1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD. Volum- og prisindekser for utenrikshandelen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD. Volum- og prisindekser for utenrikshandelen"

Transkript

1 1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD Opplagsstatistikk pr. 29. februar 1960 Utenriksregnskap for januar 1959 og 1960 Volum- og prisindekser for utenrikshandelen Industriproduksjonen i januar 1960 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 2, 1960 Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

2 - Opplagsstatistikk pr. 29. februar 1960 Statistisk Sentralbyrås opplagsstatistikk omfatter bare skip over 500 bruttotonn som ligger uvirksomme med avmonstret mannskap på grunn av fraktmarkedets stilling. Skip som reparerer, venter på plass ved verksted eller som midlertidig er tatt ut av fart som ledd i selskapets disposisjoner, er ikke tatt med i statistikken. Tabell 1. Opplagte norske handelsskip ved utgangen av måneden Tørrlastskip Antall Bruttoskip tonn Tankskip Antall Bruttoskip tonn I alt Antall Bruttoskip tonn : Februar Mars ----b April Mai Juni zo Juli August September Oktober November Desember : Januar Februar Tabell 2. Opplagte skip pr. 29. februar 1960 etter størrelse og byggeår brotonn Byggeår Äntalr-ITTITET: ski tonn Warlmimorillsork br.tonn alt br.tonn br.tonn og over Antall Antan Brutto- AntaiL Brutto- Antall Bruttoski ptonn skip tonn skip tom tonn 1929 og for I alt Tankskip og for 627-1) \ rj / alt ) Inkl. I. skip som midlertidig nyttes som kraftverk. 2) Inkl. 2 skip som midlertidig nyttes som kraftverk

3 Utenriksregnskap for januar 1959 og Foreløpige tall. Mill. kr. Januar I. Driftsregnskap A. Varer og tnester 1. Eksport ) Vareutførsel (uten skip) etter handelsstatistikken fob Vareutførsel utenom handelsstatistikken 2 2 Utforsel av sk ip Yettovalutafrakter av skip i utenriksfart 2 ) Andre tjenester netto eofteoc000soo.ostasoefoopornip...*** I alt Import 1) Vareinnførsel (uten skip) etter handelsstatistikken cif Vareinnførsel utenom handelsstatistikken I nnforsel av skip I alt e_72/ Eksportoverskott (underskott -) (1-2) B. Renter og stønader 1. Nettostonader fra utlandet wooecooeseesdion00000p Nettorenter til utlandet OOS Rente- og stønadsoverskott (underskott -) (1-2 )... G. -l20 C. Overskott (underskott -) på driftsregnskapet (Pi. 3 + B 3).. II. Kapitalregnskap A. Inngang Offentlig.e lån A C A O Lån (netto) ved skipsimport woe cite aooo a owopo J01 8 Andre lån *o Annen kjent kapitalinngang netto Oa I alt -92 B. Utgang Avdrag på offentlige lån... Avdrag (netto) på konsolidert gjeld (EPU)... Avdrag på andre lån3)... Lån (netto)ved skipseksport... I alt 63 C. Netto kapitalinngang (A - B) D. Overskott (underskott -) på driftsregnskapet (I C) E. Uforklart differanse4) F. Oppgang (nedgang -) i netto valutabeholdningen 5 ) C+D+E) ) Tjenestene er regnet netto. 2) Beregnet på grunnlag av Norges Banks tall for netto innkasserte frakter. Inklusive offentlige foretaks lån. 4 Summen av netto kapitalinngang (utgang) og overskott (underskott)på driftsregnskapet skal pr. definisjon være lik oppgangen (nedgangen) i netto valutabeholdningen. Differansen skyldes feil og ufullstendig statistisk materiale. 5) Norges Banks, valutabankenes, rederienes og forsikringsselskapenes netto valutabeholdninger.

4 Volum- og prisindekser for utenrikshandelen :7 100 Fra 3. til 4. kvartal 1959 gikk Statistisk Sentralbyr (As volumindeks for vareinnförselen uten skip opp fra 113 til 131. Volumindeksen for vareutförselen uten skip gikk opp fra 127 til 136. samme tidsrom steg prisindeksen for innförselen uten skip fra 97 til 98 og prisindeksen for utförselen uton okip Era 98 til 99. Tabellen nedenfor viser årstallene for 1958 og 1959: 1958 Volumindeks Prisindeks 1959 Volumindeks Prisindeks Innförselen: Uten skip Skip 107 ' Ned skip Utförselen Uten skip Skip Med skip Bytteforhold ) Forholdet mellom prisindeksen for utförselen og innförselen. de fölgende tabeller er gitt verditall, volum- og prisindekser for de viktigste varegrupper i indeksberegningene.

