TILSTANDSVURDERING TRINN 1 FOR. Thv. Meyers gate 62 Borettslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILSTANDSVURDERING TRINN 1 FOR. Thv. Meyers gate 62 Borettslag"

Transkript

1 TILSTANDSVURDERING TRINN 1 FOR Thv. Meyers gate 62 Borettslag OKTOBER 2005

2 THV. MEYERSGATE 62 BORETTSLAG - TILSTANDSVURDERING Utført av: OBOS Prosjekt A/S v / Niels H. Riddervold Adresse: Postboks 6666, St. Olavs Plass, 0129 Oslo Telefon: Sammendrag: Th. Meyersgate 62 består av 2 bygninger, hvorav en bygning ligger ut mot gaten i rekke, mens den andre ligger bortgjemt i bakgården. Borettslaget ligger på Grünerløkka i Oslo. Området består stort sett av bygårder oppført rundt århundreskiftet, og Th. Meyersgate 62 er i notert med byggeår ca Bygningene er klassiske murgårder i pusset tegl, med etasjeskillere i tre og saltak. Det er 3 etasjer og 23 leiligheter i borettslaget, samt et næringslokale. Av VVS - tekniske tiltak som borettslaget bør prioritere kan nevnes: Merke utvendige stoppekran med skilt på vegg som angir retning og avstand til avstegningsventilen. Dette for at hovedstoppekranen også kan lokaliseres vinterstid. Videokontroll av gårdskum. Slamsuging av 3 stk. gårdskummer Utarbeide bruksveileder for ventilasjonsanlegg. Video-kontroll av ventilasjonskanaler for registrering av forurensing i disse.. Det er enkelte mindre El - tekniske tiltak som er medtatt: Etablere utjevningsforbindelser til jord(ved behov). Rydde og støvsuge i bunn av tavleskap. Skru til alle sikringslokk i sikringsskap årlig. Branntette føringer inn i leiligheter. Rive gammelt tele- og antenneanlegg Bygningstekniske anlegg: Fasaderehabilitering inkl utbedring av balkongkonstruksjon og overflatebehandling av alle vinduer og balkongsdører. Kontroll for fukt/kondensering på loft. Fukt i kjellere kan gi sopp og mugg, bør kontrolleres. Jevnlig kontroll av yttertak. Øvrig bygningsmessige tiltak. Utomhus synes det som borettslagets andelseiere i 1 etasje bør gå sammen om å klippe gressplen på rundgang. Implementering av internkontrollforskriften i styrets arbeid. Prosjektnr: Utarbeidet av: Kontrollert: Godkjent: Dato: Niels H. Riddervold Pål Fjellvang Tron Høglund

3 THV. MEYERS GATE 62 BORETTSLAG Tilstandsvurdering - trinn 1 Side 1 INNHOLD 1. INNLEDNING FORMÅL PROSJEKTORGANISASJON EIENDOM OG BYGNINGER GRUNNLAGSMATERIALE ØKONOMISKE FORHOLD ORGANISATORISKE FORHOLD BEBOERE OG BOOMRÅDE BYGNINGSDATA GRUNN, FUNDAMENTER OG KJELLER BÆRESYSTEMET YTTERVEGGER INNVENDIG DEKKER YTTERTAK OG LOFT FAST INVENTAR BALKONGER/TERRASSER VVS ELKRAFT TELE OG AUTOMATISERING ANDRE INSTALLASJONER UTEANLEGG ANDRE FORHOLD TILSTANDSVURDERING OG ANBEFALTE TILTAK GRUNN, FUNDAMENTER OG KJELLER BÆRESYSTEMET YTTERVEGGER INNVENDIG DEKKER YTTERTAK OG LOFT FAST INVENTAR BALKONGER VVS ELKRAFT TELE OG AUTOMATISERING ANDRE INSTALLASJONER UTEANLEGG ANDRE FORHOLD TILTAKSLISTE MED KOSTNADSOVERSLAG KOSTNADER KOSTNADER VIDERE FREMDRIFT Side VEDLEGG Oktober 2005

4 THV. MEYERS GATE 62 BORETTSLAG Tilstandsvurdering - trinn 1 Side 2 1. INNLEDNING 1.1 FORMÅL Husbanken administrerer en tilskuddsordning for tilstandsvurdering av borettslag, sameier og boligselskaper m.m. Dette er en slik rapport fra en overordnet tilstandsvurdering (trinn I), av Thv. Meyers gate 62 Borettslag, Thv. Meyers gate 62, 0555 Oslo. Formålet med rapporten er å få en generell oversikt over økonomi, miljø og teknisk tilstand, samt beskrive aktuelle tiltak. Rapporten skal danne grunnlag for videre detaljert planlegging og gjennomføring av aktuelle tiltak. Rapporten omhandler alle de forhold som normalt må vurderes før det tas beslutninger om valg av tiltak for gjennomføring. Ut fra en totalvurdering av de forhold som er registrert er det foretatt en prioritering av anbefalte tiltak. Ved prioriteringen er det lagt størst vekt på eventuelle forhold som har betydning for personsikkerhet, deretter forhold som har stor økonomisk betydning som f.eks. følgeskader på andre bygningsdeler. Det foretas en samlet vurdering av anbefalte tiltak opp mot borettslagets økonomiske evner i form av egenkapital, lån, finansiering og husleie. Rapporten angir også forhold som bør undersøkes nærmere før det tas endelig beslutning om gjennomføring av tiltak. 1.2 PROSJEKTORGANISASJON Borettslaget: Styrets kont.person: Henrik Kolderup Adresse: Thv. Meyers gate 62 B, 0555 Oslo Telefon: Forretningsfører: Firma: OBOS Eiendomsforvaltning AS Adresse: Postboks 6666 St. Olavs plass, 0129 Oslo Telefon: Tilstandsvurderingen er utført av: Firma: OBOS Prosjekt A/S Postadresse: Postboks 6666, St. Olavs Plass, 0129 Oslo Besøksadresse: Etterstadsletta 3, 0660 Oslo Telefon: Telefaks: Oktober 2005

5 THV. MEYERS GATE 62 BORETTSLAG Tilstandsvurdering - trinn 1 Side EIENDOM OG BYGNINGER Thv. Meyers gate 62 består av 2 bygninger, hvorav en bygning ligger ut mot gaten i rekke, mens den andre ligger i bakgården. Borettslaget ligger på Grünerløkka i Oslo. Området består stort sett av bygårder oppført rundt århundreskiftet, og Thv. Meyersgate 62 er i notert med byggeår ca Bygningene er klassiske murgårder i pusset tegl, med etasjeskillere i tre og saltak. Frontbygning er på 3 etasjer, mens bakbygning er på 5 etasjer. Til sammen er det 23 leiligheter i borettslaget, samt et næringslokale. Borettslaget har dannet et sameie med næringslokalet. Rapporten omhandler kun borettslagets eiendom og ikke sameiet. Begge bygninger i borettslaget har store kaldloft med saltakskonstruksjon. Borettslaget har G.nr. 228 og B.nr Bygningen er gjennomgått følgende rehabilitering: Byfornyelse ble gjennomført i 1985/86. Begge bygninger gjennomgikk trolig en fasaderehabilitering på dette tidspunkt. Byfornyelsen inkluderte trolig også stigeledninger, dusj/baderom, kjøkken, ventilasjon i leiligheter, og nye 3 lags vinduer, Oppussing av trapperom Maling av fasader og vinduer. 1.4 GRUNNLAGSMATERIALE Beskrivelse av konstruksjoner baserer seg på visuelle observasjoner under befaringene, informasjon fra saksdokumenter i Plan- og Bygningsetaten i Oslo Kommune samt fra borettslaget. Det ble gått befaring 19. september Tilstede var: Henrik Kolderup Dagfinn Sætra Live Linnestad Niels H. Riddervold Kjell Fossum Ole Birkeli Thv. Meyersgate 62 Brl. Thv. Meyersgate 62 Brl. Thv. Meyersgate 62 Brl. OBOS Prosjekt AS OBOS Prosjekt AS Sweco AS 1.5 ØKONOMISKE FORHOLD Årsresultatet for 2004 ble et overskudd på kr ,-. Overskuddet medførte at disponible midler og egenkapital økte til kr ,-. For 2005 er det budsjettert med et underskudd på Kr ,-. Langsikitig gjeld utgjorde pr kr , ORGANISATORISKE FORHOLD Styret består av styreleder og 2 styremedlemmer. 1.7 BEBOERE OG BOOMRÅDE Det er både yngre og eldre beboere i borettslaget. Området rundt består vesentlig av tilsvarende bygårder fra samme tidsepoke, samt noe nyere bebyggelse. Oktober 2005

