer. Når det hele er blandet siler man blandingen, skraper ut de svarte frøene i vaniljestangen og har de i fløteblandingen. Fordel vesken i 4 ildfaste porsjonsskåler, Stek i vannbad på 155 grader i ca 45 min eller til crème brulee begynner å bli stiv. Crème brulee kan lages dagen i forveien av selskapet og holder seg godt i kjøleskapet. Før servering, legg et tynt lag med sukker ovenpå crème brulee, for så å brenne den med en ski brenner til sukkeret blir karamellisert. Heltre Eikedør Lei av standard-løsninger? Hos Austvoll trevare finnes det ikke lagervarer, bare trevirke. Den beste maskinparken som kan kjøpes og fagfolk som kan lage nøyaktig det du trenger når masseprodusert ikke er godt nok. Eller ganske enkelt ikke passer på plassen. Austvoll Trevare AS snekkerverksted har produsert og levert trearbeid i over 60 år. Våre spesialiteter er kjøkken, bad, garderober, sjalusidører, isolerte kott og boddører, vanlige innerdører med skrå til loft lages etter mål. Vinduer og dører. Austvoll Trevare AS Heigreveien 148, N-4312 SANDNES Tlf Fax E-post: Spis for 2 og betal for 1-70 resturanter i hele Norge - Eksklusiv medlemsklubb - Vi gir 100 personer muligheten til å få et spesial tilbud For innformasjon Send sms: dft til Biff & Bernaise Ikke bare en restauranttest Etter forrige utgaves restauranttest, mener vi at det er på sin plass å takke leserne for gode tilbakemeldinger. Særlig varmer det når lokale matelskere takker for en objektiv og saklig anmeldelse. Som nevnt, er vi opptatt av å opptre på en slik måte at dere, som gjester restaurantene skal kjenne dere igjen i servicen og opplevelsen vi mottar. I tillegg er det viktig for oss å marke et klart skille til for eksempel Tore Brulands sine mer eller mindre saklige krumspring. Det å kalle en spade for en spade og anmelde gourmet restauranter som gourmet, og de mer folkelige plassene som folkelige er viktige stikkord. Vinen skal holde riktig temperatur, men dersom servitøren bommer med et par grader, er det lov til å se litt mellom fingrene dersom regningen etter en 3 retters kommer på 600 kroner og ikke Som vi også nevnte i forrige utgave ønsker vi å inspirere hjemmekokken. Derfor gir vi klassiske og enkle helgetips for deg som ikke får barne-vakt, eller som rett og slett ønsker ny inspirasjon på kjøkkenet. God lesning og lykke til! Vi ønsker fortsatt tilbakemeldinger. Send mail til

16 30 Helse & Velvære oppdragsjournalistikk MANGE ÅR: At Jone Riis har hentet inn mange år er det i hvert fall ikke noe å lure på Det er aldri for sent å få nytt hår Vi har kunder mellom 20 og 87 år, både menn og kvinner, og trenden er at stadig flere unge menn velger hårerstatning, forteller Mariann Sherrock i Grønnestad Hårsenter. Kvaliteten på hårerstatninger er i dag så god at selv fagfolk kan ha problemer med å se forskjell, når arbeidet er fagmessig utført. Stadig flere kommer til Hårsenteret fordi hårmanken blir for tynn, og det gjelder både menn og kvinner. I en periode løste menn problemet med å barbere hodet, men det har vist seg å være en motesak nå velger stadig flere hårerstatning. 30 års erfaring Mangor Grønnestad har jobbet med hårerstatning i ca. 30 år og er en av pionerene på området i denne regionen. Selv har jeg arbeidet med dette i 15 år og vi har opplevd en stor utvikling både når det gjelder folks holdninger og selve produktet. Før var det vanlig at det var voksne menn som valgte denne løsningen men nå pga motebildet er det stadig flere yngre som velger hårerstatning. Mange starter tidlig i fasen med hårerstatning for at overgangen ikke skal bli for stor. Hårfin kvalitet - Kvaliteten på hår, passform og trygghet for at det sitter godt er meget høy. En steller seg og dusjer som vanlig, og kommer til frisøren en gang i måneden for å få stelt hårets som de fleste andre gjør. En kan svømme og drive med fysisk aktivitet uten å være redd for at håret skal ta seg en tur på egen hånd. Når vi for spesiallaget en hårerstatning, finner vi det som matcher det naturlige håret i farge og tykkelse, og klipper det til en ønsket frisyre. Det går gjerne med opp til fem ulike fargenyanser for at vi skal få det 100 % til å passe kunden hår. Alle vil se godt ut Grønnestad hårsenter arbeider også med parykker for kvinner og menn. Dette er ofte mennesker som har mistet håret sitt grunnet Alopesia (hårsykdom) eller i forbindelse med medisinsk behandling. Ønsker flere medarbeidere - I tillegg til frisørsalongene i Stavanger, Sandnes og Haugesund, har Grønnestad egne Hårsenter i Stavanger, Sandnes og Haugesund. Interessen for hårerstatning er stor, og vi ønsker oss flere kolleger. Er du frisør, og ikke nøyer deg med å fjerne hår - men gjerne vil sette på nytt - kan du kontakte oss, oppfordrer Mariann. Vi gir full opplæring. Les mer på nettet - På nettsidene våre www. izzet.no kan du lese mer om hårerstatning og lese om erfaringene fra noen av våre kunder. Hvis du føler at hårtap er ubehagelig, er det godt å vite at det er enkelt å gjøre noe med det. FAKTA: GRØNNESTAD HÅRSENTER HVA: Spesialister på hårerstatning HVOR: Stavanger: Lars Hertervigsgt. 4 Sandnes: Storgata 35 Haugesund: Strandgt 138 KONTAKT: Tlf: / Web: FORTJENER DIN BEDRIFT EN SPENNENDE REPORTASJE I LOKALAVISEN TS - RING