5 N O H cr\ Lr to T-- k Cr'N N \D o c CNt C\2 C\ (V (Nt okt Q) 0) H af N-1 ca H C) \O -4 N NJ \o -.1. ON to \C, \C) ON O rd Ca to cq C.P\ to (N/ to to n,t,c)t-- (N/ Ce), 1-- N-- T T- E EH-1 P 4- \ 'CI \ON C n o to P r- \.\ t L. O,cd tto 0 P 0 I-- NC\INN C\1 C'\ d - (n to (Nj 111 \O CD Cv'l CV T-- T-- T-- T-- T-- T-- T-- '.0 \O 0 N O \.0 VO CT\ 0 0\ C3\ C) 0 to 0 0\ N--- T-- tr.\ 0 x.c- cv to to \C) (sc*1 to 0 N 0 \O O X.C1 0-1 (n Crl ON 0 crl C\Z CN2 cyl 3-3- Sr- 3-- T-- T-- T-- T-- T-- cf\ -4 krn c)/,-- O T-- T-- T-- T--.4) N.0 14r\ '.0 t gm CII T-- I-- T-- I-- S-- T-- N cv LrN x.r\ N \(:) i.r f toi 0-4 CV \C) -4 C\Z cvl ta ON O \O \CD vo N N -CO N T CV CV I- T-- I-- -,r,... C(1 N N to O dr dr ar dr-- cr.\ tx) 4) krn Crl n-- CY\ t`.. N0 '00 o to ON ON ON ON to to to to Or\ to n- Q Cr1 \CD \O N LCN C, tto C Cr\ ("\/ (Y\ Cc\ Cc\ orn c\i \.0 \ (V (V cd 0 F-q O 3-- T-- T--T-- T- O (V 0 T-- CT\ CT\ \O Cr1 'r- CT\ txd 0 CY\ XX) 'OD tx10 to 00 '00 T.- I 1:0 dr to N \O\D *0 'CA N n- CV C Cr) \CY O H H -4 LC\ dr- dr i- r-cicd H Cr\ t`- M CT\ CD 0 tx10 \SID (V Crl N CV cyl CV 41 C(.1 N r dr 3 I-- n-- \O \O N ON 00' \ ON ON T-- T" CH ON \O CY1 r`-. 0 0\ 1.4-\ G\ ti) ch *-4 ar- 0 C(-1 ON 1-r1 O H OH to to - (NC' CV gr- CV k 0 +D CS ÇLCl2 CO -I-) H rd F-71 I P4 (1) (1) (1) 0 ON \O tr- (N E 0 H 0 0\ \C) - *:t (*) CV srct5 c:4.0 cf.\ o \0-4 ON \O 00 T"" ON 0 0 T- ON 100 T-- T--T"- T- 0\ ' O to to 0,1 v0 CY\ T-- T-- N-- O 11 CH F-4.:4' C'r\ -4 Ix\ N N cy1 --,:i \O 0 w\tx),-- t-- t trN c./ Ix) cp 0 C) 1...:, 0 CV n CV CV CV CV 0\ v- 0 \O N cr., 3-- dr CH T-. T.- is-- N-- N-- N-- T-- P-1 CI) ta o Ix\ ON 0 kr1 rd tr1 0-4 N 00\ ar \0\ T-- T-- T-- T-- T-- \O O N ON \O er1 3-- N T- ON ON ar ON 0\ T-. T-- ON '00-4 C\t dr-arr to 11\ N to to ON ON ON to to to ON to VN Q) 0 -FD,IS4 4-4 a) rs1 CH Cd,S1 0\ 0\ (--,\ ON Xr\ CN 0 0\ 0\ 0" N Ç\ Ç( dr 3 'UN T"'s "4 T- Crl ON CN/ CV 0 C\Z 02 3 T-- T-- T-- T-- T-- T-- (\1 t0 krn Lc\ cv N4) c ton N cy, ON ON to 'CO 's (D rh :0 k k P=.4 to co NO Cvl C\Z dr dr N -4 to to 1.C1 \O Cr1 N t...4(t. u-n,-- oa c,n cn to LrN cy\ T-- T--,-- T-- T--,-- CT\ 0 cr\ trn 02 0 ON ,-. 01 (:) T-- T-- T-. T..- T-- T-- T.- N CD CY\ a\ r"-* - St *-4 0 I X\ \O 1.(1 \O,\(,)1 CV CV Ix\ 02 LC\N- Cr1 ON ON CV E`t0 o" c7, a N to CY\ CT\ ty0 to \O tr\ ON 0\ 0\ 0 \O \O to 00 to to to to to to to to -p (\/ ON CV C\ 41N c4r1 0 CV c.r.\ Cq CO 0 3- '.00C'2CV 0 (1 X, \0 \.0 \D ON N (NI NN (NZ ON 0 cni ON CV 0 T-- T-- T-- T-- T-. T-- M tø \(;) (1Z id 0 ON N to Oa' \ ON ON T-. ON is-, ).00 kr\ Cr1 ON NI (\I \O \O 0 ON ON N N 0 td- Cr1 0\ 0\ 1.11 \ON CV (fl as- Lc\ 0 1r\ xr\ (v1 -.4 (V -4 CV (1. 1 ('\ dr dr Odr Er dr CD00 T-T-- T-- Il""" ON ON CV CV CV CV CV CV CV C1 - = r- 4 =,t; :: ::... "" f14 rs4 N e 41 -., - 1:... ::2 =ce\ a 74, II *. 0-0 F-1 I-- c.,.\ TIV:... ::2 =n =`4 T..- CV CrN "4 ir-- CV n -4, : 0. P tø ON tõ0\ to 0\ 'W 0\ 00 ON '00 0\ lc\ ix\ t.e.n ix\ X.CN 41 VN kr trl 1.11 ON ON ON ON ON 0\ 0\ ON C7\,-- T-- T-- T... dr C\ dr N ard ant T"- n- T-