6 THV. MEYERS GATE 62 BORETTSLAG Tilstandsvurdering - trinn 1 Side 4 2. BYGNINGSDATA Tilstandsvurderingen er utført i henhold til Norsk Standard NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk, nivå 1 med de begrensninger som ligger i vårt tilbud. Innvendig tilstandsvurdering omfatter en visuell befaring av fellesarealer i kjeller, trapperom og loft. Yttertak er besiktiget gjennom luker fra loftet. Vinduer er besiktiget fra inn- og utvendig side. Som vedlegg til rapporten følger: redegjørelse for definisjoner og referanser brukt i tilstandsvurderingen og i NS 3424 Tilstandsanalyse for byggverk aktuelle symptomlister. informasjon om helse- miljø og sikkerhetsarbeid (Internkontrollforskriften). informasjon om vedlikehold av vinduer og dører utdrag av Byggebransjens Våtromsnorm samt informasjon vedrørende aldring av soilrør. ord og uttrykk benyttet i VVS sammenheng foto fra befaringen av bygningen. Tilstandsanalysen omfatter VVS- EL- og bygningstekniske installasjoner som omfattes av fellesanleggene i kjeller, loft, trapperom og tak. Bygningsdelene er beskrevet nærmere i kapitlene 2 og GRUNN, FUNDAMENTER OG KJELLER Løsmassene i området består hovedsaklig av elve- og bekkeavsetninger, sand, silt og leire. Fast fjell består trolig av leirskifer. Under landhevingen etter siste istid, grov elver og bekker seg ned i tidligere løsmasser og transporterte materialer lengre ned i forskjellige dalfører hvor det ble avsatt som elvesletter og vifter eller delta i fjordene. Sammensetningene av dette materialet varierer sterkt. Langs Akerselva er elveslettene vesentlig bygd opp av sand som er avsatt over silt og leire. Bygningene er iht. saksdokumenter fra Plan- og Bygningsetaten fundamentert med grunnmur av naturstein (gråstein) og teglstein. Bygningene er på fundamentert på treflåter og med peler. Det er ikke spesifisert om peler går til fjell. Det er støpt betonggulv i kjeller. Opprinnelig var det trolig jordgulv, men betonggulv er støpt i senere tid, derav lav takhøyde. Det vites ikke om det er lagt en fuktsperre i form av plastfolie under betongstøpen, men dette er trolig gjennomført. Grunnmur er i gråstein, forblendet delvis med granittstein utvendig. Bærende innervegger og lettvegger er i pusset og malt tegl. Kjellerhimling er stubbloft i tre. Kjellerdører er nyere ståldører. Dørene har selvlukkemekanismer. Opprinnelige kjellervinduer mot gaten er murt igjen og det er montert friskluftsventiler i åpningene. Bygninger ble opprinnelig drenert med 5 cm leirrør rundt grunnmur. Det er uvisst om drenering er etablert på nytt BÆRESYSTEMET Bæresystemet er i massiv tegl, taket er en trekonstruksjon, og etasjeskillere av tre. Oktober 2005

7 THV. MEYERS GATE 62 BORETTSLAG Tilstandsvurdering - trinn 1 Side YTTERVEGGER Fasader Bygningen er oppført i en nyrenessansestil som hadde sitt tyngdepunkt i norsk arkitektur fra rundt 1880-tallet til ca Ytterveggene er utført i teglstein med noe variabel tykkelse, og har trolig 2-steins tykkelse i 1. etasje, og 1 ½ - steins i 2-3. etasje. Ytterveggskonstruksjonene er trolig i massive tegl. Fasadene er pusset og malt, og rapportert malt siste gang i Fasaden på frontbygning mot Thv. Meyers gate har flere karakteristiske trekk fra byggeperioden, bl.a. flere horisontale graderinger av etasjene, klassiske overstykker på vinduene og utsmykninger rundt vinduene. Bygningen ble bygget med en hovedetasje (2. etasje) som vises som den viktigste ved at den har mer utsmykning enn resten av etasjene. Fasaden har også det som kalles kvadere (rektangulære felt med ½ steins uttrukket pusset teglstein) på fasadefelt mellom vinduer midt på fasaden, da dette fremstod som det viktigste rommet. Gesims har tannbord dvs. at deler av bjelkelaget er trukket ut, og danner en dekor som er innmuret og pusset. Bakgårdsfasaden er pusset teglstein uten videre utsmykninger. Vegger er også pusset innvendig. Vinduer Det er vinduer med ramme og karm i tre fra Vinduene er delt i 4 felt, trolig som følge av at dette også var inndelingen på opprinnelige vinduer. Vinduer ble sist overflatebehandlet i Forretningsvinduer i 1. etasje mot gatene er med fast karm. Disse er ikke inspisert nærmere. Portrom / inngangspartier Borettslaget har et portrom med en eldre dobbelt jernsprinkeldør som portdør. Portrommet er ikke den eneste adgang inn til bakgården, da det er gjennomgang via stikkvei fra annen side. Portdør er imidlertid låst. Gulv i portrom er et betongdekke. Portromsvegger består av pussede og overflatebehandlede teglsteinsvegger. Portromshimling er overflatebehandlet i hvitt. Det er montert lysrørarmaturer i portrom. Borettslaget har tre trapperom, ett fra portrom, og to i bakgårdsbygning. Inngangsdørene til trapperom består av nyere tredører med dørpumper. Callinganlegg er montert ved alle inngangspartier. Postkasser er i trapperom INNVENDIG Det er tre trapperom i gården. Trapperommene ble pusset opp for ca. 10 år siden, og det ble montert nye dører. Trapperom A fra portrom, og B samt C i frittstående bygning i bakgård. Trappeløp er i jern med tretrinn. Videre er trapperepos belagt med trebord/vinyl. Det ble ikke observert antisklilister på trappeneser. Rekkverk i trappene er av smijern med håndløper av treverk. Vegger er i pusset og malt tegl. Dører til leiligheter er entredører med brannmotstand EI30 (tidligere B30) og lydreduksjon 35 db. Dører til kjeller er nyere ståldører med lukkemekanisme. Dør til loft er tredører. Oktober 2005

8 THV. MEYERS GATE 62 BORETTSLAG Tilstandsvurdering - trinn 1 Side DEKKER Etasjeskillere er i tre. Det er mulig at den opprinnelige rabbitspussen i leilighetene er fjernet og erstattet med gipsplater. Det er trolig fortsatt den vanlige konstruksjonen stubbloft med stampet leire og gulvbord i tre i etasjeskillere YTTERTAK OG LOFT Takkonstruksjonen er en saltakskonstruksjon i treverk. Yttertaket består av rupanel og er tekket med enkeltkrummet takstein av tegl. Tak ble tekket om i forbindelse med byfornyelsen i 1985/86. Det er papp, sløyfer og lekter under taksteinen. Loftene er kalde loft med loftsboder, og det er foreløpig ikke foretatt utbygninger av flere leiligheter. Loftene har loftsluker som er eldre smijernsluker. Pipene er i slemmet/pusset tegl, ubehandlet teglstein og inntekket med beslag. Dette varierer på begge bygninger, men det er vanskelig å få en god oversikt. Renner og nedløp er i metall, trolig skiftet samtidig med takomtekkingen FAST INVENTAR Ingen spesielle punkter BALKONGER/TERRASSER Balkonger består av en stålkonstruksjon festet til vegglivet. Gulv er av trefiberplater (huntonitt) med tremmegulv, og under dette er det lagt korrugerte metallplater for å lede vann ut for avrenning i forkant. Balkonger er ikke registrert i Plan- og Bygningsetaten, men er nevnt i forbindelse med registreringen av byggemelding av byfornyelsen i Dette betyr at balkonger er montert tidligere. Det er ikke tegninger over balkonger i PBE. Styret opplyser imidlertid at balkonger ble montert i forbindelse med byfornyelsen VVS Rapporten baserer seg på visuell kontroll av fellesareal og boenheter,og vil danne et bilde av VVS-anleggenes oppbygging og generelle tilstand. Det er ikke foretatt funksjonskontroll eller annen prøving av teknisk utstyr. Sanitæranlegg Det foreligger tegninger på bunnledninger (avløpsledninger under bolig), plantegninger og oppleggskjema for sanitæranlegget i VAV-etaten. Sanitæranlegget er her betegnet som forbruksvann (kaldt- og varmtvann), spillvann (avløpsvann) og overvann (vann fra tak og terreng). Sanitæranlegget er rehabilitert 1986 i regi av Oslo Byfornyelse. Til rørmaterialet er det benyttet plast i avløpsrør og glødde kobberrør i vannrør. Oktober 2005

9 THV. MEYERS GATE 62 BORETTSLAG Tilstandsvurdering - trinn 1 Side 7 Takvann er ført i nedløpsrør som er trukket inn i kjeller og videre tilknyttet bunnledninger (rør under kjellergulv). Overvannet er ført inn på spillvannsledningen, noe som var vanlig i denne perioden. Det er ikke inntegnet drensrør på noen av tegningene i OVA. Avløpstammer i bakgården er ført ned til bunnledning lagt åpen i kjeller og videre ført i grøft til forbygning hvor denne går tradisjonelt under kjellergulv med videre uttrekk til offentlig ledning i Thv. Meyersgt. Avløp fra bad, toalett og kjøkkener tilknyttet både felles og separate avløpstammer (vertikale avløpsrør ned til kjeller) 2 rørstammer for bad/wc 4 rørstammer for kjøkken 2 rørstammer for bad og kjøkken Vanninnlegget 42mm Cu er lagt sammen med avløpsrør inn i bygningene. Kjellerstrekk (vannrør i kjeller) er isolert og det er montert avstegningsventiler til hvert opplegg (vertikale rørføring til boenheter). Oppleggene er ført sammen med avløpsrørene og utgjør til sammen 10 stk. Til sanitæranlegget hører også varmtvannsberedning. Boenhetene har felles leveranse av varmt forbruksvann fra beredere plassert i eget rom i kjeller. Det er montert 6 stk. OSO beredere på 300 liter i indre gård og 3 stk. på 200 liter i forgård. Alle beredere har montert el.kolber med installert effekt på 2.0kW pr. stk. Utgående varmtvann er ikke regulert over termostatisk blandeventil, men ved innstilt verdi på termostat på hver enkelt bereder. Ledninger til varmt tappevann er isolert med cellegummi. Ventilasjon Ventilasjonssystemet er bygget opp etter prinsippet naturlig oppdriftsventilasjon. Luften tilføres boenhetene via spalte i vinduskarm for vindu mot gårdsrom. Kjøkken har opprinnelig 2 stk. ventiler i yttervegg beregnet for spiskammer. Avtrekk fra boenhetene er etablert på kjøkken, bad og WC tilknyttet vertikale luftepiper med avkast over tak. Kjeller er ventilert etter samme prinsippet med ventiler innemurt i yttervegg (tidligere kjellervindu). Varmeanlegg Boenhetene har primært elektrisk oppvarming, men har også mulighet for ildsted for tilknytning til skorstein ELKRAFT Denne delen av rapporten er basert på befaring av de elektriske installasjonene i fellesarealer. Dette innebærer hovedtavle, underfordelinger/sikringsskap, kjeller m/boder, loft, oppganger og utearealer. I avsnittene for elektro vil det bli benyttet forskjellige betegnelser på kabler og materiell som kanskje er ukjent for leseren, men dette medtas for at anlegget skal kunne beskrives tilfredstillende. Forklaringer er gitt i parentes hvor dette anses nødvendig. Generelle el-anlegg Bygget er forsynt med standard 230V IT anlegg (vanlig forsyningssystem for boliger i Norge), levert på kabel gjennom grunnmur. Det har blitt foretatt en generell fornying av det elektriske anlegget i forbindelse med byfornyelsen. Bygget er basert på elektrisk oppvarming, og har el-oppvarmet tappevann. Oktober 2005

