1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD. Volum- og prisindekser for utenrikshandelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD. Volum- og prisindekser for utenrikshandelen"

Transkript

1 1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD Opplagsstatistikk pr. 29. februar 1960 Utenriksregnskap for januar 1959 og 1960 Volum- og prisindekser for utenrikshandelen Industriproduksjonen i januar 1960 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 2, 1960 Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

2 - Opplagsstatistikk pr. 29. februar 1960 Statistisk Sentralbyrås opplagsstatistikk omfatter bare skip over 500 bruttotonn som ligger uvirksomme med avmonstret mannskap på grunn av fraktmarkedets stilling. Skip som reparerer, venter på plass ved verksted eller som midlertidig er tatt ut av fart som ledd i selskapets disposisjoner, er ikke tatt med i statistikken. Tabell 1. Opplagte norske handelsskip ved utgangen av måneden Tørrlastskip Antall Bruttoskip tonn Tankskip Antall Bruttoskip tonn I alt Antall Bruttoskip tonn : Februar Mars ----b April Mai Juni zo Juli August September Oktober November Desember : Januar Februar Tabell 2. Opplagte skip pr. 29. februar 1960 etter størrelse og byggeår brotonn Byggeår Äntalr-ITTITET: ski tonn Warlmimorillsork br.tonn alt br.tonn br.tonn og over Antall Antan Brutto- AntaiL Brutto- Antall Bruttoski ptonn skip tonn skip tom tonn 1929 og for I alt Tankskip og for 627-1) \ rj / alt ) Inkl. I. skip som midlertidig nyttes som kraftverk. 2) Inkl. 2 skip som midlertidig nyttes som kraftverk

3 Utenriksregnskap for januar 1959 og Foreløpige tall. Mill. kr. Januar I. Driftsregnskap A. Varer og tnester 1. Eksport ) Vareutførsel (uten skip) etter handelsstatistikken fob Vareutførsel utenom handelsstatistikken 2 2 Utforsel av sk ip Yettovalutafrakter av skip i utenriksfart 2 ) Andre tjenester netto eofteoc000soo.ostasoefoopornip...*** I alt Import 1) Vareinnførsel (uten skip) etter handelsstatistikken cif Vareinnførsel utenom handelsstatistikken I nnforsel av skip I alt e_72/ Eksportoverskott (underskott -) (1-2) B. Renter og stønader 1. Nettostonader fra utlandet wooecooeseesdion00000p Nettorenter til utlandet OOS Rente- og stønadsoverskott (underskott -) (1-2 )... G. -l20 C. Overskott (underskott -) på driftsregnskapet (Pi. 3 + B 3).. II. Kapitalregnskap A. Inngang Offentlig.e lån A C A O Lån (netto) ved skipsimport woe cite aooo a owopo J01 8 Andre lån *o Annen kjent kapitalinngang netto Oa I alt -92 B. Utgang Avdrag på offentlige lån... Avdrag (netto) på konsolidert gjeld (EPU)... Avdrag på andre lån3)... Lån (netto)ved skipseksport... I alt 63 C. Netto kapitalinngang (A - B) D. Overskott (underskott -) på driftsregnskapet (I C) E. Uforklart differanse4) F. Oppgang (nedgang -) i netto valutabeholdningen 5 ) C+D+E) ) Tjenestene er regnet netto. 2) Beregnet på grunnlag av Norges Banks tall for netto innkasserte frakter. Inklusive offentlige foretaks lån. 4 Summen av netto kapitalinngang (utgang) og overskott (underskott)på driftsregnskapet skal pr. definisjon være lik oppgangen (nedgangen) i netto valutabeholdningen. Differansen skyldes feil og ufullstendig statistisk materiale. 5) Norges Banks, valutabankenes, rederienes og forsikringsselskapenes netto valutabeholdninger.

4 Volum- og prisindekser for utenrikshandelen :7 100 Fra 3. til 4. kvartal 1959 gikk Statistisk Sentralbyr (As volumindeks for vareinnförselen uten skip opp fra 113 til 131. Volumindeksen for vareutförselen uten skip gikk opp fra 127 til 136. samme tidsrom steg prisindeksen for innförselen uten skip fra 97 til 98 og prisindeksen for utförselen uton okip Era 98 til 99. Tabellen nedenfor viser årstallene for 1958 og 1959: 1958 Volumindeks Prisindeks 1959 Volumindeks Prisindeks Innförselen: Uten skip Skip 107 ' Ned skip Utförselen Uten skip Skip Med skip Bytteforhold ) Forholdet mellom prisindeksen for utförselen og innförselen. de fölgende tabeller er gitt verditall, volum- og prisindekser for de viktigste varegrupper i indeksberegningene.