17 32 Nå i Norge! Frukt og fullkorn har god effekt En ekstra porsjon frukt eller grønt om dagen kan senke risikoen for å utvikle kreft i eggstokkene med opptil 40%. Det viser en amerikansk undersøkelse der ca kvinner ble fulgt i hele åtte år. Ifølge Journal of the National Cancer Institute mener forskerne at fibrene øker produksjonen av hormoner som styrker de små blodkarene. Dette styrker cellene, slik at de bedre kan bekjempe skader forårsaket av kreftcellene. Halvparten av kvinnene spiste ett til to stykker frukt eller grønt hver dag, og bare små mengder kornprodukter. Den andre gruppen spiste fem stykker frukt eller grønt og seks håndfuller med kornprodukter, spesielt fullkorn. Etter 4 år var det ingen synlig forskjell, men etter 5-8 år sank risikoen for eggstokkreft markant for den gruppen som spiste mye frukt, grønt og fullkorn. Eksklusive vesker, kule belter, cd/foto-holdere laget av resirkulerte bilskilt og korker Quiltestoffer Stoff-abonnement Quiltingutstyr Symaskiner Sytilbehør Mønster og bøker Gaveartikler Vi Quilter også dine tepper. Vi får hele tiden inn nye helt unike og sensasjonelle produkter og stoffer fra Amerika. Ankerplassen kjøpesenter Skibmannsveien 3, 4056 Tananger Tlf: , QUILTING AV DINE TEPPER Bygg om bilen til gass og fyll tanken til lavpris. Bileiere som monterer gassdrift sparer miljøet for prosent av utslippene. Vi innstallerer et ekstra drivstoffsystem for å kjøre bensinbiler på propan (LPG) eller naturgass. Dette er en computer som sender parallelle signaler til dysene om å skifte sømløst mellom bensin- og propaninnsprøyting i hver enkelt sylinder. Tilsvarende system for naturgass. Gjelder også diesel-lastebiler. Eneste rene gassverksted mellom Haugesund og Oslo som bygger om til naturgass- og LPG-drift. 4 sylindere ,- 5/6 sylindere ,- 8 sylindere ,- Comfort-U puten er løsningen på et bredt spekter av meget alminnelig forekommende besvær og problemer med muskelspenninger og ryggog leddsmerter. Comfort-U vil nemlig meget effektivt redusere ubehaget. Comfort-U puten er utrolig allsidig og er med på å understøtte hele kroppen, så hver eneste muskel og ledd kan slappe av i dybden. På siden eller på ryggen, sittende eller liggende gir Comfort-U puten mulighet for å strekke ut, og den støtter hele kroppen i total komfort. Comfort-U puten kan også brukes til å holde beina Spesielt god for mennesker med kroniske lidelser! Den beste komforten i sengen får du når ting tilpasser seg dine behov hevet, føtter eller andre deler av kroppen løftet, slik at hevelse kan legge seg igjen. Comfort-U puten er utrolig allsidig og er med på å understøtte hele kroppen, så hver eneste muskel og ledd kan slappe av i dybden. I sofaen eller liggestolen, i lenestolen eller på stuegulvet. Dieseltuning fra: 3.990,- til: 4.990,- MILJØ OG ØKONOMI: Propandrift gir 50 prosent miljøbesparelse og driv-stoff til halv pris. Bernt Morten Arnesen i BM Bilgass monterer daglig gassett i biler. Langgaten 92a, SANDNES Tlf Mob: e-post: Langgaten 36, Sandnes Tlf: Åpent:10-17 (14), Torsd Hillevågsveien 101, Stavanger Tlf: Åpent (15) Torzzzdag