10 THV. MEYERS GATE 62 BORETTSLAG Tilstandsvurdering - trinn 1 Side 8 Jordingsanlegg Som jordelektrode er tilsynelatende egen jordleder i inntakskabelen, soilrør og vannrør benyttet. Dette er knyttet til jordskinne i hovedtavle som så fordeler seg rundt i bygget gjennom egne jordledere. Inntaks- og stigeledninger Byggenes inntakskabel er en 3 x 240mm² PFSP (skjermet installasjonskabel) lagt i bakke fra nærliggende nettstasjon, gjennom grunnmur og ført inn i bakkant av hovedtavlestativ. Ut fra dette skapet går det stigeledninger til hver oppgang, og her er det benyttet 3 x 50mm² PFSP (skjermet installasjonskabel). Hovedfordelinger Byggets hovedtavle er plassert i kjellergang, og er et tavlekott med stålplatedører. Som overbelastningsvern/hovedsikring for hele gården er det benyttet lastskillebryter (sikringer satt inn i en felles skuff) på 3 x 400A. Stigesikringer for hver oppgang er lastskillebrytere på 3 x 200A. Som hovedsikring for gårdslysanlegget er det benyttet UZ-elementer (skrusikringer) på 3 x 63A. Hovedtavlen ellers består av sikringer og måleranlegg til trappeoppgang A og gårdslys. Underfordelinger Det var plassert egen underfordeling i kjeller for fellesanleggene. Denne tavlen forsyner blant annet VVB og varmekabler i takrenner. Alle leiligheter har hovedsikringer, kurssikringer og måleranlegg i egne skap innstøpt i vegg utenfor leilighetsdører. Etter kursfortegnelsen har besiktigete skap 2x32A sikringer som overbelastningsvern/hovedsikringer. Kursopplegg for lys og stikk Generelt er kursopplegget for lys og stikk i alle fellesrom åpent forlagt. Dette vil si ledninger og kabler direkte festet til vagger/tak. Noe røranlegg med inntrukne ledninger ble også observert. Belysningsutstyr Det er i oppganger ved hver etasje satt opp runde plastarmatur med pl-rør på vegg. I kjeller er det benyttet lampesokler med vanlig sparepærer uten kuppel. Utebelysningen består av veggarmaturer over dører med pl-rør. All utebelysningen er styrt over lyssensorer. Andre el-installasjoner Det er montert porttelefon ved hovedinnganger. Heldekkende brannalarmanlegg er montert i alle fellesarealer. I kjeller er det satt opp varmtvannsberedere som får tilførsel på hver sin kurs fra gårdslysanlegget TELE OG AUTOMATISERING Det er callinganlegg ved alle inngangspartier, samt ved portrom. Det er et eldre teleanlegg på loft ANDRE INSTALLASJONER. Det er montert dørtelefonanlegg både i port mot gatesiden og utenfor de respektive oppgangene. Oktober 2005

11 THV. MEYERS GATE 62 BORETTSLAG Tilstandsvurdering - trinn 1 Side UTEANLEGG Bakgård er opparbeidet med hellelagt gangsti til inngangspartier, ellers gressbelagt. Noe vegetasjon i form av høye tre ved gavl mot frittstående bygning i bakgård, noe busker og hekker langs fasade/gangsti av betongheller og langs gjerde av trevirke mot øst. Fortau lang fasader i Thv. Meyers gate er asfaltert, med relativt godt fall fra veggliv. Avfallscontainere står i bakgård ANDRE FORHOLD Funksjonelle og miljømessige forhold Utendørs: Ingen spesielle forhold. Innendørs: Ingen spesielle forhold. Oktober 2005

12 THV. MEYERS GATE 62 BORETTSLAG Tilstandsvurdering - trinn 1 Side TILSTANDSVURDERING OG ANBEFALTE TILTAK 3.21 GRUNN, FUNDAMENTER OG KJELLER Tilstand Det er saltutslag og avflassing på teglveggene i kjelleren. Dette skyldes at fuktighet fra grunnen som normalt ville avdampe fra det opprinnelige jordgulvet, nå trekker inn i teglveggene på grunn av det nye betonggulvet. Det er registrert forekomster av ekte hussopp i kjeller på forbygning 2 ganger tidligere. Dette er nevnt i saksdokumenter i Plan- og Bygningsetaten. Utover kappilærsuget i teglvegger, er det ellers ikke registrert unormal høy fuktighet i kjelleren. Alle igjenmurte kjellervinduer har fått montert ventiler. Kjellerhimling består av stubbloft. Det ble ikke registrert brannsikringer ved gjennomføringer av bl.a. avløpsrør til leiligheter. Montering av brannmansjetter har liten hensikt i trebjelkelag fordi brannmansjetter ikke får fast materiale, for eksempel betong, å utvides mot. Det må da etableres egne kasser i etasjeskillere hvor rør føres gjennom. Tiltak Brannmansjetter må vurderes, men omfanget bør vurderes nærmere. Dette kan også suppleres med brannherdende plater, for eksempel sementbaserte plater, i himlinger. Kontroll mht. ytterligere forekomster v soppsporer etc. i kjellerarealer bør gjennomføres av eget firma, for eksempel Mycoteam AS. Det er tilnærmet umulig å få ny puss til å sitte over lengre tid på flater hvor det er saltutfelling og kappilærsug. Særlig dårlig resultat vil man få dersom det stadig blir tilført fuktighet i det aktuelle området. Hvis kjeller oppleves som fuktig, bør det utføres prøver mht. sopp- og muggdannelser. Av estetiske årsaker er oppussing av kjellervegger ønskelig, men det må påregnes hyppig vedlikehold, kanskje så ofte som hvert annet år. Borettslaget bør derfor vurdere å kun utføre nødvendige reparasjoner på disse veggene. Det ble lagt nye drensrør på nordre del av østvegg på forgård i Det er ellers ikke registrert endringer eller fornyelse på drenering ved bygningene, og ved forekomster av fukt gjennom grunnmurer, bør dette kontrolleres nærmere. I henhold til dagens byggeforskrifter skal det være håndløper på kjellertrappen. Alle gjennomføringer med avløprør fra leilighetene bør få montert brannmansjetter snarest BÆRESYSTEMET Tilstand Det er ikke registrert symptomer som gjør det nødvendig med tiltak på bæresystemet. Tiltak Ingen tiltak anbefales. Oktober 2005

13 THV. MEYERS GATE 62 BORETTSLAG Tilstandsvurdering - trinn 1 Side YTTERVEGGER Tilstand Fasader Styret opplyser at borettslaget gjennomgikk en renovering i 1985/86. Fasadene mot gatene har kun mindre rissdannelser i pussen spredt rundt på mindre områder. Fasadene mot gatene anses ellers som i relativt god stand. Det opplyses at denne ble pusset opp i Fasader i bakgård, på begge bygninger, har mindre pussavskallinger, særlig et par mindre pussavskallinger på nedre del av teglvegg. Fasader på frittliggende bygning er preget av større riss og sprekkdannelser i pusstruktur, særlig rundt vinduer og på gavl mot øst. Fasader ble, som tidligere nevnt, malt i Vinduer Leilighetsvinduene viser oppsprekking og uttørking i malingsfilmen, noe som indikerer at det er behov for overflatebehandling. Vinduer mot syd er generelt i dårligere forfatning enn vinduer på øvrige fasader, vesentlig på grunn av påkjenninger fra sollys. Leilighetsvinduer på frittliggende bygning trenger trolig hyppigere vedlikehold, da de ligger sydvendt, noe som gir mer slitasje fra sol etc. Likevel anbefales gjerne alle vinduer overflatebehandlet samtidig utvendig. Det er meldt om noe støyproblemer i bakgård. Vinduer som er benyttet i borettslaget er ikke spesielt konstruert for å dempe støy. Nyere spesialkonstruerte støydempende vinduer med 2 eller 3 lag glass vil kunne redusere støyen betraktelig, fra ca db. Trapperomsvinduer er overflatebehandlet i år på dugnad, og synes i god stand. Inngangspartier/ portrom Inngangspartier synes i god stand. Portrom har noen mindre slagskader på vegger og søyler, samt mindre avflassingsskader. Tiltak Fasader Det anbefales igangsatt planlegging av en rehabilitering av fasadene i borettslaget. Det er først og fremst fasadene ved bakgårdsbygning som har behov for en mindre pussreparasjon samt ny overflatebehandling, men øvrige fasader bør også vurderes samtidig. Anbefales utført i 2006/2007. En rehabilitering bør også inkludere portrom. En fasaderehabilitering kan kombineres med overflatebehandling av vinduer samt rehabilitering av balkongene. Vinduer Vinduer til leiligheter anbefales malt i forbindelse med en fasaderehabilitering, fortrinnsvis i løpet av 2006/2007. Vinduer har behov for hyppigere overflatebehandling enn fasader, og bør tas med ca. 5-6 års mellomrom. Inngangspartier/portrom Pussreparasjon og overflatebehandling av portrom bør utføres samtidig med vinduene, fasader og balkonger. Oktober 2005