5 N O H cr\ Lr to T-- k Cr'N N \D o c CNt C\2 C\ (V (Nt okt Q) 0) H af N-1 ca H C) \O -4 N NJ \o -.1. ON to \C, \C) ON O rd Ca to cq C.P\ to (N/ to to n,t,c)t-- (N/ Ce), 1-- N-- T T- E EH-1 P 4- \ 'CI \ON C n o to P r- \.\ t L. O,cd tto 0 P 0 I-- NC\INN C\1 C'\ d - (n to (Nj 111 \O CD Cv'l CV T-- T-- T-- T-- T-- T-- T-- '.0 \O 0 N O \.0 VO CT\ 0 0\ C3\ C) 0 to 0 0\ N--- T-- tr.\ 0 x.c- cv to to \C) (sc*1 to 0 N 0 \O O X.C1 0-1 (n Crl ON 0 crl C\Z CN2 cyl 3-3- Sr- 3-- T-- T-- T-- T-- T-- cf\ -4 krn c)/,-- O T-- T-- T-- T--.4) N.0 14r\ '.0 t gm CII T-- I-- T-- I-- S-- T-- N cv LrN x.r\ N \(:) i.r f toi 0-4 CV \C) -4 C\Z cvl ta ON O \O \CD vo N N -CO N T CV CV I- T-- I-- -,r,... C(1 N N to O dr dr ar dr-- cr.\ tx) 4) krn Crl n-- CY\ t`.. N0 '00 o to ON ON ON ON to to to to Or\ to n- Q Cr1 \CD \O N LCN C, tto C Cr\ ("\/ (Y\ Cc\ Cc\ orn c\i \.0 \ (V (V cd 0 F-q O 3-- T-- T--T-- T- O (V 0 T-- CT\ CT\ \O Cr1 'r- CT\ txd 0 CY\ XX) 'OD tx10 to 00 '00 T.- I 1:0 dr to N \O\D *0 'CA N n- CV C Cr) \CY O H H -4 LC\ dr- dr i- r-cicd H Cr\ t`- M CT\ CD 0 tx10 \SID (V Crl N CV cyl CV 41 C(.1 N r dr 3 I-- n-- \O \O N ON 00' \ ON ON T-- T" CH ON \O CY1 r`-. 0 0\ 1.4-\ G\ ti) ch *-4 ar- 0 C(-1 ON 1-r1 O H OH to to - (NC' CV gr- CV k 0 +D CS ÇLCl2 CO -I-) H rd F-71 I P4 (1) (1) (1) 0 ON \O tr- (N E 0 H 0 0\ \C) - *:t (*) CV srct5 c:4.0 cf.\ o \0-4 ON \O 00 T"" ON 0 0 T- ON 100 T-- T--T"- T- 0\ ' O to to 0,1 v0 CY\ T-- T-- N-- O 11 CH F-4.:4' C'r\ -4 Ix\ N N cy1 --,:i \O 0 w\tx),-- t-- t trN c./ Ix) cp 0 C) 1...:, 0 CV n CV CV CV CV 0\ v- 0 \O N cr., 3-- dr CH T-. T.- is-- N-- N-- N-- T-- P-1 CI) ta o Ix\ ON 0 kr1 rd tr1 0-4 N 00\ ar \0\ T-- T-- T-- T-- T-- \O O N ON \O er1 3-- N T- ON ON ar ON 0\ T-. T-- ON '00-4 C\t dr-arr to 11\ N to to ON ON ON to to to ON to VN Q) 0 -FD,IS4 4-4 a) rs1 CH Cd,S1 0\ 0\ (--,\ ON Xr\ CN 0 0\ 0\ 0" N Ç\ Ç( dr 3 'UN T"'s "4 T- Crl ON CN/ CV 0 C\Z 02 3 T-- T-- T-- T-- T-- T-- (\1 t0 krn Lc\ cv N4) c ton N cy, ON ON to 'CO 's (D rh :0 k k P=.4 to co NO Cvl C\Z dr dr N -4 to to 1.C1 \O Cr1 N t...4(t. u-n,-- oa c,n cn to LrN cy\ T-- T--,-- T-- T--,-- CT\ 0 cr\ trn 02 0 ON ,-. 01 (:) T-- T-- T-. T..- T-- T-- T.- N CD CY\ a\ r"-* - St *-4 0 I X\ \O 1.(1 \O,\(,)1 CV CV Ix\ 02 LC\N- Cr1 ON ON CV E`t0 o" c7, a N to CY\ CT\ ty0 to \O tr\ ON 0\ 0\ 0 \O \O to 00 to to to to to to to to -p (\/ ON CV C\ 41N c4r1 0 CV c.r.\ Cq CO 0 3- '.00C'2CV 0 (1 X, \0 \.0 \D ON N (NI NN (NZ ON 0 cni ON CV 0 T-- T-- T-- T-- T-. T-- M tø \(;) (1Z id 0 ON N to Oa' \ ON ON T-. ON is-, ).00 kr\ Cr1 ON NI (\I \O \O 0 ON ON N N 0 td- Cr1 0\ 0\ 1.11 \ON CV (fl as- Lc\ 0 1r\ xr\ (v1 -.4 (V -4 CV (1. 1 ('\ dr dr Odr Er dr CD00 T-T-- T-- Il""" ON ON CV CV CV CV CV CV CV C1 - = r- 4 =,t; :: ::... "" f14 rs4 N e 41 -., - 1:... ::2 =ce\ a 74, II *. 0-0 F-1 I-- c.,.\ TIV:... ::2 =n =`4 T..- CV CrN "4 ir-- CV n -4, : 0. P tø ON tõ0\ to 0\ 'W 0\ 00 ON '00 0\ lc\ ix\ t.e.n ix\ X.CN 41 VN kr trl 1.11 ON ON ON ON ON 0\ 0\ ON C7\,-- T-- T-- T... dr C\ dr N ard ant T"- n- T-