18 35 Nytt Kjøkken? Ingen bruker mer penger på hus og hjem enn oss nordmenn, og kjøkkenet er et av de viktigste rommene. Men hvem ringer du til når du trenger hjelp til å finne den rette løsningen? Lokalavisen presenterer her noen leverandører som gjerne hjelper deg med å finne den rette løsningen for din bolig. Ring direkte for nærmere avtale. APIS BIGA CONCEPT T ROYA En blå vital tiåring Når en tar en titt utover den gyngende forsamlingen en tirsdagskveld på Ovenpaa, er det nesten ikke til å tro at jubilanten kun er 10 år. Men det er ikke tvil om at mange års god og forutsigbar jobbing, har gjort Stavanger Blues Club til en av distriktets beste musikk-klubber. I tillegg til flere større arrangement, kan klubben se tilbake på 52 klubbkvelder i løpet av Et unikt kjøkkenutvalg Apis representerer 2 av Europas ledende produsenter av moderne, trendy og klassiske kjøkken; franske Sagne og danske Tvis. Vi kan ta oss av demontering og montering av kjøkken samt ordne med alle typer håndverkere. Besøk oss på Gausel. MONTER Tlf: Best i virkligheten Vi bruker krefter på å designe kjøkken som matcher deg og din virkelighet. Vår fokus er på bruk, funksjonalitet, kvalitet og design. Tlf: DRØMMEKJØKKENET Laget på mål og ønsker Vi produserer kjøkken,bad,garderobe og møbler etter dine mål og ønsker.vi samarbeider med deg for å finne den beste løsningen og kommergjerne med gode råd. Kom innom vårt snekkerverksted, så tegner vi et forslag. Om nødvendig, kan vi komme hjem til deg. Hos oss får du akkurat det du vil ha til en overkommelig pris. Tlf: MIDBØE Klubbkveldene på Ovenpaa har også i år gått bra, og atmosfæren har vært meget god. Tilbakemeldingene vi får fra musikerne er at de trives med å spille hos oss fordi vi har et trofast og lydhørt publikum. For oss som arrangør er dette en veldig god attest, forklarer klubbens leder Svein Terje Pisani Førland til Lokalavisen. Det har alltid vært viktig for oss at klubben skal fungere skikkelig for våre medlemmer. Og når vi ser på alle som stiller opp her hver tirsdag, er vi trygge på at vi har et konsept som fungerer. Vi føler vel nesten at vi har vært med på å skape en stor bluesfamilie, smiler lederen. Noe for enhver Blues er på mange måter bærebjelken og grunnlaget for det meste av dagens populærmusikk. Og selv om mange musikere og lyttere er kjappe ned i skyttergravene for å forsvare sine genre, må de nok innrømme bluesens betydning. Vi forsøker å gå så bredt ut som mulig, og har vel en rimelig god miks av internasjonale, nasjonale og lokale band på plakaten, sier klubbens bookingansvarlig Arne G. Kolstad. Og selv om vi til tider har store og kjente navn, er vi veldig takknemlige for å ha så mange dyktige lokale musikere. Og det er vel heller ingen hemmelighet at en av landets mest kjente blues musikere, er vår egen Reidar Larsen. The Fabulous Thunderbirds in Concert I forbindelse med at Stavanger Blues Club feirer sitt 10-års jubileum, så blir det en kjempekonsert med The Fabulous Thunderbirds. Bandet som også går under navnet T-Birds, var allerede i 1979 ute med sin første plate, og er nok en av verdens mest kjente og respekterte grupper innen blues, R&B og Rockn Roll. Konserten går av stabelen 28. mars på De Røde Sjøhus, og STEMNING: Ingenting å si på stmningen etter de første ti årene det er ennå noen billetter å få kjøpt på Billettservice. Alltid plass til flere Dersom du liker å lytte til god musikk, er det bare å stille opp på Ovenpaa. Her kan vi garantere en hyggelig live kveld hver eneste tirsdag året rundt, avslutter daglig leder Svein Terje Pisani Førland. Distriktes forhandler av Sigdal Sigdal er i dag Norges mest kjente og eldste kjøkkenmerke. Et resultat av sterk fokus på teknologi, design og håndverk i mer en 50 år Kvalitet i minste detalj En av våre populære modeller, Birka eik heltre. Leveres også i bjørk og kirsebær. Vi gir profesjonell hjelp med å planløse ditt nye kjøkken. Drømmekjøkkenet er kvalitet ned til minste detalj. Kjøkken og bad for kjennere Hos Midbøe på Lagårdsveien, finner du de Danske kvalitetsmerker HTH og Uno Form. Vi skal bygge om, og derfor finner du nå ekstra mange gode tilbud hos oss, så kom til Midbøe og gjør et kupp. Vi har bobiler både til sommer og vinterferier Forus: Nærbø: Egersund: Tlf: Tlf: nye og brukte bobiler og campingvogner HUSEBY ANNONSE ANNONSE Velkommen til inspirasjon og ekte kjøkkenglede! Tresorter, design og finesse - vårt utvalg rommer alt du kan ønske deg! Kom innom oss i dag, så hjelper vi deg med innredningen av ditt drømmekjøkken. Tlf: Ønsker du oppføring i kjøkken guiden, ta kontakt med Ellen på tlf: Denne annonsen koster Kr 1490,- Ønsker du oppføring i kjøkken guiden, ta kontakt med Ellen på tlf: Denne annonsen koster Kr 1490,- SHARKY L7 Halvintegrert bobil for 2 personer med dobbeltseng, toalettrom og svingstoler til sittegruppe. Lengde 570cm KR ,- levert med 2.2ltr motor på 100Hk samt Fiat aricondition. SHARKY M9 Meget populær modell med sittegruppe med sidesofa, stort kjøleskap og dobbeltseng. Registrert for 4 personer Kr ,- levert med 2.3ltr motor på 130Hk. SHARKY M11 Ny modell med 2 enkeltsenger med garasje under. Halvintegrert med svingstoler foran. Kr ,- levert med 2.3ltr motor på 130 Hk samt airbag, Fiat aircondition og cruisecontrol. SHARKY L4 Romslig alkovemodell registrert for 6 personer. Dobbeltseng med stor garasje Kr ,- levert med 2.3ltr motor på 130Hk samt Fiat aircondition. DETHLEFFS ESPRIT I 7910 Ny boggimodell med mye utstyr. 2 enkle senger plussl senkeseng.luxusferie på hjul KR ,- levert med 3.0ltrmotor på 160Hk samt :Esprit travelpakke og Esprit luxuspakke. DETHLEFFS ADVANTAGE I 6501B Populær integrert bobil registrert for 4 personer.dobbeltseng med lasterom under samt senkeseng Kr ,- levert med 3.0ltr motor på 157 hk. samt Advantagepk, titansølvlakkering airbag++. DETHLEFFS GLOBEBUS I 2 Integrert kompakt modell, registrert for 4 personer. Dobbel + senkeseng. L: 599cm Kr ,- levert med 2.3ltr motor på 130Hk. samt Advantagepakke, Luxuspakke og stylingpakke. DETHLEFFS T 6501 NORWAY EDITION Halvintegrert modell, spekket med utstyr. Veil pris Kr ,- TILBUD Kr ,- DETHLEFFS ESPRIT RT 7014 Lekker halvintegrert modell med 2 enkle senger og gedigent toalettrom bak. Ny 2007 modell Kr ,- TILBUD KR ,- Hoveveien 34, 4036 SANDNES TLF: Åpningstider: Man-ons-tors: Tirs-fred: Lørd:

19 36 Aske til hagen Ren treaske fra peisen kan brukes som gjødsel til planter i hagen. Men vær oppmerskom på at den inneholder mye lett tilgjengelig næringsstoff, så begrens bruken. Unngå å bruke aske fra impregnert eller malt tre. Heller ikke aske fra store mengder farget papir er egnet hvis asken skal i hagen. Ved siden av å inneholde næring, særlig mye kalium, har aske dessuten en kalkeffekt. Husk derfor at aske ikke skal brukes til surjordsplanter eller dersom du vet at jorda generelt har høy ph. Ren treaske kan også brukes i komposten. En peis slik du ønsker den Peisfronter for enhver stilart i gips, tre, marmor eller stål. Komplette peisløsninger: Ved, gass eller elektrisk. Besøk vårt utstillingsrom: Bedriftsveien 3, Håland Øst på Bryne Egen design og produksjon siden 1985 Tlf: Kun 896,- pr måned i 36 måneder Kundemotak Tlf: Noe du lurer på? Åpningstider: Mandag, Onsdag, Fredag: Tirsdag, Torsdag: Lørdag: Torgv. 15 A, 4016 Stavanger BMW 3-serie 320dA Personbil 2006, km., kr ,- Meget pen bil, med parksensorer, Bluetooth telefonoppkobling++. Felger på bildet kan følge med mot et pristillegg. Finnkode: BMW 5-serie 525dA, Mye utstyr, Lekker bil Personbil 2005, km., kr ,- Fin 525dA, med fargekombinasjon Svart safir metallic / Skinn dakota trøffel. Ellers kjempeflott utstyrt med bl.a: Aktiv styring, Adaptive Xenon, Navi Prof, Hengerfeste. Finnkode: BMW 5-serie 530dA Touring, Skinn, Navi, PDC Stasjonsvogn 2005, km., kr ,- En veldig fin og godt utstyrt 530d.Må sees.hver uke får vi inn en til to trailere fra Tyskland. Gå inn på no Finnkode: BMW X3 2.0i, Xenon, P. D. C., sportsstoler++ Stasjonsvogn 2006, km., kr ,- Hver uke får vi inn en til to trailere fra Tyskland. Gå inn på eller ring oss på for mer info. Finnkode: Linser er fint. Hvis du orker. Julerosetips Noen steder i landet er julerosene i blomst nå. De tøffe blomstene tåler godt kuldegrader og fortsetter blomstringen etter en natt med mange minusgrader. Julerosene kan angripes av sopp, og for at soppsporer fra fjorårets blad ikke skal smitte over på de nye, klippes fjorårets blad bort før de nye er begynt å utvikle seg. Juleroser til snitt. Noen har kanskje forsøkt å klippe inn blomster av julerose for å sette i vase på bordet, og mislykkes. De står fint en kort stund før de begynner å henge med hodet og visne. Her er to tips for å lykkes: Med en nål risper du flere lange risp langsetter stilken. Disse vil hjelpe blomsten å ta opp vann. Deretter må du huske på at julerosen ikke trives inne i varmen. De bør derfor settes kjølig og brin-ges fram på bordet når vi skal se nærmere på dem. Slipp linsene for godt med Memira laserkorreksjon I lengden er det også billigere. Bestill gratis forundersøkelse nå! Ring eller les mer på Løkkeveien Stavanger tlf Vårens nyheter i skinn er nå på plass til Kjempepriser! pris eksempler: Kort Damejakke, semsket Vår pris Kr. 990,- Veil. pris butikk kr. 1590,- Kort Herrejakke, semsket Vår pris Kr. 990,- Veil. pris butikk Kr. 1590,- Audi A4 1,9 TDI Avant S-Line, P. D. C., Xenon, Meget pen bil Stasjonsvogn 2004, km., kr ,- Hver uke får vi inn en til to trailere fra Tyskland. Gå inn på eller ring oss på for mer info. Finnkode: Mercedes-Benz E-Klasse E200CDI Personbil 2007, 8500 km., kr ,- Hver uke får vi inn en til to trailere fra Tyskland. Gå inn på eller ring oss på for mer info. Garanti/ finans/ innbytte. Finnkode: Audi A6 2,0 TDI Avant S-Line Stasjonsvogn 2006, km., kr ,- Hver uke får vi inn en til to trailere fra Tyskland. Gå inn på eller ring oss på for mer info. Garanti/ finans/ innbytte. Finnkode: Mercedes-Benz C-Klasse C200CDI Personbil 2008, 2600 km., kr ,- Hver uke får vi inn en til to trailere fra Tyskland. Gå inn på eller ring oss på for mer info. Garanti/ finans/ innbytte. Finnkode: Audi A8 3,7 Quattro, singleframe, RÅ!! Personbil 2003, km., kr ,- Rå A8 med ny 2006 single-frame front. Hver uke får vi inn en til to trailere fra Tyskland. Gå inn på eller ring oss på for mer info. Finnkode: Mercedes-Benz M-Klasse ML280CDI Offroad 2006, km., kr ,- Hver uke får vi inn en til to trailere fra Tyskland. Gå inn på eller ring oss på for mer info. Garanti/ finans/ innbytte. Finnkode: Audi A3 2,0 TDI DSG Ambition, Navi+, Xenon, Rattgir++ Personbil 2005, km., kr ,- Meget pen Hver uke får vi inn en til to trailere fra Tyskland. Gå inn på Finnkode: Mercedes-Benz S-Klasse S320, Smykke! Personbil 2001, km., kr ,- Nydelig S-klasse i perfekt stand. Solgt ny i Norge, første gang registrert Alle servicer fulgt, med siste tatt i desember Alle dekk nye i år. Finnkode: Trenger du parykk? eller bare gode råd? Ta kontakt med Brit Tone som har 40 års erfaring som frisør. Velkommen innom for en prat! Pluss mye mere Vi har også Herrevester, Damevester, hansker Etc til knall priser! Åpningstider: Man-Ons Tor-Fre Lørdager Søndager Moi Skinnutsalg Haukelandsveien 11, 4460 Moi Telefon: Volkswagen Golf 1,9 TDI, DSG (automat), P. D. C.++ Personbil 2005, km., kr ,- Hver uke får vi inn en til to trailere fra Tyskland. Gå inn på eller ring oss på for mer info. Finnkode: Volvo S60 D5 Momentum, Xenon, P. D. C.++ Personbil 2005, km., kr ,- Hver uke får vi inn en til to trailere fra Tyskland. Gå inn på eller ring oss på for mer info. Garanti/ finans/ innbytte. Finnkode: Volvo S40 1,6 D Kinetic, Navi RTI, P. D. C.+++ Personbil 2008, km., kr ,- Knallfin bil med bl.a.: Stor navigasjon, Park.sensorer bak, Varmeseter, Audio High Performance ++ Finnkode: Volvo XC 90 D5 Momentum 7-seter, Navi RTI, Skinn Stasjonsvogn 2007, km., kr ,- Hver uke får vi inn en til to trailere fra Tyskland. Gå inn på eller ring oss på for mer info. Finnkode: Stokkaveien 55, 4024 Stavanger. Tlf Mobil