14 THV. MEYERS GATE 62 BORETTSLAG Tilstandsvurdering - trinn 1 Side INNVENDIG Tilstand Trapperom Trapperommene anses å være i god stand. Det er mindre tegn til oppsprekking av overflatebehandling og noe tegn til slitasje, men intet som gir indikasjoner på at borettslaget bør prioritere trapperom. Dørene til leilighetene er oppgradert i henhold til dagens forskrifter og er i god stand. Dører til kjeller og loft er likeledes oppgradert og er i god stand. Tiltak Trapperom Omfanget slitasje i trapperommene er begrenset, og en overflatebehandling kan eventuelt utføres på dugnad DEKKER Tilstand Det er meldt om noe setningsproblemer, da enkelte andelseiere har meldt om skjeve gulv. Det er ikke registrert forhold som tilsier at det er nødvendig med tiltak på dekker. (etasjeskillere). Tiltak Det kan etableres plomberinger av gips i setningssprekker for å konstatere om bygningsmassen fortsatt har setningsproblemer. Annet måleinstrumenter er også tilgjengelig YTTERTAK OG LOFT Tilstand Yttertakene synes i god stand, da takstein virker relativt uberørt der det ble foretatt inspeksjon. Det kunne ikke konstateres takstein som var knust eller som lå skjevt. En grundigere kontroll av taket og beslag må utføres via lift. Det er usikkert om loft er utsatt med hensyn til kondens om vinteren. Dette oppstår ved at varmluft siger igjennom fra underliggende leiligheter, og treffer kald sone mot undertaket på loftet. Loftet har liten utluftingsmulighet, og manglende ventilasjon. Kondens vil danne vannperler som fryser til is om vinteren. Dette vil være synlig i undertaket, på rupanel, og kan undersøkes av styret i løpet av vinteren. Undertaket har synlige tegn til at kondens har forekommet, ved at større flater viser store felt med fuktroser i treverket. Hvis kondens bryter ned trevirket, slik at treverket råtner, vil dette påvirke takkonstruksjonen. Styret opplyser at det er foretatt utbedringer på skorsteiner i 2002, da gjennomføringer til loft har gitt vannlekkasjer. Det er usikkert om dette har vært vellykket. Det ble ikke registrert store vannlekkasjer ved gjennomføringer etc. En slik kontroll anbefales likevel gjennomført på spesielt regntunge dager. Takluker er eldre smijernsluker, og viser tegn til slitasje, men ingen synlige fuktproblemer. Tiltak Kontroll mht. kondens om vinteren, hvis så er tilfelle, vil første tiltak være å bedre ventilasjonen på loftene, slik at muligheten for kondensering av varmluft på undertaket elimineres. Oktober 2005

15 THV. MEYERS GATE 62 BORETTSLAG Tilstandsvurdering - trinn 1 Side 13 Det anbefales en kontroll av taktekking, utført med lift av blikkenslager/taktekker. Deretter avtales årlige befaringer av taket, hvis dette er et behov. Dette utføres av takentreprenør/blikkenslager FAST INVENTAR Ingen tiltak BALKONGER Tilstand Balkongenes stålkonstruksjon viser klare tegn til rustdannelser. Den begrensete visuelle kontrollen som ble utført på befaringsdagen, viser ikke tegn til at rust har gått gjennom stålet i selve stålrammen. Ikke desto mindre er det mye rustdannelser omkring på stålrammene. Det er også en del avflassing på stålet. Huntonittplater som ligger under tremmegulv kan ha vært impregnert ved en tidligere anledning, men viser nå tegn til forråtnelse. Tremmegulvet er med på å skjule eventuelle skader, og tilstand kan være dårlig ved flere balkonger. Det er konstatert råte ved enkelte balkonger. Rekkverk på balkonger har lav høyde. Både stålramme og plater viser tegn til lang slitasje uten vedlikehold. Tiltak Borettslaget anbefales en rehabilitering av balkonger kombinert med fasadeoppussing Balkonger må oppgraderes sikkerhetsmessig mht. rekkverkshøyde Alle balkonggulv må trolig utbedres med nye plater, og hele stålkonstruksjonen bør utbedres mht, rust samt overflatebehandling VVS Tilstand/ tiltak Generelt Herunder vanninnlegg, innvendige(felles) vann- og avløpsledninger, varmtvannsforsyning, varme- og ventilasjonssystem m.m. Generelt for VVS-tekniske installasjoner er at de er funksjonelle og i relativt god stand. Sanitæranlegg Når det gjelder tilstanden til rør for spillvann og overvann er disse utbedret i forbindelse med byfornyelsen i 1985/86. Selve rørene vil nok ha mange års restlevetid (gjelder både vann- og avløpsrør), men det gjøres oppmerksom på enkelte svakheter ved teknisk utførelse. I denne sammenheng nevnes spesielt branntekniske forhold ved gjennomføring av rør mellom kjeller og overliggende etasjer. Det ble under befaringen av kjeller i bakgård også registrert bakfall på spillvannsrør. Når det gjelder utvendige overvannskummer er det etablert 3 stk. av disse. En av kummene, med utløp til bunnledning på syd-/vestsiden av bakgården har trolig en lekkasje som vises som fuktinnsig i kjeller. Oktober 2005

16 THV. MEYERS GATE 62 BORETTSLAG Tilstandsvurdering - trinn 1 Side 14 En regner normalt med en levetid på ca år for beredere i Oslo-området, slik at disse forventes å kunne vare i mange år fremover. Det er viktig i denne sammenheng å holde temperaturen på over 60 C slik at temperaturen ut på tappestedene ikke er under 55 C. Våtrommene er opprinnelig utstyrt med stålsluk med klemring. Til membran er det opprinnelig benyttet vinylbelegg. Vegger er utstyrt med våtromspanel. Det må påregnes at enkelte har oppgradert badene til en høyere standard med for eksempel påstøp m/varmekabler i gulv og fliser på vegger. Bad som ikke er oppgradert etter byfornyelsen, bør sjekkes ut før en foretar en utbedring. Dette gjelder bl.a. underlag og vegger i forhold til stivhet, styrke og eventuelle fukt- eller råteskader. Det er for øvrig ingen bemerkninger til sanitærtekniske installasjoner. Utvendig stoppekran skal iht. teknisk forskrift være avmerket på husvegg med angivelse av avstand og retning til denne. Våtrommene er bygget opp i samsvar med gjeldende forskrifter ved rehabiliteringen i Om badene likevel har tilfredsstillende tetthet, vil betinge at utførte arbeider er gjort på en forsvarlig og korrekt måte. Vannsikre bad krever ikke bare rett bruk av materialer, men også at utførende har tilstrekkelig kunnskap innenfor faget. På bakgrunn av mange vannskader i forbindelse med oppføring og utbedring av bad, ble det i 1996 etablert et faglig samarbeide innenfor bransjen. Byggebransjens våtromsnorm ble et resultat av dette, hvor det i detalj er beskrevet hvordan vannsikre bad bør bygges. Ved oppgradering av bad bør en henstille til at våtromsnormen tilstrebes fulgt, så langt dette er mulig. Ventilasjon Termisk oppdriftsventilasjon betinger tilluft tilført de enkelte rom(soverom og stue) gjennom ventiler i yttervegg og med fraluftsventiler på bad/wc og kjøkken(rom med mest forurensing, lukt, fukt etc.). Kjøkken utstyrt med tilluftsventiler oppe og nede på vegg har i dag ingen praktisk betydning og kan stenges. Opprinnelig var disse beregnet for ventilasjon av spiskammer. Drivkreftene i slike ventilasjonssystem er basert på termiske krefter (varm luft lettere enn kald luft) samtidig som ytre forhold (vær og vind) påvirker luftskifte i boenhetene. Dagens forskrifter påpeker viktigheten av å ha tilfredsstillende ventilasjon for å oppnå et godt inneklima og skjerme bygningskroppen for fukt- og råteskader. Muggskader i boenheter blir mer og mer et vanlig syn og opptrer gjerne i boenheter hvor beboere ikke bruker ventilasjonsanlegget som tilsiktet eller ikke har et tilfredsstillende ventilasjonssystem tilrettelagt for boligen. Dagens bruk av våtrom representerer også en større fuktbelastning enn det ventilasjonssystemet opprinnelig var tiltenkt for. Enkelte beboere har for å bøte på dette montert vifteenheter på bad og/eller kjøkken. Dette betinger at kanalnettet har tilfredsstillende tetthet, slik at ikke matos etc. påvirker andre beboere. Det bemerkes i denne sammenheng at det er benyttet fleksible aluminiumskanaler i større utstrekning og at dette er kanaler som normalt har liten mekanisk styrke og som normalt har dårlig tetthet mot ventiler, kanalskjøter m.m. Mekanisk avtrekk er heller ikke forenlig med bruk av ildsted i slike boliger. Det er også viktig å ha rene ventiler, slik at luftgjennomstrømmingen blir så optimal som mulig. Om kontroll ikke er utført de siste 10 år, bør kontroll av renhet i avtrekkskanaler foretas. Oktober 2005