6 - L- N C2 N W O' -'-z \ (\/ ce) c\i c\1 crn cc\ ern \4) r.4) N CD Cr) kr% t`' CV ri tx0 n-- r"'" Cr zt Cr% Cn N4) C) 03 LC) 111 n-- n-- n-- I n- Cti raq : CnN N CY\ kr\ (:) Ix) kr\ Ix% Ix) \O 02 0'1 ;.4 r-i CD :0 c\z N (*) Xr1 N M 0\.00 C\1 LC\ kr\ xr\ Lc\ 1.(1 CV CV r-.4 Cr% Cr1 n-- kr cr,.40 Ix) 4I1Q Cr) s4) Cr) CV oz -4 "...I' 1.7"- CV CV v-- ncr n-- Cc) CD Cr% N4) tx) tx) Cr% 0 CY\ t7.- Ce% CV v-- Cr1 1-- CD n Cc) 0\ CT\ 0 CY\ CT\ CT\ CT\ CY\ 0\ T _ CD 0-\ SI\N r-- lr- CV C Cr% X11 Q CV CV '4" (:) CD (:) Cf\ c;\ CrNg CT\ 0\ 9( '6: RT5, 'a) cc\ cc\ kr\r:- 0\ C).!.0 02 V) 0 cc\ -_ kr\ Cr) 01 CV "...7 cc\ c7-.4) 0 o ,-- T.. Oc..) \0 b.0 i 0 0 \O -1-3 c\ 4-1ND C(1 1)0 C(1 \() 0 CD* N 0\ --4 to tn I ON PI -P -- 0 \O CO T-- -..:1" N 02 kr% 0\ t*-- CS\ -4 1.(1 kr1 t(p t03\ g.\cif i'jt 0 c'd 0.) C(.1 CY1n <3 Pi H ci-t CD Pi n-- t: GI P: -n gr- 04 \O O 0 to 1.(\ xr% \C) V\ to ce\ cv1 0 r- u) 111 CY1 C\I ON ON 0" 0 ON ON N 0 ch,-- ON (11) 00 n- T" 1 3-." ard. N.0 N Cn '00 `.4. CV t: vo (\/ T \ 0 '00 L`". 02 ON to N Lt1 W to 0 ON N r-- W Crl Ngo -4-co o, 0' CO c) cr, 0, a, CY\ tx) 100 CV IgN Crl %C) ON C101) Cr) Cr) Cr% Cvl LC) kr\ 1-- n n-- n O Crl W cn trl tø 00 ON 0 0\ 0 0 av ON 0 T*- T.. T.. T--.4) (:) kr\ ' t re\ 01 CD CY\ a\ 0 ON CT\ CT\ CT\ UN 0\ /x) cc\ 0/ 0 CT\ 0 CV n- n-- n ,0 Crl CY1 0 Ç'\/ S3ON -4 \O 0 0 "W,... T... T.. T.. ra N N. 0 to 0 0 ON Cr C\ CO CO CO ;-1 O cr\ ('N E." Or) gi Cc\ C\ CO ON -.4 CY1 ON Cr1 Oa CV 1.41 tif1 It\ kr \ xr\ 1:0 N.0 to kt1 \O 'CO 017\ C7\ C:) ON ON ON (Jo """' 00 T. T.. 3- V"' CT-4.4- IX) CX) I" (7\ 04 kr\ W 1) 0.1 O %x) 0' r- to 02 T --.4) N t"*. I-- C\Z NX) CY1 CP, 0 n-t\i CS\N8 er... tr t- cen crn ce) Ix\ Ir. (V cf1 ON tr\ C7\ V\ ar- 1..C "4 lr% (:) (v1 Cr\ Cr% r`xt) \O To T. 3"..T.' (9 N \ -t 8 (c;`, (:) (2), "*"' r-to -4' ON -.4 0/ T.-- ON \O c çvw CV 1-- rt1l (X) L7- xx) 1-- cnt. e-- e / 02 acr5 241; E t-- a, to 0\ Cc% C\Z Cr\ cc\ Cr't Cc\..".,r\ t\iv-. H trn N xrn t- 0" -4* CrN CY1.4 (:) ce to 04 cc\ (x) %x) (X) tocp to O N 1.11 n-- CO \O 14-1 O O \O n-- Cc\ n-- 01 n-- CV 0/ 0 CT\ 0 0 CY\ 0\ 0 0\ ON crnt*.- cc\ ()/ C)/ -4 cc\ -4 61" 'r- 1-rN kr "r"-- o. to 11r 1 trt CY\ CI,T\. =.. n-- c)/ (c\ -4.41: Cr% "".4t ON = = = = :a., = = - e. - e- e er".. CV Cf.\ -"4 It'''. CV Cr.\ "4-0- e C 3-\ "t 3"..CY1 -e tx) (x) CT\ WO' tx,ct\ LrN Lc\ kr\ kr\ kr\ Ix% kr\ 1.C\ 0N CY\ CT\ CT\ ON 0\ ON CY\ 3-- T-..r"" 3-

7 IndustriEroduksaonen i januar 1960 Statistisk Sentralbyrås månedlige produksjonsindeks viser at industriproduksjonen i januar 1960 var knapt 8 prosent storre enn i samme måned i fjor. Indekstallet var 115 i år mot 106 i fjor (1955 = 100). I eksportindustrien var produksjonen i januar vel 13 prosent storre i år enn i fjor. Indekstallene var henholdsvis 104 og 118. Innen eksportindustrien var produksjonsøkingen meget sterk ved bl.a. hermetikkfabrikkene, cellulosefabrikkene, papirfabrikkene, kunstgjodselfabrikkene, oljemøllene og -raffineriene, ferrolegeringsverkene og aluminiumsverkene. Nedgang i produksjonen viste bl.a. malmgruvene og fryseriene. Produksjonen i hjemmeindustrien var knapt 6 prosent storre i januar 1960 enn i samme måned i fjor. Indekstallet var 113 i år mot 107 i fjor. Av de enkelte gruppene i hjemmeindustrien viste bl.a. kullgruvene, wallboardfabrikkene, sementfabrikkene, rujerns-, stål- og valseverkene, tekstilindustrien og bekledningsindustrien sterk øking i produksjonen fra januar Nedgang var det bl.a. ved såpe- og kosmetikkfabrikkene og teglverkene.

8 Produksjonsindeks for bergverk, industri og elektrisitetsproduksjon. 1955=100 Des. Des. Hele industrien Bryting av kull og malm Nærings- og nytelsesmiddelindustri i alt Av dette: Yeierier " 2 Hermetikkfabrikker Sjokoladefabrikker f t 133 : Bryggerier og mineralvannfabrikker Tobakksfabrikker Tekstilindustri i alt Av dette: Trikotasjefabrikker Bekledningsindustri i alt Av dette: Konfeksjonsfabrikker " Skotøyfabrikker Trevare- og mobelindustri... Treforedlings:industri i alt... Av dette: Tremasse- og cellulosefabrikker. ti " Papirfabrikker... Kjemisk industri i alt... Av dette: Kjemisk grunnindustri... It : Olje- og fettindustri. O V 0 41 Jord- og steinvareindustri... Primær jern- og metallindustri... Annen jern- og metallindustri Andre industrier Gass- og elektrisitetsverk Eksportindustri Hjemmeindustri i alt -00 Av dette: Konsumvareindustri... " z Investeringsvareindustri ill