6 - L- N C2 N W O' -'-z \ (\/ ce) c\i c\1 crn cc\ ern \4) r.4) N CD Cr) kr% t`' CV ri tx0 n-- r"'" Cr zt Cr% Cn N4) C) 03 LC) 111 n-- n-- n-- I n- Cti raq : CnN N CY\ kr\ (:) Ix) kr\ Ix% Ix) \O 02 0'1 ;.4 r-i CD :0 c\z N (*) Xr1 N M 0\.00 C\1 LC\ kr\ xr\ Lc\ 1.(1 CV CV r-.4 Cr% Cr1 n-- kr cr,.40 Ix) 4I1Q Cr) s4) Cr) CV oz -4 "...I' 1.7"- CV CV v-- ncr n-- Cc) CD Cr% N4) tx) tx) Cr% 0 CY\ t7.- Ce% CV v-- Cr1 1-- CD n Cc) 0\ CT\ 0 CY\ CT\ CT\ CT\ CY\ 0\ T _ CD 0-\ SI\N r-- lr- CV C Cr% X11 Q CV CV '4" (:) CD (:) Cf\ c;\ CrNg CT\ 0\ 9( '6: RT5, 'a) cc\ cc\ kr\r:- 0\ C).!.0 02 V) 0 cc\ -_ kr\ Cr) 01 CV "...7 cc\ c7-.4) 0 o ,-- T.. Oc..) \0 b.0 i 0 0 \O -1-3 c\ 4-1ND C(1 1)0 C(1 \() 0 CD* N 0\ --4 to tn I ON PI -P -- 0 \O CO T-- -..:1" N 02 kr% 0\ t*-- CS\ -4 1.(1 kr1 t(p t03\ g.\cif i'jt 0 c'd 0.) C(.1 CY1n <3 Pi H ci-t CD Pi n-- t: GI P: -n gr- 04 \O O 0 to 1.(\ xr% \C) V\ to ce\ cv1 0 r- u) 111 CY1 C\I ON ON 0" 0 ON ON N 0 ch,-- ON (11) 00 n- T" 1 3-." ard. N.0 N Cn '00 `.4. CV t: vo (\/ T \ 0 '00 L`". 02 ON to N Lt1 W to 0 ON N r-- W Crl Ngo -4-co o, 0' CO c) cr, 0, a, CY\ tx) 100 CV IgN Crl %C) ON C101) Cr) Cr) Cr% Cvl LC) kr\ 1-- n n-- n O Crl W cn trl tø 00 ON 0 0\ 0 0 av ON 0 T*- T.. T.. T--.4) (:) kr\ ' t re\ 01 CD CY\ a\ 0 ON CT\ CT\ CT\ UN 0\ /x) cc\ 0/ 0 CT\ 0 CV n- n-- n ,0 Crl CY1 0 Ç'\/ S3ON -4 \O 0 0 "W,... T... T.. T.. ra N N. 0 to 0 0 ON Cr C\ CO CO CO ;-1 O cr\ ('N E." Or) gi Cc\ C\ CO ON -.4 CY1 ON Cr1 Oa CV 1.41 tif1 It\ kr \ xr\ 1:0 N.0 to kt1 \O 'CO 017\ C7\ C:) ON ON ON (Jo """' 00 T. T.. 3- V"' CT-4.4- IX) CX) I" (7\ 04 kr\ W 1) 0.1 O %x) 0' r- to 02 T --.4) N t"*. I-- C\Z NX) CY1 CP, 0 n-t\i CS\N8 er... tr t- cen crn ce) Ix\ Ir. (V cf1 ON tr\ C7\ V\ ar- 1..C "4 lr% (:) (v1 Cr\ Cr% r`xt) \O To T. 3"..T.' (9 N \ -t 8 (c;`, (:) (2), "*"' r-to -4' ON -.4 0/ T.-- ON \O c çvw CV 1-- rt1l (X) L7- xx) 1-- cnt. e-- e / 02 acr5 241; E t-- a, to 0\ Cc% C\Z Cr\ cc\ Cr't Cc\..".,r\ t\iv-. H trn N xrn t- 0" -4* CrN CY1.4 (:) ce to 04 cc\ (x) %x) (X) tocp to O N 1.11 n-- CO \O 14-1 O O \O n-- Cc\ n-- 01 n-- CV 0/ 0 CT\ 0 0 CY\ 0\ 0 0\ ON crnt*.- cc\ ()/ C)/ -4 cc\ -4 61" 'r- 1-rN kr "r"-- o. to 11r 1 trt CY\ CI,T\. =.. n-- c)/ (c\ -4.41: Cr% "".4t ON = = = = :a., = = - e. - e- e er".. CV Cf.\ -"4 It'''. CV Cr.\ "4-0- e C 3-\ "t 3"..CY1 -e tx) (x) CT\ WO' tx,ct\ LrN Lc\ kr\ kr\ kr\ Ix% kr\ 1.C\ 0N CY\ CT\ CT\ ON 0\ ON CY\ 3-- T-..r"" 3-