20 38 39 Andsnes trapper ned tempoet Vi får hylle de lokale heltene vi kan. I Lokalavisen er vi opptatt av å fremme et bredt kulturliv, og Leif Ove Andsnes er definitivt en av våre største stjerneskudd. Med oppvekst på Karmøy, og spillestart som 4-åring, fikk han sin debut som 14 åring i Haugesund. Internasjonalt slo han gjennom fra slutten av 1980 tallet, og nå har han gitt ut rundt 40 plater. I 20 år har han spilt på de fleste av verdens mest berømte scener. London, New York, Roma, Wien, Berlin, han har vært overalt, men nå har kroppen sagt fra. Tempoet Meld deg inn nå. Det norske hageselskap blir 125 år neste år. I Rogaland er Det norske hageselskap representert med Hageselskapet Rogaland og hagelag i nesten hver kommune og i mange bydeler i Stavanger. Som medlem får du ti nummer av Norsk Hagetidend rett hjem i din postkasse. Du kan benytte deg av Hageselskapets konsulenttjeneste: Hagekonsulentene gir gratis råd og svarer SALG AV MØBLER TIL PRISER DU DRØMMER OM må ned, og antall konserter må reduseres. - Jeg er langt fra lei av å turnere sier Leif Ove, men jeg føler det på kroppen at jeg må ha litt mindre å gjøre. Det er veldig gøy å ha konserter i Norge, men i fjor hadde jeg 110 konserter i hele verden og det er for mye. Dette året reduserer jeg til ca 65 konserter, men jeg har det utrolig bra, og savner ikke et ordinært familieliv. Mitt liv er rikt og jeg er utrolig privilegert, avslutter bohemen fra Karmøy som vi alle hyller og trykker til vårt bryst. Bli medlem av Hageselskapet på spørsmål om dyrking og stell av planter,trær og blomster, på e-post, telefon eller brev. Videre har Det norske hageselskap gode kurs- og studietilbud, gode tilbud på, fagbøker om hage og miljø til medlemspris. Spennende temareiser til blomstrende reisemål. Inntil 3 timers hjelp fra hageplanlegger, til medlemspris kr 2000,-inkl.mva, reisetid og kostnader. Du kan også benytte deg av hagelagenes fagmøter, der aktuelle temaer blir tatt opp. t a t u r e n i n n o m f o r e t g o d t k j ø p o g e n t r y g g h a n d e l Medlemskapet koster kr 495,- honnørmedlemskap kr 330,- Barnas Hageselskap ble startet opp i Frølik og Spira er gjennomgangsfigurene og disse får du bli med på oppdagelsesferd i plantenes forunderlige verden. Medlemskap koster kr 200,- pr år, for søsken kr 150,- Les på internett om Det norske hageselskap og Barnas Hageselskap, her kan du også melde deg inn som medlem. Crifo Centura driver omfattende salg av brukte kontormøbler fra alle leverandører i markedet. Vi har hele tiden forskjellige møbler i butikken, alt etter hva som kommer inn. I tillegg driver vi med salg av tilhengere, maskiner og biler for oppdragsgiver. Crifo Centura er distriktets ledende aktør når det gjelder avviklingssalg i forbindelse med opphør eller konkurs B o g a n e s v e i e n 48, 4020 St a v a n g e r Tl f : w w w. c r i f o - c e n t u r a. n o 101 Re k l a m e bu r e au n y h e t i no r g e ny h e t i no r g e ny h e t i no r g e NATURSTEIN Modul bruddskifer på matter Modul bruddskifer matter Bruddskifer satt sammen og limt på netting i moduler på størrelser 0,25 m2 eller 0,5 m2 pr. modul ferdig for liming direkte på gulv eller vegg, enkelt og greit. Finnes i forskjellige fargenyanser. Modul naturstein paneler er naturstein i forskjellige størrelser limt sammen til moduler på 15 x 60 cm, ferdig til liming direkte på vegg, enkelt og greit. Finnes i mange farger og varianter. Modul naturstein paneler Husk stein-dager hver tirsdag og torsdag til 19 og lørdag til 14. Jærveien 321, 4322 Sandnes, Ganddal (Riksvei 44, Bygget til Skjæveland Mekaniske) Tlf Åpningstider: Mandag, Onsdag og Fredag Tirsdag og Torsdag Lørdag For avtale utenom disse tider, ring MODUL-KONSEPT SATT SAMMEN I SYSTEM ENKLERE KAN DET IKKE GJØRES! Denne annonsen er en modul 14-6 og koster kun: Kr. 1390,- Billigere annonseplass må du lete godt for å finne. Og finner du det, er det sannsynligvis i Lokalavisen. Opplaget for denne avisen er på stk Rødvin og Druejus Et glass rødvin eller druejus om dagen dreper matoverførte bakterier sier amerikanske forskere. Også bakterier som utløser magesår kan druedråpene hjelpe mot. Det er innholdet av fytostoffer i druene som er årsaken til den gode virkningen. Det er mye som tyder på at alkohol slett ikke er nødvendig for at vi skal få glede av de gode egenskapene til druesaften. Ifølge fransk forskning virker druesaft mye på den samme måten som vin. Det gjelder spesielt den pulsåreavslappende effekten som til og med varer enda lenger med druejus enn med rødvin. Virkningen er blant annet forbyggende mot høyt blodtrykk ved å holde blodkarene smidige. Det er kanskje litt irriterende for noen å miste et argument for å ta eg glass rødvin, men fordelen med jusen er at den kan drikkes i mye større mengder enn rødvin.

Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd

Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd Det finnes ingen

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Vi vil skape begeistring!

Vi vil skape begeistring! #skaperbegeistring Vi vil skape begeistring! Vi vil bygge boliger du føler deg hjemme i straks du trer over dørterskelen. Et hjem hvor du ser muligheter og løsninger, rom du blir glad i, steder der minner

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Hva kan Sektor bidra med? Hva koster det å bygge butikk? En butikk trenger

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Sektor Eiendomsutvikling kan mye om å drive butikk. I våre sentre leier vi

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Juss-Buss avtale for samboere. Veiledning:

Juss-Buss avtale for samboere. Veiledning: Juss-Buss avtale for samboere Veiledning: Innledning Vi anbefaler alle som har tenkt å benytte seg av denne samboeravtalen å lese nøye gjennom denne veiledningen før man begynner å fylle ut de enkelte

Detaljer

Vi bygger bedre boliger for de mange

Vi bygger bedre boliger for de mange Vi bygger bedre boliger for de mange Mer hus for pengene! BoKlok er et annerledes boligkonsept som er utviklet av Skanska og IKEA. Sammen bygger vi kloke boliger leiligheter og rekkehus for mennesker som

Detaljer

pasteller Hus med lys, luft

pasteller Hus med lys, luft Hus med En herlig miks av gammeldags sjarm og industrielle detaljer preger hjemmet til familien på fire, som flyttet fra byen og ut på landet for å få enda mer boltreplass. HjemmetINTERIØR Tekst: Camilla

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Lag ditt Elevetor Speech som gir deg supre resultater! Når du tar deg tid til å lage en profil på mennesker, så har du noen nøkkelord og fraser du kan bruke når du skal selge produkter eller når du skal

Detaljer

Tauno har bygget 370 tømmerhus

Tauno har bygget 370 tømmerhus Her er noen av hyttene Tauno står bak. Den neste kan bli din. Foto: Finnhaus. Tauno har bygget 370 tømmerhus Det har han klart fordi finsk kvalitet og personlig oppfølging gir fornøyde kunder. - Det er

Detaljer

vanskelig å forstå for kelneren klokken 11:00 på en formiddag. Men egentlig ganske smart skulle det vise seg.