9 Tilleg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 2, 1960 Tallene er mottatt i tiden 2/3-8/ og er foreløpige. De vil eventuelt bli korrigert i Statistisk månedshefte. Der vil man også finne nærmere forklaringer til tallene og alle korreksjoner av eldre tall. Tall i parentes gjelder måneden (kvartalet, uken) for. Sverige (tabell 70) Verdi av utenrikshandelen: a) Innforsel... Kol. C.a b) Utførsel It c Levekostnadsind.eks lt H Nov (1163) Des Nov (1155) Des Des. 120 (120) 125 Storbritannia (tabell 71) Sysselsetting... Arbeidsløyse Produksjon: a) Produksjonsindeks, industri b) St glproduks j on o000 0 Detaljomsetningsindeks aaa... Reuter 's råvareindeks, månedstall OW. 2uketall Levekostnadsindeks 00 voc00011, Timefortjeneste It t 1 C.a ft C.b 1 1 ti 11 I! A Des. 23,3 Febr. 450 Des. Febr. 29/2-4/3 2.halvår (23,4 10 (461 B) (126 R) (2199 (176 (88 ( 8 7 (120 (57,7) P r ankrike (tabell 72) Produksjonsindeks, industri 0411 ft B Des. 189 (187) e st-tyskland (tabell 73) Produksjont a) Produksjonsindeks, industri.. Detaljomsetningsindeks Timefortjeneste ,000WO C.a J 3.kvartal 4.kvartal 162 (176 R) 143 ( 242 R) 245 ( 243 R) 251 B elgia (tabell 74) Arbeidsloyse Verdien av utenrikshandelen: a) Innforsel Levekostnadsindeks..o A Des. D.a Des. G Febr. 132,3 (116,3) (15562 R) 110 (110) Sambandsstatene (tabell 75) q If Moody's ravareindeks, månedstall I Febr uketall /2-4/ Levekostnadsindeks... If K 110 (110)

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Nr. 45-4. årgang Oslo, 7. november 1963 INNHOLD Detaljomsetningen i september 1963 Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i september 1963 Utenriksregnskapet for 1.-3. kvartal 1963.

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Nr. 51-5. årgang Oslo, 17. desember 1964 INNHOLD Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Utenrikshandelen i november. 1964. Foreløpige tall

Detaljer

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961 Nr. 2. årgang Oslo, 6. mars INNHOLD Utenrikshandelen i februar. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr. 5. februar Levekostnadsindeksen pr. 5. februar Industriproduksjonen i januar Utenriksregnskap for

Detaljer

Detaljomsetningen i juni 1963

Detaljomsetningen i juni 1963 Nr. 32 - Z.. årgang Oslo, 8. august 1963 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i juni 1963 Detaljomsetningen i juni 1963 Drukkenskapsforseelser i mai-juni 1963 Tillegg til de

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 9. november 1966. Nr. 4-6 - 7.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 9. november 1966. Nr. 4-6 - 7. Oslo, 9. november 1966 Nr. 4-6 - 7. årgang INNHOLD Volum- og prisindekser for utenrikshandelen i 3. kvartal 1966 Ordretilgangen i 3. kvartal 1966 og ordrereserven pr. 30. september 1966 Detaljomsetningen

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. fr. 3/72 12. januar 1972 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1971 Skipsopplegg pr. 31. desember 1971 Detaljomsetningen i november 1971 Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning

Detaljer

INNHOLD. Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964

INNHOLD. Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964 Nr. 32-5. årgang Oslo, 6. august 1964 INNHOLD Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964 i 2. kvartal 1964 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr.

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for 1. kvartal ForelØpige tall. Utenrikshandelen i april ForelØpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15.

INNHOLD. Utenriksregnskap for 1. kvartal ForelØpige tall. Utenrikshandelen i april ForelØpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15. Nr. 20-8. årgang Oslo, 18. mai 1967 INNHOLD Utenriksregnskap for 1. kvartal 1967. ForelØpige tall Utenrikshandelen i april 1967. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr. 15. april 1967 Konsumprisindeksen

Detaljer

Statistisk Sentralbyrd bes oppgitt sint kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrd bes oppgitt sint kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. 1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD Balanseutdrag for livsforsikringsselskapene Handelsflåten i 1e kvartal 1960 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 4, 1960 Statistisk Sentralbyrd

Detaljer

cwalisticsktikeheik LB YR( Nr årgang Oslo, 9. februar 1967 INNHOLD Detaljomsetningen i desember 1966

cwalisticsktikeheik LB YR( Nr årgang Oslo, 9. februar 1967 INNHOLD Detaljomsetningen i desember 1966 cwalisticsktikeheik LB YR( Oslo, 9. februar 967 Nr. 6-8. årgang NNHOLD Detaljomsetningen i desember 966 Ordretilgangen i 4. kvartal 966 og ordrereserven pr. 3. desember 966 Skattefrie fondsavsetninger

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 11. mai 1967 Nr. 19. - 8. årgang INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Detaljomsetningen i mars 1967 Ordretilgangen i 1. kvartal 1967 og ordrereserven pr. 31.mars 1967 InnfØrsel til konsum, investering

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Nr. 49-8. årgang Oslo, 7. desember 1967 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i oktober 1967 Detaljomsetningen i oktober 1967 Skipsopplegg pr. 30. november 1967 Tomtepriser

Detaljer

Nr årgang. Gelb, 12. november1964 INNI7IOLD. Aktuelle konjunkturtall for Norge. Utenrikshandelen i oktober 1964 Foreløpige tall

Nr årgang. Gelb, 12. november1964 INNI7IOLD. Aktuelle konjunkturtall for Norge. Utenrikshandelen i oktober 1964 Foreløpige tall Nr. 46 5 årgang Gelb, 12. november1964 INNI7IOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i oktober 1964 Foreløpige tall Volum- og prisindekser for utenxdkshandelen (korreksjon) Skipsopplegg