17 THV. MEYERS GATE 62 BORETTSLAG Tilstandsvurdering - trinn 1 Side 15 Når det gjelder renhold av selve ventilene (bad, kjøkken og event. andre rom) er dette normalt beboers anliggende. Det er viktig med rutinemessig vedlikehold. Når det gjelder ventilasjon av kjeller bemerkes spesielt at flere av tilluftsventilene var tettet igjen med isolasjon og annet. Det er også viktig at kjeller, som normalt er mer utsatt for fukt, har god ventilasjon. Varmeanlegg Det oppgis av styret at skorsteiner er rehabilitert i 2002 ved at det er trukket nye foringsrør i røykløpet. Ikke alle skorsteiner er i bruk. De som er satt ut av drift er fysisk blendet. Tilsyn av varmeanlegg (ildsted med tilhørende skorstein) er lovpålagt gjennom forskrift og skal utføres av det stedlige brann- og feieetat minst en gang hvert 4. år. Tiltak Sanitæranlegg Tiltak vedrørende brannsikring er tatt med under bygningsmessige arbeider Merking av utvendige hovedstoppekraner er viktig, spesielt vinterstid, da slike kan være vanskelige å finne pga. snø. Det bør foretas videokontroll av overløp fra gårdskum som går inn i bakre gård fra syd/vest siden da det etter all sannsynlighet er lekkasje/ brudd ved gjennomføring inn til kjeller. Om ikke gårdskummer er renset de siste årene bør dette gjennomføres. Løv og sand etc. følger med overvannet og vil omsider bygge seg opp slik at utløpet kan tette seg helt igjen. Ventilasjon For at ventilasjonsanlegget skal fungere som tiltenkt er det av vesentlig betydning at beboer har nødvendig kjennskap tilnødvendig bruk dette. Spesielt i den kalde årstiden er det viktig for å motvirke fukt- og muggskader. Om ikke en veiledning om bruk og vedlikehold er utarbeidet, vil dette kunne være et tiltak å iverksette. Om ikke kontroll av renhet i avtrekkskanaler er utført de siste 10 år, bør slik kontroll utføres. Forurensede avtrekkskanaler vil kunne redusere ventilasjonen i vesentlig grad. Varmeanlegg Ingen tiltak foreslås ELKRAFT Generelt Det elektriske anlegget i bygningen er i generelt god forfatning etter fornyelser, og med en tilstand i dag som ikke vil kreve særlige inngrep med det første. Forventet levetid for et slikt el-anlegg er ca år ved normal bruk/slitasje, og det betyr at det er en del år til dette anlegget trenger å få gjennomført større tiltak. Det opplyses at borettslaget har årlige avtaler for inspeksjon av el-anlegg og brannteknisk anlegg. Oktober 2005

18 THV. MEYERS GATE 62 BORETTSLAG Tilstandsvurdering - trinn 1 Side 16 Tilstand Jordingsanlegg Det ble observert utjevningsforbindelser til soilrør, men ikke vannrør/hovedvannkran. Det har de siste årene blitt mer og mer fokus på jordingsproblematikk og den sikkerhet et velfungerende jordingsanlegg har for både mennesker og installasjoner. Dette er viktig med tanke på berøringsspenninger og brann ved eventuelle jordfeil i anlegget. Inntaks- og stigeledninger Inntaksledningen er relativt ny, og i bra stand og med et tverrsnitt som er tilstrekkelig for dagens strømforbruk i bygget. Det ble observert en eldre gjenstående stumper fra den gamle inntakskablene i kjeller. Stigeledninger er av nyere type og i normal god stand, og kan trolig levere den effekten det er behov for i alle leiligheter. Hovedfordelinger Tavlekottet fremstod i god stand, og med materiell som ikke hadde synlige feil eller mangler. Det ble observert noe søppel som lå i bunn av hovedtavlen. Underfordelinger Leilighetenes sikringsskap fremstod i god stand, med nye automatsikringer. Det er ikke jordfeilbryter for badromskurs ved alle leiligheter. Kursopplegg for lys og stikk Kursopplegg for lys og stikk er fornyet i alle fellesarealer, og det ble ikke avdekket feil eller mangler her. Med unntak av noe mangelfull branntetting ved kabelinnføringer til leiligheter ble ingen direkte feil observert. Borettslaget har avtale med Elektro Sivet AS om årlig gjennomgang av anlegget i fellesarealene. Belysningsutstyr Det ble ikke observert mangler på belysningsutstyret i bygget, dette fremstod i god stand og med lyskilder som fungerte. Andre el-installasjoner Porttelefon ble rapportert til å fungere tilfredsstillende. Brannalarmanlegget er fra ESMI og det ble ikke rapportert om dette anlegget hadde noen problemer. Borettslaget har avtale med ESMI om årlig service/test av anlegget. Tiltak Jordingsanlegg Det ble observert utjevningsforbindelse til soilrør i kjeller, men det anbefales likevel å ta en gjennomgang med elektriker og forsikre seg om at alle utjevningsforbindelser til vann og avløp er fanget opp. Dette vil bedre person- og driftssikkerheten i bygget ved feil på det elektriske anlegget. Inntaks- og stigeledninger Det anbefales ingen tiltak med inntaks- og stigeledninger. Hovedfordelinger Ingen store tiltak anbefales direkte med tavleskapet eller innholdet her. Alt brukt sikringsmateriell og papp/søppel som lå i bunn av tavlen må fjernes, og det kan med fordel støvsuges (med ende av plast) her. Eldre skrusikringer bør skrus til en gang i året for å sikre Oktober 2005

19 THV. MEYERS GATE 62 BORETTSLAG Tilstandsvurdering - trinn 1 Side 17 god kontakt mellom lokk, sikring og bunnskrue. Hvis dette ikke gjøres med jevne mellomrom, kan det oppstå slark og dermed varmegang og brente kontaktflater på enkelte kurser. Dette kan i verste fall resultere i branntilløp. Underfordelinger Styret opplyser at det vurderes installasjon av jordfeilbryter til baderomskurs ved alle leiligheter. Ellers ingen tiltak anbefalt. Kursopplegg for lys og stikk Ingen tiltak anbefales med kursopplegget i fellesarealer, men branntetting rundt ledninger inn til leiligheter må gås over og utbedres. Belysningsutstyr Ingen tiltak anbefales på belysningsutstyret. Andre el-installasjoner Ingen tiltak, El. tekniske rutiner for vedlikeholdsansvarlig Generelle el anlegg: Det bør gåes runder innom alle rom i fellesarealer med faste mellomrom for å se etter synlige skader på el-anleggene. Dette kan være løse, sprukne eller knuste brytere og stikk, samt ledninger eller armaturer som har løsnet fra sine fester på underlaget. Ta kontakt med el - entreprenør hvis nødvendig. Mye av dette kan vaktmester selv utbedre med enkle midler. Hovedtavle : Påse at dør inn til hovedfordeling er låst slik at uvedkommende ikke har tilgang til denne. Belysningsutstyr : Sjekke alle fellesarealer for defekte eller mørke lyskilder (dvs. ødelagte pærer, lysrør eller skjermer). Skifte disse der dette blir observert. Feste løse armaturer både på vegg og i tak der dette forekommer TELE OG AUTOMATISERING Det ble oppservert en del gammelt tv og tele anlegg på loft, som ikke lenger var i bruk.. Gammelt tele og antenneanlegg på loft bør fjernes, da dette ikke lenger er i bruk ANDRE INSTALLASJONER Ingen tiltak anbefales UTEANLEGG Felles tiltak for leiligheter i 1 etasje om å klipe gresset. Uteområdet ser rufsete ut når gress ikke holdes ved like. Styret i borettslaget kan oppfordre til dette gjennom innkjøp av gressklipper. Oktober 2005

20 THV. MEYERS GATE 62 BORETTSLAG Tilstandsvurdering - trinn 1 Side ANDRE FORHOLD Funksjonelle og miljømessige forhold utendørs: Ingen tiltak anbefales. Funksjonelle og miljømessige forhold innendørs: Ingen tiltak anbefales. Helse, miljø og sikkerhet Under refereres Kommunal- og regionaldepartementets fortolkning av HMS forskriften gitt den 10. august 2000, i brev til NBBL der det blant annet heter: Borettslag og sameier er å anse som virksomheter, og omfattes derfor av HMS forskriften. Forskriften åpner imidlertid for at arbeidet må tilpasses den enkelte virksomhet. Det er derfor ikke alle områder som automatisk egner seg for internkontroll. Borettslag og sameier er slik organisert at det er naturlig å skille mellom privat område og fellesarealer. Dette betyr : 1. I borettslag og sameier vil styret ha plikt til å arbeide systematisk med HMS på felles arealer. 2. I forhold til den enkelte boenhet har styret plikt til å gjøre eier eller beboer av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som den enkelte har etter hjemmel i lov og forskrift. Som det fremkommer i redegjørelsen er det naturlig å skille mellom private områder og felles arealer. Rammeverket for internkontrollsystemet bør tilrettelegge slik at utformingen blir hensiktsmessig og i tråd med forskriftens intensjoner. I Thv. Meyers gate 62 Borettslag sitt tilfelle vil ovennevnte si at borettslaget har minst 3 forskjellige HMS områder som må vektlegges spesielt. Her nevnes: brannsikkerheten (rømningsveier, brannvarsling, slukkemuligheter, brannadferd) sikkerhet ved tregjerder på bakkenivå, portromsdør el sikkerheten Det vises for øvrig til informasjon om internkontroll som vedlegges i rapporten. Vedlikeholdsplanlegging I og med at Thv. Meyers gate 62 borettslag ikke har et eget system for vedlikeholdsplanlegging informeres det om dette på generell basis. Vedlikehold er de tiltak som må gjennomføres for å opprettholde bygningstekniske, estetiske og funksjonelle kvaliteter. Det er vanlig å skille mellom løpende vedlikehold, periodisk vedlikehold og utskifting. Oktober 2005