vanskelig å forstå for kelneren klokken 11:00 på en formiddag. Men egentlig ganske smart skulle det vise seg. Bremen nok en gang Da var årets Brementur gjennomført. Igjen sitter man med mange gode minner og ennå rikere på motorhistoriske opplevelser opplevd sammen med motorhistoriske venner. Jeg har ved flere

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju:

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: 1. Hva er grunnen til at du søker denne stillingen? Jobben virker spennende for meg og jeg tror jeg har den riktige kompetansen og erfaringen som trengs

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Nyt utelivet. Hagestuer og Balkonginnglassing

Nyt utelivet. Hagestuer og Balkonginnglassing Nyt utelivet Hagestuer og Balkonginnglassing NYT LIVET TIL FULLE Er det bare naboen som skal hygge seg ute uavhengig av temperatur, vind og regn? Du er velkommen til en av våre dyktige forhandlere for

Detaljer

en STØDIG samarbeidspartner

en STØDIG samarbeidspartner en STØDIG samarbeidspartner Jærentreprenør en STØDIG samarbeidspartner Jærentreprenør ble etablert i 1983 og har ca. 75 ansatte. Fra kontoret på Varhaug bygger vi videre på jærske entreprenørtradisjoner.

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten.

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten. BLÅ RESSURS Det handler om å få muligheten. Blå Ressurs - Lars Jørgen er utrolig dyktig og vi er veldig fornøyde med ham. Han passer utmerket til den jobben han gjør. Alexander Aas handler om å gi noen

Detaljer

Løvdals Trevare AS. Din totalleverandør av dører, vinduer, porter, trapper og vedlikeholdsfrie sprosser. I bransjen siden 1963

Løvdals Trevare AS. Din totalleverandør av dører, vinduer, porter, trapper og vedlikeholdsfrie sprosser. I bransjen siden 1963 Løvdals Trevare AS Din totalleverandør av dører, vinduer, porter, trapper og vedlikeholdsfrie sprosser I bransjen siden 1963 La deg inspirere! Du kan selv velge profiler, fyllinger, glasstyper. Mulighetene

Detaljer

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no

Detaljer

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet BYGG OG ANLEGG kunnskap gir kvalitet og trygghet BEMANNING TIL RETT STED OG TID Rett Bemanning er en foretrukken leverandør innen bygg og anlegg, og vi har god erfaring og referanselister fra både små

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Stavanger Parkering. 24. jun 2013

Stavanger Parkering. 24. jun 2013 Stavanger Parkering 24. jun 2013 2 Personlig intervju med sjåfører på Jorenholmen 4-20 Bakgrunnsinformasjon 4 Parkering 12 Telefonintervju med innbyggere i valgte bydeler 19-30 Bakgrunnsinformasjon 21

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Bergen Golfklubb Ervikveien 120, 5106 Øvre Ervik 55 19 91 80, info@bgk.no www.bgk.no

Bergen Golfklubb Ervikveien 120, 5106 Øvre Ervik 55 19 91 80, info@bgk.no www.bgk.no Bergen Golfklubb Ervikveien 0, 506 Øvre Ervik 55 9 9 80, info@bgk.no www.bgk.no Byens grønne lunge Stiftet 937 Bergen Golfklubb Bergen Golfklubb (BGK) er på utkikk etter nye samarbeidspartnere. Du har

Detaljer

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-handelen er i stadig utvikling og utgjør for en del forbrukere en detaljhandelskanal som i økende grad erstatter den tradisjonelle butikkhandelen.

Detaljer

Avspenning og forestillingsbilder

Avspenning og forestillingsbilder Avspenning og forestillingsbilder Utarbeidet av psykolog Borrik Schjødt ved Smerteklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Avspenning er ulike teknikker som kan være en hjelp til å: - Mestre smerte -

Detaljer

DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE!

DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE! DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE! KANALENES EFFEKT MÅ MÅLES! Mediemarkedet har aldri tidligere vært så fragmentert Flater og innhold smelter sammen, Nye direkte kanaler kommer til men tar de over for de

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Har du et sterkt ønske om å bli rik, men aner ikke hvordan du skal gå fram? Tror du at du må lese en haug med bøker og

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

«Foto: Jan E. Espelid/golferen.no» Ole Fremstad. Profesjonell Golfspiller

«Foto: Jan E. Espelid/golferen.no» Ole Fremstad. Profesjonell Golfspiller «Foto: Jan E. Espelid/golferen.no» Ole Fremstad Profesjonell Golfspiller Introduksjon Født 07.10.89 Kommer fra Byneset Begynte å spille golf som 10- åring ved Byneset Golfklubb Nådde 0 i handicap som 15-

Detaljer

Ledig stilling - informasjon. Ansvarlig for salg av aktivitetsglede og trivsel - bedriftsmarked

Ledig stilling - informasjon. Ansvarlig for salg av aktivitetsglede og trivsel - bedriftsmarked Ledig stilling - informasjon Ansvarlig for salg av aktivitetsglede og trivsel - bedriftsmarked Om oss Rogaland Bedriftsidrettskrets er en del av Norges Bedriftsidrettsforbund og norsk idrett. Virksomheten

Detaljer

Vi presenterer. Talent Management

Vi presenterer. Talent Management Vi presenterer Talent Management Finnes det en suksessformel for vellykket Talent Management som gir resultater uten innsats og kostnader? Nei, dessverre - men et solid HR-håndverk sammen med smarte og

Detaljer

BRUKTBILUNDERSØKELSEN 2011

BRUKTBILUNDERSØKELSEN 2011 BRUKTBILUNDERSØKELSEN 11 Stemningsrapport fra bruktbilkjøperen Av Anders G. Hovde, TNS- Gallup Metode og Utvalg 725 Web intervju mot Gallups Internett panel. Galluppanelet består av 66 personer som utgjør

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene.

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. 1 rører du på deg? Ta en titt på fargesiden din Vel... Jeg er ikke fysisk aktiv, men jeg tenker på å bli

Detaljer

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013 Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013 Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna NOVA, 1.juni 2013 Dette hørte vi da vi hørte på ungdommen! I mars 2013 svarte nesten 5000 ungdommer fra Stavanger på spørsmål om

Detaljer

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet.