Detaljer

Nr 29-2 årgang Oslo 20. juli 1961

Nr 29-2 årgang Oslo 20. juli 1961 Nr 9 - årgang Oslo 0. juli 96 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 5 juni 96 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i juni og første halvår 96 Veitrafikkulykker med personskade i mai 96 Tillegg til de internasio,lale

Detaljer

Nr. 4-2. årgang Oslo, 26. januar 1961 INNHOLD. Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november 1960

Nr. 4-2. årgang Oslo, 26. januar 1961 INNHOLD. Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november 1960 Nr. 4-2. årgang Oslo, 26. januar 1961 INNHOLD Innenlandske transportytelser i 1959 Konkurser og akkordforhandlinger 1960 Meieridriften i desember 1960 Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november

Detaljer

Tabellforslag til analyse av produksjonsstrukturen i norsk industri Eksempel næring 27 Treforedlingsindustri. a v. Nils Bakke og Ib Thomsen

Tabellforslag til analyse av produksjonsstrukturen i norsk industri Eksempel næring 27 Treforedlingsindustri. a v. Nils Bakke og Ib Thomsen O 67/6 Oslo, 4. november 967 Tabellforslag til analyse av produksjonsstrukturen i norsk industri Eksempel næring 27 Treforedlingsindustri a v Nils Bakke og b Thomsen NNOLD Side. nnledning.000000000000000_00

Detaljer

11 S E N T R A i B Y, R

11 S E N T R A i B Y, R 11 S E N T R A i B Y, R Nr. 4-6. årgang Oslo, 21. januar 1965 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1964 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i desember og i året 1964 Veitrafikkulykker med personskade.

Detaljer

Dødsfall ved ulykker, selvmord og mord i 1961

Dødsfall ved ulykker, selvmord og mord i 1961 Nr. 10-4. årgang Oslo, 7. mars 1963 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i januar 1963 Meieridriften i 1962 Dødsfall i 1961 Spebarnsdødeligheten i 1961 Dødsårsakene i 1961

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 80. årgang Nr. 9, 1962 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INN HOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics 1 Index of monthly

Detaljer

Utenriksregnskap for januar-februar 1965, Foreløpige tall. Detaljomsetningen i februar 1965 Skipsopplegg pr. 31. mars 1965

Utenriksregnskap for januar-februar 1965, Foreløpige tall. Detaljomsetningen i februar 1965 Skipsopplegg pr. 31. mars 1965 Nr. 15-6. årgang Oslo, 8. april 1965 INNHOLD Utenriksregnskap for januar-februar 1965, Foreløpige tall Detaljomsetningen i februar 1965 Skipsopplegg pr. 31. mars 1965 Drukkenskapsforseelser i januar-februar

Detaljer

Nr. 11-9. årgang Oslo, 14. mars 1968

Nr. 11-9. årgang Oslo, 14. mars 1968 Nr. 11-9. årgang Oslo, 14. mars 1968 INNHOLD Utenrikshandelen i februar 1968. ForelOpige tall Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1968 Detaljomsetningen i januar 1968 Skipsopplegg pr. 29. februar 1968 Forretnings-

Detaljer

INNHOLD. Utenrikshandelen i september Foreløpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15. september 1966

INNHOLD. Utenrikshandelen i september Foreløpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15. september 1966 Oslo, 13. oktober 1966 Nr. 42-7. årgang INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i september 1966. Foreløpige tall Engrosprisindeksen pr. 15. september 1966 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner

Detaljer

Nr. 9-6. årgang Oslo, 25, februar 1965

Nr. 9-6. årgang Oslo, 25, februar 1965 Nr. 9-6. årgang Oslo, 25, februar 1965 INNHOLD Utenriksregnskap for. ForelØpige tall Månedsstatistikk for bankene. Balancer pr. 31. desember Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. desember

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 81 årgang Nr. 11, 1963 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics 1 Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 81. årgang Nr. 12, 13 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *1 Index of monthly

Detaljer

Nr. 8-2. Avgang Oslo, 23. februar 1961

Nr. 8-2. Avgang Oslo, 23. februar 1961 Nr. 8-2. Avgang Oslo, 23. februar 1961 INNHOLD Konjunkturtendensene i februar 1961 F5dte i 1959 Dödeligheten og sykeligheten av tuberkulose i 1959 Dödeligheten av hjerte- og karsykdommer i 1959 Tillegg

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 80. årgang Nr. 7, 1962 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INN HOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics Index of monthly

Detaljer

INNHOLD. Antatte nyinvesteringer i industri og bergverk. (Desembertellingen l964)

INNHOLD. Antatte nyinvesteringer i industri og bergverk. (Desembertellingen l964) Nr. 16-6. årgang Oslo, 13, april INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i mars. ForelOpige tall Engrosprisindeksen pr. 15. mars Antatte nyinvesteringer i industri og bergverk. (Desembertellingen

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 84. årgang Nr. 2, '1966 STATISTISK MÅNEDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *1 Index of monthly

Detaljer

INNHOLD. Utenrikshandelen i februar ForelØpige tall. Avbetalingshandelen. 4. kvartal FØdte og døde i ForelØpige oppgaver

INNHOLD. Utenrikshandelen i februar ForelØpige tall. Avbetalingshandelen. 4. kvartal FØdte og døde i ForelØpige oppgaver Nr. 11-10. årgang Oslo, 13. mars 1969 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i februar 1969. ForelØpige tall Detaljomsetningen i januar 1969 Skipsopplegg pr. 28. februar 1969 Avbetalingshandelen.