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016

LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016 LOHØGDA BORETTSLAG LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016 Formål ved vedlikehold Økt krav om komfort og sakte nedbrytning av bygningsmassen medfører et behov for vedlikehold for å opprettholde bygningstekniske,

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger DANVIK BORETTSLAG VEDLIKEHOLDSPLAN 2014 UTARBEIDET AV TEKNISK UTVALG HØSTEN 2014 Godkjent av TU 13.01.2015 OMFATTER KUN BYGNINGSDELER SOM ER BORETTSLAGETS ANSVAR NS 3451 Tilstand Anbefalt tiltak innen

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017 01/2017 Tilstandsrapport for Enerhaugen Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger Foto: Heidi Holopainen STYRET INFORMERER Tilstand og vedlikehold

Detaljer

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer BOLIGSALGSRAPPORT1 Symptomer ing Vidar Aarnes Premisser BSR1 Befaring: NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste detaljeringsnivå. Det utføres kun visuelle observasjoner

Detaljer

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Undersøkelse av boligen Undersøkelse Grunn og fundamenter visuell vurdering av grunn opplysning om fundamenter fra eier eller byggeskikk ingen grunnundersøkelser OBS! Ikke påstå ting du ikke har sett.

Detaljer

Informasjonsmøte 1.november 2012

Informasjonsmøte 1.november 2012 Stokka i Stavanger Informasjonsmøte 1.november 2012 Informasjonsmøtet er ment som informasjon til beboerne fra det SBBL og styret har utredet av saker innen fukt i kjellerne og lekkasje fra takene. Dette

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Prosjekt: PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB Tittel: Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Dokumentnummer: PGCAas-RIB-RAP-103 Til: Statsbygg Sammendrag: Det skal bygges ny barnehage

Detaljer

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør RAPPORT : STED : DATO : UTARBEIDET AV: BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN 4 25.2.15 Helge Aasli HSH Entreprenør HSH Entreprenør AS Markens gate 42 4612 KRISTIANSAND-S T: 38 10 58 00 F: 38 10 58 01 Pkt. 1.0

Detaljer

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Tirsdag 9. oktober 2012, kl. 18.00 21.00 På Lamberseter VGS - Aula Bør sluk, vann- og avløpsrør skiftes og baderom rehabiliteres?

Detaljer

Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310

Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310 Til : Dato : 15. Mars 2010 Sameiet Akersbakken 39 v/ Styreleder Harald Bergh Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310 Basert på tidligere utarbeidet VedlikeholdsPlan

Detaljer

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne.

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne. HMS. HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. Kommunal- og Regionaldepartementet har nå avklart at borettslag, sameier og velforeninger er å anse som "virksomheter", og som sådan vil være omfattet

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer

TILSTANDSVURDERING TRINN I FOR TØYENBYGG 1 SAMEIE

TILSTANDSVURDERING TRINN I FOR TØYENBYGG 1 SAMEIE S.nr. 5257 TILSTANDSVURDERING TRINN I FOR TØYENBYGG 1 SAMEIE SEPTEMBER 2005 TILSTANDSVURDERING SAMEIET TØYENBYGG 1 Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Gitte M. Bjerkelund Adresse: Postboks 6666, St. Olavs

Detaljer

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BJERKE BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Informasjonsmøter avholdes på Årvoll skole 22. januar 2013, kl. 18.00 21.00 og 12. mars 2013, kl. 18.00 21.00. Velkommen! Bør sluk, vann-

Detaljer

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1 Objektinformasjon Askeladden ID 134528-1 Lokalitet Halden gamle politistasjon og fengsel - Torvet 4 Bruksnavn på eiendom TORGET Bygningens egenavn Politistasjon Bygningsart/bygningstype Politistasjon Kommunenr,

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus.

Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus. Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus. INNHOLDSFORTEGNELSE INFORMASJON OM FORPROSJEKTET... 2 ORIGINALE VÅTROM/BADEROM I SOMMERFRYDLØKKEN...

Detaljer

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc Beskrivelse av objekt 21 Grunn og fundamenter Ikke vurdert. SUM TILTAK BYGG KR 910.000 22 Bæresystem Ikke vurdert. 23 Yttervegger Det er registrert fukt og fuktskader på innside av yttervegger. Brukere

Detaljer

VÅTROMSDOKUMENTASJON

VÅTROMSDOKUMENTASJON VÅTROMSDOKUMENTASJON Arbeider utført i henhold til Byggebransjens våtromsnorm (BVN) Opplysninger om prosjektet: Kunde Adresse Telefoner Utførte arbeider Rehabilitering av baderom i 1. etg. inkl. prosjektering,

Detaljer

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader Bergen kommunale bygg Bergen, 27.02.2009 Bakgrunn BKB skal rehabilitere tak og fasader på Nordnes skole. Før tekniske beskrivelser kan utarbeides, har Fylkesnes

Detaljer

Vinje kommune Rauland kunstmuseum Knut Skinnarland. Vurdering eksisterende bygningsmasse

Vinje kommune Rauland kunstmuseum Knut Skinnarland. Vurdering eksisterende bygningsmasse Vinje kommune Rauland kunstmuseum Knut Skinnarland Rapport etter befaring 7. juli 2014 Utarbeidet av A.L. Høyer Skien AS, 5. september 2014 Utført av Jørn Lindgren Generelt Bakgrunnen for denne rapporten

Detaljer

Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag

Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag 1 Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag INNHOLD Side 2 Side 3 Side 4 Vegger Kanaler og sjakter Pipe og ildsted Vann og avløp Elektriske

Detaljer

Gommerud Boligsameie Vedlikeholdsplan. Fellesarealer - bygningsmessige arbeider og tekniske anlegg Tilstandsvurdering med vedlikeholdsplan

Gommerud Boligsameie Vedlikeholdsplan. Fellesarealer - bygningsmessige arbeider og tekniske anlegg Tilstandsvurdering med vedlikeholdsplan R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Gommerud Boligsameie Vedlikeholdsplan Fellesarealer - bygningsmessige arbeider og tekniske Tilstandsvurdering med vedlikeholdsplan Gommerud Boligsameie

Detaljer

Vedlikeholds- og finansieringsplan. Solvang Park AS

Vedlikeholds- og finansieringsplan. Solvang Park AS Vedlikeholds- og finansieringsplan Solvang Park AS 05.01.2017 Agenda Oversikt vedlikeholdsplanen Piperenovering Brannverntiltak Avløp og drenering Fasade og trapperom Finansieringsløsning Viktige lenker

Detaljer

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene Bærum kommune Eiendom Søsterboligene Brannteknisk notat med tiltakplan v/ Espen Viksjø 16.11.2015 Sammendrag Dette notatet beskriver de branntekniske løsningene som er lagt til grunn for prosjektet; videreføring

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS 8407 Linderud leir Prosjektnummer: 2435144 Kontraktsnummer: 430379 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform...

Detaljer

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer

S.nr. 1122 AS NYBYGG TILSTANDSVURDERING TRINN 1. utarbeidet av:

S.nr. 1122 AS NYBYGG TILSTANDSVURDERING TRINN 1. utarbeidet av: S.nr. 1122 AS NYBYGG TILSTANDSVURDERING TRINN 1 utarbeidet av: april 2011 TILSTANDSVURDERING AS NYBYGG Utført av: OBOS Prosjekt A/S v / Jostein Elgvin Adresse: Postboks 6666, St. Olavs Plass, 0129 Oslo

Detaljer

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. For eksempel skobutikker?