7 IndustriEroduksaonen i januar 1960 Statistisk Sentralbyrås månedlige produksjonsindeks viser at industriproduksjonen i januar 1960 var knapt 8 prosent storre enn i samme måned i fjor. Indekstallet var 115 i år mot 106 i fjor (1955 = 100). I eksportindustrien var produksjonen i januar vel 13 prosent storre i år enn i fjor. Indekstallene var henholdsvis 104 og 118. Innen eksportindustrien var produksjonsøkingen meget sterk ved bl.a. hermetikkfabrikkene, cellulosefabrikkene, papirfabrikkene, kunstgjodselfabrikkene, oljemøllene og -raffineriene, ferrolegeringsverkene og aluminiumsverkene. Nedgang i produksjonen viste bl.a. malmgruvene og fryseriene. Produksjonen i hjemmeindustrien var knapt 6 prosent storre i januar 1960 enn i samme måned i fjor. Indekstallet var 113 i år mot 107 i fjor. Av de enkelte gruppene i hjemmeindustrien viste bl.a. kullgruvene, wallboardfabrikkene, sementfabrikkene, rujerns-, stål- og valseverkene, tekstilindustrien og bekledningsindustrien sterk øking i produksjonen fra januar Nedgang var det bl.a. ved såpe- og kosmetikkfabrikkene og teglverkene.