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 78. årgang NR. 8, 1960 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *1 Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHE FTE

STATISTISK MÅNEDSHE FTE 85. årgang Nr. 5, 1967 STATISTISK MÅNEDSHE FTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics... *1 Index of

Detaljer

Nr årgang Oslo, 4. januar 1968 I N N H O L D. Folketallet i Norge ved utgangen av 1967

Nr årgang Oslo, 4. januar 1968 I N N H O L D. Folketallet i Norge ved utgangen av 1967 Nr. 1-9. årgang Oslo, 4. januar 1968 I N N H O L D Folketallet i Norge ved utgangen av 1967 Inn- og uorselsverdien fordelt på varegrupper. Januarnovember 1967 S.flhandelen med de viktigste land. Januar-novv.ber

Detaljer

Nr. 40-3 årgang Oslos 4. oktober 1962

Nr. 40-3 årgang Oslos 4. oktober 1962 Nr. 40-3 årgang Oslos 4. oktober 962 INNHOLD Industriproduksjonen i august 962 Inn og utførselsverdi fordelt på varegrupper. Januar august 962 Meieridriften i august 962 Arbeidslønninger i industri, bygge

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 82. årgang Nr. 9, 14 STATISTISK MÅNEDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics 1 Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 81. årgang Nr. 1, 1963 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *I Column headings

Detaljer

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD Nr. 21/85 22. mai I NN HOLD Emne 02 Folketallet, 1. april 1 03 Steriliseringer, 2 08 Byggevarestatistikk, 1. kvartal 5 Side Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 4,

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 79. årgang NR. 6, 1961 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics * 1 Index of monthly

Detaljer

Nr, årgang Oslo, 21. juli 1960 INNHOLD. Aktuelle konjunkturtall for Norge. Levekostnadsindoksen pr. 15. juni 1960

Nr, årgang Oslo, 21. juli 1960 INNHOLD. Aktuelle konjunkturtall for Norge. Levekostnadsindoksen pr. 15. juni 1960 Nr, 29-1. årgang Oslo, 21. juli 1960 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Levekostnadsindoksen pr. 15. juni 1960 Utenrikshandelen i mai og januar-mai Handelsflåten i 2. kvartal 1960 Tillegg til de

Detaljer

INNHOLD. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i august 1960

INNHOLD. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i august 1960 Nr. 37-1. årgang Oslo, 15. september 1960 INNHOLD Konjunkturtendensene høsten 1960 Engrosprisindeks pr. 15. august 1960 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i august 1960 Industriproduksjonen i juli 1960

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2016 Verdiendring fra sept. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 57 781-15,9

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 82. årgang Nr. 11, 1964 STATISTISK MÅNEDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *1 Index of monthly

Detaljer

vr. 34/74 21. august 1974

vr. 34/74 21. august 1974 vr. 34/74 21. august 1974 INNHOLD Konjunkturtendensene i august 1974 Utenriksregnskap for 1. halvår 1974. ForelOpige tall Engrosprisindeks pr. 15. juli 1974 Ordretilgangen i 2. kvartal 1974 og ordrereserven

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke X Norway's Official Statistics, series X Rekke X Trykt 964 Nr. 27 Økonomisk utsyn over året 963 Economic survey 28 Veterinærvesenet 959 Service v6t6rinaire 29 Folketelling

Detaljer

Nr. 46/72 8. november 1972

Nr. 46/72 8. november 1972 D r o n n i n g e n s g t. 16, 0 s l o- I) e p., 0 s! o 1. T 1 f. 41 38 20, 41 36 60 Nr. 46/72 8. november 1972 INNHOLD Samhandelen med land og landområder. Januar-september 1972 Innforsel til konsum,

Detaljer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer OVERSIKT Økt igangsetting av yrkesbygg. Mens nedgangen i byggingen fortsetter også i 1993, er det en oppgang når det gjelder igangsatte yrkesbygg i årets to første måneder. Bruker vi "bygg under arbeid"

Detaljer

EKSPORTEN I JULI 2016

EKSPORTEN I JULI 2016 EKSPORTEN I JULI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Juli 2016 Verdiendring fra juli 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 118-15,2 - Råolje

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2016

EKSPORTEN I AUGUST 2016 EKSPORTEN I AUGUST 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall August 2016 Verdiendring fra aug. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 006-13,1 -

Detaljer

INNHOLD. Ordretilgangen i 3. kvartal 1968 og ordrereserven pr. 30. september Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 3.

INNHOLD. Ordretilgangen i 3. kvartal 1968 og ordrereserven pr. 30. september Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 3. Nr. 45-9. årgang Oslo. 7. november 968 INNHOLD Ordretilgangen i 3. kvartal 968 og ordrereserven pr. 30. september 968 Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 3. kvartal 968 Ihendehaverobligasjonsgjelden.

Detaljer

INNHOLD. Investeringsstatistikk for bergverksdrift, industri og kraftforsyning

INNHOLD. Investeringsstatistikk for bergverksdrift, industri og kraftforsyning D r o n n i n g e n s g t. 16, O s l o- D e p., 0s 1 o 1. T1 f. 41 38 20, 41 36 60 Nr. 27/72 28. juni 1972 INNHOLD Byggevirksomheten i mai 1972 Innreise i mai 1972 Folketrygdfondet. Balanse pr. 31. mai

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2016 Verdiendring fra nov. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 032 0,8

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 79. årgang NR. 3, 1961 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *1 Index of monthly

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. D r o n n i n g e n s g t. 16, 0 s 1 o - D e p., O s lo 1. T 1 f. 41 38 20, 41 36 60 Nr. 41/71 6. oktober 1971 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i august 1971 Samhandelen

Detaljer

Figurer o *

Figurer o * 19 Norske ftdselsrater for ettrive aldersklasser, 1968-1972 av jan M. Hoem, Er1mn Berge o7 Liv Hanson K NNHOLD L nnledning o 00000 0004 006 0* 2. Bereningsmatoder... 3. Karakteristiske trekk vej kurvene

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for 1970. Foreløpige tall. Sysselsatte lønnstakere ved utgangen av januar 1971

INNHOLD. Utenriksregnskap for 1970. Foreløpige tall. Sysselsatte lønnstakere ved utgangen av januar 1971 D r o n n i n g ens g t. 16, 0 s 1 o- D e p., Oslo 1 T1 f. 41 38 20, 41 36 60 Nr. 9/71 25. februar 1971 INNHOLD Konjunkturtendensene i februar 1971 Utenriksregnskap for 1970. Foreløpige tall Sysselsatte