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. SKAL DU SELGE BOLIG? En lekker møblert bolig gir flotte bilder til annonse. Dette resulterer i bedre besøk under visning, flere potensielle

Detaljer

Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk

Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk Vi er et lite firma og har spesialisert oss på levering av mobile bo-enheter primært til bruk innen reiseliv/turisme og ferie/fritid. Alt vi leverer

Detaljer

Kvalitet siden 1935! Totalentreprenør - Byggmester - Monteringsspesialisten - Snekkerverksted O. TORJUSSEN & SØNNER AS

Kvalitet siden 1935! Totalentreprenør - Byggmester - Monteringsspesialisten - Snekkerverksted O. TORJUSSEN & SØNNER AS Kvalitet siden 1935! Totalentreprenør - Byggmester - Monteringsspesialisten - Snekkerverksted O. TORJUSSEN & SØNNER AS O. TORJUSSEN & SØNNER AS Kvalitet siden 1935! 2 O. TORJUSSEN & SØNNER AS Nybygg Rehabilitering

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Da var august måned alt forbi, og den har kommet og gått i en fei. «Gamle» barn og voksne har sakte men sikkert kommet tilbake fra ferie, og det har vært spennende

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

* Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013.

* Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013. * Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013. Mange personer med depresjon og angstlidelser eller med søvnproblemer, vedvarende smerter og utmattelse bekymrer

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger REHABILITERING 2 www.jadarhusrehab.no...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger Vi samarbeider kun med leverandører som stiller like høye krav til kvalitet som oss selv. Samtidig har vi frihet

Detaljer

Hei, I dette utdraget får du 3 av 15 tips. La oss begynne...

Hei, I dette utdraget får du 3 av 15 tips. La oss begynne... Om Vegard Jeg er lidenskapelig opptatt av god helse. Jeg tenker ikke bare på kosthold, men hvordan man kan trene, hvordan man kan holde seg skadefri, og hvordan man kan leve på en best mulig måte slik

Detaljer

Moderne lister og dekor

Moderne lister og dekor Moderne lister og dekor L I S T V E R K Spar tid, spar penger og få et pent resultat som varer Bedre løsninger Listverk har normalt to funksjoner. Skjule overganger og utrykke stil og design. Velger du

Detaljer

Emballasje er en samlebetegnelse på innpakningsmateriale du kan bruke til å pakke produktet ditt i.

Emballasje er en samlebetegnelse på innpakningsmateriale du kan bruke til å pakke produktet ditt i. Emballasje fra Foodgarage. Foto/design: Scandinavian Design Group. Valg av emballasje kan være avgjørende for om salget av nettopp ditt produkt blir en suksess eller ikke. Det er emballasjen som kommuniserer

Detaljer

Kjekke rekkehus med mulighet for fire soverom. Ørnaberget K2. Snøde sør, Sola

Kjekke rekkehus med mulighet for fire soverom. Ørnaberget K2. Snøde sør, Sola Kjekke rekkehus med mulighet for fire soverom Ørnaberget K2 Snøde sør, Sola Beliggenhet og avstander Gode boliger med Ca 600 m Ca 2,0 km til Hafrsfjord til Risavika Havn funksjonell planløsning Ca 3,0

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

BEKLEDNING TEA DEN NYE ARENAEN FOR KLUBB OG FIRMAPROFILERING. Andre Fosså Aguiluz. Therese Johaug

BEKLEDNING TEA DEN NYE ARENAEN FOR KLUBB OG FIRMAPROFILERING. Andre Fosså Aguiluz. Therese Johaug TEAM BEKLEDNING TEA M BEKLEDNI NG DEN NYE ARENAEN FOR KLUBB OG FIRMAPROFILERING Andre Fosså Aguiluz Therese Johaug Teambekledning til din klubb Satser din klubb på det beste? Racingdepot har lang historie

Detaljer

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek)

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Innlegg på OTC-konferanse februar 2013 «DEN OPPLYSTE OG KUNNSKAPSRIKE FORBRUKER» (Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Jeg har lyst til å åpne med et spørsmål, nemlig

Detaljer

JATAK KONSTRUKSJONSPAKKER FRA KJELLER TIL LOFT

JATAK KONSTRUKSJONSPAKKER FRA KJELLER TIL LOFT NORGES STØRSTE LEVERANDØR AV KVALITETSKONSTRUKSJONER I TRE Konstruksjonspakker for tak, vegger og gulv Én kontaktperson på prosjektering og produksjon Rådgiver på konstruksjonsløsninger Høy kvalitetssikring

Detaljer

Sparing i Norge og Norden.

Sparing i Norge og Norden. Sparing i Norge og Norden. Nordnet Market Outlook, november 2010 TNS Gallup har på vegne av Nordnet undersøkt hvordan befolkningen i Norge, Sverige, Danmark og Finland sparer, samt hvor godt rustet innbyggere

Detaljer

Byggmester Mads-Holm AS

Byggmester Mads-Holm AS www.mads-holm.no Byggmester Mads-Holm AS Byggmester Mads-Holm AS ble etablert i 2003 og har utviklet seg til å bli en solid totalleverandør av byggetjenester. Til tross for bedriftens forholdsvise unge

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Ut av Jojodietter med din markedsføring og økonomisk bergogdalbane Uke 3 Be om brev til dine venner, familie og følgere. Vanlig brev i posten. Nå kommer vi til en strategi som er helt utenfor det digitale,

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Bogafjell. 5 familieboliger i Blåbærstien. Les mer på www.sandnes-tomteselskap.no

Bogafjell. 5 familieboliger i Blåbærstien. Les mer på www.sandnes-tomteselskap.no Bogafjell 5 familieboliger i Blåbærstien Tomtene og infrastrukturen i dette prosjektet er tilrettelagt av Sandnes tomteselskap KF, som utvikler gode og rimelige boligtomter på vegne av Sandnes kommune

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

SAMBOERKONTRAKT. Arbins gate 7 0253 Oslo. Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no

SAMBOERKONTRAKT. Arbins gate 7 0253 Oslo. Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Arbins gate 7 0253 Oslo Jusstudentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no SAMBOERKONTRAKT Oslo, 2013 FORORD Utgangspunktet i dagens rettssystem

Detaljer

Erfaringer fra Mona og Odds kjøp av leilighet i Juan Les Pins, Antibes på den franske Riviera.