8 Produksjonsindeks for bergverk, industri og elektrisitetsproduksjon. 1955=100 Des. Des. Hele industrien Bryting av kull og malm Nærings- og nytelsesmiddelindustri i alt Av dette: Yeierier " 2 Hermetikkfabrikker Sjokoladefabrikker f t 133 : Bryggerier og mineralvannfabrikker Tobakksfabrikker Tekstilindustri i alt Av dette: Trikotasjefabrikker Bekledningsindustri i alt Av dette: Konfeksjonsfabrikker " Skotøyfabrikker Trevare- og mobelindustri... Treforedlings:industri i alt... Av dette: Tremasse- og cellulosefabrikker. ti " Papirfabrikker... Kjemisk industri i alt... Av dette: Kjemisk grunnindustri... It : Olje- og fettindustri. O V 0 41 Jord- og steinvareindustri... Primær jern- og metallindustri... Annen jern- og metallindustri Andre industrier Gass- og elektrisitetsverk Eksportindustri Hjemmeindustri i alt -00 Av dette: Konsumvareindustri... " z Investeringsvareindustri ill

9 Tilleg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 2, 1960 Tallene er mottatt i tiden 2/3-8/ og er foreløpige. De vil eventuelt bli korrigert i Statistisk månedshefte. Der vil man også finne nærmere forklaringer til tallene og alle korreksjoner av eldre tall. Tall i parentes gjelder måneden (kvartalet, uken) for. Sverige (tabell 70) Verdi av utenrikshandelen: a) Innforsel... Kol. C.a b) Utførsel It c Levekostnadsind.eks lt H Nov (1163) Des Nov (1155) Des Des. 120 (120) 125 Storbritannia (tabell 71) Sysselsetting... Arbeidsløyse Produksjon: a) Produksjonsindeks, industri b) St glproduks j on o000 0 Detaljomsetningsindeks aaa... Reuter 's råvareindeks, månedstall OW. 2uketall Levekostnadsindeks 00 voc00011, Timefortjeneste It t 1 C.a ft C.b 1 1 ti 11 I! A Des. 23,3 Febr. 450 Des. Febr. 29/2-4/3 2.halvår (23,4 10 (461 B) (126 R) (2199 (176 (88 ( 8 7 (120 (57,7) P r ankrike (tabell 72) Produksjonsindeks, industri 0411 ft B Des. 189 (187) e st-tyskland (tabell 73) Produksjont a) Produksjonsindeks, industri.. Detaljomsetningsindeks Timefortjeneste ,000WO C.a J 3.kvartal 4.kvartal 162 (176 R) 143 ( 242 R) 245 ( 243 R) 251 B elgia (tabell 74) Arbeidsloyse Verdien av utenrikshandelen: a) Innforsel Levekostnadsindeks..o A Des. D.a Des. G Febr. 132,3 (116,3) (15562 R) 110 (110) Sambandsstatene (tabell 75) q If Moody's ravareindeks, månedstall I Febr uketall /2-4/ Levekostnadsindeks... If K 110 (110)

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961 Nr. 2. årgang Oslo, 6. mars INNHOLD Utenrikshandelen i februar. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr. 5. februar Levekostnadsindeksen pr. 5. februar Industriproduksjonen i januar Utenriksregnskap for

Detaljer

Tabellforslag til analyse av produksjonsstrukturen i norsk industri Eksempel næring 27 Treforedlingsindustri. a v. Nils Bakke og Ib Thomsen

Tabellforslag til analyse av produksjonsstrukturen i norsk industri Eksempel næring 27 Treforedlingsindustri. a v. Nils Bakke og Ib Thomsen O 67/6 Oslo, 4. november 967 Tabellforslag til analyse av produksjonsstrukturen i norsk industri Eksempel næring 27 Treforedlingsindustri a v Nils Bakke og b Thomsen NNOLD Side. nnledning.000000000000000_00

Detaljer

REGISTRERINGS- PERIODE

REGISTRERINGS- PERIODE gr. 51-52/84 19. desember 1984 INNHOLD EMNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE SIDF 06 Skogbruket. Utvalgstelling 1 04 Arbeidstakerstatistikk for oljeutvinning, bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet

Detaljer

INNHOLD. Samhandelen med land og landområder. Januar-august 1974. Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere i 2. kvartal 1974

INNHOLD. Samhandelen med land og landområder. Januar-august 1974. Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere i 2. kvartal 1974 Nr. 40/74 2. oktober 1974 INNHOLD Samhandelen med land og landområder. Januar-august 1974 Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere i 2. kvartal 1974 Kvartalsstatistikk for skadeforsikringsselskaper

Detaljer

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i november og januar-november 1977. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. november 1977 Elektrisitetsbalanse

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rek

Norges offisielle statistikk, rek Norges offisielle statistikk, rek Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1961 Nr. 32 Økonomisk utsyn over året 1960 Economic survey - 33 Ulykkestrygden for industriarbeidere m. v. 1955-56