Detaljer

STATISTISK MÅN EDSHEFTE

STATISTISK MÅN EDSHEFTE 78. årgang NR. 10, 10 STATISTISK MÅN EDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *1 Index of monthly

Detaljer

IO 66/3 Oslo, 14. februar 1966. En samfunnsøkonomisk modell med. kryssløps-, konsum- og prisrelasjoner. Arne Øien. Med et vedlegg av Pål Lynum

IO 66/3 Oslo, 14. februar 1966. En samfunnsøkonomisk modell med. kryssløps-, konsum- og prisrelasjoner. Arne Øien. Med et vedlegg av Pål Lynum IO 66/3 Oslo, 14. februar 1966 MODIS II En samfunnsøkonomisk modell med kryssløps-, konsum- og prisrelasjoner av Arne Øien Med et vedlegg av Pål Lynum Ikke for offentliggjøring. Dette notat er et arbeidsdokument

Detaljer

EKSPORTEN I APRIL 2016

EKSPORTEN I APRIL 2016 EKSPORTEN I APRIL 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall April 2016 Verdiendring fra april 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 622-7,9 - Råolje

Detaljer

INNHOLD. Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i januar 1968

INNHOLD. Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i januar 1968 Nr. 0-9. årgang Oslo, 7. mars 968 NNOLD Foreløpige folketall i kommunene. januar 968 Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i januar 968 nn- og utførselsverdien fordelt på varegrupper.

Detaljer

3 1 Registreringsmåned... OOOOO. OOO OOOOOO Datagrunnlag.. OOOOOOO OOOOOOO OOOOOO Resultater OOOOOOOO OOOOOO 4

3 1 Registreringsmåned... OOOOO. OOO OOOOOO Datagrunnlag.. OOOOOOO OOOOOOO OOOOOO Resultater OOOOOOOO OOOOOO 4 IO 74/46 14. november 1974 FORHOLDET MELLOM OPPGITT FLYTTEDATO OG REGISTRERINGSDATO, NORSKE FLYTTEDATA 1970-1971. Am Arne Rideng INNHOLD Side 1 1. Innledning OOOOO. OOOOOOOO 2 2 Datagrunnlag.. OOOOOOO

Detaljer

Tjenesteeksporten i 2. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 2. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 2. kvartal 2017 Eksporten og importen av tjenester økt fra 1. til 2. kvartal, slik den sesongmessig pleier å gjøre. Selv om eksporten av tjenester (utenom finansielle) økte, var det

Detaljer

En undersøkelse av de virkninger feil i forutsetningene har for resultatene. Eivind Gilje. Innhold

En undersøkelse av de virkninger feil i forutsetningene har for resultatene. Eivind Gilje. Innhold IB 66/3 Oslo, 19. september 1966 BEFOLKNINGSPROGNOSER En undersøkelse av de virkninger feil i forutsetningene har for resultatene. Av Eivind Gilje Innhold 1. Innledning 2. Prognosemodellen 3. Inngangsdata

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER 86.M.08 TI LOJENGELIGHET 7034 TRONDHEIM NTH 11 E: (07) 59 49 2 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for 1. kvartal 1975. Foreløpige tall. Lønnsindeks for arbeidere i bea+gverksdrift og industri. 1.

INNHOLD. Utenriksregnskap for 1. kvartal 1975. Foreløpige tall. Lønnsindeks for arbeidere i bea+gverksdrift og industri. 1. Nr. 22/75 28. mai 1975 INNHOLD Korrjunkturtendensene i mai 1975 Utenriksregnskap for 1. kvartal 1975. Foreløpige tall Byggevirksomheten i april 1975 Lønnsindeks for arbeidere i bea+gverksdrift og industri.

Detaljer

For Vest-Europa utenom Storbritannia er det i øyeblikket vanskelig å avgjøre

For Vest-Europa utenom Storbritannia er det i øyeblikket vanskelig å avgjøre Mr. 16/17-4. årgang Oslo, 25. april 1963 INNHOLD Konjunkturtendensene i april 1963 Konsumprisindeksen pr. 15. mars 1963 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i mars 1963 Veitrafikkulykker med personskade

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2017

EKSPORTEN I JANUAR 2017 1 EKSPORTEN I JANUAR 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2017 Verdiendring fra jan. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 73 816 21,9

Detaljer

nr. 1, årgang Nr. 6, 1960 INNHOLD Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1959

nr. 1, årgang Nr. 6, 1960 INNHOLD Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1959 1. årgang Nr. 6, 1960 INNHOLD Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1959 Veitrafikkulykker med personskade i november og januar-november 1959 Mønstringer til norske handelsskip i utenriks- og

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2016

EKSPORTEN I JANUAR 2016 1 EKSPORTEN I JANUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2016 Verdiendring fra jan. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 354-18,7

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2017

EKSPORTEN I FEBRUAR 2017 1 EKSPORTEN I FEBRUAR 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2017 Verdiendring fra feb. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 71 244 18,0

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 16. mars 1967 Nr. 11-8. årgang INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenriksregnskap for januar 1967. ForelØpige tall Utenrikshandelen i februar 1967. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr.

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X.