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. For eksempel skobutikker? Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom For eksempel skobutikker? Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 Fuktbelastede rom Bade- og dusjrom Vaskerom Kjøkken - Kjølerom (Badstu) Kryperom Badeanlegg

Detaljer

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG REKKE 68 OG 90 TILSTANDSRAPPORT NR 2 FOR DØRER/VINDUER OG FASADER I REKKEHUS N NOVEMBER 2008 Plogveien 1 Postboks 91, Manglerud 0612 OSLO Tlf. 22 57 48 00 Fax. 22 19 05 38 HALLAGERBAKKEN

Detaljer

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B 10/2173-1 613 Salg av Kommunal bolig Boligens adresse: Skeiet 5 B Gnr 101 bnr 236 Eiendom Opplysninger om tomta Gnr:101 Bnr: 236 Areal: Beliggenhet, opparbeidelse,

Detaljer

Huseiers 10 bud for vedlikehold

Huseiers 10 bud for vedlikehold Oslo kommune November 2008 Huseiers 10 bud for vedlikehold Utgitt av Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten Huseiers 10 bud for vedlikehold 1. Det er ditt ansvar at bygningen din er i god stand 2. Unngå

Detaljer

Bertramjordet brl. Vedlikeholdsplan

Bertramjordet brl. Vedlikeholdsplan Bertramjordet brl. Vedlikeholdsplan Oppdatert: Oktober 2008 UTARBEIDET AV: Usbl Teknisk avdeling v/ Lasse Wavik Marius Digranes Dette produktet er opphavrettslig beskyttet, og er kun til intern bruk for

Detaljer

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT Juli 2010 Side 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Sammendrag... 2 Forutsetninger... 3 1.1 Eiendomsinformasjon... 4 1.2 Branntekniske grunnlagsdata... 5 1.3 Bæresystem, etasjeskiller

Detaljer

ØVRE LJAN BOLIGSAMEIE III

ØVRE LJAN BOLIGSAMEIE III S.nr. 1016 ØVRE LJAN BOLIGSAMEIE III TILSTANDSVURDERING TRINN 1 utarbeidet av: juni 2014 TILSTANDSVURDERING ØVRE LJAN BOLIGSELSKAP III Utført av: OBOS Prosjekt A/S v / Thomas Johannesen Adresse: Postboks

Detaljer

Vedlikeholdsplan ØTB Oppdatert per 8. juni 2008 VE

Vedlikeholdsplan ØTB Oppdatert per 8. juni 2008 VE Vedlikeholdsplan ØTB Oppdatert per 8. juni 2008 VE Nr Område Oppgave Ansvar/utføres av Kostnad dekkes av Forventet standard Krav til utførelse Kommentar 1 Gårdsplass Snømåking Berørte sameiere Berørte

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, i

Detaljer

Oppgradering av eksisterende boligmasse. Litt om OBOS

Oppgradering av eksisterende boligmasse. Litt om OBOS Oppgradering av eksisterende boligmasse Litt om oss. Utfordringer Muligheter og Eksempler Årene som kommer Oppgradering av bygninger - 18. september 2012 Tron Høglund, Litt om OBOS Pr. 31.12.2011 hadde

Detaljer

Lohøgda borettslag. Informasjon for beboere Rør og våtrom m.m. OBOS Prosjekt v/ Vidar Hellstrand m. flere

Lohøgda borettslag. Informasjon for beboere Rør og våtrom m.m. OBOS Prosjekt v/ Vidar Hellstrand m. flere Lohøgda borettslag Informasjon for beboere 22.11.16 - Rør og våtrom m.m OBOS Prosjekt v/ Vidar Hellstrand m. flere Agenda Innledning Grunndata Forsikringsskader Hva bør gjøres? Økonomi Eventuell gjennomføring

Detaljer

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang?

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang? REHABILITERING hvordan kommer vi i gang? TIDEN GÅR... Mange byggtekniske krav har endret seg Beboernes krav til boligen endrer seg i takt med velstandsutviklingen ellers i samfunnet Større periodiske

Detaljer

Arbeidernes Byggecompagni AS

Arbeidernes Byggecompagni AS S.nr. 997274 Arbeidernes Byggecompagni AS TILSTANDSVURDERING TRINN 1 utarbeidet av: 11. oktober 2013 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side 1.1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 1.2 1.1 Formål... 1.2 1.2 Prosjektorganisasjon...

Detaljer

Rød Borettslag Forprosjekt rør og våtrom

Rød Borettslag Forprosjekt rør og våtrom Rød Borettslag Forprosjekt rør og våtrom Timeplan. Historikk Tilstand avløpsrør. Tilstand vannrør. Tilstand bad/våtrom Hva bør gjøres. Alternativ rehabiliteringsmetoder. Økonomi. Spørsmål. Historikk Styret

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 38: Bnr 2693 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Sandalssvingen 5, 4022 Stavanger Dato befaring: 10.06.2014 Utskriftsdato: 11.06.2014 Oppdrag

Detaljer

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. For eksempel skobutikker

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. For eksempel skobutikker Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom For eksempel skobutikker Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 Fuktbelastede rom Bade- og dusjrom Vaskerom Kjøkken - Kjølerom (Badstu) Kryperom Badeanlegg

Detaljer

Voldsløkka borettslag 23. okt 2013

Voldsløkka borettslag 23. okt 2013 Voldsløkka borettslag 23. okt 2013 Demonstrasjon av nettsiden Info om rehabilitering av fasader, og generalforsamling den 3. desember. Oversikt over borettslagets økonomi Nødvendig forestående vedlikehold

Detaljer

Bølerskogen Borettslag II

Bølerskogen Borettslag II Bølerskogen Borettslag II Velkommen til informasjonsmøte om Rør og bad Tema for i dag: Informasjonsmøte 18.00-20.00 Styret presenterer Arbeidet siden sist To alternative løsninger, med anbefaling Spørsmål

Detaljer

Stovnerhøgda brl. Informasjonsmøte nye rør og bad 27.01.2015

Stovnerhøgda brl. Informasjonsmøte nye rør og bad 27.01.2015 Stovnerhøgda brl. Informasjonsmøte nye rør og bad 27.01.2015 Usbl teknisk avdeling Lars Iddeng og Trond Hagen Usbl har lang erfaring i rådgiving og prosjektog byggeledelse vedr. våtrom og rørutskifting

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, Kompetanse,

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader.

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. Hadsel kommune Innhold 1 Anbefalte tiltak, beskrivelse og kostnadsberegning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Arealer... 2 1.3

Detaljer

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON Hasseldalen Brygge 2 3 Leveransebeskrivelse Bygg og teknisk anlegg 1.HOVEDKONSTRUKSJON For arkitektur, arealer, etc, henvises til vedlagte tegninger. Gjeldende byggeforskrift

Detaljer

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING. Beboermøte 05. mai 2015. Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING. Beboermøte 05. mai 2015. Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse 21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING Beboermøte 05. mai 2015 Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse BEBOERMØTE 05. MAI 2015 Bakgrunn for prosjektering Beboerundersøkelse Tilstandsvurdering

Detaljer

Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no. Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni 2006

Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no. Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni 2006 NOTAT Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no Til: OBOS Prosjekt v. Gitte Bjerkelund Fra Ødegård og Lund AS v. Olav Ødegård Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni

Detaljer

Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016.

Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016. Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016. Tilstandsvurderingen er gjennomført som en nivå 1 undersøkelse etter NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk. Vurderingen er grundig nok til å få

Detaljer

NORSK STANDARD NS 3424:2012

NORSK STANDARD NS 3424:2012 NORSK STANDARD NS 3424:2012 Tilstandsanalyse for byggverk Innhold og gjennomføring 1. Omfang Angir krav til hvordan en tilstandsanalyse skal gjennomføres, og hvordan tilstand skal beskrives, vurderes og

Detaljer

Velkommen til beboermøte

Velkommen til beboermøte Velkommen til beboermøte Agenda Status pr nå Beskrevet løsning Vanlig prosjektgjennomføring Beboermuligheter Veien videre Spørsmål Borettslaget Ble stiftet i 1965 Består av 5 blokker 13 oppganger - 108

Detaljer

JESPERUD BOLIGSAMEIE

JESPERUD BOLIGSAMEIE S.nr. 651096 TILSTANDSVURDERING TRINN I FOR JESPERUD BOLIGSAMEIE FEBRUAR 2007 TILSTANDSVURDERING JESPERUD BOLIGSAMEIE Utført av: OBOS Prosjekt A/S v / Jon A. Ellingsen Adresse: Postboks 6666, St. Olavs

Detaljer

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag Forstudierapport Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag BAKGRUNN OG FORMÅL Etterstad Sør borettslag inngikk høsten 2012 en avtale med Schneider Electric om å gjennomføre en forstudie av

Detaljer

Tilstandsbeskrivelse Tilstandsgrad / Konsekvensgrad / Svikt. Det er ikke avdekket symptomer som tilsier ujevne setninger.

Tilstandsbeskrivelse Tilstandsgrad / Konsekvensgrad / Svikt. Det er ikke avdekket symptomer som tilsier ujevne setninger. 21 Grunn og fundamenter - Grunn og fundamenter generelt Bygningen er oppført med grunnmur i støpt betong fundamentert dels på fjell og dels på leire. Det er ikke avdekket symptomer som tilsier ujevne setninger.

Detaljer

Oppmåling og tilstand. Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø

Oppmåling og tilstand. Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø Oppmåling og tilstand Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø 1 Innhold Innledning Oppmåling 1. etasje 2. etasje 3. etasje Snitt Fasader Gammelfjøsets tilstand Kilder

Detaljer

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking.

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking. 1 av Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking. Dato for kontroll: 18-19.2.2009 Grunnkontroll: av 3 stk. bygninger. Kunde: kundenr.. Vestby kommune 1002000 Fakturaadresse Vestby kommune Eiendomsavdelingen

Detaljer

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen Prosjekt Oslo/400053.1 13 1/3 120348-1 VIBES GATE 16 DATO: 03.05.2011 NOTAT: BRANNTEKNISK VURDERING MED TILTAKSPLAN OPAK AS er engasjert av borettslaget Vibes gate 16 for å utarbeide en brannteknisk vurdering

Detaljer

FORPROSJEKT FOR UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR, REHABILITERING AV VÅTROM

FORPROSJEKT FOR UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR, REHABILITERING AV VÅTROM STYRET I HAMBORG BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT FOR UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR, REHABILITERING AV VÅTROM Informasjonsmøte avholdes Tirsdag 24. august 2010 kl. 18.30 Hovseter Skoles aula (Landingsveien

Detaljer

Refundamentering Oppgradering av bygninger utfordringer og muligheter

Refundamentering Oppgradering av bygninger utfordringer og muligheter Refundamentering Oppgradering av bygninger utfordringer og muligheter NBEF 1. og 2. november 20111 Per Spjudvik, Multiconsult 1 Bakgrunn Per Spjudvik, seniorrådgiver i Avd Spesialrådgiving Ing. Bygg fra

Detaljer

Tilstandskontroll av konstruksjoner

Tilstandskontroll av konstruksjoner Tilstandskontroll av konstruksjoner Funksjonskrav varmeisolasjon fuktsikring lyd brann ventilasjon bæreevne 03.09.2003 1 Kort om krav i lov og forskrift 1924-1997 Lov av 1924: Fokus på styrke og brann,

Detaljer

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG Post Benevnelse Fungerer ja/nei Merknader 1.01. Står brannsentral i normal drift? 1.02. Har det vært noen hendelser, som er ført opp i logg boken siden forrige kontroll?