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 9, 1976 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 9, 1976 INNHOLD Register for måneds- kvartalsstatistikk Måneds- kvartalsstatistikk CONTENTS Index of monthly and 2 quarterly statistics

Detaljer

Nr. 20/84 16. mai 1984 INNHOLD

Nr. 20/84 16. mai 1984 INNHOLD Nr. 20/84 16. mai 1984 EMNE- GRUPPE INNHOLD REGISTRERINGS- PERIODE 15 Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter etter art 1981-1983 1 19 Inntekts- og formuesundersøkelsen. Selvangivelsesregnskap 1982

Detaljer

LØNNINGER 1925-1926. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. (Gages et salaires.) OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO.

LØNNINGER 1925-1926. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. (Gages et salaires.) OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. LØNNINGER 1925-1926. (Gages et salaires.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO. 1927 Tidligere utkommet: Lønninger

Detaljer

energ i No kkeltall Boligpriser opp 7 400 skadet Ikens statistikk bringer hver uke oppdaterte økonomiske nøkkeltall, side 6 og 7

energ i No kkeltall Boligpriser opp 7 400 skadet Ikens statistikk bringer hver uke oppdaterte økonomiske nøkkeltall, side 6 og 7 Boligpriser opp I 2 kvartal steg prisene på alle boligtyper, både eneboliger, småhus og blokkleiligheucr side 3 energ i 12i6 ill Fornybare energikilder utljnr ü ^i^,>tilt a^,nnenlandsk energiforbruk, side

Detaljer

S K S ' B. Sammenhengen mellom børskurser, matematisk kurs, utbytte m.v. C. Norske aksjekursindekser

S K S ' B. Sammenhengen mellom børskurser, matematisk kurs, utbytte m.v. C. Norske aksjekursindekser , i S K S ' A ;., ; IB 68/2 Oslo, 2.9. mai 1968 Om aksjekurser og aksjeindekser av Sten-Ove Callander INNHOLD A. Aksjekurser og markedsmekanismen 1. Kursnotering. Børskurs 2. Kursnotering. Matematisk kurs

Detaljer

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 Historien i tall Statistisk sentralbyrå har gitt ut Historisk statistikk med

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ UTSLIPP TIL LUFT, 1984-2000. Ir. 86/36 19. august 1986

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ UTSLIPP TIL LUFT, 1984-2000. Ir. 86/36 19. august 1986 Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ Ir. 86/36 19. august 1986 UTSLIPP TIL LUFT, 1984-2000 Reviderte fremskrivninger basert pâ MSG-beregninger av økonomisk utvikling og koeffisienter for utslipp fra

Detaljer

Flere arbeidstakere Fra 1994 til 1995 økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3

Flere arbeidstakere Fra 1994 til 1995 økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3 Flere arbeidstakere Fra til økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3 Gode eksportpriser Norge oppnådde gode priser for sine eksportvarer 2. kvartal i år. Eksporten

Detaljer

NORGES POSTVESEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 10. DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI

NORGES POSTVESEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 10. DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 0. NORGES POSTVESEN (Statistique postale pour l'année ) Utgitt av DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI POSTSTYRET OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG

Detaljer

LØNNINGER 1920. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 9. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Gages et salaires.) UTGITT AV 1921. KRISTIANIA.

LØNNINGER 1920. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 9. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Gages et salaires.) UTGITT AV 1921. KRISTIANIA. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 9. LØNNINGER (Gages et salaires.) UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & 00. 1921. Tidligere utkommet: Lønninger og levevilkår

Detaljer

AKERSHUS OG OSLO INN HOLD. Framskriving av folkemengden 1975-2000. Fylkestingsvalget og kommunestyrevalget 1975

AKERSHUS OG OSLO INN HOLD. Framskriving av folkemengden 1975-2000. Fylkestingsvalget og kommunestyrevalget 1975 Nr. 1/76 5. januar 1976 AKERSHUS OG OSLO INN HOLD Nye distriktstall. Innhold 1975 Framskriving av folkemengden 1975-2000 Fylkestingsvalget og kommunestyrevalget 1975 Kjøtkontrollen 1.-3. kvartal 1975.