Erfaringer fra Mona og Odds kjøp av leilighet i Juan Les Pins, Antibes på den franske Riviera. Erfaringer fra Mona og Odds kjøp av leilighet i Juan Les Pins, Antibes på den franske Riviera. Å kjøpe bolig i Frankrike er som alt annet; enkelt når man kjenner til fremgangsmåten, og kan bli en stor

Detaljer

oster-hus.no Sandsgårdveien 13 og 15, Sandnes: REKKEHUS MED SANDVEDPARKEN SOM NABO

oster-hus.no Sandsgårdveien 13 og 15, Sandnes: REKKEHUS MED SANDVEDPARKEN SOM NABO oster-hus.no Sandsgårdveien 13 og 15, Sandnes: REKKEHUS MED SANDVEDPARKEN SOM NABO 509 44 Daleveien E39 Sandnes sentrum Elvegata Gandsfjorden Hana Jærveien 44 Sandved SANDSGÅRD 13 Ganddal Sandvedparken

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

interessant for folk som driter i framtiden

interessant for folk som driter i framtiden interessant for folk som driter i framtiden Elise er 19 blu ger n dig ia t Kris (Fedafjord Br u es er 320m) mulig... Denne lille brosjyren kan umulig interessere deg......dersom du ikke er på jakt etter

Detaljer

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig EN NY BARNEHAGEHVERDAG Mer tid til det som er viktig En enklere hverdag mer tid til barna Når du henter i barnehagen ønsker du at barnet løper mot deg med et smil, og du skal være helt trygg på at barnet

Detaljer

KUN EN EKTE GARANTI GIR DEG TRYGGHET PÅ BADET! 10 års GARANTI - tett bad uten tillegg i prisen!

KUN EN EKTE GARANTI GIR DEG TRYGGHET PÅ BADET! 10 års GARANTI - tett bad uten tillegg i prisen! KUN EN EKTE GARANTI GIR DEG TRYGGHET PÅ BADET! 10 års GARANTI - tett bad uten tillegg i prisen! DET ER KUN BADEMILJØ SOM TILBYR DEG 10 ÅRS GARANTI - TETT BAD! Det å bygge nytt, eller totalrehabilitere

Detaljer

Kjære Stavanger borger!!

Kjære Stavanger borger!! Kjære Stavanger borger Nok en gang ønsker vi DEG velkommen til din nye og etter hvert meget spennende by-portal på Facebook. Vi anbefaler deg nå til også å ta litt tid ut av din travle dag for å lese dette

Detaljer

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2 Model number: X0020502 2546 16248624682 XOOF TYPE 2 Hardt arbeid, rettferdighet og gode produkter var Art Parkers oppskrift på suksess. Det er snart 100 år siden han grunnla det som nå er et av verdens

Detaljer

Aksoy Konaklari. Et fantastisk anlegg med panoramautsikt. Aksoy Konaklari ligger bare 650 m fra stranden i Akbuk.

Aksoy Konaklari. Et fantastisk anlegg med panoramautsikt. Aksoy Konaklari ligger bare 650 m fra stranden i Akbuk. Aksoy Konaklari Et fantastisk anlegg med panoramautsikt. Med gangavstand til butikker, supermarkeder, promenade, strender, restauranter og et ukentlig frukt- og grønnsaksmarked har du det du trenger for

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

K A R R I E R E H O G A N U T V I K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling. Rapport for: Jane Doe ID: HB290672

K A R R I E R E H O G A N U T V I K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling. Rapport for: Jane Doe ID: HB290672 U T V E L G E L S E U T V I K L I N G L E D E R S K A P H O G A N U T V I K L I N G K A R R I E R E Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling Rapport for: Jane Doe ID: HB290672 Dato: August

Detaljer

50% 10 ÅR I NORGE SPAR MOMSEN SPAR BURSDAGSTILBUD PÅ SKYVEDØRER OG INNREDNING BURSDAGSTILBUD PÅ KJØKKEN OG BAD KJØKKENDESIGN I ALLE PRISKLASSER

50% 10 ÅR I NORGE SPAR MOMSEN SPAR BURSDAGSTILBUD PÅ SKYVEDØRER OG INNREDNING BURSDAGSTILBUD PÅ KJØKKEN OG BAD KJØKKENDESIGN I ALLE PRISKLASSER PÅ KJØKKEN OG BAD LES MER PÅ SIDE 2 50% PÅ SKYVEDØRER OG INNREDNING LES MER PÅ SIDE 10 10 ÅR I NORGE KJØKKENDESIGN I ALLE PRISKLASSER 10 ÅR I NORGE 79.995,- BORDPLAtE OG VASK Designa Kjøkken feirer 10

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Landbruks- B Y G G. tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI. www.ringalm.no

Landbruks- B Y G G. tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI. www.ringalm.no Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI www.ringalm.no BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI RingAlm Tre AS er en tradisjonsrik leverandør av bygg til landbruk og industri. Bedriften

Detaljer

Invitasjon til tegning av spillerettsaksje ved Lofoten Golfbane AS

Invitasjon til tegning av spillerettsaksje ved Lofoten Golfbane AS Invitasjon til tegning av spillerettsaksje ved Lofoten Golfbane AS I forbindelse med planlagt utbygging av golfbanen inviterer vi nå til tegning av spillerettsaksjer ved Lofoten Golfbane AS. Det er satt

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Sandvedmarka. 14 sørvestvendte og praktiske leiligheter. Illustrasjon

Sandvedmarka. 14 sørvestvendte og praktiske leiligheter. Illustrasjon Sandvedmarka 14 sørvestvendte og praktiske leiligheter Illustrasjon Bo godt i ny leilighet på Sandvedmarka! På jakt etter en praktisk og lettstelt leilighet nær sentrum og park? Da må du se nærmere på

Detaljer

Rom for mer. 4 eneboliger: 184 m 2 BRA Tomt: 505-579 m 2

Rom for mer. 4 eneboliger: 184 m 2 BRA Tomt: 505-579 m 2 4 eneboliger: 184 m 2 BRA Tomt: 505-579 m 2 Rom for mer På Jærens tak selger vi nå fire store eneboliger. Her er det rom for aktivitet på den store tomten eller i et fantastisk terreng. Men husk å ta deg

Detaljer

SMARTE SKYVEDØRSGARDEROBER - La deg inspirere! kvalitet

SMARTE SKYVEDØRSGARDEROBER - La deg inspirere! kvalitet SMARTE SKYVEDØRSGARDEROBER - La deg inspirere! kvalitet kvalitet BoMann-kvalitet er vårt nye kvalitetsstempel som forteller deg at dette er et høykvalitetsprodukt. Vi har valgt å satse på de beste: Norscan,

Detaljer