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) Rekke X. Trykt 1943: Nr. 5 Sinnssykeasylenes virksomhet 1940. (Statistique des hospices d'aliénés.) 5 De spedalske

Detaljer

EKSPORTEN I OKTOBER 2015

EKSPORTEN I OKTOBER 2015 1 EKSPORTEN I OKTOBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Oktober 2015 Verdiendring fra okt. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 74 001-13,6

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Hovedstyremøte. 13. august Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 juli Vektet median

Hovedstyremøte. 13. august Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 juli Vektet median Hovedstyremøte. august 8 Ulike indikatorer for prisvekst Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar juli 8 KPI prosent trimmet snitt, Vektet median, KPI-JAE ) KPIXE ) -, 8 -, ) KPI-JAE: KPI justert for avgiftsendringer

Detaljer

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

EKSPORTEN I MARS 2016

EKSPORTEN I MARS 2016 EKSPORTEN I MARS 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mars 2016 Verdiendring fra mars 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 001-27,0 - Råolje

Detaljer

LØN NSSTATISTIKK FOR FUNKSJONÆRER I FORSIKRINGSVIRKSOMHET PR. 30. APRIL 1960 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A20

LØN NSSTATISTIKK FOR FUNKSJONÆRER I FORSIKRINGSVIRKSOMHET PR. 30. APRIL 1960 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A20 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A2 LØN NSSTATISTIKK FOR FUNKSJONÆRER I FORSIKRINGSVIRKSOMET PR. 3. APRIL 196 Salaries of Insurance Employees April 3, 196 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 196 Norges offisielle

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2016

EKSPORTEN I MAI 2016 EKSPORTEN I MAI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mai 2016 Verdiendring fra mai 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 56 204-16,9 - Råolje

Detaljer

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Årsstatistikk 2006 Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 Telefaks: 23 08 87 20 E-post: dag.k.oyna@nbl.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2006 Norske

Detaljer

OrdretilEangen i 1. kvartal 1969 o tez ordrereserven pr. 31. mars 1969 (Forrige melding ble offentliggjort i SU nr. 7, 1969)

OrdretilEangen i 1. kvartal 1969 o tez ordrereserven pr. 31. mars 1969 (Forrige melding ble offentliggjort i SU nr. 7, 1969) Oslo, 8. mai 1969 Nr. 19-10. årgang I N N H O L D Ordretilgangen i 1. kvartal 1969 og ordrereserver pr. 31. mars 1969 Innførsel og utførsel etter transportmåte i 1. kvartal 1969 Folketrygdfondet, Månedsbalanse

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret september. BNP-vekst Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før,,,, -, - Sverige Storbritannia 8 Handelspartnere.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv -, - Hovedstyret

Detaljer

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen.

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen. Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 E-post: DKO@nhomd.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2014 Norske Sjokoladefabrikkers forenings

Detaljer

Krig og produksjonsfall

Krig og produksjonsfall Norsk industri siden 1829 Industrien 1940-1945 Tor Skoglund Krig og produksjonsfall Norsk industri ble, i likhet med samfunnet for øvrig, sterkt påvirket av annen verdenskrig. Samlet industriproduksjon

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240126 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 211/62 (06.01) A61K 31/16 (06.01) A61K 31/44 (06.01) A61K 31/0 (06.01) A61K 31/06 (06.01) C07D 7/277 (06.01)

Detaljer

INNHOLD. Lønnsstatistikk for ansatte i skoleverket 1. oktober Bedriftstelling Foreløpige hovedtall for Hordaland

INNHOLD. Lønnsstatistikk for ansatte i skoleverket 1. oktober Bedriftstelling Foreløpige hovedtall for Hordaland Nr. 24/76 9. juni 1976 INNHOLD Detaljomsetningen i april 1976 Lønnsstatistikk for ansatte i skoleverket 1. oktober 1975 Overtredelser av alkohollovene i 1975 Bedriftstelling 1974. Foreløpige hovedtall

Detaljer

0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD. D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall. Engrosprisindeksen pr.

0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD. D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall. Engrosprisindeksen pr. 0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall Engrosprisindeksen pr. 15, mars 1968 Konsumprisindeksen pr. 15. mars 1968 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner

Detaljer

INNHOLD. InnfØrsel til konsum, investering og vareinnsats i januar-juni Volum- og prisindekser for utenrikshandelen i 2.

INNHOLD. InnfØrsel til konsum, investering og vareinnsats i januar-juni Volum- og prisindekser for utenrikshandelen i 2. Nr. 32/79 8. august 1979 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge InnfØrsel til konsum, investering og vareinnsats i januar-juni 1979 Volum- og prisindekser for utenrikshandelen i 2. kvartal 1979 Produksjonen

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

Hovedstyremøte 22. september 2004

Hovedstyremøte 22. september 2004 Hovedstyremøte. september Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent

Detaljer

MERKNADER TIL KART OG TABELLER

MERKNADER TIL KART OG TABELLER MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater - Tilbake ende tall - Prognoser" legger Statistisk Sentralbyrå fram de viktigste resultater fra Folketellingen 960 for hver enkelt kommune. I

Detaljer

STATISTISK MÅN EDSHEFTE

STATISTISK MÅN EDSHEFTE 85. årgang Nr. 3, 1967 STATISTISK MÅN EDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics Index of monthly

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNHOLD. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i januar 1966. Bevillinger til salg og skjenking av brennevin, vin og øl pr. 15.

INNHOLD. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i januar 1966. Bevillinger til salg og skjenking av brennevin, vin og øl pr. 15. Oslo, 24. februar 1966 Nr. 9-7. årgang INNHOLD Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i januar 1966 Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. desember Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr.

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle> gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle> gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. 3 Nr. 32 -= 2. årgang Oslo, 10. august I linho LD Inn- og utførse Isverdi fordelt på, varegrupper. Januar-juni Detaijomsetningen i mai Opplagsstatistikk pr. 31. juli Månedsstatistikk for bankene. Balanser

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - juli 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Hovedstyremøte 16. mars 2005

Hovedstyremøte 16. mars 2005 Hovedstyremøte. mars Den økonomiske utviklingen Euroområdet BNP-vekst fra samme kvartal året før Euroområdet Tyskland Frankrike Italia Spania - - okt. apr. okt. apr. okt. apr. okt. Kilde: EcoWin / Nasjonale

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2015 Verdiendring fra nov. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 003-6,9

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 84. årgang Nr. 12, 1966 STATISTISK MÅNEDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *1 Index of monthly

Detaljer

Hovedstyremøte 3. november 2004

Hovedstyremøte 3. november 2004 Hovedstyremøte. november Den økonomiske utviklingen Industriproduksjon i USA, Japan og euroområdet Tremåneders glidende gjennomsnitt. Sesongjustert. Volum USA Euroområdet - - - - - Japan - - - - 7 - Kilde:

Detaljer