Detaljer

Folketrygdens alderspensjon over Dokumentasjon av en modell for fremskrivning av utgiftene og for analyse av regelendringer

Folketrygdens alderspensjon over Dokumentasjon av en modell for fremskrivning av utgiftene og for analyse av regelendringer 93/24 August 1993 Folketrygdens alderspensjon over Dokumentasjon av en modell for fremskrivning av utgiftene og for analyse av regelendringer av Bjart J. Holtsmark Forskningsavdelingen Seksjon for Økonomisk

Detaljer

OM OPPSTILLING OG BRUK AV

OM OPPSTILLING OG BRUK AV ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.6 OM OPPSTILLING OG BRUK AV REGIONALT NASJONALREGNSKAP Av Per Sevaldson CONSTRUCTION AND USE OF REGIONAL NATIONAL ACCOUNTS. OSLO 1973 ISBN 82-537-316-3 FORORD I

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) . Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt 98: - 7. Syketrygden 9. (Assurance-maladie nationale.) 8. Norges jernbaner 9-97. (Chemins de

Detaljer

Økonomiske. analyser Nr. en framskriving. Konjunkturtendensene for Norge. Utviklingen på arbeidsmarkedet usikkerheten i AKU

Økonomiske. analyser Nr. en framskriving. Konjunkturtendensene for Norge. Utviklingen på arbeidsmarkedet usikkerheten i AKU Økonomiske analyser Nr. 6-1985 110000000000001100110000000000001110100110000000110011001 Konjunkturtendensene for Norge Utviklingen på arbeidsmarkedet usikkerheten i AKU Yrkespassive og yrkesaktive en

Detaljer

659 000 pr. plass En plass i en barnevernsinstitusjon varierer fra 355 000 til 988 000 kroner pr. år, side 3

659 000 pr. plass En plass i en barnevernsinstitusjon varierer fra 355 000 til 988 000 kroner pr. år, side 3 659 000 pr plass En plass i en barnevernsinstitusjon varierer fra 355 000 til 988 000 kroner pr år, side 3 Nordmenn om innvandrere En økende andel i befolkningen mener at innvandrere er mer kriminelle

Detaljer

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

Bedriftene. Utvinning av råolje og naturgass

Bedriftene. Utvinning av råolje og naturgass Bedriftene Utvinning av råolje og naturgass Produksjons- og markedsforhold 1999 var et vesentlig bedre år for olje- og gassprodusentene enn 1998. Ifølge foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet

Detaljer

Statistisk sentralbyrå har laget en kalender som viser når og hvor all ny statistikk blir frigitt for fire måneder fremover, side 7 og midten

Statistisk sentralbyrå har laget en kalender som viser når og hvor all ny statistikk blir frigitt for fire måneder fremover, side 7 og midten Oslo bruker flest kurdøgn Fylkene brukte i fjor 731 000 kurdøgn i institusjoner for rusmiddelmisbrukere Oslo la beslag på en tredel av det totale antall kurdøgn, side 3 J zr Statistisk sentralbyrå har

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1963 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDU LED COASTING TRADE

LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1963 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDU LED COASTING TRADE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A94 LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PA SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1963 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDU LED COASTING TRADE NOVEMBER 1963 STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

BERETNING 1966 LANDSORGANISASJONEN I NORGE

BERETNING 1966 LANDSORGANISASJONEN I NORGE BERETNNG 966 LANDSORGANSASJONEN NORGE LANDSORGANSASJONEN NORGE BERETNNG 966 0 AKTETRYKKERET OSL 0, 9 6 7 27S 000 isoooo ++l+hl+l+ ++ll++lllllll 22SOOOl ll,, ++++++++++ 4++++'+ff 200000 llll ll t7s 000

Detaljer

Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3

Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3 Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3 Tre milliarder Overformynderiene tok hånd om tre milliarder kroner ved siste årsskiftet, side 4 Fremmedspråklige

Detaljer

VEKST OG SAMMENHENGER I DEN NORSKE ØKONOMI 1920-1955

VEKST OG SAMMENHENGER I DEN NORSKE ØKONOMI 1920-1955 ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 2 SÆRTRYKK AV STATSØKONOMISK TIDSSKRIFT NR. 2, 1957 VEKST OG SAMMENHENGER I DEN NORSKE ØKONOMI 1920-1955 Av Arne Amundsen GROWTH AND INTERDEPENDENCE IN THE NORWEGIAN

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2012

EKSPORTEN I JANUAR 2012 JLR/ 15.2. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I JANUAR 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Januar 2012 Verdiendring

Detaljer