Detaljer

Rehabilitering av rør og våtrom. Informasjonsmøte for Lutvannkollen borettslag 26. september 2016 ved Svend Haugen, Norconsult AS

Rehabilitering av rør og våtrom. Informasjonsmøte for Lutvannkollen borettslag 26. september 2016 ved Svend Haugen, Norconsult AS Rehabilitering av rør og våtrom Informasjonsmøte for Lutvannkollen borettslag 26. september 2016 ved Svend Haugen, Norconsult AS 1 Norconsult Norconsult er Norges største flerfaglige rådgiver med ca. 2900

Detaljer

FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene

FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene Ajourført 27. juli 2012 Sameiet Solhaugen vil i år få utført rehabilitering av takene over alle 11 oppganger. Dette er et omfattende

Detaljer

Nordre Gran brl. Kort om meg

Nordre Gran brl. Kort om meg Nordre Gran brl. REHABILITERING AV EKSISTERENDE BYGG Av styreleder / siv.ing Umar Munir 1 Kort om meg Jeg heter Umar Munir og 32 år Har master i byggeteknikk og arkitektur fra UMB i ÅS 2005 Jobber som

Detaljer

Sjekkliste for kontroll av næringsbygg

Sjekkliste for kontroll av næringsbygg Sjekkliste for kontroll av næringsbygg Dette er en sjekkliste for hva som minst skal gjennomgås av elektriske anlegg og utstyr i næringsbygg basert på gjeldende kontrollnorm og føringer fra Finans Norge

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 14: Bnr 1434 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Traktbegerveien 6, 4032 STAVANGER Dato befaring: 27.07.2017 Utskriftsdato: 01.08.2017

Detaljer

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger N O R D S K R E N T E N B O R E T T S L A G R A P P O R T VA R M E TA P I R E K K E H U S S T Y R E T N O R D S K R E N T E N S TÅ L E T O L L E F S E N 1. Grunnlag for rapporten 2. Gjennomgang av boligene

Detaljer

Rehabilitering av bakgårdsfasaden

Rehabilitering av bakgårdsfasaden Rehabilitering av bakgårdsfasaden Det er påkrevd å gjøre rehabilitering av bakgårdsfasaden og dette er noe styret har jobbet med siden høsten 2009. Styret har fått utarbeidet en kostnadsrapport fra OBOS

Detaljer

ing Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

ing Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Hva er boligsalgsrapport? Boligsalgsrapport er en teknisk gjennomgang av en bolig eller leilighet. Er laget av fire(nå 2) takstorganisasjoner sammen for å tilfredsstille markedets behov for enhetlig tilstandsanalyse.

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

Sak 3: Utredning av garasjerehabilitering Tilstandsrapport Garasjene i sameiet er i svært dårlig forfatning, og en generell oppgradering av disse vil bidra til å skape et mer attraktivt, ryddig moderne

Detaljer

Oppdatert vedlikeholdsplan St. Hansfjellet borettslag 2014/2015

Oppdatert vedlikeholdsplan St. Hansfjellet borettslag 2014/2015 Oppdatert vedlikeholdsplan St. Hansfjellet borettslag 2014/2015 1. Objekt Sankthansfjellet er et borettslag i Oslo kommune. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret med org. nr 950266465. Gateadresse

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 19: Bnr 346 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Langflåtveien 16, 4017 STAVANGER Dato befaring: 20.09.2017 Utskriftsdato: 20.09.2017 Oppdrag

Detaljer

Sameiermøte 2013. Skogen boligsameie 15. april 2013

Sameiermøte 2013. Skogen boligsameie 15. april 2013 Sameiermøte 2013 Skogen boligsameie 15. april 2013 Utdrag fra årsberetning 2012 Årsregnskapet for 2012 Budsjett for 2013 Resultatregnskap og balanse Forslag A Forslag A: Plantegninger Orientering om styrets

Detaljer

www Usbl teknisk avdeling Bratlikollen boligsameie Besluttende sameiemøte Fasader og balkonger Trond Hagen Halvor Mohagen

www Usbl teknisk avdeling Bratlikollen boligsameie Besluttende sameiemøte Fasader og balkonger Trond Hagen Halvor Mohagen www Boligbyggelaget Usbl Bratlikollen boligsameie Besluttende sameiemøte Fasader og balkonger 15.06.2016 Usbl teknisk avdeling Trond Hagen Halvor Mohagen Usbl har lang erfaring i rådgiving og prosjekt-

Detaljer

Kostnadsrapport «Klokkarstu», Inderøy kommune.

Kostnadsrapport «Klokkarstu», Inderøy kommune. Kostnadsrapport «Klokkarstu», Inderøy kommune. 1 Sammendrag Som notat av 01.07.15 oppsummerer, er det åpenbart behov for omfattende utbedringsarbeider på «Klokkarsu». Ifm. dette kostnadsoverslaget er tidligere

Detaljer

Nye våningshuset. ført til frostsprengning

Nye våningshuset. ført til frostsprengning J» xx I /_ _, é_,t..-i_ 4/ L! Tilstandsvurding kostnadsovslag. Nn på eiendom: Vorphaugen Gård, Råkvåg. Nye våningshuset Bygningsnr: Registringsdato: 2 mai 25 v Bnt Hågensen, 7 juni 25 v Bnt Hågensen Eivind

Detaljer

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG NORDRE FINSTAD I SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 MANDAT: Prosject AS er av styret i Nordre Finstad I

Detaljer

Brannsikringstiltak, Oppussing og Generelt Vedlikehold av gården

Brannsikringstiltak, Oppussing og Generelt Vedlikehold av gården Brannsikringstiltak, Oppussing og Generelt Vedlikehold av gården Styret har siden høsten 2010 hatt på dagsorden oppussing av gården. Dette arbeidet ble lagt på is da Brann- og redningsetaten (BRE) våren

Detaljer

Årets 5 viktigste nyheter om fukt og fuktskader

Årets 5 viktigste nyheter om fukt og fuktskader Sverre Holøs, Årets 5 viktigste nyheter om fukt og fuktskader Nasjonalt Fuktseminar 2014 1 Viktige saker som ikke nådde helt opp: 2 Så over til de 5 viktigste sakene 3 Juryen (dvs. jeg!) mener at denne

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

Rapport. Oppdragsnavn: Gruben Kirke. Emne: Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner. Dokumentkode: REHAB

Rapport. Oppdragsnavn: Gruben Kirke. Emne: Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner. Dokumentkode: REHAB Rapport Oppdragsnavn: 1400262 Gruben Kirke Emne: Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner Dokumentkode: Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Høyer Finseth.

Detaljer

Sameiet Bondibråten. HMS/IK - DV Sjekkliste for styret. Kommentarer. Arbeidsbeskrivelse Nå Senere (år) Dato Signatur. (mnd)

Sameiet Bondibråten. HMS/IK - DV Sjekkliste for styret. Kommentarer. Arbeidsbeskrivelse Nå Senere (år) Dato Signatur. (mnd) Nr. Bygningsdel Område Kontrollintervall 1 TAK 1.1 Taktekking 6 Lapping Omtekking 1.2 Beslag 6 Innfesting 5 Rustebehandle 5 1.3 Takgjennomføringer 6 Kontroll tetting 1 Rustbehandle 2 1.4 Sluk 6 Rense 1

Detaljer

Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter

Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer

Ogndal skole. Steinkjer kommune. Tilstandsanalyse av varmeanlegget. April Ogndal skole- Tilstandsanalyse av varmeanlegget

Ogndal skole. Steinkjer kommune. Tilstandsanalyse av varmeanlegget. April Ogndal skole- Tilstandsanalyse av varmeanlegget 1 Steinkjer kommune Ogndal skole Tilstandsanalyse av varmeanlegget COWI AS Okkenhaugveien 4 7604 Levanger Telefon 02694 www.cowi.no April 2014 Dokumentnr. 00 Versjon 01 Utgivelsesdato 25.04.2014 Utarbeidet

Detaljer

Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016. Av Selvaag Prosjekt

Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016. Av Selvaag Prosjekt Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016 Av Selvaag Prosjekt Selvaag Prosjekt Selvaag Prosjekt er et entreprenørselskap heleid av Selvaag Gruppen. Rehabilitering av tidligere

Detaljer

Tilstandsanalyser som et effektivt verktøy for å synliggjøre vedlikeholds og oppgraderingsbehov. 15. Februar 2012

Tilstandsanalyser som et effektivt verktøy for å synliggjøre vedlikeholds og oppgraderingsbehov. 15. Februar 2012 Tilstandsanalyser som et effektivt verktøy for å synliggjøre vedlikeholds og oppgraderingsbehov. 15. Februar 2012 Formål og hovedmål Bystyret har vedtatt følgende formål og hovedmål for Boligbygg: Foretaket

Detaljer